TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS. Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS. Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke"

Transkriptio

1 TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke

2 1 JOHDANTO Tässä raportissa käydään lyhyesti läpi etäopetukseen soveltuvia teknisiä menetelmiä ja paneudutaan hieman tarkemmin kahteen internetin kautta toimivaan verkkoneuvottelujärjestelmään. Kaikkien menetelmien kohdalla pyritään kiinnittämään huomiota niiden toimivuuteen erityisesti perusopetuksessa. Erityisesti alakoulun etäopetus asettaa vaatimuksia tekniselle toteutukselle: Ohjelmien tulee olla riittävän yksinkertaisia ja niissä tulisi olla mahdollisuus elävöittää opetusta esimerkiksi kuvien ja äänien avulla. Lisäksi opettajan tulisi myös voida jotenkin puuttua tunnin häirintään. Jokaisesta tekniikasta on koostettu lyhyt lista sen hyvistä ja huonoista puolista sekä mahdollisuuksien mukaan linkkejä lisätietoa tarjoaviin www-sivuihin. On syytä korostaa, että erilaisia ohjelmistoja neuvottelu- ja opetuskäyttöön tulee jatkuvasti lisää, ja kattavan listan tekeminen niistä on mahdotonta. Tässä raportissa on esitelty joitakin yleisesti käytössä olevia tai muutoin joukosta erottuvia ohjelmia, jotta lukija voisi saada mahdollisimman kattavan yleiskuvan tämänhetkisestä tilanteesta. Raportin lopussa on linkkilista joistakin ohjelmista, joita ei tekstissä ole käsitelty. VIRTA-hanke Raportti on osa Opetushallituksen rahoittamaa, Turun ja Tampereen yhteistä VIRTAhanketta (Virtuaaliset Alueresurssit), joka on uudenlaisten oppimisympäristöjen kartoittamis- ja kehittämishanke. Raportissa mainittujen järjestelmien kokeilua on valvonut ja yhdessä kirjoittajan kanssa kommentoinut VIRTA-hankkeen projektipäällikkö Päivi Luoma Turun opetuspalvelukeskuksesta. Käsitteitä Erilaisista tekniikoista ja niiden nopeasta kehittymisestä johtuen monet etäopetukseen ja viestintään liittyvät käsitteet vanhenevat ja muuttuvat usein. Etäopetuksella tarkoitetaan tässä raportissa reaaliaikaista viestintää opetustilanteessa, jossa opettaja ja oppilaat ovat fyysisesti etäällä toisistaan. Tämän etäisyyden häivyttämiseksi tarvitaan teknisiä 1

3 laitteita useimmiten tietokoneita, internet-yhteyttä, mikrofonia yms. sekä näitä hyödyntäviä ohjelmistoja: teknisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaankin tässä yhteydessä niitä tietoteknisiä ohjelmistoja tai palveluita, joiden avulla em. etäopetus voidaan toteuttaa. Erilaisten ohjelmien ryhmittely tiukkojen kategorioiden sisään on vaikeaa, sillä ohjelmat muuttuvat ja monipuolistuvat jatkuvasti. Tästä syystä raportissa esiteltävät ohjelmat ja otsikoitu nimiensä alle, poikkeuksena kuitenkin verkkoneuvottelujärjestelmät, joista kahta käsitellään tarkemmin. Myös näiden ohjelmien kohdalla otsake saattaa kuitenkin tuoda virheellisiä mielikuvia: tärkeää onkin tutustua kiinnostaviin ohjelmiin aina oman kokeilemisen kautta. 2 ERILAISIA TEKNISIÄ OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ Perinteinen videoneuvottelu Perinteiset videoneuvottelut tapahtuvat oman videoyhteyden (H.323-protokolla) välityksellä. Tämän lisäksi tarvitaan soveltuva videoneuvottelulaitteisto, jonka kokoonpano (videoneuvottelulaite, TV, videotykki, mikrofoni, kamera yms.) riippuu opetustilanteen olosuhteista, osallistujien määrästä jne. Aikaisemmin laitteisto saattoi olla hyvinkin kallista, mutta koska uudet videoneuvottelusovellukset toimivat myös tietokoneiden ja niihin liitettyjen laitteiden avulla, kalliita alkuhankintoja ei välttämättä tarvita. Videoneuvottelu tarjoaa korkealaatuisen kuva- ja ääniyhteyden, ja lisäksi perinteiset videoneuvottelulaitteet ovat varsin helppokäyttöisiä. Käytön kustannukset riippuvat yhteyden toimittajasta, yhteyspisteiden määrästä sekä käytettävästä ohjelmistosta. Videoneuvottelu mahdollistaa monien eri opetusmenetelmien (kalvot, dokumenttikamerat yms.) käytön ja näytön perinteiseen tapaan. Laitteet ovat kuitenkin usein sijoitettu tiettyyn tilaan, joten videoneuvottelut ovat monesti hyvin paikkasidonnaisia. + Korkealaatuinen kuva- ja ääniyhteys + Mahdollistaa eri opetusmenetelmiä + Sopii suuremmillekin ryhmille + Lähimpänä aitoa opetustilannetta - Saattaa vaatia kalliita hankintoja 2

4 Videoneuvottelusta Wikipediassa: Skype ja Messenger Useimmille internetin kautta tapahtuvasta, reaaliaikaisesta viestinnästä tulee varmaankin mieleen Skype- ja (Microsoft Live) Messenger-ohjelmat. Nämä ovat molemmat eräitä maailmanlaajuisesti käytetyimpiä internetin puhelu- ja pikaviestiohjelmia. Ohjelmat ovat käyttäjälle ilmaisia ja tarjoavat video- ja ääniyhteysmahdollisuuden. Nämä ohjelmat ovat kuitenkin tarkoitettu pääasiassa kahdenkeskiseen viestintään ja nimenomaisesti vain viestimiksi: vaikka sekä Skypen että Messengerin avulla voidaankin välittää pikaviestejä ja tiedostoja muille keskustelijoille, on näiden ohjelmien käyttö etäopetusta ajatellen varsin rajoittunutta. Ohjelmissa ei esimerkiksi ole erillisiä opettajan tai oppilaan rooleja, vaan kaikki osallistujat ovat tasavertaisessa asemassa. Myöskään kuva- tai äänimateriaalin jakamiseen (esittämiseen) ei ole omia työkaluja. Tietoturvaseikkojen vuoksi monet julkisen tahon toimijat ovat lisäksi kieltäneet tiedostojen jakamisen Skypen ja Messengerin tapaisissa ohjelmissa kokonaan. Satunnaiseen yhteydenpitoon ja ohjelmien rajoitukset huomioon ottavaan pienen ryhmän viestintään nämä ohjelmat kuitenkin soveltuvat hyvin. + Ohjelmat ilmaisia + Monelle entuudestaan tuttuja + Yksilöllinen kuva-/ääniyhteys - Ohjelmat toiminnoiltaan rajoittuneita - Ei opettajan tai oppilaan rooleja - Lähinnä kahdenkeskiseen viestintään - Tietoturvakysymykset Skypen kotisivut: Microsoft Live Messengerin kotisivut: 3

5 Microsoft Eräs melko runsaasti keskustelua herättänyt opetuksen ja tietotekniikan kädenpuristus on Microsoftin lanseeraama Se on Microsoftin oppilaitoksille tarjoama, maksuton Live-verkkosovellusten kokonaisuus. Tähän kuuluu mm. Hotmailsähköpostipalvelu, Messenger-keskustelusovellus, Spaces-verkkosivusovellus sekä SkyDrive-verkkolevypalvelu. on kritisoitu siitä, että se liittää oppilaitokset liikaa kiinni Microsoftin muihin tuotteisiin kuten Windows-käyttöjärjestelmiin ja Explorer-selaimiin. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjät saavat oman Live-tunnuksen, joka oikeuttaa käyttämään kaikkia Live-palveluita. Näihin kuuluu myös oma sähköpostitili, joka säilyy oppilailla myös opiskelujen päätyttyä. Opetus Liven kautta tapahtuu opettajan muokkaamien kotisivujen, tiedostojaon ja Messenger-viestinnän avulla. Kaiken viestinnän ei tarvitse olla reaaliaikaista, vaan opettaja voi esimerkiksi kirjoittaa kotisivuille ohjeita tai kotitehtäviä, jotka oppilaat näkevät sivuilla käydessään. Live-sovellusten runsaus ja monipuolisuus mahdollistavat erilaisten oppimisalustojen tekemisen ja opetusmenetelmien käytön. Samoista syistä johtuen myös opettajalta vaaditaan enemmän paneutumista tekniikkaan. Hyvin toteutettuna Live-kokonaisuus soveltunee hyvin erityisesti ylempien luokka-asteiden opetukseen. Alakoulun opetuksessa Live-sovellusten kirjo ja hajanaisuus sekä niiden lukuisat toiminnot saattavat olla epätarkoituksenmukaisia ja tuntua ainakin joistakin oppilaista ylivoimaisilta hallita. Kuitenkin esimerkiksi luokan kotisivujen pitämiseen järjestelmä sopii hyvin. + Ilmainen + Ei vaadi ohjelmien asennuksia + Monipuolinen - Vaatii opettajalta perehtymistä - Microsoft-sidonnaisuus - Ei alempien luokkien opetukseen esittely: Suomalaisten Live-koulujen yhteisö: 4

6 Second Life Second Life on internetissä toimiva, kolmiulotteisella grafiikalla toteutettu virtuaalimaailma. Käyttäjät luovat itselleen hahmon, jonka välityksellä he voivat tietokonepelien tapaan liikkua Second Lifen maailmassa, rakentaa sinne omia alueitaan ja keskustella muiden käyttäjien hahmojen kanssa. Kommunikointi sujuu mm. mikrofonia käyttäen, jolloin äänen kuuluvuusalueella olevat hahmot kuulevat puhujan äänen. Second Lifen peruskäyttö (maailmassa liikkuminen, rakentaminen, kaupankäynti) on maksutonta; käyttöönotto vaatii vain yhteysohjelman lataamisen koneelle. Maksamalla kuukausittaisen jäsenmaksun (noin 10 dollaria) saa oikeuden hankkia alueita, joille tehdä omia rakennuksiaan. Second Life on houkuttanut luokseen jo suuren määrän yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat rakentaneet sinne omia alueitaan; avattiin suomalaisten toimijoiden yhteinen EduFinland-saari (SLurl: EduFinland/84/140/25), jota mm. Helsingin yliopisto on rakentamassa. Second Life tarjoaakin mielenkiintoisen näkymän erilaiseen verkossa tapahtuvaan kommunikointiin, eikä mikään estä järjestämästä siellä esimerkiksi luentoja tai muita tapahtumia. Vaikka ohjelmaa ei ole tarkoitettu suoranaiseksi opetusvälineeksi, on se ehdottomasti tutustumisen arvoinen ja ajatuksia herättävä paikka. Innovatiivinen opettaja keksinee helposti luokalleen yhteisen Second Life projektin, johon ohjelman pelimäisyyteen ihastuvat oppilaat mielellään osallistuvat. + Perustoiminta ilmaista + Erilainen lähestymistapa - Ei varsinainen etäopetustyökalu - Vaatii opettajalta perehtymistä Second Life: Verkkoneuvottelujärjestelmät Verkkoneuvottelujärjestelmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä internet-yhteyden kautta toimivia, omalle tai ohjelman toimittajan palvelimelle sijoitettuja viestintäjärjestelmiä. Opetukseen osallistuvat ottavat kukin www-selaimen yhteyden tähän palvelimeen, jossa puheenjohtajan/opettajan oikeuksin toimiva osallistuja hallinnoi tilaisuuden kulkua. Sen lisäksi, että järjestelmät kykenevät ylläpitämään suurta määrää ääni- ja/tai videoyhteyk- 5

7 siä, tilaisuuden vetäjä voi esittää osallistujille PowerPoint-esityksiä tai ohjelmasta riippuen näyttää kuvatiedostoja, soittaa äänitiedostoja tai jakaa oman tietokoneensa näkymän osallistujille. Mahdollisimman pitkälle viedyn ja monipuolisen vuorovaikutuksen avulla verkkoneuvottelujärjestelmät pyrkivät pääsemään mahdollisimman lähelle sitä tilannetta, jossa osallistujat olisivat fyysisesti samassa tilassa. Seuraavassa luvussa esitellään kaksi verkkoneuvottelujärjestelmää yksityisohtaisemmin. + Opettajan ja oppilaan roolit (puheenjohtaja / osallistuja) + Lähes kaikki toiminnot samassa tilassa Luokkamaisuus + Vuorovaikutteisuus + Yksilöllinen kuva-/ääniyhteys - Vaatii opettajalta perehtymistä - Lukuisat kuva- ja ääniyhteydet lisäävät yhteysongelmien mahdollisuutta - Aloitus- ja lisenssimaksut 3 VERKKONEUVOTTELUJÄRJESTELMIEN ESITTELY Connect Pro Connect Pro on osa maailmanlaajuisen Adobe Systems -yhtiön tuotevalikoimaa. Adobe on yksi maailman suurimmista ohjelmistoalan yrityksistä, ja tunnetaan parhaiten PDFtiedostojen käsittelyohjelmasta Adobe Acrobat. Ostettuaan kilpailijansa Macromedian vuonna 2005 Adobe sai haltuunsa mm. Flash-teknologian oikeudet sekä Breezeviestintäjärjestelmän, joka sittemmin nimettiin uudelleen Connect Proksi. Suomessa Connect Prota markkinoi Humac (www.humac.fi). Connect Pro on ominaisuuksiltaan laaja verkkokokouksiin ja neuvotteluihin tarkoitettu järjestelmä. Connect Pron pohjana on Flash-tekniikka ja se vaatiikin käyttäjän koneelta internet-yhteyden ja selaimen sekä selaimen Flash-laajennuksen. Muita asennuksia, laitteistoja tai ohjelmistoja käyttäjältä ei edellytetä (ääni- ja videotoimintojen vaatimia mikrofoni- yms. laitteita lukuun ottamatta). Connect Prota voi käyttää Humacin palvelimelta tai järjestelmä voidaan asentaa käyttäjän palvelimelle. 6

8 Connect Pron näkymä Connect Pron näkymä koostuu Windowsin ikkunoiden kaltaisista ruuduista ( podit ), joiden näkymistä, kokoa ja sijaintia kokouksen puheenjohtaja ( host ) voi vapaasti säätää. Podeja voidaan sijoittaa erilaisiksi näkymiksi, jotka tallentuvat järjestelmään. Host voi lisätä, poistaa ja muokata eri näkymiä. Tiedostomateriaalit (PP-esitykset, kuva- ja äänitiedostot) siirretään järjestelmään, jonka jälkeen ne pysyvät käytössä kunnes ne poistetaan. Podien käsittely perustuu niin ikään pitkälti Windowsista tuttuihin kuvakkeisiin ja menetelmiin. Ohjelman valikkokielenä on englanti; Humacin edustajan mukaan pohjoismaiset kielet ovat mahdollisesti tulossa laajennuksena tulevina vuosina. Connectin keskeisimmät toiminnot ovat: Osallistujien välinen keskustelu video- ja ääniyhteyksien avulla. Osanottajien määrälle ei ole teoreettista ylärajaa. PowerPoint-esitysten esittäminen. Chat-viestittäminen. Liitutaulu (whiteboard) toiminto. Mahdollistaa vapaan kirjoittamisen ja piirtämisen. Muistiinpanotaulu (note). Osallistujille avoin kirjoitusalusta. Kyselytoiminto (poll). Gallup-tyylisiä kyselyjä varten. 7

9 Mediatiedostojen (kuvien, mp3-tiedostojen yms.) näyttäminen ja kuunteleminen. Käyttäjän tietokoneen näkymän jakaminen. Mahdollistaa mm. eri ohjelmien käytön näyttämisen osallistujille. Verkko-opetuksen tallentaminen ja jakaminen. Suomenkielinen Connect Pron esittely Humacin kotisivuilla: Adobe Connect Pron pääsivu (englanniksi): WebLI WebLI (Web-learning international) on suomalainen, Turussa toimiva, TEKESin Fenixprojektin pohjalta syntynyt verkko-oppimisympäristö. WebLI perustuu hanketta johtavan professori Pertti Yli-Luoman verkko-oppimisen teoriaan. Taustatekniikkoina Web- LI käyttää Flash-tekniikkaa sekä avoimen lähdekoodin PHP-koodia. Selaimen Flashlaajennusta ja internet-yhteyttä lukuun ottamatta järjestelmän käyttäminen ei edellytä muita asennuksia, ohjelmistoja tai laitteistoja käyttäjältä. Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti ja kehityksen myötä WebLIin on luvattu monia uusia ominaisuuksia. Opetus WebLIn kautta pohjautuu pitkälti PowerPoint-esitysten käyttöön. Ohjelman käyttökieli on englanti; toimittajan mukaan suomenkielinen versio tullaan jossain vaiheessa tekemään. Viimeisimpänä lisäyksenä WebLIssä on yhteistyö verkkokyselyyritys Webropolin kanssa. Tämän yhteistyön kautta WebLIn käyttäjät saavat oikeuden tehdä ja osallistua verkkokyselyihin tai niiden sovelluksiin (esim. koulun kokeisiin). 8

10 Conference Room -näkymä Auditorium-näkymä WebLIssä on kaksi päänäkymää, Conference Room ja Auditorium. Näistä ensimmäinen on eräänlainen virtuaalinen luokkahuone kiinteine osallistujapaikkoineen ja esityksen näyttämisalueineen. Jälkimmäinen puolestaan soveltuu parhaiten luentotyyppisiin opetuksiin, jossa painopiste on luennoitsijan kuvan sekä esityksen näyttämisellä. Tässä näkymässä osallistujat voivat pyytää puheenvuoroja, joita luennoitsija voi sitten jakaa. 9

11 WebLIssä on panostettu opettajan ja oppilaan roolien selkiyttämiseen, ja tämä näkyy mm. osallistujien (=oppilaiden) käyttöoikeuksien rajoituksina. WebLIn keskeisimmät toiminnot ovat: Osallistujien välinen keskustelu video- ja ääniyhteyksien avulla. Omalla videoyhteydellä osallistuvien lukumäärä on rajattu viiteentoista (1+14), pelkkien kuunteluoppilaiden lukumäärällä ei ole teoreettista ylärajaa. PowerPoint-esitysten esittäminen. Liitutaulu (whiteboard) toiminto. Mahdollistaa vapaan kirjoittamisen ja piirtämisen. Muistiinpanotaulu (memopad). Osallistujille avoin kirjoitusalusta. Verkkokyselyt. Webropol-yhteistyön kautta, edellyttää erillisen verkkosovelluksen käyttämistä. Verkko-opetuksen tallentaminen ja jakaminen. WebLIn kotisivut: Pertti Yli-Luoman verkko-oppimisen teoriamalli: Verkkoneuvottelujärjestelmien hintoja Taulukkoon on koottu kirjoittamishetkellä voimassa olevat hinnat. Kaikki hinnat koskevat vain perusopetuskäyttöön hankittavia palveluita, hinnat järjestö- tai yrityskäytössä saattavat poiketa näistä. Taulukon hinnat ovat toimittajan palvelimella toimiville järjestelmille. Aloitusmaksu Hinta/lisenssi Muuta Connect Pro / vuosi* Min. 5 lisenssiä WebLI ei aloitusmaksua 800 / vuosi * = Hinta riippuu ostettavien lisenssien määrästä, (alle , , ) Lisätietoja ohjelmista ja hinnoista saa ottamalla yhteyttä Humaciin (www.humac.fi) tai WebLIin (www.webli.fi). 10

12 4 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA VERKKONEUVOTTELU- JÄRJESTELMISTÄ Käyttökokemukset perustuvat kirjoittajan henkilökohtaisiin mielipiteisiin, jotka ovat jalostuneet Turun opetuspalvelukeskuksen Päivi Luoman kanssa käydyissä keskusteluissa ja yhteiskokeiluissa. Järjestelmien hankintaa ja niiden soveltuvuutta omiin tarpeisiinsa miettivän henkilön tulee aina kokeilla eri ohjelmavaihtoehtoja itse. Connect Pro Connect Pron käyttö tuntui varsin sujuvalta alusta lähtien. Järjestelmän Windowsia muistuttava ulkoasu (ylävalikot, podit) auttoi intuitiivisesti ymmärtämään, miten monet perustoiminnot toimivat. Toimintojen graafinen ulkoasu ja pehmeä animointi jättivät varsin ihmisläheisen ohjelman tunnun. Connect Pro synnytti melko nopeasti hallinnan tunteen, ja esim. käyttäjien videokuvan suurentaminen kesken opetuksen onnistuu nopeasti vain vetämällä videokeskustelupodia isommaksi. Oman näkymän luominen oli varsin yksinkertaista, ja aikaisemmin tehtyjen materiaalien (ääninäyte, PowerPoint-esitys, teksti) siirto, niiden asettelu sekä pienen kyselyn tekeminen vei aikaa noin minuuttia. Erityisen myönteistä oli, että eri näkymät tallentuvat sellaisenaan palvelimelle: opetustunnit voidaan valmistaa vaikka kuukausia etukäteen ja ottaa näytölle parissa sekunnissa. Kuva- ja ääniyhteydet toimivat muutaman testikerran aikana pääasiassa hyvin, vaikka joitain ongelmiakin oli. Yksi etäopetuksen mahdollisia kompastuskiviä onkin juuri kaikkien osallistujien myös pienten oppilaiden käyttämien laitteiden toimivuus. Tämä pulma on toki edessä järjestelmästä huolimatta. Perusopetusta ajatellen askarruttamaan jäi järjestelmän sallivuus, ts. opetuksen vetäjän mahdollisuus puuttua häirintätilanteisiin. Connect Pro on alun perin suunniteltu yritysja aikuisopetuksen tapaisiin opetustilanteisiin, josta kertoo laaja ominaisuusvalikoima ja osallistujien melko esteetön pääsy moniin yleisiin toimintoihin. Ongelmaa voidaan jonkin verran rajata, sillä Connect Pro tunnistaa kolme osallistujatyyppiä: Host (puheenjohtaja, muokkaaja), Presenter (esittäjä) ja Participant (osallistuja). Näistä Participant sopii 11

13 melko rajallisine oikeuksineen oppilaille hyvin, mutta edellyttää tilaisuuden vetäjältä toimenpiteitä, mikäli mm. oppilaiden videoyhteydet halutaan käyttöön. Connect Prosta jäi myönteinen yleiskuva. Perusteiden oppimiskynnys on melko alhainen, ja osaavissa käsissä järjestelmä venyy erittäin monipuolisiin opetustilanteisiin. Erityisesti ympäristössä, jossa järjestyksen ylläpitoon ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota (kouluympäristössä esim. lukiossa) Connect Pro on varmasti erinomainen valinta. WebLI Ensivaikutelmaltaan WebLI on kankeahkon oloinen. Organisaattorin (=opettajan) tunnuksin kirjautumalla eteen tulee varsin teknisen oloinen valikko. Siirryttäessä Conference Room -näkymään asiat muuttuvat kuitenkin paremmiksi: erilliset, vapaasti valittavat oppilaspaikat tuovat visuaalisesti mieleen luokkahuoneen. WebLIin voidaan siirtää valmiiksi PowerPoint-esityksiä opetustilannetta varten, joskin perusnäkymä on joka kerta tyhjä taulu esitys on valittava näkyviin erikseen, eikä tunnin valmistelua voida näin ollen järjestelmään juurikaan tehdä. Muut työkalut (whiteboard, memopad) toimivat teknisesti hyvin, joskin käyttöliittymä on monin paikoin teknisen ja hankalasti omaksuttavan tuntuinen. Myös WebLI kärsi jonkin verran kuva-, ääni- ja yhteysongelmista. Kuvanlaatu jätti yleisesti ottaen toivomisen varaa, mutta kyse on WebLIn kehittäjien mukaan valinnasta: heikompi kuvanlaatu mahdollistaa sujuvamman kommunikoinnin hitaillakin yhteyksillä. PowerPoint-keskeisyys hämmensi erityisesti perusopetuksen näkökulmasta katsottuna: esitysmäiset luennot sopivat huonosti yläkouluun, alakoulusta nyt puhumattakaan. Toki jo keskustelun ja whiteboardin avulla saadaan virtuaalisen luokkahuoneen tuntua. Tätä vahvistaa opettajan käyttöoikeudet suhteessa oppilaiden käyttöoikeuksiin: oppilaan kirjautuessa sisään hänellä on oikeus ainoastaan osallistua keskusteluun ja kirjoittaa chattaulule. Opettaja voi hiljentää yksittäisten oppilaiden ääniä, joskin vain itseltään. 12

14 Kiinteiden videopaikkojen lisäksi WebLIstä on kuitenkin hankala löytää sellaisia pedagogisia oivalluksia, jotka korvaisivat sen ominaisuuksien ja käyttöliittymän puutteita. Koska lisäksi Webropolin lisätoimintoja ei integroida WebLIin vaan niitä käytetään uudessa ikkunassa ja mahdollisesti vielä eri käyttäjätunnuksin, järjestelmän perustoimintojen rajat tulevat nopeasti vastaan. 5 LINKKILISTA Tässä on listattu muutamia viestintään ja verkkoneuvotteluihin liittyviä ohjelmia, joita ei raportissa ole aiemmin mainittu. Vanhoja ohjelmia kehitetään ja uusia rakennetaan jatkuvasti, joten tämänkin listan tarkoitus on olla lähinnä lähtöpaikka omiin tarkoituksiin sopivan ohjelman hakemisessa. Kaikki listan järjestelmät ovat käyttäjille ilmaisia, ellei toisin ole mainittu. Ohjelma Kotisivut Kuvaus Dimdim Verkkoneuvottelujärjestelmä Facebook Sosiaalinen verkko Jaiku Pienblogipalvelu Marratech Verkkoneuvottelujärjestelmä (kaupallinen) MySpace Sosiaalinen verkko Netviewer Verkkoneuvottelujärjestelmä (kaupallinen) Twitter Pienblogipalvelu 13

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 2 (17) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TARVITTAVAT LAITTEISTOT... 4 3. CONNECT-HUONE

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

ADOBE CONNECT HOST KOULUTUS

ADOBE CONNECT HOST KOULUTUS ADOBE CONNECT HOST KOULUTUS IT-palvelut Teijo Argillander Hannele Rajaniemi www.jyu.fi/itp/connect-ohjeet video-support@jyu.fi IT-palvelut 2 Sisältö huoneen rakentaminen (layout ja podit) käyttäjäoikeuksien

Lisätiedot

Digitaalisista oppimisen ja viestinnän apuvälineistä

Digitaalisista oppimisen ja viestinnän apuvälineistä Digitaalisista oppimisen ja viestinnän apuvälineistä Leena Hiltunen ITKY100 / 30.9.2009 Luennon sisältö Millaisia ohjelmistoja, ympäristöjä ja työkaluja yliopistolla on käytössä? Miten niitä käytetään;

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee verkkokokous Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Lync 2010

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Etäopetuspäivä t, Oph,

Etäopetuspäivä t, Oph, Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana Mahdollistaa sairastuneelle oppilaalle

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Adobe Connect Pro pikaopas

Adobe Connect Pro pikaopas Adobe Connect Pro pikaopas Sisällys Kirjautuminen... 2 Perustoiminnot... 2 Audio Setup Wizard (Ääniasetukset)... 3 Adobe Flash Player Settings... 4 Attendee List (Osallistujat)... 4 Chat (Tekstikeskustelu)...

Lisätiedot

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä Adobe Connect 8 1 Adobe Connect 8 1.1 Mikä on Adobe Connect? 4 1.2 Adobe Connectin käyttö 8 1.3 Toimiminen Presentterinä 12 Adobe Connect 8 Adobe Connect 8-3 Mikä on Adobe Connect? Adobe Connect on verkossa

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Turun VIRTA-hanke

Turun VIRTA-hanke Turun VIRTA-hanke 7.3.2012 Yleistä Oppimisympäristöhanke Toiminta-aika 2008-2012 Rahoittajina Opetushallitus ja Turun kaupunki Kehittää etäopetusta ja muuta etätoimintaa opetustoimessa, erityisesti perusopetuksessa

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Adobe Connect - ohjeistus

Adobe Connect - ohjeistus Adobe Connect - ohjeistus Osallistuminen luokkatilasta/ verkkoluennon välittäminen Huomioi seuraavat asiat ennen aloittamista Tarkasta että verkkoyhteytesi toimii ja on riittävä. o Normaali n. 2/2 mb verkkoyhteys

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Opettajien osaamiskartoitus 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Osaamiskartoitus 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Adobe Connect ohjeita etäopettajille ja etäkokousten järjestäjille

Adobe Connect ohjeita etäopettajille ja etäkokousten järjestäjille (6) Sivistystoimiala, TOP-keskus.8.06 / Antti Huttunen Adobe Connect ohjeita etäopettajille ja etäkokousten järjestäjille Kirjautuminen Avaa nettiselain ja mene etähuoneen osoitteeseen. Valitse kirjautumisruudussa

Lisätiedot

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Mietteitä verkkokurssin pitämisestä Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Miten tehdä verkkokurssi? Ehdottomasti tärkein: tee verkkokurssi!

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1)

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1) PLAY TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen 4.2.2016 (v1.1), projektipäällikkö Sisältö Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen MOT-sanakirjapalvelun. MOT-palvelu on suomalainen Kielikone Oy: n tuottama pilvipalvelu,

Lisätiedot

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Lumen 3/2016 TEEMA-ARTIKKELI SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Timo Puukko, MA, päätoiminen tuntiopettaja, kaupan ja kulttuurin ala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat: digitaalisuus, innovaatiot,

Lisätiedot

Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje Valtiovarainministeriö

Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje Valtiovarainministeriö Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Dokumentin tarkoitus ja kohderyhmä... 1 1.2 Uusi etäpalvelujärjestelmä...

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

TieVie koulutuksen mentorointi

TieVie koulutuksen mentorointi TieVie koulutuksen TieVie kouluttajakoulutus Turun seminaari 21.-22.3. Hanke-esittely Minna Vuorela Tutkija Turun yliopisto, Opetusteknologiayksikkö Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu TieVie

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut Syksy Opinto- ja opetuspalveluiden sähköisiä palveluita

Opinto- ja opetuspalvelut Syksy Opinto- ja opetuspalveluiden sähköisiä palveluita Opinto- ja opetuspalvelut Syksy 2012 Opinto- ja opetuspalveluiden sähköisiä palveluita Opinto- ja opetuspalveluiden sähköiset palvelut Moodle-oppimisympäristöt Adobe Connect (AC) Confluence Wiki elomake-lomakeohjelma

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, kevät 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä lukija,

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA

NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA Vision 8.0:sta alkaen opettajat voivat muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windowspohjaisia ja selainpohjaisia oppilaslaitteita, tai pelkästään

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO,

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, LUENTO 4 Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja antti.j.ekonoja@jyu.fi 13.4.2016 KOKEMUKSIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPPIMATERIAALIEN TUOTTAMISESTA 2006 2007 2012 2009

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Alanteen koulu, Suomussalmi Peruskoulujen määrä vähenee edelleen Muutokset peruskoulujen lukumäärässä

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Pitkä matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot