Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 Avustusten ohje, joka tulee kaupungin nettisivuille Yleisohje Kaupunki myöntää talousarviovuosittain harkinnanvaraisia avustuksia: rekisteröidyille yhdistyksille niiden toimintaan kohdeavustuksia erillisiin tapahtumiin Kaupunki ei käsittele avustushakemuksia: liiketoimintaan yhtiöille yksityisille henkilöille myöhässä tulleita hakemuksia Kaupungin avustuksia saavat yhdistykset mainitsevat omassa viestinnässään (markkinointi ja mainostaminen), että kaupunki on tukenut niiden toimintaa. Kaupunki suhtautuu myönteisesti, jos kaupungin tukemissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa ei ole alkoholitarjontaa. Kaupunki edellyttää, että avustushakemus tukee kaupungin strategiaa. (linkki strategiakorttiin) Kaupunki voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustusta on käytetty avustushakemuksessa ilmoitetun vastaisesti. Avustushakemukset tehdään sähköisesti. Toiminta-avustukset Toiminta-avustus on yhdistysten vuosittaiseen toimintaan liittyvää avustusta. Tämä voi pitää sisällään yhdistyksen toiminnan perustehtäviä, vuokraa, ohjaajakuluja ja niitä kuluja, jotka edesauttavat yhdistyksen toimintaa toteuttamaan kaupungin strategisia tavoitteita. Avustushakemuksessa tulee esittää edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat sekä avustusvuodelle toimintasuunnitelma- ja talousarvio ja ottaa kantaa avustusten yleisohjeissa mainittuihin myöntämisperiaatteisiin. Maksatus tehdään, kuten eri toimialueiden ohjeissa on mainittu. Kohdeavustukset Kohdeavustukset ovat haettavissa talousarviovuoden aikana yksittäisiin tapahtumiin eri toimialueilla. Avustushakemuksessa tulee esittää kohteen toimintasuunnitelma- ja talousarvio ja ottaa kantaa kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Maksatus tehdään hakemuksen perusteena olevien kulujen toteutumisen perusteella. Avustushakemusten sähköiset lomakkeet Toiminta-avustus (linkki) Kohdeavustus (linkki) Linkki kaupungin strategiakorttiin

90

91 MIKKELIN KAUPUNKI toimiala pvm KUMPPANUUSSOPIMUS MIKKELIN KAUPUNGIN JA :N VÄLILLÄ ajalle esim. valtuustokausi tai kalenterivuosi 1. Osapuolet Nimet, osoitteet ja kumpi on tilaaja ja kumpi tuottaja. Sopimus perustuu johonkin ja siitä tarkka maininta (esim. tuotetut palvelut ja kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuosittain). Kumppanuussopimus on vastikkeeton, joten se ei ole ostopalvelusopimus. 2. Kumppanuussopimuksen strategia ja tavoitteet sekä toiminnot Kuvaus mitä tehdään. Maininta molemminpuolisesta sitoutumisesta. Miten kumppanuussopimus vaikuttaa kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja kaupungin talouteen. Miten kumppanuussopimus vaikuttaa tuottajan talouteen. 3. Sopimuksen tarkoittamat palvelut ja toimintatavat Eksakti kuvaus mitä tilaaja ostaa ja mitä tuottaja tuottaa (toiminnot, tilat jne.) 4. Toiminnallisen vastuun jakautuminen tilaajan ja tuottajan välillä Kuvaus henkilökunnasta ja sen vastuista sekä asiakkaista. Laadulliset tavoitteet ja miten esim. talous- ja asiakasprosessit dokumentoidaan tai miksi niitä ei dokumentoida jne. 5. Kumppanuuden palvelun hinta, maksukäytäntö, hinnantarkistus ja seuranta Mitä tilaaja maksaa, missä aikataulussa ja mihin saakka palvelun hinta on voimassa. Hintaa tarkistetaan vuosittain toiminnan ja tavoitteiden sekä kustannuskehityksen mukaisesti. Onko rahoitus ilman arvonlisäveroja. Tuleva vuosittainen rahoitus käsitellään kaupungin talousarvion raamissa kesäkuussa ja edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksyntää marraskuussa. Kumppanuussopimus käsitellään sopimusosapuolien kanssa vuosittain toukokuussa hinnan, maksukäytännön hinnantarkistuksen ja seurannan osalta. 6. Sopimuksen muut ehdot Toimiala, osoite Puhelin , sähköposti etunimi.sukunimi at mikkeli.fi Sivu 1

92 MIKKELIN KAUPUNKI toimiala pvm Laitetaan esim. Tämä sopimus korvaa kaupungin ja yhdistysten kesken voimassa olevat aikaisemmat avustuskäytännöt tms. Tuottajalle ei aseta muita sanktioita kun palvelutuotannon toteuttamiseen liittyvät ehdot (kohta 3). 7. Kumppanuussopimuksen voimassaoloaika ja irtisanomisaika Sopimus on voimassa toistaiseksi tai valtuustokauden tai jonkun muun ajan. Määriteltävä ja neuvoteltava. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään? kuukauden irtisanomisajalla: jos sopimuksessa mainitut palvelut ja toimintatavat eivät toteudu tai niissä tapahtuu muutoksia, eikä niistä päästä yksimielisyyteen tilaajan ja tuottajan kanssa käytävissä neuvotteluissa jos sopimuksessa mainittujen palvelujen ja toimintatapojen olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, joista tilaajan ja tuottajan kanssa ei päästä yksimielisyyteen Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään? kuukauden irtisanomisajalla, jos toinen osapuoli on asetettu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn toinen osapuoli on rikkonut muutoin olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä ole korjannut virhettään jonkin ajan kuluessa esim. 30 päivän kuluessa toinen osapuoli on jättänyt noudattamatta salassapitovelvollisuutta tai tietosuojaa törkeästi Kummankin osapuolen tulee tehdä irtisanominen perusteluineen kirjallisesti. 8. Sopimuserimielisyydet Kumppanuuteen ja sen toimeenpanoon liittyvät erimielisyydet käsitellään neuvotellen ja yhteisesti sovittujen muutosesitysten kautta. Mahdolliset riita-asiat käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa. 9. Ylittämätön este, force majeure Mikäli ilmaantuu ylittämätön este sopimusta tehdessä tai sen voimassaoloaikana, jota kumpikaan osapuoli ei ole voinut ottaa huomioon ja este on heistä riippumaton, osapuolet vapautetaan sopimuksesta siltä osin kun force majeure vaikuttaa tilanteeseen. 10. Sopimuksen liitteet Esim. tilinpäätösasiakirjat, toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille? jne. Mikkelissä pvm Viralliset allekirjoittajat Toimiala, osoite Puhelin , sähköposti etunimi.sukunimi at mikkeli.fi Sivu 2

93 KUMPPANUUSSOPIMUS Sopimuksen osapuolet: Mikkelin kaupunki (Y ), jäljempänä kaupunki. Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry (Y ), jäljempänä yhdistys. Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Sopimuksen tarkoitus: Kaupunki ja yhdistys toteuttavat tiivistä kumppanuusyhteistyötä vuodesta 2014 alkaen. Yhteistyön tavoitteena on tukea kaupungin strategian toteutumista eri osa-alueilla ja edistää kaupunkikeskustan jatkuvaa uudistumista asukkaiden moniarvoisena kohtauspaikkana. Tämä kumppanuussopimus sisältää kahdeksan (8) kohtaa sekä kaksi liitettä: 1. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n tarkoitus 2. Kaupungin strategian toteutuminen Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:ssä 3. Kumppanuussopimuksen tavoite 4. Kumppanuusstrategia 5. Kaupunkikeskustan mainonta ja muu viestintä 6. Kaupunkikeskustan tapahtumat 7. Sopimuksen taloudellinen arvo ja 8. Sopimuksen tarkistaminen Liite 1: vuoden 2015 tapahtumakokonaisuudet Liite 2: vuoden 2015 yhdistyksen tekemät toimenpiteet 1. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n tarkoitus Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry on keskustan yritysten, kiinteistönomistajien ja Mikkelin kaupungin muodostama yhdistys, jossa jäsenet harjoittavat keskinäistä yhteistyötä. Yhdistyksen päätavoitteena on tuottaa kilpailukykyä ja elinvoimaa keskustassa toimiville jäsenyrityksilleen. Lähiaikojen erityisenä kohderyhmänä ovat keskustan perinteiset kivijalkamyymälät, kahvilat ja ravintolat. Yhdistyksen tarkoituksena on myös tuottaa keskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa parantavia suunnitelmia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, sekä tukea suunnitelmien toteuttamista yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa. Vuosien aikana yhdistyksen yhtenä päätavoitteena on City2020 projektissa esille tulleiden keskustaa parantavien toimenpiteiden käytäntöön vieminen kaupunkiorganisaation hyväksymien päätösten mukaisesti. Yhdistys järjestää myös keskustan elävyyttä edistäviä tapahtumia ympärivuotisesti ja julkaisee keskustan tarjontaa markkinoivaa viestintää. 1

94 2. Kaupungin strategian toteuttaminen Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:ssä 2.1 Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja sen toiminnan vaikutukset asukkaiden hyvinvointiin Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Yhdistys järjestää paljon tapahtumia lapsille ja lapsiperheille ympäri vuotisesti. Esimerkkeinä: Jäätori tapahtumat houkuttelevat luistelemaan keskelle Mikkelin toria, Mikke junan pääasiakaskunta koostuu lapsiperheistä, Kaupunkijuhannus on koko perheen juhla Mikkelin satamassa, Tivoli Kirkkopuistossa, Joulun Avaus sekä Joulutori oheistapahtumineen. Yhdistyksen järjestämät tapahtumat houkuttelevat tuhansia lapsiperheitä keskustaan vuosittain. Tapahtumien laatua ja monipuolisuutta on tarkoitus kehittää entisestään jo vuoden 2014 aikana. Vuodelle 2015 suunnitellaan uusia isoja koko perheen tapahtumia mm. Talvikarnevaalit Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen Yhdistys tarjoaa tapahtumissaan erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia, joilla kuntalainen voi lisätä omaa hyvinvointia. Yhteistyö yleisten kulttuuripalveluiden tuottavien toimijoiden (mm. museot, kirjastot ja uimahallit) kanssa lisääntyy jo vuoden 2014 aikana ja ne otetaan entistä enemmän mukaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumakokonaisuuksiin. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä VALO projektin kanssa, jonka tavoitteena on profiloida Mikkelin kaupunki liikunnan mallikaupunkina vuoden 2014 aikana. Yhdistys edistää kaupunkisuunnittelussa kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavia elementtejä, mm. edistämällä turvallisten kaupunkikeskustan pyöräilyreittien suunnittelua ja lisäämistä. Tavoitteena on kannustaa kuntalaisia liikkumaan mahdollisimman aktiivisesti keskustassa myös ilman autoa Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja sen toiminnan vaikutukset elinkeinojen hyvinvointiin Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittyminen Yhdistyksessä on yli 100 jäsenyritystä ja toimijaa ja niiden määrää tullaan nostamaan Yhdistyksen aktiivisella toiminnalla yhteistyössä kivijalkakauppiaiden kanssa pyritään pitämään huolta kivijalkakauppojen kehittymisen pitkäjänteisyydestä. Lisäksi yhdistyksen aktiivinen toiminta pyrkii lisäämään keskusta-alueen vetovoimaisuutta yrittäjille luoden uusia työpaikkoja keskustaan. Toiminta myös ylläpitää keskustassa jo olemassa olevia työpaikkoja. Aktiivisella keskustan kehittämisyhdistyksellä Mikkelin kaupunki viestii hyvästä yhteistyötä ja menestyksestä. Kaupungin mainekuvan ja yleisen yritysilmaston kannalta on tärkeää, että yhdistystoiminta on aktiivinen, kehittyvä ja elinvoimainen Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu Yhdistyksen kasvavien tapahtumien kautta pyritään lisäämään matkailun yöpymisten määrää kaupungissa. Yhdistys pyrkii myös opastamaan kivijalkakauppojen verkkosivujen ja mahdollisten verkkokauppojen kehittämisessä Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja sen toiminnan vaikutukset ympäristön hyvinvointiin Rakennetun ympäristön laatu Yhdistyksen tärkeänä toimena on suunnitella toimenpiteitä Mikkelin keskustan rakennetun ympäristön laadun parantamiseksi. City2020 projektiin toukokuun 2014 loppuun mennessä valmistuvien suunnitelmien eteenpäin vieminen yhteistyössä kaupungin kanssa on vuosien 2

95 tärkeä tehtävä. Yhdistys pyrkii toimissaan edesauttamaan keskusta-alueiden puistojen, valaistuksen ja kevyen liikenteen liikenneväylien parantamista. City 2020 projektin tuloksena syntyy nopeasti toteuttamiskelpoisia idea- ja yleissuunnitelmia kaupunkikeskustan kehittämiseksi liiketoimintaympäristönä erityisesti keskustan perinteisen erikoistavarakaupan, kahviloiden ja ravintoloiden kannalta. Yhdistys on halukas osallistumaan Satamalahden alueen kehittämiseen etsien alueen viihtyisyyden ja houkuttelevuuden lisäämistä olevia elementtejä ja ratkaisuja. 3. Kumppanuussopimuksen tavoite 4. Kumppanuusstrategia Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry ja Mikkelin kaupunki ovat tehneet kumppaneina yhteistyötä yhdistyksen perustamisesta vuodesta 2002 lähtien. Kumppanuussopimuksen muotoon yhteistyö on puettu vuodesta 2012 alkaen. Kumppanuussopimuksen yhtenä päätavoitteena on kehittää keskustaa monipuolisena kaupallisena ympäristönä sekä elävöittää kaupunkikeskustaa erikokoisten ja erilaisten jäsenyritystensä kaupallisten tavoitteiden palvelemiseksi Mikkelin keskustan ominaispiirteitä vahvistaen. Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa kaupungin osallisuutta yhdistyksen toimintaan. Se on perusteltua elinkeinopoliittisesti, koska yhdistyksen toiminta lisää ostosmatkailun suuntautumista Mikkeliin ja vähentää mikkeliläisten ostosmatkailua muualle. Keskustan kaupallisen vireyden edistäminen tukee myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti elävän keskustan toteuttamista. Kaupunki on sopimuksen mukaan mukana yhdistyksen toiminnassa osoittamalla palveluksessaan olevia asiantuntijoita valittavaksi yhdistyksen hallitukseen, osallistumalla yhdistyksen toiminnan vuosisuunnitteluun ja osoittamalla varoja yhdistyksen käyttöön. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on myös varmistaa tiivis yhteistyö Mikkelin kaupungin, keskustan yritysten sekä kiinteistönomistajien välillä. Tavoitteena on myös luoda elävä ja elinvoimainen kaupunkikeskusta ja kaupunki-imago tukemalla yhdistyksen tapahtumatuotantoa. Sopimuksen kautta taataan jatkumo monille jo perinteeksi muodostuneille tapahtumille sekä mahdollistetaan uusien tapahtumien syntyminen. 4.1 Kaupunki on kaupunkikeskustan ensisijainen kehittäjä Kaupunki kehittää keskustaa viranomaisena, kiinteistönomistajana, julkisten palvelujen tuottajana (mm. kulttuuri- ja liikuntapalvelut), kaupungin markkinoijana ja elinkeinojen edistäjänä ja tapahtumien järjestäjänä. Yhdistyksen toiminta tukee kaupungin strategiaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkelin luomisessa. 4.2 Kaupunki harjoittaa yhdistyksessä yhteistyötä yritysten kanssa Kaupunki harjoittaa kaupunkikeskustan jatkuvaan uudistamiseen tähtäävää yhteistyötä keskustan yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa erityisesti kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksessä. Kaupunki osallistuu yhdistyksen toiminnan suunnitteluun erityisesti siten, että kaupungin 3

96 johtoryhmän edustajat neuvottelevat yhdistyksen hallituksen edustajien kanssa yhdistyksen toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja kaupungin palvelusopimuksen mukaisesta taloudellisesta korvauksesta vuosittain. 5. Kaupunkikeskustan mainonta ja muu viestintä 5.1. Yhdistys tehostaa vuosien aikana kaupunkikeskustan yritysten mainontamahdollisuuksia sekä viestintää eri mediakanavissa. Yhteistyö internet-viestinnässä vahvistuu kaupungin ja yhdistyksen välillä linkittämällä sivustot keskenään pääyhteistyötasolla. Internet yhteistyö Miset Oy/Matkailun kanssa vahvistuu. Lisäksi kaupungin viestintäosasto pidetään ajantasalla kaikista yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi kaupunki saa logonäkyvyyden kaikissa yhdistyksen painetuissa markkinointivälineissä, julisteissa ja ajankohtaistiedotteissa. Yhdistys sitoutuu myös markkinoimaan Mikkeliä omissa markkinointi- ja sidosryhmätilaisuuksissa. 6. Kaupunkikeskustan tapahtumat (liite 1) Vuosittain sovitaan erillisellä liitteellä seuraavan vuoden yhdistyksen kautta järjestettävät tapahtumat (liite 1), jonka kaupunki hyväksyy. Vuosittain sovittavat tapahtumat ovat yhdistyksen järjestämiä tapahtumia. Monet muutkin toimijat järjestävät tapahtumia kaupunkikeskustassa. Yhdistyksen tapahtumatuotanto kasvaa vuosien aikana kattamaan isoja tapahtumakokonaisuuksia. Yhdistyksen järjestämien tapahtumien yhtenä päätavoitteena on toteuttaa tapahtumat vuosittain, jotta niille syntyy luonnollinen jatkumo ja uskottavuus. Yhdistys organisoi tapahtumien tuotannon paikallisten yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten avulla. Yhdistys kehittää järjestämiensä tapahtumien kaupallista vaikuttavuutta jäsenyritystensä kannalta ja pyrkii järjestämään myös uusia tapahtumia. Yhdistys kantaa vastuun järjestämiensä tapahtumien mainonnasta. Yhdistys ylläpitää ja kehittää kaupunkitaajaman alueella olevaa ulkomainosjärjestelmää, jonka oikeudet kaupunki on luovuttanut yhdistykselle erillisellä sopimuksella (sopimus voimassa v ). 4

97 7. Sopimuksen taloudellinen arvo Kaupunki ostaa tässä sopimuksessa tarkoitetut palvelut vuosina hintaan euroa (alv 0)/vuosi. Kaupunginhallitus päättää vuosittain omien määrärahojen puitteissa yhdistykselle myönnettävästä rahoituksesta kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi. Kaupunki varautuu rahoittamaan yhdistystä sopimuskaudella seuraavasti: euroa (alv 0) vuonna euroa (alv 0) vuonna euroa (alv 0) vuonna euroa (alv 0) vuonna 2017 Monivuotinen sopimus takaa yhdistykselle mahdollisuuden kehittää toimintaa eteenpäin ja takaa toiminnan jatkuvuuden ja pitkäkantoisuuden. 8. Sopimuksen tarkistaminen kesken sopimuskauden Kumppanuussopimuksen tavoitteita muutetaan ja täsmennetään kaupungin tai yhdistyksen strategisten tavoitteiden muuttuessa. ALLEKIRJOITUKSET Mikkelissä. päivänä maaliskuuta 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry Kimmo Mikander Ari Liikanen Heikki Toivakka kaupunginjohtaja hallintojohtaja hallituksen puheenjohtaja 5

98 Liite 1 / Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunki ja Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n kanssa Vuonna 2015 yhdistyksen järjestämät tapahtumat: 1. Kansainväliset jäänveistofestivaalit Mikkelin torilla , Jääkonsertti torilla Let s Move tapahtumaviikonloppu (Mikkelin kaupungin 177-vuotisjuhlat) 3. Jättikirppistapahtumat Hallitustorilla kesällä (Kirppikset tuottaa Event Production Finland): 17.5, 31.5, 14.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7, 26.7, 9.8 ja Huippukaupat tapahtumakokonaisuus kivijalkakaupoille tapahtuma viljasiilolla 6. Kaupunkijuhannus Mikkelin satamassa / Kansainväliset Suurmarkkinat Mikke-katujuna kesällä 8. Tivoli Seiterä Kirkkopuistossa Siilon valaisu lokakuusta huhtikuulle 10. Huippukaupat tapahtumakokonaisuus syys-lokakuulle 11. Valopuutarha lokakuulta helmikuulle 12. Joulun avaus marraskuun lopulla 13. Jouluvalaistus joulu- ja tammikuussa 14. Joulutori 2015 Lisäksi yhdistys on vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa seuraavia tapahtumia vuoden 2015 aikana: 14. Täydellinen liikuntavuosi Mikkelissä 15. Digitaalinen kaupunkiseikkailu (syyskuussa) 16. Mikkeli Art & Design tapahtumaviikko (syyskuussa) 6

99 Liite 2 / Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunki ja Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n kanssa Vuonna 2015 yhdistyksen tekemät päätoimenpiteet: Yhdistyksen jäsenyritysten edustaja ja edun valvoja Yhdistys tuottaa kilpailukykyä ja elinvoimaa keskustassa toimiville jäsenyrityksilleen. Yhdistys toimii jäsenyritysten edustajana kaupungin, maakuntaliiton ja matkailun kanssa tehtävissä yhteisissä projekteissa. Yhdistys edesauttaa jäsenyritysten menestymistä konkreettisilla toimenpiteillä ja kampanjoilla. City 2020 projekti City2020 projekti päättyi vuoden 2014 lopussa. Yhdistys tuottaa kaikki tarvittavat materiaalit maakuntaliittoon maksatushakemusta varten huhtikuun 2015 loppuun mennessä sekä selvittää yhteistyössä City2020 projektissa esille tulleiden keskustaa parantavien toimenpiteitä käytäntöön kaupunkiorganisaation hyväksymien päätösten mukaisesti. Viestintä ja mainonta Mikke ry järjestää joka kuukauden ensimmäisenä torstaiaamuna klo 8-9 aamukahvikeskustelun ajankohtaisista keskustan kehittämisaiheista jäsenyritysten ja kaupungin edustajille. Mikke ry:n netti- ja facebook sivuja pidetään aktiivisina. Mikke ry ja alueen radiokanavat harjoittavat järjestelmällistä tiedotusyhteistyötä keskustan tapahtumista ja elämästä. Mikke ry on perustanut uuden viestintä- ja markkinointitiimin vuoden 2014 lopussa, jonka toiminta jatkuu Tiimissä toimivat matkailujohtaja Maisa Häkkinen (Miset Oy), kulttuurijohtaja Marita Kajander (Mikkelin kaupunki), tavaratalojohtaja Taru Kuosma (Carlson Oy), torikauppias Kaija Ahonen (Torikauppa J. Ahonen), viestintäpäällikkö Satu-Mari Tolonen (Mikkelin kaupunki), yrittäjä Anne Väre (Nykynainen) ja Markus Tikkanen (INFO Mikkelin kirjakauppa). Mikke ry lähettää säännöllisesti ajankohtaistiedotteita mediatoimituksiin. Lisäksi medialle tiedotetaan tapahtumista ja muista toimenpiteistä aktiivisesti. Yhdistys mainostaa keskustan yritysten palveluita eri mediaformaateilla sekä etsii aktiivisesti eri mediamainontakeinoja esimerkiksi Venäjälle. Mikke ry tehostaa valtakunnallista mediatiedottamista EPressin kanssa solmitulla sopimuksella. Valaistus Mikkelin kaupungissa Siilon valaisua jatketaan. Kaupungin keskustassa loppuun kuluneita valoketjuja korvataan uusilla. Valoketjun valot tulevat palamaan koko talvikauden ajan marraskuun alusta helmikuun loppuun. Mikke ry vastaa Mikkelin keskustaan vuonna 2014 saapuneiden uusien jouluvalojen ylläpidosta sekä koordinoi valojen kiinnittämiset, poistot sekä säilytyksen. Mikke juna Mikke katujunan toimintaan ja kehittymiseen panostetaan tulevana kesänä. Kaupunkikeskustan ulkomainosjärjestelmä Mikke ry ylläpitää yhteistyökumppaneiden kanssa keskusta-alueen mainospaikkoja. Torin valotolpissa sekä kauppakeskus Akselin ja Stellan välissä olevien banderolli paikkojen ylläpito kuuluu Mikke ry:n toimenkuvaan. Kaupunkikeskustan tapahtumat Yhdistys toteuttaa lukuisan määrän tapahtumia Mikkelin keskustassa ja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa muita isoja tapahtumia (liite 1). Tapahtumien tavoitteena on luoda keskustasta elinvoimainen mielikuva, parantaa asukkaiden viihtyvyyttä, palvella keskustan yrityksiä sekä houkutella matkailijoita. 7

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite SOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN TOTEUTTAMISESTA MIKKELIN SEUDULLA

Kaupunginhallitus Liite SOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN TOTEUTTAMISESTA MIKKELIN SEUDULLA Kaupunginhallitus 14.12.2015 Liite 1 413 SOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN TOTEUTTAMISESTA Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) 1 Sopimuksen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS Liite 7/KH 9.1.2017 31 SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopimuksen osapuolina ovat Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa kaupunki, Y-tunnus

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhteistyöstä elinvoimaisen ja viihtyisän kaupunkikeskustan ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä erityisesti

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhteistyöstä elinvoimaisen ja viihtyisän kaupunkikeskustan ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä erityisesti 1 (5) Yhteistyösopimus Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Ydinkeskusta ry:n kesken vuonna 2017 1. Sopijapuolet Kouvolan kaupunki, konsernipalvelut, elinvoima Torikatu 10 45100 Kouvola (jäljempänä kaupunki)

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 26.5.2016 klo 18.00 20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Mitä avustusta haetaan

Mitä avustusta haetaan 1 Hakemus palautetaan: Pirkkalan kunta /Kirjaamo Suupantie 6 C 33960 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi 040 133 5629 Hakemus on jätettävä viimeistään 112016 klo 15.00 Huom!

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 26.11.2013 113 KULTTUURIAVUSTUKSET 1. KOHDEAVUSTUS YHTEISÖILLE Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Järjestöfoorumi 11.3.2015 Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Ohjelma Avaus Harri Anttila Tulosalueiden alustukset Kehitysjohtaja Annaleena Rita Sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen Tekninen

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto ENONKOSKEN KUNTA Elinkeinojaos KOKOUSKUTSU 17.9.2015 Kokousaika 25.9.2015 klo 10.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05.

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05. Maaseutulautakunta 11 18.02.2015 Maaseutulautakunta 18 15.04.2015 Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/02.05.01/2015, 178/02.05.01/2015 MAALTK 18.02.2015 11 Hallintosäännön 9 :n 4. momentin 8. kohdan mukaan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot