SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ"

Transkriptio

1 SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ

2 LÄÄKEAINERYHMÄT 1. SYDÄNGLYKOSIDIT 2. RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET 3. VERISUONIA LAAJENTAVAT LÄÄKKEET 4. KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT 5. DIUREETIT 6. ADRENERGISTA AKTIIVISUUTTA VÄHENTÄVÄT LÄÄKEAINEET 7. VEREN HYYTYMISEEN VAIKUTTAVAT LA:t 8. ANEMIALÄÄKKEET

3 SYDÄNGLYKOSIDIT - digitoksiini, lanatosidi A+C digoksiini - Voimistavat sydämen supistumiskykyä ja vaikuttavat sydämen rytmiin, lyöntitiheyteen vajaatoimintaisen sydämen kammiot tyhjenevät paremmin sydämen koko pienenee - Vaikutus autonomiseen hermostoon; terapeuttisilla annoksilla parasympaattinen vaikutus, toksisilla sympaattinen ( rytmihäiriöitä, sydän lyö itsensä hengiltä ) - Diastolessa laskimoveren tulo sydämeen helpottuu laskimopaine veren virtaus paranee sydämen minuuttitilavuus kasvaa

4 - Eteis-kammiosolmukkeen refraktaarivaihe pitenee sydänlihas ehtii palautua lyöntien välillä - Eteisvärinä helpottuu - Terapeuttinen leveys hyvin kapea + INTERAKTIOT - Rytmihäiriöt, vajaatoiminnan paheneminen - Toksisuutta lisäävät mm. munuaisten vajaatoiminta, suuri digoksiinin ylläpitoannos, potilaan korkea ikä Kinetiikka: - Muuttumattomana virtsaan digoksiinin + kreatiinin eritys suoraan suhteessa toisiinsa - T½ plasmassa tuntia, Cmax 1-4 tunnissa

5 RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET - Rytmihäiriöitä voi ilmetä lähes kaikissa sydämen sähköisten tapahtumien vaiheissa (EKG) - Aina oire muusta sairaudesta: sepelvaltimotauti + angina pectoris sydänlihastulehdus + muut sydänlihassairaudet läppäviat + läppien sairaudet elektrolyyttihäiriöt, verenkierron kuormittuminen - Proarytmia = lääkkeiden haittavaikutukset

6 RYHMÄ IA LA:t heikentävät kaliumin ulosvirtausta soluista refraktaariaika + aktiopotentiaalin kesto Kinidiini - Eteisvärinä normaaliksi sinusrytmiksi & normaalin sinusrytmin ylläpito - GI-kanavaoireita 1/3 keskeyttää hoidon - Vakavia haittoja: sinuspysähdys, eteis-kammiokatkos, kammiotakykardia, kammiovärinä, asystole ( ) - Kontraindikaatiot: 2. / 3.asteen eteis-kammiokatkokset, digitalismyrkytys, maksan / munuaisten vajaatoiminta

7 Disopyramidi - Vaikutukset kuten kinidiinillä, T½ 4-8 tuntia - Haittoja: ummetus, virtsaretentio, näköhäiriöt, phv; sydänsairailla myös sydämen vajaatoimintaa RYHMÄ IB - Kaliumin ulosvirtaus soluista aktiopotentiaalin kesto lyhenee Lidokaiini (T½1-2) ja meksiletiini (T½ 9-12h) - Hapenpuutteesta johtuviin takyarytmioihin - Hoitoannoksilla ei haittoja uneliaisuus, kiihtymys, epileptiset kohtaukset, tajunnan häiriöt, trombosytopenia (meksiletiini)

8 RYHMÄ IC - Kammioiden johtumisnopeus Flekainidi (T½ 7-22h) - Johtuminen hidastuu eteis-kammiosolmukkeessa + Hisin kimpussa + Purkinjen säikeissä QT-aika pitenee, kun syke hidastuu - Haittoja: pyörrytys, näköhäiriöt, phv, oksentelu - Kammiotakykardia + kammiovärinä (sydänsairailla) Propafenoni (T½ 6h) - Hidastaa johtumisnopeutta; suurina annoksina pidentää aktiopotentiaalin kestoa - Eteis- ja kammioperäisiin rytmihäiriöihin

9 RYHMÄ II - β 1 - / β 2 -reseptoreiden salpaus selektiivisesti / epäselektiivisesti mm. depolarisaatio ja johtuminen eteis-kammiosolmukkeessa hidastuvat - Sympaattisen hermoston liiallinen aktiivisuus - Kontraindikaatioita: sairas sinussolmuke, hidas sydämen syketaajuus, eteiskammiokatkokset EPÄSELEKTIIVISET (β 1 + β 2 ): - Pindololi, timololi, karvediloli, propranololi, labetaloli, oksprenololi, sotaloli

10 β 1 -SELEKTIIVISET eli KARDIOSELEKTIIVISET: - Bisoprololi, betaksoli, atenololi, metoprololi, asebutoli, seliprololi, esmololi HAITTOJA: - Hengenahdistus astmaatikoilla - Perifeerisen verenkierron heikkeneminen - Hypoglykemian havaitseminen + hoito vaikeutuvat - Väsymys, unettomuus, painajaisunet, masennus - Lihasheikkous

11 RYHMÄ III - Pidentävät aktiopotentiaalin palautumisvaihetta Sotaloli (T½ 7-18h) - Antiarytmisten vaikutustensa luonteen vuoksi voidaan luokitella ryhmiin II tai III - Salpaa kaliumkanavia QT-ajan voimakas piteneminen säännöllinen EKG:n seuranta! Amiodaroni - Tehokkaimpia LA:ta eteisperäisiin rytmihäiriöihin ja vaikeisiin kammioperäisiin rytmihäiriöihin - Pidentää aktiopotentiaalin kokonaiskestoa

12 - Merkittävä refraktaari- ja QT-ajan piteneminen & sinustaajuuden hidastuminen (p.o.) - i.v. verenpaine, verenkierron ääreisvastus & koronaariverenkierron vastus - Haittoja: ummetus, vapina, heikentynyt muisti, sarveiskalvon samentumat, valoherkkyys häviävät hoidon loputtua - Kilpirauhasen toimintahäiriöitä ja sairauksia (jodi!) - Hyvin poikkeuksellinen farmakokinetiikka: eliminaatioaika 1-2kk, T½ 1-3 viikkoa, yli 95% sitoutuminen plasman proteiineihin & erittäin suuri jakautumistilavuus rajoittavat käyttöä

13 Ibutilidi - Uusin ryhmän III rytmihäiriölääke - Pidentää aktiopotentiaalin kestoa & viivästyttää repolarisaatiota - Vain sairaalakäyttöön RYHMÄ IV - Spontaani depolarisaatio + tasannevaiheen kesto lyhenevät sydämen supistusvoima heikkenee - Eivät yleensä tehoa kammioperäisiin arytmioihin Verapamiili + diltiatseemi (T½ 2-6h) - Tehokkaita eteisperäisiin rytmihäiriöihin - Hidastavat Ca-sisäänvirtausta sydänsoluihin

14 MUUT RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET Adenosiini = kaikissa soluissa esiintyvän ATP:n metabolian lopputuote, joka estää adrenergisen stimulaation aiheuttamaa kammiotakykardiaa - T½ veressä vain 1-2 sekuntia i.v. vaikutus sekunnin kuluttua - Supistaa keuhkoputkia & laajentaa verisuonia - Nopea eliminaatio haittavaikutukset nopeasti ohi meneviä; punoitus, huimaus, hengenahdistus - EI ASTMAATIKOILLE!!! Digoksiini

15 INTERAKTIORISKEJÄ: - useilla rytmihäiriölääkkeillä kapea terapeuttinen leveys yliannostuksen vaara ilmeinen - Digoksiini kinidiini / verapamiili / amiodaroni - Amiodaroni antikoagulantit - Entsyymi-induktorit, mm. rifampisiini disopyramidin + kinidiinin hoitoteho kärsivät - Kinidiini CYP 2D6 inhibiittori estää mm. flekainidin ja metoprololin eliminaatiota - Elektrolyyttihäiriöt hyperkalemia lisää, hypokalemia vähentää rytmihäiriölääkkeiden vaikutuksia veren elektrolyytti- & happo-emästasapaino ensin kuntoon!!!

16 VERISUONIA LAAJENTAVAT LA:t - Tärkein vasodilatoiva tekijä on typpioksidin (NO) tuotanto verisuonten endoteelisoluissa - NO:lla yhdessä endoteelin tuottaman prostasykliinin (PGE 2 ) kanssa trombosyyttiaggregaatiota estävä vaikutus 1. ORGAANISET NITRAATIT - Rentouttavat endoteelin sileää lihasta vapauttamalla NO:ia vasodilataatio välivaiheiden kautta - Teho riippuu nitraattien kyvystä vapauttaa NO:ia

17 - Vähentävät sydämen työmäärää & laajentavat verisuonia Laskimoiden laajeneminen laskimopaluu molempien kammioiden loppudiastolinen tilavuus + paine iskutilavuus systolinen + keskiverenpaine sydämen kuormitus sydämen hapentarve & -kulutus iskeeminen (sepelvaltimoista johtuva) sydänkipu hellittää - Pienillä annoksilla punoitusta + päänsärkyä kasvojen + kaulan + aivokalvojen pienten valtimoiden laajenemisen seurauksena - Laajentavat sepelvaltimoita angina pectoris potilailla sydänlihasperfuusion parantuminen

18 - Lamaavat keuhkoputkien sileää lihasta bronkodilataatio - Relaksoivat lyhytaikaisesti sappiteitä, kohtua, ruokatorvea, suolta & virtsanjohtimia ko. elinten kouristuksellisen kivun hoitoon KINETIIKKA: - Rasvaliukoisia imeytyvät hyvin suun limakalvolta, GI-kanavasta & ihon läpi - Glyseryylinitraatti: T½ 1-3 minuuttia, metaboloituu dinitraateiksi (2 aktiivista muotoa) - s.l. glyseryylinitraatti välttää ensikierron metabolian koko annos hyötykäyttöön pienetkin (n.0,1mg) annokset tehokkaita

19 - Isosorbididinitraatti isosorbidi-2-mononitraatti + isosorbidi-5-mononitraatti: kanta-aineen T½ plasmassa 45 minuuttia, metaboliiteilla 2+5 h - Imeytyy hyvin suun limakalvolta, mutta hitaammin kuin glyseryylinitraatti ei kohtauksiin!!! - p.o.-annosten oltava huomattavasti suurempia kuin s.l.-annosten ensikierron metabolia KÄYTTÖ: - Angina pectoris kipuun sepelvaltimotaudissa - Sydämen vajaatoiminnassa muun lääkityksen lisänä laskimoiden laajeneminen vajaatoimintaisen sydämen kuormitus vähenee ja olo helpottuu

20 - Akuutissa sydäninfarktissa edullisia vaikutuksia: 1. Sydänlihaksen happitasapaino paranee kuolioalue jää pienemmäksi kuin ilman nitraatteja 2. Kun vasemman kammion pumppausvoima heikkenee keuhkojen verentungos nitraatti helpottaa 3. Verenkierron ääreisvastus vasemman kammion pumppaustoiminta helpottuu 4. i.v.-anto infarktissa vaikutus helppo säätää optimaaliseksi & minimoida haitat

21 ANTOTAVAT: - s.l. ensisijainen angina pectoris kohtauksessa vaikuttaa heti kipu lievittyy 1-4 minuutissa - Profylaktisesti glyseryyli- & isosorbididinitraattia pienimmällä tehokkaalla annoksella (0,25 0,5mg) - p.o. vain isosorbidinitraatteja rasituksensietokyvyn parantamiseen ja angina pectoris-kipujen ehkäisyyn; antoväli vähintään 12 tuntia - p.c. glyseryylinitraatti voiteena / laastareina - i.v. suuri pitoisuus verenkiertoon nopeasti akuutin sydäninfarktin, sepelvaltimospasmin ja vaikean sydämen vajaatoiminnan hoitoon

22 HAITAT: Nitraattitoleranssi = pitkävaikutteisten nitraattien säännöllinen käyttö suurehkoilla annoksilla heikentää nitraattien CV-vaikutuksia Nitraattiriippuvuus = pitkävaikutteisten nitraattien tauoton käyttö nitraattialtistuksen keskeytyminen muutamaksi päiväksi vakavia angina pectoris kohtauksia, sydäninfarkti, jopa äkkikuolema nitraattiannoksen pienentäminen / lääkityksen lopettaminen hitaasti, useiden viikkojen aikana, annosta asteittain pienentäen - Yleisiä haittoja: päänsärky, hypotonia - Interaktioriskit! Esim. sildenafiili

23 2. NITROPRUSSIDI - vapauttaa NO:ia ilman solun LA-metaboliaa - Laajentaa valtimoita + laskimoita, lisää sydämen iskutilavuutta tehokas vasemman kammion vajaatoiminnan hoidossa (i.v. 1-2 min.) - Hypertensiivisen kriisin hoitoon - Natriumtiosyanaatin kertyminen elimistöön pitkäaikaisessa käytössä toksinen psykoosi - Vain erityisluvalla sairaaloissa - SILDENAFIILI, VARDENAFIILI, TADALAFIILI

24 3. ANGIOTENSIININ VAIKUTUSTA ESTÄVÄT LÄÄKEAINEET 1. Reniinin muodostuksen vähentäminen munuaisten jukstaglomerulaarisoluissa 2. Reniinin proteolyyttisen vaikutuksen estäminen angiotensinogeeniin 3. Angiotensiini II:n muodostumisen estäminen 4. Angiotensiinin AT 1 -reseptorien salpaus 5. Reniinin esto tehokkain tapa salvata reniiniangiotensiinijärjestelmä aliskireeni; myyntilupa Suomessa v alussa

25 3.1. ACE-ESTÄJÄT = angiotensiinikonvertaasin estäjät; salpaavat kaikkia angiotensiinin vaikutuksia ja tehostavat bradykiniinin vasodilatoivaa vaikutusta - Angiotensiini I aktiivinen angiotensiini II - Bradykiniinistä keuhkoärsytystä monille kuiva yskä - EI AT 1 -salpaajilla; eivät vaikuta bradykiniiniin - Aldosteronin erityksen väheneminen seerumin K-pitoisuus ACE-estäjien käyttäjille ei kaliumia säästäviä diureetteja - Enalapriili, rami-, lisino-, kapto-, kina-, perindopriili; monet aihiolääkkeitä

26 - Aktiivisen muodon T½ 2-20 tuntia otetaan yleensä 1x /vrk (enalapriili + kaptopriili tarvittaessa 2x) - Kohonneen verenpaineen, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon - Vaikean munuaisperäisen hypertonian hoitoon - ACE-estäjä + diureetti = tehokas yhdistelmä 3.2. AT 1 -SALPAAJAT = angiotensiinin AT 1 -reseptorin salpaajat = sartaanit - Laskevat verenpainetta yhtä tehokkaasti kuin ACEestäjät ilman bradykiniinin haittoja

27 - AT 1 -reseptorien stimulaatio verisuonet supistuvat NA:n vapautuminen hermopäätteistä lisääntyy verenpaine kohoaa - Sartaanit estävät AT 1 -reseptorien stimulaation - Sopivat munuaisperäisen hypertonian hoitoon - Varsin vähän haittavaikutuksia - Otetaan 1x /vrk - epro-, kande-, lo-, telmi-, valsartaani (osa prodrug) - T½ 2-24 tuntia (losartaani-telmisartaani) - Käyttö kuten ACE-estäjillä sepelvaltimotauti, sydän- ja/tai munuaisperäinen verenpainetauti

28 4. DOPEKSAMIINI - katekoliamiinijohdos, β 2 - sekä D1- ja D2- agonisti 5. ILOPROSTI - Prostasykliinianalogi; laajentaa kaiken kokoisia valtimoita + laskimoita 6. ALPROSTADIILI - Prostaglandiini PGE 1 -valmiste - Laajentaa verisuonia kaikissa kudoksissa

29 7. PRATSOSIINI - Selektiivinen α-reseptorin salpaaja laajentaa perifeerisiä valtimoita + laskimoita - Pääasiassa verenpainetaudin hoitoon, mutta myös sydämen vajaatoimintaan 8. DIPYRIDAMOLI - Trombosyyttivaikutustensa takia käsitellään veren hyytymiseen vaikuttavien LA:en yhteydessä 9. PAPAVERIINI 10. SYKLANDELAATTI 11. NIKOTIINIHAPPO

30 12. METYYLIKSANTIINIJOHDOKSET - Teofylliini, teofyllamiini (mm.) laajentavat sepelvaltimoita, lisäävät samalla sydämen kuormaa EI angina pectorikseen - Bronkodilataatio astmalääkkeeksi - Pentoksifylliini parantaa punasolujen muotoutuvuutta veren viskositeetti kudosten mikroverenkierto + hapensaanti (myös fibrinogeeni )

31 KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT - Pääasiassa kohonneen verenpaineen ja angina pectoriksen hoitoon - Verapamiili + diltiatseemi & dihydropyridiinijohdokset eli dipiinit amlo-, felo-, isra-, lerkani-, nife-, nilva-, nimo- & nisoldipiini - Vaikutus L-tyypin (long-lasting) Ca-kanaviin, joita on erityisesti verisuonten sileässä lihaksessa + sydämessä + aivoissa

32 - Estävät kalsiumin virtausta solun ulkoisesta tilasta solun sisään vapaan kalsiumin määrä solulimassa sydämen supistumisedellytykset lihas rentoutuu - Eteis-kammiojohtuminen hidastuu ja refraktaariaika pitenee - Sepelvaltimot laajenevat verenvirtaus sydämeen lisääntyy - Sepelvaltimospasmit laukeavat angina pectoris kipu ja kohtaukset helpottuvat - Perifeeriset verisuonet laajenevat verenkierron vastus verenpaine sydämen työmäärä ja hapenkulutus vähenevät

33 - Rentouttavat sileää lihasta myös esim. GIkanavassa ja hengitysteissä haittana joskus ummetusta. Bronkodilataation ansiosta turvallisia astmaatikoille - Saattavat estää trombosyyttiaggregaatiota? 1. Dihydropyridiinit =dipiinit - Vasodilataatio tehokkaimmillaan verenpainelääkkeinä - Nimodipiini erityisesti aivovaltimospasmin laukaisuun aivoverenvuodon hoidossa - Nisoldipiini angina pectorikseen

34 2. Verapamiili + diltiatseemi sepelvaltimotautiin + sydämen vajaatoimintaan 3. LA:t, joilla muitakin kuin sydän-/verisuonivaikutuksia - Mm. kalmoduliinin ja nopean Na + -K + -virran esto HAITTOJA: Dihydropyridiinit: - Päänsärky, huimaus, ihon kuumotus ja punoitus, alaraajaturvotukset - Voimakas vasodilataatio adrenerginen aktivaatio sydämen syketaajuus + minuuttitilavuus angina pectoris vaikeutuu

35 Verapamiili + diltiatseemi: - Ummetus (verapamiili) - Joskus sykkeen harveneminen sydämen pumppaustehon heikkeneminen - Ca-salpaajia EI SAA käyttää yhtä aikaa β-salpaajien kanssa ilman perusteltua kliinistä syytä!!! liiallinen salpaus sydänpysähdyksen vaara - CYP 3A4 INTERAKTIOT!!! Induktio + inhibitio

36 KINETIIKKA: Biologinen Proteiinei- T½ Aktiivisia mehyötyos.% hin sitout. taboliitteja Verapam. <20% 90% 3-7h On Diltiats % 80% 4-5h On Nifedip % 90% 4-5h Ei Amlod % 97% 35-45h Ei Felod. 15% 99% 10-16h Ei Israd. 17% 97% 8h Ei Nilvad % 98-99% 15-20h Ei Nimod. 10% 100% 5h Ei Nisold. 6% 100% 10h Ei ±100% maksametabolia (CYP 3A4) muuttumattomana virtsaan vain 0-5%

37 DIUREETIT - Veden + suolojen erittyminen virtsaan lisääntyy - Natrium sitoo elimistöön ylimääräistä nestettä turvotuksia Na poistuu neste osmoottisesti perässä tärkeintä siis liian Na:n poistaminen - Aldosteroni + ADH: vaikutus pääasiassa kokoojaputkissa veden reabsorbtio Na:n mukana verenkiertoon virtsa konsentroituu neste pidättyy kehoon = turvotus - Diureettien vaikutuskohteita tubuluksissa: Na + & Cl - reabsorptio glomerulussuodoksesta takaisin verenkiertoon H + & K + erittyminen glomerulussuodokseen

38 1. TIATSIDIDIUREETIT - estävät Na-reabsorptiota distaalisen tubuluksen alkuosassa inhiboimalla Na +,Cl - -kotransportteria Na:n, K:n, Cl:n + veden eritys verenpaine - Tehostavat merkittävästi muiden verenpainelääkkeiden vaikutusta - mm. HCT, indapamidi, trikloorimetiatsidi - Diureesi 1-4 tunnissa kestää HCT:n 6-24 tunnista trikloorimetiatsidin 1-2 vuorokauteen - Indapamidi Suomessa vain verenpainelääkkeenä

39 HAITTOJA: - hypokalemia, hypomagnesemia, hyperkalsemia - Liiallinen diureesi kuivumista, hypotoniaa varsinkin vanhuksille - Uraatin eritys vähenee kihtitaipumus - Heikko diabetogeeninen vaikutus - Veren triglyseridit ja kolesteroli saattavat nousta annos diabetes- / kolesteroliriskit häviävät ±kokonaan - Kemiallisesti sukua sulfonamideille + sulfonyyliureoille ristiallergiaa?!

40 2. LOOP-DIUREETIT eli LYHYTVAIKUTTEISET SUOLADIUREETIT - Furosemidi, bumetanidi; suoladiureetteina esim. tiatsideja selvästi tehokkaampia - Sulfonamidijohdoksia - Vaikutuspaikka Henlen lingon nouseva osa - Furosemidi vesiliukoinen imeytyy GI-kanavasta epätäydellisesti - Bumetanidi rasvaliukoinen imeytyy täydellisesti teho n. 40x furosemidiin verrattuna (/painoyksikkö) - Maksimaalinen diureettinen vaikutus yhtä suuri

41 - T½ molemmilla 2-3 tuntia munuaisten vajaatoiminnassa kolminkertainen - Estävät 20-30% Na+Cl:n takaisinimeytymisestä, tiatsidit 5-10% - Vaikutus minuutissa, kestää 4-6 tuntia - Kerta-annos 20-40mg furosemidia / 1mg bumetanidia 1-2 litraa virtsaa - Nopea vaikutus erityisen käyttökelpoisia mm. keuhkopöhön, hypertensiivisten kriisien & myrkytysten hoidossa - Annos voidaan turvallisesti nostaa 10-20x hyvä teho myös munuaisten vajaatoiminnassa (tiatsidit tehottomia)

42 - Enemmän tehoa enemmän haittoja: hypokalemia + muut elektrolyyttihäiriöt kuivuminen + muut nestetasapainon häiriöt verenkiertokollapsi lievästi diabetogeenisia virtsahappoa retentoiva vaikutus (kihti) Lisäävät kefalosporiinien + aminoglykosidien munuaistoksisuutta

43 3. KALIUMIA RETENTOIVAT DIUREETIT 3.1. Spironolaktoni - Aldosteronin kaltainen steroidi aldosteronin kilpaileva antagonisti - Yksinään käytettynä heikohko vaikutus, mutta annettaessa esim. tiatsidin kanssa tehokas diureesi 2-4 vrk:n kuluttua - Hyperkalemia kontraindisoitu!!! - Haittoja: uneliaisuus, lievät keskushermostooireet, miehille feminisoitumista - Heikko entsyymi-induktori; T½ tuntia

44 3.2. Triamtereeni & amiloridi - Vaikuttavat distaalisissa tubuluksissa estävät Na-reabsorptiota sekä K-/ Na-ionien vaihduntaa - Vaikutus riippumaton aldosteronista - Kaliumin erittyminen käytetään yleensä vain yhdessä muiden suoladiureettien kanssa hyperkalemian esto (hoitamaton hyperkalemia ) - Triamtereenin vaikutus n.10 tuntia, amiloridin n. vuorokauden (kerta-annos) - Haittoja: hyperkalemia, päänsärky, GI-oireet, ihottuma; triamtereenilla lisäksi seerumin folaattipitoisuuden megaloblastinen anemia

45 4. MUITA DIUREETTEJA 4.1. Hiilihappoanhydraasin estäjät - Suomessa asetatsoliamidi + dortsoliamidi - Tärkeämpiä glaukooman hoidossa 4.2. Osmoottiset diureetit - Mannitoli EI reabsorbtiota vesidiureesi NaCl eritys lisääntyy vain vähän - Annettava i.v. diureesi 3-6 minuutissa nopean vaikutuksen takia mm. aivoedeeman + myrkytysten hoitoon - HUOM! Jos diureesi ei käynnisty normaalisti, verenkiertoelimistö rasittuu vaarallisen paljon vain sairaalakäyttöön

46 ADRENERGISTA AKTIIVISUUTTA VÄHENTÄVÄT LA:t 1. SENTRAALISESTI VAIKUTTAVAT 1.1. Klonidiini - Stimuloi inhibitorisia α 2 reseptoreja sympaattinen tonus verenpaine laskee - Biologinen hyötyosuus hyvä, T½ tuntia

47 - Keskivaikean + vaikean verenpainetaudin sekä raskausajan hypertonian hoitoon - Voi kombinoida diureettiin / vasodilatoivaan LA:en - Tehokas LA, käyttö vähentynyt haitattomampien verenpainelääkkeiden yleistyttyä - Haittoja hoidon alussa: väsymys, huimaus, suun kuivuminen, impotenssi, ummetus - Käyttö lopetettava vähitellen (adrenergisesta aktivaatiosta johtuva kimmovaste)

48 1.2. Moksonidiini - Uusimpia verenpainelääkkeitä, T½ 2-3 tuntia - Stimuloi aivorungon I 1 -imidatsoliinireseptoireita sympaattinen tonus sentraalisen säätelyn kontrolli kevenee verenpaine laskee - Herkistää insuliinivastetta edullinen vaikutus diabeetikoilla - Ei vaikuta seerumin lipidiaineenvaihduntaan - Imeytyy hyvin GI-kanavasta, hyvin siedetty - haittoja: suun kuivuminen, huimaus, astenia (= toiminnallisia verenkierto-oireita ilman elimellistä vikaa) - Voimistaa alkoholin + rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksia - Kimmovastetta ei ole todettu lääkitys silti lopettava vähitellen

49 2. ADRENERGISIA β-reseptoreita SALPAAVAT LA:t eli β-salpaajat - β 1 -selektiiviset & epäselektiiviset (β 1 +β 2 ) - Vaikutukset tunnetaan hyvin, verenpaineen laskun tarkka mekanismi on edelleen epäselvä Syke, sydämen supistumistilavuus + minuuttitilavuus Reniinin eritys munuaisista vähenee Keskushermoston ja baroreseptoriheijasteen (=painereseptoreja, havainnoivat laskimoverenpainetta) kautta välittyviä vaikutuksia

50 Kaikki β-salpaajat laskevat verenpainetta yhtä tehokkaasti, teho säilyy pitkäaikaisessakin käytössä. Parhaimpia angina pectoris lääkkeitä! Sopivat useisiin verenpainelääkekombinaatioihin - Haittoja: astman paheneminen, perifeerisen verenkierron häiriöt/puutokset, syke laskee liikaa, hypoglykemiariski diabeetikoilla diabeetikolle kardioselektiivinen β-salpaaja! GI-kanavahaitat, epäedullisia lipidiaineenvaihdunnalle.

51 3. ADRENERGISIA α 1 -RESEPTOREITA SALPAAVAT LA:t (=α-salpaajat) - Pratsosiini salpaa selektiivisesti postsynaptisia α-reseptoreja & laajentaa perifeerisiä valtimoita verenpaine laskee

52 VEREN HYYTYMISEEN VAIKUTTAVAT LA:t 1. Luonnolliset antikoagulantit 2. Aktivoituneiden hyytymistekijöiden toimintaa estävät antikoagulantit 3. Hyytymistekijöiden synteesiä estävät antikoagulantit 4. Trombosyyttien toimintaa estävät LA:t 5. Trombolyyttiset LA:t = plasminogeenin aktivaattorit 6. Antifibrinolyyttiset LA:t

53 - Trombi = verihyytymä - Trombin muodostus keskeinen osa hemostaasia Verenvuoto tyrehtyy verisuonitrauman jälkeen - Verisuonivaurio suoni supistuu suonen endoteelisolujen + trombosyyttien + veren hyytymisjärjestelmän monimutkainen & -vaiheinen vuorovaikutusketju hyytymä (trombosyyttejä + fibriiniä) - Samaan aikaan veren hyytymisen kanssa käynnistyy myös hyytymää / hyytymistä rajoittava fibrinolyyttinen järjestelmä liuottaa tehtävänsä tehneen (= haavan tukkineen) trombin hajottamalla fibriiniä sitä mukaa kun vauriokohta paranee

54 MUTTA: - Trombi syntyy myös verisuonen endoteelin vaurioituessa, vaikka hemostaasin tarvetta ei ole ahtauttaa verisuonta - Trombi voi irrota endoteelin pinnasta / siitä voi lohjeta pala verenkierron mukana muualle elimistöön emboluksena ahtauttaa / tukkii paikallisen verenkierron Trombi / embolus sepelvaltimossa SYDÄNIN- FARKTI yleisin kuolinsyy Suomessa - Aivoverenkierron tukkeutuminen trombin / embolian seurauksena sairastavuus + kuolleisuus

55 - Keuhkoembolia = alaraajojen / lantion syvien laskimoiden tromboosin komplikaatio 1. LUONNOLLISET ANTIKOAGULANTIT - Prostasykliini estää trombosyyttiaggregaatiota terveessä suonessa - Antitrombiini III plasmassa esiintyvä proteaasi; inaktivoi monia hyytymistekijöitä - Endoteelisoluista erittyy paikallisesti hepariinisulfaattia stimuloi antitrombiinia - Lisäksi elimistöstä tunnistettu ainakin 4-5 luonnollista antikoagulanttia

56 2. AKTIVOITUNEIDEN HYYTYMISTEKIJÖIDEN TOIMINTAA ESTÄVÄT LA:t 2.1. Hepariini - Vapautuu terveessä elimistössä hyvin vähän - Vaikuttaa ±välittömästi i.v. Cmax 2-4 min. - 1mg hepariinia = 100 KY (=IU) - Monien välivaiheiden kautta estää fibrinogeenin muuttumisen fibriiniksi - Suurina annoksina trombosyyttiaggregaatio - Lievä anti-inflammatorinen + vasodilatoiva vaikutus

57 KINETIIKKA: - Maksametabolia, T½ 30 min. - 2½ h - EI läpäise istukkaa, ei kulkeudu äidinmaitoon - Hajoaa suolistossa anto jatkuvana laskimoinfuusiona / toistuvina annoksina laskimoon / pistämällä aine ihon alle KÄYTTÖ + HAITAT: - i.v. 4-6x /vrk, s.c. 12 tunnin välein - Tromboosiprofylaksia pienillä s.c. annoksilla - Keuhkoembolia ja syvät laskimotromboosit - Akuutti sydäninfarkti ja epästabiili angina pectoris

58 - Vaikutuksia tarkkailtava laboratoriokokeilla - Verenvuotoriskin kasvu muita oireita vain pitkäaikaisessa käytössä; trombosytopenia / hiusten lähtöä / osteoporoosi Antidoottina protamiinisulfaatti emäksinen protamiini + hapan hepariini stabiili kompleksi, jolla EI antikoagulanttivaikutusta Hepariinihoidon aikana EI saa käyttää trombosyyttien toimintaa estäviä LA:ta ASA, NSAID:t, dipyridamoli vuotoriski

59 2.2. Pienimolekyyliset hepariinit - Vuotoriski pienempi, antitromboottinen teho yhtä hyvä kuin hepariinilla - T½ huomattavasti pidempi kuin hepariinilla - Laboratorioseurantaa ei yleensä tarvita - 1-2x /vrk ihon alle pistettynä - Daltepariini, enoksapariini, nandropariini, tintsapariini, revipariini, danaparoidi

60 2.3. Trombiinin estäjät - Lepirudiini + desirudiini; spesifisiä trombiinin estäjiä s.c. injektiona tekonivelleikkausten yhteydessä tromboosiprofylaksiaan 3. HYYTYMISTEKIJÖIDEN SYNTEESIÄ ESTÄVÄT LA:t 3.1. Kumariini- ja indandionijohdokset - Estävät K-vitamiinin pelkistymistä maksassa hyytymistekijät eivät aktivoidu veri juoksevaa - p.o.-antikoagulanteilla hoitovaste noin viikon kuluttua Eivät käy nopeavaikutteisiksi antikoagulanteiksi

61 VARFARIINI (= 4-hydroksikumariini) - Imeytyy suolistosta ±täydellisesti; Cmax 3-9 h ruoka hidastaa imeytymistä - Läpäisee istukan, ei erity äidinmaitoon - 99% plasman proteiineihin sitoutuneena Vain 1% pääsee vaikuttamaan biologisesti - Runsas maksa- ja munuaismetabolia - Genetiikka + metabolianopeus T½ 20-55h!!! - S-varfariini (5x teho vs. R-varfariini) CYP 2C9:n kautta inhibiittorit, induktorit, interaktiot

62 - Antikoagulaatiovaikutuksessa suuria eroja yksilöiden välillä, mutta eroja myös samalla ihmisellä fysiologisesta tilasta riippuen - Varfariinihoito aloitetaan isommalla annoksella (10 mg/vrk) pienennetään vasteen mukaan 4-6 mg:aan/vrk) vaikutuksen yksilöllisyyden takia kiinteän annoksen käyttö ei onnistu verikokeet (INR-arvo =International Normalized Ratio; 0-10 hyytymäei hyydy lainkaan) - p.o. antikoagulanttihoito AINA profylaktista - Kontraindisoitu: raskaus + imetys, GI-kanavan haavaumat + kasvaimet, vaikea verenpainetauti, muista syistä lisääntynyt verenvuotoriski

63 - Ensiapuna tuoreplasman / hyytymistekijäkonsentraatin anto. Myös K-vitamiini (=fytomenadioni) käy oraalisten antikoagulanttien antidootiksi - Haittoja vähän / harvoin 4. TROMBOSYYTTIEN TOIMINTAA ESTÄVÄT LA:t - Trombosyyttien pinnalla monenlaisia reseptoreita plasmasta fysiologisia + kemiallisia signaaleja aktivaatio / inhibitio tasapaino?!? - Terveessä suonessa aktivoivia signaaleja on vähän ja lisäksi ehjä endoteeli tuottaa prostasykliiniä estää trombosyyttien aktivoitumista

64 - Vaurioituneessa verisuonessa aktivoivia tekijöitä on paljon: paljastuneet kollageenisäikeet trombosyyteistä + endoteelista vapautuva ADP, tromboksaani A 2 ja prostaglandiini H 2 hyytymiskaskadin tuottama trombiini - VALTIMOTROMBOOSIEN hoito + ehkäisy 4.1. Syklo-oksygenaasin estäjät - ASA + muut NSAID:t tromboksaanisynteesi ; vaikutus kestää trombosyytin eliniän (120vrk)

65 - Pieniannoksinen ASA keskeinen LA tromboosiprofylaksiassa, sepelvaltimotaudissa, angina pectoriksessa ja sydämen uusintainfarktien ehkäisemisessä (=sekundaariprofylaksia) Sydäninfarktin primaaripreventio? TIA-potilailla ASA parantaa ennustetta & ehkäisee kohtausten uusiutumista + aivoinfarkteja ASA + dipyridamoli sydämen ohitusleikkausten / pallolaajennusten jälkeen mg/1x/vrk, yleisimmin 100mg/1x/vrk

66 4.2. Trombosyyttien syklistä AMP:ia lisäävät LA:t - Dipyridamoli solunsisäisen tromboksaani A 2 :n tuotanto estyy Trombosyyttiaggregaatio & vasodilataatio - Yksinään heikko teho tromboosiprofylaksiassa ASA:n kanssa tehokas annos mg/vrk - Dipyridamoli + varfariini emboliaprofylaksiaan sydämen tekoläppäpotilailla - Runsas ensikierron metabolia + maksametabolia - T½ vain ½ -1 tuntia riittävän tehon saamiseksi annostelu 2-3x /vrk

67 4.3. ADP-reseptorien toimintaa estävät LA:t - Klopidogreeli + tiklopidiini + prasugreeli fibrinogeenin kiinnittyminen häiriintyy trombosyyttiaggregaatio estyy - Klopidogreeli iskeemisten tapahtumien ehkäisyyn potilailla, joilla jo ollut iskeeminen aivohalvaus / sydäninfarkti / perifeerinen valtimosairaus - Annos 75 mg/1x/vrk vuoden ajan - Trombosyyttiaggregaation esto alkaa 24 tunnissa max. teho 3-7 vrk:n kuluttua palautuu ennalleen 5 vrk:ssa

68 - Vähemmän GI-kanavahaittoja kuin ASA:lla, ihottumia huomattavasti enemmän - Vuotokomplikaatioita ±yhtä paljon - Tiklopidiini aivoinfarktien sekundaaripreventioon yksinään ASA:n kanssa sepelvaltimostenttien trombosoitumisen estoon (erityislupa!) - Huomattavasti enemmän + vakavampia (= hengenvaarallisia!) hematologisia haittoja kuin klopidogreelillä / ASA:lla verenkuvaa seurattava säännöllisesti ensimmäiset 3kk

69 4.4. Tromboksaanisyntetaasia estävät LA:t - Ridogreeli tehokas trombosyyttiaggregaation esto (> ASA) - Kliiniset tutkimukset käynnissä sydäninfarktin sairastaneilla & epästabiilia angina pectorista sairastavilla ei vielä myyntilupaa Suomessa 4.5. Glykoproteiini IIb/IIIa reseptorin salpaajat - Glykoproteiini IIb/IIIa trombosyyttien yhteen liittäjä hyytymisketjun loppupäässä (fibrinogeeni); yhteinen tekijä kaikissa trombosyyttiaggregaatioon johtavissa prosesseissa (rajoitetusti sairaaloissa)

70 4.6. Prostasykliinijohdokset - Iloprosti - Aktivoi fibrinolyysiä, T½ 30min, nopea metabolia - Runsaasti haittoja häviävät nopeasti käytön loputtua 5. TROMBOLYYTTISET LA:t Fibriinitrombien LIUOTUKSEEN; antikoagulantit profylaksiaan - Suuri aktiivisuus fibriiniin + fibrinogeeniin, joiden hajoamistuotteet estävät uuden fibriinin muodostumista - Fibrinolyyttinen + antikoagulanttinen vaikutus!

71 - Plasminogeeni (inaktiivinen) plasmiini (aktiivinen) (fibrinolysiini = plasmiini) Plasminogeeniaktivaattorit - Aktivoivat plasminogeenin plasmiiniksi systeeminen fibrinolyysi normaali hemostaasi häiriintyy vuotoriski huomattava 5.1. Streptokinaasi = β-hemolyyttisen streptokokin tuottama proteiini - Akuutti sydäninfarkti liuotushoitoon 6(-12) tunnissa ensioireista i.v. ½ -1 tunnin ajan - Muut valtimotromboosit & -emboliat, keuhkoembolia, syvä laskimotromboosi - Verenvuodot, verenpaineen lasku, bradykardia

72 5.2. Alteplaasi = elimistön oman plasminogeeniaktivaattorin (t-pa) geeniteknologialla tuotettu muoto (proteiini) ei allergiaa / anafylaksiaa - Käyttö kuten streptokinaasilla; i.v.-infuusiona 1½ -3 tunnin ajan, T½ 4-5 minuuttia 5.3. Reteplaasi = kuin alteplaasi, mutta voi sitoutua trombiin toistuvasti trombolyyttinen vaikutus parempi - T½ 15 minuuttia voidaan antaa kertaannoksina 5.4. Urokinaasi 5.5. Anistreplaasi aktiivinen VAIN sitouduttuaan fibriiniin

73 6. ANTIFIBRINOLYYTTISET LA:t = veren hyytymistä tehostavat + stabiloivat LA:t 6.1. Traneksaamihappo - Estää plasminogeenin muuttumista plasmiiniksi veren hyytyminen tehostuu; annostelu p.o. + i.v. - Verenvuodoissa / verenvuotovaaratilanteissa, synnytykseen liittyvissä vuodoissa, isojen leikkausten jälkeen, GI-kanavan verenvuodoissa, runsaiden kuukautisten hoitoon 6.2. Aprotiniini - Stabiloi veren hyytymistä, antifibrinolyyttinen - i.v.; käyttö kuten traneksaamihapolla

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Yleistä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat erittäin yleisiä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat yleensä potilaalle tarpeen Päivystysaikana

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: 1 tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Käytetään myös paikallisesti hemostaattina paikallispuudutteiden lisänä.

VALMISTEYHTEENVETO. Käytetään myös paikallisesti hemostaattina paikallispuudutteiden lisänä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ADRENALIN 1 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 1 mg adrenaliinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos: 1 annos sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää 150 g mannitolia. Ominaisuudet: Teoreettinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fortekor vet. 5 mg, tabletti kissoille ja koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: benatsepriilihydrokloridi 5 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Tietoa kurssista Luentoja 20 h + tentit (2 x 2 h) Kurssi kahdessa osassa (1+2) Oppikirjana:

Lisätiedot

Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua.

Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua. SYDÄNPOTILAAN LÄÄKEHOITO Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita, parantaa sairauden ennustetta ja kohottaa elämänlaatua. Lyhytvaikutteiset nitrot Nitroa käytetään angina pectoris -kipujen ehkäisyyn

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti.

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti. PAKKAUSSELOSTE Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti Karvediloli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen

Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen Farmakokinetiikka ikääntymiseen liittyen monien lääkeaineiden vaiheet (imeytyminen, jakautuminen, metabolia, eritys)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORIDIP 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORIDIP 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.3.2016, VERSIO 1.1 VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sydän-, maksa- ja munuaisperäiset turvotukset. Hydrothorax, ascites ja epäspesifinen vesipöhö.

VALMISTEYHTEENVETO. Sydän-, maksa- ja munuaisperäiset turvotukset. Hydrothorax, ascites ja epäspesifinen vesipöhö. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: 20 mg tabletti: furosemidia 20 mg / tabletti. 40 mg tabletti: furosemidia

Lisätiedot

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 Alkuperäinen versio 5/2014: Teemu Elomaa EL, Petri Aaltonen EL Päivitetty 6/2015 (työryhmä: Petri Aaltonen, Anu Keskilohko, Tuomo Maavirta, Aaron

Lisätiedot

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys EKG Markus Lyyra LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10 Mitä on EKG? Elektrokardiogrammi Kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja siihen liittyviä

Lisätiedot

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG:n tulkinnan perusteet Petri Haapalahti vastuualuejohtaja HUS-Kuvantaminen kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG Mittaa jännite-eroja kehon pinnalta Mittaavaa elektrodia (+) kohti suuntautuva

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Titrausvaiheen aikana tai sen jälkeen voi esiintyä tilapäistä sydämen vajaatoiminnan pahenemista, hypotensiota tai bradykardiaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Titrausvaiheen aikana tai sen jälkeen voi esiintyä tilapäistä sydämen vajaatoiminnan pahenemista, hypotensiota tai bradykardiaa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bisoprolol ratiopharm 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg bisoprololifumaraattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g

VALMISTEYHTEENVETO. Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen annospussi sisältää seuraavat määrät vaikuttavia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Deksametasonia (max 20 mg kerran vuorokaudessa) annetaan samanaikaisesti suun kautta.

Valmisteyhteenveto. Deksametasonia (max 20 mg kerran vuorokaudessa) annetaan samanaikaisesti suun kautta. Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Bluefish 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron Bluefish 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 mg:n tabletti:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni 50

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tilat, joissa tromboembolisten valtimotukosten vaara on lisääntynyt, kuten esim.

VALMISTEYHTEENVETO. Tilat, joissa tromboembolisten valtimotukosten vaara on lisääntynyt, kuten esim. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Disperin 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 100 mg asetyylisalisyylihappoa. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Injektioneste kerta-annosruiskussa Valmisteen kuvaus: väritön tai oljenvärinen, kirkas ja sakaton neste kerta-annosruiskussa.

VALMISTEYHTEENVETO. Injektioneste kerta-annosruiskussa Valmisteen kuvaus: väritön tai oljenvärinen, kirkas ja sakaton neste kerta-annosruiskussa. 1(7) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI innohep 20 000 anti-xa IE/KY/ml, injektioneste kerta-annosruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tintsapariininatrium 20 000 anti-xa IE/KY/ml Apuaineet,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta rasituksen aikana

Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta rasituksen aikana Sydän- ja verenkiertelimistön timinta rasituksen aikana Terve Urheilija iltaseminaari 5.3.2013 Niina Mutanen, testauspäällikkö, LitM Tampereen Urheilulääkäriasema 1 Sydän- ja verenkiertelimistö Verenkiertelimistö

Lisätiedot

SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012

SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012 SYDÄMEN JA VERENKIERTOELIMISTÖN TEHTÄVÄ elimistön sisäisen tasapainon eli homeostaasin ylläpitäminen SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012 kunkin elimen ja elinjärjestelmän verensaannin sovittaminen solujen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. ALBETOL 100 mg -tabletti, kalvopäällysteinen ALBETOL 200 mg -tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. ALBETOL 100 mg -tabletti, kalvopäällysteinen ALBETOL 200 mg -tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ALBETOL 100 mg -tabletti, kalvopäällysteinen ALBETOL 200 mg -tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Albetol 100 mg -tabletti

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Syscor 20 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lihasrelaksaation kumoaminen: 0,015 0,02 mg/kg yhdessä neostigmiinin (0,03 0,04 g/kg) kanssa laskimoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Lihasrelaksaation kumoaminen: 0,015 0,02 mg/kg yhdessä neostigmiinin (0,03 0,04 g/kg) kanssa laskimoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ATROPIN 1 mg/ml -injektioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Atropiinisulfaatti 1 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta. Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander 20.5.2016

Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta. Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander 20.5.2016 Sukellus sydänlääkkeiden maailmaan - sepelvaltimotaudin lääkehoidosta Sis (el) ja Kard eval Tuula Meinander 20.5.2016 Vastaväitteisiin reagoiminen ohjauksessa Pyri ennakoimaan ja valmistautumaan vetoa

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg, tabletti koirille FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg, tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää:

Lisätiedot

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito.

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito. V A LMIS T EYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 60 mg poretabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 60 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 110,00 mg vedetöntä

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

NuvaRing. N.V. Organon. 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

NuvaRing. N.V. Organon. 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO NuvaRing N.V. Organon 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Etonogestreelia ja etinyyliestradiolia

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO LOSATRIX 12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT Päivämäärä: 8.9.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hypertensiosta,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Orifarm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen 1 mg:n kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Seloken 50 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Seloken 50 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Seloken 50 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg metoprololitartraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO BREVIBLOC 27.2.2015, Versio 6.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä BREVIBLOC kuuluu beetasalpaajien lääkeryhmään. Sitä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Flexicam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää Vaikuttava aine: Meloksikaami 5 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 15 x 6 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 15 x 6 mm. Tabletti voidaan puolittaa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fortekor vet. 20 mg, tabletti koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: benatsepriilihydrokloridi 20 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Heparin LEO 25000 IE/KY/ml injektioneste, liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Heparin LEO 25000 IE/KY/ml injektioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Heparin LEO 25000 IE/KY/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 1 ml sisältää hepariininatriumia vastaten hepariinia 25000

Lisätiedot

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus.

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dinolytic vet. 12,5 mg/ml injektioneste, liuos naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: dinoprosti 12,5 mg/ml (dinoprostitrometamolina). Apuaineet: bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

Lähes Kaikilla Ihmisillä On Magnesiumin Puute

Lähes Kaikilla Ihmisillä On Magnesiumin Puute Lähes Kaikilla Ihmisillä On Magnesiumin Puute Mitä magnesium tarkalleen ottaen on? Magnesium on elämä. Se on kehon neljänneksi rikkain mineraali, rikin lisäksi (mikä on aivan yhtä tärkeä.) Magnesium ei

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 25 helmikuuta 2016 Kolkisiini Versio 3.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kihti i Kihtiä esiintyy kaikkialla maailmassa.

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS Apulaisylilääkäri Sari Leinonen Riippuvuuspoliklinikka, P-KSSK 18.11.2013 1 Vanheneva elimistö ja alkoholi Alkoholi jakaantuu kehossa nestetilavuuteen Iän myötä keho kuivuu

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää estramustiininatriumfosfaattimonohydraattia vastaten 140 mg estramustiinifosfaattia.

Yksi kapseli sisältää estramustiininatriumfosfaattimonohydraattia vastaten 140 mg estramustiinifosfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ESTRACYT 140 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää estramustiininatriumfosfaattimonohydraattia vastaten 140 mg estramustiinifosfaattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti (sisältää maitovalkuaista).

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti (sisältää maitovalkuaista). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ventoline Diskus 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annos sisältää 200 mikrogrammaa salbutamolia sulfaattina.

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nefoxef 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112

Lisätiedot

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Verikaasuanalyysi Esitys (anestesia)hoitajille Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Yleistä Yleensä valtimoverestä otettava verinäyte, joka analysoidaan vieritestianalysaattorilla Nopein tapa saada keskeistä tietoa

Lisätiedot