TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS. Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS. Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke"

Transkriptio

1 TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke

2 1 JOHDANTO Tässä raportissa käydään lyhyesti läpi etäopetukseen soveltuvia teknisiä menetelmiä ja paneudutaan hieman tarkemmin kahteen internetin kautta toimivaan verkkoneuvottelujärjestelmään. Kaikkien menetelmien kohdalla pyritään kiinnittämään huomiota niiden toimivuuteen erityisesti perusopetuksessa. Erityisesti alakoulun etäopetus asettaa vaatimuksia tekniselle toteutukselle: Ohjelmien tulee olla riittävän yksinkertaisia ja niissä tulisi olla mahdollisuus elävöittää opetusta esimerkiksi kuvien ja äänien avulla. Lisäksi opettajan tulisi myös voida jotenkin puuttua tunnin häirintään. Jokaisesta tekniikasta on koostettu lyhyt lista sen hyvistä ja huonoista puolista sekä mahdollisuuksien mukaan linkkejä lisätietoa tarjoaviin www-sivuihin. On syytä korostaa, että erilaisia ohjelmistoja neuvottelu- ja opetuskäyttöön tulee jatkuvasti lisää, ja kattavan listan tekeminen niistä on mahdotonta. Tässä raportissa on esitelty joitakin yleisesti käytössä olevia tai muutoin joukosta erottuvia ohjelmia, jotta lukija voisi saada mahdollisimman kattavan yleiskuvan tämänhetkisestä tilanteesta. Raportin lopussa on linkkilista joistakin ohjelmista, joita ei tekstissä ole käsitelty. VIRTA-hanke Raportti on osa Opetushallituksen rahoittamaa, Turun ja Tampereen yhteistä VIRTAhanketta (Virtuaaliset Alueresurssit), joka on uudenlaisten oppimisympäristöjen kartoittamis- ja kehittämishanke. Raportissa mainittujen järjestelmien kokeilua on valvonut ja yhdessä kirjoittajan kanssa kommentoinut VIRTA-hankkeen projektipäällikkö Päivi Luoma Turun opetuspalvelukeskuksesta. Käsitteitä Erilaisista tekniikoista ja niiden nopeasta kehittymisestä johtuen monet etäopetukseen ja viestintään liittyvät käsitteet vanhenevat ja muuttuvat usein. Etäopetuksella tarkoitetaan tässä raportissa reaaliaikaista viestintää opetustilanteessa, jossa opettaja ja oppilaat ovat fyysisesti etäällä toisistaan. Tämän etäisyyden häivyttämiseksi tarvitaan teknisiä 1

3 laitteita useimmiten tietokoneita, internet-yhteyttä, mikrofonia yms. sekä näitä hyödyntäviä ohjelmistoja: teknisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaankin tässä yhteydessä niitä tietoteknisiä ohjelmistoja tai palveluita, joiden avulla em. etäopetus voidaan toteuttaa. Erilaisten ohjelmien ryhmittely tiukkojen kategorioiden sisään on vaikeaa, sillä ohjelmat muuttuvat ja monipuolistuvat jatkuvasti. Tästä syystä raportissa esiteltävät ohjelmat ja otsikoitu nimiensä alle, poikkeuksena kuitenkin verkkoneuvottelujärjestelmät, joista kahta käsitellään tarkemmin. Myös näiden ohjelmien kohdalla otsake saattaa kuitenkin tuoda virheellisiä mielikuvia: tärkeää onkin tutustua kiinnostaviin ohjelmiin aina oman kokeilemisen kautta. 2 ERILAISIA TEKNISIÄ OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ Perinteinen videoneuvottelu Perinteiset videoneuvottelut tapahtuvat oman videoyhteyden (H.323-protokolla) välityksellä. Tämän lisäksi tarvitaan soveltuva videoneuvottelulaitteisto, jonka kokoonpano (videoneuvottelulaite, TV, videotykki, mikrofoni, kamera yms.) riippuu opetustilanteen olosuhteista, osallistujien määrästä jne. Aikaisemmin laitteisto saattoi olla hyvinkin kallista, mutta koska uudet videoneuvottelusovellukset toimivat myös tietokoneiden ja niihin liitettyjen laitteiden avulla, kalliita alkuhankintoja ei välttämättä tarvita. Videoneuvottelu tarjoaa korkealaatuisen kuva- ja ääniyhteyden, ja lisäksi perinteiset videoneuvottelulaitteet ovat varsin helppokäyttöisiä. Käytön kustannukset riippuvat yhteyden toimittajasta, yhteyspisteiden määrästä sekä käytettävästä ohjelmistosta. Videoneuvottelu mahdollistaa monien eri opetusmenetelmien (kalvot, dokumenttikamerat yms.) käytön ja näytön perinteiseen tapaan. Laitteet ovat kuitenkin usein sijoitettu tiettyyn tilaan, joten videoneuvottelut ovat monesti hyvin paikkasidonnaisia. + Korkealaatuinen kuva- ja ääniyhteys + Mahdollistaa eri opetusmenetelmiä + Sopii suuremmillekin ryhmille + Lähimpänä aitoa opetustilannetta - Saattaa vaatia kalliita hankintoja 2

4 Videoneuvottelusta Wikipediassa: Skype ja Messenger Useimmille internetin kautta tapahtuvasta, reaaliaikaisesta viestinnästä tulee varmaankin mieleen Skype- ja (Microsoft Live) Messenger-ohjelmat. Nämä ovat molemmat eräitä maailmanlaajuisesti käytetyimpiä internetin puhelu- ja pikaviestiohjelmia. Ohjelmat ovat käyttäjälle ilmaisia ja tarjoavat video- ja ääniyhteysmahdollisuuden. Nämä ohjelmat ovat kuitenkin tarkoitettu pääasiassa kahdenkeskiseen viestintään ja nimenomaisesti vain viestimiksi: vaikka sekä Skypen että Messengerin avulla voidaankin välittää pikaviestejä ja tiedostoja muille keskustelijoille, on näiden ohjelmien käyttö etäopetusta ajatellen varsin rajoittunutta. Ohjelmissa ei esimerkiksi ole erillisiä opettajan tai oppilaan rooleja, vaan kaikki osallistujat ovat tasavertaisessa asemassa. Myöskään kuva- tai äänimateriaalin jakamiseen (esittämiseen) ei ole omia työkaluja. Tietoturvaseikkojen vuoksi monet julkisen tahon toimijat ovat lisäksi kieltäneet tiedostojen jakamisen Skypen ja Messengerin tapaisissa ohjelmissa kokonaan. Satunnaiseen yhteydenpitoon ja ohjelmien rajoitukset huomioon ottavaan pienen ryhmän viestintään nämä ohjelmat kuitenkin soveltuvat hyvin. + Ohjelmat ilmaisia + Monelle entuudestaan tuttuja + Yksilöllinen kuva-/ääniyhteys - Ohjelmat toiminnoiltaan rajoittuneita - Ei opettajan tai oppilaan rooleja - Lähinnä kahdenkeskiseen viestintään - Tietoturvakysymykset Skypen kotisivut: Microsoft Live Messengerin kotisivut: 3

5 Microsoft Eräs melko runsaasti keskustelua herättänyt opetuksen ja tietotekniikan kädenpuristus on Microsoftin lanseeraama Se on Microsoftin oppilaitoksille tarjoama, maksuton Live-verkkosovellusten kokonaisuus. Tähän kuuluu mm. Hotmailsähköpostipalvelu, Messenger-keskustelusovellus, Spaces-verkkosivusovellus sekä SkyDrive-verkkolevypalvelu. on kritisoitu siitä, että se liittää oppilaitokset liikaa kiinni Microsoftin muihin tuotteisiin kuten Windows-käyttöjärjestelmiin ja Explorer-selaimiin. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjät saavat oman Live-tunnuksen, joka oikeuttaa käyttämään kaikkia Live-palveluita. Näihin kuuluu myös oma sähköpostitili, joka säilyy oppilailla myös opiskelujen päätyttyä. Opetus Liven kautta tapahtuu opettajan muokkaamien kotisivujen, tiedostojaon ja Messenger-viestinnän avulla. Kaiken viestinnän ei tarvitse olla reaaliaikaista, vaan opettaja voi esimerkiksi kirjoittaa kotisivuille ohjeita tai kotitehtäviä, jotka oppilaat näkevät sivuilla käydessään. Live-sovellusten runsaus ja monipuolisuus mahdollistavat erilaisten oppimisalustojen tekemisen ja opetusmenetelmien käytön. Samoista syistä johtuen myös opettajalta vaaditaan enemmän paneutumista tekniikkaan. Hyvin toteutettuna Live-kokonaisuus soveltunee hyvin erityisesti ylempien luokka-asteiden opetukseen. Alakoulun opetuksessa Live-sovellusten kirjo ja hajanaisuus sekä niiden lukuisat toiminnot saattavat olla epätarkoituksenmukaisia ja tuntua ainakin joistakin oppilaista ylivoimaisilta hallita. Kuitenkin esimerkiksi luokan kotisivujen pitämiseen järjestelmä sopii hyvin. + Ilmainen + Ei vaadi ohjelmien asennuksia + Monipuolinen - Vaatii opettajalta perehtymistä - Microsoft-sidonnaisuus - Ei alempien luokkien opetukseen esittely: Suomalaisten Live-koulujen yhteisö: 4

6 Second Life Second Life on internetissä toimiva, kolmiulotteisella grafiikalla toteutettu virtuaalimaailma. Käyttäjät luovat itselleen hahmon, jonka välityksellä he voivat tietokonepelien tapaan liikkua Second Lifen maailmassa, rakentaa sinne omia alueitaan ja keskustella muiden käyttäjien hahmojen kanssa. Kommunikointi sujuu mm. mikrofonia käyttäen, jolloin äänen kuuluvuusalueella olevat hahmot kuulevat puhujan äänen. Second Lifen peruskäyttö (maailmassa liikkuminen, rakentaminen, kaupankäynti) on maksutonta; käyttöönotto vaatii vain yhteysohjelman lataamisen koneelle. Maksamalla kuukausittaisen jäsenmaksun (noin 10 dollaria) saa oikeuden hankkia alueita, joille tehdä omia rakennuksiaan. Second Life on houkuttanut luokseen jo suuren määrän yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat rakentaneet sinne omia alueitaan; avattiin suomalaisten toimijoiden yhteinen EduFinland-saari (SLurl: EduFinland/84/140/25), jota mm. Helsingin yliopisto on rakentamassa. Second Life tarjoaakin mielenkiintoisen näkymän erilaiseen verkossa tapahtuvaan kommunikointiin, eikä mikään estä järjestämästä siellä esimerkiksi luentoja tai muita tapahtumia. Vaikka ohjelmaa ei ole tarkoitettu suoranaiseksi opetusvälineeksi, on se ehdottomasti tutustumisen arvoinen ja ajatuksia herättävä paikka. Innovatiivinen opettaja keksinee helposti luokalleen yhteisen Second Life projektin, johon ohjelman pelimäisyyteen ihastuvat oppilaat mielellään osallistuvat. + Perustoiminta ilmaista + Erilainen lähestymistapa - Ei varsinainen etäopetustyökalu - Vaatii opettajalta perehtymistä Second Life: Verkkoneuvottelujärjestelmät Verkkoneuvottelujärjestelmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä internet-yhteyden kautta toimivia, omalle tai ohjelman toimittajan palvelimelle sijoitettuja viestintäjärjestelmiä. Opetukseen osallistuvat ottavat kukin www-selaimen yhteyden tähän palvelimeen, jossa puheenjohtajan/opettajan oikeuksin toimiva osallistuja hallinnoi tilaisuuden kulkua. Sen lisäksi, että järjestelmät kykenevät ylläpitämään suurta määrää ääni- ja/tai videoyhteyk- 5

7 siä, tilaisuuden vetäjä voi esittää osallistujille PowerPoint-esityksiä tai ohjelmasta riippuen näyttää kuvatiedostoja, soittaa äänitiedostoja tai jakaa oman tietokoneensa näkymän osallistujille. Mahdollisimman pitkälle viedyn ja monipuolisen vuorovaikutuksen avulla verkkoneuvottelujärjestelmät pyrkivät pääsemään mahdollisimman lähelle sitä tilannetta, jossa osallistujat olisivat fyysisesti samassa tilassa. Seuraavassa luvussa esitellään kaksi verkkoneuvottelujärjestelmää yksityisohtaisemmin. + Opettajan ja oppilaan roolit (puheenjohtaja / osallistuja) + Lähes kaikki toiminnot samassa tilassa Luokkamaisuus + Vuorovaikutteisuus + Yksilöllinen kuva-/ääniyhteys - Vaatii opettajalta perehtymistä - Lukuisat kuva- ja ääniyhteydet lisäävät yhteysongelmien mahdollisuutta - Aloitus- ja lisenssimaksut 3 VERKKONEUVOTTELUJÄRJESTELMIEN ESITTELY Connect Pro Connect Pro on osa maailmanlaajuisen Adobe Systems -yhtiön tuotevalikoimaa. Adobe on yksi maailman suurimmista ohjelmistoalan yrityksistä, ja tunnetaan parhaiten PDFtiedostojen käsittelyohjelmasta Adobe Acrobat. Ostettuaan kilpailijansa Macromedian vuonna 2005 Adobe sai haltuunsa mm. Flash-teknologian oikeudet sekä Breezeviestintäjärjestelmän, joka sittemmin nimettiin uudelleen Connect Proksi. Suomessa Connect Prota markkinoi Humac (www.humac.fi). Connect Pro on ominaisuuksiltaan laaja verkkokokouksiin ja neuvotteluihin tarkoitettu järjestelmä. Connect Pron pohjana on Flash-tekniikka ja se vaatiikin käyttäjän koneelta internet-yhteyden ja selaimen sekä selaimen Flash-laajennuksen. Muita asennuksia, laitteistoja tai ohjelmistoja käyttäjältä ei edellytetä (ääni- ja videotoimintojen vaatimia mikrofoni- yms. laitteita lukuun ottamatta). Connect Prota voi käyttää Humacin palvelimelta tai järjestelmä voidaan asentaa käyttäjän palvelimelle. 6

8 Connect Pron näkymä Connect Pron näkymä koostuu Windowsin ikkunoiden kaltaisista ruuduista ( podit ), joiden näkymistä, kokoa ja sijaintia kokouksen puheenjohtaja ( host ) voi vapaasti säätää. Podeja voidaan sijoittaa erilaisiksi näkymiksi, jotka tallentuvat järjestelmään. Host voi lisätä, poistaa ja muokata eri näkymiä. Tiedostomateriaalit (PP-esitykset, kuva- ja äänitiedostot) siirretään järjestelmään, jonka jälkeen ne pysyvät käytössä kunnes ne poistetaan. Podien käsittely perustuu niin ikään pitkälti Windowsista tuttuihin kuvakkeisiin ja menetelmiin. Ohjelman valikkokielenä on englanti; Humacin edustajan mukaan pohjoismaiset kielet ovat mahdollisesti tulossa laajennuksena tulevina vuosina. Connectin keskeisimmät toiminnot ovat: Osallistujien välinen keskustelu video- ja ääniyhteyksien avulla. Osanottajien määrälle ei ole teoreettista ylärajaa. PowerPoint-esitysten esittäminen. Chat-viestittäminen. Liitutaulu (whiteboard) toiminto. Mahdollistaa vapaan kirjoittamisen ja piirtämisen. Muistiinpanotaulu (note). Osallistujille avoin kirjoitusalusta. Kyselytoiminto (poll). Gallup-tyylisiä kyselyjä varten. 7

9 Mediatiedostojen (kuvien, mp3-tiedostojen yms.) näyttäminen ja kuunteleminen. Käyttäjän tietokoneen näkymän jakaminen. Mahdollistaa mm. eri ohjelmien käytön näyttämisen osallistujille. Verkko-opetuksen tallentaminen ja jakaminen. Suomenkielinen Connect Pron esittely Humacin kotisivuilla: Adobe Connect Pron pääsivu (englanniksi): WebLI WebLI (Web-learning international) on suomalainen, Turussa toimiva, TEKESin Fenixprojektin pohjalta syntynyt verkko-oppimisympäristö. WebLI perustuu hanketta johtavan professori Pertti Yli-Luoman verkko-oppimisen teoriaan. Taustatekniikkoina Web- LI käyttää Flash-tekniikkaa sekä avoimen lähdekoodin PHP-koodia. Selaimen Flashlaajennusta ja internet-yhteyttä lukuun ottamatta järjestelmän käyttäminen ei edellytä muita asennuksia, ohjelmistoja tai laitteistoja käyttäjältä. Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti ja kehityksen myötä WebLIin on luvattu monia uusia ominaisuuksia. Opetus WebLIn kautta pohjautuu pitkälti PowerPoint-esitysten käyttöön. Ohjelman käyttökieli on englanti; toimittajan mukaan suomenkielinen versio tullaan jossain vaiheessa tekemään. Viimeisimpänä lisäyksenä WebLIssä on yhteistyö verkkokyselyyritys Webropolin kanssa. Tämän yhteistyön kautta WebLIn käyttäjät saavat oikeuden tehdä ja osallistua verkkokyselyihin tai niiden sovelluksiin (esim. koulun kokeisiin). 8

10 Conference Room -näkymä Auditorium-näkymä WebLIssä on kaksi päänäkymää, Conference Room ja Auditorium. Näistä ensimmäinen on eräänlainen virtuaalinen luokkahuone kiinteine osallistujapaikkoineen ja esityksen näyttämisalueineen. Jälkimmäinen puolestaan soveltuu parhaiten luentotyyppisiin opetuksiin, jossa painopiste on luennoitsijan kuvan sekä esityksen näyttämisellä. Tässä näkymässä osallistujat voivat pyytää puheenvuoroja, joita luennoitsija voi sitten jakaa. 9

11 WebLIssä on panostettu opettajan ja oppilaan roolien selkiyttämiseen, ja tämä näkyy mm. osallistujien (=oppilaiden) käyttöoikeuksien rajoituksina. WebLIn keskeisimmät toiminnot ovat: Osallistujien välinen keskustelu video- ja ääniyhteyksien avulla. Omalla videoyhteydellä osallistuvien lukumäärä on rajattu viiteentoista (1+14), pelkkien kuunteluoppilaiden lukumäärällä ei ole teoreettista ylärajaa. PowerPoint-esitysten esittäminen. Liitutaulu (whiteboard) toiminto. Mahdollistaa vapaan kirjoittamisen ja piirtämisen. Muistiinpanotaulu (memopad). Osallistujille avoin kirjoitusalusta. Verkkokyselyt. Webropol-yhteistyön kautta, edellyttää erillisen verkkosovelluksen käyttämistä. Verkko-opetuksen tallentaminen ja jakaminen. WebLIn kotisivut: Pertti Yli-Luoman verkko-oppimisen teoriamalli: Verkkoneuvottelujärjestelmien hintoja Taulukkoon on koottu kirjoittamishetkellä voimassa olevat hinnat. Kaikki hinnat koskevat vain perusopetuskäyttöön hankittavia palveluita, hinnat järjestö- tai yrityskäytössä saattavat poiketa näistä. Taulukon hinnat ovat toimittajan palvelimella toimiville järjestelmille. Aloitusmaksu Hinta/lisenssi Muuta Connect Pro / vuosi* Min. 5 lisenssiä WebLI ei aloitusmaksua 800 / vuosi * = Hinta riippuu ostettavien lisenssien määrästä, (alle , , ) Lisätietoja ohjelmista ja hinnoista saa ottamalla yhteyttä Humaciin (www.humac.fi) tai WebLIin (www.webli.fi). 10

12 4 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA VERKKONEUVOTTELU- JÄRJESTELMISTÄ Käyttökokemukset perustuvat kirjoittajan henkilökohtaisiin mielipiteisiin, jotka ovat jalostuneet Turun opetuspalvelukeskuksen Päivi Luoman kanssa käydyissä keskusteluissa ja yhteiskokeiluissa. Järjestelmien hankintaa ja niiden soveltuvuutta omiin tarpeisiinsa miettivän henkilön tulee aina kokeilla eri ohjelmavaihtoehtoja itse. Connect Pro Connect Pron käyttö tuntui varsin sujuvalta alusta lähtien. Järjestelmän Windowsia muistuttava ulkoasu (ylävalikot, podit) auttoi intuitiivisesti ymmärtämään, miten monet perustoiminnot toimivat. Toimintojen graafinen ulkoasu ja pehmeä animointi jättivät varsin ihmisläheisen ohjelman tunnun. Connect Pro synnytti melko nopeasti hallinnan tunteen, ja esim. käyttäjien videokuvan suurentaminen kesken opetuksen onnistuu nopeasti vain vetämällä videokeskustelupodia isommaksi. Oman näkymän luominen oli varsin yksinkertaista, ja aikaisemmin tehtyjen materiaalien (ääninäyte, PowerPoint-esitys, teksti) siirto, niiden asettelu sekä pienen kyselyn tekeminen vei aikaa noin minuuttia. Erityisen myönteistä oli, että eri näkymät tallentuvat sellaisenaan palvelimelle: opetustunnit voidaan valmistaa vaikka kuukausia etukäteen ja ottaa näytölle parissa sekunnissa. Kuva- ja ääniyhteydet toimivat muutaman testikerran aikana pääasiassa hyvin, vaikka joitain ongelmiakin oli. Yksi etäopetuksen mahdollisia kompastuskiviä onkin juuri kaikkien osallistujien myös pienten oppilaiden käyttämien laitteiden toimivuus. Tämä pulma on toki edessä järjestelmästä huolimatta. Perusopetusta ajatellen askarruttamaan jäi järjestelmän sallivuus, ts. opetuksen vetäjän mahdollisuus puuttua häirintätilanteisiin. Connect Pro on alun perin suunniteltu yritysja aikuisopetuksen tapaisiin opetustilanteisiin, josta kertoo laaja ominaisuusvalikoima ja osallistujien melko esteetön pääsy moniin yleisiin toimintoihin. Ongelmaa voidaan jonkin verran rajata, sillä Connect Pro tunnistaa kolme osallistujatyyppiä: Host (puheenjohtaja, muokkaaja), Presenter (esittäjä) ja Participant (osallistuja). Näistä Participant sopii 11

13 melko rajallisine oikeuksineen oppilaille hyvin, mutta edellyttää tilaisuuden vetäjältä toimenpiteitä, mikäli mm. oppilaiden videoyhteydet halutaan käyttöön. Connect Prosta jäi myönteinen yleiskuva. Perusteiden oppimiskynnys on melko alhainen, ja osaavissa käsissä järjestelmä venyy erittäin monipuolisiin opetustilanteisiin. Erityisesti ympäristössä, jossa järjestyksen ylläpitoon ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota (kouluympäristössä esim. lukiossa) Connect Pro on varmasti erinomainen valinta. WebLI Ensivaikutelmaltaan WebLI on kankeahkon oloinen. Organisaattorin (=opettajan) tunnuksin kirjautumalla eteen tulee varsin teknisen oloinen valikko. Siirryttäessä Conference Room -näkymään asiat muuttuvat kuitenkin paremmiksi: erilliset, vapaasti valittavat oppilaspaikat tuovat visuaalisesti mieleen luokkahuoneen. WebLIin voidaan siirtää valmiiksi PowerPoint-esityksiä opetustilannetta varten, joskin perusnäkymä on joka kerta tyhjä taulu esitys on valittava näkyviin erikseen, eikä tunnin valmistelua voida näin ollen järjestelmään juurikaan tehdä. Muut työkalut (whiteboard, memopad) toimivat teknisesti hyvin, joskin käyttöliittymä on monin paikoin teknisen ja hankalasti omaksuttavan tuntuinen. Myös WebLI kärsi jonkin verran kuva-, ääni- ja yhteysongelmista. Kuvanlaatu jätti yleisesti ottaen toivomisen varaa, mutta kyse on WebLIn kehittäjien mukaan valinnasta: heikompi kuvanlaatu mahdollistaa sujuvamman kommunikoinnin hitaillakin yhteyksillä. PowerPoint-keskeisyys hämmensi erityisesti perusopetuksen näkökulmasta katsottuna: esitysmäiset luennot sopivat huonosti yläkouluun, alakoulusta nyt puhumattakaan. Toki jo keskustelun ja whiteboardin avulla saadaan virtuaalisen luokkahuoneen tuntua. Tätä vahvistaa opettajan käyttöoikeudet suhteessa oppilaiden käyttöoikeuksiin: oppilaan kirjautuessa sisään hänellä on oikeus ainoastaan osallistua keskusteluun ja kirjoittaa chattaulule. Opettaja voi hiljentää yksittäisten oppilaiden ääniä, joskin vain itseltään. 12

14 Kiinteiden videopaikkojen lisäksi WebLIstä on kuitenkin hankala löytää sellaisia pedagogisia oivalluksia, jotka korvaisivat sen ominaisuuksien ja käyttöliittymän puutteita. Koska lisäksi Webropolin lisätoimintoja ei integroida WebLIin vaan niitä käytetään uudessa ikkunassa ja mahdollisesti vielä eri käyttäjätunnuksin, järjestelmän perustoimintojen rajat tulevat nopeasti vastaan. 5 LINKKILISTA Tässä on listattu muutamia viestintään ja verkkoneuvotteluihin liittyviä ohjelmia, joita ei raportissa ole aiemmin mainittu. Vanhoja ohjelmia kehitetään ja uusia rakennetaan jatkuvasti, joten tämänkin listan tarkoitus on olla lähinnä lähtöpaikka omiin tarkoituksiin sopivan ohjelman hakemisessa. Kaikki listan järjestelmät ovat käyttäjille ilmaisia, ellei toisin ole mainittu. Ohjelma Kotisivut Kuvaus Dimdim Verkkoneuvottelujärjestelmä Facebook Sosiaalinen verkko Jaiku Pienblogipalvelu Marratech Verkkoneuvottelujärjestelmä (kaupallinen) MySpace Sosiaalinen verkko Netviewer Verkkoneuvottelujärjestelmä (kaupallinen) Twitter Pienblogipalvelu 13

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 2 (17) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TARVITTAVAT LAITTEISTOT... 4 3. CONNECT-HUONE

Lisätiedot

LAAJENTAMINEN. Case VIRTA. päivät 2009

LAAJENTAMINEN. Case VIRTA. päivät 2009 KIELIOPETUKSEN LAAJENTAMINEN ETÄOPETUKSEN Ä KEINOIN Case VIRTA Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 2 Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut.

Lisätiedot

Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa. Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä

Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa. Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä Verkkokokousympäristössä opettaja voi reaaliaikaisesti mm. puhua ja

Lisätiedot

Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011

Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011 Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011 Turun VIRTA-hanke V I R T U A A L I S E T A L U E R E S U R S S I T Turun VIRTA-hanke Oppimisympäristöhanke Toiminta-aika 2008-2012 Rahoittajina

Lisätiedot

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Peruskoulun etäopetus Turussa Alkanut 2008 Käynnistäjänä VIRTA-hanke Välineenä Adobe Connect Oppiaineet A2-ranska A2-ruotsi A2-espanja Ortodoksiuskonto Tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE

ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE Hannele Virtanen-Vaaranmaa 6.4.2011 Preferences Adobe Connect-työtila tilataan easiantuntijalta. Adobe Connect-järjestelmän kautta tapahtuvassa opetuksessa

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

Adobe Meeting -pikaopas

Adobe Meeting -pikaopas Adobe Meeting -pikaopas ACROBAT CONNECT PRO-JÄRJESTELMÄ...1 YLEISTÄ ADOBE MEETINGISTÄ...1 KOKOUKSEN VALMISTELU JA PÄÄTTÄMINEN...2 Ääni- ja kuvayhteyden käyttö...2 Uuden kokouksen luonti...2 Käyttäjien

Lisätiedot

ADOBE CONNECT HOST KOULUTUS

ADOBE CONNECT HOST KOULUTUS ADOBE CONNECT HOST KOULUTUS IT-palvelut Teijo Argillander Hannele Rajaniemi www.jyu.fi/itp/connect-ohjeet video-support@jyu.fi IT-palvelut 2 Sisältö huoneen rakentaminen (layout ja podit) käyttäjäoikeuksien

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

ADOBE CONNECT PRON GUEST KÄYTTÖOHJE. 2008-04-22 Mari Jokiniemi. Sisällysluettelo

ADOBE CONNECT PRON GUEST KÄYTTÖOHJE. 2008-04-22 Mari Jokiniemi. Sisällysluettelo ADOBE CONNECT PRON GUEST KÄYTTÖOHJE 2008-04-22 Mari Jokiniemi Sisällysluettelo 1. Adobe Connect Pro... 2 2. Hyvät käytänteet virtuaalihuoneessa... 2 3. Kirjautuminen... 3 Participant näkymä ilman oikeuksia...

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Digitaalisista oppimisen ja viestinnän apuvälineistä

Digitaalisista oppimisen ja viestinnän apuvälineistä Digitaalisista oppimisen ja viestinnän apuvälineistä Leena Hiltunen ITKY100 / 30.9.2009 Luennon sisältö Millaisia ohjelmistoja, ympäristöjä ja työkaluja yliopistolla on käytössä? Miten niitä käytetään;

Lisätiedot

Verkko-opetus osaksi opetusta

Verkko-opetus osaksi opetusta Verkko-opetus osaksi opetusta Adobe Connect Pro (ACP) Lehtori Pasi Laine Soveltaminen käytännössä Verkko-opetuksen aste voi vaihdella suurestikin (parista tunnista kokonaiseen verkkototeutukseen) Jokaiselle

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Video-opetuksen mahdollisuudet. T A M P E R E E N K A U P U N K I Liisa Mustila 30.3.2012 1

Video-opetuksen mahdollisuudet. T A M P E R E E N K A U P U N K I Liisa Mustila 30.3.2012 1 Video-opetuksen mahdollisuudet T A M P E R E E N K A U P U N K I Liisa Mustila 30.3.2012 1 T A M P E R E E N K A U P U N K I Mitä etäopetus on? tieto- ja viestintätekniikalla tuettua opetusta, jossa oppilas

Lisätiedot

H9 Julkaiseminen webissä

H9 Julkaiseminen webissä H9 Julkaiseminen webissä Tässä harjoituksessa opetetaan kaksi tapaa viedä tiedostoja jakoon webin kautta (tehtävä 1 ja tehtävä 3), sekä kokeillaan yksinkertaista, jokamiehen tapaa tehdä oma sivusto (tehtävä

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Tabletit opetuskäytössä - työpaja

Tabletit opetuskäytössä - työpaja Tabletit opetuskäytössä - työpaja Maakunnallinen lukioveso 27.10.2012 Markus Maunula, FM Centria ammattikorkeakoulu Mitä ovat tabletit? Tabletit opetuksessa Kolme ekosysteemia Sovellukset Sisältö ipad

Lisätiedot

Adobe Meeting podien käyttö

Adobe Meeting podien käyttö Adobe Meeting podien käyttö Adobe Meeting podien käyttö 1 (6) Erilaisten podien käyttö Attendee list pod Kolme erilaista osallistujaa, ylhäältä alas Host, Presenter, Participant. Host antaa participanteille

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Matematiikan opetuksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen avulla Petri Salmela & Petri Sallasmaa

Matematiikan opetuksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen avulla Petri Salmela & Petri Sallasmaa Matematiikan opetuksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen avulla 21.04.2010 Petri Salmela & Petri Sallasmaa Tutkimusorganisaatio Åbo Akademin ja Turun yliopiston tutkimusryhmät Pitkä yhteistyötausta

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

Ohje sähköiseen osallistumiseen

Ohje sähköiseen osallistumiseen Ohje sähköiseen osallistumiseen Kepan kevätkokouksessa käytetään Adobe Connect -sovellusta, joka mahdollistaa sähköisen osallistumisen kokouksiin. Kokoukseen osallistutaan henkilökohtaisella Adobe Connect

Lisätiedot

LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU

LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT ELOKUU 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 14.8.2017 TÄLLÄ LUENNOLLA Taustaa harjoituksiin 1 ja 2: 1. Office 365 eli O365 2. Moodle 3. Harjoitus 2:

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Oppituntitallennus lukiomatematiikan opetuksessa. Juha Pitkänen Kerttulin lukio Aurajoen toimipiste 2013

Oppituntitallennus lukiomatematiikan opetuksessa. Juha Pitkänen Kerttulin lukio Aurajoen toimipiste 2013 Oppituntitallennus lukiomatematiikan opetuksessa Juha Pitkänen Kerttulin lukio Aurajoen toimipiste 2013 Tallenteet lukiomatematiikassa Juha Pitkänen Kerttulin lukio Aurajoen toimipiste 2013 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Luo mediaopas Tarinatallentimella

Luo mediaopas Tarinatallentimella Luo mediaopas Tarinatallentimella 2015 Tarinatallennin Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia kokonaisuuksia helposti ja hallitset

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Ari Myllyviita, FM, yhteisöpedagogi (AMK), kemian opettaja, hankekoordinaattori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Miten yhteisöllisen median työkalut

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Virtuaalikoulutusta Second Lifessa Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Verkko-oppimisympäristöt I Mänty 17.10.2008 2 Avoimet virtuaaliset oppimisympäristöt Second Life http://www.secondlife.com

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Second Lifen asettamat opetukselliset haasteet

Second Lifen asettamat opetukselliset haasteet Second Lifen asettamat opetukselliset haasteet ITK 2010 21.4.2010 Olli Pehkonen 2 Second Lifen asettamat opetukselliset haasteet SISÄLLYS Mikä on Second Life? Case: Metropolian Second Life -pilotti Käyttäjähaasteet

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee verkkokokous Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Lync 2010

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Porilainen tapa toimia

Porilainen tapa toimia Porilainen tapa toimia Asukkaita 83 292 (31.12.2012) 11. suurin Pinta-ala 820km 2 107. suurin Päivähoidossa lapsia: 3061 Peruskoulun oppilaita: 7082 Lukio tutkintoon opiskelevia: 1504 Opettajia: 702 (+22

Lisätiedot

Turun VIRTA-hanke

Turun VIRTA-hanke Turun VIRTA-hanke 7.3.2012 Yleistä Oppimisympäristöhanke Toiminta-aika 2008-2012 Rahoittajina Opetushallitus ja Turun kaupunki Kehittää etäopetusta ja muuta etätoimintaa opetustoimessa, erityisesti perusopetuksessa

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

ADOBE CONNECT PRO. Pikaohje. 1 Tarvittavat välineet ja sovellukset...2. 2 Windowsin ääniominaisuuksien asetukset...2

ADOBE CONNECT PRO. Pikaohje. 1 Tarvittavat välineet ja sovellukset...2. 2 Windowsin ääniominaisuuksien asetukset...2 ADOBE CONNECT PRO Pikaohje Sisällys 1 Tarvittavat välineet ja sovellukset...2 2 Windowsin ääniominaisuuksien asetukset...2 3 Connect Pro:n käyttö...3 3.1 Kirjautuminen...3 3.2 Audio Setup Wizard...4 3.3

Lisätiedot

Suoritustavat: Laboratoriotöitä 2.-3.periodi. Luennot 2h, Laboratorityöt 4h, itsenäinen työskentely 124 h. Yhteensä 130 h.

Suoritustavat: Laboratoriotöitä 2.-3.periodi. Luennot 2h, Laboratorityöt 4h, itsenäinen työskentely 124 h. Yhteensä 130 h. Janne Parkkila Tavoitteet: Opintojakson aikana opiskelijoiden tulee: - Yhdistellä eri lähteistä löytämiään tietoja. - Kirjoittaa kriteerit täyttäviä alku- ja loppuraportteja. - Ratkaista laboratoriotöissä

Lisätiedot

AC-huoneen ulkonäkö ja käyttö poikkeaa ipadissa oleellisesti tietokoneen AC-huoneesta.

AC-huoneen ulkonäkö ja käyttö poikkeaa ipadissa oleellisesti tietokoneen AC-huoneesta. KIPAn opintoihin osallistuminen ipadilla AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC edellyttää erillisen ohjelman asentamista ipadille. Ohjelman saa ilmaiseksi esim. itunesista. Ohjelman pääsee hakemaan joko etsimällä sen

Lisätiedot

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää Antti Turunen ICT-asiantuntija Perustietoa Peruskouluja 6 Toimipisteitä 7 Lukio Oppilasmäärät Perusopetuksessa n.1900 oppilasta Lukiossa n. 470 opiskelijaa

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä Adobe Connect 8 1 Adobe Connect 8 1.1 Mikä on Adobe Connect? 4 1.2 Adobe Connectin käyttö 8 1.3 Toimiminen Presentterinä 12 Adobe Connect 8 Adobe Connect 8-3 Mikä on Adobe Connect? Adobe Connect on verkossa

Lisätiedot

Perusohjeita Adobe Connect (AC) verkkokokousjärjestelmän käyttöön

Perusohjeita Adobe Connect (AC) verkkokokousjärjestelmän käyttöön Perusohjeita Adobe Connect (AC) verkkokokousjärjestelmän käyttöön 1. Kokoukseen kirjautuminen 1. Avaa selain. Kirjoita osoiteriville saamasi neuvotteluhuoneen osoite. 2. Valitse avautuvasta kirjautumisikkunasta

Lisätiedot

12.10..2013. Etäopetus erityistilanteissa

12.10..2013. Etäopetus erityistilanteissa 12.10..2013 Etäopetus 1 Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla 2 Syksy 2013 1.lk. poika D.J. Eurajoen Keskustan ala-koulu, Adobe Connect

Lisätiedot

CMA SELAIN. Käyttöohje. Visuaalinen kommunikaation käyttö tietokoneella, älylaitteella ja selaimella

CMA SELAIN. Käyttöohje. Visuaalinen kommunikaation käyttö tietokoneella, älylaitteella ja selaimella CMA SELAIN Käyttöohje Visuaalinen kommunikaation käyttö tietokoneella, älylaitteella ja selaimella Tähän ohjeeseen on kerätty tiedot kokoukseen liittymisestä tietokoneella, selaimella tai Skype for Business

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Adobe Connect (AC, ent. Adobe Acrobat Connect Pro eli ACP) on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä.

Adobe Connect (AC, ent. Adobe Acrobat Connect Pro eli ACP) on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. 1 OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen Adobe Connect (AC, ent. Adobe Acrobat Connect Pro eli ACP) on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Laitteistovaatimukset

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

Windows 8.1:n tietosuoja-asetukset

Windows 8.1:n tietosuoja-asetukset s. 1/5 Windows 8.1:n tietosuoja-asetukset Asennettaessa Windows 8.1 oletusasetuksin, sen tietosuoja-asetukset sallivat vapaasti käyttäjän yksilöivän tiedon lähettämisen Microsoftille. Samoin sovelluksilla

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Kiitän mielenkiinnostanne ratkaisujamme kohtaan. Tarjoamme Teille tilaisuuden tulla tutustumaan eri vaihtoehtoihin luoksemme!

Kiitän mielenkiinnostanne ratkaisujamme kohtaan. Tarjoamme Teille tilaisuuden tulla tutustumaan eri vaihtoehtoihin luoksemme! XENEX TELECOM OY TARJOUS Jari Sikanen PL 9 04301 Tuusula 15.8.2002 HELSINGIN YLIOPISTO Timo Harmo Tarjous no. 150802helsinki Viite: Tarjouspyyntönne 15.8.2002 puhelimitse VIDEONEUVOTTELULAITTEET & PALVELUT

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Videochatin käyttöä varten koneella tulee olla Flash Player, Flash-plug-in versio 9.0.124 tai sitä uudempi.

Videochatin käyttöä varten koneella tulee olla Flash Player, Flash-plug-in versio 9.0.124 tai sitä uudempi. Videochat Yleistä Videochat on Optiman oma videoneuvottelutyökalu, jonka avulla käyttäjät voivat olla toisiinsa yhteydessä reaaliaikaisen videokuvan kautta. Videoneuvottelussa voi olla mukana useita pisteitä

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Etäopetuspäivä t, Oph,

Etäopetuspäivä t, Oph, Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana Mahdollistaa sairastuneelle oppilaalle

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

Adobe Connect Pro pikaopas

Adobe Connect Pro pikaopas Adobe Connect Pro pikaopas Sisällys Kirjautuminen... 2 Perustoiminnot... 2 Audio Setup Wizard (Ääniasetukset)... 3 Adobe Flash Player Settings... 4 Attendee List (Osallistujat)... 4 Chat (Tekstikeskustelu)...

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 5/8: Mediaelementit Edellinen

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Koe uusi. Windows 8 viidessä minuutissa

Koe uusi. Windows 8 viidessä minuutissa Koe uusi Windows Windows 8 viidessä minuutissa Mitä tarvitset Päästäksesi nopeasti alkuun, tulee sinulla olla: Salasana langattomaan verkkoosi Salasana sähköpostitiliisi Tervetuloa! Tervetuloa Windows

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS 23.3.2017 1 (7) NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS Työkalurivi Työpöytäsovellus Nettineuvottelulla voit muun muassa jakaa työpöytäsi, ladata ja jakaa asiakirjojasi, tallentaa neuvottelut, osallistua

Lisätiedot

VIRTUAALIMATKA MAAILMAN YMPÄRI

VIRTUAALIMATKA MAAILMAN YMPÄRI VIRTUAALIMATKA MAAILMAN YMPÄRI on Raahen ja Vihannin yhteishanke teknologian tuomiseksi osaksi oppilaan arkea alkuopetuksesta lähtien. Suunnitteluvaiheessa mukana on ollut Honganpalon koulu Raahesta ja

Lisätiedot

Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä.

Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect 9 -verkkokokoukseen 1 Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Laitteistovaatimukset AC:n käyttö vaatii melko uuden tietokoneen,

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

Adobe Connect - ohjeistus

Adobe Connect - ohjeistus Adobe Connect - ohjeistus Osallistuminen luokkatilasta/ verkkoluennon välittäminen Huomioi seuraavat asiat ennen aloittamista Tarkasta että verkkoyhteytesi toimii ja on riittävä. o Normaali n. 2/2 mb verkkoyhteys

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Opettajien osaamiskartoitus 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Osaamiskartoitus 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

Ohje: Adobe Connect kokoukseen tai -opetukseen osallistuvalle

Ohje: Adobe Connect kokoukseen tai -opetukseen osallistuvalle Video aiheesta: http://connect.metropolia.fi/p38171838/ Ohje: Adobe Connect kokoukseen tai -opetukseen osallistuvalle Tarvitaan vain -Tietokone nettiyhteydellä - mieluiten johdolla nettiin; Wlan ja etenkin

Lisätiedot

Asiaa etäopetuksesta. Etäopetuksen koordinointihanke

Asiaa etäopetuksesta. Etäopetuksen koordinointihanke Asiaa etäopetuksesta Etäopetuksen koordinointihanke Päivän agenda EKO esittäytyy Yleistä etäopetuksesta Määritelmät Miksi etäopetusta - tutkimustietoa Lainsäädäntö ja tekijänoikeudet Resurssit ja kustannukset

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä:

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Ubuntu - peruskäyttö Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Perustoiminnot Sisäänkirjautuminen Työpöytä Uloskirjautuminen Lähteinä on käytettu Ubuntu tutuksi Wikikirjaa http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi.

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot