Haaparannan kaupungin laatupanostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haaparannan kaupungin laatupanostus"

Transkriptio

1 Haaparannan kaupungin laatupanostus

2 Tarkoitus: Poliittisesti ohjatussa organisaatiossa on erittäin tärkeää että kommunikaatio, keskustelu ja vaikutusmahdollisuudet myös vaalien välissä toimivat. Kansalaiskeskustelun kautta saadan paitsi eri kysymyksien hyvä ankkurointi myös hyvä perusta valtuutettujen päätöksille: ne arvot jotka ovat voimassa väestön keskuudessa limittyvät yhteen niiden asiatietojen kanssa, joita virkamiehet tuottavat ennen päätöksiä. Tämä vahvistaa demokratiaa ja lisää kunnan toimintojen tehokkuutta. Myös luottamus demokraattisen järjestelmään lisääntyy. Kokonaisvaltainen Tavoite: Kansalaiset ovat tietoisia, sitoutuneita ja osallisia Toiminnat: E-petitioner/E-aloite Mahdollisuus jättää ehdotuksia kunnalle Internetissä ja muut voivat kannattaa ehdotusta allekirjoittamalla sen Kunnan laatu lyhyesti Helposti ymmärettävä laatuselvitys, jossa mittaamme kunnan laatua eri mitoilla ja voimme verrata itseämme toisiin kuntiin Lähetykset Kunnanvaltuustosta kotisivuilla. Kotisivujen kehittäminen. Kansalaisbudjetti osa kunnan budjetista annettaan väestön päätettäväksi Lisätä avoimuutta kunnantalon fyysisten korjaustöiden kautta

3 Tarkoitus: Keskustelun ja vaikuttamisen lisäksi on tärkeää, että organisaatiomme virkamiehet toimissaan aina lähtevät asiakkaan/kansalaisen tarpeista. Arkipäivästen asioiden hoitaminen täytyy olla tehokasta mutta oikeusturvallista. Asiakkaan on nopeasti ja helposti saatava oikeaa tietoa mistä apua saa, täytyy olla helppoa jättää ja seurata asiansa etenemistä, eri palveluja on silloin kun se on mahdollista tarjottava riippumatta ajasta ja paikasta. Järjestelmällinen mielipiteiden ja valituksien käsittely ja vaikutus/palaute. Kokonaisvaltainen tavoite: Tyytyväisiä asiakkaita oikeudenmukaisen, helpon ja tehokkaan asioiden käsittelyn kautta Asiakaslähtöinen lähestymistapa joka tilanteessa Ottaa käyttöön Kansalaiskonttori Ottaa käyttöön uusi asioiden käsittelyjärjestelmä Kehittää e-palveluja Järjestelmällinen mielipiteiden ja valitusten käsittely Lagen om Valfrihet käyttöönotto

4 Tarkoitus: Se miten organisaatiota johdetaan on suora yhteys siihen mitä tuloksia ja mitä laatua saadan aikaiseksi. Vielä tärkeämpää tämä on poliittisesti johdetussa organisaatiossa missä kansan tahto tulee tulla esille siinä MITÄ tehdään: Politiikka ohjaa kokonaisvaltaisilla tavoitteilla/suuntaviivoilla ja budjetin priorisoineilla ja virkamiehet toteuttavat löytämällä vastauksen toteutukseen, eli kysymykseen MITEN, sekä järjestävät seurannan ja arvioinnin sekä palautteen. Kysymys toimivasta ohjausjärjestelmästä kunnassa on loppujen lopuksi myös kysymys demokratian toimivuudesta. Kokonaisvaltainen tavoite: Selvä ohjaus läpi koko organisaation, Kunnanvaltuustotasolta aina työtekijätasolle Selvempi määritelmä politiikka- ja virkamiesrooleista, koulutusta Yhtenäinen ja järjestelmällinen toimintojen suunnittelu/ seuranta/arviointi/analyysi/palaute/parannus

5 Tarkoitus: Sisäinen tarkastus on osa toimivaa ohjausta. Sisäinen tarkastus tarkoittaa tässä yhteydessä laajempaa käsitettä kuin että tarkastamme että asiat tehdään oikein. Yksinkertaisesti se tarkoittaa, että on selvillä että teemme niitä asioita joita meidän tulee tehdä: että seuraamme niitä tavoitteita joita on asetettu, havaitsemme poikkeamat ja puutumme niihin, että voimme nopeasti muuntautua mikäli joudumme priorisoimaan uudelleen. Kaikki tämä järjestelmällisesti ja nopealla palautuksella. Sisäiseen tarkastukseen kuuluu myös että olemme kriittisiä niille työprosesseille/-rutiineille joita meillä on: että yritämme jatkuvasti nähdä parannusmahdollisuuksia toiminnoissame ja poistamme turhia momentteja. Kaikki tämä, jotta voimme laadukkaammin tehdä työmme. Kokonaisvaltainen tavoite: Päätetyt tavoitteet täytetään tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa organisaatiossa. Suunnitelma sisäiselle tarkastukselle Työprosessien kartoittamisia

6 Tarkoitus: Kaikki ihmiset jättävät elämantavallaan oman jalanjälkensä planeettaamme. Haaparannan kaupunki on suuri erinäisten tavaroiden ja palveluiden kuluttaja, jotka eri tavalla vaikuttavat ympäristöömme/ilmastoomme. Kunta voi myös vaikuttaa omalla hyvällä esimerkillään ja olla ajamassa ilmastoasioita. Jotta voimme antaa perinnön seuraaville sukupolville, joka vähentää meidän haitallista ilmastovaikutustamme, täytyy meidän olla ilmastojärkevämpiä. Kokonaisvaltainen tavoite: Haaparanta on ilmastojärkevä kaupunki, haitallinen ilmastovaikutus vähentynyt, eettisesti kestävä tavaroiden ja palveluiden kulutus Ilmastostrategikon palkkaaminen Vihreä tilinpäätös/seuranta Ympäristöystävällisten autojen lisääntynyt hankinta Vähentynyt jätemäärä Lisääntynt reilunkaupan tuotteiden kulutus y m

7 Tarkoitus: Turvallisuuden tunne asuinympäristössään on yksi perustavanlaatuisimmista tarpeistamme. Eri toimien kautta, jotka ennaltaehkäisevät rikoksia, vahinkoja ja onnettomuuksia voimme saavuttaa turvallisuuden tunteen kaupungissamme. Hyvän kokonaisnäkemyksen, yhteistoiminnan ja suunnittelun kautta voimme estää ja vähentää inhimillisten, taloudellisten ja ympäristöllisten resurssien menetyksiä. Hyvän organisaation, hyvien suunnitelmien ja rutiinien kautta voimme tuntea varmuutta siitä että myös onnettomuudet ja kriisit hallitaan luottamusta herättävällä tavalla. Kokonaisvaltainen tavoite: Kaupunki, jossa asukkaat tuntevat itsensä turvallisiksi Oma pelastustoimi, jonka piiriin kaikki turvallisuutta käsittelevät asiat on koottu y m

8 Tarkoitus: Helmikuusta 2009 asti on Haaparannan kouluissa ollut meneillään uudistus- ja kehityshanke tavoitteena modernisoida koulu ajanmukaiseksi oppimisympäristöksi, jossa vallitsee kokonaisvaltainen ajattelu yksilön ympärillä. Hankkeen aikana suunnitellaan ja rakennetaan uusi, moderni ja ajanmukainen lukio joka yhdistetään muihin toimintoihin ja elinkeinoihin. Koulun sijaintina on laajentuva ja dynaaminen På Gränsen Rajalla-alue. Uuden lukion suunnittelun ja rakentamisen rinnalla hanke myös valmistaa oppilaita tulevaisuuden yhteiskuntaan. Tulevat työmarkkinat ja yhteiskunta yleensäkin on erilainen tänään kuin eilen. Koulu tulee luoda edellytykset sille, että myös huomispäivän aikuiset hallitsevat sen taidon ja tiedon mitä tulevaisuuden yhteiskunta vaatii. Koulun tulee myös luoda uusia oppimisen muotoja uuden pedagogiikan ja uusien käytäntöjen/metodien kautta missä työkalut jotka ovat tarkoituksenmukaisia tulevaisuuden yhteiskunnassa tulevat kokonaan käyttöön. Tämä tulee olemaan tärkein muutos tulevaisuuden perustan luomisessa, joka koskee kaikkia kouluja Haaparannassa. Kokonaisvaltainen tavoite: Tavoitteena ei ole ainostaan rakentaa uusi koulu, vaan ennenkaikkea: Täyttää uusi ja olemassaolevat koulut kaikilla niillä ainesosilla, sisällöillä ja toiminoilla tekniikan ja metodien muodossa, jotka ovat nousseet esille hankkeen ankkurointityössä, jatkuvasti laajan osallisuuden ja vahvan johtajuuden vuorovaikutuksessa. Toiminnot: Snöflingan - Ny Gymnasieskola & omstrukturering av grundskolan Nya lärprocesser - Tänk Om - Kvalitetsarbetet i skolan

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Politiikassa ei ole mitään hävettävää!

Politiikassa ei ole mitään hävettävää! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Politiikassa ei ole mitään hävettävää! -Demokratiapoliittinen

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot