SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ"

Transkriptio

1 SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ

2 LÄÄKEAINERYHMÄT 1. SYDÄNGLYKOSIDIT 2. RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET 3. VERISUONIA LAAJENTAVAT LÄÄKKEET 4. KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT 5. DIUREETIT 6. ADRENERGISTA AKTIIVISUUTTA VÄHENTÄVÄT LÄÄKEAINEET 7. VEREN HYYTYMISEEN VAIKUTTAVAT LA:t 8. ANEMIALÄÄKKEET

3 SYDÄNGLYKOSIDIT - digitoksiini, lanatosidi A+C digoksiini - Voimistavat sydämen supistumiskykyä ja vaikuttavat sydämen rytmiin, lyöntitiheyteen vajaatoimintaisen sydämen kammiot tyhjenevät paremmin sydämen koko pienenee - Vaikutus autonomiseen hermostoon; terapeuttisilla annoksilla parasympaattinen vaikutus, toksisilla sympaattinen ( rytmihäiriöitä, sydän lyö itsensä hengiltä ) - Diastolessa laskimoveren tulo sydämeen helpottuu laskimopaine veren virtaus paranee sydämen minuuttitilavuus kasvaa

4 - Eteis-kammiosolmukkeen refraktaarivaihe pitenee sydänlihas ehtii palautua lyöntien välillä - Eteisvärinä helpottuu - Terapeuttinen leveys hyvin kapea + INTERAKTIOT - Rytmihäiriöt, vajaatoiminnan paheneminen - Toksisuutta lisäävät mm. munuaisten vajaatoiminta, suuri digoksiinin ylläpitoannos, potilaan korkea ikä Kinetiikka: - Muuttumattomana virtsaan digoksiinin + kreatiinin eritys suoraan suhteessa toisiinsa - T½ plasmassa tuntia, Cmax 1-4 tunnissa

5 RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET - Rytmihäiriöitä voi ilmetä lähes kaikissa sydämen sähköisten tapahtumien vaiheissa (EKG) - Aina oire muusta sairaudesta: sepelvaltimotauti + angina pectoris sydänlihastulehdus + muut sydänlihassairaudet läppäviat + läppien sairaudet elektrolyyttihäiriöt, verenkierron kuormittuminen - Proarytmia = lääkkeiden haittavaikutukset

6 RYHMÄ IA LA:t heikentävät kaliumin ulosvirtausta soluista refraktaariaika + aktiopotentiaalin kesto Kinidiini - Eteisvärinä normaaliksi sinusrytmiksi & normaalin sinusrytmin ylläpito - GI-kanavaoireita 1/3 keskeyttää hoidon - Vakavia haittoja: sinuspysähdys, eteis-kammiokatkos, kammiotakykardia, kammiovärinä, asystole ( ) - Kontraindikaatiot: 2. / 3.asteen eteis-kammiokatkokset, digitalismyrkytys, maksan / munuaisten vajaatoiminta

7 Disopyramidi - Vaikutukset kuten kinidiinillä, T½ 4-8 tuntia - Haittoja: ummetus, virtsaretentio, näköhäiriöt, phv; sydänsairailla myös sydämen vajaatoimintaa RYHMÄ IB - Kaliumin ulosvirtaus soluista aktiopotentiaalin kesto lyhenee Lidokaiini (T½1-2) ja meksiletiini (T½ 9-12h) - Hapenpuutteesta johtuviin takyarytmioihin - Hoitoannoksilla ei haittoja uneliaisuus, kiihtymys, epileptiset kohtaukset, tajunnan häiriöt, trombosytopenia (meksiletiini)

8 RYHMÄ IC - Kammioiden johtumisnopeus Flekainidi (T½ 7-22h) - Johtuminen hidastuu eteis-kammiosolmukkeessa + Hisin kimpussa + Purkinjen säikeissä QT-aika pitenee, kun syke hidastuu - Haittoja: pyörrytys, näköhäiriöt, phv, oksentelu - Kammiotakykardia + kammiovärinä (sydänsairailla) Propafenoni (T½ 6h) - Hidastaa johtumisnopeutta; suurina annoksina pidentää aktiopotentiaalin kestoa - Eteis- ja kammioperäisiin rytmihäiriöihin

9 RYHMÄ II - β 1 - / β 2 -reseptoreiden salpaus selektiivisesti / epäselektiivisesti mm. depolarisaatio ja johtuminen eteis-kammiosolmukkeessa hidastuvat - Sympaattisen hermoston liiallinen aktiivisuus - Kontraindikaatioita: sairas sinussolmuke, hidas sydämen syketaajuus, eteiskammiokatkokset EPÄSELEKTIIVISET (β 1 + β 2 ): - Pindololi, timololi, karvediloli, propranololi, labetaloli, oksprenololi, sotaloli

10 β 1 -SELEKTIIVISET eli KARDIOSELEKTIIVISET: - Bisoprololi, betaksoli, atenololi, metoprololi, asebutoli, seliprololi, esmololi HAITTOJA: - Hengenahdistus astmaatikoilla - Perifeerisen verenkierron heikkeneminen - Hypoglykemian havaitseminen + hoito vaikeutuvat - Väsymys, unettomuus, painajaisunet, masennus - Lihasheikkous

11 RYHMÄ III - Pidentävät aktiopotentiaalin palautumisvaihetta Sotaloli (T½ 7-18h) - Antiarytmisten vaikutustensa luonteen vuoksi voidaan luokitella ryhmiin II tai III - Salpaa kaliumkanavia QT-ajan voimakas piteneminen säännöllinen EKG:n seuranta! Amiodaroni - Tehokkaimpia LA:ta eteisperäisiin rytmihäiriöihin ja vaikeisiin kammioperäisiin rytmihäiriöihin - Pidentää aktiopotentiaalin kokonaiskestoa

12 - Merkittävä refraktaari- ja QT-ajan piteneminen & sinustaajuuden hidastuminen (p.o.) - i.v. verenpaine, verenkierron ääreisvastus & koronaariverenkierron vastus - Haittoja: ummetus, vapina, heikentynyt muisti, sarveiskalvon samentumat, valoherkkyys häviävät hoidon loputtua - Kilpirauhasen toimintahäiriöitä ja sairauksia (jodi!) - Hyvin poikkeuksellinen farmakokinetiikka: eliminaatioaika 1-2kk, T½ 1-3 viikkoa, yli 95% sitoutuminen plasman proteiineihin & erittäin suuri jakautumistilavuus rajoittavat käyttöä

13 Ibutilidi - Uusin ryhmän III rytmihäiriölääke - Pidentää aktiopotentiaalin kestoa & viivästyttää repolarisaatiota - Vain sairaalakäyttöön RYHMÄ IV - Spontaani depolarisaatio + tasannevaiheen kesto lyhenevät sydämen supistusvoima heikkenee - Eivät yleensä tehoa kammioperäisiin arytmioihin Verapamiili + diltiatseemi (T½ 2-6h) - Tehokkaita eteisperäisiin rytmihäiriöihin - Hidastavat Ca-sisäänvirtausta sydänsoluihin

14 MUUT RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET Adenosiini = kaikissa soluissa esiintyvän ATP:n metabolian lopputuote, joka estää adrenergisen stimulaation aiheuttamaa kammiotakykardiaa - T½ veressä vain 1-2 sekuntia i.v. vaikutus sekunnin kuluttua - Supistaa keuhkoputkia & laajentaa verisuonia - Nopea eliminaatio haittavaikutukset nopeasti ohi meneviä; punoitus, huimaus, hengenahdistus - EI ASTMAATIKOILLE!!! Digoksiini

15 INTERAKTIORISKEJÄ: - useilla rytmihäiriölääkkeillä kapea terapeuttinen leveys yliannostuksen vaara ilmeinen - Digoksiini kinidiini / verapamiili / amiodaroni - Amiodaroni antikoagulantit - Entsyymi-induktorit, mm. rifampisiini disopyramidin + kinidiinin hoitoteho kärsivät - Kinidiini CYP 2D6 inhibiittori estää mm. flekainidin ja metoprololin eliminaatiota - Elektrolyyttihäiriöt hyperkalemia lisää, hypokalemia vähentää rytmihäiriölääkkeiden vaikutuksia veren elektrolyytti- & happo-emästasapaino ensin kuntoon!!!

16 VERISUONIA LAAJENTAVAT LA:t - Tärkein vasodilatoiva tekijä on typpioksidin (NO) tuotanto verisuonten endoteelisoluissa - NO:lla yhdessä endoteelin tuottaman prostasykliinin (PGE 2 ) kanssa trombosyyttiaggregaatiota estävä vaikutus 1. ORGAANISET NITRAATIT - Rentouttavat endoteelin sileää lihasta vapauttamalla NO:ia vasodilataatio välivaiheiden kautta - Teho riippuu nitraattien kyvystä vapauttaa NO:ia

17 - Vähentävät sydämen työmäärää & laajentavat verisuonia Laskimoiden laajeneminen laskimopaluu molempien kammioiden loppudiastolinen tilavuus + paine iskutilavuus systolinen + keskiverenpaine sydämen kuormitus sydämen hapentarve & -kulutus iskeeminen (sepelvaltimoista johtuva) sydänkipu hellittää - Pienillä annoksilla punoitusta + päänsärkyä kasvojen + kaulan + aivokalvojen pienten valtimoiden laajenemisen seurauksena - Laajentavat sepelvaltimoita angina pectoris potilailla sydänlihasperfuusion parantuminen

18 - Lamaavat keuhkoputkien sileää lihasta bronkodilataatio - Relaksoivat lyhytaikaisesti sappiteitä, kohtua, ruokatorvea, suolta & virtsanjohtimia ko. elinten kouristuksellisen kivun hoitoon KINETIIKKA: - Rasvaliukoisia imeytyvät hyvin suun limakalvolta, GI-kanavasta & ihon läpi - Glyseryylinitraatti: T½ 1-3 minuuttia, metaboloituu dinitraateiksi (2 aktiivista muotoa) - s.l. glyseryylinitraatti välttää ensikierron metabolian koko annos hyötykäyttöön pienetkin (n.0,1mg) annokset tehokkaita

19 - Isosorbididinitraatti isosorbidi-2-mononitraatti + isosorbidi-5-mononitraatti: kanta-aineen T½ plasmassa 45 minuuttia, metaboliiteilla 2+5 h - Imeytyy hyvin suun limakalvolta, mutta hitaammin kuin glyseryylinitraatti ei kohtauksiin!!! - p.o.-annosten oltava huomattavasti suurempia kuin s.l.-annosten ensikierron metabolia KÄYTTÖ: - Angina pectoris kipuun sepelvaltimotaudissa - Sydämen vajaatoiminnassa muun lääkityksen lisänä laskimoiden laajeneminen vajaatoimintaisen sydämen kuormitus vähenee ja olo helpottuu

20 - Akuutissa sydäninfarktissa edullisia vaikutuksia: 1. Sydänlihaksen happitasapaino paranee kuolioalue jää pienemmäksi kuin ilman nitraatteja 2. Kun vasemman kammion pumppausvoima heikkenee keuhkojen verentungos nitraatti helpottaa 3. Verenkierron ääreisvastus vasemman kammion pumppaustoiminta helpottuu 4. i.v.-anto infarktissa vaikutus helppo säätää optimaaliseksi & minimoida haitat

21 ANTOTAVAT: - s.l. ensisijainen angina pectoris kohtauksessa vaikuttaa heti kipu lievittyy 1-4 minuutissa - Profylaktisesti glyseryyli- & isosorbididinitraattia pienimmällä tehokkaalla annoksella (0,25 0,5mg) - p.o. vain isosorbidinitraatteja rasituksensietokyvyn parantamiseen ja angina pectoris-kipujen ehkäisyyn; antoväli vähintään 12 tuntia - p.c. glyseryylinitraatti voiteena / laastareina - i.v. suuri pitoisuus verenkiertoon nopeasti akuutin sydäninfarktin, sepelvaltimospasmin ja vaikean sydämen vajaatoiminnan hoitoon

22 HAITAT: Nitraattitoleranssi = pitkävaikutteisten nitraattien säännöllinen käyttö suurehkoilla annoksilla heikentää nitraattien CV-vaikutuksia Nitraattiriippuvuus = pitkävaikutteisten nitraattien tauoton käyttö nitraattialtistuksen keskeytyminen muutamaksi päiväksi vakavia angina pectoris kohtauksia, sydäninfarkti, jopa äkkikuolema nitraattiannoksen pienentäminen / lääkityksen lopettaminen hitaasti, useiden viikkojen aikana, annosta asteittain pienentäen - Yleisiä haittoja: päänsärky, hypotonia - Interaktioriskit! Esim. sildenafiili

23 2. NITROPRUSSIDI - vapauttaa NO:ia ilman solun LA-metaboliaa - Laajentaa valtimoita + laskimoita, lisää sydämen iskutilavuutta tehokas vasemman kammion vajaatoiminnan hoidossa (i.v. 1-2 min.) - Hypertensiivisen kriisin hoitoon - Natriumtiosyanaatin kertyminen elimistöön pitkäaikaisessa käytössä toksinen psykoosi - Vain erityisluvalla sairaaloissa - SILDENAFIILI, VARDENAFIILI, TADALAFIILI

24 3. ANGIOTENSIININ VAIKUTUSTA ESTÄVÄT LÄÄKEAINEET 1. Reniinin muodostuksen vähentäminen munuaisten jukstaglomerulaarisoluissa 2. Reniinin proteolyyttisen vaikutuksen estäminen angiotensinogeeniin 3. Angiotensiini II:n muodostumisen estäminen 4. Angiotensiinin AT 1 -reseptorien salpaus 5. Reniinin esto tehokkain tapa salvata reniiniangiotensiinijärjestelmä aliskireeni; myyntilupa Suomessa v alussa

25 3.1. ACE-ESTÄJÄT = angiotensiinikonvertaasin estäjät; salpaavat kaikkia angiotensiinin vaikutuksia ja tehostavat bradykiniinin vasodilatoivaa vaikutusta - Angiotensiini I aktiivinen angiotensiini II - Bradykiniinistä keuhkoärsytystä monille kuiva yskä - EI AT 1 -salpaajilla; eivät vaikuta bradykiniiniin - Aldosteronin erityksen väheneminen seerumin K-pitoisuus ACE-estäjien käyttäjille ei kaliumia säästäviä diureetteja - Enalapriili, rami-, lisino-, kapto-, kina-, perindopriili; monet aihiolääkkeitä

26 - Aktiivisen muodon T½ 2-20 tuntia otetaan yleensä 1x /vrk (enalapriili + kaptopriili tarvittaessa 2x) - Kohonneen verenpaineen, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon - Vaikean munuaisperäisen hypertonian hoitoon - ACE-estäjä + diureetti = tehokas yhdistelmä 3.2. AT 1 -SALPAAJAT = angiotensiinin AT 1 -reseptorin salpaajat = sartaanit - Laskevat verenpainetta yhtä tehokkaasti kuin ACEestäjät ilman bradykiniinin haittoja

27 - AT 1 -reseptorien stimulaatio verisuonet supistuvat NA:n vapautuminen hermopäätteistä lisääntyy verenpaine kohoaa - Sartaanit estävät AT 1 -reseptorien stimulaation - Sopivat munuaisperäisen hypertonian hoitoon - Varsin vähän haittavaikutuksia - Otetaan 1x /vrk - epro-, kande-, lo-, telmi-, valsartaani (osa prodrug) - T½ 2-24 tuntia (losartaani-telmisartaani) - Käyttö kuten ACE-estäjillä sepelvaltimotauti, sydän- ja/tai munuaisperäinen verenpainetauti

28 4. DOPEKSAMIINI - katekoliamiinijohdos, β 2 - sekä D1- ja D2- agonisti 5. ILOPROSTI - Prostasykliinianalogi; laajentaa kaiken kokoisia valtimoita + laskimoita 6. ALPROSTADIILI - Prostaglandiini PGE 1 -valmiste - Laajentaa verisuonia kaikissa kudoksissa

29 7. PRATSOSIINI - Selektiivinen α-reseptorin salpaaja laajentaa perifeerisiä valtimoita + laskimoita - Pääasiassa verenpainetaudin hoitoon, mutta myös sydämen vajaatoimintaan 8. DIPYRIDAMOLI - Trombosyyttivaikutustensa takia käsitellään veren hyytymiseen vaikuttavien LA:en yhteydessä 9. PAPAVERIINI 10. SYKLANDELAATTI 11. NIKOTIINIHAPPO

30 12. METYYLIKSANTIINIJOHDOKSET - Teofylliini, teofyllamiini (mm.) laajentavat sepelvaltimoita, lisäävät samalla sydämen kuormaa EI angina pectorikseen - Bronkodilataatio astmalääkkeeksi - Pentoksifylliini parantaa punasolujen muotoutuvuutta veren viskositeetti kudosten mikroverenkierto + hapensaanti (myös fibrinogeeni )

31 KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT - Pääasiassa kohonneen verenpaineen ja angina pectoriksen hoitoon - Verapamiili + diltiatseemi & dihydropyridiinijohdokset eli dipiinit amlo-, felo-, isra-, lerkani-, nife-, nilva-, nimo- & nisoldipiini - Vaikutus L-tyypin (long-lasting) Ca-kanaviin, joita on erityisesti verisuonten sileässä lihaksessa + sydämessä + aivoissa

32 - Estävät kalsiumin virtausta solun ulkoisesta tilasta solun sisään vapaan kalsiumin määrä solulimassa sydämen supistumisedellytykset lihas rentoutuu - Eteis-kammiojohtuminen hidastuu ja refraktaariaika pitenee - Sepelvaltimot laajenevat verenvirtaus sydämeen lisääntyy - Sepelvaltimospasmit laukeavat angina pectoris kipu ja kohtaukset helpottuvat - Perifeeriset verisuonet laajenevat verenkierron vastus verenpaine sydämen työmäärä ja hapenkulutus vähenevät

33 - Rentouttavat sileää lihasta myös esim. GIkanavassa ja hengitysteissä haittana joskus ummetusta. Bronkodilataation ansiosta turvallisia astmaatikoille - Saattavat estää trombosyyttiaggregaatiota? 1. Dihydropyridiinit =dipiinit - Vasodilataatio tehokkaimmillaan verenpainelääkkeinä - Nimodipiini erityisesti aivovaltimospasmin laukaisuun aivoverenvuodon hoidossa - Nisoldipiini angina pectorikseen

34 2. Verapamiili + diltiatseemi sepelvaltimotautiin + sydämen vajaatoimintaan 3. LA:t, joilla muitakin kuin sydän-/verisuonivaikutuksia - Mm. kalmoduliinin ja nopean Na + -K + -virran esto HAITTOJA: Dihydropyridiinit: - Päänsärky, huimaus, ihon kuumotus ja punoitus, alaraajaturvotukset - Voimakas vasodilataatio adrenerginen aktivaatio sydämen syketaajuus + minuuttitilavuus angina pectoris vaikeutuu

35 Verapamiili + diltiatseemi: - Ummetus (verapamiili) - Joskus sykkeen harveneminen sydämen pumppaustehon heikkeneminen - Ca-salpaajia EI SAA käyttää yhtä aikaa β-salpaajien kanssa ilman perusteltua kliinistä syytä!!! liiallinen salpaus sydänpysähdyksen vaara - CYP 3A4 INTERAKTIOT!!! Induktio + inhibitio

36 KINETIIKKA: Biologinen Proteiinei- T½ Aktiivisia mehyötyos.% hin sitout. taboliitteja Verapam. <20% 90% 3-7h On Diltiats % 80% 4-5h On Nifedip % 90% 4-5h Ei Amlod % 97% 35-45h Ei Felod. 15% 99% 10-16h Ei Israd. 17% 97% 8h Ei Nilvad % 98-99% 15-20h Ei Nimod. 10% 100% 5h Ei Nisold. 6% 100% 10h Ei ±100% maksametabolia (CYP 3A4) muuttumattomana virtsaan vain 0-5%

37 DIUREETIT - Veden + suolojen erittyminen virtsaan lisääntyy - Natrium sitoo elimistöön ylimääräistä nestettä turvotuksia Na poistuu neste osmoottisesti perässä tärkeintä siis liian Na:n poistaminen - Aldosteroni + ADH: vaikutus pääasiassa kokoojaputkissa veden reabsorbtio Na:n mukana verenkiertoon virtsa konsentroituu neste pidättyy kehoon = turvotus - Diureettien vaikutuskohteita tubuluksissa: Na + & Cl - reabsorptio glomerulussuodoksesta takaisin verenkiertoon H + & K + erittyminen glomerulussuodokseen

38 1. TIATSIDIDIUREETIT - estävät Na-reabsorptiota distaalisen tubuluksen alkuosassa inhiboimalla Na +,Cl - -kotransportteria Na:n, K:n, Cl:n + veden eritys verenpaine - Tehostavat merkittävästi muiden verenpainelääkkeiden vaikutusta - mm. HCT, indapamidi, trikloorimetiatsidi - Diureesi 1-4 tunnissa kestää HCT:n 6-24 tunnista trikloorimetiatsidin 1-2 vuorokauteen - Indapamidi Suomessa vain verenpainelääkkeenä

39 HAITTOJA: - hypokalemia, hypomagnesemia, hyperkalsemia - Liiallinen diureesi kuivumista, hypotoniaa varsinkin vanhuksille - Uraatin eritys vähenee kihtitaipumus - Heikko diabetogeeninen vaikutus - Veren triglyseridit ja kolesteroli saattavat nousta annos diabetes- / kolesteroliriskit häviävät ±kokonaan - Kemiallisesti sukua sulfonamideille + sulfonyyliureoille ristiallergiaa?!

40 2. LOOP-DIUREETIT eli LYHYTVAIKUTTEISET SUOLADIUREETIT - Furosemidi, bumetanidi; suoladiureetteina esim. tiatsideja selvästi tehokkaampia - Sulfonamidijohdoksia - Vaikutuspaikka Henlen lingon nouseva osa - Furosemidi vesiliukoinen imeytyy GI-kanavasta epätäydellisesti - Bumetanidi rasvaliukoinen imeytyy täydellisesti teho n. 40x furosemidiin verrattuna (/painoyksikkö) - Maksimaalinen diureettinen vaikutus yhtä suuri

41 - T½ molemmilla 2-3 tuntia munuaisten vajaatoiminnassa kolminkertainen - Estävät 20-30% Na+Cl:n takaisinimeytymisestä, tiatsidit 5-10% - Vaikutus minuutissa, kestää 4-6 tuntia - Kerta-annos 20-40mg furosemidia / 1mg bumetanidia 1-2 litraa virtsaa - Nopea vaikutus erityisen käyttökelpoisia mm. keuhkopöhön, hypertensiivisten kriisien & myrkytysten hoidossa - Annos voidaan turvallisesti nostaa 10-20x hyvä teho myös munuaisten vajaatoiminnassa (tiatsidit tehottomia)

42 - Enemmän tehoa enemmän haittoja: hypokalemia + muut elektrolyyttihäiriöt kuivuminen + muut nestetasapainon häiriöt verenkiertokollapsi lievästi diabetogeenisia virtsahappoa retentoiva vaikutus (kihti) Lisäävät kefalosporiinien + aminoglykosidien munuaistoksisuutta

43 3. KALIUMIA RETENTOIVAT DIUREETIT 3.1. Spironolaktoni - Aldosteronin kaltainen steroidi aldosteronin kilpaileva antagonisti - Yksinään käytettynä heikohko vaikutus, mutta annettaessa esim. tiatsidin kanssa tehokas diureesi 2-4 vrk:n kuluttua - Hyperkalemia kontraindisoitu!!! - Haittoja: uneliaisuus, lievät keskushermostooireet, miehille feminisoitumista - Heikko entsyymi-induktori; T½ tuntia

44 3.2. Triamtereeni & amiloridi - Vaikuttavat distaalisissa tubuluksissa estävät Na-reabsorptiota sekä K-/ Na-ionien vaihduntaa - Vaikutus riippumaton aldosteronista - Kaliumin erittyminen käytetään yleensä vain yhdessä muiden suoladiureettien kanssa hyperkalemian esto (hoitamaton hyperkalemia ) - Triamtereenin vaikutus n.10 tuntia, amiloridin n. vuorokauden (kerta-annos) - Haittoja: hyperkalemia, päänsärky, GI-oireet, ihottuma; triamtereenilla lisäksi seerumin folaattipitoisuuden megaloblastinen anemia

45 4. MUITA DIUREETTEJA 4.1. Hiilihappoanhydraasin estäjät - Suomessa asetatsoliamidi + dortsoliamidi - Tärkeämpiä glaukooman hoidossa 4.2. Osmoottiset diureetit - Mannitoli EI reabsorbtiota vesidiureesi NaCl eritys lisääntyy vain vähän - Annettava i.v. diureesi 3-6 minuutissa nopean vaikutuksen takia mm. aivoedeeman + myrkytysten hoitoon - HUOM! Jos diureesi ei käynnisty normaalisti, verenkiertoelimistö rasittuu vaarallisen paljon vain sairaalakäyttöön

46 ADRENERGISTA AKTIIVISUUTTA VÄHENTÄVÄT LA:t 1. SENTRAALISESTI VAIKUTTAVAT 1.1. Klonidiini - Stimuloi inhibitorisia α 2 reseptoreja sympaattinen tonus verenpaine laskee - Biologinen hyötyosuus hyvä, T½ tuntia

47 - Keskivaikean + vaikean verenpainetaudin sekä raskausajan hypertonian hoitoon - Voi kombinoida diureettiin / vasodilatoivaan LA:en - Tehokas LA, käyttö vähentynyt haitattomampien verenpainelääkkeiden yleistyttyä - Haittoja hoidon alussa: väsymys, huimaus, suun kuivuminen, impotenssi, ummetus - Käyttö lopetettava vähitellen (adrenergisesta aktivaatiosta johtuva kimmovaste)

48 1.2. Moksonidiini - Uusimpia verenpainelääkkeitä, T½ 2-3 tuntia - Stimuloi aivorungon I 1 -imidatsoliinireseptoireita sympaattinen tonus sentraalisen säätelyn kontrolli kevenee verenpaine laskee - Herkistää insuliinivastetta edullinen vaikutus diabeetikoilla - Ei vaikuta seerumin lipidiaineenvaihduntaan - Imeytyy hyvin GI-kanavasta, hyvin siedetty - haittoja: suun kuivuminen, huimaus, astenia (= toiminnallisia verenkierto-oireita ilman elimellistä vikaa) - Voimistaa alkoholin + rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksia - Kimmovastetta ei ole todettu lääkitys silti lopettava vähitellen

49 2. ADRENERGISIA β-reseptoreita SALPAAVAT LA:t eli β-salpaajat - β 1 -selektiiviset & epäselektiiviset (β 1 +β 2 ) - Vaikutukset tunnetaan hyvin, verenpaineen laskun tarkka mekanismi on edelleen epäselvä Syke, sydämen supistumistilavuus + minuuttitilavuus Reniinin eritys munuaisista vähenee Keskushermoston ja baroreseptoriheijasteen (=painereseptoreja, havainnoivat laskimoverenpainetta) kautta välittyviä vaikutuksia

50 Kaikki β-salpaajat laskevat verenpainetta yhtä tehokkaasti, teho säilyy pitkäaikaisessakin käytössä. Parhaimpia angina pectoris lääkkeitä! Sopivat useisiin verenpainelääkekombinaatioihin - Haittoja: astman paheneminen, perifeerisen verenkierron häiriöt/puutokset, syke laskee liikaa, hypoglykemiariski diabeetikoilla diabeetikolle kardioselektiivinen β-salpaaja! GI-kanavahaitat, epäedullisia lipidiaineenvaihdunnalle.

51 3. ADRENERGISIA α 1 -RESEPTOREITA SALPAAVAT LA:t (=α-salpaajat) - Pratsosiini salpaa selektiivisesti postsynaptisia α-reseptoreja & laajentaa perifeerisiä valtimoita verenpaine laskee

52 VEREN HYYTYMISEEN VAIKUTTAVAT LA:t 1. Luonnolliset antikoagulantit 2. Aktivoituneiden hyytymistekijöiden toimintaa estävät antikoagulantit 3. Hyytymistekijöiden synteesiä estävät antikoagulantit 4. Trombosyyttien toimintaa estävät LA:t 5. Trombolyyttiset LA:t = plasminogeenin aktivaattorit 6. Antifibrinolyyttiset LA:t

53 - Trombi = verihyytymä - Trombin muodostus keskeinen osa hemostaasia Verenvuoto tyrehtyy verisuonitrauman jälkeen - Verisuonivaurio suoni supistuu suonen endoteelisolujen + trombosyyttien + veren hyytymisjärjestelmän monimutkainen & -vaiheinen vuorovaikutusketju hyytymä (trombosyyttejä + fibriiniä) - Samaan aikaan veren hyytymisen kanssa käynnistyy myös hyytymää / hyytymistä rajoittava fibrinolyyttinen järjestelmä liuottaa tehtävänsä tehneen (= haavan tukkineen) trombin hajottamalla fibriiniä sitä mukaa kun vauriokohta paranee

54 MUTTA: - Trombi syntyy myös verisuonen endoteelin vaurioituessa, vaikka hemostaasin tarvetta ei ole ahtauttaa verisuonta - Trombi voi irrota endoteelin pinnasta / siitä voi lohjeta pala verenkierron mukana muualle elimistöön emboluksena ahtauttaa / tukkii paikallisen verenkierron Trombi / embolus sepelvaltimossa SYDÄNIN- FARKTI yleisin kuolinsyy Suomessa - Aivoverenkierron tukkeutuminen trombin / embolian seurauksena sairastavuus + kuolleisuus

55 - Keuhkoembolia = alaraajojen / lantion syvien laskimoiden tromboosin komplikaatio 1. LUONNOLLISET ANTIKOAGULANTIT - Prostasykliini estää trombosyyttiaggregaatiota terveessä suonessa - Antitrombiini III plasmassa esiintyvä proteaasi; inaktivoi monia hyytymistekijöitä - Endoteelisoluista erittyy paikallisesti hepariinisulfaattia stimuloi antitrombiinia - Lisäksi elimistöstä tunnistettu ainakin 4-5 luonnollista antikoagulanttia

56 2. AKTIVOITUNEIDEN HYYTYMISTEKIJÖIDEN TOIMINTAA ESTÄVÄT LA:t 2.1. Hepariini - Vapautuu terveessä elimistössä hyvin vähän - Vaikuttaa ±välittömästi i.v. Cmax 2-4 min. - 1mg hepariinia = 100 KY (=IU) - Monien välivaiheiden kautta estää fibrinogeenin muuttumisen fibriiniksi - Suurina annoksina trombosyyttiaggregaatio - Lievä anti-inflammatorinen + vasodilatoiva vaikutus

57 KINETIIKKA: - Maksametabolia, T½ 30 min. - 2½ h - EI läpäise istukkaa, ei kulkeudu äidinmaitoon - Hajoaa suolistossa anto jatkuvana laskimoinfuusiona / toistuvina annoksina laskimoon / pistämällä aine ihon alle KÄYTTÖ + HAITAT: - i.v. 4-6x /vrk, s.c. 12 tunnin välein - Tromboosiprofylaksia pienillä s.c. annoksilla - Keuhkoembolia ja syvät laskimotromboosit - Akuutti sydäninfarkti ja epästabiili angina pectoris

58 - Vaikutuksia tarkkailtava laboratoriokokeilla - Verenvuotoriskin kasvu muita oireita vain pitkäaikaisessa käytössä; trombosytopenia / hiusten lähtöä / osteoporoosi Antidoottina protamiinisulfaatti emäksinen protamiini + hapan hepariini stabiili kompleksi, jolla EI antikoagulanttivaikutusta Hepariinihoidon aikana EI saa käyttää trombosyyttien toimintaa estäviä LA:ta ASA, NSAID:t, dipyridamoli vuotoriski

59 2.2. Pienimolekyyliset hepariinit - Vuotoriski pienempi, antitromboottinen teho yhtä hyvä kuin hepariinilla - T½ huomattavasti pidempi kuin hepariinilla - Laboratorioseurantaa ei yleensä tarvita - 1-2x /vrk ihon alle pistettynä - Daltepariini, enoksapariini, nandropariini, tintsapariini, revipariini, danaparoidi

60 2.3. Trombiinin estäjät - Lepirudiini + desirudiini; spesifisiä trombiinin estäjiä s.c. injektiona tekonivelleikkausten yhteydessä tromboosiprofylaksiaan 3. HYYTYMISTEKIJÖIDEN SYNTEESIÄ ESTÄVÄT LA:t 3.1. Kumariini- ja indandionijohdokset - Estävät K-vitamiinin pelkistymistä maksassa hyytymistekijät eivät aktivoidu veri juoksevaa - p.o.-antikoagulanteilla hoitovaste noin viikon kuluttua Eivät käy nopeavaikutteisiksi antikoagulanteiksi

61 VARFARIINI (= 4-hydroksikumariini) - Imeytyy suolistosta ±täydellisesti; Cmax 3-9 h ruoka hidastaa imeytymistä - Läpäisee istukan, ei erity äidinmaitoon - 99% plasman proteiineihin sitoutuneena Vain 1% pääsee vaikuttamaan biologisesti - Runsas maksa- ja munuaismetabolia - Genetiikka + metabolianopeus T½ 20-55h!!! - S-varfariini (5x teho vs. R-varfariini) CYP 2C9:n kautta inhibiittorit, induktorit, interaktiot

62 - Antikoagulaatiovaikutuksessa suuria eroja yksilöiden välillä, mutta eroja myös samalla ihmisellä fysiologisesta tilasta riippuen - Varfariinihoito aloitetaan isommalla annoksella (10 mg/vrk) pienennetään vasteen mukaan 4-6 mg:aan/vrk) vaikutuksen yksilöllisyyden takia kiinteän annoksen käyttö ei onnistu verikokeet (INR-arvo =International Normalized Ratio; 0-10 hyytymäei hyydy lainkaan) - p.o. antikoagulanttihoito AINA profylaktista - Kontraindisoitu: raskaus + imetys, GI-kanavan haavaumat + kasvaimet, vaikea verenpainetauti, muista syistä lisääntynyt verenvuotoriski

63 - Ensiapuna tuoreplasman / hyytymistekijäkonsentraatin anto. Myös K-vitamiini (=fytomenadioni) käy oraalisten antikoagulanttien antidootiksi - Haittoja vähän / harvoin 4. TROMBOSYYTTIEN TOIMINTAA ESTÄVÄT LA:t - Trombosyyttien pinnalla monenlaisia reseptoreita plasmasta fysiologisia + kemiallisia signaaleja aktivaatio / inhibitio tasapaino?!? - Terveessä suonessa aktivoivia signaaleja on vähän ja lisäksi ehjä endoteeli tuottaa prostasykliiniä estää trombosyyttien aktivoitumista

64 - Vaurioituneessa verisuonessa aktivoivia tekijöitä on paljon: paljastuneet kollageenisäikeet trombosyyteistä + endoteelista vapautuva ADP, tromboksaani A 2 ja prostaglandiini H 2 hyytymiskaskadin tuottama trombiini - VALTIMOTROMBOOSIEN hoito + ehkäisy 4.1. Syklo-oksygenaasin estäjät - ASA + muut NSAID:t tromboksaanisynteesi ; vaikutus kestää trombosyytin eliniän (120vrk)

65 - Pieniannoksinen ASA keskeinen LA tromboosiprofylaksiassa, sepelvaltimotaudissa, angina pectoriksessa ja sydämen uusintainfarktien ehkäisemisessä (=sekundaariprofylaksia) Sydäninfarktin primaaripreventio? TIA-potilailla ASA parantaa ennustetta & ehkäisee kohtausten uusiutumista + aivoinfarkteja ASA + dipyridamoli sydämen ohitusleikkausten / pallolaajennusten jälkeen mg/1x/vrk, yleisimmin 100mg/1x/vrk

66 4.2. Trombosyyttien syklistä AMP:ia lisäävät LA:t - Dipyridamoli solunsisäisen tromboksaani A 2 :n tuotanto estyy Trombosyyttiaggregaatio & vasodilataatio - Yksinään heikko teho tromboosiprofylaksiassa ASA:n kanssa tehokas annos mg/vrk - Dipyridamoli + varfariini emboliaprofylaksiaan sydämen tekoläppäpotilailla - Runsas ensikierron metabolia + maksametabolia - T½ vain ½ -1 tuntia riittävän tehon saamiseksi annostelu 2-3x /vrk

67 4.3. ADP-reseptorien toimintaa estävät LA:t - Klopidogreeli + tiklopidiini + prasugreeli fibrinogeenin kiinnittyminen häiriintyy trombosyyttiaggregaatio estyy - Klopidogreeli iskeemisten tapahtumien ehkäisyyn potilailla, joilla jo ollut iskeeminen aivohalvaus / sydäninfarkti / perifeerinen valtimosairaus - Annos 75 mg/1x/vrk vuoden ajan - Trombosyyttiaggregaation esto alkaa 24 tunnissa max. teho 3-7 vrk:n kuluttua palautuu ennalleen 5 vrk:ssa

68 - Vähemmän GI-kanavahaittoja kuin ASA:lla, ihottumia huomattavasti enemmän - Vuotokomplikaatioita ±yhtä paljon - Tiklopidiini aivoinfarktien sekundaaripreventioon yksinään ASA:n kanssa sepelvaltimostenttien trombosoitumisen estoon (erityislupa!) - Huomattavasti enemmän + vakavampia (= hengenvaarallisia!) hematologisia haittoja kuin klopidogreelillä / ASA:lla verenkuvaa seurattava säännöllisesti ensimmäiset 3kk

69 4.4. Tromboksaanisyntetaasia estävät LA:t - Ridogreeli tehokas trombosyyttiaggregaation esto (> ASA) - Kliiniset tutkimukset käynnissä sydäninfarktin sairastaneilla & epästabiilia angina pectorista sairastavilla ei vielä myyntilupaa Suomessa 4.5. Glykoproteiini IIb/IIIa reseptorin salpaajat - Glykoproteiini IIb/IIIa trombosyyttien yhteen liittäjä hyytymisketjun loppupäässä (fibrinogeeni); yhteinen tekijä kaikissa trombosyyttiaggregaatioon johtavissa prosesseissa (rajoitetusti sairaaloissa)

70 4.6. Prostasykliinijohdokset - Iloprosti - Aktivoi fibrinolyysiä, T½ 30min, nopea metabolia - Runsaasti haittoja häviävät nopeasti käytön loputtua 5. TROMBOLYYTTISET LA:t Fibriinitrombien LIUOTUKSEEN; antikoagulantit profylaksiaan - Suuri aktiivisuus fibriiniin + fibrinogeeniin, joiden hajoamistuotteet estävät uuden fibriinin muodostumista - Fibrinolyyttinen + antikoagulanttinen vaikutus!

71 - Plasminogeeni (inaktiivinen) plasmiini (aktiivinen) (fibrinolysiini = plasmiini) Plasminogeeniaktivaattorit - Aktivoivat plasminogeenin plasmiiniksi systeeminen fibrinolyysi normaali hemostaasi häiriintyy vuotoriski huomattava 5.1. Streptokinaasi = β-hemolyyttisen streptokokin tuottama proteiini - Akuutti sydäninfarkti liuotushoitoon 6(-12) tunnissa ensioireista i.v. ½ -1 tunnin ajan - Muut valtimotromboosit & -emboliat, keuhkoembolia, syvä laskimotromboosi - Verenvuodot, verenpaineen lasku, bradykardia

72 5.2. Alteplaasi = elimistön oman plasminogeeniaktivaattorin (t-pa) geeniteknologialla tuotettu muoto (proteiini) ei allergiaa / anafylaksiaa - Käyttö kuten streptokinaasilla; i.v.-infuusiona 1½ -3 tunnin ajan, T½ 4-5 minuuttia 5.3. Reteplaasi = kuin alteplaasi, mutta voi sitoutua trombiin toistuvasti trombolyyttinen vaikutus parempi - T½ 15 minuuttia voidaan antaa kertaannoksina 5.4. Urokinaasi 5.5. Anistreplaasi aktiivinen VAIN sitouduttuaan fibriiniin

73 6. ANTIFIBRINOLYYTTISET LA:t = veren hyytymistä tehostavat + stabiloivat LA:t 6.1. Traneksaamihappo - Estää plasminogeenin muuttumista plasmiiniksi veren hyytyminen tehostuu; annostelu p.o. + i.v. - Verenvuodoissa / verenvuotovaaratilanteissa, synnytykseen liittyvissä vuodoissa, isojen leikkausten jälkeen, GI-kanavan verenvuodoissa, runsaiden kuukautisten hoitoon 6.2. Aprotiniini - Stabiloi veren hyytymistä, antifibrinolyyttinen - i.v.; käyttö kuten traneksaamihapolla

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

Verisuonen toiminnan säätely ja siihen vaikuttavat lääkeaineet

Verisuonen toiminnan säätely ja siihen vaikuttavat lääkeaineet venytysanturi Suonen pala Verisuonen toiminnan säätely ja siihen vaikuttavat lääkeaineet Farmakologian kurssityö Sydän, verenkierto ja munuainen Syksy 2012 Valtimo- ja laskimosuonen rakenne Verisuonen

Lisätiedot

Rytmihäiriölääkkeet. Rytmihäiriöistä. Rytmihäiriöiden oireita. Kammiovärinä. Päivystyvän lääkärin kannalta keskeisiä rytmihäiriöitä 11/20/2013

Rytmihäiriölääkkeet. Rytmihäiriöistä. Rytmihäiriöiden oireita. Kammiovärinä. Päivystyvän lääkärin kannalta keskeisiä rytmihäiriöitä 11/20/2013 Rytmihäiriöistä Rytmihäiriölääkkeet Pekka Rauhala, LKT 2013 Rytmihäiriön merkitys riippuu sydämen kunnosta ja rytmihäiriön tyypistä Vaarattomia lisälyöntejä vs. kammiovärinä Rytmihäiröiden jaottelua/terminologiaa

Lisätiedot

Rytmihäiriölääkkeet. Pekka Rauhala, LKT 2017

Rytmihäiriölääkkeet. Pekka Rauhala, LKT 2017 Rytmihäiriölääkkeet Pekka Rauhala, LKT 2017 Rytmihäiriöistä Rytmihäiriön merkitys riippuu sydämen kunnosta ja rytmihäiriön tyypistä Vaarattomia lisälyöntejä vs. kammiovärinä Rytmihäiriöiden jaottelua/terminologiaa

Lisätiedot

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Yleistä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat erittäin yleisiä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat yleensä potilaalle tarpeen Päivystysaikana

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan lääkehoito

Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan lääkehoito 36. Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan lääkehoito Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan lääkehoito Verenpainetaudin lääkehoito Yleistä Valtimoverenpaine

Lisätiedot

Tukos dabigatraanihoidon aikana

Tukos dabigatraanihoidon aikana Tukos dabigatraanihoidon aikana Kysy lääkkeen oton ajankohta, komplianssi ja tarkista laboratoriovaste: 1. jos lääke on jäänyt ottamatta ja trombiiniaika on normaali, aloita viipymättä tukoksen rutiininomainen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Sydänlääkkeet. Sydänlääkkeet. Sepelvaltimotauti riski- ja syytekijöitä. Kuolemansyyt Suomessa 2008 CARDIOVASCULAR CONTINUUM

Sydänlääkkeet. Sydänlääkkeet. Sepelvaltimotauti riski- ja syytekijöitä. Kuolemansyyt Suomessa 2008 CARDIOVASCULAR CONTINUUM Kuolemansyyt Suomessa 2008 Sydänlääkkeet Kuolemansyy Yhteensä Miehet Naiset Verenkiertoelinten sairaudet 20 144 9 495 10 649 Kasvaimet 11 214 5 782 5 432 Dementia, Alzheimerin tauti 4 964 1 521 3 443 Professori

Lisätiedot

Valtimotaudin ABC 2016

Valtimotaudin ABC 2016 Valtimotaudin ABC 2016 Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

Tiina Heliö, dos., kardiologi HYKS

Tiina Heliö, dos., kardiologi HYKS Tiina Heliö, dos., kardiologi HYKS Alkoholin kulutus asukasta kohden on n. nelinkertainen 1960-luvun alkuun verrattuna Kokonaiskulutus/asukas on yli 10l vuodessa Suomalaisista aikuisista yli 90% käyttää

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Leikkausverenvuodon portaittainen korvaus. Kati Järvelä TAYS Sydänkeskus Oy

Leikkausverenvuodon portaittainen korvaus. Kati Järvelä TAYS Sydänkeskus Oy Leikkausverenvuodon portaittainen korvaus Kati Järvelä TAYS Sydänkeskus Oy Veritilavuus Hapenkuljetus kyky Hemostaasin ylläpito =verenvuodon tyrehdyttäminen / tyrehtyminen Veritilavuus Leikkausverenvuodon

Lisätiedot

Mikä on valtimotauti?

Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin ABC Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: 1 tabletti sisältää

Lisätiedot

Rytmihäiriölääkkeet. Ionivirrat johtoratojen ja sydänlihaksen sähköisessä toiminnassa. 32. Rytmihäiriölääkkeet

Rytmihäiriölääkkeet. Ionivirrat johtoratojen ja sydänlihaksen sähköisessä toiminnassa. 32. Rytmihäiriölääkkeet 32. Rytmihäiriölääkkeet Rytmihäiriölääkkeet Ionivirrat johtoratojen ja sydänlihaksen sähköisessä toiminnassa Sydämen sähköinen toiminta johtuu ionien virtauksista ärsyyntyvien (depolarisoituvien) solujen

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä 6 Avainsanat fibriini fibrinogeeni hiussuoni hyytymistekijät imusuonisto iso verenkierto keuhkoverenkierto laskimo lepovaihe eli

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

Farmakologian mallivastauksia

Farmakologian mallivastauksia Farmakologian mallivastauksia välitentti I Farmakologia & toksikologia - välitentti I Cursus Vaattovaara & DC Halonen 2009 SISÄLLYS- LUETTELO 03 Veren hyytymisestä 03 Glukokortikoidit 04 Simvastatiini

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Tietoa kurssista Luentoja 20 h + tentit (2 x 2 h) Kurssi kahdessa osassa (1+2) Oppikirjana:

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala. Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.fi Matti 79 v., 178 cm, 89 kg. Tuntenut itsensä lähes terveeksi. Verenpainetautiin

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Lääkkeet ja kuntoutuminen

Lääkkeet ja kuntoutuminen Lääkkeet ja kuntoutuminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri Helsingin Sosiaalivirasto Toimeksianto; Lääkkeiden vaikutus Laskevat verenpainetta niin, että vanhus pyörtyy Jäykistävät Vievät tasapainon Sekoittavat

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Käytetään myös paikallisesti hemostaattina paikallispuudutteiden lisänä.

VALMISTEYHTEENVETO. Käytetään myös paikallisesti hemostaattina paikallispuudutteiden lisänä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ADRENALIN 1 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 1 mg adrenaliinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua.

Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua. SYDÄNPOTILAAN LÄÄKEHOITO Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua. Lyhytvaikutteiset nitrot Nitroa käytetään angina pectoris -kipujen ehkäisyyn

Lisätiedot

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat Lääkkeen vaikutukset Johanna Holmbom Farmaseutti Onni apteekki Lääkemuodot ja antotavat Tabletti Depottabletti Resoribletti Poretabletti Imeskelytabletti Kapseli Annosjauhe Oraaliliuos Tippa Peräpuikko

Lisätiedot

Sydän, verenkierto ja munuainen FARMAKOLOGIAN KURSSITYÖ

Sydän, verenkierto ja munuainen FARMAKOLOGIAN KURSSITYÖ Sydän, verenkierto ja munuainen FARMAKOLOGIAN KURSSITYÖ Sydän, verenkierto ja munuainen jakso: FARMAKOLOGIAN KURSSITYÖ Farmakologian kurssityössä tutustutaan verisuonen tonuksen fysiologiseen säätelyyn

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania)

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resilar 3 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 3 mg dekstrometorfaanihydrobromidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fortekor vet. 5 mg, tabletti kissoille ja koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: benatsepriilihydrokloridi 5 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Verisuonia laajentavat lääkkeet

Verisuonia laajentavat lääkkeet 33. Verisuonia laajentavat lääkkeet Verisuonia laajentavat lääkkeet Tässä luvussa esitetään aluksi yleiskatsaus mekanismeihin, joihin vaikuttamalla voidaan lääkeaineilla saada aikaan vasodilataatio. Tämän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää 150 g mannitolia. Ominaisuudet: Teoreettinen

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti.

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti. PAKKAUSSELOSTE Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti Karvediloli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos: 1 annos sisältää

Lisätiedot

Feokromosytoomapotilaan anestesia

Feokromosytoomapotilaan anestesia Feokromosytoomapotilaan anestesia Leila Niemi-Murola dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys, AFAMEE kliininen opettaja Clinicum, HY ja TutKA, HYKS Feokromosytooma Insidenssi 1/400 000 - verenpainetautia

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET EKGLÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! Marja Hedman, LT, Dos Kardiologi KYS/ Kuvantamiskeskus Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät 21.22.5.2015, Valamon luostari TÄRKEÄT EKGLÖYDÖKSET 1. Hidaslyöntisyys

Lisätiedot

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt. Jarkko Karihuhta 9.10.2014

Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt. Jarkko Karihuhta 9.10.2014 Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt Jarkko Karihuhta 9.10.2014 Hemostaasi Verenhyytymisjärjestelmässä Verihiutaleet Reagoivat verisuonen sisäpinnan endoteelivaurioon

Lisätiedot

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Vitamiinit A-vitamiini Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Välttämätön näköaistimuksen syntyyn hämärässä, solujen kasvuun ja erilaistumiseen sekä ihmisen lisääntymiseen.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Nelio vet 20 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Nelio vet 20 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nelio vet 20 mg tabletti koiralle VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Benatsepriili 20 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sydän-, maksa- ja munuaisperäiset turvotukset. Hydrothorax, ascites ja epäspesifinen vesipöhö.

VALMISTEYHTEENVETO. Sydän-, maksa- ja munuaisperäiset turvotukset. Hydrothorax, ascites ja epäspesifinen vesipöhö. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: 20 mg tabletti: furosemidia 20 mg / tabletti. 40 mg tabletti: furosemidia

Lisätiedot

Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen

Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen Farmakokinetiikka ikääntymiseen liittyen monien lääkeaineiden vaiheet (imeytyminen, jakautuminen, metabolia, eritys)

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 Alkuperäinen versio 5/2014: Teemu Elomaa EL, Petri Aaltonen EL Päivitetty 6/2015 (työryhmä: Petri Aaltonen, Anu Keskilohko, Tuomo Maavirta, Aaron

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tilat, joissa tromboembolisten valtimotukosten vaara on lisääntynyt, kuten esim.

VALMISTEYHTEENVETO. Tilat, joissa tromboembolisten valtimotukosten vaara on lisääntynyt, kuten esim. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Disperin 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 100 mg asetyylisalisyylihappoa. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORIDIP 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORIDIP 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.3.2016, VERSIO 1.1 VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Furosoral vet 10 mg tabletit kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Furosoral vet 10 mg tabletit kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Furosoral vet 10 mg tabletit kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Furosemidi 10 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

7. MAKSA JA MUNUAISET

7. MAKSA JA MUNUAISET 7. MAKSA JA MUNUAISET 7.1. Maksa myrkkyjentuhoaja SIJAINTI: Vatsaontelon yläosassa, oikealla puolella, välittömästi pallean alla Painaa reilun kilon RAKENNE: KAKSI LOHKOA: VASEN JA OIKEA (suurempi), VÄLISSÄ

Lisätiedot

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys EKG Markus Lyyra LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10 Mitä on EKG? Elektrokardiogrammi Kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja siihen liittyviä

Lisätiedot

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG:n tulkinnan perusteet Petri Haapalahti vastuualuejohtaja HUS-Kuvantaminen kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG Mittaa jännite-eroja kehon pinnalta Mittaavaa elektrodia (+) kohti suuntautuva

Lisätiedot

Koiran sydänsairaudet

Koiran sydänsairaudet Koiran sydänsairaudet Voedingsovergevoeligheid KOIRAN SYDÄNSAIRAUDET Koiran sydänsairaudet ovat yleensä eteneviä: ne pahenevat hitaasti, mutta varmasti. Hyvällä hoidolla, sopivalla ruokavaliolla ja lääkityksen

Lisätiedot

Uutta antikoagulaatiosta: onko marevan mennyttä? Anne Pinomäki, LL Osastonlääkäri Hyytymishäiriöyksikkö BioChem 24.3.2011

Uutta antikoagulaatiosta: onko marevan mennyttä? Anne Pinomäki, LL Osastonlääkäri Hyytymishäiriöyksikkö BioChem 24.3.2011 Uutta antikoagulaatiosta: onko marevan mennyttä? Anne Pinomäki, LL Osastonlääkäri Hyytymishäiriöyksikkö BioChem 24.3.2011 Johdanto Yli 2 % väestöstä antikoagulaatiohoidon piirissä Useamman viime vuoden

Lisätiedot

Verenkierto. Jari Kolehmainen. Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 22/10/2009

Verenkierto. Jari Kolehmainen. Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 22/10/2009 Verenkierto Jari Kolehmainen Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 2009 valtimo pikkuvaltimo hiussuoni pikkulaskimo laskimo Muistisääntö: Valtimo vie verta sydämestä pois, laskimo laskee sydämeen.

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Syscor 20 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Titrausvaiheen aikana tai sen jälkeen voi esiintyä tilapäistä sydämen vajaatoiminnan pahenemista, hypotensiota tai bradykardiaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Titrausvaiheen aikana tai sen jälkeen voi esiintyä tilapäistä sydämen vajaatoiminnan pahenemista, hypotensiota tai bradykardiaa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bisoprolol ratiopharm 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg bisoprololifumaraattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. ALBETOL 100 mg -tabletti, kalvopäällysteinen ALBETOL 200 mg -tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. ALBETOL 100 mg -tabletti, kalvopäällysteinen ALBETOL 200 mg -tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ALBETOL 100 mg -tabletti, kalvopäällysteinen ALBETOL 200 mg -tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Albetol 100 mg -tabletti

Lisätiedot

Hypertonian lääkehoito Seminaari 2015, L4k Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio

Hypertonian lääkehoito Seminaari 2015, L4k Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio Hypertonian lääkehoito Seminaari 2015, L4k 5.5.2014 Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio Kliinisen farmakologian seminaarit Ilmoittautuminen ja palaute Weboodissa (300013) Hypertonian

Lisätiedot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Kari Raaska, LT Psykiatrian ja kliinisen farmakologian el Ylilääkäri HySHA:n psykiatrian ty Biomedicum 2014-12-2 Tupakointi ja lääkeinteraktiot

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkeaineet

Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkeaineet 37. Veren hyytyiseen vaikuttavat lääkeaineet Veren hyytyiseen vaikuttavat lääkeaineet Yleistä Hyytyän eli trobin uodostus on keskeinen osa heostaasia, joka käynnistyy verisuoneen kohdistuneen trauan seurauksena.

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Injektioneste sisältää fytomenadionia (synteettistä K 1 -vitamiinia) 10 mg/ml. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012

SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012 SYDÄMEN JA VERENKIERTOELIMISTÖN TEHTÄVÄ elimistön sisäisen tasapainon eli homeostaasin ylläpitäminen SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012 kunkin elimen ja elinjärjestelmän verensaannin sovittaminen solujen

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Adrenergisten reseptorien salpaajat

Adrenergisten reseptorien salpaajat 15. Adrenergisten reseptorien salpaajat Adrenergisten reseptorien salpaajat Adrenergisten reseptorien salpaajat ovat aineita, jotka estävät adrenergisiä agonisteja (noradrenaliinia, adrenaliinia ja muita

Lisätiedot

Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta. Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander 20.5.2016

Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta. Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander 20.5.2016 Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander 20.5.2016 Vastaväitteisiin reagoiminen ohjauksessa Pyri ennakoimaan ja valmistautumaan vetoa

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot