Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA

2 2 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2013: VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA HEINÄ-SYYSKUU 2013 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 166,2 (185,9) miljoonaa euroa, laskua 10,6 % ( 8,7 % vertailukelpoisella valuuttakursseilla laskettuna); oikaistuna siirretyillä tai myydyillä liiketoiminnoilla, liikevaihto laski 3,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna - EBITA 1) 25,9 (31,8) miljoonaa euroa eli 15,6 % (17,1 %) liikevaihdosta - EBITA 1) ilman kertaluonteisia eriä 2) 29,3 (31,8) miljoonaa euroa eli 17,6 % (17,1 %) liikevaihdosta - Kertaluonteiset erät sisältävät 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin myynnistä ja 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa - Rahavirta investointien jälkeen 34,4 (23,7) miljoonaa euroa RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2013 ENNALLAAN Ramirent odottaa että vuoden 2013 EBITA-liiketulos on hieman alle vuoden 2012 tason. TAMMI-SYYSKUU 2013 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 479,8 (519,9) miljoonaa euroa, laskua 7,7 % ( 7,8 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna); oikaistuna siirretyillä tai myydyillä liiketoiminnoilla, liikevaihto laski 4,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna - EBITA 1) 71,2 (70,9) miljoonaa euroa eli 14,8 % (13,6 %) liikevaihdosta - EBITA 1) ilman kertaluonteisia eriä 3) oli 64,4 (70,9) miljoonaa euroa eli 13,4 % (13,6 %) liikevaihdosta - Katsauskauden tulos 40,1 (43,8) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,37 (0,41) euroa - Bruttoinvestoinnit 91,9 (87,2) miljoonaa euroa - Rahavirta investointien jälkeen 48,2 (37,3) miljoonaa euroa - Nettovelka/EBITDA 1,1x (1,2x) Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12* Muutos 1 12/12* Liikevaihto 166,2 185,9 10,6 % 479,8 519,9 7,7 % 714,1 Käyttökate (EBITDA) 52,0 60,3 13,9 % 148,8 153,8 3,2 % 210,5 Osuus liikevaihdosta, % 31,3 % 32,5 % 31,0 % 29,6 % 29,5 % EBITA-liiketulos 1) 25,9 31,8 18,3 % 71,2 70,9 0,4 % 100,6 Osuus liikevaihdosta, % 15,6 % 17,1 % 14,8 % 13,6 % 14,1 % Liiketulos (EBIT) 24,3 29,7 18,2 % 63,3 64,8 2,3 % 92,5 Osuus liikevaihdosta, % 14,6 % 16,0 % 13,2 % 12,5 % 13,0 % Tulos ennen veroja (EBT) 20,6 27,9 26,3 % 51,0 58,6 12,9 % 83,0 Osuus liikevaihdosta, % 12,4 % 15,0 % 10,6 % 11,3 % 11,6 % Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, EUR 0,16 0,19 19,9 % 0,37 0,41 8,4 % 0,59 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 29,5 27,6 7,0 % 91,9 87,2 5,4 % 124,0 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 17,8 % 14,8 % 19,2 % 16,8 % 17,4 % Rahavirta investointien jälkeen 34,4 23,7 45,3 % 48,2 37,3 29,1 % 54,2 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 604,1 605,1 0,0 % 604,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4) 17,5 % 19,5 % 18,9 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 4) 16,9 % 18,7 % 18,6 % Nettovelka 230,3 256,0 10,0 % 239,4 Nettovelka/EBITDA 1,1x 1,2x 1,1x Nettovelkaantumisaste, % 63,9 % 73,8 % 65,8 % Omavaraisuusaste, % 45,2 % 41,5 % 43,7 % Henkilöstö kauden lopussa ,4 % ) Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 2) Kertaluonteiset erät sisältävät 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin myynnistä ja 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa. 3) Kertaluonteiset erät sisältävät verottoman 10,1 miljoonan euron suuruisen myyntivoiton liittyen Fortrentin perustamiseen, 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin myynnistä ja 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa. 4) Tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.*muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MAGNUS ROSÉN, RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA: Liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 3,3 %, kun oikaistaan Fortrentiin siirrettyillä liiketoiminnoilla Venäjällä ja Ukrainassa sekä Unkarin liiketoiminnan myynnillä. Rakennussektorin heikompi kysyntä kolmannella neljänneksellä vaikutti konevuokrauspalveluiden kysyntään Pohjoismaissa, poislukien Tanska, jossa aktiviteetti piristyi hieman. Teollisuudessa kysyntätilanne oli suhteellisen aktiivinen Pohjoismaisilla markkinoilla. Europe East nautti suotuisasta markkinatilanteesta, joka heijastui hyvänä konevuokrauspalvelujen kysyntänä. Fortrentin liiketoimintojen integrointi eteni suunnitelmien mukaan. Markkinatilanne säilyi heikkona Europe Central segmentissä ja olemme jatkaneet toimintojen sopeuttamista alhaisempaan kysyntätilanteeseen. Ramirent-konsernin EBITA liiketulosprosentti ilman kertaluonteisia eriä parani 17,6 %:iin (17,1 %) liikevaihdosta. Suomi, ja Norja olivat parhaiten menestyneet maat. Tammi syyskuun rahavirta oli vahva ja kasvoi 29,1 % huolimatta korkeammista investoinneista. Taloudellinen asemamme vahvistui edelleen kolmannella neljänneksellä. Kannattavuus oli odotuksiemme mukainen kaikissa segmenteissä paitsi Tanskassa, jossa olemme aloittaneet toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi. Katsauskauden aikana saimme päätökseen Unkarin liiketoimintojen myynnin, joka on linjassa strategiamme kanssa keskittyä ydinmarkkinoillemme Itämeren alueelle. Nämä ydinmarkkinat tarjoavat meille parempia kasvumahdollisuuksia. Lyhyen aikavälin näkymät ovat edelleen epävarmat. Ramirent on kuitenkin hyvin asemoitunut hallitsemaan muutokset markkinatilanteessa. Samanaikaisesti, jatkamme Ramirent-toimintamallin kehittämistä parempien synergiahyötyjen saavuttamiseksi koko konsernissa. Kehitämme jatkuvasti arvolupaustamme sekä asiakashallintaamme, jotta voimme parantaa asiakaskokemusta kaikilla asiakassektoreilla. Näin vahvistamme pitkän aikavälin kilpailukykyämme. Olemme lisäksi lisänneet panostustamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. MARKKINATILANNE TAMMI SYYSKUU 2013 Konevuokrauspalveluiden kysyntään vaikutti rakennussektorin heikompi kysyntä vuoden kolmannella neljänneksellä. Ruotsissa konevuokrauspalveluiden kysyntä on elpynyt asteittain vuoden aikana rakentamisen aktiviteetin noustessa. Norjassa rakentamisen korkea aktiviteetti näytti merkkejä heikentymisestä kolmannella neljänneksellä. Öljy- ja kaasuteollisuudessa kysyntä säilyi vahvana. Suomessa rakentamisen aktiviteetti heikkeni verrattuna edellisvuoteen kun taas teollisuudessa markkinatilanne pysyi vakaana. Markkinatilanne jatkoi elpymistään Tanskassa kolmannella neljänneksellä. Konevuokrauspalveluiden kysyntä pysyi heikkona Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Baltian maissa kysyntää tuki rakentamisen ja energiasektorin hyvä aktiviteetti. LIIKEVAIHTO 7 9/2013 Ramirent konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 10,6 % ja oli 166,2 (185,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto laski 8,7 % vuoden kolmannella neljänneksellä. Konsernin oikaistu liikevaihdon lasku neljänneksellä ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa sekä ilman Unkarin liiketoimintaa oli vertailukelposilla valuuttakursseilla 3,3 %. Liikevaihto kasvoi Tanskassa 3,9 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Liikevaihto laski Suomessa 7,1 %, Ruotsissa 3,6 %, Norjassa 12,8 % ja Europe Central segmentissä 5,8 %. Europe East segmentissä liikevaihto laski 47,6 %, mutta oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa oli 7,0 %. 1 9/2013 Konsernin tammi syyskuun liikevaihto laski 7,7 % ja oli 479,8 (519,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna, konsernin liikevaihto laski 7,8 % tammi syyskuussa. Konsernin oikaistu liikevaihdon lasku ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa sekä ilman Unkarin liiketoimintaa oli vertailukelposilla valuuttakursseilla 4,0 %. Tammi syyskuussa 2013, liikevaihto kasvoi Ruotsissa 1,6 %. Liikevaihto laski Suomessa 9,2 %, Norjassa 8,3 %, Tanskassa 1,0 % ja Europe Central segmentissä 9,6 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna. Europe East segmentissä liikevaihto laski 41,0 % ja liikevaihdon kasvu oikaistuna

4 4 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Fortrentiin siirretyillä toiminnoilla Venäjällä ja Ukrainassa oli 3,5 %. Ruotsin osuus konsernin liikevaihdosta oli 32,1 % (29,0 %), Suomen osuus 23,5 % (23,8 %), Norjan osuus 23,4 % (23,4 %), Tanskan osuus 6,7 % (6,2 %), Europe East segmentin osuus 5,6 % (8,8 %) ja Europe Central segmentin osuus 8,7 % (8,9 %). Segmenttikohtainen liikevaihdon kehitys oli seuraava: LIIKEVAIHTO 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 SUOMI 41,8 45,0 7,1 % 113,3 124,8 9,2 % 166,5 RUOTSI 51,1 53,0 3,6 % 154,5 152,1 1,6 % 209,9 NORJA 35,9 41,1 12,8 % 112,8 123,0 8,3 % 174,0 TANSKA 11,9 11,4 3,9 % 32,1 32,4 1,0 % 44,7 EUROPE EAST 9,8 18,8 47,6 % 1) 27,1 45,9 41,0 % 1) 63,3 EUROPE CENTRAL 16,9 17,9 5,8 % 2) 42,0 46,4 9,6 % 2) 62,7 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 1,2 1,4 2,0 4,7 7,1 Liikevaihto, yhteensä 166,2 185,9 10,6 % 479,8 519,9 7,7 % 714,1 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli heinä syyskuussa ,0 % ja tammi syyskuussa ,5 %. 2) Oikaistu liikevaihdon lasku ilman Unkarin liiketoimintaa oli heinä-syyskuussa ,6 % ja tammi-syyskuussa ,1 %. TULOS 7 9/2013 Ramirent konsernin heinä syyskuun 2013 käyttökate (EBITDA) laski 13,9 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 52,0 (60,3) miljoonaa euroa. EBITDA-marginaali laski ja oli 31,3 % (32,5 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos sisältää kertaluonteiset erät, jotka ovat 1,9 miljoonan euron tappio Unkarin myynnistä sekä 1,5 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa. Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutokset olivat 0,3 ( 2,4) miljoonaa euroa. Poistot laskivat ja olivat 27,6 (30,6) miljoonaa euroa. Heinä syyskuun EBITA oli 25,9 (31,8) miljoonaa euroa eli 15,6 % (17,1 %) liikevaihdosta. EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 29,3 (31,8) miljoonaa euroa eli 17,6 % (17,1 %) liikevaihdosta. Heinä syyskuun liiketulos (EBIT) oli 24,3 (29,7) miljoonaa euroa eli 14,6 % (16,0 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 3,7 ( 1,8) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 0,5 (1,0) miljoonaa euroa. 1 9/2013 Ramirent konsernin tammi syyskuun käyttökate (EBITDA) oli 148,8 (153,8) miljoonaa euroa. EBITDA-marginaali parani ja oli 31,0 % (29,6 %). Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutos olivat 3,2 ( 5,1) miljoonaa euroa. Poistot laskivat edellisvuoden tasolta ja olivat 85,5 (89,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos sisältää 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton yhteisyritys Fortrentin muodostamisesta, joka on kirjattu vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Lisäksi Ramirent kirjasi 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion Unkarin liikearvosta vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle kirjattiin 1,9 miljoonan euron tappio Unkarin myynnistä sekä 1,5 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa. Tammi syyskuun EBITA kasvoi ja oli 71,2 (70,9) miljoonaa euroa. EBITA liiketulosprosentti parani ja oli 14,8 % (13,6 %). EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 64,4 (70,9) miljoonaa euroa eli 13,4 % (13,6 %) liikevaihdosta.

5 5 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Tammi syyskuun EBIT oli 63,3 (64,8) miljoonaa euroa eli 13,2 % (12,5 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 12,3 ( 6,2) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 2,5 (2,5) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja laski edellisvuoteen verrattuna ja oli 51,0 (58,6) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 10,9 ( 14,7) miljoonaa euroa. Konsernin efektiivinen tuloveroprosentti oli 21,4 % (25,2 %) tammi syyskuussa Tuloveroihin vaikutti positiivisesti Ruotsin yritysverokannan lasku 26,3 %:sta 22,0 %:iin vuoden 2013 alusta lähtien. Tammi syyskuun katsauskauden tulos laski 8,5 % ja oli 40,1 (43,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) heikkeni 8,4 % ja oli 0,37 (0,41) euroa. Rullaava 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 17,5 % (19,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 16,9 % (18,7 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,35 (3,22) euroa katsauskauden lopussa. Segmenttikohtaiset liiketulos- ja liiketulosprosentit on esitetty alla: EBIT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 *Oikaistu 1 9/12 Muutos *Oikaistu 1 12/12 SUOMI 9,9 10,9 8,9 % 18,8 22,9 18,0 % 30,2 Osuus liikevaihdosta, % 23,8 % 24,2 % 16,6 % 18,4 % 18,2 % RUOTSI 7,9 8,7 8,9 % 23,5 23,8 1,2 % 33,3 Osuus liikevaihdosta, % 15,5 % 16,4 % 15,2 % 15,7 % 15,9 % NORJA 5,7 6,4 10,3 % 17,4 15,7 10,9 % 22,2 Osuus liikevaihdosta, % 16,0 % 15,6 % 15,5 % 12,8 % 12,8 % TANSKA 2,1 1) 0,8 n/a 3,6 1) 0,8 n/a 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 17,4 % 1) 6,8 % 11,1 % 1) 2,4 % 3,6 % EUROPE EAST 3,5 4,4 21,1 % 14,5 2) 5,9 143,6 % 10,9 Osuus liikevaihdosta, % 35,3 % 23,4 % 53,4 % 2) 12,9 % 17,3 % EUROPE CENTRAL 1,2 3) 0,4 232,7 % 3,7 3,4) 1,7 115,7 % 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 7,1 % 3) 2,0 % 8,9 % 3,4) 3,7 % 2,5 % Segmenteille kohdistamattomat erät 1,9 1,8 3,6 2,7 4,2 KONSERNIN LIIKETULOS 24,3 29,7 18,2 % 63,3 64,8 2,3 % 92,5 Osuus liikevaihdosta, % 14,6 % 16,0 % 13,2 % 12,5 % 13,0 % 1) Vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle kirjattiin 1,5 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelykustannuksista. 2) Veroton myyntivoitto 10,1 miljoonan euroa, liittyen Fortrentin yritysjärjestelyyn on kirjattu Europe East segmentille vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. 3) Unkarin myynnin tappio, 1,9 miljoonaa euroa, kirjattiin vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle. 4) Unkarin heikon markkinatilanteen johdosta vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle kirjattiin 2,9 miljoonan euron liikearvonalentumistappio. *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä. INVESTOINNIT JA RAHAVIRTA 7 9/2013 Ramirent konsernin heinä syyskuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 29,5 (27,6) miljoonaa euroa. Yritysostoja ei tehty vuoden kolmannella neljänneksellä. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 28,0 (25,3) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen poistot olivat 26,0 (28,6) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 5,7 (6,3) miljoonaa euroa. Tästä vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 5,6 (5,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 57,2 (44,5) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä, mistä nettokäyttöpääoman muutos oli 5,6 ( 12,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 22,8 ( 20,8) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 34,4 (23,7) miljoonaa euroa. 1 9/2013 Ramirent konsernin tammi syyskuun 2013 bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 91,9

6 6 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ (87,2) miljoonaa euroa, joista 0,0 (16,6) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 85,3 (67,2) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen poistot olivat 77,6 (82,9) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 17,7 (20,3) miljoonaa euroa, josta vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 17,5 (19,5) miljoonaa euroa. Myytyjen pitkäaikaisten varojen tasearvo oli 8,0 miljoonaa euroa, joka kohdistuu kokonaisuudessaan vuokrakoneisiin ja laitteisiin. Konsernin tammi syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 126,8 (120,0) miljoonaa euroa, mistä nettokäyttöpääoman muutos oli 9,0 ( 24,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 78,6 ( 82,6) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 48,2 (37,3) miljoonaa euroa. Investointisitoumuksien määrä oli yhteensä 7,2 (8,4) miljoonaa euroa kolmannen neljänneksen lopussa. Ramirent maksoi osakkeenomistajille osinkoja yhteensä 36,6 (30,1) miljoonaa euroa huhtikuussa RAHOITUS Syyskuun lopussa korollinen vieras pääoma oli 243,4 (258,2) miljoonaa euroa. Nettovelan määrä oli 230,3 (256,0) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste laski 63,9 %:iin (73,8 %). Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,1x (1,2x) syyskuun lopussa, joka on selvästi alle pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen 1,6x (jokaisen tilikauden lopussa). Ramirent laski liikkeelle 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja se erääntyy Lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 4,375 %. Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 208,6 (134,2) miljoonan euron arvosta syyskuun lopussa Lainasalkun keskimääräinen korko oli 3,9 % (2,8 %) syyskuun lopussa Taseen loppusumma oli 797,7 (836,4), josta aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 436,0 (481,5) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 360,7 (346,9) miljoonaa euroa ja konsernin omavaraisuusaste oli 45,2 % (41,5 %). Katsauskauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 91,6 (108,5) miljoonaa euroa, joista 1,3 (5,0) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakalustoon. HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET Henkilöstö Henkilöstö Toimipisteet Toimipisteet SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA EUROPE EAST EUROPE CENTRAL Konsernihallinto YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN, YRITYSOSTOT JA YRITYSMYYNNIT Ramirentin tytäryhtiö, Ramirent Finland Oy solmi yhteistyösopimuksen Doka GmbH:n tytäryhtiön Doka Finland Oy:n kanssa koskien muottien vuokrauspalveluja. Yhteistyösopimuksen mukaan tulevissa Ramirentin projekteissa muotit tarjoaa Doka ja Ramirent lopettaa oman vuokraustoiminnan liittyen järjestelmäseinä- ja holvimuotteihin sekä lämmitettäviin suurmuotteihin Suomessa. Ramirent sai päätökseen Unkarin liiketoimintojen myynnin pääomasijoitusyhtiö Danube SCA Sicar:lle Järjestely sisältää koko Unkarin liiketoiminnan, jonka ennustettu liikevaihto vuodelle 2013 on

7 7 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ 7 miljoonaa euroa. Liiketoimintaan kuuluu 83 työntekijää ja 13 toimipistettä. Suomessa tytäryhtiö Rami-Cranes Oy sulautettiin Ramirent Finland Oy:hyn MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA Ruotsissa tytäryhtiö Consensus Entreprenad AB sulautettiin Ramirent AB:hen ja TLM Ställningar AB Ramirent AB:hen SUOMI AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 41,8 45,0 7,1 % 113,3 124,8 9,2 % 166,5 EBIT 9,9 10,9 8,9 % 18,8 22,9 18,0 % 30,2 Liiketulos, % 23,8 % 24,2 % 16,6 % 18,4 % 18,2 % Investoinnit 7,4 6,0 23,2 % 21,9 14,9 47,5 % 25,7 Henkilöstö ,6 % ,6 % 572 Toimipisteet ,9 % ,9 % 76 Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Suomessa laski 7,1 % 41,8 (45,0) miljoonaan euroon. Konevuokrauspalvelujen kysyntä oli hyvällä tasolla poislukien sykliset tuoteryhmät, jotka kärsivät rakentamisen heikommasta aktiviteetista. Konevuokrauspalvelujen kysyntä pysyi suhteellisen vakaana Eteläja Keski-Suomessa. Markkinatilanne rakentamisessa ja teollisuudessa heikkeni Länsi-Suomessa. Markkinoiden aktiviteetti pysyi alhaisella tasolla Pohjois- Suomessa, jossa teollisuuden projekteja on lykätty. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Suomessa laski 9,2 % ja oli 113,3 (124,8) miljoonaa euroa. Vertailuvuoden liikevaihtoon sisältyi suuria projekteja, jotka ovat nyt päättyneet. Yleinen markkinatilanne rakentamisen toimialalla laski verrattuna edellisvuoteen. Konevuokrauspalveluiden kysyntää tuki teollisuussektori, tosin aktiviteetti ei ollut kovin korkealla tasolla. Kannattavuus 7 9/2013 Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) laski 8,9 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 9,9 (10,9) miljoonaa euroa. Heinä syyskuun liiketulosprosentti oli 23,8 % (24,2 %). Liiketulosprosentti oli vahvalla tasolla Ramirentin toteutettaessa tiukkaa kustannusten hallintaa sekä hintojen puolustamista vaikeasta hinnoittelutilanteesta huolimatta. Positiivisia tuloksia on myös saavutettu jatkuvan liiketoiminnan tehokkuuden parantamisen ja alentuneiden kiinteiden kustannusten ansiosta. Kapasiteetin käyttöasteet pysyivät hyvällä tasolla neljänneksen aikana. 1 9/2013 Tammi syyskuun liiketulos (EBIT) laski 18,0 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 18,8 (22,9) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun liiketulosprosentti oli 16,6 % (18,4 %). Alhaisemmat volyymit ja heikentynyt kysyntä rakentamisessa painoivat kannattavuutta. Markkinoiden näkymät 2013 Rakennusteollisuuden (RT) lokakuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrän Suomessa odotetaan laskevan 3,0 % vuonna Sekä asuntorakentamisen että toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan asunto- ja toimitilarakentamisen sektoreilla. Markkinatilanteen arvioidaan heikkenevän infrarakentamisessa.

8 8 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RUOTSI AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 51,1 53,0 3,6 % 154,5 152,1 1,6 % 209,9 EBIT 7,9 8,7 8,9 % 23,5 23,8 1,2 % 33,3 Liiketulos, % 15,5 % 16,4 % 15,2 % 15,7 % 15,9 % Investoinnit 7,6 6,1 25,8 % 26,8 39,0 31,4 % 45,5 Henkilöstö ,1 % ,1 % 677 Toimipisteet ,7 % ,7 % 79 *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin liikevaihto Ruotsissa laski kolmannella neljänneksellä 3,6 % ja oli 51,1 (53,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 1,0 %. Hyvä rakentamisen aktiviteetti tuki konevuokrauspalveluiden kysyntää pääkaupunkiseudulla. Suurten rakennusprojektien vähäinen määrä piti markkinakysynnän alhaisena ja lisäsi kilpailua Etelä-Ruotsissa. Neljänneksen aikana markkinatilanne heikkeni hieman Länsi-Ruotsissa. Teollisuuden suotuinen kysyntätilanne tuki kysyntää Pohjois-Ruotsissa. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Ruotsissa kasvoi 1,6 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 154,5 (152,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 0,2 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi hieman rakentamisen sektorin markkinatilanteen parannuttua vuoden aikana. Markkinoiden aktiviteetti teollisuudessa oli hyvällä tasolla. Kannattavuus 7 9/2013 Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) laski 8,9 % edellisvuodesta ja oli 7,9 (8,7) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen liiketulosprosentti laski hieman ja oli 15,5 % (16,4 %). Ramirent jatkoi neljänneksen aikana tiukkaa kustannusten hallintaa ja hintakuria. 1 9/2013 Tammi syyskuun liiketulos (EBIT) laski 1,2 % ja oli 23,5 (23,8) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 15,2 % (15,7 %) tammi syyskuussa. Liiketulos (EBIT) pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla vakaan kapasiteetin käyttöasteen ja hintatason ansiosta. Markkinoiden näkymät 2013 Ruotsin rakennusteollisuuden (BI) lokakuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan laskevan 1,0 % vuonna Asuntorakentamisen odotetaan kasvavan edellisvuoden tasolta. Toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna 2013, kun taas korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan kaikilla rakentamisen sektoreilla vuonna NORJA AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 35,9 41,1 12,8 % 112,8 123,0 8,3 % 174,0 EBIT 5,7 6,4 10,3 % 17,4 15,7 10,9 % 22,2 Liiketulos, % 16,0 % 15,6 % 15,5 % 12,8 % 12,8 % Investoinnit 8,4 11,7 27,8 % 25,4 19,7 29,0 % 33,6 Henkilöstö ,8 % ,8 % 467 Toimipisteet *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

9 9 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin heinä syyskuun liikevaihto Norjassa laski 12,8 % ja oli 35,9 (41,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 6,2 %. Liikevaihtoon vaikutti keskittyminen kannattavuuteen ja alhaisempi käytettyjen koneiden ja laitteiden myynti verrattuna edellisvuoteen. Konevuokrauspalvelujen kysyntä oli hyvällä tasolla Luoteis- ja Itä-Norjassa. Rakentamisen alhainen aktiviteetti jatkui Etelä-Norjassa. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Norjassa laski 8,3 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 112,8 (123,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 6,5 %. Liikevaihtoon vaikuttivat keskittyminen kannattavuuteen ja alhaisempi käytettyjen koneiden ja laitteiden myynti verrattuna edellisvuoteen. Kysyntä rakentamisen sektorilla sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa jatkui suotuisana tammi syyskuussa. Kannattavuus 7 9/2013 Ramirentin kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) laski 10,3 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 5,7 (6,4) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti parani 16,0 %:iin (15,6 %) liikevaihdosta. Kannattavuus parani kohonneen toiminnan tehokkuuden sekä hyvän kapasiteetin käyttöasteen että kustannusten hallinnan johdosta. Hintataso pysyi vakaana kolmannella neljänneksellä. 1 9/2013 Tammi syyskuun liiketulos (EBIT) kasvoi 10,9 % ja oli 17,4 (15,7) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti parani ja oli 15,5 % (12,8 %) tammi syyskuussa. Kannattavuus vahvistui konevuokrauspalveluiden hyvän kysynnän ja tiukan kustannusten hallinnan seurauksena. Markkinoiden näkymät 2013 Norjan rakennusmarkkinoiden kasvun arvioidaan hidastuvan hieman vuonna Prognosesenteret tutkimuslaitoksen lokakuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrä kasvaa Norjassa 3,9 % vuonna Markkinoiden aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti asuntoja infrarakentamisessa. Myös korjausrakentamisen määrä on kasvussa, tosin kasvuvauhti on hitaampaa kuin uudisrakentamisessa. Kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä öljy- ja kaasuteollisuudessa. TANSKA AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 11,9 11,4 3,9 % 32,1 32,4 1,0 % 44,7 EBIT 2,1 1) 0,8 n/a 3,6 1) 0,8 n/a 1,6 Liiketulos, % 17,4 % 1) 6,8 % 11,1 % 1) 2,4 % 3,6 % Investoinnit 1,3 0,6 121,5 % 4,7 1,3 250,3 % 2,0 Henkilöstö ,2 % ,2 % 192 Toimipisteet ,8 % ,8 % 19 1) EBIT ilman kertaluonteisia eriä oli 0,6 (0,8) miljoonaa euroa eli 4,8 % (6,8 %) liikevaihdosta heinä syyskuussa 2013 ja 2,1 (0,8) miljoonaa euroa eli 6,5 % (2,4 %) liikevaihdosta tammi syyskuussa Kertaluonteiset erät sisältävät 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Tanskassa kasvoi 3,9 % oli 11,9 (11,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 4,1 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä Tanskassa parani hieman vuoden kolmannella neljänneksellä asteittain kohonneen rakentamisen aktiviteetin seurauksesta. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Tanskassa oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 32,1 (32,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 0,7 %. Vuosi alkoi heikosti, mutta markkinakysyntä elpyi lähestyttäessä katsauskauden loppua.

10 10 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Kannattavuus 7 9/2013 Liiketulos (EBIT) laski kolmannella neljänneksellä 2,1 (0,8) miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti oli selvästi alle edellisvuoden tason ja oli 17,4 % (6,8 %). Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) sisältää 1,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset liittyen toimiin Tanskan kiinteiden kustannusten alentamiseksi ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Liiketulos (EBIT) ilman uudelleenjärjestelykustannuksia oli 0,6 (0,8) miljoonaa euroa eli 4,8 % (6,8 %) liikevaihdosta. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liiketulos (EBIT) Tanskassa oli negatiivinen ja oli 3,6 (0,8) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun liiketulosprosentti oli 11,1 % (2,4 %). Liiketulos (EBIT) ilman uudelleenjärjestelykustannuksia oli 2,1 (0,8) miljoonaa euroa eli 6,5 % (2,4 %) liikevaihdosta. Suurimmat syyt alhaiseen kannattavuuteen olivat heikko kysyntä rakentamisessa, uudelleenjärjestelykustannukset ja alhaisempi kapasiteetin käyttöaste verrattuna edelliseen vuoteen. Hintataso on parantunut tammi syyskuussa verrattuna edellisvuoteen. Markkinoiden näkymät 2013 Tanskan rakennusmarkkinat alkoivat hitaasti toipua kolmannen neljänneksen aikana. Tanskan rakennusteollisuuden mukaan rakentamisen markkinoiden ennustetaan laskevan 0,8 % vuonna Kysynnän odotetaan kasvavan korjausrakentamisessa. Asuntorakentamisen odotetaan pysyvän alhaisella tasolla vuonna Toimitilarakentamisen ennustetaan laskevan tänä vuonna. EUROPE EAST - Baltian maat ja Fortrent, yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 9,8 18,8 47,6 % 1) 27,1 45,9 41,0 % 1) 63,3 EBIT 3,5 4,4 21,1 % 14,5 2) 5,9 143,6 % 10,9 Liiketulos, % 35,3 % 23,4 % 53,4 % 2) 12,9 % 17,3 % Investoinnit 2,5 2,6 3,2 % 6,9 7,2 4,1 % 9,8 Henkilöstö ,2 % ,2 % 443 Toimipisteet ,9 % ,9 % 62 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli heinä-syyskuussa ,0 % ja tammi-syyskuussa ,5 %. 2) Segmentin liiketulos (EBIT) ilman 10,1 miljoonan verotonta myyntivoittoa oli 4,5 (5,9) miljoonaa euroa eli 16,1 % (12,9 %) liikevaihdosta. Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Europe East -segmentissä laski 47,6 % ja oli 9,8 (18,8) miljoonaan euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 47,5 %. Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli kolmannella neljänneksellä 7,0 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla Baltian maissa. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Europe East segmentissä laski 41,0 % ja oli 27,1 (45,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 40,8 %. Alkaen Venäjän ja Ukrainan liikevaihto ei sisältynyt Ramirent konsernin liikevaihtoon. Oikaistu liikevaihdon kasvu tammi syyskuussa ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa oli 3,5 %. Kannattavuus 7 9/2013 Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) Europe East segmentissä laski edellisvuodesta ja oli 3,5 (4,4) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen liiketulosprosentti oli 35,3 % (23,4 %) liikevaihdosta. Liiketulosprosentti vahvistui Baltian parantuneen kapasiteetin käyttöasteen seurauksena kolmannella neljänneksellä. Kiinteät kustannukset ovat pysyneet hallinnassa ja hintataso on säilynyt vakaana Baltian maissa.

11 11 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ 1 9/2013 Tammi syyskuun liiketulos (EBIT) Europe East segmentissä kasvoi vertailuvuodesta ja oli 14,5 (5,9) miljoonaa euroa. Liiketulos (EBIT) sisältää 10,1 miljoonan euron suuruisen myyntivoiton liittyen Fortrentin muodostamiseen. Liiketulos (EBIT) ilman myyntivoittoa oli 4,5 (5,9) miljoonaa euroa eli 16,1 % (12,9 %) liikevaihdosta. Kannattavuus vahvistui pääosin Baltian maiden elpyneen kysynnän ansiosta. Ramirentin osuus (50 %) Fortrentin katsauskauden tuloksesta sisällytettiin Europe East segmentin liiketulokseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Markkinoiden näkymät 2013 Baltian maissa markkinatilanteen odotetaan pysyvän hyvänä. Baltian rakennusmarkkinoiden toipumisen ennustetaan jatkuvan vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Euroconstructin kesäkuun 2013 ennusteen mukaan rakentamisen määrän Baltiassa odotetaan kasvavan maltillisesti eli noin 2 4 % vuonna FORTRENT - YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UKRAINASSA (Sulkeissa olevat luvut ovat Pro forma lukuja edellisvuodelta.) Fortrent-konsernin liikevaihto heinä syyskuussa oli 13,4 (14,7) miljoonaa euroa, jossa on laskua 8,8 % verrattuna edellisvuoteen. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 5,6 % kolmannella neljänneksellä. Fortrent-konsernin liikevaihto oli 29,3 (30,8) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 4,9 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 2,1 %. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 2,1 (2,0) miljoonaa euroa eli 15,7 % (13,6 %) liikevaihdosta ja katsauskauden tulos oli 1,0 (0,1) miljoonaa euroa. Fortrentin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos parani selvästi verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Molempien yhtiöiden kaikki yksiköt on yhdistetty ja yhteisten toimintatapojen käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaan. EBITA-liiketulos oli 1,9 (2,7) miljoonaa euroa eli 6,5 % (8,8 %) Katsauskauden tulos oli 1,0 ( 0,6) miljoonaa euroa. Rakentamisen aktiviteetti Venäjällä ei ole kasvanut odotuksien mukaan, poislukien Moskovan alue ja energiateollisuuden projektit. Markkinatilanne infrarakentamisessa on säilynyt suhteellisen heikkona. Markkinoiden aktiviteetti heikentyi asunto- ja toimitilarakentamisessa kolmannen neljänneksen aikana. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Cramo maksoi Ramirentille noin 9,2 miljoonaa euron käteissuorituksen saavuttaakseen yhtäläisen omistusosuuden yhteisyrityksessä. Yritysjärjestelystä seurannut 10,1 miljoonan euron myyntivoitto on kirjattu Europe East - segmentin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Markkinoiden näkymät 2013 Markkinanäkymät Venäjällä ovat pidemmällä aikavälillä myönteiset, mutta Venäjän talouskasvun hidastuminen vaikuttaa myös rakentamisen sektoriin. Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen arvioidaan kasvavan Venäjällä 3 % vuonna Kone- ja laitevuokrauksen odotetaan kasvavan rakentamista nopeammin. Ukrainassa markkinatilanne on edelleen haastava. EUROPE CENTRAL Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 16,9 17,9 5,8 % 1) 42,0 46,4 9,6 % 1) 62,7 EBIT 1,2 2) 0,4 232,7 % 3,7 2) 1,7 115,7 % 1,6 Liiketulos, % 7,1 % 2) 2,0 % 8,9 % 2) 3,7 % 2,5 % Investoinnit 2,5 1,6 54,2 % 4,9 5,0 2,5 % 8,0 Henkilöstö ,3 % ,3 % 626 Toimipisteet ,2 % ,2 % 80 1) Oikaistu liikevaihdon lasku ilman Unkarin liiketoimintaa oli heinä-syyskuussa ,6 % ja tammi-syyskuussa ,1 %. 2) Unkarin heikon markkinatilanteen takia vuoden ensimmäiselle neljännekselle 2013 kirjattiin 2,9 miljoonan euron liikearvonalentumistappio ja vuoden kolmannelle neljännekselle 2013 kirjattiin 1,9 miljoonan euron tappio liittyen Unkarin myyntiin.

12 12 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Europe Central -segmentissä laski 5,8 % ja oli 16,9 (17,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 3,9 %. Oikaistuna ilman Unkarin liiketoimintaa liikevaihdon lasku heinä syyskuussa oli 1,6 %. Unkarin liiketoiminta sisältyi Europe Central segmentin lukuihin asti. Konevuokrauspalveluiden kysyntä jatkui heikkona kaikissa Europe Central segmentin toimintamaissa. Teollisuuden markkinoiden aktiviteetti elpyi hieman Puolassa neljänneksen lopussa. Kysyntä rakentamisen sektorilla Puolassa on säilynyt heikkona erityisesti asuntorakentamisessa. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Europe Central segmentissä laski 9,6 % ja oli 42,0 (46,4) miljoonaan euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 9,3 %. Oikaistuna ilman Unkarin liiketoimintaa liikevaihdon lasku heinä syyskuussa oli 8,1 %. Markkinatilanne oli selvästi heikompi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kannattavuus 7 9/2013 Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) parani 1,2 (0,4) miljoonaan euroon. Kolmannen neljänneksen liiketulosprosentti vahvistui verrattuna edellisvuoteen ja oli 7,1 % (2,0 %). Liiketulos (EBIT) sisältää 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin liiketoiminnan myynnistä. EBIT ilman myyntitappiota oli 3,1 (0,4) miljoonaa euroa eli 18,2 % (2,0 %) liikevaihdosta. Kannattavuus parantui pääosin kohonneen kapasiteetin käyttöasteen seurauksena. Ramirent on sopeuttanut toimintojaan Europe Central segmentissä, joka tuki kannattavuutta neljänneksellä. Hintataso on silti edelleen alhaisella tasolla johtuen rakennusmarkkinoiden laskusta. 1 9/2013 Tammi syyskuun liiketulos (EBIT) laski 3,7 ( 1,7) miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti oli 8,9 % ( 3,7 %). Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 (1,7) miljoonaa euroa eli 2,4 % ( 3,7 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensi alhainen hintataso, joka johtui voimakkaasta kilpailusta ja ylikapasiteetista konevuokrauksen toimialalla. Tammi syyskuun aikana Ramirent on jatkuvasti tehostanut toimintojaan Europe Central segmentissä parantaakseen operatiivista tehokkuuttaan ja sopeuttaakseen liiketoimintaa alhaisempaan markkinakysyntään. Tehostamistoimet tulevat jatkumaan myös vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Ramirent on myös nimennyt uuden yhteisen johtoryhmän Europe Central segmentille. Ramirent sai päätökseen koko Unkarin liiketoiminnan myynnin Markkinoiden näkymät 2013 Ramirent ei odota Europe Central segmentin markkinoiden toipuvan vuonna Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen määrän arvioidaan laskevan Puolassa 5,6 %. Tšekin tasavallassa rakentamisen volyymin odotetaan laskevan 6,0 % ja Slovakiassa 2,0 % vuonna MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA TAMMI SYYSKUU 2013 Konsernin johtoryhmä muodostuu alkaen seuraavista seitsemästä jäsenestä, joista Executive Vice Presidentit (EVP) raportoivat toimitusjohtajalle: Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja. Hänet nimitettiin myös EVP:ksi konsernitoiminnot. Anna Hyvönen, EVP, Suomi ja Baltian maat Bjørn Larsen, EVP, Norja Erik Alteryd, EVP, Ruotsi ja Tanska (aloitti kesäkuussa 2013) Mikael Kämpe, aiemmin johtaja konsernin kalustohallinta nimitettiin EVP:ksi Europe Central. Dino Leistenschneider, aiemmin johtaja konsernin hankintatoimi, tulee johtamaan uutta yhdistettyä hankinta - ja kalustohallintaorganisaatiota konsernitasolla. Hänet nimitettiin EVP:ksi, hankinta ja kalustohallinta. Konsernin johtoryhmän lisäksi laajennettu johtoryhmä (SVP:t) koostuu alkaen seuraavista jäsenistä: Tomasz Walawender, aiemmin SVP Europe Central nimitettiin SVP:ksi, Puola. Hän raportoi EVP:lle, Europe Central. Erik Høi, jatkaa SVP:nä, Tanska ja hän raportoi EVP:lle, Ruotsi ja Tanska.

13 13 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Heiki Onton, aiemmin maajohtaja Baltian maat nimitettiin SVP:ksi, Baltian maat ja hän raportoi EVP:lle, Suomi ja Baltian maat. Franciska Janzon, aiemmin johtaja viestintä ja sijoittajasuhteet, nimitettiin SVP:ksi, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet. Hän raportoi talousjohtaja ja EVP:lle, konsernitoiminnot. Peggy Hansson, aiemmin HR-johtaja nimitettiin SVP:ksi, henkilöstöhallinto, terveys ja turvallisuus. Hän raportoi talousjohtaja ja EVP:lle, konsernitoiminnot. Mats Munkhammar, aiemmin tietohallintojohtaja nimitettiin SVP:ksi. Hän raportoi talousjohtaja ja EVP:lle, konsernitoiminnot. Ramirentin liiketoimintasegmentit, kuten raportoitu ulkoisesti, pysyvät ennallaan eli Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Europe Central ja Europe East. OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n markkina-arvo syyskuun 2013 lopussa oli 978,3 (679,4) miljoonaa euroa. Markkina-arvo ilman yhtiön omia osakkeita oli 969,3 (672,9) miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden lopussa oli 9,00 (6,25). Kauden korkein noteeraus oli 9,29 (8,81) ja alin 6,31 (5,50). Kaupankäynnillä painotettu osakkeen keskihinta oli 7,71 (6,88). Osakekurssi nousi 42,6 % tammi syyskuussa Tammi syyskuussa osakevaihto oli 174,3 (151,3) miljoonaa euroa, eli ( ) vaihdettua osaketta, mikä vastaa 21,0 % (20,2 %) Ramirentin ulkona olevista osakkeista. Keskimääräinen päivittäinen vaihto osakkeella oli ( ) kappaletta, mikä vastaa ( ) euron päivittäistä keskimääräistä volyymia. Syyskuun lopussa 2013 yhtiöllä oli yhteensä (11 349) osakkeenomistajaa. Katsauskauden lopussa hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset osakkeenomistajat omistivat 52,8 % (51,7 %) yhtiön osakkeista. Liputusilmoitukset Yhtiö ei saanut tammi syyskuun 2013 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta Ramirent Oyj:ssä. Syyskuun 2013 lopussa yli 5,0 % osakkeista omistavat osakkeenomistajat olivat Nordstjernan AB joka omistaa 29,33 % osakepääomasta, Oy Julius Tallberg Ab joka omistaa 11,23 % osakepääomasta ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa 6,21 % osakepääomasta. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Katsauskauden lopussa Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 miljoonaa euroa ja ulkona olevien osakkeiden määrä kappaletta. Omat osakkeet Ramirent Oyj:llä oli hallussaan omaa osaketta eli 0,92 % kaikista osakkeista syyskuun lopussa Omia osakkeita ei ole hankittu tammi syyskuun 2013 aikana. SUUNNATTU OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN AVAINHENKILÖILLE VUODEN 2010 OSAKEPOHJAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ Hallitus hyväksyi varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella luovuttaa käteismaksutta yhteensä yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta konsernin avainhenkilöille vuoden 2010 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän täytäntöönpanon mukaisesti. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi. Suunnatun omien osakkeiden luovuttamiseen oli vahvat taloudelliset perusteet. Luovutettujen osakkeiden arvo, euroa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. KANNUSTINJÄRJESTELMÄ (LTI) 2013 Ramirentin hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön johdolle Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja konsernin avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2013 Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen osingonjaosta, päätti hallituksen

14 14 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ jäsenten määrästä, vahvisti hallituksen palkkiot ja valitsi tilintarkastajan. Yhtiökokous vahvisti hallituksen kokoonpanon: Peter Hofvenstam (puheenjohtaja), Kevin Appleton, Kaj- Gustaf Bergh, Johan Ek, Erkki Norvio, Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes ja valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi Mats O. Paulssonin. Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään enintään uuden osakkeen annista ja/tai enintään yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Tarkemmat pörssitiedotteet liittyen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään ja yhtiökokouksen päätöksiin sekä hallituksen jäsenten esittely löytyvät Ramirentin kotisivuilta osoitteesta STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin strategia keskittyy kolmeen tavoitteen ympärille. 1. Tavoitteena on kestävä kannattava kasvu vahvistamalla asiakastarjontaa, laajentamalla asiakaspohjaa ja kasvamalla ulkoistamismahdollisuuksien sekä valikoitujen yritysostojen avulla. Ramirent keskittyy asiakkaaseen vahvan paikallisen asiakastuntemuksen ympäristöä, turvallisuutta, terveyttä ja laatua painottavien räätälöityjen ratkaisujen sekä erinomaisen avainasiakkuuksien hallinnan avulla; 2. Toiminnan korkeatasoisuus kehittämällä yhtenäistä Ramirent-toimintamallia; ja 3. Riskien vähentäminen tasapainoisen liiketoimintaportfolion ja riskien hallinnan kautta. Ramirentin strategian tavoitteena on generoida hyvää tuottoa osakkeenomistajille ylläpitämällä samalla taloudellista vakautta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 1. Kannattavuus: Oman pääoman tuotto (ROE), 18 % yli suhdanteen 2. Velkaantumisaste ja riski: Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3. Osingonjako: Osingonjako vähintään 40 % nettotuloksesta RISKIENHALLINTA JA LIIKETOIMINNAN RISKIT Ramirentin riskienhallinta on johdonmukaista ja sen tavoitteena on varmistaa toimintojen jatkuvuus ja saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinta keskittyy ennakoiviin toimenpiteisiin, toimintojen suojaamiseen, negatiivisten vaikutusten rajoittamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Alla luetellut strategiset riskit koskevat Ramirent - konsernia ja ne voivat vaikuttaa myös yhtiön osakkeen arvoon. Muutokset asiakassektorien kysynnässä vaikuttavat Ramirentin liiketoimintaan ja yhtiön taloudelliseen asemaan. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi talouden sykleihin, asiakasyritysten strategioiden muutoksiin, tuotevaatimuksiin tai ympäristöasioihin. Ramirentin liiketoimintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat pääasialliset riskit liittyvät rakennustoimialan suhdanteiden vaihteluihin. Rahoitusmarkkinoiden tilanne voi rajoittaa rahoituksen saatavuutta uusille hankkeille ja hiljentää asuntoja toimitilamarkkinoita sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla, mikä voi vaikuttaa kielteisesti Ramirentin asiakkaisiin ja siten myös Ramirent-konserniin. Kiinteiden kustannusten korkea osuus tekee osaltaan mukautumisen markkinoiden kysynnän nopeisiin muutoksiin haasteelliseksi. Ramirent on onnistuneesti säilyttänyt hyvän kustannusten hallinnan toiminnoissaan. Ramirent pyrkii vähentämään liiallista riippuvuutta yksittäisestä toimialasta etsimällä uusia asiakasryhmiä rakennusalan ulkopuolelta ja tekemällä pidempiä sopimuksia. Ramirent toimii joustavasti tarjoamalla asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja: yleisiä vuokrauspalveluja yksittäisestä tuotteesta tietyn projektin koko kaluston hallintaan sekä tarjoamalla teknistä tukea ja paikallista läsnäoloa. Ramirent toimii lisäksi kustannustehokkaasti ja pyrkii näin varmistamaan kilpailukykynsä. Yhtiö on jatkanut kustannusrakenteen sopeuttamista ja liiketoimintamallin kehittämistä. Ramirent jatkaa panostuksia henkilöstön kouluttamisessa ja kehittää projektinhallinnan työkaluja, jotta projektit voidaan viedä läpi ammattimaisesti ja kustannustehokkaasti.

15 15 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Ramirent on kehittänyt erilaisia ennustamistyökaluja mahdollisten kysyntämuutosten ennakoimiseksi sekä kalustokapasiteetin ja hintatasojen suunnittelemiseksi. Yhtenäisen kalustorakenteen avulla pyritään optimoimaan käyttöastetta ja ylläpitämään hintatasoja. Ramirentin melko yhtenäinen kalustorakenne ja kaluston siirtäminen mahdollistaa reagoimisen kysynnän heikentymiseen, mutta ei kuitenkaan laajamittaiseen markkinoiden laskuun. Ramirent jatkaa kaluston kehittämistä kalustostrategiansa mukaisesti. Kalustostrategia on laadittu jokaiselle markkina-alueelle ja valikoiduille brändeille. Hajautetun organisaation ja Ramirentin yksiköiden itsenäisen luonteen johdosta Ramirentillä on suhteellisen korkea riippuvuus liiketoimintayksiköistä. Hajautettu päätöksenteko lisää väärinkäytösten riskiä. Liiketoiminnan hallinta tällaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi organisaation tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa täytäntöönpanoa liiketoimintayksiköissä olosuhteiden muuttuessa. Ramirentiin kohdistuu tiettyjä rahoitusriskejä, kuten valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit. Ramirentin rahoitusriskien hallinta pyrkii varmistamaan riittävän rahoituksen toiminnallisille tarpeille ja minimoimaan rahoituskulut sekä valuuttakurssien ja korkojen vaihtelun ja muiden rahoitusriskien vaikutuksen kustannustehokkaasti. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästi Ramirentin taloudelliseen tulokseen. Valuuttakurssien vaihtelun vaikutus käy ilmi, kun euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja taloudelliset tulokset muunnetaan euromääräisiksi. Luottoriskillä tarkoitetaan sen todennäköisyyttä, ettei asiakas täytä sitoumuksiaan Ramirentiä kohtaan. Ramirentin liiketoimintayksiköt vastaavat myyntitoimintaansa liittyvistä luottoriskeistä. Liiketoimintayksiköt arvioivat asiakkaidensa luottokelpoisuuden ottamalla huomioon asiakkaan taloudellisen aseman, aiemmat kokemukset ja muut asiaan vaikuttavat tekijät. Suurimmat riskit on kuvattu tarkemmin yhtiön tilinpäätöksessä KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ramirent tiedotti , että yhtiö on allekirjoittanut viiden vuoden yhteistyösopimuksen konevuokrauspalvelujen tarjoamisesta Caverionille Suomessa. Lisäksi Ramirent sai päätökseen ulkoistamissopimuksen YIT Kalusto Oy:n kanssa, joka kattaa kaluston, toiminnot ja henkilökunnan liittyen Caverionin toimintoihin Suomessa. Caverionin kalustonhallintaan liittyvien toimintojen liikevaihto Suomessa on noin 5 miljoonaa euroa ja se työllistää YIT Kalusto Oy:ssä 19 henkilöä, jotka siirtyvät Ramirentin palvelukseen kauppasopimuksen myötä. Yritysjärjestelyn aiesopimus julkaistiin ensimmäisen kerran RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2013 ENNALLAAN Ramirent odottaa että vuoden 2013 EBITA-liiketulos on hieman alle vuoden 2012 tason. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT Tämän katsauksen lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja joihin kuuluvat rajoituksetta lausumat yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksista, asiakastoimialojen kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta, yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta, säästötoimenpiteistä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta, vireillä olevien ja tulevien yrityshankintojen ja uudelleenjärjestelyjen menestyksellisyydestä, sekä lausumat, joita edeltävät sanat uskoo, odottaa, ennakoi, ennustaa ja vastaavat ilmaisut, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset voivat erota merkittävästi yhtiön tällä hetkellä odottamista tuloksista.

16 16 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TAULUKOT Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Siinä on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla lueteltujen FRS -standardimuutoksia. - IAS 19 (muutettu) Työsuhde-etuudet. Muutoksen seurauksena mahdollisuus ns. putkimenetelmän soveltamiseen etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa poistuu. Kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin. Muutoksen seurauksena takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi ja korkokulu ja varojen odotettu tuotto korvataan nettokorolla, joka määritetään käyttäen velvoitteen diskonttauksessa käytettyä korkoa. Konserni raportoi tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot työsuhde-etuuksissa ja nettokorot rahoituskuluissa. - IAS 19-muutokset vaativat vertailukauden oikaisua. Vaikutus vuoden 2012 avaavan taseen eläkevastuisiin on 3,7 miljoonaa euroa ja omaan pääomaan 2,8 miljoonaa euroa. Nettovaikutus vuoden 2012 tulokseen on 0,1 miljoonaa euroa ja muihin laajan tuloksen eriin 1,3 miljoonaa euroa. Vaikutus tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin konsernin tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman ja taseen vertailutietoihin esitetään alla olevassa taulukossa. IAS 19 -MUUTOKSEN VAIKUTUS VAIKUTUS TASEESEEN Eläkevelvoitteiden kasvu 3,7 5,3 Laskennallisten verosaamisten kasvu 1,0 1,2 Nettovaikutus omaan pääomaan 2,8 4,1 VAIKUTUS TULOSLASKELMAAN 1 12/2013 Työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen vähennys 0,2 Korkokulujen kasvu 0,1 Laskennallisten verojen vähennys 0,0 Vaikutus tilikauden tulokseen 0,1 - IAS 1 (muutettu) Tilinpäätöksen esittäminen. Muutoksen seurauksena muut laajan tuloksen erät ryhmitellään uudelleen luokiteltaviin eriin ja eriin, joita ei milloinkaan luokitella uudelleen. - IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Standardissa annetaan käyvälle arvolle täsmällinen määritelmä ja määrätään yhdet käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRSstandardeja. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. - IFRS 7 (muutettu) Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot rahoitusvarojen ja -velkojen netottaminen. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. - IAS 12 (muutettu) Tuloverot, laskennallisia veroja koskeva muutos. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. Konsolidoidut tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole ilmoitettu. Pyöristyksistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi erota yhteenlasketusta luvusta. Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

17 17 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ KONSERNIN TULOSLASKELMA 7 9/13 7 9/12 1 9/13 1 9/12 (EUR 1 000) 1 12/12 Tuotot vuokraustoiminnasta Tuotot liitännäispalveluista Koneiden ja laitteiden myyntituotot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Poistot ja arvonalentumiset LIIKETULOS (EBIT) Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA (EBT) Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille YHTEENSÄ Osakekohtainen tulos (EPS) EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimentamaton (EUR) 0,16 0,19 0,37 0,41 0,59 EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimennettu (EUR) 0,16 0,19 0,37 0,41 0,59 *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

18 18 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 7 9/13 7 9/12 1 9/13 1 9/ /12 (EUR 1 000) KATSAUSKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät: Erät joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Vakuutusmatemaattiset voitot/(tappiot) etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä Tuloverot 172 Yhteensä Erät jotka voidaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot Rahavirran suojaukset Voitoksi ja tappioksi luokiteltavien rahavirran suojausten osuus Osuus osakkuus- ja yhteisyrityksen muista laajan tuloksen eristä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Yhteensä MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ , KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille YHTEENSÄ *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä KONSERNIN TASE (EUR 1 000) VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Pitkäaikaiset lainasaamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT

19 19 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Verosaamiset Rahavarat ja muut rahoitusvarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ Myytävänä oleviksi luokitellut varat VARAT YHTEENSÄ (EUR 1 000) OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Määräysvallattomien omistajien osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Muut velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Verovelat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ Myytävänä oleviksi luokitellut velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

20 20 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Osakepääomrahasto Muuntoerot voittovarat SVOP- Kertyneet (EUR 1 000) OMA PÄÄOMA LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Arvonmuutosrahasto Oma pääoma yhteensä Muutetun IAS 19 -standardin vaikutus OMA PÄÄOMA Katsauskauden tulos Muut laajan tulokset erät KAUDEN LAAJA TULOS YH- TEENSÄ Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden hankinta Osingonjako LIIKETOIMET OMISTAJIEN KANSSA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Katsauskauden tulos Muut laajan tulokset erät KAUDEN LAAJA TULOS YH- TEENSÄ Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden hankinta Osingonjako LIIKETOIMET OMISTAJIEN KANSSA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Katsauskauden tulos Muut laajan tulokset erät KAUDEN LAAJA TULOS YH- TEENSÄ Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden luovutus Osingonjako LIIKETOIMET OMISTAJIEN KANSSA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu VAIHTELEVA MARKKINa- TILANNE

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu VAIHTELEVA MARKKINa- TILANNE Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2013 VAIHTELEVA MARKKINa- TILANNE 2 OSAVUOSIKATSAUS Q2 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013: VAIHTELEVA MARKKINATILANNE HUHTI-KESÄKUU 2013 PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja Yhtiökokous 2014 26.3.2014 Magnus Rosén, toimitusjohtaja @ Ramirent 2014 2013: Vahva rahavirtojen kasvu tuki vahvaa tasetta Liikevaihto oli 647,3 (714,1) milj. euroa, laskua 9,4 % EBITA 92,1 (100,6) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ Q2 Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q2 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014: UUSIA STRATEGISIA

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Kannattavuus parani, liikevaihto ennätystasolla

Kannattavuus parani, liikevaihto ennätystasolla Kannattavuus parani, liikevaihto ennätystasolla Esitys yhtiökokoukselle 2013 26.3.2013 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Vuoden 2012 Pääkohdat Liikevaihto kasvoi 714,1 (649,9) milj. euroon, kasvu 9,9 % ja 7,7

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 2011. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki

YHTIÖKOKOUS 2011. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki YHTIÖKOKOUS 2011 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 7.4.2011, Pörssisali, Helsinki TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän esityksen aikana esitetään useita tulevaisuuteen suunnattuja lausumia. Ne ovat lausumia,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2013: TALOUDELLINEN ASEMA PARANI

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Osavuosikatsaus 1 3/215 Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö Q1/215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR 169,2 (165,1) milj. EUR, kasvua 2,5 % ja 3,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 22,2 (25,3) milj. EUR tai 13,1 % (15,3 %) liikevaihdosta ja uudelleenorganisointikulut 20,4 milj. EUR 14,2 (24,8) milj.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi vaihtelevassa markkinatilanteessa, kannattavuuteen kohdistuu edelleen painetta

Liikevaihto kasvoi vaihtelevassa markkinatilanteessa, kannattavuuteen kohdistuu edelleen painetta Osavuosikatsaus tammi syyskuu Liikevaihto kasvoi vaihtelevassa markkinatilanteessa, kannattavuuteen kohdistuu edelleen painetta 4.11. MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA JONAS SÖDERKVIST, TALOUSJOHTAJA JA EVP

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELE- VASSA MARKKINATILANTEESSA, KANNATTAVUUTEEN KOHDISTUU EDELLEEN PAINETTA

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELE- VASSA MARKKINATILANTEESSA, KANNATTAVUUTEEN KOHDISTUU EDELLEEN PAINETTA Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELE- VASSA MARKKINATILANTEESSA, KANNATTAVUUTEEN KOHDISTUU EDELLEEN PAINETTA RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS Q3 2015: LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELEVASSA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2012 15.2.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 24.4.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017 Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 25.10.2017 1 Sisällysluettelo 1.Keskeistä kolmannella neljänneksellä 2.Taloudellinen kehitys

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.7.2014 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q1 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi Maaliskuu 2010 www.ramirent.com RAMIRENTIN TAMMI MAALISKUU 2010 TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE Tiedotusvälineille ja analyytikoille järjestetään englanninkielinen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q2 1.1. 3.6.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus 2 28.7.216 Osavuosikatsaus Q2 216 Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja suunnitteilla suuria

Lisätiedot