Teuva Kauhajoki Kurikka TUNNUSLUKUJA V 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teuva Kauhajoki Kurikka TUNNUSLUKUJA V 2010"

Transkriptio

1 Teuva Kauhajoki Kurikka TUNNUSLUKUJA V 21 Vs

2 35 Verotulot /as v Verotulot / /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Verotulot /as v Verotuloprosentit titv 21 Kurikan kk kokonaistulokertymä itlk t on pienin, i mutta Teuva 19,75 % sitä selittää alhaisempi vero%. Kaikki kunnat jäävät Kauhajoki 21, % alle valtakunnallisen keskiarvon. Valtakunnallista Kurikka 18, % keskiarvoa nostavat suurten kaupunkien kehyskunnat, joiden asukkailla on korkeampi tulotaso, kuin maakunnissa.

3 35 Verotulot yhdistyneissä kunnissa /as v /as Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Kunnat 1 2 t.ka Verotulot molemmissa yhdistyneissä kunnissa jäävät selvästi alle vastaavien kokoisten kuntien keskiarvon. Teuva/Kauhajoki yhdistymis vaihtoehto on verotulojen osalta noin 1 % parempi, kuin Teuva/Kurikka.

4 Toimintakate /as v 21 as / Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t.ka Toimintakate /as Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista. Toimintakate on miinusmerkkinen.

5 Toimintakate yhdistyneissä kunnissa /as v /as Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Kunnat 1 2 t.ka Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus joka osoittaa Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista. Toimintakate on miinusmerkkinen.

6 3 Valtionosuudet /as v /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Valtionosuudet /as Teuva saa vertailukolmikosta eniten valtionosuuksia ja on samankokoisten kuntien vertailussa huomattavasti korkeammalla tasolla (+19,5%). Teuvan talous on kolmikon herkin valtionosuusperusteiden t id muutoksille. Kauhajoki on saanut harkinnanvaraista valtionapua v 21 n. 6 /as ja v 211 n. 8 /as.

7 Valtionosuudet yhdistyneissä kunnissa /as v /as Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Kunnat 1 2 t.ka

8 45 Vuosikate /as v /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Vuosikate /as Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Vuosikatteet /as ovat vastaavankokoisten kuntien keskiarvoihin nähden huomattavan alhaisia. Tämä johtaa helposti voimakkaaseen velkaantumiseen, joskunnalla oninvestointitarpeita tai korjausvelkaa. Kurikalla on hyvän osakesalkkutulonsa vuoksi muita enemmän pelivaraa hoitaa talouttaan ja investointejaan. Vanhuspalveluiden voimakas kasvu on haaste kaikille kunnille.

9 4 Vuosikate yhdistyneissä kunnissa /as v /as Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Kunnat 1.2 t.ka Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.

10 Poistot ja arvon alennukset /as v /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Poistot ja arvon alennukset /as

11 Vuosikate % poistoista v % Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Vuosikate % poistoista Kuntien vuosikate ei yllä poistojen tasolle v 21. Tämä tarkoittaa, että talouksia tasapainotetaan Kuntien vuosikate ei yllä poistojen tasolle v 21. Tämä tarkoittaa, että talouksia tasapainotetaan syömällä aiempien vuosien ylijäämiä tai lisävelkaantumalla. Kauhajoen osalta tilanne on kriittisin, koska sillä ei ole taseessaan kertyneitä ylijäämiä ja velkamääräkin on kolmikon korkein ja ylittää huomattavasti vastaavankokoisten kuntien lainan keskimäärin

12 Vuosikate % poistoista yhdistyneissä kunnissa v % Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Kunnat 1 2 t.ka Vuosikate % poistoista v

13 25 Tilikauden tulos /as v /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Tilikauden tulos /as Tilikauden tulos Vuosikate poistot + satunnaiset tuotot Tilikauden tulos on tilikaudelle osoitettujen tulojen ja menojen erotus. Se lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Kumulatiivinen tulos kertoo syntyykö pitkällä aikavälillä riittävästi ä ti tuloja käyttöomaisuuden uusimista i varten. Jos kumulatiivinen tulos lähestyy nollaa ja muuttuu negatiiviseksi, kunta käyttää omaisuuttaan käyttötalouden ylläpitämiseen ja rahoitukseen pitkällä aikavälillä. K ikki tilk ti t l k t t ll t ii kki iä 21 K ik ll j T ll Kaikkien vertailukuntien tulokset ovat olleet miinusmerkkisiä v 21. Kurikalle ja Teuvalle se ei ole suuri ongelma, koska niillä on taseissaan riittävästi ylijäämiä. Kurikka on tässä suhteessa parhaassa asemassa vahvan taseylijäämänsä vuoksi. Kauhajoki tarvitsee tulosparannusta talouteensa korottamalla veroprosentteja tai karsimalla menojaan.

14 15 Tulos yhdistyneissä kunnissa /as v /as 5 1 Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Kunnat 1 2.t.ka Tilikauden tulos Vuosikate poistot + satunnaiset tuotot Tilikauden tulos on tilikaudelle osoitettujen tulojen ja menojen erotus. Se lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Kumulatiivinen tulos kertoo syntyykö pitkällä aikavälillä riittävästi tuloja käyttöomaisuuden uusimista varten. Jos kumulatiivinen tulos lähestyy nollaa ja muuttuu negatiiviseksi, kunta käyttää omaisuuttaan käyttötalouden ylläpitämiseen ja rahoitukseen pitkällä aikavälillä.

15 35 Kertynyt yli /alijäämä /as v /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Kertynyt yli /alijäämä /as Kurikan taseeseen kertyneet ylijäämät ovat omaa tasoaan ja antavat pelivaraa talouden hoitoon yhdessä alhaisen lainatason ja korkean varallisuustason myötä. Kauhajoki joutuu vakavasti harkitsemaan miten se pystyy kohottamaan tulotasoaan ja karsimaan menojaan, muuten vaarana on ylivelkaantuminen ja kova paine nostaa kaikkia verolajeja. Korkeilla veroilla ja alentuneella palvelutasolla on vaikea toteuttaa tuloksellista elinkeinopolitiikkaa ja vahvistaa kaupungin elinvoimaisuutta. Teuvan ylijäämätase on positiivinen ja lainamäärä käytännössä nolla, koska rahavaroja onenemmän kuin velkaa. Tulevaisuuden isot investoinnit on kuitenkin hoidettava lainarahalla ja se nostaa lainamäärän eri lukemille kuin nyt.

16 1 Kertynyt yli /alijäämä yhdistyneissä kunnissa v 21 1 (as Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Kunnat 1 2 t.ka

17 Lainakanta /as v / /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Lainakanta /as

18 Konsernilainat /as v /as Teuva Kauhajoki Kurikka

19 Lainakanta (emo) yhdistyneissä kunnissa /as v /as 1 5 Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Kunnat 1 2 t.ka

20 Konsernilainat /as v /as Teuva Kauhajoki Kurikka Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka

21 Konsernilainat muodostuvat seuraavasti: Teuva Kauhajoki Kurikka Emon ulkoiset lainat Tytäryhteisölainat Konserni yhteensä Tytäryhteisölainat ovat liikelaitosten, vuokrataloyhtiöiden, muiden yhtiöiden, kuntayhtymien yms. lainoja, jotka liitetään konsernikokonaisuuteen ja niiden hoitovastuu on ao. yhteisöllä. Kauhajoen konsernin li lainakanta on yli kymmenkertainen k ja Kurikan noin viisinkertainen Teuvan konsernin lainoihin nähden. Yhdistyneellä Teuva/Kauhajoella olisi konsernilainaa noin 73,3 milj. Yhdistyneellä Teuva/Kurikalla olisi konsernilainaa noin 37,5 milj.

22 Nettoinvestoinnit milj. v Milj.e Teuva Kauhajoki Kurikka ,8 28,5 17,2

23 Takausvastuut v 21 Teuva xxx Kauhajoki xxx Kurikka xxx a) Luettelo keskeisistä takuista b) Osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista c) Mahd. vastuuta kattava osuus rahastosta

24 Rahavarat /as v s /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Rahavarat /as

25 Rahavarat yhdistyneissä kunnissa v /as Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Kunnat 1 2 t.ka

26 1 5 Rahoitusvarallisuus /as v 21 5 s /as Kunnat 1 2 t. Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka ka Rahoitusvarallisuus /as

27 Suhteellinen velkaantuneisuus % % Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Suhteellinen velkaantuneisuus % 12,9 46,2 24, ,2 Suhteellinen velkaantuneisuus 1* (vieras pääoma saadut ennakot)/käyttötulot Tunnusluku kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisin maksuun, mitä pienempi tunnusluku on sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä litävelan tkii takaisinmaksusta k t tulorahoituksella. ll

28 Omavaraisuus % v % Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Omavaraisuus % 84,5 44,5 84,3 57,4 55 Omavaraisuusaste % 1*(oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/koko pääoma saadut ennakot Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 7 % omavaraisuutta.

29 Investointien tulorahoitus % v % Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka Kunnat 1 2 t. ka Investointien tulorahoitus % Investointien tulorahoitus % 1*vuosikate/investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.

30 Investointien omahankintameno /as v /a as Kunnat 1 2 t. Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t.ka ka Investointien omahankintameno /as Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman Investointimenoja, ti joista on vähennetty rahoituslaskelmaan l merkityt t rahoitusosuudet

31 Mittarit Väestönmuutos v 2 21 % Työpaikkojen muutos v % Verotulot 21 /as Työllisyysaste 29 %

32 Huoltosuhde v tavien määrä Huollett Huoltosuhde v Kauhajoki 54,9 64,6 74,5 82,9 87,3 Kurikka 57,4 69,3 8,1 87,5 91,2 Teuva Östermark 68,6 8,3 9 96,9 1,8 Lapsia ja vanhuksia 1 työikäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15 vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään.

33 Taloudellinen huoltosuhde v 29 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8,8,6,4 2,2, Teuva Kauhajoki Kurikka Etelä Pohjanmaa Koko maa 29 1,65 1,5 1,64 1,47 1,34 Kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti.

34 Palvelutuotannon nettokustannuksia /as v /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t. as.ka Kunnat 1 2 t as.ka Kunnat 2 4 t as.ka Sote yhteensä /as Opetus ja kulttuuri yht. /as Yhdyskuntapalvelut yht. /as ) Kulttuuritoimi sisältää tehtäväluokat opetus ja kulttuuritoimen hallinto, kirjasto, liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, museot, teatterit ja orkesterit sekä yleinen kulttuuritoimi. 2) Yhdyskuntapalvelut sisältää tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, palo ja pelastustoimi. 3) Muut palvelut sisältää tehtäväluokat oikeudenhoito ja turvallisuus, lomituspalvelut sekä elinkeinoelämän edistäminen. 4) Mm. asuntotuotannon hallinto ja edistäminen, asunto olojen parantamiseen liittyvät tehtävät sekä tonttien vuokratulot ja myyntitulot/myyntivoitot. Lisäksi mm. saaristolautakunta, matonpesu ja raskaan kaluston pesupaikat, kierrätyskeskukset (ellei jätehuoltoon kuuluvaa).

35 Soten nettokustannukset yhteensä /as v /as Kunnat 6 1 t. Kunnat 1 2 t Kunnat 2 4 t Teuva Kauhajoki Kurikka as.ka as.ka as.ka Sote yhteensä /as

36 Opetus ja kulttuurin nettomenot yht. /as v /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t. as.ka Kunnat 1 2 t as.ka Kunnat 2 4 t as.ka Opetus ja kulttuuri yht. /as

37 Yhdyskuntapalvelujen nettomenot yht. /as v /a as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t. as.ka Kunnat 1 2 t as.ka Kunnat 2 4 t as.ka Yhdyskuntapalvelut yht. /as

38 Palvelutuotannon nettokustannuksia /as v s /as Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t. as.ka Kunnat 1 2 t as.ka Kunnat 2 4 t as.ka Kotipalvelu Perusterveydenhuolto Erikoissairanhoito

39 Lasten päivähoidon nettokustannukset k v 21 / 6 v / 6 v Teuva Kauhajoki Kurikka Kunnat 6 1 t. as.ka Kunnat 1 2 t as.ka Kunnat 2 4 t as.ka Lasten päivähoito / 6 v

40 Lasten päivähoidon nettokustannukset /as v /as Kunnat 6 1 t. Kunnat 1 2 t Kunnat 2 4 t Teuva Kauhajoki Kurikka as.ka as.ka as.ka Lasten päivähoito /as

41 % Väestöllinen huoltosuhde Teuva, Kauhajoki, Kurikka v Huoltosuhde Kauhajoki 54,9 64,6 74,5 82,9 87,3 Kurikka 57,4 69,3 8,1 87,5 91,2 Teuva Östermark 68,6 8,3 9 96,9 1,8 Lapsia ja vanhuksia 1 työikäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15 vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään.

42 1, Väestöllinen huoltosuhde hd v Teuva/Kauhajoki ja Teuva/Kurikka 9, 8, äärä Huollettavien m 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Teuva/Kauhajoki 58,7 68,9 78,6 86,6 9,8 Teuva/Kurikka 6,5 72,3 82,8 9, 93,9 Lapsia ja vanhuksia 1 työikäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15 vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään.

43 Teuvan väestön kehitys v Väe estön määrä Yht Väestön kokonaismäärä vähenee ennusteen mukaan vuoteen 23 mennessä 1,3% Lasten ja nuorten määrä vähenee 5,4% Työikäisten määrä vähenee 24,7% Yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa +33,9%

44 Kauhajoen väestö v ön määrä Väest Yht Väestön kokonaismäärä vähenee ennusteen mukaan vuoteen 23 mennessä 1,4% Lasten ja nuorten määrä vähenee 7,% Työikäisten määrä vähenee 18,4% Yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa 87,5%

45 Kurikan väestö v ön määrä Väest Yht Väestön kokonaismäärä vähenee ennusteen mukaan vuoteen 23 mennessä 6,9% Lasten ja nuorten määrä vähenee 1,6% Työikäisten määrä vähenee 23,4% Yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa +68,8%

46 Väestön muutos v Asukasmäärä Teuva Kauhajoki Kurikka Väestö on vähentynyt v Teuvalla 29 % (2465 henkilöä), ennuste 21 23/ 1,3% Kauhajoella 12 % (24 henkilöä), ennuste 21 23/ 1,4% Kurikassa 18 % (3124 henkilöä), ennuste 21 23/ 6,9% Kaikkien osalta väestön voimakas väheneminen on hidastumassa ennustejaksolla v

47 Teuva/Kauhajokiväestön väestön kehitys v Väe estön määrä Yht Väestön kokonaismäärä vähenee ennusteen mukaan vuoteen 23 mennessä 4,% Lasten ja nuorten määrä vähenee 6,5% Työikäisten määrä vähenee 2,2% Yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa +67,2%

48 25 Teuva/Kurikka väestön kehitys v Väestön mää ärä Yht Väestön kokonaismäärä vähenee ennusteen mukaan vuoteen 23 mennessä 7,9% Lasten ja nuorten määrä vähenee 9,1%, Työikäisten määrä vähenee 23,8% Yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa +56,6%

49 Henkilöstö v Määrä Hallinto Tekniikka Sivistys Yht. Teuva Kauhajoki Kurikka Kurikassa on myös sosiaalitoimen henkilöstöä 29 jotka eivät Kurikassa on myös sosiaalitoimen henkilöstöä 29, jotka eivät Sisälly yllä oleviin lukuihin. Teuvan henkilöstön keski ikä on 49,4 v, Kurikan 46,5 v.

50 Henkilöstö yhdistyneessä kunnassa Määr rä Hallinto Tekniikka Sivistys Yht. Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Teuva/Kurikka lukuihin ei ole sisällytetty sosiaalitoimen 29 henkilöä.

51 Eläköityminen v Kunta/toimiala Hallinto Tekniikka Sivistys Yht. Teuva Kauhajoki Kurikka Eläköityminen yhdistyneessä kunnassa v Hallinto Tekniikka Sivistys Yht Teuva/Kauhajoki Teuva/Kurikka Kurikassa eläköityy em. toimialoilta vuoteen 22 mennessä ennusteen mukaan 57 %, Kauhajoella 29 % ja Teuvalla 22%.

52 Teuvan työpaikkapendelöinti Närpiö Vaasa Kristiinan kaupunki Kurikka 54 Teuva Kaskinen Karijoki Seinäjoki Kauha joki Teuvan työpaikkapendelöinnin pääsuunta on Kauhajoki, Kaskinen ja Närpiö. Muutokset yritysten toiminnoissa heijastuvat pendelöintilukuihin herkästi.

53 Työpaikat ja työlliset v Teuva Kauhajoki Kurikka Työpaikat Työlliset Työpaikkaomavaraisuus% v Teuva Kauhajoki Kurikka Sarja1 83,2 99,3 88

54 Elinkeinorakenne v en määrä Työpaikkoj Maaja ja metsät. Jalostus Palvelut Muu Teuva Kauhajoki Kurikka kko Akselin otsi Elinkeinojakauma % v Maaja ja metsät. Jalostus Palvelut Muu Teuva 16,6 3,5 51,3 1,6 Kauhajoki 1,8 33,5 54,3 1,3 Kurikka 1,7 38,4 49,5 1,4

55 Teuvan työvoima v 29 Työvoima yhteensä 2573 (43 % asukkaista) Työlliset 2246 (87 % työvoimasta) Työttömät 327 (13 % työvoimasta) Työvoiman ulkopuolella 3388 (57 % asukkaista) Asukasluku 5951

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen Toni Kirmula 21.6.2007 Audiator Kehittämispalvelut Eero Laesterä, Juha Koskinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/17

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot