Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007"

Transkriptio

1 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007

2 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Kirjoittanut: Anu Mustonen ja Juuso Peura Taitto: Tarja Petrell Mannerheimin Lastensuojeluliitto PL 141, Helsinki 2007

3 Tiivistelmä Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekemällä online-kyselyllä selviteltiin, miten ja mihin nuoret käyttävät kuvagallerioita ja millaisia kokemuksia heillä on niiden käytöstä. Vapaaehtoiseen kyselyyn vastasi keväällä 2007 yhteensä IRC-Gallerian, Kuvake.netin ja ii2. orgin käyttäjää, jotka olivat iältään vuotiaita. Tyttöjä vastaajista oli kaksi kolmasosaa. Vertailuaineistona oli vastaava kysely vuodelta 2006, jonka kysymyksistä osa toistettiin samanlaisina. Vuoden 2007 kysely sisälsi lisäksi useita lisäkysymyksiä netti- ja koulukiusaamisesta sekä verkkoviisautta koskevien valistuskampanjoiden tunnettuudesta. Kuvagalleriat eli ns. yhteisösivustot ovat muodostuneet nuorille tärkeiksi yhteydenpitovälineiksi, joissa jo olemassa olevia kaverisuhteita ylläpidetään ja vahvistetaan. Kyselytulosten mukaan lähes kaikki vastaajat (91%) juttelevat sivustoilla lähinnä ennestään tuttujen kavereiden kanssa ja tämän asian merkitys on vielä korostunut vuodesta Lisäksi lähes joka toinen nuori on saanut uuden ystävän kuvagalleriasivuston kautta ja joka kymmenes seurustelukumppanin. Palvelun käytöstä oli pelkästään hyviä kokemuksia joka toisella vastaajalla. Reilu viidesosa arvioi viettävänsä omasta mielestään liikaa aikaa kuvagallerian parissa. Kuvagallerioiden kielteisiksi ilmiöiksi nousivat pilkkaaminen, seksuaalisesti häiritsevät kommentit ja kuvien luvattomaan käyttöön tai manipulointiin liittyvät ongelmat. Tällaista tai muuta nettikiusaamista kertoi kohdanneensa viimeisen vuoden aikana joka viides (19 %) nuori. Kiusaaminen on yleisintä nuorimpien vastaajien keskuudessa: 12-vuotiaista melkein joka kolmas (31%) oli kokenut nettikiusaamista. Kuitenkin vain 3 % nuorista ilmoitti, että on todella kärsinyt nettikiusaamisesta. Koulukiusaaminen on hieman yleisempää (23 %) ja sen kokemukset ikävämpiä kuin nettikiusaamisen, sillä 7 % koulukiusatuista raportoi kärsineensä siitä. Nettikiusaajat ovat usein uhrin tuttuja, esim. koulusta ja joka viides koulukiusaaminen jatkuu jollain tavalla netissä koulupäivän jälkeen. Nettikiusaaminen ei kuitenkaan ole tulosten perusteella lisääntynyt vuodesta 2006; kuvien väärinkäyttö näyttää jopa vähentyneen. Melkein puolet nuorista kertoi näyttäneensä oman profiilinsa vanhemmilleen ja 29 % raportoi vanhempiensa tietävän hänen nimimerkkinsä kuvagalleriassa. Noin puolet oli myös keskustellut kotona siitä, millaisia kuvia kannattaa julkaista, mutta vain 15 % oli keskustellut vanhempiensa kanssa siitä, miten ikävissä nettitilanteissa toimitaan. Vaikka kotoa saatava tuki ja opastus netin käyttöön on usein vähäistä, nuorten tietoisuus nettiviisaudesta on lisääntymässä, samoin yleinen tiedon tarjonta turvallisesta netin käytöstä. Lähes joka neljännen nuoren koulussa oli käynyt MLL:n kouluttaja tai muu vierailija puhumassa netin käytöstä. Vajaat 40 % raportoi omassa koulussa käsitellyn nettiturvallisuusasioita muilla tavoin. Valistuksen muodoista erittäin näkyviä olivat MLL:n ja IRC-Gallerian lyhytvideot netin käytöstä, joita oli nähnyt 29 % nuorista ja joka kolmas IRC-Gallerian käyttäjä. Verkkoviisauden lisääntymisestä kertoivat havainnot, joiden mukaan nettikiusaaminen on hienoisessa laskussa, samoin varovaisuus tavattaessa nettituttuja ensimmäisen kerran oli lisääntynyt vuoden takaisesta tilanteesta. Vaikka kuvagallerioiden ja muiden nettipalvelujen käyttö on lisääntynyt paljon vuoden aikana, on nähtävissä, etteivät varjopuolet ole kasvamassa samassa suhteessa, vaan vastuullinen netin käyttö ennemminkin hieman lisääntymässä. Valistustyö, aiheen näkyminen mediassa ja oman toiminnan kautta oppiminen ovat nuorilla tärkeitä avaimia verkkoviisauteen. Nuoret ovat myös avainasemassa siirtäessään netin käytön tietotaitoa vanhemmille ikäpolville. 3

4 Sisällysluettelo: Tiivistelmä Tutkimuksen toteutus ja otos Tulokset 2.1. Sosiaalista elämää: vanhoja ja uusia ystäviä Nettituttuja tavataan myös verkon ulkopuolella Pilkkaavat kommentit yleisin kiusaamisen muoto Verkkoviisaus löytymässä Johtopäätökset

5 1. Tutkimuksen toteutus ja otos Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteutti huhtikuussa 2007 kuvagallerioiden käyttäjille kyselyn, joka selvitti, miten ja mihin nuoret käyttävät kuvagallerioita ja millaisia kokemuksia heillä on niistä. Lisäksi tutkittiin nuorten käsityksiä ja käytäntöjä nettiturvallisuuden kysymyksissä. Vastaava kysely tehtiin huhtikuussa 2006, joten oli mahdollista vertailla mahdollisia muutoksia netinkäytössä. Lisäksi uudessa kyselyssä esitettiin joitain lisäkysymyksiä, joilla haluttiin selvittää kiusaamiskokemuksia sekä sitä, miten nettiturvallisuuteen liittyvä valistus, mm. MLL:n Turvallinen nuorten netti -projektin viestintätyö on tullut näkyväksi ja hyödynnetyksi nuorten nettiarjessa. Koska otokset ovat erittäin suuria, kaikki tässä tekstissä raportoidut erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Suomen suosituimmat kuvagalleriat ovat edelleenkin IRC-Galleria, ii2.org ja Kuvake. net, joista suosituin on IRC-Galleria yli rekisteröityneen käyttäjän voimin (vuonna 2006 käyttäjiä oli ). Kysely toteutettiin yhteistyössä kolmen suosituimman kuvagallerian ylläpidon kanssa siten, että kyselystä tiedotettiin käyttäjätiedotteella alle 18-vuotiaille rekisteröityneille käyttäjille. Kyselyyn vastasi yhteensä vapaaehtoista nuorta. Kuvagalleriat ovat tyttöjen suosimia yhteisöpalveluja: esimerkiksi Irc-gallerian vuotiaista käyttäjistä keskimäärin 60 % on tyttöjä. Kyselyyn vastaajista tytöt olivat jonkin verran yliedustettuina (75 %). Kysely suunnattiin alle 18-vuotiaille, mutta muutamia satoja vastauksia saatiin myös tätä vanhemmilta. Kyselyyn vastanneista 78 % vastasi IRC- Gallerian käyttäjänä, 11 % ii2.org:n ja 10 % kuvake.net -palvelun käyttäjänä. Heillä voi kuitenkin olla profiileja muissakin palveluissa: 55 % vastanneista oli profiili useammassa kuin yhdessä kuvagalleriassa. Verrattuna edellisvuoteen gallerioita käytettiin vähälukuisemmin, sillä tuolloin useaan galleriaan rekisteröityneitä oli 63 %. Kyselyyn vastanneet Vastaajia yhteensä Tyttöjen osuus 75 % 73 % Keski-ikä 15,3 14, vuotiaiden osuus Profiili useassa galleriassa 48 % 69 % 55 % 63 % Näin ollen vastaajat olivat keskimäärin hieman edellisvuoden otosta vanhempia. ii2.org-palvelussa vastanneet olivat nuorimpia ja kuvake. net -palveluissa vastanneet vanhimpia. IRC- Gallerian ikäsuositus on 12 vuotta, Ii2.org:n ikäsuositus 13 ja Kuvake.netin 15 vuotta. Valtaosa vastaajista saatiin suurimmasta palvelusta eli IRC-Galleriasta (78 %), jonka ikäsuositus on 12 vuotta. Ikäsuosituksista huolimatta palveluihin kirjautuu myös alaikäisiä käyttäjiä, sillä ylläpitäjät eivät voi tietosuojasyistä tarkistaa käyttäjien ikää. 5

6 2. Tulokset 2.1. Sosiaalista elämää: vanhoja ja uusia ystäviä Edellisvuotisten vastausten tapaan kuvagalleriat ovat nuorille pääasiassa tapa pitää yhteyttä kavereihinsa. Nuorista 91 % juttelee sivustoilla lähinnä ennestään tuttujen ystäviensä kanssa. Kuvake. netin käyttäjät juttelevat tosin tuttujen kanssa paljon muita vähemmän (67,6 %,). Uusia kavereita kuvagallerioista oli saanut liki puolet vastanneista ja tytöt (51 %) poikia (44 %) useammin. Joka kymmenes (9 %) oli löytänyt galleriasta tyttö- tai poikaystävän, ja pojilla tyttöystävän saaminen galleriasta oli yleisempää (12 %) kuin tytöillä (8 %). Kuvio 1. Kuvagallerioiden käyttäminen vuonna 2006 ja 2007 * tätä vaihtoehtoa ei kysytty vuonna juttelee tuttujen kanssa uusia kavereita löytänyt tyttö/poikaystävän kivoja muita kommentteja kivoja ulkonäöstä kommentteja vain hyvä kokemuksia* viettää liikaa aikaa* 6

7 Mukavia kommentteja ulkonäöstä (62 %; tytöt 67 %, pojat 46 %) tai muista asioista (77 %; tytöt 80 %, pojat 67 %) oli saanut vuoteen 2006 verrattuna yhä useampi. Vastaavat luvut olivat tuolloin 59 % ja 72 %. Palvelun käytöstä oli pelkästään hyviä kokemuksia joka toisella vastaajalla. Noin viidesosa (21 %) ilmoitti viettävänsä omasta mielestään liikaakin aikaa palvelun parissa. Tytöistä 24 % piti omaa surfailuaan liiallisena, mutta pojista harvempi, eli 15 %. Irc-gallerian käyttäjät (23 %) pitivät galleriankäyttöään liiallisena muita useammin. Nuorten mielestä palvelussa on parasta omien kavereiden kanssa seurustelu (38 %, 33 % vuonna 2006) ja toisten kuvien katselu (19 %, 20 % vuonna 2006). Myös palautteen saaminen omista kuvista (13 %) ja uusien tuttavien saaminen (14 %) houkutti edellisvuoden tapaan. Uusien tuttavien saaminen kiinnosti eniten Kuvake.netin käyttäjiä (34 %), samoin kuin palautteen saaminen omista kuvista (22 %). Silloin tällöin mainittuja vetovoimatekijöitä kaikissa gallerioissa olivat seurustelu vastakkaisen sukupuolen kanssa (7 %) ja vitsailu (6 %). Galleriasivustot eivät näytä olevan varsinaisia senssipalstoja, vaikkakin erityisesti kuvake. net -palvelussa seurustelu vastakkaisen sukupuolen kanssa mainittiin huomattavasti useammin (11 %, muilla 5 6 %) antoisimpana palvelun puolena ja kuvakkeen käyttäjät olivat myös löytäneet seurustelukumppanin (18 %) galleriasta 10 prosenttiyksikköä useammin kuin muut vastaajat. Pojat (12 %) olivat löytäneet kuvagalleriasta seurustelukumppanin hieman tyttöjä (8 %) yleisemmin. Kuvio 2. Mikä on parasta kuvagallerioissa? Vastausprosentit vuosina 2006 ja Mkä on parasta kuvagallerioissa? prosenttia kanssakäyminen omien kavereiden kanssa kanssakäyminen vastakkaisen sukupuolen kanssa uudet tuttavuudet toisten kuvien katselu palautteen saaminen omista kuvista vitsailu ja leikittely 7

8 2.2. Nettituttuja tavataan myös verkon ulkopuolella Nettitutuilla tarkoitetaan henkilöitä, joihin on tutustuttu nimenomaan netin kautta, ja joiden kanssa pidetään yhteyttä kasvokkain tai netin välityksellä. Kaksi kolmesta (64 %) ilmoitti, että on saanut nettituttuja kuvagallerioista tai muualta netistä. 40 % vastaajista kertoi myös tavanneensa nettituttujansa kasvokkain. Vuotta aiemmin kuvagalleriassa saatuja tuttavia oli tavannut kasvokkain 23 % nuorista. Kuvake. netin käyttäjistä peräti 78 % oli saanut nettituttuja ja 57 % oli tavannut näitä kasvokkain. Liki kolmella neljästä nuoresta oli kaksi tai useampia nettituttavia. Joka viidennellä nuorella nettituttavia oli jopa kymmenen tai sitä enemmän. Tapaamisiin nettituttavien kanssa oli menty ensimmäistä kertaa joko kaverin kanssa (56 %) tai yksin (40 %). Vain 4 % oli mennyt ensimmäiseen tapaamiseen aikuisen, esimerkiksi vanhemman kanssa. Ilahduttavaa oli, että yksin ensimmäiseen tapaamiseen menneiden määrä oli laskusuunnassa (vuonna 2006 heitä oli 44 %). Pojat menivät tapaamisiin useammin yksin (59 %) kuin tytöt (37 %). IRC-Galleriassa ja ii2:ssa vastanneissa yksin ensimmäisille nettitreffeille menneitä oli vähemmän (38 %) kuin kuvake.net-palvelussa vastanneissa (51 %). Vuoden 2007 kyselyssä selviteltiin tarkemmin, miksi nettituttavat ovat nuorille tärkeitä. Lähes 60 % nuorista kertoi, että on ylipäätänsä kiva tutustua uusiin ihmisiin. Joka viides raportoi, että nettitutut ovat tärkeitä, koska heillä on samoja harrastuksia ja 3 %, koska heidän kanssaan kehtaa jutella vaikeista asioista ja 2 % koska heillä ei ole muitakaan kavereita. Nettitutuilla on yleensä samoja harrastuksia tai kiinnostuksia (60 %). Lähes viidesosa (17 %) ilmoitti, että netin kautta syntyneet tuttavuudet ovat harrastuksen tai kiinnostuksen kannalta oleellisen tärkeitä, ja heistä 36 % oli järjestänyt keskinäisiä kasvokkaisia tapaamisia yhteisten harrastusten tiimoilta. Kuvio 4. Miksi nettituttavat ovat tärkeitä? Vastausprosentit kiva tutustua uusiin ihmisiin samoja kiinnostuksen kohteita ei tärkeitä, vain ajankulua kehtaa jutella vaikeista asioista ei ole muita kavereita

9 2.3 Pilkkaavat kommentit yleisin nettikiusaamisen muoto Reilut puolet nuorista (54 %) ei ollut kokenut kuvagallerioissa mitään ikävää. Kielteiset kokemukset ja kiusaaminen netissä saivat samantyyppisiä muotoja kuin kiusaaminen muutenkin, höystettynä valokuvien väärinkäyttöön liittyvällä kiusaamisella. Nettikiusaamista viimeisen vuoden aikana raportoi kokeneensa 19 % vastaajista, mutta vain 3 % kertoi todella kärsineensä kiusaamisesta. Noin joka kuudes nettikiusaamista kokenut vastaaja oli siis kärsinyt siitä. Useammat pojat (19 %) kuin tytöt (14 %) raportoivat nettikiusaamista, mutta kiusaamisesta kärsineiden osuus oli sama sekä tyttöjen että poikien keskuudessa. Suuri osa nuorista osaa jättää nettikiusaamisen omaan arvoonsa eikä välttämättä loukkaannu siitä. Kiusaamiskokemukset olivat yleisempiä nuorimmilla vastaajilla. Lähes joka kolmas (30 %) 12-vuotiaista vastaajista oli joutunut netissä kiusaamisen kohteeksi, heistä seitsemän prosenttia oli kärsinyt siitä. 14-vuotiaista joka viidettä (21 %) oli kiusattu, ja neljä prosenttia oli kärsinyt nettikiusaamisesta. 16-vuotiasta joka seitsemäs (15 %) oli tullut kiusatuiksi, ja kaksi prosenttia oli kärsinyt siitä. Kuvio 5. Nettikiusaamisen kokemukset eri ikäryhmissä 2006 ja Onko sinua kiusattu netissä viimeisen vuoden aikana? 16-vuotiaat 14-vuotiaat 12-vuotiaat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % prosenttia vastanneista Ei Kyllä, mutta en kärsinyt siitä Kyllä, ja olen kärsinyt siitä 9

10 Yleisimpiä kiusaamisen muotoja kuvagallerioissa olivat pilkkaavat kommentit, joita oli saanut vajaa kolmasosa (31 %), 30 % tytöistä ja 35 % pojista. Vuonna 2006 pilkkaamisesta raportoi 34 % nuorista. Häiritseviä seksuaalisia kommentteja oli saanut yhtä moni (17 %) vastaaja kuin vuosi sitten, mutta sukupuolierot olivat suuria: 21 % tytöistä ja 7 % pojista oli saanut osakseen häiritseviä seksuaalisia kommentteja. Kuvien väärinkäyttö näyttää vähentyneen viime vuodesta. Kaikkiaan 13 % vastaajista raportoi, että heidän valokuvansa oli lisätty galleriaan luvattomasti (19 % vuonna 2006) ja vain 3,8% kertoi, että omia kuvia oli muokattu ja levitetty eteenpäin. 11 % oli kokenut perättömien juorujen levittelemistä itsestään (12 % vuonna 2006). Harvinaisempia kiusaamisen muotoja olivat edellisvuotiseen tapaan syrjintä tai porukan ulkopuolelle jättäminen (5 %), kuvien luvaton muokkaus ja levittely (4 %) sekä se, että joku toinen oli esiintynyt vastaajan nimellä (3 %). Eräs henkilö esiintyi Indican kitaristina ja pyysi ihmisiä tilaamaan hänelle vip-ominaisuuden ja tarjosi ilmaiseksi lipun heidän keikalleen. Moni tilasi hänelle vipin, mutta mitään keikkalippua ei tullut. Kuvio 6. Kiusaaminen ja kielteiset kokemukset kuvagallerioissa. Vastausprosentit 2006 ja joku on esiintynyt nimelläni kokenut syrjintää perättömiä juoruja kuvani on lisätty ilman lupaa häiritseviä seksuaalisia kommentteja pilkkaavia kommentteja en ole kokenut mitään ikävää Nettikiusaamisen muodoista harvinaisemmat tuottivat nuorille eniten kärsimystä. Näitä olivat erityisesti syrjintä, uhrin nimellä esiintyminen sekä uhrin kuvien muokkaus ja luvaton levittely. Syrjintää kokeneista tai porukan ulkopuolelle jätetyistä koki kärsivänsä siitä 35 % ja yhtä moni niistä, joiden nimellä joku oli esiintynyt. Niistä vastaajista, joista oli levitelty perättömiä juoruja, 29 % koki kärsineensä kiusaamisesta, 22 % niistä, joiden kuva oli laitettu luvatta galleriaan, ja 10

11 jos kuvaa oli muokattu ja levitelty ilman lupaa, kiusaamisesta koki kärsineensä 33 %. Pilkkaavia kommentteja saaneista kärsi 19 % ja häiritseviä seksuaalisia kommentteja saaneista 21 % oli kärsinyt kiusaamisesta. Minulle sanottiin, että minulla on pitkä nenä, kaksoisleuka ja että olen läski, miten kehtaan pitää kuvia täällä. Pilkkaavat kommentit kohdistuivat erityisesti toisten ulkonäköön. Muita tavallisia pilkan aiheita ovat esimerkiksi uskonto ja elämänkatsomus sekä rasistiset teemat. Osaa käyttäjistä oli uhkailtu esimerkiksi fyysisellä väkivallalla. Nettikiusaajat olivat pääosin uhrin tuttavia, yleisimmin tuttuja koulusta (35 %). Nettituttujen kiusaamisen uhriksi oli joutunut vastaajista joka kymmenes. Vajaa kolmannes (30 %) vastaajista oli joutunut täysin tuntemattoman kiusaajan uhriksi, ja 12 % ei lainkaan tiennyt, kuka kiusaaja oli. Sama määrä (12 %) nuorista ilmoitti kiusaajien olevan tuttuja muualta, tyypillisesti kotipaikkakunnalta tai harrastuksesta, tai entisiä seurustelukumppaneita ja kavereita, joiden kanssa oli sittemmin jouduttu huonoihin väleihin. Kuvagallerioista kiusaamista raportoi muita useammin ii2.org-palvelun käyttäjät. Pilkkaavia kommentteja oli saanut 40 % ii2.orgpalvelussa vastanneista (IRC-Galleria 31 %, kuvake.net 23 %) ja perättömiä juoruja 14 % (irc-galleria 11 %, kuvake.net 9 %). Häiritseviä seksuaalisia kommentteja olivat puolestaan saaneet eniten kuvake.netissä vastanneet (33 %), ii2.org:ssa 21 %, kun taas IRC-Galleriassa seksuaaliset kommentit olivat harvinaisimpia (15 %). Kuvake.netissä valokuvien luvaton levittely oli selvästi harvinaisempaa (5 %) kuin IRC-Galleriassa (14 %) ja ii2.org:ssa. Entinen poikaystäväni levitti typeriä kuvia. Yleisimmin nettikiusaamisesta kerrotaan kaverille, näin oli tehnyt 54 % kiusatuksi tulleista. 41 % kiusatuksi tulleista ei kertonut asiasta kenellekään. Ne kiusatuista, jotka olivat kertoneet asiasta jollekulle, olivat kertoneet kiusaamisesta usealle ihmiselle. Siskolleen tai veljelleen oli kertonut 11 %, vanhemmilleen 11 %, kuvagallerian ylläpidolle 19 %, opettajalle tai muulle koulun aikuiselle 4 % ja tukioppilaalle 1 %. Joka kymmenes kiusattu oli lisäksi kertonut asiasta jollekin muulle. Nuorimmat vastaajat jakoivat kiusaamiskokemuksia toisten kanssa herkemmin kuin vanhemmat nuoret: 12-vuotiasta 38 % ei kertonut kiusaamisesta kenellekään, mutta 17-vuotiasta jo lähes puolet (47 %) jätti kertomatta kiusaamiskokemuksista. Tavallisin syy tähän on se, että kiusattu ei ole kokenut sitä tarpeelliseksi (74 %), ei muuten halunnut (14 %) tai pelkäsi tilanteen pahentuvan (8 %). Jotkut nuoret (4 %) pelkäsivät että kertominen johtaisi netinkäytön rajoittamiseen vuotiaista noin 80 % jätti kertomatta siksi, ettei pitänyt sitä tarpeellisena, 15-vuotiaista 70 % ja 60 % 12-vuotiaista. Yli puolessa tapauksista (53 %) kiusaamistilanne pysyi ennallaan siitä huolimatta, että asiasta oli kerrottu jollekin. 40 % raportoi, että tilanne helpottui kertomisen myötä ja 8 % että tilanne paheni. Kovin rohkaiseva kokemus muille kertominen ei siis näytä aina olevan. Kuvio 7. Nettikiusaamisen kokemukset sen jälkeen, kun asiasta oli kerrottu muille. Jos kerroit kiusaamisesta, mitä tapahtui Tilanne pysyi ennallaan Tilanne helpottui Tilanne paheni prosenttia vastanneista Edellisvuoteen verrattuna mielenkiintoista oli, että avoimissa vastauksissa ei enää raportoitu ns. galleriasodista, eli nuorisoryhmien keskinäisistä riita- ja kiusaamisketjuista. Joko 11

12 galleriasodat ovat vuodessa rauhoittuneet, tai sitten nuoret eivät tällä kertaa kokeneet niitä niinkään kiusaamiseksi, vaan ryhmien välisiksi, tasavahvoiksi yhteenotoiksi. Jos joku vetää herneen nenään toisen huonosta netiketistä on siinä vaiheessa loukkaantuneella persoonalla päässä vikaa. Eri asia jos puhutaan koulukiusauksen tai muun oikeasti merkittävän asian yhdistämisestä nettikiusaamiseen, muussa tapauksessa kaikki tämä nettiturvallisuusvouhotus on turhaa. Eipä mitään ihmeellistä, mutta ei kannata tehdä kärpäsestä härkästä. Vaikka kuvagallerioissa joku vanhempi kommentoikin nuoria tyttöjä niin kyllähän niin tapahtuu livenäkin. Tietysti on pahojakin pedofiilitapauksia, mutta yleensä kun keskustellaan kuvagallerioista, unohdetaan kaikki positiiviset asiat. Koulukiusaaminen on hieman nettikiusaamista yleisempää ja siitä myös kärsi useampi vastaajista erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä. Viimeisen vuoden aikana kiusaamista koulussa tai koulumatkalla oli kokenut vastaajista 23 %. Seitsemän prosenttia vastaajista ilmoitti kärsineensä kiusaamisesta. Kuten edellä todettiin, nettikiusaajat olivat usein tuttuja koulusta. Koulukiusaamisen ja nettikiusaamisen yhteys näkyi myös toiseen suuntaan: tulosten mukaan joka viides koulukiusaamistapaus jatkuu netissä. Kuvio 8. Koulukiusaaminen eri ikäryhmissä Onko sinua kiusattu viimeisen vuoden aikana koulussa tai koulumatkalla? 16-vuotiaat 14-vuotiaat 12-vuotiaat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % prosenttia vastanneista Ei Kyllä, mutta en kärsinyt siitä Kyllä, ja olen kärsinyt siitä 12

13 Kuvio 9. Koulu- ja nettikiusaamisen vertailua Onko sinua kiusattu viimeisen vuoden aikana? Koulussa tai koulumatkalla Netissä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % prosenttia vastanneista Ei Kyllä, mutta en kärsinyt siitä Kyllä, ja olen kärsinyt siitä 2.5. Nettiviisaus löytymässä Vanhemmat eivät usein tunne nettipalveluja yhtä hyvin kuin nuoret eivätkä osaa neuvoakaan netin käytön kysymyksissä. Vajaa puolet (45 %) oli keskustellut vanhempiensa kanssa, mitä tietoja itsestä kannattaa antaa netissä ja joka kolmas, millaisia valokuvia (34 %) kannattaa julkaista tai miten toimia nettituttuja tavattaessa (36 %). Nuorista reilu viidesosa (22 %) oli keskustellut vanhempiensa kanssa siitä, mitä hyötyä ja huvia netti tarjoaa. Vain 15 % oli neuvotellut vanhempiensa kanssa ikävissä nettitilanteissa toimimisesta. Melkein puolet nuorista kertoi näyttäneensä oman profiilinsa vanhemmilleen ja 29 % raportoi vanhempiensa tietävän hänen nimimerkkinsä kuvagalleriassa. Vuosi sitten nuorista hieman harvempi joukko, noin neljäsosa, arvioi vanhempiensa tietävän nuoren nimimerkin. Kolme neljästä uskoi, että vanhempien mielestä on ok, että hän käyttää palvelua eli kyseistä kuvagalleriaa. Tietoisuus nettiviisaudesta on lisääntymässä, samoin tiedon tarjonta turvallisesta netin käytöstä. Lähes neljäsosan koulussa oli käynyt vierailija puhumassa verkkoviisaudesta. Tällaisia vierailijoita ovat esimerkiksi MLL:n Viisaasti verkossa kouluttajat ja Tietoturvapäivä-projektin kummit. 40 prosenttia nuorista raportoi omassa koulussa käsitellyn nettiturvallisuusasioita muilla tavoin. Liki viidesosa nuorista (23 %) oli jutellut aiheesta vanhempiensa kanssa. Osa nuorista oli vieraillut Tietoturvakoulu. fi-sivuilla (16 %) ja MLL:n Nuortennetin Viisaasti verkossa -sivuilla (14 %). Valistuksen muodoista yllättävän suosituksi nousivat MLL:n ja IRC-Gallerian lyhytvideot netin käytöstä, joita oli nähnyt 31 % nuorista ja joka kolmas IRC-Gallerian käyttäjä. Verkkoviisaus on myös ollut ilmeisen paljon esillä muussa mediassa, sillä 56 % nuorista oli lukenut aiheesta lehdistä tai katsellut televisiosta. Vain 14 % totesi, ettei ole saanut mistään tietoa turvallisesta netin käytöstä. 13

14 3. Johtopäätökset Kuvagalleriat ovat tärkeitä seuraelämän ja viestinnän kanavia. Vaikka netistä saattoi löytyä uusiakin ystäviä, tärkeintä nuorille oli pitää yhteyttä ennestään tuttuihin ystäviin. Mukavia kommentteja puolin ja toisin jaettiin paljon enemmän kuin ikäviä. Verrattuna edelliseen kyselyyn mukavat kommentit olivat jopa lisääntyneet. Vuoden välein toistettu kysely toimii suuntaa-antavana näyttönä siitä, miten MLL:n Turvallinen nuorten netti (TUNNE) -projekti on onnistunut työssään verkkoviisauden edistämiseksi. Kysely antoi viitteitä siitä, että verkkoviisaus on lisääntymässä ja kiusanteko vähenemässä. Vaikka gallerioiden käyttäjäkunta on vuoden aikana lisääntynyt selvästi, esimerkiksi Irc-galleriassa yli sadallatuhannella henkilöllä, kiusaaminen ja väärinkäytökset eivät ole nousseet samassa suhteessa, vaan pikemminkin harvinaistuneet. Selkeimmin on vähentynyt toista esittävien valokuvien julkaiseminen ja levittäminen ilman asianomaisen lupaa. Myös kiusaaminen oli hienoisessa laskusuunnassa, samoin nuoret menivät harvemmin ensimmäisille nettitreffeilleen yksin, vaikka nettituttujen määrä olikin noussut vuodesta TUNNE-hankkeen vaikuttavuuden puolesta puhuu se, että kiusaamisen vähentäminen ja terve harkinta nettituttavien kanssa kommunikoitaessa ovat olleet hankkeen Viisaasti verkossa -koulukampanjan keskeisiä valistusteemoja. Kampanja on keskittynyt erityisesti kouluvierailuihin, joiden aikana on pidetty oppitunteja nuorille, koulutuksia opettajille ja vanhempainiltoja vanhemmille. Suuri osa nuorista raportoi Viisaasti verkossa, tai muiden vastaavien, -valistajien käynneistä omalla koulullaan. Myös projektin valistusaineisto, erityisesti IRC-Galleriassa esillä olleet valistusvideot, olivat tavoittaneet nuoret erinomaisen hyvin. Verkkoviisauden lisääntymiseen ovat toki vaikuttaneet muidenkin tahojen valistustyö sekä nuorten netin käytön ja nettiturvallisuuden laaja esilläolo mediassa. Noin puolet nuorista olivat keskustelleet verkkoviisauteen liittyvistä asioista ja tehneet sopimuksia netin käytöstä vanhempiensa kanssa. Olisi tärkeää, että jokainen nuori esittelisi nettipalveluja ja niiden mahdollisuuksia vanhemmilleen. Näin vanhemmat pääsisivät virheellisistä ennakkoluuloista ja toisaalta tiedostaisivat perheen arjessa herkemmin netin käytön niitä puolia, joissa tarvitaan vanhempien ohjausta tai pelisääntöjä. Viisaasti verkossa -kampanjan keskeinen viesti on rohkaista nuoria kertomaan nettikiusaamisesta ja muista ongelmatapauksista vanhemmille tai edes kavereilleen. Tässä asiassa oli edellisvuoteen verrattuna tullut jopa takapakkia. Tarkennetut kysymykset vuonna 2007 toivat esille, ettei nuorilla ollut kovin rohkaisevia kokemuksia nettiongelmien jakamisesta muiden kanssa. Vajaa 10 % koki jopa, että ongelmasta kertominen muille oli vain pahentanut tilannetta entisestään. Nämä tulokset antavat aihetta analysoida tarkemmin, miten ystävät ja vanhemmat voisivat olla tehokkaammin tukena ongelmatapauksissa ja erityisesti kiusaamisen uhreille. Monissa tapauksissa uskotut ihmiset eivät ole osanneet auttaa asiassa eteenpäin. Selvityksen pohjalta olisi tärkeää kehittää valistuksen sisältöjä konkreettisemmiksi niin, että nuoret tietäisivät, miten kiusaamiskokemusten jälkeen päästään eteenpäin: miten ottaa kiusaamisviestejä talteen, miten saada tekijät selville ja vastuuseen teostaan. Törkeimmissä tapauksissa on syytä turvautua poliisitutkintaan. Kyselymme osoitti, että vain 15 % nuorista oli neuvotellut vanhempiensa kanssa siitä, miten ikävissä nettitilanteissa toimitaan. Syynä tähän saattaa olla yksinkertaisesti se, etteivät nuoret usko saavansa nettimaailmaa vierastavilta vanhemmiltaan todellista apua ongelmatilanteisiin. Valistustyö, aiheen näkyminen mediassa ja oman toiminnan kautta oppiminen ovat nuorilla tärkeitä avaimia verkkoviisauteen. Nuoret ovat myös avainasemassa siirtäessään netin käytön tietotaitoa vanhemmille ikäpolville. 14

15

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Mobiilikysely 2007. Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Mobiilikysely 2007. Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Mobiilikysely 7 Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 1 Kyselyn toteuttaminen Pelastakaa Lapset on toteuttanut lasten ja nuorten matkapuhelimen käyttöä selvittävän kyselyn syksyisin vuodesta 5 asti.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

1 Kyselyn toteuttaminen

1 Kyselyn toteuttaminen 1 Kyselyn toteuttaminen Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni -kyselyn keväisin aina vuodesta 2001 lähtien. Kyselyn tarkoituksena on tuoda kuuluviin lasten omaa ääntä erityisesti internetin käyttöön

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Turvallinen internetin käyttö. Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj

Turvallinen internetin käyttö. Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj Turvallinen internetin käyttö Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj Nuoret ja internet 57 % lapsista ja nuorista käyttää internetiä huoneessaan, 39 % kotona muualla kuin

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA 2014 Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus Nuoret luupin alla 2014 -tutkimuksen päätulokset Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI on toteuttanut

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI. Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu

NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI. Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu Sosionomi amk 20.12.2010 TIIVISTELMÄ Kohderyhmäanalyysi tarkoituksena oli internetkyselyn avulla tuottaa uutta tietoa

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma TIIVISTELMÄ Opetushallitus arvioi keväällä 2011 matematiikan oppimistuloksia peruskoulun päättövaiheessa. Tiedot kerättiin otoksella, joka edusti kattavasti eri alueita ja kuntaryhmiä koko Suomessa. Mukana

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014

VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014 VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014 Sosiaalitaito Socialkompetens Työpapereita: Emilia Leinonen, Satu Männistö, Merja Salmi Elokuu 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KOULU... 2 Kouluviihtyvyys...

Lisätiedot

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö Lapset ja Internetin turvallinen käyttö 1 JOHDANTO... 1 2 VANHEMPIEN VASTUU... 1 2.1 Internetin käytön seuraaminen... 1 2.2 Suodatinohjelmat... 1 2.3 Henkilöllisyyden pitäminen salassa... 2 2.4 Kaupallisuus...

Lisätiedot

Meidän koulu. Isojoen koulukolmio 6-9lk. Saima Herrala 8lk

Meidän koulu. Isojoen koulukolmio 6-9lk. Saima Herrala 8lk Meidän koulu Isojoen koulukolmio 6-9lk Saima Herrala 8lk 24..216 1 Sisällysluettelo Meidän koulu...1 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus Jalkapalloilijan keskipalkka (luontoisetuineen) 23 691 21 73 5 1 15 2 25 Euroa Palkkatutkimus Pelaajayhdistys tekee vuosittain tutkimuksen jalkapalloilijoiden palkkauksesta.

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto

Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto Jukka Hirvonen (Aalto-yliopisto / Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä) Elokuu

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen nuorisotyönpäivät 29.9.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN Tämä luku käsittelee perheensisäisiä ongelmia perheissä, joissa on ADHD-lapsi. Mukana on kappaleita, joissa käsitellään häiriön ymmärtämistä lapsen

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

Kiusaamisen vähentäminen: Toivoton tehtävä? Professori Christina Salmivalli Turun yliopisto

Kiusaamisen vähentäminen: Toivoton tehtävä? Professori Christina Salmivalli Turun yliopisto Kiusaamisen vähentäminen: Toivoton tehtävä? Professori Christina Salmivalli Turun yliopisto KiVa-päivät 2015 Koulukiusaamisesta on puhuttu ja sitä on yritetty kitkeä jo 70-luvulta saakka. Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan Plan International Suomi/Terhi Joensuu 24.5.2016 Maahanmuuttajat Suomessa kokonaiskuva vuodesta 2015 1. oleskeluluvat Suomeen EU-kansalaisten rekisteröinnit

Lisätiedot