Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007"

Transkriptio

1 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007

2 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Kirjoittanut: Anu Mustonen ja Juuso Peura Taitto: Tarja Petrell Mannerheimin Lastensuojeluliitto PL 141, Helsinki

3 Tiivistelmä Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekemällä online-kyselyllä selviteltiin, miten ja mihin nuoret käyttävät kuvagallerioita ja millaisia kokemuksia heillä on niiden käytöstä. Vapaaehtoiseen kyselyyn vastasi keväällä 2007 yhteensä IRC-Gallerian, Kuvake.netin ja ii2. orgin käyttäjää, jotka olivat iältään vuotiaita. Tyttöjä vastaajista oli kaksi kolmasosaa. Vertailuaineistona oli vastaava kysely vuodelta 2006, jonka kysymyksistä osa toistettiin samanlaisina. Vuoden 2007 kysely sisälsi lisäksi useita lisäkysymyksiä netti- ja koulukiusaamisesta sekä verkkoviisautta koskevien valistuskampanjoiden tunnettuudesta. Kuvagalleriat eli ns. yhteisösivustot ovat muodostuneet nuorille tärkeiksi yhteydenpitovälineiksi, joissa jo olemassa olevia kaverisuhteita ylläpidetään ja vahvistetaan. Kyselytulosten mukaan lähes kaikki vastaajat (91%) juttelevat sivustoilla lähinnä ennestään tuttujen kavereiden kanssa ja tämän asian merkitys on vielä korostunut vuodesta Lisäksi lähes joka toinen nuori on saanut uuden ystävän kuvagalleriasivuston kautta ja joka kymmenes seurustelukumppanin. Palvelun käytöstä oli pelkästään hyviä kokemuksia joka toisella vastaajalla. Reilu viidesosa arvioi viettävänsä omasta mielestään liikaa aikaa kuvagallerian parissa. Kuvagallerioiden kielteisiksi ilmiöiksi nousivat pilkkaaminen, seksuaalisesti häiritsevät kommentit ja kuvien luvattomaan käyttöön tai manipulointiin liittyvät ongelmat. Tällaista tai muuta nettikiusaamista kertoi kohdanneensa viimeisen vuoden aikana joka viides (19 %) nuori. Kiusaaminen on yleisintä nuorimpien vastaajien keskuudessa: 12-vuotiaista melkein joka kolmas (31%) oli kokenut nettikiusaamista. Kuitenkin vain 3 % nuorista ilmoitti, että on todella kärsinyt nettikiusaamisesta. Koulukiusaaminen on hieman yleisempää (23 %) ja sen kokemukset ikävämpiä kuin nettikiusaamisen, sillä 7 % koulukiusatuista raportoi kärsineensä siitä. Nettikiusaajat ovat usein uhrin tuttuja, esim. koulusta ja joka viides koulukiusaaminen jatkuu jollain tavalla netissä koulupäivän jälkeen. Nettikiusaaminen ei kuitenkaan ole tulosten perusteella lisääntynyt vuodesta 2006; kuvien väärinkäyttö näyttää jopa vähentyneen. Melkein puolet nuorista kertoi näyttäneensä oman profiilinsa vanhemmilleen ja 29 % raportoi vanhempiensa tietävän hänen nimimerkkinsä kuvagalleriassa. Noin puolet oli myös keskustellut kotona siitä, millaisia kuvia kannattaa julkaista, mutta vain 15 % oli keskustellut vanhempiensa kanssa siitä, miten ikävissä nettitilanteissa toimitaan. Vaikka kotoa saatava tuki ja opastus netin käyttöön on usein vähäistä, nuorten tietoisuus nettiviisaudesta on lisääntymässä, samoin yleinen tiedon tarjonta turvallisesta netin käytöstä. Lähes joka neljännen nuoren koulussa oli käynyt MLL:n kouluttaja tai muu vierailija puhumassa netin käytöstä. Vajaat 40 % raportoi omassa koulussa käsitellyn nettiturvallisuusasioita muilla tavoin. Valistuksen muodoista erittäin näkyviä olivat MLL:n ja IRC-Gallerian lyhytvideot netin käytöstä, joita oli nähnyt 29 % nuorista ja joka kolmas IRC-Gallerian käyttäjä. Verkkoviisauden lisääntymisestä kertoivat havainnot, joiden mukaan nettikiusaaminen on hienoisessa laskussa, samoin varovaisuus tavattaessa nettituttuja ensimmäisen kerran oli lisääntynyt vuoden takaisesta tilanteesta. Vaikka kuvagallerioiden ja muiden nettipalvelujen käyttö on lisääntynyt paljon vuoden aikana, on nähtävissä, etteivät varjopuolet ole kasvamassa samassa suhteessa, vaan vastuullinen netin käyttö ennemminkin hieman lisääntymässä. Valistustyö, aiheen näkyminen mediassa ja oman toiminnan kautta oppiminen ovat nuorilla tärkeitä avaimia verkkoviisauteen. Nuoret ovat myös avainasemassa siirtäessään netin käytön tietotaitoa vanhemmille ikäpolville. 3

4 Sisällysluettelo: Tiivistelmä Tutkimuksen toteutus ja otos Tulokset 2.1. Sosiaalista elämää: vanhoja ja uusia ystäviä Nettituttuja tavataan myös verkon ulkopuolella Pilkkaavat kommentit yleisin kiusaamisen muoto Verkkoviisaus löytymässä Johtopäätökset

5 1. Tutkimuksen toteutus ja otos Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteutti huhtikuussa 2007 kuvagallerioiden käyttäjille kyselyn, joka selvitti, miten ja mihin nuoret käyttävät kuvagallerioita ja millaisia kokemuksia heillä on niistä. Lisäksi tutkittiin nuorten käsityksiä ja käytäntöjä nettiturvallisuuden kysymyksissä. Vastaava kysely tehtiin huhtikuussa 2006, joten oli mahdollista vertailla mahdollisia muutoksia netinkäytössä. Lisäksi uudessa kyselyssä esitettiin joitain lisäkysymyksiä, joilla haluttiin selvittää kiusaamiskokemuksia sekä sitä, miten nettiturvallisuuteen liittyvä valistus, mm. MLL:n Turvallinen nuorten netti -projektin viestintätyö on tullut näkyväksi ja hyödynnetyksi nuorten nettiarjessa. Koska otokset ovat erittäin suuria, kaikki tässä tekstissä raportoidut erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Suomen suosituimmat kuvagalleriat ovat edelleenkin IRC-Galleria, ii2.org ja Kuvake. net, joista suosituin on IRC-Galleria yli rekisteröityneen käyttäjän voimin (vuonna 2006 käyttäjiä oli ). Kysely toteutettiin yhteistyössä kolmen suosituimman kuvagallerian ylläpidon kanssa siten, että kyselystä tiedotettiin käyttäjätiedotteella alle 18-vuotiaille rekisteröityneille käyttäjille. Kyselyyn vastasi yhteensä vapaaehtoista nuorta. Kuvagalleriat ovat tyttöjen suosimia yhteisöpalveluja: esimerkiksi Irc-gallerian vuotiaista käyttäjistä keskimäärin 60 % on tyttöjä. Kyselyyn vastaajista tytöt olivat jonkin verran yliedustettuina (75 %). Kysely suunnattiin alle 18-vuotiaille, mutta muutamia satoja vastauksia saatiin myös tätä vanhemmilta. Kyselyyn vastanneista 78 % vastasi IRC- Gallerian käyttäjänä, 11 % ii2.org:n ja 10 % kuvake.net -palvelun käyttäjänä. Heillä voi kuitenkin olla profiileja muissakin palveluissa: 55 % vastanneista oli profiili useammassa kuin yhdessä kuvagalleriassa. Verrattuna edellisvuoteen gallerioita käytettiin vähälukuisemmin, sillä tuolloin useaan galleriaan rekisteröityneitä oli 63 %. Kyselyyn vastanneet Vastaajia yhteensä Tyttöjen osuus 75 % 73 % Keski-ikä 15,3 14, vuotiaiden osuus Profiili useassa galleriassa 48 % 69 % 55 % 63 % Näin ollen vastaajat olivat keskimäärin hieman edellisvuoden otosta vanhempia. ii2.org-palvelussa vastanneet olivat nuorimpia ja kuvake. net -palveluissa vastanneet vanhimpia. IRC- Gallerian ikäsuositus on 12 vuotta, Ii2.org:n ikäsuositus 13 ja Kuvake.netin 15 vuotta. Valtaosa vastaajista saatiin suurimmasta palvelusta eli IRC-Galleriasta (78 %), jonka ikäsuositus on 12 vuotta. Ikäsuosituksista huolimatta palveluihin kirjautuu myös alaikäisiä käyttäjiä, sillä ylläpitäjät eivät voi tietosuojasyistä tarkistaa käyttäjien ikää. 5

6 2. Tulokset 2.1. Sosiaalista elämää: vanhoja ja uusia ystäviä Edellisvuotisten vastausten tapaan kuvagalleriat ovat nuorille pääasiassa tapa pitää yhteyttä kavereihinsa. Nuorista 91 % juttelee sivustoilla lähinnä ennestään tuttujen ystäviensä kanssa. Kuvake. netin käyttäjät juttelevat tosin tuttujen kanssa paljon muita vähemmän (67,6 %,). Uusia kavereita kuvagallerioista oli saanut liki puolet vastanneista ja tytöt (51 %) poikia (44 %) useammin. Joka kymmenes (9 %) oli löytänyt galleriasta tyttö- tai poikaystävän, ja pojilla tyttöystävän saaminen galleriasta oli yleisempää (12 %) kuin tytöillä (8 %). Kuvio 1. Kuvagallerioiden käyttäminen vuonna 2006 ja 2007 * tätä vaihtoehtoa ei kysytty vuonna juttelee tuttujen kanssa uusia kavereita löytänyt tyttö/poikaystävän kivoja muita kommentteja kivoja ulkonäöstä kommentteja vain hyvä kokemuksia* viettää liikaa aikaa* 6

7 Mukavia kommentteja ulkonäöstä (62 %; tytöt 67 %, pojat 46 %) tai muista asioista (77 %; tytöt 80 %, pojat 67 %) oli saanut vuoteen 2006 verrattuna yhä useampi. Vastaavat luvut olivat tuolloin 59 % ja 72 %. Palvelun käytöstä oli pelkästään hyviä kokemuksia joka toisella vastaajalla. Noin viidesosa (21 %) ilmoitti viettävänsä omasta mielestään liikaakin aikaa palvelun parissa. Tytöistä 24 % piti omaa surfailuaan liiallisena, mutta pojista harvempi, eli 15 %. Irc-gallerian käyttäjät (23 %) pitivät galleriankäyttöään liiallisena muita useammin. Nuorten mielestä palvelussa on parasta omien kavereiden kanssa seurustelu (38 %, 33 % vuonna 2006) ja toisten kuvien katselu (19 %, 20 % vuonna 2006). Myös palautteen saaminen omista kuvista (13 %) ja uusien tuttavien saaminen (14 %) houkutti edellisvuoden tapaan. Uusien tuttavien saaminen kiinnosti eniten Kuvake.netin käyttäjiä (34 %), samoin kuin palautteen saaminen omista kuvista (22 %). Silloin tällöin mainittuja vetovoimatekijöitä kaikissa gallerioissa olivat seurustelu vastakkaisen sukupuolen kanssa (7 %) ja vitsailu (6 %). Galleriasivustot eivät näytä olevan varsinaisia senssipalstoja, vaikkakin erityisesti kuvake. net -palvelussa seurustelu vastakkaisen sukupuolen kanssa mainittiin huomattavasti useammin (11 %, muilla 5 6 %) antoisimpana palvelun puolena ja kuvakkeen käyttäjät olivat myös löytäneet seurustelukumppanin (18 %) galleriasta 10 prosenttiyksikköä useammin kuin muut vastaajat. Pojat (12 %) olivat löytäneet kuvagalleriasta seurustelukumppanin hieman tyttöjä (8 %) yleisemmin. Kuvio 2. Mikä on parasta kuvagallerioissa? Vastausprosentit vuosina 2006 ja Mkä on parasta kuvagallerioissa? prosenttia kanssakäyminen omien kavereiden kanssa kanssakäyminen vastakkaisen sukupuolen kanssa uudet tuttavuudet toisten kuvien katselu palautteen saaminen omista kuvista vitsailu ja leikittely 7

8 2.2. Nettituttuja tavataan myös verkon ulkopuolella Nettitutuilla tarkoitetaan henkilöitä, joihin on tutustuttu nimenomaan netin kautta, ja joiden kanssa pidetään yhteyttä kasvokkain tai netin välityksellä. Kaksi kolmesta (64 %) ilmoitti, että on saanut nettituttuja kuvagallerioista tai muualta netistä. 40 % vastaajista kertoi myös tavanneensa nettituttujansa kasvokkain. Vuotta aiemmin kuvagalleriassa saatuja tuttavia oli tavannut kasvokkain 23 % nuorista. Kuvake. netin käyttäjistä peräti 78 % oli saanut nettituttuja ja 57 % oli tavannut näitä kasvokkain. Liki kolmella neljästä nuoresta oli kaksi tai useampia nettituttavia. Joka viidennellä nuorella nettituttavia oli jopa kymmenen tai sitä enemmän. Tapaamisiin nettituttavien kanssa oli menty ensimmäistä kertaa joko kaverin kanssa (56 %) tai yksin (40 %). Vain 4 % oli mennyt ensimmäiseen tapaamiseen aikuisen, esimerkiksi vanhemman kanssa. Ilahduttavaa oli, että yksin ensimmäiseen tapaamiseen menneiden määrä oli laskusuunnassa (vuonna 2006 heitä oli 44 %). Pojat menivät tapaamisiin useammin yksin (59 %) kuin tytöt (37 %). IRC-Galleriassa ja ii2:ssa vastanneissa yksin ensimmäisille nettitreffeille menneitä oli vähemmän (38 %) kuin kuvake.net-palvelussa vastanneissa (51 %). Vuoden 2007 kyselyssä selviteltiin tarkemmin, miksi nettituttavat ovat nuorille tärkeitä. Lähes 60 % nuorista kertoi, että on ylipäätänsä kiva tutustua uusiin ihmisiin. Joka viides raportoi, että nettitutut ovat tärkeitä, koska heillä on samoja harrastuksia ja 3 %, koska heidän kanssaan kehtaa jutella vaikeista asioista ja 2 % koska heillä ei ole muitakaan kavereita. Nettitutuilla on yleensä samoja harrastuksia tai kiinnostuksia (60 %). Lähes viidesosa (17 %) ilmoitti, että netin kautta syntyneet tuttavuudet ovat harrastuksen tai kiinnostuksen kannalta oleellisen tärkeitä, ja heistä 36 % oli järjestänyt keskinäisiä kasvokkaisia tapaamisia yhteisten harrastusten tiimoilta. Kuvio 4. Miksi nettituttavat ovat tärkeitä? Vastausprosentit kiva tutustua uusiin ihmisiin samoja kiinnostuksen kohteita ei tärkeitä, vain ajankulua kehtaa jutella vaikeista asioista ei ole muita kavereita

9 2.3 Pilkkaavat kommentit yleisin nettikiusaamisen muoto Reilut puolet nuorista (54 %) ei ollut kokenut kuvagallerioissa mitään ikävää. Kielteiset kokemukset ja kiusaaminen netissä saivat samantyyppisiä muotoja kuin kiusaaminen muutenkin, höystettynä valokuvien väärinkäyttöön liittyvällä kiusaamisella. Nettikiusaamista viimeisen vuoden aikana raportoi kokeneensa 19 % vastaajista, mutta vain 3 % kertoi todella kärsineensä kiusaamisesta. Noin joka kuudes nettikiusaamista kokenut vastaaja oli siis kärsinyt siitä. Useammat pojat (19 %) kuin tytöt (14 %) raportoivat nettikiusaamista, mutta kiusaamisesta kärsineiden osuus oli sama sekä tyttöjen että poikien keskuudessa. Suuri osa nuorista osaa jättää nettikiusaamisen omaan arvoonsa eikä välttämättä loukkaannu siitä. Kiusaamiskokemukset olivat yleisempiä nuorimmilla vastaajilla. Lähes joka kolmas (30 %) 12-vuotiaista vastaajista oli joutunut netissä kiusaamisen kohteeksi, heistä seitsemän prosenttia oli kärsinyt siitä. 14-vuotiaista joka viidettä (21 %) oli kiusattu, ja neljä prosenttia oli kärsinyt nettikiusaamisesta. 16-vuotiasta joka seitsemäs (15 %) oli tullut kiusatuiksi, ja kaksi prosenttia oli kärsinyt siitä. Kuvio 5. Nettikiusaamisen kokemukset eri ikäryhmissä 2006 ja Onko sinua kiusattu netissä viimeisen vuoden aikana? 16-vuotiaat 14-vuotiaat 12-vuotiaat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % prosenttia vastanneista Ei Kyllä, mutta en kärsinyt siitä Kyllä, ja olen kärsinyt siitä 9

10 Yleisimpiä kiusaamisen muotoja kuvagallerioissa olivat pilkkaavat kommentit, joita oli saanut vajaa kolmasosa (31 %), 30 % tytöistä ja 35 % pojista. Vuonna 2006 pilkkaamisesta raportoi 34 % nuorista. Häiritseviä seksuaalisia kommentteja oli saanut yhtä moni (17 %) vastaaja kuin vuosi sitten, mutta sukupuolierot olivat suuria: 21 % tytöistä ja 7 % pojista oli saanut osakseen häiritseviä seksuaalisia kommentteja. Kuvien väärinkäyttö näyttää vähentyneen viime vuodesta. Kaikkiaan 13 % vastaajista raportoi, että heidän valokuvansa oli lisätty galleriaan luvattomasti (19 % vuonna 2006) ja vain 3,8% kertoi, että omia kuvia oli muokattu ja levitetty eteenpäin. 11 % oli kokenut perättömien juorujen levittelemistä itsestään (12 % vuonna 2006). Harvinaisempia kiusaamisen muotoja olivat edellisvuotiseen tapaan syrjintä tai porukan ulkopuolelle jättäminen (5 %), kuvien luvaton muokkaus ja levittely (4 %) sekä se, että joku toinen oli esiintynyt vastaajan nimellä (3 %). Eräs henkilö esiintyi Indican kitaristina ja pyysi ihmisiä tilaamaan hänelle vip-ominaisuuden ja tarjosi ilmaiseksi lipun heidän keikalleen. Moni tilasi hänelle vipin, mutta mitään keikkalippua ei tullut. Kuvio 6. Kiusaaminen ja kielteiset kokemukset kuvagallerioissa. Vastausprosentit 2006 ja joku on esiintynyt nimelläni kokenut syrjintää perättömiä juoruja kuvani on lisätty ilman lupaa häiritseviä seksuaalisia kommentteja pilkkaavia kommentteja en ole kokenut mitään ikävää Nettikiusaamisen muodoista harvinaisemmat tuottivat nuorille eniten kärsimystä. Näitä olivat erityisesti syrjintä, uhrin nimellä esiintyminen sekä uhrin kuvien muokkaus ja luvaton levittely. Syrjintää kokeneista tai porukan ulkopuolelle jätetyistä koki kärsivänsä siitä 35 % ja yhtä moni niistä, joiden nimellä joku oli esiintynyt. Niistä vastaajista, joista oli levitelty perättömiä juoruja, 29 % koki kärsineensä kiusaamisesta, 22 % niistä, joiden kuva oli laitettu luvatta galleriaan, ja 10

11 jos kuvaa oli muokattu ja levitelty ilman lupaa, kiusaamisesta koki kärsineensä 33 %. Pilkkaavia kommentteja saaneista kärsi 19 % ja häiritseviä seksuaalisia kommentteja saaneista 21 % oli kärsinyt kiusaamisesta. Minulle sanottiin, että minulla on pitkä nenä, kaksoisleuka ja että olen läski, miten kehtaan pitää kuvia täällä. Pilkkaavat kommentit kohdistuivat erityisesti toisten ulkonäköön. Muita tavallisia pilkan aiheita ovat esimerkiksi uskonto ja elämänkatsomus sekä rasistiset teemat. Osaa käyttäjistä oli uhkailtu esimerkiksi fyysisellä väkivallalla. Nettikiusaajat olivat pääosin uhrin tuttavia, yleisimmin tuttuja koulusta (35 %). Nettituttujen kiusaamisen uhriksi oli joutunut vastaajista joka kymmenes. Vajaa kolmannes (30 %) vastaajista oli joutunut täysin tuntemattoman kiusaajan uhriksi, ja 12 % ei lainkaan tiennyt, kuka kiusaaja oli. Sama määrä (12 %) nuorista ilmoitti kiusaajien olevan tuttuja muualta, tyypillisesti kotipaikkakunnalta tai harrastuksesta, tai entisiä seurustelukumppaneita ja kavereita, joiden kanssa oli sittemmin jouduttu huonoihin väleihin. Kuvagallerioista kiusaamista raportoi muita useammin ii2.org-palvelun käyttäjät. Pilkkaavia kommentteja oli saanut 40 % ii2.orgpalvelussa vastanneista (IRC-Galleria 31 %, kuvake.net 23 %) ja perättömiä juoruja 14 % (irc-galleria 11 %, kuvake.net 9 %). Häiritseviä seksuaalisia kommentteja olivat puolestaan saaneet eniten kuvake.netissä vastanneet (33 %), ii2.org:ssa 21 %, kun taas IRC-Galleriassa seksuaaliset kommentit olivat harvinaisimpia (15 %). Kuvake.netissä valokuvien luvaton levittely oli selvästi harvinaisempaa (5 %) kuin IRC-Galleriassa (14 %) ja ii2.org:ssa. Entinen poikaystäväni levitti typeriä kuvia. Yleisimmin nettikiusaamisesta kerrotaan kaverille, näin oli tehnyt 54 % kiusatuksi tulleista. 41 % kiusatuksi tulleista ei kertonut asiasta kenellekään. Ne kiusatuista, jotka olivat kertoneet asiasta jollekulle, olivat kertoneet kiusaamisesta usealle ihmiselle. Siskolleen tai veljelleen oli kertonut 11 %, vanhemmilleen 11 %, kuvagallerian ylläpidolle 19 %, opettajalle tai muulle koulun aikuiselle 4 % ja tukioppilaalle 1 %. Joka kymmenes kiusattu oli lisäksi kertonut asiasta jollekin muulle. Nuorimmat vastaajat jakoivat kiusaamiskokemuksia toisten kanssa herkemmin kuin vanhemmat nuoret: 12-vuotiasta 38 % ei kertonut kiusaamisesta kenellekään, mutta 17-vuotiasta jo lähes puolet (47 %) jätti kertomatta kiusaamiskokemuksista. Tavallisin syy tähän on se, että kiusattu ei ole kokenut sitä tarpeelliseksi (74 %), ei muuten halunnut (14 %) tai pelkäsi tilanteen pahentuvan (8 %). Jotkut nuoret (4 %) pelkäsivät että kertominen johtaisi netinkäytön rajoittamiseen vuotiaista noin 80 % jätti kertomatta siksi, ettei pitänyt sitä tarpeellisena, 15-vuotiaista 70 % ja 60 % 12-vuotiaista. Yli puolessa tapauksista (53 %) kiusaamistilanne pysyi ennallaan siitä huolimatta, että asiasta oli kerrottu jollekin. 40 % raportoi, että tilanne helpottui kertomisen myötä ja 8 % että tilanne paheni. Kovin rohkaiseva kokemus muille kertominen ei siis näytä aina olevan. Kuvio 7. Nettikiusaamisen kokemukset sen jälkeen, kun asiasta oli kerrottu muille. Jos kerroit kiusaamisesta, mitä tapahtui Tilanne pysyi ennallaan Tilanne helpottui Tilanne paheni prosenttia vastanneista Edellisvuoteen verrattuna mielenkiintoista oli, että avoimissa vastauksissa ei enää raportoitu ns. galleriasodista, eli nuorisoryhmien keskinäisistä riita- ja kiusaamisketjuista. Joko 11

12 galleriasodat ovat vuodessa rauhoittuneet, tai sitten nuoret eivät tällä kertaa kokeneet niitä niinkään kiusaamiseksi, vaan ryhmien välisiksi, tasavahvoiksi yhteenotoiksi. Jos joku vetää herneen nenään toisen huonosta netiketistä on siinä vaiheessa loukkaantuneella persoonalla päässä vikaa. Eri asia jos puhutaan koulukiusauksen tai muun oikeasti merkittävän asian yhdistämisestä nettikiusaamiseen, muussa tapauksessa kaikki tämä nettiturvallisuusvouhotus on turhaa. Eipä mitään ihmeellistä, mutta ei kannata tehdä kärpäsestä härkästä. Vaikka kuvagallerioissa joku vanhempi kommentoikin nuoria tyttöjä niin kyllähän niin tapahtuu livenäkin. Tietysti on pahojakin pedofiilitapauksia, mutta yleensä kun keskustellaan kuvagallerioista, unohdetaan kaikki positiiviset asiat. Koulukiusaaminen on hieman nettikiusaamista yleisempää ja siitä myös kärsi useampi vastaajista erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä. Viimeisen vuoden aikana kiusaamista koulussa tai koulumatkalla oli kokenut vastaajista 23 %. Seitsemän prosenttia vastaajista ilmoitti kärsineensä kiusaamisesta. Kuten edellä todettiin, nettikiusaajat olivat usein tuttuja koulusta. Koulukiusaamisen ja nettikiusaamisen yhteys näkyi myös toiseen suuntaan: tulosten mukaan joka viides koulukiusaamistapaus jatkuu netissä. Kuvio 8. Koulukiusaaminen eri ikäryhmissä Onko sinua kiusattu viimeisen vuoden aikana koulussa tai koulumatkalla? 16-vuotiaat 14-vuotiaat 12-vuotiaat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % prosenttia vastanneista Ei Kyllä, mutta en kärsinyt siitä Kyllä, ja olen kärsinyt siitä 12

13 Kuvio 9. Koulu- ja nettikiusaamisen vertailua Onko sinua kiusattu viimeisen vuoden aikana? Koulussa tai koulumatkalla Netissä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % prosenttia vastanneista Ei Kyllä, mutta en kärsinyt siitä Kyllä, ja olen kärsinyt siitä 2.5. Nettiviisaus löytymässä Vanhemmat eivät usein tunne nettipalveluja yhtä hyvin kuin nuoret eivätkä osaa neuvoakaan netin käytön kysymyksissä. Vajaa puolet (45 %) oli keskustellut vanhempiensa kanssa, mitä tietoja itsestä kannattaa antaa netissä ja joka kolmas, millaisia valokuvia (34 %) kannattaa julkaista tai miten toimia nettituttuja tavattaessa (36 %). Nuorista reilu viidesosa (22 %) oli keskustellut vanhempiensa kanssa siitä, mitä hyötyä ja huvia netti tarjoaa. Vain 15 % oli neuvotellut vanhempiensa kanssa ikävissä nettitilanteissa toimimisesta. Melkein puolet nuorista kertoi näyttäneensä oman profiilinsa vanhemmilleen ja 29 % raportoi vanhempiensa tietävän hänen nimimerkkinsä kuvagalleriassa. Vuosi sitten nuorista hieman harvempi joukko, noin neljäsosa, arvioi vanhempiensa tietävän nuoren nimimerkin. Kolme neljästä uskoi, että vanhempien mielestä on ok, että hän käyttää palvelua eli kyseistä kuvagalleriaa. Tietoisuus nettiviisaudesta on lisääntymässä, samoin tiedon tarjonta turvallisesta netin käytöstä. Lähes neljäsosan koulussa oli käynyt vierailija puhumassa verkkoviisaudesta. Tällaisia vierailijoita ovat esimerkiksi MLL:n Viisaasti verkossa kouluttajat ja Tietoturvapäivä-projektin kummit. 40 prosenttia nuorista raportoi omassa koulussa käsitellyn nettiturvallisuusasioita muilla tavoin. Liki viidesosa nuorista (23 %) oli jutellut aiheesta vanhempiensa kanssa. Osa nuorista oli vieraillut Tietoturvakoulu. fi-sivuilla (16 %) ja MLL:n Nuortennetin Viisaasti verkossa -sivuilla (14 %). Valistuksen muodoista yllättävän suosituksi nousivat MLL:n ja IRC-Gallerian lyhytvideot netin käytöstä, joita oli nähnyt 31 % nuorista ja joka kolmas IRC-Gallerian käyttäjä. Verkkoviisaus on myös ollut ilmeisen paljon esillä muussa mediassa, sillä 56 % nuorista oli lukenut aiheesta lehdistä tai katsellut televisiosta. Vain 14 % totesi, ettei ole saanut mistään tietoa turvallisesta netin käytöstä. 13

14 3. Johtopäätökset Kuvagalleriat ovat tärkeitä seuraelämän ja viestinnän kanavia. Vaikka netistä saattoi löytyä uusiakin ystäviä, tärkeintä nuorille oli pitää yhteyttä ennestään tuttuihin ystäviin. Mukavia kommentteja puolin ja toisin jaettiin paljon enemmän kuin ikäviä. Verrattuna edelliseen kyselyyn mukavat kommentit olivat jopa lisääntyneet. Vuoden välein toistettu kysely toimii suuntaa-antavana näyttönä siitä, miten MLL:n Turvallinen nuorten netti (TUNNE) -projekti on onnistunut työssään verkkoviisauden edistämiseksi. Kysely antoi viitteitä siitä, että verkkoviisaus on lisääntymässä ja kiusanteko vähenemässä. Vaikka gallerioiden käyttäjäkunta on vuoden aikana lisääntynyt selvästi, esimerkiksi Irc-galleriassa yli sadallatuhannella henkilöllä, kiusaaminen ja väärinkäytökset eivät ole nousseet samassa suhteessa, vaan pikemminkin harvinaistuneet. Selkeimmin on vähentynyt toista esittävien valokuvien julkaiseminen ja levittäminen ilman asianomaisen lupaa. Myös kiusaaminen oli hienoisessa laskusuunnassa, samoin nuoret menivät harvemmin ensimmäisille nettitreffeilleen yksin, vaikka nettituttujen määrä olikin noussut vuodesta TUNNE-hankkeen vaikuttavuuden puolesta puhuu se, että kiusaamisen vähentäminen ja terve harkinta nettituttavien kanssa kommunikoitaessa ovat olleet hankkeen Viisaasti verkossa -koulukampanjan keskeisiä valistusteemoja. Kampanja on keskittynyt erityisesti kouluvierailuihin, joiden aikana on pidetty oppitunteja nuorille, koulutuksia opettajille ja vanhempainiltoja vanhemmille. Suuri osa nuorista raportoi Viisaasti verkossa, tai muiden vastaavien, -valistajien käynneistä omalla koulullaan. Myös projektin valistusaineisto, erityisesti IRC-Galleriassa esillä olleet valistusvideot, olivat tavoittaneet nuoret erinomaisen hyvin. Verkkoviisauden lisääntymiseen ovat toki vaikuttaneet muidenkin tahojen valistustyö sekä nuorten netin käytön ja nettiturvallisuuden laaja esilläolo mediassa. Noin puolet nuorista olivat keskustelleet verkkoviisauteen liittyvistä asioista ja tehneet sopimuksia netin käytöstä vanhempiensa kanssa. Olisi tärkeää, että jokainen nuori esittelisi nettipalveluja ja niiden mahdollisuuksia vanhemmilleen. Näin vanhemmat pääsisivät virheellisistä ennakkoluuloista ja toisaalta tiedostaisivat perheen arjessa herkemmin netin käytön niitä puolia, joissa tarvitaan vanhempien ohjausta tai pelisääntöjä. Viisaasti verkossa -kampanjan keskeinen viesti on rohkaista nuoria kertomaan nettikiusaamisesta ja muista ongelmatapauksista vanhemmille tai edes kavereilleen. Tässä asiassa oli edellisvuoteen verrattuna tullut jopa takapakkia. Tarkennetut kysymykset vuonna 2007 toivat esille, ettei nuorilla ollut kovin rohkaisevia kokemuksia nettiongelmien jakamisesta muiden kanssa. Vajaa 10 % koki jopa, että ongelmasta kertominen muille oli vain pahentanut tilannetta entisestään. Nämä tulokset antavat aihetta analysoida tarkemmin, miten ystävät ja vanhemmat voisivat olla tehokkaammin tukena ongelmatapauksissa ja erityisesti kiusaamisen uhreille. Monissa tapauksissa uskotut ihmiset eivät ole osanneet auttaa asiassa eteenpäin. Selvityksen pohjalta olisi tärkeää kehittää valistuksen sisältöjä konkreettisemmiksi niin, että nuoret tietäisivät, miten kiusaamiskokemusten jälkeen päästään eteenpäin: miten ottaa kiusaamisviestejä talteen, miten saada tekijät selville ja vastuuseen teostaan. Törkeimmissä tapauksissa on syytä turvautua poliisitutkintaan. Kyselymme osoitti, että vain 15 % nuorista oli neuvotellut vanhempiensa kanssa siitä, miten ikävissä nettitilanteissa toimitaan. Syynä tähän saattaa olla yksinkertaisesti se, etteivät nuoret usko saavansa nettimaailmaa vierastavilta vanhemmiltaan todellista apua ongelmatilanteisiin. Valistustyö, aiheen näkyminen mediassa ja oman toiminnan kautta oppiminen ovat nuorilla tärkeitä avaimia verkkoviisauteen. Nuoret ovat myös avainasemassa siirtäessään netin käytön tietotaitoa vanhemmille ikäpolville. 14

15

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Netin kuvagallerioiden ilot ja ongelmat

Netin kuvagallerioiden ilot ja ongelmat Netin kuvagallerioiden ilot ja ongelmat Hätäilette liikaa, kyllä me nuoret osataan Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi TUNNE-hanke Työryhmä:

Lisätiedot

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 2006 Lapset matkapuhelimen käyttäjinä Kysely toteutettiin syyskuussa 2006 ja kyselyyn vastasi 17 848 lasta. Kysely oli avoinna Habbo Hotellin,

Lisätiedot

Nuoret ja nettimaailma. Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi

Nuoret ja nettimaailma. Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi Nuoret ja nettimaailma Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi Käsiteltävät asiat Miten nuoret käyttävät nettiä? Mitkä ovat nuorten suosimia nettipalveluita? Millaisia nuoret

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainillan tavoitteet Saada tietoa ja keskustella kiusaamisesta ilmiönä. Antaa vanhemmille keinoja ja välineitä käsitellä kiusaamista yhdessä lapsen ja koulun kanssa.

Lisätiedot

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 NUORTEN KOKEMA NETTIRIKOLLISUUS M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 FAKTOJA IRC galleriaa käyttää kuukausittain 70% maamme 15-24 vuotiaista nuorista IRC galleriaan lisätään joka päivä noin 70 000 valokuvaa

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Reilusti nuori Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Olen olemassa? Lämmittelyä Yhä nuoremmat osaavat käyttää Reaali ja virtuaali sama asia Mobiiliteknologiat

Lisätiedot

Mobiilikysely 2007. Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Mobiilikysely 2007. Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Mobiilikysely 7 Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 1 Kyselyn toteuttaminen Pelastakaa Lapset on toteuttanut lasten ja nuorten matkapuhelimen käyttöä selvittävän kyselyn syksyisin vuodesta 5 asti.

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

1 Kyselyn toteuttaminen

1 Kyselyn toteuttaminen 1 Kyselyn toteuttaminen Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni -kyselyn keväisin aina vuodesta 2001 lähtien. Kyselyn tarkoituksena on tuoda kuuluviin lasten omaa ääntä erityisesti internetin käyttöön

Lisätiedot

Sateenkaariperheide n lasten ja nuorten kokemukset

Sateenkaariperheide n lasten ja nuorten kokemukset 4.5.2017 Sateenkaariperheide n lasten ja nuorten kokemukset Kia Aarnio, PsT Sateenkaariperheet ry Sateenkaariperheessä ainakin yksi vanhempi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Suomalaisten 7-18-vuotiaiden

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Teemailta kasvattajille

Teemailta kasvattajille Teemailta kasvattajille kiusaaminen lasten ja nuorten nettimaailman haasteena Niina Huhtala Oy International Business Machines Ab 1 Teemaillassa käsiteltäviä asioita 1. Kurkistus lasten ja nuorten nettimaailmaan

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007

Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007 Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007 Kerro aikuiselle, jolla on aikaa kuunnella. Kaikenlaiset asiat, fiilikset ja tapahtumat kannattaa jakaa läheisille

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Netti liittää lapset toisiinsa

Netti liittää lapset toisiinsa Netti liittää lapset toisiinsa Lapsen ääni 2006 -kysely Sisällysluettelo 1. Mikä on Lapsen ääni? 4 2. Yleistä vastaajista 4 3. Ikävuodet 7 10 4 4. Ikävuodet 11 17 6 4.1 Netti on lapselle yhteydenpitoa

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Turvallinen internetin käyttö. Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj

Turvallinen internetin käyttö. Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj Turvallinen internetin käyttö Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj Nuoret ja internet 57 % lapsista ja nuorista käyttää internetiä huoneessaan, 39 % kotona muualla kuin

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Askolan kunnassa on käytössä KiVa Koulu ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja tehokas puuttuminen kiusaamiseen. 2 1.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Nuorten netinkäyttö/sosiaalinen media Nettikiusaaminen Pelit ja pelaaminen Miten tukea nuorta mediankäytössä Kouluttajana Anne Hämäläinen Mediankäyttö koostuu pienistä

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

KUUDESLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ LEIKISTÄ, HARRASTUKSISTA JA KAVEREISTA. Lapsen oikeuksien päivä 20.11.2008

KUUDESLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ LEIKISTÄ, HARRASTUKSISTA JA KAVEREISTA. Lapsen oikeuksien päivä 20.11.2008 KUUDESLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ LEIKISTÄ, HARRASTUKSISTA JA KAVEREISTA Lapsen oikeuksien päivä 20.11.2008 Miksi kysely? Tämän päivänä lapsen leikin olemus, harrastusten suuri määrä, liika kilpailuhenkisyys

Lisätiedot

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni Lapsen ääni 2011 Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni 1 Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni kyselyitä vuodesta 2001 alkaen. Vuonna 2011 kysely toteutettiin nettikyselynä lokakuun

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Lapset ja media. Opas selkokielellä

Lapset ja media. Opas selkokielellä Lapset ja media Opas selkokielellä Sisältö Johdanto 3 Ikärajat 4 Netti 8 Pelit 14 Käyttääkö lapsi liikaa mediaa? 15 Lukeminen 16 Jokainen voi tuottaa mediasisältöjä 18 2 Johdanto Lapsella on oikeus käyttää

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri. Kouluttaa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri. Kouluttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri Kouluttaa Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 TAMPERE p. (03) 254 5400 hameen.piiri@mll.fi hameenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

KIUSAAMINEN. Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään?

KIUSAAMINEN. Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään? KIUSAAMINEN Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään? MITÄ KIUSAAMINEN ON? Kiusaaminen on sitä, kun samalle ihmiselle aiheutetaan TAHALLAAN

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Kouvolan nuorisopalvelut Niina Soisalo

Kouvolan nuorisopalvelut Niina Soisalo Vaikka voisi näyttää siltä, että lapset istuvat yksin medialaitteidensa parissa, on vuorovaikutus ja kommunikaatio muiden kanssa keskeistä lasten verkon ja median käytössä (Rahja, 2013, 11). Verkko mahdollistaa

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Internetin riskit ja turvallisuus eurooppalaisten lasten näkökulmasta.

Internetin riskit ja turvallisuus eurooppalaisten lasten näkökulmasta. EU Kids Online II -kyselytutkimus Internetin riskit ja turvallisuus eurooppalaisten lasten näkökulmasta. 1. Tutkimuksen päätulokset 1.1 EU Kids Online -kyselytutkimus Tämä raportti esittelee alustavat

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA Jouni Puumalainen 28.2.2017 1. Johdanto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta

Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta Nuorten kokemuksia perheen taloudellisesta tilanteesta 1Johdanto Pienituloisiinkotitalouksiinkuuluvienlastenosuus kaikistalapsistaoli13,2%vuonna2008,kunsevuonna 1995oli4,7%(Tulonjakotilasto2008).Pienituloisetlapsiperheetjoutuvatelämään

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ KOULUELÄMÄST STÄ Sainio Pia-Christine Lähtökohdat projektin käytännön kehittymiselle: Uusi työntekijä, odotukset korkealla Tyttöjen raju päihteiden käyttö

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta Lasten hyvinvointitiedon II foorumi 6.10.2008 Noora Ellonen Poliisiammattikorkeakoulu Tutkimuksen

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Valmennusryhmien tyytyväisyyskysely

Valmennusryhmien tyytyväisyyskysely Valmennusryhmien tyytyväisyyskysely 2016 www.ovo.fi Vastaajia 150 kpl Voimistelijoita 223 Vastausprosentti 67% (2015: 59%) Valmennusryhmien kysely 2016 voimistelijoita vastanneita OVO Team 9 3 33 % Team

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettikiusaaminen

vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettikiusaaminen vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettikiusaaminen Helsingin nettipoliisi ylikonstaapeli Marko Forss vanhempi konstaapeli Jutta Antikainen vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettipoliisitoiminta Alkoi

Lisätiedot