IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa"

Transkriptio

1 IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon helpompi kertoa esimerkiksi nettikiusaamisesta. Kuitenkin mahdollisuus keskustella nuorisotyöntekijän tai muun aikuisen (tai miksei toisen vähän vanhemman nuorenkin?) kanssa olisi vielä tärkeämpää, koska kaikilla ei ole aikuista kenelle kertoa ja purkaa huoliaan. Kun itse olin yläasteella, koin netin todella tärkeäksi paikaksi, koska siellä pystyin nimettömänä kertomaan huoliani - ja mikä tärkeintä, sain apua. Myös vertaistuki oli todella tärkeää. Future School Research -hanke Henna Mikkola, projektitutkija Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Department of Educational Sciences and Teacher Education

2 2 Sisällys Tiivistelmä 1. Johdanto Virtuaalisten nuorisotyötilojen tunnettavuus nuorten keskuudessa Nuorten mielipiteitä nuorisotyöntekijöistä internetissä ja IRC-Galleriassa Nuorten mielipiteitä poliisista internetissä ja IRC-Galleriassa Mistä asioista nuoret haluaisivat keskustella poliisin kanssa IRC-Galleriassa? Nettikiusaaminen Johtopäätökset...13 Lähteet

3 3 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi vuotiasta lasta ja nuorta Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Helsingin nuorisoasiainkeskuksen koordinoima Netari.fi-hanke, Oulun nuorisoasiainkeskuksen Seudullinen virtuaalinuorisotyön hanke ja Oulun poliisi toteuttivat kyselyn, joka selvitti IRC-Galleriaa käyttävien nuorten mielipidettä ja tarvetta keskustella reaaliaikaisesti poliisin ja nuorisotyöntekijöiden kanssa internetissä. Kysely toteutettiin marraskuussa 2008 IRC-Galleriassa. Kyselyyn saatiin muutaman päivän aikana 7505 vastausta vuotiailta nuorilta. Internetkyselyt nuorten verkkoyhteisöissä ovat osoittautuneet hyväksi ja tehokkaaksi tavaksi kerätä suuri aineisto lyhyen ajan sisällä. Kuvagalleriat ovat sosiaalisen yhteydenpidon areenoina suosittuja erityisesti tyttöjen keskuudessa. Kyselyyn vastanneista valtaosa, noin 77 prosenttia, oli tyttöjä. IRC-Galleriassa on tällä hetkellä rekisteröitynyttä vuotiasta käyttäjää, joista tyttöjä on hieman yli puolet (56 %) (IRC-Galleria, 2008). Vastanneista enemmistö, 45 prosenttia, käyttää internetiä 1-2 tuntia päivässä. Nuorista 28 prosenttia kertoo käyttävänsä internetiä 3-4 tuntia päivässä ja 15 prosenttia jopa yli neljä tuntia päivässä. Ainoastaan 12 prosenttia käyttää internetiä vain alle tunnin päivässä. Tämä kuvastaa hyvin sitä mediamaailmaa, jossa lapset ja nuoret nykyään elävät. Internet on tärkeä osa lasten ja nuorten arkea; siellä vietetään aikaa jo tuttujen kavereiden kanssa ja tutustutaan myös uusiin ihmisiin. Taulukko 1. Nuorten internetissä viettämä aika päivittäin (N=7478) Aika Lukumäärä Prosenttia Alle tunti ,5 % 1-2 tuntia ,9 % 3-4 tuntia ,4 % Yli neljä tuntia ,2 % Yhteensä ,0 % Nuorten suhtautuminen poliisin IRC-Galleriassa Kyselyyn vastanneet nuoret kertoivat arvostavansa enemmän mahdollisuutta keskustella internetissä yksityisesti poliisin kanssa kuin chatin kautta. Suosituimmiksi keskusteluaiheiksi kyselyyn vastanneiden nuorten keskuudessa nousivat ajokorttiin liittyvät asiat (33 %), nuorten rikosoikeudellinen vastuu (31 %) ja nettikiusaaminen sekä netin laittomuudet (28 %). Nuoret toivat avoimissa vastauksissaan esille, että poliisi haluttiin IRC-Galleriaan nimenomaan nuorten kysymyksiä varten, eikä valvojan roolissa. Nuorten kokemukset virtuaalisesta nuorisotyöstä ja sen tarpeesta Kyselyyn vastanneista nuorista 30 prosenttia oli vieraillut joskus virtuaalisessa nuorisotyötilassa, kuten esimerkiksi Habbon Netari-tilassa tai IRC-Gallerian Netari-chatissa. Valtaosa nuorista (70 %) kuitenkin ilmoitti, ettei ole koskaan vieraillut minkäänlaisessa virtuaalisessa nuorisotyötilassa. Nuoret ilmaisivat myös avoimissa vastauksissaan, etteivät ole tienneet, että nuorisotyöntekijöiden kanssa voi jutella myös internetissä. Myös nuorisotyöntekijöiden kanssa haluttiin jutella mieluummin yksityisesti kuin chatissa. Tähän nuoret perustelivat avoimissa vastauksissaan syyksi sen, että nimimerkin näkyminen chatissa estää puhumasta henkilökohtaisista asioista. Tytöt kokivat tärkeämmäksi mahdollisuuden keskustella nuorisotyöntekijän kanssa netin kautta kuin pojat.

4 4 Kiusaamiseen liittyvät kokemukset Kyselyyn vastanneista nuorista nettikiusaamisen tai häirinnän kohteeksi kertoi joutuneensa viimeisen vuoden aikana 32 prosenttia. Yleisimpiä nettikiusaamisen muotoja olivat pilkkaavat kommentit, joita nettikiusatuiksi tulleista oli kohdannut 72 prosenttia. Pilkkaavat kommentit olivat yleensä haukkumista tai nimittelyä esimerkiksi ulkonäöstä tai mielipiteistä. Toiseksi yleisintä nettikiusaamista olivat perättömät juorut, joista oli kärsinyt 42 % nettikiusatuista. Melkein yhtä yleisiä olivat seksuaaliset kommentit (40 %). Kuvien luvattomaan levittämiseen oli törmännyt 18 prosenttia ja syrjintään 17 prosenttia kiusatuista. Lisätietoja: Oulun yliopisto Projektitutkija Henna Mikkola Puh Future School Research -hanke Seudullinen virtuaalinuorisotyön hanke, Oulun Nuorisoasiainkeskus Projektipäällikkö Marko Seppälä Puh Netari.fi-hanke, Helsingin nuorisoasiainkeskus Projektisuunnittelija Leena Tuuttila Puh Oulun poliisilaitos Rikosylikonstaapeli Irmeli Korhonen Nuorisorikosryhmä Puh

5 5 1. Johdanto Tämä kysely toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön, Helsingin nuorisoasiainkeskuksen koordinoiman Netari.fi-hankkeen ja Oulun poliisin kanssa. Kysely kohdennettiin vuotiaille nuorille IRC-Gallerian käyttäjälle. Kyselyn teknisen toteuttamisen mahdollisti IRC-Gallerian omistama Sulake Corporation Oy. IRC-Galleria on yksi Suomen suosituimmista kuvagalleriapalveluista (www.irc-galleria.net). Kyselyyn vastasi 7505 nuorta, joista tyttöjä oli 77 prosenttia ja poikia 23 prosenttia. Kyselyyn vastanneista 31 prosenttia oli vuotiaita ja 69 prosenttia vuotiaita. Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma Kyselyn tarkoituksena oli selvittää nuorten mielipiteitä turvallisten aikuisten tarpeesta internetissä ja sitä, kokevatko nuoret luontevammaksi tavaksi lähestyä poliisia internetin kautta kysymyksineen kuin kasvotusten. Netari.fi-hankkeessa, joka on Helsingin nuorisoasiainkeskuksen koordinoima valtakunnallinen verkkonuorisotyön kehittämis- ja koordinoimishanke, toteutetaan ja kehitetään nuorisotyötä verkon eri ympäristöissä, kuten esimerkiksi Habbossa ja IRC-Galleriassa. Selvityksen tekemisen taustalla on Netarin moniammatillisen toiminnan kehittäminen, johon myös poliisi kuuluu yhtenä toimijana. Tällä hetkellä IRC-Galleriassa toimii nuorisotyöllinen chat-palvelu, jossa nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa torstai-, perjantai- ja lauantai-iltaisin. Myös Oulun poliisi on kiinnostunut kehittämään ennaltaehkäisevää toimintaa nuorten parissa internetissä. Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö ja Future School Research -hanke ovat mukana yhteistyössä tutkimuksellisena osapuolena. Tässä kyselyssä selvitettiin nuorten käsityksiä ja mielipidettä mahdollisuudesta keskustella poliisin kanssa IRC-Galleriassa.

6 6 Suomessa lyhyen ajan sisällä tapahtuneet kaksi koulusurmaa ovat saaneet aikuiset viimeistään nyt huomaamaan, että internet on paikka, jossa nuoret monesti purkavat huoliaan ja ongelmiaan. Verkon erilaisissa yhteisöissä on saatavilla vertaistukea runsaastikin, mutta aikuisten keskustelukumppaneiden läsnäolo olisi myös suotavaa. Tällä kyselyllä selvitettiin nuorten omaa mielipidettä turvallisten aikuisten läsnäolosta IRC-Galleriassa ja netissä. Kyselyyn vastanneet nuoret olivat melko aktiivisia internetin käyttäjiä. Vastanneista 45 prosenttia käyttää internetiä 1-2 tuntia päivässä ja 28 prosenttia jopa 3-4 tuntia päivässä. Pojat käyttivät internetiä hieman enemmän kuin tytöt. Pojista neljäsosa ilmoitti käyttävänsä internetiä yli neljä tuntia päivässä, kun tytöistä vain 13 prosenttia kuului tähän eniten käyttävien ryhmään. Tytöistä melkein puolet ilmoitti käyttävänsä internetiä 1-2 tuntia päivässä. Myös valtaosa pojista (37 %) vietti internetissä aikaa 1-2 tuntia. (Ks. tarkemmin taulukko 2). Nuorista 46 prosenttia mielsi internetin luontevammaksi tavaksi hakea tietoa kuin esimerkiksi käymisen virastoissa. Taulukko 2. Internetin käytön määrä sukupuolittain (N=7438) Internetin käytön määrä Alle tunnin 1-2 tuntia 3-4 tuntia Yli neljä tuntia Yhteensä Tytöt (f) % vastanneista ,0 % ,1 % ,4 % ,5 % ,0 % Pojat (f) % vastanneista 119 6,9 % ,3 % ,6 % ,2 % ,0 % 2. Virtuaalisten nuorisotyötilojen tunnettavuus nuorten keskuudessa Olisi hienoa pystyä keskustelemaan esim netari yhteisössä jonkun luotettavan ihmisen kanssa, esim nuorisotyöntekijän tai poliisin, mutta aina kun itse olen ajatellut mennä chattiin tämä on ilmoittanut että mukaan mahtuu vain 25 ja että paikka on täynnä. Eli tilaa tarvitaan todellakin roimasti lisää!! Kyselyyn vastanneista nuorista 30 prosenttia on vieraillut joskus virtuaalisessa nuorisotyötilassa, kuten esimerkiksi Habbon Netari-tilassa tai IRC-Gallerian Netari-chatissa. Valtaosa nuorista (70 %) kuitenkin ilmoitti, ettei ole koskaan vieraillut minkäänlaisessa virtuaalisessa nuorisotyötilassa. Sukupuolten välillä ei ollut eroja siinä, oliko käynyt virtuaalisessa nuorisotyötilassa vai ei. Nuorten avoimissa vastauksissa tuli esille kritiikkiä siitä, ettei ole helppo ottaa kontaktia nuorisotyöntekijöihin verkon kautta. Nuoret eivät tietäneet, miten ja mistä nuorisotyöntekijän voi löytää esimerkiksi IRC-Galleriasta. Virtuaalisia nuorisotyötiloja ei ole tarkoitus mainostaa nuorten suosimissa verkkoyhteisöissä, sillä nuorisotyötilat ovat jo tällä hetkellä hyvin suosittuja ja jonot esimerkiksi yksityisiin keskusteluihin nuorisotyöntekijöiden kanssa ovat pitkiä. Nuorten kritiikki on aiheellista, mutta tämän hetkisten resurssien puitteissa virtuaalista nuorisotyötä ei voida erikseen mainostaa kaikille nuorille, vaikka virtuaaliselle nuorisotyölle olisi varmasti enemmän tarvetta. Nuorista 45 prosenttia ilmaisi, että heille on tärkeää tai erittäin tärkeää, että IRC-Galleriassa on läsnä myös turvallisia aikuisia. Vähemmistö (15 %) nuorista ajatteli, että IRC-Galleria on tarkoitettu ainoastaan nuorille, eikä aikuisille ole IRC-Galleriassa tarvetta.

7 7 3. Nuorten mielipiteitä nuorisotyöntekijöistä internetissä ja IRC-Galleriassa On hyvä että netissä nuorilla on mahdollisuus jutella turvallisten, aikuisten ihmisten kanssa ja saada heiltä tukea ja vastauksia nuoruusiän ongelmiin! Netarissa on usein kuitenkin liian suuri jonotusaika, jotta pääsee puhumaan yksityisesti ongelmistaan.. pitäisi olla lisää aikuisia, joiden kanssa voisi jutella ja jolta voisi kysyä. Nuorista 37 prosenttia ilmaisi, että heille on tärkeää tai erittäin tärkeää mahdollisuus keskustella nuorisotyöntekijän kanssa IRC-Gallerian Netari-chatissa. Nuorista 18 prosenttia ei kuitenkaan kokenut tätä mahdollisuutta lainkaan tärkeäksi omalla kohdallaan. Sen sijaan lähes puolet nuorista koki tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi mahdollisuuden keskustella yksityisesti nuorisotyöntekijän kanssa IRC-Galleriassa. Nuorista 17 prosenttia ei kokenut yksityistä keskustelua lainkaan tärkeäksi omalla kohdallaan. (Ks. tarkemmin taulukko 3.) Pojat kokevat vähemmän tärkeäksi mahdollisuuden keskustella nuorisotyöntekijän kanssa Netari-chatissa kuin tytöt. Tytöistä kaksi viidestä koki tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi mahdollisuuden keskustella chatin kautta nuorisotyöntekijän kanssa ja pojista vastaavasti vain neljäsosa. Tytöistä sen sijaan puolet ja pojista 31 prosenttia piti mahdollisuutta keskustella nuorisotyöntekijän kanssa yksityisesti tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Tytöt siis näyttävät kokevan tärkeämmäksi mahdollisuuden tavoittaa nuorisotyöntekijä netin kautta kuin pojat. Ikäryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja siinä, kuinka tärkeäksi nuoret kokivat nuorisotyöntekijöiden tavoitettavuuden IRC-Galleriassa. Taulukko 3. Kuinka tärkeää nuorille on mahdollisuus keskustella nuorisotyöntekijän kanssa IRC- Galleriassa? Kuinka tärkeää sinulle on seuraavat asiat? Mahdollisuus keskustella nuorisotyöntekijän kanssa IRC- Gallerian Netarichatissa (N=7438) Mahdollisuus keskustella nuorisotyöntekijän kanssa yksityisesti IRC-Galleriassa (N= 7433) 1 ei lainkaan tärkeää erittäin tärkeää Yhteensä 18,4 % 18,5 % 25,8 % 23,9% 13,4 % 100,0 % 17,2 % 14,7 % 20,7 % 25,3 % 22,1 % 100,0 % 4. Nuorten mielipiteitä poliisista internetissä ja IRC-Galleriassa Ehdottomasti mahdollisuus keskustella asioista poliisin kanssa. Varsinkin yksityinen keskustelu pitäisi mahdollistaa. Netissä kynnys tulla kysymään jotakin mieltä painavaa asiaa on matalampi kuin kasvotusten tai soittamalla. Moni ei viitsi/uskalla mennä poliisille puhumaan asiasta, itse mukaan luettuna. Kun tietää, että poliisi olisi täällä netissä nimenomaan omia kysymyksiä varten, ei tule tunne että häiritsisi toisen työtä. Kyselyyn vastanneista nuorista 36 prosenttia on joskus vieraillut tai etsinyt tietoa poliisin Internetsivuilta. Suurin osa nuorista kuitenkin ilmoitti, ettei ollut koskaan vieraillut poliisin sivuilla (64 %). Pojat (47 %) olivat vierailleet poliisin sivuilla hieman useammin kuin tytöt (33 %). Nuorilta kysyttiin myös, kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana nuorella on ollut tarve kysyä poliisilta jotakin

8 8 asiaa. Reilu kolmasosa vastasi, että ei kertaakaan ja reilu neljäsosa ilmoitti tarpeen olleen 1-2 kertaa. (Ks. tarkemmin taulukko 4.) Sukupuolten välillä ei ollut näiden kysymysten kohdalla merkittäviä eroja. Taulukko 4. Kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana sinulla on ollut tarve kysyä poliisilta jotakin asiaa? Lukumäärä Prosenttia ei kertaakaan ,6 % 1-2 kertaa ,2 % 3 kertaa tai useammin 312 4,2 % Yhteensä ,0 % Kun nuorilta kysyttiin, kuinka usein nuorella on ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana tarve ilmoittaa poliisille rikoksesta, vastasi suurin osa (79 %), että tällaista tarvetta ei ole ollut kertaakaan. Kuitenkin lähes viidesosalla vastanneista on ollut tarve ilmoittaa rikoksesta 1-2 kertaa. (Ks. tarkemmin taulukko 5.) Tyttöjen ja poikien vastauksissa ei tässäkään kysymyksessä ollut merkittäviä eroja. Taulukko 5. Kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana sinulla on ollut tarve ilmoittaa poliisille rikoksesta? Lukumäärä Prosenttia ei kertaakaan ,0 % 1-2 kertaa ,8 % 3 kertaa tai useammin 165 2,2 % Yhteensä ,0 % Myös poliisien kohdalla nuoret tuntuvat arvostavan enemmän mahdollisuutta keskustella internetissä yksityisesti kuin chatin kautta. Nuorista 28 prosenttia piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että IRC-Galleriassa on mahdollisuus keskustella Netari-chatissa poliisin kanssa. Vastaavasti 39 prosenttia piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä mahdollisuutta keskustella poliisin kanssa yksityisesti. Tytöistä suurempi osa (42 %) pitää yksityisiä keskusteluja poliisin kanssa tärkeänä tai erittäin tärkeänä ja pojista vastaavasti 32 prosenttia. Noin viidennes nuorista ei koe lainkaan tärkeäksi mahdollisuutta keskustella poliisin kanssa Netari-chatissa tai yksityisesti. (Ks. tarkemmin taulukko 6.) Taulukko 6. Kuinka tärkeää nuorille on mahdollisuus keskustella poliisin kanssa IRC-Galleriassa? Kuinka tärkeää sinulle on seuraavat asiat? Mahdollisuus keskustella poliisin kanssa IRC- Gallerian Netarichatissa (N=7460) Mahdollisuus keskustella poliisin kanssa yksityisesti IRC-Galleriassa (N=7449) 1 ei lainkaan tärkeää erittäin tärkeää Yhteensä 22,2 % 23,1 % 26,5 % 18,6 % 9,6 % 100,0 % 20,8 % 18,9 % 21,2 % 22,5 % 16,6 % 100,0 %

9 9 5. Mistä asioista nuoret haluaisivat keskustella poliisin kanssa IRC-Galleriassa? Hieno juttu, että nykyään netin kautta saa yhteyden poliisiin, sillä pikkujuttujen takia ei kiinnosta lakikirjaa pläräillä ja kavereiden tieto ei aina ole fakta. :) Kun nuorilta kysyttiin, mistä seuraavista asioista he olisivat kiinnostuneet keskustelemaan poliisin kanssa, vastasi moni nuori, ettei ole lainkaan kiinnostunut keskustelemaan juuri näistä aiheista poliisin kanssa. Vastanneiden joukossa oli kuitenkin nuoria, joita kiinnosti keskustelu poliisin kanssa. Tärkeimmiksi keskusteluaiheiksi (kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut) kyselyyn vastanneiden nuorten keskuudessa näyttivät nousevan ajokorttiin liittyvät asiat (33 %), nuorten rikosoikeudellinen vastuu (31 %) ja nettikiusaaminen sekä netin laittomuudet (28 %). (Ks. tarkemmin taulukko 7.) Taulukko 7. Mistä asioista nuoret ovat kiinnostuneita keskustelemaan poliisin kanssa IRC- Galleriassa? Poliisin kanssa kiinnostaa keskustella Ajokorttiin liittyvät asiat Mopoiluun liittyvät asiat Päihteet (esim. Alkoholi ja huumausaineet) Nuorten rikosoikeudellinen vastuu Poliisi ammattina/poliisiksi pyrkiminen Graffiteihin liittyvät asiat Teräaseiden hallussapito Nettikiusaaminen ja netin laittomuudet 1 en lainkaan kiinnostunut erittäin kiinnostunut Yhteensä 28,6 % 18,0 % 20,5 % 20,9 % 11,9 100,0 % ,8 % 18,2 % 16,7 % 16,3 % 11,0 % 100,0 % ,0 % 20,5 % 20,8 % 17,9 % 9,8 % 100,0 % ,4 % 19,0 % 23,8 % 21,1 % 9,6 % 100,0 % ,4 % 20,6 % 16,3 % 13,6 % 10,1 % 100,0 % ,6 % 20,7 % 16,3 % 11,0 % 7,4 % 100,0 % ,5 % 21,3 % 17,7 % 11,8 % 7,7 % 100,0 % ,4 % 19,8 % 20,6 % 16,8 % 11,3 % 100,0 % 7412 N Tyttöjen ja poikien mielipiteissä ei ollut merkittäviä eroja siinä, mistä aiheista he olivat kiinnostuneita keskustelemaan poliisin kanssa. Nuorilla oli myös mahdollisuus ilmaista, mikäli he haluaisivat keskustella joistakin muista asioista poliisin kanssa. Avoimissa vastauksissaan nuoret nostivat esille useimmiten muun muassa seuraavia keskusteluteemoja: kiusaaminen, uhkailu netissä, pahoinpitelyt, perheväkivalta, nuorten oikeudet, pedofilia, koulu-uhkaukset, koulukiusaaminen, rahapelit, piratismisi ja tekijänoikeuslait. Joo tota noin, noiden kysymysten esittäminen poliisille esim mopoilu, rikosoikeudellinen vastuu yms kiinnostaa. Näistä löytyy lakipykäliä, mutta kuka niitä jaksaa etsiä? Ja ne pitäisi vielä kääntää nuorten kielelle, koska kirjakieltä ja sanamuotoja ei joko ymmärretä tai ei jakseta lukea pitkiä lauseita. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi, vastaus kyllä/ei ja perustelu, sekä esimerkki-tyylisiä lyhyitä faktoja olisi kiva saada käden ulottuville.

10 10 Nuoret kokivat kyselyn mukaan internetin selvästi helpommaksi tavaksi lähestyä aikuisia, kuten poliiseja, kysymystensä kanssa. Osa nuorista myös koki, että ymmärrettävää tietoa esimerkiksi lakiasioista pitäisi olla helpommin saatavilla nuorille. Nuorista yli puolet on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että uskaltaisi paremmin kysyä asioita poliisilta netissä kuin kasvotusten. Vastanneista 10 prosentilla on jo valmiina mielessään kysymyksiä poliisille. Neljäsosa kyselyyn vastanneista nuorista oli myös sitä mieltä, että poliisin tavoitettavuus IRC-Gallerian Netarichatissa lisäisi turvallisuuden tunnetta palvelussa. (Ks. tarkemmin taulukko 8.) Taulukko 8. Mielipiteitä poliisin kanssa keskustelusta IRC-Galleriassa Mielipiteesi seuraavista asioista 1 täysin eri mieltä täysin samaa mieltä Yhteensä Uskaltaisin paremmin kysyä asioita poliisilta netissä kuin kasvotusten (N= 7450) Minulla on jo mielessäni kysymyksiä poliisille, joita haluaisin heiltä kysyä IRC- Galleriassa (N=7404) Poliisin tavoitettavuus IRC-Gallerian Netari-chatissa lisäisi turvallisuuden tunnettani IRC- Galleriassa (N=7413) 12,4 % 10,7% 20,3 % 22,3 % 34,3 % 100,0 % 53,6 % 23,1 % 13,0 % 5,5 % 4,9 % 100,0 % 23,1 % 22,7 % 28,4 % 14,4 % 11,4 % 100,0 % 6. Nettikiusaaminen Kyselyssä kartoitettiin myös nuorten kokemuksia nettikiusaamisesta. Nettikiusaaminen nousi kyselyssä yhdeksi tärkeimmistä teemoista, joista nuoret halusivat keskustella IRC-Galleriassa poliisin ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Kyselyyn vastanneista nettikiusaamisen tai häirinnän kohteeksi kertoi joutuneensa viimeisen vuoden aikana 32 prosenttia nuorista. Tämä on melko suuri luku, sillä Mannerheimin Lastensuojeluliiton keräämän internetin kuvagalleriakyselyn (2007) mukaan 19 prosenttia vuotiaista oli kokenut nettikiusaamista viimeisen vuoden aikana (Mustonen & Peura, 2007). Käsillä olevaan kyselyyn vastanneista tytöt (33 %) olivat kärsineet hieman poikia (29 %) enemmän nettikiusaamisesta viimeisen vuoden aikana. Nuorimmat käyttäjät olivat kokeneet enemmän kiusaamista kuin vanhemmat käyttäjät. Vastanneista 13-vuotiaista kiusatuksi oli tullut viimeisen vuoden aikana 44 prosenttia kun taas 17-vuotiaista vain 27 prosenttia. Nuorimmilla käyttäjillä on siis selvästikin vielä opettelemista hyvätapaisen käytöksen suhteen internetissä. Netiketti on osa mediataitoja ja mediataidot kehittyvät iän myötä. Nuorimmilla käyttäjillä voi olla

11 11 aluksi vaikeuksia toimia oikein verkkoyhteisöissä, koska heidän mediataidoissaan on vielä puutteita. Nettikiusaamisen muodot Yleisimpiä nettikiusaamisen muotoja ovat pilkkaavat kommentit, joita nettikiusatuiksi tulleista oli kohdannut 72 prosenttia. Pilkkaavat kommentit ovat yleensä haukkumista tai nimittelyä esimerkiksi ulkonäöstä tai mielipiteistä. Toiseksi yleisin nettikiusaamisen muoto ovat perättömät juorut, joista oli kärsinyt 42 % nettikiusatuista. Kiusatuista kaksi viidestä oli myös saanut seksuaalisia kommentteja. Kuvien luvattomaan levittämiseen oli törmännyt 18 prosenttia ja syrjintään 17 prosenttia kiusatuista. Identiteettivarkauden kohteeksi oli joutunut 12 prosenttia kiusatuista nuorista. Tällöin joku toinen esiintyy valheellisesti toisen henkilöllisyydellä tai nimimerkillä verkossa. Nuorista kymmenesosa ilmaisi, että nettikiusaaminen on ollut jotain muuta ikävää, kuten loukkaavia päiväkirja- ja blogimerkintöjä, uhkailua, henkilötietojen levittämistä, luvatonta videoiden levittämistä Youtube-palvelussa, rasistisia yhteisöjä ja kommentteja. (Ks. tarkemmin kuvio 2.) Lisäksi eräs nuori kirjoitti seuraavanlaisesta kiusaamiskokemuksesta: Koukutuin peliporukkaan ja sain loukkauksia niskaani ryhmän johtajalta ellen pelannut silloin kun hän tahtoi. pienen porukkamme jäsenet olivat vähätahtoisia ja elämättömiä. He jäivät, vieläkin koukussa, ja olen edelleen yhteydessä yhteen heistä. Tämä kyselyyn vastannut nuori oli kokenut, että peliyhteisön johtajan painostus pelaamiseen oli nettikiusaamista. Tämä johti nuoren mukaan siihen, että peliin jäi koukkuun. Joissakin verkkopeleissä voi olla riski, että tällainen yhteisöllisyys koukuttaa peliin. Verkkopeleissä on pelaajia ympäri maailmaa ja jos jokaiselta pelaajalta vaaditaan panostusta peliin vuorokauden ajasta riippumatta, saattaa muu elämä alkaa kärsiä pelaamisesta ja pelaamisesta voi muodostua ongelma.

12 12 Kuvio 2. Millaista kiusaamista nuoret ovat kokeneet? Nettikiusaamiseen reagoiminen Yli puolet (55 %) nuorista kertoo nettikiusaamisesta ystävälleen, mutta 37 prosenttia ei kerro kenellekään. Palvelun ylläpitoon kiusaamisen jälkeen otti yhteyttä 34 prosenttia nuorista, mutta 11 prosenttia lopetti palvelun käytön kokonaan. Vain 11 prosenttia kertoi kiusaamisesta omille vanhemmilleen ja opettajille kiusaamisesta kerrottiin vieläkin harvemmin (4 %). Nuorisotyöntekijään tai poliisin kiusatuiksi tulleista oli ottanut yhteyttä vain 2 prosenttia nuorista. Nuoria olisi syytä rohkaista enemmän kertomaan kiusaamisesta aikuisille. On valitettavaa, että niin suuri osa nuorista jää yksin kiusaamisen kanssa. On kuitenkin positiivista huomata, että yli puolet nuorista kertoo ainakin ystävälleen, eivätkä jää kiusaamisen kanssa aivan yksin. Kokemukset nettikiusaamisesta Käsillä oleva kysely tuotti samansuuntaisia tuloksia nettikiusaamisesta kuin aiemmat aihetta käsitelleet selvitykset (ks. esim. Mustonen & Peura, 2007). Suurin osa kiusatuiksi tulleista (82 %) ilmoitti, ettei kärsinyt kiusaamisesta. Kiusaamista kokeneista 14 prosenttia ilmoitti kärsineensä kiusaamisesta, mutta kiusaamiseen oli onnistuttu puuttumaan ja kiusaaminen oli saatu loppumaan. Kuitenkin 3 prosenttia kiusatuista kertoi, että kiusaaminen on ollut erittäin vakavaa ja kiusaaminen jatkuu edelleen.

13 13 Nuorista 18 prosenttia kertoi kiusanneensa itse muita netin kautta. Yleisin syy kiusaamiseen kiusaajien mukaan oli se, että he ajattelivat kiusan vain pienenä pilana, mutta katuivat kiusaamista jälkeenpäin (43 %). Kuitenkin 35 prosenttia nuorista ilmoitti, että piti nettikiusaamista vain pilailuna, josta kiusattu ei kärsi ja 19 prosenttia sanoi kiusanneensa, koska nettikiusaaminen ei ole niin vakavaa. Avoimissa vastauksissa yleisimmäksi muuksi syyksi nousi se, että oli ensin itse tullut kiusatuksi ja halusi sitten kiusata takaisin kostoksi. Netin käyttäytymistapoja, netikettiä, ja muita mediataitoja olisi hyvä harjoitella nuorten kanssa enemmän. Kiusaaminen on vakava ongelma ja siihen tulee puuttua niin netissä kuin netin ulkopuolellakin. 7. Johtopäätökset Käsillä olevan kyselyn mukaan valtaosa nuorista suhtautuu myönteisesti turvallisten aikuisten läsnäoloon internetissä. Nuoret toivat kuitenkin esille avoimissa vastauksissaan, että valvonnan sijaan he haluavat poliisit ja nuorisotyöntekijät IRC-Galleriaan nimenomaan kysymyksiään varten: Mielestäni olisi pelkästään pelottavaa ja turvallisuudentunnettani vähentävää jos poliisi olisi IRC- Galleriassa. Nettiyhteisöt eivät kaipaa poliisin aktiivista valvontaa. Sen sijaan olisi hyvä jos netissä voisi ottaa yhteyttä "johonkin luotettavaan aikuiseen" niin kuin se tässä oli ilmaistu (toki mahdollisuus puhua poliisillekin olisi ihan ok, valvontaa sen sijaan vastustan). IRC-Galleria olisi yksi melko hyvä kanava tähän koska se on niin suosittu ja näkyvästi esillä nuorten elämässä. Kysely osoittaa, että nuoret haluavat keskustella mieluummin yksityisesti nuorisotyöntekijöiden ja poliisin kanssa IRC-Galleriassa kuin chatin kautta. Nuoret toivat avoimissa vastauksissaan esille myös sen, että on tärkeä säilyttää oma anonyymiys tällaisissa keskusteluissa. nuorten tulisi saada puhua anonyyminä. monille esteeksi tulee kun oma nick näkyy keskusteluissa ja sitä kautta pääsee katsomaan kuvia yms. Avoimissa vastauksissa Netari-chatin nuorisotyöntekijöille annettiin joissakin kommenteissa palautetta siitä, että nuori koki, ettei aikuisella ollut tarpeeksi aikaa keskustella juuri hänen kanssaan. Nuorisotyöhön kuuluu myös ohjata nuorta etsimään apua tarvittaessa muualta, mutta joillekin nuorille tällainen ehdotus oli tuntunut loukkaukselta, sillä olihan nuori juuri tullut puhumaan omasta mielestään oikealle taholle ongelmistaan ja kaipasi kuuntelijaa juuri sillä hetkellä. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset, eikä varmasti kaikkien nuorten yksityiseen keskustelutarpeeseen pystytä tällä hetkellä verkkonuorisotyön piirissä vastaamaan. Mielestäni Netarin yksityischatissa koitetaan saada nuori mahdollisimman nopeasti vain pois siitä keskustelusta. Minulle on monta kertaa melkein heti sanottu "mitä jos juttelisit asiasta terveydenhoitajan tai muun aikuisen kanssa." eikö sinne yksityischattiin mennä juuri siksi juttelemaan, kun ei muille voi puhua? RAIVOSTUTTAVAA! Aikuisten, kasvattajien ja muiden nuorten parissa työskentelevien läsnäolo verkossa on toivottavaa. Nuoret tarvitsevat aikuisia kuuntelijoita internetin yhteisöissä myös vertaistuen lisäksi. Tämän kyselyn tavoitteena oli tuoda nuorten oma ääni kuuluviin siitä, miten he suhtautuvat poliisiin ja nuorisotyöntekijöihin verkossa. Kysely on kartoitus, jonka pohjalta tullaan suunnittelemaan ennaltaehkäisevää toimintaa nuorten parissa IRC-Galleriassa. Kyselyn tuloksia on myös mahdollista hyödyntää nuorisotyön toimintatapojen ja yhtenäisen työmallin kehittämistyössä. Verkkonuorisotyö on tärkeä kehittämisen kohde. Sen avulla voidaan tavoittaa ne nuoret, jotka eivät perinteisin nuorisotyön keinoin tule tavoitetuksi. Suuri osa nuorista viettää aikaansa erilaisissa verkon toimintaympäristöissä. Myös kasvattajien, nuorisotyöntekijöiden ja turvallisten aikuisten on mentävä sinne missä nuoret ovat. Mikä tärkeintä, kyselyn mukaan valtaosa nuorista toivottaa aikuiset tervetulleiksi omiin verkkoyhteisöihinsä.

14 14 Lähteet IRC-Galleria-sivusto. (2008). Ikäjakauma. Mustonen, A. & Peura, J. (2007). Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia Tulosten vertailua 2006 ja 2007.

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI. Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu

NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI. Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu Sosionomi amk 20.12.2010 TIIVISTELMÄ Kohderyhmäanalyysi tarkoituksena oli internetkyselyn avulla tuottaa uutta tietoa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

1 Kyselyn toteuttaminen

1 Kyselyn toteuttaminen 1 Kyselyn toteuttaminen Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni -kyselyn keväisin aina vuodesta 2001 lähtien. Kyselyn tarkoituksena on tuoda kuuluviin lasten omaa ääntä erityisesti internetin käyttöön

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely Koulupalaute

KiVa Koulu tilannekartoituskysely Koulupalaute Page 1 of 16 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2013 - Koulupalaute Tiirismaan peruskoulu Vastaajien lukumäärät 2009 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Kaikki luokat Tyttö 12 12 11 14

Lisätiedot

VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry

VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry Vuonna 2015 Suomessa on kv-adoptoituja noin 4 500, joista 1 000

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Mobiilikysely 2007. Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Mobiilikysely 2007. Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Mobiilikysely 7 Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 1 Kyselyn toteuttaminen Pelastakaa Lapset on toteuttanut lasten ja nuorten matkapuhelimen käyttöä selvittävän kyselyn syksyisin vuodesta 5 asti.

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA 2014 Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus Nuoret luupin alla 2014 -tutkimuksen päätulokset Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI on toteuttanut

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014

VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014 VIIDESLUOKKALAISTEN HY- VINVOINTISELVITYS 2014 Sosiaalitaito Socialkompetens Työpapereita: Emilia Leinonen, Satu Männistö, Merja Salmi Elokuu 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KOULU... 2 Kouluviihtyvyys...

Lisätiedot

Kiusaaminen varhaiskasvatusikäisten lasten parissa. Laura Kirves Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto 16.9.2011

Kiusaaminen varhaiskasvatusikäisten lasten parissa. Laura Kirves Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto 16.9.2011 Kiusaaminen varhaiskasvatusikäisten lasten parissa Laura Kirves Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto 16.9.2011 Ohjaavat asiakirjat Varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu YK lapsen oikeuksien yleissopimukseen:

Lisätiedot

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA Palautekyselyn tulokset (N=22) Palautekyselyyn vastasi 16 naista ja kuusi miestä eli 22 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 69 kohderyhmästä (kokonaisuutta

Lisätiedot

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö Lapset ja Internetin turvallinen käyttö 1 JOHDANTO... 1 2 VANHEMPIEN VASTUU... 1 2.1 Internetin käytön seuraaminen... 1 2.2 Suodatinohjelmat... 1 2.3 Henkilöllisyyden pitäminen salassa... 2 2.4 Kaupallisuus...

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Turvallinen internetin käyttö. Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj

Turvallinen internetin käyttö. Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj Turvallinen internetin käyttö Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj Nuoret ja internet 57 % lapsista ja nuorista käyttää internetiä huoneessaan, 39 % kotona muualla kuin

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Mielenterveysbarometri 2015

Mielenterveysbarometri 2015 Sakari Nurmela TNS Gallup Oy Tutkimuksen tavoitteena: selvittää mielenterveyskuntoutujien arkipäivään liittyviä asioita ja ongelmia, tutkia käsityksiä mielenterveyskuntoutujista ja mielenterveysongelmista,

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2011 Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Nuoret ja sosiaalinen media

Nuoret ja sosiaalinen media Nuoret ja sosiaalinen media Marko Masco Seppälä & Kosti Pasanen Move - Monialainen verkkonuorisotyön hanke Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut Nuoret ja internet Aikuiset mieltävät internetin

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Kumppanuuskyselyn tulokset. Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio

Kumppanuuskyselyn tulokset. Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio Kumppanuuskyselyn tulokset Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio Vastaajat ja toimintasektori yksityinen 11 kolmas sektori julkinen Kysely 0.-30..013, yhteensä vastaajaa eli % kohderyhmästä Vapaat

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Kiusaamisen kipeät arvet LASTEN. vertaissuhdetaidot. Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen. Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM

Kiusaamisen kipeät arvet LASTEN. vertaissuhdetaidot. Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen. Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM Kiusaamisen kipeät arvet 8.3.2016 LASTEN vertaissuhdetaidot Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM KIUSAAMINEN KOSKETTAA KOKO LAPSIRYHMÄÄ. Tässä puheenvuorossa keskitymme

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Riitta Rajala

Riitta Rajala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajat - (N = 11) Riitta Rajala 29.4.2011 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen koululaisten aamu-

Lisätiedot

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA.

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. Esitys käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen dynamiikkaa. Se tuo näkyviin ne tunteet, joita lapsi joutuu piilottelemaan

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot