Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 Avustusten ohje, joka tulee kaupungin nettisivuille Yleisohje Kaupunki myöntää talousarviovuosittain harkinnanvaraisia avustuksia: rekisteröidyille yhdistyksille niiden toimintaan kohdeavustuksia erillisiin tapahtumiin Kaupunki ei käsittele avustushakemuksia: liiketoimintaan yhtiöille yksityisille henkilöille myöhässä tulleita hakemuksia Kaupungin avustuksia saavat yhdistykset mainitsevat omassa viestinnässään (markkinointi ja mainostaminen), että kaupunki on tukenut niiden toimintaa. Kaupunki suhtautuu myönteisesti, jos kaupungin tukemissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa ei ole alkoholitarjontaa. Kaupunki edellyttää, että avustushakemus tukee kaupungin strategiaa. (linkki strategiakorttiin) Kaupunki voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustusta on käytetty avustushakemuksessa ilmoitetun vastaisesti. Avustushakemukset tehdään sähköisesti. Toiminta-avustukset Toiminta-avustus on yhdistysten vuosittaiseen toimintaan liittyvää avustusta. Tämä voi pitää sisällään yhdistyksen toiminnan perustehtäviä, vuokraa, ohjaajakuluja ja niitä kuluja, jotka edesauttavat yhdistyksen toimintaa toteuttamaan kaupungin strategisia tavoitteita. Avustushakemuksessa tulee esittää edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat sekä avustusvuodelle toimintasuunnitelma- ja talousarvio ja ottaa kantaa avustusten yleisohjeissa mainittuihin myöntämisperiaatteisiin. Maksatus tehdään, kuten eri toimialueiden ohjeissa on mainittu. Kohdeavustukset Kohdeavustukset ovat haettavissa talousarviovuoden aikana yksittäisiin tapahtumiin eri toimialueilla. Avustushakemuksessa tulee esittää kohteen toimintasuunnitelma- ja talousarvio ja ottaa kantaa kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Maksatus tehdään hakemuksen perusteena olevien kulujen toteutumisen perusteella. Avustushakemusten sähköiset lomakkeet Toiminta-avustus (linkki) Kohdeavustus (linkki) Linkki kaupungin strategiakorttiin

90

91 MIKKELIN KAUPUNKI toimiala pvm KUMPPANUUSSOPIMUS MIKKELIN KAUPUNGIN JA :N VÄLILLÄ ajalle esim. valtuustokausi tai kalenterivuosi 1. Osapuolet Nimet, osoitteet ja kumpi on tilaaja ja kumpi tuottaja. Sopimus perustuu johonkin ja siitä tarkka maininta (esim. tuotetut palvelut ja kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuosittain). Kumppanuussopimus on vastikkeeton, joten se ei ole ostopalvelusopimus. 2. Kumppanuussopimuksen strategia ja tavoitteet sekä toiminnot Kuvaus mitä tehdään. Maininta molemminpuolisesta sitoutumisesta. Miten kumppanuussopimus vaikuttaa kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja kaupungin talouteen. Miten kumppanuussopimus vaikuttaa tuottajan talouteen. 3. Sopimuksen tarkoittamat palvelut ja toimintatavat Eksakti kuvaus mitä tilaaja ostaa ja mitä tuottaja tuottaa (toiminnot, tilat jne.) 4. Toiminnallisen vastuun jakautuminen tilaajan ja tuottajan välillä Kuvaus henkilökunnasta ja sen vastuista sekä asiakkaista. Laadulliset tavoitteet ja miten esim. talous- ja asiakasprosessit dokumentoidaan tai miksi niitä ei dokumentoida jne. 5. Kumppanuuden palvelun hinta, maksukäytäntö, hinnantarkistus ja seuranta Mitä tilaaja maksaa, missä aikataulussa ja mihin saakka palvelun hinta on voimassa. Hintaa tarkistetaan vuosittain toiminnan ja tavoitteiden sekä kustannuskehityksen mukaisesti. Onko rahoitus ilman arvonlisäveroja. Tuleva vuosittainen rahoitus käsitellään kaupungin talousarvion raamissa kesäkuussa ja edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksyntää marraskuussa. Kumppanuussopimus käsitellään sopimusosapuolien kanssa vuosittain toukokuussa hinnan, maksukäytännön hinnantarkistuksen ja seurannan osalta. 6. Sopimuksen muut ehdot Toimiala, osoite Puhelin , sähköposti etunimi.sukunimi at mikkeli.fi Sivu 1

92 MIKKELIN KAUPUNKI toimiala pvm Laitetaan esim. Tämä sopimus korvaa kaupungin ja yhdistysten kesken voimassa olevat aikaisemmat avustuskäytännöt tms. Tuottajalle ei aseta muita sanktioita kun palvelutuotannon toteuttamiseen liittyvät ehdot (kohta 3). 7. Kumppanuussopimuksen voimassaoloaika ja irtisanomisaika Sopimus on voimassa toistaiseksi tai valtuustokauden tai jonkun muun ajan. Määriteltävä ja neuvoteltava. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään? kuukauden irtisanomisajalla: jos sopimuksessa mainitut palvelut ja toimintatavat eivät toteudu tai niissä tapahtuu muutoksia, eikä niistä päästä yksimielisyyteen tilaajan ja tuottajan kanssa käytävissä neuvotteluissa jos sopimuksessa mainittujen palvelujen ja toimintatapojen olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, joista tilaajan ja tuottajan kanssa ei päästä yksimielisyyteen Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään? kuukauden irtisanomisajalla, jos toinen osapuoli on asetettu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn toinen osapuoli on rikkonut muutoin olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä ole korjannut virhettään jonkin ajan kuluessa esim. 30 päivän kuluessa toinen osapuoli on jättänyt noudattamatta salassapitovelvollisuutta tai tietosuojaa törkeästi Kummankin osapuolen tulee tehdä irtisanominen perusteluineen kirjallisesti. 8. Sopimuserimielisyydet Kumppanuuteen ja sen toimeenpanoon liittyvät erimielisyydet käsitellään neuvotellen ja yhteisesti sovittujen muutosesitysten kautta. Mahdolliset riita-asiat käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa. 9. Ylittämätön este, force majeure Mikäli ilmaantuu ylittämätön este sopimusta tehdessä tai sen voimassaoloaikana, jota kumpikaan osapuoli ei ole voinut ottaa huomioon ja este on heistä riippumaton, osapuolet vapautetaan sopimuksesta siltä osin kun force majeure vaikuttaa tilanteeseen. 10. Sopimuksen liitteet Esim. tilinpäätösasiakirjat, toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille? jne. Mikkelissä pvm Viralliset allekirjoittajat Toimiala, osoite Puhelin , sähköposti etunimi.sukunimi at mikkeli.fi Sivu 2

93 KUMPPANUUSSOPIMUS Sopimuksen osapuolet: Mikkelin kaupunki (Y ), jäljempänä kaupunki. Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry (Y ), jäljempänä yhdistys. Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Sopimuksen tarkoitus: Kaupunki ja yhdistys toteuttavat tiivistä kumppanuusyhteistyötä vuodesta 2014 alkaen. Yhteistyön tavoitteena on tukea kaupungin strategian toteutumista eri osa-alueilla ja edistää kaupunkikeskustan jatkuvaa uudistumista asukkaiden moniarvoisena kohtauspaikkana. Tämä kumppanuussopimus sisältää kahdeksan (8) kohtaa sekä kaksi liitettä: 1. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n tarkoitus 2. Kaupungin strategian toteutuminen Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:ssä 3. Kumppanuussopimuksen tavoite 4. Kumppanuusstrategia 5. Kaupunkikeskustan mainonta ja muu viestintä 6. Kaupunkikeskustan tapahtumat 7. Sopimuksen taloudellinen arvo ja 8. Sopimuksen tarkistaminen Liite 1: vuoden 2015 tapahtumakokonaisuudet Liite 2: vuoden 2015 yhdistyksen tekemät toimenpiteet 1. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n tarkoitus Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry on keskustan yritysten, kiinteistönomistajien ja Mikkelin kaupungin muodostama yhdistys, jossa jäsenet harjoittavat keskinäistä yhteistyötä. Yhdistyksen päätavoitteena on tuottaa kilpailukykyä ja elinvoimaa keskustassa toimiville jäsenyrityksilleen. Lähiaikojen erityisenä kohderyhmänä ovat keskustan perinteiset kivijalkamyymälät, kahvilat ja ravintolat. Yhdistyksen tarkoituksena on myös tuottaa keskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa parantavia suunnitelmia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, sekä tukea suunnitelmien toteuttamista yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa. Vuosien aikana yhdistyksen yhtenä päätavoitteena on City2020 projektissa esille tulleiden keskustaa parantavien toimenpiteiden käytäntöön vieminen kaupunkiorganisaation hyväksymien päätösten mukaisesti. Yhdistys järjestää myös keskustan elävyyttä edistäviä tapahtumia ympärivuotisesti ja julkaisee keskustan tarjontaa markkinoivaa viestintää. 1

94 2. Kaupungin strategian toteuttaminen Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:ssä 2.1 Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja sen toiminnan vaikutukset asukkaiden hyvinvointiin Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Yhdistys järjestää paljon tapahtumia lapsille ja lapsiperheille ympäri vuotisesti. Esimerkkeinä: Jäätori tapahtumat houkuttelevat luistelemaan keskelle Mikkelin toria, Mikke junan pääasiakaskunta koostuu lapsiperheistä, Kaupunkijuhannus on koko perheen juhla Mikkelin satamassa, Tivoli Kirkkopuistossa, Joulun Avaus sekä Joulutori oheistapahtumineen. Yhdistyksen järjestämät tapahtumat houkuttelevat tuhansia lapsiperheitä keskustaan vuosittain. Tapahtumien laatua ja monipuolisuutta on tarkoitus kehittää entisestään jo vuoden 2014 aikana. Vuodelle 2015 suunnitellaan uusia isoja koko perheen tapahtumia mm. Talvikarnevaalit Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen Yhdistys tarjoaa tapahtumissaan erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia, joilla kuntalainen voi lisätä omaa hyvinvointia. Yhteistyö yleisten kulttuuripalveluiden tuottavien toimijoiden (mm. museot, kirjastot ja uimahallit) kanssa lisääntyy jo vuoden 2014 aikana ja ne otetaan entistä enemmän mukaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumakokonaisuuksiin. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä VALO projektin kanssa, jonka tavoitteena on profiloida Mikkelin kaupunki liikunnan mallikaupunkina vuoden 2014 aikana. Yhdistys edistää kaupunkisuunnittelussa kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavia elementtejä, mm. edistämällä turvallisten kaupunkikeskustan pyöräilyreittien suunnittelua ja lisäämistä. Tavoitteena on kannustaa kuntalaisia liikkumaan mahdollisimman aktiivisesti keskustassa myös ilman autoa Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja sen toiminnan vaikutukset elinkeinojen hyvinvointiin Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittyminen Yhdistyksessä on yli 100 jäsenyritystä ja toimijaa ja niiden määrää tullaan nostamaan Yhdistyksen aktiivisella toiminnalla yhteistyössä kivijalkakauppiaiden kanssa pyritään pitämään huolta kivijalkakauppojen kehittymisen pitkäjänteisyydestä. Lisäksi yhdistyksen aktiivinen toiminta pyrkii lisäämään keskusta-alueen vetovoimaisuutta yrittäjille luoden uusia työpaikkoja keskustaan. Toiminta myös ylläpitää keskustassa jo olemassa olevia työpaikkoja. Aktiivisella keskustan kehittämisyhdistyksellä Mikkelin kaupunki viestii hyvästä yhteistyötä ja menestyksestä. Kaupungin mainekuvan ja yleisen yritysilmaston kannalta on tärkeää, että yhdistystoiminta on aktiivinen, kehittyvä ja elinvoimainen Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu Yhdistyksen kasvavien tapahtumien kautta pyritään lisäämään matkailun yöpymisten määrää kaupungissa. Yhdistys pyrkii myös opastamaan kivijalkakauppojen verkkosivujen ja mahdollisten verkkokauppojen kehittämisessä Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja sen toiminnan vaikutukset ympäristön hyvinvointiin Rakennetun ympäristön laatu Yhdistyksen tärkeänä toimena on suunnitella toimenpiteitä Mikkelin keskustan rakennetun ympäristön laadun parantamiseksi. City2020 projektiin toukokuun 2014 loppuun mennessä valmistuvien suunnitelmien eteenpäin vieminen yhteistyössä kaupungin kanssa on vuosien 2

95 tärkeä tehtävä. Yhdistys pyrkii toimissaan edesauttamaan keskusta-alueiden puistojen, valaistuksen ja kevyen liikenteen liikenneväylien parantamista. City 2020 projektin tuloksena syntyy nopeasti toteuttamiskelpoisia idea- ja yleissuunnitelmia kaupunkikeskustan kehittämiseksi liiketoimintaympäristönä erityisesti keskustan perinteisen erikoistavarakaupan, kahviloiden ja ravintoloiden kannalta. Yhdistys on halukas osallistumaan Satamalahden alueen kehittämiseen etsien alueen viihtyisyyden ja houkuttelevuuden lisäämistä olevia elementtejä ja ratkaisuja. 3. Kumppanuussopimuksen tavoite 4. Kumppanuusstrategia Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja Mikkelin kaupunki ovat tehneet kumppaneina yhteistyötä yhdistyksen perustamisesta vuodesta 2002 lähtien. Kumppanuussopimuksen muotoon yhteistyö on puettu vuodesta 2012 alkaen. Kumppanuussopimuksen yhtenä päätavoitteena on kehittää keskustaa monipuolisena kaupallisena ympäristönä sekä elävöittää kaupunkikeskustaa erikokoisten ja erilaisten jäsenyritystensä kaupallisten tavoitteiden palvelemiseksi Mikkelin keskustan ominaispiirteitä vahvistaen. Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa kaupungin osallisuutta yhdistyksen toimintaan. Se on perusteltua elinkeinopoliittisesti, koska yhdistyksen toiminta lisää ostosmatkailun suuntautumista Mikkeliin ja vähentää mikkeliläisten ostosmatkailua muualle. Keskustan kaupallisen vireyden edistäminen tukee myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti elävän keskustan toteuttamista. Kaupunki on sopimuksen mukaan mukana yhdistyksen toiminnassa osoittamalla palveluksessaan olevia asiantuntijoita valittavaksi yhdistyksen hallitukseen, osallistumalla yhdistyksen toiminnan vuosisuunnitteluun ja osoittamalla varoja yhdistyksen käyttöön. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on myös varmistaa tiivis yhteistyö Mikkelin kaupungin, keskustan yritysten sekä kiinteistönomistajien välillä. Tavoitteena on myös luoda elävä ja elinvoimainen kaupunkikeskusta ja kaupunki-imago tukemalla yhdistyksen tapahtumatuotantoa. Sopimuksen kautta taataan jatkumo monille jo perinteeksi muodostuneille tapahtumille sekä mahdollistetaan uusien tapahtumien syntyminen. 4.1 Kaupunki on kaupunkikeskustan ensisijainen kehittäjä Kaupunki kehittää keskustaa viranomaisena, kiinteistönomistajana, julkisten palvelujen tuottajana (mm. kulttuuri- ja liikuntapalvelut), kaupungin markkinoijana ja elinkeinojen edistäjänä ja tapahtumien järjestäjänä. Yhdistyksen toiminta tukee kaupungin strategiaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkelin luomisessa. 4.2 Kaupunki harjoittaa yhdistyksessä yhteistyötä yritysten kanssa Kaupunki harjoittaa kaupunkikeskustan jatkuvaan uudistamiseen tähtäävää yhteistyötä keskustan yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa erityisesti kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksessä. Kaupunki osallistuu yhdistyksen toiminnan suunnitteluun erityisesti siten, että kaupungin 3

96 johtoryhmän edustajat neuvottelevat yhdistyksen hallituksen edustajien kanssa yhdistyksen toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja kaupungin palvelusopimuksen mukaisesta taloudellisesta korvauksesta vuosittain. 5. Kaupunkikeskustan mainonta ja muu viestintä 5.1. Yhdistys tehostaa vuosien aikana kaupunkikeskustan yritysten mainontamahdollisuuksia sekä viestintää eri mediakanavissa. Yhteistyö internet-viestinnässä vahvistuu kaupungin ja yhdistyksen välillä linkittämällä sivustot keskenään pääyhteistyötasolla. Internet yhteistyö Miset Oy/Matkailun kanssa vahvistuu. Lisäksi kaupungin viestintäosasto pidetään ajantasalla kaikista yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi kaupunki saa logonäkyvyyden kaikissa yhdistyksen painetuissa markkinointivälineissä, julisteissa ja ajankohtaistiedotteissa. Yhdistys sitoutuu myös markkinoimaan Mikkeliä omissa markkinointi- ja sidosryhmätilaisuuksissa. 6. Kaupunkikeskustan tapahtumat (liite 1) Vuosittain sovitaan erillisellä liitteellä seuraavan vuoden yhdistyksen kautta järjestettävät tapahtumat (liite 1), jonka kaupunki hyväksyy. Vuosittain sovittavat tapahtumat ovat yhdistyksen järjestämiä tapahtumia. Monet muutkin toimijat järjestävät tapahtumia kaupunkikeskustassa. Yhdistyksen tapahtumatuotanto kasvaa vuosien aikana kattamaan isoja tapahtumakokonaisuuksia. Yhdistyksen järjestämien tapahtumien yhtenä päätavoitteena on toteuttaa tapahtumat vuosittain, jotta niille syntyy luonnollinen jatkumo ja uskottavuus. Yhdistys organisoi tapahtumien tuotannon paikallisten yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten avulla. Yhdistys kehittää järjestämiensä tapahtumien kaupallista vaikuttavuutta jäsenyritystensä kannalta ja pyrkii järjestämään myös uusia tapahtumia. Yhdistys kantaa vastuun järjestämiensä tapahtumien mainonnasta. Yhdistys ylläpitää ja kehittää kaupunkitaajaman alueella olevaa ulkomainosjärjestelmää, jonka oikeudet kaupunki on luovuttanut yhdistykselle erillisellä sopimuksella (sopimus voimassa v ). 4

97 7. Sopimuksen taloudellinen arvo Kaupunki ostaa tässä sopimuksessa tarkoitetut palvelut vuosina hintaan euroa (alv 0)/vuosi. Kaupunginhallitus päättää vuosittain omien määrärahojen puitteissa yhdistykselle myönnettävästä rahoituksesta kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi. Kaupunki varautuu rahoittamaan yhdistystä sopimuskaudella seuraavasti: euroa (alv 0) vuonna euroa (alv 0) vuonna euroa (alv 0) vuonna euroa (alv 0) vuonna 2017 Monivuotinen sopimus takaa yhdistykselle mahdollisuuden kehittää toimintaa eteenpäin ja takaa toiminnan jatkuvuuden ja pitkäkantoisuuden. 8. Sopimuksen tarkistaminen kesken sopimuskauden Kumppanuussopimuksen tavoitteita muutetaan ja täsmennetään kaupungin tai yhdistyksen strategisten tavoitteiden muuttuessa. ALLEKIRJOITUKSET Mikkelissä. päivänä maaliskuuta 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry Kimmo Mikander Ari Liikanen Heikki Toivakka kaupunginjohtaja hallintojohtaja hallituksen puheenjohtaja 5

98 Liite 1 / Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunki ja Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n kanssa Vuonna 2015 yhdistyksen järjestämät tapahtumat: 1. Kansainväliset jäänveistofestivaalit Mikkelin torilla , Jääkonsertti torilla Let s Move tapahtumaviikonloppu (Mikkelin kaupungin 177-vuotisjuhlat) 3. Jättikirppistapahtumat Hallitustorilla kesällä (Kirppikset tuottaa Event Production Finland): 17.5, 31.5, 14.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7, 26.7, 9.8 ja Huippukaupat tapahtumakokonaisuus kivijalkakaupoille tapahtuma viljasiilolla 6. Kaupunkijuhannus Mikkelin satamassa / Kansainväliset Suurmarkkinat Mikke-katujuna kesällä 8. Tivoli Seiterä Kirkkopuistossa Siilon valaisu lokakuusta huhtikuulle 10. Huippukaupat tapahtumakokonaisuus syys-lokakuulle 11. Valopuutarha lokakuulta helmikuulle 12. Joulun avaus marraskuun lopulla 13. Jouluvalaistus joulu- ja tammikuussa 14. Joulutori 2015 Lisäksi yhdistys on vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa seuraavia tapahtumia vuoden 2015 aikana: 14. Täydellinen liikuntavuosi Mikkelissä 15. Digitaalinen kaupunkiseikkailu (syyskuussa) 16. Mikkeli Art & Design tapahtumaviikko (syyskuussa) 6

99 Liite 2 / Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunki ja Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n kanssa Vuonna 2015 yhdistyksen tekemät päätoimenpiteet: Yhdistyksen jäsenyritysten edustaja ja edun valvoja Yhdistys tuottaa kilpailukykyä ja elinvoimaa keskustassa toimiville jäsenyrityksilleen. Yhdistys toimii jäsenyritysten edustajana kaupungin, maakuntaliiton ja matkailun kanssa tehtävissä yhteisissä projekteissa. Yhdistys edesauttaa jäsenyritysten menestymistä konkreettisilla toimenpiteillä ja kampanjoilla. City 2020 projekti City2020 projekti päättyi vuoden 2014 lopussa. Yhdistys tuottaa kaikki tarvittavat materiaalit maakuntaliittoon maksatushakemusta varten huhtikuun 2015 loppuun mennessä sekä selvittää yhteistyössä City2020 projektissa esille tulleiden keskustaa parantavien toimenpiteitä käytäntöön kaupunkiorganisaation hyväksymien päätösten mukaisesti. Viestintä ja mainonta Mikke ry järjestää joka kuukauden ensimmäisenä torstaiaamuna klo 8-9 aamukahvikeskustelun ajankohtaisista keskustan kehittämisaiheista jäsenyritysten ja kaupungin edustajille. Mikke ry:n netti- ja facebook sivuja pidetään aktiivisina. Mikke ry ja alueen radiokanavat harjoittavat järjestelmällistä tiedotusyhteistyötä keskustan tapahtumista ja elämästä. Mikke ry on perustanut uuden viestintä- ja markkinointitiimin vuoden 2014 lopussa, jonka toiminta jatkuu Tiimissä toimivat matkailujohtaja Maisa Häkkinen (Miset Oy), kulttuurijohtaja Marita Kajander (Mikkelin kaupunki), tavaratalojohtaja Taru Kuosma (Carlson Oy), torikauppias Kaija Ahonen (Torikauppa J. Ahonen), viestintäpäällikkö Satu-Mari Tolonen (Mikkelin kaupunki), yrittäjä Anne Väre (Nykynainen) ja Markus Tikkanen (INFO Mikkelin kirjakauppa). Mikke ry lähettää säännöllisesti ajankohtaistiedotteita mediatoimituksiin. Lisäksi medialle tiedotetaan tapahtumista ja muista toimenpiteistä aktiivisesti. Yhdistys mainostaa keskustan yritysten palveluita eri mediaformaateilla sekä etsii aktiivisesti eri mediamainontakeinoja esimerkiksi Venäjälle. Mikke ry tehostaa valtakunnallista mediatiedottamista EPressin kanssa solmitulla sopimuksella. Valaistus Mikkelin kaupungissa Siilon valaisua jatketaan. Kaupungin keskustassa loppuun kuluneita valoketjuja korvataan uusilla. Valoketjun valot tulevat palamaan koko talvikauden ajan marraskuun alusta helmikuun loppuun. Mikke ry vastaa Mikkelin keskustaan vuonna 2014 saapuneiden uusien jouluvalojen ylläpidosta sekä koordinoi valojen kiinnittämiset, poistot sekä säilytyksen. Mikke juna Mikke katujunan toimintaan ja kehittymiseen panostetaan tulevana kesänä. Kaupunkikeskustan ulkomainosjärjestelmä Mikke ry ylläpitää yhteistyökumppaneiden kanssa keskusta-alueen mainospaikkoja. Torin valotolpissa sekä kauppakeskus Akselin ja Stellan välissä olevien banderolli paikkojen ylläpito kuuluu Mikke ry:n toimenkuvaan. Kaupunkikeskustan tapahtumat Yhdistys toteuttaa lukuisan määrän tapahtumia Mikkelin keskustassa ja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa muita isoja tapahtumia (liite 1). Tapahtumien tavoitteena on luoda keskustasta elinvoimainen mielikuva, parantaa asukkaiden viihtyvyyttä, palvella keskustan yrityksiä sekä houkutella matkailijoita. 7

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli

Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli Mikkelin kaupunkistrategia 2014 2017 Kuva: Jere Lauha Kuva: Jere Lauha 1 Johdanto: Mikkeli tähtää parempaan hyvinvointiin kestävällä tavalla Mikkelin kaupunkistrategia

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot