PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä Aika: torstai klo :25 Paikka: Mynämäen kunnanvirasto, valtuustosali Ohjausryhmän jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: (x = kokouksessa läsnä) Masku: x Aila Hietanen (Esa Hietanen) x Olavi Hillgren (Jaana Lehtilä) x Outi Rautalin (Jouni Kalleinen) x Jari Runola (Riitta Mäki-Turja-Grönroos) Mynämäki: - Pekka Myllymäki x Minna Luotonen-Virtala x Merja Saastamoinen (Kari Mäkelä) x Juha Vanhanen (Vesa Ali-Sippola) Nousiainen: x Sonja Eura x Jouko Heikkilä (Alpo Penttinen) (Minna Lempiäinen) Esittelijänä kunnanjohtajat: x Jyrki Lumiainen x Rauli Lumio x Seija Österberg PÖYTÄKIRJA 1. Ohjausryhmän järjestäytyminen Ohjausryhmä päättää 1) valita keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; 2) että ensimmäisen kokouksen sihteerinä toimii Jyrki Lumiainen. Jatkossa ohjausryhmän sihteerinä toimii Mynämäen kunnan hallintojohtaja Marja Kärkkäinen. Ohjausryhmän hallinnossa käytetään Mynämäen kunnan Dynasty-asianhallintajärjestelmää; 3) että sen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa; 4) että sen pöytäkirjat julkaistaan kuntayhtymän www-sivuilla ja että pöytäkirjat ovat nähtävillä kaikissa jäsenkunnissa pöytäkirjan tarkastamista seuraavana arkipäivänä ilmoitustaulukuulutuksena; ja 5) esityslistan jakelusta. Ohjausryhmä toteaa lisäksi, että ohjausryhmä on lähinnä valmisteleva elin, eikä kuntien kunnanhallituksilla ole otto-oikeutta ohjausryhmän päätöksiin.

2 1) Puheenjohtajaksi valittiin Juha Vanhanen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jouko Heikkilä. 2) Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 3) Päätettiin, että pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa. 4) Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 5) Päätettiin, että esityslistat jaetaan jäsenille, varajäsenille ja poliittisten ryhmien puheenjohtajille sähköpostitse, sekä julkaistaan kuntayhtymän www-sivuilla. Ohjausryhmä päätti todeta lisäksi, että ohjausryhmä on lähinnä valmisteleva elin, eikä kuntien kunnanhallituksilla ole otto-oikeutta ohjausryhmän päätöksiin. 2. Kuntayhtymän johtajan viran perustaminen ja viran haettavaksi julistaminen Kuntayhtymän johtaja tulee käyttämään julkista valtaa ja sitä varten on perustettava virka. Virka perustetaan alkaen. Siihen asti johtajan tehtävään palkattava toimii työsopimussuhteisena. Virkaan valittavalta kuntayhtymän johtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta kunnallistaloudesta. Lisäksi arvostamme terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tuntemusta, johtamiskokemusta sekä näyttöä tuloksellisesta toimintojen kehittämisestä. Hakija voi esittää palkkatoivomuksen ja palkkauksesta päätetään valinnan yhteydessä. Ohjausryhmä päättää julistaa viran haettavaksi oheismateriaalina olevan hakuilmoituksen mukaisesti. Hakuilmoitus julkaistaan Turun ja Helsingin Sanomissa lauantaina , kuntien kotisivuilla ja ilmoitustauluilla, Vakka-Suomen Sanomissa ja Maskulaisessa. Hakuaika mennessä. Hakemukset pyydetään toimittamaan Mynämäen kuntaan. Ohjausryhmä päättää, että kuntayhtymän johtajan palkkauskustannukset jaetaan vuoden 2010 aikana kuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa. Palkkaukseen jo kalenterivuodelle 2010 tarvittavat määrärahat käsitellään peruskuntien kunnanvaltuustoissa kesäkuussa Ohjausryhmä päätti julistaa viran haettavaksi kokouksessa muokatun hakuilmoituksen mukaisesti. Hakuilmoitus julkaistaan Turun ja Helsingin Sanomissa lauantaina , kuntien kotisivuilla ja ilmoitustauluilla, Vakka-Suomen Sanomissa ja Maskulaisessa sekä mahdollisesti muissakin sähköisissä medioissa. Hakuaika mennessä. Hakemukset pyydetään toimittamaan Mynämäen kuntaan.

3 Ohjausryhmä päätti, että kuntayhtymän johtajan palkkauskustannukset jaetaan vuoden 2010 aikana kuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa. Palkkaukseen jo kalenterivuodelle 2010 tarvittavat määrärahat käsitellään peruskuntien kunnanvaltuustoissa kesäkuussa Taloushallintopalvelujen järjestäminen Marraskuussa 2009 kuntien valtuustoissa hyväksytyssä yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevassa aiesopimuksessa on sovittu, että taloushallinnon palveluita (kirjanpito, palkanlaskenta ja taloussuunnittelu) varten perustetaan erillinen, itsenäinen taloushallintoyksikkö, joka myy palveluita yhteistoiminta-alueen toimijoille niiden päättämässä laajuudessa. Taloushallintoyksikkö voidaan muodostaa osakeyhtiönä, liikelaitoskuntayhtymänä tai liikelaitoksena. Osakeyhtiö on perustamisen ja purkamisen kannalta raskas ja vääristää kilpailutilannetta kunnissa. Liikelaitoskuntayhtymä toiminnaltaan vastaa osakeyhtiön toimintaa, mutta siinä on huomioitu demokraattinen päätöksenteko. Liikelaitos on jonkin olemassa olevan kunnan yhteydessä toimiva erillinen yksikkö. Tällä hetkellä Maskun kunnalla on oma taloushallinto ja Mynämäen sekä Nousiaisten kunnat hoitavat taloushallinnon yhteisesti. Valmistelua varten on perustettu työryhmä selvittämään taloushallintopalvelujen järjestämisen vaihtoehtoja. Työryhmän työ on kesken. Ohjausryhmä keskustelee taloushallintopalveluiden järjestämisestä ja päättää antaa tarvittavat ohjeet asian jatkovalmistelua varten. Ohjausryhmä päätti, että kunnanjohtajat jatkoselvittävät seuraavaan kokoukseen tarkemmin taloushallintopalveluiden (palkanlaskenta ja kirjanpito) järjestämiseen liittyviä asioita joko liikelaitoskuntayhtymän tai kunnallisen liikelaitoksen kautta. 4. Kuntayhtymän kotisivu ja domain-tunnus Perusturvakuntayhtymä Akselin www-sivujen sekä organisaation sähköpostia varten on päätettävä, mikä domain-tunnus kuntayhtymälle varataan. Domainit akseli.fi,.com,.net ym. ovat varattuja. Mahdollisia vapaita vaihtoehtoja olisivat mm. akselit.net, soteakseli.fi ja soteakseli.fi

4 Ohjausryhmä päättää varata Perusturvakuntayhtymä Akselin domainiksi osoitteen soteakseli.fi. Päätettiin keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaisesti. 5. Kuntayhtymän logo Ohjausryhmä keskustelee kuntayhtymän logon ja graafisen ilmeen laadinnasta ja päättää jatkotoimenpiteistä. Ohjausryhmä päätti, että kunnanjohtajat valmistelevat lähiseudun graafisen / viestintäalan oppilaitoksiin logon ja graafisen ilmeen laadinnasta kilpailun. Ehdotukset pyydetään toukokuun loppuun mennessä. Ohjausryhmä päättää kilpailun ehdoista ja palkinnoista myöhemmin erikseen. 6. Valmistelua varten perustetut työryhmät, niiden toimeksianto ja työskentely Kokouksessa esitellään perusturvakuntayhtymän käynnistämiseen liittyvät jo perustetut työryhmät, niiden toimeksiannot sekä työskentelyn vaiheet ja aikataulun. Ohjausryhmä merkitsee työryhmät tiedoksi ja päättää tarvittaessa lisäohjeiden antamisesta. Ohjausryhmä päätti merkitä työryhmät tiedoksi. Luetteloon täydennetään työryhmän jäsenten tehtävänimikkeet. Ohjausryhmä edellyttää työryhmiä etsimään uudenlaisia toimintatapoja ja ajatuksia mm. vierailukäyntien avulla. 7. Nykyisten toimintayksiköiden ohjeistus Ohjausryhmä päättää antaa seuraavan ohjeistuksen Maskun kansanterveyskuntayhtymälle, Askaisten ja Moision vanhainkotikuntayhtymille sekä Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kunnille:

5 Edelleen toimivat kuntayhtymät sekä kunnat velvoitetaan informoimaan ohjausryhmää henkilöstöä, merkittäviä hankintoja ja investointeja koskevien päätösten valmistelusta. Uuden henkilöstön rekrytointi on sovitettava uuden yhteistoiminnan kokonaisuuteen ja vakinaisesti täytettävien vakanssien sekä yli vuodenvaihteen kestävien määräaikaisten palvelussuhteiden täyttämiseen on haettava lupa ohjausryhmältä. Palkkauspäätöksiä tehtäessä tulee selvittää alueen muiden toimiyksiköiden vastaavien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkkaus. Jokaisen nyt toimivan yksikön esimiehet velvoitetaan tiedottamaan aktiivisesti työntekijöitä Perusturvakuntayhtymä Akselin perustamiseen liittyvien asioiden valmistelun vaiheista. Ohjausryhmä päätti antaa seuraavan lausunnon Maskun kansanterveyskuntayhtymälle, Askaisten ja Moision vanhainkotikuntayhtymille sekä Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kunnille: Ohjausryhmä toivoo, että edelleen toimivat kuntayhtymät sekä kunnat informoivat ohjausryhmää henkilöstöä, merkittäviä hankintoja ja investointeja koskevien päätösten valmistelusta. Uuden henkilöstön rekrytointi tulisi sovittaa uuden yhteistoiminnan kokonaisuuteen. Vakinaisesti täytettävien vakanssien sekä yli vuodenvaihteen kestävien määräaikaisten palvelussuhteiden täyttämisestä toivotaan tuotavan tieto jo valmisteluvaiheessa ohjausryhmälle ennen päätösten tekoa. Palkkauspäätöksiä tehtäessä tulisi selvittää alueen muiden toimiyksiköiden vastaavien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkkaus. Jokaisen nyt toimivan yksikön esimiesten toivotaan tiedottavan aktiivisesti työntekijöitä Perusturvakuntayhtymä Akselin perustamiseen liittyvien asioiden valmistelun vaiheista. 8. Valmisteluvaiheen kustannustenjako Ohjausryhmä päättää, että 1) Valmisteluvaiheen kustannusten kertymä tuodaan säännöllisesti tiedoksi ohjausryhmään; 2) Kustannukset jaetaan vuoden 2010 aikana kuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa; ja 3) Kuntayhtymän toimintaan ja valmisteluun jo kalenterivuodelle 2010 tarvittavat määrärahat käsitellään peruskuntien kunnanvaltuustoissa kesäkuussa 2010.

6 1) Päätettiin keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaisesti. 2) Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 3) Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 9. Yhteinen puhelinvaihde ja puhelinliikenteen järjestelyt Hallintojohtajien työryhmä on valmistellut tarjouspyyntöä konsulttityöstä, jossa selvitetään kuinka peruskuntien ja kuntayhtymän puhelinliikenne voitaisiin tehokkaimmin ja taloudellisimmin järjestää. Tavoitteena olisi muodostaa Akselin sekä kolmen kunnan yhteinen puhelinvaihdejärjestelmä. Tässä vaiheessa kuntien olisi syytä pidättäytyä omien erillishankintojen ja ratkaisujen tekemisestä. Kunnissa ei ole riittävää asiantuntemusta näin laaja-alaisen asian selvittämiseen. On tarkoituksenmukaista palkata konsultti selvitystyön tekemiseen. Ohjausryhmä hyväksyy työryhmän esityksen konsultin palkkaamisesta. Saadun selvityksen perusteella tehdään tarvittavat esitykset peruskunnille. Ohjausryhmä päätti hyväksyä työryhmän esityksen asiantuntijan palkkaamiseen liittyvän tarjouspyynnön tekemisestä. Tarjousten perusteella ohjausryhmä tekee päätöksen erikseen asiantuntijan palkkaamisesta. Saadun selvityksen perusteella tehdään tarvittavat esitykset peruskunnille. 10. Yhteistoiminta-avustuksen hakeminen Valtiovarainministeriö (VM) on kirjeellään julistanut haettavaksi kuntien yhteistoiminta-avustuksen. VM voi vuosina myöntää kunnille harkinnanvaraista yhteistoiminta-avustusta, jos kuntien yhteistoiminta on kuntien palvelurakenteiden uudistamisen, palvelujen kehittämisen tai tuottavuuden kannalta merkittävää sekä tukee kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 169/2007 tavoitteiden toteutumista. Valtion talousarviossa on varattu vuodelle 2010 yhteistoiminta-avustusten maksamiseen enintään yhden miljoonan euron määräraha. Tänä vuonna avustusta voi hakea vuosien kustannuksiin. Yhteistoiminta-avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteistoimintahankkeiden aloittamisvaiheesta aiheutuviin erityisiin kustannuksiin. Lain mukaan yhteistoiminta-avustusta voidaan myöntää kehittämistoimintaan vain, jos sen toteuttamisesta on tehty päätös. Avustushakemus tulee toimittaa VM:lle mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä yhteistoiminnan käynnistämisen perustelut, toimintasuunnitelma ja yhteistoiminnan aiheuttamat erityiset kustannukset. Hakemukseen tulee sisällyttää

7 perustelut sille, millä tavalla yhteistoiminta on kuntien palvelurakenteiden uudistamisen, palvelujen kehittämisen ja tuottavuuden kannalta merkittävää ja miten se tukee kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden toteutumista. Valtiovarainministeriön kirje on oheismateriaalina. Ohjausryhmä päättää, että yhteistoiminta-avustusta haetaan. Päätettiin keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaisesti. 11. Tiedottaminen Ohjausryhmä päätti, että kunnanjohtajat tiedottavat keskitetysti ohjausryhmän päätöksistä. Mikäli on erikseen jotakin tiedotettavaa kokousten päätöksistä, niistä päätetään erikseen. 12. Tiedoksi saatettavat asiat SITRA / Helsinki: Sovittu tutustumiskäynti Terveyskioskihankkeeseen ym. uudenlaisiin toimintamalleihin. Asiasta tiedotetaan erikseen sähköpostitse. - Mynämäen kunnanhallituksen lausunto sekä esitykset Maskun kunnanhallitukselle ja Nousiaisten sosiaalilautakunnalle lausunnosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviosta vuodelle 2011 ja taloussuunnitelmasta Moision vanhainkodin kiinteistön osalta alustavat suunnitelmat mahdollisesta kiinteistöyhtiön perustamisesta Nousiaisten ja Ruskon kuntien kesken. 13. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo Nousiaisten kunnanvirastolla. Ohjausryhmä päätti, että kokousten järjestämispaikat kiertävät eri kunnissa.

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 3/2008

PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 12.2.2008 klo 8.30 11.05 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot