KonserniKatsaus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KonserniKatsaus 2010"

Transkriptio

1 Konsernikatsaus Konsernikatsaus 2010

2 2 onvest Konsernin liiketoiminta Tekninen kauppa Teknisen kaupan palveluita tuotetaan Onninen-konsernissa. Toiminta-ajatuksena on kattavien materiaalipalvelujen tarjoaminen urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille yhdeksässä maassa. Talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalvelut Konserniin kuuluva Are Oy tytäryhtiöineen on Suomen johtavia talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä, joka tuottaa taloteknisiä ratkaisuja kiinteistöjen arvon ja tuottavuuden parantamiseksi. Tarjontaan kuuluvat myös korjausrakentaminen ja teollisuuden erityistarpeisiin liittyvät palvelut. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan tarkoituksena on konsernin korkean vakavaraisuuden hyödyntäminen allokoimalla konsernin ylilikvidit varat ammattimaisesti hoidetulle sijoitustoiminnolle. Kiinteistötoiminta Kiinteistötoiminta koostuu konserniyhtiöiden omistamien kiinteistöjen vuokraustoiminnasta, kiinteistökehityksestä ja rakennuttamisesta. Ensisijaisena tarkoituksena on konserniin kuuluvien yhtiöiden tilatarpeiden kattaminen.

3 Konsernikatsaus Konsernikatsaus 2010 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi 2010 lyhyesti 6 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 7 Konsernituloslaskelma 8 Konsernitase ja rahoituslaskelma 9 Tekninen kauppa 10 Talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalvelut 12 Sijoitustoiminta 14 Kiinteistötoiminta 16 Onvest Oy:n hallitus ja johtoryhmä 18 Konsernin toimipaikat 20 Konsernin liiketoimintojen yhteystiedot 22

4 04 onvest

5 KonserniKatsaus toimitusjohtajan katsaus GLoBaaLin FinanssiKriisin aiheuttama laskusuhdanne taittui konsernimme kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja markkinat kääntyivät kasvuun. Positiivisesta käänteestä huolimatta maailmantalouden kasvu on vielä epävarmalla pohjalla, ja varsinkin lyhyellä aikavälillä kehitystä saattaa häiritä mm. yksittäisten Euroopan valtioiden velkaantumisen syventyminen sekä kuohunta Pohjois-Afrikan arabivaltioissa ja Lähi-idässä. Markkinoiden positiivisesta kehityksestä huolimatta vuosi 2010 oli konsernillemme historiallisen vaikea. Ongelmat keskittyivät konsernin liikevaihdollisesti suurimpiin liiketoimintoihin Onniseen ja Areen. Onnisen kotimaan kannattavuus jäi kauas totutusta tulostasosta uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa ilmenneiden ongelmien myötä. Toiminta oli tappiollista myös Norjassa. Ilonpilkahduksena oli suotuisa kehitys Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä. Aren tulos jäi heikoksi, vaikka Aren teollisuuspalveluiden ja kansainvälisen toiminnan kannattavuus oli kohtuullinen ja kiinteistöpalveluiden tuloskehitys myönteistä. Sijoitustoimintomme tuottoon voimme olla varsin tyytyväisiä. Hyvään tulokseen myötävaikuttivat markkinoiden vahvana jatkuneen kehityksen ohella onnistuminen pääomien allokoinnissa. Kiinteistötoiminnon tulos oli suunnitellun mukaista ja varsin hyvin kannattavaa ankaran talven aiheuttamasta ylläpitokustannusten piikistä huolimatta. Takanamme on konsernimme lähes satavuotisen historian tuloksellisesti heikoin vuosi, mutta katsomme kuitenkin luottavaisesti eteenpäin. Uuden kasvun rakentaminen ja vahvan tuloskunnon saavuttaminen ovat olleet suunnitelmassamme jo useita vuosia, mutta nyt näen niihin todelliset mahdollisuudet. Olemme jatkaneet tinkimättömästi kaikkien liiketoimintojen tasapainoista kehittämistä ja meillä on hyvät valmiudet suunnan muutokseen. Tätä tukee myös aloittamamme konsernistrategian täsmentäminen liiketoimintojemme toimintaedellytysten parantamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi. Tavoitteemme alkaneelle vuodelle ovat selvät. Painopiste on konsernin kannattavuuden olennaisessa parantamisessa ja vakavaraisuuden turvaamisessa. Edellytyksenä on asiakkaidemme luottamuksen palauttaminen ja nykyisten liiketoimintojen vakauttaminen. Kasvollisella omistajuudella on mielestäni erityinen painoarvo asettamamme tahtotilan saavuttamisessa, mikä peilautuu kaikkeen toimintaamme arvojemme mukaisena johtamisena ja toimintana perustuen pitkäjänteisyydelle, vastuullisuudelle ja paremman huomispäivän määrätietoiselle rakentamiselle. Haluan kiittää omasta ja muiden omistajien puolesta uskollisia asiakkaitamme, toimittajiamme ja muita sidosryhmiämme sekä sitoutunutta henkilökuntaamme. Yhdessä tulemme tekemään alkaneesta vuodesta huomattavasti paremman. Vantaalla Maarit toivanen-koivisto

6 06 onvest Vuosi 2010 lyhyesti Maailmantalouden toipuminen finanssikriisin aiheuttamasta laskusuhdanteesta käänsi markkinat kasvuun konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vuosi oli teknisessä kaupassa vaikea ongelmien keskittyessä Suomeen ja Norjaan. Muilla päämarkkinoilla kannattavuuskehitys oli myönteistä. Kiinteistöjen urakointi-, ylläpito- ja korjausrakentamisen palveluissa tulos jäi heikoksi mm. kireänä jatkuneen kilpailutilanteen takia. Teollisuuspalveluissa ja kansainvälisessä toiminnassa kannattavuus oli kuitenkin kohtuullista ja kiinteistöpalveluiden tuloskehitys suotuisaa. Sijoitustoiminnan tuotto sijoitetulle pääomalle oli varsin hyvä. Hyvään tulokseen myötävaikuttivat markkinoiden vahvana jatkuneen kehityksen ohella onnistuminen pääomien allokoinnissa. Kiinteistötoiminnan kehitys oli suunnitellun mukaista, vaikka energia- ja hoitokulut olivat keskimääräistä korkeammat ankaran talven takia.

7 Konsernikatsaus Konsernin taloudellinen asema ja kehitys Taloudellinen asema liiketoiminnoittain Liikevaihto milj. euroa Liiketulos milj. euroa Sijoitettu pääoma keskimäärin milj. euroa 1 386,0 207,4 9,1 17,5-32,4-12,1 8,6 8,6 241,0 21,4 50,5 92,3 Onninen Are Sijoitustoiminta Kiinteistötoiminta Konsernin kehitys numeroin Liikevaihto (milj. euroa) 1 598, , , , ,1 - muutos (%) 4,2-22,2 2,6 18,6 12,1 Liiketulos (milj. euroa) -28,4 2,4 20,4 58,1 56,2 - liikevaihdosta (%) -1,8 0,2 1,0 3,0 3,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) -4,9 2,4 6,1 14,1 14,8 Oman pääoman tuotto (%) -6,0-0,1 1,3 10,9 12,3 Oma pääoma (milj. euroa) 359,3 380,3 373,2 382,2 345,6 Omavaraisuusaste (%) 53,1 61,6 57,8 55,1 52,5 Korolliset velat (milj. euroa) 75,3 49,2 61,1 81,6 82,0 Investoinnit (milj. euroa) 12,7 26,2 37,5 44,5 17,1 Henkilöstö keskimäärin

8 08 onvest Konsernituloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 1 598, ,4 Keskeneräisten töiden muutos -0,6-0,9 Valmistus omaan käyttöön 0,9 2,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 0,5 Materiaalit ja palvelut , ,1 Henkilöstökulut -206,6-193,7 Poistot ja arvonalentumiset -26,5-24,0 Liiketoiminnan muut kulut -163,5-147,9 Liiketulos -28,4 2,4 Korko- ja rahoitustuotot 7,1 7,9 Korko- ja rahoituskulut -5,7-8,2 Tulos ennen veroja -27,0 2,1 Välittömät verot 5,0-2,3 Vähemmistöosuus 0,1 0,0 Tilikauden tulos -21,9-0,3

9 Konsernikatsaus Konsernitase, milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 39,4 47,5 Aineelliset hyödykkeet 104,8 108,1 Sijoitukset 0,9 0,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 241,6 212,8 Saamiset 281,6 192,3 Likvidit varat 13,1 59,1 Vastaavaa yhteensä 681,3 620,6 Vastattavaa Oma pääoma 359,3 380,3 Vähemmistöosuus 0,0 0,1 Pakolliset varaukset 3,9 5,3 Korolliset velat 75,3 49,2 Korottomat velat 242,8 185,7 Vastattavaa yhteensä 681,3 620,6 Rahoituslaskelma, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta -49,7 74,6 Investointien rahavirta -13,7-23,8 Rahoituksen rahavirta 17,2-19,0 Likvidien varojen muutos -46,2 31,8

10 10 onvest Tekninen kauppa Onninen Vuosi 2010 Konsernin teknisen kaupan palvelut tuotetaan Onninen-konsernissa. Onninen tarjoaa kattavia materiaalipalveluita talotekniikka-alan urakoitsijoille, teollisuudelle, infrastruktuurikohteisiin, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille. Konsernin toimipaikkaverkosto kattaa Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan, Venäjän, Kazakstanin sekä Viron, Latvian ja Liettuan markkinat.

11 Konsernikatsaus MARKKINATILANNE Laskusuhdanne taittui Onnisen päämarkkina-alueilla vuoden 2010 aikana. Markkinoiden kehitys oli myönteistä Onnisen kaikilla päämarkkina-alueilla. Suomessa sähkötukkukauppa kasvoi vuoden aikana 6 % ja LVI-tukkukauppa vastaavasti vajaat 5 %. Ruotsissa LV-tuotteiden markkinat kasvoivat runsaat 11 % ja sähkötuotteiden kysyntä pysyi edellisvuoden tasolla. Norjassa sähköasennustuotteiden markkinat laskivat vuoden aikana 2 %, vaikka liike- ja asuntorakentamisen määrä kasvoi. Puolassa sähkötukkukauppa kasvoi 10 % edellisvuoteen verrattuna, mutta LV-tukkukauppa kasvoi vain hieman. Venäjällä kysynnän kasvu Onnisen tuotealueilla oli muutamia prosentteja. Baltian maissa markkinoiden kysyntä jatkui edelleen vaimeana. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vuosi 2010 oli Onniselle toiminnallisesti vaikea. Ongelmat keskittyivät Suomeen ja Norjaan. Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä kehitys oli myönteisempää ja pitkälti odotusten mukaista. Onnisen uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin vuoden 2010 alussa käyttöön Virossa ja Latviassa. Suomen käyttöönotto tapahtui toukokuussa. Järjestelmän alkuvaiheen vaikeudet olivat huomattavasti ennakoitua suurempia. Norjassa uudistettiin asiakastoimintamalli, mutta uuden järjestelmän edut eivät ehtineet vielä konkretisoitua. Onninen teki tilikauden alussa päätöksen Hyvinkään jakelukeskuksen automaatiovaraston laajennus- ja muutostyöhankkeesta osana kotimaan logistiikkatoimintojen keskittämistä, ja hankkeen toteutti konsernin kiinteistötoiminta. Onninen Ruotsin varastotoiminnot keskitettiin Örebron Pilängeniin ja Karlskogan varastotoiminta päättyi. Onninen Norjan päätoimipaikka ja jakelukeskus siirtyivät uusiin konsernin ulkopuolelta vuokrattuihin toimitiloihin Oslon naapurikuntaan Skedsmoon. Venäjällä avattiin Moskovan ensimmäinen Express-myyntipiste. Baltian toimipaikkaverkoston supistamista jatkettiin. Virossa toimiva telekommunikaatiojärjestelmien osia valmistava Onninen Oy:n tytäryhtiö Teletekno Balti AS myytiin. Kazakstanin liiketoimintaa laajennettiin käynnistämällä paikallisen palveluvaraston toiminta. TULOS JA RAHOITUS Onninen-konsernin tilikauden liiketulos oli -32,4 milj. euroa (-13,0 milj. euroa). Liiketulos suhteessa liikevaihtoon oli -2,3 % (-1,0 %). Tulos ennen veroja oli -30,2 milj. euroa (-16,3 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli -12,9 % (-4,8 %). Kotimaassa tulokseen vaikutti heikentävästi erityisesti toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneet ongelmat. Onninen Ruotsin liiketulos kääntyi tilikaudella voitolliseksi. Tulokseen myötävaikutti osaltaan Karlskogan jakelukeskuksen sulkemiseen liittyneen aiemmin kirjatun kertaerän toteutuminen arvioitua pienempänä. Onninen Norjan kannattavuus heikkeni olennaisesti, ja toiminta oli tappiollista myynnin pienentymisen ja uuden toimintakeskuksen käynnistyskustannusten takia. Onninen Puolan liiketulos parani selvästi suotuisan markkinakehityksen, markkinaosuuden kasvun ja toiminnan tehostamisen vuoksi. Onninen Venäjän tulos parani, mutta jäi vielä tappiolliseksi. Baltian tulos jäi edelleen merkittävästi tappiolliseksi markkinatilanteesta ja toimipaikkojen sulkemiskustannuksista johtuen, joskin tappio pieneni edellisestä tilikaudesta. Onnisen omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 25,6 % (37,4 %). Korollisten velkojen määrä oli 146,1 milj. euroa, jossa oli lisäystä 64,6 milj. euroa edelliseen tilikauteen. Korollisista veloista 106,1 milj. euroa perustui Onvest-konsernin sisäiseen ja 40,0 milj. euroa ulkoiseen rahoitukseen. HENKILÖSTÖ Konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2010 oli (2 905). Ulkomaisissa yhtiöissä työskenteli yhteensä (1 811) henkilöä ja kotimaassa (1 094) henkilöä. HALLITUS JA JOHTO Onninen Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Hallituksen jäsenet olivat professori Eero Eloranta, konsernijohtaja Karsten Slotte, ekonomi Juha Järvinen, toimitusjohtaja Juha Koponen ja toimitusjohtaja Hannu Leinonen. LIIKEVAIHTO Onninen-konsernin liikevaihto oli tilikaudella milj. euroa (edellisellä tilikaudella milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaan toiminnan osuus liikevaihdosta oli 54,3 % (50,6 %). Onninen Suomen liikevaihto laski 4,0 % vuoteen 2009 verrattuna. Ruotsissa euromääräinen liikevaihto kasvoi 10,6 %. Ruotsin kruunuissa mitattuna liikevaihto pieneni 0,8 %. Norjassa euromääräinen liikevaihto kasvoi 0,4 %. Norjan kruunuissa vähennys oli 7,9 %. Puolan euromääräinen liikevaihto kasvoi 29,3 % ja Puolan zlotyissa vastaavasti 19,4 %. Venäjällä euromääräinen liikevaihto kasvoi 44,1 %. Baltiassa euromääräinen liikevaihto laski 9,6 %. Onninen Oy:n toimitusjohtajana toimi HTM Harri Sivula saakka ja sen jälkeen vt. toimitusjohtajana KTM Heikki Ala-Ilkka saakka. Vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto on toiminut vt. toimitusjohtajana alkaen. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM Timo Mänty , ja hän aloittaa tehtävässä NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Onnisen kysynnän arvioidaan kasvavan kaikilla markkina-alueilla, joskin markkinoiden kasvuodotuksiin liittyy vielä epävarmuutta. Onninen on toteuttanut merkittäviä korjaavia toimia kannattavuuden parantamiseksi, ja selkeä tavoite vuodelle 2011 on liiketoiminnan palauttaminen voitolliseksi. Liikevaihto milj. euroa Liiketulos milj. euroa Henkilöstö keskimäärin

12 12 onvest Talotekniikan urakointija kiinteistöpalvelut Are Vuosi 2010 Onvest-konserniin kuuluva Are Oy tytäryhtiöineen on Suomen johtavia talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä, joka tuottaa asiakkailleen taloteknisiä kokonaisratkaisuja kattaen järjestelmien suunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja projektoinnin sekä kiinteistöjen huollon ja ylläpidon. Palveluihin lukeutuu myös kiinteistöjen korjausrakentaminen ja modernisointi sekä kiinteistöjen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät järjestelmäja asiantuntijapalvelut. Teollisuusasiakkaille suunnattuja taloteknisiä palveluja täydentää Aren erikoisosaaminen sähköistys-, automaatio- ja instrumentointityössä sekä saattolämmityksessä.

13 Konsernikatsaus MARKKINATILANNE Aren toiminnan kannalta keskeisen kotimaisen toimitilarakentamisen määrä kääntyi vuonna 2010 kasvuun toimitilojen korkeana pysyneestä vajaakäyttöasteesta huolimatta. Uudisrakentamisessa korostui energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä. Korjausrakentamisen myönteistä kehitystä ylläpitivät rakennuskannan vanhentuminen sekä tarpeet rakennusten teknisen laadun nostamiseksi. Kiinteistöpalvelujen kysyntä pysyi hyvänä. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Are toteutti tilikaudella uudelleenorganisoinnin talotekniikkaurakoinnissaan, minkä myötä vanhasta alueorganisaatiosta luovuttiin, ja liiketoiminta jaettiin neljään toiminta-alueeseen. Uusi organisaatio aloitti toimintansa Are sai tilikaudella merkittävät Are Sensus -järjestelmään pohjautuvat tilaukset Metsäliitolta ja Technopolikselta. Tilauskantaa lisäsivät myös tietoliikenneyritysten konesaliratkaisut. Kiinteistöpalveluissa käynnistettiin toimintatapojen yhdenmukaistamiseen ja tuloksen parantamiseen tähtäävä erillisprojekti. Korjausrakentamisessa käynnistettiin putkistouudistuspalvelu, ja tilikaudella toteutettiin useita palvelukokonaisuuteen kuuluvia viemäreiden sukitusprojekteja. Viemäreiden sukitusmenetelmä sai VTT:n sertifioinnin lokakuussa. Tilauskanta kasvoi tässä toiminnassa merkittävästi. LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA Aren liikevaihto oli tilikaudella 207,4 milj. euroa (183,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna 23,8 milj. euroa eli 13,0 %. Aren kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 13,6 milj. euroa, mikä oli 12,3 % edellistä tilikautta suurempi. Aren osatulouttamaton tilauskanta oli tilikauden päättyessä 84,5 milj. euroa. Tilauskanta kasvoi edellisvuoteen nähden 24,3 milj. euroa. Tilauskantaan eivät sisälly laskutyöluonteiset sopimusajaltaan pitkäkestoiset huolto- ja kunnossapitosopimukset. TULOS JA RAHOITUS Aren tulos jäi vuonna 2010 raskaasti tappiolliseksi. Aren liiketulos oli -12,1 milj. euroa (-12,0 milj. euroa). Liiketulos suhteessa liikevaihtoon oli -5,8 % (-6,5 %). Konsernin tulos ennen veroja oli -4,3 milj. euroa (-6,6 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli -56,2 % (-45,4 %). Aren tulokseen vaikutti heikentävästi kertaluontoiset varaukset liittyen toiminnan lopettamiseen kannattavuudeltaan heikoissa yksiköissä sekä urakoiden osatuloutuskäytännön täsmentämiseen. Talotekniikkaurakoinnin tulos oli erittäin heikko. Teollisuuspalveluissa saavutettiin suhteellisen hyvä tulos. Myös kiinteistöpalveluissa tuloskehitys oli tilikaudella positiivista ja tulos kääntyi voitolliseksi mm. tiukan resurssiohjauksen myötä. Korjausrakentamisen toteutunut tulos oli voimakkaasti tappiollinen. Tappiollisuuteen vaikuttivat projektien heikko keskimääräinen kate, liikearvopoistot sekä putkisukitus- ja putkipinnoitusliiketoiminnan käynnistämisestä aiheutuneet kustannukset. Venäjän toiminnan kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla. Rahoitustilanne jatkui kireänä tilikaudella. Aren likvidit varat olivat tilikauden päättyessä 2,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 29,7 % (40,8 %). HENKILÖSTÖ Aren henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimäärin (1 794), josta ZAO Are St. Petersburgissa työskenteli 188 henkilöä (127 henkilöä). Henkilöstön kehittämisessä koulutuksella oli aikaisempien vuosien tapaan keskeinen rooli. Ammattitutkintoja suoritettiin sekä talotekniikan että rakennustuotannon koulutusohjelmissa. Toiminnanohjausjärjestelmään liittyvään koulutukseen osallistui vuoden aikana yli 400 arelaista. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen oli vuoden aikana strategisena painopistealueena. Loppuvuonna aloitettiin systemaattinen kehitystyö liittyen konsernin työkykyriskien hallintaan ja henkilöstön hyvinvointiin. HALLITUS JA JOHTO Are Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Muut hallituksen jäsenet olivat ekonomi Veli-Pekka Jokiniva, teollisuusneuvos Jouko Ketola ja KTM Mika Seitovirta. Insinööri Tor-Erik Sandelin toimi hallituksen jäsenenä asti. Yhtiön toimitusjohtajana toimi tekniikan lisensiaatti, MBA Aki Puska. NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Aren markkinakysynnässä ei odoteta tapahtuvan vuonna 2011 merkittävää kasvua. Korjausrakentamisen näkymät ovat edelleen uudistuotantoa valoisammat. Aren urakointikohteiden tilauskanta sekä pitkäaikaiset palvelusopimukset olivat vuoden 2010 päättyessä hyvällä tasolla antaen myönteiset lähtökohdat vuoteen Aren liikevaihdon arvioidaan pysyvän vähintään vuoden 2010 tasolla ja tuloksen odotetaan parantuvan. Liikevaihto milj. euroa Liiketulos milj. euroa Henkilöstö keskimäärin

14 14 onvest Sijoitustoiminta Vuosi 2010 Onvest-konsernin sijoitustoiminnan tarkoituksena on hyödyntää konsernin korkeata vakavaraisuutta allokoimalla ylilikvidit varat ammattimaisesti hoidetulle sijoitustoiminnolle. Sijoitustoiminnasta vastaavat pääasiassa emoyhtiö Onvest Oy sekä konsernin sijoitusyhtiöt Onninen-sijoitus Oy ja Onnivaatio Oy. Varsinaiseksi sijoitustoiminnaksi luetaan varat, jotka on sijoitettu vaihto-omaisuusarvopapereihin. Muut likvidit varat toimivat eri konserniyhtiöiden rahoitusreservinä, ja yhtiöiden käyttöpääomatarpeiden kausivaihtelu vaikuttaa merkittävästi niiden määrään.

15 Konsernikatsaus Sijoitustoiminta MARKKINATILANNE Sijoitustoiminnan markkinaympäristö säilyi positiivisena vuonna Positiivista kehitystä tuki maailmantalouden kasvun lisäksi markkinoilla oleva runsas likviditeetti sekä matala korkotaso. Sijoitustoiminnan keskeisimpien viiteindeksien kehitys oli varsinkin kotimaassa tilikauden aikana voimakkaasti nouseva painorajoitetun OMX Helsingin tuottoindeksin vuosikasvun ollessa 29,8 %. TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS Sijoitustoiminnan myyntivolyymi oli tilikaudella 80,2 milj. euroa (167,6 milj. euroa). Helmikuussa 2010 vahvistetun uuden sijoituspolitiikan mukaisesti aktiivinen lyhytkestoinen trading-kaupankäynti osakkeilla lopetettiin tilikauden ensimmäisellä kvartaalilla, minkä seurauksena kaupankäynnin volyymi väheni selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna. Sijoitusmarkkinoiden osittain hyvin voimakkaan positiivisen kehityksen mahdollistamat tuottomahdollisuudet kyettiin hyödyntämään sijoitustoiminnassa varsin hyvin. Rajoittavaksi tekijäksi muodostui sijoitettavissa olevan pääoman rajallisuus konsernin muun liiketoiminnan sitoman pääoman seurauksena. Sijoitustoiminnan realisoitunut kirjanpidollinen liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (19,8 milj. euroa). Korkosidonnaisten ja strukturoitujen instrumenttien tuotto oli tilikaudella erinomainen. Sijoitustoiminnan luottojohdannaisvastuut purettiin kokonaisuudessaan tilikauden aikana, ja niiden vaikutus tulokseen oli vahvasti positiivinen. Kotimaisten osakesijoitusten tuotto oli niinikään varsin hyvä. Ulkomaiset osakesijoitukset tuottivat tilikaudella erinomaisesti onnistuneen allokoinnin myötä. Tilikauden sijoitettu pääoma kirjanpitoarvoin oli keskimäärin 50,5 milj. euroa (49,2 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 17,1 % (40,2 %). Markkina-arvoin mitattuna keskimääräinen sijoitettu pääoma oli tilikaudella 71,9 milj. euroa (58,1 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 20,1 % (50,1 %). Sijoitustoiminnasta vastaa Onvest Oy:n rahoitusjohtaja Jyrki Rantala. Onvest Oy:n hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitustoiminnan allokaatiomuutoksista vastaa Onvest Oy:n sijoitustiimi, johon kuului tilikaudella Onvest Oy:n talousjohtaja Timo Alamiekkaoja ja lakiasianjohtaja Timo Niemi. Sijoitustoiminnassa hyödynnettiin tilikaudella aikaisemman käytännön mukaisesti myös valittujen konsernin ulkopuolisten neuvonantajien näkemyksiä. Onvest Oy:n hallitus ohjaa ja valvoo konsernin sijoitustoimintaa. NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Sijoitustoiminnan odotukset vuodelle 2011 ovat lähtökohdiltaan myönteiset rahoitusmarkkinoilla jatkuvasta epävarmuudesta ja euroalueen julkisten talouksien vaikeuksista huolimatta. Konsernin sijoituspolitiikan mukaisesti sijoittamisessa painotetaan pitkäjänteisyyttä ja osakesidonnaisissa instrumenteissa keskittymistä yrityksiin, jotka ovat kasvunäkymiltään vakaat ja tuottavat tasaista osinkovirtaa. Myyntivolyymi milj. euroa Liiketulos milj. euroa Sijoitettu pääoma keskimäärin milj. euroa

16 16 onvest KiinteistötOIMINTA Vuosi 2010 Onvest-konsernin kiinteistötoiminta koostuu konserniyhtiöiden omistamien kiinteistöjen vuokraustoiminnasta, kiinteistökehityksestä ja rakennuttamisesta. Kiinteistöt ovat pääasiallisesti logistiikka-, myymälä- ja toimistokiinteistöjä, ja pääosa kiinteistöistä on konserniyhtiöiden vuokraamia. Konsernin kiinteistötoiminnan ydin muodostuu emoyhtiö Onvest Oy:n omistamista kiinteistöistä. Konsernilla on lisäksi kiinteistöyhtiöt Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä.

17 Konsernikatsaus Kiinteistötoiminta MARKKINATILANNE Talouden positiivinen kehitys ei lisännyt vielä merkittävästi aktiviteettia kotimaisilla toimitilamarkkinoilla markkinan jälkisyklisyydestä johtuen. Kotimaisten toimitilojen vuokrataso säilyi keskimäärin varsin stabiilina. Kiinteistöille asetetut tuottovaatimukset tasaantuivat vuoden aikana ja joiltain osin jopa hieman laskivat. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu jatkui edelleen nopeana. TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS Onvest-konsernin vuokrattavien tilojen määrä oli tilikauden lopussa m 2 ( m 2 ), josta ulkomailla sijaitsi m 2 ( m 2 ). Konserniyhtiöiden vuokraamien tilojen vuokrat vastasivat 83 % (82 %) kokonaisvuokratuotoista. Kiinteistöjen vuokrausaste laski hieman vuoden aikana ja oli vuoden lopussa noin 93,8 % (95,0 %). Vuokrausaste pysyi kuitenkin tyydyttävällä tasolla. Kiinteistötoiminnan tilikauden investoinnit koostuivat peruskorjaus- ja kehityshankkeista, joista merkittävin oli Onniselle toimitettu Hyvinkään jakelukeskuksen automaatiovaraston laajennus- ja muutostyöhanke. Kiinteistötoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 17,5 milj. euroa (17,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (9,5 milj. euroa). Kiinteistötoiminnan tulos oli jatkuvien toimintojen osalta suunnitellun mukainen. Toiminta oli varsin hyvin kannattavaa huolimatta runsaslumisen talven aiheuttamista keskimääräistä korkeammista kiinteistöjen energia- ja hoitokuluista. Toteutuneen tuloskehityksen mahdollistajina olivat kiinteistöportfolion terve tuottosuhde sekä kustannustehokas toiminta. Tulokseen vaikutti positiivisesti myös joulukuussa toteutunut Kiinteistö Oy Asematie 3:n myynti. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,3 % (10,2 %). Konsernin kiinteistötoiminnasta vastaa Onvest Oy:n kiinteistöorganisaatio, jota johtaa kiinteistöjohtaja Jukka Lehtola. Onvest Oy:n johtoryhmä osallistuu kiinteistötoiminnan päätöksentekoon merkittävien hankkeiden osalta. Onvest Oy:n hallitus ohjaa ja valvoo konsernin kiinteistötoimintaa. NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Kiinteistömarkkinoiden kehityksen arvioidaan olevan myönteistä vuonna Uudisrakentaminen pysyy alhaisella tasolla asuntorakentamista lukuun ottamatta. Uusien toimitilahankkeiden aloitusten arvioidaan kuitenkin olevan edellisvuotta korkeammalla tasolla. Konsernin kiinteistökantaan ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia tilikaudella. Painopiste on kiinteistöjen vuokrausasteen nostamisessa sekä kiinteistökannan teknisen kunnon ylläpitämisessä. Kiinteistötoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan maltillisesti uusien vuokrasopimusten ja valmistuvien kehityskohteiden myötä. Kiinteistötoiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän jatkuvien toimintojen osalta vuoden 2010 tasolla kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskustannusten kasvun takia. Liikevaihto Liiketulos Vuokrattavien tilojen määrä Vuokrausaste milj. euroa milj. euroa m 2 % ,6 99,5 99,0 95,0 93,

18 18 onvest Onvest Oy:n hallitus ja johtoryhmä ONVEST OY:N HALLITUS Maarit Toivanen-Koivisto s. 1954, vuorineuvos, ekonomi hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen vuodesta 2000 Seppo Riski s. 1943, varatuomari hallituksen jäsen vuodesta 2007 Johanna Jouhki s. 1969, valtiotieteiden maisteri hallituksen jäsen vuodesta 2009 Jukka Helkama s. 1946, perheyrittäjä, emeritus hallituksen jäsen vuodesta 2007 Markku Pohjola s. 1948, ekonomi hallituksen jäsen vuodesta 2009

19 Konsernikatsaus ONVEST OY:N johtoryhmä Maarit Toivanen-Koivisto s. 1954, vuorineuvos, ekonomi toimitusjohtaja Timo Alamiekkaoja s. 1971, kauppatieteiden maisteri talousjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2003 Timo Niemi s. 1966, OTK, varatuomari lakiasianjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2009 Jukka Lehtola s. 1957, rakennusinsinööri, KJs kiinteistöjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2002 Jyrki Rantala s. 1951, taloustieteiden maisteri rahoitusjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 1987 Ilkka A. Koivisto s. 1954, diplomi-insinööri kehitysjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2010

20 20 onvest Konsernin toimipaikat Onninen Sijoitustoiminta Suomi 42 Ruotsi 18 Norja 30 Puola 33 Venäjä 4 Baltia 11 Kazakstan 1 Suomi 1 Are Kiinteistötoiminta Suomi 20 Venäjä 2 Suomi 1 Ruotsi 1 Puola 1 Venäjä 1

21 Konsernikatsaus

22 22 onvest Konsernin liiketoimintojen yhteystiedot Tekninen kauppa ONNINEN OY Mittalinja Vantaa Puh Faksi Talotekniikan urakointija kiinteistöpalvelut ARE OY Kaivokselantie Vantaa Puh Faksi Sijoitustoiminta ja kiinteistötoiminta ONVEST OY Mittalinja Vantaa Puh Faksi

23 Konsernikatsaus

24 24 onvest Onvest Oy Mittalinja 1, Vantaa Puh Faksi

Sisällysluettelo. 2 onvest 2011 konsernikatsaus 3. Toimitusjohtajan katsaus 4

Sisällysluettelo. 2 onvest 2011 konsernikatsaus 3. Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernikatsaus 2 onvest 2011 konsernikatsaus 3 Sisällysluettelo Tekninen kauppa Teknisen kaupan palveluita tuotetaan Onninen-konsernissa. Toiminta-ajatuksena on kattavien materiaalipalvelujen tarjoaminen

Lisätiedot

konserni katsaus 2013

konserni katsaus 2013 konsernikatsaus 2013 konsernikatsaus 2013 03 vuosi 2013 sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi 2012 lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernituloslaskelma 9

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi 2012 lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernituloslaskelma 9 konsernikatsaus sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernituloslaskelma 9 Konsernitase ja rahoituslaskelma 9 Tekninen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernin tuloslaskelma 9

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernin tuloslaskelma 9 konsernikatsaus 02 konsernikatsaus 2014 03 Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase ja rahoituslaskelma

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 3. Konsernin liiketoiminta, vuosi 2009 lyhyesti 4. Toimialojen osuudet konsernista, konsernin kehitys numeroin 5

Toimitusjohtajan katsaus 3. Konsernin liiketoiminta, vuosi 2009 lyhyesti 4. Toimialojen osuudet konsernista, konsernin kehitys numeroin 5 1 K o n s e r n i k a t s a u s 2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernin liiketoiminta, vuosi 2009 lyhyesti 4 Toimialojen osuudet konsernista, konsernin kehitys numeroin 5 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07 Aspon Q2 2007 23.8.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q2 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 11,6 %, yritysosto mukaanlukien 22,8 % Liikevoitto ilman kertaeriä 4,2 milj. euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tulos parani edellisestä vuodesta Keskon liikevaihto 9,3 mrd., kehitys -3,8 % Tulos parani selvästi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

02 KONSERNIKATSAUS 2015

02 KONSERNIKATSAUS 2015 KONSERNIKATSAUS 02 KONSERNIKATSAUS 03 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 KONSERNIN LIIKETOIMINTA 8 VUOSI LYHYESTI 9 KONSERNIN TALOUDELLINEN ASEMA JA KEHITYS 10 KONSERNIN TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07 Aspon Q3 2007 25.10.2007 CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q3 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 5,4 %, yritysosto mukaanlukien 16,5 % Liikevoitto ilman kertaeriä 3,7

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon kannattavuus parani alkuvuonna Keskon liikevaihto 4,6 mrd. euroa, kehitys -4,2 % Kulutuskysyntä heikentynyt kaikilla toimialoilla,

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätös Tammi-joulukuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätös Tammi-joulukuu 21 3.2.211 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskolla erinomainen tuloskehitys 21 Ruokakaupan markkinaosuus kasvoi ja tulos parani edelleen, K-ruokakauppojen asiakastyytyväisyys nousi

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot