Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry"

Transkriptio

1 1 Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry Yhdistyksen toiminta-ajatus Yhdistys on jäseniään varten. Toiminta-ajatuksena on jäsenten ammatillisten ja taloudellisten etujen valvominen siten, että jäsenten palvelussuhteen ehdot ja palvelussuhdeturva säilyvät. Yhdistys tuottaa palveluja, joilla luodaan jäsenille edellytykset edistää yhteistoimintaa ja keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Yhdistyksen arvot 1. Jäsenlähtöisyys 2. Oikeudenmukaisuus 3. Tasa-arvoisuus 4. Edunvalvonta 5. Yhteistoiminta 6. Ammattitaito 7. Arvostus Yhdistyksen visio Yhdistyksen 60-vuotinen historia, jäsenten yhteistoiminta ja keskinäinen yhteenkuuluvuus muodostavat toimivan, kasvavan ja kilpailukykyisen sekä aktiivisen jäsenyhdistyksen. Yhdistys on luotettava jäsenten palvelussuhteen kehittäjä ja turvaaja, ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamisessa sekä järjestäessään koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, keskinäistä kanssakäymistä, virkistäytymistä ja liikuntamahdollisuuksia. Yhdistyksen tiedotus tavoittaa kaikki jäsenet reaaliajassa. Sähköinen viestintä on laajennettu internetiin. Yhdistyksen toiminta vuonna 2013 Kulunut vuosi oli 60. toimintavuosi. Puheenjohtajana toimi Anne Kuvaja. Yhdistyksen 60 vuotisjuhlia vietettiin Mukana juhlassa oli Jytyliiton puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sekä kutsuvieraina mm. entisiä puheenjohtajia ja yli 100 jäsentä. Tilaisuudessa jaettiin Jytyliiton myöntämiä ansiomerkkejä 9 ansioituneelle sekä yksi erityisansiomerkki. Talous Jäsenmaksun suuruus vuonna 2013 oli 1,18 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Tästä liitolle tilitettävä osuus oli 0,93 % ja yhdistykselle jäävä osuus 0,25 %. Palkattomalla virka/työvapaalla tai vastaavalla olevilta jäseniltä perittiin euromääräistä jäsenmaksua, jonka suuruus oli 5,00 /kk, tästä liitolle tilitettävä osuus oli 3,50 /kk. Kannatusjäseniltä perittiin jäsenmaksua 25 /vuosi. Yhdistyksellä on aikaisemmilta tilikausilta varaus Lapinmajojen tontin ostoon, varaus majojen korjauksiin, 60-vuotisjuhlien järjestelyyn sekä koulutus- ja virkistystoimintaan. Juhlavuoden järjestelyyn tarkoitettu varaus purettiin. Lisäksi purettiin osa koulutus- ja virkistystoimintaan tarkoitetusta varauksesta. Juhlavuoden vuoksi jäsenistölle tarkoitettuja tapahtumia oli normaalia enemmän. Tilikauden 2013 tulos 12,11 lisätään omaan pääomaan.

2 Jäsenet 2 Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 917, josta 844 oli työvoimajäseniä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 39. Ero myönnettiin 126:lle, joista eläkkeelle siirtyi 6 jäsentä ja 91 kannatusjäsentä. Jäsenmäärän kehitys on ollut laskevaa jo useamman vuoden ajan. Viimeisten kolmen vuoden ajan työvoimajäsenmäärän väheneminen on kuitenkin ollut hyvin maltillista. Vuoden 2012 lopun tilanteesta työvoimajäsenten määrä on vähentynyt 17:stä, joka on vain 1,9 %. Eläkeläisjäsenten jäsenlajin muuttaminen kannatusjäseneksi ja kannatusjäsenmaksun perimisestä päättäminen muutama vuosi sitten on vähentänyt kannatusjäsenten määrää huomattavasti. Tämä kehitys on vähentänyt yhdistyksen kokonaisjäsenmäärää, mutta työvoimajäsenten määrän suhteellinen osuus koko jäsenmäärästä on sitten ollut kasvussa. Pääosa jäsenistöstämme työskentelee Espoon kaupungilla. Toinen merkittävä jäsenistömme työantaja on Koulutuskuntayhtymä Omnia. Vuoden 2013 lopussa jäsenistöstämme Espoon kaupungin palveluksessa oli 741 ja Omniassa 38. Muut 68 jakautuivat usealle eri työnantajalle. Jyty Espoo tekee jatkuvasti työtä jäsenistömme palkkojen suotuisan kehityksen eteen. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset tulivat alkaen. Yleiskorotuksen suuruus oli molemmissa sopimuksissa 1,46 %/sopimusalan palkkasumma. Em. sopimusten mukaisesti paikalliset järjestelyerät tulivat maksuun samoin Järjestelyvaraerien suuruus oli molemmissa sopimuksissa 0,6 % sopimusalan palkkasummasta ( / KVTES ja /TS). Jaettavat palkkasummat sovittiin käytettäväksi 90 % tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja 10 % henkilökohtaisiin lisiin. KVTES:n isoja ryhmiä, joille tuli järjestelyvaraerästä korotusta, on paljon, mm. erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, fysioterapeutti, hammashoitaja, koulupsykologi, lähihoitaja, perushoitaja, vahtimestari, terveydenhoitaja ja osa koulunkäyntiavustajista. Talouspalveluissa yhtenäistettiin palkkoja nimikkeille, jotka tekevät samaa työtä. Päälliköiden sihteerin työtä pääasiassa tekeville toimistosihteereille saatiin korotusta samoin toimialojen asiantuntijoille (mm. talous-, tilasto-, henkilöstö-) saatiin korotusta. Lisäksi Jyty Espoo sai joitakin yksittäisiä palkkausepäkohtia korjattua. Järjestelyerästä maksettiin lähes 2200 palkantarkistusta ja summat vaihtelivat :n välillä, mutta keskimäärin summa oli n. 40 euroa. TS:n järjestelyerän jaossa isoimpia ryhmiä olivat arkkitehdit, karttatietokäsittelijät, kiinteistönhoitajat, paloesimiehet ja suunnitteluavustajat. Kaikkiaan korotus tuli 247 vakanssille ja summat vaihtelevat n :n välillä. Keskiarvo on 72 euroa, jota nostaa yhden suuren ryhmän saama korkeampi korotus (paloesimiehet 43 vakanssia/140 ). Jyty Espoo ei hyväksynyt neuvottelutulosta, koska yhdistyksemme esitystä ei tuloksessa huomioitu riittävästi.

3 Tässä jäsenmäärän kehitystä kuvaavia kaavioita JÄSENIÄ UUDET ERONNEET Jyty Espoon jäsenmäärän kehitys vuosina Jyty Espoon työvoimajäsenten määrän kehitys vuosina

4 4 Jäsenmäärän jakautuminen jäsenlajeittain ,1 % 3,7 % 83,2 % TYÖVOIMA 872 KANNATUS 137 VAPAA 39 Jäsenmäärän jakautuminen jäsenlajeittain ,1 % 3,6 % TYÖVOIMA ,4 % KANNATUS 121 VAPAA 36 Jäsenmäärän jakautuminen jäsenlajeittain ,4 %3,5 % 92,1 % TYÖVOIMA 844 KANNATUS 40 VAPAA 32 Jyty Espoon jäsenmäärän jakautuminen jäsenlajeittain vuosina

5 Jäsenistön jakautuminen toimialoittain Espoon Kaupungilla (kaavioissa ei ole mukana vapaajäsenet). 5

6 6 Espoon kaupungin palveluksessa olevien 01TOI010 hinnoittelussa olevien palkkakehitys (hinnoittelukohdassa ovat mm. sihteeri, toimistosihteeri, palkkakirjanpitäjä, assistentti, sovellusneuvoja ja kirjanpitäjä) Koulusihteerien, sihteerien ja kirjastovirkailijoiden palkkakehitys

7 7 3300, , , , , , , , , , , , , ,00 ASKIRJ HALL AS HANKINTA-ASIANT HENK.ASIANTUNT PALV.SUHD.AS.T REKR AS TUNT TALOUSASIANTUNT TIETOASIANTUNT , , , , , , , , , , , , , ,00 ASKIRJ HALL AS HANKINTA-ASIANT HENK.ASIANTUNT PALV.SUHD.AS.T REKR AS TUNT TALOUSASIANTUNT TIETOASIANTUNT , , , , , , , , , , , , , ,00 Eri asiantuntija nimikkeiden palkkakehitystä ASKIRJ HALL AS HANKINTA-ASIANT HENK.ASIANTUNT PALV.SUHD.AS.T REKR AS TUNT TALOUSASIANTUNT TIETOASIANTUNT. 2013

8 8 Kokoukset Kevätkokous pidettiin Valtuustotalolla, vihreiden ryhmähuoneessa Kokouksen puheenjohtajana toimi Göran Ekegren ja sihteerinä Eila Frisk. Kokoukseen osallistui 16 jäsentä. Syyskokous pidettiin valtuustotalon kahviossa Kokouksen puheenjohtajana toimi Anne Kuvaja ja sihteerinä Eila Frisk. Kokoukseen osallistui 35 jäsentä. Huomionosoitukset Merkkipäiviään viettäviä ja eläkkeelle jääviä jäseniä muistettiin yhdistyksen kukkalahjakortilla, kukilla tai Heljä Liukko- Sundströmin keramiikkataululla. Lisäksi yhdistys muisti tutkinnon suorittaneita ja pitkään palvelleita jäseniä. Hallitus ja toimihenkilöt Hallituksen puheenjohtajana toimi Anne Kuvaja ja varapuheenjohtajana Johanna Aarrekorpi. Sihteerinä toimi Eila Frisk ja loppuvuoden Katja Vidgren, rahastonhoitajana Raimo Männikkö, kirjanpitäjänä Leena Hilpas, jäsenasiainhoitajana Elina Nyman, koulutusvastaavana Eila Frisk ja tiedottajana Kaisa Pitkänen. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti vuoden 2013 aikana: Anne Kuvaja, puheenjohtaja Palveluliiketoimen toimiala 9/10 Katja Vidgren, jäsen, sihteeri Tekninen ja ympäristötoimi 8/10 Anne Ranta, varajäsen Tekninen ja ympäristötoimi 1/10 Eila Frisk, jäsen ja varasihteeri Sivistystoimi 10/10 Matti Kultajoki, varajäsen Sivistystoimi 0/10 Johanna Aarrekorpi, jäsen, varapuheenjohtaja Sivistystoimi 8/10 Risto Nikkari, varajäsen Sivistystoimi 0/10 Joanna Ikonen, jäsen Sivistystoimi 7/10 Sirpa Muttonen-Lehto, varajäsen Sivistystoimi 1/10 Pasi Virta, jäsen Palveluliiketoimen toimiala 8/10 Heidi Blomster, varajäsen yksityinen 1/10 Raili Monto, jäsen Sosiaali- ja terveystoimi 7/10 Paula Pitkälä, varajäsen Sosiaali- ja terveystoimi 3/10 Minna-Riitta Järvinen, jäsen Sivistystoimi 5/10 Marja-Riitta Järvinen, varajäsen Sisäisen tarkastuksen yksikkö 4/10 Anne Lagerström, jäsen Palveluliiketoimen toimiala 8/10 Reetta Ronkainen, varajäsen Palveluliiketoimen toimiala 1/10 Niina Sahramaa, jäsen Omnia 9/10 Satu Koivisto, varajäsen Omnia 1/10 Lisäksi kokouksiin osallistuivat pääluottamusmies Elina Nyman 7 kertaa, rahastonhoitaja Raimo Männikkö 5 kertaa ja kirjanpitäjä Leena Hilpas 2 kertaa. Hallitus kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 169 asiaa, joihin ei ole laskettu mukaan kokouksen avausta, pöytäkirjan tarkastajien valitsemista, työjärjestyksen hyväksymistä eikä kokouksen päättämistä. Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. Edunvalvontatoimikunta ja luottamusmiestoiminta Edunvalvontatoimikuntaan kuuluvat luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Edunvalvontatoimikunnan tehtävänä on edistää Jyty Espoon jäsenten palkkausta, palvelussuhteen ehtojen toteutumista, seurata palkkakehitystä ja valmistella palkantarkistusesityksiä.

9 9 Toimikunnan yhteisiä kokouksia oli vuonna 2013 neljä ja lisäksi toimialakohtaisia tapaamisia oli muutamia. Kokouksissa käsiteltiin toimialakohtaisia ja koko kaupunkia koskevia ajankohtaisia asioita. Palveluliiketoimen luottamusmiehet jakoivat toimialansa yksiköt siten, että jokaisella on omat vastuualueensa. Pääluottamusmies Vuosi oli pääluottamusmies Elina Nymanin kauden ensimmäinen. Pääluottamusmies osallistui yksittäisiä jäseniä koskeviin kuulemistilaisuuksiin, neuvotteluihin ja palkka- ja palvelussuhdeasioiden selvittämiseen. Lisäksi hän toimi henkilöstön edustajana kaupungin henkilöstötoimikunnassa, Sivistystoimen henkilöstötoimikunnassa, Svenska Rum kehittämistyöryhmässä, Sivistystoimen esikunnan kehittämistyöryhmässä ja urapalvelut ryhmässä. Lisäksi hän toimi varahenkilöstönedustajana kaupungin henkilöstöneuvostossa, Yhteispalvelupisteen kehittämistyöryhmässä, Palveluliiketoimen työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämisen ohjausryhmässä, Sosiaali- ja terveystoimen apuvälineiden siirto -työryhmässä ja Espoon sairaalan ja HUS Desikon yhteistyön kartoittaminen -työryhmässä. Neuvottelutoiminta Pääluottamusmies osallistui kymmeniin yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin. Neuvottelut koskivat mm. Sivistystoimen palvelujen kehittämistä ja organisaatiouudistusta, työsuojeluvaalien järjestämistä, työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä, yhteispalvelun siirtymistä Sivistystoimesta Palveluliiketoimeen, kaupunkisuunnittelun organisaatiomuutosta ja järjestelyvaraeriä. Paikallisneuvotteluja käytiin myös luottamusmiesten ajankäytöstä ja Sopimuksesta yhteistoiminnan organisoimiseksi Espoon kaupungissa. Osaan neuvotteluista osallistui myös varapääluottamusmies. YT työpaikkakokoukset Jäsenet kutsuivat pääluottamusmiehen lukuisiin yt työpaikkakokouksiin, joista lähes kaikkiin joko hän tai varapääluottamusmies osallistui. Luottamusmiehet vuonna 2013 Pääluottamusmies Elina Nyman Luottamusmies Varapääluottamusmies Eila Frisk Varaluottamusmies Palveluliiketoimen toimiala (Hallinto- ja kehittäminen, Kaupunkitieto, Tietotekniikka, Kirjanpito, Myyntilaskut, Palkanlaskenta) Tarja Holmström Terhi Palenius (Henkilöstö, Ostolaskut, Hankinta, Logistiikka, EKI) Anne Lagerström (EKI/Siivous, Aula- ja turvallisuus ja kiinteistönhoito, Catering, LUP, Kaupunkitekniikka) Pasi Virta Hanna Eloranta Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Raili Monto Sirpa Salonen Sivistystoimen toimiala Virve Lindholm Eila Frisk Johanna Aarrekorpi Raisa Alameri-Sajama Risto Nikkari Minna Kangasniemi Teknisen ja ympäristötoimen toimiala Anne Ranta Anne Palenius Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA Tiina Tavio Jaana Matilainen

10 10 Nuorten aikuisten toiminta Yhdistyksen omaa toimintaa ei ollut, joten nuorille aikuisille tarjottiin mahdollisuus osallistua Helsingin alueen, Uudenmaan alueen ja STTK:n järjestämiin tilaisuuksiin. Tiedotustoimikunta Toimikunnan kokoonpano vuonna 2013: Elina Nyman Kaisa Pitkänen Anne Kuvaja Jäsenlehti Pinna ilmestyi 9 kertaa vuonna Jäsenlehti jaetaan pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. Lehti oli luettavissa myös yhdistyksen sivuilla Internetissä (www.jyty-espoo.fi). Lisäksi kiireellisistä asioista tiedotettiin jäsenkirjeiden ja sähköpostin välityksellä suoraan jäsenille sekä verkkosivuilla. Jyty Espoon oma kalenteri tehtiin jäsenille sekä suomeksi että ruotsiksi. Ajankohtaisista edunvalvonta-asioista, koulutustilaisuuksista, majoista ja vapaa-ajan tapahtumista tiedotettiin Pinnassa sekä yhdistyksen verkkosivuilla. Koulutus- ja virkistystoimikunta Toimikunnan kokoonpano vuonna 2013: Eila Frisk puheenjohtaja ja koulutusvastaava Sivistystoimen toimiala Helena Jämsén Palveluliiketoimen toimiala Jaana Matilainen Omnia Niina Sahramaa Omnia / Hallituksen edustaja Toimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana kuusi kertaa. Vuoden aikana jäsenille järjestettiin mahdollisuus osallistua erilaisiin tapahtumiin. Jäsenille tiedotettiin virkistys- ja koulutusmahdollisuuksista pääsääntöisesti Pinnassa. Juhlavuotena erilaisia jäsentapahtumia oli runsaammin kuin aikaisempina vuosina. Koulutus- ja virkistystilaisuudet - Helmikuussa järjestettiin ystävänpäivän elokuva, jota katsomaan tuli 25 yhdistyksen jäsentä - Jäsentilaisuudessa puhumassa oli Anna Perho, otsikolla Seitsemän askelta parempaan arkeen. Kuuntelijoina oli n. 40 henkilöä. - Ostosmatka Hämeenlinnan seudulle järjestettiin kesäkuussa. Hämeenlinnasta matka jatkui Lepaan viini- ja puutarhatilalle. Paluumatkalla piipahdettiin vielä Iittalan Lasimäellä. Matkalla mukana oli 23 henkilöä. - Nice Run:iin osallistuttiin kahden joukkueen voimin. - Uudenmaan Jyty Seniorit järjestivät retken Heinolan kesäteatteriin 25.7., matkalla käytiin ostoksilla Orimattilan Outletissa. Seniorien lisäksi Jyty Espoon jäseniä mukana oli Juhlavuoden matka suuntautui Budapestiin Matkalle osallistui 51 jäsentä. - Sirkus Finlandian esitystä kävi seuraamassa 13 jäsentä perheineen. - Joulukorttikurssille osallistui 11 jäsentä. - Club for five:n joulukonsertissa Helsingin musiikkitalossa oli 54 henkilöä. - Perinteinen glögitilaisuus järjestettiin 12. joulukuuta valtuustotalon kahviossa, mukana myös Stella Polariksen näyttelijät Sari Siikander ja Tobias Zilliacus. Jäseniä tilaisuudessa oli yli 100. Osallistujien kesken arvottiin Jytyym. tuotteita. Lisäksi jäsenet osallistuivat JYTY:n ammattiyhdistystoiminnan perus- ja jatkokursseille sekä ammatillisille opintopäiville: Liiton järjestämiin koulutuksiin 62 henkilöä - joista ammatillisiin opintopäiviin 10 henkilöä - työhyvinvointiviikonloppuun 5 henkilöä koulutuspäiviä yhteensä 68 päivää Oman yhdistyksen koulutuksiin/seminaareihin/ yhteistyötapaamisiin ym. tilaisuuksiin 70 henkilöä

11 Majatoimikunta 11 Toimikunnan kokoonpano 2013: Alaranta Iiro Palveluliiketoimen toimiala Hyvärinen Markku Tekninen ja ympäristötoimi Kuvaja Anne hallituksen edustaja Palveluliiketoimen toimiala Majatoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan. Asiat hoidettiin sähköpostikirjeenvaihtona. Väransbyn majan rakennuslupakuvioita selvitettiin ja työ jatkuu vielä vuonna Väransbyn majaa ei vuokrattu kesällä 2013, koska majalla ei ole ollut rakennuslupaa vuoden 2001 jälkeen. Lapinmajoja vuokrattiin yhteensä 25 viikkoa, joka jakaantui niin että Hopun vuokraviikkoja oli 14 ja Hipun 11. Heinäkuussa 2013 hankittiin molempiin mökkeihin uudet televisiot. Majojen kuntotutkimus kilpailutettiin loppuvuodesta ja hallitus päätti valita Raksystemsin tekemään majojen kuntotutkimus keväällä Gourmet Klubi Gourmet Klubissa on yhdistyksen jäseniä noin 30 ja lisäksi mukana myös eläkeläisjäseniä. Klubilaiset kokoontuivat muutaman kerran vuodessa helsinkiläisissä ravintoloissa. Osallistujia oli kymmenen molemmin puolin kerrallaan. Ruokia odotellessa keskusteltiin kuulumisista ja ajankohtaisista asioista. Lokakuussa täyteen tuli 25 toimintavuotta. Edustus Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitossa ja STTK:ssa Jytyn liittovaltuusto Jytyn liittohallitus Jytyn Uudenmaan aluehallitus liittovaltuutettu Katja Vidgren II varajäsen Raili Monto jäsen Elina Nyman varajäsen Niina Sahramaa STTK:n pääkaupunkiseudun paikallistoimikunta jäsen, varapuheenjohtaja Raili Monto STTK:n Uudenmaan aluetoimikunta jäsen, sihteeri Raili Monto Yhteistoimintasopimuksen mukaiset henkilöstöedustajat Jäsen Kaupungin henkilöstötoimikunta Elina Nyman Henkilöstöneuvosto Taina Ruotinen, puheenjohtaja Tuija Lindstedt varajäsen Eila Frisk Elina Nyman Katja Vidgren Sosiaali- ja terveystoimi Henkilöstötoimikunta Raili Monto Paula Pitkälä Johtoryhmät Esikunta Paula Pitkälä Perhe- ja sosiaalipalvelut Sirpa Salonen Sivistystoimi Henkilöstötoimikunta Jemina Sirviö Elina Nyman Johtoryhmät Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Taina Ruotinen Vapaan sivistystyön tulosyksikkö

12 Göran Ekegren Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö, Pirkko Sillanpää Liikuntapalvelujen tulosyksikkö Nina Laaksonen 12 Lautakunnat Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta, II varaedustaja Taina Ruotinen Liikuntalautakunta, I varaedustaja Göran Ekegren Teknisen ja ympäristötoimen toimiala Henkilöstötoimikunta Katja Vidgren, varapuheenjohtaja Mia Saarelma Johtoryhmät Esikunta Katja Vidgren Kaupunkisuunnittelukeskus Mia Saarelma Johtokunnat Tilakeskus Anne Palenius, varsinainen edustaja Jyty Espoo ry:n hallitus

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013 MEDIA-ALAN MURROS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ

TOIMINTAKERTOMUS 2013 MEDIA-ALAN MURROS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen ammattiosasto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä. Grafinet ja TEAM neuvottelevat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö TEHY ry Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 707 ry ao707@tehy.net http://ao707.tehy.fi 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli ammattiosaston

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA

VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA Päivi Rajalin Opinnäytetyö Kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma 2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/TURUN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 RAKENNUSLIITTO 90 VUOTTA Toimintakertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 EDUNVALVONTAOSASTO (EVO) 8 Muu edunvalvonta 8 TYÖEHTOTOIMINTA 9 Talonrakennusala 9 Talotekniikka-ala

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2011. Kuva: A1Media

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2011. Kuva: A1Media KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kuva: A1Media 2 (8) Kaarinan Kehitys Oy on vuonna 1992 perustettu, vuonna 2004 varsinaisen toimintansa aloittanut Kaarinan kaupungin, Kaarinan Yrittäjät ry:n ja

Lisätiedot

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradsutmätningsmän rf Tiedostuslehti 1/2011. Tässä numerossa:

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradsutmätningsmän rf Tiedostuslehti 1/2011. Tässä numerossa: Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradsutmätningsmän rf Tiedostuslehti 1/2011 Tässä numerossa: Puheenjohtajan katsaus Kokouskutsu Toimintasuunnitelma v. 2011 Luottamusmiehet ym. ENNÄTYSTULOKSESTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002. Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n. Sisältö

VUOSIKERTOMUS 2002. Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n. Sisältö Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n VUOSIKERTOMUS 2002 Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus Keväällä 2002 jäsenemme valitsivat uuden valtuuston. Valtuustoryhmät pohtivat kesällä TEKin jäsenpalvelujen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot