BIOSTONE + CHEMSTONE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOSTONE + CHEMSTONE"

Transkriptio

1 1 BIOSTONE + CHEMSTONE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02

2 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn. Valikoimistamme löytyvät haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamiseen liittyvät tuotteet omakotitalon ja rantasaunan vedenpuhdistuksesta, maatilojen ja kyläyhteisöjen tarpeisiin Valitsemasi BIOSTONE + CHEMSTONE -jätevedenpuhdistamo on suunniteltu ja valmistettu Suomessa, josta osoituksena käytämme tuotteissamme avainlippu-merkintää. Valmistaja GIN aqua Oy on ISO 9001 ja ISO sertifioitu yritys. Lisäinformaatiota partnereiltamme ja valmistajalta HUOMIOITAVAA Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin tuotteen tekniikkaa, komponentteja ja käytettäviä materiaaleja koskien. Käänny tarvittaessa GIN aquan edustajan puoleen, mikäli haluat varmistaa komponenttien / varaosien yhteensopivuuden. Tässä ohjeessa olevat mitat ja painot ovat nimellisiä, joten niistä on voitu poiketa hankkimasi tuotteen osalta.

3 3 Sisällysluettelo 1 BIOSTONE + CHEMSTONE JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ BIOSTONE + CHEMSTONE tuotepaketit ASENNUS Huomioitavaa ennen asennusta Kaivanto Eristys Ankkurointi Putkiyhteet Pinta-anturi Sähkökeskus Asennus Tietoa sähkökeskuksesta Käyttöturvallisuus Sähkökeskuksen käyttöönotto Ohjauskeskus Huomioitavia seikkoja sähkökeskuksen asentamisesta ja käytöstä Muita asennuksessa huomioitavia seikkoja KÄYTTÖÖNOTTO JA TOIMINTA Hälytyksen tapahtuessa (Pump error) KEMIKAALI CleanWater saostuskemikaali HUOLTO Pumput Kemiallinen osa Biologinen osa TEKNISET TIEDOT Varaosat Kierrätys LIITTEET... 16

4 4 1 BIOSTONE + CHEMSTONE JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ BIOSTONE + CHEMSTONE -jätevedenpuhdistamot ovat täydellisiä biologis-kemiallisia jäteveden käsittelyjärjestelmiä. Tuotteesta riippuen puhdistamot soveltuvat maksimissaan 200 henkilön kiinteistölle. Puhdistamo tarvitsee esiselkeytykseen sakokaivoston, jonka kokonaistilavuuden tulee olla vähintään kaksi kertaa puhdistamon läpi vuorokaudessa virtaavan vesimäärän suuruinen. Biologisessa osassa mikrobimassa kasvaa muovitäyteaineen pintoihin, samalla kun vettä kierrätetään ja hapetetaan kasvualustassa. Mikrobit käyttävät vedessä olevaa orgaanista ainetta ravintonaan ja poistavat sitä sekä typpeä vedestä. Mikrobitoiminto poistaa jätevedestä myös typpeä. Kemiallisessa osassa tulevaan veteen sekoitetaan saostuskemikaalia, joka veteen sekoittuessaan saostaa liukoista fosforia. Muodostuneet flokit (fosforin sakkautuminen) laskeutetaan ja suodatetaan ennen luontoon laskemista. Jälkisuodattimena toimiva kivikuitusuodatin poistaa vedestä partikkelit jopa bakteerikokoon asti (1,6 μm). BIOSTONE + CHEMSTONE jäteveden käsittelyjärjestelmät täyttävät nykylainsäädännön vaatimukset tiukennetulla vaatimustasolla (BOD 90 %, P 85 % ja N 40 %). 1.1 BIOSTONE + CHEMSTONE tuotepaketit Puhdistamo BIOSTONE + CHEMSTONE 50 BIOSTONE + CHEMSTONE 100 BIOSTONE + CHEMSTONE 200 BIOSTONE + CHEMSTONE 300 Kiinteistön henkilömäärä 50 hlö 100 hlö 200 hlö 300 hlö Käsittelykapasiteetti vuorokaudessa 5 m³ 10 m³ 20 m³ 30 m³ Toimitussisältö: Biologinen ja kemiallinen puhdistusyksikkö Ohjauskeskus CleanWater saostuskemikaali (30 l)

5 5 2 ASENNUS 2.1 Huomioitavaa ennen asennusta Kun vastaanotat puhdistamon tarkista, että puhdistamo/puhdistamot ovat päällisin puolin ehjät, eikä niissä ole painaumia, syviä naarmuja tai muita selvästi havaittavia jälkiä, jotka olisivat voineet syntyä kuljetuksessa tai puhdistamon kaatuessa. Puhdistamon asennuksen jälkeen on tärkeää testata puhdistamon sähköiset osat. Sähköasentaja on vastuussa kytkennöistä ja puhdistamo olisikin hyvä kytkeä päälle ensimmäistä kertaa hänen läsnä ollessaan. Laitteiden tulee olla huolellisesti asennettuja ja oikein säädettyjä, jotta toimintahäiriöiltä vältytään. Asennuksesta ja käyttöönotosta on hyvä tehdä dokumentti, vaikkapa valokuvien kera. 2.2 Kaivanto BIOSTONE + CHEMSTONE puhdistamolle kaivetaan kuoppa, jonka kokonaissyvyys riippuu tulevan viemäriputken syvyydestä ja puhdistamon korkeudesta. Kaivannon pohja tasataan vaakasuoraksi soralla tai hiekalla ja kerroksen päälle asetetaan salaojaputket. Ne pitävät kaivannon kuivana ja vähentävät nosteen mahdollista haittavaikutusta. Käytä salaojaputkien ympärillä suodatinkangasta. Erota myös maa-ainekset toisistaan suodatinkankaalla. Salaojaputket asennetaan koko kaivannon alueelle ja johdetaan avoojaan tai muuhun sopivaan paikkaan. HUOM! Säiliöitä asennettaessa on huolehdittava, että säiliön yläreuna tulee noin 20 cm maanpinnan tason yläpuolelle. Näin varmistetaan, etteivät valumavedet pääse puhdistamoon. Jos tämä ei ole mahdollista, puhdistamon seinämää jatketaan korokkeella. 2.3 Eristys Säiliö eristetään styrox- ja polyuretaanilevyillä tai kiertämällä säiliön ympärille esim. routamattoa (1cm routamattoa vastaa 3 cm styrox-levyä). Eristys toimii samalla sekä mekaanisena suojana että lämpöeristeenä. 2.4 Ankkurointi Säiliöt nostetaan ankkurointikorvakoista kuopan pohjalle. Varmista, että puhdistamon pohja on vaakasuorassa. Säiliöt ankkuroidaan kuopan pohjalle käyttäen ankkurointiliinoja tai muovitettua sinkkivaijeria ja esimerkiksi haruslaattoja. Kuopan pohjalle voi valaa myös

6 6 betonilaatan, johon säiliöt kiinnitetään. Ankkuroinnin tulee olla riittävä tyhjään säiliöön kohdistuvalle nosteelle, joka voi syntyä esimerkiksi huollon aikana. HUOM! Paikoilleen nostossa huomioitava puhdistamon yläosan painopiste, ettei puhdistamo keikahda noston aikana. 2.5 Putkiyhteet Biologisessa yksikössä on kuusi yhdettä: tulo, korvausilma, ylivuoto, poisto sekä sähköjohtojen läpivienti sähkökaappiin ja kemialliseen yksikköön. Tuloyhteeseen yhdistetään sakokaivosta tuleva putki. Poistoputki yhdistetään kemialliseen yksikköön. Ylivuotoputki biologisesta yksiköstä johdetaan kemiallisen yksikön poistoputkeen. Vaihtoehtoisesti sen voi johtaa omana putkenaan sopivaksi katsottuun paikkaan. Kemiallisessa yksikössä on neljä yhdettä: tuloputki biologisesta yksiköstä, lietteen palautusputki sakokaivoon, sähköjohteen biologiseen osaan ja poistoputki ulos. Lietteen palautusputki johdetaan sakokaivon ensimmäiseen osastoon. Kun kaikki putket on kiinnitetty, aloitetaan kaivannon täyttö. Kaivannon täyttövaiheessa putket on tuettava hyvin, jotta ne eivät painu tai rikkoonnu. Täyttöön käytetään kivetöntä hiekkaa. Jos puhdistamo asennetaan savimaahan, hiekkatäyttö on laitettava riittävän laajalle alueelle puhdistamon ja sakokaivon ympärille (vähintään yksi metri). Sakokaivon ja puhdistamoiden täyttäminen vedellä kannattaa aloittaa viimeistään tässä vaiheessa. Tällöin säiliöön kohdistuva rasitus on mahdollisimman vähäinen. Ennen kuin kaivannon täyttö on tuloputken tasalla, varmistetaan että lietteen palautusputki (-putket) saadaan paikoilleen kemiallisesta osasta sakokaivon ensimmäiseen osaan. Täyttöä jatketaan tuloputken tasalle, minkä jälkeen putken päälle ja puhdistamon ympärille (vähintään metrin etäisyydelle puhdistamon reunoista) asetetaan eristelevyt (Styrox) vaakatasoon. Sen jälkeen puhdistamon alue viimeistellään pintamaalla. Pintamaata levitettäessä on huomioitava maan kallistukset siten, ettei puhdistamo jää painanteeseen. Näin varmistetaan, etteivät mahdolliset valumavedet päädy puhdistamoon. 2.6 Pinta-anturi Säädä biologisen osan pinta-anturi roikkumaan noin 10 cm korvausilmaputken alapuolelle. Kytke sen jälkeen pinta-anturin johtimet sähkökaapin riviliittimelle (numeroitu 1 ja 2). Huom! Uusimmissa malleissa pinta-anturi on asennettu kiinteästi, eikä vaadi säätämistä.

7 7 2.7 Sähkökeskus Puhdistamo liitetään sähköverkkoon maakaapelilla Cu 2,5 mmp2p. Liittämisen saa tehdä vain sähköalan riittävän koulutuksen/kokemuksen saanut henkilö. Syöttö on max. 16 A. Ohjauskeskuksen saa avata vain ennalta mainittu riittävän pätevä henkilö. Sähkökeskus asennetaan biologisen ja kemiallisen säiliön väliin, jotta molemmista säiliöistä saadaan johdettua sähköjohdot keskukseen Asennus Sähkökeskus asennetaan puhdistamoiden viereen. Pumppujen sähköjohdot, pinta-anturin johto sekä kemikaalin syöttöletku johdetaan puhdistamon ja sähkökaapin välillä 110 mm putkea pitkin. Keskus voi olla biologisen ja kemiallisen puhdistamon välissä tai biologisen puhdistamon vieressä. Sähkökeskus asennetaan 16 A sulakkeen taakse. Asentaessasi sähköjohdoille tarkoitettua putkea huomioi, että sähkökaapin puolen yhde ole ylempänä kuin puhdistamossa. Tällöin vesi ei pääse valumaan sähkökaappiin Tietoa sähkökeskuksesta Keskus on rakennettu Moellerin ohjelmoitavasta releestä, jolla ohjataan puhdistamossa olevia pumppuja ja laitteita. Logiikalla saadaan aikaan täsmällisesti toimiva kokonaisuus, joka voidaan helposti räätälöidä kullekin kohteelle sopivaksi. Rele ohjaa pumppujen käymisjaksojen pituuksia sekä puhaltimien (oheislaitteiden) toimintaa. Sillä saadaan myös valvottua pinnankorkeuksia ja pumppujen tomintaa. Näin voidaan asettaa erilaisia hälytyskriteerejä, esimerkiksi veden pinnankorkeuden liialliselle nousulle tai pumppujen mahdollisille toimintahäiriöille. HUOM! Sähkökytkennän saa tehdä vain sähköalan riittävän koulutuksen/ kokemuksen omaava henkilö Käyttöturvallisuus Asenna keskus siten, etteivät lapset pääse käsiksi jännitteellisiin osiin. Älä poraa reikiä keskuksen kuoreen (läpiviennit lattialevyn kautta). Älä kosketa sähkölaitetta ollessasi märkä. Tarkista, että jännite ja taajuus ovat oikeat (230V/50Hz). Älä irrota verkkopistokkeita pistorasiasta vetämällä johdosta. Suojaa syöttökaapeli teräviltä kulmilta, kuumuudelta, jäältä ja kemikaaleilta. Älä taivuta johtoja liian tiukalle mutkalle.

8 8 Älä käytä keskusta, jos siinä on viallisia johtimia tai häiriöitä. Toimita laite valtuutettuun huoltoon tarkistettavaksi ja huollettavaksi tai ota yhteys valmistajaan. Pidä keskus aina lukittuna mahdollisen ilkivallan välttämiseksi. Kytke sähkökaappiin virta vasta kun biologisessa osassa on vettä Sähkökeskuksen käyttöönotto Keskuksen käyttöönotossa on huomioitava seuraavat seikat: Kytkentä on suoritettu ohjeiden mukaisesti. Pistotulpat on asetettu niille tarkoitetuille paikoille (katso merkinnät luvun Ohjauskeskuksen pistokekaavio-kuvasta ). Pinta-anturin johdot on kytketty (riviliittimen paikat 1 ja 2). Huom! 230V. Mahdollinen hälytyslamppu on kytketty (lisävaruste, ei kuulu toimitukseen). Älä kytke kierrätyspumpun (CIRC) johtoa ennen kuin biologisessa osassa on vettä.

9 Ohjauskeskus Keskuskotelon jalat upotetaan maahan siten, että ne jäävät 10 cm maanpäälle näkyviin. Suosittelemme, että jalkojen alle tai ympärille valetaan pieni betonilaatta, jolla jalat ja kaappi pysyvät maassa paikoillaan. Sähköjohdot sekä kemikaaliletkut tulevat kaappiin 110 mm putkella. Ohjauskeskuksen pistokekaavio. SERVICE LIFT CHEM CIRC Huoltotilanteita varten oleva jatkuvan virran pistorasia (lämmitin voidaan kytkeä tähän pistorasiaan). Nostopumppu, joka siirtää vettä biologisesta osasta kemialliseen. Kemikaalipumppu, joka syöttää säädetyn määrän kemikaalia jäteveteen (esisäädetty tehtaalla). Kierrätyspumppu, joka on jaksotettu kierrättämään vettä biologisessa osassa (15 min jaksoissa). ALARM Hälytyssignaalin ulostulo (230V/50Hz max 60W) (katso kappale 3.1). FAN SLUDGE NC Ilmastuspuhallin, joka on jäätymisen takia jaksotettu puhaltamaan ilmaa biologiseen osaan (15 min jaksoissa). Lietteenpalautuspumppu poistaa lietettä ennalta määritellyn ohjelman mukaisesti ja pumppaa sen takaisin ensimmäiseen sakokaivoon. Lietteenpalautuspumpun käyntijaksot ohjelmoitu tehtaalla. Not connected. (Varapistorasioita laajennuksia varten.) Huom! Jotkin laitteet saattavat vaihdella tuotteen mukaan!

10 Huomioitavia seikkoja sähkökeskuksen asentamisesta ja käytöstä Vikavirtasuoja on testattava kerran kuukaudessa painamalla keltaista painiketta, jolloin vikavirtasuojan on lauettava. Vikavirtasuoja palautetaan toimintaan kääntämällä harmaata vipua I-asentoon (ohje keskuksen kannessa). Kansien avaaminen muilta kuin sähköalan ammattilaisilta on kielletty. Pistorasioiden käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Liittäminen ja max-virtaarvot näkyvät kilvissä. Verkkoliitännän saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö. Kotelon kansiruuvit on kiristettävä. Yläkotelon läpinäkyvä kansi on suljettava huolella. Yläkotelon sisällä on EASY-logiikan käyttöohje. Alakotelon sisällä olevasta muovipussista löytyy johtimien läpivientien tiivisteet ja kiinnitysruuvien muovisuojat. Tiivisteiden halkaisija: M25 johdin halkaisija 7-16 mm, M32 johdin halkaisija mm, M40 johdin halkaisija mm. Lämmitin voidaan kytkeä huoltopistorasiaan (Service) (max. 2 A). Huoltopistorasia (Service) on tarkoitettu maksimisi 10 A kuormituksellle. RCD/MCB = Vikavirtasuoja, Main Switch = Pääkytkin, Reset = Kuittauspainike, EASY 619 = Keskuksen älyosa (ohjelmointi valmiina) Pistorasioihin asennetaan kilvessä mainitun laitteen kojepistotulppa. Sähkökeskuksen on oltava jännitteetön, mikäli koteloiden kannet avataan huoltotöiden yhteydessä. Syöttöjohtimia asennettaessa on huomioitava seuraavaa: L-vaihe asennetaan L-liittimeen ja N-johdin N-liittimeen, PE-johdin PE liittimeen. Anturin johtimet asennetaan riviliittimiin 1 ja 2. Liitinruuvien kireys on tarkastettava. Varmista, että keskuskotelon alaosassa sijaitseva kondenssiveden poistoreikä on auki. 2.8 Muita asennuksessa huomioitavia seikkoja Kiinteistön viemärin tuuletusputki pitää johtaa talon katolle, mielellään harjan yläpuolelle. Varmista, että ilma pääsee virtaamaan sakokaivoston läpi. Hapetusosan korvausilmaputken yläpää ei saa jäädä talvella lumen alle. Korvausilmaputken päähän asennetaan tapauskohtaisesti joko puhallin, sadehattu tai kaksi 90 käyrää. Puhdistamolle tulevaan viemäriputkeen ei saa jäädä vesitaskuja. Nämä voivat estää putkessa kulkevan ilman vapaan kulun.

11 11 Varmista, että purkuputken pää ei jäädy talvella. Jos purkuputki johdetaan ojaan, on poistuvalle vedelle jätettävä riittävä pudotus ja putken yläpää tarvittaessa eristettävä. Tarkista pinta-anturin toimivuus nostamalla se ylös puhdistamosta ja käyttämällä kohoa yläasennossa. Tällöin nostopumpun ja kemikaalipumpun tulisi käynnistyä samanaikaisesti. 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA TOIMINTA Jos säiliötä ei ole vielä täytetty, aloita täyttö viimeistään nyt. HUOM! Kytke sähkökaappiin virta vasta kun biologisessa osassa on vettä. Tarkista, että kaikki pumput on kytketty omiin pistorasioihinsa ja että sähkökaappiin tulee virta. Kemikaalipumppu pitää ilmata ennen kuin puhdistamo käynnistetään. Ilmaamisessa kemikaali pakotetaan nousemaan kanisterista pumpun pesälle asti. Tämä kannattaa tehdä siten, että kemikaalipumppu kytketään suoralle virralle ja säädetään täysille. Sen jälkeen painepuolen liitintä (ylempi) löysätään ja odotetaan, että letkun nestepinta nousee. Nesteen nousua voi nopeuttaa esimerkiksi 20 / 50 ml ruiskulla, jolla nestettä imaistaan painepuolelta letkun päästä. Huom! Kemikaalia ei saa syöttää metalliputkiin. Imu ja syöttö on merkitty kemikaalipumpun yhteisiin in / out merkinnöillä. Kun saostuskaivo on täynnä vettä, alkaa ylimenevä osa vedestä valua biologiseen puhdistamoon. Biologisesta osasta vesi nostetaan pumpulla kemialliseen osaan, jolloin pumppu syöttää veteen samalla saostuskemikaalia. Kemiallisesta osasta vesi valuu vapaalla virtauksella jälkisuodattimen kautta ulos. Kemikaloinnin annostelu on esisäädetty tiettyyn asentoon, jolloin kemikaalia (polyalumiinikloridi) syötetään kemikaloitavaan veteen noin 150 g/m³. Jos näytteenoton yhteydessä poistuvan veden havaitaan sisältävän liikaa fosforia, kemikalointia lisätään asteittain. Iwakin pumpulla perussäätö on noin 40 % kohdalla pumpun säätimessä. Kun kemiallinen osa täyttyy vedestä, ylimenevä valuu ylivuotona jälkisuodattimille, joissa erotellaan vielä pohjalle laskeutumaton pieniksi hiukkasiksi pilkkoutunut kiintoaine. HUOM! Saostuskaivo ja puhdistamot tulee täyttää vedellä ennen kuin jätevettä johdetaan järjestelmään.

12 12 Puhdistamon biologinen osa tarvitsee jonkin verran aikaa ennen kuin poistuvan veden laatu on orgaanisen aineen osalta parhaimmillaan. Muovitäyteaineen pinnalle muodostuvan mikrobimassan kasvunopeus riippuu pitkälti myös lämpötilasta. 3.1 Hälytyksen tapahtuessa (Pump error) Hälytys puhdistamossa johtuu yleensä pumppurikosta. Hälytys laukeaa, jos vesi ei siirry biologisesta osasta eteenpäin. Hälytys tapahtuu merkkilampun avulla (ei kuulu toimitussisältöön). Merkkilamppu kytketään pistoketta käyttäen keskuksessa olevaan alarm-pistorasiaan ja sijoitetaan siten, että se näkyy esteettä taloon/ rakennukseen, johon puhdistamo on liitetty. Merkkilampun syttyessä on välittömästi suoritettava seuraavat tarkistukset ja toimenpiteet: Paina reset-kytkintä (vihreä näppäin). Jos hälytys hetken kuluttua uusiutuu: Katkaise virta pääkytkimestä. Tarkasta nostopumpun kunto sekä sen letkuliitokset ja mahdolliset tukokset. Nosta pinta-anturi pois putkesta, puhdista ja tarkasta johdon kunto sekä liitokset. Jos vikaa ei näy, aseta pumppu ja anturi takaisin paikoilleen. Kytke virta keskukseen. Mikäli hälytyksen valo ei sammu reset-kytkimestä, pinta-anturi on jatkuvasti ylhäällä. Näin ollen nostopumppu ei saa viestiä siirtää vettä eteenpäin. Jos vettä siirtyy biologisesta osasta kemialliseen: odota että vesi on siirtynyt eteenpäin, pumppaus on loppunut ja kuittaa hälytys sen jälkeen. Jos vettä ei siirry biologisesta osasta kemialliseen, tarkista nostopumpun kunto ja puhdista tai vaihda pumppu tarvittaessa 4 KEMIKAALI 4.1 CleanWater saostuskemikaali CleanWater kemikaalipumpun kanssa käytettävä kemikaali. Keskimääräinen kulutusmäärä yksi (1) astia / henkilö / vuosi. Aine: Polyalumiinikloridi (PAC) Huolehdi, ettei saostuskemikaali pääse loppumaan. CleanWater saostuskemikaalia (10 L ja 30 L) voit tilata lähimmältä jälleenmyyjältäsi tai tehtaalta , Huom! Kemikaalia ei saa syöttää metalliputkiin.

13 13 5 HUOLTO 5.1 Pumput BIOSTONE + CHEMSTONE -puhdistamossa on neljä pumppua: Nostopumppu, joka sijaitsee biologisen osan keskiputkessa. Pumppua käytetään tulevan veden pumppaamiseen bioreaktorista kemialliseen puhdistusosioon (Huom! Ohjaa kemikaalipumppua). Kemikaalipumppu on sähkökaapissa. Lietteen palautuspumppu on kemiallisessa osassa. Kierrätyspumppu on biologisen osan keskiputkessa ja sitä käytetään veden kierrättämiseen ja hapettamiseen. Kierrätyspumppu toimii jaksottaisesti. Nostopumppu sekä kemikaalipumppu toimivat pinta-anturin ohjaamina. Lietepumppuja ohjataan ajastimella. HUOM! Pumput tarkistetaan ja puhdistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa samalla kun sakokaivo tyhjennetään. 5.2 Kemiallinen osa Kemikaaliastia vaihdetaan tarpeen mukaan. Mikäli puhdistamoa käytetään 10 m³/vrk kapasiteetilla, niin kemikaalia kuluu noin 39 kg kuukaudessa. Vähäisen vedenkulutuksen myötä myös kemikaalinkulutus vähenee. Kemiallisesta osasta poistetaan saostunutta fosforia lietteenpalautuspumpun avulla, joka siirtää lietettä kemiallisesta osasta takaisin sakokaivoston ensimmäiseen osaan. Lietteenpalautuspumppu poistaa muutamia satoja litroja lietettä ja pumppaa sen takaisin ensimmäiseen sakokaivoon. Kemiallisen osan lietteen tyhjennys kannattaa suorittaa sakokaivojen tyhjennyksen yhteydessä myös imuautolla laskemalla imuauton letku keskiputkesta kemiallisen osan pohjalle. Kemiallisen osan lietteenpalautuspumppu (keskiputkessa) tarkistetaan ja puhdistetaan. Samalla tarkistetaan kemikaalipumppu ja letkut. Kemiallisen osan jälkisuodattimet vaihdetaan kerran tai kahdesti vuodessa. Vanha suodatinmateriaali poistetaan ja viedään esimerkiksi kompostiin. Kivikuitumateriaali on täysin kompostoituvaa materiaalia. Uuden suodatinmateriaalin säkit asetetaan jälkisuodatinlohkoon ja tiivistetään kevyesti.

14 Biologinen osa Biologisen osan huoltoa tarvitsevat osat ovat pumput, hapetussuutin sekä muovinen kasvualusta. Pumput sijaitsevat keskiputkessa kannen alla. Huollettaessa kansi avataan ja pumput nostetaan pois ja huuhdellaan vedellä. Puhdistamossa olevaa kasvualustaa huuhdellaan vedellä ja samalla imetään pohjalle valunut liete sekä mikrobimassa imuautolla. Myös hapetussuuttimet puhdistetaan mahdollisesta kertyneestä kasvustosta. Kaikki huoltotoimenpiteet on helpoin ajoittaa sakokaivojen tyhjennyksen yhteyteen. HUOM! Saostuskaivo täytyy tyhjentää vähintään kaksi kertaa vuodessa! 6 TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot BS + CS 50 Paino Biologinen Paino Kemiallinen 350 kg 250 kg Kemikaalipumppu Iwaki ES Jännite 230 V Teho 16 W Malli ES Pumput Grundfos CC 5 Jännite 230 V Teho 200 W Malli CC Varaosat GIN aqua Oy tarjoaa varaosapalveluja. Lisää tuotteistamme Kierrätys Vedenpuhdistustuotteemme on valmistettu pääasiallisesti polyeteenistä ja polypropeenista, jotka ovat kierrätettäviä materiaaleja. Pumpuista sekä sähkölaitteista löytyy metallia ja elektroniikkaa, jotka hävitetään kierrättämällä metallina tai

15 15 elektroniikkajätteenä. Lisäksi tuotteesta löytyy vähäisiä määriä kumia ( tiivisteet sekä läpiviennit ) ja muutama PVC komponentti ( kiristysmutteri ja letkukara ). Lisäinformaatiota jälleenmyyjiltä tai valmistajalta.

16 16 LIITTEET Liite 1. Biostone + Chemstone leikkauskuva

17 17 Liite 2. Biologinen osa 1. Pinta-anturi 2. Kierrätyspumppu 3. Nostopumppu 4. Kasvualusta

18 18 Liite 3. Muistilista LYHYT MUISTILISTA PUHDISTAMON TOIMINNAN KANNALTA TÄRKEISTÄ ASIOISTA: Asennus: Kunnollinen salaojitus kaivantoihin. Kunnollinen ankkurointi ja eristys säiliöihin. Poistoputki asennettava sellaiseen paikkaan, jossa se ei pääse jäätymään. Käyttö: Huolehdi sakokaivojen säännöllisestä tyhjennyksestä vähintään kahdesti vuodessa. Huolehdi pumppujen toimivuudesta säännöllisellä puhdistuksella. Vaihda jälkisuodatin säännöllisesti.

19 19 Liite 4. Huoltopäiväkirja Huoltopäiväkirja Päivä Toimenpide Kuittaus

20 20

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

BIOSTONE/CHEMSTONE MANUAALI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

BIOSTONE/CHEMSTONE MANUAALI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet BIOSTONE/CHEMSTONE MANUAALI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet BIOSTONE + CHEMSTONE 11 12 Ø1500 Ø1500 1 6 4 5 7 3 ~800 ~800 8 2 V110 ~2100 9 10 ~6200 SUOMI 2012.1 Jäteveden käsittelyjärjestelmä Green Rock

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

IISI H1 SAUNA Harmaavesisuodatin. Asennus, käyttö ja huolto ohje

IISI H1 SAUNA Harmaavesisuodatin. Asennus, käyttö ja huolto ohje IISI H1 SAUNA Harmaavesisuodatin Asennus, käyttö ja huolto ohje Sisällys Hyvä rakentaja,... 3 IISI H1 SAUNA Harmaavesisuodatin... 3 1. Asennus... 4 2. Huolto... 5 3. Varaosat... 5 4. Kierrätys... 5 Huoltopäiväkirja...

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

IISI S6 ja IISI S10. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje IISI S10

IISI S6 ja IISI S10. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje IISI S10 1 IISI S6 ja IISI S10 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje IISI S6 IISI S10 FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

GLOBAL INNOVATION NETWORK OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 OULUNSALO. 08 819 2200 WWW.GO-GIN.COM WWW.IISI.FI

GLOBAL INNOVATION NETWORK OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 OULUNSALO. 08 819 2200 WWW.GO-GIN.COM WWW.IISI.FI 1 IISI KIVI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat jätevesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

IISI H1 PLUS Harmaavesisuodatin. Asennus, käyttö ja huolto ohje

IISI H1 PLUS Harmaavesisuodatin. Asennus, käyttö ja huolto ohje IISI H1 PLUS Harmaavesisuodatin Asennus, käyttö ja huolto ohje Sisällys Hyvä rakentaja,... 3 IISI H1 PLUS Harmaavesisuodatin... 3 1. Asennus... 4 2. Huolto... 5 3. Varaosat... 6 4. Kierrätys... 6 Huoltopäiväkirja...

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

IISI S6 & IISI S10. Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI S6 & IISI S10. Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011). IISI S6 & IISI S10 Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011). EN 12556-3 IISI S6 & IISI S10 FIN 2014-01 2 Luonto kiittää, että valitsit

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje BIOPUHDISTAJA 4 Henkilömitoitus Harmaavesimäärä Hetkellinen ylikuorma Puhallin - 1 kpl Materiaali: Painot Korkeus Halkaisija Viemäri

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. K Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä toimiakseen

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/12 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Uponor -fosforinpoistokaivo

Uponor -fosforinpoistokaivo H a ja-a s u t u s a lu e e n jät e v e d e n k ä s i t t e ly A S E N N U S O H J E E T Uponor -fosforinpoistokaivo 8/2006 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

IISI KIVI. Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI KIVI. Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011). IISI KIVI Asennus-, käyttö ja huolto-ohje IISI - Tutkitusti Suomen varmatoimisin pienpuhdistamo (TM Rakennusmaailma 9/2011). IISI KIVI FIN 2014 2 Luonto kiittää, että valitsit Green Rock jäteveden puhdistustuotteen!

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

BIOJUSSI MAXI HARMAAVESISUODATIN

BIOJUSSI MAXI HARMAAVESISUODATIN BIOJUSSI MAXI HARMAAVESISUODATIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LAITE OTETTU KÄYTTÖÖN: (PVM JA ALLEKIRJOITUS) Biojussi MAXI Kompressorilla (koneellisella ilmastuksella) Mökit, huvilat ja omakotitalot

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 10 m 3

Uponor-umpisäiliö 10 m 3 Uponor-umpisäiliö 10 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WCjäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 10 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

IISI KIVI SANEERAUSPUHDISTAMO. Asennus, käyttö ja huolto ohje. ID nr:

IISI KIVI SANEERAUSPUHDISTAMO. Asennus, käyttö ja huolto ohje. ID nr: IISI KIVI SANEERAUSPUHDISTAMO Asennus, käyttö ja huolto ohje ID nr: Sisällys Hyvä rakentaja,... 3 Toimitussisältö... 3 IISI KIVI SANEERAUSPUHDISTAMO... 4 1. ASENNUS... 6 1.1. Huomioitavaa ennen asennusta...

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko. www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 04/10 Labko Saunakaivo 300 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø

Lisätiedot

KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE

KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE 1. Ominaisuudet a. valmistettu korkealaatuisesta polyeteenistä b. täysin omavarainen c. ei vaadi ulkoisia liitäntöjä d. varmatoimiset lukot ja saranat e. kaikki osat käyttäjän

Lisätiedot

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE. Matala 5000 umpisäiliö

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE. Matala 5000 umpisäiliö KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE Matala 5000 umpisäiliö KUMPPANINA PARAS PIPELIFE Matala 5000 umpisäiliö Matala 5000 umpisäiliö on jätevesien ja lietteen varastoimiseen tarkoitettu säiliö. Säiliön

Lisätiedot

Asennusohje

Asennusohje Asennusohje 13.5.2013 Asennusohje Kuvaus Sivu 3 Yleiset ohjeet Sivu 4 Ohje 1 Tavaroiden vastaanotto Sivu 5 Ohje 2 Puhdistamon sijoittaminen Sivu 6 Ohje 3 Kaivuutyöt Sivu 7 Ohje 4 Asennus Sivu 8 Ohje 5

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 -harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 -harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 -harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

IISI S6 JA S10 Pienpuhdistamot. Asennus, käyttö ja huolto ohje. ID nr:

IISI S6 JA S10 Pienpuhdistamot. Asennus, käyttö ja huolto ohje. ID nr: IISI S6 JA S10 Pienpuhdistamot Asennus, käyttö ja huolto ohje ID nr: Sisällys Hyvä rakentaja,... 4 Toimitussisältö IISI S6... 4 Toimitussisältö IISI S10... 5 IISI S6 tai S10 PIENPUHDISTAMO... 5 1. ASENNUS...

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Saostussäiliöt ja niiden toimintakunnon arviointi. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Saostussäiliöt ja niiden toimintakunnon arviointi. Erkki Santala, Hajaputsari ry Saostussäiliöt ja niiden toimintakunnon arviointi Erkki Santala, Hajaputsari ry Saostussäiliö Saostussäiliöllä (saostuskaivolla tai sakokaivolla) tarkoitetaan vesitiivistä säiliö- tai kaivotyyppistä talousjäteveden

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet TARJOILUPATA ESK Asennus- ja käyttöohjeet 4239100, 4239101 YLEISTÄ Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

Lokasäiliö l Asennusohje 4/2015

Lokasäiliö l Asennusohje 4/2015 Lokasäiliö 5 000 l Asennusohje 4/2015 Onnline-lokasäiliö Onnline lokasäiliö on jätevesien ja lietteen varastoimiseen tarkoitettu säiliö. Säiliön suunnittelussa on otettu huomioon sen käyttökohteiden ja

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY

APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY 25.2.2019 Kaukora Oy 2019 APUWATTI Käyttöohjekirja 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 TOIMINTAKUVAUS... 4 3 ASENNUS... 4 4 SÄHKÖASENNUS... 5

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin . Tämä on sähköinen henkilökohtainen lämmitin loimuavalla liekkiefektillä. Lämmittimen toimintaperiaate on kierrättää ilma lämmityselementtien läpi ja puhaltaa ulos lämmintä ilmaa. Turvallisuusohjeet 1.

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Erotinhälytin idoil-20

Erotinhälytin idoil-20 Erotinhälytin idoil-20 DOC001713-FI-0 Pikaopas Toimitussisältö idoil-20 -erotinhälytin Kaapelijatkokset LCJ1-1, LCJ1-2 ja LCJ1-3 idoil-liq yläraja-anturi idoil-oil öljyanturi idoil-slu lieteanturi LMS-SAS5

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TÄMÄ SISÄLTYY: Tuulettimen Virtapainike nopeuden merkkivalot Takasäleikkö EA I SK KE NEN I HA AL KO RK Etusäleikkö Vesisäiliö Tuulettimen nopeuspainike Valopainike USB-johto USB-virta-adapteri LUE KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

PIPELIFE YMPÄRISTÖ UMPISÄILIÖ MATALA

PIPELIFE YMPÄRISTÖ UMPISÄILIÖ MATALA Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖ UMPISÄILIÖ MATALA 5000l Hyvä Rakentaja, Kiitos kun valitsi Pipelife Ympäristö jätevesijärjestelmän ratkaisuksesi. Pipelife Ympäristö järjestelmät on suunniteltu huolettomiksi:

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

OHJE: LATAUSASEMA LS4. LS4-latausasema. Asennus-/huolto-ohje

OHJE: LATAUSASEMA LS4. LS4-latausasema. Asennus-/huolto-ohje OHJE: LATAUSASEMA LS4 LS4-latausasema Asennus-/huolto-ohje 1 380218-1.0 2016-06-20 OHJE: LATAUSASEMA LS4 Mittapiirustus LS4- mittapiirustus 2 380218-1.0 2016-06-20 OHJE: LATAUSASEMA LS4 Mittapiirustus

Lisätiedot

TALPET SL / C

TALPET SL / C TEKNINEN KÄSIKIRJA Kuivausrummut TALPET SL 100 1020 / C TALPET SL 100 1020 / C 1001020-1200 DOKUMENTIT Käyttöohje (1001020-1201) Asennusohje (1001020-1202) Luettelo tärkeimmistä varaosista (1001020-1203)

Lisätiedot

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo Asennus-, käyttö- & huolto-ohje SISÄLTÖ 01 02 03 04 05 Turvallisuus Tyyppikuva Mitä tarvitset asennuksessa Asennus Huolto, takuu & yhteystiedot Turvallisuus 150-500

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje

Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI BIOMAJA WCL -yleisövessa Luettava ennen Biomajan käyttöönottoa Sisällysluettelo s. Paikoitus 2 Portaiden asennus 3 Sähköjärjestelmä 4 Audiojärjestelmä 5 Kuivikekäymälä 6 Ajovalmius 7 Biomaja Nordic Oy

Lisätiedot

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 FI F E G D B C A 3 SUOMI 08-10 4 HIUSTENKUIVAAJA HD 3700 Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä. 7 Laite on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön. 7 Älä

Lisätiedot