SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ"

Transkriptio

1 SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ

2 LÄÄKEAINERYHMÄT 1. SYDÄNGLYKOSIDIT 2. RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET 3. VERISUONIA LAAJENTAVAT LÄÄKKEET 4. KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT 5. DIUREETIT 6. ADRENERGISTA AKTIIVISUUTTA VÄHENTÄVÄT LÄÄKEAINEET 7. VEREN HYYTYMISEEN VAIKUTTAVAT LA:t 8. ANEMIALÄÄKKEET

3 SYDÄNGLYKOSIDIT - digitoksiini, lanatosidi A+C digoksiini - Voimistavat sydämen supistumiskykyä ja vaikuttavat sydämen rytmiin, lyöntitiheyteen vajaatoimintaisen sydämen kammiot tyhjenevät paremmin sydämen koko pienenee - Vaikutus autonomiseen hermostoon; terapeuttisilla annoksilla parasympaattinen vaikutus, toksisilla sympaattinen ( rytmihäiriöitä, sydän lyö itsensä hengiltä ) - Diastolessa laskimoveren tulo sydämeen helpottuu laskimopaine veren virtaus paranee sydämen minuuttitilavuus kasvaa

4 - Eteis-kammiosolmukkeen refraktaarivaihe pitenee sydänlihas ehtii palautua lyöntien välillä - Eteisvärinä helpottuu - Terapeuttinen leveys hyvin kapea + INTERAKTIOT - Rytmihäiriöt, vajaatoiminnan paheneminen - Toksisuutta lisäävät mm. munuaisten vajaatoiminta, suuri digoksiinin ylläpitoannos, potilaan korkea ikä Kinetiikka: - Muuttumattomana virtsaan digoksiinin + kreatiinin eritys suoraan suhteessa toisiinsa - T½ plasmassa tuntia, Cmax 1-4 tunnissa

5 RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET - Rytmihäiriöitä voi ilmetä lähes kaikissa sydämen sähköisten tapahtumien vaiheissa (EKG) - Aina oire muusta sairaudesta: sepelvaltimotauti + angina pectoris sydänlihastulehdus + muut sydänlihassairaudet läppäviat + läppien sairaudet elektrolyyttihäiriöt, verenkierron kuormittuminen - Proarytmia = lääkkeiden haittavaikutukset

6 RYHMÄ IA LA:t heikentävät kaliumin ulosvirtausta soluista refraktaariaika + aktiopotentiaalin kesto Kinidiini - Eteisvärinä normaaliksi sinusrytmiksi & normaalin sinusrytmin ylläpito - GI-kanavaoireita 1/3 keskeyttää hoidon - Vakavia haittoja: sinuspysähdys, eteis-kammiokatkos, kammiotakykardia, kammiovärinä, asystole ( ) - Kontraindikaatiot: 2. / 3.asteen eteis-kammiokatkokset, digitalismyrkytys, maksan / munuaisten vajaatoiminta

7 Disopyramidi - Vaikutukset kuten kinidiinillä, T½ 4-8 tuntia - Haittoja: ummetus, virtsaretentio, näköhäiriöt, phv; sydänsairailla myös sydämen vajaatoimintaa RYHMÄ IB - Kaliumin ulosvirtaus soluista aktiopotentiaalin kesto lyhenee Lidokaiini (T½1-2) ja meksiletiini (T½ 9-12h) - Hapenpuutteesta johtuviin takyarytmioihin - Hoitoannoksilla ei haittoja uneliaisuus, kiihtymys, epileptiset kohtaukset, tajunnan häiriöt, trombosytopenia (meksiletiini)

8 RYHMÄ IC - Kammioiden johtumisnopeus Flekainidi (T½ 7-22h) - Johtuminen hidastuu eteis-kammiosolmukkeessa + Hisin kimpussa + Purkinjen säikeissä QT-aika pitenee, kun syke hidastuu - Haittoja: pyörrytys, näköhäiriöt, phv, oksentelu - Kammiotakykardia + kammiovärinä (sydänsairailla) Propafenoni (T½ 6h) - Hidastaa johtumisnopeutta; suurina annoksina pidentää aktiopotentiaalin kestoa - Eteis- ja kammioperäisiin rytmihäiriöihin

9 RYHMÄ II - β 1 - / β 2 -reseptoreiden salpaus selektiivisesti / epäselektiivisesti mm. depolarisaatio ja johtuminen eteis-kammiosolmukkeessa hidastuvat - Sympaattisen hermoston liiallinen aktiivisuus - Kontraindikaatioita: sairas sinussolmuke, hidas sydämen syketaajuus, eteiskammiokatkokset EPÄSELEKTIIVISET (β 1 + β 2 ): - Pindololi, timololi, karvediloli, propranololi, labetaloli, oksprenololi, sotaloli

10 β 1 -SELEKTIIVISET eli KARDIOSELEKTIIVISET: - Bisoprololi, betaksoli, atenololi, metoprololi, asebutoli, seliprololi, esmololi HAITTOJA: - Hengenahdistus astmaatikoilla - Perifeerisen verenkierron heikkeneminen - Hypoglykemian havaitseminen + hoito vaikeutuvat - Väsymys, unettomuus, painajaisunet, masennus - Lihasheikkous

11 RYHMÄ III - Pidentävät aktiopotentiaalin palautumisvaihetta Sotaloli (T½ 7-18h) - Antiarytmisten vaikutustensa luonteen vuoksi voidaan luokitella ryhmiin II tai III - Salpaa kaliumkanavia QT-ajan voimakas piteneminen säännöllinen EKG:n seuranta! Amiodaroni - Tehokkaimpia LA:ta eteisperäisiin rytmihäiriöihin ja vaikeisiin kammioperäisiin rytmihäiriöihin - Pidentää aktiopotentiaalin kokonaiskestoa

12 - Merkittävä refraktaari- ja QT-ajan piteneminen & sinustaajuuden hidastuminen (p.o.) - i.v. verenpaine, verenkierron ääreisvastus & koronaariverenkierron vastus - Haittoja: ummetus, vapina, heikentynyt muisti, sarveiskalvon samentumat, valoherkkyys häviävät hoidon loputtua - Kilpirauhasen toimintahäiriöitä ja sairauksia (jodi!) - Hyvin poikkeuksellinen farmakokinetiikka: eliminaatioaika 1-2kk, T½ 1-3 viikkoa, yli 95% sitoutuminen plasman proteiineihin & erittäin suuri jakautumistilavuus rajoittavat käyttöä

13 Ibutilidi - Uusin ryhmän III rytmihäiriölääke - Pidentää aktiopotentiaalin kestoa & viivästyttää repolarisaatiota - Vain sairaalakäyttöön RYHMÄ IV - Spontaani depolarisaatio + tasannevaiheen kesto lyhenevät sydämen supistusvoima heikkenee - Eivät yleensä tehoa kammioperäisiin arytmioihin Verapamiili + diltiatseemi (T½ 2-6h) - Tehokkaita eteisperäisiin rytmihäiriöihin - Hidastavat Ca-sisäänvirtausta sydänsoluihin

14 MUUT RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET Adenosiini = kaikissa soluissa esiintyvän ATP:n metabolian lopputuote, joka estää adrenergisen stimulaation aiheuttamaa kammiotakykardiaa - T½ veressä vain 1-2 sekuntia i.v. vaikutus sekunnin kuluttua - Supistaa keuhkoputkia & laajentaa verisuonia - Nopea eliminaatio haittavaikutukset nopeasti ohi meneviä; punoitus, huimaus, hengenahdistus - EI ASTMAATIKOILLE!!! Digoksiini

15 INTERAKTIORISKEJÄ: - useilla rytmihäiriölääkkeillä kapea terapeuttinen leveys yliannostuksen vaara ilmeinen - Digoksiini kinidiini / verapamiili / amiodaroni - Amiodaroni antikoagulantit - Entsyymi-induktorit, mm. rifampisiini disopyramidin + kinidiinin hoitoteho kärsivät - Kinidiini CYP 2D6 inhibiittori estää mm. flekainidin ja metoprololin eliminaatiota - Elektrolyyttihäiriöt hyperkalemia lisää, hypokalemia vähentää rytmihäiriölääkkeiden vaikutuksia veren elektrolyytti- & happo-emästasapaino ensin kuntoon!!!

16 VERISUONIA LAAJENTAVAT LA:t - Tärkein vasodilatoiva tekijä on typpioksidin (NO) tuotanto verisuonten endoteelisoluissa - NO:lla yhdessä endoteelin tuottaman prostasykliinin (PGE 2 ) kanssa trombosyyttiaggregaatiota estävä vaikutus 1. ORGAANISET NITRAATIT - Rentouttavat endoteelin sileää lihasta vapauttamalla NO:ia vasodilataatio välivaiheiden kautta - Teho riippuu nitraattien kyvystä vapauttaa NO:ia

17 - Vähentävät sydämen työmäärää & laajentavat verisuonia Laskimoiden laajeneminen laskimopaluu molempien kammioiden loppudiastolinen tilavuus + paine iskutilavuus systolinen + keskiverenpaine sydämen kuormitus sydämen hapentarve & -kulutus iskeeminen (sepelvaltimoista johtuva) sydänkipu hellittää - Pienillä annoksilla punoitusta + päänsärkyä kasvojen + kaulan + aivokalvojen pienten valtimoiden laajenemisen seurauksena - Laajentavat sepelvaltimoita angina pectoris potilailla sydänlihasperfuusion parantuminen

18 - Lamaavat keuhkoputkien sileää lihasta bronkodilataatio - Relaksoivat lyhytaikaisesti sappiteitä, kohtua, ruokatorvea, suolta & virtsanjohtimia ko. elinten kouristuksellisen kivun hoitoon KINETIIKKA: - Rasvaliukoisia imeytyvät hyvin suun limakalvolta, GI-kanavasta & ihon läpi - Glyseryylinitraatti: T½ 1-3 minuuttia, metaboloituu dinitraateiksi (2 aktiivista muotoa) - s.l. glyseryylinitraatti välttää ensikierron metabolian koko annos hyötykäyttöön pienetkin (n.0,1mg) annokset tehokkaita

19 - Isosorbididinitraatti isosorbidi-2-mononitraatti + isosorbidi-5-mononitraatti: kanta-aineen T½ plasmassa 45 minuuttia, metaboliiteilla 2+5 h - Imeytyy hyvin suun limakalvolta, mutta hitaammin kuin glyseryylinitraatti ei kohtauksiin!!! - p.o.-annosten oltava huomattavasti suurempia kuin s.l.-annosten ensikierron metabolia KÄYTTÖ: - Angina pectoris kipuun sepelvaltimotaudissa - Sydämen vajaatoiminnassa muun lääkityksen lisänä laskimoiden laajeneminen vajaatoimintaisen sydämen kuormitus vähenee ja olo helpottuu

20 - Akuutissa sydäninfarktissa edullisia vaikutuksia: 1. Sydänlihaksen happitasapaino paranee kuolioalue jää pienemmäksi kuin ilman nitraatteja 2. Kun vasemman kammion pumppausvoima heikkenee keuhkojen verentungos nitraatti helpottaa 3. Verenkierron ääreisvastus vasemman kammion pumppaustoiminta helpottuu 4. i.v.-anto infarktissa vaikutus helppo säätää optimaaliseksi & minimoida haitat

21 ANTOTAVAT: - s.l. ensisijainen angina pectoris kohtauksessa vaikuttaa heti kipu lievittyy 1-4 minuutissa - Profylaktisesti glyseryyli- & isosorbididinitraattia pienimmällä tehokkaalla annoksella (0,25 0,5mg) - p.o. vain isosorbidinitraatteja rasituksensietokyvyn parantamiseen ja angina pectoris-kipujen ehkäisyyn; antoväli vähintään 12 tuntia - p.c. glyseryylinitraatti voiteena / laastareina - i.v. suuri pitoisuus verenkiertoon nopeasti akuutin sydäninfarktin, sepelvaltimospasmin ja vaikean sydämen vajaatoiminnan hoitoon

22 HAITAT: Nitraattitoleranssi = pitkävaikutteisten nitraattien säännöllinen käyttö suurehkoilla annoksilla heikentää nitraattien CV-vaikutuksia Nitraattiriippuvuus = pitkävaikutteisten nitraattien tauoton käyttö nitraattialtistuksen keskeytyminen muutamaksi päiväksi vakavia angina pectoris kohtauksia, sydäninfarkti, jopa äkkikuolema nitraattiannoksen pienentäminen / lääkityksen lopettaminen hitaasti, useiden viikkojen aikana, annosta asteittain pienentäen - Yleisiä haittoja: päänsärky, hypotonia - Interaktioriskit! Esim. sildenafiili

23 2. NITROPRUSSIDI - vapauttaa NO:ia ilman solun LA-metaboliaa - Laajentaa valtimoita + laskimoita, lisää sydämen iskutilavuutta tehokas vasemman kammion vajaatoiminnan hoidossa (i.v. 1-2 min.) - Hypertensiivisen kriisin hoitoon - Natriumtiosyanaatin kertyminen elimistöön pitkäaikaisessa käytössä toksinen psykoosi - Vain erityisluvalla sairaaloissa - SILDENAFIILI, VARDENAFIILI, TADALAFIILI

24 3. ANGIOTENSIININ VAIKUTUSTA ESTÄVÄT LÄÄKEAINEET 1. Reniinin muodostuksen vähentäminen munuaisten jukstaglomerulaarisoluissa 2. Reniinin proteolyyttisen vaikutuksen estäminen angiotensinogeeniin 3. Angiotensiini II:n muodostumisen estäminen 4. Angiotensiinin AT 1 -reseptorien salpaus 5. Reniinin esto tehokkain tapa salvata reniiniangiotensiinijärjestelmä aliskireeni; myyntilupa Suomessa v alussa

25 3.1. ACE-ESTÄJÄT = angiotensiinikonvertaasin estäjät; salpaavat kaikkia angiotensiinin vaikutuksia ja tehostavat bradykiniinin vasodilatoivaa vaikutusta - Angiotensiini I aktiivinen angiotensiini II - Bradykiniinistä keuhkoärsytystä monille kuiva yskä - EI AT 1 -salpaajilla; eivät vaikuta bradykiniiniin - Aldosteronin erityksen väheneminen seerumin K-pitoisuus ACE-estäjien käyttäjille ei kaliumia säästäviä diureetteja - Enalapriili, rami-, lisino-, kapto-, kina-, perindopriili; monet aihiolääkkeitä

26 - Aktiivisen muodon T½ 2-20 tuntia otetaan yleensä 1x /vrk (enalapriili + kaptopriili tarvittaessa 2x) - Kohonneen verenpaineen, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon - Vaikean munuaisperäisen hypertonian hoitoon - ACE-estäjä + diureetti = tehokas yhdistelmä 3.2. AT 1 -SALPAAJAT = angiotensiinin AT 1 -reseptorin salpaajat = sartaanit - Laskevat verenpainetta yhtä tehokkaasti kuin ACEestäjät ilman bradykiniinin haittoja

27 - AT 1 -reseptorien stimulaatio verisuonet supistuvat NA:n vapautuminen hermopäätteistä lisääntyy verenpaine kohoaa - Sartaanit estävät AT 1 -reseptorien stimulaation - Sopivat munuaisperäisen hypertonian hoitoon - Varsin vähän haittavaikutuksia - Otetaan 1x /vrk - epro-, kande-, lo-, telmi-, valsartaani (osa prodrug) - T½ 2-24 tuntia (losartaani-telmisartaani) - Käyttö kuten ACE-estäjillä sepelvaltimotauti, sydän- ja/tai munuaisperäinen verenpainetauti

28 4. DOPEKSAMIINI - katekoliamiinijohdos, β 2 - sekä D1- ja D2- agonisti 5. ILOPROSTI - Prostasykliinianalogi; laajentaa kaiken kokoisia valtimoita + laskimoita 6. ALPROSTADIILI - Prostaglandiini PGE 1 -valmiste - Laajentaa verisuonia kaikissa kudoksissa

29 7. PRATSOSIINI - Selektiivinen α-reseptorin salpaaja laajentaa perifeerisiä valtimoita + laskimoita - Pääasiassa verenpainetaudin hoitoon, mutta myös sydämen vajaatoimintaan 8. DIPYRIDAMOLI - Trombosyyttivaikutustensa takia käsitellään veren hyytymiseen vaikuttavien LA:en yhteydessä 9. PAPAVERIINI 10. SYKLANDELAATTI 11. NIKOTIINIHAPPO

30 12. METYYLIKSANTIINIJOHDOKSET - Teofylliini, teofyllamiini (mm.) laajentavat sepelvaltimoita, lisäävät samalla sydämen kuormaa EI angina pectorikseen - Bronkodilataatio astmalääkkeeksi - Pentoksifylliini parantaa punasolujen muotoutuvuutta veren viskositeetti kudosten mikroverenkierto + hapensaanti (myös fibrinogeeni )

31 KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT - Pääasiassa kohonneen verenpaineen ja angina pectoriksen hoitoon - Verapamiili + diltiatseemi & dihydropyridiinijohdokset eli dipiinit amlo-, felo-, isra-, lerkani-, nife-, nilva-, nimo- & nisoldipiini - Vaikutus L-tyypin (long-lasting) Ca-kanaviin, joita on erityisesti verisuonten sileässä lihaksessa + sydämessä + aivoissa

32 - Estävät kalsiumin virtausta solun ulkoisesta tilasta solun sisään vapaan kalsiumin määrä solulimassa sydämen supistumisedellytykset lihas rentoutuu - Eteis-kammiojohtuminen hidastuu ja refraktaariaika pitenee - Sepelvaltimot laajenevat verenvirtaus sydämeen lisääntyy - Sepelvaltimospasmit laukeavat angina pectoris kipu ja kohtaukset helpottuvat - Perifeeriset verisuonet laajenevat verenkierron vastus verenpaine sydämen työmäärä ja hapenkulutus vähenevät

33 - Rentouttavat sileää lihasta myös esim. GIkanavassa ja hengitysteissä haittana joskus ummetusta. Bronkodilataation ansiosta turvallisia astmaatikoille - Saattavat estää trombosyyttiaggregaatiota? 1. Dihydropyridiinit =dipiinit - Vasodilataatio tehokkaimmillaan verenpainelääkkeinä - Nimodipiini erityisesti aivovaltimospasmin laukaisuun aivoverenvuodon hoidossa - Nisoldipiini angina pectorikseen

34 2. Verapamiili + diltiatseemi sepelvaltimotautiin + sydämen vajaatoimintaan 3. LA:t, joilla muitakin kuin sydän-/verisuonivaikutuksia - Mm. kalmoduliinin ja nopean Na + -K + -virran esto HAITTOJA: Dihydropyridiinit: - Päänsärky, huimaus, ihon kuumotus ja punoitus, alaraajaturvotukset - Voimakas vasodilataatio adrenerginen aktivaatio sydämen syketaajuus + minuuttitilavuus angina pectoris vaikeutuu

35 Verapamiili + diltiatseemi: - Ummetus (verapamiili) - Joskus sykkeen harveneminen sydämen pumppaustehon heikkeneminen - Ca-salpaajia EI SAA käyttää yhtä aikaa β-salpaajien kanssa ilman perusteltua kliinistä syytä!!! liiallinen salpaus sydänpysähdyksen vaara - CYP 3A4 INTERAKTIOT!!! Induktio + inhibitio

36 KINETIIKKA: Biologinen Proteiinei- T½ Aktiivisia mehyötyos.% hin sitout. taboliitteja Verapam. <20% 90% 3-7h On Diltiats % 80% 4-5h On Nifedip % 90% 4-5h Ei Amlod % 97% 35-45h Ei Felod. 15% 99% 10-16h Ei Israd. 17% 97% 8h Ei Nilvad % 98-99% 15-20h Ei Nimod. 10% 100% 5h Ei Nisold. 6% 100% 10h Ei ±100% maksametabolia (CYP 3A4) muuttumattomana virtsaan vain 0-5%

37 DIUREETIT - Veden + suolojen erittyminen virtsaan lisääntyy - Natrium sitoo elimistöön ylimääräistä nestettä turvotuksia Na poistuu neste osmoottisesti perässä tärkeintä siis liian Na:n poistaminen - Aldosteroni + ADH: vaikutus pääasiassa kokoojaputkissa veden reabsorbtio Na:n mukana verenkiertoon virtsa konsentroituu neste pidättyy kehoon = turvotus - Diureettien vaikutuskohteita tubuluksissa: Na + & Cl - reabsorptio glomerulussuodoksesta takaisin verenkiertoon H + & K + erittyminen glomerulussuodokseen

38 1. TIATSIDIDIUREETIT - estävät Na-reabsorptiota distaalisen tubuluksen alkuosassa inhiboimalla Na +,Cl - -kotransportteria Na:n, K:n, Cl:n + veden eritys verenpaine - Tehostavat merkittävästi muiden verenpainelääkkeiden vaikutusta - mm. HCT, indapamidi, trikloorimetiatsidi - Diureesi 1-4 tunnissa kestää HCT:n 6-24 tunnista trikloorimetiatsidin 1-2 vuorokauteen - Indapamidi Suomessa vain verenpainelääkkeenä

39 HAITTOJA: - hypokalemia, hypomagnesemia, hyperkalsemia - Liiallinen diureesi kuivumista, hypotoniaa varsinkin vanhuksille - Uraatin eritys vähenee kihtitaipumus - Heikko diabetogeeninen vaikutus - Veren triglyseridit ja kolesteroli saattavat nousta annos diabetes- / kolesteroliriskit häviävät ±kokonaan - Kemiallisesti sukua sulfonamideille + sulfonyyliureoille ristiallergiaa?!

40 2. LOOP-DIUREETIT eli LYHYTVAIKUTTEISET SUOLADIUREETIT - Furosemidi, bumetanidi; suoladiureetteina esim. tiatsideja selvästi tehokkaampia - Sulfonamidijohdoksia - Vaikutuspaikka Henlen lingon nouseva osa - Furosemidi vesiliukoinen imeytyy GI-kanavasta epätäydellisesti - Bumetanidi rasvaliukoinen imeytyy täydellisesti teho n. 40x furosemidiin verrattuna (/painoyksikkö) - Maksimaalinen diureettinen vaikutus yhtä suuri

41 - T½ molemmilla 2-3 tuntia munuaisten vajaatoiminnassa kolminkertainen - Estävät 20-30% Na+Cl:n takaisinimeytymisestä, tiatsidit 5-10% - Vaikutus minuutissa, kestää 4-6 tuntia - Kerta-annos 20-40mg furosemidia / 1mg bumetanidia 1-2 litraa virtsaa - Nopea vaikutus erityisen käyttökelpoisia mm. keuhkopöhön, hypertensiivisten kriisien & myrkytysten hoidossa - Annos voidaan turvallisesti nostaa 10-20x hyvä teho myös munuaisten vajaatoiminnassa (tiatsidit tehottomia)

42 - Enemmän tehoa enemmän haittoja: hypokalemia + muut elektrolyyttihäiriöt kuivuminen + muut nestetasapainon häiriöt verenkiertokollapsi lievästi diabetogeenisia virtsahappoa retentoiva vaikutus (kihti) Lisäävät kefalosporiinien + aminoglykosidien munuaistoksisuutta

43 3. KALIUMIA RETENTOIVAT DIUREETIT 3.1. Spironolaktoni - Aldosteronin kaltainen steroidi aldosteronin kilpaileva antagonisti - Yksinään käytettynä heikohko vaikutus, mutta annettaessa esim. tiatsidin kanssa tehokas diureesi 2-4 vrk:n kuluttua - Hyperkalemia kontraindisoitu!!! - Haittoja: uneliaisuus, lievät keskushermostooireet, miehille feminisoitumista - Heikko entsyymi-induktori; T½ tuntia

44 3.2. Triamtereeni & amiloridi - Vaikuttavat distaalisissa tubuluksissa estävät Na-reabsorptiota sekä K-/ Na-ionien vaihduntaa - Vaikutus riippumaton aldosteronista - Kaliumin erittyminen käytetään yleensä vain yhdessä muiden suoladiureettien kanssa hyperkalemian esto (hoitamaton hyperkalemia ) - Triamtereenin vaikutus n.10 tuntia, amiloridin n. vuorokauden (kerta-annos) - Haittoja: hyperkalemia, päänsärky, GI-oireet, ihottuma; triamtereenilla lisäksi seerumin folaattipitoisuuden megaloblastinen anemia

45 4. MUITA DIUREETTEJA 4.1. Hiilihappoanhydraasin estäjät - Suomessa asetatsoliamidi + dortsoliamidi - Tärkeämpiä glaukooman hoidossa 4.2. Osmoottiset diureetit - Mannitoli EI reabsorbtiota vesidiureesi NaCl eritys lisääntyy vain vähän - Annettava i.v. diureesi 3-6 minuutissa nopean vaikutuksen takia mm. aivoedeeman + myrkytysten hoitoon - HUOM! Jos diureesi ei käynnisty normaalisti, verenkiertoelimistö rasittuu vaarallisen paljon vain sairaalakäyttöön

46 ADRENERGISTA AKTIIVISUUTTA VÄHENTÄVÄT LA:t 1. SENTRAALISESTI VAIKUTTAVAT 1.1. Klonidiini - Stimuloi inhibitorisia α 2 reseptoreja sympaattinen tonus verenpaine laskee - Biologinen hyötyosuus hyvä, T½ tuntia

47 - Keskivaikean + vaikean verenpainetaudin sekä raskausajan hypertonian hoitoon - Voi kombinoida diureettiin / vasodilatoivaan LA:en - Tehokas LA, käyttö vähentynyt haitattomampien verenpainelääkkeiden yleistyttyä - Haittoja hoidon alussa: väsymys, huimaus, suun kuivuminen, impotenssi, ummetus - Käyttö lopetettava vähitellen (adrenergisesta aktivaatiosta johtuva kimmovaste)

48 1.2. Moksonidiini - Uusimpia verenpainelääkkeitä, T½ 2-3 tuntia - Stimuloi aivorungon I 1 -imidatsoliinireseptoireita sympaattinen tonus sentraalisen säätelyn kontrolli kevenee verenpaine laskee - Herkistää insuliinivastetta edullinen vaikutus diabeetikoilla - Ei vaikuta seerumin lipidiaineenvaihduntaan - Imeytyy hyvin GI-kanavasta, hyvin siedetty - haittoja: suun kuivuminen, huimaus, astenia (= toiminnallisia verenkierto-oireita ilman elimellistä vikaa) - Voimistaa alkoholin + rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksia - Kimmovastetta ei ole todettu lääkitys silti lopettava vähitellen

49 2. ADRENERGISIA β-reseptoreita SALPAAVAT LA:t eli β-salpaajat - β 1 -selektiiviset & epäselektiiviset (β 1 +β 2 ) - Vaikutukset tunnetaan hyvin, verenpaineen laskun tarkka mekanismi on edelleen epäselvä Syke, sydämen supistumistilavuus + minuuttitilavuus Reniinin eritys munuaisista vähenee Keskushermoston ja baroreseptoriheijasteen (=painereseptoreja, havainnoivat laskimoverenpainetta) kautta välittyviä vaikutuksia

50 Kaikki β-salpaajat laskevat verenpainetta yhtä tehokkaasti, teho säilyy pitkäaikaisessakin käytössä. Parhaimpia angina pectoris lääkkeitä! Sopivat useisiin verenpainelääkekombinaatioihin - Haittoja: astman paheneminen, perifeerisen verenkierron häiriöt/puutokset, syke laskee liikaa, hypoglykemiariski diabeetikoilla diabeetikolle kardioselektiivinen β-salpaaja! GI-kanavahaitat, epäedullisia lipidiaineenvaihdunnalle.

51 3. ADRENERGISIA α 1 -RESEPTOREITA SALPAAVAT LA:t (=α-salpaajat) - Pratsosiini salpaa selektiivisesti postsynaptisia α-reseptoreja & laajentaa perifeerisiä valtimoita verenpaine laskee

52 VEREN HYYTYMISEEN VAIKUTTAVAT LA:t 1. Luonnolliset antikoagulantit 2. Aktivoituneiden hyytymistekijöiden toimintaa estävät antikoagulantit 3. Hyytymistekijöiden synteesiä estävät antikoagulantit 4. Trombosyyttien toimintaa estävät LA:t 5. Trombolyyttiset LA:t = plasminogeenin aktivaattorit 6. Antifibrinolyyttiset LA:t

53 - Trombi = verihyytymä - Trombin muodostus keskeinen osa hemostaasia Verenvuoto tyrehtyy verisuonitrauman jälkeen - Verisuonivaurio suoni supistuu suonen endoteelisolujen + trombosyyttien + veren hyytymisjärjestelmän monimutkainen & -vaiheinen vuorovaikutusketju hyytymä (trombosyyttejä + fibriiniä) - Samaan aikaan veren hyytymisen kanssa käynnistyy myös hyytymää / hyytymistä rajoittava fibrinolyyttinen järjestelmä liuottaa tehtävänsä tehneen (= haavan tukkineen) trombin hajottamalla fibriiniä sitä mukaa kun vauriokohta paranee

54 MUTTA: - Trombi syntyy myös verisuonen endoteelin vaurioituessa, vaikka hemostaasin tarvetta ei ole ahtauttaa verisuonta - Trombi voi irrota endoteelin pinnasta / siitä voi lohjeta pala verenkierron mukana muualle elimistöön emboluksena ahtauttaa / tukkii paikallisen verenkierron Trombi / embolus sepelvaltimossa SYDÄNIN- FARKTI yleisin kuolinsyy Suomessa - Aivoverenkierron tukkeutuminen trombin / embolian seurauksena sairastavuus + kuolleisuus

55 - Keuhkoembolia = alaraajojen / lantion syvien laskimoiden tromboosin komplikaatio 1. LUONNOLLISET ANTIKOAGULANTIT - Prostasykliini estää trombosyyttiaggregaatiota terveessä suonessa - Antitrombiini III plasmassa esiintyvä proteaasi; inaktivoi monia hyytymistekijöitä - Endoteelisoluista erittyy paikallisesti hepariinisulfaattia stimuloi antitrombiinia - Lisäksi elimistöstä tunnistettu ainakin 4-5 luonnollista antikoagulanttia

56 2. AKTIVOITUNEIDEN HYYTYMISTEKIJÖIDEN TOIMINTAA ESTÄVÄT LA:t 2.1. Hepariini - Vapautuu terveessä elimistössä hyvin vähän - Vaikuttaa ±välittömästi i.v. Cmax 2-4 min. - 1mg hepariinia = 100 KY (=IU) - Monien välivaiheiden kautta estää fibrinogeenin muuttumisen fibriiniksi - Suurina annoksina trombosyyttiaggregaatio - Lievä anti-inflammatorinen + vasodilatoiva vaikutus

57 KINETIIKKA: - Maksametabolia, T½ 30 min. - 2½ h - EI läpäise istukkaa, ei kulkeudu äidinmaitoon - Hajoaa suolistossa anto jatkuvana laskimoinfuusiona / toistuvina annoksina laskimoon / pistämällä aine ihon alle KÄYTTÖ + HAITAT: - i.v. 4-6x /vrk, s.c. 12 tunnin välein - Tromboosiprofylaksia pienillä s.c. annoksilla - Keuhkoembolia ja syvät laskimotromboosit - Akuutti sydäninfarkti ja epästabiili angina pectoris

58 - Vaikutuksia tarkkailtava laboratoriokokeilla - Verenvuotoriskin kasvu muita oireita vain pitkäaikaisessa käytössä; trombosytopenia / hiusten lähtöä / osteoporoosi Antidoottina protamiinisulfaatti emäksinen protamiini + hapan hepariini stabiili kompleksi, jolla EI antikoagulanttivaikutusta Hepariinihoidon aikana EI saa käyttää trombosyyttien toimintaa estäviä LA:ta ASA, NSAID:t, dipyridamoli vuotoriski

59 2.2. Pienimolekyyliset hepariinit - Vuotoriski pienempi, antitromboottinen teho yhtä hyvä kuin hepariinilla - T½ huomattavasti pidempi kuin hepariinilla - Laboratorioseurantaa ei yleensä tarvita - 1-2x /vrk ihon alle pistettynä - Daltepariini, enoksapariini, nandropariini, tintsapariini, revipariini, danaparoidi

60 2.3. Trombiinin estäjät - Lepirudiini + desirudiini; spesifisiä trombiinin estäjiä s.c. injektiona tekonivelleikkausten yhteydessä tromboosiprofylaksiaan 3. HYYTYMISTEKIJÖIDEN SYNTEESIÄ ESTÄVÄT LA:t 3.1. Kumariini- ja indandionijohdokset - Estävät K-vitamiinin pelkistymistä maksassa hyytymistekijät eivät aktivoidu veri juoksevaa - p.o.-antikoagulanteilla hoitovaste noin viikon kuluttua Eivät käy nopeavaikutteisiksi antikoagulanteiksi

61 VARFARIINI (= 4-hydroksikumariini) - Imeytyy suolistosta ±täydellisesti; Cmax 3-9 h ruoka hidastaa imeytymistä - Läpäisee istukan, ei erity äidinmaitoon - 99% plasman proteiineihin sitoutuneena Vain 1% pääsee vaikuttamaan biologisesti - Runsas maksa- ja munuaismetabolia - Genetiikka + metabolianopeus T½ 20-55h!!! - S-varfariini (5x teho vs. R-varfariini) CYP 2C9:n kautta inhibiittorit, induktorit, interaktiot

62 - Antikoagulaatiovaikutuksessa suuria eroja yksilöiden välillä, mutta eroja myös samalla ihmisellä fysiologisesta tilasta riippuen - Varfariinihoito aloitetaan isommalla annoksella (10 mg/vrk) pienennetään vasteen mukaan 4-6 mg:aan/vrk) vaikutuksen yksilöllisyyden takia kiinteän annoksen käyttö ei onnistu verikokeet (INR-arvo =International Normalized Ratio; 0-10 hyytymäei hyydy lainkaan) - p.o. antikoagulanttihoito AINA profylaktista - Kontraindisoitu: raskaus + imetys, GI-kanavan haavaumat + kasvaimet, vaikea verenpainetauti, muista syistä lisääntynyt verenvuotoriski

63 - Ensiapuna tuoreplasman / hyytymistekijäkonsentraatin anto. Myös K-vitamiini (=fytomenadioni) käy oraalisten antikoagulanttien antidootiksi - Haittoja vähän / harvoin 4. TROMBOSYYTTIEN TOIMINTAA ESTÄVÄT LA:t - Trombosyyttien pinnalla monenlaisia reseptoreita plasmasta fysiologisia + kemiallisia signaaleja aktivaatio / inhibitio tasapaino?!? - Terveessä suonessa aktivoivia signaaleja on vähän ja lisäksi ehjä endoteeli tuottaa prostasykliiniä estää trombosyyttien aktivoitumista

64 - Vaurioituneessa verisuonessa aktivoivia tekijöitä on paljon: paljastuneet kollageenisäikeet trombosyyteistä + endoteelista vapautuva ADP, tromboksaani A 2 ja prostaglandiini H 2 hyytymiskaskadin tuottama trombiini - VALTIMOTROMBOOSIEN hoito + ehkäisy 4.1. Syklo-oksygenaasin estäjät - ASA + muut NSAID:t tromboksaanisynteesi ; vaikutus kestää trombosyytin eliniän (120vrk)

65 - Pieniannoksinen ASA keskeinen LA tromboosiprofylaksiassa, sepelvaltimotaudissa, angina pectoriksessa ja sydämen uusintainfarktien ehkäisemisessä (=sekundaariprofylaksia) Sydäninfarktin primaaripreventio? TIA-potilailla ASA parantaa ennustetta & ehkäisee kohtausten uusiutumista + aivoinfarkteja ASA + dipyridamoli sydämen ohitusleikkausten / pallolaajennusten jälkeen mg/1x/vrk, yleisimmin 100mg/1x/vrk

66 4.2. Trombosyyttien syklistä AMP:ia lisäävät LA:t - Dipyridamoli solunsisäisen tromboksaani A 2 :n tuotanto estyy Trombosyyttiaggregaatio & vasodilataatio - Yksinään heikko teho tromboosiprofylaksiassa ASA:n kanssa tehokas annos mg/vrk - Dipyridamoli + varfariini emboliaprofylaksiaan sydämen tekoläppäpotilailla - Runsas ensikierron metabolia + maksametabolia - T½ vain ½ -1 tuntia riittävän tehon saamiseksi annostelu 2-3x /vrk

67 4.3. ADP-reseptorien toimintaa estävät LA:t - Klopidogreeli + tiklopidiini + prasugreeli fibrinogeenin kiinnittyminen häiriintyy trombosyyttiaggregaatio estyy - Klopidogreeli iskeemisten tapahtumien ehkäisyyn potilailla, joilla jo ollut iskeeminen aivohalvaus / sydäninfarkti / perifeerinen valtimosairaus - Annos 75 mg/1x/vrk vuoden ajan - Trombosyyttiaggregaation esto alkaa 24 tunnissa max. teho 3-7 vrk:n kuluttua palautuu ennalleen 5 vrk:ssa

68 - Vähemmän GI-kanavahaittoja kuin ASA:lla, ihottumia huomattavasti enemmän - Vuotokomplikaatioita ±yhtä paljon - Tiklopidiini aivoinfarktien sekundaaripreventioon yksinään ASA:n kanssa sepelvaltimostenttien trombosoitumisen estoon (erityislupa!) - Huomattavasti enemmän + vakavampia (= hengenvaarallisia!) hematologisia haittoja kuin klopidogreelillä / ASA:lla verenkuvaa seurattava säännöllisesti ensimmäiset 3kk

69 4.4. Tromboksaanisyntetaasia estävät LA:t - Ridogreeli tehokas trombosyyttiaggregaation esto (> ASA) - Kliiniset tutkimukset käynnissä sydäninfarktin sairastaneilla & epästabiilia angina pectorista sairastavilla ei vielä myyntilupaa Suomessa 4.5. Glykoproteiini IIb/IIIa reseptorin salpaajat - Glykoproteiini IIb/IIIa trombosyyttien yhteen liittäjä hyytymisketjun loppupäässä (fibrinogeeni); yhteinen tekijä kaikissa trombosyyttiaggregaatioon johtavissa prosesseissa (rajoitetusti sairaaloissa)

70 4.6. Prostasykliinijohdokset - Iloprosti - Aktivoi fibrinolyysiä, T½ 30min, nopea metabolia - Runsaasti haittoja häviävät nopeasti käytön loputtua 5. TROMBOLYYTTISET LA:t Fibriinitrombien LIUOTUKSEEN; antikoagulantit profylaksiaan - Suuri aktiivisuus fibriiniin + fibrinogeeniin, joiden hajoamistuotteet estävät uuden fibriinin muodostumista - Fibrinolyyttinen + antikoagulanttinen vaikutus!

71 - Plasminogeeni (inaktiivinen) plasmiini (aktiivinen) (fibrinolysiini = plasmiini) Plasminogeeniaktivaattorit - Aktivoivat plasminogeenin plasmiiniksi systeeminen fibrinolyysi normaali hemostaasi häiriintyy vuotoriski huomattava 5.1. Streptokinaasi = β-hemolyyttisen streptokokin tuottama proteiini - Akuutti sydäninfarkti liuotushoitoon 6(-12) tunnissa ensioireista i.v. ½ -1 tunnin ajan - Muut valtimotromboosit & -emboliat, keuhkoembolia, syvä laskimotromboosi - Verenvuodot, verenpaineen lasku, bradykardia

72 5.2. Alteplaasi = elimistön oman plasminogeeniaktivaattorin (t-pa) geeniteknologialla tuotettu muoto (proteiini) ei allergiaa / anafylaksiaa - Käyttö kuten streptokinaasilla; i.v.-infuusiona 1½ -3 tunnin ajan, T½ 4-5 minuuttia 5.3. Reteplaasi = kuin alteplaasi, mutta voi sitoutua trombiin toistuvasti trombolyyttinen vaikutus parempi - T½ 15 minuuttia voidaan antaa kertaannoksina 5.4. Urokinaasi 5.5. Anistreplaasi aktiivinen VAIN sitouduttuaan fibriiniin

73 6. ANTIFIBRINOLYYTTISET LA:t = veren hyytymistä tehostavat + stabiloivat LA:t 6.1. Traneksaamihappo - Estää plasminogeenin muuttumista plasmiiniksi veren hyytyminen tehostuu; annostelu p.o. + i.v. - Verenvuodoissa / verenvuotovaaratilanteissa, synnytykseen liittyvissä vuodoissa, isojen leikkausten jälkeen, GI-kanavan verenvuodoissa, runsaiden kuukautisten hoitoon 6.2. Aprotiniini - Stabiloi veren hyytymistä, antifibrinolyyttinen - i.v.; käyttö kuten traneksaamihapolla

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinloc 5 mg tabletti Pinloc 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää pindololia 5 mg tai 10 mg. Apuaineet: Laktoosimonohydraatti.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KETO 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ketoprofeenia 25 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diurex mite tabletti Diurex tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Diurex mite tabletti sisältää 2,84 mg amiloridihydroklorididihydraattia, joka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sildenafil Sandoz 25 mg tabletti Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm.

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diuramin mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Amiloridihydrokloridi 2,5 mg ja hydroklooritiatsidi 25 mg Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 )

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 ) Akrivastiini C R06AX18 Soveltuu varauksin iäkkäille. Puolita annos jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat mm. väsymys, takykardia, huimaus ja päänsärky. Alendronaatti C M05BA04

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Linatera 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia: Jokainen tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, soikea, kupera, jakouurteinen tabletti, koodi: FM7 ja GEA toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, soikea, kupera, jakouurteinen tabletti, koodi: FM7 ja GEA toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Clotam 200 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 200 mg tolfenaamihappoa. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo.

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SPIRIVA 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi inhalaatiojauhekapseli sisältää 22,5 mikrog tiotropiumbromidimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fareston 20 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia. Apuaineet: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 (13) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,030 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia

Lisätiedot