Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017"

Transkriptio

1 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä

2 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet Hallinto ja kuntalaiset Sivistys Ympäristö ja tekninen...10 Toimenpiteiden vaikutukset.11 2

3 Lähtötilanne Vetelin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat vuodesta 2008 vuoden 2012 loppuun mennessä kasvaneet 39,1 prosenttia, kun vastaavana aikana verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä kasvaneet 12,9 prosenttia. Vuoden 2013 osalta kasvu on jatkunut samansuuruisena. Kehitys johtuu palvelutarpeen kovasta kasvusta lähes kaikilla perusturvan osa-alueilla. Kunnassa on toteutettu alla olevat talouden tasapainottamistoimenpiteet: - tuloveroprosentin ja kiinteistöverojen ja maksujen korotukset - perusterveydenhuollon lääkäreiden ilta-, yö- ja viikonloppu- päivystys siirrettiin kunnassa sijaitsevasta terveyskeskuksesta noin 60 kilometrin päähän - valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen asteittain. Koko kunnan ruokahuolto on päätetty keskittää vuoden 2014 aikana yhteen valmistuskeittiöön - sosiaalipalveluiden keskittäminen kunnanvirastolta yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja perhekeskukseen Kaustiselle - kaikkien eläköitymisen tai irtisanoutumisen myötä vapautuneiden toimien kriittinen tarkastelu - omaisuuden myynti - kouluhallinnon ja kouluverkon keskittäminen ja tehostaminen - kunta on tehnyt useita aloitteita naapurikunnille kuntien yhdistämisestä ja mittavasta yhteistyöstä eri toimialoilla - valitettavasti neuvottelut eivät ole toistaiseksi johtaneet merkittäviin konkreettisiin tuloksiin Toimenpiteistä huolimatta kunnan talous on painunut alijäämäiseksi. Vuodelta 2012 alijäämää kertyi 1,5 miljoonaa euroa ja kattamatonta alijäämää oli vuoden 2012 lopussa lähes kaksi miljoonaa euroa. Vuoden 2013 talousarvio oli lähtökohtaisesti hieman alle miljoona euroa alijäämäinen. Kunnanvaltuusto joutui kokouksessaan hyväksymään lisätalousarvion perusturvaan. Vuoden 2013 talousarvion toteutuessa kattamaton alijäämä nousee yli kolmen miljoonan euron. Kunta joutuu kriisikuntamenettelyyn, mikäli kertynyt alijäämä euroa/asukas oli viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä vähintään 500 euroa/asukas. Vetelissä raja oli toukokuun 2013 asukasluvun perusteella euroa. Vetelin kunta joutuu kriisikuntamenettelyyn vuoden 2014 aikana, mikäli taloustilanne heikkenee loppuvuoden aikana yli euroa talousarviossa budjetoidusta. Kuntalain mukaan kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma. Kuntalaissa säädetään myös, että toimenpideohjelma on laadittava, mikäli taseessa on erityisen paljon kertynyttä alijäämää ja sitä ei saada katettua kolmen vuoden mittaisella taloussuunnitelmakaudella. Toimenpideohjelma kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi. Tilinpäätösennuste Vetelin vuoden 2013 talousarvio laadittiin alun perin vajaa miljoona euroa alijäämäiseksi. Kesäkuussa hyväksytyn lisätalousarvion jälkeen alijäämäksi on muodostumassa reilut 1,2 miljoonaa euroa. 3

4 TULOSLASKELMA (ulk) Tilinpäätös Talousarvio + Ennuste 2012 lisätalousarvio Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Suunnit. mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

5 Tilinpäätösennustesarakkeessa on otettu huomioon perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen valtuuston hyväksymä lisämääräraha, erikoissairaanhoidon vuoden 2012 palautusten ja alkuvuoden käytön mukainen ennuste sekä Kuntaliiton uusimman verotulojen ennustekehikon mukainen veroennuste. Kattamisvelvoite Vetelin kunnalla on kuntalain mukainen kattamisvelvoite, mikä tarkoittaa sitä, että tulevan vuoden talousarvion ja suunnitelmavuosien aikana pitäisi pystyä kattamaan jo syntynyt vajaan kahden miljoonan euron alijäämä. Ennusteen mukaan alijäämä lisääntyy tämän vuoden tilinpäätöksessä merkittävästi ja on oletettavaa että alijäämää ei saada katettua suunnitelmavuosillakaan ilman erityistoimenpiteitä. Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on syytä pikaisesti ryhtyä laatimalla tasapainottamisohjelma ja määrittelemällä siinä ne toimenpiteet, joiden avulla taloustilanne saadaan jälleen tasapainoon. Tasapainottamistoimenpiteet Talouden tasapainottamista on pohdittu kunnan Rakenteiden tarkastelutyöryhmässä (RATA) keväällä 2012 ja työtä on jatkettu valtuustokauden vaihtumisen jälkeen uudelleen muodostetussa työryhmässä. Toimenpiteitä on pohdittu myös yhdessä päävastuualueittain johtavien viranhaltijoiden kanssa. 1. Hallinto- ja kuntalaiset Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Vetelin kunnan verotulot vuonna 2011 olivat euroa / asukas ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset euroa / asukas. Koko maan tasolla verotulot olivat euroa / asukas ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset euroa / asukas. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat maakunnan korkeimmat vuonna Vetelin kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat vuodesta 2008 vuoden 2012 loppuun mennessä kasvaneet 39,1 prosenttia, kun vastaavana aikana verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä kasvaneet 12,9 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset muodostavat Vetelin kunnan toimintamenoista 55,6 prosenttia. Kustannuksissa ei ole mukana kunnan omana toimintana järjestetty varhaiskasvatus, vaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon muu toiminta, joka on järjestetty seitsemän kunnan yhteistoiminta-alueella peruspalveluliikelaitos Jytan toimesta puitelain edellyttämällä tavalla vuodesta 2009 lukien. Vetelin ikäihmisten hoivapalvelurakenne on hyvin pirstaleinen. Kunnassa sijaitsee kaksi pientä erillistä ympärivuorokautista tehostetun palveluasumisen yksikköä. Lisäksi vanhuksia on sijoitettuna ympärivuorokautiseen hoitoon naapurikuntiin neljään eri yksikköön. Pienistä yksiköistä koostuva hajallaan oleva palvelurakenne on Vetelille kustannuksiltaan kestämätön. Tämän vuoksi Vetelissä ollaan tekemässä vanhustenhuollon palveluiden rakennemuutosta. 5

6 Kunnassa sijaitsevaa Harjukotia laajennetaan ja kaksi pientä yksikköä lakkautetaan. Tehostettu palveluasuminen keskitetään kolmesta yksiköstä yhteen. Lisäksi muutoksessa vahvistetaan ja edelleen kehitetään kotihoitoa. Tärkeä osa muutosta on prosessien kehittäminen koko vanhushuollon palvelukokonaisuudessa. Kotona hoidetaan entistä huonompikuntoisia, mutta myös tehostetussa palveluasumisessa pyritään hoitamaan asukkaat ilman, että tarvitaan vuodeosastohoitoa. Tämä vaatii selkeitä hoitolinjauksia ja sairaanhoidollisen osaamisen vahvistamista sekä saattohoito-osaamisen lisäämistä. Kuluvan vuoden aikana on jo siirrytty tehokkaaseen lääkärikonsultointiin vanhusten yksiköissä ja sillä on saatu selkeästi vähennettyä vanhusten siirtoa tilapäisesti vuodeosastolle. Tehostetun palveluasumisen rakennemuutoksesta saatavan kustannussäästön arvioidaan olevan noin euroa vuodessa vuoden 2014 puolivälistä lukien. Kokonaisuuteen liittyy myös perusterveydenhuollon Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin asukkaita palvelevan Vetelissä sijaitsevan vuodeosaston paikkojen vähentäminen. Vuodeosaston sairaansijamäärää vähennetään 45 paikasta 30 paikkaan. Tämä mahdollistuu, kun tehostetusta palveluasumisesta ei enää siirrytä vuodeosastohoitoon, mikäli se ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Lisäksi erikoissairaanhoidosta kotiutuvat potilaat pyritään siirtämään suoraan kotiin ilman välilaskua vuodeosastolle. Tätä kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kanssa. Laskennallinen säästö Vetelille vuodeosastokäytön vähentämisestä on vuodessa vuoden 2015 alusta lukien. ASPA on tehnyt selvityksen mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Selvityksen mukaan rakenne on pirstaleinen ja asukkaita on sijoitettu koko Jyta-alueella lähes 20 eri yksikköön eri maakuntien alueelle. Tämä tekee valvonnasta haasteellista. Selvityksen mukaan osa ympärivuorokautisessa hoidossa olevista henkilöistä ei tarvitsisi näin raskasta hoitoa. Lisäksi toimintatapa joissakin yksiköissä ei ole kuntouttava, vaan asiakkaat passivoituvat ja kuntoutumista ei tapahdu. Vetelin kunta on saanut Aran myönteisen rahoituspäätöksen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön laajentamiseen ja muutostöihin siten, että se mahdollistaa toiminnan, jonka avulla yksikköön voidaan siirtää raskaammissa ja kalliimmissa hoitopaikoissa olevia asukkaita. Tarkoituksena on myös lisätä kotikuntoutusta ja kotiuttaa asiakkaita omaan kuntaan ja lähialueen kuntoutumiskoteihin, jolloin palvelun laatua on helpompi seurata. Maksusitoumukset muutetaan määräaikaisiksi ja maksukäytäntöjä on tarkoitus kehittää niin, että se motivoi palveluntuottajia kuntouttavaan toimintaan. Laskennallinen säästö kotikuntoutuksen laajentamisesta ja asiakkaiden kotiuttamisesta on /vuosi. Terveyskeskuksessa on kärsitty pitkään lääkäripulasta ja kaikki terveyskeskuslääkärin virat ovat olleet täyttämättä. Palvelu on hoidettu ostopalveluna. Tämä on erittäin kallis järjestelmä. Nyt virat ovat täyttymässä. Ostopalvelusopimus on voimassa syksyyn 2013 saakka ja näköpiirissä on, että siitä voidaan silloin luopua. Laskennallinen säästö virkalääkärijärjestelmään siirtymisestä on Vetelin kunnalle /vuosi. 6

7 Perheiden palveluihin palkattiin marraskuussa 2011 perheohjaaja. Perheohjaajatoiminnalla pyritään vähentämään sijoituksia. Tavoitteena on, että toiminnalla voidaan vähentää lastensuojelukustannuksia euroa/vuosi. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet. Erikoissairaanhoidosta vastaavassa kuntayhtymässä on hallituksen aloitteesta käynnistetty kuntien kustannusten hallintaan tähtäävän vakauttamisohjelman valmistelu. Tuotantokustannusten hillitsemiseen tähtäävällä ohjelmalla pyritään muuttamaan ja suoraviivaistamaan sairaanhoidon tuotantoprosesseja: ohjelma sisältää mm hoitoketjujen kehittämistä, työnjaon selkiyttämistä eri ammattiryhmien ja yksiköiden kesken ja logistiikkaan liittyviä uusia ratkaisuja jne. Samaan aikaan käynnistyi johdon kustannustietoisuutta ja kuntalaskutuksen läpinäkyvyyttä parantava kustannuslaskentatyö. Toiminnan kehittämistä on työstetty myös lausuntovaiheessa olevan alueen kuntien yhteisen perusterveydenhuollon suunnitelman laadinnan yhteydessä. Hyvinvointi - vaikuttavuus - tuottavuusohjelman myötä henkilökunnan sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun viime vuonna ja alkuvuoden aikana lasku näyttäisi jatkuvan n. 20 % tasolla vuoteen 2012 verrattuna. Keskussairaalan kustannuksia ovat nostaneet myös rekrytointiongelmista aiheutuvat kalliit asiantuntijalääkäri-ostopalvelusopimukset. Ostetun hoidon vuosia jatkunut kustannusten kasvu pysähtyi kuitenkin viime vuonna ja alkuvuoden aikana tilanne näyttäisi säilyneen vähintään ennallaan koko sairaalan osalta, mutta kuntien välinen vaihtelu on kuitenkin edelleen suurta. Keskussairaalan peruskorjaus on aiheuttanut kustannusten kasvua paitsi rahoituskustannuksien myös peruskorjausten aikaisten toimintahäiriöiden tuottavuusvaikutuksina. Peruskorjausohjelma on valmistumassa vuoteen 2017 mennessä. Nyt on toteutettu n. 4/5 peruskorjaus- ja laajennustarpeesta, mikä myös on rasittanut kuntien taloutta. Vuoden 2017 jälkeen sairaalan toimitilatilanne on selvästi maan sairaaloiden keskimääräistä tilannetta parempi. Kustannuspaineita on aiheutunut myös varautumisesta päivystävän sairaalan toiminnalliseen tasoon. Taloudellisesti tässä onnistuminen edellyttää edelleen lisääntyvää palvelumyyntiä jäsenkuntien ulkopuolelle. Myynti näyttääkin olevan edelleen kasvussa vanhusten palveluasuminen vuodeosasto mielenterveyskuntoutujien asuminen virkalääkärit lastensuojelu Perusturvan arvioidut säästöt talousarvio- ja suunnitelmavuosille verrattuna vuoden 2013 kustannuksiin. 7

8 Hallinto Kunnan hallintoa on supistettu vuosien mittaan henkilöstön eläköityessä. Viimeisimpänä kunnan teknisen toimen kanslisti jäi eläkkeelle alkuvuodesta ja hänen tehtävänsä jaettiin pääosin muiden kunnantoimiston henkilöiden kesken. Kunnantoimistossa on syksyllä kaikkiaan 15,6 työntekijää kokoaikaisiksi muutettuna, jotka hoitavat kaiken kunnan talous- ja toimistotyön, asiakaspalvelun, toimialajohdon ja ylimmän johdon tehtävät sekä osittain teknisen toimen kenttätyön ja lisäksi valtion yhteispalvelupisteen. Osa prosessien kehittämistä on siirtyminen sähköisen toimiston suuntaan. Kunnanhallitus kokoontuu jo paperittomasti, myös muiden toimielinten osalta tämä mahdollisuus selvitetään. Henkilökunnan toiminnan paperittomuutta tuetaan riittävällä tekniikalla. Sähköinen laskutus otetaan käyttöön v Kuuden kunnan yhteiseen maaseutuhallintoon siirryttiin vuoden 2013 alusta. Alueelle on perustettu yhteinen maaseutulautakunta. Vetelin oma maaseutuelinkeinolautakunta lakkautettiin. Kustannussäästö oli n euroa 2013 vuodesta lähtien. Vuoden 2013 aikana valmistellaan kunnan omistamien yhtiöiden osakkeiden myyntiä (mm. kunnan kokonaan omistama sähkölaitososakeyhtiö) ja siitä sekä muusta omaisuuden myynnistä ennakoidaan saatavan myyntivoittoa vuonna 2014 n. 3,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 n. 0,6 miljoonaa euroa. Tuloveroprosentin nostamisesta keskustellaan syksyllä strategian laadinnan yhteydessä. Nykyisellään tuloveroprosentti on huomattavasti korkeampi kuin maassa ja maakunnassa keskimäärin. 21, , , , ,5 17 Tuloveroprosentin kehitys Veteli Keski-Pohjanmaa keskim. koko maa keskim

9 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,55 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,00. Voimalaitosprosentti on 2,85, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 ja rakentamattoman rakennuspaikan 3,00. Veteli Keski-Pohjanmaa Koko Suomi Kiinteistövero 2013: - yleinen 0,95 1,08 0,92 - vakituinen asunto 0,55 0,45 0,41 - vapaa-ajan asunto 1,00 0,93 1,03 2. Sivistys Varhaiskasvatus Vetelin kunta on tehnyt yhteistyössä Kuntamaisema Oy:n kanssa varhaiskasvatuksen rakenneselvityksen. Selvityksessä kartoitettiin Vetelin kunnan päivähoidon kustannuksia ja kustannustehokkuutta hoitotuotteittain verrattuna muiden kuntien vastaaviin kustannuksiin. Lisäksi tehtiin selvitys hoitopaikkojen tarpeesta lähivuosien aikana ottaen huomioon kodeissa perhepäivähoitajina työskentelevien henkilöiden eläköityminen ja heidän työhönsä liittyvän työaikalain muutoksesta johtuvat lisäkustannukset kunnalle. Selvityksestä kävi ilmi, että Vetelin kunnassa erityisesti ryhmäperhepäivähoito on edullisesti järjestettyä ja muutoinkin päivähoidon kustannukset asiakasta kohden ovat edulliset. Tästä syystä hoitopaikkapulaan on vastattu juuri ryhmäperhepäivähoitoyksikköjen lisäyksillä. Elokuussa 2013 Vetelissä on päiväkodin (32-paikkainen) lisäksi viisi ryhmäperhepäivähoitoyksikköä ja neljä omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa. Hoitopaikkapula on akuutti. Kotihoidontuen peittävyys on hyvä, jopa 37 %, mutta tilanne voi muuttua hetkessä aiheuttaen kestämättömän tilanteen. Tämä lisäksi suurena huolen aiheena on ryhmäperhepäivähoitoyksikköjen kiinteistöjen kunto. Suurin osa em. on sijoitettu vanhoihin asuinkiinteistöihin, joihin edellytetään välittömiä mittavia muutostöitä ja peruskorjausta, jotta toiminta voisi jatkua niissä turvallisesti. Tämän johdosta sivistyslautakunta on nimennyt kokouksessaan varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia esitys Vetelin kunnan päivähoidon järjestämisestä pitkälle tulevaisuuteen. Työryhmä kartoittaa vaihtoehtoiset toimintamallit ja niiden kustannukset sekä tekee alustavan suunnitelman toiminnallisiin ratkaisuihin liittyen. Perusopetus Vetelissä on kolme perusopetuksen alakoulua, joilla on yhteinen johtaja ja lisäksi yläkoulu ja lukio, joilla on yhteinen kokonaistyöajassa oleva rehtori. Kaikki kunnan viidennen luokan oppilaat keskitetään syyslukukauden 2013 alusta lähtien Vetelin keskuskoululle. Viidensien luokkien keskittäminen 9

10 vähentää yhden luokanopettajan verran sivistystoimen kustannuksia. Säästö vuodelle ja seuraaville vuosille Lukio Vetelin lukiossa on 75 opiskelijaa ja opiskelijamäärän voidaan sanoa jossain määrin vakiintuneen opiskelijaan. Oppilasmäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti, mutta lukion kurssitarjotinta ei ole karsittu oppilasmäärien vähenemisen suhteessa. Lukuvuodelle tuntikehystä on vähennetty 22 tuntia. Tämän johdosta kaikkia pakollisia kursseja ei järjestetä kahta kertaa lukuvuodessa aikaisempien vuosien tapaan. Jatkossa tuntikehys tullee pienenemään edelleen n tuntia, jonka seurauksena kurssitarjotinta karsitaan edelleen. Tuntikehyksen vähentäminen johtaa virkarakenteen tarkasteluun, joka tehdään syksyn 2013 talousarvion laatimisen yhteydessä. Tarkastelun kohteena ovat lukion ja yläkoulun aineenopettajat. 3. Ympäristö ja tekninen Kiinteistöhuolto 11 kiinteistöllä tehdään energiakatselmukset, valmistuu joulukuussa. Ruoka- ja siivouspalvelut Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun valmistuskeittiö Tunkkarin terveyskeskuksessa siirtyi kunnan alaisuuteen vuoden 2013 alussa. Tavoitteena on vuoden 2014 aikana siirtyä yhteen valmistuskeittiöön, josta toimitetaan ruoka kaikkiin kunnan yksiköihin ja ruokapalveluiden piirissä oleville vanhuksille kotiin. Tämän toteutuessa kokonaisuudessaan saadaan kahden henkilön vuosipalkan suuruinen säästö eli noin euroa/vuosi. Säästö syntyy kokonaisuudessaan vasta vuoden 2015 aikana. vuonna 2014 säästö on noin euroa. Siivous/ruoanjakelussa on vuoden 2013 keväällä jäämässä kaksi henkilöä eläkkeelle. Heidän työpanoksensa on tarkoitus korvata ostopalveluna. Tämän arvioidaan tuovan säästöä vuonna 2013 noin euroa ja vuosina 2014 ja 2015 noin euroa/vuosi. 10

11 Arvioidut kustannusten säästöt perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi kunnanviraston henkilöstö perusopetus lukio ruokahuolto ja siivous yhteensä Arvioidut tulojen lisäykset omaisuuden myynti Toimenpiteiden vaikutukset Yllä luetellut toimenpiteet alkavat tuottaa täysimääräisenä kustannussäästöjä vasta vuodelle Seuraavalla sivulla oleva tilinpäätösennuste ja suunnitelmavuosien arviot perustuvat vuoden 2013 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa esitettyihin lukuihin. Luvut tarkentuvat syksyllä vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Kattamaton alijäämä vuoden 2012 taseessa on n. 1,9 miljoonaa euroa, vuoden 2013 arvioidussa tilinpäätöksessä alijäämä ei lisäänny, mikäli harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta saadaan 1,2 miljoonaa euroa. Ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta kattamaton alijäämä nousee tilinpäätösennusteen mukaan n. 3,1 miljoonaan euroon. Vuosina toteutettavista toimenpiteistä johtuen alijäämän arvioidaan alenevan siten, että vuoden 2017 jälkeen kattamatonta alijäämää ei ole taseessa. 11

12 TULOSLASKELMA (ulk) Talousarvio + lisätalousarvio Tilinpäätösennuste Taloussuunnitelma (1000) Taloussuunnitelma (1000) Taloussuunnitelma (1000) Taloussuunnitelma (1000) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet harkinnanvar. valtionosuuden korotus Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Suunnit. mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2015-2018

Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2015-2018 Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2015-2018 Lähtötilanne Kunnalla on vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen kattamatonta alijäämää 2,4 miljoonaa euroa. Sosiaalitoimen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot