KILPAILUOHJELMA HERVANNAN POHJOISAKSELIN KORTTELEIDEN IDEAKILPAILU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUOHJELMA HERVANNAN POHJOISAKSELIN KORTTELEIDEN IDEAKILPAILU"

Transkriptio

1 KILPAILUOHJELMA

2 1 KILPAILUKUTSU KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA TARKOITUS OSANOTTO-OIKEUS KILPAILUN PALKKIO KILPAILUN TUOMARISTO KILPAILUAIKATAULU TIEDOTTAMINEN KILPAILUTEKNISET TIEDOT OHJELMA-ASIAKIRJAT KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOKSEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLE PANO JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN RATKETTUA EHDOTUSTEN KÄYTTÖOIKEUS KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUKIELI KILPAILUTEHTÄVÄ KILPAILUN TAUSTA KILPAILUALUE KILPAILUN TAVOITTEET SUUNNITTELUOHJEET KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELUPERUSTEET KILPAILUEHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET VAADITUT KILPAILUASIAKIRJAT JA ESITYSTAPA KILPAILUSALAISUUS, EHDOTUSTEN LUKUMÄÄRÄ JA NIMIMERKKIKUORI EHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ

3 1 KILPAILUKUTSU 1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA TARKOITUS Tampereen kaupunki järjestää kortteleiden ideakilpailun Hervannan pohjoisakselin alueen kehittämisestä. Ideakilpailun painopiste on kaupunkisuunnittelussa ja korttelitasoisessa suunnittelussa sekä asumisen monimuotoisuuden varmistamisessa. Tavoitteena on laatia korkeatasoinen suunnitelma, joka parantaa kaupunkikuvallista ja toiminnallista laatua Hervannan pohjoisen sisääntuloalueen ympäristössä. Tavoitteena on myös uudistaa asuinkerrostaloasumisen konsepteja sekä luoda raikkaita ideoita ja toteutuksia erikokoisten kotitalouksien ja perheiden asumiselle. Tarkoituksena on ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi sekä löytää yhteenliittymiä, jotka pystyvät jatkamaan korttelien kehittämistä laadukkaaseen toteutukseen asti yhteistyössä kaupungin kanssa. Ideakilpailun ratkettua prosessia on tarkoitus jatkaa voittaneen kilpailuehdotuksen tekijän kanssa kumppanuuskaavoituksena. Kilpailuprosessi tähtää tonttien luovutukseen. 1.2 OSANOTTO-OIKEUS Kilpailu järjestetään avoimena kilpailuna, johon osallistumisoikeus on sellaisilla työryhmillä, joilla on edellytykset myös toteuttaa esittämänsä ehdotus. Työryhmällä tarkoitetaan sellaista yhteenliittymää, jossa on mukana vähintään rakennuttaja ja suunnittelutoimisto tai vaihtoehtoisesti rakennusliike ja suunnittelutoimisto. Suunnittelukohde on liikenteellisesti haastava, joten se edellyttää myös liikenneasiantuntijan käyttöä työryhmässä. Kilpailutöitä odotetaan sekä yleishyödyllisiltä asumisoikeusja vuokra-asuntorakennuttajilta että perustajaurakointia harjoittavilta rakennusliikkeiltä ja näiden suunnittelijoilta. 1.3 KILPAILUN PALKKIO Kilpailusta ei makseta palkkiota. Kilpailun voittajalla on mahdollisuus valita kilpailualueelta korttelikokonaisuus toteutettavaksi. Alueelle odotetaan syntyvän monen kokoisia korttelialueita/tontteja, joista osalla on isompi ja osalla pienempi rakennusoikeus. Näin toteutettavaa syntyy monenkokoisille rakentajille. 1.4 KILPAILUN TUOMARISTO Kilpailun tuomaristoon kuuluvat: Anna-Kaisa Heinämäki, Tampereen kaupunki, apulaispormestari Mikko Nurminen, Tampereen kaupunki Heli Toukoniemi, Tampereen kaupunki Elina Karppinen, Tampereen kaupunki, arkkitehti SAFA Taru Hurme, Tampereen kaupunki, arkkitehti SAFA Ilkka Kotilainen, Tampereen kaupunki, arkkitehti SAFA Eija Muttonen-Mattila, Tampereen kaupunki, arkkitehti Ari Vandell, Tampereen kaupunki Sisko Hiltunen, Tampereen kaupunki Hannu Tikka, professori / arkkitehti SAFA Mikko Rusanen, arkkitehti SAFA 3

4 Kilpailusihteerinä toimii arkkitehti SAFA Saara Melama, Ramboll Finland Oy:stä. Kilpailusihteeri ei osallistu ehdotusten arviointiin. Kaupunkikuvatoimikunnalta pyydetään kilpailuehdotuksista lausunto. Yhteisöllisyyteen tutkimustyössään paneutuva arkkitehti Anna Helamaa ja Ikäystävällinen Hervannan palvelualue hankkeen projektipäällikkö Päivi Moisio esittelevät tuomaristolle kilpailuehdotusten onnistuneisuutta yhteisöllisyyttä synnyttävien ratkaisujen sekä ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumisratkaisujen innovatiivisuuden näkökulmasta. Tuomaristo voi käyttää apunaan myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka voivat arvioida ehdotuksia oman erityisalansa näkökulmasta, mutta eivät ota osaa niiden arvosteluun. 1.5 KILPAILUAIKATAULU Kilpailussa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - Kilpailuohjelma julkaistaan Kilpailuinfo järjestetään klo Galleria Nottbeckissa (Satakunnankatu 18). - Kysymysten jättö on viimeistään Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kilpailusivustolla viimeistään Kilpailuehdotusten jättöaika päättyy perjantaina klo 15:45. - Näyttely kilpailuehdotuksista järjestetään touko-kesäkuussa Yleisön kommentit kootaan alkukesällä ja esitellään tuomaristolle. - Kilpailuehdotusten arviointi tehdään kesä-elokuussa Tulokset pyritään julkistamaan syyskuussa TIEDOTTAMINEN Kilpailu on yleinen ja kilpailukutsu julkaistaan Aamulehdessä, Arkkitehtiuutisissa ja kaupungin internetsivuilla osoitteessa Lisäksi kutsu lähetetään Tampereen kaupungin kiinteistötoimen tiedossa oleville ja tämän alan tonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, sijoitusyrityksille, rakennuttajille ja rakentajille. Kilpailun aikana yhteyshenkilönä toimii kilpailusihteeri arkkitehti SAFA Saara Melama, puh KILPAILUTEKNISET TIEDOT 2.1 OHJELMA-ASIAKIRJAT Ohjelma-asiakirjana toimii tämä kilpailuohjelma sekä alla lueteltu kilpailumateriaali. Suunnittelutiedostot: - Pohjakartta (dwg) - Kiinteistörajat (dwg) - Ajantasakaava (dwg) - Katusuunnitelmakartat (dwg) 4

5 - Johtokartta (dwg) - Näkymäkuvan valokuvasovituspohja (jpg) Muut lähtötieto- ja tausta-aineistot: - Itäpuolen tornitalojen pohjapiirustukset (dwg/pdf) - Maaperä (pdf) - Insinöörinkatu, katusuunnitelmaehdotus 16825, pituusleikkaus, plv (pdf) - Tampereen pysäköintipolitiikan linjaukset sivut (pdf) - Kooste Kantakaupungin yleiskaava 2040 kaavaselostuksesta ja otteet kaavakartoista (pdf) - Hervannan kaupalliset palvelut (pdf) - Yhteisöllisyyttä asumisen ratkaisuihin (pdf) - Tampereen kaupungin valuma-alueselvitys (pdf) - Tampereen kaupungin valuma-alueselvitys kartta (pdf) - Korkean rakentamisen selvitys Tampereen aluekeskuksissa (pdf) - Väylien kattamisen selvitys osa1 (pdf) - Väylien kattamisen selvitys osa2 (pdf) - Ortoilmakuva 2016 (tif) - Viistoilmakuvia Hervannasta (jpg) - Valokuvia kilpailualueelta ja ympäristöstä (jpg) Kilpailuohjelma esitellään infotilaisuudessa perjantaina klo Galleria Nottbeckissa (Satakunnankatu 18). Ohjelma-asiakirja liitteineen on noudettavissa sähköisesti kaupungin nettisivuilta osoitteesta Kilpailuohjelman liitemateriaali on tarkoitettu vain kilpailukäyttöön tässä kilpailussa ja sen muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava erikseen Tampereen kaupungin kanssa. Lisäksi kilpailualueeseen voi tutustua Tampereen alueen kartta- ja paikkatietopalvelussa osoitteessa KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kilpailijat voivat esittää kysymyksiä kilpailuohjelmasta tai pyytää lisäselvityksiä heti kilpailun käynnistyttyä. Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan sähköpostitse kilpailun sihteerille osoitteeseen mennessä. Sähköpostin aiheeksi tulee laittaa Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu. Vastaukset kysymyksiin ja mahdolliset tarkennukset kilpailuohjelmaan julkaistaan mennessä kaupungin nettisivuilla osoitteessa KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOKSEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLE PANO Kilpailuehdotusten jättöaika päättyy perjantaina klo 15:45 mennessä. Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskuun 2017 loppuun mennessä. Kilpailuehdotukset ovat arviointiaikana nähtävillä näyttelynä ja internetissä. Asukkaille järjestetään mahdollisuus kommentoida nähtäville asetettavia kilpailutöitä toukokuun 2017 aikana. Saadut mielipiteet kootaan ja toimitetaan tuomariston jäsenille hyödynnettäviksi arvioinnissa. Kilpailuehdotusten arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvioinnin. 5

6 Kilpailun tulokset lähetetään tiedoksi kaikille kilpailuun osallistuneille ja julkaistaan kaupungin nettisivuilla. Kaupunki valitsee kumppanuuskaavoitusprosessiin mukaan kilpailun voittaneen työryhmän tuomariston suosituksen perusteella. Valitun työryhmän tulee sitoutua toimimaan yhteistyössä kaupungin kanssa alueen kehittämisessä sekä toteuttamaan kilpailuehdotukseensa perustuva korttelikokonaisuus myöhemmin luovutettavalle tontille/tonteille. Lähtökohtana on yhden parhaan kokonaissuunnitelman valinta kilpailuehdotusten joukosta. Tuomaristo voi valita ehdotusten sisällöstä riippuen myös kaksi voittajaa sen ollessa tarkoituksenmukaista: jos parhaan kokonaisuuden arvioidaan syntyvän yhdistämällä esim. pohjoisosa toisesta ja eteläosa toisesta ehdotuksesta. Jos prosessi keskeytetään ennen valintapäätöstä, järjestäjällä ei ole velvollisuutta korvata ehdotuksen tehneille kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet prosessiin osallistumisesta. Tuomaristolla on myös oikeus olla valitsematta voittajaa. 2.4 JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN RATKETTUA Tuomaristo tekee suosituksen jatkotoimenpiteistä kilpailun tulosten perusteella. Tulosten pohjalta Tampereen kaupunki ja kumppaniksi valittu työryhmä jatkavat yhteistyössä korttelien kehittämistä asemakaavan viitesuunnitelmaksi. Kaupungin osallistumisesta viitesuunnittelun kustannuksiin muun kuin kaavoituskumppanille varatun alueen osalta sovitaan erikseen. Tavoitteena on asemakaavoittaa koko alue kerralla. Kilpailun voittaneen työryhmän lisäksi kaupunki voi varata tontteja myöhemmin myös enintään kahdelle muulle parhaiten menestyneelle työryhmälle. Valittavien työryhmien on sovitettava/laadittava suunnitelmansa voittaneen kilpailuehdotuksen kokonaisideaan perustuvan asemakaavan mukaisesti. Tontit vuokrataan. Hinnat perustuvat luovutushetkellä alueella vallitsevaan kaupungin hintatasoon. Tämänhetkinen asuinkerrostalotontin kerrosneliömetrihinta kilpailualueella on noin 300 /k-m 2. ARArahoitteisena toteutettavista osuuksista peritään ARA:n hyväksymä kerrosneliömetrihinta. Tontit varataan kilpailun voittajille maapolitiikan linjausten mukaisesti siten, että varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta. Ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä tontin varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Kilpailun aikana aloittaa toimintansa myös Tampereen kaupungin strateginen Smart Tampere - kehitysohjelma. Kilpailun voittajalta ja kaikilta alueen toteuttajilta edellytetään uuden alueen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa älykkään ja kestävän kaupungin ratkaisujen mahdollistamista, kun mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot kehittyvät yhtä aikaa suunnittelutyön kanssa. Smart Tampere - kehitysohjelman tavoitteita on kuvattu kohdassa 3.3 Kilpailun tavoitteet. 2.5 EHDOTUSTEN KÄYTTÖOIKEUS Kilpailuaineistoa ei palauteta ja Tampereen kaupungilla on käyttöoikeus kilpailuun lähetettyihin ehdotuksiin ilman erillistä lupaa. Tekijänoikeus jää ehdotuksen tekijälle. Kilpailun järjestäjät myös varaavat oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen ehdotusten materiaalia korvauksetta. Myös kumppaneiksi valituilla työryhmillä on oikeus käyttää hyväksi muiden kilpailuehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti. 2.6 KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUKIELI Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa, jonka kilpailija osoittaa hyväksyvänsä osallistuessaan kilpailuun. Kilpailukielenä on suomi. 6

7 3 KILPAILUTEHTÄVÄ 3.1 KILPAILUN TAUSTA Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Valtuuston hyväksymän Tampereen kaupunkistrategian 2025, Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki, mukaisesti kaupunkiseudun kasvua suunnataan nykyisen aluerakenteen sisään, aluekeskuksiin, joukkoliikenteen laatukäytäville ja etelän suuntaiselle ratavyöhykkeelle. Päämääränä on koko kaupunkiseudun kehittymistä tukeva tiivis, vihreä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne, jonka tarkoituksenmukaisuus varmistetaan tarkastelemalla palveluja, asumista, liikennettä ja maankäyttöä yhtenä kokonaisuutena. Kaupungin keskustaa ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella sijaitsevia aluekeskuksia kehitetään monipuolisina asumisen ja palveluiden keskittyminä. Kaupungin asuntokannan ja asuinalueiden tulee houkutella monipuolisuudellaan sekä tarjota mahdollisuuksia kestäviin elämäntapoihin ja yhteisöllisyyteen. Kaupungissa tulee olla riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, opiskelija-asuntoja ja asumispalveluja erityisryhmille. Kaupunkistrategiaa täsmentää kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelma Rosoisesti kaunista, jonka mukaisesti keskeisiä toimia em. tavoitteisiin pääsemiseksi ovat mm. keskustan, aluekeskusten, laatukäytävien ja ratavyöhykkeen täydentämishankkeiden ja erityisesti kaupungin maalle sijoittuvien kohteiden priorisointi kaavoitusohjelmissa, arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailujen järjestäminen ja erilaisten asuntorakentamisen ja toteuttamisen kokeilujen mahdollistaminen. Hervannan kehittämisen tavoitteet Hervanta on noin asukkaallaan suurin Tampereen aluekeskuksista, joita ovat lisäksi lännessä Lielahti ja Tesoma, koillisessa Koilliskeskus sekä etelässä uutena Lakalaiva. Aluekeskuksena Hervanta palvelee kantakaupungin Kaakkoista palvelualuetta, jonka yhdyskuntarakenteen rungon muodostavat 1960-luvulta lähtien rakentuneet erilliset lähiökaupunginosat. Hervannan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat keskittyneet keskusakselin varteen, joka on tiivistynyt voimakkaasti viime vuosina täydentävän asuin- ja liikerakentamisen myötä. Hervannan monipuolisiin palveluihin lukeutuvat muun muassa terveysasema ja kirjasto, uima- ja jäähallit sekä Duon kauppakeskus ja vapaa-aikakeskuksen runsas harrastustarjonta. Hervannassa sijaitsevat myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun kampukset sekä Hermian teknologiakeskittymä, jotka tuovat alueelle nuorta väestöä ja lisäävät paikallista työpaikkatarjontaa tarjoamalla yhteensä noin työpaikkaa. Tulevaisuudessa Hervannan aluekeskuksen vetovoima ja saavutettavuus tulevat kasvamaan entisestään raitiotien rakentamisen myötä. Tampereen kaupungin tavoitteena on kehittää Hervannan aluekeskusta palveluja monipuolistamalla ja täydennysrakentamalla. Toiminnoiltaan sekoittuneen keskustamaisen rakenteen on tarkoitus laajentua Hervannan valtaväylän suuntaisena kaupunginosan pohjoiseen reunaan saakka. Tulevaisuuden kehitettäviä yhteyksiä ovat erityisesti sujuvat pyöräreitit Vuoreksen lähipalvelukeskukseen ja edelleen Lakalaivaan sekä nopea pyöräreitti raitiotiekäytävässä kohti keskustaa. Keskusakselin itäpuoliset TTY:n ja Hermian alueet muodostavat kehitettävän innovaatioympäristön, jossa mahdollistetaan alueen kokonaisuutta palveleva monipuolinen maankäyttö ja toiminnallisuus kohentaen erityisesti kestävän työmatkaliikenteen houkuttelevuutta. Lisäksi keskeisen vetovoimatekijän muodostavat Hervantaa ympäröivät laajat virkistysalueet, joita kehitetään hyvin saavutettavaksi suuren väestöpohjan aluepuistoksi toteuttamalla ns. Herukkareitti. 7

8 3.2 KILPAILUALUE Viistoilmakuva Hervannasta. Hervanta alueena Hervannan kaupunginosa sijaitsee seitsemän kilometriä Tampereen keskustasta etelään. Hervanta on alun perin perustettu Tampereen tytärkaupungiksi, ja samalla se on Suomen suurimpia ja tunnetuimpia lähiöitä. Ensimmäiset asukkaat muuttivat sinne vuonna 1973, jolloin sinne valmistui myös nykyisen Tampereen teknillisen yliopiston ensimmäinen rakennus. Nykyisin Hervannassa on jo noin asukasta ja yli työpaikkaa. Siellä on lähiöksi hyvin monipuoliset palvelut, ja teknillisen yliopiston liepeillä sijaitsee kymmeniä korkean teknologian yrityksiä. Hervanta on kerrostalovaltainen alue, jonka maankäyttö perustuu professori Aarno Ruusuvuoren arkkitehtikilpailuehdotukseen vuodelta 1967, mutta on toteutunut osittain toisenlaisena. Voimakkain rakennusvaihe ajoittui 1970-luvun loppuun ja 1980-luvulle, jolloin tapahtui myös kaupunkikuvallisia ylilyöntejä. Kerrostaloalueen reuna-alueilla levittyvät laajat pientaloalueet. Alueen kaupunkikuvaa hallitsevat betonielementtitalojen ohella erityisesti ylimitoitetut liikennejärjestelyt. Tunnetuimpia maamerkkejä ovat kallioiden päällä sijaitsevat massiiviset kerrostalot, Raili ja Reima Pietilän suunnittelemat alkuperäinen kauppakeskus, kirjasto- ja vapaa-ajantalo keskustassa sekä uudet Matrix-korttelien tornitalot pohjoisessa. Myös vehreys ja järvet kuuluvat olennaisena osana Hervannan kaupunkikuvaan. 8

9 Aikaisemmin Hervanta oli varsin lapsi- ja nuorisovaltainen kaupunginosa, jossa toimii yhä lukio, ammattikoulu sekä lukuisia peruskouluja. Sosiaalisia haasteita alueella aiheutti ensin nopea muuttoliike, ja myöhemmin 1990-luvun alun lama sekä suuri pakolaisten määrä. Hervantaa on 2000-luvulla alettu täydennysrakentaa voimakkaasti erityisesti keskustan, teknillisen yliopiston ja Teknologiakeskus Hermian alueella. Vuoteen 2030 mennessä Hervannan ikärakenne muuttuu iäkkäämpään suuntaan kun yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä kasvaa yli 120 % nykyiseen verrattuna. Jo vuonna 2002 yksi Hervannan lähipalvelukeskuksista on muutettu ikäihmisten palvelukeskukseksi ja vuonna 2008 valmistui Hervannan keskusta-alueelle seniorikortteli, joka käsittää viisi rakennusta sekä ns. palvelujen talon. Huomionarvoista on myös, että Hervannassa toimii Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen suuri ja korkeatasoinen kuurosokeiden palvelutalo. Palvelut Kaakon alueen kehittämissuunnitelman mukaisesti Hervannassa jatkavat nykyiset peruskoulut: Pohjois- Hervannan yhtenäiskoulu (vuosiluokat 0-9), Etelä-Hervannan yhtenäiskoulu (vuosiluokat 0-9) ja Kanjonin koulu (vuosiluokat 0-6). Molemmat yhtenäiskoulut ovat tulossa perusparannuksen piiriin. Varhaiskasvatuksen osalta Hervantaan esitetään myös uusia päiväkoteja mm. Etelä-Hervantaan raitiotien varteen ja Kanjonin koulun tontille. Lisäksi Etelä-Hervannan uudelle asuinalueelle esitetään tonttivarausta yksityiselle päiväkodille. Tavoitteena on, että nykyisen väestösuunnitteen mukaiseen kasvuun pystytään vastaamaan näillä esitetyillä toimenpiteillä. Tärkeää onkin taata kaava-alueelta esteettömät ja turvalliset kulkuyhteydet kaikkiin palveluihin paitsi kouluihin ja päiväkoteihin, niin myös iäkkäiden henkilöiden liikkumistarpeisiin, jotta itsenäinen asiointi kodin lähiympäristössä on mahdollista myös toimintakyvyn heikentyessä. Hervannan keskustaan on keskitetty suuri osa alueen julkisista palveluista, jotka tulevat muodostamaan Hervannan hyvinvointikeskuksen. Keskustasta löytyy Hervannan terveysasema, hyvinvointineuvola (=äitiys- ja lastenneuvola), Hervannan kirjasto, nuorisokeskus Kupoli ja Hervannan vapaa-aikakeskus. Lisäksi lähellä sijaitsee Keinupuiston lähitori. Tavoitteena on luoda näiden palvelujen välille verkostomainen yhteistyön malli, joka tukee alueen asukkaiden hyvinvointia sekä luo mahdollisuuksia muiden toimijoiden yhteisölliselle toiminnalle. Lisäksi keskustassa on myös kauppakeskus Duo sekä yksityinen terveysasema Omapihlaja Hervanta, josta kaupunki ostaa palveluita. Kaupunginosan ikärakenteen muutos on otettu huomioon palveluverkon kehittämissuunnitelmassa ja tehostettua palveluasumista on tulossa lisää muualle Hervantaan. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on mm. toisen asteen koulutuksen toimipiste, jossa on sekä lukio- että ammatillista koulutusta. Tiloja on mahdollista hyödyntää asukkaiden yhteisöllisessä toiminnassa iltaisin ja viikonloppuisin. Tietoa palvelujen sijoittumisesta alueella löytyy Tampereen alueen kartta- ja paikkatietopalveluista osoitteesta: 9

10 Julkisten palveluiden sijoittuminen kilpailualueen läheisyydessä. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen kilpailualueen läheisyydessä. 10

11 Kilpailualueen ja sen ympäristön kuvaus Kilpailualue sijaitsee Pohjois-Hervannassa Hervannan valtaväylän molemmin puolin, ja se käsittää lähinnä alueen huoltoasemakorttelit, pysäköintikorttelit, liike- ja toimistokorttelit sekä näiden väliin jäävät yleiset alueet. Kilpailualue rajautuu pohjoisessa Hepolamminkadun kohdalla itä-länsisuuntaiseen voimajohtolinjaan ja lännessä Insinöörinkatuun rajautuviin korttelialueisiin. Etelässä kilpailualueeseen kuuluu Opiskelijankadun liikenneympyrän ja Hervannan valtaväylän välinen osuus sekä Hervannan valtaväylän katualue ja pysäköintikortteli Poliisiammattikorkeakoululle asti. Idässä rajaus kulkee Tieteenkadun varrella olevien korttelialueiden reunaan pitkin, pois lukien kuitenkin uusien tornitalojen ns. Matrix-korttelialueet pysäköintialueineen. Kilpailualueen laajuus on noin 10,8 ha. Kilpailualueen rajaus opaskarttapohjalla esitettynä. 11

12 Nykyisin kilpailualueella sijaitsee huoltoasemia, Scanburger ja pysäköintikortteleita sekä näiden väliin jääviä katu- ja viheralueita. Tonttien vuokrasopimukset ovat päättymässä, mikä mahdollistaa alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen. Pysäköintikortteleissa sijaitsee kuitenkin suuri määrä ympäröivien asuinkortteleiden autopaikkoja, joten niiden sijoittaminen on ratkaistava alueella myös tulevaisuudessa. Alue on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Tampereelta kilpailualueelle liikennöivät bussilinjat 3, 4, 5, 6, 20, 24, 32 ja 38. Lisäksi Pirkkalasta liikennöi bussilinja 65. Keskustan ja Hervannan välisen raitiotieyhteyden toteutumisen myötä alueen saavutettavuus paranee entisestään. Raitiotie kulkee suunnitelmien mukaan Insinöörinkadun kautta ja ratkaisut tulevat muuttamaan Insinöörinkadun liikenteellistä roolia joukkoliikennepainotteiseksi. Välillä Orivedenkatu-Opiskelijakatu Insinöörinkatu muutetaan joukkoliikennekaduksi, jolla sallitaan vain tontille ajo. Tavoitteena on ohjata Hervannan keski- ja eteläosiin suuntautuva liikenne Hervannan valtaväylälle. Insinöörinkadun länsi- ja itäreunaan toteutetaan raitiotien suunnittelun yhteydessä laadittujen katusuunnitelmien mukaisesti eroteltu yksisuuntainen pyörätie ja jalkakäytävä. Alueella sijaitsevat normaalit kunnallistekniset ja yhdyskuntatekniset verkostot. Yksityiskohtaisempaa tietoa kunnallistekniikasta saa liitemateriaaleista. Kilpailun kohteessa olevien kunnallisteknisten johtojen ja linjojen siirroista vastaa tuleva toteuttaja. Maaperäolosuhteet alueella ovat hyvät. Pääasiassa ohuen humusmaakerroksen alapuolella ylimpänä maakerroksena on silttiä tai hiekkaa ja tämän alapuolella karkearakeisempi sora- tai moreenikerros. Kalliopinta on monin paikoin joko pinnassa tai lähellä maanpintaa, jolloin maanpeitteen paksuus on valtaosalla aluetta alle 3 metriä ja suurimmillaankin noin 5 7 metriä. Pohjavesi on noin 1,34 1,61 metrin syvyydellä maanpinnasta alueen kaakkoiskulmassa olevan pohjavesiputkesta tehtyjen havaintojen perusteella. Alueen pintavesien valuma-aluesuunta on pohjoiseen. Alueella on ollut hulevesien hallinnan ongelmia: mm. Hervannan valtaväylän vieressä on esiintynyt hulevesitulvia. Ote viistoilmakuvasta kilpailualueen kohdalta. 12

13 Valokuvia kilpailualueelta. Kilpailualueen asemakaavat Kilpailualueella ovat voimassa asemakaavat 3839 ( ), 3969 ( ), 5818 ( ), 6522 ( ), 7674 ( ), 7706 ( ) ja 8132 ( ). Lainvoimaisissa asemakaavoissa kilpailualueelle on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, huoltoasemarakennusten korttelialuetta, moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialuetta, autopaikkojen korttelialuetta, katualuetta sekä puistoa. Autopaikkojen korttelialueille on osoitettu useiden kilpailualueen ulkopuolelle jäävien korttelialueiden pysäköintiä. Alueella on käyttämätöntä rakennusoikeutta. 3.3 KILPAILUN TAVOITTEET Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri Korttelien ideakilpailun tavoitteena on löytää yleiset suuntaviivat koko kilpailualueen kehittämiselle sekä mahdollistaa kumppanuuskaavoituksen ja suunnitteluvarausmenettelyn kautta yksittäisten korttelialueiden laadukas toteutus. Alue muodostaa pohjoisen sisääntulon Hervantaan, mistä johtuen ratkaisun tulee rikastuttaa paikan kaupunkikuvallista painoarvoa ja vahvistaa ns. Matrixin tornien aloittamaa myönteistä kehitystä. Tavoitteena ovat kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoiset ratkaisut, ja kilpailualuetta toivotaankin kehitettävän kaupunkimaisempaan ja jäsennellympään suuntaan nykyisen väljän liikenneväyläympäristön sijaan. Raitiotiepysäkit muodostavat luontevia solmukohtia, joiden lähiympäristön suunnittelussa tulee hyödyntää mahdollisuudet erilaisten liike- ja palvelutilojen sekä sisä- ja ulkotiloissa olevien kohtaamispaikkojen sijoittamiseen. 13

14 Toisaalta Hervannan ominaispiirteeksi koetaan myös vehreys ja luonnonläheisyys, ja kilpailuehdotuksissa tuleekin harkita, miten tämä perintö olisi päivitettävissä nykyaikaan kilpailualueen osalta. Esimerkiksi viherkatot ja hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn varatut alueet voivat tarjota luontevia vaihtoehtoja tähän. Kansiratkaisujen mahdollisuuksia voidaan tutkia siellä missä se on tarkoituksenmukaista kaupunkikuvan, toimintojen järjestämisen ja maastonkorkeusasemien kannalta, kuten esimerkiksi Opiskelijankadun molemmin puolin. Kiinnostavien näkymien avautumiseen ja maamerkkien asemaan kokonaisuudessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti tärkeimmistä saapumissuunnista. Alueen arkkitehtuurille asetettavissa tavoitteissa korostuu esteettinen laatu sekä paikallista identiteettiä päivittävät mielenkiintoiset julkisivut ja tilaratkaisut, jotka luovat alueelle uuden ajallisen kerrostuman. Erityisesti maantasokerrosten liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen on ratkaisevassa asemassa jalankulkuympäristön viihtyisyyden kannalta, ja siksi katutason käsittelyn tulee olla keskeisellä sijalla arkkitehtuurissa. Monipuolista asumista kaikkiin elämänvaiheisiin Kaupungin tavoitteena on, että kilpailualueella asuu hyvin monenlaisia kotitalouksia yhden hengen sinkkutalouksista ikäihmisten yhteisöasumiseen ja perheasumiseen. Kilpailuehdotuksissa tulee esittää ideoita eri-ikäisten asukkaiden asumisratkaisuista hallintamuodoiltaan erilaisissa asumismuodoissa (omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuminen), joista ainakin osassa tulee olla asumisen yhteisöllisyyttä edistäviä tilallisia ja/tai toiminnallisia ratkaisuja. Kaupunki luovuttaa alueelta tontin myös sellaiselle vuokra-asumiselle, jossa kehitysvammaisten henkilöiden asumista toteutetaan osaksi tavallista vuokraasumista ja osaksi monipuolisen asumisen korttelia. Kilpailulla haetaan esimerkkejä asuntoratkaisuista, joissa asuntojen muunneltavuus ja tilojen monikäyttöisyys kohtuullistavat asuntojen tilantarvetta ja asumiskustannuksia. Kilpailijan tulee esittää asumista palveluna, jossa osa palvelusta saadaan kortteleiden yhteistiloista. Uusien asumisratkaisujen toivotaan mahdollistavan monenlaisia yhteisöllisiä kohtaamisia sekä sisä- että ulkotiloissa. Kilpailijan tulee esittää kerrostaloasumisen uudistamista niin, että myös perheasumisen kannalta kiinnostavia vahvuuksia saadaan toteutettua keskustamaisen tiiviissä rakentamisessa. Myös arkea helpottavan palveluntarjonnan integrointi osaksi asumisratkaisuja tai em. palvelujen saavutettavuuden parantaminen on toivottavaa. Hervannan kaupunginosaan on rakentunut monipuolinen palvelujen keskittymä ja palvelut tavoittavat asiakaskuntaa myös Hervantaa laajemmalta alueelta. Toimivat palvelut ja hyvät liikkumismahdollisuudet tarjoavat kaupunginosan asukkaiden ulottuville monipuolisen elinpiiriin ja tukevat arkisia osallistumisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on eri elämäntilanteissa elävien ihmisten hyvän elämänlaadun tukeminen sekä tarpeita ja toiveita vastaavat asumismahdollisuudet ja palvelut. Kestävä ja monipuolinen tulevaisuuden työ-, palvelu- ja asuinympäristö Vireillä olevan yleiskaavan mukaisesti alueesta tavoitellaan sekoittunutta ja elävää tulevaisuuden elinympäristöä, jossa lomittuvat joustavasti asuminen, palvelut ja työskentely-ympäristöt. Toteutuessaan raitiotie lisää alueen saavutettavuutta entisestään, mikä mahdollistaa paikalle toiminnallisesti aikaisempaa keskustamaisemman luonteen tulevaisuudessa. Kilpailun tavoitteisiin kuuluukin tilavarausten osoittaminen myös liike-elämän ja palvelutuotannon tarpeisiin kaupallisille toimijoille vähintään k-m2 laajuudessa. Itäisessä ja pohjoisessa Hervannassa ei ole tällä hetkellä esimerkiksi päivittäistavarakauppaa, joten sellainen tulee kilpailualueelle esittää. 14

15 Julkinen palveluntarjonta sen sijaan löytyy kilpailualueen ulkopuolelta, mikä on tärkeää huomioida suunnittelussa saavutettavuuden näkökulmasta. Kouluihin, päiväkoteihin yms. palveluihin sekä Hervannan keskustaan tulee järjestää sujuvat, turvalliset ja mahdollisuuksien mukaan myös esteettömät kulkuyhteydet. Lisäksi toivotaan ehdotuksia siitä, miten kaupunkisuunnittelun keinoin ja erilaisilla tilaratkaisuilla voidaan edistää ja lisätä kaiken ikäisten ihmisten vuorovaikutusta, naapuruston yhteisöllisyyden kehittymistä sekä hyvinvointia. Alueen suunnittelussa tulee huomioida ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä näkökulma mahdollisimman laaja-alaisesti. Kilpailuehdotuksissa tulee esittää esimerkkejä näiden teemojen huomioimisesta valituissa suunnitteluratkaisuissa vapaavalintaisella kuva- tai tekstimateriaalilla. Liikennejärjestelyt Suunnittelualueen maankäyttö voidaan liittää ympäröivään liikenneverkkoon lukuun ottamatta Hervannan valtaväylää ja Insinöörinkadun joukkoliikennekatuosuutta välillä Orivedenkatu- Opiskelijankatu. Näillä katuosuuksilla ei maankäyttöliittymiä voi olla. Suunnitelmissa on huomioitava asemakaavassa esitetty uusi kevyenliikenteensilta Hervannan valtaväylän yli ja sen yhdistäminen suunnitelluille raitiotiepysäkeille. Suunnittelukohteen kytkeytymisessä ympäröivään liikenneverkkoon on huomioitava suunniteltu raitiotie ja siihen liittyvät pysäkkiyhteydet. Suunnitelmassa on esitettävä eri kulkumuotojen liikenneverkko ja sen kytkeytyminen Hervannan pohjoisosan liikenneverkkoon. Kilpailun liitemateriaaliin kuuluvat katusuunnitelmat toimivat lähtötietoina kilpailuehdotusten suunnittelussa, ja niitä tulee noudattaa. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet tulee suunnitella sujuviksi ja turvallisiksi niin alueen sisällä kuin ulkopuoliseen verkostoon liittymisessä. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää myös yhteyksien viihtyisyyteen, kokemuksellisuuteen ja esteettömyyteen sekä mahdollisiin kohtaamisen paikkoihin. Pysäköinti Alueen pysäköintiratkaisujen suunnittelussa tulee noudattaa liitemateriaalina olevaa Tampereen pysäköintipolitiikkaa, myös polkupyöräpaikkojen mitoituksen osalta. Lisäksi tulee huomioida, että kilpailualueelle kohdistuu ulkopuolisten korttelialueiden pysäköintipaikkarasitusta noin 455 autopaikan verran. Näiden autopaikkojen sijoittelu ja tilavaraukset tulee myös sisällyttää suunnitteluratkaisuun. Rasitepaikkojen tulee sijoittua suunnilleen voimassa olevan kaavan osoittamille paikoille, mutta niiden toteuttamisesta toivotaan esitettävän uudenlaisia ratkaisuja. Smart Tampere Tampereen kaupunki on käynnistämässä strategisen Smart Tampere -kehitysohjelman, jonka periaatteita on tarkoitus noudattaa kilpailualueen tarkemmassa jatkosuunnittelussa kilpailun ratkettua. Älykäs kaupunki (Smart City) hyödyntää ICT-teknologiaa, langatonta tiedonsiirtoa, sensoreita ja koneälyä kokonaisvaltaisesti mahdollistaen teknisten järjestelmien, palvelujen ja ihmisten vuorovaikutuksen. Tavoitteena on mahdollistaa sekä kestävä kaupunkielämä (energia- ja resurssiviisaus, hiilineutraalius, elinkaaritaloudellisuus, sosiaalinen kestävyys) että fiksu arki (sujuvuus, käyttäjälähtöisyys, mukavuus). Älykkäät ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon keräämisen niin infrasta, liikenteestä kuin tilojen ja palvelujen käytöstä. Olennaista on datan avoimuus ja yhteiset rajapinnat, jotta järjestelmät ovat yhteensopivia ja raakadatan pohjalle voidaan kehittää erilaisia käyttäjiä hyödyttäviä palveluja ja 15

16 sovelluksia. Älykkäät ratkaisut tuovat myös lisäarvoa rakennusten omistajille ja mahdollistavat kustannussäästöjä. Tavoitteena ei ole rakentaa valmista ja suljettua järjestelmää tämän päivän teknologian varaan, vaan mahdollistaa tulevaisuuden innovaatioiden käyttöönotto ja jatkuva kehittäminen. Siksi järjestelmien avoimuus, modulaarisuus ja yhteensopivuus ovat tärkeitä tavoitteita. Älykkäiden ratkaisujen tulee perustua markkinoilla olevaan teknologiaan, jotta niitä voidaan ottaa käyttöön koko alueella. Ratkaisujen yhdistelmät ja sovellukset voivat kuitenkin olla innovatiivisia. Alueelle haetaan myös esimerkkejä tulevaisuuden teknologisista ratkaisuista ja kokeilukohteita, joissa testataan ja kehitetään edelläkävijäratkaisuja. Hervantaa kehitetään kaupunkilaisia varten. Teknologisten ratkaisujen tulee mahdollistaa asukkaiden, yrittäjien sekä palveluja käyttävien kaupunkilaisten sujuva ja viihtyisä elämä. Ratkaisujen tulee olla käyttäjälähtöisiä, ymmärrettäviä ja myös sosiaalisesti tasa-arvoisia. Niiden tulee edistää alueen yhteiskehittämistä, kiertotaloutta ja jakamistaloutta. 3.4 SUUNNITTELUOHJEET Noudatettavat suunnitelmat Tekeillä on parhaillaan Kantakaupungin yleiskaava 2040, jonka tavoitteet tulee ottaa suunnittelussa huomioon. Elokuussa 2016 nähtäville asetetussa yleiskaavaluonnoksessa alue on osoitettu aluekeskuksena ja keskustatoimintojen alueena, jonka läpi on linjattu raitiotie ja joukkoliikenteen tavoiterunkolinjasto. Alueen lainvoimaiset asemakaavat tulee huomioida kilpailualueelle rasitteena kohdistuvien pysäköintipaikkojen lukumäärän sekä pääpiirteissään myös sijainnin osalta siten, että etäisyydet kilpailualueen ulkopuolisista kortteleista näille autopaikoille säilyvät ennallaan. Lainvoimaisen kaavan mukaisia pysäköinnille varattuja alueita saa osoittaa kuitenkin myös muuhun käyttöön niiltä osin, kuin se uuden suunnitteluratkaisun mukaan on mahdollista. (Ks. alempana myös "Muut suunnitteluohjeet") Lisäksi tulee noudattaa kilpailuohjelman liitteenä olevia katusuunnitelmia, joissa on huomioitu jo raitiotie ja tulevat joukkoliikennekadut linjauksineen ja tilavarauksineen. Muut suunnitteluohjeet Rakentamisen volyymi: Kilpailuehdotuksissa tulee tutkia alueelle soveltuva kerrosalan määrä siten, että kokonaisratkaisu on viihtyisä ja laadukas, ja siinä on huomioitu kaikki tilavaraukset tarvittavalla tavalla. Asunnot: Asuntojakauman tulee olla monipuolinen ja kaikkien asuntojen tulee olla esteettömiä. Myös asuntojen hallintamuodoista tulee esittää monenlaisia vaihtoehtoja. Kortteleiden ja rakennusten ratkaisujen tulee mahdollistaa asunnon myyntihinnan ja vuokran kohtuullisuus. Kilpailijalta odotetaan tämän päivän asuinkerrostaloasumisen ratkaisujen rohkeaa kyseenalaistamista. Asuntoarkkitehtuurilta haetaan houkuttelevia, uusia ja urbaaneja ratkaisuja. Laadukkaisiin ulko-oleskelualueisiin (esim. parvekkeet, terassit, pihasaunat, piha-alueet) sekä asunnon ja ulko-oleskelutilan väliseen yhteyteen tulee esittää esimerkkiratkaisuja. Lisäksi kilpailijan tulee kertoa noin neljän erilaisen ja erikokoisen asunnon asukkaan tavallisen päivän tarina vuonna 2030 ja kuvata, miten asunto ja kortteli luovat edellytykset monenlaisille elämäntavoille. 16

17 Yhteistilat: Asunnoille tulee varata riittävät yhteistilat. Väestönsuojatilat voi ratkaista joko rakennuskohtaisesti tai keskitetysti. Ulkotilat: Ulko-oleskelutiloja voidaan osoittaa sekä asuntokohtaisesti tai yhtiö-/korttelikohtaisesti. Myös julkisia ulkotiloja voidaan esittää. Ulkotiloista tulee esittää sekä toiminnallinen että kaupunkikuvallinen idea. Myös huolto-, kunnossapito- ja pelastustoiminnan vaatimukset tulee ottaa huomioon. Kortteleiden pihat tulee toteuttaa ilman väliaitoja ja piharatkaisujen tulee ohjata asukkaiden yhteisölliseen toimintaan. Palvelut: Alueelle tulee osoittaa liike- ja/tai palvelutiloja vähintään k-m2. Alueelle tulee osoittaa päivittäistavarakauppa. Liikenne- ja pysäköinti: Alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisujen osoittaminen on osa suunnittelutehtävää. Pysäköinti tulee suunnitella Tampereen pysäköintipolitiikan mukaisesti. Lisäksi kilpailuehdotuksessa on ratkaistava ulkopuolisilta korttelialueilta kilpailualueelle kohdistuvan pysäköintipaikkarasituksen tarkempi sijoittelu, toteutustapa ja sen vaatimat tilavaraukset. Rasiteautopaikkoja tulee sisällyttää suunnitelmaan noin 455 autopaikan verran, mutta näiden toteutus tulee olemaan kaupungin vastuulla. Näiden voimassa olevan kaavan mukaisten rasiteautopaikkojen tulee sijoittua suunnilleen kaavassa osoitetuille paikoille (LPA-7062: 72 ap, LPA-7133: 65 ap sekä LPA- 7134: yhteensä 318 ap, joista 80 ap korttelin pohjoiselle rakennusalalle ja loput eteläiselle rakennusalalle), mutta niiden toteuttamisesta toivotaan toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti laadukkaita ratkaisuehdotuksia (esim. rakenteellisia ratkaisuja yms.). Ratkaisuehdotusten tulee kuitenkin olla tarkoituksenmukaisia, kohtuuhintaisia ja muutenkin toteuttamiskelpoisia (ei esim. kaikkia rasitepaikkoja kallioparkkiin). Hulevedet: Hulevedet tulee käsitellä kilpailualueella, ja käsittelyperiaatteet tilavarauksineen tulee esittää kilpailuehdotuksessa yleisellä tasolla. Hulevesien käsittelylle tulee varata tilaa siten, että alueella pystytään käsittelemään vesimäärä, joka vastaa noin kerran viidessä vuodessa toistuvaa sadantaa: intensiteetti 150 l/s/ha, kesto 10 min. Poikkeusolosuhteita varten tulee osoittaa myös tulvareitti alueen läpi. Energiataloudelliset tavoitteet: Ratkaisu voi perustua passiivisiin ja/tai aktiivisiin keinoihin, mutta näkökulma on esitettävä selostustekstissä. Maaperän pilaantuneisuus: Alueella voi olla pilaantuneita maita mm. huoltoasematoiminnan seurauksena. Asia tutkitaan toteutusvaiheessa. Melu ja ilmanlaatu: Kilpailuehdotuksissa tulee esittää arvio tarvittavasta melusuojauksesta ja sen vaatimista tilavarauksista sekä kaupunkikuvallisesta ilmeestä. Alueen ilmanlaatu vastaa keskimääräistä kaupunki-ilmanlaatua. Liikenteen päästöjen aiheuttamat pitoisuudet laskevat, kun etäisyys ajoväylästä ja korkeus maanpintatasolta kasvaa. 3.5 KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELUPERUSTEET Korttelien ideakilpailun keskeisimpinä arvosteluperusteina arvioidaan, kuinka ehdotuksissa toteutuvat kilpailuohjelman kohdassa 3.3 kuvatut tavoitteet ja kohdassa 3.4 esitetyt suunnitteluohjeet. Lisäksi kilpailuehdotusten arvostelussa painotetaan seuraavia näkökulmia: - kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisidea - liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen - alueidentiteetti 17

18 - asumisen ja asuntojen monipuolisuus ja esimerkkiratkaisujen innovatiivisuus, ulkotilojen viihtyisyys ja toiminnallisuus - yhteisöllisyyttä ja kestäviä elämäntapoja tukevat ratkaisut sekä suunnitteluratkaisujen esteettömyys - koettu laatu asukkaan näkökulmasta - toteuttamiskelpoisuus - monipuolisuus 4 KILPAILUEHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET 4.1 VAADITUT KILPAILUASIAKIRJAT JA ESITYSTAPA Asiakirjat laaditaan suomen kielellä. Kilpailuehdotukset kiinnitetään A1-kokoisille (594 mm x 840 mm) pystysuuntaiselle jäykille alustoille, eikä niitä saa päällystää muovilla. Plansseja saa olla enintään 5 kpl / ehdotus. Ylimääräisiä tai väärän kokoisia plansseja ei oteta huomioon. Alla on esitetty tarkempi kuvaus vaaditusta materiaalista. Rakeisuuskaavio 1: rakennusmassat esitetään tummennettuina, mutta ei varjostettuina - uudet rakennusmassat ja olemassa olevat rakennusmassat esitetään keskenään eri väreillä siten, että kaavio havainnollistaa uuden rakentamisen liittymistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen Yleissuunnitelma koko kilpailualueelta 1: rakennuksiin merkitään käyttötarkoitus, kerrosluvut ja kerrosala (myös liikerakentamisen sijainti ja määrä) - rakennukset varjostetaan auringonvalon tulokulma ollessa 45 astetta lounaasta - suunnitelmassa esitetään kadut, kevyenliikenteen reitit ja pysäköintijärjestelyt autopaikkamäärineen - suunnitelmissa esitetään julkisten viheralueiden ja korttelien piha-alueiden yleispiirteinen luonne sekä toiminnallinen jäsentely - suunnitelmassa esitetään hulevesiratkaisujen aluetasoiset pääperiaatteet kuten viivytysaltaat ja tulvareitit Aluejulkisivu Insinöörinkadulle 1: suunnittelualueen aluejulkisivu esitetään Insinöörinkadun suuntaisena Insinöörinkadulta itään päin katsottuna - aluejulkisivussa tulee esittää myös uuden rakentamisen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen - aluejulkisivulla tulee havainnollistaa suunnitelman korkeusasemia, kaupunkikuvallista ilmettä ja katutason toiminnallista luonnetta - vaadittu mittakaava edellyttää kuvan jakamista kahdelle planssille, jotta aluejulkisivu on mahdollista esittää kokonaisuudessaan Alueleikkaukset 1: itä-länsisuuntaisia alueleikkauksia esitetään kahdesta kilpailijan valitsemasta kohdasta kilpailualueelta - alueleikkauksissa tulee esittää myös uuden rakentamisen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen 18

19 - alueleikkauksilla tulee havainnollistaa suunnitelman korkeusasemia, kaupunkikuvallista ilmettä ja katutason toiminnallista luonnetta - koko alueen yleissuunnitelmassa tulee esittää kohdat, joista alueleikkaukset on esitetty Kaaviomaiset pohjapiirustus-, julkisivu- ja leikkausotteet 1:400 - otteita esitetään kolmesta kilpailijan valitsemasta kohdasta, pohjapiirustus-, julkisivu- ja leikkausote kustakin - kuvissa esitetään tavoitteena oleva asuntotyyppijakauma (normaali kerrostaso) - julkisivuotteissa esitetään julkisivumateriaalit ja väritys - nykyisen maanpinnan korkeusviiva tulee esittää suunnitelmissa - koko alueen yleissuunnitelmassa tulee esittää kohdat, joista leikkaukset ja otteet on esitetty Näkymäkuvat - näkymäkuvia esitetään kaksi: yksi viistoilmakuvanäkymä lännestä katsottuna ja yksi katutasonäkymä kilpailijan valitsemasta kohdasta - näkymäkuvat toteutetaan valokuvasovituksina - viistoilmakuvanäkymä toteutetaan kilpailumateriaalissa annetulle valokuvasovituspohjalle (Suunnittelutiedostot/Näkymäkuvan valokuvasovituspohja (jpg)) Havainnollistavia kaavioita - kaavio ajoneuvoliikenne- ja pysäköintijärjestelyistä, josta käy samalla ilmi olemassa olevan (rasitepaikat) ja lisärakentamisen myötä tulevan uuden pysäköinnin sijoittuminen ja määrä - kaavio huolto-, pelastus- ja saattoliikennejärjestelyistä - kaavio hulevesien käsittelystä - kaavio asuntojen hallintamuodoista (omistus-/vuokra-/asumisoikeus tms.) - kaavio kevyen liikenteen ja polkupyöräpysäköinnin järjestelyistä - kaavio yhteistilojen sijoittumisesta alueella (kaavion yhteydessä esitetään myös yhteistilojen laajuudet ja kokonaismäärä kerrosneliömetreinä) - yhteistilat sekä kevyenliikenteen ja polkupyöräpysäköinnin saa halutessaan esittää samassa kaaviossa Muu kuva-aineisto - kilpailijat voivat esittää halutessaan myös muuta suunnitteluratkaisua havainnollistavaa kuvamateriaalia sallitun planssien enimmäismäärän puitteissa Kilpailuehdotuksen selostus - kuvataan kilpailuehdotuksen pääperiaatteet, alueen toiminnalliset konseptit ja ratkaisut - esitetään korttelien kerrosala- ja pysäköintilaskelmat käyttötarkoituksittain eriteltynä - kuvailutekstissä tulee viitata seuraavassa kuvassa esitettyyn osa-alueiden numerointiin selkeyden vuoksi - selostuksen maksimipituus saa olla enintään 2 x A4 normaalilla fonttikoolla - selostuksen voi jakaa osiin eri plansseille Asukkaiden tarinat - kuvataan noin neljässä erilaisessa asunnossa asuvien asukkaiden tavallisen päivän tarinat vuonna tarinoissa eläydytään siihen, miten monenlaisten asukkaiden erilaisille asumisratkaisuille ja elämäntavoille voidaan luoda alueella hyvät edellytykset - tarinoiden maksimipituus yhteensä saa olla enintään 2 x A4 normaalilla fonttikoolla 19

20 Muu kuin plansseilla palautettava materiaali - pienennökset kilpailuplansseista A3-koossa pdf-muodossa - yleissuunnitelmat ja näkymäkuvat jpg-muodossa (300 dpi) nettijulkaisua varten - kilpailuehdotuksen selostus pdf-muodossa - asukkaiden tarinat pdf-muodossa - materiaali tallennetaan muistitikulle, ja tiedostojen nimessä tulee mainita kilpailuehdotuksen nimimerkki Kilpailualueen rajaus ja osa-alueet numeroituna. 4.2 KILPAILUSALAISUUS, EHDOTUSTEN LUKUMÄÄRÄ JA NIMIMERKKIKUORI Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen asiakirjat ja muistitikku tulee varustaa merkinnällä Hervannan pohjoisakselin korttelien ideakilpailu sekä kilpailijan nimimerkillä. Sekä plansseista että sähköisistä tallenteista tulee poistaa kaikki tunnistetiedot. Ehdotuksen mukana lähetetään nimimerkillä varustettu suljettu läpinäkymätön nimikuori, jossa on sisällä: - Kilpailuun osallistuvan yrityksen/yritysten nimi, yhteystiedot ja sähköpostiosoite - Kilpailuehdotuksen pääsuunnittelijan nimi, muut suunnittelijat ja mahdollisten avustajien yhteystiedot ja sähköpostiosoitteet - Tekijänoikeuden haltijan nimi 20

21 Osallistujat voivat jättää kilpailuun useamman kuin yhden ehdotuksen. Tällöin tulee jokaisen ehdotuksen kuitenkin olla itsenäinen ja vaadituin asiakirjoin varustettu. Päätöksenteon jälkeen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Mikäli asiakirjoihin sisältyy liike- tai ammattisalaisuuksia, tulee ne eritellä ja ilmoittaa selkeästi. 4.3 EHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ Kilpailuehdotukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina klo 15:45 osoitteeseen: Tampereen kaupunki Kirjaamo Puutarhakatu Tampere tai ne on jätettävä todistettavasti viimeistään saman päivän aikana Postin tai muun kuljetuslaitoksen toimitettavaksi perille osoitteeseen: Tampereen kaupunki Kirjaamo PL Tampere Kilpailijan on varmistettava, että lähetyksen päällä on Postin tai muun kuljetuslaitoksen merkintä sisäänjättöhetkestä. Lähetys on varustettava merkinnällä Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu. Kilpailun järjestäjät hylkäävät kilpailuehdotukset, jotka ovat saapuneet myöhässä, joissa on puutteita tai jotka eivät täytä tässä asiakirjassa esitettyjä vaatimuksia. Tampereen kaupunki ei palauta kilpailuehdotuksia. Tampereen kaupunki ei myöskään vakuuta kilpailuehdotuksia. Kilpailijan on varauduttava säilyttämään ehdotuksensa alkuperäiskappaleet. Tampereella Kilpailun tuomaristo 21

Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma

Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma 2.1. 12.5.2017 Kilpailuinfo 13.1.2017 Galleria Nottbeck Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi Tiedottaminen

Lisätiedot

HERVANNAN POHJOISAKSELIN KORTTELEIDEN IDEAKILPAILU

HERVANNAN POHJOISAKSELIN KORTTELEIDEN IDEAKILPAILU HERVANNAN POHJOISAKSELIN KORTTELEIDEN IDEAKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 17.8.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN... 3 1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA TARKOITUS... 3 1.2 OSANOTTO-OIKEUS...

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus KILPAILUKUTSU Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu 1. Kilpailun järjestäjä Kouvolan kaupunki 2. Osallistumisoikeus Aalto yliopisto, Maisema-arkkitehtuuri, Otaniemi Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Yhteisölliset asumisen ratkaisut

Yhteisölliset asumisen ratkaisut Yhteisölliset asumisen ratkaisut vahvistusta alueen ikäystävällisyyteen Kylä kaupungissa -seminaari 3.4.2017 Päivi Moisio WHO: Ikäystävällinen kaupunki Asuinympäristö, julkiset rakennukset Ikäystävällinen

Lisätiedot

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUKUTSU Sipoon kunta järjestää Söderkullan taajaman asuinkerrostalotontin/tonttien tontinluovutuskilpailun, korttelissa 39 ja siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Lisätiedot

äijälänranta-aidan ideakilpailu

äijälänranta-aidan ideakilpailu 22.8.-28.9.2012 2 havainnekuvia äijälänrannan alueesta Järjestäjä Jyväskylän kaupunki Osuuskunta Suomen Asuntomessut Internetsivut www.asuntomessut.fi/jyvaskyla www.jyvaskyla.fi/asuntomessut/aita Taitto

Lisätiedot

Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella

Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella Arja Ojala 19..10..2017 Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä 2 19.10.2017 Oma Tesoman sateenvarjon alla yhteisöllisen asumisen palvelukortteleita 3

Lisätiedot

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kilpailuohjelman tiivistelmä 29.3.2012 Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille.

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727. TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi

LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727. TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727 KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU 3 1.1 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus 3

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU

HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU I D E A K I L P A I L U O P I S K E L I J O I L L E 12.4.-29.09.2017 ALUSTAVA OHJELMA 6.4.2017 1 Kilpailukutsu 1.1 Kilpailun järjestäjä, tarkoitus ja luonne

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

Kilpailuohjelma ja kilpailun kulku

Kilpailuohjelma ja kilpailun kulku 15.08.2017 Kilpailuohjelma ja kilpailun kulku Arja Lukin projektijohtaja, Vantaan kaupunki 1 Kilpailualueen sijainti 2 Kormuniitystä omaleimainen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä, perheasuntopainotteinen

Lisätiedot

Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUOHJELMA

Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUOHJELMA Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU 22.5. 22.8.2017 KILPAILUOHJELMA 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Turun Suurtorin keskiaika ry järjestää Keskiaikaisten

Lisätiedot

Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017

Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017 Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017 Sisällysluettelo 1. Kilpailun tarkoitus ja tavoitteet 1 2. Kilpailualue 2 3. Menettelyt 3 4. Lähtötiedot 4 5. Ilmoittautuminen 5 6. Tontinluovutuskilpailu

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT, JOENSUUN TILAKESKUS

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT, JOENSUUN TILAKESKUS 31.5.2017 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT, JOENSUUN TILAKESKUS T A R J O U S K I L P A I L U K O T I L A H D E N S A I R A A L A - R A K E N N U K S I S T A J A A L U E E N M A A N K Ä Y T Ö N K E H I T T Ä M

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu KILPAILUKUTSU Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu 1. Kilpailun järjestäjä YIT Rakennus Oy yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa 2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu

KAAVOITUSOHJELMA Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu KAAVOITUSOHJELMA 2015 2017 Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu Kaavoitusohjelma 2015 2017 Maankäytön suunnittelu yhdyskuntasuunnittelu / EHYT 7 1 5 6 4 3 2 EHYT-selvityksen aluekehittämiskohteet

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA

LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA KILPAILUOHJE LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA Vihdin kunta tarjoaa rakennusliikkeille tai muille rakennuttajille ostettavaksi otsikossa mainitun korttelin tontit 1 ja 2. Kilpailu

Lisätiedot

Ikäystävällinen Hervanta ja yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella

Ikäystävällinen Hervanta ja yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella Ikäystävällinen Hervanta ja yhteisöllisen asumisen kehittäminen Tampereella Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä -seminaari Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Kiinteistöt,

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit. Elise Lehikoinen

Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit. Elise Lehikoinen Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit Elise Lehikoinen 12.12.2016 Kilpailun aikataulu ja siitä tiedottaminen Kilpailun aikataulu KSJ 21.11.2016 Kaupunginhallitus on hyväksynyt kilpailun ehdot

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a

KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a 1 KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a Helsingin kaupunki (kaupunginkanslia, kaupunkisuunnitteluvirasto, taidemuseo ja rakennusvirasto, myöhemmin järjestäjät) järjestää yleisen kaksivaiheisen

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Kaupunkiseudun tonttipäivä 10.3.2016 Mikko Nurminen 10.3.2016 Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Hervannan raitiotiekatujen suunnittelu Yleisötilaisuus Liikenneinsinööri Timo Seimelä yleisten alueiden suunnittelu, Tampereen kaupunki

Hervannan raitiotiekatujen suunnittelu Yleisötilaisuus Liikenneinsinööri Timo Seimelä yleisten alueiden suunnittelu, Tampereen kaupunki Hervannan raitiotiekatujen suunnittelu Yleisötilaisuus 26.11.2015 Liikenneinsinööri Timo Seimelä yleisten alueiden suunnittelu, Tampereen kaupunki Raitiotiekatujen suunnittelutilanne Raitiotiekatujen yleissuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Fredikanterassin taidekilpailu

Fredikanterassin taidekilpailu K i l p a i l u o h j e l m a Fredikanterassin taidekilpailu Helsingin kaupunki (Kaupunginkanslia ja Taidemuseo HAM yhteistyössä Kaupunkisuunnitteluviraston, Rakennusviraston ja Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

SAAMELAISKULTTUURIKESKUS ARKKITEHTUURIKILPAILUN OH JELMA

SAAMELAISKULTTUURIKESKUS ARKKITEHTUURIKILPAILUN OH JELMA 3.4.2008 SAAMELAISKULTTUURIKESKUS ARKKITEHTUURIKILPAILUN OH JELMA sisällysluettelo 1. KILPAILUKUTSU 2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT 3. KILPAILUTEHTÄVÄ 4. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET 1 2 1. KILPAILUKUTSU 1.1 KILPAILUN

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikortteli älykästä suunnittelua ja asumista?

Tesoman elinkaarikortteli älykästä suunnittelua ja asumista? Tesoman elinkaarikortteli älykästä suunnittelua ja asumista? MAL-verkoston tapaaminen 27.10.2016 1 31.10.2016 Tanja Koivumäki Tampereen vanhin lähiö Sijainti n. 8 km keskustasta n. 8000 / 20 000 asukasta

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 Jyväskylän kaupunki 2007 1 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kari Tenkanen KSV/Liikennesuunnitteluosasto 23.9.2015 Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015

Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015 Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015 KAUPUNKI HAKEE TOTEUTTAJAA PIKISAAREN TONTILLE Asemakaava Pikisaaren kaupunginosan korttelin 1 tontti 7 (kt. 564-50-1-7) on voimassa olevassa asemakaavassa

Lisätiedot

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki.

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyyntö Tietolan alueen tonttien luovutuksesta *Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyynnön sisältö Yleistä

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009 Tampere, Ratina vuonna 2000 29.5.2009 Ratina ennen 29.5.2009 Ratina vuonna 1898 ja 1960-luvun alkupuolella Ratina ennen 29.5.2009 Ratinan aatekilpailu 29.5.2009 Yleinen aatekilpailu 2.10.2000 15.2.2001

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.3.2014 LINNAINMAA-5609-12, KARKONMÄENKATU 8, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN. KAAVA NRO 8530. Kaava-alue lähivaikutusalueineen Ilmakuva kaava-alueesta

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA Tapahtunut tähän mennessä 2013 lautakunta päätti käynnistää osayleiskaavatyön valmistelun 2014 Lautakunta päätti vision

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti Keski-Pasila Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet Lähtökohdat Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2 Alue rakennetaan

Lisätiedot

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS 8.6.2015 HAUKILUOMA II - VIITESUUNNITELMALUONNOKSET Viitesuunnitelma koskee Haukiluoman kaupunginosaan Länsi-Tampereella

Lisätiedot

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta Asuminen vihreäksi Espoon Vihreät asumispolitiikasta Hyvä asuminen on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä, vaikka asuminen oman tilansa vaatiikin.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [

± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [ ± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [ ±± ± ±± ±± ) ± 6± ± ± ; ; ± ± ± ± ±± ) ± ± ± ± ± ;; ± ± ± ± ; ; ; ± ± ± ; ) ; ± ± ƒ ; 6± ± ± ± ± Ι ± ; ) ± ± ± ƒ ; ± ±± ; ƒ ƒ) ± ± ± ƒ ; ƒ ± ; ± ; ) ± ± ± ƒ ± ± ± ; ± ± ;±

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Maankäyttö- jamaankennuslak Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Kaavamerkinnät ja -määräykset Y-PÄIVÄ Satakuntatalo 17.1.2018 Matti Vatilo, YM Kaupunkisuunnittelu yhteiskunnan arvojen tulkkina

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE

KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloite on Kokkolan

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot