TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT"

Transkriptio

1

2 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011

3 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu Helsinki Puhelin *(09) Sähköposti: Toimihenkilöiden henkilökohtainen sähköposti osoite on Lisätietoja Tieteellisten seurain valtuuskunnasta ja tieteellisten seurain toiminnasta: Ilkka Niiniluoto, Tiedeyhteisön ytimessä: TSV 110 vuotta, Tieteessä tapahtuu 6/2009, s Aura Korppi-Tommola ja Hannu Heikkilä, Hyvässä seurassa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa, Tieteessä tapahtuu 6/2009, s Suomen tieteelliset seurat 1999 Finlands vetenskapliga samfund (TSV, Espoo 1999) Hannu Heikkilä, Lisan koulusta Tieteiden taloksi Tieteessä tapahtuu 7/1997, s Tieteellisten seurain valtuuskunnan synty, Suomen tieteen historia osa 4 (WSOY 2002), s Tieteelliset seurat, julkaisutoiminta ja tieteen popularisointi, Suomen tieteen historia osa 4 (WSOY 2002), s Tieteellisten seurain valtuuskunta. Säädökset; De vetenskapliga samfundens delegation. Statuten, TSV Toimittanut: Aura Korppi-Tommola Ulkoasu: Heikki Kalliomaa Kannen kuva: Jari Loisa ISBN (nid.) ISBN (pdf) Painopaikka: Vammalan Kirjapaino, Sastamala 2011.

4 SISÄLLYS TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA 5 1. JÄSENSEURAT Jäsenseurat Tiedeakatemiajaosto Jäsenyys Seuraluettelo 7 2. TIETEELLISTEN SEUROJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN Kokoustilat Tieteiden talo Säätytalo Tiedekeskus Heureka Jäsenseurojen toimitilat Toimistopalvelut Arkistonhoito JULKAISUTOIMINNAN TUKEMINEN Julkaisukeskus Julkaisupalvelut Julkaisujen myynti ja markkinointi Julkaisujen varastointi ja postitus Seurojen julkaisujen kansainvälinen vaihto TIETEEN TIEDOTUS Tieteessä tapahtuu -lehti Tieteen päivät AVUSTUKSET JA APURAHAT Yleiset avustusten haku- ja raportointiohjeet Julkaisutoiminta ja kansainvälinen toiminta Kansainväliset konferenssit ja kansalliset seminaarit Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto YLEISTÄ TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNASTA Kokoukset Hallitus Talous Aloitteita ja vaikuttamista Julkaisufoorumi Tieteen termistötalkoot 33 3

5 6.4.3 Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit: nykytila ja tiekartta Suomen tieteen historia NEUVOTTELUKUNNAT Tutkimusetiikka Tutkimuseettinen neuvottelukunta Pohjoismainen bioetiikkakomitea Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 39 LIITTEET Liite 1: TSV:n jäseneksi hakeminen ja jäsenkriteerit 41 Liite 2: Yhdistystoimintaa koskevaa kirjallisuutta ja lainsäädäntöä 42 4

6 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) perustettiin vuonna 1899 senaatin määräyksellä. Tuolloin elettiin Suomen tieteen voimakkaan kehityksen aikaa. Kansallisten tieteiden edistämistä pidettiin tärkeänä, ja autonomisen Suomen senaatti halusi tukea myös tieteenharjoittajien vapaaehtoisuuteen perustuvien tieteellisten seurojen toimintaedellytyksiä, koska yliopiston tulevaisuus oli epävarma venäläistämispaineiden alla. Valtuuskunta toimi senaatin määräyksen pohjalla aina vuoteen 2007, jolloin tuli voimaan Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta (938/2006). Laki vahvisti valtuuskunnan asemaa julkisoikeudellisena yhteisönä. Lain edellyttämä sääntömuutos toteutettiin seuraavana keväänä. Valtuuskunnalla on laajat itsenäiset toimivaltuudet ja se toimii kyseisen lain, sääntöjensä ja osin yhdistyslain puitteissa. Lain mukaan valtuuskunnan tehtävänä on 1) edistää valtuuskunnan jäsenyhteisöjen yhteistyötä ja tukea niiden toimintaedellytyksiä; 2) kehittää tieteellisen tiedon välitystä ja julkaisutoimintaa sekä hoitaa tieteellisen kirjallisuuden kansainvälistä vaihtoa; 3) edistää tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa; sekä 4) hoitaa muut valtuuskunnalle sen säännöissä määrätyt tehtävät. Aluksi jäsenseuroja oli kaikki tieteenalat kokoavan Suomen Tiedeseuran lisäksi kahdeksan muuta tieteellistä seuraa ja vuonna 1908 joukkoon liittyi tuolloin perustettu Suomalainen Tiedeakatemia. Kolmella akatemialuontoisella jäsenyhteisöllä, Suomen Tiedeseuralla, Suomalaisella Tiedeakatemialla ja Teknillisten Tieteiden Akatemialla on erityisasema siten, että niillä on oikeus nimittää edustajansa TSV:n hallitukseen. Toimintatilojen tarjoaminen tieteellisille seuroille on opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatava merkittävä tuki tiedeyhteisössä harjoitettavalle vapaalle kansalaistoiminnalle. Vuosina tieteelliset seurat ja niiden kirjasto toimivat ns. Pöllölässä Kasarmikadulla. Sitten valtuuskunta toimi 1980-luvun loppuun Säätytalossa Snellmaninkadulla. Säätytalo on ollut pääasiassa valtioneuvoston käytössä vuonna 1990 toteutetun remontin jälkeen. Tieteelliset seurat ovat edelleen voineet varata sieltä kokoustiloja, mutta vain rajoitetusti. Vuonna 1997 tieteelliset seurat saivat käyttöönsä Kirkkokatu 6:ssa sijaitsevan entisen koulurakennuksen, joka nimettiin Tieteiden taloksi. TSV:n toimisto sijaitsee samassa korttelissa Mariankatu 5:ssä, Helsingin Kruununhaassa. TSV on julkaissut erillisenä kirjasena valtuuskuntaa koskevat säädökset vuonna

7 1. JÄSENSEURAT 1.1 Jäsenseurat Valtuuskuntaan kuuluu 256 tieteellistä seuraa, joissa on yli henkilöjäsentä. Seurojen jäsenistö koostuu tutkijoista, alojensa ammatinharjoittajista ja harrastajista. Tällä tavalla TSV edustaa laajaa tiedeyhteisöä eikä tiettyä yliopistoa, tieteenalaa tai laitosta. TSV:n jäsenseurat ovat joko yhdistyksiä tai säätiöitä, joita siis koskee yhdistyslaki (n:o 503/1989) ja laki yhdistyslain muuttamisesta (678/2010) tai säätiölaki (n:o 109/1930). Yhdistyksen toimintaa ja päätöksentekoa koskevissa asioissa voivat jäsenseurat kysyä neuvoa toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommolalta. Tämän oppaan lopussa on liitteessä n:o 2 lueteltu yhdistystoimintaa koskevia lakeja ja asetuksia sekä asiaa koskevaa kirjallisuutta. 1.2 Tiedeakatemiajaosto Tiedeakatemiajaosto on Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä toimiva tiedeakatemioiden yhteistyöelin. Sen tavoitteena on edistää kansainvälisesti korkeatasoista tieteellistä tutkimusta kaikilla tieteenaloilla. Tiedeakatemiajaosto osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen tiedepoliittiseen toimintaan, tieteelliseen tutkimukseen perustuvien asiantuntijaraporttien ja lausuntojen laatimiseen, tutkimuksen arviointiin ja palkitsemiseen sekä tieteen tunnetuksi tekemiseen yhteiskunnassa. Tiedeakatemiajaosto edustaa suomalaisia tiedeakatemioita kansainvälisissä tiedejärjestöissä. Lisäksi se vastaa 31:n eri tieteenaloja edustavan kansalliskomitean toiminnan koordinoinnista. Tiedeakatemiajaostoon kuuluu kahdeksan jäsentä, kaksi Suomalaisen Tiedeakatemian nimeämää jäsentä, kaksi Suomen Tiedeseuran nimeämää jäsentä sekä yksi Teknillisten Tieteiden Akatemian ja yksi Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finlandin nimeämä jäsen. Lisäksi jaostoon kuuluu kaksi TSV:n nimeämää jäsentä, joiden tulee olla jonkin tiedeakatemian jäseniä. Jäsenyys TSV:n hallituksessa ei ole ehto Tiedeakatemiajaostoon nimeämiselle. Tiedeakatemiajaoston nimittää Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitus kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteystiedot: Kansainvälisten asiain päällikkö Irina Piippo, puh. (09) Tiedesihteeri Katri Mäkinen, puh. (09)

8 1.3 Jäsenyys Jäsenseurat maksavat valtuuskunnalle jäsenmaksun, joka määräytyy henkilöjäsenten määrän mukaan. Vuonna 2011 maksu on 25 senttiä henkilöjäseneltä, kuitenkin vähintään 100 ja enintään Maksu vahvistetaan vuosittain syyskokouksessa ja laskutetaan seuroilta keväällä valtuuskunnan jäsenseuraluetteloon ilmoitetun jäsenmäärän perusteella. Ohjeet tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuraksi hakemisesta ja hallituksen määrittelemät jäsenkriteerit ovat liitteessä Seuraluettelo TSV ylläpitää jäsenseuraluetteloa, joka on verkkosivuilla Siinä esitellään seuran nimi eri kielillä, yhteystiedot, luottamushenkilöt, jäsenmäärä ja jäseneksi hyväksymiskäytäntö, julkaisut, kansainväliset yhteydet, seuran hallinnassa olevat kokoelmat ja muita kyseisen seuran antamia tietoja. Luettelo julkaistaan myös painettuna kirjasena, viimeksi vuonna Jäsenseurat voivat päivittää tietojaan verkossa. Päivityssivulle pääsee TSV:n verkkosivulta linkistä Jäsenseurat / Tietojen päivitys. Päivitystä varten tarvittavat käyttäjätunnukset on lähetetty seuroille. Samalla tunnuksella pääsee tekemään varauksia Tieteiden talosta. Päivitystä koskeviin kysymyksiin vastaa Raija Mankki (09) Tunnuksen saa myös ylivahtimestari Antonio Rodríguezilta puh. (09) TIETEELLISTEN SEUROJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN TSV toimii aktiivisesti turvatakseen jäsenseurojen toimintaedellytyksiä ja auttaa seuroja tieteellisten julkaisujen tuottamisessa, myymisessä ja markkinoinnissa, varastoinnissa ja kansainvälisessä vaihdossa. Valtuuskunta hallinnoi niitä toimitiloja, jotka valtiovalta on asettanut seurojen käyttöön. Valtuuskunnassa työskentelee 29 toimihenkilöä vuonna Jäsenseurat voivat kysyä neuvoa kaikkiin seurojen toimintaan liittyviin kysymyksiin valtuuskunnan toimistosta. Yleisiin yhdistystoimintaa koskeviin kysymyksiin vastaa toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola, kirjanpitoa ja muuta taloudenhoitoa, kuten verotusta koskeviin kysymyksiin vastaa talouspäällikkö Satu Kumlin, puh. (09) Julkaisu- ja konferenssiavustuksien maksatusta koskeviin tiedusteluihin vastaa hallinnollinen avustaja Anneli Rossi, puh. (09)

9 2.1 Kokoustilat Tieteiden talo Kirkkokatu Helsinki Tieteellisten seurojen kokoustilat ovat Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6. Kuva Jari Loisa. Valtioneuvosto on luovuttanut Tieteiden talon Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja sen jäsenseurojen käyttöön. Seurat voivat käyttää tiloja arkisin klo 8 20 välisenä aikana korvauksetta. Salin 104 käytöstä maanantaista torstaihin klo 8 16 seura maksaa kuitenkin pienen vuokran. Arkisin klo 20 jälkeen sekä viikonloppuisin laskutettava vuokra kattaa lähinnä vahtimestarikuluja. Iltatilaisuuksien tulee päättyä viimeistään klo 24. Tieteiden talo pidetään kesällä suljettuna kahden viikon ajan siivouksen ja kesälomien takia. Kiinnioloa sovitellaan siten, että se haittaisi mahdollisimman vähän seurojen toimintaa, kongresseja yms. Kesätapahtumista ja muista lomakausina, kuten jouluna ja pääsäisenä, järjestettävistä tilaisuuksista on hyvä neuvotella etukäteen. Tieteiden talon ja Säätytalon varaus koskee vain varattuja tiloja ja varattua aikaa. Seuran edustajien on huolehdittava, erityisesti illan viimeisten tilaisuuksien jälkeen, että vieraat poistuvat ajallaan. Yhteistyö vuorossa olevan vahtimestarin kanssa auttaa asioiden sujumista. Tilavaraukset Jäsenseurat voivat tehdä varauksen sähköisesti osoitteessa Tila- 8

10 varaukset-linkistä voi katsoa tilojen esittelyä ja nähdä varaustilanteen. Kuka tahansa asiakas voi tehdä varauksen, johon tulee myöhemmin vahvistus. Kanta-asiakkaat-linkistä seurat pääsevät omille sivuilleen ja voivat tehdä varauksia. Seurakohtaiset käyttäjäkoodit on lähetetty jäsenkirjeen 3/2002 ( ) mukana ja sen jälkeen jäseneksi tulleille seuroille hyväksymiskirjeen mukana. Sivujen käyttöön liittyvissä asioissa voi kääntyä suunnittelija Sari Lehtisen puoleen puh Tiloja voi varata vahtimestarilta puh. (09) , ja hänen kanssaan sovitaan myös av-laitteiden käytöstä. Laskutuksesta neuvotellaan ylivahtimestari Antonio Rodríguezin kanssa puh. (09) Suurta konferenssia ja tieteenalan päiviä suunniteltaessa on hyvä neuvotella erikseen ylivahtimestarin kanssa. TSV:llä on oikeus vuokrata Tieteiden talon kokoustiloja muillekin kuin jäsenseuroille, ja siitä on tullut suosittu kokouspaikka. Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut osan saleista vakituisesti omaan käyttöönsä. Muu käyttäjäkunta muodostuu ministeriöistä, muista valtionhallinnon virastoista ja yleishyödyllisistä yhdistyksistä. TSV:n hallitus vahvistaa vuokrahinnaston ja sen soveltamisesta päättää toiminnanjohtaja. Vuokratuloilla katetaan talon käyttökulut. Silloin kun seura järjestää Tieteiden talolla tilaisuuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa, tilan saa käyttöön alennettuun hintaan. Seuroja pyydetään ilmoittamaan yhteistyöstä tiloja varatessaan väärinkäsitysten välttämiseksi. Jotta TSV:n yli 200 jäsenseuralla olisi samanlaiset mahdollisuudet tilojen käyttöön, on sovittu seuraavasta käytännöstä: a) Varauksia voi tehdä vain seuran sihteeri tai muu hallituksen jäsen, jonka nimi on vahtimestarin tiedossa. b) Tilaisuuksissa on aina jäsenseurasta vastuuhenkilö, jonka nimi ilmoitetaan tilaa varattaessa. Vastuuhenkilö ottaa tilaisuuden alussa yhteyttä vahtimestariin ja on järjestelyissä tämän apuna. c) Useiden yhteisöjen yhteisistä tilaisuuksista, joissa yhteistyökumppani ei ole toinen jäsenseura, neuvotellaan erikseen. d) Jäsenseurat voivat käyttää korvauksetta isoja saleja (104 ja 505) säännöllisesti kerran kuukaudessa lukukausien aikana. Muista kerroista neuvotellaan erikseen. e) Yliopisto-opetuksen antamisesta Tieteiden talolla maksetaan aina vuokraa. 9

11 Kokoustilat Vakiovarusteet kaikissa saleissa: Dataprojektori, kannettava PC, langaton verkkoyhteys, piirtoheitin, lehtiötaulu (fläppitaulu), liitutaulu ja valkokangas. Lisävarusteet pyydettäessä: TV, videonauhuri, diaprojektori Suuri sali 104 (juhlasali) 135 paikkaa tuoliriveissä 5 tuolia kateederilla Ilman kalusteita tilaan mahtuu 250 henkilöä Sali paikkaa pöydän ääressä 6 lisätuolia Sali paikkaa luokkamuodossa 10 lisätuolia 1 tuoli kateederilla Sali paikkaa luokkamuodossa 1 tuoli kateederilla Sali paikkaa U-muotoisen pöydän ääressä Sali paikkaa U-muotoisen pöydän ääressä Alkovia voidaan käyttää esim. näyttely- tai tarjoilutilana Sali paikkaa pöydän ääressä 1 tuoli kateederilla Sali paikkaa pöydän ääressä 1 tuoli kateederilla Sali 504 Näyttely- tai tarjoilutila Vitriinipöydät ja näyttelytaulut Lisäksi aulatilaa ja pieni keittiö Sali 505 (penthouse) 76 paikkaa ilman pöytiä 4 tuolia kateederilla tai 34 paikkaa U-muotoisen pöydän ääressä tai 40 paikkaa pöytien ääressä, 10 lisätuolia ja 4 tuolia kateederilla Lisäksi aulatilaa ja pieni keittiö Turvallisuussyistä ilmoitettuja henkilömääriä ei voi ylittää. 10

12 Tieteiden talossa on myös lukollinen vaatekaappi ja säilytyslokeroita, joita tilaisuuksien järjestäjillä on mahdollisuus saada käyttöönsä sopimalla vahtimestarin kanssa. Yhteystiedot Ylivahtimestari Antonio Rodríguez, puh. (09) Vahtimestari Alexander Hadjikov, puh. (09) Sähköiset varaukset: Sähköposti Tiedekahvila Kahvila on auki lukukausien aikana ma to klo ja pe , muulloin sopimuksen mukaan. Lounasbuffet on katettu klo Kesäkuukausien aukiolosta ilmoitetaan erikseen. Tieteiden talon Tiedekahvilassa voi hengähtää hetkeksi kahvikupin tai lounaan ääreen. Sieltä voi tilata kokoustarjoiluja talon kaikkiin tiloihin, myös iltatilaisuuksiin kahvilan ollessa kiinni. Koska kahvilassa ei ole suuria varastoja, kokoushuoneiden ja salien tarjoiluista sovitaan etukäteen. Tiedekahvilalla on anniskeluoikeus koko talossa, joten kaikki mahdollinen alkoholitarjoilu tilataan sieltä. Tiedekahvilalla on erityishinnat jäsenseurojen tilaisuuksia varten. Ne eivät näy verkkosivuilla, vaan jäsenhinnaston voi tilata sähköpostilla tai pyytää kahvilasta. Erityishinnat eivät koske seurojen yksittäisiä jäseniä. Viidennessä kerroksessa on pieni keittiö, jonka voi varata seuran käyttöön. Suurten tilaisuuksien tarjoilujen järjestelyistä sovitaan aina etukäteen vahtimestarin kanssa. Yhteystiedot Puh. (09) Sähköposti: 11

13 2.1.2 Säätytalo Snellmanink Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuroilla on oikeus järjestää tilaisuuksia Säätytalossa, Snellmaninkatu Säätytalossa järjestettävissä tilaisuuksissa pyritään sovittamaan yhteen valtioneuvoston turvallisuusnäkökohtia ja tieteen tiedottamisen edellyttämää avoimuutta. Tämän takia on sovittu valtioneuvoston kanslian kanssa tilaisuuksien kolmesta turvallisuuskategoriasta. Turvallisuuskategoria ilmoitetaan varausta tehtäessä: 1) Avoimet yleisötilaisuudet Yleisölle avoimissa tilaisuuksissa osallistujat kirjoittavat nimensä joko vieraskirjaan tai salissa kiertävään osallistujaluetteloon. Osallistujat voidaan näin jälkikäteen tarvittaessa ilmoittaa valtioneuvoston tilojen turvallisuudesta vastaaville viranomaisille. 2) Kutsutilaisuudet Tilaisuuksista, joihin on kutsuttu rajoitettu määrä vieraita, Säätytalolle toimitetaan luettelo kutsutuista henkilöistä. Kutsutilaisuuksia ovat esimerkiksi vain seuran jäsenille tarkoitetut kokoukset, joita varten Säätytaloon toimitetaan jäsenluettelo. 3) Tilaisuudet, jotka edellyttävät ennakkoilmoittautumista Tilaisuuksista, joihin ilmoittaudutaan etukäteen, kuten maksulliset kongressit, Säätytalolle toimitetaan etukäteen osallistujaluettelo. Valtioneuvoston kanslian kanssa on sovittu myös seuraavista menettelytavoista: järjestävän seuran edustaja on ennen tilaisuuden alkua yhteistyössä Säätytalon vahtimestarin kanssa ala-aulassa ottamassa vastaan vieraita ja ohjaamassa heitä vaatesäilytykseen ja oikeaan saliin tilaisuuden päätyttyä seuran edustajat huolehtivat yhteistyössä vahtimestarin kanssa siitä, että vieraat poistuvat talosta, ja lähtevät itse viimeisenä arkisin klo 20 jälkeen sekä viikonloppuisin järjestävä seura maksaa Säätytalon vahtimestarin ylityökorvaukset. Maksamiskäytännöstä sovitaan valtioneuvoston kanslian kanssa. Jäsenseuroja pyydetään keskittämään Tieteiden talolle sellaiset rutiiniluonteiset kokoukset, jotka sinne mahtuvat. Säätytalo sopii erinomaisesti seurojen merkittävien tapahtumien, vuosijuhlien ja kongressien järjestämiseen. On kuitenkin huomioitava, että Säätytalon käyttöoikeus koskee vain seurojen varsinaista toimintaa eikä siellä voi 12

14 järjestää yksityisluonteisia vastaanottoja yms. Valtioneuvostolla on aina etuoikeus Säätytalon käyttöön jopa siten, että se voi lyhyelläkin varoitusajalla peruuttaa seurojen varaukset. Näin on käytännössä tapahtunut erittäin harvoin. Yhteystiedot Tilavaraukset ja tarjoilutilaukset tehdään valtioneuvoston edustustilojen varauksista: puh. (09) Käytännön järjestelyistä voi sopia Säätytalon emännän Raisa Laatikaisen kanssa (09) Säätytalon vahtimestari (09) ja faksi (09) Tiedekeskus Heureka Valtuuskunnan jäsenseuroilla on mahdollisuus korvauksetta käyttää kerran vuodessa Tiedekeskus Heurekan ryhmätyötiloja maksutta. Varaukset tehdään suoraan markkinointisuunnittelija Riitta Parikalle, puh Jäsenseurojen toimitilat Useilla seuroilla oli Säätytalolla myös toimisto, ja muutoksen yhteydessä 1990-luvulla nämä seurat saivat toimistotilat Tieteiden talon 2. kerroksesta. Lisäksi muutama seura sai Säätytalosta muutettaessa toimitilat TSV:n vuokraamissa huoneistoissa Kruununhaassa Toimistopalvelut Tieteiden talossa on jäsenseurojen käytettävissä kirjanpito-ohjelma. Ohjelman käyttöön opastaa talouspäällikkö Satu Kumlin. Hän neuvoo kirjanpidossa ja tilinpäätöksen tekemisessä. Hallinnollinen avustaja Anneli Rossi neuvoo julkaisu- ja konferenssiavustusten maksatus- ja raportointiasioissa. Satu Kumlin on tavoitettavissa toimistossa puh. (09) ja Anneli Rossi (09) Tieteiden talon koneella ja ohjelmalla seurojen tulee kuitenkin tehdä varsinainen kirjanpito itse. Neuvoa voi aina kysyä. Erityisen huolellinen tulee olla arvonlisäveroasioissa. Jos seuran myynti on sellaista, että se on katsottava elinkeinotoiminnaksi ja liikevaihto ylittää 8500 vuodessa, on pyydettävä verovirastolta vero-ohjausta. Verohallinnon verkkosivuilla on ohjeita yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta osoitteessa asp?id=5478; Kirjoittajan ja kustantajan välisiä tekijänoikeuksia koskevat mallisopimukset löytyvät Suomen tiedekustantajien liiton verkkosivulta htm. 13

15 Jäsentietoja ja osoitteistoja saa antaa muiden yhteisöjen tai henkilöiden käyttöön vain, jos kukin jäsen on antanut siihen luvan. TSV ja useat jäsenseurat ovat omaksuneet käytännön, ettei tietoja luovuteta lainkaan. Jos seura haluaa tiedottaa jäsenistölle esim. seuran tieteenalaa lähellä olevasta seminaarista tai julkaisusta, niistä voi liittää tietoja seuran oman jäsenpostin yhteyteen. Luottamuksellista materiaalia (esimerkiksi osoitteistoja, jäsenluetteloita, kopioita palkkatiedoista jne.) seurat voivat tuoda tuhottavaksi valtuuskunnan toimistoon. Asiassa voi kääntyä virastomestari Pekka Saarenpään puoleen, puh. (09) Arkistonhoito Tieteellisten seurojen kuten kaikkien taloudellista toimintaa harjoittavien yhteisöjen on säilytettävä kirjanpitoaineisto kuitteineen kuusi vuotta, tilinpäätökset kymmenen vuotta ja palkkatiedot 50 vuotta. Muuten yhdistyksen arkiston säilyttäminen on lainsäätäjän kannalta yhdistyksen päätettävissä. Tieteellisissä seuroissa tehdään tieteen historian kannalta niin mielenkiintoista ja merkittävää työtä, että seurojen asiakirjaaineiston säilyttäminen jälkipolville on tärkeää. Vähintäänkin toimintakertomukset ja pöytäkirjat olisi säilytettävä. Vanhat arkistot on tarkoituksenmukaista tallentaa Kansallisarkistoon tai muuhun julkiseen arkistoon, jossa säilytysolosuhteet ovat sopivat. Tällöin niiden omistusoikeus ja mahdollisuus määritellä arkiston käyttöehdot säilyy seuralla itsellään. Tavallisesti Kansallisarkistoon tallennettu seurojen materiaali on joko vapaasti tutkijoiden käytettävissä tai käyttöluvan voi myöntää arkistolaitoksen pääjohtaja. Jos seura katsoo tarpeelliseksi, se voi pidättää käyttöluvan myöntämisen myös itsellään. Tällöin tutkijan tulee itse hankkia lupa seuralta. Arkistoinnista kannattaa pitää hyvää huolta myös keskellä jokapäiväistä toimintaa. Silloin se säilyykin parhaiten. Jälkikäteen järjestettäessä arkistointi on työlästä ja vie paljon aikaa. Hyvän arkistonhoidon eräs tärkeä osa on tallennettavan aineiston seulonta ja turhan paperin vieminen kierrätykseen. Näin tallennettava määrä pysyy kohtuullisena. Huomatkaa, että asiakirjoista arkistoidaan toistaiseksi aina paperikopio, vaikka sähköisiä arkistointitapoja on jo koekäytössä ja valtionhallinnon asiakirjat arkistoidaan sähköisesti. Sähköinen arkistointi edellyttää sitä varten luotua ohjelmaa. TSV:llä on Kansallisarkiston kanssa yhteinen arkistotyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää jäsenseurojen arkistojen järjestämistä ja tallentamista sekä neuvoa säilytettävän aineiston seulonnassa. Työryhmää johtaa johtaja Lauri Harvilahti Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta. Sen muut jäsenet ovat arkistonhoitaja Petra Hakala Svenska Littera- 14

16 tursällskapetista, yksikönjohtaja Marja Pohjola ja ylitarkastaja Kenth Sjöblom Kansallisarkistosta sekä TSV:stä toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola ja julkaisupäällikkö Eeva-Liisa Aalto. Valtuuskunta on julkaissut ohjekirjan Arkistot kuntoon! Yhdistyksen arkistokäsikirja/tag hand om arkivet. Arkivhandbok för föreningar (toim./red. av Marja Pohjola, Petra Hakala ja Lauri Harvilahti). Siitä on otettu useita painoksia. Uusittu laitos ilmestyi v Teos on kokonaan kaksikielinen. Teosta saa Tiedekirja Vetenskapsbokhandeln-myyntinäyttelystä 15 euron hintaan. Arkistoasioissa voi ottaa yhteyttä ylitarkastaja Kenth Sjöblomiin, narc.fi. 3. JULKAISUTOIMINNAN TUKEMINEN 3.1 Julkaisukeskus Julkaisukeskuksen johtokunnan puheenjohtaja (vuonna 2011): professori René Gothóni, varapuheenjohtaja (vuonna 2011): vararehtori Ulla-Maija Forsberg. Valtuuskunnan hallitus nimeää julkaisukeskuksen johtokunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sen puheenjohtajaksi nimetään tavallisesti TSV:n hallituksen jäsen. Lisäksi johtokuntaan kuuluu kolme jäsenseuroja edustavaa jäsentä ja kolme muuta tieteellisen julkaisutoiminnan asiantuntijaa. Julkaisukeskukseen kuuluvat Tiedekirja Vetenskapsbokhandeln -myyntinäyttely, Tieteellisen kirjallisuuden julkaisuvarasto, Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus sekä julkaisupalveluyksikkö painatus- ja verkkopalveluineen. Säännöllisten palvelujen lisäksi julkaisukeskus järjestää yhteistyössä mm. Suomen tiedekustantajien liiton kanssa tieteellistä julkaisutoimintaa käsitteleviä seminaareja ja luentotilaisuuksia, joista ilmoitetaan TSV:n verkkosivuilla, jäsenkirjeellä ja Tieteessä tapahtuu -lehdessä. Julkaisukeskuksesta saa myös neuvoja kaikkiin julkaisutoimintaa koskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi tekijänoikeuksia ja julkaisusopimuksia koskevia asioita kysytään usein. Yhteystiedot Sihteeri: Julkaisupäällikkö Eeva-Liisa Aalto Puh. (09) ,

17 3.1.1 Julkaisupalvelut Mariankatu 5, 4. krs Helsinki Verkkopalvelut Julkaisupalveluyksikön verkkopalvelut tarjoaa PRO TSV:lla palveluja jäsenseurojen digitaalisen julkaisemisen tarpeisiin. PRO TSV:lle on sijoitettu seurojen kotisivuja ja sähköpostipalveluja. PRO TSV -palvelut: Kotisivupaketti (veloituksetta) osoite on muotoa 500 MB kotisivutilaa (tarvittaessa lisätilaa) FTP-tunnus tukipalveluineen kotisivujen siirtoa varten CGI-skriptien käyttömahdollisuus (PHP ja Perl) päivittäinen tietojen varmuuskopiointi Oma verkkotunnus (domain) verkkotunnuksen isännöinti TSV:n palvelimella sopimuksen mukaan autamme tarvittaessa verkkotunnuksen rekisteröinnissä eli oman verkkotunnuksen hankkimisessa (esim. Fi-verkkotunnuksia ylläpitää Viestintävirasto (http://www.viestintavirasto.fi/ index/internet/fi-verkkotunnukset.html). Muut www-sivujen suunnittelu, toteutus ja ylläpito sivujen päivitys ja verkon käyttöön liittyvät ylläpitotyöt. Koulutus Julkaisupalveluyksikkö järjestää julkaisutoimintaan liittyvää koulutusta yhteistyössä mm. Suomen tiedekustantajien liiton kanssa. Yksikön tarjoamiin palveluihin liittyen annetaan koulutusta FTP:n ja webmailin käytössä sekä verkon käyttöön liittyvää tukea (ei ohjelmistotukea). Sopimuksen mukaan voidaan antaa koulutusta esimerkiksi sivujen päivityksen perusteissa. Open Access -julkaiseminen Tieteellisten seurain valtuuskunta ylläpitää ja kehittää ja tarjoaa avoimeen koodiin perustuvaa Open Journal Systems (OJS) -julkaisualustaa jäsenseurojensa käyttöön. TSV antaa tarvittaessa verkkolehden julkaisemiseen liittyvää opastusta. 16

18 TSV ylläpitää openaccess.fi-sivustoa (www.openaccess.fi), johon on koottu tietoa Open Access -julkaisemisesta. -sivustolla on myös hakemisto Suomessa julkaistavista tieteellisistä verkkolehdistä. Palveluhinnasto alkaen: Kotisivut: peruspaketti veloituksetta www-sivujen suunnittelu, toteutus ja ylläpito sopimuksen mukaan (peruspaketti noin euroa) sivujen päivitys 35 /h oma verkkotunnus (domain): isännöinnin vuosimaksu 40 (sisältää 5 sähköpostilaatikkoa, MySQL käyttömahdollisuuden, PHP käytettävissä, kävijämäärän tilastoinnin) viestintävirasto perii rekisteröintimaksun oman hinnastonsa mukaan PRO TSV hoitaa rekisteröinnin ilman lisämaksua. Julkaisuluettelo seuran sivulle: 60 / perustaminen +10 / sarja, vuosimaksu 20. Muut palvelut: sivujen päivitys 35 /h verkon käyttöön liittyvät ylläpitotyöt 35 /h koulutus 35 /h. Yhteystiedot Järjestelmäasiantuntija Jani Laatikainen: verkko-, järjestelmä- ja tekniset asiat puh. (09) , Suunnittelija Sari Lehtinen: avoin verkkojulkaiseminen ja OJS puh Mediasuunnittelija Jari Loisa: verkkosivujen suunnittelu, grafiikka ja luonti puh. (09) Painatuspalvelut Valtuuskunta neuvoo ja auttaa jäsenseuroja painotöiden tuottamisessa ja projektien hallinnassa (suunnittelu, sivunvalmistus ja painatus- ja muiden palvelujen kilpailutus). Painatuspalveluyksikkö auttaa kaikissa painettaviin julkaisuihin liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa kouluttaa esimerkiksi taitto-ohjelmien käytössä. Painatuspalveluyksikkö seuraa alan kehitystä ja ohjaa seuroja käyttämään kulloinkin tarkoituksenmukaisia palveluja. Painotöiden tilaamisen keskittäminen TSV:n kautta helpottaa edullisen ratkaisun löytämistä. 17

19 Tarvitessaan neuvoja ja palveluja seurat voivat ottaa yhteyttä toimittajaan. Julkaisujen ilmestyminen ajallaan onnistuu parhaiten siten, että julkaiseva seura ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä toimittajaan ja neuvottelee aikataulusta ja työprosessista. Käytettävissä on vain yhden henkilön työpanos, siitäkin osa menee Tieteessä tapahtuu -lehden tekoon ja valtuuskunnan omien julkaisujen valmistamiseen. Sivunvalmistuspalveluja (taitto) tarjotaan vain niille jäsenseuroille, joilla ei ole palkallista henkilökuntaa. Yhteystiedot Toimittaja Tiina Kaarela (sijaisena Anssi Sinnemäki asti) Puhelin (09) Faksi (09) Julkaisujen myynti ja markkinointi Tiedekirja Vetenskapsbokhandeln Kirkkokatu 14, Helsinki. Aukioloajat: maanantai klo 10 17, tiistai-perjantai klo Kesällä: maanantai klo 10 16, tiistai-perjantai klo Verkkokauppa: Jäsenjärjestöjen julkaisuja on esillä ja myydään myyntinäyttelyssä Tiedekirja Vetenskapsbokhandeln. Pääosaa julkaisuista myydään Tiedekirjan verkkokaupassa Tiedekirja-Vetenskapsbokhandeln, Kirkkokatu 14, myy ja välittää jäsenseurojen julkaisuja. Kuva Jari Loisa. 18

20 Jäsenseurat tekevät myyntisopimuksen valtuuskunnan kanssa Tiedekirjassa myytävistä julkaisuista. Sopimukseen voidaan sisällyttää teosten varastointi julkaisuvarastossa (ks. 21) ja jäsenseurojen julkaisemien lehtien irtonumeroiden myynti. Tiedekirja huolehtii myös julkaisujen jatkotilauksista ja postimyynnistä. Sopimusasioita hoitaa julkaisupäällikkö Eeva-Liisa Aalto, puh. (09) Tiedekirjassa myytävät teokset ovat julkaisevan seuran omaisuutta ja myydään sen hyväksi. Tulot tilitetään seuran tilille neljä kertaa vuodessa kuitenkin niin, että valtuuskunta pidättää omasta myynnistään 15 %:n myyntiprovision ja muihin kirjakauppoihin välittämistään julkaisuista 5 % provision. Tiedekirjan kirjanpitoa ja tilityksiä jäsenseuroille hoitaa toimistosihteeri Heli Liimatainen, puh. (09) , faksi (90) Tiedekirjan myynnistä noin 80 % on postimyyntiä. Yli kolmannes on kansainvälistä myyntiä. Uudet julkaisut tallennetaan Tiedekirjan tietokantaan ja uudet teokset esitellään Tieteessä tapahtuu -lehden Uutta Tiedekirjassa -palstalla. Julkaisutietokannasta voidaan tulostaa erilaisia luetteloita sekä verkkojakelua että painamista varten. Toimistosihteeri Raija Mankki tallentaa tietoja uutuuksista myös verkkokirjakauppa Granumiin (http:// granum.uta.fi) niin sovittaessa. Granum on liittymisvuonna maksuton ja sen jälkeen siitä peritään vuosimaksu. Suomen tiedekustantajien liitto maksaa vuosimaksun jäsenyhteisöjensä puolesta. Seurat markkinoivat itse yksittäisiä julkaisuja. Julkaisutoimisto neuvoo ja auttaa tarvittaessa. Julkaisujen markkinointiasioissa voi ottaa yhteyttä myynti- ja markkinointisihteeri Eija Lappiin, puh. (09) Tiedekirjassa myytävät teokset ovat esillä Tiedekirjan verkkosivuilla. Verkkokaupassa asiakkaat voivat tehdä aihepiiri- ja seurakohtaisia hakuja ja tehdä tilaukset sähköisesti. Monet seurat myöntävät julkaisuistaan jäsenalennuksia. Tiedekirjan yleisöpalvelu sujuu mutkattomasti ja ripeästi, kun alennukset ovat seura- tai sarjakohtaisia prosenttialennuksia. Tiedekirja osallistuu erilaisille kirjamessuille ja myyntitapahtumiin, joissa teoksia myydään ja markkinoidaan. Merkittävimpiä niistä ovat olleet Vanhan kirjallisuuden päivät Sastamalassa kesäkuun lopulla ja syksyiset kirjamessut Turussa ja Helsingissä. Tiedekirja on mukana myös muissa tapahtumissa kuten Kirjan ja Ruusun päivänä toukokuussa 19

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Varastosopimukset. Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen

Varastosopimukset. Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen Varastosopimukset Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen Varaston nykytilanne Varastoivia seuroja 92 (v. 2012) Hyllymetrejä kaikkiaan n. 5 900, joista noin 25% vielä

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, TSV Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 TSV

Lisätiedot

Tiedekirjan ja julkaisijoiden yhteistyön kehittäminen. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015

Tiedekirjan ja julkaisijoiden yhteistyön kehittäminen. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Tiedekirjan ja julkaisijoiden yhteistyön kehittäminen Ajankohtaista julkaisemisessa Työpajan toiminta Esittäytymiskierros Valitaan sihteeri ja työpajan tulosten esittäjä (mielellään seuroista) Jos haluaa

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

TSV:n palvelut verkkojulkaisemisessa. Sari Lehtinen Julkaisu- ja verkkopalvelut

TSV:n palvelut verkkojulkaisemisessa. Sari Lehtinen Julkaisu- ja verkkopalvelut TSV:n palvelut verkkojulkaisemisessa Sari Lehtinen Julkaisu- ja verkkopalvelut TSV jäsenseurojen julkaisut Seurat julkaisevat 218 julkaisusarjaa ja 120 lehteä. 55 on luettavissa avoimesti verkossa (osa

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Val$onavustukset kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen. Lea Ryynänen- Karjalainen 28.8.2014

Val$onavustukset kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen. Lea Ryynänen- Karjalainen 28.8.2014 Val$onavustukset kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen Lea Ryynänen- Karjalainen 28.8.2014 Sisältö Mihin avustusta myönnetään, mihin ei Hakukäytännöt Tuen määrästä Millainen

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAIN SÄÄTIÖ. 1 Säätiön nimi on Helsingin Sanomain Säätiö ja kotipaikka Helsinki.

HELSINGIN SANOMAIN SÄÄTIÖ. 1 Säätiön nimi on Helsingin Sanomain Säätiö ja kotipaikka Helsinki. HELSINGIN SANOMAIN SÄÄTIÖ SÄÄNNÖT: 1 Säätiön nimi on Helsingin Sanomain Säätiö ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä, erityisesti

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Rahoittajat ja tiedon julkisuus Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Periaate Julkisella rahalla tehty tutkimus on julkista. Berliinin julkilausuma 2003. ESF + EUROHORCS: Tiekartta 2008 Julkisuus koskee

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Vertaisarviointitunnus käyttöön

Vertaisarviointitunnus käyttöön Vertaisarviointitunnus käyttöön Julkaisijan aamupäivä 25.9.2014 Janne Pölönen, Anna-Sofia Ruth Tunnus vertaisarvioiduille julkaisuille TSV:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2013 tunnuksen rekisteröimisen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry Säännöt Rekisterinumero 25.275 Seuran nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry, Föreningen för

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan myös piiriksi, nimi on Itä-Suomen Jousiammuntapiiri ry.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan myös piiriksi, nimi on Itä-Suomen Jousiammuntapiiri ry. Itä-Suomen Jousiammuntapiiri ry. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan myös piiriksi, nimi on Itä-Suomen Jousiammuntapiiri ry. ja sen kotipaikka on Kuopion Kaupunki

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot