UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 5/08 Työvaliokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 5/08 Työvaliokunta"

Transkriptio

1 UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 5/08 Työvaliokunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai , kello Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone Veijo Koskinen Veijo Koskinen Kaija Haapsalo Ulla Lauttamus Paavo Luukkonen Heidi Nieminen Marja Komppa Pirkko Selin Katja Sorri Aimo Asikainen Briitta Järvenpää Henna Virkkunen Ari Hiltunen Pauli Partanen Paavo Pitkänen Markku Aarnos Kari Ilmonen Tuija Mäkinen Marjaana Wuolio Kari Yksjärvi Marja Leena Makkonen Juhani Starczewski Raija Sipinen Jouko Asikainen, ohjausryhmän puheenjohtaja Markku Andersson, kaupunginjohtaja, esittelijä Arto Lepistö, kunnanjohtaja, asiantuntija Timo Rusanen, kunnanjohtaja, asiantuntija Merja Vilén, henkilöstön edustaja (vj Aini Suihkonen) Marja Toikkanen, henkilöstön edustaja (vj Merja Kolari) Jukka Autioniemi, henkilöstön edustaja (vj Seija Pekkarinen) Annaliisa Lehtinen, sihteeri Helinä Mäenpää, viestintä

2 UUSI JYVÄSKYLÄ ESITYSLISTA 5/08 Työvaliokunta KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO ASIAT SIVU 34 KOKOUKSEN AVAUS 3 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 35 UUDEN JYVÄSKYLÄN ORGANISAATION RAKENTAMINEN 4 36 TIETOJÄRJESTELMÄ-, PUHELIN- JA DATAVERKKORATKAISUJA 5 UUDESSA JYVÄSKYLÄSSÄ 5 37 YSTÄVYYSKAUPUNKISOPIMUS KIINAN KUNMINGIN KANSSA 8 38 ALUEHALLINNON KEHITTÄMISHANKE JA KESKI-SUOMEN LIITTO 9 39 VIESTINTÄ - AJANKOHTAISTA 9 40 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 9

3 Työvaliokunta KOKOUKSEN AVAUS 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esitys Kari Yksjärvi ja Juhani Starczewski

4 Työvaliokunta UUDEN JYVÄSKYLÄN ORGANISAATION RAKENTAMISPROSESSI - AJANKOHTAISTA Työvaliokunta on päättänyt organisaation lähtömalliksi kolmen apulaiskaupunginjohtajan mallin. Työvaliokunta on päättänyt, että se asettaa 4 työryhmää, joista kolme on apulaiskaupunginjohtajavetoista ryhmää ja yksi talous- ja investointityöryhmä. Työryhmien tehtävä on avustaa työvaliokuntaa sille hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa sekä hallitusten asettamispäätöksissä annettujen valmistelutehtävien hoitamisessa. Ryhmät ovat 13 jäsenisiä, lukuun ottamatta yhtä ryhmää, jossa on 14 jäsentä. Työryhmiin tulee myös henkilöstön edustus. Työryhmien toimikausi on sama kuin työvaliokunnankin eli se päättyy, kun järjestelytoimikunta on asetettu. Työvaliokunta on päättänyt nimetä työryhmät seuraaville asiakokonaisuuksille: sosiaali- ja terveys, sivistys, yhdyskuntatoimi sekä talous- ja investointi. Työvaliokunta on hyväksynyt työryhmille toimintasäännön. Työvaliokunta nimesi valmistelutyöryhmien kokoonpanot. Työvaliokunta teki myöhemmin asetettavalle järjestelytoimikunnalle esityksen kahdesta uudesta apulaiskaupunginjohtajasta sekä määritteli organisaation rakennelinjaukset esitetyn organisaatiokaavion mukaisesti. Johtavien viranhaltijoiden asema ja vastuu uuden organisaation valmistelussa määriteltiin myös kokouksessa. Organisaation rakentaminen jatkuu koko kevään ajan. Määräpäivä lopulliselle organisaatiolle on Kaupunginjohtaja Andersson esittelee tässä kokouksessa ajankohtaisia asioita sekä rakentamisprosessin etenemistä ja aikataulutusta. Esitys: Työvaliokunta käy asiasta keskustelun, merkitsee esityksen tiedoksi ja antaa tarvittaessa lisävalmisteluohjeita.

5 Työvaliokunta TIETOJÄRJESTELMÄ-, PUHELIN- JA DATAVERKKORATKAISUJA UUDESSA JYVÄSKYLÄSSÄ (asian valmistelija Arto Jalkanen) Seudullisen tietohallintostrategian mukaisesti yhteistyötä eri kuntien, kuntayhtymien, koulutusorganisaatioiden ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on tehty mm. tietojärjestelmähankkeissa ja laite- ja verkkopalvelukilpailutuksissa. Uutena hankkeena on käynnistymässä puhelinjärjestelmien uusinnan kilpailutus. Korpilahden ja Jyväskylän maalaiskunnan kanssa on selvitetty nykyiset tietojärjestelmät, tietotekniikkatoiminnan talous, resurssit, volyymit sekä toimintatavat. Jyväskylän kaupungin käytössä on noin 130 tietojärjestelmää joiden taustalla on 50 tietohallinnon ja toimialojen tekemää tietotekniikkapalvelujen toimittajasopimusta. Osa sopimuksista joudutaan uusimaan ja osa jatkuu sellaisenaan Uudessa Jyväskylässä. Sopimusten voimassaolo, lisenssiehdot, hinnoitteluperusteet ja päällekkäisten sopimusten irtisanominen on hoidettava ajoissa. Samoin on meneteltävä Korpilahden ja Jyväskylän maalaiskunnan tietotekniikkatoimintaan liittyvien sopimusten suhteen. Korpilahden kanssa on tehty eri toimialojen, talouspalvelukeskuksen ja tietohallinnon edustajien kesken hanke- ja projektisuunnitelmat eri järjestelmien käyttöönotosta ja integroinnista yhteisiin ratkaisuihin. Kaupungin tietohallinto on hoitanut Korpilahden tietohallintoa ja tietotekniikkatoimintaa erillisellä palvelusopimuksella syksystä 2007 alkaen. Sopimus on voimassa vuoden 2008 loppuun. Jyväskylän maalaiskunnan kanssa on mm. sosiaali- ja kirjastotoimessa, palkanlaskennassa ja liikuntatilojen varauksissa yhteiset tietojärjestelmät joiden tietosisällöt on yhdistettävä 2009 alkuun mennessä. Suurimmat erot kaupungin ja maalaiskunnan välillä ovat taloushallinnon ja teknisen toimen (perusrekisterit, karttajärjestelmät, paikkatietoratkaisut) tietojärjestelmäratkaisuissa. Tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen edellyttää mm. järjestelmäkonversioita (tietokantojen tietojen yhdistämistä), henkilöstön kouluttamista uusiin järjestelmiin, päällekkäisten tietosisältöjen uusimista (esim. kiinteistörekisterit, integrointi kansallisiin järjestelmiin). Tiukasta aikataulusta johtuen on tässä vaiheessa päätettävä joidenkin järjestelmien käyttöön otosta koskien Uutta Jyväskylää. Näin mahdollistetaan mm. taloussuunnittelun 2009 käynnistäminen ja yhdyskuntatoimen järjestelmien integrointi valtakunnallisiin perusrekistereihin.

6 Työvaliokunta Keskeisimmät käyttöön otettavat tietojärjestelmät ja hankkeet Uutta Jyväskylää koskien: Talous- ja henkilöstöhallinto: Logica Oy:n ERP/SAP-toiminnanohjausjärjestelmä. Käyttäjämäärien lisääntyessä on hankittava lisenssilaajennus. Skillnet Oy:n Artist-rekrytointijärjestelmä. Lisenssiehdot täytyy neuvotella uusiksi. Yhdyskuntatoimen perusrekisterit ja karttajärjestelmät: Teklan XCITY-, Webmap- ja Webinfo tuotteet, Xstreet, Internet-karttapalvelu, maanvuokralaskutus. Lisenssiehdot täytyy neuvotella uusiksi. Intranet, Internet, Extranet: Innofactor Oy:n Innofactor Prime järjestelmä, jolla on toteutettu kaupungin www-sivut ja intranet. Lisäksi järjestelmällä on tehty kaupungin pääsivun ja eri toimialojen uutisia (periytyvät myös kaupungin pääsivun uutisiksi). Myös intrauutiset on toteutettu ko. järjestelmällä. Uutistoiminnallisuuteen on koulutettu 64 käyttäjää; kaikkiaan järjestelmässä on tällä hetkellä noin 250 sivujen tekemiseen oikeuttavaa käyttäjätunnusta. Lisenssiehdot on tarkistettava. Korpilahden ja Jyväskylän mlk:n työntekijöille on sallittu pääsy kaupungin intranetiin tietoverkkoon tehdyillä toimenpiteillä. Puhelinjärjestelmät: Jyväskylän kaupungilla on tehty konsernin edustajista koostuvassa työryhmässä puhelinjärjestelmien kehittämissuunnitelma. Konsulttina on toiminut Dialcons Oy ja suunnitelma on pohja käynnistyvään puhelinoperaattorikilpailutukseen. Hankkeeseen tulevat mukaan: Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Uurainen, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä, Korpilahden-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kilpailutuksen perusteella tehtävät ratkaisut (mm. mobiiliteknologian laajempi käyttöönotto korvaamaan perinteistä lankapuhelinverkkoa) suunnitellaan palvelemaan Uutta Jyväskylää.

7 Työvaliokunta Dataverkko: Seudullisesti kilpailutetussa dataverkkoratkaisussa ovat mukana: Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän mlk, Korpilahti, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Kuntien ja terveydenhuollon ratkaisutoimittajaksi tarjouskilpailussa valittiin Elisa Oyj jonka kanssa on meneillään sopimusneuvottelut. Tekniset toteutukset ja verkko-operaattorin tarjoamat tukipalvelut suunnitellaan Uutta Jyväskylää palvelevaksi sekä toiminnallisesti että taloudellisesti kustannustehokkaalla tavalla. Verkkoprojektin yhteydessä yhdistetään Active Directory (AD) käyttäjätietokannat ja hakemistopalvelut sekä sähköpostijärjestelmät. Esitys Työvaliokunta pättää 1) Esittää myöhemmin nimettävälle järjestelytoimikunnalle, että Uuden Jyväskylän tietojärjestelminä otetaan vuoden 2009 ajaksi käyttöön: - Talous- ja henkilöstöhallinto: Logican SAP/ERP-toiminnanohjausjärjestelmä ja Skillnet Oy:n Artist-rekrytointijärjestelmä. - Yhdyskuntatoimi: Teklan XCITY-, Webmap- ja Webinfo tuotteet, Xstreet, Internet-karttapalvelu, maanvuokralaskutus. - Intranet, Internet, Extranet: Innofactor Prime Sopimuskokonaisuuksien kilpailuttamisvelvoite tulee selvittää vuoden 2009 siirtymäkauden aikana. Mikäli kysymys on sellaisesta sopimusmuutostilanteesta, joka voidaan tulkita uudeksi hankinnaksi, tulee kokonaisuudet kilpailuttaa vuoden 2009 aikana vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä vaiheessa, kun kilpailuttamisvelvoite on epäselvä, työvaliokunta päättää esittää järjestelmien hyväksymistä koskemaan vuotta ) Nykyisten käytössä olevien yhteisten järjestelmien integrointi ja käyttöönotto toteutetaan hanke- ja projektisuunnitelmien mukaisesti. 3) Muiden tietojärjestelmien osalta hankkeet päätetään erillisen suunnitelman mukaan ottaen huomioon mahdolliset kilpailuttamisvelvollisuudet. 4) Puhelinjärjestelmien ja dataverkon uudistuksissa edetään kyseisten hankkeiden projektisuunnitelmien mukaisesti. 5) Tietojärjestelmäuudistusten kokonaiskustannukset selvitetään erikseen. 6) Työvaliokunta nimeää seuraavat henkilöt vastuuhenkilöiksi otsikkoasiassa: Arto Jalkanen, Pekka Pirinen sekä Maija-Liisa Havia. Heille annetaan oikeus neuvotella ja allekirjoittaa tarpeelliset sopimukset työvaliokunnan/ järjestelytoimikunnan päätösten jälkeen. Allekirjoittajina on Jalkanen yhdessä joko Havian tai Pirisen kanssa.

8 Työvaliokunta YSTÄVYYSKAUPUNKISOPIMUS KIINAN KUNMINGIN KANSSA Jyväskylän kaupunki ja Kunmingin kaupunki Kiinassa ovat solmineet vuosittaiset yhteistyösopimukset vuodesta 2005 alkaen ( , , , ja ). Jyväskylän ja Kunmingin välisessä yhteistyössä on erityisesti ympäristöalalla saavutettu hyviä tuloksia. Tällä hetkellä on valmisteilla kolme yhteistyöprojektia, jotka perustuvat aiemmin allekirjoitettuihin yhteistyösopimuksiin. Kolme valmisteilla olevaa hanketta keskittyvät vesistö- ja ympäristökuormituksen alentamiseen, (keski-)suomalaista teknologiaa hyödyntävään ns. suomalais-kiinalaisen ekokyläkonseptin luomiseen ja Dianchi-järven ekologisen tilan tutkimukseen ja kunnostussuunnitelman laatimiseen. Hankkeissa ovat Jyväskylästä mukana mm. Jykes Oy, Jyväskylä Innovation Oy, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Kiinasta Yunnanin yliopisto Kunmingissa. Ystävyyskaupunkisopimus sisältää yhteistyön elinkeinoelämän, tieteen ja teknologian, kulttuurin ja tutkimuksen aloilla sekä asiantuntijoiden ja osaamisen vaihdon. Sopimus on voimassa viisi vuotta allekirjoittamisesta lukien. Esitys Työvaliokunta käy asiasta keskustelun ja merkitsee asian tiedoksi.

9 Työvaliokunta ALUEHALLINNON KEHITTÄMISHANKE JA KESKI-SUOMEN LIITTO Esitys Työvaliokunta käy asiasta keskustelun aluehallinon kehittämishankkeesta ja linjaa kantansa suurten kuntayhtymien perussopimusten muutostarpeisiin. 39 VIESTINTÄ - AJANKOHTAISTA 40 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Annaliisa Lehtinen sihteeri

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA 2007. 3.3.2008 Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA 2007. 3.3.2008 Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA 2007 3.3.2008 Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen 1. TIETOHALLINNON TOIMINTAA JA TALOUS... - 3-1.1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA...-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 3/2008

PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 12.2.2008 klo 8.30 11.05 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Torstai 16.4.2015 klo 17.30 PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3

Torstai 16.4.2015 klo 17.30 PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 3/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.4.2015 klo 17.30 Paikka Hyvinkään sairaala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN

Lisätiedot

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet 18.9.2013 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA Tausta ja tavoitteet Selvityksen lähtökohtana on kuntauudistus, kuntarakennelaki ja metropolialueen esiselvitys. Kuntarakennelaki

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Aika 24.03.201 5, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2.krs. Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot