IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa"

Transkriptio

1 IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon helpompi kertoa esimerkiksi nettikiusaamisesta. Kuitenkin mahdollisuus keskustella nuorisotyöntekijän tai muun aikuisen (tai miksei toisen vähän vanhemman nuorenkin?) kanssa olisi vielä tärkeämpää, koska kaikilla ei ole aikuista kenelle kertoa ja purkaa huoliaan. Kun itse olin yläasteella, koin netin todella tärkeäksi paikaksi, koska siellä pystyin nimettömänä kertomaan huoliani - ja mikä tärkeintä, sain apua. Myös vertaistuki oli todella tärkeää. Future School Research -hanke Henna Mikkola, projektitutkija Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Department of Educational Sciences and Teacher Education

2 2 Sisällys Tiivistelmä 1. Johdanto Virtuaalisten nuorisotyötilojen tunnettavuus nuorten keskuudessa Nuorten mielipiteitä nuorisotyöntekijöistä internetissä ja IRC-Galleriassa Nuorten mielipiteitä poliisista internetissä ja IRC-Galleriassa Mistä asioista nuoret haluaisivat keskustella poliisin kanssa IRC-Galleriassa? Nettikiusaaminen Johtopäätökset...13 Lähteet

3 3 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi vuotiasta lasta ja nuorta Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Helsingin nuorisoasiainkeskuksen koordinoima Netari.fi-hanke, Oulun nuorisoasiainkeskuksen Seudullinen virtuaalinuorisotyön hanke ja Oulun poliisi toteuttivat kyselyn, joka selvitti IRC-Galleriaa käyttävien nuorten mielipidettä ja tarvetta keskustella reaaliaikaisesti poliisin ja nuorisotyöntekijöiden kanssa internetissä. Kysely toteutettiin marraskuussa 2008 IRC-Galleriassa. Kyselyyn saatiin muutaman päivän aikana 7505 vastausta vuotiailta nuorilta. Internetkyselyt nuorten verkkoyhteisöissä ovat osoittautuneet hyväksi ja tehokkaaksi tavaksi kerätä suuri aineisto lyhyen ajan sisällä. Kuvagalleriat ovat sosiaalisen yhteydenpidon areenoina suosittuja erityisesti tyttöjen keskuudessa. Kyselyyn vastanneista valtaosa, noin 77 prosenttia, oli tyttöjä. IRC-Galleriassa on tällä hetkellä rekisteröitynyttä vuotiasta käyttäjää, joista tyttöjä on hieman yli puolet (56 %) (IRC-Galleria, 2008). Vastanneista enemmistö, 45 prosenttia, käyttää internetiä 1-2 tuntia päivässä. Nuorista 28 prosenttia kertoo käyttävänsä internetiä 3-4 tuntia päivässä ja 15 prosenttia jopa yli neljä tuntia päivässä. Ainoastaan 12 prosenttia käyttää internetiä vain alle tunnin päivässä. Tämä kuvastaa hyvin sitä mediamaailmaa, jossa lapset ja nuoret nykyään elävät. Internet on tärkeä osa lasten ja nuorten arkea; siellä vietetään aikaa jo tuttujen kavereiden kanssa ja tutustutaan myös uusiin ihmisiin. Taulukko 1. Nuorten internetissä viettämä aika päivittäin (N=7478) Aika Lukumäärä Prosenttia Alle tunti ,5 % 1-2 tuntia ,9 % 3-4 tuntia ,4 % Yli neljä tuntia ,2 % Yhteensä ,0 % Nuorten suhtautuminen poliisin IRC-Galleriassa Kyselyyn vastanneet nuoret kertoivat arvostavansa enemmän mahdollisuutta keskustella internetissä yksityisesti poliisin kanssa kuin chatin kautta. Suosituimmiksi keskusteluaiheiksi kyselyyn vastanneiden nuorten keskuudessa nousivat ajokorttiin liittyvät asiat (33 %), nuorten rikosoikeudellinen vastuu (31 %) ja nettikiusaaminen sekä netin laittomuudet (28 %). Nuoret toivat avoimissa vastauksissaan esille, että poliisi haluttiin IRC-Galleriaan nimenomaan nuorten kysymyksiä varten, eikä valvojan roolissa. Nuorten kokemukset virtuaalisesta nuorisotyöstä ja sen tarpeesta Kyselyyn vastanneista nuorista 30 prosenttia oli vieraillut joskus virtuaalisessa nuorisotyötilassa, kuten esimerkiksi Habbon Netari-tilassa tai IRC-Gallerian Netari-chatissa. Valtaosa nuorista (70 %) kuitenkin ilmoitti, ettei ole koskaan vieraillut minkäänlaisessa virtuaalisessa nuorisotyötilassa. Nuoret ilmaisivat myös avoimissa vastauksissaan, etteivät ole tienneet, että nuorisotyöntekijöiden kanssa voi jutella myös internetissä. Myös nuorisotyöntekijöiden kanssa haluttiin jutella mieluummin yksityisesti kuin chatissa. Tähän nuoret perustelivat avoimissa vastauksissaan syyksi sen, että nimimerkin näkyminen chatissa estää puhumasta henkilökohtaisista asioista. Tytöt kokivat tärkeämmäksi mahdollisuuden keskustella nuorisotyöntekijän kanssa netin kautta kuin pojat.

4 4 Kiusaamiseen liittyvät kokemukset Kyselyyn vastanneista nuorista nettikiusaamisen tai häirinnän kohteeksi kertoi joutuneensa viimeisen vuoden aikana 32 prosenttia. Yleisimpiä nettikiusaamisen muotoja olivat pilkkaavat kommentit, joita nettikiusatuiksi tulleista oli kohdannut 72 prosenttia. Pilkkaavat kommentit olivat yleensä haukkumista tai nimittelyä esimerkiksi ulkonäöstä tai mielipiteistä. Toiseksi yleisintä nettikiusaamista olivat perättömät juorut, joista oli kärsinyt 42 % nettikiusatuista. Melkein yhtä yleisiä olivat seksuaaliset kommentit (40 %). Kuvien luvattomaan levittämiseen oli törmännyt 18 prosenttia ja syrjintään 17 prosenttia kiusatuista. Lisätietoja: Oulun yliopisto Projektitutkija Henna Mikkola Puh Future School Research -hanke Seudullinen virtuaalinuorisotyön hanke, Oulun Nuorisoasiainkeskus Projektipäällikkö Marko Seppälä Puh Netari.fi-hanke, Helsingin nuorisoasiainkeskus Projektisuunnittelija Leena Tuuttila Puh Oulun poliisilaitos Rikosylikonstaapeli Irmeli Korhonen Nuorisorikosryhmä Puh

5 5 1. Johdanto Tämä kysely toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön, Helsingin nuorisoasiainkeskuksen koordinoiman Netari.fi-hankkeen ja Oulun poliisin kanssa. Kysely kohdennettiin vuotiaille nuorille IRC-Gallerian käyttäjälle. Kyselyn teknisen toteuttamisen mahdollisti IRC-Gallerian omistama Sulake Corporation Oy. IRC-Galleria on yksi Suomen suosituimmista kuvagalleriapalveluista (www.irc-galleria.net). Kyselyyn vastasi 7505 nuorta, joista tyttöjä oli 77 prosenttia ja poikia 23 prosenttia. Kyselyyn vastanneista 31 prosenttia oli vuotiaita ja 69 prosenttia vuotiaita. Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma Kyselyn tarkoituksena oli selvittää nuorten mielipiteitä turvallisten aikuisten tarpeesta internetissä ja sitä, kokevatko nuoret luontevammaksi tavaksi lähestyä poliisia internetin kautta kysymyksineen kuin kasvotusten. Netari.fi-hankkeessa, joka on Helsingin nuorisoasiainkeskuksen koordinoima valtakunnallinen verkkonuorisotyön kehittämis- ja koordinoimishanke, toteutetaan ja kehitetään nuorisotyötä verkon eri ympäristöissä, kuten esimerkiksi Habbossa ja IRC-Galleriassa. Selvityksen tekemisen taustalla on Netarin moniammatillisen toiminnan kehittäminen, johon myös poliisi kuuluu yhtenä toimijana. Tällä hetkellä IRC-Galleriassa toimii nuorisotyöllinen chat-palvelu, jossa nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa torstai-, perjantai- ja lauantai-iltaisin. Myös Oulun poliisi on kiinnostunut kehittämään ennaltaehkäisevää toimintaa nuorten parissa internetissä. Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö ja Future School Research -hanke ovat mukana yhteistyössä tutkimuksellisena osapuolena. Tässä kyselyssä selvitettiin nuorten käsityksiä ja mielipidettä mahdollisuudesta keskustella poliisin kanssa IRC-Galleriassa.

6 6 Suomessa lyhyen ajan sisällä tapahtuneet kaksi koulusurmaa ovat saaneet aikuiset viimeistään nyt huomaamaan, että internet on paikka, jossa nuoret monesti purkavat huoliaan ja ongelmiaan. Verkon erilaisissa yhteisöissä on saatavilla vertaistukea runsaastikin, mutta aikuisten keskustelukumppaneiden läsnäolo olisi myös suotavaa. Tällä kyselyllä selvitettiin nuorten omaa mielipidettä turvallisten aikuisten läsnäolosta IRC-Galleriassa ja netissä. Kyselyyn vastanneet nuoret olivat melko aktiivisia internetin käyttäjiä. Vastanneista 45 prosenttia käyttää internetiä 1-2 tuntia päivässä ja 28 prosenttia jopa 3-4 tuntia päivässä. Pojat käyttivät internetiä hieman enemmän kuin tytöt. Pojista neljäsosa ilmoitti käyttävänsä internetiä yli neljä tuntia päivässä, kun tytöistä vain 13 prosenttia kuului tähän eniten käyttävien ryhmään. Tytöistä melkein puolet ilmoitti käyttävänsä internetiä 1-2 tuntia päivässä. Myös valtaosa pojista (37 %) vietti internetissä aikaa 1-2 tuntia. (Ks. tarkemmin taulukko 2). Nuorista 46 prosenttia mielsi internetin luontevammaksi tavaksi hakea tietoa kuin esimerkiksi käymisen virastoissa. Taulukko 2. Internetin käytön määrä sukupuolittain (N=7438) Internetin käytön määrä Alle tunnin 1-2 tuntia 3-4 tuntia Yli neljä tuntia Yhteensä Tytöt (f) % vastanneista ,0 % ,1 % ,4 % ,5 % ,0 % Pojat (f) % vastanneista 119 6,9 % ,3 % ,6 % ,2 % ,0 % 2. Virtuaalisten nuorisotyötilojen tunnettavuus nuorten keskuudessa Olisi hienoa pystyä keskustelemaan esim netari yhteisössä jonkun luotettavan ihmisen kanssa, esim nuorisotyöntekijän tai poliisin, mutta aina kun itse olen ajatellut mennä chattiin tämä on ilmoittanut että mukaan mahtuu vain 25 ja että paikka on täynnä. Eli tilaa tarvitaan todellakin roimasti lisää!! Kyselyyn vastanneista nuorista 30 prosenttia on vieraillut joskus virtuaalisessa nuorisotyötilassa, kuten esimerkiksi Habbon Netari-tilassa tai IRC-Gallerian Netari-chatissa. Valtaosa nuorista (70 %) kuitenkin ilmoitti, ettei ole koskaan vieraillut minkäänlaisessa virtuaalisessa nuorisotyötilassa. Sukupuolten välillä ei ollut eroja siinä, oliko käynyt virtuaalisessa nuorisotyötilassa vai ei. Nuorten avoimissa vastauksissa tuli esille kritiikkiä siitä, ettei ole helppo ottaa kontaktia nuorisotyöntekijöihin verkon kautta. Nuoret eivät tietäneet, miten ja mistä nuorisotyöntekijän voi löytää esimerkiksi IRC-Galleriasta. Virtuaalisia nuorisotyötiloja ei ole tarkoitus mainostaa nuorten suosimissa verkkoyhteisöissä, sillä nuorisotyötilat ovat jo tällä hetkellä hyvin suosittuja ja jonot esimerkiksi yksityisiin keskusteluihin nuorisotyöntekijöiden kanssa ovat pitkiä. Nuorten kritiikki on aiheellista, mutta tämän hetkisten resurssien puitteissa virtuaalista nuorisotyötä ei voida erikseen mainostaa kaikille nuorille, vaikka virtuaaliselle nuorisotyölle olisi varmasti enemmän tarvetta. Nuorista 45 prosenttia ilmaisi, että heille on tärkeää tai erittäin tärkeää, että IRC-Galleriassa on läsnä myös turvallisia aikuisia. Vähemmistö (15 %) nuorista ajatteli, että IRC-Galleria on tarkoitettu ainoastaan nuorille, eikä aikuisille ole IRC-Galleriassa tarvetta.

7 7 3. Nuorten mielipiteitä nuorisotyöntekijöistä internetissä ja IRC-Galleriassa On hyvä että netissä nuorilla on mahdollisuus jutella turvallisten, aikuisten ihmisten kanssa ja saada heiltä tukea ja vastauksia nuoruusiän ongelmiin! Netarissa on usein kuitenkin liian suuri jonotusaika, jotta pääsee puhumaan yksityisesti ongelmistaan.. pitäisi olla lisää aikuisia, joiden kanssa voisi jutella ja jolta voisi kysyä. Nuorista 37 prosenttia ilmaisi, että heille on tärkeää tai erittäin tärkeää mahdollisuus keskustella nuorisotyöntekijän kanssa IRC-Gallerian Netari-chatissa. Nuorista 18 prosenttia ei kuitenkaan kokenut tätä mahdollisuutta lainkaan tärkeäksi omalla kohdallaan. Sen sijaan lähes puolet nuorista koki tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi mahdollisuuden keskustella yksityisesti nuorisotyöntekijän kanssa IRC-Galleriassa. Nuorista 17 prosenttia ei kokenut yksityistä keskustelua lainkaan tärkeäksi omalla kohdallaan. (Ks. tarkemmin taulukko 3.) Pojat kokevat vähemmän tärkeäksi mahdollisuuden keskustella nuorisotyöntekijän kanssa Netari-chatissa kuin tytöt. Tytöistä kaksi viidestä koki tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi mahdollisuuden keskustella chatin kautta nuorisotyöntekijän kanssa ja pojista vastaavasti vain neljäsosa. Tytöistä sen sijaan puolet ja pojista 31 prosenttia piti mahdollisuutta keskustella nuorisotyöntekijän kanssa yksityisesti tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Tytöt siis näyttävät kokevan tärkeämmäksi mahdollisuuden tavoittaa nuorisotyöntekijä netin kautta kuin pojat. Ikäryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja siinä, kuinka tärkeäksi nuoret kokivat nuorisotyöntekijöiden tavoitettavuuden IRC-Galleriassa. Taulukko 3. Kuinka tärkeää nuorille on mahdollisuus keskustella nuorisotyöntekijän kanssa IRC- Galleriassa? Kuinka tärkeää sinulle on seuraavat asiat? Mahdollisuus keskustella nuorisotyöntekijän kanssa IRC- Gallerian Netarichatissa (N=7438) Mahdollisuus keskustella nuorisotyöntekijän kanssa yksityisesti IRC-Galleriassa (N= 7433) 1 ei lainkaan tärkeää erittäin tärkeää Yhteensä 18,4 % 18,5 % 25,8 % 23,9% 13,4 % 100,0 % 17,2 % 14,7 % 20,7 % 25,3 % 22,1 % 100,0 % 4. Nuorten mielipiteitä poliisista internetissä ja IRC-Galleriassa Ehdottomasti mahdollisuus keskustella asioista poliisin kanssa. Varsinkin yksityinen keskustelu pitäisi mahdollistaa. Netissä kynnys tulla kysymään jotakin mieltä painavaa asiaa on matalampi kuin kasvotusten tai soittamalla. Moni ei viitsi/uskalla mennä poliisille puhumaan asiasta, itse mukaan luettuna. Kun tietää, että poliisi olisi täällä netissä nimenomaan omia kysymyksiä varten, ei tule tunne että häiritsisi toisen työtä. Kyselyyn vastanneista nuorista 36 prosenttia on joskus vieraillut tai etsinyt tietoa poliisin Internetsivuilta. Suurin osa nuorista kuitenkin ilmoitti, ettei ollut koskaan vieraillut poliisin sivuilla (64 %). Pojat (47 %) olivat vierailleet poliisin sivuilla hieman useammin kuin tytöt (33 %). Nuorilta kysyttiin myös, kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana nuorella on ollut tarve kysyä poliisilta jotakin

8 8 asiaa. Reilu kolmasosa vastasi, että ei kertaakaan ja reilu neljäsosa ilmoitti tarpeen olleen 1-2 kertaa. (Ks. tarkemmin taulukko 4.) Sukupuolten välillä ei ollut näiden kysymysten kohdalla merkittäviä eroja. Taulukko 4. Kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana sinulla on ollut tarve kysyä poliisilta jotakin asiaa? Lukumäärä Prosenttia ei kertaakaan ,6 % 1-2 kertaa ,2 % 3 kertaa tai useammin 312 4,2 % Yhteensä ,0 % Kun nuorilta kysyttiin, kuinka usein nuorella on ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana tarve ilmoittaa poliisille rikoksesta, vastasi suurin osa (79 %), että tällaista tarvetta ei ole ollut kertaakaan. Kuitenkin lähes viidesosalla vastanneista on ollut tarve ilmoittaa rikoksesta 1-2 kertaa. (Ks. tarkemmin taulukko 5.) Tyttöjen ja poikien vastauksissa ei tässäkään kysymyksessä ollut merkittäviä eroja. Taulukko 5. Kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana sinulla on ollut tarve ilmoittaa poliisille rikoksesta? Lukumäärä Prosenttia ei kertaakaan ,0 % 1-2 kertaa ,8 % 3 kertaa tai useammin 165 2,2 % Yhteensä ,0 % Myös poliisien kohdalla nuoret tuntuvat arvostavan enemmän mahdollisuutta keskustella internetissä yksityisesti kuin chatin kautta. Nuorista 28 prosenttia piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että IRC-Galleriassa on mahdollisuus keskustella Netari-chatissa poliisin kanssa. Vastaavasti 39 prosenttia piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä mahdollisuutta keskustella poliisin kanssa yksityisesti. Tytöistä suurempi osa (42 %) pitää yksityisiä keskusteluja poliisin kanssa tärkeänä tai erittäin tärkeänä ja pojista vastaavasti 32 prosenttia. Noin viidennes nuorista ei koe lainkaan tärkeäksi mahdollisuutta keskustella poliisin kanssa Netari-chatissa tai yksityisesti. (Ks. tarkemmin taulukko 6.) Taulukko 6. Kuinka tärkeää nuorille on mahdollisuus keskustella poliisin kanssa IRC-Galleriassa? Kuinka tärkeää sinulle on seuraavat asiat? Mahdollisuus keskustella poliisin kanssa IRC- Gallerian Netarichatissa (N=7460) Mahdollisuus keskustella poliisin kanssa yksityisesti IRC-Galleriassa (N=7449) 1 ei lainkaan tärkeää erittäin tärkeää Yhteensä 22,2 % 23,1 % 26,5 % 18,6 % 9,6 % 100,0 % 20,8 % 18,9 % 21,2 % 22,5 % 16,6 % 100,0 %

9 9 5. Mistä asioista nuoret haluaisivat keskustella poliisin kanssa IRC-Galleriassa? Hieno juttu, että nykyään netin kautta saa yhteyden poliisiin, sillä pikkujuttujen takia ei kiinnosta lakikirjaa pläräillä ja kavereiden tieto ei aina ole fakta. :) Kun nuorilta kysyttiin, mistä seuraavista asioista he olisivat kiinnostuneet keskustelemaan poliisin kanssa, vastasi moni nuori, ettei ole lainkaan kiinnostunut keskustelemaan juuri näistä aiheista poliisin kanssa. Vastanneiden joukossa oli kuitenkin nuoria, joita kiinnosti keskustelu poliisin kanssa. Tärkeimmiksi keskusteluaiheiksi (kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut) kyselyyn vastanneiden nuorten keskuudessa näyttivät nousevan ajokorttiin liittyvät asiat (33 %), nuorten rikosoikeudellinen vastuu (31 %) ja nettikiusaaminen sekä netin laittomuudet (28 %). (Ks. tarkemmin taulukko 7.) Taulukko 7. Mistä asioista nuoret ovat kiinnostuneita keskustelemaan poliisin kanssa IRC- Galleriassa? Poliisin kanssa kiinnostaa keskustella Ajokorttiin liittyvät asiat Mopoiluun liittyvät asiat Päihteet (esim. Alkoholi ja huumausaineet) Nuorten rikosoikeudellinen vastuu Poliisi ammattina/poliisiksi pyrkiminen Graffiteihin liittyvät asiat Teräaseiden hallussapito Nettikiusaaminen ja netin laittomuudet 1 en lainkaan kiinnostunut erittäin kiinnostunut Yhteensä 28,6 % 18,0 % 20,5 % 20,9 % 11,9 100,0 % ,8 % 18,2 % 16,7 % 16,3 % 11,0 % 100,0 % ,0 % 20,5 % 20,8 % 17,9 % 9,8 % 100,0 % ,4 % 19,0 % 23,8 % 21,1 % 9,6 % 100,0 % ,4 % 20,6 % 16,3 % 13,6 % 10,1 % 100,0 % ,6 % 20,7 % 16,3 % 11,0 % 7,4 % 100,0 % ,5 % 21,3 % 17,7 % 11,8 % 7,7 % 100,0 % ,4 % 19,8 % 20,6 % 16,8 % 11,3 % 100,0 % 7412 N Tyttöjen ja poikien mielipiteissä ei ollut merkittäviä eroja siinä, mistä aiheista he olivat kiinnostuneita keskustelemaan poliisin kanssa. Nuorilla oli myös mahdollisuus ilmaista, mikäli he haluaisivat keskustella joistakin muista asioista poliisin kanssa. Avoimissa vastauksissaan nuoret nostivat esille useimmiten muun muassa seuraavia keskusteluteemoja: kiusaaminen, uhkailu netissä, pahoinpitelyt, perheväkivalta, nuorten oikeudet, pedofilia, koulu-uhkaukset, koulukiusaaminen, rahapelit, piratismisi ja tekijänoikeuslait. Joo tota noin, noiden kysymysten esittäminen poliisille esim mopoilu, rikosoikeudellinen vastuu yms kiinnostaa. Näistä löytyy lakipykäliä, mutta kuka niitä jaksaa etsiä? Ja ne pitäisi vielä kääntää nuorten kielelle, koska kirjakieltä ja sanamuotoja ei joko ymmärretä tai ei jakseta lukea pitkiä lauseita. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi, vastaus kyllä/ei ja perustelu, sekä esimerkki-tyylisiä lyhyitä faktoja olisi kiva saada käden ulottuville.

10 10 Nuoret kokivat kyselyn mukaan internetin selvästi helpommaksi tavaksi lähestyä aikuisia, kuten poliiseja, kysymystensä kanssa. Osa nuorista myös koki, että ymmärrettävää tietoa esimerkiksi lakiasioista pitäisi olla helpommin saatavilla nuorille. Nuorista yli puolet on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että uskaltaisi paremmin kysyä asioita poliisilta netissä kuin kasvotusten. Vastanneista 10 prosentilla on jo valmiina mielessään kysymyksiä poliisille. Neljäsosa kyselyyn vastanneista nuorista oli myös sitä mieltä, että poliisin tavoitettavuus IRC-Gallerian Netarichatissa lisäisi turvallisuuden tunnetta palvelussa. (Ks. tarkemmin taulukko 8.) Taulukko 8. Mielipiteitä poliisin kanssa keskustelusta IRC-Galleriassa Mielipiteesi seuraavista asioista 1 täysin eri mieltä täysin samaa mieltä Yhteensä Uskaltaisin paremmin kysyä asioita poliisilta netissä kuin kasvotusten (N= 7450) Minulla on jo mielessäni kysymyksiä poliisille, joita haluaisin heiltä kysyä IRC- Galleriassa (N=7404) Poliisin tavoitettavuus IRC-Gallerian Netari-chatissa lisäisi turvallisuuden tunnettani IRC- Galleriassa (N=7413) 12,4 % 10,7% 20,3 % 22,3 % 34,3 % 100,0 % 53,6 % 23,1 % 13,0 % 5,5 % 4,9 % 100,0 % 23,1 % 22,7 % 28,4 % 14,4 % 11,4 % 100,0 % 6. Nettikiusaaminen Kyselyssä kartoitettiin myös nuorten kokemuksia nettikiusaamisesta. Nettikiusaaminen nousi kyselyssä yhdeksi tärkeimmistä teemoista, joista nuoret halusivat keskustella IRC-Galleriassa poliisin ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Kyselyyn vastanneista nettikiusaamisen tai häirinnän kohteeksi kertoi joutuneensa viimeisen vuoden aikana 32 prosenttia nuorista. Tämä on melko suuri luku, sillä Mannerheimin Lastensuojeluliiton keräämän internetin kuvagalleriakyselyn (2007) mukaan 19 prosenttia vuotiaista oli kokenut nettikiusaamista viimeisen vuoden aikana (Mustonen & Peura, 2007). Käsillä olevaan kyselyyn vastanneista tytöt (33 %) olivat kärsineet hieman poikia (29 %) enemmän nettikiusaamisesta viimeisen vuoden aikana. Nuorimmat käyttäjät olivat kokeneet enemmän kiusaamista kuin vanhemmat käyttäjät. Vastanneista 13-vuotiaista kiusatuksi oli tullut viimeisen vuoden aikana 44 prosenttia kun taas 17-vuotiaista vain 27 prosenttia. Nuorimmilla käyttäjillä on siis selvästikin vielä opettelemista hyvätapaisen käytöksen suhteen internetissä. Netiketti on osa mediataitoja ja mediataidot kehittyvät iän myötä. Nuorimmilla käyttäjillä voi olla

11 11 aluksi vaikeuksia toimia oikein verkkoyhteisöissä, koska heidän mediataidoissaan on vielä puutteita. Nettikiusaamisen muodot Yleisimpiä nettikiusaamisen muotoja ovat pilkkaavat kommentit, joita nettikiusatuiksi tulleista oli kohdannut 72 prosenttia. Pilkkaavat kommentit ovat yleensä haukkumista tai nimittelyä esimerkiksi ulkonäöstä tai mielipiteistä. Toiseksi yleisin nettikiusaamisen muoto ovat perättömät juorut, joista oli kärsinyt 42 % nettikiusatuista. Kiusatuista kaksi viidestä oli myös saanut seksuaalisia kommentteja. Kuvien luvattomaan levittämiseen oli törmännyt 18 prosenttia ja syrjintään 17 prosenttia kiusatuista. Identiteettivarkauden kohteeksi oli joutunut 12 prosenttia kiusatuista nuorista. Tällöin joku toinen esiintyy valheellisesti toisen henkilöllisyydellä tai nimimerkillä verkossa. Nuorista kymmenesosa ilmaisi, että nettikiusaaminen on ollut jotain muuta ikävää, kuten loukkaavia päiväkirja- ja blogimerkintöjä, uhkailua, henkilötietojen levittämistä, luvatonta videoiden levittämistä Youtube-palvelussa, rasistisia yhteisöjä ja kommentteja. (Ks. tarkemmin kuvio 2.) Lisäksi eräs nuori kirjoitti seuraavanlaisesta kiusaamiskokemuksesta: Koukutuin peliporukkaan ja sain loukkauksia niskaani ryhmän johtajalta ellen pelannut silloin kun hän tahtoi. pienen porukkamme jäsenet olivat vähätahtoisia ja elämättömiä. He jäivät, vieläkin koukussa, ja olen edelleen yhteydessä yhteen heistä. Tämä kyselyyn vastannut nuori oli kokenut, että peliyhteisön johtajan painostus pelaamiseen oli nettikiusaamista. Tämä johti nuoren mukaan siihen, että peliin jäi koukkuun. Joissakin verkkopeleissä voi olla riski, että tällainen yhteisöllisyys koukuttaa peliin. Verkkopeleissä on pelaajia ympäri maailmaa ja jos jokaiselta pelaajalta vaaditaan panostusta peliin vuorokauden ajasta riippumatta, saattaa muu elämä alkaa kärsiä pelaamisesta ja pelaamisesta voi muodostua ongelma.

12 12 Kuvio 2. Millaista kiusaamista nuoret ovat kokeneet? Nettikiusaamiseen reagoiminen Yli puolet (55 %) nuorista kertoo nettikiusaamisesta ystävälleen, mutta 37 prosenttia ei kerro kenellekään. Palvelun ylläpitoon kiusaamisen jälkeen otti yhteyttä 34 prosenttia nuorista, mutta 11 prosenttia lopetti palvelun käytön kokonaan. Vain 11 prosenttia kertoi kiusaamisesta omille vanhemmilleen ja opettajille kiusaamisesta kerrottiin vieläkin harvemmin (4 %). Nuorisotyöntekijään tai poliisin kiusatuiksi tulleista oli ottanut yhteyttä vain 2 prosenttia nuorista. Nuoria olisi syytä rohkaista enemmän kertomaan kiusaamisesta aikuisille. On valitettavaa, että niin suuri osa nuorista jää yksin kiusaamisen kanssa. On kuitenkin positiivista huomata, että yli puolet nuorista kertoo ainakin ystävälleen, eivätkä jää kiusaamisen kanssa aivan yksin. Kokemukset nettikiusaamisesta Käsillä oleva kysely tuotti samansuuntaisia tuloksia nettikiusaamisesta kuin aiemmat aihetta käsitelleet selvitykset (ks. esim. Mustonen & Peura, 2007). Suurin osa kiusatuiksi tulleista (82 %) ilmoitti, ettei kärsinyt kiusaamisesta. Kiusaamista kokeneista 14 prosenttia ilmoitti kärsineensä kiusaamisesta, mutta kiusaamiseen oli onnistuttu puuttumaan ja kiusaaminen oli saatu loppumaan. Kuitenkin 3 prosenttia kiusatuista kertoi, että kiusaaminen on ollut erittäin vakavaa ja kiusaaminen jatkuu edelleen.

13 13 Nuorista 18 prosenttia kertoi kiusanneensa itse muita netin kautta. Yleisin syy kiusaamiseen kiusaajien mukaan oli se, että he ajattelivat kiusan vain pienenä pilana, mutta katuivat kiusaamista jälkeenpäin (43 %). Kuitenkin 35 prosenttia nuorista ilmoitti, että piti nettikiusaamista vain pilailuna, josta kiusattu ei kärsi ja 19 prosenttia sanoi kiusanneensa, koska nettikiusaaminen ei ole niin vakavaa. Avoimissa vastauksissa yleisimmäksi muuksi syyksi nousi se, että oli ensin itse tullut kiusatuksi ja halusi sitten kiusata takaisin kostoksi. Netin käyttäytymistapoja, netikettiä, ja muita mediataitoja olisi hyvä harjoitella nuorten kanssa enemmän. Kiusaaminen on vakava ongelma ja siihen tulee puuttua niin netissä kuin netin ulkopuolellakin. 7. Johtopäätökset Käsillä olevan kyselyn mukaan valtaosa nuorista suhtautuu myönteisesti turvallisten aikuisten läsnäoloon internetissä. Nuoret toivat kuitenkin esille avoimissa vastauksissaan, että valvonnan sijaan he haluavat poliisit ja nuorisotyöntekijät IRC-Galleriaan nimenomaan kysymyksiään varten: Mielestäni olisi pelkästään pelottavaa ja turvallisuudentunnettani vähentävää jos poliisi olisi IRC- Galleriassa. Nettiyhteisöt eivät kaipaa poliisin aktiivista valvontaa. Sen sijaan olisi hyvä jos netissä voisi ottaa yhteyttä "johonkin luotettavaan aikuiseen" niin kuin se tässä oli ilmaistu (toki mahdollisuus puhua poliisillekin olisi ihan ok, valvontaa sen sijaan vastustan). IRC-Galleria olisi yksi melko hyvä kanava tähän koska se on niin suosittu ja näkyvästi esillä nuorten elämässä. Kysely osoittaa, että nuoret haluavat keskustella mieluummin yksityisesti nuorisotyöntekijöiden ja poliisin kanssa IRC-Galleriassa kuin chatin kautta. Nuoret toivat avoimissa vastauksissaan esille myös sen, että on tärkeä säilyttää oma anonyymiys tällaisissa keskusteluissa. nuorten tulisi saada puhua anonyyminä. monille esteeksi tulee kun oma nick näkyy keskusteluissa ja sitä kautta pääsee katsomaan kuvia yms. Avoimissa vastauksissa Netari-chatin nuorisotyöntekijöille annettiin joissakin kommenteissa palautetta siitä, että nuori koki, ettei aikuisella ollut tarpeeksi aikaa keskustella juuri hänen kanssaan. Nuorisotyöhön kuuluu myös ohjata nuorta etsimään apua tarvittaessa muualta, mutta joillekin nuorille tällainen ehdotus oli tuntunut loukkaukselta, sillä olihan nuori juuri tullut puhumaan omasta mielestään oikealle taholle ongelmistaan ja kaipasi kuuntelijaa juuri sillä hetkellä. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset, eikä varmasti kaikkien nuorten yksityiseen keskustelutarpeeseen pystytä tällä hetkellä verkkonuorisotyön piirissä vastaamaan. Mielestäni Netarin yksityischatissa koitetaan saada nuori mahdollisimman nopeasti vain pois siitä keskustelusta. Minulle on monta kertaa melkein heti sanottu "mitä jos juttelisit asiasta terveydenhoitajan tai muun aikuisen kanssa." eikö sinne yksityischattiin mennä juuri siksi juttelemaan, kun ei muille voi puhua? RAIVOSTUTTAVAA! Aikuisten, kasvattajien ja muiden nuorten parissa työskentelevien läsnäolo verkossa on toivottavaa. Nuoret tarvitsevat aikuisia kuuntelijoita internetin yhteisöissä myös vertaistuen lisäksi. Tämän kyselyn tavoitteena oli tuoda nuorten oma ääni kuuluviin siitä, miten he suhtautuvat poliisiin ja nuorisotyöntekijöihin verkossa. Kysely on kartoitus, jonka pohjalta tullaan suunnittelemaan ennaltaehkäisevää toimintaa nuorten parissa IRC-Galleriassa. Kyselyn tuloksia on myös mahdollista hyödyntää nuorisotyön toimintatapojen ja yhtenäisen työmallin kehittämistyössä. Verkkonuorisotyö on tärkeä kehittämisen kohde. Sen avulla voidaan tavoittaa ne nuoret, jotka eivät perinteisin nuorisotyön keinoin tule tavoitetuksi. Suuri osa nuorista viettää aikaansa erilaisissa verkon toimintaympäristöissä. Myös kasvattajien, nuorisotyöntekijöiden ja turvallisten aikuisten on mentävä sinne missä nuoret ovat. Mikä tärkeintä, kyselyn mukaan valtaosa nuorista toivottaa aikuiset tervetulleiksi omiin verkkoyhteisöihinsä.

14 14 Lähteet IRC-Galleria-sivusto. (2008). Ikäjakauma. Mustonen, A. & Peura, J. (2007). Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia Tulosten vertailua 2006 ja 2007.

Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007

Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Kirjoittanut:

Lisätiedot

Lapsen ääni kysely 2010

Lapsen ääni kysely 2010 Lapsen ääni kysely 2010 Raportti lasten netin käytöstä Lapsen mielestä internetin auttamis- ja tukipalvelut ovat tarpeen erityisesti arkaluonteisissa asioissa. Joskus voi olla helpompi kirjoittaa asiasta

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Facebook ja Youtube ne on meidän juttu!

Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Anna Aarnio ja Jari Multisilta Helsingin yliopisto CICERO Learning www.cicero.fi Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käytöstä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta OPINNÄYTETYÖ Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta Netta Posti-Ahokas Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko. (210 op) 11/ 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE Johanna Palolampi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2007 Työn ohjaaja: Paula Hietala T AMPERE 2007 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan Viisaasti verkossa Opas tukioppilastoimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni Lapsen ääni 2011 Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni 1 Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni kyselyitä vuodesta 2001 alkaen. Vuonna 2011 kysely toteutettiin nettikyselynä lokakuun

Lisätiedot

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana

Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana NUORTEN PALVELU RY Kauppakeskus nuorten vapaa-ajan tilana Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti Hankkeen toiminta-aika 1.5.2012-31.3.2013 KIITOKSET Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille kauppakeskuksille,

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta...

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tätä opasta on ollut ideoimassa ja suunnittelemassa Vihtavuoren yläkoululaisista koostuva nuortenryhmä, johon on kuulunut yhteensä

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Pelastakaa koulukiusattu!

Pelastakaa koulukiusattu! tutkimus Niina Mäntylä, Jonna Kivelä, Seija Ollila ja Laura Perttola Pelastakaa koulukiusattu! kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Pelastakaa koulukiusattu! Niina Mäntylä, Jonna Kivelä, Seija Ollila ja

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas ?! LAPSET & MEDIA Kasvattajan opas Tässä oppaassa 3 / Lapset ja media 4 / Saaks tän kattoo? Asiaa ikärajoista. 6 / Miks toi nuoli muuttui kädeks?...ja muuta selitettävää netin käytöstä. 8 / Kenen kanssa

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

16+ YLI SUOJAIKÄRAJAN. Nuorten kokemuksia internetissä laillista, laitonta vai häirintää?

16+ YLI SUOJAIKÄRAJAN. Nuorten kokemuksia internetissä laillista, laitonta vai häirintää? 16+ YLI SUOJAIKÄRAJAN Nuorten kokemuksia internetissä laillista, laitonta vai häirintää? Nuorten kokemuksia internetissä laillista, laitonta vai häirintää? Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa

Lisätiedot

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä NUORET, PELIT & NETTI Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä Nuoret, pelit ja netti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Internet 3 a. Internet ennen 4 b. Internet

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot