BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2005"

Transkriptio

1 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

2 1 Jonathan Bate, toimitusjohtajan katsaus Seuraavat 12 kuukautta näyttävät erityisen lupaavilta matkapuhelinteollisuudelle, jopa sen omilla standardeilla mitattuna. Tänä vuonna Benefon aikoo uuden TWIG-brändinsä lanseerauksen myötä olla eturintamassa kehittämässä uutta puhelinkategoriaa - yhdistettyjä GSM/GPS -päätelaitteita. Viimeisimmät 12 kuukautta ovat olleet yhtiölle siirtymäkautta. Valmistautuaksemme merkittävän kasvun vaiheeseen olemme käyneet läpi ja toteuttaneet välttämättömät rakennemuutokset ja rahoitusjärjestelyt sekä koonneet poikkeuksellisen kyvykkään johtotiimin toteuttamaan tuotelanseeraus- ja kasvusuunnitelmiamme. Seuraavien kuukausien aikana tuomme TWIG-brändin markkinoille Discovery-tuotteella, jonka olemme nimenneet maailman ensimmäiseksi sisäänrakennetulla suuntavaistolla varustetuksi matkapuhelimeksi. Sen myötä kuluttajat saavat oman henkilökohtaisen navigointipuhelimensa, myyntikanavat myytäväkseen korkealaatuisen tuotteen ja operaattorit tarjotakseen uuden valikoiman palveluita, jotka edelleen lisäävät dataliikenteen määrää. Me hyödynnämme GPS- ja telematiikkakokemustamme tarjotaksemme uusia kiinnostavia toimintoja ja palveluita matkapuhelimeen ja tuodaksemme

3 2 merkittävää lisäarvoa matkapuhelinmarkkinoille. Tutkimustemme tulokset ovat selvästi vahvistaneet, että markkinat ovat nyt valmiit ottamaan TWIG:in vastaan ja organisaatiomme kaikilla jäsenillä onkin keskeinen rooli varmistettaessa, että TWIG:istä tulee henkilökohtaisen navigoinnin standardiratkaisu. Keskeinen tekijä kasvusuunnitelmassamme on strategisten kumppanuuksien verkosto, jota olemme kehittäneet. Esimerkkinä voidaan mainita Ross Lovegrove, johtava kansainvälinen muotoilija, joka on kiinnitetty kehittämään kattava valikoima henkilökohtaisia TWIGnavigointipuhelimia. Ross on aiemmin työskennellyt muun muassa yrityksille Tag Heuer, Sony ja Apple, ja hänen kiinnittämisensä korostaa entisestään haluamme luoda TWIG:istä kiinnostava ja vahva globaali brändi. Toisena voidaan mainita kiinalainen valmistuskumppanimme China Potevio, joka myös markkinoi ja jakelee TWIG Discovery -tuotettamme koko Kiinassa. Haluan päättää katsaukseni kiittämällä koko henkilökuntaamme, osakkeenomistajiamme ja kumppaneitamme saamastamme jatkuvasta tuesta.

4 BENEFON OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 7 Konsernitase (IFRS) 8 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) 10 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 11 Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) 33 Emoyhtiön tase (FAS) 34 Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS) 35 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 36 Päiväys, allekirjoitukset 42 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 43

5 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2005 YLEISTÄ Yhtiön tilivuotta 2005 leimasi liiketoiminnan vakauttaminen sekä pohjan rakentaminen riittävän rahoitusratkaisun aikaansaamiseksi ja uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Päätapahtumiin kuuluivat saneerausohjelman päättäminen etuajassa, uustuoteohjelman käynnistäminen, eräiden tärkeiden kumppanuussopimusten solmiminen sekä tärkeän pohjatyön tekeminen riittävän rahoitusratkaisun aikaansaamiseksi uutta liiketoimintasuunnitelmaa varten. Lisäksi yhtiön johtoa vahvistettiin ja markkinointia aktivoitiin yhtiön Lontoossa sijaitsevan tytäryhtiön kautta. Yhtiön liikeajatus on tarjota mobiilin telematiikan päätelaitteita, ohjelmistoja ja ratkaisuja hengen ja omaisuuden turvaamiseen, toiminnanohjauksen tehostamiseen, henkilökohtaisen navigoinnin sovelluksiin ja paikkaperusteisiin palveluihin. Tilivuoden 2005 aikana Yhtiö siirtyi IFRS-standardien mukaiseen talousraportointiin, ja tilivuoden 2005 tilinpäätös on laadittu IFRSstandardien mukaisesti. Toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden aikana. TILIVUODEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT Suunnattu osakeanti Yhtiö järjesti tammikuussa 2006 osakkeenomistajille ja sijoittajille suunnatun osakeannin valmistellun rahoitusratkaisun toteuttamiseksi. Antia koskeva tarjous- ja listalleottoesite julkistettiin Annissa 53 osakkeenomistajaa ja 25 sijoittajaa merkitsivät yhteensä Yhtiön uutta S-sarjan osaketta (BNFSV) 0,21 euron osakemerkintähinnnalla. Yhtiön saama annin kokonaismerkintähinta oli ,42 euroa, josta ,32 euroa maksettiin rahana ja ,10 euroa kuittaamalla käyttäen yhtiöltä olevia saamisia. Merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä ,02 eurolla ,46 eurosta ,48 euroon ja liikkeeseenlaskettujen osakkeiden määrä nousi osakkeesta osakkeeseen. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhtiön vanhojen sijoitussarjan osakkeiden (BNFSV) rinnalla Antiin liittyen mainittu ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmäärän korottamisesta neljästä viiteen ja valitsi hallitukseen jäseneksi David Francisin. Lisäksi mainittu ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 ja 5 kuulumaan siten, että yhtiön osakkeiden enimmäismäärä on Yhtiökokous edelleen päätti peruuttaa tarpeettomana ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä. Muut tapahtumat Yhtiön pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päättämän optio-ohjelman Benefon 2005B kaikki optio-oikeudet tarjottiin huhtikuussa 2006 merkittäväksi säilytykseen Octagon Capital Limited-yhtiöön.

6 2 Yhtiön uusi kuluttajamarkkinoille tarkoitettu TWIG-brändi ja Yhtiön ensimmäinen TWIG-navigointipuhelin TWIG Discovery lanseerattiin matkapuhelinteollisuuden jokavuotisen nyt Barcelonassa pidetyn 3GSMkonferenssin yhteydessä. Yritys lanseerasi maaliskuussa 2006 CeBIT-mesuilla Hannoverissa TWIG Locator nimisen GSM/GPS paikannuslaitteen, jonka myynnin arvioidaan alkavan kolmannen neljänneksen alussa. TWIG Locator tulee korvaamaan Benefon TrackKeeper-tuotteen vuoden 2006 loppuun mennessä. MYYNTI, MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Mobiilin telematiikan myynti suuntautuu noin 20 maahan, ja myyntiponnistelut kohdistuivat erityisesti asiakasprojekteihin Euroopassa ja USA:ssa. Mobiilin telematiikan osuus raportointikauden koko myynnistä oli lähes 100%. Yhtiön mobiilin telematiikan tuotteisto kattaa niin henkilökohtaiset turvaja navigointisovellukset kuin ajoneuvo- ja konekommunikaatiosovellukset (M2M) sekä omaisuuden seurannan. Uudet TWIG-tuotteet vahvistavat yhtiön tuotetarjontaa myös navigointituotteiden kuluttajamarkkinoilla. Tilivuoden aikana tuotekehitystoiminta keskittyi edellisen vuoden lopulla käynnistetyn uuden TWIG-sukupolven tuotteiston toteuttamiseen. Yhtiö teki strategisen päätöksen lähteä mukaan henkilökohtaisen navigoinnin kasvaville kuluttajamarkkinoille. TWIG-brändätyt integroidut GPS-laitteet suunnataan henkilökohtaisen navigoinnin ja paikkaperusteisten palvelujen sovelluksiin. RISKIEN HALLINTA Benefonin liiketoiminnan riskejä on selostettu laajasti julkistetussa tarjous- ja listalleottoesitteessä. Yleisesti suurimmat liiketoiminnan riskit liittyvät siihen, että Yhtiö ei saisi uutta TWIG-tuotelinjaa markkinoille ajoissa ja uuden tuotteiston innovatiiviseen suunnitteluun ja teknisiin ratkaisuihin perustuva kilpailuetu menetettäisiin. Uudet tuotteet ovat olennaisen tärkeitä, koska nykyisen tuotteiston myynti on lähestymässä elinkaarensa loppua. Koska aineettomat oikeudet ja innovaatiot ovat keskeisiä Yhtiön menestymiselle, Yhtiö on käynnistänyt sisäisiä hankkeita tärkeiden omaisuuseriensä suojaamiseksi. Lukuunottamatta edellä mainittuja seikkoja Yhtiö ei näe muita erityisiä riskitekijöitä, jotka poikkeaisivat muiden samalla toimialalla toimivien yhtiöiden vastaavista riskeistä. Yhtiö on kiinnittänyt erityistä huomiota riskienhallinnan parantamiseen rekrytoimialla kokeneita resursseja ja vahvistamalla johtoryhmäänsä. Benefon on myös aloittanut sisäisen kehitysohjelman, johon kuuluu osana myös riskienhallinnan tehostaminen. Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa Yhtiön yleiseen taloudelliseen menestykseen. Valuuttakurssiriskejä syntyy sekä viennissä että tuonnissa. Yhtiön pääasiallinen laskutusvaluutta on euro, mutta Yhtiö laskuttaa myös US-dollareissa. Yhtiö tuo tuotteita Kiinasta ja maksaa ne US-dollareina. Näihin ostoihin kuitenkin vaikuttaa Kiinan valuutan renminbin kurssi, jonka volatiliteetti nykyään on erittäin korkea. Benefon Oyj:llä ei ole pitkäaikaisia ulkomaan valuutan määräisiä sitoumuksia. YMPÄRISTÖKYSYMYKSET Yhtiön tuotteet valmistetaan suurimmaksi osaksi sen Kiinassa sijaitsevien alihankkijoiden toimesta. Alihankkijat ovat sopimuksissa vakuuttaneet

7 3 Benefonille, että ne noudattavat kaikkia soveltuvia ympäristölakeja ja määräyksiä. Vain pieni vanhoista tuotteista koostuva osa koko tuotannosta valmistetaan Benefonin omalla tehtaalla. Benefon noudattaa kaikkia näihin toimintoihin vaikuttavia lakeja ja määräyksiä. Yhtiö on toiminnassaan huomioinut myös EU:n vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin. Direktiivi tulee voimaan Euroopan Unionissa alkaen. Direktiivi kieltää sen luettelemia vaarallisia aineita, kuten lyijyä, kadmiumia ja muita raskasmetalleja, sisältävien tuotteiden myynnin ja markkinoinnin Unionin alueella. Yhtiö on muuttamassa tuotantoprosessiaan täyttämään direktiivin vaatimukset määräaikaan mennessä, mikä on haasteellista ottaen huomioon tuotantologistiikan ja asiakashuollon hoitamisen tiettyjen vanhojen tuotteiden osalta, jotka sisältävät direktiivin luettelemia vaarallisia aineita. Yhtiö ei kuitenkaan usko tällä olevan merkittäviä vaikutuksia sen taloudelliseen tulokseen. TALOUDELLINEN KEHITYS RAPORTOINTIKAUDELLA Yhtiön liikevaihto neljänneksellä 10-12/2005 oli 1753 teuroa, kun se edellisellä neljänneksellä 7-9/2005 oli 2142 teuroa. Koko tilikaudella 1-12/2005 liikevaihto oli 7562 teuroa. Liikevaihto edellisellä tilikaudella 1-12/2004 oli 7033 teuroa. Liiketulos neljänneksellä 10-12/2005 oli 1073 teuroa, mikä oli 178 teuroa parempi kuin edellisen neljänneksen 7-9/2005 liiketulos, joka oli 1251 teuroa. Koko tilivuoden 1-12/2005 liiketulos oli 3398 teuroa, mikä oli 492 teuroa parempi kuin edellisen tilivuoden 1-12/2004 liiketulos 3890 teuroa. Yhtiöllä oli tilikaudella 1-12/2005 velkasaneeraukseen liittyviä poikkeuksellisia kulu- ja tuottoeriä, kuten lisäjako-osuudet saneerausvelkojille 720 teuroa ja pankkivelkojen tuloutus korkoineen 1616 teuroa, joiden nettovaikutus tilikauden tulokseen oli 896 teuroa. Taseen loppusumma neljänneksen 10-12/2005 lopussa oli 4974 teuroa. Taseessa ei ole aktivoituja T&K-kuluja. Edellisen neljänneksen 7-9/2005 lopussa taseen loppusumma oli 4847 teuroa, ja edellisen tilikauden 1-12/2004 lopussa se oli 4964 teuroa. Oman pääoman osuus taseesta neljänneksen 10-12/2005 lopussa oli teuroa eli noin -47%, kun se edellisen neljänneksen 7-9/2005 lopussa oli teuroa eli noin -36% ja edellisen tilikauden 1-12/2004 lopussa -184 teuroa eli noin -4%. Korolliset nettovelat kauden 10-12/2005 lopussa olivat tasearvoltaan 2886 ja nimellisarvoltaan 3226 teuroa. Näistä pääoma- ja vaihtovelkakirjalainojen muodossa olleista veloista käytettiin osakemerkintään tammikuun 2006 osakeannissa yhteensä nimellisarvoltaan 2100 teuroa. Lisäksi helmikuussa ja huhtikuussa 2006 vaihdettiin vvkl 2004A:ta osakkeiksi yhteensä nimellisarvoltaan noin 87 teuron edestä, mikä määrä näin myös muuttui osakepääomaksi. Vieraan pääoman koko määrä oli neljänneksen 10-12/2005 lopussa 7305 teuroa, josta pitkäaikaista vierasta pääomaa oli 985 teuroa ja lyhytaikaista 6320 teuroa. Edellisen neljänneksen 7-9/2005 lopussa vieraan pääoman koko määrä oli 6607 teuroa, ja edellisen tilikauden 1-12/2004 lopussa se oli 5148 teuroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 1337 teuroa, joista 362 teuroa on pantattu. Yhtiön taloudellinen menestys vuonna 2005 parani marginaalisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Tiettyihin markkinoihin kohdistetuilla toimenpiteillä myynti saatiin kasvamaan samalla kun kokonaiskustannuksia kontrolloitiin aiempaakin tiukemmin.

8 4 INVESTOINNIT Yhtiön investoinnit tilivuonna 1-12/2005 olivat 40 teuroa, jotka kaikki toteutuivat viimeisellä neljänneksellä 10-12/2005. HENKILÖSTÖ Benefonin aktiivisessa palveluksessa oleva henkilöstömäärä laski tilivuoden aikana noin 6% tilivuoden alun 81:stä vuoden lopun 76:een, joista 35 henkilöä koskivat vuorolomautukset. Keskimäärin tilivuoden henkilöstömäärä oli 76. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Helmikuussa 2006 loppuunsaatetun riittävän rahoituksen myötä yhtiö keskittyy uuden tuotevalikoimansa viimeistelyyn sekä julkistetun liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen, jonka keskeisenä osana on käynnistää TWIG-tuotteiston myynti valituilla markkina-alueilla sekä brändiidentiteetin vahvistaminen. Vuoden 2006 taloudellinen tulos tulee voimakkaasti riippumaan uusien TWIGtuotteiden saamisesta markkinoille ja niiden myynnin menestyksestä. Tuoteohjelman ensimmäisen tuotteen TWIG Discoveryn toimitusten oli alunperin määrä alkaa vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana. Johtuen ennakoimattomista viiveistä tuotteen viimeistelyssä projekti on viivästynyt, ja viimeisimmän arvion mukaan myynti pyritään käynnistämään vuoden 2006 kolmannen neljänneksen alussa. TWIG Discoveryn viimeistelyn viivästymisen taustalla on tuotteen monimutkaisen ohjelmiston eri osien integrointi. Benefonin tuotteessa käyttämä teknologia käsittää muun muassa seuraavia elementtejä: Benefonin telematiikkaserveri käsittäen seurantatoiminteen, hätäpainiketoiminteen, paikkaperusteisen ohjelmiston, Benefonin henkilökohtaisen navigoinnin ohjelmiston ja matkapuhelimen käyttöjärjestelmän ohjelmiston. Kaiken edellä kuvatun määrittelyjen mukaisen toiminnallisuuden vaatimuksenmukaisuuden varmistaminen ja ohjelmiston integrointi matkapuhelimeen aiheuttaa tiukat koestusvaatimukset. Varmistaakseen TWIG Discoveryn menestyksellisen lanseerauksen Benefon on päättänyt varmistaa, että laite täyttää vaatimukset kaikissa olosuhteissa. Tästä on aiheutunut ylimääräistä testaus- ja hyväksyttämisaikaa, mikä puolestaan on johtanut tuotteen lanseerauksen viivästymisen. Benefon odottaa saavansa kesäkuussa varmistuksen sille, että laite täyttää kaikki standardien asaettamat vaatimukset. Tätä seuraavat operaattorien verkkotestaukset ja markkinoiden asiakastarpeiden pohjalta antama hyväksyntä. Yhtiö arvioi mahdollisen tarpeen päivittää julkaistua vuoden 2006 taloudellista ennustetta niin pian kuin TWIG Discoveryn toimitusten alkamispäivä voidaan vahvistaa. Johtuen edellä selostetusta uusien TWIG-tuotteiden viiveestä vuoden 2006 kuuden ensimmäisen kuukauden tulos näyttää jäävän alle Yhtiön sisäisessä laskennassa budjetoiman tason. Tärkeimmät syyt tähän ovat Yhtiön nykyisen tuotelinjan elinkaaren lähestyminen loppuaan ja myynnin väheneminen jonkin verran alunperin odotettua nopeammin. Samaan aikaan Benefon on investoinut vahvasti uuden TWIGtuotteiston kehittämiseen, mikä on edellä selostetuista syistä viivästynyt. Tällä on selvä negatiivinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen tulokseen vuoden

9 5 ensimmäisten 6 kuukauden aikana. Uuden tuotteiston odotetaan kääntävän Yhtiön myynnin ja kannattavuuden selvään nousuun. ERITYISTOIMENPITEET YHTIÖN TALOUDEN VAHVISTAMISEKSI Yhtiön taloutta vahvistettiin tilivuoden aikana T&K-suoritteiden lisenssiointijärjestelyllä, pääomalainoilla, vaihtovelkakirjalainalla ja optiojärjestelyllä, joista Yhtiö sai yhteensä noin 4684 teuron suuruisen lisärahoituksen. Kyseisistä toimenpiteistä on tiedotettu tarkemmin Yhtiön , , , ja päivätyissä pörssitiedotteissa sekä julkistetussa tammikuussa 2006 järjestettyä osakeantia varten laaditussa tarjous- ja listalleottoesitteessä. Otettuihin pääomalainoihin ja vaihtovelkakirjalainaan perustuvat lainasaamiset käytettiin pääomien osalta kokonaisuudessaan edellä kohdassa Tilivuoden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat tarkemmin selostetussa tammikuun 2006 osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen maksamiseen kuittaamalla. Mainitussa suunnatussa osakeannissa Yhtiö sai yhteensä ,42 euron lisärahoituksen, josta ,32 euroa maksettiin rahana ja ,10 euroa kuittaamalla käyttäen pääosin edellä mainittuja yhtiöltä olevia saamisia. VAIHTOVELKAKIRJALAINAT Marraskuussa Yhtiön hallitus päätti Yhtiön pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen sille antamalla valtuutuksella korottaa Yhtiön osakepääomaa enintään ,52 eurolla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ottamalla yhteensä euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan yhtiöiltä MMA Limited ja Biggles Limited. Laina tarvittiin varmistamaan Yhtiön rahoitus valmisteilla olleen tammikuun 2006 osakeannin toteutumiseen asti. Sittemmin tilikauden päättymisen jälkeen helmikuussa 2006 koko laina vaihdettiin Yhtiön S-osakkeeseen. Lisäksi osa vaihtovelkakirjalainasta Benefon 2004A vaihdettiin Yhtiön uuteen S-sarjan osakkeeseen helmikuussa Tämän jälkeen huhtikuussa 2006 vaihdettiin osa samasta lainasta Yhtiön uuteen S- sarjan osakkeeseen. Näiden vaihtojen jälkeen vaihtovelkakirjalainan 2004A jäljellä oleva lainapääoma on nimellisarvoltaan ,94 euroa, mikä voidaan vaihtaa enintään Yhtiön uuteen S-sarjan osakkeeseen mennessä. TILIVUONNA ANNETUT TAI PÄÄTETYT OPTIO-OIKEUDET Yhtiön pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti uudesta optioohjelmasta Benefon 2005A, joka oikeuttaa yhtiön entisen toimitusjohtajan Tomi Raidan merkitsemään kolmessa yhtä suuressa erässä yhteensä enintään optio-oikeutta asetettujen ehtojen täyttyessä. Ehtona optioiden antamiselle on, että optioehdoissa eräkohtaisesti sovitut Yhtiön kehitykseen sidotut ehdot täyttyvät viimeistään mennessä. Samainen yhtiökokous päätti edelleen uudesta neljään optioluokkaan jaetusta yhteensä enintään 20 miljoonaa optio-oikeutta käsittävästä optio-ohjelmasta Benefon 2005B, jossa optioiden osakemerkintähinta määräytyi optioehtojen mukaisesti luokkakohtaisesti välille 0,4250 euroa ja 1,020 euroa. Optioehtojen mukaisesti tämän optio-ohjelman Benefon 2005B kaikkien optioiden merkintäaika alkoi ja päättyy Elokuussa 2005 yhtiön antoi , ja tiedotetun mukaisesti sovitut optio-oikeudet liittyen Benecap Limitedin järjestämään

10 6 T&K-suoritteiden lisenssiointi- ja leasing-järjestelyn sekä kahteen pääomalainaan. Tehtyjen sitoumusten piiriin kuuluvien optio-oikeuksien kokonaismäärä oli , mikä jakautui kyseisten 25 investoijan kesken näiden sijoitusten suhteessa. Annetut optio-oikeudet olivat sarjaa 2004A, joiden osakemerkintähinta on 0.14 euroa ja osakemerkintäaika päättyy Lokakuussa yhtiön antoi sarjan 2004A optio-oikeutta sisältävän insentiivipaketin Lextel Group-yhtiölle, joka on yhtiön tuotteita sopimuksen mukaisesti Kiinassa ja Hong Kongissa markkinoiva markkinointiyhtiö. Marraskuussa Yhtiön hallitus päätti antaa yhteensä sarjan 2004A optio-oikeutta MMA Limitedille, Biggles Limitedille, Ashland Partnersille ja Tomi Raidalle. Optiot annettiin ehdolla, että saajat merkitsevät sovitulla osalla niistä yhtiön osakkeita ilman aiheetonta viivytystä. Annetuista optioista optiota käytettiin osakemerkintään joulukuussa Edellä todettujen sarjan 2004A optioiden antamisen jälkeen Octagon Capital Ltd.-yhtiöön säilöön jäävien hallituksen käytettävissä olevien optiooikeuksien määrä on HALLITUKSELLA OLEVA ANTIVALTUUTUS Yhtiön pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan valtuuttaa hallituksen vuoden kuluessa valtuutuksen myöntävän yhtiökokouksen järjestämisestä lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitusosaketta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa siten enintään ,09 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä oikeuden päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutusta käytettiin marraskuussa 2005 otetun yhteensä euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan yhteydessä, jossa Yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa yhteensä enintään ,52 eurolla. Näin ollen hallituksen jäljellä oleva osakepääoman korotusvaltuutus on ,57 euroa. IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Yhtiö siirtyi IFRS-raportointiin vuoden 2005 aikana ja vuoden 2005 tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiön antamassa IFRS-siirtymätiedotteessa on selostettu IFRS:n mukaisen raportoinnin käyttöönotosta aiheutuneet olennaisimat muutokset konsernitilinpäätöksen laatimiseen ja esittämiseen. Salossa 5. toukokuuta 2006 Brian Katzen Hallituksen puheenjohtaja Jeffrey Crevoicerat Hallituksen jäsen

11 7 Philip Parker Hallituksen jäsen Juha Kiikeri Hallituksen jäsen David Francis Hallituksen jäsen Jonathan Bate Toimitusjohtaja

12 KONSERNIN TULOSLASKELMA EUR Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 0 0 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut Poistot Liikearvon arvonalentuminen Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Tulos/osake, euroa 13 Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,03-0,04 Osakekohtaista tulosta laskettaessa ei ole huomioitu velkasaneerauksesta johtuneita velkaleikkauksia eikä lisämaksuosuuksia. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta ei ole laskettu, koska laimennusvaikutus parantaisi tunnuslukua.

13 KONSERNITASE EUR Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Ennakkomaksut Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Osakeanti 0 4 Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

14 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA EUR Liitetieto Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Benecap tuotekehityslisenssiointisopimus Maksetut korot Saadut korot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Osakeanneista saadut maksut Osakeantien transaktiomenot Lainojen nostot, oman pääoman osuus Lainojen nostot, vieraan pääoman osuus Saneerausvelkojen maksut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

15 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 10. Kertyneet Vaihto- Osake- Osake- Ylikurssi- voitto- velkakirjapääoma anti rahasto varat laina Yhteensä (1000eur) (1000eur) (1000eur) (1000eur) (1000eur) (1000eur) Oma pääoma IFRS:n käyttöönoton vaikutus Oikaistu oma pääoma Vaihto osakkeiksi, vaihtovelkakirjalainat Uusmerkinnät Ismap-hankinta Osakepääoman alentaminen Osakeantien kulut Veloista erotetut oman pääoman komponentit Tilikauden tulos Oma pääoma Uusmerkinnät Edellisten vuosien tappioiden kattaminen Osakeantien kulut Osakeoptiot avainhenkilöille ja yhteistyökumppaneille Veloista erotetut oman pääoman komponentit Tilikauden tulos Oma pääoma

16 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT YRITYKSEN PERUSTIEDOT Konsernin emoyhtiö on Benefon Oyj. Yhtiön rekisteröity kotipaikka on Salo, ja toimipaikan käyntiosoite on Meriniitynkatu 11, Salo ja postiosoite PL 84, Salo. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta tai emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta Meriniitynkatu 11, Salo. 2. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Laatimisperusta: Tämä on konsernin ensimmäinen tilinpäätös, joka on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja sellaisina kuin EU on ne hyväksynyt. Konserni on siirtynyt kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 aikana ja laatinut IFRS-standardien mukaisen avaavan taseen siirtymispäivälle ja vertailutiedot vuodelta Siirtymisessä on noudatettu IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia. Yhtiö antoi IFRS-siirtymätiedotteen, jossa selostettiin siirtymän olennaisimmat vaikutukset. Tämän lisäksi tiedotteessa esitettiin tuloksen ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja. Osakeperusteiset maksut on kirjattu käypään arvoon niiden myöntämishetkellä. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Johdon arviot ovat vaikuttaneet mm. varojen ja velkojen sekä kulujen määriin raportointikaudella. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista että toteutumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. Laatimisperiaatteet: Konsolidointiperiaatteet: Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Benefon Oyj sekä täysin omistetut tytäryhtiöt Benefon S.A asti, Ismap S.A alkaen, ja vuonna 2005 aloittanut Benefon UK. Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Valuuttamääräiset tapahtumat: Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on muunnettu euroiksi käyttäen tapahtumapäivän kurssia ja saamiset ja velat käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja.

17 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa, joka on koneiden ja kaluston osalta ollut 5 vuotta. Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja oikaistaan tarvittaessa. Käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. 12. Aineettomat hyödykkeet: Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Tietokoneohjelmien hankintamenot kirjataan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi, jos ne tuottavat vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut tietokoneohjelmat poistetaan tasapoistoina taloudellisen pitoajan kuluessa joka on ollut 5 vuotta. Muut aineettomat hyödykkeet poistetaan tasapoistoina 10 vuoden kuluessa. Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi. Tuotekehitysmenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti, tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä ja kun yhtiöllä on riittävät taloudelliset resurssit kehityshankkeen loppuun saattamiseksi. Taloudelliset edellytykset ovat täyttyneet vasta alkuvuonna 2006 loppuun saatetun rahoitusjärjestelyn myötä. Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen taloudellinen vaikutusaika on 2-3 vuotta, jonka kuluessa ne kirjataan tasapoistoina kuluiksi. Vaihto-omaisuus: Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista ja muista välittömistä menoista sekä normaalin toiminta-asteen mukaisella osuudella valmistuksen kiinteistä menoista. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamisen kustannukset ja myyntikustannukset. Vuokrasopimukset: Yrityksellä ei ole rahoitusleasingsopimuksia. Muut vuokrasopimukset ovat irtisanottavissa 3-12 kuukauden irtisanomisajalla. Näiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Arvonalentumiset: Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan kuitenkin aina vuosittain liikearvosta, aineettomista hyödykkeistä sekä keskeneräisistä aineettomista hyödykkeistä. Työsuhde-etuudet: Eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia ja niiden menot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan. IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardia sovelletaan optioihin, jotka on myönnetty jälkeen ja joiden merkintäaika ei ole alkanut ennen Tällaiset optiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja käypä arvo kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi oikeuden ansainta-aikana.

18 Varaukset: Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote myydään. Takuuvarauksen suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon toteutumisesta. 13. Tuloverot: Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verosaamiset ja -velat netotetaan veronsaajakohtaisesti. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömät verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää. Rahoitusinstrumentit: Rahoitusinstrumenttien tasearvo niitä ensi kertaa taseeseen merkittäessä on niiden käypä arvo, joka tavallisesti on sama kuin niiden hankintameno. Sen jälkeen tapahtuvaa tilinpäätösarvostusta varten rahoitusinstrumentit luokitellaan IAS 39:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin, lainoihin ja muihin saamisiin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin ja muihin velkoihin. Lainat ja muut saamiset, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ja muut velat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostetaan nimensä mukaisesti. Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan taseessa käypään arvoon ja arvonmuutokset kirjataan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. Lyhytaikaisten rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvien erien tasearvon katsotaan vastaavan niiden käypää arvoa. Jos myytävissä oleville osakkeille ei ole saatavissa noteerausta markkinoilta tai muulla tavoin luotettavasti määritettävissä käypää arvoa, niiden tasearvona käytetään hankintamenoa. Koska pääomalainat ja yksi vaihtovelkakirjalaina sekä osa tuotekehityslainasta on aivan alkuvuodesta 2006 toteutetussa osakeannissa käytetty kuittaukseen ja jäljelle jäänyt osa tuotekehityslainasta on maksettu takaisin, niistä ei ole esitetty käypiä arvoja liitetiedoissa. Vielä jäljelle jäävän vaihtovelkakirjalainan tasearvon katsotaan vastaavan suunnilleen sen käypää arvoa. Rahoitusvaroihin kuuluvien erien mahdollista arvonalentumista arvioidaan säännöllisesti. Rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä merkitään taseeseen, kun yhtiöstä on tullut instrumentin sopimusehtojen osapuoli. Rahoitusvaroihin kuuluva erä kirjataan pois taseesta, kun sen rahavirtoihin liittyvät sopimusperusteiset oikeudet ovat lakanneet olemasta olemassa voimassa tai erä on siirretty toiselle osapuolelle siten, että siihen liittyvät riskit ja edut ovat oleellisilta osin siirtyneet vastaanottajalle. Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun velka on lakannut olemasta olemassa takaisinmaksun tai muun syyn johdosta. Pääomalainat ja vaihtovelkakirjalainat jaetaan lainaehtojen tai muiden kyseisiin transaktioihin liittyvien sopimusehtojen perusteella vieraan ja oman pääoman komponenteiksi IAS 32:n edellyttämällä tavalla. Johdannaissopimuksia ei ole käytetty. Tuloutusperiaatteet: Suoritteiden myynti tuloutetaan, kun tuotteiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle eikä konsernilla ole enää tuotteiden hallintaoikeutta ja todellista määräysvaltaa.

19 3. SEGMENTTI-INFORMAATIO 14. Konsernin ensisijaisena raportoitavina segmentteinä ovat liiketoiminta-segmentit. Erotettavissa olevia segmenttejä on tällä hetkellä vain yksi eli mobiilin telematiikan laitteet. Sen osuus liikevaihdosta, tuloksesta ja varoista on tilivuonna ollut lähes 100 % ja vertailuvuonnakin yli 90 %. Toissijaisina segmentteinä ovat maantieteelliset alueet asiakkaiden sijainnin mukaan. Varat sijaitsevat Suomessa. Maantieteellisten alueiden riskit ja kannattavuus eivät poikkea olennaisesti toisistaan. MAANTIETEELLISET SEGMENTIT, LIIKEVAIHTO Suomi Muu Eurooppa Muut maat Yhteensä YRITYSOSTOT Konserni hankki vuoden 2004 lopussa Ismap S.A.:n kaikki osakkeet. Osakkeista maksettiin 49 teur, josta rahana 4 teur ja osakevaihtona 45 teur. Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot 1000 eur: 2004 Ismapin saatavat 193 Ismapin velat -185 Nettovarat 8 Hankintameno 49 Liikearvo 41 Rahavirtavaikutus -4 Yrityskaupasta kirjattu liikearvo 41 teur kirjattiin vuonna 2004 kuluksi. 5. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot Vakuutuskorvaukset 28 0 Yhteensä

20 6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 15. Tutkimus- ja kehittämiskulut Luottotappiot/saamisten arvonalentumiset Vuokrakulut Ulkopuoliset palvelut Muut kuluerät Yhteensä POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä: Koneet ja kalusto Poistot aineettomista hyödykkeistä: Muut aineettomat hyödykkeet Arvonalentumiset: Liikearvo 0 41 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt Myönnetyt osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 29 Lähipiiritapahtumat. 9. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT Kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot

21 10. RAHOITUSTUOTOT 16. Korkotuotot 7 1 Osinkotuotot 2 30 Valuuttakurssivoitot 5 3 Saneerausohjelman velkaleikkaukset Ranskan myyntiyhtiön lopettaminen Sovintosopimuksen mukainen pankkivelkojen tuloutus korkoineen Yhteensä RAHOITUSKULUT Korkokulut Lisäjako-osuudet saneerausvelkojille Yrityssaneerauskulut Muut rahoituskulut 20 2 Yhteensä TULOVEROT Jatkuvien toimintojen tulos Verokanta 26 % 29 % Suomen verokannan mukainen vero jatkuvista toiminnoista Lopetetuista toiminnoista 0-79 Akordeista (FOS-lainat, velkasaneerausmenettelyn velkaleikkaus) Verotuksessa vähennyskelpoisista kirjaamattomista tappioista Verotuksessa vähennyskelvottomista eristä Osakeantikuluista Verot yhteensä tuloslaskelmassa 0-41 Efektiivinen veroaste 0,0 % -0,5 % Tuloverot on laskettu 26 %:n (29%) verokannalla. Tuloveroja ei ole varovaisuussyistä kirjattu koska yhtiö on tehnyt vuodesta 1998 lähtien verotettavaa tappiota. Vanhimmat verotettavat tappiot vanhenevat vuonna 2008.

22 13. OSAKEKOHTAINEN TULOS Tilikauden tulos 1000 EUR Velkasaneerauksesta johtuneet velkaleikkaukset ja lisämaksuosuudet Oikaistu tulos Keskimääräinen painotettu osakemäärä 1000 kpl Laimentamaton osakekohtainen tulos euroa -0,03-0,04 Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta ei ole laskettu, koska laimennusvaikutus parantaisi tunnuslukua. 14. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Liikearvo Hankintameno Lisäykset 0 41 Vähennykset 0-41 Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot 0-41 Vähennysten kertyneet poistot 0 0 Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

23 18. Muut aineettomat hyödykkeet Hankintameno Lisäykset 20 3 Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo MUUT RAHOITUSVARAT Pantattu talletus Puhelinosakkeet Muut osakkeet ja osuudet 1 1 Yhteensä LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT Kirjattu Kirjattu tuloslas- tuloslas EUR kelmaan kelmaan Laskennalliset verosaamiset: Vahvistetut/vahvistettavat tappiot Väliaikaiset erot Yhteensä Netotettu laskennallisesta verovelasta Laskennallinen verosaaminen netto Verosaaminen taseessa Laskennalliset verovelat: Poistoero Väliaikaiset erot Yhteensä Netotettu laskennallisesta verosaatavasta Laskennallinen verovelka netto Verovelka taseessa Konsernilla on vahvistettuja tappioita teuroa vuosilta ja lisää syntyy 3126 teuroa vuodelta Vuoden 1998 vahvistettu tappio 6435 teuroa vanhenee vuonna 2008.

24 18. VAIHTO-OMAISUUS 19. Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet Yhteensä Tilikaudella kirjattiin kuluksi 265 tuhatta euroa, jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa (858 tuhatta euroa vuonna 2004). 19. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Yhteensä RAHAVARAT Käteinen raha ja pankkitilit Pantatut pankkitilit Yhteensä OMA PÄÄOMA Osakkeiden Osake- Ylikurssilukumäärä pääoma rahasto Yhteensä (1000) (1000eur) (1000eur) (1000eur) Vaihto osakkeiksi VVKL2003A Osakepääoman alentaminen Uusmerkintä Vaihto osakkeiksi VVKL2004A Uusmerkintä Uusmerkintä Ismap -hankinnan liikearvo Osakeantien kulut Veloista erotetut oman pääoman komponentit Uusmerkintä Edellisten vuosien tappioiden kattaminen Uusmerkintä Osakeantien kulut -9-9 Veloista erotetut oman pääoman komponentit

25 Osakkeiden enimmäismäärä on 500,5 miljoonaa kappaletta, joista sijoitusosakkeita 500 miljoonaa ja kantaosakkeita 0,5 miljoonaa kappaletta. Kantaosakkeet vaihdettiin sijoitusosakkeisiin v Yhtiöjärjestyksen mukaan sijoitusosakkeiksi muunnettuja kantaosakkeita ei voida enää muuntaa takaisin kantaosakkeiksi ja uusmerkinnässä ja rahastoannissa voidaan antaa ainoastaan sijoitusosakkeita. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, mutta kirjanpidollinen vasta-arvo on tällä hetkellä 0,01 euroa per osake. Enimmäispääoma on 50 milj. euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti OPTIO-OIKEUDET Yhtiöllä on neljä voimassaolevaa optio-ohjelmaa. Kussakin optio-ohjelmassa yksi optio oikeuttaa merkitsemään yhden Benefonin osakkeen. Optio-ohjelma Benefon 2001A: Benefon Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti enintään optio-oikeuden liikkeeseenlaskemisesta tarjottavaksi Benefon Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa oleville ja/tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Optio-oikeuksia ei ole jaettu. Osakkeen merkintähinta on 0,34 euroa ja osakkeiden merkintäaika päättyy Optio-ohjelma Benefon 2004A: Benefon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti saneerausohjelmaehdotukseen liittyvien järjestelyjen yhteydessä optio-oikeuksien liikkeeseenlaskemisesta tarjottavaksi Benefon Oyj:n hallituksen nimeämille Benefon Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa oleville ja/tai sen palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määräksi muodostui lopulta kappaletta ja osakkeen merkintähinnaksi määräytyi 0,14 euroa. Osakkeiden merkintäaika päättyy Benefon Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti laajentaa kohderyhmää kattamaan myös yhtiölle sen aika ajoin tarvitsemia palveluja toimittavat valitut yhteistyökumppanit ja muut tahot. Optio-oikeuksia on myönnetty kappaletta ja myönnetty ehdollisesti kappaletta. Optio-oikeuksia on vaihdettu osakkeiksi kappaletta. Benefon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa optio-ohjelman ehtoja siten, että optio-oikeuksia voidaan hallituksen päätöksen mukaisesti antaa Yhtiön ylimmälle johdolle, hallituksen jäsenille, avaintyöntekijöille, sekä Yhtiön strategisille toimittajille, myyjille, konsulteille ja muille yhteistyökumppaneille riippumatta siitä onko kukaan heistä osakkeenomistaja vai ei. Optio-oikeuksien merkitsijöiden joukossa voi olla luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka kuuluvat Yhtiön lähipiiriin. Näitä Octagon Capital Limited-yhtiössä säilytettävänä olevia optio-oikeuksia on jäljellä hallituksen käytettävissä kappaletta.

26 Ehdollinen optio-ohjelma Benefon 2005A: Benefon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti enintään optio-oikeuden liikkeeseenlaskemisesta yhtiön entiselle toimitusjohtajalle Tomi Raidalle. Optio-oikeudet on jaettu A, B, ja C luokan optioihin, kunkin luokan optio-oikeuksien määrä on enintään kappaletta. Kullekin optioluokalle on asetettu omat ehtonsa, joiden täyttyminen oikeuttaa kyseisen optioluokan optio-oikeuksien käyttämiseen. Kaikkien optioluokkien osalta asetetut ehdot on täytettävä viimeistään Muussa tapauksessa optiot raukeavat. Myöhäisin mahdollinen osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Osakkeiden merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on kiinteä 0,10 euroa. Optio-oikeuksia 2005A ei ole vielä tarjottu merkittäväksi. Osakkeiden merkintäaika optio-ohjelman 2005A perusteella ei ole vielä alkanut. 21. Optio-ohjelma Benefon 2005B: Benefon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti enintään optio-oikeuden liikkeeseenlaskemisesta yhtiön avaintyöntekijöille, sidosryhmille sekä strategisille kumppaneille. Optio-oikeudet on jaettu A, B, C, ja D luokan optioihin. Optio-oikeuksien enimmäismäärät ovat luokalla A , B , C ja D kappaletta. Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi ja päättyy Osakkeiden merkintähinnaksi muodostui 0,425 euroa luokka A, 0,510 euroa luokka B, 0,680 euroa luokka C ja 1,020 euroa luokka D. Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeusilla A , B , C ja D Osakkeiden merkintäaika päättyy kunkin luokan osalta Kaikki optio-oikeudet 2005B on merkitty säilytykseen Octagon Capital Limited-yhtiön toimesta. Näitä optio-oikeuksia ei ole tähän mennessä jaettu. Optio-ohjelmien perustiedot on esitetty ohjelmittain alla olevassa taulukossa: Optio- Osakkeet Alalaji Osakkeen Osakkeen Merkintä- Jakosuhde ohjelma kokonais- merkintä- merkintä- hinta määrä aika aika euroa/ kpl alkaa päättyy osake 2001A alkanut ,340 1:1 2004A alkanut* ,140 1:1 2005A alkanut** ,100 1:1 2005B A ,425 1:1 2005B B ,510 1:1 2005B C ,680 1:1 2005B D ,020 1:1 Yhteensä * 2004A optioiden osalta toimitusjohtaja Jonathan Batelle myönnettyjen option merkintä-ajan alkaminen on sidottu suorite-ehtoihin. Riippuen suorite-ehtojen saavuttamisesta, osakemerkintäoikeus voi syntyä osittain tai kokonaan tai sitä ei synny lainkaan. Osakemerkintäoikeus ei ole vielä alkanut. ** 2005A optiot on jaettu kolmeen kpl ryhmään. Kullekin ryhmälle on asetettu omat suorite-ehdot, joiden tulee täyttyä, jotta osakkeiden merkintäoikeus alkaa. Taulukot eivät sisällä vaihtovelkakirja-lainoihin liittyviä vaihto-oikeuksia.

27 Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden määrät ja keskimääräinen painotettu merkintähinta: 22. Osakkeet kpl Tot. hinta/ painotettu keskiarvo Ulkona raportointijakson alussa Myönnetty raportointijakson aikana 0 - Menetetty raportointijakson aikana 0 - Toteutettu raportointijakson aikana 0 - Erääntynyt raportointijakson aikana 0 - Ulkona raportointijakson lopussa Myönnetty raportointijakson aikana ,136 EUR Menetetty raportointijakson aikana 0 - Toteutettu raportointijakson aikana ,140 EUR Erääntynyt raportointijakson aikana 0 - Ulkona raportointijakson lopussa ,135 EUR Käytettävissä osakemerkintään Käytettävissä osakemerkintään ,140 EUR Raportointijakson lopussa ulkona olevien optioiden jäljellä oleva painotettu voimassaoloaika on 2,1 vuotta. Optioiden käyvän arvon määrittämisessä käytetyt menetelmät ja oletukset: Henkilöstöoptioiden IFRS 2:n mukainen käypä arvo optioiden myöntämispäivänä on määritetty Black & Scholes -mallilla. Arvostuksessa käytetty odotettu volatiliteetti perustuu myöntämispäivää edeltävän vuoden mittaisen jakson toteutuneeseen volatiliteettiin. Arvostuksessa käytetyt painotetut oletukset ovat olleet seuraavat: Osakkeen merkintähinta 0,13 euroa. Osakkeen markkinahinta 0,38 euroa. Odotettu volatiliteetti 97 %. Riskitön korkotuotto 2,3 %. Option odotettu elinaika 2,4 vuotta. Osinkotuotto 0,0 %. Vuonna 2005 myönnettyjen henkilöstöoptioiden painotettu käypä arvo optioiden myöntämispäivänä oli 0,30 euroa. 23. VARAUKSET Takuuvaraus Yhtiö antaa tietyille tuotteille vuoden takuun. Takuun alaiset tuotteet korjataan, tai tilalle annetaan vastaava uusi tuote. Varauksen suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon toteutuneista kuluista.

28 24. KOROLLISET VELAT 23. Pitkäaikaiset: Pankkilainat Vaihtovelkakirjalaina 2004A Pääomalaina 350 teur, v Pääomalaina 500 teur, v Yhteensä Lyhytaikaiset: Pankkilainat Vaihtovelkakirjalaina 2004A 19 0 Pääomalaina 350 teur, v Pääomalaina 500 teur, v Pääomalaina 1250 teur, v Yhteensä Pankkilainat: Pankkilainat 1484 teur korkoineen on tuloutettu kesäkuussa 2005, koska ne ovat Käräjäoikeuden tekemän yhtiön saneerausohjelman päättämistä koskevan päätöksen mukaisesti lakanneet olemasta. Tehdyn sovintosopimuksen perusteella pankit luopuivat saatavistaan sillä ehdolla että velkasaneerauksen valvoja luopui takaisinsaantikanteista. Velka voi palautua vain siinä tapauksessa että yhtiö joutuu uudelleen velkasaneeraukseen tai asetetaan konkurssiin mennessä. Vaihtovelkakirjalaina 2004A: Laina nimellisarvoltaan 1130 teuroa päätettiin Takaisinmaksun piti tapahtua vuosittain tasaerinä neljässä vuodessa alkaen vuonna Lainan korko on 4%. Laina voidaan vaihtaa välisenä aikana yhteensä enintään yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräiseen S-osakkeeseen. Osakevaihtoja on tehty 4239,19 euroa ja kpl , 18652,47 euroa ja kpl , sekä 67827,13 euroa ja kpl Pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa vain muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin palauttaa vain, jos yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Korkoa tai muuta hyvitystä saadaan maksaa vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Pääomalainat nimellisarvoltaan 350 teur ja 500 teur, v.2004: Lainat nostettiin huhti-kesäkuussa Takaisinmaksun piti tapahtua vuosittain tasaerinä neljässä vuodessa alkaen vuonna Lainojen korko on 6%. Lainat käytettiin yhtiön päätetyssä osakeannissa kuittaukseen. Pääomalaina nimellisarvoltaan 1250 teur, v.2005: Laina nostettiin heinäkuussa Laina piti maksaa takaisin Lainan korko on 8%. Laina käytettiin yhtiön päätetyssä osakeannissa kuittaukseen.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2005 YLEISTÄ Yhtiön tilivuotta 2005 leimasi liiketoiminnan vakauttaminen sekä pohjan rakentaminen riittävän rahoitusratkaisun

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.8.2004 klo 09:00 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2004 klo 09:30 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2004 klo 09:30 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2004 klo 09:30 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004 YLEISTÄ Yhtiön saneerausmenettelyn ja siihen liittyneiden järjestelyjen loppuvaiheet hallitsivat katsauskauden toimintaa. 26.1.2004

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 YLEISTÄ Yhtiön hakenut saneerausohjelman loppuunviemisen aikaistamista Yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen huhtikuussa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot