Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi 2012 lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernituloslaskelma 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi 2012 lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernituloslaskelma 9"

Transkriptio

1

2 konsernikatsaus sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernituloslaskelma 9 Konsernitase ja rahoituslaskelma 9 Tekninen kauppa 10 Talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalvelut 14 Sijoitustoiminta 18 Kiinteistötoiminta 22 Onvest Oy:n hallitus ja johtoryhmä 26 Konsernin toimipaikat 28 Konsernin liiketoimintojen yhteystiedot

3 Toimitusjohtajan katsaus Onvest-konsernin syntyyn johtaneet päätökset tehtiin 100 vuotta sitten Turussa, kun yrittäjähenkinen Alfred Onninen sitoutui jatkamaan kesken jääneen putkiurakan ja perusti putkiasennusliikkeen, toiminimi A. Onnisen luvulla vesijohtotarvikkeita ryhdyttiin välittämään myös muille urakoitsijoille, mistä sai alkunsa tukkukauppatoimintamme. Tänä päivänä toimimme kahdeksassa maassa Itämeren ympäristössä ja työllistämme henkilöä. Teknistä kauppaa sekä urakointi- ja kiinteistöpalveluita täydentävät omina toimialoinaan sijoitus- ja kiinteistötoiminta. Toiminnan laajentamisen kulmakivenä on ollut kyky ottaa opiksi ja hyödyntää pitkälle taipaleelle mahtuneet onnistumiset ja vastoinkäymiset. Edustan yrityksemme neljättä sukupolvea. Omistuksen säilyminen perheen piirissä viestii pitkäjänteisestä sitoutumisesta. Yrityksellemme on tunnusomaista, että omistajat elävät yrityksen arkea tiiviissä vuorovaikutuksessa liiketoimintojen hallitusten, johdon ja henkilöstön kanssa. Päämäärä kiteytyy keskeisten toimintaedellytysten, vakavaraisuuden ja kilpailukyvyn, turvaamiselle seuraavalle sukupolvelle. Perheyritykseen pätevät samat taloudelliset lainalaisuudet kuin muihinkin yrityksiin. Omistuspohjamme etuna on kuitenkin mahdollisuus arvon kasvattamiseen pitkällä tähtäimellä harkitun rohkealla riskinotolla. Menestyminen edellyttää tinkimätöntä paneutumista yhteisiin haasteisiin sekä lujaa tahtoa uudistumiseen alati nopeammin muuttuvassa ympäristössä. Kestävää menestystä ei ole mahdollista luoda ilman syvään juurtuneita arvoja. Arvopohjasta on myös pidettävä huolta toimimalla päivittäisissä askareissa sen mukaisesti. Näin hioutuva toimintatapa tukee myös yhteiskunnallisen vastuumme kantamista. Vuonna ydintavoitteenamme oli kannattavuuden vahvistaminen. On ilo todeta konsernin tuloskehityksen viittaavan onnistumiseen ponnisteluissa. Rakentamisen heikosta suhdanteesta huolimatta odotamme kannattavuuden parantuvan myös juhlavuotenamme. Vaikka historia opettaa, ettei tulevaisuutta voi ennustaa, luo vahva taloudellinen asema luottamusta ja liikkumavaraa perheyrityksemme menestyksekkäälle luotsaamiselle toiminnallisesti seuraavalle vuosisadalle. Isäni sanoja lainaten: yksin ei voi menestyä. Kiitän lämpimästi omasta ja muiden omistajien puolesta asiakkaitamme, tavarantoimittajiamme ja muita sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta. Jatkamme matkaamme vahvana suomalaisena perheyrityksenä, ja haluamme olla arvoisenne kumppani vastaisuudessakin. Konsernin henkilöstöä haluan kiittää uutteruudesta ja panostuksesta yhteiseksi hyväksemme. Maarit toivanen-koivisto Toimitusjohtaja Vantaalla Maarit Toivanen-Koivisto 4 5

4 konsernin liiketoiminta vuosi lyhyesti Tekninen kauppa Teknisen kaupan palveluita tuotetaan Onninen-konsernissa. Toiminta-ajatuksena on kattavien materiaalipalvelujen tarjoaminen urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille kahdeksassa maassa. Markkinoiden kehitys konsernille keskeisellä toimialalla rakentamisessa oli vaatimatonta. Onnistuminen mittavissa kehitystoimenpiteissä johti kuitenkin konsernin taloudellisen aseman selvään vahvistumiseen. Talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalvelut Are-konserni on Suomen johtavia talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä, joka tuottaa asiakkailleen kiinteistön koko elinkaaren kattavat urakointi-, kiinteistö ja korjausrakentamisen palvelut. Onnisen panostus asiakas- ja toimittajasuhteisiin myötävaikutti markkina-aseman positiviseen kehittymiseen ja asetettu tulostavoite saavutettiin. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan tavoitteena on mahdollisimman vakaa tuotto sijoituskohteille hajauttamalla riski maantieteellisesti sekä sijoitusluokittain. Tärkeimmät sijoitusluokat ovat osakkeet, korkosidonnaiset sijoitukset sekä strukturoidut instrumentit. Aressa kiinteistöpalveluiden kannattavuus jatkoi kasvuaan ja tulos oli varsin hyvä. Urakointipalvelutoiminta jäi tappiolliseksi myönteisestä kehityksestä huolimatta. Kiinteistötoiminta Kiinteistötoiminta koostuu konserniyhtiöiden omistamien kiinteistöjen vuokraustoiminnasta, kiinteistökehityksestä ja rakennuttamisesta. Kiinteistöt ovat pääasiassa logistiikka-, myymälä- ja toimistokiinteistöjä, ja niistä merkittävä osa on konserniyhtiöiden vuokraamia. Sijoitustoiminnassa vuosi oli vivahteikas markkinoiden voimakkaan elämisen myötä. Sijoitetulle pääomalle saavutettiin kuitenkin kokonaisuutena kohtuullisen hyvä tuotto. Kiinteistötoiminnan tulos oli erinomainen matalan vajaakäyttöasteen ja toiminnan tehokkuuden ansiosta. 6 7

5 KONSERNIN TALOUDELLINEN ASEMA JA KEHITYS liikevaihto milj. euroa onninen are sijoitustoiminta kiinteistötoiminta liiketulos milj. euroa onninen are sijoitustoiminta kiinteistötoiminta 1 555,3 173,1 5,3 19,1 19,9-5,1 5,1 10,3 Konsernituloslaskelma milj. euroa Liikevaihto 1 739, ,0 Keskeneräisten töiden muutos -0,9 1,4 Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,4 Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 2,0 Materiaalit ja palvelut , ,4 Henkilöstökulut -206,5-212,5 Poistot ja arvonalentumiset -22,7-26,8 Liiketoiminnan muut kulut -153,6-160,5 Liiketulos 27,2-4,4 Korko- ja rahoitustuotot 6,9 4,7 Korko- ja rahoituskulut -7,2-7,2 Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 26,9-6,9 Satunnaiset erät 0,0 9,4 Tulos ennen veroja 26,9 2,4 Välittömät verot -7,5-1,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,1 Tilikauden tulos 19,4 1,2 sijoitettu pääoma keskimäärin milj. euroa onninen 252,2 are 20,1 sijoitustoiminta 49,6 kiinteistötoiminta 83,5 Konsernin kehitys numeroin Liikevaihto (milj. euroa) 1 739, , , , ,2 - muutos (%) 0,2 8,6 4,2-22,2 2,6 Liiketulos (milj. euroa) 27,2-4,4-28,4 2,4 20,4 - liikevaihdosta (%) 1,6-0,3-1,8 0,2 1,0 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 8,2 0,1-4,9 2,4 6,1 Oman pääoman tuotto (%) 5,3-2,3-6,0-0,1 1,3 Oma pääoma (milj. euroa) 373,1 352,9 359,3 380,3 373,2 Omavaraisuusaste (%) 55,9 53,3 53,1 61,6 57,8 Korolliset velat (milj. euroa) 42,5 65,8 75,3 49,2 61,1 Investoinnit (milj. euroa) 13,8 13,0 12,7 26,2 37,5 Henkilöstö keskimäärin Konsernitase milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 28,6 32,1 Aineelliset hyödykkeet 94,6 96,5 Sijoitukset 0,4 0,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 264,2 248,8 Saamiset 257,6 286,0 Likvidit varat 29,1 6,2 Vastaavaa yhteensä 674,5 670,5 Vastattavaa Oma pääoma 373,1 352,9 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 Pakolliset varaukset 3,4 4,9 Korolliset velat 42,5 65,8 Korottomat velat 255,4 246,9 Vastattavaa yhteensä 674,5 670,5 rahoituslaskelma milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta 72,7 10,9 Investointien rahavirta -16,0-12,6 Rahoituksen rahavirta -34,0-5,1 Likvidien varojen muutos 22,7-6,8 8 9

6 Konsernin teknisen kaupan palvelut tuotetaan Onninenkonsernissa. Onninen tarjoaa kattavia materiaalipalveluita talotekniikka-alan urakoitsijoille, teollisuudelle, infrastruktuurikohteisiin, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille. Konsernin toimipaikka verkosto kattaa Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan, Venäjän sekä Viron, Latvian ja Liettuan markkinat. Tekninen kauppa liikevaihto milj. euroa liikevaihto milj. euroa liiketulos milj. euroa 20 tekninen kauppa 10 11

7 TEKNINEN kauppa MARKKINATILANNE Euroopan taloudellinen tilanne kääntyi parempaan suuntaan vuoden loppupuolella, mutta Onnisen toiminta-alueella markkinoiden kysynnän kasvu oli kuitenkin kokonaisuutena tarkasteltuna vähäistä. LVI-tuotteiden markkinoiden koko jäi Suomessa lähelle edellisvuoden tasoa ja sähkötuotteissakin markkinakasvu oli vain 1,5 %. Ruotsissa LVI-tuotteiden markkinat supistuivat 4 % ja sähköverkkotuotteiden markkinat 1 %. Norjassa sähkötuotteiden markkinakasvu oli 6 %. Puolassa LVIS-tuotteiden markkinoiden arvioidaan supistuneen 2 3 %. Baltiassa talotekniikkatuotteiden markkinakehitys jatkui vahvana. Henkilöstö keskimäärin LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Onninen panosti tilikaudella voimakkaasti asiakaslähtöisyyteen, toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Suomessa Onninen osti keväällä LVI-tukkukauppaa harjoittavan Lämpö-Tukku Oy:n osakekannan. Venäjällä Onninen solmi merkittävän sopimuksen lumetusjärjestelmän toimittamisesta Sotshin talviolympialaisiin sekä aloitti mittavat projektitoimitukset Pietarin vesilaitokselle vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Onnisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto eteni Venäjällä suunnitellusti ja järjestelmä otettiin käyttöön tilikauden päätyttyä tammikuussa LIIKEVAIHTO Onnisen liikevaihto oli tilikaudella milj. euroa (edellisellä tilikaudella milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaantoiminnan osuus liikevaihdosta pysyi miltei muuttumattomana ja oli 52 %. liiketulos milj. euroa Suomessa liikevaihto kasvoi 3 % vuoteen verrattuna. Ruotsissa euromääräinen liikevaihto laski 15,0 %. Ruotsin kruunuissa mitattuna liikevaihto pieneni 18,0 %. Norjassa euromääräinen liikevaihto kasvoi 9,8 %. Norjan kruunuissa kasvu oli 5,5 %. Puolan euromääräinen liikevaihto pieneni 0,6 % ja Puolan zlotyissa kasvoi 1,0 %. Venäjällä euromääräinen liikevaihto kasvoi 51 % ja Baltiassa 15,8 %. TULOS JA RAHOITUS Onnisen liiketulos parani selkeästi ollen 19,9 milj. euroa (-5,3 milj. euroa). Liiketulosprosentti oli 1,6 % (-0,3 %). Tulos ennen veroja oli 17,0 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,7 % (-1,4 %). Myönteistä tuloskehitystä tuki erityisesti kannattavuuden vahvistuminen Suomessa, Norjassa ja Venäjällä. Onnisen omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 28,7 % (25,3 %). Korollisten velkojen määrä oli 114,1 milj. euroa, jossa oli vähennystä 28,9 milj. euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Korollisista veloista 103,1 milj. euroa perustui konsernin sisäiseen rahoitukseen ja 11,0 milj. euroa ulkoiseen rahoitukseen. Onnisen likvidit varat olivat tilikauden päättyessä 6,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa). HENKILÖSTÖ Onninen työllisti tilikaudella keskimäärin henkilöä (2 837). Ulkomaisissa yhtiöissä työskenteli (1 715) henkilöä ja kotimaassa (1 122) henkilöä. HALLITUS JA JOHTO Onninen Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Hallituksen jäseninä toimivat koko tilikauden ajan toimitusjohtaja Juha Koponen, toimitusjohtaja Hannu Leinonen ja konsernijohtaja Karsten Slotte. Professori Jaakko Aspara aloitti hallituksen jäsenenä Onninen Oy:n toimitusjohtajana toimi Timo Mänty. NÄKYMÄT VUODELLE 2013 Ennusteet Onnisen markkinakehityksestä vaihtelevat toimintamaittain hitaasta kasvusta lievään supistumiseen. Vuonna 2013 Onninen jatkaa toiminnan kehittämistä asiakaslähtöisesti positiivisen tuloskehityksen turvaamiseksi

8 Are-konserni on Suomen johtavia talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä, joka tuottaa asiakkailleen kiinteistön koko elinkaaren kattavat urakointi-, kiinteistö- ja korjausrakentamisen palvelut. Are tarjoaa energiatehokkaita kokonaisratkaisuja muun muassa toimisto- ja liikekiinteistöihin sekä korjausrakentamisen palveluja asuinkiinteistöihin. Aren osaaminen kattaa kiinteistöjen talotekniikan suunnitteluvaiheesta laadukkaaseen toteutukseen, ylläpitoon ja perusparannukseen. Are toimii valtakunnallisesti Suomessa sekä Pietarissa tytäryhtiönsä kautta. Talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalvelut liikevaihto milj. euroa liikevaihto milj. euroa liiketulos milj. euroa -5 talotekniikan urakointi - ja kiinteistöpalvelut 14 15

9 talotekniikan urakointi ja kiinteistöpalvelut Henkilöstö keskimäärin MARKKINATILANNE Aren kotimaan urakointipalveluissa tarjouspyyntöjen määrä jäi varsin alhaiseksi ja urakoiden hintataso epätyydyttäväksi tiukan kilpailutilanteen takia. Kotimaan kiinteistöpalveluiden markkinan koossa ei tapahtunut vuoden aikana merkittävää muutosta. Kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sisäolosuhteita parantavat investoinnit jäivät edelleen vähäisiksi, vaikka rakennetulla ympäristöllä on huomattava osuus kokonaisenergiankulutuksesta Suomessa. Pietarin talousalueella taloteknisten palveluiden kysynnässä ei tapahtunut merkittävää muutosta LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Are uudisti strategiansa tilikauden aikana sekä laati toimintasuunnitelman strategian toteuttamiseksi. Are Sensus -järjestelmällä toteutettiin useita energiatehokkuutta parantavia toimistorakennuskohteita Sponda Oyj:lle ja Technopolis Oyj:lle. Tilikaudella solmittiin merkittävä urakkasopimus Länsimetro Oy:n kanssa Helsingin Ruoholahden ja Espoon Matinkylän välisen rataosuuden sähkötöistä. Kiinteistöjen ylläpito- ja huoltopalveluissa tehtiin pitkäkestoiset sopimukset Technopoliksen ja Fennian kiinteistöihin. Lisäksi Suomen Asumisoikeus Oy:n kanssa tehtiin mittava sopimus 15 asuinkiinteistön öljylämmitysjärjestelmän muuttamisesta maalämpöön. Tilikaudella käynnistettiin viemäreiden sukitusta ja käyttövesijohtojen pinnoitusta tekevän Are Lining Oy:n toiminnan vaiheittainen alasajo heikon kannattavuuden takia. liiketulos milj. euroa LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA Aren liikevaihto oli tilikaudella 173,1 milj. euroa (220,7 milj. euroa). Liikevaihto pieneni edelliseen tilikauteen verrattuna 47,6 milj. euroa. Liikevaihdon laskusta myytyjen liiketoimintojen osuus oli 29,7 milj. euroa. Aren kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 19,6 milj. euroa, mikä oli 71,6 % edellistä tilikautta suurempi. Aren osatulouttamaton tilauskanta oli tilikauden päättyessä 68,3 milj. euroa. Tilauskantaan eivät sisälly laskutyöluonteiset sopimusajaltaan pitkäkestoiset ylläpito-, huolto- ja kunnossapitosopimukset. TULOS JA RAHOITUS Aren liiketulos oli -5,1 milj. euroa (-6,9 milj. euroa). Liiketulos suhteessa liikevaihtoon oli -2,9 % (-3,1 %). Tulos ennen veroja oli -2,8 milj. euroa (0,9 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto -24,9 % (-33,5 %). Aren kiinteistöpalveluiden kannattavuus parani edellisvuodesta ja oli varsin hyvä. Urakointipalveluiden tulos parani edellisvuodesta, mutta jäi edelleen selvästi tappiolliseksi. Venäjän tulos oli tappiollinen ja heikkeni hieman edellisvuoteen verrattuna. Merkittäviä Aren tulokseen heikentävästi vaikuttavia tekijöitä olivat Are Lining Oy:n alasajoon liittyneet kertaluontoiset kulut ja varaukset, myydystä teollisuuspalvelu-liiketoiminnasta aiheutuneet jälkikulut liittyen Olkiluodossa keskeytyksissä olleeseen urakkaan sekä lopetettujen korjausrakentamisen yksiköiden takuutyöt. Aren rahoitusasema parani tilikauden aikana konsernitalletuksen noustua 5,5 milj. eurolla. Likvidit varat olivat tilikauden päättyessä 2,2 milj. euroa (1,2 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 31,9 % (31,5 %). HENKILÖSTÖ Aren henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimäärin (1 741), josta ZAO Are St. Petersburgissa työskenteli 191 henkilöä (199 henkilöä). HALLITUS JA JOHTO Are Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Hallituksen jäseninä toimivat koko tilikauden teollisuusneuvos Jouko Ketola, diplomi-insinööri Ilkka Koivisto ja KTM Kimmo Lautanen. MMM, emba Teija Andersen aloitti hallituksen jäsenenä Yhtiön toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Heikki Pesu. NÄKYMÄT VUODELLE 2013 Rakentamisen määrän oletetaan pysyvän vuonna 2013 lähellä vallitsevaa tasoa. Aren liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden tasolla ja liikevoiton parantuvan

10 Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa aktiivisella kaupankäynnillä sijoitusten riskiin nähden hyvä ja mahdollisimman vakaa tuotto. Sijoitusriskiä hajautetaan sijoituspolitiikan mukaisesti sekä maantieteellisesti että sijoitusluokittain. Pääoman allokoinnissa painotetaan sijoituskohteiden jatkuvan kassavirran tuottokykyä. Sijoitettava pääoma jakaantuu pääosin osakkeisiin, korkosidonnaisiin sijoituksiin sekä strukturoituihin instrumentteihin. Sijoitustoiminta sijoitettu pääoma keskimäärin milj. euroa 50 myyntivolyymi milj. euroa liiketulos milj. euroa 5 sijoitustoiminta 18 19

11 sijoitustoiminta MARKKINATILANNE Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli vivahteikas ja volatiliteetti voimakasta. Alkuvuonna osakkeiden hintakehitys oli vahvaa, kunnes pelko eurojärjestelmän hajoamisesta syöksi osakemarkkinat jyrkkään laskuun vuoden toisella kvartaalilla. Loppukesästä EKP:n ilmoitus valmiudesta rajattomiin Euroopan kriisimaiden velkapapereiden tukiostoihin käänsi osakemarkkinat takaisin nousuun, joka jatkui heilahdellen vuoden loppuun asti. Painorajoitettu OMX Helsingin tuottoindeksi nousi vuoden aikana 16,3 %. Korkosidonnaisten instrumenttien tuotto-odotus väheni matalan korkotason sekä taloudellisen tilanteen orastavan rauhoittumisen myötä. Sijoitustoiminnan myyntivolyymi, milj. euroa TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS Sijoitustoiminnan sijoituspolitiikka tarkennettiin vuoden aikana tarkoituksenmukaisen liiketoimintamallin mahdollistamiseksi muuttuneessa markkinatilanteessa. Kaupankäyntivolyymi lisääntyi merkittävästi edellisvuodesta reagoitaessa voimakkaaseen volatiliteettiin sekä sijoitusvarallisuuden allokointimuutoksien takia. Yksittäisissä sijoituspäätöksissä turvauduttiin enenevässä määrin varainhoitoyhtiöiden asiantuntijoiden näkemyksiin. Sijoitustoiminnan myyntivolyymi oli tilikaudella 36,3 milj. euroa (15,7 milj. euroa). Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen liiketulos oli 5,1 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 10,3 % (-1,9 %). sijoitustoiminnan liiketulos milj. euroa Tilikauden sijoitettu pääoma kirjanpitoarvoin oli keskimäärin 54,8 milj. euroa (44,4 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 10,3 % (-1,9 %). Markkina-arvoin mitattuna keskimääräinen sijoitettu pääoma oli tilikaudella 67,6 milj. euroa (67,8 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 15,1 % (-20,1 %). Onvest Oy:n hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitustoiminnan allokaation painotuksista vastaa Onvest Oy:n sijoitustiimi. Sijoitustiimin työskentelyssä hyödynnetään myös konsernin ulkopuolisten neuvonantajien näkemyksiä. NÄKYMÄT VUODELLE 2013 Sijoitustoiminnassa näkymät vuodelle 2013 ovat maltillisen myönteiset. Toiminnan ydin on pitkäjänteisissä sijoituksissa, missä painottuvat sijoituskohteiden vakaa kehittyminen sekä tasainen osinkojen ja korkotuottojen muodostama kassavirta. Kaupankäyntivolyymin ennakoidaan jatkuvan aktiivisena

12 Onvest-konsernin kiinteistötoiminta koostuu vuokraustoiminnasta, kiinteistökehityksestä ja rakennuttamisesta. Kiinteistöt ovat pääasiassa logistiikka-, myymälä- ja toimistokiinteistöjä, ja merkittävä osa niistä on konserniyhtiöiden vuokraamia. Konsernin kiinteistötoiminnan ydin muodostuu emoyhtiö Onvest Oy:n omistamista kiinteistöistä. Konsernilla on lisäksi kiinteistöyhtiöt Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä. kiinteistötoiminta vuokrattavien tilojen määrä m liikevaihto milj. euroa 10 liiketulos milj. euroa kiinteistötoiminta 22 23

13 kiinteistötoiminta MARKKINATILANNE Kotimaan toimitilakiinteistöjen transaktioiden arvo lisääntyi edellisvuodesta. Kaupankäynti keskittyi pääkaupunkiseudulle. Toimitilojen vajaakäyttöasteen arvioidaan nousseen maltillisesti vuoden kuluessa epävarman taloudellisen tilanteen sekä runsaan uudisrakentamisen takia. Vajaakäyttöaste on kääntynyt nousuun myös pääkaupunkiseudulla. Helsingin ydinkeskustaa lukuun ottamatta toimitilojen keskimääräinen vuokrataso laski hieman vuonna. TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS Onvest-konsernin vuokrattavien tilojen määrä oli tilikauden lopussa m 2 ( m 2 ), josta ulkomailla sijaitsi m 2 ( m 2 ). Konserniyhtiöiden vuokraamien tilojen vuokrat vastasivat 79 % (82 %) kokonaisvuokratuotoista. Konsernin kiinteistöportfolion vajaakäyttöaste pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli 3,2 %. Investoinnit kohdistuivat lähinnä olemassa olevan kiinteistökannan peruskorjaus- ja muutostöihin sekä tontin hankintaan Turun Fiskarsinkadulta. Kiinteistötoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 19,1 milj. euroa (18,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,3 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 0,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli kirjanpitoarvoin 12,3 % (12,5 %). vuokrausaste % kiinteistötoiminnan liikevaihto milj. euroa 96,8 97,4 93,8 95,0 99, Konsernin kiinteistötoiminnasta vastaa Onvest Oy:n kiinteistöorganisaatio. Onvest Oy:n johtoryhmä osallistuu kiinteistötoiminnan investointien valmisteluun merkittävien hankkeiden osalta. NÄKYMÄT VUODELLE 2013 Kiinteistöjen kaupankäyntivolyymin arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna. Kiinteistöjen vuokratasoihin kohdistuu edelleen voimakas paine keskeisimmillä liikepaikoilla sijaitsevia kohteita lukuun ottamatta. Kiinteistötoiminnan liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden tasolla tai nousevan hieman ja liikevoiton laskevan jatkuvien toimintojen osalta ylläpito- ja korjauskustannusten nousun takia. liiketulos milj. euroa

14 onvest oy onvest oy hallitus johtoryhmä Maarit Toivanen-Koivisto s. 1954, vuorineuvos, ekonomi hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen vuodesta 2000 Markku Pohjola s. 1948, ekonomi hallituksen jäsen vuodesta Maarit Toivanen-Koivisto s. 1954, vuorineuvos, ekonomi toimitusjohtaja Ilkka A. Koivisto s. 1954, diplomi-insinööri, kehitysjohtaja Onvest-konsernin palveluksessa vuodesta Jyrki Rantala s. 1951, taloustieteiden maisteri, rahoitusjohtaja Onvest-konsernin palveluksessa vuodesta 1987 Hanna Ekdahl s. 1974, OTK, varatuomari, lakiasiainjohtaja Onvest-konsernin palveluksessa vuodesta juha rantanen s. 1952, vuorineuvos hallituksen jäsen vuodesta Johanna Jouhki s. 1969, valtiotieteiden maisteri hallituksen jäsen vuodesta Timo Alamiekkaoja s. 1971, kauppatieteiden maisteri, talousjohtaja Onvest-konsernin palveluksessa vuodesta

15 konsernin toimipaikat Suomi ruotsi onninen Are norja venäjä baltia puola sijoitustoiminta kiinteistötoiminta 1 4 Onninen Suomi 42 Ruotsi 17 Are Suomi 13 Venäjä 1 Kiinteistötoiminta Suomi 1 Ruotsi 1 sijoitustoiminta Suomi 1 toimipaikkoja yhteensä 153 Norja 28 Puola 1 Puola 33 Venäjä 4 Baltia 10 Venäjä 1 henkilöstöä yhteensä konserni 28 29

16 konsernin liiketoimintojen yhteystiedot Tekninen kauppa ONNINEN OY Mittalinja Vantaa Puh Faksi Talotekniikan urakointija kiinteistöpalvelut ARE OY Kaivokselantie Vantaa Puh Faksi Sijoitustoiminta ja kiinteistötoiminta ONVEST OY Mittalinja Vantaa Puh Faksi

17 32

konserni katsaus 2013

konserni katsaus 2013 konsernikatsaus 2013 konsernikatsaus 2013 03 vuosi 2013 sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernin tuloslaskelma 9

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernin tuloslaskelma 9 konsernikatsaus 02 konsernikatsaus 2014 03 Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase ja rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKATSAUS 2012 2

Sisällysluettelo VUOSIKATSAUS 2012 2 VUOSIKATSAUS 2012 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2012 5 Asiakasyhteistyö 6 Talotekniikkaurakointi 7 Kiinteistöpalvelut 8 Are Venäjä 9 Henkilöstö Konsernin tuloslaskelma 12 Konsernitase

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Are-konserni. www.are.fi

Sisällysluettelo. Are-konserni. www.are.fi ARE VUOSIKATSAUS 2011 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2011 5 Kiinteistöhyvinvointi 6 Talotekniikkaurakointi 7 Kiinteistöpalvelut 8 Teollisuuden ja korjausrakentamisen palvelut 9 Are

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Are-konserni

Sisällysluettelo. Are-konserni ARE VUOSIKATSAUS 2010 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2010 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Talotekniikkapalvelut 7 Teollisuuden palvelut 8 Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin Vuosikatsaus 2007 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Vuosikertomus 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Henkilöstö 20 Hallinto 22 Hallintoneuvosto 22 Hallitus

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Sisällys 2004. Fiskars ja ihminen

Sisällys 2004. Fiskars ja ihminen 2004 vuosikertomus Sisällys 2004 2 3 4 6 7 8 14 16 18 19 52 Fiskars since 1649 Tietoja osakkeenomistajille Toimitusjohtajan katsaus Hallitus ja tilintarkastaja Konsernin johto Fiskars Brands Inhan Tehtaat

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi 2014... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot...

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää Stockmann-konserni lyhyesti Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Sen kolme liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä sekä muotikaupan myymäläketjut Lindex ja Seppälä. Stockmann

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8., klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me ), muutos 37,5 % Liikevoitto oli

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot