Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ"

Transkriptio

1 Q2 Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

2 2 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014: UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ HUHTI KESÄKUU 2014 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 151,8 (160,8) miljoonaa euroa, laskua 5,6 %; vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna laskua oli 2,1 % - EBITA 1) 16,2 (22,7) miljoonaa euroa eli 10,7 % (14,1 %) liikevaihdosta - Katsauskauden tulos 7,1 (12,3) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,07 (0,11) euroa RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 ENNALLAAN Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua. TAMMI KESÄKUU 2014 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 289,3 (313,6) miljoonaa euroa, laskua 7,7 %; oikaistuna siirrettyjen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutuksella, laskua liikevaihdossa 1,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna - EBITA ilman kertaluonteisia eriä ja oikaistuna siirretyillä sekä myydyillä liiketoiminnoilla 2) oli 23,3 (34,0) miljoonaa euroa eli 8,0 % (11,1 %) liikevaihdosta - Katsauskauden tulos 9,7 (23,3) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,09 (0,22) euroa - Bruttoinvestoinnit 101,8 (62,4) miljoonaa euroa - Rahavirta investointien jälkeen 26,6 (13,8) miljoonaa euroa - Nettovelka 273,4 (264,2) miljoonaa euroa - Nettovelka/EBITDA 1,6x (1,2x) (Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.) AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 151,8 160,8 5,6 % 289,3 313,6 7,7 % 647,3 Käyttökate (EBITDA) 42,2 48,8 13,4 % 73,9 96,8 23,7 % 195,1 Osuus liikevaihdosta, % 27,8 % 30,3 % 25,5 % 30,9 % 30,1 % EBITA-liiketulos 1) 16,2 22,7 28,8 % 23,3 45,3 48,5 % 92,1 Osuus liikevaihdosta, % 10,7 % 14,1 % 8,0 % 14,4 % 14,2 % Liiketulos (EBIT) 14,2 21,0 32,2 % 19,6 39,0 49,7 % 82,3 Osuus liikevaihdosta, % 9,4 % 13,0 % 6,8 % 12,4 % 12,7 % Tulos ennen veroja (EBT) 9,1 15,2 40,0 % 12,4 30,4 59,4 % 63,9 Osuus liikevaihdosta, % 6,0 % 9,5 % 4,3 % 9,7 % 9,9 % Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos 7,1 12,3 41,9 % 9,7 23,3 58,4 % 54,0 Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,07 0,11 41,9 % 0,09 0,22 58,4 % 0,50 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 78,3 30,0 161,2 % 101,8 62,4 63,1 % 125,8 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 51,6 % 18,7 % 35,2 % 19,9 % 19,4 % Rahavirta investointien jälkeen 21,5 5,2 n/a 26,6 13,8 293,3% 73,4 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 610,5 611,3 0,1 % 579,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3) 11,9 % 19,2 % 16,5 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 3) 12,1 % 19,3 % 14,7 % Nettovelka 273,4 264,2 3,5 % 206,9 Nettovelka/EBITDA 3) 1,6x 1,2x 28,4 % 1,1x Nettovelkaantumisaste, % 84,2 % 76,8 % 55,8 % Omavaraisuusaste, % 40,3 % 43,1 % 48,9 % Henkilöstö kauden lopussa 4) 2,651 2,781 4,7 % 2,561 1) EBITA-liiketulos tarkoittaa liiketulosta ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia. 2) Kertaluonteiset erät sisältävät 10,1 miljoonan euron suuruisen verottoman myyntivoiton liittyen Fortrent-konsernin perustamiseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuonna Siirretyt ja myydyt liiketoiminnat sisälsivät Venäjän, Ukrainan ja Unkarin toiminnot. 3) Rullaava 12 kuukautta 4) Henkilöstömäärän raportointia muutettiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä FTE (full-time equivalent) laskennaksi, joka kertoo henkilöstön määrän, jotka lasketaan aktiivisten työntekijöiden työpanoksen mukaisesti. Vertailuvuoden tiedot on muutettu vastaavasti.

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MAGNUS ROSÉN, RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA: Odotettua alhaisempi konevuokrauspalveluiden liikevaihto jatkui useilla markkinoilla toisella neljänneksellä Toisen neljänneksen liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 2,1 %. Toisen neljänneksen EBITA-liiketulosprosentti oli alle edellisvuoden tason ja oli epätyydyttävä 10,7 % (14,1 %). Odotettua alhaisempi kysyntä ja uusien rakennusprojektien aloitusten hidas eteneminen vaikuttivat negatiivisesti liikevaihtoon Ruotsissa. Kannattavuuttamme Norjassa rasitti alhainen kysyntä asuntorakentamisessa, alhaisempi kaluston käyttöaste ja lisääntynyt hintapaine. Suomessa yritysostot ja elpynyt markkinakysyntä tukivat liikevaihdon kasvua. Kysyntä elpyi Baltian maissa sekä Puolassa ja olemme siirtäneetkin kalustokapasiteettia näille markkinoille ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Heikko rakentamisen aktiviteetti painoi toimintojamme Tanskassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Toimenpiteitä kustannusten leikkaamiseksi on tehostettu ja tullaan yhä tehostamaan, jotta kustannustaso saadaan sopeutettua alhaisempaan kysyntään heikosti kannattavilla segmenteillä. Ruotsissa ja Norjassa kustannusleikkaukset olivat riittämättömiä kompensoimaan alhaisemman kysynnän vaikutusta kannattavuuteen. Tanskassa toimintojen tehostaminen ja synergiaetujen saavuttaminen Ruotsin kanssa jatkuivat. Otimme merkittäviä askeleita toisella neljänneksellä suorituskykymme kehittämisessä enemmän kohti More Than Machines TM ratkaisuja. Enemmistöosuuden osto Safety Solutions Jonsered AB:sta tukee keskittymistämme työturvallisuuteen ja DCC (Dry Construction Concept) liiketoiminnan osto vahvistaa osaamistamme kasvavassa sääsuojaliiketoiminnassa. Vahvistimme myös osaamistamme kehittää palveluita teollisuudelle solmimalla ulkoistussopimuksen Empowerin kanssa merkittävästä osasta heidän Suomen kalustoaan. Heinäkuussa allekirjoitimme sopimuksen saksalaisen Zeppelin Rental yhtiön kanssa muodostaaksemme yhteisyrityksen palvelemaan Fehnmarnbeltin tunneliprojektia. Yhteisyritys vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. Kumppanuus vahvistaa asemaamme mahdollisena projektitoimittajana. Yhdistämällä täydentävät kalustokapasiteettimme voimme luoda ainutlaatuisen tarjonnan koko projektin elinkaarelle sekä Tanskan että Saksan puolelle. Tulemme jatkamaan toimenpiteitä tehokkuuden parantamiseksi saavuttaaksemme 17 %:in EBITAliiketulosprosentin vuoden 2016 loppuun mennessä. Avaintoimenpiteitä ovat yhtenäisen Ramirenttoimintamallin kehittäminen, integroidut palveluratkaisut, hinnoittelun kehittäminen, toimipisteverkoston optimointi, kaluston käyttöasteen parantaminen ja hankintojen hallinnan kehittäminen. Toimialamme on muuttumassa siten että vuokraustoiminta kehittyy kahdeksi toisiaan täydentäväksi liiketoimintamalliksi, joissa vuokraus toimipisteissä ja integroidut palveluratkaisut luovat mahdollisuuksia Ramirentin tietotaidolle. Osana tehokkuustoimenpiteitämme keskitymme vahvistamaan kilpailuasemaamme ja kehittämään tarjontaamme vastataksemme asiakkaiden tarpeisiin sekä voittaaksemme asiakkaiden luottamuksen molemmissa liiketoimintamalleissa. Vahvan taloudellisen aseman johdosta olemme hyvin asemoituneet jatkamaan ulkoistusmahdollisuuksien ja yritysostojen toteuttamista. RAMIRENT LYHYESTI Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent keskittyy Itämeren alueen markkinoilla Pohjoismaihin, Keski- ja Itä-Eurooppaan. Ramirent on markkinajohtaja seitsemässä maassa yhtiön kymmenestä toimintamaasta.

4 4 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MARKKINAKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 Kysyntä konevuokrausmarkkinoilla oli odotettua alhaisempaa Ramirentin päämarkkinoilla verrattuna edelliseen vuoteen. Ennustettu asuntorakentamisen ja infrarakentamisen kasvu Ruotsissa ei tukenut konevuokrauspalveluiden kysyntää odotetusti vuoden ensimmäisellä puoliskolla johtuen pääosin uusien projektien aloitusten hitaasta etenemisestä. Suomessa rakentamisen alhainen aktiviteetti ja teollisuusprojektien hidas eteneminen heikensivät konevuokrauspalveluiden kysyntää. Osittainen kysynnän elpyminen alkoi toisella neljänneksellä. Norjassa konevuokrauspalveluiden kysyntä pysyi heikkona pääosin hidastuneen asuntorakentamisen seurauksena. Kysyntä öljyja kaasuteollisuuden sektorilla säilyi vakaana ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tanskassa rakentamisen aktiviteetti alkoi elpyä, mutta konevuokrauspalvelujen kysyntä oli silti suhteellisen alhaisella tasolla. Puolassa rakentamisen ja teollisuuden lisääntynyt markkinaaktiviteetti paransi hintatasoja markkinoilla. Konevuokrauspalvelujen kysyntä Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa pysyi alhaisella tasolla. Baltian maissa markkinatilanne oli suotuisa rakentamisen ja energiasektorin hyvän aktiviteetin johdosta. Rakentamisen aktiviteetti laski selvästi Fortrentin markkinoilla (Venäjällä ja Ukrainassa) korkean poliittisen ja makrotaloudellisen epävarmuuden johdosta. LIIKEVAIHTO 4 6/2014 Ramirent-konsernin toisen neljänneksen liikevaihto laski 5,6 % ja oli 151,8 (160,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto laski 2,1 % toisella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi Suomessa 7,3 % ja Europe East segmentissä 8,4 %. Liikevaihto laski Ruotsissa 8,4 %, Norjassa 12,8 % ja Tanskassa 18,8 %. Europe Central segmentissä liikevaihto laski 5,5 %, mutta oikaistuna Unkarin toimintojen myynnillä, Europe Central segmentin liikevaihto kasvoi 7,7 %. 1 6/2014 Ramirent-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 7,7 % ja oli 289,3 (313,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto laski 4,0 % tammi kesäkuussa. Oikaistuna Fortrent-konserniin siirretyillä toiminnoilla Venäjällä ja Ukrainassa sekä Unkarin toimintojen myynnillä, Ramirent-konsernin liikevaihto laski 1,5 % tammi kesäkuussa vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. Tammi kesäkuussa 2014 liikevaihto laski Suomessa 1,1 %, Ruotsissa 9,0 %, Norjassa 11,8 % ja Tanskassa 7,9 %. Europe East segmentissä liikevaihto laski 16,7 %, mutta oikaistuna ilman Fortrentkonserniin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa liikevaihto kasvoi 13,2 %. Europe Central segmentissä liikevaihto kasvoi 0,1 % ja oikaistuna Unkarin liiketoiminnan myynnillä, Europe Central segmentin liikevaihto kasvoi 14,7 %. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli: Ruotsin osuus konsernin liikevaihdosta 32,4 % (32,9 %), Suomen osuus 24,3 % (22,7 %), Norjan osuus 23,3 % (24,5 %), ja Tanskan osuus 6,4 % (6,4 %), Europe East segmentin osuus konsernin liikevaihdosta oli 5,0 % (5,5 %) ja Europe Central segmentin osuus 8,7 % (8,0 %). Segmenttikohtainen liikevaihdon kehitys oli seuraava: LIIKEVAIHTO 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 (milj, EUR) SUOMI 39,0 36,4 7,3 % 70,6 71,5 1,1 % 151,9 RUOTSI 48,7 53,1 8,4 % 94,1 103,4 9,0 % 207,3 NORJA 33,8 38,8 12,8 % 67,8 76,9 11,8 % 153,6 TANSKA 9,1 11,2 18,8 % 18,7 20,3 7,9 % 44,0 EUROPE EAST 8,2 7,6 8,4 % 14,4 17,3 16,7 % 1) 35,5 EUROPE CENTRAL 13,3 14,1 5,5 % 25,2 25,1 0,1 % 2) 57,3 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 0,4 0,4 1,5 0,8 2,3 Liikevaihto, yhteensä 151,8 160,8 5,6 % 289,3 313,6 7,7 % 647,3 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrent-konserniin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli tammi kesäkuussa ,2 %. 2) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman myytyjä Unkarin toimintoja ( ) oli tammi kesäkuussa ,7 %.

5 5 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TULOS 4 6/2014 Ramirent-konsernin toisen neljänneksen käyttökate (EBITDA) laski 13,4 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 42,2 (48,8) miljoonaa euroa, EBITDA-marginaali oli 27,8 % (30,3 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten muutokset olivat 0,0 ( 0,9) miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat ja olivat 28,0 (27,8) miljoonaa euroa. Konsernin toisen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 16,2 (22,7) miljoonaa euroa eli 10,7 % (14,1 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 5,1 ( 5,7) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 1,4 ( 2,0) miljoonaa euroa. 1 6/2014 Ramirent-konsernin tammi kesäkuun käyttökate (EBITDA) laski 23,7 % edellisvuodesta ja oli 73,9 (96,8) miljoonaa euroa. EBITDA-marginaali oli 25,5 % (30,9 %) liikevaihdosta. Vertailuvuoteen sisältyi 10,1 miljoonan euron veroton myyntivoitto yhteisyritys Fortrent-konsernin muodostamisesta. Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä ja oikaistuna siirrettyjen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutuksella oli 73,9 (84,8) miljoonaa euroa eli 25,5 % (27,7 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten muutokset olivat 1,5 ( 2,9) miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat 54,3 (57,9) miljoonaa euroa. Tammi kesäkuun EBITA-liiketulos oli 23,3 (45,3) miljoonaa euroa eli 8,0 % (14,4 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja oikaistuna siirretyillä sekä myydyillä liiketoiminnoilla oli 23,3 (34,0) miljoonaa euroa eli 8,0 % (11,1 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 7,2 ( 8,5) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 0,6 ( 2,0) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja laski edellisvuoteen verrattuna ja oli 12,4 (30,4) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 2,8 ( 7,1) miljoonaa euroa. Konsernin efektiivinen tuloveroprosentti laski 22,7 %:iin (23,4 %) tammi kesäkuussa Tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti yritysverokantojen muutokset Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Vuoden 2014 alusta lähtien yritysverokanta laski Suomessa 24,5 %:sta 20,0 %:iin, Norjassa 28,0 %:sta 27,0 %:iin ja Tanskassa 25,0 %:sta 24,5 %:iin. Tammi kesäkuun 2014 katsauskauden tulos laski 58,4 % ja oli 9,7 (23,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) laski 58,4 % ja oli 0,09 (0,22) euroa. Rullaava 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 11,9 % (19,2 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 12,1 % (19,3 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,00 (3,19) euroa katsauskauden lopussa.

6 6 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Segmenttikohtaiset EBITA liiketulokset on esitetty alla: EBITA 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 SUOMI 6,0 6,0 0,7 % 8,9 9,4 5,2 % 25,7 Osuus liikevaihdosta, % 15,4 % 16,6 % 12,7 % 13,2 % 16,9 % RUOTSI 6,7 9,6 29,8 % 10,9 16,9 35,5 % 36,6 Osuus liikevaihdosta, % 13,8 % 18,0 % 11,6 % 16,4 % 17,6 % NORJA 4,2 7,9 46,7 % 6,8 12,9 47,3 % 22,0 Osuus liikevaihdosta, % 12,5 % 20,4 % 10,0 % 16,8 % 14,3 % TANSKA 1,7 0,0 n/a 2,9 1,5 91,5 % 4,3 1) Osuus liikevaihdosta, % 19,1 % 0,4 % 15,3 % 7,3 % 9,7 % 1) EUROPE EAST 1,0 0,1 n/a 0,9 11,1 2) 92,1 % 17,3 2) Osuus liikevaihdosta, % 12,1 % 0,8 % 6,1 % 64,1 % 2) 48,8 % 2) EUROPE CENTRAL 0,8 0,4 107,3 % 0,4 2,0 77,9 % 0,7 3) Osuus liikevaihdosta, % 5,8 % 2,7 % 1,7 % 7,8 % 1,2 % 3) Segmenteille kohdistamattomat erät 0,8 1,2 1,0 1,6 4,6 KONSERNIN LIIKETULOS 16,2 22,7 28,8 % 23,3 45,3 48,5 % 92,1 Osuus liikevaihdosta, % 10,7 % 14,1 % 8,0 % 14,4 % 14,2 % 1) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 miljoonaa euroa eli 6,3 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle. 2) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 miljoonaa euroa eli 5,5 % liikevaihdosta tammi kesäkuussa 2013 ja 7,2 miljoonaa euroa eli 20,2 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton Fortrent konsernin muodostamisesta. Myyntivoitto kirjattiin vuoden ensimmäiselle neljännekselle ) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 1,2 miljoonaa euroa eli 2,0 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin toimintojen myynnistä. Tappio kirjattiin vuoden kolmannelle neljännekselle INVESTOINNIT JA RAHAVIRRAT 4 6/2014 Ramirent-konsernin huhti kesäkuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 78,3 (30,0) miljoonaa euroa, joista 46,0 (0,0) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 50,1 (28,0) miljoonaa euroa. Joidenkin yrityshankintojen yhteydessä Ramirent on tehnyt sopimuksen ehdollisen lisäkauppahinnan maksamisesta myyjälle. Arvioidut lisäkauppahinnat sisältyvät bruttoinvestointeihin. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 6,3 (7,7) miljoonaa euroa, joista vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 5,8 (7,6) miljoonaa euroa. Konsernin toisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 51,6 (27,5) miljoonaa euroa, mistä käyttöpääoman muutos oli 28,3 ( 20,0) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 73,1 ( 32,7) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 21,5 ( 5,2) miljoonaa euroa.

7 7 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ 1 6/2014 Ramirent-konsernin tammi kesäkuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 101,8 (62,4) miljoonaa euroa, joista 46,0 (0,0) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 72,1 (57,3) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 12,0 (12,0) miljoonaa euroa, joista vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 11,3 (11,9) miljoonaa euroa. Myytyjen pitkäaikaisten varojen tasearvo oli 11,9 (6,5) miljoonaa euroa, joista 5,0 (6,5) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakoneisiin ja laitteisiin. Konsernin vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan rahavirta oli 62,9 (69,5) miljoonaa euroa, mistä käyttöpääoman muutos oli 5,5 ( 3,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 89,5 ( 55,8) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 26,6 (13,8) miljoonaa euroa. Vuokrauskalustoon kohdistuvien investointisitoumusten määrä oli 17,0 (17,6) miljoonaa euroa neljänneksen lopussa. Ramirent maksoi osakkeenomistajille osinkoja yhteensä 39,8 (36,6) miljoonaa euroa huhtikuussa Katsauskauden aikana ei ostettu omia osakkeita. TALOUDELLINEN ASEMA Kesäkuun 2014 lopussa korollinen vieras pääoma oli 285,7 (267,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa nettovelan määrä oli 273,4 (264,2) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste nousi ja oli 84,2 % (76,8 %). Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBIT- DA) oli 1,6x (1,2x) kesäkuun lopussa. Ramirent Oyj uudelleenrahoitti 145 miljoonan euron rahoituslimiittisopimuksen ja sopimus asetettiin erääntymään vuonna Monivaluuttainen rahoituslimiitti oli aiemmin osa syndikoitua luottosopimusta, joka erääntyy vuonna Uudelleenrahoituksen jälkeen Ramirentilla on sitovia pitkäaikaisia lainajärjestelyjä yhteensä 415,0 miljoonan euron arvosta. Ramirentilla oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 140,6 (174,7) miljoonan euron arvosta kesäkuun 2014 lopussa. Lainasalkun keskimääräinen korko katsauskauden lopussa oli 2,4 % (2,6 %). Keskimääräinen kokonaiskorko sisältäen korkosuojaukset oli 2,9 % (3,7 %) katsauskauden lopussa. Taseen loppusumma kesäkuun 2014 lopussa oli 805,7 (798,5) miljoona euroa, josta aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 438,8 (435,5) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 324,7 (344,0) miljoonaa euroa ja konsernin omavaraisuusaste oli 40,3 % (43,1 %). Katsauskauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 86,2 (94,3) miljoonaa euroa, joista 1,1 (2,7) miljoonaa euroa kohdistui vuokrauskalustoon. HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET Henkilöstö (FTE) Henkilöstö (FTE) Toimipisteet Toimipisteet SUOMI RUOTSI 764 1) NORJA TANSKA EUROPE EAST EUROPE CENTRAL Konsernihallinto 55 1) 31 YHTEENSÄ ) ) ) Henkilöstömäärä kasvoi pääosin DCC ja Safety Solutions Jonsereds AB yritysostojen seurauksena. Konsernihallinnon henkilöstömäärä sisältää 18 henkilöä Safety Solutions Jonsereds AB:sta, jota ei yhdistelty yhteenkään liiketoimintasegmenttiin katsauskaudella. 2) Henkilöstömäärän raportointia muutettiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä FTE (full-time equivalent) laskennaksi, joka kertoo henkilöstön määrän, jotka lasketaan aktiivisten työntekijöiden työpanoksen mukaisesti. Vertailukauden tiedot on muutettu vastaavasti.

8 8 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN, YRITYSOS- TOT JA YRITYSMYYNNIT Ramirent solmi kumppanuussopimuksen henkilönostinhuollosta Suomessa Rostek-Tekniikka Oy:n kanssa Rostek-Tekniikka osti henkilönostinten huoltoliiketoiminnat Ramirentilta ja sopimuksen myötä 20 henkilöä nostinhuoltotoiminnoista siirtyi Rostek- Tekniikka Oy:lle. Ramirent allekirjoitti sopimuksen kurottajaliiketoiminnan ostamisesta Kurko-Koponen yhtiöiltä. Kurko-Koponen on johtava kurottajien vuokrausliiketoimintaa harjoittava yritys Suomessa. Lisäksi Ramirent solmi yhteistyösopimuksen Kurko-Koponen yhtiöiden kanssa kurottajien kuljettajapalvelusta. Yhteistyön myötä Ramirent muodostaa laajimman kurottajien palvelutarjoaman Suomessa. Ramirentille siirtyvän kurottajaliiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on noin kuusi miljoona euroa ja sopimuksen myötä seitsemän työntekijää kurottajatoiminnoista siirtyi Ramirentin palvelukseen. Yritysosto toteutettiin Ramirent osti enemmistöosuuden ruotsalaisesta Safety Solutions Jonsereds yhtiöstä, joka on erikoistunut kehittämään ja suunnittelemaan putoamissuojia ja turvallisuusratkaisuja rakennusalalle. Safety Solutions Jonsereds työllistää 18 henkilöä. Safety Solutions Jonsereds AB:ta ei yhdistelty yhteenkään liiketoimintasegmenttiin katsauskaudella. noin 16 miljoonaa euroa ja divisioonan 120 henkilöä siirtyivät Ramirentille. Yritys on erikoistunut kehittämään tehokkaita sääsuoja- ja telineratkaisuja Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Empower ulkoisti merkittävän osan kalustostaan Ramirentille Yhtiöt solmivat viiden vuoden yhteistyösopimuksen, joka kattaa Ramirentin koko kalusto- ja palveluvalikoiman Empowerin Suomessa toimiville yksiköille. Sopimuksen arvioitu vuosittainen liikevaihto on noin 1,0 miljoonaa euroa. TOIMINNAN TEHOKKUUSOHJELMA Ramirent aloitti tehokkuusohjelman vuonna 2013 ylläpitääkseen ja vahvistaakseen kilpailukykyään sekä mahdollistaakseen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen myös tulevaisuudessa. Määriteltyjen tehokkuustoimenpiteiden on suunniteltu tuottavan 17 %:n EBITA-liiketulosprosentin konsernille vuoden 2016 loppuun mennessä. Toimenpiteiden täytäntöönpano jatkui vuoden toisella neljänneksellä kaikissa segmenteissä. Integroidut palveluratkaisut kaikille asiakassektoreille ja parempi operatiivinen tehokkuus yhtenäisen Ramirenttoimintamallin kautta ovat avaintoimenpiteet tavoitteen saavuttamisessa. Lisäksi toimenpiteet sisältävät hinnoittelun kehittämisen, toimipisteverkoston optimoinnin, kaluston käyttöasteen parantamisen ja hankintojen hallinnan kehittämisen. Ramirent solmi NSS Group AB:n kanssa sopimuksen sääsuoja- ja telineliiketoimintaa harjoittavan divisioonan DCC:n (Dry Construction Concept) ostosta. DCC divisioonan vuotuinen liikevaihto on

9 9 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ KEHITYS SEGMENTEITTÄIN SUOMI AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 39,0 36,4 7,3 % 70,6 71,5 1,1 % 151,9 EBITA 6,0 6,0 0,7 % 8,9 9,4 5,2 % 25,7 Osuus liikevaihdosta, % 15,4 % 16,6 % 12,7 % 13,2 % 16,9 % Investoinnit 22,3 6,4 246,5 % 26,5 14,6 81,9 % 28,8 Henkilöstö (FTE) ,2 % ,2 % 547 Toimipisteet ,5 % ,5 % 74 Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Suomessa kasvoi 7,3 % ja oli 39,0 (36,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi yritysostojen ja markkinakysynnän elpymisen seurauksena. Konevuokrauspalveluiden kysyntä parani Keski-Suomessa ja erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Etelä-Suomessa. Työmaapalveluiden kysyntä osana integroituja palveluratkaisuja kasvoi toisella neljänneksellä. Kysyntä heikkeni Pohjois-Suomessa rakentamisen alhaisemman aktiviteetin ja teollisuuden projektien hitaan edistymisen takia. Ramirent vahvisti kykyään kehittää palveluita teollisuudelle solmimalla ulkoistussopimuksen Empowerin kanssa merkittävästä osasta heidän Suomen kalustoaan. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Suomessa laski 1,1 % ja oli 70,6 (71,5) miljoonaa euroa. Konevuokrauspalveluiden kysyntä laski verrattuna edelliseen vuoteen rakentamisen ja teollisuuden alhaisemman aktiviteetin takia erityisesti Pohjois- ja Länsi- Suomessa. Viivästykset suurissa rakennusprojekteissa Etelä-Suomessa ja teollisuuden projektien hidas edistyminen vaikuttivat negatiivisesti kysyntään. Vertailukauden liikevaihto sisälsi suuria teollisuuden projekteja, jotka saatiin päätökseen viime vuonna. Lisäksi vertailukausi sisälsi muottiliiketoiminnot, jotka myytiin toukokuussa Kannattavuus 4 6/2014 Toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Suomessa oli edellisvuoden tasolla ja oli 6,0 (6,0) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-liiketulosprosentti oli 15,4 % (16,6 %). EBITA-liiketulosta tuki kustannusten hallinta ja konevuokrausratkaisujen lisääntynyt kysyntä. Hinnoitteluympäristö on pysynyt haastavana Suomen markkinoilla johtuen alhaisesta kysynnästä rakentamisen sektorilla. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Suomessa laski 5,2 % edellisvuodesta ja oli 8,9 (9,4) miljoonaa euroa. Tammi kesäkuun EBITAliiketulosprosentti oli 12,7 % (13,2 %). EBITA heikkeni pääosin rakentamisen sektorin alhaisemman kysynnän takia. Ramirent sopeutti kiinteitä kuluja vallitsevaan markkinatilanteeseen muun muassa lyhytaikaisten lomautusten kautta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuoden 2014 aikana Ramirent on sulkenut kuusi toimipistettä, pääosin Keski- ja Itä-Suomessa. Ramirent jatkoi operatiivisen tehokkuuden vahvistamista Suomen toiminnoissa. Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 0,8 % vuonna Asuntorakentamisen ennustetaan laskevan tänä vuonna, johtuen asuntoaloitusten selvästä laskusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimitilarakentamisen aktiviteetin odotetaan elpyvän useiden tulevien suurten rakennusprojektien ansiosta. Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan hallituksen elvytystoimien ja lisääntyneen korjaustarpeen seurauksena. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) odottaa, että teollisuuden investoinnit kasvavat tänä vuonna hieman energiateollisuuden korkeamman investointiaktiviteetin tukemana.

10 10 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RUOTSI AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 48,7 53,1 8,4 % 94,1 103,4 9,0 % 207,3 EBITA 6,7 9,6 29,8 % 10,9 16,9 35,5 % 36,6 Osuus liikevaihdosta, % 13,8 % 18,0 % 11,6 % 16,4 % 17,6 % Investoinnit 35,9 8,2 336,1 % 45,8 19,1 139,6 % 35,8 Henkilöstö (FTE) 764 1) ,1 % ,1 % 656 Toimipisteet ,6 % ,6 % 74 1) Henkilöstömäärän kasvu johtui pääosin DCC-yritysostosta. Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Ruotsissa laski 8,4 % ja oli 48,7 (53,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 3,3 %. Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti odotettua alhaisempi kysyntä ja uusien projektien aloitusten hidas eteneminen. Pohjois-Ruotsissa aktiviteetti on hidastumassa johtuen suurten teollisuusprojektien päättymisistä ja uusien projektien odotettua heikommasta kysynnästä. Konevuokrauspalveluiden kysyntä oli alhaisella tasolla Etelä-Ruotsissa. Korkealuokkaisten tilaratkaisujen kysyntä oli hyvällä tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi pääosin DCC yritysoston seurauksena. DCC tarjoaa sääsuoja- ja telineratkaisuja ja yrityksellä on myös toiminnot Suomessa ja Tanskassa. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Ruotsissa laski 9,0 % ja oli 94,1 (103,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 4,5 %. Vuoden hitaalla alulla rakentamisen sektorilla oli negatiivinen vaikutus konevuokrauspalveluiden kysyntään vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihtoon vaikuttivat myös suurten projektien päättymiset ja arvioitua hitaammin käynnistyneet uudet projektit toisella neljänneksellä. Hyvä kysyntä asuntorakentamisessa ja infrarakentamisessa tuki aktiviteettitasoa Tukholman alueella. Konevuokrauspalveluiden kysyntä teollisuuden sektorilla pysyi vakaana Keski- ja Pohjois-Ruotsissa. Kannattavuus 4 6/2014 Toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Ruotsissa laski 29,8 % edellisvuodesta ja oli 6,7 (9,6) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-liiketulosprosentti oli 13,8 % (18,0 %). Odotettua alhaisempi liikevaihto ja lisääntynyt hintapaine Etelä-Ruotsissa rasittivat kannattavuutta toisen neljänneksen aikana. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Ruotsissa laski 35,5 % edellisvuodesta ja oli 10,9 (16,9) miljoonaa euroa. Tammi kesäkuun EBITAliiketulosprosentti oli 11,6 % (16,4 %). Kannattavuus heikkeni pääosin odotettua heikomman liikevaihdon seurauksena, joka johtui viivästymisistä projektien aloituksissa. Ramirent tulee keskittymään tiukkaan kustannusten hallintaan vuoden toisella puoliskolla. Kustannusleikkauksia ollaan toteuttamassa, jotta kustannustaso saadaan sopeutettua markkinakysyntään. Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 4,4 % vuonna Asuntorakentamisen ennustetaan kasvavan merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Toimitilarakentamisen odotetaan kasvavan hieman vuonna Hallituksen uusi liikenneinfrastruktuuriohjelma tulee kasvattamaan rakentamisen aktiviteettia rata- ja tierakentamisessa erityisesti Tukholman ja Göteborgin alueilla. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän myös 2014 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen seurauksena. Useilla teollisuuden aloilla markkinatilanteen odotetaan kehittyvän positiivisesti

11 11 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ NORJA AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 33,8 38,8 12,8 % 67,8 76,9 11,8 % 153,6 EBITA 4,2 7,9 46,7 % 6,8 12,9 47,3 % 22,0 Osuus liikevaihdosta, % 12,5 % 20,4 % 10,0 % 16,8 % 14,3 % Investoinnit 4,8 8,3 42,2 % 9,7 17,0 43,0 % 34,5 Henkilöstö (FTE) ,3 % ,3 % 460 Toimipisteet Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Norjassa laski 12,8 % ja oli 33,8 (38,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 5,9 %. Liikevaihto laski erityisesti asuntorakentamisen heikomman kysynnän takia. Vuokraustoiminnan liikevaihto laski useissa tuoteryhmissä verrattuna edelliseen vuoteen. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Norjassa laski 11,8 % ja oli 67,8 (76,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 2,9 %. Liikevaihtoon vaikuttivat heikentynyt Norjan kruunu ja alhaisempi kysyntä rakentamisen sektorilla. Haastava markkinatilanne asuntorakentamisessa vaikutti kysyntään Norjan kaakkoisosissa. Konevuokrauspalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla Norjan pohjois- ja länsiosissa. Öljy- ja kaasuteollisuuden vakaa aktiviteetti tuki konevuokrauspalveluiden kysyntää ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kannattavuus 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Norjassa laski 46,7 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 4,2 (7,9) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITAliiketulosprosentti oli 12,5 % (20,4 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensi kaluston alhainen käyttöaste ja hintapaineen jatkuminen. Hinnat olivat alhaisella tasolla erityisesti telineliiketoiminnassa. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Norjassa laski 47,3 % edellisvuodesta ja oli 6,8 (12,9) miljoonaa euroa. Tammi kesäkuun EBITAliiketulosprosentti oli 10,0 % (16,8 %). Kannattavuutta rasittivat alhainen kysyntä, hintapaine ja alhaisempi kaluston käyttöaste verrattuna edelliseen vuoteen. Kustannusleikkauksia ollaan toteuttamassa ja Ramirent tulee vahvistamaan toimenpiteitä kustannusten sopeuttamiseksi Norjan toiminnoissa vuoden toisella puoliskolla. Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 0,4 % vuonna Asuntojen uudisrakentamisen odotetaan laskevan selvästi markkinoiden yleisen epävarmuuden johdosta. Infrarakentamisen odotetaan pysyvän aktiivisena valtion tukien merkittävän kasvun seurauksena rata- ja metroprojekteihin. Korjausrakentamisen aktiviteetin odotetaan säilyvän vakaana kaikilla rakentamisen sektoreilla. Norjan öljy- ja kaasuteollisuuden keskusjärjestön mukaan öljy- ja kaasusektorin investointien ennustetaan pysyvän vuonna 2014 lähellä viime vuoden tasoa. Markkinoiden alhainen aktiviteetti asuntorakentamisen sektorilla sekä konevuokrausmarkkinoiden ylikapasiteetti tulevat vaikuttamaan negatiivisesti konevuokrausmarkkinoihin vuoden toisella puoliskolla.

12 12 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TANSKA AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 9,1 11,2 18,8 % 18,7 20,3 7,9 % 44,0 EBITA 1,7 0,0 n/a 2,9 1,5 91,5 % 4,3 1) Osuus liikevaihdosta, % 19,1 % 0,4 % 15,3 % 7,3 % 9,7 % 1) Investoinnit 1,7 2,2 23,5 % 1,7 3,4 48,9 % 6,6 Henkilöstö (FTE) ,0 % ,0 % 175 Toimipisteet ) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 miljoonaa euroa eli 6,3 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle. Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Tanskassa laski 18,8 % oli 9,1 (11,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 18,7 %. Liikevaihtoon vaikutti heikentynyt kysyntä rakentamisen sektorilla erityisesti Tanskan länsiosissa verrattuna edelliseen vuoteen. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Tanskassa laski 7,9 % ja oli 18,7 (20,3) miljoonaa euroa. Myös vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 7,9 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä elpyi hieman vuoden ensimmäisellä puoliskolla pääosin infrarakentamisen parantuneen aktiviteetin johdosta. Myös julkisen sektorin aktiviteetti tuki kysyntää. Markkinoiden kysyntä teollisuuden sektorilla pysyi vakaana. Kannattavuus 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Tanskassa laski 1,7 ( 0,0) miljoonaan euroon. EBI- TA-liiketulosprosentti oli 19,1 % ( 0,4 %). Kannattavuutta rasitti liikevaihdon alhaisempi taso. Hintataso pysyi vakaana neljänneksen aikana. Toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja synergiaetujen saavuttamiseksi Ruotsin kanssa jatkettiin. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Tanskassa laski 2,9 ( 1,5) miljoonaan euroon. EBITAliiketulosprosentti oli 15,3 % ( 7,3 %). Konevuokrauspalvelujen alhainen kysyntä rasitti kannattavuutta. Ramirent jatkaa toimenpiteitä operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi Tanskan toiminnoissa. Kustannustehokkuutta haetaan myös lisäämällä yhä integraatiota Ruotsin toimintojen kanssa. Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 2,5 % vuonna Asuntorakentamisen volyymien ennustetaan elpyvän, tosin alhaiselta tasolta. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan paranevan toimitilarakentamisessa johtuen pääosin lisääntyneestä rakentamisesta koulutuksen ja terveydenhuollon sektoreilla ja asteittain toipuvasta yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan johtuen hyvästä kysynnästä kaikilla rakentamisen sektoreilla. Infrarakentamisen kasvua tukevat uudet suuret projektit liikenteen infrastruktuuriin ja energia-alan investoinnit.

13 13 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ EUROPE EAST - Baltian maat ja Fortrent, yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 8,2 7,6 8,4 % 14,4 17,3 16,7 % 1) 35,5 EBITA 1,0 0,1 n/a 0,9 11,1 2) 92,1 % 17,3 3) Osuus liikevaihdosta, % 12,1 % 0,8 % 6,1 % 64,1 % 2) 48,8 % 3) Investoinnit 4,7 2,8 66,6 % 7,4 4,4 69,7 % 9,6 Henkilöstö (FTE) ,7 % ,7 % 235 Toimipisteet ,4 % ,4 % 41 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrent-konserniin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli tammi kesäkuussa ,2 %. 2) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 miljoonaa euroa eli 5,5 % liikevaihdosta tammi kesäkuussa ) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 7,2 miljoonaa euroa eli 20,2 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton Fortrent-konsernin muodostamisesta. Myyntivoitto on kirjattu vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Europe East segmentissä kasvoi 8,4 % ja oli 8,2 (7,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi myös 8,4 %. Liikevaihdon kasvua tukivat hyvä kysyntä asuntorakentamisessa ja korkea aktiviteetti voimalaitosprojekteissa Baltian maissa. Liikevaihdon kasvua tuki myös pienten ja keskisuurten yritysten hyvä kysyntä. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Europe East segmentissä laski 16,7 % ja oli 14,4 (17,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski myös 16,7 %. Oikaistuna Fortrent-konserniin siirretyillä toiminnoilla Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) liikevaihdon kasvu tammi kesäkuussa oli 13,2 %. Baltian maissa konevuokrauspalveluiden kysyntää ruokki korkeampi rakentamisen ja teollisuuden aktiviteetti verrattuna edellisvuoteen. Useat energiateollisuuden projektit Virossa jatkuivat suunnitelmien mukaan. Kannattavuus 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Europe East segmentissä kasvoi selvästi edellisvuodesta ja oli 1,0 (0,1) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-liiketulosprosentti Europe East segmentissä oli 12,1 % (0,8 %). Toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Baltian maissa oli 1,2 (0,9) eli 14,1 % (11,4 %) liikevaihdosta. Lisääntynyt vuokraustoiminnan liikevaihto ja korkeampi kaluston käyttöaste tukivat kannattavuutta Baltian toiminnoissa. Hintataso pysyi vakaana toisella neljänneksellä. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Europe East segmentissä laski edellisvuodesta ja oli 0,9 (11,1) miljoonaa euroa. Tammi kesäkuun EBITAliiketulosprosentti oli 6,1 % (64,1 %). Vertailuvuosi sisältää 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton yhteisyritys Fortrentin muodostamisesta. EBITAliiketulos ilman myyntivoittoa oli vertailukaudella 0,9 miljoonaa euroa eli 5,5 % liikevaihdosta. Tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Baltian maissa oli 1,5 (0,7) miljoonaa euroa eli 10,2 % (5,6 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulosta tuki lisääntynyt vuokraustoiminnan liikevaihto kaikissa Baltian maissa kysynnän parantuessa erityisesti rakentamisen sektorilla edellisvuodesta. Markkinoiden näkymät 2014 Baltian maissa Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Baltian rakennusmarkkinoiden volyymin odotetaan olevan hieman alle edellisvuoden tason. Rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan Liettuassa 3 % ja supistuvan Latviassa 2 % ja Virossa 7 % Euroconstructin ennusteen mukaan. Uusien asuntoaloitusten ja paranevan kuluttajien luottamuksen arvioidaan tukevan asuntorakentamisen kasvua. Toimitilarakentamisen markkinatilanteen odotetaan elpyvän Latviassa ja Liettuassa vuonna Infrarakentamisen markkinatilanne heikkenee selvästi johtuen siirtymäkaudesta EU rahoituksessa. Konevuokrausmarkkinoiden kysynnän odotetaan säilyvän hyvällä tasolla rakentamisen sektorilla. Korkea aktiviteetti energiasektorilla tulee tukemaan Baltian konevuokrausmarkkinoita vuonna 2014.

14 14 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ FORTRENT - YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UKRAINASSA (Sulkeissa olevat luvut ovat vertailukelpoistettuja lukuja edellisvuodelta.) Liikevaihto 4 6/2014 Fortrent-konsernin toisen neljänneksen liikevaihto oli 9,6 (11,7) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 18,8 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 3,4 %. Venäjällä kysyntä lähti elpymään Luoteis-Venäjän alueilla neljänneksen lopulla. Kysynnän heikkenemistä koettiin erityisesti Moskovan alueella ja suurten asiakkaiden segmentillä. Rakentamisen aktiviteetti uusilla alueilla kuten Volgassa ja Venäjän eteläosissa osoitti piristymisen merkkejä toisella neljänneksellä. Ukrainassa markkinoiden aktiviteetti pysyy alhaisena Ukrainan kriisin takia ja useat rakennustyömaat ovat keskeytyksissä. Venäjän ruplan ja Ukrainan hryvnian heikentymisellä suhteessa euroon oli edelleen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 1 6/2014 Fortrent-konsernin tammi kesäkuun liikevaihto laski 22,3 % ja oli 18,8 (24,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 7,4 %. Liikevaihto laski heikon markkinatilanteen takia Venäjällä ja Ukrainassa, joka johtui Ukrainan kriisistä. Lisäksi merkittävät muutokset valuuttakursseissa vaikuttivat liikevaihtoon. Alkuvuonna 2014 Fortrent laajensi toimipisteverkostoaan uusiin kaupunkeihin Venäjällä perustamalla uusia toimipisteitä ja liittämällä yrittäjävetoisia toimipisteitä Fortrentiin. Kannattavuus 4 6/2014 Fortrent-konsernin toisen neljänneksen EBITAliiketulos oli 0,0 (0,0) miljoonaa euroa eli 0,0 % (0,0 %) liikevaihdosta ja katsauskauden tulos 0,3 ( 1,6) miljoonaa euroa. 1 6/2014 Fortrent-konsernin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos oli 0,2 (0,0) miljoonaa euroa eli 1,1 % (0,0 %) liikevaihdosta ja katsauskauden tulos 1,2 ( 2,3) miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Fortrent keskittyi sopeuttamaan kustannustasoaan heikompaan markkinatilanteeseen ja laski investointitasoaan vuodelle Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat vuoden toisella puoliskolla, mutta Ukrainan kriisi asettaa tavoitteen toteutumiselle haasteita. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Ramirentin ja Cramon kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö Fortrent Oy on suomalainen osakeyhtiö. Osuus yhteisyrityksen tuloksesta esitetään konsernin tuloslaskelmassa käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella pääomaosuusmenetelmää hyödyntäen (50 % Fortrentin konsolidoidusta nettotuloksesta). Ramirentin osuus Fortrent-konsernin tuloksesta tammi kesäkuussa 2014 oli 0,6 ( 1,2) miljoonaa euroa (edellisvuoden luku sisältää vain maaliskuu kesäkuu 2013 tuloksen). Venäjän liiketoimintayksiköitä koskeva fuusio yhdeksi juridiseksi yhtiöksi toteutui tammikuussa Markkinoiden näkymät 2014 Venäjällä ja Ukrainassa Merkittäviä riskejä ovat Ukrainan kriisin laajentuminen ja EU:n voimakkaat taloudelliset pakotteet. Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanneennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinoiden arvioidaan supistuvan noin 1 % vuonna Venäjällä asuntorakentamisen ennustetaan pysyvän lähellä viime vuoden tasoa, kun taas toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan noin 5 % vuonna Toisaalta useita potentiaalisia kauppakeskushankkeita on tulossa markkinoille. Ukrainassa markkinatilanne säilynee haastavana.

15 15 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ EUROPE CENTRAL Puola, Tšekin tasavalta ja Slovakia AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 13,3 1) 14,1 5,5 % 1) 25,2 1) 25,1 0,1 % 1) 57,3 EBITA 0,8 0,4 107,3 % 0,4 2,0 77,9 % 0,7 2) Osuus liikevaihdosta, % 5,8 % 2,7 % 1,7 % 7,8 % 1,2 % 2) Investoinnit 4,0 1,1 269,1 % 5,6 2,4 133,7 % 7,1 Henkilöstö (FTE) ,7 % ,7 % 479 Toimipisteet ,5 % ,5 % 56 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman myytyjä Unkarin toimintoja oli huhti kesäkuussa 7,7 % ja tammi kesäkuussa ,7 %. 2) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 1,2 miljoonaa euroa eli 2,0 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin myynnistä. Tappio kirjattiin vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle. Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Europe Central segmentissä laski 5,5 % ja oli 13,3 (14,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 5,3 %. Oikaistuna Unkarin toimintojen myynnillä kolmannella neljänneksellä, liikevaihdon kasvu neljänneksellä oli 7,7 %. Liikevaihto kasvoi käynnissä olevien suurten projektien sekä kasvaneen kysynnän ansiosta sekä rakentamisen että teollisuuden sektorilla Puolassa. Erityisesti nostimien ja työmaatilojen kysyntä kehittyi suotuisasti toisella neljänneksellä. Konevuokrauspalveluiden kysyntä jatkui heikkona Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Europe Central segmentissä oli edellisvuoden tasolla ja oli 25,2 (25,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 0,9 %. Oikaistuna Unkarin toimintojen myynnillä, liikevaihdon kasvu ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 14,7 %. Puolassa konevuokrauksen volyymit alkoivat elpyä rakentamisen sektorilla. Voimalaitosprojektien hyvä aktiviteetti tuki liikevaihtoa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kysyntä Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa oli edelleen suhteellisen alhaisella tasolla. Kannattavuus 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Europe Central segmentissä parani edellisvuoden tasolta ja oli 0,8 (0,4) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-liiketulosprosentti oli edellisvuotta korkeampi ja oli 5,8 % (2,7 %). Hintojen korotukset alkoivat vahvistaa kannattavuutta. Kaluston käyttöaste kasvoi erityisesti nostimissa ja työmaatiloissa verrattuna edellisvuoteen. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Europe Central segmentissä parani ja oli 0,4 ( 2,0) miljoonaa euroa. EBITA-liiketulosprosentti tammi kesäkuussa vahvistui 1,7 %:iin ( 7,8 %). EBITA parani pääosin Puolan korkeamman vuokraustoiminnan liikevaihdon ja segmentin parantuneen kaluston käyttöasteen seurauksena verrattuna edellisvuoteen. Kannattavuutta tuki myös alhaisempi kiinteiden kustannusten taso, joka on tulosta viime vuoden kustannussäästötoimenpiteistä. Hankkeet kannattavuuden edelleen parantamiseksi jatkuvat. Markkinoiden näkymät 2014 Puolassa rakentamisen aktiviteetin odotetaan elpyvän erityisesti asunto- ja infrarakentamisessa. Tosin useiden suurten projektien päättyessä markkinoilla on pula uusista käynnistyvistä suurista projekteista lyhyellä aikavälillä. Markkinatilanteen arvioidaan säilyvän vakaana korjausrakentamisessa. Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 4,2 % vuonna Uudet voimalaitosprojektit energiasektorilla tukevat kysyntää vuonna Tšekin tasavallassa rakennusmarkkinoiden ennustetaan supistuvan tänä vuonna 3,8 %. Slovakian rakennusmarkkinoiden ennustetaan elpyvän asunto- ja infrarakentamisen tukemana. Rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan Slovakiassa 1,7 % vuonna 2014.

16 16 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MUUTOKSET KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ TAMMI KESÄKUU 2014 Tomasz Walawender, SVP, Puola ja johtoryhmän jäsen päätti siirtyä pois Ramirentistä uusiin tehtäviin. Mikael Kämpe, EVP, Europe Central nimitettiin virkaatekeväksi Ramirent Puolan toimitusjohtajaksi Erik Høi, Senior Vice President, Ramirent Tanska ja konsernin johtoryhmän jäsen päätti siirtyä pois yhtiön palveluksesta yhteisellä sopimuksella Kunnes seuraaja on nimitetty, Johan Eckerby, Business Controller Ramirent Oyj:stä toimii virkaatekevänä Ramirent Tanskan tytäryhtiön toimitusjohtajana. Johan Eckerby raportoi Erik Alterydille, EVP, Ramirent Ruotsi. OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n markkina-arvo kesäkuun 2014 lopussa oli 888,1 (721,8) miljoonaa euroa. Markkina-arvo ilman yhtiön omia osakkeita oli 880,1 (715,1) miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden lopussa oli 8,17 (6,64). Kauden korkein noteeraus oli 10,25 (8,83) ja alin 7,21 (6,31). Kaupankäynnillä painotettu osakkeen keskihinta oli 8,46 (7,47). Osakekurssi laski 11,1 % tammi kesäkuussa Tammi kesäkuussa osakkeen vaihto oli 206,9 (117,7) miljoonaa euroa, eli ( ) vaihdettua osaketta, mikä vastaa 22,6 % (14,7 %) Ramirentin ulkona olevista osakkeista. Keskimääräinen päivittäinen vaihto osakkeella oli ( ) kappaletta, mikä vastaa ( ) euron päivittäistä keskimääräistä volyymia. Kesäkuun lopussa 2014 yhtiöllä oli yhteensä (12 916) osakkeenomistajaa. Katsauskauden lopussa hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset osakkeenomistajat omistivat 50,7 % (51,9 %) yhtiön osakkeista. Kesäkuun 2014 lopussa yli 5,0 % osakkeista omistavat osakkeenomistajat olivat Nordstjernan AB, joka omistaa 28,80 % osakepääomasta ja Oy Julius Tallberg Ab, joka omistaa 11,23 % osakepääomasta. Liputusilmoitukset Ramirent vastaanotti arvopaperimarkkinalain luvun 9 pykälän 5 mukaisen Ramirent Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varmalta, jonka mukaan heidän osuutensa Ramirent Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alitti kahdeskymmenesosan (1/20) tehdyn transaktion myötä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varman omistus Ramirent Oyj:n osakkeista laski 4,37 %:iin osakkeiden kokonaismäärästä. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Katsauskauden lopussa Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 miljoonaa euroa ja ulkona olevien osakkeiden määrä kappaletta. Omat osakkeet Ramirent Oyj:llä oli hallussaan omaa osaketta eli 0,90 % kaikista osakkeista kesäkuun lopussa Omia osakkeita ei ole hankittu tammi kesäkuun 2014 aikana. YHTIÖKOKOUKSEN 2014 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,37 euroa osaketta kohti vuoden 2013 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli Osinko maksettiin Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä: Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio, Mats O Paulsson, Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ulf Lundahl. Peter Hofvenstamin valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Susanna Renlund. Peter Hofvenstam (puheenjohtaja), Ulf Lundahl ja Susanna Renlund valittiin jäseniksi työvaliokuntaan jonka vastuulle kuuluvat myös tarkastusvaliokunnan tehtävät. Hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina. Ehdotus yhdestä tilintarkastajasta hyväksyttiin ja yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy:n ( PwC ). Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

17 17 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Omien osakkeiden hankinta Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Mahdollinen lisäosinko Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella. Lisäosingon määrä on enintään 0,63 euroa osakkeelta. Mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytymispäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lisäosingon maksupäivästä, joka voi olla aikaisintaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivästä. Hallitus päättää kaikista muista lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. SUUNNATTU OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTA- MINEN AVAINHENKILÖILLE VUODEN 2011 OSA- KEPOHJAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄS- TÄ Hallitus hyväksyi varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella luovuttaa käteismaksutta yhteensä yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta konsernin avainhenkilöille vuoden 2011 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän täytäntöönpanon mukaisesti. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi. Suunnattuun omien osakkeiden luovuttamiseen oli vahvat taloudelliset perusteet. Luovutettujen osakkeiden arvo, euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2014 Ramirentin hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön johdolle Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja konsernin avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Uudessa järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolla perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR) ja konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic profit). STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin strategia keskittyy kolmeen tavoitteen ympärille; 1. Tavoitteena on kestävä kannattava kasvu vahvistamalla tuote- ja palvelutarjoaamme, laajentamalla asiakaspohjaa ja kasvamalla ulkoistamismahdollisuuksien sekä valikoitujen yritysostojen avulla. Ramirent keskittyy asiakkaaseen vahvan paikallisen asiakastuntemuksen sekä ympäristöä, turvallisuutta, terveyttä ja laatua painottavien räätälöityjen ratkaisujen sekä erinomaisen avainasiakkuuksien hallinnan avulla; 2. Toiminnan korkealaatu kehittämällä yhtenäistä Ramirent-toimintamallia; joka lisää tehokkuutta ja on olennainen osa toimenpiteitä joiden odotetaan tuottavan kolmen prosenttiyksikön parannuksen EBITAliiketulosprosentissa konsernitasolla vuoden %:in tasolta 17 %:iin vuoteen 2016 mennessä. 3. Riskien vähentäminen tasapainoisen liiketoiminta-, asiakas-, tuote-, ja markkinaportfolion hallinnan kautta. Vähentääkseen riippuvuutta rakennussektorista, Ramirent tavoittelee asiakaspohjan laajentamista ja on asettanut tavoitteekseen kasvattaa rakentamisen ulkopuolisen liikevaihdon osuutta 40 %:iin konsernin liikevaihdosta. Ramirentin strategian tavoitteena on luoda hyvää tuottoa osakkeenomistajille ylläpitämällä samalla taloudellista vakautta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 1. Kannattavuus: Oman pääoman tuotto (ROE), 18 % yli suhdanteen 2. Velkaantumisaste ja riski: Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3. Osingonjako: Osingonjako vähintään 40 % nettotuloksesta

18 18 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RISKIENHALLINTA JA LIIKETOIMINNAN RISKIT Riskit ovat tapahtumia tai olosuhteita, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa Ramirentin tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyteen myönteisesti tai kielteisesti. Ramirentin riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus ja se, että Ramirentkonserni saavuttaa tavoitteensa. Ramirentin hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet. Riskien kartoitus ja arviointi on osa vuosittaista strategiaprosessia ja ne tehdään konserni-, segmentti- ja maatasolla. Johto luo riskien seurantaa varten riskimittareita ja riskien toteutumisen varalle toimenpidesuunnitelmia, jotka kuvataan riskien arvioinnin yhteydessä. Toimintasuunnitelmat sisältävät vastuuhenkilöt ja aikataulun toteutettaville toimenpiteille. Konsernin johtoryhmä vastaa yhdessä segmenttien ja maiden johdon kanssa riskimittareiden säännöllisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimenpiteiden toteuttamisesta tarvittaessa. Olennainen osa Ramirentin riskienhallintaa on ylläpitää ja kehittää toimivaa vakuutussuojaa kalustoomme liittyen. Konserni vakuuttaa kaikki henkilöstöriskit, taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit ja vahinkoriskit, jotka riskinhallintatoimenpiteiden jälkeen ylittävät konsernin riskinottohalun ja jotka voidaan kustannustehokkaasti vakuuttaa. Strategiset riskit, joita on seuraavassa kuvattu eivät kata kaikkia riskejä konsernissa, mutta sisältävät avainriskit, joille Ramirent ja sen osakkeenomistajat ovat alttiita. Muutokset asiakassektorien kysynnässä saattavat vaikuttaa Ramirentin liiketoimintaan ja yhtiön taloudelliseen asemaan. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi talouden sykleihin, asiakasyritysten strategioiden muutoksiin, tuotevaatimuksiin tai ympäristöasioihin. Ramirent pyrkii vähentämään liiallista riippuvuutta yksittäisestä toimialasta etsimällä uusia asiakasryhmiä rakennusalan ulkopuolelta ja tekemällä pidempiä sopimuksia. Ramirent toimii joustavasti tarjoamalla asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja: yleisiä vuokrauspalveluja yksittäisestä tuotteesta tietyn projektin koko kaluston hallintaan sekä tarjoamalla teknistä tukea ja paikallista läsnäoloa. Ramirent jatkaa panostuksia henkilöstön kouluttamisessa ja kehittää projektinhallinnan työkaluja, jotta projektit voidaan viedä läpi ammattimaisesti ja kustannustehokkaasti. Ramirent on luonut yhtenäisen kalustorakenteen optimoidakseen kaluston käytön ja ylläpitääkseen hintatason. Ramirent jatkaa kaluston kehittämistä kalustostrategiansa mukaisesti. Kalustostrategia on laadittu jokaiselle markkina-alueelle ja valikoiduille tuotemerkeille. Erityishuomiota on kiinnitetty kaluston johtamisprosesseihin kuten kunnossapitoon ja korjaukseen, jotta kaluston käyttöastetta voidaan pyrkiä maksimoimaan. Ramirentin toiminnot ovat riippuvaisia ulkoisista, sisäisistä ja integroiduista IT-palveluista ja ratkaisuista. Ramirent pyrkii käyttämään luotettavia tietotekniikkaja tietoturvaratkaisuja voidakseen välttää käyttökatkot, tietojen häviämisen tai tietojen luottamuksellisuuden tai käytettävyyden heikentymisen. Yhtenäistä toimintamallia kehitetään konsernin synergioiden saavuttamiseksi ja pitkäaikaisen kannattavuuden varmistamiseksi. Useiden muiden liiketoimintamallin muutosten suunnitellaan toteutuvan samanaikaisesti, mistä syystä resurssien riittävyys, aikataulu ja laajuus säilyvät haasteellisina. Sisäisiä resursseja on allokoitu enemmän muutoshankkeelle ja huomiota on kiinnitetty enemmän muutosten kommunikointiin ennakkoon organisaation valmistamiseksi muutokseen. Toiminnasta erilaisilla markkinoilla seuraa riskejä liittyen paikallisiin lakeihin ja säädöksiin ja samalla niiden huomioimisesta laadittaessa yhtenäisiä toimintaperiaatteita. Hajautetusta organisaatiosta johtuen Ramirentin liiketoimintayksiköiden luonne on itsenäinen. Liiketoiminnan hallinta tällaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi organisaation tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa täytäntöönpanoa liiketoimintayksiköissä olosuhteiden muuttuessa. Ramirent on kehittänyt konserniohjeistuksiin liittyvää viestintää ja koulutusta sekä raportoinnin laatua. Whistleblowing-järjestelmä on julkaistu konsernin ja kaikkien toimintamaiden verkkosivuilla sekä intranetissä kannustamaan työntekijöitä ja kolmansia osapuolia raportoimaan mahdollisista ohjeistuksen rikkomuksista. Kaikki raportoidut asiat tutkitaan ja syylliset henkilöt saatetaan vastuuseen. Ramirentiin kohdistuu tiettyjä taloudellisia riskejä, kuten valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit. Ramirentin taloudellisten riskien

19 19 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ hallinta pyrkii varmistamaan riittävän rahoituksen toiminnallisille tarpeille ja minimoimaan rahoituskulut sekä valuuttakurssien ja korkojen vaihtelun ja muiden taloudellisten riskien vaikutuksen kustannustehokkaasti. Luottoriskillä tarkoitetaan sen todennäköisyyttä, ettei asiakas täytä sitoumuksiaan Ramirentiä kohtaan. Liiketoimintayksiköt arvioivat asiakkaidensa luottokelpoisuuden ottamalla huomioon asiakkaan taloudellisen aseman, asiakashistorian ja muut asiaan vaikuttavat tekijät. Ramirent seuraa tarkasti erilaisia luottoriskiä kuvaavia tunnuslukuja ja on valmiina toimenpiteisiin luottoriskiaseman heiketessä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ramirent allekirjoitti sopimuksen saksalaisen Zeppelin Rentalin kanssa yhteisyrityksen muodostamisesta valmistautuakseen palvelemaan rajanylittävää Fehmarnbeltin rakennusprojektia Saksan ja Tanskan välillä. Yhteisyritys vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. Perustamalla yhteisyrityksen nimeltään Fehmarnbelt Solution Service, kaksi Euroopan johtavaa konevuokraus- ja rakennustyömaaratkaisujen toimittajaa yhdistävät resurssinsa ja osaamisensa tämän projektin suurten rakennustyömaiden käsittelyssä. Fehmarnbelt Fixed Link (Saksan ja Tanskan välillä) tulee olemaan maailman pisin vedenalainen tunneli. Rakennusprojektin arvioitu kokonaisarvo on 5,5 miljardia euroa, josta mahdollisen konevuokrauksen osuus on tyypillisesti noin 1-3 %. RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 ENNALLAAN Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT Tämän katsauksen lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja joihin kuuluvat rajoituksetta lausumat yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksista, asiakastoimialojen kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta, yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta, säästötoimenpiteistä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta, vireillä olevien ja tulevien yrityshankintojen ja uudelleenjärjestelyjen menestyksellisyydestä, sekä lausumat, joita edeltävät sanat uskoo, odottaa, ennakoi, ennustaa ja vastaavat ilmaisut, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset voivat erota merkittävästi yhtiön tällä hetkellä odottamista tuloksista.

20 20 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TAULUKOT Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Siinä on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla lueteltuja IFRS-standardimuutoksia. IFRS 10 Konsernitilinpäätös : Standardi määrittelee määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, jonka perusteella arvioidaan tuleeko yhteisö sisällyttää emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Standardilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt : Standardilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin sillä Fortrent luokitellaan yhteisyritykseksi myös uuden IFRS 11 mukaisesti sekä Ramirentin osuus Fortrentin tuloksesta lasketaan samoin periaattein kuin aikaisemminkin. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä : Standardi sisältää liitetietovaatimukset kaikenlaisista omistuksesta muissa yhteisöissä mukaan lukien yhteisjärjestelyt osakkuusyritykset ja strukturoidut yhteisöt. Standardilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. IAS 27 (uudistettu) Erillistilinpäätös : Standardi sisältää IFRS erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat on sisällytetty uuteen IFRS 10:een. Standardilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. IAS 28 (uudistettu) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä : IFRS 11 julkistamisen johdosta IAS 28 standardi sisältää vaatimukset yhteisyritysten sekä osakkuusyritysten yhdistelystä pääomaosuusmenetelmällä. Standardilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. IAS32 (muutettu) Rahoitusinstrumentit esittäminen : Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen netottaminen : Muutetulla standardilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. IFRIC 21 Levies (Julkiset maksut) : antaa ohjausta siitä milloin julkisen maksuun liittyvästä velvoitteesta tulee kirjata velka. Tulkinnalla ei ole olennaista vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. Konsolidoidut tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole ilmoitettu. Pyöristyksistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi erota yhteenlasketusta luvusta. Tämän osavuosikatsauksen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tilinpäätöstiedote 2014 TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014: TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELE- VASSA MARKKINATILANTEESSA, KANNATTAVUUTEEN KOHDISTUU EDELLEEN PAINETTA

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELE- VASSA MARKKINATILANTEESSA, KANNATTAVUUTEEN KOHDISTUU EDELLEEN PAINETTA Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELE- VASSA MARKKINATILANTEESSA, KANNATTAVUUTEEN KOHDISTUU EDELLEEN PAINETTA RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS Q3 2015: LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELEVASSA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 UUDELLEEN- JÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 UUDELLEEN- JÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA Q3 Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 UUDELLEEN- JÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA 2 OSAVUOSIKATSAUS Q3 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2014:

Lisätiedot

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja Yhtiökokous 2014 26.3.2014 Magnus Rosén, toimitusjohtaja @ Ramirent 2014 2013: Vahva rahavirtojen kasvu tuki vahvaa tasetta Liikevaihto oli 647,3 (714,1) milj. euroa, laskua 9,4 % EBITA 92,1 (100,6) milj.

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSI 2014

RAMIRENTIN VUOSI 2014 RAMIRENTIN VUOSI 2014 Varsinainen yhtiökokous 2015 Magnus Rosén, toimitusjohtaja 2015 Ramirent Geopoliittinen epävarmuus, hidas talouskasvu ja sisäiset kehityshankkeet rasittivat toimintaa vuonna 2014

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKE- TOIMINNASTA

LIIKEVAIHDON. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKE- TOIMINNASTA Q1 LIIKEVAIHDON Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKE- TOIMINNASTA 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2015 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015: LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 KORKEAMMAN KYSYNNÄN JA TEHOKKUUSTOIMEN- PITEIDEN ANSIOSTA

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 KORKEAMMAN KYSYNNÄN JA TEHOKKUUSTOIMEN- PITEIDEN ANSIOSTA Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Q2 KEHITYS PARANI KORKEAMMAN KYSYNNÄN JA TEHOKKUUSTOIMEN- PITEIDEN ANSIOSTA OSAVUOSIKATSAUS Q2 2015 I RAMIRENT-KONSERNI 1 RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015:

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi vaihtelevassa markkinatilanteessa, kannattavuuteen kohdistuu edelleen painetta

Liikevaihto kasvoi vaihtelevassa markkinatilanteessa, kannattavuuteen kohdistuu edelleen painetta Osavuosikatsaus tammi syyskuu Liikevaihto kasvoi vaihtelevassa markkinatilanteessa, kannattavuuteen kohdistuu edelleen painetta 4.11. MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA JONAS SÖDERKVIST, TALOUSJOHTAJA JA EVP

Lisätiedot

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR 169,2 (165,1) milj. EUR, kasvua 2,5 % ja 3,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 22,2 (25,3) milj. EUR tai 13,1 % (15,3 %) liikevaihdosta ja uudelleenorganisointikulut 20,4 milj. EUR 14,2 (24,8) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa

Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa Osavuosikatsaus /2016 Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA PIERRE BRORSSON, TALOUSJOHTAJA Agenda Konsernin kehitys Segmenttikatsaukset Markkinanäkymät Avainluvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2014 KYSYNTÄ VAIHTELI PÄÄMARKKI- NOILLAMME

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2014 KYSYNTÄ VAIHTELI PÄÄMARKKI- NOILLAMME Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2014 KYSYNTÄ VAIHTELI PÄÄMARKKI- NOILLAMME 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2014: KYSYNTÄ VAIHTELI PÄÄMARKKINOILLAMME TAMMI

Lisätiedot

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 9 POWERING YOUR BUSINESS Sisällysluettelo Cramo konserni lyhyesti ja markkinakatsaus Osavuosikatsaus Q3/29 Konsernin tulos Liiketoimintasegmentit Toimenpiteet kilpailukyvyn takaamiseksi

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄN- NEKSELLÄ KATETASOON KOHDISTUI PAINETTA

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄN- NEKSELLÄ KATETASOON KOHDISTUI PAINETTA Q4 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄN- NEKSELLÄ KATETASOON KOHDISTUI PAINETTA RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ KATETASOON

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA 2 OSAVUOSIKATSAUS Q3 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2013: VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q2 1.1. 3.6.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus 2 28.7.216 Osavuosikatsaus Q2 216 Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja suunnitteilla suuria

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017 Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 25.10.2017 1 Sisällysluettelo 1.Keskeistä kolmannella neljänneksellä 2.Taloudellinen kehitys

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

vahva liikevaihdon kasvu ja parantunut tuloskertymä

vahva liikevaihdon kasvu ja parantunut tuloskertymä Osavuosikatsaus tammimaaliskuu vahva liikevaihdon kasvu ja parantunut tuloskertymä Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja Pierre Brorsson, talousjohtaja 9.5. 17 avainluvut Liikevaihto 164,6 (146,0) milj. EUR,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Osavuosikatsaus 1 3/215 Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö Q1/215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.7.2014 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent -konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2012 15.2.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

PUOLIVUOTISKATSAUS 2016: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, VERTAILUKELPOINEN EBITA-LIIKETULOS PARANI HIEMAN

PUOLIVUOTISKATSAUS 2016: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, VERTAILUKELPOINEN EBITA-LIIKETULOS PARANI HIEMAN Q2 PUOLIVUOTISKATSAUS 2016: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, VERTAILUKELPOINEN EBITA-LIIKETULOS PARANI HIEMAN RAMIRENTIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2016: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, VERTAILUKELPOINEN EBITA-LIIKETULOS PARANI

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Q2 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 29.7.2014 Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja ja EVP konsernitoiminnot

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 24.4.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali Ramirentin vuosi 2007 Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous 9.4.2008, Pörssisali Ramirent lyhyesti Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava konevuokraamo Liikevaihto 634 Me (2007) Yli 3.600

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu VAIHTELEVA MARKKINa- TILANNE

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu VAIHTELEVA MARKKINa- TILANNE Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2013 VAIHTELEVA MARKKINa- TILANNE 2 OSAVUOSIKATSAUS Q2 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013: VAIHTELEVA MARKKINATILANNE HUHTI-KESÄKUU 2013 PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

RAMIRENT SIJOITUSKOHTEENA

RAMIRENT SIJOITUSKOHTEENA RAMIRENT SIJOITUSKOHTEENA Pörssisäätiön sijoitusilta 21.11.2013 Tomi Lindell Sijoittajaviestintä Ramirent lyhyesti Johtava konevuokraamo Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa, liikevaihto 714 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi maaliskuu 2015

Oriola-KD Oyj Tammi maaliskuu 2015 Oriola-KD Oyj Tammi maaliskuu 2015 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.4.2015 23.4.2015 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2015 Ruotsin liiketoimintojen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

kohti parempaa kannattavuutta

kohti parempaa kannattavuutta yhtiökokous 2017 kohti parempaa kannattavuutta Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja 16.3.2017 esittelyssä Ramirentin johtoryhmä olemme sitoutuneet luomaan tuloksia sekä arvoa osakkeenomistajille yhtiökokous

Lisätiedot