Päästöjen rajoittamisen hyödyt ja kustannukset. Juha Honkatukia Tutkimusjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päästöjen rajoittamisen hyödyt ja kustannukset. Juha Honkatukia Tutkimusjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus"

Transkriptio

1 Päästöjen rajoittamisen hyödyt ja kustannukset Juha Honkatukia Tutkimusjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Esitelmä Kansantaloudellisessa yhdistyksessä

2 Tässä esitelmässä Taustaa- miksi rajoittaa päästöjä? Sternin raportti Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa Päästöjen rajoittamisen lähtökohtia Suomessa Päästöjen rajoittaminen Kioton kaudella ja sen jälkeen Ilmastostrategia 2005 Päästökaupan vaikutukset Päästökauppa ja sähkön hinta Talouden strategia 2007 Pitkän tähtäimen päästörajoitukset Linkki työllisyyteen Linkki valtiontalouteen Johtopäätöksiä

3 STERNIN RAPORTTI Arvio ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista Laskelmat perustuvat arvioon ilmastonmuutoksesta mutta riippuvat myös omista mallilaskelmista (PAGE 2002) Laskelmissa oletetaan suhteellisen nopea talouskasvu Henkilöä kohti kulutus 1.3 % vuodessa seuraavat 200 vuotta Lämpenemisestä tehdään useita oletuksia Ilmastonmuutoksen kustannukset kasvavat lämpenemisen myötä Mallitulokset raportoidaan tasaista kasvua vastaavina Muutos vuonna 2200 jaetaan koko tarkastelujaksolle Keskeinen laskelma 5 % nowand forever Mallin laskemien markkinavaikutusten lisäksi pohditaan muita vaikutuksia (5%-> 20% bkt:sta) Suorat vaikutukset terveyteen ja ympäristöön 6% Ilmaston feedback-mekanismit 2-3% Vaikutusten epätasainen jakautumisen huomioiminen kustannuksia

4 STERNIN RAPORTTI Ilmastonmuutokset kustannukset Intiassa ja Etelä Aasiassa 2.5% bkt:sta, Afrikassa ja Lähi-Idässä 1.9% vuoteen 2100 mennessä Fennoskandia, Kanada ja Venäjä: 2-3 asteen lämpötilan nousulisää satoisuutta, vähentää lämitystarvetta, lisää matkailua Lämpeneminen kaikkein nopeinta, biodiversiteetti ja luontaiselinkeinot kärsivät, ikiroudan sulamisesta aiheutuu ongelmia Keski-Eurooppa, USA: Kuivuuden lisääntyminen vaikeuttaa vesihuoltoa ja lisää sen kustannuksia 2 asteen lämpeneminen vähentää veden saatavuutta 20% Keski-Euroopassa USA hyötyisi lievästä lämpenemisestä, yli 3 asteen lämpeneminen haitallista Köyhimmät alueet kärsivät eniten Ilmastonmuutos jatkuu 2100 jälkeen Teollistuneissa maissa ilmastonmuutoksesta sekä hyötyjä että haittoja, raportti arvioi ääri-ilmiöiden dominoivan kustannuksia Ääri-ilmiöiden kustannukset kasvavat 2005 huippuvuosi 0.5% koko maailman kansantuotteesta Kustannus 0.5-1% 2050 mennessä

5 STERNIN RAPORTTI Korkea kustannukset -> voimakkaat vähennystoimet Riskien välttämisen vuoksi aikaiset toimet Ilmastonmuutoksen hillinnän hinta: 1% bkt:sta vuonna 2050 (+/- 3%) Ilmastonmuutoksen hillinnän arvioidaan vaativan erittäin korkeaa hintaa hiilelle (300+ USD) Tulokset erittäin herkkiä diskonttauksesta tehdyille oletuksille Epäkonventionaalisia oletuksia herättänyt voimakasta kritiikkiä Käytetty diskonttaus ei edes hyvinvointiteoreettisesti ole kiistatonta Kulutus 2200 lähes 15-kertainen nykyiseen verrattuna diskonttaus voisi riippua myös kulutuksen tasosta Nordhaus näyttää, että Sternin raportissa käytetyt oletukset kymmenkertaistavat arvioidut vaikutukset Suhteellisen pienet muutokset kaukana tulevaisuudessa vaativat suuria muutoksia kulutukseen ja säästämiseen tänään Optimaalisen mitigaation perinteinen tulos, että päästöjen vähentämistä kiihdytettävä ajan mittaan

6 Attainability Domain Analysis of Climate Change Policy Analytical analysis of all possible states of Nordhaus DICE model Two policy variables: investment & emissions (abatement) First performed by YSSP Alexey Smirnov Successive overlays of -- objective function, revealing indifference space (linguistic ambiguity of optimality ) -- risk surfaces of catastrophic event (thermohaline shut-down with different climate sensitivities based on Keller et al.) Lähde: IIASA (Gruebler et al.)

7 Attainability Domain of DICE with original Optimality Point 2100 Lähde: IIASA (Gruebler et al.)

8 DICE Attainability Domain and Isolines of Objective Function Surface Lähde: IIASA (Gruebler et al.) Percent of max. of objective function. Note the large indifference area

9 DICE Attainability Domain and Risk Surface of Thermohaline collapse Risk Surface of Thermohaline collapse (years of exposure ) climate sensitivity = 3.5 ºC Lähde: IIASA (Gruebler et al.)

10 DICE Attainability Domain and Risk Surface of Thermohaline collapse Risk Surface of Thermohaline collapse (years of exposure ) climate sensitivity = 4 ºC Lähde: IIASA (Gruebler et al.)

11 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset Suomessa (MEU) Maatalous Metsätalous Energiasektori Matkailu Vesihuolto Kiinteistö??? Liikenne??? Rahoitus??? Tuonti??? Vienti??? Kulutus Yhteensä (MEU) % BKT:sta Lähde: FINADAPT wp12 report (Perrels et al.)

12 Ilmastonmuutoksen torjunnan kustannuksista Ilmastopoliittisen ohjauksen tavoitteena on poistaa päästöjä koskeva markkinahäiriö, joka johtaa liian suuriin päästöihin Käytössä useita ohjauskeinoja, mutta tavoite kaikilla sama Päästöjen hinnoittelun pitäisi johtaa niiden pienenemiseen samalla tuotantokustannukset ja elinkustannukset väistämättä nousevat Ilmastomuutoksen torjunnan kustannukset Stern (keskiarvo): v.2050: -1,0% Tietyille sektoreille (esim. öljyjalostus) ja maille (esim. OPEC maat) muutokset voivat olla merkittävät suuremmat Suomessa kustannukset arvioitu EU:n keskiarvoa korkeammiksi Korkeisiin kustannuksiin monia syitä: Energiaintensiivisyys Energiatehokkuus Talouden rakenne

13 Päästöjen rajoittamisen lähtökohtia Suomessa: Harvaan asuttu maa ja vaativa ilmasto Etäisyys markkinoista - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne: BKT-osuus 11 % v Energiantuotannon bkt-osuus korkea Energian osuus välituotekäytössä merkittävä useilla toimialoilla Energiaintensiivinen teollisuus Suomen kansantaloudessa 44% kokonaisviennistä (v. 2005) 31 % arvonlisästä Sähkönkulutuksesta 33 % Hiilidoksidipäästöt noin 20 prosenttia kokonaispäästöistä Energian osuus kokonaiskustannuksista vaihtelee Kemia noin 6 % Metsäteollisuus 3+ Metalliteollisuudessa riippuu prosessista

14 kgoe per 1000 euro 450 Energy intensity (energy use/gdp) Eurostat Finland Sweden Norway Denmark France UK Germany USA Japan EU 15 EU

15 Suomi: Teollisuuden osuus energiankulutuksesta korkea Other 13% Heating 22% Industry 48% Transport 17%

16 Energiaintensiivisen teollisuuden merkitys Metsätalouden, metallien valmistuksen ja energiantuotannon osuus tuotannosta 45 % maakunnan kokonaistuotoksesta Ahvenanmaa Itä-Uusimaa Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Päijät-Häme Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Uusimaa 02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut DE Massan, paperin yms valm; kust. ja pain. DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

17 Alueelliset erot suuria Metsätalouden, metallien valmistuksen ja energiantuotannon jakautuminen Suomessa % koko maan tuotoksesta Ahvenanmaa Itä-Uusimaa Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Päijät-Häme Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Uusimaa 02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut DE Massan, paperin yms valm; kust. ja pain. DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

18 Päästörajoitusten arvioinnista Suomessa Ilmastostrategia ja skenaarioiden tarve Kioton periodin tavoitteiden toimet ja niiden kustannukset Taustalla talouden perusura (BAU) Pitkän tähtäimen tavoitteenasettelu Kioton toteuttaminen vaatii tietoa EU aktiivinen, Suomessa tehty vain vähän taustatyötä Useita tutkimuksia käynnistetty VATT keskittynyt kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointiin arviointia tehty useilla malleilla, mutta ennen kaikkea yleisen tasapainon malleilla YTP-mallit tarjoavat mahdollisuuden konsistenttien skenaarioiden laatimiseen pitkän tähtäimen vaikutusarvioinnin tueksi

19 Pitkän tähtäimen skenaariot (2004, 2005) Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia (MMM) Suomi 2025 kestävän kasvun haasteet. (VATT) M Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Liikenne Energiantuotanto Muu teollisuus Metalliteollisuus Metsäteollisuus Alkutuotanto

20 Valmistuneita tutkimuksia Pitkän tähtäimen päästörajoitteet (2005) VTT Working Papers : 48 Soimakallio, Sampo; Perrels, Adriaan; Honkatukia, Juha; Moltmann, Sara; Höhne, Niklas: Analysis and Evaluation of Triptych 6.Case Finland VTT, Espoo. Keskustelualoitteita 373. Juha Honkatukia, Heikki Kemppi, Leena Kerkelä (2005): Arvioita ilmasto- ja energiastrategian kansantaloudellisista vaikutuksista.

21 Energia- ja ilmastostrategia (2005) Lähtökohtaisesti ei ilmastopolitiikkaa Talouskasvu yli kaksi prosenttia vuodessa Päästöt kasvavat, jolloin CO2-päästöjen vähennystarve noin 14 % GHG-päästöjen vähennystarve noin 17 % Muiden maiden ilmastopolitiikasta ja sen vaikutuksista oletetaan päästöoikeuden hinta /tco2 EU-direktiivin mukainen päästökauppa , vastaava arkkitehtuuri myös jatkossa Energiaverotus: Nykyverot päästökauppasektorilla, mallissa myös CO2-verojen korotukset muilla sektoreilla Joustomekanismien käytön rahoitus EPKsektorin sähköveroa korottamalla

22 Ilmastostrategia Energiaverotus: Nykyverot päästökauppasektorilla, mallissa myös CO2-verojen korotukset muilla sektoreilla Joustomekanismien käytön rahoitus EPKsektorin sähköveroa korottamalla Päästöoikeuksien/vähenemien hinta /tco2 Kansantuote laskee 0,5-0,9 prosenttia vuonna 2010 Päästöjen rajoittamisen aiheuttama bkt:n lasku jää hieman pienemmäksi, mikäli muita joustomekanismeja käytetään Joustomekanismien käytön aktiivisuudella pienehkö vaikutus kustannuksiin Kansantuote laskee 0,4-1,2 prosenttia vuonna 2025 Päästöjen rajoittamisen bkt:n lasku jää selvästi pienemmäksi, mikäli joustomekanismeja käytetään Ilman joustomekanismeja sisäinen taakanjako vaikuttaa kustannuksiin paljon Joustomekanismit mahdollistavat siedettävän taakanjaon PK- ja EPK-sektorien välillä Toimialatasolla erot eivät ole suuria vuonna 2025

23 Vaikutukset Suomeen riippuvat muista maista Päästöoikeuden hinta riippuu markkinan laajuudesta Rajoitusten kilpailukykyvaikutus pienempi, jos kilpailijamaat mukana EU:n ilmastopolitiikka 2025 Vähennykset: Kioton sopimuksen mukainen myös vuonna 2025 (1990 taso -8%) Kioton mukainen taso -10% -20% -30% Laskelmat Kansainvälisen talouden malli (GTAP-E), EU:n perusura (Patrick Criqui) Kioton tavoitteen saavuttamisen kustannukset prosentin osia bkt:sta Suuremmilla vähennyksillä kustannukset kasvavat nopeasti Kireämmät tavoitteet vaativat 40-50% vähennyksiä päästöihin Päästöoikeuden hinta voi nousta yli 30 euroon /tco2

24 Uusiutuvan energian lisäämisestä Uusiutuvien osuus primäärienergiasta on korkea Suomessa Peat 5% Other 2% Wood fuel 20% Oil 27% Hydro power (incl. wind power) 4% Coal 10% Nuclear power 18% Net import of electricity 5% Natural gas 11%

25 Ilmastopoliittinen ohjaus parantaa uusiutuvan energian kilpailukykyä (VATT ja VTT 2003) Kuvio: uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa eri veroratkaisuissa Vero-1 Vero-2 Vero perusura 10 / t 20 / t

26 Rintalan työryhmän arvio: uusiutuvan energian merkittävä lisäkäyttö mahdollista taloudellinen tutkimus käynnistynyt

27 2020 rajoitustavoitteet (TS 2007): kustannusarvio ilmastostrategian perusteella Laskelmat EU:n raportoimien oletusten ja Kansallisen energia- ja ilmastostrategian perusteella EU: päästöoikeuksien ja vähenemien hinta Kansantalouden kehitys Kehitysarvio ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian ja WM-skenaarion mukainen (VM, VATT, KTM) BKT:n kasvu hieman yli 2 % Väestönkasvu TK:n ennusteiden mukainen Kansantalous palveluvaltaistuu Energiaintensiivisten toimialojen kasvu hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin

28 EU:n yksipuolisen sitoutumisen vaikutukset Laskelmat EU:n raportoimien oletusten ja Kansallisen energia- ja ilmastostrategian perusteella Laskentavaihtoehdot Päästöjen rajoittaminen Suomessa vuoden 1990 tasolle osana EU:n 20 prosentin yksipuolista sitoumusta päästöoikeuksien hinta 44 /tco2 Päästöjen rajoittaminen 10 % vuoden 1990 tason alle osana EU:n 20 prosentin yksipuolista sitoumusta päästöoikeuksien hinta 44 /tco2 Päästöjen rajoittaminen 20 % vuoden 1990 tason alle osana EU:n 20 prosentin yksipuolista sitoumusta päästöoikeuksien hinta 44 /tco2 Päästöjen rajoittaminen 30 % vuoden 1990 tason alle osana EU:n 20 prosentin yksipuolista sitoumusta päästöoikeuksien hinta 77 /tco2 Päästöjen rajoittaminen 20 % vuoden 1990 tason alle osana EU:n 20 prosentin yksipuolista sitoumusta CDM käytössä, päästöoikeuksien ja vähenemien hinta 4 /tco2 Päästöjen rajoittaminen 30 % vuoden 1990 tason alle osana EU:n 20 prosentin yksipuolista sitoumusta CDM käytössä, päästöoikeuksien ja vähenemien hinta 9 /tco2

29 Lyhyen tähtäimen kokonaistaloudelliset vaikutukset 0.00 % perusurasta vuonna Lyhyt tähtäin: 1990: 44 Lyhyt tähtäin: %: 44 Lyhyt tähtäin: %: 44 Lyhyt tähtäin: %: 77 Lyhyt tähtäin: %: 4 Lyhyt tähtäin: %: BKT Yksityiset kulutusmenot Työllisyys

30 Pitkän tähtäimen kokonaistaloudelliset vaikutukset 0.00 % perusurasta vuonna Pitkä tähtäin: 1990: 44 Pitkä tähtäin: %: 44 Pitkä tähtäin: %: 44 Pitkä tähtäin: %: 77 Pitkä tähtäin: %: 4 Pitkä tähtäin: %: 9 BKT Yksityiset kulutusmenot Investoinnit

31 Lyhyen tähtäimen vaikutukset toimialojen tuotantoon % perusurasta vuonna Lyhyt tähtäin: 1990: 44 Lyhyt tähtäin: %: 44 Lyhyt tähtäin: %: 44 Lyhyt tähtäin: %: 77 Lyhyt tähtäin: %: 4 Lyhyt tähtäin: %: Lämmön ja sähkön tuotanto Palvelut Muu teollisuus Metallien valmistus Kemianteollisuus Massa- ja paperiteollisuus Maa- ja metsätalous

32 Pitkän tähtäimen vaikutukset toimialojen tuotantoon % perusurasta vuonna Pitkä tähtäin: 1990: 44 Pitkä tähtäin: %: 44 Pitkä tähtäin: %: 44 Pitkä tähtäin: %: 77 Pitkä tähtäin: %: 4 Pitkä tähtäin: %: Lämmön ja sähkön tuotanto Palvelut Muu teollisuus Metallien valmistus Kemianteollisuus Massa- ja paperiteollisuus Maa- ja metsätalous

33 Vaikutukset Suomessa selvästi suurempia kuin EU:n raportoimat EU:n keskimääräiset Päästöjen rajoittamisen vaikutukset kansantuotteeseen Yksipuolinen -30%, CDM Yksipuolinen -30% Yksipuolinen -20%, CDM Yksipuolinen -20% Komission arvio (2020) EU:lle keskimäärin -1,4-0,3-2,3-0,9 VATT:n arvio (2025) Suomelle lyhyelläaikavälillä -3,4-1,5-4,9-2,0 VATT:n arvio (2025) Suomelle pitkällä aikavälillä -2,3-0,8-3,5-1,1

34 Talouden strategia (2007) Lähtökohdat: 20% vähennys vuoteen 2020 mennessä Päästöoikeuden hinta kohoaa Kioton periodin 25 eurosta 44 euroon 2020 mennessä Tutkimuskysymykset: Ilmastopolitiikan ajoitus Työmarkkinoiden sopeutuminen Finanssipolitiikan mahdollisuudet

35 Kuvio 3 Kioton velvoitekauden päästörajoitusten vaikutus työllisyyteen ja reaalipalkkoihin Tasomuutos, prosenttia perusurasta Työllisyys jos rakennetyöttömyys ei kasva Reaalipalkka jos rakennetyöttömyys ei kasva Työllisyys jos rakennetyöttömyys kasvaa Reaalipalkka jos rakennetyöttömyys kasvaa

36 Kuvio 5 Välittömästi tiukentuvien ja vaiheittain tiukentuvien rajoitusten vaikutukset Tasomuutos, prosenttia perusurasta Työllisyys, välittömät rajoitukset Kansantuote, välittömät rajoitukset Työllisyys, vaiheittaiset rajoitukset Kansantuote, vaiheittaiset rajoitukset

37 Kuvio 6 Valtiontalouden liikkumavara ja päästörajoitukset Työllisyys (B) Kansantuote (B) Työllisyys (A) Kansantuote (A)

38 Kuvio 4 Työmarkkinoiden sopeutuminen (Kioton periodi) 0 Percentage change from baseline, cumulative -0,5-1 -1,5-2 -2, Employment, NAIRU constant Real wage, NAIRU constant Employment, NAIRU changes Real wage, NAIRU changes

39 Kuvio 7 Päästöjen rajoittamisen kustannukset vuonna 2020, jos rakennetyöttömyys ei kasva Tasoero, prosenttia perusurasta Työllisyys Reaalipalkat Kansantuote Pääomakanta Säästämisaste

40 Kuvio 8 Päästöjen rajoittamisen kustannukset vuonna 2020, jos rakennetyöttömyys kasvaa 1 0 Tasoero, prosenttia perusurasta Työllisyys Reaalipalkat Kansantuote Pääomakanta Säästämisaste

41 JOHTOPÄÄTÖKSET Ilmastonmuutos vaatii päästöjen vähentämistä Päästöjen vähentäminen: Vaikutukset Suomessa selvästi suurempia kuin EU:n raportoimat EU:n keskimääräiset Vaikutukset suuria energiavaltaisilla toimialoilla Sopeutumiskyky kohonneisiin energiakustannuksiin ratkaisee kotimaisen tuotannon selviämisen Valtiolla voi olla rooli sopeutumisessa Joustomekanismien avulla voidaan lisätä kustannustehokkuutta kotimaassa Toisaalta finanssipolitiikan liikkumavara kapenee Energiakustannusten nousussa keskeistä päästöoikeuksien hintataso - suuret päästäjät saatava mukaan Laajat markkinat tasaavat kustannukset EU:n tavoitteet koskevat sekä päästöjä että uusiutuvaa energiaa Sekä tavoitteet että ohjauskeinot päällekkäisiä Päällekkäinen ohjaus voi olla tehotonta ja kallista pakettien koordinointi tarpeen Uusiutuvien käyttö ollut metsäteollisuuden varassa entä jatkossa?

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE

ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE PTT työpapereita 159 PTT Working Papers 159 ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE Pasi Holm Markus Lahtinen Helsinki 2014 PTT työpapereita 159 ISBN 978-952-224-150-4

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

TEM raportteja 17/2014

TEM raportteja 17/2014 TEM raportteja 17/214 Suomen maakuntien taloudellisen kehityksen seuranta 196-212: Aidon kehityksen indikaattori (GPI) Jukka Hoffrén Eero Vatanen Alueosasto 9..214 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Keskeiset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 42009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille*

Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk. - 1/1994 Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille* HANNU TERVO, HANNU NIITTYKANGAS ja TUOMO NENONEN Integraation alueellisia vaikutuksia on arvioitu

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030 Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa SY-KESKUSTELUALOITTEITA Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä Arviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja tarpeellisuudesta Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot