BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 15:45 1/8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8"

Transkriptio

1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 15:45 1/8 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2005 YLEISTÄ Yhtiön tilivuotta 2005 leimasi liiketoiminnan vakauttaminen sekä pohjan rakentaminen riittävän rahoitusratkaisun aikaansaamiseksi ja uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Päätapahtumiin kuuluivat saneerausohjelman päättäminen etuajassa, uustuoteohjelman käynnistäminen, eräiden tärkeiden kumppanuussopimusten solmiminen sekä tärkeän pohjatyön tekeminen riittävän rahoitusratkaisun aikaansaamiseksi uutta liiketoimintasuunnitelmaa varten. Lisäksi yhtiön johtoa vahvistettiin ja markkinointia aktivoitiin yhtiön Lontoossa sijaitsevan tytäryhtiön kautta. Tilivuoden 2005 aikana Yhtiö siirtyi IFRS-standardien mukaiseen talousraportointiin, ja kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa annettu informaatio on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilivuoden 2005 tilinpäätöstä ei ole vielä tilintarkastettu eikä tilintarkastuskertomusta siten annettu. TILIVUODEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT Suunnattu osakeanti Yhtiö järjesti tammikuussa 2006 osakkeenomistajille ja sijoittajille suunnatun osakeannin valmistellun rahoitusratkaisun toteuttamiseksi. Antia koskeva tarjous- ja listalleottoesite julkistettiin Annissa 53 osakkeenomistajaa ja 25 sijoittajaa merkitsivät yhteensä Yhtiön uutta S-sarjan osaketta (BNFSV) 0,21 euron osakemerkintähinnnalla. Yhtiön saama annin kokonaismerkintähinta oli ,42 euroa, josta ,32 euroa maksettiin rahana ja ,10 euroa kuittaamalla käyttäen yhtiöltä olevia saamisia. Merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin ,02 eurolla ,46 eurosta ,48 euroon ja liikkeeseenlaskettujen osakkeiden määrä nousi osakkeesta osakkeeseen. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin ja uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhtiön vanhojen sijoitussarjan osakkeiden (BNFSV) rinnalla Antiin liittyen ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallitukseen jäseneksi David Francisin. Muut tapahtumat Yhtiön uusi kuluttajamarkkinoille tarkoitettu TWIG-brändi ja Yhtiön ensimmäinen TWIG-navigointipuhelin Twig Discovery lanseerattiin matkapuhelinteollisuuden jokavuotisen nyt Barcelonassa pidetyn 3GSMkonferenssin yhteydessä. YLEISTÄ JAKSOLTA 10-12/2005 Lokakuussa 2005 Yhtiö allekirjoitti jakelusopimuksen Englannin johtavan matkaviestimien jakelijan 20:20 Logistics-yhtiön kanssa. Sopimukseen sisältyy sitova vähintään 10,000 kappaleen tilaus. Yhtiö julkisti päivityksen tilivuoden 2005 taloudelliseen ennusteeseensa. Yhtiön aiemmissa tiedotteissa korostetusti toukokuun lopussa 2005 julkistetut ensimmäiset ennusteet olivat suuresti riippuvaisia riittävän rahoituksen turvaamisesta ja uuden tuotteen tuotekehityksen loppuunsaattamisesta. Rahoitushankkeeseen liittyvien ennalta-arvaamattomien viivästysten johdosta myös uuden tuotteen

2 tuotekehitys viivästyi vastaavasti, millä oli suora vaikutus viimeisen vuosineljänneksen myyntiin. Yhtiö reagoi tähän informaatioon viipymättä ja päivitti ennusteen välittömästi kun kävi ilmeiseksi, että mittavista valmisteluista huolimatta rahoitusratkaisun toteutuminen tulisi todennäköisesti siirtymään vuoden 2006 alkupuolelle. Yhtiö tiedotti , että se on solminut China Putianin kanssa valmistussopimuksen koskien Yhtiön uutta henkilökohtaista navigointipuhelinta. Samalla yhtiö solmi jakelusopimuksen China Putian Internationalin kanssa, joka jakelee Benefonin tuotteita ja palveluja operaattoreille, jälleenmyyntipisteille ja suurille yritysasiakkaille koko Manner-Kiinan alueella. Valmistus- ja jakeluyhteistyöhön liittyen China Putianin kanssa sovittiin myös huhtikuun 2006 loppuun mennessä perustamisedellytysten selvittämisestä yhteisyritykselle Benefonin GPSmatkapuhelimien ja mobiilin telematiikan palveluratkaisujen kehittämistä ja tuottamista varten. Yhtiö hankki marras-joulukuussa 2005 toteutetulla vaihtovelkirjalainan liikkeeseenlaskulla ja optio-oikeuksien nojalla tehdyillä osakemerkinnöillä yhteensä noin 934 teuron suuruisen lisärahoituksen. Yhtiö julkaisi tilannepäivityksen liittyen valmisteilla olevan rahoitusjärjestelyn tilanteeseen sekä odotettavissa olevaan taloudelliseen tulokseen tilivuodelta 2005 viimeisimmän informaation perusteella. Yhtiön myynti kaudella 10-12/2005 jäi 18% alle edellisen neljänneksen myynnin johtuen lähinnä metsästyksessa käytettävien GSM/GPS tuotteiden kysynnän kausivaihtelusta sekä joidenkin asiakasprojektien toimitusten loppumisesta. Henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut kasvoivat merkittävästi edelliseen neljännekseen 7-9/2005 verrattuna johtuen meneillään olevasta uustuoteohjelmasta. Kauden 10-12/2006 liiketulos parani edellisestä neljänneksestä mutta oli edelleen tappiollinen. Yhtiön rahavarat kauden lopulla olivat 1337 teuroa. YLEISTÄ JAKSOLTA 1-9/2005 Yhtiö tiedotti , että Yhtiön, sen saneerausohjelman valvojan ja keskeisten vakuusvelkojien Finnveran, OKO:n ja Sampo-pankin ("FOS") välillä on allekirjoitettu sopimus, jonka mukaisesti Yhtiölle vahvistettua saneerausohjelmaa haetaan muutettavaksi siten, että ohjelma päättyy jo saneerausohjelmassa aiemmin vahvistetun ajankohdan sijaan. Sovittu hakemus jätettiin Turun käräjäoikeudelle , ja käräjäoikeus hyväksyi hakemuksen kesäkuun puolivälissä. Hyväksytyn ohjelman muutoksen mukaisesti Yhtiö maksoi saneerausohjelman mukaiset vakuudettomat velkansa ennenaikaisesti pois. Samanaikaisesti maksettiin Yhtiön vakuudettomille velkojille lisäjako-osuutta, joka yli kaksinkertaisti näille saneerausohjelman mukaiset suoritukset. Kaikkiaan Yhtiö maksoi saneerausvelkoja ja lisäjako-osuutta kesäkuussa 2005 yhteensä noin 1,1 Meuroa. Samalla saneerausohjelman valvoja luopui Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olleista takaisinsaantikanteista. Yhtiö ja FOS ovat edelleen sopineet tietyistä taloudellisista kovenanteista, joiden täyttyessä, mutta viimeistään , FOS luopuu kaikista vaateista ja saamisistaan yhtiöltä sekä vapauttaa saamansa vakuudet. Kyseisiä saamisia vastaava velka on korkoineen noin 1,6 Meuroa, mikä määrä on konsernitilinpäätöksessä IFRS-säännösten perusteella tuloutettu. Yhtiö nosti Benecap Limitedin järjestämän euron suuruisen pääomalainan saneerausohjelman ennenaikaiseen päättämiseen liittyvien maksujen rahoittamiseksi. Osana neuvoteltuja lainaehtoja Yhtiön hallitus sitoutui laskemaan liikkeeseen yhteensä optio-oikeutta Benefon 2004A suunnattavaksi lainapääoman luovuttaneille sijoittajille.

3 Yhtiö tiedotti Benecap Limitedin kanssa solmitusta tuotekehityssuoritteita koskevasta lisenssiointijärjestelystä. Järjestelyyn sisältyi Benefonille mahdollisuus ostaa lisenssioikeudet itselleen sovituin ehdoin. Kyseisen lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti hallitus päätti lisäksi sitoutua laskemaan liikkeeseen yhteensä enintään optio-oikeutta Benefon 2004A, jotka suunnataan lisenssien hankinnassa tarvittavat varat sijoittaneille sijoittajille. Yhtiö tiedotti , että turvatakseen julkistetun uustuoteohjelman loppuunsaattamisen ja siihen liittyvät komponenttihankinnat sekä varmistaakseen meneillään olevan rahoitusohjelman Yhtiö nostaa Benecap Limitedin järjestämän euron suuruisen pääomalainan. Osana neuvoteltuja lainaehtoja hallitus sitoutui antamaan yhteensä optio-oikeutta Benefon 2004A lainapääoman sijoittaneille sijoittajille. Yhtiö tiedotti Jonathan Baten nimittämisestä yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi sekä silloisen toimitusjohtajan Tomi Raidan siirtymisestä Chief Operating Officer -toimenkuvaan. Bate aloitti tehtävänsä toimitusjohtajana Yhtiön pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisella uusmerkinnällä, mikä valtuutus sittemmin peruutettiin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Navigointituotteiden markkinat ovat kehittyneet positiivisesti samalla kun kilpailu on kiristynyt. Vuoden 2005 aikana markkinoille on tullut useita henkilökohtaiseen navigointiin tarkoitettuja tuotteita, jotka toimivat joko itsenaisesti tai liitettynä matkapuhelimeen bluetooth-linkin kautta. MYYNTI, MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Yhtiön liikeajatus on tarjota mobiilin telematiikan päätelaitteita, ohjelmistoja ja ratkaisuja hengen ja omaisuuden turvaamiseen, toiminnanohjauksen tehostamiseen, henkilökohtaisen navigoinnin sovelluksiin ja paikkaperusteisiin palveluihin. Mobiilin telematiikan myynti suuntautuu noin 20 maahan, ja myyntiponnistelut kohdistuivat erityisesti asiakasprojekteihin Euroopassa ja USA:ssa. Mobiilin telematiikan osuus raportointikauden koko myynnistä oli lähes 100%. Yhtiön mobiilin telematiikan tuotteisto kattaa niin henkilökohtaiset turva- ja navigointisovellukset kuin ajoneuvo- ja konekommunikaatiosovellukset (M2M) sekä omaisuuden seurannan. Uudet TWIGtuotteet vahvistavat yhtiön tuotetarjontaa myös navigointituotteiden kuluttajamarkkinoilla. TALOUDELLINEN KEHITYS RAPORTOINTIKAUDELLA Yhtiön liikevaihto neljänneksellä 10-12/2005 oli 1753 teuroa, kun se edellisellä neljänneksellä 7-9/2005 oli 2142 teuroa. Koko tilikaudella 1-12/2005 liikevaihto oli 7562 teuroa. Liikevaihto edellisellä tilikaudella 1-12/2004 oli 7033 teuroa. Liiketulos neljänneksellä 10-12/2005 oli 1073 teuroa, mikä oli 178 teuroa parempi kuin edellisen neljänneksen 7-9/2005 liiketulos, joka oli 1251 teuroa. Koko tilivuoden 1-12/2005 liiketulos oli 3398 teuroa, mikä

4 oli 492 teuroa parempi kuin edellisen tilivuoden 1-12/2004 liiketulos 3890 teuroa. Yhtiöllä oli tilikaudella 1-12/2005 velkasaneeraukseen liittyviä poikkeuksellisia kulu- ja tuottoeriä, kuten lisäjako-osuudet saneerausvelkojille 720 teuroa ja pankkivelkojen tuloutus 1484 teuroa, joiden nettovaikutus tilikauden tulokseen oli 764 teuroa. Taseen loppusumma neljänneksen 10-12/2005 lopussa oli 4974 teuroa. Taseessa ei ole aktivoituja T&K-kuluja. Edellisen neljänneksen 7-9/2005 lopussa taseen loppusumma oli 4847 teuroa, ja edellisen tilikauden 1-12/2004 lopussa se oli 4964 teuroa. Oman pääoman osuus taseesta neljänneksen 10-12/2005 lopussa oli teuroa eli noin -47%, kun se edellisen neljänneksen 7-9/2005 lopussa oli teuroa eli noin -36% ja edellisen tilikauden 1-12/2004 lopussa -184 teuroa eli noin -4%. Korolliset nettovelat kauden 10-12/2005 lopussa olivat 3226 teuroa. Näistä pääoma- ja vaihtovelkakirjalainojen muodossa olleista veloista käytettiin osakemerkintään tammikuun 2006 osakeannissa yhteensä 2100 teuroa, mikä määrä näin muuttui omaksi pääomaksi. Yhtiö ei ole maksanut korkoja näistä veloista. Vieraan pääoman koko määrä oli neljänneksen 10-12/2005 lopussa 7305 teuroa, josta pitkäaikaista vierasta pääomaa oli 985 teuroa ja lyhytaikaista 6320 teuroa. Edellisen neljänneksen 7-9/2005 lopussa vieraan pääoman koko määrä oli 6607 teuroa, ja edellisen tilikauden 1-12/2004 lopussa se oli 5148 teuroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 1337 teuroa, joista 285 teuroa on pantattu. SELVITYS KÄYTTÖVAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ 01/ /2007 Seuraava laskelma käyttövarojen riittävyydestä perustuu viimeisimpään liikesuunnitelmaan. Kassavirtalaskelma kaudelta 01/ /2007 (miljoonaa euroa) Liiketulos 12,5 Poistot (lähinnä T&K-aktivoinneista) 3,3 Lyhytaikaisten saamisten lisäys -10,1 Vaihto-omaisuuden lisäys -5,5 Korottomien velkojen lisäys 3,0 Korot -0,7 Investoinnit (lähinnä T&K-aktivointeja) -11,6 Rahana maksetut osakemerkinnät 11,7 Lainojen muutos 0,0 Kassavarojen muutos 2,6 Jos toteutunut myynti tai muu kehitys poikkeaa tämän hetken arvioista, se voi merkittävästi vaikuttaa laadittuun laskelmaan. INVESTOINNIT Yhtiön investoinnit tilivuonna 1-12/2005 olivat 40 teuroa, jotka kaikki toteutuivat viimeisellä neljänneksellä 10-12/2005. HENKILÖSTÖ Benefonin aktiivisessa palveluksessa oli neljänneksellä 10-12/2005 keskimäärin 76 henkilöä, joista 35 henkilöä koskivat vuorolomautukset.

5 Edellisellä neljänneksellä 7-9/2005 henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 74, ja edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä 10-12/2004 se oli 86. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Helmikuussa 2006 loppuunsaatetun riittävän rahoituksen myötä yhtiö keskittyy uuden tuotevalikoimansa viimeistelyyn sekä julkistetun liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen. ERITYISTOIMENPITEET TILIKAUDELLA YHTIÖN TALOUDEN VAHVISTAMISEKSI Yhtiön taloutta vahvistettiin tilivuoden aikana T&K-suoritteiden lisensiointijärjestelyllä, pääomalainoilla, vaihtovelkakirjalainalla ja optiojärjestelyllä, joista Yhtiö sai yhteensä noin 4684 teuron suuruisen lisärahoituksen. Kyseisistä toimenpiteistä on tiedotettu tarkemmin Yhtiön , , , ja päivätyissä pörssitiedotteissa sekä julkistetussa tammikuussa 2006 järjestettyä osakeantia varten laaditussa tarjous- ja listalleottoesitteessä. Otettuihin pääomalainoihin ja vaihtovelkakirjalainaan perustuvat lainasaatavat käytettiin pääomien osalta kokonaisuudessaan tammikuun 2006 osakeannissa tehdyjen osakemerkintöjen maksamiseen kuittaamalla. VAIHTOVELKAKIRJALAINAT Marraskuussa Yhtiön hallitus päätti Yhtiön pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen sille antamalla valtuutuksella korottaa Yhtiön osakepääomaa enintään ,52 eurolla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ottamalla yhteensä euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan yhtiöiltä MMA Limited ja Biggles Limited. Laina tarvittiin varmistamaan Yhtiön rahoitus valmisteilla olleen tammikuun 2006 osakeannin toteutumiseen asti. Sittemmin tilikauden päättymisen jälkeen helmikuussa 2006 koko laina vaihdettiin Yhtiön S-osakkeeseen. Lisäksi osa vaihtovelkakirjalainasta Benefon 2004A vaihdettiin Yhtiön uuteen S-sarjan osakkeeseen helmikuussa Tämän vaihdon jälkeen vaihtovelkakirjalainan 2004A jäljellä oleva lainapääoma on ,07 euroa, mikä voidaan vaihtaa enintään Yhtiön uuteen S-sarjan osakkeeseen mennessä. TILIVUONNA ANNETUT TAI PÄÄTETYT OPTIO-OIKEUDET Yhtiön pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti uudesta optioohjelmasta Benefon 2005A, joka oikeuttaa yhtiön entisen toimitusjohtajan Tomi Raidan merkitsemään kolmessa yhtä suuressa erässä yhteensä enintään optio-oikeutta asetettujen ehtojen täyttyessä. Ehtona optioiden antamiselle on, että optioehdoissa eräkohtaisesti sovitut Yhtiön kehitykseen sidotut ehdot täyttyvät viimeistään mennessä. Samainen yhtiökokous päätti edelleen uudesta neljään optioluokkaan jaetusta yhteensä enintään 20 miljoonaa optio-oikeutta käsittävästä optio-ohjelmasta Benefon 2005B, jossa optioiden osakemerkintähinta määräytyi optioehtojen mukaisesti luokkakohtaisesti välille 0,4250 euroa ja 1,020 euroa. Optioehtojen mukaisesti tämän optioohjelman Benefon 2005B kaikkien optioiden merkintäaika alkoi ja päättyy Elokuussa 2005 yhtiön antoi , ja tiedotetun mukaisesti sovitut optio-oikeudet liittyen Benecap Limitedin järjestämään T&K-suoritteiden lisenssiointi- ja leasing-järjestelyn sekä kahteen pääomalainaan. Tehtyjen sitoumusten piiriin kuuluvien optio-oikeuksien

6 kokonaismäärä oli , mikä jakautui kyseisten 25 investoijan kesken näiden sijoitusten suhteessa. Annetut optio-oikeudet olivat sarjaa 2004A, joiden osakemerkintähinta on 0.14 euroa ja osakemerkintäaika päättyy Lokakuussa yhtiön antoi sarjan 2004A optio-oikeutta sisältävän insentiivipaketin Lextel Group-yhtiölle, joka on yhtiön tuotteita sopimuksen mukaisesti Kiinassa ja Hong Kongissa markkinoiva markkinointiyhtiö. Marraskuussa Yhtiön hallitus päätti antaa yhteensä sarjan 2004A optio-oikeutta MMA Limitedille, Biggles Limitedille, Ashland Partnersille ja Tomi Raidalle. Optiot annettiin ehdolla, että saajat merkitsevät sovitulla osalla niistä yhtiön osakkeita ilman aiheetonta viivytystä. Annetuista optioista optiota käytettiin osakemerkintään joulukuussa Edellä todettujen sarjan 2004A optioiden antamisen jälkeen Octagon Capital Ltd.-yhtiöön säilöön jäävien hallituksen käytettävissä olevien optiooikeuksien määrä on HALLITUKSELLA OLEVA ANTIVALTUUTUS Yhtiön pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan valtuuttaa hallituksen vuoden kuluessa valtuutuksen myöntävän yhtiökokouksen järjestämisestä lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitusosaketta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa siten enintään ,09 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä oikeuden päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutusta käytettiin marraskuussa 2005 otetun yhteensä euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan yhteydessä, jossa Yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa yhteensä enintään ,52 eurolla. Näin ollen hallituksen jäljellä oleva osakepääoman korotusvaltuutus on ,57 euroa. IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 2005 ja vertailuvuodelta 2004 on laadittu kokonaisuudessaan IFRS standardien mukaisesti. Yhtiö antoi IFRS-siirtymätiedotteen, jossa selostettiin siirtymän olennaisimmat vaikutukset. Tämän lisäksi tiedotteessa esitettiin tuloksen ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat. BENEFON OYJ Jonathan Bate toimitusjohtaja LIITTEET

7 1. Tilinpäätös Rahavirtalaskelma

8 TILINPÄÄTÖS 2005, IFRS 1-12/ /04 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan varsinaiset kulut Poistot ja liikearvon arvonalentuminen Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot 0 41 Kauden tulos Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarat Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Ennakkomaksut Rahavarat Osakepääoma Muu oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Taseen loppusumma Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Ehdolliset velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä Annetut kiinnitykset Pantatut varat Tulos/osake EUR -0,03-0,04 Oma pääoma/osake EUR -0,02-0,00 Tunnusluvut on laskettu laimentamattomina koska laimennusvaikutus parantaisi niitä. Osakekohtaista tulosta laskettaessa ei ole huomioitu velkasaneerauksesta johtuneita velkaleikkauksia eikä lisämaksuosuuksia. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

9 RAHAVIRTALASKELMA 1-12/ / EUR 1000 EUR Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut: Velkaleikkaukset Pankkivelkojen tuloutus Muut oikaisut Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Maksetut ja saadut korot Lisäjako-osuudet saneerausvelkojille Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Rahoituksen rahavirrat Osakeanneista saadut maksut Lainojen nostot Saneerausvelkojen maksut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT - Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset - GeoSolutions-akvisiitio - Daniel Harple hallituksen puheenjohtajaksi - Sijoittajaneuvottelut

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT - Peter Bamford, entinen Vodafonen toimitusjohtaja, valittu hallituksen puheenjohtajaksi - Simon Wilkinson ja Dan Harple

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2007 klo 9:00

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2007 klo 9:00 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2007 klo 9:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2007 PÄÄKOHDAT - Listalleottoesite julkaistiin heinäkuussa - Yhtiölle 9,575 Meuron suuruinen rahoituspaketti - Syyskuun ylimääräisen

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30

GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30 1 GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2005

BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2005 BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2006 klo 10.00 BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2005 Vuosi 2005 lyhyesti BioTien Pohjois-Amerikan lisensointipartneri Somaxon Pharmaceuticals

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Q1 TAPPIOLLINEN, TULOKSEN ODOTETAAN PARANEVAN LOPPUVUODEN AIKANA

Q1 TAPPIOLLINEN, TULOKSEN ODOTETAAN PARANEVAN LOPPUVUODEN AIKANA OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. 31.3.2014 Q1 TAPPIOLLINEN, TULOKSEN ODOTETAAN PARANEVAN LOPPUVUODEN AIKANA Katsauskausi lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa): - Katsauskauden liikevaihto oli 6,1

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

Lisätiedot

20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS)

20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) - Leo Longlife allekirjoitti 19.9.2006

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma Tilinpäätös 2010 Sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 3 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2015 klo: 9:30 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015 Q1 LIIKEVAIHTO LASKI, KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2015 klo: 9:30 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015 Q1 LIIKEVAIHTO LASKI, KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015 Q1 LIIKEVAIHTO LASKI, KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA Katsauskausi lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa): - Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 MEUR

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (tilintarkastettu) SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00 Tammi Joulukuu 2013:

Lisätiedot