Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

2 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU 2013 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 647,3 (714,1) miljoonaa euroa, laskua 9,4 %; oikaistuna siirretyillä tai myydyillä liiketoiminnoilla, liikevaihto laski vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna 4,2 % - EBITA 1) 92,1 (100,6) miljoonaa euroa eli 14,2 % (14,1 %) liikevaihdosta - EBITA 1) ilman kertaluonteisia eriä 2) oli 85,3 (100,6) miljoonaa euroa eli 13,2 % (14,1 %) liikevaihdosta - Katsauskauden tulos 54,0 (63,7) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,50 (0,59) euroa - Bruttoinvestoinnit 125,8 (124,0) miljoonaa euroa - Rahavirta investointien jälkeen 73,4 (54,2) miljoonaa euroa - Nettovelka/EBITDA 1,1x (1,1x) - Hallitus esittää perusosingoksi 0,37 (0,34) euroa osakkeelta, joka vastaa 74 %:in (57 %) osingonjakosuhdetta. Lisäksi hallitus esittää valtuutusta päättää harkintansa mukaan korkeintaan 0,63 euron lisäosingon maksamisesta osakkeelta. LOKA JOULUKUU 2013 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 167,5 (194,1) miljoonaa euroa, laskua 13,7 %; oikaistuna siirretyillä tai myydyillä liiketoiminnoilla, liikevaihto laski vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna 5,9 % - EBITA 1) 20,9 (29,7) miljoonaa euroa eli 12,5 % (15,3 %) liikevaihdosta - Katsauskauden tulos 13,9 (19,9) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,13 (0,18) euroa (Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.) RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua. AVAINLUVUT 10 12/ /12 Muutos 1 12/ /12* Muutos Liikevaihto 167,5 194,1 13,7 % 647,3 714,1 9,4 % Käyttökate (EBITDA) 46,2 56,7 18,4 % 195,1 210,5 7,3 % Osuus liikevaihdosta, % 27,6 % 29,2 % 30,1 % 29,5 % EBITA-liiketulos 1) 20,9 29,7 29,6 % 92,1 100,6 8,4 % Osuus liikevaihdosta, % 12,5 % 15,3 % 14,2 % 14,1 % Liiketulos (EBIT) 19,0 27,7 31,5 % 82,3 92,5 11,1 % Osuus liikevaihdosta, % 11,3 % 14,3 % 12,7 % 13,0 % Tulos ennen veroja (EBT) 12,8 24,5 47,6 % 63,9 83,0 23,1 % Osuus liikevaihdosta, % 7,7 % 12,6 % 9,9 % 11,6 % Tulos/osake, EUR** 0,13 0,18 30,2 % 0,50 0,59 15,2 % Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 33,8 36,8 8,1 % 125,8 124,0 1,4 % Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 20,2 % 19,0 % 19,4 % 17,4 % Rahavirta investointien jälkeen 25,2 16,8 50,0 % 73,4 54,2 35,6 % Sijoitettu pääoma kauden lopussa 579,8 604,3 4,1 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,5 % 18,9 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,7 % 18,5 % Nettovelka 206,9 239,4 13,6 % Nettovelka/EBITDA 1,1x 1,1x Nettovelkaantumisaste, % 55,8 % 65,8 % Omavaraisuusaste, % 48,9 % 44,2 % Henkilöstö kauden lopussa ,7 % 1) EBITA-liiketulos tarkoittaa liiketulosta ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 2) Kertaluonteiset erät sisältävät verottoman 10,1 miljoonan euron suuruisen myyntivoiton liittyen Fortrentin perustamiseen, 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin myynnistä ja 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa. *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä. **Laimentamaton ja laimennettu

3 3 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ MAGNUS ROSÉN, RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA: Vuoden 2013 päämarkkinoilla vallinneesta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme operatiivisen toimintamallimme kehittämistä ja toiminnan riskien tasapainottamista luodaksemme kestävän perustan tulevalle liiketoiminnan kasvulle. Näissä olosuhteissa on tärkeä keskittyä rahavirran tuottamiseen ja voimme tyytyväisenä raportoida rahavirtamme kasvaneen 35,6 % verrattuna edellisvuoteen. Vuoden 2013 lopussa Ramirentilla oli yksi konevuokraustoimialan vahvimmista taseista nettovelan suhteen käyttökatteeseen (EBITDA) ollessa 1,1x. Liikevaihtomme laski vuonna ,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja oikaistuna Fortrentiin siirretyillä liiketoiminnoilla Venäjällä ja Ukrainassa sekä Unkarin liiketoiminnan myynnillä. EBITA liiketulosprosenttimme pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 14,2 % (14,1 %). EBITA liiketulosprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 13,2 %. Vuoden neljännellä neljänneksellä konevuokrauspalveluiden kysyntä heikkeni Suomessa ja Norjassa johtuen heikentyneestä aktiviteetista erityisesti rakennussektorilla. Emme onnistuneet vähentämään kustannuksia vastaamaan alhaisempaa kysyntää. lemme tehostaneet toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi näissä segmenteissä. Ruotsissa markkinatilanne oli hyvä ja jatkoimme operatiivisen tehokkuuden kehittämistä. Tanskan rakennusmarkkinoiden aktiviteetti piristyi alhaiselta tasolta ja jatkoimme toimintojen uudelleenjärjestyjä parantaaksemme kannattavuuttamme. Markkinoiden kehitys Europe Central segmentillä oli heikkoa, mutta viitteitä markkinoiden vakautumisesta oli havaittavissa. Liiketoimintamme kehittyi hyvin Baltian maissa ja kapasiteetin käyttöasteemme parani hyvän teollisuuden aktiviteetin seurauksena. Yhteisyritys Fortrentin toimintojen integrointi saatiin päätökseen Jatkoimme työtä operatiivisen tehokkuuden kehittämiseksi ja odotamme tämän tuovan merkittäviä tuloksia tulevaisuudessa. Ramirent tavoittelee vähintään 18 %:in EBITA-liiketulosprosenttia kaikilla segmenteillä. Tämän odotetaan parantavan EBITAliiketulosprosenttia 3 prosenttiyksikköä konsernitasolla vuoden %:in tasolta 17 %:iin vuoteen 2016 mennessä. Yksityiskohtaiset toimenpiteet EBI- TA-liiketulosprosenttitavoitteen saavuttamiseksi implementoidaan toimintamaissa vuoden 2014 aikana. Integroidut palveluratkaisut kaikille asiakassektoreille ja operatiivisen toiminnan kehittäminen Ramirent - toimintamallin kautta ovat avainasemassa tavoitteen saavuttamiseksi. Jatkamme myös hinnoittelun kehittämistä, toimipisteverkoston optimointia, kapasiteetin käyttöasteen parantamista sekä hankintojen keskittämistä edelleen. Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Jatkamme tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioimme, että investointimme ovat tänä vuonna noin samalla tasolla kuin vuonna Ramirent on hyvin valmistautunut hallitsemaan muutokset markkinatilanteessa ja valmis vastaamaan kasvumahdollisuuksiin. Operatiivisen toiminnan edettyä pitkälle ja riskitasomme ollessa tasapainoinen, kasvustrategia palaa fokukseen vuonna Kasvustrategiassamme tavoittelemme kasvua ulkoistusmahdollisuuksista ja valikoiduista pienistä ja keskisuurista yritysostoista. Kartoitamme myös laajentumista uusille asiakassektoreille ja maantieteellisille alueille. Nopeampaa kasvua haetaan valituilta kasvumarkkinoilta, kuten energia, öljy- ja kaasuteollisuus sekä julkinen sektori. RAMIRENT LYHYESTI Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent keskittyy Itämeren alueen markkinoille Pohjoismaihin, Keski- ja Itä-Eurooppaan. Yhtiö on markkinajohtaja seitsemässä maassa yhtiön kymmenestä toimintamaasta. MARKKINATILANNE TAMMI JOULUKUU 2013 Konevuokrauspalveluiden kysyntään vuoden neljännellä neljänneksellä vaikutti lisääntynyt epävarmuus rakennussektorilla. Ruotsissa rakennusmarkkinoiden volyymit ovat toipuneet asteittain asuntorakentamisen ja infrarakentamisen sektoreilla. Norjassa rakennusmarkkinoiden aktiviteetti jatkoi hidastumistaan neljännellä neljänneksellä. Konevuokrauspalveluiden kysyntä heikkeni erityisesti asunto- ja liikerakentamisessa. Öljy- ja kaasuteollisuudessa kysyntä oli suotuisaa vuonna Suomessa rakentamisen volyymit pysyivät alhaisella tasolla kaikilla sektoreilla. Rakennusyhtiöt ovat siirtäneet asuntoaloituksiaan

4 4 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ vuodelle Suurten rakennusprojektien vähäinen määrä toimitilarakentamisessa ja heikentynyt aktiviteetti infrarakentamisessa vaikuttivat markkinatilanteeseen. Konevuokrauspalveluiden kysyntä teollisuudessa heikkeni hieman neljännellä neljänneksellä. Tanskassa kysyntä kasvoi vuoden aikana, kun rakennusmarkkinat kääntyivät kasvuun. Puolassa havaittiin alustavia merkkejä rakennusmarkkinoiden elpymisestä. Baltian maissa konevuokrauspalveluiden kysyntää tuki pääosin rakentamisen ja energiasektorin hyvä aktiviteetti. LIIKEVAIHTO 10 12/2013 Ramirent konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 13,7 % ja oli 167,5 (194,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto laski 10,5 % vuoden neljännellä neljänneksellä. Konsernin oikaistu liikevaihdon lasku vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa sekä ilman Unkarin liiketoimintaa oli 5,9 % neljännellä neljänneksellä. Kaikkien segmenttien liikevaihto laski viime vuodesta. Liikevaihto laski Suomessa 7,4 %, Ruotsissa 8,7 %, Norjassa 20,0 %, Tanskassa 3,3 %, Europe Central segmentissä 5,6 %. Oikaistuna Unkarin liiketoiminnan myynnillä, Europe Central segmentin liikevaihto kasvoi 8,6 %. Europe East segmentissä liikevaihto laski 51,7 %, mutta oikaistuna ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa liikevaihto kasvoi 5,5 %. 1 12/2013 Konsernin tammi joulukuun liikevaihto laski 9,4 % ja oli 647,3 (714,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna, konsernin liikevaihto laski 8,5 % tammi joulukuussa. Konsernin oikaistu liikevaihdon lasku vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa sekä ilman Unkarin liiketoimintaa oli 4,2 %. Tammi joulukuussa 2013, liikevaihto laski kaikissa segmenteissä verrattuna edellisvuoteen. Liikevaihto laski Suomessa 8,8 %, Ruotsissa 1,3 %, Norjassa 11,7 %, Tanskassa 1,6 % ja Europe Central segmentissä 8,6 % verrattuna edellisvuoteen. Oikaistuna Unkarin liiketoiminnan myynnillä, Europe Central segmentin liikevaihto laski 4,1 %. Europe East segmentissä liikevaihto laski 43,9 % ja oikaistuna Fortrentiin siirretyillä toiminnoilla Venäjällä ja Ukrainassa liikevaihto kasvoi 4,0 %. Ruotsin osuus konsernin liikevaihdosta oli 31,9 % (29,1 %), Norjan osuus 23,6 % (24,1 %), Suomen osuus 23,4 % (23,1 %) ja Tanskan osuus 6,8 % (6,2 %). Europe East segmentin osuus oli 5,5 % (8,8 %) ja Europe Central segmentin osuus 8,8 % (8,7 %). Segmenttikohtainen liikevaihdon kehitys oli seuraava: LIIKEVAIHTO 10 12/13 *Oikaistu 10 12/12 Muutos 1 12/13 *Oikaistu 1 12/12 Muutos SUOMI 38,6 41,7 7,4 % 151,9 166,5 8,8 % RUOTSI 52,8 57,9 8,7 % 207,3 209,9 1,3 % NORJA 40,8 51,0 20,0 % 153,6 174,0 11,7 % TANSKA 11,8 12,2 3,3 % 44,0 44,7 1,6 % EUROPE EAST 8,4 17,4 51,7 % 1) 35,5 63,3 43,9 % 1) EUROPE CENTRAL 15,3 16,2 5,6 % 2) 57,3 62,7 8,6 % 2) Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 0,4 2,3 2,3 7,1 Liikevaihto, yhteensä 167,5 194,1 13,7 % 647,3 714,1 9,4 % 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli loka joulukuussa ,5 % ja tammi joulukuussa ,0 %. 2) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Unkarin liiketoimintaa oli loka joulukuussa ,6 % ja liikevaihdon lasku oli tammi joulukuussa ,1 %. *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä.

5 5 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ TULOS 10 12/2013 Ramirent konsernin loka joulukuun 2013 käyttökate (EBITDA) laski 18,4 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 46,2 (56,7) miljoonaa euroa. EBITDA-marginaali laski ja oli 27,6 % (29,2 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten muutos olivat 1,5 ( 1,3) miljoonaa euroa. Poistot laskivat ja olivat 27,3 (29,0) miljoonaa euroa. Loka joulukuun EBITA oli 20,9 (29,7) miljoonaa euroa eli 12,5 % (15,3 %) liikevaihdosta. Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) oli 19,0 (27,7) miljoonaa euroa eli 11,3 % (14,3 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 6,1 ( 3,2) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 1,7 ( 0,2) miljoonaa euroa. 1 12/2013 Ramirent konsernin tammi joulukuun käyttökate (EBITDA) oli 195,1 (210,5) miljoonaa euroa. EBITDAmarginaali parani ja oli 30,1 % (29,5 %). EBITDA ilman kertaluonteisia eriä oli 188,3 (210,5) miljoonaa euroa eli 29,1 % (29,5 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten muutos oli 4,7 ( 6,4) miljoonaa euroa. Poistot laskivat edellisvuoden tasolta ja olivat 112,8 (117,9) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos sisältää 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton yhteisyritys Fortrentin muodostamisesta, joka kirjattiin vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Lisäksi Ramirent kirjasi 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion Unkarin liikearvosta vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle kirjattiin 1,9 miljoonan euron tappio Unkarin myynnistä sekä 1,5 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa. Tammi joulukuun EBITA laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 92,1 (100,6) miljoonaa euroa. EBITA liiketulosprosentti oli edellisvuoden tasolla ja oli 14,2 % (14,1 %) liikevaihdosta. EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 85,3 (100,6) miljoonaa euroa eli 13,2 % (14,1 %) liikevaihdosta. Tammi joulukuun liiketulos (EBIT) oli 82,3 (92,5) miljoonaa euroa eli 12,7 % (13,0 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 78,4 (92,5) miljoonaa euroa eli 12,1 % (13,0 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 18,4 ( 9,5) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 4,3 (2,3) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja laski edellisvuoteen verrattuna ja oli 63,9 (83,0) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 9,8 ( 19,3) miljoonaa euroa. Konsernin efektiivinen tuloveroprosentti oli 15,4 % (23,2 %) tammi joulukuussa Tuloveroihin vaikutti positiivisesti Ruotsin yritysverokannan lasku 26,3 %:sta 22,0 %:iin vuoden 2013 alusta lähtien. Suomen, Norjan ja Tanskan laskennalliset verot on laskettu uudelleen, koska yritysverokannat muuttuvat näissä maissa vuonna Suomessa yritysvero laskee 24,5 %:sta 20,0 %:iin, Norjassa 28,0 %:sta 27,0 %:iin ja Tanskassa 25,0 %:sta 24,5 %:iin. Muutosten vaikutus konsernin veroihin oli 2,7 miljoonaa euroa vuonna Tammi joulukuun tilikauden tulos laski 15,2 % ja oli 54,0 (63,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) laski myös 15,2 % ja oli 0,50 (0,59) euroa. Tammi joulukuussa 2013 sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 16,5 % (18,9 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 14,7 % (18,5 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,44 (3,38) euroa tilikauden lopussa.

6 6 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ Segmenttikohtaiset liiketulos- ja liiketulosprosentit on esitetty alla: EBIT 10 12/ /12 Muutos 1 12/13 *Oikaistu 1 12/12 Muutos SUOMI 5,8 7,3 21,4 % 24,6 30,2 18,8 % Osuus liikevaihdosta, % 14,9 % 17,6 % 16,2 % 18,2 % RUOTSI 10,4 9,4 10,6 % 34,0 33,3 2,1 % Osuus liikevaihdosta, % 19,8 % 16,3 % 16,4 % 15,9 % NORJA 2,3 6,5 64,9 % 19,7 22,2 11,2 % Osuus liikevaihdosta, % 5,6 % 12,7 % 12,8 % 12,8 % TANSKA 0,9 0,8 203,9 % 4,4 1) 1,6 n/a Osuus liikevaihdosta, % 7,2 % 6,7 % 10,1 % 1) 3,6 % EUROPE EAST 2,7 5,0 45,7 % 17,2 2) 10,9 57,1 % Osuus liikevaihdosta, % 32,3 % 28,7 % 48,4 % 2) 17,3 % EUROPE CENTRAL 0,0 0,2 107,8 % 3,7 3) 1,6 140,8 % Osuus liikevaihdosta, % 0,1 % 1,1 % 6,5 % 3) 2,5 % Segmenteille kohdistamattomat erät 1,3 1,5 5,0 4,2 KONSERNIN LIIKETULOS 19,0 27,7 31,5 % 82,3 92,5 11,1 % Osuus liikevaihdosta, % 11,3 % 14,3 % 12,7 % 13,0 % 1) EBIT ilman kertaluonteisia eriä oli 2,9 (1,6) miljoonaa euroa eli 6,7 % (3,6 %) liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisältävät 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle. 2) EBIT ilman kertaluonteisia eriä oli 7,1 (10,9) miljoonaa euroa eli 19,9 % (17,3 %) liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisältävät 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton Fortrentin muodostamisesta, joka kirjattiin vuoden ensimmäiselle neljännekselle. 3) EBIT ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 ( 1,6) miljoonaa euroa eli 1,7 % ( 2,5 %) liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisältävät 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion Unkarin liikearvosta vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle kirjattiin 1,9 miljoonan euron tappio Unkarin myynnistä. *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä. INVESTOINNIT JA RAHAVIRRAT 10 12/2013 Ramirent konsernin loka joulukuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 33,8 (36,8) miljoonaa euroa, joista 2,7 (0,0) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 30,0 (34,1) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen poistot olivat 27,3 (29,0) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 10,9 (7,7) miljoonaa euroa. Tästä vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 10,8 (7,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 55,5 (54,0) miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä, mistä käyttöpääoman muutos oli 25,4 ( 1,1) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 30,3 ( 37,3) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 25,2 (16,8) miljoonaa euroa. 1 12/2013 Ramirent konsernin tammi joulukuun 2013 bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 125,8 (124,0) miljoonaa euroa, joista 2,7 (16,2) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 115,3 (101,3) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen poistot olivat 112,8 (117,9) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 28,7 (28,0) miljoonaa euroa, josta vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 28,3 (27,1) miljoonaa euroa. Myytyjen pitkäaikaisten varojen tasearvo oli 13,0 miljoonaa euroa, joka kohdistuu kokonaisuudessaan vuokrakoneisiin ja laitteisiin. Konsernin tammi joulukuun liiketoiminnan rahavirta oli 182,2 (174,0) miljoonaa euroa, mistä käyttöpääoman muutos oli 16,4 ( 25,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 108,8 ( 119,8) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 73,4 (54,2) miljoonaa euroa.

7 7 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ Vuokrauskalustoon kohdistuvien investointisitoumuksien määrä oli yhteensä 4,8 (2,1) miljoonaa euroa vuoden lopussa. Ramirent maksoi osakkeenomistajille osinkoja yhteensä 36,6 (30,1) miljoonaa euroa huhtikuussa TALOUDELLINEN ASEMA Joulukuun lopussa korollinen vieras pääoma oli 208,8 (240,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa nettovelan määrä oli 206,9 (239,4) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste laski 55,8 %:iin (65,1 %). Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,1x (1,1x) joulukuun lopussa, joka on selvästi alle pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen 1,6x (jokaisen tilikauden lopussa). Ramirent laski liikkeelle 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja se erääntyy Lainan kiinteä vuotuinen korko on 4,375 %. Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 232,1 (150,9) miljoonan euron arvosta joulukuun lopussa Lainasalkun keskimääräinen korko joulukuun lopussa 2013 oli 3,8 % (2,9 %). Taseen loppusumma joulukuun lopussa oli 759,5 (823,4), josta aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 432,2 (451,5) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 371,0 (363,6) miljoonaa euroa ja konsernin omavaraisuusaste oli 48,9 % (44,2 %). Katsauskauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 88,7 (101,6) miljoonaa euroa, joista 0,8 (3,7) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakalustoon. HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET Henkilöstö Henkilöstö Toimipisteet Toimipisteet SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA EUROPE EAST EUROPE CENTRAL Konsernihallinto YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN, YRITYSOSTOT JA YRITYSMYYNNIT Ramirent solmi yhteistyösopimuksen Doka GmbH:n tytäryhtiön Doka Finland Oy:n kanssa koskien muottien vuokrauspalveluja Yhteistyösopimuksen mukaan tulevissa Ramirentin projekteissa muotit tarjoaa Doka ja Ramirent lopettaa oman vuokraustoiminnan liittyen järjestelmäseinä- ja holvimuotteihin sekä lämmitettäviin suurmuotteihin Suomessa. Ramirent sai päätökseen Unkarin liiketoimintojen myynnin pääomasijoitusyhtiö Danube SCA Sicar:lle Järjestely sisältää koko Unkarin liiketoiminnan, jonka ennustettu liikevaihto vuodelle 2013 on 7 miljoonaa euroa. Liiketoimintaan kuuluu 83 työntekijää ja 13 toimipistettä. Ramirent solmi viiden vuoden yhteistyösopimuksen konevuokrauspalvelujen toimittamisesta Caverionille Suomessa Lisäksi Ramirent solmi ulkoistussopimuksen YIT Kalusto Oy:n kanssa koskien Caverionin Suomen kalustoa, toimintoja ja henkilöstöä. Caverionin kalustonhallintaan liittyvien toimintojen liikevaihto Suomessa on noin 5 miljoonaa euroa ja se työllistää YIT Kalusto Oy:ssä 19 henkilöä, jotka siirtyivät Ramirentin palvelukseen kauppasopimuksen myötä.

8 8 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA Ruotsissa tytäryhtiö Consensus Entreprenad AB sulautettiin Ramirent AB:hen ja TLM Ställningar AB Ramirent AB:hen Suomessa tytäryhtiö Rami-Cranes Oy sulautettiin Ramirent Finland Oy:hyn ja Teline-Rami Oy Ramirent Finland Oy:hyn Rami-Tilat Oy ja Ramirent Europe sulautettiin Ramirent Oyj:hyn KEHITYS SEGMENTEITTÄIN SUOMI AVAINLUVUT 10 12/ /12 Muutos 1 12/ /12 Muutos Liikevaihto 38,6 41,7 7,4 % 151,9 166,5 8,8 % EBITA 6,1 7,6 20,5 % 25,7 31,4 18,1 % Osuus liikevaihdosta, % 15,7 % 18,3 % 16,9 % 18,9 % EBIT 5,8 7,3 21,4 % 24,6 30,2 18,8 % Osuus liikevaihdosta, % 14,9 % 17,6 % 16,2 % 18,2 % Investoinnit 6,9 10,8 36,3 % 28,8 25,7 12,3 % Henkilöstö ,8 % ,8 % Toimipisteet ,6 % ,6 % Liikevaihto 10 12/2013 Ramirentin neljännen neljänneksen liikevaihto Suomessa laski 7,4 % 38,6 (41,7) miljoonaan euroon. Konevuokrauspalvelujen kysyntä laski rakennusmarkkinoiden heikon aktiviteetin seurauksena. Konevuokrauspalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla Eteläja Keski -Suomessa. Markkinoiden aktiviteetti heikkeni Länsi-Suomessa sekä rakentamisessa että teollisuudessa. Pohjois-Suomessa markkinoiden aktiviteetti oli alhaisella tasolla johtuen joidenkin uusien teollisuuden projektien lykkääntymisistä ja uusien rakennusprojektien vähäisestä määrästä. 1 12/2013 Ramirentin tammi joulukuun liikevaihto Suomessa laski 8,8 % ja oli 151,9 (166,5) miljoonaa euroa. Vertailuvuoden liikevaihtoon sisältyi suuria projekteja, jotka saatiin päätökseen Vuonna 2013 Suomen muottiliiketoiminta myytiin ja se vaikutti liikevaihtoon toisella vuosipuoliskolla. Rakennussektorilla markkinoiden kysyntä oli alhaisemmalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen. Vakaa aktiviteetti teollisuudessa tuki konevuokrauspalveluiden kysyntää. Kannattavuus 10 12/2013 Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) laski 21,4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 5,8 (7,3) miljoonaa euroa. Neljännen neljänneksen liiketulosprosentti oli 14,9 % (17,6 %). Neljänneksen aikana hintakilpailu ja alhaisempi kapasiteetin käyttöaste heikensivät liiketulosprosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ramirent jatkoi kiinteiden kustannusten sopeuttamista vallitsevaan markkinatilanteeseen. 1 12/2013 Tammi joulukuun liiketulos (EBIT) laski 18,8 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 24,6 (30,2) miljoonaa euroa. Tammi joulukuun liiketulosprosentti oli 16,2 % (18,2 %). Alhaisemmat vuokrausvolyymit ja lisääntynyt hintakilpailu rakennussektorilla painoivat kannattavuutta. Ramirent sulki useita toimipisteitä ja vähensi jälleenmyyjien määrää vähentääkseen kiinteitä kustannuksia. Ramirent jatkaa toimenpiteitä Suomen toimintojen operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi.

9 9 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 0,5 % vuonna Asuntorakentamisen ennustetaan laskevan tänä vuonna, johtuen rakennusyhtiöiden varovaisuudesta uusien asuntojen aloituksissa. Toimitilarakentamisen aktiviteetin odotetaan hieman elpyvän asteittain toipuvan liikerakentamisen myötä. Julkisen sektorin rakentamisen ennustetaan kasvavan vuonna Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan hiukan. Valtion teknologisen tutkimuskeskuksen (VTT) ennusteen mukaan konevuokrausmarkkinat kasvavat Suomessa 3,0 % vuonna RUOTSI AVAINLUVUT 10 12/ /12 Muutos 1 12/13 Oikaistu* 1 12/12 Muutos Liikevaihto 52,8 57,9 8,7 % 207,3 209,9 1,3 % EBITA 11,1 10,2 8,5 % 36,6 36,3 0,7 % Osuus liikevaihdosta, % 21,0 % 17,6 % 17,6 % 17,3 % EBIT 10,4 9,4 10,6 % 34,0 33,3 2,1 % Osuus liikevaihdosta, % 19,8 % 16,3 % 16,4 % 15,9 % Investoinnit 9,1 6,5 40,6 % 35,8 45,5 21,2 % Henkilöstö ,9 % ,9 % Toimipisteet ,3 % ,3 % *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Liikevaihto 10 12/2013 Ramirentin liikevaihto Ruotsissa laski neljännellä neljänneksellä 8,7 % ja oli 52,8 (57,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 6,3 %. Rakentamisen hyvä aktiviteetti tuki konevuokrauspalvelujen kysyntää Tukholman seudulla. Konevuokrauspalvelujen kysyntä teollisuudessa säilyi vakaana Keski- ja Pohjois-Ruotsissa. 1 12/2013 Ramirentin tammi joulukuun liikevaihto Ruotsissa laski 1,3 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 207,3 (209,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 1,9 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi hieman rakentamisen sektorin markkinatilanteen parannuttua vuoden aikana. Etelä-Ruotsissa markkinoiden aktiviteetti oli alhaisella tasolla koko vuoden johtuen suurten rakennusprojektien vähäisestä määrästä. Teollisuudessa kysyntä oli hyvällä tasolla. Kannattavuus 10 12/2013 Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) kasvoi 10,6 % edellisvuodesta ja oli 10,4 (9,4) miljoonaa euroa. Neljännen neljänneksen liiketulosprosentti vahvistui ja oli 19,8 % (16,3 %). Ramirentin kannattavuutta tuki tiukka kustannusten hallinta, parantunut operatiivinen tehokkuus ja hyvä hintakuri. Kapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla neljänneksen aikana. Teollisuusprojektien korkea aktiviteetti tuki kannattavuutta. 1 12/2013 Tammi joulukuun liiketulos (EBIT) kasvoi 2,1 % ja oli 34,0 (33,3) miljoonaa euroa. Tammi joulukuun liiketulosprosentti parani hieman ja oli 16,4 % (15,9 %). Kannattavuus vahvistui verrattuna edelliseen vuoteen pääosin alhaisempien kiinteiden kustannusten ansiosta. Kapasiteetin käyttöaste ja hintataso säilyivät vakaina vuonna Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 1,6 % vuonna Asuntorakentamisen ennustetaan toimivan kasvun moottorina. Toimitilarakentamisen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän myös 2014 kiinteistökannan jatkuvan

10 10 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ kasvun ja ikääntymisen seurauksena. Useilla teollisuuden aloilla markkinatilanteen odotetaan kehittyvän positiivisesti. Euroopan kone- ja laitevuokrausjärjestön (ERA) ennusteen mukaan Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 2,3 % vuonna NORJA AVAINLUVUT 10 12/ /12 Muutos 1 12/13 Oikaistu* 1 12/12 Muutos Liikevaihto 40,8 51,0 20,0 % 153,6 174,0 11,7 % EBITA 2,8 7,1 60,4 % 22,0 24,6 10,7 % Osuus liikevaihdosta, % 6,9 % 13,9 % 14,3 % 14,1 % EBIT 2,3 6,5 64,9 % 19,7 22,2 11,2 % Osuus liikevaihdosta, % 5,6 % 12,7 % 12,8 % 12,8 % Investoinnit 9,1 13,8 34,3 % 34,5 33,6 2,9 % Henkilöstö ,4 % ,4 % Toimipisteet ,4 % ,4 % *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Liikevaihto 10 12/2013 Ramirentin neljännen neljänneksen liikevaihto Norjassa laski 20,0 % ja oli 40,8 (51,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 11,1 %. Liikevaihtoon vaikutti Norjan kruunun heikentyminen ja alhaisempi kysyntä rakentamisen sektorilla. Konevuokrauspalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla Norjan itäosissa ja heikkoa Etelä- Norjassa. Länsi-Norjassa kysyntä heikkeni rakentamisessa, kun taas teollisuuden kysyntä tuki volyymeja. 1 12/2013 Ramirentin tammi joulukuun liikevaihto Norjassa laski 11,7 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 153,6 (174,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 7,8 %. Liikevaihtoon vaikutti käytettyjen koneiden ja laitteiden alhaisempi myynti verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihtoon vaikutti keskittyminen toiminnan kannattavuuteen toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi asuntorakentamisen hidastuminen vaikutti liikevaihtoon negatiivisesti. Suotuisa kysyntä öljy- ja kaasuteollisuudessa jatkui vuonna Kannattavuus 10 12/2013 Ramirentin neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) Norjassa laski 64,9 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 2,3 (6,5) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti heikkeni 5,6 %:iin (12,7 %) liikevaihdosta. Kustannusten leikkaukset eivät riittäneet vastamaan alhaisempaa kysyntää neljänneksellä. Hinnoitteluympäristö tuli haastavammaksi neljännellä neljänneksellä. Kapasiteetin käyttöaste heikkeni hieman neljänneksen aikana. 1 12/2013 Tammi joulukuun liiketulos (EBIT) laski 11,2 % ja oli 19,7 (22,2) miljoonaa euroa. Tammi joulukuun liiketulosprosentti oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 12,8 % (12,8 %) tammi joulukuussa. Ramirent keskittyi yhä enemmän pieniin ja keskisuuriin asiakkaisiin sekä tarkempaan projektivalintaan tukeakseen kannattavuutta toisella vuosipuoliskolla. Ramirent tehosti toimenpiteitä kannattavuuden vahvistamiseksi Norjassa. Markkinoiden näkymät 2014 Epävarmuus on lisääntynyt Norjan rakennusmarkkinoilla. Markkinoiden kasvu on tasaantumassa vaikkakin markkinoiden volyymit ovat edelleen korkealla tasolla. Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan, Norjan rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 3,6 % vuonna Prognosesenteret odottaa asuntoaloitusten laskevan vuonna 2014 johtuen Norjan talouden yleisestä epävarmuudesta. Korjausrakentamisen aktiviteetin odotetaan säilyvän suotuisana kaikilla rakentamisen sektoreilla. Norjan hallitus on julkaissut ohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa maan liikenneinfrastruktuuria. Tämän arvioidaan tukevan myös

11 11 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ konevuokrausmarkkinoita. Norjan tilastokeskuksen mukaan öljy- ja kaasuteollisuuden investointien ennustetaan kasvavan tänä vuonna mikä osaltaan tukee konevuokrauspalveluiden kysyntää. Euroopan kone- ja laitevuokrausjärjestön (ERA) ennusteen mukaan Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 3,6 % vuonna Lisääntynyt epävarmuus rakennussektorilla voi vaikuttaa negatiivisesti konevuokrausmarkkinoihin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. TANSKA AVAINLUVUT 10 12/ /12 Muutos 1 12/ /12 Muutos Liikevaihto 11,8 12,2 3,3 % 44,0 44,7 1,6 % EBITA 0,7 0,9 186,3 % 4,3 1) 1,8 n/a Osuus liikevaihdosta, % 6,2 % 7,0 % 9,7 % 1) 4,1 % EBIT 0,9 0,8 203,9 % 4,4 2) 1,6 n/a Osuus liikevaihdosta, % 7,2 % 6,7 % 10,1 % 2) 3,6 % Investoinnit 1,9 0,7 181,9 % 6,6 2,0 227,4 % Henkilöstö ,8 % ,8 % Toimipisteet ,8 % ,8 % 1) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 (1,6) miljoonaa euroa eli 6,3 % (4,1 %) liikevaihdosta tammi joulukuussa ) EBIT ilman kertaluonteisia eriä oli 2,9 (1,6) miljoonaa euroa eli 6,7 % (3,6 %) liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisältävät 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle. Liikevaihto 10 12/2013 Ramirentin neljännen neljänneksen liikevaihto Tanskassa laski 3,3 % oli 11,8 (12,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 3,3 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä Tanskassa parani hieman asteittain kohonneen rakentamisen aktiviteetin seurauksena vuoden neljännellä neljänneksellä. Erityisesti tämä oli havaittavissa pääkaupunkiseudulla. Teollisuuden kysyntä oli vakaata neljänneksen aikana. 1 12/2013 Ramirentin tammi joulukuun liikevaihto Tanskassa laski 1,6 % ja oli 44,0 (44,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 1,4 %. Vuosi alkoi heikosti, mutta markkinakysyntä elpyi hieman vuoden loppua lähestyttäessä rakentamisen aktiviteetin asteittaisen toipumisen seurauksena. Markkinoiden aktiviteetti teollisuuden projekteissa oli vakaata. Kannattavuus 10 12/2013 Liiketulos (EBIT) laski neljännellä neljänneksellä ja oli 0,9 (0,8) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli selvästi alle edellisvuoden tason ja oli 7,2 % (6,7 %). Ramirent jatkoi Tanskan liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjä parantaakseen kannattavuuttaan. Hintataso pysyi vakaana neljännellä neljänneksellä. 1 12/2013 Ramirentin tammi joulukuun liiketulos (EBIT) Tanskassa oli 4,4 (1,6) miljoonaa euroa. Tammi joulukuun liiketulosprosentti oli 10,1 % (3,6 %). Liiketulos (EBIT) sisältää 1,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset liittyen toimiin Tanskan kiinteiden kustannusten alentamiseksi ja toiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Kolme toimipistettä suljettiin vuoden 2013 aikana. Liiketulos (EBIT) ilman uudelleenjärjestelykustannuksia oli 2,9 (1,6) miljoonaa euroa eli 6,7 % (3,6 %) liikevaihdosta. Suurimmat syyt alhaiseen kannattavuuteen olivat heikko kysyntä rakentamissektorilla, uudelleenjärjestelykustannukset ja alhaisempi kapasiteetin käyttöaste verrattuna edellisvuoteen. Markkinoiden näkymät 2014 Tanskan rakennusmarkkinoiden ennustetaan elpyvän vuonna Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 3,3 % vuonna Asuntorakentamisen ennustetaan kas-

12 12 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ vavan selvästi, tosin alhaiselta lähtötasolta. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan parantuvan toimitilarakentamisessa, pääosin johtuen asteittain elpyvästä taloudellisesta aktiviteetista. Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan johtuen julkisen sektorin rakennusten merkittävästä korjaustarpeesta. Infrarakentamisen kasvua tukevat uudet investoinnit liikenteen infrastruktuuriin ja energia-alan investoinnit. Euroopan kone- ja laitevuokrausjärjestön (ERA) ennusteen mukaan Tanskan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,9 % vuonna EUROPE EAST - Baltian maat ja Fortrent, yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa AVAINLUVUT 10 12/ /12 Muutos 1 12/ /12 Muutos Liikevaihto 8,4 17,4 51,7 % 1) 35,5 63,3 43,9 % 1) EBITA 2,7 5,0 45,4 % 17,3 2) 11,1 56,4 % Osuus liikevaihdosta, % 32,6 % 28,9 % 48,8 % 2) 17,5 % EBIT 2,7 5,0 45,7 % 17,2 3) 10,9 57,1 % Osuus liikevaihdosta, % 32,3 % 28,7 % 48,4 % 3) 17,3 % Investoinnit 6,6 2,6 157,9 % 9,6 9,8 1,6 % Henkilöstö ,5 % ,5 % Toimipisteet ,9 % ,9 % 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli loka joulukuussa ,5 % ja tammi joulukuussa ,0 %. 2) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 7,2 (11,1) miljoonaa euroa eli 20,2 % (17,5 %) liikevaihdosta tammi joulukuussa ) EBIT ilman kertaluonteisia eriä oli 7,1 (10,9) miljoonaa euroa eli 19,9 % (17,3 %) liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisältävät 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton Fortrentin muodostamisesta, joka on kirjattu vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Liikevaihto 10 12/2013 Ramirentin neljännen neljänneksen liikevaihto Europe East -segmentissä laski 51,7 % ja oli 8,4 (17,4) miljoonaan euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 51,6 %. Oikaistuna ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) liikevaihdon kasvu oli neljännellä neljänneksellä 5,5 %. Baltian maiden hyvää konevuokrauspalveluiden kysyntää tuki rakentamisen aktiviteetti. Hyvä kysyntä teollisuuden projekteissa vaikutti positiivisesti liikevaihtoon. 1 12/2013 Ramirentin tammi joulukuun liikevaihto Europe East segmentissä laski 43,9 % ja oli 35,5 (63,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 43,7 %. Alkaen Venäjän ja Ukrainan liikevaihto ei sisältynyt Ramirent konsernin liikevaihtoon. Oikaistuna ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa tammi joulukuussa liikevaihto kasvoi 4,0 %. Liikevaihto Baltian maissa kasvoi edellisvuoteen verrattuna rakennusmarkkinoiden elpymisen seurauksena. Kysyntää tukivat useat energiateollisuuden projektit. Kannattavuus 10 12/2013 Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) Europe East segmentissä laski edellisvuodesta ja oli 2,7 (5,0) miljoonaa euroa. Neljännen neljänneksen liiketulosprosentti oli 32,3 % (28,7 %) liikevaihdosta. Kannattavuus parani kohonneen kapasiteetin käyttöasteen ansiosta Baltian maissa. Kiinteät kustannukset ja hintataso säilyivät vakaina neljänneksen aikana. 1 12/2013 Tammi joulukuun liiketulos (EBIT) Europe East segmentissä kasvoi vertailuvuodesta ja oli 17,2 (10,9) miljoonaa euroa. Tammi joulukuun liiketulosprosentti oli 48,4 % (17,3 %). Liiketulos (EBIT) sisältää 10,1 miljoonan euron suuruisen myyntivoiton liittyen Fortrentin muodostamiseen. Liiketulos (EBIT) ilman myyntivoittoa oli 7,1 (10,9) miljoonaa euroa eli 19,9 % (17,3 %) liikevaihdosta. Kannattavuus vahvistui hyvän kysynnän ja korkeampien kapasiteetin käyttöasteiden seurauksena Baltian maissa. Onnistuneet teollisuuden projektit tukivat kannattavuutta.

13 13 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ Ramirentin osuus (50 %) Fortrentin katsauskauden tuloksesta raportoidaan tilinpäätöksessä Europe East segmentin liiketuloksessa pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Baltian rakennusmarkkinoiden volyymin odotetaan olevan hieman alle edellisvuoden tason. Rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan Liettuassa ja laskevan sekä Virossa että Latviassa. Uusien asuntoaloitusten arvioidaan tukevan asuntorakentamisen kasvua. Toimitilarakentamisen markkinatilanteen odotetaan paranevan hieman vuonna Infrarakentamisen markkinatilanne heikkenee selvästi johtuen siirtymäkaudesta EU rahoituksessa. FORTRENT - YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UKRAINASSA (Sulkeissa olevat luvut ovat Pro forma lukuja edellisvuodelta.) Fortrent-konsernin liikevaihto loka joulukuussa oli 13,8 (16,2) miljoonaa euroa, jossa on laskua 14,8 % verrattuna edellisvuoteen. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 6,8 % neljännellä neljänneksellä. Fortrent-konsernin liikevaihto oli 42,5 (47,0) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 9,6 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 3,8 %. Koko vuoden liikevaihto laski johtuen edellisvuodesta heikommasta markkinatilanteesta ja ruplan kurssin laskusta suhteessa euroon. Neljännen neljänneksen EBITA oli 2,6 (3,0) miljoonaa euroa eli 18,8 % (18,5 %) liikevaihdosta ja katsauskauden tulos oli 2,1 (0,5) miljoonaa euroa. EBITA oli 4,5 (5,7) miljoonaa euroa eli 10,6 % (12,1 %) Katsauskauden ( ) tulos oli 1,1 (0,5) miljoonaa euroa. Edellisvuoden luvut ovat pro forma -lukuja. Kannattavuus parani vuoden toisella puoliskolla. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta heikensivät integraatiosta syntyneet kustannukset. Kannattavuus parani toisella vuosipuoliskolla, oikein ajoitettujen kustannussäästöjen ansiosta. Ukrainan yksikön toiminta kääntyi voitolliseksi neljännellä neljänneksellä. Toimipisteiden määrää vähennettiin Ukrainassa vuonna 2013 ja toimipisteet keskitettiin kolmeen suureen kaupunkiin. Molempien yhtiöiden kaikki yksiköt on yhdistetty ja yhteisten toimintatapojen käyttöönotto eteni suunnitellusti vuoden toisella puoliskolla. Integraation päätteeksi Venäjän liiketoimintayksiköitä koskeva fuusio yhdeksi juridiseksi yhtiöksi astui voimaan tammikuussa Fortrent tavoittelee liikevaihdon merkittävää kasvua paikallisissa valuutoissa. Tavoitteena on laajentaa toimipisteverkostoa Venäjällä uusiin kaupunkeihin sekä uusia toimipisteitä perustamalla että liittämällä yritysvetoisia toimipisteitä Fortrentiin. Tavoitteena on myös parantaa kannattavuutta. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Ramirentin ja Cramon kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö on suomalainen osakeyhtiö. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Cramo maksoi Ramirentille noin 9,2 miljoonan euron käteissuorituksen saavuttaakseen yhtäläisen omistusosuuden yhteisyrityksessä. Yritysjärjestelystä seurannut 10,1 miljoonan euron myyntivoitto on kirjattu Europe East -segmentin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Osuus yhteisyrityksen tuloksesta esitetään konsernin tuloslaskelmassa käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan, Venäjän rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 2 % vuonna Konevuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan rakentamista enemmän. Ukrainassa markkinatilanne säilynee haastavana. Markkinanäkymät Venäjällä ovat pidemmällä aikavälillä myönteiset. Venäjällä rakentaminen keskittyy edelleen vahvasti uudisrakentamiseen.

14 14 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ EUROPE CENTRAL Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari AVAINLUVUT 10 12/ /12 Muutos 1 12/ /12 Muutos Liikevaihto 15,3 16,2 5,6% 1) 57,3 62,7 8,6 % 1) EBITA 0,1 0,4 81,9% 0,7 2) 0,7 1,1 % Osuus liikevaihdosta, % 0,4 % 2,2 % 1,2 % 2) 1,1 % EBIT 0,0 0,2 107,8% 3,7 3) 1,6 140,8 % Osuus liikevaihdosta, % 0,1 % 1,1 % 6,5 % 3) 2,5 % Investoinnit 2,2 3,0 26,1% 7,1 8,0 11,4 % Henkilöstö % ,4 % Toimipisteet ,0% ,0 % 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Unkarin liiketoimintaa oli loka joulukuussa ,6 % ja tammi joulukuussa 2013 liikevaihdon lasku oli 4,1 %. 2) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 1,2 ( 0,7) miljoonaa euroa eli 2,0 % ( 1,1 %) liikevaihdosta tammi joulukuussa ) EBIT ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 ( 1,6) miljoonaa euroa eli 1,7 % ( 2,5 %) liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisältävät 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion Unkarin liikearvosta vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle kirjattiin 1,9 miljoonan euron tappio Unkarin myynnistä. Liikevaihto 10 12/2013 Ramirentin neljännen neljänneksen liikevaihto Europe Central -segmentissä laski 5,6 % ja oli 15,3 (16,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 5,8 %. Oikaistuna ilman Unkarin liiketoimintaa liikevaihdon kasvu loka joulukuussa oli 8,6 %. Puolassa konevuokrauspalveluiden volyymit elpyivät rakennussektorilla. Kysyntä Puolan eri teollisuuden aloilla jatkoi elpymistään neljänneksen aikana. Konevuokrauspalveluiden kysyntä sekä rakentamisessa että teollisuudessa säilyi alhaisella tasolla Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. 1 12/2013 Ramirentin tammi joulukuun liikevaihto Europe Central segmentissä laski 8,6 % ja oli 57,3 (62,7) miljoonaan euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 7,8 %. Oikaistuna ilman Unkarin liiketoimintaa liikevaihdon lasku tammi joulukuussa oli 4,1 %. Markkinatilanne oli erittäin heikko kaikissa maissa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Puolassa kysyntä teollisuudessa parani toisella vuosipuoliskolla. Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa kysyntä oli alhaisella tasolla rakentamisessa ja teollisuudessa. Kannattavuus 10 12/2013 Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) laski edellisvuodesta ja oli 0,0 (0,2) miljoonaa euroa. Neljännen neljänneksen liiketulosprosentti oli 0,1 % (1,1 %). Kannattavuus säilyi vakaana ja kapasiteetin käyttöaste parani neljänneksen aikana. Ramirentin toimenpiteet toimintojen sopeuttamiseksi Europe Central segmentissä tukivat kannattavuutta. Hintataso alkoi nousemaan alhaiselta tasolta. 1 12/2013 Tammi joulukuun liiketulos (EBIT) laski 3,7 ( 1,6) miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti oli 6,5 % ( 2,5 %). Liiketulos (EBIT) sisältää 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion Unkarin liikearvosta vuoden ensimmäiselle neljännekselle ja kolmannelle neljännekselle kirjatun 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin myynnistä. Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 ( 1,6) miljoonaa euroa eli 1,7 % ( 2,5 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta painoi alhainen hintataso, joka johtui voimakkaasta kilpailusta ja ylikapasiteetista konevuokrauksen toimialalla. Ramirentin kapasiteetin käyttöaste parani selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. Käyttöastetta tukivat kaluston siirrot Baltian maihin ja korkeammat kapasiteetin käyttöasteet päätuoteryhmissä. Tammi joulukuussa Ramirent sopeutti toimintojaan Keski-Euroopassa vallitsevaan markkinatilanteeseen. Henkilöstön määrä väheni yli 130:llä vuonna Ramirent uudisti yhteisen johtoryhmän Europe Central segmentille. Vuoden kolmannella neljänneksellä Ramirent sai päätökseen koko Unkarin liiketoimintojen myynnin ja keskittyy nyt Itämeren alueen parempiin kasvumahdollisuuksiin. Ramirent jatkaa tarkkaa kustannusten hallintaa myös vuonna 2014.

15 15 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ Markkinoiden näkymät 2014 Puolassa rakentamisen aktiviteetin odotetaan toipuvan erityisesti asunto- ja infrarakentamisessa. Markkinatilanteen odotetaan myös paranevan korjausrakentamisessa. Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 3,5 % vuonna Uudet voimalaitosprojektit energiasektorilla tukevat kysyntää vuonna Tšekin tasavallassa kaikkien rakentamisen sektoreiden odotetaan supistuvan vuonna Slovakian rakennusmarkkinoita tukee infrarakentamisen paremmat markkinanäkymät. Euroopan kone- ja laitevuokrausjärjestön (ERA) ennusteen mukaan Puolan konevuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan 3,6 % vuonna MUUTOKSET KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ 2013 Ramirent muutti konsernijohtoryhmänsä (GMT) rakennetta Uusi rakenne koostuu johtoryhmästä (EMT) ja SVP:eistä, jotka raportoivat johtoryhmän (EMT:n) jäsenille. EVP:t raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmän (EMT) jäsenet ovat: Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja ja EVP konsernitoiminnot Anna Hyvönen, EVP, Suomi ja Baltian maat Bjørn Larsen, EVP, Norja Erik Alteryd, EVP, Ruotsi ja Tanska (aloitti kesäkuussa 2013) Mikael Kämpe, EVP, Europe Central Dino Leistenschneider, EVP, hankinta ja kalustohallinta EMT:n lisäksi konsernin johtoryhmä (SVP:t) koostui seuraavista SVP:eistä: Tomasz Walawender, SVP, Puola ja hän raportoi EVP:lle, Europe Central Erik Høi, SVP, Tanska ja hän raportoi EVP:lle, Ruotsi ja Tanska Heiki Onton, SVP, Baltian maat ja hän raportoi EVP:lle, Suomi ja Baltian maat Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet ja hän raportoi talousjohtajalle ja EVP:lle, konsernitoiminnot Peggy Hansson, SVP, henkilöstöhallinto, terveys ja turvallisuus ja hän raportoi talousjohtaja ja EVP:lle, konsernitoiminnot Mats Munkhammar, SVP, tietohallintojohtaja ja hän raportoi talousjohtajalle ja EVP:lle, konsernitoiminnot MUUT KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUS- KAUDELLA Ramirent järjesti pääomamarkkinapäivän Vantaalla Tilaisuudessa Ramirentin johto esitteli Ramirentin strategisia tavoitteita vuosille OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n markkina-arvo joulukuun 2013 lopussa oli 994,6 (679,4) miljoonaa euroa. Markkina-arvo ilman yhtiön omia osakkeita oli 985,4 (673,1) miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden lopussa oli 9,15 (6,25). Kauden korkein noteeraus oli 9,75 (8,39) ja alin 6,50 (5,40). Kaupankäynnillä painotettu osakkeen keskihinta oli 7,96 (6,61). Osakekurssi nousi 40,8 % tammi joulukuussa Tammi joulukuussa osakevaihto oli 223,3 (196,1) miljoonaa euroa, eli ( ) vaihdettua osaketta, mikä vastaa 26,1 % (27,6 %) Ramirentin ulkona olevista osakkeista. Keskimääräinen päivittäinen vaihto osakkeella oli ( ) kappaletta, mikä vastaa ( ) euron päivittäistä keskimääräistä volyymia. Joulukuun lopussa 2013 yhtiöllä oli yhteensä (11 891) osakkeenomistajaa. Katsauskauden lopussa hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset osakkeenomistajat omistivat 53,3 % (50,5 %) yhtiön osakkeista. Liputusilmoitukset Yhtiö ei saanut tammi joulukuun 2013 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta Ramirent Oyj:ssä. Joulukuun 2013 lopussa yli 5,0 % osakkeista omistavat osakkeenomistajat olivat Nordstjernan AB joka omistaa 29,05 % osakepääomasta, Oy Julius Tallberg Ab joka omistaa 11,23 % osakepääomasta ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa 6,21 % osakepääomasta.

16 16 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ Osakepääoma ja osakkeiden määrä Katsauskauden lopussa Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 miljoonaa euroa ja ulkona olevien osakkeiden määrä kappaletta. Omat osakkeet Ramirent Oyj:llä oli hallussaan omaa osaketta eli 0,92 % kaikista osakkeista joulukuun lopussa Omia osakkeita ei ole hankittu tammi joulukuun 2013 aikana. SUUNNATTU OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN AVAINHENKILÖILLE VUODEN 2010 OSAKEPOHJAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ Hallitus hyväksyi varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella luovuttaa käteismaksutta yhteensä yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta konsernin avainhenkilöille vuoden 2010 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän täytäntöönpanon mukaisesti. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi. Suunnatun omien osakkeiden luovuttamiseen oli vahvat taloudelliset perusteet. Luovutettujen osakkeiden arvo, euroa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2013 Ramirentin hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön johdolle Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja konsernin avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2013 Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen osingonjaosta, päätti hallituksen jäsenten määrästä, vahvisti hallituksen palkkiot ja valitsi tilintarkastajan. Yhtiökokous vahvisti hallituksen kokoonpanon: Peter Hofvenstam (puheenjohtaja), Kevin Appleton, Kaj- Gustaf Bergh, Johan Ek, Erkki Norvio, Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes ja valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi Mats O. Paulssonin. Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään enintään uuden osakkeen annista ja/tai enintään yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Tarkemmat pörssitiedotteet liittyen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään ja yhtiökokouksen päätöksiin sekä hallituksen jäsenten esittely löytyvät Ramirentin kotisivuilta osoitteesta STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin strategia keskittyy kolmeen tavoitteen ympärille. 1. Tavoitteena on kestävä kannattava kasvu vahvistamalla asiakastarjontaa, laajentamalla asiakaspohjaa ja kasvamalla ulkoistamismahdollisuuksien sekä valikoitujen yritysostojen avulla. Ramirent keskittyy asiakkaaseen vahvan paikallisen asiakastuntemuksen ympäristöä, turvallisuutta, terveyttä ja laatua painottavien räätälöityjen ratkaisujen sekä erinomaisen avainasiakkuuksien hallinnan avulla; 2. Toiminnan korkeatasoisuus kehittämällä yhtenäistä Ramirent-toimintamallia; joka lisää tehokkuutta ja on olennainen osa toimenpiteitä joiden odotetaan tuottavan kolmen prosenttiyksikön parannuksen EBITA-liiketulosprosentissa konsernitasolla vuoden %:in tasolta 17 %:iin vuoteen 2016 mennessä. 3. Riskien vähentäminen tasapainoisen liiketoiminta, asiakas-, tuote-, ja markkinaportfolion hallinnan kautta. Vähentääkseen riippuvuutta rakennussektorista, Ramirent tavoittelee asiakaskunnan laajentamista ja on asettanut tavoitteekseen kasvattaa rakentamisen ulkopuolisen liikevaihdon 40 %:iin konsernin liikevaihdosta. Ramirentin strategian tavoitteena on generoida hyvää tuottoa osakkeenomistajille ylläpitämällä samalla taloudellista vakautta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 1. Kannattavuus: Oman pääoman tuotto (ROE), 18 % yli suhdanteen

17 17 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ 2. Velkaantumisaste ja riski: Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3. Osingonjako: Osingonjako vähintään 40 % nettotuloksesta RISKIENHALLINTA JA LIIKETOIMINNAN RISKIT Riskit ovat tapahtumia tai olosuhteita, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa Ramirentin tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyteen myönteisesti tai kielteisesti. Ramirentin riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus ja se, että Ramirentkonserni saavuttaa tavoitteensa. Ramirentin riskienhallinta keskittyy ennakoiviin toimenpiteisiin, toimintojen suojaamiseen, negatiivisten vaikutusten rajoittamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Ramirentin hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet. Riskien kartoitus ja arviointi on osa vuosittaista strategiaprosessia ja ne tehdään konserni-, segmentti- ja maatasolla. Riskien arvioinnissa kunkin riskin vaikutus ja todennäköisyys arvioidaan perustuen riskin vaikutukseen tavoitteiden saavuttamisen kannalta arviointivuonna ja kolmena seuraavana vuonna. Johto luo riskien seurantaa varten riskimittareita ja riskien toteutumisen varalle toimenpidesuunnitelmia jotka kuvataan riskien arvioinnin yhteydessä. Toimintasuunnitelmat sisältävät vastuuhenkilöt ja aikataulun toteutettaville toimenpiteille. Konsernin johtoryhmä vastaa yhdessä segmenttien ja maiden johdon kanssa riskimittareiden säännöllisestä valvonnasta ja riskienhallinta-toimenpiteiden toteuttamisesta tarvittaessa. Riskienhallintasuunnitelmat toteutetaan konsernin, segmentti- ja maatasolla. Riskienhallintatoimenpiteet vaihtelevat riskin laajuuden ja käytettävissä olevien toimenpiteiden mukaan. Tiedostamme, että jotkut riskit eivät ole vaikutuspirissämme ja että voimme ainoastaan lieventää niiden vaikutusta. Olennainen osa Ramirentin riskienhallintaa on ylläpitää ja kehittää toimivaa vakuutussuojaa kalustoomme liittyen. Konserni vakuuttaa kaikki henkilöstöriskit, taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit ja vahinkoriskit, jotka riskinhallintatoimenpiteiden jälkeen ylittävät konsernin riskinottohalun ja jotka voidaan kustannustehokkaasti vakuuttaa. Strategiset riskit, joita on seuraavassa kuvattu eivät kata kaikkia riskejä konsernissa, mutta sisältävät avainriskit, joille alttiita Ramirent ja sen osakkeenomistajat ovat. Muutokset asiakassektorien kysynnässä saattavat vaikuttaa Ramirentin liiketoimintaan ja yhtiön taloudelliseen asemaan. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi talouden sykleihin, asiakasyritysten strategioiden muutoksiin, tuotevaatimuksiin tai ympäristöasioihin. Ramirentin liiketoimintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat pääasialliset riskit liittyvät rakennustoimialan suhdanteiden vaihteluihin. Ramirent pyrkii vähentämään liiallista riippuvuutta yksittäisestä toimialasta etsimällä uusia asiakasryhmiä rakennusalan ulkopuolelta ja tekemällä pidempiä sopimuksia. Ramirent toimii joustavasti tarjoamalla asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja: yleisiä vuokrauspalveluja yksittäisestä tuotteesta tietyn projektin koko kaluston hallintaan sekä tarjoamalla teknistä tukea ja paikallista läsnäoloa. Ramirent toimii lisäksi kustannustehokkaasti ja pyrkii näin varmistamaan kilpailukykynsä. Yhtiö on jatkanut kustannusrakenteen sopeuttamista ja liiketoimintamallien kehittämistä. Ramirent pyrkii säilyttämään vakaan hinnoittelun, laajan tarjonnan ja tehokkaan asiakaspalvelun. Ramirent jatkaa panostuksia henkilöstön kouluttamisessa ja kehittää projektinhallinnan työkaluja, jotta projektit voidaan viedä läpi ammattimaisesti ja kustannustehokkaasti. Ramirent on luonut yhtenäisen kalustorakenteen optimoidakseen kaluston käytön ja ylläpitääkseen hintatason. Ramirentin melko yhtenäinen kalustorakenne ja kaluston siirtäminen mahdollistaa reagoimisen kysynnän heikentymiseen, mutta ei kuitenkaan laajamittaiseen markkinoiden laskuun. Ramirent jatkaa kaluston kehittämistä kalustostrategiansa mukaisesti. Kalusto-strategia on laadittu jokaiselle markkina-alueelle ja valikoiduille tuotemerkeille. Erityishuomiota on kiinnitetty kaluston johtamisprosesseihin kuten kunnossapitoon ja korjaukseen, jotta kapasiteetin käyttöastetta voidaan pyrkiä maksimoimaan. Yhtiö jatkaa prosessien kehittämistä kaluston turvaamisen ja hallinnan edistämiseksi. Kiinteiden kustannusten suuri osuus tekee reagoinnin kysynnän nopeisiin muutoksiin haastavaksi. Ramirent on kehittänyt erilaisia ennustamistyökaluja mahdollisten kysyntämuutosten ennakoimiseksi sekä kalustokapasiteetin ja hintatasojen suunnittelemiseksi. Ramirentin toiminnot ovat riippuvaisia ulkoisista, sisäisistä ja integroiduista IT-palveluista ja ratkaisuista. Ramirent pyrkii käyttämään luotettavia tietotekniikkaja tietoturvaratkaisuja voidakseen välttää käyttökat-

18 18 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ kot, tietojen häviämisen tai tietojen luottamuksellisuuden tai käytettävyyden heikentymisen. Yhteistä toimintamallia kehitetään konsernin synergioiden saavuttamiseksi ja pitkäaikaisen kannattavuuden varmistamiseksi. Useiden muiden liiketoimintamallin muutosten suunnitellaan toteutuvan samanaikaisesti, mistä syystä resurssien riittävyys, aikataulu ja laajuus säilyvät haasteellisina. Sisäisiä resursseja on allokoitu enemmän muutoshankkeelle ja huomiota on kiinnitetty enemmän muutosten kommunikointiin ennakkoon organisaation valmistamiseksi muutokseen. Muutosjohtamisohjelmia ja muutosviestintää on painotettu yhtiössä ja niitä tullaan jatkamaan hankkeen aikana. Toiminnasta erilaisilla markkinoilla seuraa riskejä liittyen paikallisiin lakeihin ja säädöksiin ja samalla niiden huomioimisesta laadittaessa yhtenäisiä toimintaperiaatteita. Hajautetusta organisaatiosta johtuen Ramirentin liiketoimintayksiköiden luonne on itsenäinen. Hajautettu päätöksenteko lisää väärinkäytösten riskiä. Liiketoiminnan hallinta tällaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi organisaation tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa täytäntöönpanoa liiketoimintayksiköissä olosuhteiden muuttuessa. Konserniohjeita ja raportoinnin laatua kehitetään jatkuvasti, mutta erilaiset järjestelmät, tilikartat, raportointi- ja johtamiskulttuurit hankaloittavat läpinäkyvyyttä. Ramirent on kehittänyt konserniohjeistuksiin liittyvää viestintää ja koulutusta sekä raportoinnin laatua. Whistleblowing-järjestelmä on julkaistu konsernin ja kaikkien toimintamaiden verkkosivuilla sekä intranetissä kannustamaan työntekijöitä ja kolmansia osapuolia raportoimaan mahdollisista ohjeistuksen rikkomuksista. Kaikki raportoidut asiat tutkitaan ja syylliset henkilöt saatetaan vastuuseen. Ramirentiin kohdistuu tiettyjä taloudellisia riskejä, kuten valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit. Ramirentin taloudellisten riskien hallinta pyrkii varmistamaan riittävän rahoituksen toiminnallisille tarpeille ja minimoimaan rahoituskulut sekä valuuttakurssien ja korkojen vaihtelun ja muiden taloudellisten riskien vaikutuksen kustannustehokkaasti. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästi Ramirentin taloudelliseen tulokseen. Valuuttakurssien vaihtelun vaikutus käy ilmi, kun euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja taloudelliset tulokset muunnetaan euromääräisiksi. Valuuttakurssien muutokset voivat parantaa tai heikentää liikevaihtoa tai tulosta. Suojaustoimenpiteet hoidetaan keskitetysti konsernin rahoitusosastolla. Luottoriskillä tarkoitetaan sen todennäköisyyttä, ettei asiakas täytä sitoumuksiaan Ramirentiä kohtaan. Ramirentin liiketoimintayksiköt vastaavat myyntitoimintaansa liittyvistä luottoriskeistä. Liiketoimintayksiköt arvioivat asiakkaidensa luottokelpoisuuden ottamalla huomioon asiakkaan taloudellisen aseman, asiakashistorian ja muut asiaan vaikuttavat tekijät. Tarvittaessa luottoriskejä pienennetään ennakkomaksujen, talletusten, remburssien ja kolmannen osapuolen myöntämien vakuuksien avulla. Asiakkaisiin liittyvät luottoriskit ovat hajautuneet, koska Ramirentillä on myyntisaamisia suurelta asiakasmäärältä. Ramirent jatkaa paikallisten käytäntöjen kehittämistä. Ramirent seuraa tarkasti erilaisia luottoriskiä kuvaavia tunnuslukuja ja on valmiina toimenpiteisiin luottoriskiaseman heiketessä. Ramirent seuraa luottoriskejä tarkasti ja tekee säännöllisesti varauksia myyntisaamisiin liittyvistä riskeistä. Ramirentin rahoitusriskit on eritelty yksityiskohtaisemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 2. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ramirent uudelleenrahoitti rahoituslimiittisopimuksensa Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (julk.) kanssa Se asetettiin erääntymään vuonna Monivaluuttaista 75 miljoonan euron luottolimiittiä käytetään yleisiin liiketoimintojen rahoitustarpeisiin ja back-up limiittinä kotimaiselle yritystodistusohjelmalle. Uudelleenrahoituksen jälkeen Ramirentilla on sitovia pitkäaikaisia lainajärjestelyjä yhteensä 415,0 miljoonaa euroa. Ramirent ilmoitti , että Tomasz Walawender, SVP Puola ja johtoryhmän jäsen, on päättänyt 13 vuoden työuran jälkeen siirtyä pois Ramirentistä kohti uusia haasteita. Mikael Kämpe nimitettiin alkaen virkaatekeväksi Ramirent Puolan toimitusjohtajaksi, oman EVP, Europe Central tehtävänsä lisäksi. RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme.

19 19 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua. HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat ,89 euroa, josta tilikauden voitto on ,28 euroa. Hallitus esittää vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 jaetaan perusosinkoa 0,37 (0,34) osakkeelta. Ehdotettu osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakerekisteriin osingon täsmäytyspäivänä Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Lisäksi hallitus esittää vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle valtuutusta hallitukselle päättää harkintansa mukaan korkeintaan 0,63 euron lisäosingon maksamisesta osakkeelta. YHTIÖKOKOUS 2014 Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Scandic Marina Congress Centerin Fennia I:ssa (Katajanokanlaituri 6, Helsinki) keskiviikkona klo Kokouskutsu julkaistaan pörssitiedotteena , ja se on luettavissa yhtiön internet-sivuilla. Ramirent Oyj:n vuosikertomus julkistetaan yhtiön kotisivuilla TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT Tämän katsauksen lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja joihin kuuluvat rajoituksetta lausumat yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksista, asiakastoimialojen kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta, yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta, säästötoimenpiteistä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta, vireillä olevien ja tulevien yrityshankintojen ja uudelleenjärjestelyjen menestyksellisyydestä, sekä lausumat, joita edeltävät sanat uskoo, odottaa, ennakoi, ennustaa ja vastaavat ilmaisut, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset voivat erota merkittävästi yhtiön tällä hetkellä odottamista tuloksista.

20 20 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ TAULUKOT Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Siinä on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla lueteltuja IFRS -standardimuutoksia. - IAS 19 (muutettu) Työsuhde-etuudet. Muutoksen seurauksena mahdollisuus ns. putkimenetelmän soveltamiseen etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa poistuu. Kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin. Muutoksen seurauksena takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi ja korkokulu ja varojen odotettu tuotto korvataan nettokorolla, joka määritetään käyttäen velvoitteen diskonttauksessa käytettyä korkoa. Konserni raportoi tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot työsuhde-etuuksissa ja nettokorot rahoituskuluissa. - IAS 19-muutokset vaativat vertailukauden oikaisua. Vaikutus vuoden 2012 avaavan taseen eläkevastuisiin on 3,7 miljoonaa euroa ja omaan pääomaan 2,8 miljoonaa euroa. Nettovaikutus vuoden 2012 tulokseen on 0,1 miljoonaa euroa ja muihin laajan tuloksen eriin 1,3 miljoonaa euroa. Vaikutus tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyihin konsernin tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman ja taseen vertailutietoihin esitetään alla olevassa taulukossa. IAS 19 -MUUTOKSEN VAIKUTUS VAIKUTUS TASEESEEN Eläkevelvoitteiden kasvu 3,7 5,3 Laskennallisten verosaamisten kasvu 1,0 1,2 Nettovaikutus omaan pääomaan 2,8 4,1 VAIKUTUS TULOSLASKELMAAN 1 12/2012 Työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen vähennys 0,2 Korkokulujen kasvu 0,1 Laskennallisten verojen vähennys 0,0 Vaikutus tilikauden tulokseen 0,1 - IAS 1 (muutettu) Tilinpäätöksen esittäminen. Muutoksen seurauksena muut laajan tuloksen erät ryhmitellään uudelleen luokiteltaviin eriin ja eriin, joita ei milloinkaan luokitella uudelleen. - IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Standardissa annetaan käyvälle arvolle täsmällinen määritelmä ja määrätään yhdet käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRSstandardeja. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. - IFRS 7 (muutettu) Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot rahoitusvarojen ja -velkojen netottaminen. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. - IAS 12 (muutettu) Tuloverot, laskennallisia veroja koskeva muutos. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. Konsolidoidut tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole ilmoitettu. Pyöristyksistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi erota yhteenlasketusta luvusta. Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja Yhtiökokous 2014 26.3.2014 Magnus Rosén, toimitusjohtaja @ Ramirent 2014 2013: Vahva rahavirtojen kasvu tuki vahvaa tasetta Liikevaihto oli 647,3 (714,1) milj. euroa, laskua 9,4 % EBITA 92,1 (100,6) milj.

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu VAIHTELEVA MARKKINa- TILANNE

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu VAIHTELEVA MARKKINa- TILANNE Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2013 VAIHTELEVA MARKKINa- TILANNE 2 OSAVUOSIKATSAUS Q2 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013: VAIHTELEVA MARKKINATILANNE HUHTI-KESÄKUU 2013 PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR 169,2 (165,1) milj. EUR, kasvua 2,5 % ja 3,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 22,2 (25,3) milj. EUR tai 13,1 % (15,3 %) liikevaihdosta ja uudelleenorganisointikulut 20,4 milj. EUR 14,2 (24,8) milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali Ramirentin vuosi 2007 Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous 9.4.2008, Pörssisali Ramirent lyhyesti Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava konevuokraamo Liikevaihto 634 Me (2007) Yli 3.600

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q2 1.1. 3.6.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus 2 28.7.216 Osavuosikatsaus Q2 216 Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja suunnitteilla suuria

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄN- NEKSELLÄ KATETASOON KOHDISTUI PAINETTA

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄN- NEKSELLÄ KATETASOON KOHDISTUI PAINETTA Q4 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄN- NEKSELLÄ KATETASOON KOHDISTUI PAINETTA RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ KATETASOON

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.3.2010 Nordean äänestysohjeet SEB:n äänestysohjeet Kokouskutsun kohta 7: Tilinpäätöksen vahvistaminen ABSTAIN FROM VOTING yhteensä: Osakkeenomistajia: 3 Osakkeita:

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Lehdistötiedote release

Lehdistötiedote release Lehdistötiedote release 7.4.2011 1 (6) Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja vertailutiedot on nyt esitetty IFRS:n mukaisina. TAMRO-KONSERNIN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 215 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.216 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 10.2.2014

Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Vuoden 2008 tulos

Vuoden 2008 tulos Vuoden 2008 tulos 12.2.2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 1 12.2.2009 Q408 Results 2009 Ramirent Tilinpäätös 2008 Sisältö 2008 lyhyesti Kustannusäästötoimenpiteet Segmenttikatsaus Taloudelliset pääkohdat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa

Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa Osavuosikatsaus /2016 Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA PIERRE BRORSSON, TALOUSJOHTAJA Agenda Konsernin kehitys Segmenttikatsaukset Markkinanäkymät Avainluvut

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi

Smart way to smart products. Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous

TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous 1 ESITYSLISTA 2 TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous 5.4.2011 3 KONSERNIN STRATEGIA JA ORGANISAATIO YHTEENVETO VUODESTA 2010 Milj. EUR IV/2010 IV/2009 I-IV/2010 I-IV/2009 Liikevaihto 60,4 51,4 269,4 234,6 Raportoitu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 UUDELLEEN- JÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 UUDELLEEN- JÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA Q3 Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 UUDELLEEN- JÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA 2 OSAVUOSIKATSAUS Q3 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2014:

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot