Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ"

Transkriptio

1 Q2 Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

2 2 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014: UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ HUHTI KESÄKUU 2014 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 151,8 (160,8) miljoonaa euroa, laskua 5,6 %; vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna laskua oli 2,1 % - EBITA 1) 16,2 (22,7) miljoonaa euroa eli 10,7 % (14,1 %) liikevaihdosta - Katsauskauden tulos 7,1 (12,3) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,07 (0,11) euroa RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 ENNALLAAN Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua. TAMMI KESÄKUU 2014 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 289,3 (313,6) miljoonaa euroa, laskua 7,7 %; oikaistuna siirrettyjen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutuksella, laskua liikevaihdossa 1,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna - EBITA ilman kertaluonteisia eriä ja oikaistuna siirretyillä sekä myydyillä liiketoiminnoilla 2) oli 23,3 (34,0) miljoonaa euroa eli 8,0 % (11,1 %) liikevaihdosta - Katsauskauden tulos 9,7 (23,3) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,09 (0,22) euroa - Bruttoinvestoinnit 101,8 (62,4) miljoonaa euroa - Rahavirta investointien jälkeen 26,6 (13,8) miljoonaa euroa - Nettovelka 273,4 (264,2) miljoonaa euroa - Nettovelka/EBITDA 1,6x (1,2x) (Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.) AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 151,8 160,8 5,6 % 289,3 313,6 7,7 % 647,3 Käyttökate (EBITDA) 42,2 48,8 13,4 % 73,9 96,8 23,7 % 195,1 Osuus liikevaihdosta, % 27,8 % 30,3 % 25,5 % 30,9 % 30,1 % EBITA-liiketulos 1) 16,2 22,7 28,8 % 23,3 45,3 48,5 % 92,1 Osuus liikevaihdosta, % 10,7 % 14,1 % 8,0 % 14,4 % 14,2 % Liiketulos (EBIT) 14,2 21,0 32,2 % 19,6 39,0 49,7 % 82,3 Osuus liikevaihdosta, % 9,4 % 13,0 % 6,8 % 12,4 % 12,7 % Tulos ennen veroja (EBT) 9,1 15,2 40,0 % 12,4 30,4 59,4 % 63,9 Osuus liikevaihdosta, % 6,0 % 9,5 % 4,3 % 9,7 % 9,9 % Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos 7,1 12,3 41,9 % 9,7 23,3 58,4 % 54,0 Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,07 0,11 41,9 % 0,09 0,22 58,4 % 0,50 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 78,3 30,0 161,2 % 101,8 62,4 63,1 % 125,8 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 51,6 % 18,7 % 35,2 % 19,9 % 19,4 % Rahavirta investointien jälkeen 21,5 5,2 n/a 26,6 13,8 293,3% 73,4 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 610,5 611,3 0,1 % 579,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3) 11,9 % 19,2 % 16,5 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 3) 12,1 % 19,3 % 14,7 % Nettovelka 273,4 264,2 3,5 % 206,9 Nettovelka/EBITDA 3) 1,6x 1,2x 28,4 % 1,1x Nettovelkaantumisaste, % 84,2 % 76,8 % 55,8 % Omavaraisuusaste, % 40,3 % 43,1 % 48,9 % Henkilöstö kauden lopussa 4) 2,651 2,781 4,7 % 2,561 1) EBITA-liiketulos tarkoittaa liiketulosta ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia. 2) Kertaluonteiset erät sisältävät 10,1 miljoonan euron suuruisen verottoman myyntivoiton liittyen Fortrent-konsernin perustamiseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuonna Siirretyt ja myydyt liiketoiminnat sisälsivät Venäjän, Ukrainan ja Unkarin toiminnot. 3) Rullaava 12 kuukautta 4) Henkilöstömäärän raportointia muutettiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä FTE (full-time equivalent) laskennaksi, joka kertoo henkilöstön määrän, jotka lasketaan aktiivisten työntekijöiden työpanoksen mukaisesti. Vertailuvuoden tiedot on muutettu vastaavasti.

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MAGNUS ROSÉN, RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA: Odotettua alhaisempi konevuokrauspalveluiden liikevaihto jatkui useilla markkinoilla toisella neljänneksellä Toisen neljänneksen liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 2,1 %. Toisen neljänneksen EBITA-liiketulosprosentti oli alle edellisvuoden tason ja oli epätyydyttävä 10,7 % (14,1 %). Odotettua alhaisempi kysyntä ja uusien rakennusprojektien aloitusten hidas eteneminen vaikuttivat negatiivisesti liikevaihtoon Ruotsissa. Kannattavuuttamme Norjassa rasitti alhainen kysyntä asuntorakentamisessa, alhaisempi kaluston käyttöaste ja lisääntynyt hintapaine. Suomessa yritysostot ja elpynyt markkinakysyntä tukivat liikevaihdon kasvua. Kysyntä elpyi Baltian maissa sekä Puolassa ja olemme siirtäneetkin kalustokapasiteettia näille markkinoille ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Heikko rakentamisen aktiviteetti painoi toimintojamme Tanskassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Toimenpiteitä kustannusten leikkaamiseksi on tehostettu ja tullaan yhä tehostamaan, jotta kustannustaso saadaan sopeutettua alhaisempaan kysyntään heikosti kannattavilla segmenteillä. Ruotsissa ja Norjassa kustannusleikkaukset olivat riittämättömiä kompensoimaan alhaisemman kysynnän vaikutusta kannattavuuteen. Tanskassa toimintojen tehostaminen ja synergiaetujen saavuttaminen Ruotsin kanssa jatkuivat. Otimme merkittäviä askeleita toisella neljänneksellä suorituskykymme kehittämisessä enemmän kohti More Than Machines TM ratkaisuja. Enemmistöosuuden osto Safety Solutions Jonsered AB:sta tukee keskittymistämme työturvallisuuteen ja DCC (Dry Construction Concept) liiketoiminnan osto vahvistaa osaamistamme kasvavassa sääsuojaliiketoiminnassa. Vahvistimme myös osaamistamme kehittää palveluita teollisuudelle solmimalla ulkoistussopimuksen Empowerin kanssa merkittävästä osasta heidän Suomen kalustoaan. Heinäkuussa allekirjoitimme sopimuksen saksalaisen Zeppelin Rental yhtiön kanssa muodostaaksemme yhteisyrityksen palvelemaan Fehnmarnbeltin tunneliprojektia. Yhteisyritys vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. Kumppanuus vahvistaa asemaamme mahdollisena projektitoimittajana. Yhdistämällä täydentävät kalustokapasiteettimme voimme luoda ainutlaatuisen tarjonnan koko projektin elinkaarelle sekä Tanskan että Saksan puolelle. Tulemme jatkamaan toimenpiteitä tehokkuuden parantamiseksi saavuttaaksemme 17 %:in EBITAliiketulosprosentin vuoden 2016 loppuun mennessä. Avaintoimenpiteitä ovat yhtenäisen Ramirenttoimintamallin kehittäminen, integroidut palveluratkaisut, hinnoittelun kehittäminen, toimipisteverkoston optimointi, kaluston käyttöasteen parantaminen ja hankintojen hallinnan kehittäminen. Toimialamme on muuttumassa siten että vuokraustoiminta kehittyy kahdeksi toisiaan täydentäväksi liiketoimintamalliksi, joissa vuokraus toimipisteissä ja integroidut palveluratkaisut luovat mahdollisuuksia Ramirentin tietotaidolle. Osana tehokkuustoimenpiteitämme keskitymme vahvistamaan kilpailuasemaamme ja kehittämään tarjontaamme vastataksemme asiakkaiden tarpeisiin sekä voittaaksemme asiakkaiden luottamuksen molemmissa liiketoimintamalleissa. Vahvan taloudellisen aseman johdosta olemme hyvin asemoituneet jatkamaan ulkoistusmahdollisuuksien ja yritysostojen toteuttamista. RAMIRENT LYHYESTI Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent keskittyy Itämeren alueen markkinoilla Pohjoismaihin, Keski- ja Itä-Eurooppaan. Ramirent on markkinajohtaja seitsemässä maassa yhtiön kymmenestä toimintamaasta.

4 4 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MARKKINAKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 Kysyntä konevuokrausmarkkinoilla oli odotettua alhaisempaa Ramirentin päämarkkinoilla verrattuna edelliseen vuoteen. Ennustettu asuntorakentamisen ja infrarakentamisen kasvu Ruotsissa ei tukenut konevuokrauspalveluiden kysyntää odotetusti vuoden ensimmäisellä puoliskolla johtuen pääosin uusien projektien aloitusten hitaasta etenemisestä. Suomessa rakentamisen alhainen aktiviteetti ja teollisuusprojektien hidas eteneminen heikensivät konevuokrauspalveluiden kysyntää. Osittainen kysynnän elpyminen alkoi toisella neljänneksellä. Norjassa konevuokrauspalveluiden kysyntä pysyi heikkona pääosin hidastuneen asuntorakentamisen seurauksena. Kysyntä öljyja kaasuteollisuuden sektorilla säilyi vakaana ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tanskassa rakentamisen aktiviteetti alkoi elpyä, mutta konevuokrauspalvelujen kysyntä oli silti suhteellisen alhaisella tasolla. Puolassa rakentamisen ja teollisuuden lisääntynyt markkinaaktiviteetti paransi hintatasoja markkinoilla. Konevuokrauspalvelujen kysyntä Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa pysyi alhaisella tasolla. Baltian maissa markkinatilanne oli suotuisa rakentamisen ja energiasektorin hyvän aktiviteetin johdosta. Rakentamisen aktiviteetti laski selvästi Fortrentin markkinoilla (Venäjällä ja Ukrainassa) korkean poliittisen ja makrotaloudellisen epävarmuuden johdosta. LIIKEVAIHTO 4 6/2014 Ramirent-konsernin toisen neljänneksen liikevaihto laski 5,6 % ja oli 151,8 (160,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto laski 2,1 % toisella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi Suomessa 7,3 % ja Europe East segmentissä 8,4 %. Liikevaihto laski Ruotsissa 8,4 %, Norjassa 12,8 % ja Tanskassa 18,8 %. Europe Central segmentissä liikevaihto laski 5,5 %, mutta oikaistuna Unkarin toimintojen myynnillä, Europe Central segmentin liikevaihto kasvoi 7,7 %. 1 6/2014 Ramirent-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 7,7 % ja oli 289,3 (313,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto laski 4,0 % tammi kesäkuussa. Oikaistuna Fortrent-konserniin siirretyillä toiminnoilla Venäjällä ja Ukrainassa sekä Unkarin toimintojen myynnillä, Ramirent-konsernin liikevaihto laski 1,5 % tammi kesäkuussa vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. Tammi kesäkuussa 2014 liikevaihto laski Suomessa 1,1 %, Ruotsissa 9,0 %, Norjassa 11,8 % ja Tanskassa 7,9 %. Europe East segmentissä liikevaihto laski 16,7 %, mutta oikaistuna ilman Fortrentkonserniin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa liikevaihto kasvoi 13,2 %. Europe Central segmentissä liikevaihto kasvoi 0,1 % ja oikaistuna Unkarin liiketoiminnan myynnillä, Europe Central segmentin liikevaihto kasvoi 14,7 %. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli: Ruotsin osuus konsernin liikevaihdosta 32,4 % (32,9 %), Suomen osuus 24,3 % (22,7 %), Norjan osuus 23,3 % (24,5 %), ja Tanskan osuus 6,4 % (6,4 %), Europe East segmentin osuus konsernin liikevaihdosta oli 5,0 % (5,5 %) ja Europe Central segmentin osuus 8,7 % (8,0 %). Segmenttikohtainen liikevaihdon kehitys oli seuraava: LIIKEVAIHTO 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 (milj, EUR) SUOMI 39,0 36,4 7,3 % 70,6 71,5 1,1 % 151,9 RUOTSI 48,7 53,1 8,4 % 94,1 103,4 9,0 % 207,3 NORJA 33,8 38,8 12,8 % 67,8 76,9 11,8 % 153,6 TANSKA 9,1 11,2 18,8 % 18,7 20,3 7,9 % 44,0 EUROPE EAST 8,2 7,6 8,4 % 14,4 17,3 16,7 % 1) 35,5 EUROPE CENTRAL 13,3 14,1 5,5 % 25,2 25,1 0,1 % 2) 57,3 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 0,4 0,4 1,5 0,8 2,3 Liikevaihto, yhteensä 151,8 160,8 5,6 % 289,3 313,6 7,7 % 647,3 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrent-konserniin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli tammi kesäkuussa ,2 %. 2) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman myytyjä Unkarin toimintoja ( ) oli tammi kesäkuussa ,7 %.

5 5 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TULOS 4 6/2014 Ramirent-konsernin toisen neljänneksen käyttökate (EBITDA) laski 13,4 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 42,2 (48,8) miljoonaa euroa, EBITDA-marginaali oli 27,8 % (30,3 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten muutokset olivat 0,0 ( 0,9) miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat ja olivat 28,0 (27,8) miljoonaa euroa. Konsernin toisen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 16,2 (22,7) miljoonaa euroa eli 10,7 % (14,1 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 5,1 ( 5,7) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 1,4 ( 2,0) miljoonaa euroa. 1 6/2014 Ramirent-konsernin tammi kesäkuun käyttökate (EBITDA) laski 23,7 % edellisvuodesta ja oli 73,9 (96,8) miljoonaa euroa. EBITDA-marginaali oli 25,5 % (30,9 %) liikevaihdosta. Vertailuvuoteen sisältyi 10,1 miljoonan euron veroton myyntivoitto yhteisyritys Fortrent-konsernin muodostamisesta. Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä ja oikaistuna siirrettyjen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutuksella oli 73,9 (84,8) miljoonaa euroa eli 25,5 % (27,7 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten muutokset olivat 1,5 ( 2,9) miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat 54,3 (57,9) miljoonaa euroa. Tammi kesäkuun EBITA-liiketulos oli 23,3 (45,3) miljoonaa euroa eli 8,0 % (14,4 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja oikaistuna siirretyillä sekä myydyillä liiketoiminnoilla oli 23,3 (34,0) miljoonaa euroa eli 8,0 % (11,1 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 7,2 ( 8,5) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 0,6 ( 2,0) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja laski edellisvuoteen verrattuna ja oli 12,4 (30,4) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 2,8 ( 7,1) miljoonaa euroa. Konsernin efektiivinen tuloveroprosentti laski 22,7 %:iin (23,4 %) tammi kesäkuussa Tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti yritysverokantojen muutokset Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Vuoden 2014 alusta lähtien yritysverokanta laski Suomessa 24,5 %:sta 20,0 %:iin, Norjassa 28,0 %:sta 27,0 %:iin ja Tanskassa 25,0 %:sta 24,5 %:iin. Tammi kesäkuun 2014 katsauskauden tulos laski 58,4 % ja oli 9,7 (23,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) laski 58,4 % ja oli 0,09 (0,22) euroa. Rullaava 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 11,9 % (19,2 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 12,1 % (19,3 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,00 (3,19) euroa katsauskauden lopussa.

6 6 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Segmenttikohtaiset EBITA liiketulokset on esitetty alla: EBITA 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 SUOMI 6,0 6,0 0,7 % 8,9 9,4 5,2 % 25,7 Osuus liikevaihdosta, % 15,4 % 16,6 % 12,7 % 13,2 % 16,9 % RUOTSI 6,7 9,6 29,8 % 10,9 16,9 35,5 % 36,6 Osuus liikevaihdosta, % 13,8 % 18,0 % 11,6 % 16,4 % 17,6 % NORJA 4,2 7,9 46,7 % 6,8 12,9 47,3 % 22,0 Osuus liikevaihdosta, % 12,5 % 20,4 % 10,0 % 16,8 % 14,3 % TANSKA 1,7 0,0 n/a 2,9 1,5 91,5 % 4,3 1) Osuus liikevaihdosta, % 19,1 % 0,4 % 15,3 % 7,3 % 9,7 % 1) EUROPE EAST 1,0 0,1 n/a 0,9 11,1 2) 92,1 % 17,3 2) Osuus liikevaihdosta, % 12,1 % 0,8 % 6,1 % 64,1 % 2) 48,8 % 2) EUROPE CENTRAL 0,8 0,4 107,3 % 0,4 2,0 77,9 % 0,7 3) Osuus liikevaihdosta, % 5,8 % 2,7 % 1,7 % 7,8 % 1,2 % 3) Segmenteille kohdistamattomat erät 0,8 1,2 1,0 1,6 4,6 KONSERNIN LIIKETULOS 16,2 22,7 28,8 % 23,3 45,3 48,5 % 92,1 Osuus liikevaihdosta, % 10,7 % 14,1 % 8,0 % 14,4 % 14,2 % 1) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 miljoonaa euroa eli 6,3 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle. 2) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 miljoonaa euroa eli 5,5 % liikevaihdosta tammi kesäkuussa 2013 ja 7,2 miljoonaa euroa eli 20,2 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton Fortrent konsernin muodostamisesta. Myyntivoitto kirjattiin vuoden ensimmäiselle neljännekselle ) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 1,2 miljoonaa euroa eli 2,0 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin toimintojen myynnistä. Tappio kirjattiin vuoden kolmannelle neljännekselle INVESTOINNIT JA RAHAVIRRAT 4 6/2014 Ramirent-konsernin huhti kesäkuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 78,3 (30,0) miljoonaa euroa, joista 46,0 (0,0) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 50,1 (28,0) miljoonaa euroa. Joidenkin yrityshankintojen yhteydessä Ramirent on tehnyt sopimuksen ehdollisen lisäkauppahinnan maksamisesta myyjälle. Arvioidut lisäkauppahinnat sisältyvät bruttoinvestointeihin. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 6,3 (7,7) miljoonaa euroa, joista vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 5,8 (7,6) miljoonaa euroa. Konsernin toisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 51,6 (27,5) miljoonaa euroa, mistä käyttöpääoman muutos oli 28,3 ( 20,0) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 73,1 ( 32,7) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 21,5 ( 5,2) miljoonaa euroa.

7 7 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ 1 6/2014 Ramirent-konsernin tammi kesäkuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 101,8 (62,4) miljoonaa euroa, joista 46,0 (0,0) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 72,1 (57,3) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 12,0 (12,0) miljoonaa euroa, joista vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 11,3 (11,9) miljoonaa euroa. Myytyjen pitkäaikaisten varojen tasearvo oli 11,9 (6,5) miljoonaa euroa, joista 5,0 (6,5) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakoneisiin ja laitteisiin. Konsernin vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan rahavirta oli 62,9 (69,5) miljoonaa euroa, mistä käyttöpääoman muutos oli 5,5 ( 3,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 89,5 ( 55,8) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 26,6 (13,8) miljoonaa euroa. Vuokrauskalustoon kohdistuvien investointisitoumusten määrä oli 17,0 (17,6) miljoonaa euroa neljänneksen lopussa. Ramirent maksoi osakkeenomistajille osinkoja yhteensä 39,8 (36,6) miljoonaa euroa huhtikuussa Katsauskauden aikana ei ostettu omia osakkeita. TALOUDELLINEN ASEMA Kesäkuun 2014 lopussa korollinen vieras pääoma oli 285,7 (267,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa nettovelan määrä oli 273,4 (264,2) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste nousi ja oli 84,2 % (76,8 %). Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBIT- DA) oli 1,6x (1,2x) kesäkuun lopussa. Ramirent Oyj uudelleenrahoitti 145 miljoonan euron rahoituslimiittisopimuksen ja sopimus asetettiin erääntymään vuonna Monivaluuttainen rahoituslimiitti oli aiemmin osa syndikoitua luottosopimusta, joka erääntyy vuonna Uudelleenrahoituksen jälkeen Ramirentilla on sitovia pitkäaikaisia lainajärjestelyjä yhteensä 415,0 miljoonan euron arvosta. Ramirentilla oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 140,6 (174,7) miljoonan euron arvosta kesäkuun 2014 lopussa. Lainasalkun keskimääräinen korko katsauskauden lopussa oli 2,4 % (2,6 %). Keskimääräinen kokonaiskorko sisältäen korkosuojaukset oli 2,9 % (3,7 %) katsauskauden lopussa. Taseen loppusumma kesäkuun 2014 lopussa oli 805,7 (798,5) miljoona euroa, josta aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 438,8 (435,5) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 324,7 (344,0) miljoonaa euroa ja konsernin omavaraisuusaste oli 40,3 % (43,1 %). Katsauskauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 86,2 (94,3) miljoonaa euroa, joista 1,1 (2,7) miljoonaa euroa kohdistui vuokrauskalustoon. HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET Henkilöstö (FTE) Henkilöstö (FTE) Toimipisteet Toimipisteet SUOMI RUOTSI 764 1) NORJA TANSKA EUROPE EAST EUROPE CENTRAL Konsernihallinto 55 1) 31 YHTEENSÄ ) ) ) Henkilöstömäärä kasvoi pääosin DCC ja Safety Solutions Jonsereds AB yritysostojen seurauksena. Konsernihallinnon henkilöstömäärä sisältää 18 henkilöä Safety Solutions Jonsereds AB:sta, jota ei yhdistelty yhteenkään liiketoimintasegmenttiin katsauskaudella. 2) Henkilöstömäärän raportointia muutettiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä FTE (full-time equivalent) laskennaksi, joka kertoo henkilöstön määrän, jotka lasketaan aktiivisten työntekijöiden työpanoksen mukaisesti. Vertailukauden tiedot on muutettu vastaavasti.

8 8 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN, YRITYSOS- TOT JA YRITYSMYYNNIT Ramirent solmi kumppanuussopimuksen henkilönostinhuollosta Suomessa Rostek-Tekniikka Oy:n kanssa Rostek-Tekniikka osti henkilönostinten huoltoliiketoiminnat Ramirentilta ja sopimuksen myötä 20 henkilöä nostinhuoltotoiminnoista siirtyi Rostek- Tekniikka Oy:lle. Ramirent allekirjoitti sopimuksen kurottajaliiketoiminnan ostamisesta Kurko-Koponen yhtiöiltä. Kurko-Koponen on johtava kurottajien vuokrausliiketoimintaa harjoittava yritys Suomessa. Lisäksi Ramirent solmi yhteistyösopimuksen Kurko-Koponen yhtiöiden kanssa kurottajien kuljettajapalvelusta. Yhteistyön myötä Ramirent muodostaa laajimman kurottajien palvelutarjoaman Suomessa. Ramirentille siirtyvän kurottajaliiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on noin kuusi miljoona euroa ja sopimuksen myötä seitsemän työntekijää kurottajatoiminnoista siirtyi Ramirentin palvelukseen. Yritysosto toteutettiin Ramirent osti enemmistöosuuden ruotsalaisesta Safety Solutions Jonsereds yhtiöstä, joka on erikoistunut kehittämään ja suunnittelemaan putoamissuojia ja turvallisuusratkaisuja rakennusalalle. Safety Solutions Jonsereds työllistää 18 henkilöä. Safety Solutions Jonsereds AB:ta ei yhdistelty yhteenkään liiketoimintasegmenttiin katsauskaudella. noin 16 miljoonaa euroa ja divisioonan 120 henkilöä siirtyivät Ramirentille. Yritys on erikoistunut kehittämään tehokkaita sääsuoja- ja telineratkaisuja Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Empower ulkoisti merkittävän osan kalustostaan Ramirentille Yhtiöt solmivat viiden vuoden yhteistyösopimuksen, joka kattaa Ramirentin koko kalusto- ja palveluvalikoiman Empowerin Suomessa toimiville yksiköille. Sopimuksen arvioitu vuosittainen liikevaihto on noin 1,0 miljoonaa euroa. TOIMINNAN TEHOKKUUSOHJELMA Ramirent aloitti tehokkuusohjelman vuonna 2013 ylläpitääkseen ja vahvistaakseen kilpailukykyään sekä mahdollistaakseen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen myös tulevaisuudessa. Määriteltyjen tehokkuustoimenpiteiden on suunniteltu tuottavan 17 %:n EBITA-liiketulosprosentin konsernille vuoden 2016 loppuun mennessä. Toimenpiteiden täytäntöönpano jatkui vuoden toisella neljänneksellä kaikissa segmenteissä. Integroidut palveluratkaisut kaikille asiakassektoreille ja parempi operatiivinen tehokkuus yhtenäisen Ramirenttoimintamallin kautta ovat avaintoimenpiteet tavoitteen saavuttamisessa. Lisäksi toimenpiteet sisältävät hinnoittelun kehittämisen, toimipisteverkoston optimoinnin, kaluston käyttöasteen parantamisen ja hankintojen hallinnan kehittämisen. Ramirent solmi NSS Group AB:n kanssa sopimuksen sääsuoja- ja telineliiketoimintaa harjoittavan divisioonan DCC:n (Dry Construction Concept) ostosta. DCC divisioonan vuotuinen liikevaihto on

9 9 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ KEHITYS SEGMENTEITTÄIN SUOMI AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 39,0 36,4 7,3 % 70,6 71,5 1,1 % 151,9 EBITA 6,0 6,0 0,7 % 8,9 9,4 5,2 % 25,7 Osuus liikevaihdosta, % 15,4 % 16,6 % 12,7 % 13,2 % 16,9 % Investoinnit 22,3 6,4 246,5 % 26,5 14,6 81,9 % 28,8 Henkilöstö (FTE) ,2 % ,2 % 547 Toimipisteet ,5 % ,5 % 74 Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Suomessa kasvoi 7,3 % ja oli 39,0 (36,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi yritysostojen ja markkinakysynnän elpymisen seurauksena. Konevuokrauspalveluiden kysyntä parani Keski-Suomessa ja erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Etelä-Suomessa. Työmaapalveluiden kysyntä osana integroituja palveluratkaisuja kasvoi toisella neljänneksellä. Kysyntä heikkeni Pohjois-Suomessa rakentamisen alhaisemman aktiviteetin ja teollisuuden projektien hitaan edistymisen takia. Ramirent vahvisti kykyään kehittää palveluita teollisuudelle solmimalla ulkoistussopimuksen Empowerin kanssa merkittävästä osasta heidän Suomen kalustoaan. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Suomessa laski 1,1 % ja oli 70,6 (71,5) miljoonaa euroa. Konevuokrauspalveluiden kysyntä laski verrattuna edelliseen vuoteen rakentamisen ja teollisuuden alhaisemman aktiviteetin takia erityisesti Pohjois- ja Länsi- Suomessa. Viivästykset suurissa rakennusprojekteissa Etelä-Suomessa ja teollisuuden projektien hidas edistyminen vaikuttivat negatiivisesti kysyntään. Vertailukauden liikevaihto sisälsi suuria teollisuuden projekteja, jotka saatiin päätökseen viime vuonna. Lisäksi vertailukausi sisälsi muottiliiketoiminnot, jotka myytiin toukokuussa Kannattavuus 4 6/2014 Toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Suomessa oli edellisvuoden tasolla ja oli 6,0 (6,0) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-liiketulosprosentti oli 15,4 % (16,6 %). EBITA-liiketulosta tuki kustannusten hallinta ja konevuokrausratkaisujen lisääntynyt kysyntä. Hinnoitteluympäristö on pysynyt haastavana Suomen markkinoilla johtuen alhaisesta kysynnästä rakentamisen sektorilla. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Suomessa laski 5,2 % edellisvuodesta ja oli 8,9 (9,4) miljoonaa euroa. Tammi kesäkuun EBITAliiketulosprosentti oli 12,7 % (13,2 %). EBITA heikkeni pääosin rakentamisen sektorin alhaisemman kysynnän takia. Ramirent sopeutti kiinteitä kuluja vallitsevaan markkinatilanteeseen muun muassa lyhytaikaisten lomautusten kautta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuoden 2014 aikana Ramirent on sulkenut kuusi toimipistettä, pääosin Keski- ja Itä-Suomessa. Ramirent jatkoi operatiivisen tehokkuuden vahvistamista Suomen toiminnoissa. Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 0,8 % vuonna Asuntorakentamisen ennustetaan laskevan tänä vuonna, johtuen asuntoaloitusten selvästä laskusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimitilarakentamisen aktiviteetin odotetaan elpyvän useiden tulevien suurten rakennusprojektien ansiosta. Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan hallituksen elvytystoimien ja lisääntyneen korjaustarpeen seurauksena. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) odottaa, että teollisuuden investoinnit kasvavat tänä vuonna hieman energiateollisuuden korkeamman investointiaktiviteetin tukemana.

10 10 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RUOTSI AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 48,7 53,1 8,4 % 94,1 103,4 9,0 % 207,3 EBITA 6,7 9,6 29,8 % 10,9 16,9 35,5 % 36,6 Osuus liikevaihdosta, % 13,8 % 18,0 % 11,6 % 16,4 % 17,6 % Investoinnit 35,9 8,2 336,1 % 45,8 19,1 139,6 % 35,8 Henkilöstö (FTE) 764 1) ,1 % ,1 % 656 Toimipisteet ,6 % ,6 % 74 1) Henkilöstömäärän kasvu johtui pääosin DCC-yritysostosta. Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Ruotsissa laski 8,4 % ja oli 48,7 (53,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 3,3 %. Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti odotettua alhaisempi kysyntä ja uusien projektien aloitusten hidas eteneminen. Pohjois-Ruotsissa aktiviteetti on hidastumassa johtuen suurten teollisuusprojektien päättymisistä ja uusien projektien odotettua heikommasta kysynnästä. Konevuokrauspalveluiden kysyntä oli alhaisella tasolla Etelä-Ruotsissa. Korkealuokkaisten tilaratkaisujen kysyntä oli hyvällä tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi pääosin DCC yritysoston seurauksena. DCC tarjoaa sääsuoja- ja telineratkaisuja ja yrityksellä on myös toiminnot Suomessa ja Tanskassa. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Ruotsissa laski 9,0 % ja oli 94,1 (103,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 4,5 %. Vuoden hitaalla alulla rakentamisen sektorilla oli negatiivinen vaikutus konevuokrauspalveluiden kysyntään vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihtoon vaikuttivat myös suurten projektien päättymiset ja arvioitua hitaammin käynnistyneet uudet projektit toisella neljänneksellä. Hyvä kysyntä asuntorakentamisessa ja infrarakentamisessa tuki aktiviteettitasoa Tukholman alueella. Konevuokrauspalveluiden kysyntä teollisuuden sektorilla pysyi vakaana Keski- ja Pohjois-Ruotsissa. Kannattavuus 4 6/2014 Toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Ruotsissa laski 29,8 % edellisvuodesta ja oli 6,7 (9,6) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-liiketulosprosentti oli 13,8 % (18,0 %). Odotettua alhaisempi liikevaihto ja lisääntynyt hintapaine Etelä-Ruotsissa rasittivat kannattavuutta toisen neljänneksen aikana. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Ruotsissa laski 35,5 % edellisvuodesta ja oli 10,9 (16,9) miljoonaa euroa. Tammi kesäkuun EBITAliiketulosprosentti oli 11,6 % (16,4 %). Kannattavuus heikkeni pääosin odotettua heikomman liikevaihdon seurauksena, joka johtui viivästymisistä projektien aloituksissa. Ramirent tulee keskittymään tiukkaan kustannusten hallintaan vuoden toisella puoliskolla. Kustannusleikkauksia ollaan toteuttamassa, jotta kustannustaso saadaan sopeutettua markkinakysyntään. Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 4,4 % vuonna Asuntorakentamisen ennustetaan kasvavan merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Toimitilarakentamisen odotetaan kasvavan hieman vuonna Hallituksen uusi liikenneinfrastruktuuriohjelma tulee kasvattamaan rakentamisen aktiviteettia rata- ja tierakentamisessa erityisesti Tukholman ja Göteborgin alueilla. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän myös 2014 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen seurauksena. Useilla teollisuuden aloilla markkinatilanteen odotetaan kehittyvän positiivisesti

11 11 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ NORJA AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 33,8 38,8 12,8 % 67,8 76,9 11,8 % 153,6 EBITA 4,2 7,9 46,7 % 6,8 12,9 47,3 % 22,0 Osuus liikevaihdosta, % 12,5 % 20,4 % 10,0 % 16,8 % 14,3 % Investoinnit 4,8 8,3 42,2 % 9,7 17,0 43,0 % 34,5 Henkilöstö (FTE) ,3 % ,3 % 460 Toimipisteet Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Norjassa laski 12,8 % ja oli 33,8 (38,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 5,9 %. Liikevaihto laski erityisesti asuntorakentamisen heikomman kysynnän takia. Vuokraustoiminnan liikevaihto laski useissa tuoteryhmissä verrattuna edelliseen vuoteen. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Norjassa laski 11,8 % ja oli 67,8 (76,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 2,9 %. Liikevaihtoon vaikuttivat heikentynyt Norjan kruunu ja alhaisempi kysyntä rakentamisen sektorilla. Haastava markkinatilanne asuntorakentamisessa vaikutti kysyntään Norjan kaakkoisosissa. Konevuokrauspalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla Norjan pohjois- ja länsiosissa. Öljy- ja kaasuteollisuuden vakaa aktiviteetti tuki konevuokrauspalveluiden kysyntää ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kannattavuus 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Norjassa laski 46,7 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 4,2 (7,9) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITAliiketulosprosentti oli 12,5 % (20,4 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensi kaluston alhainen käyttöaste ja hintapaineen jatkuminen. Hinnat olivat alhaisella tasolla erityisesti telineliiketoiminnassa. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Norjassa laski 47,3 % edellisvuodesta ja oli 6,8 (12,9) miljoonaa euroa. Tammi kesäkuun EBITAliiketulosprosentti oli 10,0 % (16,8 %). Kannattavuutta rasittivat alhainen kysyntä, hintapaine ja alhaisempi kaluston käyttöaste verrattuna edelliseen vuoteen. Kustannusleikkauksia ollaan toteuttamassa ja Ramirent tulee vahvistamaan toimenpiteitä kustannusten sopeuttamiseksi Norjan toiminnoissa vuoden toisella puoliskolla. Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 0,4 % vuonna Asuntojen uudisrakentamisen odotetaan laskevan selvästi markkinoiden yleisen epävarmuuden johdosta. Infrarakentamisen odotetaan pysyvän aktiivisena valtion tukien merkittävän kasvun seurauksena rata- ja metroprojekteihin. Korjausrakentamisen aktiviteetin odotetaan säilyvän vakaana kaikilla rakentamisen sektoreilla. Norjan öljy- ja kaasuteollisuuden keskusjärjestön mukaan öljy- ja kaasusektorin investointien ennustetaan pysyvän vuonna 2014 lähellä viime vuoden tasoa. Markkinoiden alhainen aktiviteetti asuntorakentamisen sektorilla sekä konevuokrausmarkkinoiden ylikapasiteetti tulevat vaikuttamaan negatiivisesti konevuokrausmarkkinoihin vuoden toisella puoliskolla.

12 12 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TANSKA AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 9,1 11,2 18,8 % 18,7 20,3 7,9 % 44,0 EBITA 1,7 0,0 n/a 2,9 1,5 91,5 % 4,3 1) Osuus liikevaihdosta, % 19,1 % 0,4 % 15,3 % 7,3 % 9,7 % 1) Investoinnit 1,7 2,2 23,5 % 1,7 3,4 48,9 % 6,6 Henkilöstö (FTE) ,0 % ,0 % 175 Toimipisteet ) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 miljoonaa euroa eli 6,3 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle. Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Tanskassa laski 18,8 % oli 9,1 (11,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 18,7 %. Liikevaihtoon vaikutti heikentynyt kysyntä rakentamisen sektorilla erityisesti Tanskan länsiosissa verrattuna edelliseen vuoteen. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Tanskassa laski 7,9 % ja oli 18,7 (20,3) miljoonaa euroa. Myös vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 7,9 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä elpyi hieman vuoden ensimmäisellä puoliskolla pääosin infrarakentamisen parantuneen aktiviteetin johdosta. Myös julkisen sektorin aktiviteetti tuki kysyntää. Markkinoiden kysyntä teollisuuden sektorilla pysyi vakaana. Kannattavuus 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Tanskassa laski 1,7 ( 0,0) miljoonaan euroon. EBI- TA-liiketulosprosentti oli 19,1 % ( 0,4 %). Kannattavuutta rasitti liikevaihdon alhaisempi taso. Hintataso pysyi vakaana neljänneksen aikana. Toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja synergiaetujen saavuttamiseksi Ruotsin kanssa jatkettiin. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Tanskassa laski 2,9 ( 1,5) miljoonaan euroon. EBITAliiketulosprosentti oli 15,3 % ( 7,3 %). Konevuokrauspalvelujen alhainen kysyntä rasitti kannattavuutta. Ramirent jatkaa toimenpiteitä operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi Tanskan toiminnoissa. Kustannustehokkuutta haetaan myös lisäämällä yhä integraatiota Ruotsin toimintojen kanssa. Markkinoiden näkymät 2014 Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 2,5 % vuonna Asuntorakentamisen volyymien ennustetaan elpyvän, tosin alhaiselta tasolta. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan paranevan toimitilarakentamisessa johtuen pääosin lisääntyneestä rakentamisesta koulutuksen ja terveydenhuollon sektoreilla ja asteittain toipuvasta yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan johtuen hyvästä kysynnästä kaikilla rakentamisen sektoreilla. Infrarakentamisen kasvua tukevat uudet suuret projektit liikenteen infrastruktuuriin ja energia-alan investoinnit.

13 13 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ EUROPE EAST - Baltian maat ja Fortrent, yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 8,2 7,6 8,4 % 14,4 17,3 16,7 % 1) 35,5 EBITA 1,0 0,1 n/a 0,9 11,1 2) 92,1 % 17,3 3) Osuus liikevaihdosta, % 12,1 % 0,8 % 6,1 % 64,1 % 2) 48,8 % 3) Investoinnit 4,7 2,8 66,6 % 7,4 4,4 69,7 % 9,6 Henkilöstö (FTE) ,7 % ,7 % 235 Toimipisteet ,4 % ,4 % 41 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrent-konserniin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli tammi kesäkuussa ,2 %. 2) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 miljoonaa euroa eli 5,5 % liikevaihdosta tammi kesäkuussa ) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 7,2 miljoonaa euroa eli 20,2 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton Fortrent-konsernin muodostamisesta. Myyntivoitto on kirjattu vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Europe East segmentissä kasvoi 8,4 % ja oli 8,2 (7,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi myös 8,4 %. Liikevaihdon kasvua tukivat hyvä kysyntä asuntorakentamisessa ja korkea aktiviteetti voimalaitosprojekteissa Baltian maissa. Liikevaihdon kasvua tuki myös pienten ja keskisuurten yritysten hyvä kysyntä. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Europe East segmentissä laski 16,7 % ja oli 14,4 (17,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski myös 16,7 %. Oikaistuna Fortrent-konserniin siirretyillä toiminnoilla Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) liikevaihdon kasvu tammi kesäkuussa oli 13,2 %. Baltian maissa konevuokrauspalveluiden kysyntää ruokki korkeampi rakentamisen ja teollisuuden aktiviteetti verrattuna edellisvuoteen. Useat energiateollisuuden projektit Virossa jatkuivat suunnitelmien mukaan. Kannattavuus 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Europe East segmentissä kasvoi selvästi edellisvuodesta ja oli 1,0 (0,1) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-liiketulosprosentti Europe East segmentissä oli 12,1 % (0,8 %). Toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Baltian maissa oli 1,2 (0,9) eli 14,1 % (11,4 %) liikevaihdosta. Lisääntynyt vuokraustoiminnan liikevaihto ja korkeampi kaluston käyttöaste tukivat kannattavuutta Baltian toiminnoissa. Hintataso pysyi vakaana toisella neljänneksellä. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Europe East segmentissä laski edellisvuodesta ja oli 0,9 (11,1) miljoonaa euroa. Tammi kesäkuun EBITAliiketulosprosentti oli 6,1 % (64,1 %). Vertailuvuosi sisältää 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton yhteisyritys Fortrentin muodostamisesta. EBITAliiketulos ilman myyntivoittoa oli vertailukaudella 0,9 miljoonaa euroa eli 5,5 % liikevaihdosta. Tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Baltian maissa oli 1,5 (0,7) miljoonaa euroa eli 10,2 % (5,6 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulosta tuki lisääntynyt vuokraustoiminnan liikevaihto kaikissa Baltian maissa kysynnän parantuessa erityisesti rakentamisen sektorilla edellisvuodesta. Markkinoiden näkymät 2014 Baltian maissa Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Baltian rakennusmarkkinoiden volyymin odotetaan olevan hieman alle edellisvuoden tason. Rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan Liettuassa 3 % ja supistuvan Latviassa 2 % ja Virossa 7 % Euroconstructin ennusteen mukaan. Uusien asuntoaloitusten ja paranevan kuluttajien luottamuksen arvioidaan tukevan asuntorakentamisen kasvua. Toimitilarakentamisen markkinatilanteen odotetaan elpyvän Latviassa ja Liettuassa vuonna Infrarakentamisen markkinatilanne heikkenee selvästi johtuen siirtymäkaudesta EU rahoituksessa. Konevuokrausmarkkinoiden kysynnän odotetaan säilyvän hyvällä tasolla rakentamisen sektorilla. Korkea aktiviteetti energiasektorilla tulee tukemaan Baltian konevuokrausmarkkinoita vuonna 2014.

14 14 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ FORTRENT - YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UKRAINASSA (Sulkeissa olevat luvut ovat vertailukelpoistettuja lukuja edellisvuodelta.) Liikevaihto 4 6/2014 Fortrent-konsernin toisen neljänneksen liikevaihto oli 9,6 (11,7) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 18,8 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 3,4 %. Venäjällä kysyntä lähti elpymään Luoteis-Venäjän alueilla neljänneksen lopulla. Kysynnän heikkenemistä koettiin erityisesti Moskovan alueella ja suurten asiakkaiden segmentillä. Rakentamisen aktiviteetti uusilla alueilla kuten Volgassa ja Venäjän eteläosissa osoitti piristymisen merkkejä toisella neljänneksellä. Ukrainassa markkinoiden aktiviteetti pysyy alhaisena Ukrainan kriisin takia ja useat rakennustyömaat ovat keskeytyksissä. Venäjän ruplan ja Ukrainan hryvnian heikentymisellä suhteessa euroon oli edelleen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 1 6/2014 Fortrent-konsernin tammi kesäkuun liikevaihto laski 22,3 % ja oli 18,8 (24,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 7,4 %. Liikevaihto laski heikon markkinatilanteen takia Venäjällä ja Ukrainassa, joka johtui Ukrainan kriisistä. Lisäksi merkittävät muutokset valuuttakursseissa vaikuttivat liikevaihtoon. Alkuvuonna 2014 Fortrent laajensi toimipisteverkostoaan uusiin kaupunkeihin Venäjällä perustamalla uusia toimipisteitä ja liittämällä yrittäjävetoisia toimipisteitä Fortrentiin. Kannattavuus 4 6/2014 Fortrent-konsernin toisen neljänneksen EBITAliiketulos oli 0,0 (0,0) miljoonaa euroa eli 0,0 % (0,0 %) liikevaihdosta ja katsauskauden tulos 0,3 ( 1,6) miljoonaa euroa. 1 6/2014 Fortrent-konsernin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos oli 0,2 (0,0) miljoonaa euroa eli 1,1 % (0,0 %) liikevaihdosta ja katsauskauden tulos 1,2 ( 2,3) miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Fortrent keskittyi sopeuttamaan kustannustasoaan heikompaan markkinatilanteeseen ja laski investointitasoaan vuodelle Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat vuoden toisella puoliskolla, mutta Ukrainan kriisi asettaa tavoitteen toteutumiselle haasteita. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Ramirentin ja Cramon kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö Fortrent Oy on suomalainen osakeyhtiö. Osuus yhteisyrityksen tuloksesta esitetään konsernin tuloslaskelmassa käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella pääomaosuusmenetelmää hyödyntäen (50 % Fortrentin konsolidoidusta nettotuloksesta). Ramirentin osuus Fortrent-konsernin tuloksesta tammi kesäkuussa 2014 oli 0,6 ( 1,2) miljoonaa euroa (edellisvuoden luku sisältää vain maaliskuu kesäkuu 2013 tuloksen). Venäjän liiketoimintayksiköitä koskeva fuusio yhdeksi juridiseksi yhtiöksi toteutui tammikuussa Markkinoiden näkymät 2014 Venäjällä ja Ukrainassa Merkittäviä riskejä ovat Ukrainan kriisin laajentuminen ja EU:n voimakkaat taloudelliset pakotteet. Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanneennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinoiden arvioidaan supistuvan noin 1 % vuonna Venäjällä asuntorakentamisen ennustetaan pysyvän lähellä viime vuoden tasoa, kun taas toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan noin 5 % vuonna Toisaalta useita potentiaalisia kauppakeskushankkeita on tulossa markkinoille. Ukrainassa markkinatilanne säilynee haastavana.

15 15 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ EUROPE CENTRAL Puola, Tšekin tasavalta ja Slovakia AVAINLUVUT 4 6/14 4 6/13 Muutos 1 6/14 1 6/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 13,3 1) 14,1 5,5 % 1) 25,2 1) 25,1 0,1 % 1) 57,3 EBITA 0,8 0,4 107,3 % 0,4 2,0 77,9 % 0,7 2) Osuus liikevaihdosta, % 5,8 % 2,7 % 1,7 % 7,8 % 1,2 % 2) Investoinnit 4,0 1,1 269,1 % 5,6 2,4 133,7 % 7,1 Henkilöstö (FTE) ,7 % ,7 % 479 Toimipisteet ,5 % ,5 % 56 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman myytyjä Unkarin toimintoja oli huhti kesäkuussa 7,7 % ja tammi kesäkuussa ,7 %. 2) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 1,2 miljoonaa euroa eli 2,0 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin myynnistä. Tappio kirjattiin vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle. Liikevaihto 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto Europe Central segmentissä laski 5,5 % ja oli 13,3 (14,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 5,3 %. Oikaistuna Unkarin toimintojen myynnillä kolmannella neljänneksellä, liikevaihdon kasvu neljänneksellä oli 7,7 %. Liikevaihto kasvoi käynnissä olevien suurten projektien sekä kasvaneen kysynnän ansiosta sekä rakentamisen että teollisuuden sektorilla Puolassa. Erityisesti nostimien ja työmaatilojen kysyntä kehittyi suotuisasti toisella neljänneksellä. Konevuokrauspalveluiden kysyntä jatkui heikkona Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun liikevaihto Europe Central segmentissä oli edellisvuoden tasolla ja oli 25,2 (25,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 0,9 %. Oikaistuna Unkarin toimintojen myynnillä, liikevaihdon kasvu ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 14,7 %. Puolassa konevuokrauksen volyymit alkoivat elpyä rakentamisen sektorilla. Voimalaitosprojektien hyvä aktiviteetti tuki liikevaihtoa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kysyntä Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa oli edelleen suhteellisen alhaisella tasolla. Kannattavuus 4 6/2014 Ramirentin toisen neljänneksen EBITA-liiketulos Europe Central segmentissä parani edellisvuoden tasolta ja oli 0,8 (0,4) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-liiketulosprosentti oli edellisvuotta korkeampi ja oli 5,8 % (2,7 %). Hintojen korotukset alkoivat vahvistaa kannattavuutta. Kaluston käyttöaste kasvoi erityisesti nostimissa ja työmaatiloissa verrattuna edellisvuoteen. 1 6/2014 Ramirentin tammi kesäkuun EBITA-liiketulos Europe Central segmentissä parani ja oli 0,4 ( 2,0) miljoonaa euroa. EBITA-liiketulosprosentti tammi kesäkuussa vahvistui 1,7 %:iin ( 7,8 %). EBITA parani pääosin Puolan korkeamman vuokraustoiminnan liikevaihdon ja segmentin parantuneen kaluston käyttöasteen seurauksena verrattuna edellisvuoteen. Kannattavuutta tuki myös alhaisempi kiinteiden kustannusten taso, joka on tulosta viime vuoden kustannussäästötoimenpiteistä. Hankkeet kannattavuuden edelleen parantamiseksi jatkuvat. Markkinoiden näkymät 2014 Puolassa rakentamisen aktiviteetin odotetaan elpyvän erityisesti asunto- ja infrarakentamisessa. Tosin useiden suurten projektien päättyessä markkinoilla on pula uusista käynnistyvistä suurista projekteista lyhyellä aikavälillä. Markkinatilanteen arvioidaan säilyvän vakaana korjausrakentamisessa. Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 4,2 % vuonna Uudet voimalaitosprojektit energiasektorilla tukevat kysyntää vuonna Tšekin tasavallassa rakennusmarkkinoiden ennustetaan supistuvan tänä vuonna 3,8 %. Slovakian rakennusmarkkinoiden ennustetaan elpyvän asunto- ja infrarakentamisen tukemana. Rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan Slovakiassa 1,7 % vuonna 2014.

16 16 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MUUTOKSET KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ TAMMI KESÄKUU 2014 Tomasz Walawender, SVP, Puola ja johtoryhmän jäsen päätti siirtyä pois Ramirentistä uusiin tehtäviin. Mikael Kämpe, EVP, Europe Central nimitettiin virkaatekeväksi Ramirent Puolan toimitusjohtajaksi Erik Høi, Senior Vice President, Ramirent Tanska ja konsernin johtoryhmän jäsen päätti siirtyä pois yhtiön palveluksesta yhteisellä sopimuksella Kunnes seuraaja on nimitetty, Johan Eckerby, Business Controller Ramirent Oyj:stä toimii virkaatekevänä Ramirent Tanskan tytäryhtiön toimitusjohtajana. Johan Eckerby raportoi Erik Alterydille, EVP, Ramirent Ruotsi. OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n markkina-arvo kesäkuun 2014 lopussa oli 888,1 (721,8) miljoonaa euroa. Markkina-arvo ilman yhtiön omia osakkeita oli 880,1 (715,1) miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden lopussa oli 8,17 (6,64). Kauden korkein noteeraus oli 10,25 (8,83) ja alin 7,21 (6,31). Kaupankäynnillä painotettu osakkeen keskihinta oli 8,46 (7,47). Osakekurssi laski 11,1 % tammi kesäkuussa Tammi kesäkuussa osakkeen vaihto oli 206,9 (117,7) miljoonaa euroa, eli ( ) vaihdettua osaketta, mikä vastaa 22,6 % (14,7 %) Ramirentin ulkona olevista osakkeista. Keskimääräinen päivittäinen vaihto osakkeella oli ( ) kappaletta, mikä vastaa ( ) euron päivittäistä keskimääräistä volyymia. Kesäkuun lopussa 2014 yhtiöllä oli yhteensä (12 916) osakkeenomistajaa. Katsauskauden lopussa hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset osakkeenomistajat omistivat 50,7 % (51,9 %) yhtiön osakkeista. Kesäkuun 2014 lopussa yli 5,0 % osakkeista omistavat osakkeenomistajat olivat Nordstjernan AB, joka omistaa 28,80 % osakepääomasta ja Oy Julius Tallberg Ab, joka omistaa 11,23 % osakepääomasta. Liputusilmoitukset Ramirent vastaanotti arvopaperimarkkinalain luvun 9 pykälän 5 mukaisen Ramirent Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varmalta, jonka mukaan heidän osuutensa Ramirent Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alitti kahdeskymmenesosan (1/20) tehdyn transaktion myötä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varman omistus Ramirent Oyj:n osakkeista laski 4,37 %:iin osakkeiden kokonaismäärästä. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Katsauskauden lopussa Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 miljoonaa euroa ja ulkona olevien osakkeiden määrä kappaletta. Omat osakkeet Ramirent Oyj:llä oli hallussaan omaa osaketta eli 0,90 % kaikista osakkeista kesäkuun lopussa Omia osakkeita ei ole hankittu tammi kesäkuun 2014 aikana. YHTIÖKOKOUKSEN 2014 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,37 euroa osaketta kohti vuoden 2013 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli Osinko maksettiin Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä: Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio, Mats O Paulsson, Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ulf Lundahl. Peter Hofvenstamin valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Susanna Renlund. Peter Hofvenstam (puheenjohtaja), Ulf Lundahl ja Susanna Renlund valittiin jäseniksi työvaliokuntaan jonka vastuulle kuuluvat myös tarkastusvaliokunnan tehtävät. Hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina. Ehdotus yhdestä tilintarkastajasta hyväksyttiin ja yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy:n ( PwC ). Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tilinpäätöstiedote 2014 TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014: TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA 2 OSAVUOSIKATSAUS Q3 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2013: VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2013: TALOUDELLINEN ASEMA PARANI

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012 TILINPÄÄTÖS 2 VUOSI 2012 OLI MENESTYKSEKÄS RAMIRENTILLE JA KAIKKI TALOUDELLISET TAVOITTEEMME TÄYTTYIVÄT. KESKITYIMME YHTENÄISEN JA JOHDONMUKAISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEEN, JOKA ON EDESAUTTANUT YHTIÖMME

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES VUOSIKERTOMUS 2014 Asiantunteva henkilöstömme takaa asiakkaillemme vuokralaitteiden luotettavuuden ja turvallisen toimintaympäristön koko projektin aikana. SISÄLLYSLUETTELO 2 Bränditarina 3 Ramirent lyhyesti

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKETOIMIN- NASTA

LIIKEVAIHDON KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKETOIMIN- NASTA Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Q1 LIIKEVAIHDON KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKETOIMIN- NASTA 7.5.2015 Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja ja EVP konsernitoiminnot Ramirent

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN KONEITA. Menestyksemme avain on periaatteemme, jonka mukaan asiakas on aina etusijalla. Olemme ongelmanratkaisija,

ENEMMÄN KUIN KONEITA. Menestyksemme avain on periaatteemme, jonka mukaan asiakas on aina etusijalla. Olemme ongelmanratkaisija, VUOSIKERTOMUS 2013 ENEMMÄN KUIN KONEITA Vuokraaminen on Ramirentin liiketoiminnan ydintä, mutta ihmiset ovat tekijä, joka erottaa meidät muista. Teräsnaulakauppana aloittanut yritys sai ensimmäiset kaupankäynnin

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN KONEITA

MUUTAKIN KUIN KONEITA VUOSIKERTOMUS 2013 MUUTAKIN KUIN KONEITA Vuokraaminen on Ramirentin liiketoiminnan ydintä, mutta ihmiset ovat tekijä, joka erottaa meidät muista. Teräsnaulakauppana aloittanut yritys sai ensimmäiset kaupankäynnin

Lisätiedot

RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009

RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009 RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI Englanninkielinen tiedotustilaisuus on yhteinen tiedotusvälineille ja analyytikoille

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 Q2 SUORA AUDIO CAST LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI 15.8.2008 KLO 10.00 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 15.8.2008

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS 9.5.2008 Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 9.5.2008 klo 10.00 Helsingissä, Restaurant

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2013 8.8.2013 toimitusjohtaja Magnus Rosén talousjohtaja Jonas Söderkvist Sisältö Pääkohdat: Q2 ja 1-6/2013 Markkinanäkymät Segmenttikatsaukset Talouskatsaus Yritysesittely Liitteet

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 8 Konsernin tase IFRS... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS...10

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi-kesäkuu 2011

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi-kesäkuu 2011 Q2 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi-kesäkuu 2011 2 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2 2011 Ramirentin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: kannattavuus parani HUHTI-KESÄKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 16,1 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 8 Konsernin tase IFRS... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS...10

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

www.ramirent.com Tilinpäätös 2008

www.ramirent.com Tilinpäätös 2008 www.ramirent.com Tilinpäätös 2008 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös IFRS 7 1. Segmentti-informaatio 16 2. Liikevaihto tuloryhmittäin 18 3. Liiketoiminnan muut tuotot 18

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot