Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 Avustusten ohje, joka tulee kaupungin nettisivuille Yleisohje Kaupunki myöntää talousarviovuosittain harkinnanvaraisia avustuksia: rekisteröidyille yhdistyksille niiden toimintaan kohdeavustuksia erillisiin tapahtumiin Kaupunki ei käsittele avustushakemuksia: liiketoimintaan yhtiöille yksityisille henkilöille myöhässä tulleita hakemuksia Kaupungin avustuksia saavat yhdistykset mainitsevat omassa viestinnässään (markkinointi ja mainostaminen), että kaupunki on tukenut niiden toimintaa. Kaupunki suhtautuu myönteisesti, jos kaupungin tukemissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa ei ole alkoholitarjontaa. Kaupunki edellyttää, että avustushakemus tukee kaupungin strategiaa. (linkki strategiakorttiin) Kaupunki voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustusta on käytetty avustushakemuksessa ilmoitetun vastaisesti. Avustushakemukset tehdään sähköisesti. Toiminta-avustukset Toiminta-avustus on yhdistysten vuosittaiseen toimintaan liittyvää avustusta. Tämä voi pitää sisällään yhdistyksen toiminnan perustehtäviä, vuokraa, ohjaajakuluja ja niitä kuluja, jotka edesauttavat yhdistyksen toimintaa toteuttamaan kaupungin strategisia tavoitteita. Avustushakemuksessa tulee esittää edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat sekä avustusvuodelle toimintasuunnitelma- ja talousarvio ja ottaa kantaa avustusten yleisohjeissa mainittuihin myöntämisperiaatteisiin. Maksatus tehdään, kuten eri toimialueiden ohjeissa on mainittu. Kohdeavustukset Kohdeavustukset ovat haettavissa talousarviovuoden aikana yksittäisiin tapahtumiin eri toimialueilla. Avustushakemuksessa tulee esittää kohteen toimintasuunnitelma- ja talousarvio ja ottaa kantaa kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Maksatus tehdään hakemuksen perusteena olevien kulujen toteutumisen perusteella. Avustushakemusten sähköiset lomakkeet Toiminta-avustus (linkki) Kohdeavustus (linkki) Linkki kaupungin strategiakorttiin

90

91 MIKKELIN KAUPUNKI toimiala pvm KUMPPANUUSSOPIMUS MIKKELIN KAUPUNGIN JA :N VÄLILLÄ ajalle esim. valtuustokausi tai kalenterivuosi 1. Osapuolet Nimet, osoitteet ja kumpi on tilaaja ja kumpi tuottaja. Sopimus perustuu johonkin ja siitä tarkka maininta (esim. tuotetut palvelut ja kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuosittain). Kumppanuussopimus on vastikkeeton, joten se ei ole ostopalvelusopimus. 2. Kumppanuussopimuksen strategia ja tavoitteet sekä toiminnot Kuvaus mitä tehdään. Maininta molemminpuolisesta sitoutumisesta. Miten kumppanuussopimus vaikuttaa kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja kaupungin talouteen. Miten kumppanuussopimus vaikuttaa tuottajan talouteen. 3. Sopimuksen tarkoittamat palvelut ja toimintatavat Eksakti kuvaus mitä tilaaja ostaa ja mitä tuottaja tuottaa (toiminnot, tilat jne.) 4. Toiminnallisen vastuun jakautuminen tilaajan ja tuottajan välillä Kuvaus henkilökunnasta ja sen vastuista sekä asiakkaista. Laadulliset tavoitteet ja miten esim. talous- ja asiakasprosessit dokumentoidaan tai miksi niitä ei dokumentoida jne. 5. Kumppanuuden palvelun hinta, maksukäytäntö, hinnantarkistus ja seuranta Mitä tilaaja maksaa, missä aikataulussa ja mihin saakka palvelun hinta on voimassa. Hintaa tarkistetaan vuosittain toiminnan ja tavoitteiden sekä kustannuskehityksen mukaisesti. Onko rahoitus ilman arvonlisäveroja. Tuleva vuosittainen rahoitus käsitellään kaupungin talousarvion raamissa kesäkuussa ja edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksyntää marraskuussa. Kumppanuussopimus käsitellään sopimusosapuolien kanssa vuosittain toukokuussa hinnan, maksukäytännön hinnantarkistuksen ja seurannan osalta. 6. Sopimuksen muut ehdot Toimiala, osoite Puhelin , sähköposti etunimi.sukunimi at mikkeli.fi Sivu 1

92 MIKKELIN KAUPUNKI toimiala pvm Laitetaan esim. Tämä sopimus korvaa kaupungin ja yhdistysten kesken voimassa olevat aikaisemmat avustuskäytännöt tms. Tuottajalle ei aseta muita sanktioita kun palvelutuotannon toteuttamiseen liittyvät ehdot (kohta 3). 7. Kumppanuussopimuksen voimassaoloaika ja irtisanomisaika Sopimus on voimassa toistaiseksi tai valtuustokauden tai jonkun muun ajan. Määriteltävä ja neuvoteltava. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään? kuukauden irtisanomisajalla: jos sopimuksessa mainitut palvelut ja toimintatavat eivät toteudu tai niissä tapahtuu muutoksia, eikä niistä päästä yksimielisyyteen tilaajan ja tuottajan kanssa käytävissä neuvotteluissa jos sopimuksessa mainittujen palvelujen ja toimintatapojen olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, joista tilaajan ja tuottajan kanssa ei päästä yksimielisyyteen Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään? kuukauden irtisanomisajalla, jos toinen osapuoli on asetettu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn toinen osapuoli on rikkonut muutoin olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä ole korjannut virhettään jonkin ajan kuluessa esim. 30 päivän kuluessa toinen osapuoli on jättänyt noudattamatta salassapitovelvollisuutta tai tietosuojaa törkeästi Kummankin osapuolen tulee tehdä irtisanominen perusteluineen kirjallisesti. 8. Sopimuserimielisyydet Kumppanuuteen ja sen toimeenpanoon liittyvät erimielisyydet käsitellään neuvotellen ja yhteisesti sovittujen muutosesitysten kautta. Mahdolliset riita-asiat käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa. 9. Ylittämätön este, force majeure Mikäli ilmaantuu ylittämätön este sopimusta tehdessä tai sen voimassaoloaikana, jota kumpikaan osapuoli ei ole voinut ottaa huomioon ja este on heistä riippumaton, osapuolet vapautetaan sopimuksesta siltä osin kun force majeure vaikuttaa tilanteeseen. 10. Sopimuksen liitteet Esim. tilinpäätösasiakirjat, toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille? jne. Mikkelissä pvm Viralliset allekirjoittajat Toimiala, osoite Puhelin , sähköposti etunimi.sukunimi at mikkeli.fi Sivu 2

93 KUMPPANUUSSOPIMUS Sopimuksen osapuolet: Mikkelin kaupunki (Y ), jäljempänä kaupunki. Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry (Y ), jäljempänä yhdistys. Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Sopimuksen tarkoitus: Kaupunki ja yhdistys toteuttavat tiivistä kumppanuusyhteistyötä vuodesta 2014 alkaen. Yhteistyön tavoitteena on tukea kaupungin strategian toteutumista eri osa-alueilla ja edistää kaupunkikeskustan jatkuvaa uudistumista asukkaiden moniarvoisena kohtauspaikkana. Tämä kumppanuussopimus sisältää kahdeksan (8) kohtaa sekä kaksi liitettä: 1. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n tarkoitus 2. Kaupungin strategian toteutuminen Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:ssä 3. Kumppanuussopimuksen tavoite 4. Kumppanuusstrategia 5. Kaupunkikeskustan mainonta ja muu viestintä 6. Kaupunkikeskustan tapahtumat 7. Sopimuksen taloudellinen arvo ja 8. Sopimuksen tarkistaminen Liite 1: vuoden 2015 tapahtumakokonaisuudet Liite 2: vuoden 2015 yhdistyksen tekemät toimenpiteet 1. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n tarkoitus Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry on keskustan yritysten, kiinteistönomistajien ja Mikkelin kaupungin muodostama yhdistys, jossa jäsenet harjoittavat keskinäistä yhteistyötä. Yhdistyksen päätavoitteena on tuottaa kilpailukykyä ja elinvoimaa keskustassa toimiville jäsenyrityksilleen. Lähiaikojen erityisenä kohderyhmänä ovat keskustan perinteiset kivijalkamyymälät, kahvilat ja ravintolat. Yhdistyksen tarkoituksena on myös tuottaa keskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa parantavia suunnitelmia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, sekä tukea suunnitelmien toteuttamista yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa. Vuosien aikana yhdistyksen yhtenä päätavoitteena on City2020 projektissa esille tulleiden keskustaa parantavien toimenpiteiden käytäntöön vieminen kaupunkiorganisaation hyväksymien päätösten mukaisesti. Yhdistys järjestää myös keskustan elävyyttä edistäviä tapahtumia ympärivuotisesti ja julkaisee keskustan tarjontaa markkinoivaa viestintää. 1

94 2. Kaupungin strategian toteuttaminen Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:ssä 2.1 Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja sen toiminnan vaikutukset asukkaiden hyvinvointiin Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Yhdistys järjestää paljon tapahtumia lapsille ja lapsiperheille ympäri vuotisesti. Esimerkkeinä: Jäätori tapahtumat houkuttelevat luistelemaan keskelle Mikkelin toria, Mikke junan pääasiakaskunta koostuu lapsiperheistä, Kaupunkijuhannus on koko perheen juhla Mikkelin satamassa, Tivoli Kirkkopuistossa, Joulun Avaus sekä Joulutori oheistapahtumineen. Yhdistyksen järjestämät tapahtumat houkuttelevat tuhansia lapsiperheitä keskustaan vuosittain. Tapahtumien laatua ja monipuolisuutta on tarkoitus kehittää entisestään jo vuoden 2014 aikana. Vuodelle 2015 suunnitellaan uusia isoja koko perheen tapahtumia mm. Talvikarnevaalit Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen Yhdistys tarjoaa tapahtumissaan erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia, joilla kuntalainen voi lisätä omaa hyvinvointia. Yhteistyö yleisten kulttuuripalveluiden tuottavien toimijoiden (mm. museot, kirjastot ja uimahallit) kanssa lisääntyy jo vuoden 2014 aikana ja ne otetaan entistä enemmän mukaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumakokonaisuuksiin. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä VALO projektin kanssa, jonka tavoitteena on profiloida Mikkelin kaupunki liikunnan mallikaupunkina vuoden 2014 aikana. Yhdistys edistää kaupunkisuunnittelussa kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavia elementtejä, mm. edistämällä turvallisten kaupunkikeskustan pyöräilyreittien suunnittelua ja lisäämistä. Tavoitteena on kannustaa kuntalaisia liikkumaan mahdollisimman aktiivisesti keskustassa myös ilman autoa Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja sen toiminnan vaikutukset elinkeinojen hyvinvointiin Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittyminen Yhdistyksessä on yli 100 jäsenyritystä ja toimijaa ja niiden määrää tullaan nostamaan Yhdistyksen aktiivisella toiminnalla yhteistyössä kivijalkakauppiaiden kanssa pyritään pitämään huolta kivijalkakauppojen kehittymisen pitkäjänteisyydestä. Lisäksi yhdistyksen aktiivinen toiminta pyrkii lisäämään keskusta-alueen vetovoimaisuutta yrittäjille luoden uusia työpaikkoja keskustaan. Toiminta myös ylläpitää keskustassa jo olemassa olevia työpaikkoja. Aktiivisella keskustan kehittämisyhdistyksellä Mikkelin kaupunki viestii hyvästä yhteistyötä ja menestyksestä. Kaupungin mainekuvan ja yleisen yritysilmaston kannalta on tärkeää, että yhdistystoiminta on aktiivinen, kehittyvä ja elinvoimainen Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu Yhdistyksen kasvavien tapahtumien kautta pyritään lisäämään matkailun yöpymisten määrää kaupungissa. Yhdistys pyrkii myös opastamaan kivijalkakauppojen verkkosivujen ja mahdollisten verkkokauppojen kehittämisessä Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja sen toiminnan vaikutukset ympäristön hyvinvointiin Rakennetun ympäristön laatu Yhdistyksen tärkeänä toimena on suunnitella toimenpiteitä Mikkelin keskustan rakennetun ympäristön laadun parantamiseksi. City2020 projektiin toukokuun 2014 loppuun mennessä valmistuvien suunnitelmien eteenpäin vieminen yhteistyössä kaupungin kanssa on vuosien 2

95 tärkeä tehtävä. Yhdistys pyrkii toimissaan edesauttamaan keskusta-alueiden puistojen, valaistuksen ja kevyen liikenteen liikenneväylien parantamista. City 2020 projektin tuloksena syntyy nopeasti toteuttamiskelpoisia idea- ja yleissuunnitelmia kaupunkikeskustan kehittämiseksi liiketoimintaympäristönä erityisesti keskustan perinteisen erikoistavarakaupan, kahviloiden ja ravintoloiden kannalta. Yhdistys on halukas osallistumaan Satamalahden alueen kehittämiseen etsien alueen viihtyisyyden ja houkuttelevuuden lisäämistä olevia elementtejä ja ratkaisuja. 3. Kumppanuussopimuksen tavoite 4. Kumppanuusstrategia Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja Mikkelin kaupunki ovat tehneet kumppaneina yhteistyötä yhdistyksen perustamisesta vuodesta 2002 lähtien. Kumppanuussopimuksen muotoon yhteistyö on puettu vuodesta 2012 alkaen. Kumppanuussopimuksen yhtenä päätavoitteena on kehittää keskustaa monipuolisena kaupallisena ympäristönä sekä elävöittää kaupunkikeskustaa erikokoisten ja erilaisten jäsenyritystensä kaupallisten tavoitteiden palvelemiseksi Mikkelin keskustan ominaispiirteitä vahvistaen. Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa kaupungin osallisuutta yhdistyksen toimintaan. Se on perusteltua elinkeinopoliittisesti, koska yhdistyksen toiminta lisää ostosmatkailun suuntautumista Mikkeliin ja vähentää mikkeliläisten ostosmatkailua muualle. Keskustan kaupallisen vireyden edistäminen tukee myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti elävän keskustan toteuttamista. Kaupunki on sopimuksen mukaan mukana yhdistyksen toiminnassa osoittamalla palveluksessaan olevia asiantuntijoita valittavaksi yhdistyksen hallitukseen, osallistumalla yhdistyksen toiminnan vuosisuunnitteluun ja osoittamalla varoja yhdistyksen käyttöön. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on myös varmistaa tiivis yhteistyö Mikkelin kaupungin, keskustan yritysten sekä kiinteistönomistajien välillä. Tavoitteena on myös luoda elävä ja elinvoimainen kaupunkikeskusta ja kaupunki-imago tukemalla yhdistyksen tapahtumatuotantoa. Sopimuksen kautta taataan jatkumo monille jo perinteeksi muodostuneille tapahtumille sekä mahdollistetaan uusien tapahtumien syntyminen. 4.1 Kaupunki on kaupunkikeskustan ensisijainen kehittäjä Kaupunki kehittää keskustaa viranomaisena, kiinteistönomistajana, julkisten palvelujen tuottajana (mm. kulttuuri- ja liikuntapalvelut), kaupungin markkinoijana ja elinkeinojen edistäjänä ja tapahtumien järjestäjänä. Yhdistyksen toiminta tukee kaupungin strategiaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkelin luomisessa. 4.2 Kaupunki harjoittaa yhdistyksessä yhteistyötä yritysten kanssa Kaupunki harjoittaa kaupunkikeskustan jatkuvaan uudistamiseen tähtäävää yhteistyötä keskustan yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa erityisesti kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksessä. Kaupunki osallistuu yhdistyksen toiminnan suunnitteluun erityisesti siten, että kaupungin 3

96 johtoryhmän edustajat neuvottelevat yhdistyksen hallituksen edustajien kanssa yhdistyksen toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja kaupungin palvelusopimuksen mukaisesta taloudellisesta korvauksesta vuosittain. 5. Kaupunkikeskustan mainonta ja muu viestintä 5.1. Yhdistys tehostaa vuosien aikana kaupunkikeskustan yritysten mainontamahdollisuuksia sekä viestintää eri mediakanavissa. Yhteistyö internet-viestinnässä vahvistuu kaupungin ja yhdistyksen välillä linkittämällä sivustot keskenään pääyhteistyötasolla. Internet yhteistyö Miset Oy/Matkailun kanssa vahvistuu. Lisäksi kaupungin viestintäosasto pidetään ajantasalla kaikista yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi kaupunki saa logonäkyvyyden kaikissa yhdistyksen painetuissa markkinointivälineissä, julisteissa ja ajankohtaistiedotteissa. Yhdistys sitoutuu myös markkinoimaan Mikkeliä omissa markkinointi- ja sidosryhmätilaisuuksissa. 6. Kaupunkikeskustan tapahtumat (liite 1) Vuosittain sovitaan erillisellä liitteellä seuraavan vuoden yhdistyksen kautta järjestettävät tapahtumat (liite 1), jonka kaupunki hyväksyy. Vuosittain sovittavat tapahtumat ovat yhdistyksen järjestämiä tapahtumia. Monet muutkin toimijat järjestävät tapahtumia kaupunkikeskustassa. Yhdistyksen tapahtumatuotanto kasvaa vuosien aikana kattamaan isoja tapahtumakokonaisuuksia. Yhdistyksen järjestämien tapahtumien yhtenä päätavoitteena on toteuttaa tapahtumat vuosittain, jotta niille syntyy luonnollinen jatkumo ja uskottavuus. Yhdistys organisoi tapahtumien tuotannon paikallisten yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten avulla. Yhdistys kehittää järjestämiensä tapahtumien kaupallista vaikuttavuutta jäsenyritystensä kannalta ja pyrkii järjestämään myös uusia tapahtumia. Yhdistys kantaa vastuun järjestämiensä tapahtumien mainonnasta. Yhdistys ylläpitää ja kehittää kaupunkitaajaman alueella olevaa ulkomainosjärjestelmää, jonka oikeudet kaupunki on luovuttanut yhdistykselle erillisellä sopimuksella (sopimus voimassa v ). 4

97 7. Sopimuksen taloudellinen arvo Kaupunki ostaa tässä sopimuksessa tarkoitetut palvelut vuosina hintaan euroa (alv 0)/vuosi. Kaupunginhallitus päättää vuosittain omien määrärahojen puitteissa yhdistykselle myönnettävästä rahoituksesta kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi. Kaupunki varautuu rahoittamaan yhdistystä sopimuskaudella seuraavasti: euroa (alv 0) vuonna euroa (alv 0) vuonna euroa (alv 0) vuonna euroa (alv 0) vuonna 2017 Monivuotinen sopimus takaa yhdistykselle mahdollisuuden kehittää toimintaa eteenpäin ja takaa toiminnan jatkuvuuden ja pitkäkantoisuuden. 8. Sopimuksen tarkistaminen kesken sopimuskauden Kumppanuussopimuksen tavoitteita muutetaan ja täsmennetään kaupungin tai yhdistyksen strategisten tavoitteiden muuttuessa. ALLEKIRJOITUKSET Mikkelissä. päivänä maaliskuuta 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry Kimmo Mikander Ari Liikanen Heikki Toivakka kaupunginjohtaja hallintojohtaja hallituksen puheenjohtaja 5

98 Liite 1 / Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunki ja Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n kanssa Vuonna 2015 yhdistyksen järjestämät tapahtumat: 1. Kansainväliset jäänveistofestivaalit Mikkelin torilla , Jääkonsertti torilla Let s Move tapahtumaviikonloppu (Mikkelin kaupungin 177-vuotisjuhlat) 3. Jättikirppistapahtumat Hallitustorilla kesällä (Kirppikset tuottaa Event Production Finland): 17.5, 31.5, 14.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7, 26.7, 9.8 ja Huippukaupat tapahtumakokonaisuus kivijalkakaupoille tapahtuma viljasiilolla 6. Kaupunkijuhannus Mikkelin satamassa / Kansainväliset Suurmarkkinat Mikke-katujuna kesällä 8. Tivoli Seiterä Kirkkopuistossa Siilon valaisu lokakuusta huhtikuulle 10. Huippukaupat tapahtumakokonaisuus syys-lokakuulle 11. Valopuutarha lokakuulta helmikuulle 12. Joulun avaus marraskuun lopulla 13. Jouluvalaistus joulu- ja tammikuussa 14. Joulutori 2015 Lisäksi yhdistys on vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa seuraavia tapahtumia vuoden 2015 aikana: 14. Täydellinen liikuntavuosi Mikkelissä 15. Digitaalinen kaupunkiseikkailu (syyskuussa) 16. Mikkeli Art & Design tapahtumaviikko (syyskuussa) 6

99 Liite 2 / Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunki ja Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n kanssa Vuonna 2015 yhdistyksen tekemät päätoimenpiteet: Yhdistyksen jäsenyritysten edustaja ja edun valvoja Yhdistys tuottaa kilpailukykyä ja elinvoimaa keskustassa toimiville jäsenyrityksilleen. Yhdistys toimii jäsenyritysten edustajana kaupungin, maakuntaliiton ja matkailun kanssa tehtävissä yhteisissä projekteissa. Yhdistys edesauttaa jäsenyritysten menestymistä konkreettisilla toimenpiteillä ja kampanjoilla. City 2020 projekti City2020 projekti päättyi vuoden 2014 lopussa. Yhdistys tuottaa kaikki tarvittavat materiaalit maakuntaliittoon maksatushakemusta varten huhtikuun 2015 loppuun mennessä sekä selvittää yhteistyössä City2020 projektissa esille tulleiden keskustaa parantavien toimenpiteitä käytäntöön kaupunkiorganisaation hyväksymien päätösten mukaisesti. Viestintä ja mainonta Mikke ry järjestää joka kuukauden ensimmäisenä torstaiaamuna klo 8-9 aamukahvikeskustelun ajankohtaisista keskustan kehittämisaiheista jäsenyritysten ja kaupungin edustajille. Mikke ry:n netti- ja facebook sivuja pidetään aktiivisina. Mikke ry ja alueen radiokanavat harjoittavat järjestelmällistä tiedotusyhteistyötä keskustan tapahtumista ja elämästä. Mikke ry on perustanut uuden viestintä- ja markkinointitiimin vuoden 2014 lopussa, jonka toiminta jatkuu Tiimissä toimivat matkailujohtaja Maisa Häkkinen (Miset Oy), kulttuurijohtaja Marita Kajander (Mikkelin kaupunki), tavaratalojohtaja Taru Kuosma (Carlson Oy), torikauppias Kaija Ahonen (Torikauppa J. Ahonen), viestintäpäällikkö Satu-Mari Tolonen (Mikkelin kaupunki), yrittäjä Anne Väre (Nykynainen) ja Markus Tikkanen (INFO Mikkelin kirjakauppa). Mikke ry lähettää säännöllisesti ajankohtaistiedotteita mediatoimituksiin. Lisäksi medialle tiedotetaan tapahtumista ja muista toimenpiteistä aktiivisesti. Yhdistys mainostaa keskustan yritysten palveluita eri mediaformaateilla sekä etsii aktiivisesti eri mediamainontakeinoja esimerkiksi Venäjälle. Mikke ry tehostaa valtakunnallista mediatiedottamista EPressin kanssa solmitulla sopimuksella. Valaistus Mikkelin kaupungissa Siilon valaisua jatketaan. Kaupungin keskustassa loppuun kuluneita valoketjuja korvataan uusilla. Valoketjun valot tulevat palamaan koko talvikauden ajan marraskuun alusta helmikuun loppuun. Mikke ry vastaa Mikkelin keskustaan vuonna 2014 saapuneiden uusien jouluvalojen ylläpidosta sekä koordinoi valojen kiinnittämiset, poistot sekä säilytyksen. Mikke juna Mikke katujunan toimintaan ja kehittymiseen panostetaan tulevana kesänä. Kaupunkikeskustan ulkomainosjärjestelmä Mikke ry ylläpitää yhteistyökumppaneiden kanssa keskusta-alueen mainospaikkoja. Torin valotolpissa sekä kauppakeskus Akselin ja Stellan välissä olevien banderolli paikkojen ylläpito kuuluu Mikke ry:n toimenkuvaan. Kaupunkikeskustan tapahtumat Yhdistys toteuttaa lukuisan määrän tapahtumia Mikkelin keskustassa ja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa muita isoja tapahtumia (liite 1). Tapahtumien tavoitteena on luoda keskustasta elinvoimainen mielikuva, parantaa asukkaiden viihtyvyyttä, palvella keskustan yrityksiä sekä houkutella matkailijoita. 7

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 Liite 3 YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 SOPIJAOSAPUOLET Hallinnoija Skills Finland ry Simonkatu 12 B 24 00100 Helsinki Yhteyshenkilö Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila puhelinnumero +358 40 455 2020 sähköposti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite SOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN TOTEUTTAMISESTA MIKKELIN SEUDULLA

Kaupunginhallitus Liite SOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN TOTEUTTAMISESTA MIKKELIN SEUDULLA Kaupunginhallitus 14.12.2015 Liite 1 413 SOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN TOTEUTTAMISESTA Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) 1 Sopimuksen

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Keskustelutilaisuus 25.1.2011 OHJELMA 18.00 Avustustoiminnan kehittämistarve ja -suunnitelma - alustajana Oskari Auvinen, kansliapäällikkö

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Kuntien ennakkomaksuvelka 2007-2013 Raportointi Yritys- ja kehittämishankkeiden valmistelu

Kuntien ennakkomaksuvelka 2007-2013 Raportointi Yritys- ja kehittämishankkeiden valmistelu YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijat Kehittämisyhdistys Kalakukko ry (Kalakukko ry) Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Juankosken kaupunki, Tuusniemen kunta, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura)

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) SOPIMUS VERKKOKUMPPANUUTEEN OSALLISTUMISESTA 1. Osapuolet 1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) 2. Sopimuksen tausta ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Mikkelin kaupunki ja sopivat Kirjastolain (KL nro 904/1998) 3 :n 2. momentin mukaisesta seudullisesta yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus 1 Sopijapuolet 1. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto (jäljempänä Helsingin kaupunki ) 2. Forum Virium

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

YLEISET KULTTUURIPALVELUT AVUSTUSOHJE

YLEISET KULTTUURIPALVELUT AVUSTUSOHJE YLEISET KULTTUURIPALVELUT AVUSTUSOHJE PALVELUT MIKKELIN KAUPUNGIN YLEISTEN KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Hyväksytty kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa 29.5.2013 50 Voimaantulo 1.7.2013 Yleisten

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 26.5.2016 klo 18.00 20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Mitä avustusta haetaan

Mitä avustusta haetaan 1 Hakemus palautetaan: Pirkkalan kunta /Kirjaamo Suupantie 6 C 33960 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi 040 133 5629 Hakemus on jätettävä viimeistään 112016 klo 15.00 Huom!

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Tuottavuus ja verkostojohtaminen Kuntatalouden kehitys ja palvelutarpeen kasvu edellyttävät

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 (PUNKAHARJUN KUNTA / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITO- PIIRIN KY) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET 3 2. KUNTAKOHTAINEN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot