ESPOON SUPEROSAKE TOIMINTASUUNNITELMA / TOk MISSIO SIJOITUSSTRATEGIA SIJOITUSSUUNNITELMA TOIMINTAMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON SUPEROSAKE TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013. 1 21.8.2012 / TOk MISSIO SIJOITUSSTRATEGIA SIJOITUSSUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTAMALLI"

Transkriptio

1 ESPOON SUPEROSAKE TOIMINTASUUNNITELMA MISSIO SIJOITUSSTRATEGIA SIJOITUSSUUNNITELMA TOIMINTAMALLI / TOk

2 MISSIO tarjota osakkeenomistajille tuottoa samana pysyvän tai kasvavan osingon ja osakkeen arvonnousun muodossa tarjota osakkeenomistajille keino sijoittaa kohteisiin joihin he yksityishenkilöinä eivät voi sijoittaa välittää osakkeenomistajille sijoitustapoihin, kohteisiin ja suhdanteisiin liittyvää tietoa heidän omien sijoitustoimiensa tueksi / TOk

3 SIJOITUSSTRATEGIA Sijoitusten allokointi osasalkkuihin Koko sijoitusmassan allokointi osasalkkuihin on eräs ES:n sijoitustoiminnan kulmakivistä. Allokaatiotaulukko kuvassa 1. esittää perusallokaatiot ja vaihteluvälit, joita muutetaan perustellusti vain tarpeen vaatiessa kuten suhdanteiden tai sijoitusstrategian oleellisesti muuttuessa. Sovituista allokaatiorajoista ei poiketa kuin perustelluista syistä. Sijoitussalkut ja luokat Sijoitusten hoitovastuut on jaettu kuvan 1. mukaisesti osasalkkuihin. ES:n sijoitukset voidaan myös luokitella instrumenttien luonteen mukaan: 1) Osakepohjaiset sijoitukset OMXH:n osakkeet ja henkilöstöoptiot Ulkomaiset pörssiosakkeet Kansaiväliset maa- tai segmenttikohtaiset ETF:t sekä Open End -sertifikaatit Pääomalainat Pääomasijoitusrahastoihin (todennäköisesti ei ) Pääomasijoitukset ei-pörssinoteerattuihin yhtiöihin (todennäköisesti ei ) 2) Käänteiset ja vipurahastot ja -sijoitukset BEAR-ETF:t ja -sertifikaatit sekä lyhyeksimyynti BULL-ETF:t ja -sertifikaatit 3) HEDGE-rahastosijoitukset Suomalaiset ja ruotsalaiset HEDGE-rahastot (todennäköisesti ei ) 4) Rahamarkkinasijoitukset Käteinen Määräaikaistalletukset Rahamarkkinarahastot Joukkovelkakirjalainat, obligaatiot / TOk

4 SIJOITUSSTRATEGIA Allokaatiot ja kiintiöt allokoinnin rajat määrittelevät osasalkkujen painojen ylä- ja alarajat koska kassa jolla ostot rahoitetaan on osasalkuille yhteinen, kunkin osasalkun merkittävästä kasvattamisesta tai pienentämisestä tehdään aina yhteispäätös salkkuvastaava voi ostaa, myydä ja vaihtaa salkkunsa kohteita johtoryhmän antamien valtuuksien puitteissa. Osalkuille on sovittu myös kiintiöt, joita käytetään osasalkkujen arvonmuutosten vertailuarvona / TOk

5 SIJOITUSSTRATEGIA Sijoitustoiminnan ohjaus Johtoryhmän päätöksin muutetaan kokonaisuuden sijoitusastetta sekä osasalkkujen välisiä allokointeja sovittujen %-rajojen puitteissa. Suhdanteita seuraten sekä fundamentti- ja teknistä analyysiä käyttäen pyritään sijoitusasteen ja osasalkkujen välisiä allokointeja ohjaamaan niin, että saataisiin mahdollisimman hyvä tuotto. Osasalkkujen hoitajien vastuulla on kunkin osasalkun kokonaistuoton maksimointi voittoja optimaalisesti keräämällä ja tappioita minimoimalla / TOk

6 SIJOITUSSUUNNITELMA (...jatkoa) Allokaatioiden rajat ja vastuuhenkilöt ALUE MIN.-% PERUS-% MAX.-% KIINTIÖ EUR HOITAJA Valuutta- ja korkosijoitukset Mika Kestosalkku Aarno OMXH osakkeet Salkku 1 1) Kari OMXH osakkeet Salkku Timo, Toni OMXH henkilöstöoptiot Toni Kansainväliset osakkeet (sis. P-maat) -Salkku Toni Kansainväliset osakkeet (ei P-maat) -Salkku Mika Maantieteellisen alueen rahastot Eero Toimialarahastot Eero HEDGE-rahastot Mika Vipurahastot (BULL ja BEAR) Toni BEAR rahastot (ilman vipua) Kari YHTEENSÄ Vipu- ja Bear max. Yht, 10% Vipu- ja Bear max. Yht, 10% 1) Voi sisältää Ruotsalaisia osakkeita 5% 10% 3% 12% 6% 8% 2% 6% 15% 23% 10% Valuutta- ja korkosijoitukset Kestosalkku OMXH osakkeet Salkku 1 1) OMXH osakkeet Salkku 2 OMXH henkilöstöoptiot Kansainväliset osakkeet (sis. P-maat) -Salkku 1 Kansainväliset osakkeet (ei P-maat) -Salkku 2 Maantieteellisen alueen rahastot Toimialarahastot HEDGE-rahastot Vipurahastot (BULL ja BEAR) BEAR rahastot (ilman vipua) Kuva 1. Perusallokaatiot / TOk

7 SIJOITUSSUUNNITELMA (...jatkoa) SIJOITTAMISEN SUUNTAVIIVOJA Uskotaan että osakekurssit ovat pudonneet enemmän kuin yhtiöiden tuloskunto edellyttäisi. Näin uskoen hyödynnetään odotettua yleistä kurssipudotusta sijoitusasteen nostoon 2012 kesän aikana Kurssiheilunnan hyödyntäminen mahdollisesti sijoittamalla Hedgerahastoihin, mikäli varteenotettavia vaihtoehtoja löytyy Seurataan yrityslainojen riskilisien tilaa: mikäli ne nousevat reilusti, voidaan sijoittaa sopiviin yrityslainoihin tai -lainakoreihin / TOk

8 SIJOITUSSUUNNITELMA (...jatkoa) Pitkä salkku vs. lyhyt salkku sijoituksia ei varsinaisesti jaeta pitkä- tai lyhytaikaisiin salkkuihin. Pääosa sijoituksista on sellaisia että niitä voidaan pitää niin kauan kuin tuotto-odotusta pidetään riittävän hyvänä ja riskitasoa sopivana. Näiden sijoitusten kesto voi tyypillisesti vaihdella muutamasta viikosta vuosiin jotkut sijoitukset kuten VIPU- ja BEAR-sijoitukset tyypillisesti pidetään tiukassa seurannassa ja oletus on ettei niitä tulla pitämään salkuissa kovin pitkään joidenkin sijoitusten kuten määräaikaistalletusten kesto on luonnollisesti tiedossa jo sijoitusta tehtäessä joihinkin Nordnetin ulkopuolisiin sijoitusinstrumentteihin (mm. tietyt rahastot) sijoittaminen ja niiden lunastaminen vaatii erillisten sopimus-, ym. papereiden toimittamista ja lunastuksissa voi myös olla 1kk tai pitempi irtisanomisaika. Näiden ylimääräisten toimien takia tällaiset sijoitukset tyypillisesti ovat kestoltaan pitkähköjä eli minimissään 6kk...1 vuosi / TOk

9 SIJOITUSSUUNNITELMA (...jatkoa) Tuottojen parannuskeinoja Viime aikojen volatiilit ja pidemmän aikavälin laskevat osakemarkkinat ovat osoittaneet, että osta ja pidä -strategialla on vaikeaa saada hyviä tuottoja. Kurssinousuja ja laskuja tulee tiuhaan, joten ajoittain saavutetut arvonnousut menetetään helposti ajan kuluessa. Stock picking yksinään ei myöskään tunnu tuottavan, koska on hyvin vaikeaa löytää kestonousijoita jotka olisivat immuuneja yleiselle kurssiheilunnalle ja pidemmän aikavälin laskutrendille. Sen sijaan ostojen ajoittaminen mataliin kurssitasoihin ja selvästi nousseiden kurssitasojen tuoman arvonnousun kotiuttaminen esim. 1 kk...1 v kuluessa ostosta voi usein tuottaa huomattavan aboluuttisen tuoton ja erityisesti vuosituoton. ==> ES pyrkii: - ajoittamaan ostoja aiempia kurssihuippuja alemmille tasoille - kotiuttamaan saavutettuja arvonnousuja kurssitasojen noustessa lähelle aiempia huippuja - käyttämään automaattisia tai käsikäyttöisiä stop-loss myyntejä äkillisiltä kurssilaskuilta suojautumiseen - käyttämään osakkeiden lyhyeksimyyntejä laskutrendissä ja ostamalla ne takaisin kurssien laskiessa lähelle aiempia pohjia tai alemmaksi asetetuilla tavoitehinnoilla / TOk

10 SIJOITUSSUUNNITELMA (...jatkoa) Riskienhallintasääntöjä automaattinen stop loss suomi+ruotsi -osakkeille (~20% huippuarvosta) manuaalinen stop loss vipuinstrumenteille kuten vipu-etf:t ja -sertifikaatit sekä henkilöstöoptiot (~50% huippuarvosta) yksittäisen kohteen sijoituksen maksimirajoitus h-optiot ja vipu-etf:t max. 5 keur per kohde osake- ja ETF-sijoitukset max. 30keur per kohde, jos arvo nousee yli, kotiutettava takaisin 30 keuroon (tämä pakottaa nousseen kohteen osittaiseen kotiutukseen) suuririskisten salkkujen maksimikoon pienennys (realisoiduilla tuotoilla maksimikoko voi kasvaa) optiosalkku 20 keur max vipusalkku 20 keur max ETF-salkun koon dynaamisempi ohjaus ajoittainen pienentäminen tai tyhjennys tekniseen analyysiin, P/E-lukuun tai muihin kriteereihin perustuen kollektiivinen "kevätsiivoustarpeen" arviointi ja mahdollinen salkun pienentäminen helmihuhtikuussa juoksuajan omaavien instrumenttien riskinhallinta optioiden minimijuoksuaikavaatimus esim. 10 kk sijoittaminen vain hyvien osingonmaksajayhtiöiden henkilöstöoptioihin ajankäytön hallinta: kohteiden maksimimäärä per salkku noin 6 kpl / TOk

11 TOIMINTAMALLI 1. Hallitus - hallitus hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät - valitsee operatiivisen johtoryhmän jonka vastuulla on varsinainen sijoitustoiminta ja yhtiön hallinto - hyväksyy yhtiön strategian ja toimintamallin - hallituksen kokoukset eivät käsittele sijoituspäätöksiä muulloin kuin poikkeustapauksissa 2. Operatiivinen toiminta - operatiivisesta toiminnasta vastaa hallituksen nimittämä johtoryhmä joka raportoi hallitukselle tämän määrittelemällä tavalla - toiminnan runko on 3-5 viikon välein pidettävät kokoukset ja niiden välinen muu kommunikointi. Kokoukset ja pöytäkirjat pidetään erillään hallituksen kokouksista ja pöytäkirjoista vaikkakin ajallisesti kokoukset voidaan pitää samassa yhteydessä - käytännössä 2009 hallituksen jäsenet hoitavat operatiiviset tehtävät; apuna voidaan käyttää esim. muita halukkaita osakkeenomistajia - operatiiviseen toimintaan kuuluu - sijoitustoiminta - yhtiön hallinto - viestintä osakkeenomistajille (osakaskokoukset, web-sivut) ja julkisuudelle (web -sivut, lehdistö) / TOk

12 TOIMINTAMALLI (jatkoa ed. sivulta) - lakisääteiset hallituksen tehtävät -yhtiökokousjärjestelyt, tilinpäätökset, osakeannit - vastuu yhtiön kaikesta toiminnasta - nimittää operatiivisen johtiryhmän - juridiikan, kirjanpidon ja verotuksen osaamisen varmistaminen - kokoukset n. 3-6 / vuosi - operatiivinen vastuu sijoitustoiminnasta - hoitaa hallinnon, kuten kirjanpidon ja yhteydet viranomaisiin -kokoukset jos tarve n. 1-2 / kk; jatkuva muu yhteydenpito - vastaa tiedonhankinnasta; järjestää yritysvierailut ym. tapahtumat - vastaa viestinnästä osakkaiden ja ulkopuolisten tahojen suuntaan SIJOITUS- TOIMINTA OSAKKEEN- OMISTAJAT HALLITUS OPERA- TIIVINEN JOHTORYHM Ä TIEDON HANKINTA OPERATIIVINEN TOIMINTA Kuva 3. Toimintamalli / TOk HALLINTO VIESTINTÄ

13 TOIMINTAMALLI (jatkoa ed. sivulta) Hallituksen jäsenten tehtävät on määritelty dokumentissa: - Hallituksen jäsenten tehtävät ja toimenkuvat Operatiivisen johtoryhmän jäsenten varsinaiseen sijoitustoimintaan liittyvät vastuut on lueteltu Kuvan 1. taulukossa. Muut tehtävät on määritelty yllämainitussa dokumentissa. Nimitys- ja palkkiovaliokunta on osakkaiden valitsema ja sen tehtävinä on laatia yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi sekä hallituksen ja operatiivisen johtoryhmän palkkiojärjestelmäksi / TOk

14 TOIMINTAMALLI (jatkoa ed. sivulta) HALLITUKSEN PALKKIOT Hallitukselle maksetaan tilivuodelta ns. hallintopalkkioita kevään varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. OPERATIIVISEN JOHTORYHMÄN PALKKIOT Operatiiviselle johtoryhmälle määritellään kevään varsinaisen yhtiökokouksen mukaisesti ehdollinen tuottosidonnainen palkkio, jonka maksamisen edellytyksenä on erikseen määriteltyjen tuottokriteereiden täyttyminen. JURIDIIKKA, KIRJANPITO, VEROTUS näiden alueiden osaamista on oltava jatkuvasti ja tarvittaessa saatavilla, koska lain ja verotuksen muutoksiin, osakeanteihin, yhtiöjärjestyksen tulkintoihin ja sen muuttamiseen, yms. liittyen on asiat pystyttävä hoitamaan sujuvasti ja luotettavasti. hallituksessa pyritään pitämään em. osaamista; lisäksi osaamisapua voidaan pyytää kirjanpitäjältä, osakkeenomistajilta ja ulkopuolisilta asiantuntijoilta tilivuoden kirjanpito on annettu ulkopuolisen maksullisen tilitoimiston hoidettavaksi VIESTINTÄ Yhtiön toiminnasta ja sijoituksista jaetaan tietoa yhtiön web-sivujen välityksellä Mahdollisuuksien mukaan järjestetään osakaskokouksia, joissa kerrotaan ajankohtaisista sijoittamiseen liittyvistä asioista yhtiön osakkaiden tai ulkopuolisten luennoitsijoiden voimin / TOk

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

KYSELYYN VASTASIVAT TÄTÄ KYSYTTIIN

KYSELYYN VASTASIVAT TÄTÄ KYSYTTIIN AKAVA Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto, KYYYN VASTASIVAT Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Palvelualojen ammattiliitto, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö, Ammattiliitto PRO Teollisuusalojen

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014 Riskienhallinta Vakuutusyhtiöllä tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä, joka on riittävän kattava yhtiön toimintaan nähden. Sisäinen valvonta on prosessi, johon kuuluu paitsi vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot