Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernin tuloslaskelma 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernin tuloslaskelma 9"

Transkriptio

1 konsernikatsaus

2 02

3 konsernikatsaus Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase ja rahoituslaskelma 9 Teknisen kaupan palvelut 10 Talotekniset palvelut 14 Sijoitustoiminta 18 Kiinteistötoiminta 22 Onvest Oy:n hallitus ja johtoryhmä 26 Konsernin toimipaikat 28 Konsernin liiketoimintojen yhteystiedot 30

4 04 Toimitusjohtajan katsaus Euroopan taloudellinen kehitys jatkui vaimeana vuonna Toiminnallemme merkittäviä tekijöitä olivat pitkittyneen Ukrainan kriisin aiheuttaman epävakauden kärjistyminen Venäjällä ja öljyn hinnan lasku seurannaisvaikutuksineen. Odotuksia heikompi talouskehitys hidasti rakentamista usealla osamarkkinalla, mitä onneksi kannatteli tasainen kasvu korjausrakentamisessa. Palveluiden ja tuotteiden kysyntä vaihteli varsin voimakkaasti konsernimme liiketoimintojen välillä ja niiden sisällä. Ilokseni voin todeta kannattavuutemme olleen vähintään suunnitellun mukaista Onnisen päämarkkina-alueilla Ruotsia lukuun ottamatta samoin kuin Aren kiinteistöpalveluissa sekä sijoitus- ja kiinteistötoiminnassa. Menestyvän yritystoiminnan kulmakiviä ovat riittävät ja oikeinsuunnatut voimavarat sekä tahto ja uskallus uusien asioiden toteuttamiseen. Nämä luovat valmiuden vastata asiakkaiden ja tavarantoimittajien osoittamaan pitkäaikaiseen luottamukseen myös vastaisuudessa. Vuonna 2014 vahvistimme olennaisesti taloteknistä palvelukykyämme kotimaassa Lemminkäinen Talotekniikan osakekannan ostolla. Kaupassa palvelukseemme siirtyi noin talotekniikan ammattilaista mahdollistaen Arelle teknisen urakoinnin ja kiinteistöpalveluiden kokonaisratkaisujen tarjoamisen 25 paikkakunnalla Suomessa. Yritysjärjestelyn velaton kauppahinta oli 60 miljoonaa euroa, ja suoritettu järjestely yli kaksinkertaistaa Aren vuotuisen liikevaihdon. Yrityskaupan rinnalla panostimme Onnisen asiakaspalvelun edelleen kehittämiseen sekä tuotteiden ja palveluiden saatavuuden parantamiseen laajentamalla myymäläverkostoa ja tuotevalikoimaa sekä tekemällä merkittäviä investointeja sähköiseen kauppaan ja toiminnanohjausjärjestelmään. Jatkoimme myös määrätietoisesti varmistavia toimenpiteitä toimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi. Tämän työn tuloksena olen voinut tehdä luottavaisin mielin päätöksen keskittyä jatkossa perheyhtiön toiminnan ohjaamiseen sitoutuneena omistajana hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön nykyinen talousjohtaja KTM Timo Alamiekkaoja aloittaa Onvest Oy:n toimitusjohtajana

5 konsernikatsaus Maarit toivanen-koivisto Toimitusjohtaja Menestyvän yritystoiminnan kulmakiviä ovat riittävät ja oikeinsuunnatut voimavarat sekä tahto ja uskallus uusien asioiden toteuttamiseen. Harkittu ja tasapainoinen liiketoiminnan kehittäminen sekä vaalimamme vahva vakavaraisuus antavat oivat lähtökohdat pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Lyhyellä aikavälillä odotuksemme ovat maltilliset rakentamisen arvioidun määrän pysyessä edelleen matalana. Yhteisten päämäärien saavuttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja muiden kumppaneidemme kanssa sekä koko henkilöstöltä jatkossakin kiitettävän uutteraa työpanosta. Vantaalla , Maarit Toivanen-Koivisto

6 06 Konsernin liiketoiminta Teknisen kaupan palvelut Teknisen kaupan palveluita tuotetaan Onninen-konsernissa. Onninen tarjoaa kattavat materiaalipalvelut urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille sekä tavarantoimittajille kahdeksassa maassa Itämeren ympäristössä. Talotekniset palvelut Are-konserni on Suomen johtava talotekniikan urakointija kiinteistöpalveluyritys, jonka osaaminen kattaa kiinteistöjen talotekniikan suunnitteluvaiheesta laadukkaaseen toteutukseen, ylläpitoon ja perusparannukseen. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman vakaa tuotto sijoituskohteille hajauttamalla riski maantieteellisesti sekä sijoitusluokittain. Keskeiset sijoitus luokat ovat osakkeet, korkosidonnaiset sijoitukset sekä strukturoidut instrumentit. Kiinteistötoiminta Kiinteistötoiminta koostuu konserniyhtiöiden omistamien kiinteistöjen vuokraustoiminnasta ja rakennuttamisesta. Kiinteistöt ovat pääasiassa logistiikka-, myymälä- ja toimistokiinteistöjä, ja niistä merkittävä osa on konserniyhtiöiden vuokraamia.

7 konsernikatsaus vuosi lyhyesti Rakennusalan heikon suhdanteen jatkuminen vaikutti konsernin tuloskehitykseen. Liiketulos oli voitollinen, mutta edellisvuotta heikompi. Konsernin taserakenne pysyi vahvana. Onninen panosti voimakkaasti asiakaspalvelun edelleen kehittämiseen sekä tuotteiden ja palveluiden saatavuuden parantamiseen laajentamalla myymäläverkostoa ja tuotevalikoimaa sekä investoinneilla sähköiseen kauppaan ja toiminnanohjausjärjestelmään. Are vahvisti merkittävästi taloteknistä palvelukykyään Lemminkäinen Talotekniikan yritysostolla. Yritysjärjestelyn arvioidut synergiahyödyt ovat merkittävät täydentäen Aren palvelutarjontaa ja maantieteellistä kattavuutta kotimaassa. Sijoitustoimintaan vuoden aikana allokoitu keskimääräinen pääoma oli jonkin verran budjetoitua suurempi ja kaupankäynti varsin aktiivista. Sijoitetun pääoman tuotto ylitti maltillisesti asetetut odotukset ja oli varsin tyydyttävällä tasolla. Uudisinvestointikohteiden valmistuminen nosti kiinteistötoiminnan vuokratuottoja heikkona jatkuneesta yleisestä tilakysynnästä huolimatta. Tilikauden tulokseen vaikutti heikentävästi kiinteistökannan korjaus- ja ylläpitokulujen kasvu.

8 08 KONSERNIN TALOUDELLINEN ASEMA JA KEHITYS Liikevaihto, milj. euroa Onninen 1 522, ,3 Are 285,7 165,0 Sijoitustoiminta 5,0 9,6 Kiinteistötoiminta 18,2 19,2 Liiketulos, milj. euroa Onninen 15,2 23,6 Are -8,5 2,5 Sijoitustoiminta 4,7 9,3 Kiinteistötoiminta 8,7 10,4 Sijoitettu pääoma keskimäärin, milj. euroa Onninen 251,5 242,8 Are 41,1 20,1 Sijoitustoiminta 52,4 54,2 Kiinteistötoiminta 81,4 79,1 Konsernin kehitys numeroin Liikevaihto (milj. euroa) 1 801, , , , ,9 - muutos (%) 4,9-1,3 0,2 8,6 4,2 Liiketulos (milj. euroa) 17,7 43,6 27,2-4,4-28,4 - liikevaihdosta (%) 1,0 2,5 1,6-0,3-1,8 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 5,9 12,2 8,2 0,1-4,9 Oman pääoman tuotto (%) 1,9 8,0 5,3-2,3-6,0 Oma pääoma (milj. euroa) 388,8 395,2 373,1 352,9 359,3 Omavaraisuusaste (%) 51,9 60,1 55,9 53,3 53,1 Korolliset velat (milj. euroa) 89,9 19,6 42,5 65,8 75,3 Investoinnit (milj. euroa) 30,2 12,9 13,8 13,0 12,7 Henkilöstö keskimäärin

9 konsernikatsaus Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 1 801, ,2 Keskeneräisten töiden muutos 0,0-0,5 Valmistus omaan käyttöön 1,3 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 1,3 Materiaalit ja palvelut , ,5 Henkilöstökulut -258,4-204,0 Poistot ja arvonalentumiset -26,0-20,1 Liiketoiminnan muut kulut -165,8-151,8 Liiketulos 17,7 43,6 Korko- ja rahoitustuotot 8,7 6,9 Korko- ja rahoituskulut -12,2-7,7 Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 14,2 42,8 Satunnaiset erät -5,4 0,0 Tulos ennen veroja 8,8 42,8 Välittömät verot -6,9-11,9 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 Tilikauden tulos 1,9 30,8 Konsernitase, milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 78,0 27,2 Aineelliset hyödykkeet 93,8 87,4 Sijoitukset 6,8 1,8 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 287,2 265,8 Saamiset 277,8 243,0 Likvidit varat 13,9 37,2 Vastaavaa yhteensä 757,5 662,5 rahoituslaskelma, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta -1,9 52,3 Investointien rahavirta -93,1-17,7 Rahoituksen rahavirta 72,3-25,9 Likvidien varojen muutos -22,7 8,7 Vastattavaa Oma pääoma 388,8 395,2 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 Pakolliset varaukset 6,0 1,8 Korolliset velat 89,9 19,6 Korottomat velat 272,7 245,8 Vastattavaa yhteensä 757,5 662,5

10 10 teknisen kaupan palvelut liikevaihto, milj. euroa

11 konsernikatsaus Konsernin teknisen kaupan palvelut tuotetaan Onninen-konsernissa. Onninen tarjoaa kattavia materiaalipalveluita urakoitsijoille, teollisuudelle, infrastruktuurikohteisiin, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille sekä tavarantoimittajille. Konsernin toimipaikkaverkosto kattaa Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan, Venäjän sekä Viron, Latvian ja Liettuan markkinat liikevaihto milj. euroa liiketulos milj. euroa 15

12 12 teknisen kaupan palvelut MARKKINATILANNE Onnisen toimintaympäristön taloudellinen kehitys oli maltillista. Suomessa markkinavolyymit kasvoivat LVI-tuotteissa muutamalla prosentilla ja sähkötuotteiden markkinat pysyivät edellisvuoden tasolla. Ruotsissa LVI-tuotteiden kysyntä kasvoi vajaat 4 % ja sähkötuotteiden 7 %. Norjassa sähkötuotteiden kysyntä jäi edellisvuoden tasolle. Puolassa Onnisen tuotealueiden kysyntä oli stabiilia. Venäjällä kysynnän arvioidaan laskeneen selvästi. Baltian maissa kysynnässä ei tapahtunut merkittävää muutosta, mutta Venäjän epävarma tilanne heijastui myös Baltian maihin. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Onninen jatkoi strategian mukaisesti myymäläverkoston kehittämistä asiakaspalvelun edelleen kehittämiseksi sekä tuotteiden ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Tilikaudella panostettiin myös tuotevalikoiman laajentamiseen. SAP-toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön Ruot- sissa huhtikuun alussa. Norjassa ja Puolassa käyttöönottoprojektit etenivät suunnitelman mukaisesti. Onninen Oy:n Norjan tytäryhtiö, Onninen AS, solmi joulukuussa aiesopimuksen norjalaisen LVI-yhtiö TM Christensen VVS Detaljer AS:n ostamisesta. LIIKEVAIHTO Onnisen liikevaihto oli tilikaudella milj. euroa (1 539 milj. euroa). Liikevaihto pieneni 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaantoiminnan osuus liikevaihdosta laski hieman edellisvuodesta ja oli 50 %. Suomessa liikevaihto kasvoi 2,8 % vuoteen 2013 verrattuna. Ruotsissa euromääräinen liikevaihto laski 13,0 %. Ruotsin kruunuissa mitattuna liikevaihto pieneni 8,5 %. Norjassa euromääräinen liikevaihto laski 6,7 %. Norjan kruunuissa lasku oli 0,1 %. Puolan euromääräinen liikevaihto kasvoi 15,8 % ja Puolan zlotyissa kasvu oli 15,4 %. Venäjällä euromääräinen liikevaihto supistui 22,6 % ja Baltiassa 5,0 %. Henkilöstö keskimäärin

13 konsernikatsaus TULOS JA RAHOITUS Onnisen liiketulos heikkeni ollen 15,2 milj. euroa (23,6 milj. euroa). Liiketulosprosentti oli 1,0 % (1,6 %). Tulos ennen veroja oli 12,5 milj. euroa (23,1 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,0 % (10,7 %). Onnisen omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 28,2 % (30,7 %). Korollisten velkojen määrä oli 130,3 milj. euroa. Korollisista veloista 125,1 milj. euroa oli Onvestkonsernin sisäistä ja 5,2 milj. euroa ulkoista rahoitusta. HENKILÖSTÖ Onninen työllisti tilikaudella keskimäärin henkilöä (2 902). Ulkomaisissa yhtiöissä työskenteli (1 750) henkilöä ja kotimaassa (1 152) henkilöä. Jaakko Aspara, toimitus johtaja Hannu Leinonen ja diplomiekonomi Karsten Slotte. Timo Mänty toimii Onninen Oy:n toimitusjohtajana. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Näkymät Onnisen markkinoiden kehittymisestä vaihtelevat maittain. Merkittävää markkinoiden vahvistumista ei ole näköpiirissä millään osamarkkinalla, ja Venäjää lukuun ottamatta kokonaismarkkinavolyymin arvioidaan säilyvän vuoden 2014 tasolla. HALLITUS JA JOHTO Onninen Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Hallituksen jäseninä toimivat professori liiketulos, milj. euroa

14 14 talotekniset palvelut Are-konserni on Suomen johtava talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen kiinteistön koko elinkaaren kattavat urakointi-, kiinteistö- ja korjausrakentamisen palvelut. Are tarjoaa energiatehokkaita kokonaisratkaisuja muun muassa toimisto- ja liikekiinteistöihin sekä korjausrakentamisen palveluja asuinkiinteistöihin. Aren osaaminen kattaa kiinteistöjen talotekniikan suunnitteluvaiheesta laadukkaaseen toteutukseen, ylläpitoon ja perusparannukseen. Are toimii valtakunnallisesti Suomessa sekä Pietarissa tytäryhtiönsä kautta. liikevaihto, milj. euroa

15 konsernikatsaus liikevaihto milj. euroa 286 *ilman yrityskauppaan ja toimintojen yhdistämiseen liittyviä kertaluonteisia eriä liiketulos* milj. euroa 3

16 16 TALOTEKNISET palvelut MARKKINATILANNE Suomessa rakennuslupien ja aloitettujen rakennuskohteiden määrät pienenivät sekä asuin- että toimitilarakentamisessa. Volyymin supistuminen on ollut pitkäkestoista ja jatkunut vuodesta Rakentamista on kannatellut lähinnä korjausrakentamisen tasainen kasvu. Kiinteistöpalveluissa kysyntä oli varsin tyydyttävää vuonna Venäjällä heikko taloustilanne vähensi olennaisesti yksityisiä rakennusinvestointeja. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Are Oy osti Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n koko osakekannan ja omistusoikeus siirtyi Are Oy:lle Yrityskauppa täydentää erinomaisesti Aren taloteknisten palveluiden tarjontaa, palvelukykyä ja maantieteellistä kattavuutta. Kaupan arvioidut synergiahyödyt ovat mittavat ja vahvistavat Aren kilpailukykyä kireästi kilpaillulla markkinalla. Yhtiön nimi muutettiin Are Talotekniikka Oy:ksi ja se yhdistyi tytäryhtiösulautumisella Are Oy:öön Jäähdytyslaitteita maahantuonut Airmec Oy sulautui Are Oy:öön Tilikaudella valmistuneita merkittäviä urakoita olivat mm. Vantaan jätevoimalaitos, Keskon Kamenka Venäjällä, Valion Lapinlahden tehdas ja Stockmann-tavaratalon laajennus Tampereella. LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA Aren liikevaihto oli tilikaudella 285,7 milj. euroa (165,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi edellisestä tilikaudesta 73,2 %. Are Talotekniikka Oy:n osuus liikevaihdosta oli 106,1 milj. euroa. Venäjän toiminnan liikevaihto oli 11,7 milj. euroa, mikä oli 54,7 % edellistä tilikautta suurempi. Aren osatulouttamaton tilauskanta oli tilikauden päättyessä 171,4 milj. euroa. Tilauskantaan eivät sisälly laskutyöluonteiset sopimusajaltaan pitkäkestoiset ylläpito-, huolto- ja kunnossapitosopimukset. TULOS JA RAHOITUS Aren liiketulos oli -8,5 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Liiketulosprosentti oli -3,0 % (1,5 liiketulos, milj. euroa

17 konsernikatsaus %). Tulos ennen veroja oli -12,7 milj. euroa (2,3 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto -20,3 % (13,2 %). Aren tulosta heikensi Are Talotekniikan liikearvopoistot sekä integraatiokulut 10,5 milj. euroa. Tämän lisäksi tilikaudelle kirjattiin satunnaisia kuluja 5,4 milj. euroa käyttöomaisuuden romutuksista ja tyhjien tilojen vuokrakulujaksotuksista. Aren kiinteistöpalveluiden kannattavuus oli hyvällä tasolla. Urakoinnin ja Venäjän tulokset heikkenivät edellisvuodesta ja jäivät tappiollisiksi. Aren rahoitusasema heikkeni tilikauden aikana yrityskaupan takia. Korolliset velat olivat tilikauden lopussa 36,5 milj. euroa, kun edellisvuoden lopussa Aren nettokonsernitalletus Onvest Oy:öön oli 9,7 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 21,1 % (35,2 %). HENKILÖSTÖ Aren henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimäärin (1 251), josta ZAO Are St. Petersburgissa työskenteli 103 henkilöä (124 henkilöä). HALLITUS JA JOHTO Are Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Hallituksen jäseninä toimivat teollisuusneuvos Jouko Ketola, diplomi-insinööri Ilkka Koivisto, KTM Kimmo Lautanen ja MMM, emba Teija Andersen. Heikki Pesu toimii Are Oy:n toimitusjohtajana. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Rakentamisen määrän arvioidaan supistuvan vielä vuonna Vuoden 2014 lopun hyvän tilauskannan edesauttamana Aren jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennustetaan kasvavan maltillisesti Venäjää lukuun ottamatta. Liiketuloksen ilman kertaluontoisia eriä arvioidaan kehittyvän positiivisesti synergiahyötyjen ja toiminnan tehostamisen myötä. Henkilöstö keskimäärin

18 18 sijoitus- TOIMINTA

19 konsernikatsaus Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa aktiivisella kaupankäynnillä sijoitusten riskiin nähden hyvä ja mahdollisimman vakaa tuotto. Sijoitusriskiä hajautetaan sijoituspolitiikan mukaisesti sekä maantieteellisesti että sijoitusluokittain. Pääoman allokoinnissa painotetaan sijoituskohteiden jatkuvan kassavirran tuottokykyä. Sijoitettava pääoma jakaantuu pääosin osakkeisiin, korkosidonnaisiin sijoituksiin sekä strukturoituihin instrumentteihin. MYYNTIVOLYYMI milj. euroa liiketulos milj. euroa 40 5

20 20 SIJOITUSTOIMINTA MARKKINATILANNE Sijoitustoiminnassa markkinaympäristö oli melko suotuisa vuonna Konsernin sijoitustoiminnan kannalta keskeiset osakeindeksit vahvistuivat vuoden aikana. Painorajoitettu OMX Helsingin tuottoindeksi vahvistui 10,6 % ja keskeisistä ulkomaisista verrokki-indekseistä EUROSTOXX 600 nousi 7,2 % ja S&P ,7 %. Kehittyvien markkinoiden pörssi-indeksien kehitys oli sen sijaan pääosin negatiivista. Joukkovelkakirjamarkkinat olivat kaksijakoiset. Valtioiden ja pankkien liikkeelle laskemat velkakirjat tuottivat huonosti, kun taas yrityslainojen ja hybridilainojen tuotot olivat monin osin erinomaisia. TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS Sijoitustoimintaa jatkettiin jo vakiintuneella toimintamallilla. Sijoitusallokaatiota ohjasi joulukuussa 2013 vahvistettu sijoituspolitiikka. Päätöksenteko tapahtui pääosin itsenäisesti, joskin varainhoitajien asiantuntemusta hyödynnettiin yksittäisissä instrumenteissa. Sijoitussalkkujen hoito oli aktiivista ja kaupankäynnin volyymi oli tilikaudella 40,1 milj. euroa (51,2 milj. euroa). Toiminnallinen tulos oli odotuksia parempi, mutta edellisen vuoden poikkeuksellisen hyvästä tuloksesta jäätiin selvästi. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen liiketulos oli 4,7 milj. euroa (9,3 milj. euroa). Tilikauden sijoitettu pääoma kirjanpitoarvoin oli keskimäärin 52,4 milj. euroa (54,2 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 9,1 % (17,2 %). Markkina-arvoin keskimääräinen sijoitettu pääoma oli tilikaudella 89,5 milj. euroa (86,6 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 6,3 % (24,8 %). Sijoitustoiminnan allokaation painotuksista vastaa sijoituspolitiikan mukaisesti Onvest Oy:n sijoitustiimi. Sijoitustiimin työskentelyssä hyödynnetään myös konsernin ulkopuolisten neuvonantajien näkemyksiä. myyntivolyymi, milj. euroa

21 konsernikatsaus NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Sijoitustoiminnassa odotetaan saavutettavan vuonna 2015 vähintään tyydyttävä tulos. Toiminnan ydin on pitkäjänteisissä sijoituksissa, missä painottuvat sijoituskohteiden vakaa kehittyminen sekä tasainen osinkojen ja korkotuottojen muodostama kassavirta. sijoitettu pääoma keskimäärin, milj. euroa liiketulos, milj. euroa

22 22 kiinteistötoiminta Onvest-konsernin kiinteistötoiminnan runko koostuu vuokraustoiminnasta ja rakennuttamisesta. Kiinteistöt ovat pääasiassa Onvest Oy:n omistamia logistiikka-, myymälä- ja toimistokiinteistöjä, ja merkittävä osa niistä on konserniyhtiöiden vuokraamia. Konsernilla on lisäksi kiinteistöyhtiöt Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä. liiketulos, milj. euroa

23 konsernikatsaus liikevaihto liikevaihto milj. milj. euroa euroa liiketulos liiketulos milj. euroa milj. euroa 93

24 24 kiinteistötoiminta MARKKINATILANNE Kiinteistömarkkinoiden vahvistuminen Euroopassa näkyi myös Suomessa ja kotimaan kiinteistömarkkinoilla vuosi 2014 oli transaktioiden volyymin määrällä mitattuna vilkas. Kaupankäynnin volyymi kasvoi 70 prosenttia edellisvuodesta ja oli 4,3 miljardia euroa. Kysyntä eriytyi voimakkaasti maantieteellisesti. Toimistokohteissa kysynnän painopiste oli pääkaupunkiseudulla liiketilakohteiden kysynnän jakaantuessa laajemmin valtakunnallisesti. Kiinteistöjen vuokrausasteet jäivät edelleen varsin alhaisiksi lähes kaikissa tilatyypeissä, mikä vaikutti myös vuokratuottojen heikentymiseen. TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS Onvest-konsernin vuokrattavien tilojen määrä oli tilikauden lopussa m 2 ( m 2 ), josta ulkomailla sijaitsi m 2 ( m 2 ). Konserniyhtiöiden vuokraamien tilojen vuokrat vastasivat 85 % (80 %) kokonaisvuokratuotoista. Konsernin kiinteistökannan vajaakäyttöaste kasvoi edellisvuodesta ja oli 8,3 %. Tilikauden aikana suoritettiin uudis- ja korjausinvestointeja yhteensä 9,9 milj. euron arvosta. Hyvinkään keskusvaraston m 2 laajennushanke luovutettiin Onnisen käyttöön joulukuussa Tilikaudella rakennutettiin myymälät Onnisen käyttöön Helsingin Kuortaneenkadulle ja Hämeenlinnan Larin Kyöstin kadulle. Onvest Oy:n kokonaisuudessaan omistama Onnitalli Oy osti joulukuussa Helsingissä osoitteessa Pietarinkatu 6 sijaitsevan taloyhtiön autohallipaikkoihin oikeuttavat osakkeet. Autohallipaikkojen vuokraustoiminta siirtyy Onnitalli Oy:lle Tilikaudella ei myyty kiinteistöjä. Kiinteistötoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 18,2 milj. euroa (19,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (10,4 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli kirjanpitoarvoin 10,7 % (13,2 %). vuokrausaste, % ,7 92,7 96,8 97,4 93,8

25 konsernikatsaus Konsernin kiinteistötoiminnasta vastaa Onvest Oy:n kiinteistöorganisaatio. Onvest Oy:n johtoryhmä osallistuu kiinteistötoiminnan investointien valmisteluun merkittävien hankkeiden osalta. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Kiinteistömarkkinan transaktiovolyymin arvioidaan pysyvän vilkkaana ainakin alkuvuoden Heikon suhdannetilanteen arvioidaan kuitenkin pitävän keskimääräisen vajaakäyttöasteen varsin korkeana eikä vuokriin kohdistu merkittäviä nousupaineita. Kiinteistötoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden parantuvan valmistuneista kiinteistöistä saatavien vuokratuottojen myötä. liikevaihto, milj. euroa vuokrattavien tilojen määrä, m

26 26 onvest oy:n hallitus Maarit Toivanen-Koivisto s. 1954, vuorineuvos, ekonomi hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen vuodesta 2000 Markku Pohjola s. 1948, ekonomi hallituksen jäsen vuodesta 2009 juha rantanen s. 1952, vuorineuvos hallituksen jäsen vuodesta 2012 Karsten Slotte s. 1953, diplomiekonomi hallituksen jäsen vuodesta 2013

27 konsernikatsaus onvest oy:n johtoryhmä Maarit Toivanen-Koivisto s. 1954, vuorineuvos, ekonomi toimitusjohtaja Ilkka A. Koivisto s. 1954, diplomi-insinööri, kehitysjohtaja Onvest-konsernin palveluksessa vuodesta 2010 Jyrki Rantala s. 1951, taloustieteiden maisteri, rahoitusjohtaja Onvest-konsernin palveluksessa vuodesta 1987 Timo Alamiekkaoja s. 1971, kauppatieteiden maisteri, talousjohtaja Onvest-konsernin palveluksessa vuodesta 2003 Hanna Ekdahl s. 1974, OTK, varatuomari, lakiasiainjohtaja Onvest-konsernin palveluksessa vuodesta 2012

28 28 konsernin toimipaikat Onninen Suomi Ruotsi Norja Puola Venäjä Baltia 47 toimipaikkaa 18 toimipaikkaa 28 toimipaikkaa 38 toimipaikkaa 6 toimipaikkaa 12 toimipaikkaa are Suomi Venäjä 25 toimipaikkaa 1 toimipaikka Kiinteistötoiminta Suomi Ruotsi Puola Venäjä 1 toimipaikka 1 toimipaikka 1 toimipaikka 1 toimipaikka sijoitustoiminta Suomi 1 toimipaikka

29 konsernikatsaus Suomi ruotsi norja venäjä viro latvia liettua puola toimipaikkoja yhteensä 180 henkilöstöä yhteensä 5 282

30 30 konsernin liiketoimintojen yhteystiedot Teknisen kaupan palvelut ONNINEN OY Mittalinja Vantaa Puh Faksi Talotekniset palvelut ARE OY Kaivokselantie Vantaa Puh Faksi Sijoitus- ja kiinteistötoiminta ONVEST OY Mittalinja Vantaa Puh Faksi

31

32

Sisällysluettelo VUOSIKATSAUS 2012 2

Sisällysluettelo VUOSIKATSAUS 2012 2 VUOSIKATSAUS 2012 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2012 5 Asiakasyhteistyö 6 Talotekniikkaurakointi 7 Kiinteistöpalvelut 8 Are Venäjä 9 Henkilöstö Konsernin tuloslaskelma 12 Konsernitase

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin Vuosikatsaus 2007 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2006 KLO 11.00 1(25) Tilinpäätös 1.1.-31.12. Konsernin liikevaihto vuonna oli 8 321,7 milj., mikä on 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (7 508,5 milj. ). Liikevoitto oli

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Sisällys 2004. Fiskars ja ihminen

Sisällys 2004. Fiskars ja ihminen 2004 vuosikertomus Sisällys 2004 2 3 4 6 7 8 14 16 18 19 52 Fiskars since 1649 Tietoja osakkeenomistajille Toimitusjohtajan katsaus Hallitus ja tilintarkastaja Konsernin johto Fiskars Brands Inhan Tehtaat

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993 Vuosikertomus 1997 Vuosi 1997 lyhyesti Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 23 % ja oli 95,2 milj.mk. Osakekohtainen tulos parani 8 % ja oli 0,67 mk. Konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 3.599,8 milj.mk.

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011 Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 10 Tunnusluvut 12 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

Stockmann-konsernin perusarvot

Stockmann-konsernin perusarvot Vuosikertomus 29 Stockmann-konsernin perusarvot Tuloshakuisuus Harjoitamme liiketoimintaa rahan ansaitsemiseksi; kaiken toiminnan tulee tukea tätä päämäärää. Menestyminen tuloksenteossa merkitsee osakkeenomistajille

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot