Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2013 VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA

2 2 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2013: VAHVA RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA HEINÄ-SYYSKUU 2013 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 166,2 (185,9) miljoonaa euroa, laskua 10,6 % ( 8,7 % vertailukelpoisella valuuttakursseilla laskettuna); oikaistuna siirretyillä tai myydyillä liiketoiminnoilla, liikevaihto laski 3,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna - EBITA 1) 25,9 (31,8) miljoonaa euroa eli 15,6 % (17,1 %) liikevaihdosta - EBITA 1) ilman kertaluonteisia eriä 2) 29,3 (31,8) miljoonaa euroa eli 17,6 % (17,1 %) liikevaihdosta - Kertaluonteiset erät sisältävät 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin myynnistä ja 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa - Rahavirta investointien jälkeen 34,4 (23,7) miljoonaa euroa RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2013 ENNALLAAN Ramirent odottaa että vuoden 2013 EBITA-liiketulos on hieman alle vuoden 2012 tason. TAMMI-SYYSKUU 2013 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 479,8 (519,9) miljoonaa euroa, laskua 7,7 % ( 7,8 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna); oikaistuna siirretyillä tai myydyillä liiketoiminnoilla, liikevaihto laski 4,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna - EBITA 1) 71,2 (70,9) miljoonaa euroa eli 14,8 % (13,6 %) liikevaihdosta - EBITA 1) ilman kertaluonteisia eriä 3) oli 64,4 (70,9) miljoonaa euroa eli 13,4 % (13,6 %) liikevaihdosta - Katsauskauden tulos 40,1 (43,8) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,37 (0,41) euroa - Bruttoinvestoinnit 91,9 (87,2) miljoonaa euroa - Rahavirta investointien jälkeen 48,2 (37,3) miljoonaa euroa - Nettovelka/EBITDA 1,1x (1,2x) Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12* Muutos 1 12/12* Liikevaihto 166,2 185,9 10,6 % 479,8 519,9 7,7 % 714,1 Käyttökate (EBITDA) 52,0 60,3 13,9 % 148,8 153,8 3,2 % 210,5 Osuus liikevaihdosta, % 31,3 % 32,5 % 31,0 % 29,6 % 29,5 % EBITA-liiketulos 1) 25,9 31,8 18,3 % 71,2 70,9 0,4 % 100,6 Osuus liikevaihdosta, % 15,6 % 17,1 % 14,8 % 13,6 % 14,1 % Liiketulos (EBIT) 24,3 29,7 18,2 % 63,3 64,8 2,3 % 92,5 Osuus liikevaihdosta, % 14,6 % 16,0 % 13,2 % 12,5 % 13,0 % Tulos ennen veroja (EBT) 20,6 27,9 26,3 % 51,0 58,6 12,9 % 83,0 Osuus liikevaihdosta, % 12,4 % 15,0 % 10,6 % 11,3 % 11,6 % Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, EUR 0,16 0,19 19,9 % 0,37 0,41 8,4 % 0,59 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 29,5 27,6 7,0 % 91,9 87,2 5,4 % 124,0 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 17,8 % 14,8 % 19,2 % 16,8 % 17,4 % Rahavirta investointien jälkeen 34,4 23,7 45,3 % 48,2 37,3 29,1 % 54,2 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 604,1 605,1 0,0 % 604,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4) 17,5 % 19,5 % 18,9 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 4) 16,9 % 18,7 % 18,6 % Nettovelka 230,3 256,0 10,0 % 239,4 Nettovelka/EBITDA 1,1x 1,2x 1,1x Nettovelkaantumisaste, % 63,9 % 73,8 % 65,8 % Omavaraisuusaste, % 45,2 % 41,5 % 43,7 % Henkilöstö kauden lopussa ,4 % ) Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 2) Kertaluonteiset erät sisältävät 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin myynnistä ja 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa. 3) Kertaluonteiset erät sisältävät verottoman 10,1 miljoonan euron suuruisen myyntivoiton liittyen Fortrentin perustamiseen, 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin myynnistä ja 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa. 4) Tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.*muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MAGNUS ROSÉN, RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA: Liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 3,3 %, kun oikaistaan Fortrentiin siirrettyillä liiketoiminnoilla Venäjällä ja Ukrainassa sekä Unkarin liiketoiminnan myynnillä. Rakennussektorin heikompi kysyntä kolmannella neljänneksellä vaikutti konevuokrauspalveluiden kysyntään Pohjoismaissa, poislukien Tanska, jossa aktiviteetti piristyi hieman. Teollisuudessa kysyntätilanne oli suhteellisen aktiivinen Pohjoismaisilla markkinoilla. Europe East nautti suotuisasta markkinatilanteesta, joka heijastui hyvänä konevuokrauspalvelujen kysyntänä. Fortrentin liiketoimintojen integrointi eteni suunnitelmien mukaan. Markkinatilanne säilyi heikkona Europe Central segmentissä ja olemme jatkaneet toimintojen sopeuttamista alhaisempaan kysyntätilanteeseen. Ramirent-konsernin EBITA liiketulosprosentti ilman kertaluonteisia eriä parani 17,6 %:iin (17,1 %) liikevaihdosta. Suomi, ja Norja olivat parhaiten menestyneet maat. Tammi syyskuun rahavirta oli vahva ja kasvoi 29,1 % huolimatta korkeammista investoinneista. Taloudellinen asemamme vahvistui edelleen kolmannella neljänneksellä. Kannattavuus oli odotuksiemme mukainen kaikissa segmenteissä paitsi Tanskassa, jossa olemme aloittaneet toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi. Katsauskauden aikana saimme päätökseen Unkarin liiketoimintojen myynnin, joka on linjassa strategiamme kanssa keskittyä ydinmarkkinoillemme Itämeren alueelle. Nämä ydinmarkkinat tarjoavat meille parempia kasvumahdollisuuksia. Lyhyen aikavälin näkymät ovat edelleen epävarmat. Ramirent on kuitenkin hyvin asemoitunut hallitsemaan muutokset markkinatilanteessa. Samanaikaisesti, jatkamme Ramirent-toimintamallin kehittämistä parempien synergiahyötyjen saavuttamiseksi koko konsernissa. Kehitämme jatkuvasti arvolupaustamme sekä asiakashallintaamme, jotta voimme parantaa asiakaskokemusta kaikilla asiakassektoreilla. Näin vahvistamme pitkän aikavälin kilpailukykyämme. Olemme lisäksi lisänneet panostustamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. MARKKINATILANNE TAMMI SYYSKUU 2013 Konevuokrauspalveluiden kysyntään vaikutti rakennussektorin heikompi kysyntä vuoden kolmannella neljänneksellä. Ruotsissa konevuokrauspalveluiden kysyntä on elpynyt asteittain vuoden aikana rakentamisen aktiviteetin noustessa. Norjassa rakentamisen korkea aktiviteetti näytti merkkejä heikentymisestä kolmannella neljänneksellä. Öljy- ja kaasuteollisuudessa kysyntä säilyi vahvana. Suomessa rakentamisen aktiviteetti heikkeni verrattuna edellisvuoteen kun taas teollisuudessa markkinatilanne pysyi vakaana. Markkinatilanne jatkoi elpymistään Tanskassa kolmannella neljänneksellä. Konevuokrauspalveluiden kysyntä pysyi heikkona Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Baltian maissa kysyntää tuki rakentamisen ja energiasektorin hyvä aktiviteetti. LIIKEVAIHTO 7 9/2013 Ramirent konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 10,6 % ja oli 166,2 (185,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto laski 8,7 % vuoden kolmannella neljänneksellä. Konsernin oikaistu liikevaihdon lasku neljänneksellä ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa sekä ilman Unkarin liiketoimintaa oli vertailukelposilla valuuttakursseilla 3,3 %. Liikevaihto kasvoi Tanskassa 3,9 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Liikevaihto laski Suomessa 7,1 %, Ruotsissa 3,6 %, Norjassa 12,8 % ja Europe Central segmentissä 5,8 %. Europe East segmentissä liikevaihto laski 47,6 %, mutta oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa oli 7,0 %. 1 9/2013 Konsernin tammi syyskuun liikevaihto laski 7,7 % ja oli 479,8 (519,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna, konsernin liikevaihto laski 7,8 % tammi syyskuussa. Konsernin oikaistu liikevaihdon lasku ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa sekä ilman Unkarin liiketoimintaa oli vertailukelposilla valuuttakursseilla 4,0 %. Tammi syyskuussa 2013, liikevaihto kasvoi Ruotsissa 1,6 %. Liikevaihto laski Suomessa 9,2 %, Norjassa 8,3 %, Tanskassa 1,0 % ja Europe Central segmentissä 9,6 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna. Europe East segmentissä liikevaihto laski 41,0 % ja liikevaihdon kasvu oikaistuna

4 4 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Fortrentiin siirretyillä toiminnoilla Venäjällä ja Ukrainassa oli 3,5 %. Ruotsin osuus konsernin liikevaihdosta oli 32,1 % (29,0 %), Suomen osuus 23,5 % (23,8 %), Norjan osuus 23,4 % (23,4 %), Tanskan osuus 6,7 % (6,2 %), Europe East segmentin osuus 5,6 % (8,8 %) ja Europe Central segmentin osuus 8,7 % (8,9 %). Segmenttikohtainen liikevaihdon kehitys oli seuraava: LIIKEVAIHTO 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 SUOMI 41,8 45,0 7,1 % 113,3 124,8 9,2 % 166,5 RUOTSI 51,1 53,0 3,6 % 154,5 152,1 1,6 % 209,9 NORJA 35,9 41,1 12,8 % 112,8 123,0 8,3 % 174,0 TANSKA 11,9 11,4 3,9 % 32,1 32,4 1,0 % 44,7 EUROPE EAST 9,8 18,8 47,6 % 1) 27,1 45,9 41,0 % 1) 63,3 EUROPE CENTRAL 16,9 17,9 5,8 % 2) 42,0 46,4 9,6 % 2) 62,7 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 1,2 1,4 2,0 4,7 7,1 Liikevaihto, yhteensä 166,2 185,9 10,6 % 479,8 519,9 7,7 % 714,1 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli heinä syyskuussa ,0 % ja tammi syyskuussa ,5 %. 2) Oikaistu liikevaihdon lasku ilman Unkarin liiketoimintaa oli heinä-syyskuussa ,6 % ja tammi-syyskuussa ,1 %. TULOS 7 9/2013 Ramirent konsernin heinä syyskuun 2013 käyttökate (EBITDA) laski 13,9 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 52,0 (60,3) miljoonaa euroa. EBITDA-marginaali laski ja oli 31,3 % (32,5 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos sisältää kertaluonteiset erät, jotka ovat 1,9 miljoonan euron tappio Unkarin myynnistä sekä 1,5 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa. Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutokset olivat 0,3 ( 2,4) miljoonaa euroa. Poistot laskivat ja olivat 27,6 (30,6) miljoonaa euroa. Heinä syyskuun EBITA oli 25,9 (31,8) miljoonaa euroa eli 15,6 % (17,1 %) liikevaihdosta. EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 29,3 (31,8) miljoonaa euroa eli 17,6 % (17,1 %) liikevaihdosta. Heinä syyskuun liiketulos (EBIT) oli 24,3 (29,7) miljoonaa euroa eli 14,6 % (16,0 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 3,7 ( 1,8) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 0,5 (1,0) miljoonaa euroa. 1 9/2013 Ramirent konsernin tammi syyskuun käyttökate (EBITDA) oli 148,8 (153,8) miljoonaa euroa. EBITDA-marginaali parani ja oli 31,0 % (29,6 %). Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutos olivat 3,2 ( 5,1) miljoonaa euroa. Poistot laskivat edellisvuoden tasolta ja olivat 85,5 (89,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos sisältää 10,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton yhteisyritys Fortrentin muodostamisesta, joka on kirjattu vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Lisäksi Ramirent kirjasi 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion Unkarin liikearvosta vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle kirjattiin 1,9 miljoonan euron tappio Unkarin myynnistä sekä 1,5 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa. Tammi syyskuun EBITA kasvoi ja oli 71,2 (70,9) miljoonaa euroa. EBITA liiketulosprosentti parani ja oli 14,8 % (13,6 %). EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 64,4 (70,9) miljoonaa euroa eli 13,4 % (13,6 %) liikevaihdosta.

5 5 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Tammi syyskuun EBIT oli 63,3 (64,8) miljoonaa euroa eli 13,2 % (12,5 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 12,3 ( 6,2) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 2,5 (2,5) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja laski edellisvuoteen verrattuna ja oli 51,0 (58,6) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 10,9 ( 14,7) miljoonaa euroa. Konsernin efektiivinen tuloveroprosentti oli 21,4 % (25,2 %) tammi syyskuussa Tuloveroihin vaikutti positiivisesti Ruotsin yritysverokannan lasku 26,3 %:sta 22,0 %:iin vuoden 2013 alusta lähtien. Tammi syyskuun katsauskauden tulos laski 8,5 % ja oli 40,1 (43,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) heikkeni 8,4 % ja oli 0,37 (0,41) euroa. Rullaava 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 17,5 % (19,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 16,9 % (18,7 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,35 (3,22) euroa katsauskauden lopussa. Segmenttikohtaiset liiketulos- ja liiketulosprosentit on esitetty alla: EBIT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 *Oikaistu 1 9/12 Muutos *Oikaistu 1 12/12 SUOMI 9,9 10,9 8,9 % 18,8 22,9 18,0 % 30,2 Osuus liikevaihdosta, % 23,8 % 24,2 % 16,6 % 18,4 % 18,2 % RUOTSI 7,9 8,7 8,9 % 23,5 23,8 1,2 % 33,3 Osuus liikevaihdosta, % 15,5 % 16,4 % 15,2 % 15,7 % 15,9 % NORJA 5,7 6,4 10,3 % 17,4 15,7 10,9 % 22,2 Osuus liikevaihdosta, % 16,0 % 15,6 % 15,5 % 12,8 % 12,8 % TANSKA 2,1 1) 0,8 n/a 3,6 1) 0,8 n/a 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 17,4 % 1) 6,8 % 11,1 % 1) 2,4 % 3,6 % EUROPE EAST 3,5 4,4 21,1 % 14,5 2) 5,9 143,6 % 10,9 Osuus liikevaihdosta, % 35,3 % 23,4 % 53,4 % 2) 12,9 % 17,3 % EUROPE CENTRAL 1,2 3) 0,4 232,7 % 3,7 3,4) 1,7 115,7 % 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 7,1 % 3) 2,0 % 8,9 % 3,4) 3,7 % 2,5 % Segmenteille kohdistamattomat erät 1,9 1,8 3,6 2,7 4,2 KONSERNIN LIIKETULOS 24,3 29,7 18,2 % 63,3 64,8 2,3 % 92,5 Osuus liikevaihdosta, % 14,6 % 16,0 % 13,2 % 12,5 % 13,0 % 1) Vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle kirjattiin 1,5 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelykustannuksista. 2) Veroton myyntivoitto 10,1 miljoonan euroa, liittyen Fortrentin yritysjärjestelyyn on kirjattu Europe East segmentille vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. 3) Unkarin myynnin tappio, 1,9 miljoonaa euroa, kirjattiin vuoden 2013 kolmannelle neljännekselle. 4) Unkarin heikon markkinatilanteen johdosta vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle kirjattiin 2,9 miljoonan euron liikearvonalentumistappio. *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä. INVESTOINNIT JA RAHAVIRTA 7 9/2013 Ramirent konsernin heinä syyskuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 29,5 (27,6) miljoonaa euroa. Yritysostoja ei tehty vuoden kolmannella neljänneksellä. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 28,0 (25,3) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen poistot olivat 26,0 (28,6) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 5,7 (6,3) miljoonaa euroa. Tästä vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 5,6 (5,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 57,2 (44,5) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä, mistä nettokäyttöpääoman muutos oli 5,6 ( 12,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 22,8 ( 20,8) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 34,4 (23,7) miljoonaa euroa. 1 9/2013 Ramirent konsernin tammi syyskuun 2013 bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 91,9

6 6 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ (87,2) miljoonaa euroa, joista 0,0 (16,6) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 85,3 (67,2) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen poistot olivat 77,6 (82,9) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 17,7 (20,3) miljoonaa euroa, josta vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 17,5 (19,5) miljoonaa euroa. Myytyjen pitkäaikaisten varojen tasearvo oli 8,0 miljoonaa euroa, joka kohdistuu kokonaisuudessaan vuokrakoneisiin ja laitteisiin. Konsernin tammi syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 126,8 (120,0) miljoonaa euroa, mistä nettokäyttöpääoman muutos oli 9,0 ( 24,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 78,6 ( 82,6) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 48,2 (37,3) miljoonaa euroa. Investointisitoumuksien määrä oli yhteensä 7,2 (8,4) miljoonaa euroa kolmannen neljänneksen lopussa. Ramirent maksoi osakkeenomistajille osinkoja yhteensä 36,6 (30,1) miljoonaa euroa huhtikuussa RAHOITUS Syyskuun lopussa korollinen vieras pääoma oli 243,4 (258,2) miljoonaa euroa. Nettovelan määrä oli 230,3 (256,0) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste laski 63,9 %:iin (73,8 %). Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,1x (1,2x) syyskuun lopussa, joka on selvästi alle pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen 1,6x (jokaisen tilikauden lopussa). Ramirent laski liikkeelle 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja se erääntyy Lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 4,375 %. Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 208,6 (134,2) miljoonan euron arvosta syyskuun lopussa Lainasalkun keskimääräinen korko oli 3,9 % (2,8 %) syyskuun lopussa Taseen loppusumma oli 797,7 (836,4), josta aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 436,0 (481,5) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 360,7 (346,9) miljoonaa euroa ja konsernin omavaraisuusaste oli 45,2 % (41,5 %). Katsauskauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 91,6 (108,5) miljoonaa euroa, joista 1,3 (5,0) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakalustoon. HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET Henkilöstö Henkilöstö Toimipisteet Toimipisteet SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA EUROPE EAST EUROPE CENTRAL Konsernihallinto YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN, YRITYSOSTOT JA YRITYSMYYNNIT Ramirentin tytäryhtiö, Ramirent Finland Oy solmi yhteistyösopimuksen Doka GmbH:n tytäryhtiön Doka Finland Oy:n kanssa koskien muottien vuokrauspalveluja. Yhteistyösopimuksen mukaan tulevissa Ramirentin projekteissa muotit tarjoaa Doka ja Ramirent lopettaa oman vuokraustoiminnan liittyen järjestelmäseinä- ja holvimuotteihin sekä lämmitettäviin suurmuotteihin Suomessa. Ramirent sai päätökseen Unkarin liiketoimintojen myynnin pääomasijoitusyhtiö Danube SCA Sicar:lle Järjestely sisältää koko Unkarin liiketoiminnan, jonka ennustettu liikevaihto vuodelle 2013 on

7 7 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ 7 miljoonaa euroa. Liiketoimintaan kuuluu 83 työntekijää ja 13 toimipistettä. Suomessa tytäryhtiö Rami-Cranes Oy sulautettiin Ramirent Finland Oy:hyn MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA Ruotsissa tytäryhtiö Consensus Entreprenad AB sulautettiin Ramirent AB:hen ja TLM Ställningar AB Ramirent AB:hen SUOMI AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 41,8 45,0 7,1 % 113,3 124,8 9,2 % 166,5 EBIT 9,9 10,9 8,9 % 18,8 22,9 18,0 % 30,2 Liiketulos, % 23,8 % 24,2 % 16,6 % 18,4 % 18,2 % Investoinnit 7,4 6,0 23,2 % 21,9 14,9 47,5 % 25,7 Henkilöstö ,6 % ,6 % 572 Toimipisteet ,9 % ,9 % 76 Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Suomessa laski 7,1 % 41,8 (45,0) miljoonaan euroon. Konevuokrauspalvelujen kysyntä oli hyvällä tasolla poislukien sykliset tuoteryhmät, jotka kärsivät rakentamisen heikommasta aktiviteetista. Konevuokrauspalvelujen kysyntä pysyi suhteellisen vakaana Eteläja Keski-Suomessa. Markkinatilanne rakentamisessa ja teollisuudessa heikkeni Länsi-Suomessa. Markkinoiden aktiviteetti pysyi alhaisella tasolla Pohjois- Suomessa, jossa teollisuuden projekteja on lykätty. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Suomessa laski 9,2 % ja oli 113,3 (124,8) miljoonaa euroa. Vertailuvuoden liikevaihtoon sisältyi suuria projekteja, jotka ovat nyt päättyneet. Yleinen markkinatilanne rakentamisen toimialalla laski verrattuna edellisvuoteen. Konevuokrauspalveluiden kysyntää tuki teollisuussektori, tosin aktiviteetti ei ollut kovin korkealla tasolla. Kannattavuus 7 9/2013 Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) laski 8,9 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 9,9 (10,9) miljoonaa euroa. Heinä syyskuun liiketulosprosentti oli 23,8 % (24,2 %). Liiketulosprosentti oli vahvalla tasolla Ramirentin toteutettaessa tiukkaa kustannusten hallintaa sekä hintojen puolustamista vaikeasta hinnoittelutilanteesta huolimatta. Positiivisia tuloksia on myös saavutettu jatkuvan liiketoiminnan tehokkuuden parantamisen ja alentuneiden kiinteiden kustannusten ansiosta. Kapasiteetin käyttöasteet pysyivät hyvällä tasolla neljänneksen aikana. 1 9/2013 Tammi syyskuun liiketulos (EBIT) laski 18,0 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 18,8 (22,9) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun liiketulosprosentti oli 16,6 % (18,4 %). Alhaisemmat volyymit ja heikentynyt kysyntä rakentamisessa painoivat kannattavuutta. Markkinoiden näkymät 2013 Rakennusteollisuuden (RT) lokakuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrän Suomessa odotetaan laskevan 3,0 % vuonna Sekä asuntorakentamisen että toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan asunto- ja toimitilarakentamisen sektoreilla. Markkinatilanteen arvioidaan heikkenevän infrarakentamisessa.

8 8 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RUOTSI AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 51,1 53,0 3,6 % 154,5 152,1 1,6 % 209,9 EBIT 7,9 8,7 8,9 % 23,5 23,8 1,2 % 33,3 Liiketulos, % 15,5 % 16,4 % 15,2 % 15,7 % 15,9 % Investoinnit 7,6 6,1 25,8 % 26,8 39,0 31,4 % 45,5 Henkilöstö ,1 % ,1 % 677 Toimipisteet ,7 % ,7 % 79 *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin liikevaihto Ruotsissa laski kolmannella neljänneksellä 3,6 % ja oli 51,1 (53,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 1,0 %. Hyvä rakentamisen aktiviteetti tuki konevuokrauspalveluiden kysyntää pääkaupunkiseudulla. Suurten rakennusprojektien vähäinen määrä piti markkinakysynnän alhaisena ja lisäsi kilpailua Etelä-Ruotsissa. Neljänneksen aikana markkinatilanne heikkeni hieman Länsi-Ruotsissa. Teollisuuden suotuinen kysyntätilanne tuki kysyntää Pohjois-Ruotsissa. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Ruotsissa kasvoi 1,6 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 154,5 (152,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 0,2 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi hieman rakentamisen sektorin markkinatilanteen parannuttua vuoden aikana. Markkinoiden aktiviteetti teollisuudessa oli hyvällä tasolla. Kannattavuus 7 9/2013 Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) laski 8,9 % edellisvuodesta ja oli 7,9 (8,7) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen liiketulosprosentti laski hieman ja oli 15,5 % (16,4 %). Ramirent jatkoi neljänneksen aikana tiukkaa kustannusten hallintaa ja hintakuria. 1 9/2013 Tammi syyskuun liiketulos (EBIT) laski 1,2 % ja oli 23,5 (23,8) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 15,2 % (15,7 %) tammi syyskuussa. Liiketulos (EBIT) pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla vakaan kapasiteetin käyttöasteen ja hintatason ansiosta. Markkinoiden näkymät 2013 Ruotsin rakennusteollisuuden (BI) lokakuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan laskevan 1,0 % vuonna Asuntorakentamisen odotetaan kasvavan edellisvuoden tasolta. Toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna 2013, kun taas korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan kaikilla rakentamisen sektoreilla vuonna NORJA AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 35,9 41,1 12,8 % 112,8 123,0 8,3 % 174,0 EBIT 5,7 6,4 10,3 % 17,4 15,7 10,9 % 22,2 Liiketulos, % 16,0 % 15,6 % 15,5 % 12,8 % 12,8 % Investoinnit 8,4 11,7 27,8 % 25,4 19,7 29,0 % 33,6 Henkilöstö ,8 % ,8 % 467 Toimipisteet *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

9 9 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin heinä syyskuun liikevaihto Norjassa laski 12,8 % ja oli 35,9 (41,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 6,2 %. Liikevaihtoon vaikutti keskittyminen kannattavuuteen ja alhaisempi käytettyjen koneiden ja laitteiden myynti verrattuna edellisvuoteen. Konevuokrauspalvelujen kysyntä oli hyvällä tasolla Luoteis- ja Itä-Norjassa. Rakentamisen alhainen aktiviteetti jatkui Etelä-Norjassa. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Norjassa laski 8,3 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 112,8 (123,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 6,5 %. Liikevaihtoon vaikuttivat keskittyminen kannattavuuteen ja alhaisempi käytettyjen koneiden ja laitteiden myynti verrattuna edellisvuoteen. Kysyntä rakentamisen sektorilla sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa jatkui suotuisana tammi syyskuussa. Kannattavuus 7 9/2013 Ramirentin kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) laski 10,3 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 5,7 (6,4) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti parani 16,0 %:iin (15,6 %) liikevaihdosta. Kannattavuus parani kohonneen toiminnan tehokkuuden sekä hyvän kapasiteetin käyttöasteen että kustannusten hallinnan johdosta. Hintataso pysyi vakaana kolmannella neljänneksellä. 1 9/2013 Tammi syyskuun liiketulos (EBIT) kasvoi 10,9 % ja oli 17,4 (15,7) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti parani ja oli 15,5 % (12,8 %) tammi syyskuussa. Kannattavuus vahvistui konevuokrauspalveluiden hyvän kysynnän ja tiukan kustannusten hallinnan seurauksena. Markkinoiden näkymät 2013 Norjan rakennusmarkkinoiden kasvun arvioidaan hidastuvan hieman vuonna Prognosesenteret tutkimuslaitoksen lokakuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrä kasvaa Norjassa 3,9 % vuonna Markkinoiden aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti asuntoja infrarakentamisessa. Myös korjausrakentamisen määrä on kasvussa, tosin kasvuvauhti on hitaampaa kuin uudisrakentamisessa. Kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä öljy- ja kaasuteollisuudessa. TANSKA AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 11,9 11,4 3,9 % 32,1 32,4 1,0 % 44,7 EBIT 2,1 1) 0,8 n/a 3,6 1) 0,8 n/a 1,6 Liiketulos, % 17,4 % 1) 6,8 % 11,1 % 1) 2,4 % 3,6 % Investoinnit 1,3 0,6 121,5 % 4,7 1,3 250,3 % 2,0 Henkilöstö ,2 % ,2 % 192 Toimipisteet ,8 % ,8 % 19 1) EBIT ilman kertaluonteisia eriä oli 0,6 (0,8) miljoonaa euroa eli 4,8 % (6,8 %) liikevaihdosta heinä syyskuussa 2013 ja 2,1 (0,8) miljoonaa euroa eli 6,5 % (2,4 %) liikevaihdosta tammi syyskuussa Kertaluonteiset erät sisältävät 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Tanskassa kasvoi 3,9 % oli 11,9 (11,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 4,1 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä Tanskassa parani hieman vuoden kolmannella neljänneksellä asteittain kohonneen rakentamisen aktiviteetin seurauksesta. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Tanskassa oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 32,1 (32,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 0,7 %. Vuosi alkoi heikosti, mutta markkinakysyntä elpyi lähestyttäessä katsauskauden loppua.

10 10 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Kannattavuus 7 9/2013 Liiketulos (EBIT) laski kolmannella neljänneksellä 2,1 (0,8) miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti oli selvästi alle edellisvuoden tason ja oli 17,4 % (6,8 %). Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) sisältää 1,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset liittyen toimiin Tanskan kiinteiden kustannusten alentamiseksi ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Liiketulos (EBIT) ilman uudelleenjärjestelykustannuksia oli 0,6 (0,8) miljoonaa euroa eli 4,8 % (6,8 %) liikevaihdosta. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liiketulos (EBIT) Tanskassa oli negatiivinen ja oli 3,6 (0,8) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun liiketulosprosentti oli 11,1 % (2,4 %). Liiketulos (EBIT) ilman uudelleenjärjestelykustannuksia oli 2,1 (0,8) miljoonaa euroa eli 6,5 % (2,4 %) liikevaihdosta. Suurimmat syyt alhaiseen kannattavuuteen olivat heikko kysyntä rakentamisessa, uudelleenjärjestelykustannukset ja alhaisempi kapasiteetin käyttöaste verrattuna edelliseen vuoteen. Hintataso on parantunut tammi syyskuussa verrattuna edellisvuoteen. Markkinoiden näkymät 2013 Tanskan rakennusmarkkinat alkoivat hitaasti toipua kolmannen neljänneksen aikana. Tanskan rakennusteollisuuden mukaan rakentamisen markkinoiden ennustetaan laskevan 0,8 % vuonna Kysynnän odotetaan kasvavan korjausrakentamisessa. Asuntorakentamisen odotetaan pysyvän alhaisella tasolla vuonna Toimitilarakentamisen ennustetaan laskevan tänä vuonna. EUROPE EAST - Baltian maat ja Fortrent, yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 9,8 18,8 47,6 % 1) 27,1 45,9 41,0 % 1) 63,3 EBIT 3,5 4,4 21,1 % 14,5 2) 5,9 143,6 % 10,9 Liiketulos, % 35,3 % 23,4 % 53,4 % 2) 12,9 % 17,3 % Investoinnit 2,5 2,6 3,2 % 6,9 7,2 4,1 % 9,8 Henkilöstö ,2 % ,2 % 443 Toimipisteet ,9 % ,9 % 62 1) Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli heinä-syyskuussa ,0 % ja tammi-syyskuussa ,5 %. 2) Segmentin liiketulos (EBIT) ilman 10,1 miljoonan verotonta myyntivoittoa oli 4,5 (5,9) miljoonaa euroa eli 16,1 % (12,9 %) liikevaihdosta. Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Europe East -segmentissä laski 47,6 % ja oli 9,8 (18,8) miljoonaan euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 47,5 %. Oikaistu liikevaihdon kasvu ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa (alkaen ) oli kolmannella neljänneksellä 7,0 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla Baltian maissa. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Europe East segmentissä laski 41,0 % ja oli 27,1 (45,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 40,8 %. Alkaen Venäjän ja Ukrainan liikevaihto ei sisältynyt Ramirent konsernin liikevaihtoon. Oikaistu liikevaihdon kasvu tammi syyskuussa ilman Fortrentiin siirrettyjä toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa oli 3,5 %. Kannattavuus 7 9/2013 Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) Europe East segmentissä laski edellisvuodesta ja oli 3,5 (4,4) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen liiketulosprosentti oli 35,3 % (23,4 %) liikevaihdosta. Liiketulosprosentti vahvistui Baltian parantuneen kapasiteetin käyttöasteen seurauksena kolmannella neljänneksellä. Kiinteät kustannukset ovat pysyneet hallinnassa ja hintataso on säilynyt vakaana Baltian maissa.

11 11 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ 1 9/2013 Tammi syyskuun liiketulos (EBIT) Europe East segmentissä kasvoi vertailuvuodesta ja oli 14,5 (5,9) miljoonaa euroa. Liiketulos (EBIT) sisältää 10,1 miljoonan euron suuruisen myyntivoiton liittyen Fortrentin muodostamiseen. Liiketulos (EBIT) ilman myyntivoittoa oli 4,5 (5,9) miljoonaa euroa eli 16,1 % (12,9 %) liikevaihdosta. Kannattavuus vahvistui pääosin Baltian maiden elpyneen kysynnän ansiosta. Ramirentin osuus (50 %) Fortrentin katsauskauden tuloksesta sisällytettiin Europe East segmentin liiketulokseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Markkinoiden näkymät 2013 Baltian maissa markkinatilanteen odotetaan pysyvän hyvänä. Baltian rakennusmarkkinoiden toipumisen ennustetaan jatkuvan vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Euroconstructin kesäkuun 2013 ennusteen mukaan rakentamisen määrän Baltiassa odotetaan kasvavan maltillisesti eli noin 2 4 % vuonna FORTRENT - YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UKRAINASSA (Sulkeissa olevat luvut ovat Pro forma lukuja edellisvuodelta.) Fortrent-konsernin liikevaihto heinä syyskuussa oli 13,4 (14,7) miljoonaa euroa, jossa on laskua 8,8 % verrattuna edellisvuoteen. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 5,6 % kolmannella neljänneksellä. Fortrent-konsernin liikevaihto oli 29,3 (30,8) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 4,9 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 2,1 %. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 2,1 (2,0) miljoonaa euroa eli 15,7 % (13,6 %) liikevaihdosta ja katsauskauden tulos oli 1,0 (0,1) miljoonaa euroa. Fortrentin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos parani selvästi verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Molempien yhtiöiden kaikki yksiköt on yhdistetty ja yhteisten toimintatapojen käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaan. EBITA-liiketulos oli 1,9 (2,7) miljoonaa euroa eli 6,5 % (8,8 %) Katsauskauden tulos oli 1,0 ( 0,6) miljoonaa euroa. Rakentamisen aktiviteetti Venäjällä ei ole kasvanut odotuksien mukaan, poislukien Moskovan alue ja energiateollisuuden projektit. Markkinatilanne infrarakentamisessa on säilynyt suhteellisen heikkona. Markkinoiden aktiviteetti heikentyi asunto- ja toimitilarakentamisessa kolmannen neljänneksen aikana. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Cramo maksoi Ramirentille noin 9,2 miljoonaa euron käteissuorituksen saavuttaakseen yhtäläisen omistusosuuden yhteisyrityksessä. Yritysjärjestelystä seurannut 10,1 miljoonan euron myyntivoitto on kirjattu Europe East - segmentin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Markkinoiden näkymät 2013 Markkinanäkymät Venäjällä ovat pidemmällä aikavälillä myönteiset, mutta Venäjän talouskasvun hidastuminen vaikuttaa myös rakentamisen sektoriin. Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen arvioidaan kasvavan Venäjällä 3 % vuonna Kone- ja laitevuokrauksen odotetaan kasvavan rakentamista nopeammin. Ukrainassa markkinatilanne on edelleen haastava. EUROPE CENTRAL Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari AVAINLUVUT 7 9/13 7 9/12 Muutos 1 9/13 1 9/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 16,9 17,9 5,8 % 1) 42,0 46,4 9,6 % 1) 62,7 EBIT 1,2 2) 0,4 232,7 % 3,7 2) 1,7 115,7 % 1,6 Liiketulos, % 7,1 % 2) 2,0 % 8,9 % 2) 3,7 % 2,5 % Investoinnit 2,5 1,6 54,2 % 4,9 5,0 2,5 % 8,0 Henkilöstö ,3 % ,3 % 626 Toimipisteet ,2 % ,2 % 80 1) Oikaistu liikevaihdon lasku ilman Unkarin liiketoimintaa oli heinä-syyskuussa ,6 % ja tammi-syyskuussa ,1 %. 2) Unkarin heikon markkinatilanteen takia vuoden ensimmäiselle neljännekselle 2013 kirjattiin 2,9 miljoonan euron liikearvonalentumistappio ja vuoden kolmannelle neljännekselle 2013 kirjattiin 1,9 miljoonan euron tappio liittyen Unkarin myyntiin.

12 12 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Liikevaihto 7 9/2013 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Europe Central -segmentissä laski 5,8 % ja oli 16,9 (17,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 3,9 %. Oikaistuna ilman Unkarin liiketoimintaa liikevaihdon lasku heinä syyskuussa oli 1,6 %. Unkarin liiketoiminta sisältyi Europe Central segmentin lukuihin asti. Konevuokrauspalveluiden kysyntä jatkui heikkona kaikissa Europe Central segmentin toimintamaissa. Teollisuuden markkinoiden aktiviteetti elpyi hieman Puolassa neljänneksen lopussa. Kysyntä rakentamisen sektorilla Puolassa on säilynyt heikkona erityisesti asuntorakentamisessa. 1 9/2013 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Europe Central segmentissä laski 9,6 % ja oli 42,0 (46,4) miljoonaan euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 9,3 %. Oikaistuna ilman Unkarin liiketoimintaa liikevaihdon lasku heinä syyskuussa oli 8,1 %. Markkinatilanne oli selvästi heikompi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kannattavuus 7 9/2013 Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) parani 1,2 (0,4) miljoonaan euroon. Kolmannen neljänneksen liiketulosprosentti vahvistui verrattuna edellisvuoteen ja oli 7,1 % (2,0 %). Liiketulos (EBIT) sisältää 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin liiketoiminnan myynnistä. EBIT ilman myyntitappiota oli 3,1 (0,4) miljoonaa euroa eli 18,2 % (2,0 %) liikevaihdosta. Kannattavuus parantui pääosin kohonneen kapasiteetin käyttöasteen seurauksena. Ramirent on sopeuttanut toimintojaan Europe Central segmentissä, joka tuki kannattavuutta neljänneksellä. Hintataso on silti edelleen alhaisella tasolla johtuen rakennusmarkkinoiden laskusta. 1 9/2013 Tammi syyskuun liiketulos (EBIT) laski 3,7 ( 1,7) miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti oli 8,9 % ( 3,7 %). Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 (1,7) miljoonaa euroa eli 2,4 % ( 3,7 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensi alhainen hintataso, joka johtui voimakkaasta kilpailusta ja ylikapasiteetista konevuokrauksen toimialalla. Tammi syyskuun aikana Ramirent on jatkuvasti tehostanut toimintojaan Europe Central segmentissä parantaakseen operatiivista tehokkuuttaan ja sopeuttaakseen liiketoimintaa alhaisempaan markkinakysyntään. Tehostamistoimet tulevat jatkumaan myös vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Ramirent on myös nimennyt uuden yhteisen johtoryhmän Europe Central segmentille. Ramirent sai päätökseen koko Unkarin liiketoiminnan myynnin Markkinoiden näkymät 2013 Ramirent ei odota Europe Central segmentin markkinoiden toipuvan vuonna Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen määrän arvioidaan laskevan Puolassa 5,6 %. Tšekin tasavallassa rakentamisen volyymin odotetaan laskevan 6,0 % ja Slovakiassa 2,0 % vuonna MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA TAMMI SYYSKUU 2013 Konsernin johtoryhmä muodostuu alkaen seuraavista seitsemästä jäsenestä, joista Executive Vice Presidentit (EVP) raportoivat toimitusjohtajalle: Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja. Hänet nimitettiin myös EVP:ksi konsernitoiminnot. Anna Hyvönen, EVP, Suomi ja Baltian maat Bjørn Larsen, EVP, Norja Erik Alteryd, EVP, Ruotsi ja Tanska (aloitti kesäkuussa 2013) Mikael Kämpe, aiemmin johtaja konsernin kalustohallinta nimitettiin EVP:ksi Europe Central. Dino Leistenschneider, aiemmin johtaja konsernin hankintatoimi, tulee johtamaan uutta yhdistettyä hankinta - ja kalustohallintaorganisaatiota konsernitasolla. Hänet nimitettiin EVP:ksi, hankinta ja kalustohallinta. Konsernin johtoryhmän lisäksi laajennettu johtoryhmä (SVP:t) koostuu alkaen seuraavista jäsenistä: Tomasz Walawender, aiemmin SVP Europe Central nimitettiin SVP:ksi, Puola. Hän raportoi EVP:lle, Europe Central. Erik Høi, jatkaa SVP:nä, Tanska ja hän raportoi EVP:lle, Ruotsi ja Tanska.

13 13 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Heiki Onton, aiemmin maajohtaja Baltian maat nimitettiin SVP:ksi, Baltian maat ja hän raportoi EVP:lle, Suomi ja Baltian maat. Franciska Janzon, aiemmin johtaja viestintä ja sijoittajasuhteet, nimitettiin SVP:ksi, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet. Hän raportoi talousjohtaja ja EVP:lle, konsernitoiminnot. Peggy Hansson, aiemmin HR-johtaja nimitettiin SVP:ksi, henkilöstöhallinto, terveys ja turvallisuus. Hän raportoi talousjohtaja ja EVP:lle, konsernitoiminnot. Mats Munkhammar, aiemmin tietohallintojohtaja nimitettiin SVP:ksi. Hän raportoi talousjohtaja ja EVP:lle, konsernitoiminnot. Ramirentin liiketoimintasegmentit, kuten raportoitu ulkoisesti, pysyvät ennallaan eli Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Europe Central ja Europe East. OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n markkina-arvo syyskuun 2013 lopussa oli 978,3 (679,4) miljoonaa euroa. Markkina-arvo ilman yhtiön omia osakkeita oli 969,3 (672,9) miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden lopussa oli 9,00 (6,25). Kauden korkein noteeraus oli 9,29 (8,81) ja alin 6,31 (5,50). Kaupankäynnillä painotettu osakkeen keskihinta oli 7,71 (6,88). Osakekurssi nousi 42,6 % tammi syyskuussa Tammi syyskuussa osakevaihto oli 174,3 (151,3) miljoonaa euroa, eli ( ) vaihdettua osaketta, mikä vastaa 21,0 % (20,2 %) Ramirentin ulkona olevista osakkeista. Keskimääräinen päivittäinen vaihto osakkeella oli ( ) kappaletta, mikä vastaa ( ) euron päivittäistä keskimääräistä volyymia. Syyskuun lopussa 2013 yhtiöllä oli yhteensä (11 349) osakkeenomistajaa. Katsauskauden lopussa hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset osakkeenomistajat omistivat 52,8 % (51,7 %) yhtiön osakkeista. Liputusilmoitukset Yhtiö ei saanut tammi syyskuun 2013 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta Ramirent Oyj:ssä. Syyskuun 2013 lopussa yli 5,0 % osakkeista omistavat osakkeenomistajat olivat Nordstjernan AB joka omistaa 29,33 % osakepääomasta, Oy Julius Tallberg Ab joka omistaa 11,23 % osakepääomasta ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa 6,21 % osakepääomasta. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Katsauskauden lopussa Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 miljoonaa euroa ja ulkona olevien osakkeiden määrä kappaletta. Omat osakkeet Ramirent Oyj:llä oli hallussaan omaa osaketta eli 0,92 % kaikista osakkeista syyskuun lopussa Omia osakkeita ei ole hankittu tammi syyskuun 2013 aikana. SUUNNATTU OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN AVAINHENKILÖILLE VUODEN 2010 OSAKEPOHJAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ Hallitus hyväksyi varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella luovuttaa käteismaksutta yhteensä yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta konsernin avainhenkilöille vuoden 2010 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän täytäntöönpanon mukaisesti. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi. Suunnatun omien osakkeiden luovuttamiseen oli vahvat taloudelliset perusteet. Luovutettujen osakkeiden arvo, euroa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. KANNUSTINJÄRJESTELMÄ (LTI) 2013 Ramirentin hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön johdolle Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja konsernin avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2013 Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen osingonjaosta, päätti hallituksen

14 14 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ jäsenten määrästä, vahvisti hallituksen palkkiot ja valitsi tilintarkastajan. Yhtiökokous vahvisti hallituksen kokoonpanon: Peter Hofvenstam (puheenjohtaja), Kevin Appleton, Kaj- Gustaf Bergh, Johan Ek, Erkki Norvio, Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes ja valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi Mats O. Paulssonin. Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään enintään uuden osakkeen annista ja/tai enintään yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Tarkemmat pörssitiedotteet liittyen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään ja yhtiökokouksen päätöksiin sekä hallituksen jäsenten esittely löytyvät Ramirentin kotisivuilta osoitteesta STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin strategia keskittyy kolmeen tavoitteen ympärille. 1. Tavoitteena on kestävä kannattava kasvu vahvistamalla asiakastarjontaa, laajentamalla asiakaspohjaa ja kasvamalla ulkoistamismahdollisuuksien sekä valikoitujen yritysostojen avulla. Ramirent keskittyy asiakkaaseen vahvan paikallisen asiakastuntemuksen ympäristöä, turvallisuutta, terveyttä ja laatua painottavien räätälöityjen ratkaisujen sekä erinomaisen avainasiakkuuksien hallinnan avulla; 2. Toiminnan korkeatasoisuus kehittämällä yhtenäistä Ramirent-toimintamallia; ja 3. Riskien vähentäminen tasapainoisen liiketoimintaportfolion ja riskien hallinnan kautta. Ramirentin strategian tavoitteena on generoida hyvää tuottoa osakkeenomistajille ylläpitämällä samalla taloudellista vakautta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 1. Kannattavuus: Oman pääoman tuotto (ROE), 18 % yli suhdanteen 2. Velkaantumisaste ja riski: Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3. Osingonjako: Osingonjako vähintään 40 % nettotuloksesta RISKIENHALLINTA JA LIIKETOIMINNAN RISKIT Ramirentin riskienhallinta on johdonmukaista ja sen tavoitteena on varmistaa toimintojen jatkuvuus ja saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinta keskittyy ennakoiviin toimenpiteisiin, toimintojen suojaamiseen, negatiivisten vaikutusten rajoittamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Alla luetellut strategiset riskit koskevat Ramirent - konsernia ja ne voivat vaikuttaa myös yhtiön osakkeen arvoon. Muutokset asiakassektorien kysynnässä vaikuttavat Ramirentin liiketoimintaan ja yhtiön taloudelliseen asemaan. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi talouden sykleihin, asiakasyritysten strategioiden muutoksiin, tuotevaatimuksiin tai ympäristöasioihin. Ramirentin liiketoimintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat pääasialliset riskit liittyvät rakennustoimialan suhdanteiden vaihteluihin. Rahoitusmarkkinoiden tilanne voi rajoittaa rahoituksen saatavuutta uusille hankkeille ja hiljentää asuntoja toimitilamarkkinoita sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla, mikä voi vaikuttaa kielteisesti Ramirentin asiakkaisiin ja siten myös Ramirent-konserniin. Kiinteiden kustannusten korkea osuus tekee osaltaan mukautumisen markkinoiden kysynnän nopeisiin muutoksiin haasteelliseksi. Ramirent on onnistuneesti säilyttänyt hyvän kustannusten hallinnan toiminnoissaan. Ramirent pyrkii vähentämään liiallista riippuvuutta yksittäisestä toimialasta etsimällä uusia asiakasryhmiä rakennusalan ulkopuolelta ja tekemällä pidempiä sopimuksia. Ramirent toimii joustavasti tarjoamalla asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja: yleisiä vuokrauspalveluja yksittäisestä tuotteesta tietyn projektin koko kaluston hallintaan sekä tarjoamalla teknistä tukea ja paikallista läsnäoloa. Ramirent toimii lisäksi kustannustehokkaasti ja pyrkii näin varmistamaan kilpailukykynsä. Yhtiö on jatkanut kustannusrakenteen sopeuttamista ja liiketoimintamallin kehittämistä. Ramirent jatkaa panostuksia henkilöstön kouluttamisessa ja kehittää projektinhallinnan työkaluja, jotta projektit voidaan viedä läpi ammattimaisesti ja kustannustehokkaasti.

15 15 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Ramirent on kehittänyt erilaisia ennustamistyökaluja mahdollisten kysyntämuutosten ennakoimiseksi sekä kalustokapasiteetin ja hintatasojen suunnittelemiseksi. Yhtenäisen kalustorakenteen avulla pyritään optimoimaan käyttöastetta ja ylläpitämään hintatasoja. Ramirentin melko yhtenäinen kalustorakenne ja kaluston siirtäminen mahdollistaa reagoimisen kysynnän heikentymiseen, mutta ei kuitenkaan laajamittaiseen markkinoiden laskuun. Ramirent jatkaa kaluston kehittämistä kalustostrategiansa mukaisesti. Kalustostrategia on laadittu jokaiselle markkina-alueelle ja valikoiduille brändeille. Hajautetun organisaation ja Ramirentin yksiköiden itsenäisen luonteen johdosta Ramirentillä on suhteellisen korkea riippuvuus liiketoimintayksiköistä. Hajautettu päätöksenteko lisää väärinkäytösten riskiä. Liiketoiminnan hallinta tällaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi organisaation tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa täytäntöönpanoa liiketoimintayksiköissä olosuhteiden muuttuessa. Ramirentiin kohdistuu tiettyjä rahoitusriskejä, kuten valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit. Ramirentin rahoitusriskien hallinta pyrkii varmistamaan riittävän rahoituksen toiminnallisille tarpeille ja minimoimaan rahoituskulut sekä valuuttakurssien ja korkojen vaihtelun ja muiden rahoitusriskien vaikutuksen kustannustehokkaasti. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästi Ramirentin taloudelliseen tulokseen. Valuuttakurssien vaihtelun vaikutus käy ilmi, kun euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja taloudelliset tulokset muunnetaan euromääräisiksi. Luottoriskillä tarkoitetaan sen todennäköisyyttä, ettei asiakas täytä sitoumuksiaan Ramirentiä kohtaan. Ramirentin liiketoimintayksiköt vastaavat myyntitoimintaansa liittyvistä luottoriskeistä. Liiketoimintayksiköt arvioivat asiakkaidensa luottokelpoisuuden ottamalla huomioon asiakkaan taloudellisen aseman, aiemmat kokemukset ja muut asiaan vaikuttavat tekijät. Suurimmat riskit on kuvattu tarkemmin yhtiön tilinpäätöksessä KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ramirent tiedotti , että yhtiö on allekirjoittanut viiden vuoden yhteistyösopimuksen konevuokrauspalvelujen tarjoamisesta Caverionille Suomessa. Lisäksi Ramirent sai päätökseen ulkoistamissopimuksen YIT Kalusto Oy:n kanssa, joka kattaa kaluston, toiminnot ja henkilökunnan liittyen Caverionin toimintoihin Suomessa. Caverionin kalustonhallintaan liittyvien toimintojen liikevaihto Suomessa on noin 5 miljoonaa euroa ja se työllistää YIT Kalusto Oy:ssä 19 henkilöä, jotka siirtyvät Ramirentin palvelukseen kauppasopimuksen myötä. Yritysjärjestelyn aiesopimus julkaistiin ensimmäisen kerran RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2013 ENNALLAAN Ramirent odottaa että vuoden 2013 EBITA-liiketulos on hieman alle vuoden 2012 tason. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT Tämän katsauksen lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja joihin kuuluvat rajoituksetta lausumat yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksista, asiakastoimialojen kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta, yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta, säästötoimenpiteistä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta, vireillä olevien ja tulevien yrityshankintojen ja uudelleenjärjestelyjen menestyksellisyydestä, sekä lausumat, joita edeltävät sanat uskoo, odottaa, ennakoi, ennustaa ja vastaavat ilmaisut, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset voivat erota merkittävästi yhtiön tällä hetkellä odottamista tuloksista.

16 16 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TAULUKOT Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Siinä on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla lueteltujen FRS -standardimuutoksia. - IAS 19 (muutettu) Työsuhde-etuudet. Muutoksen seurauksena mahdollisuus ns. putkimenetelmän soveltamiseen etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa poistuu. Kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin. Muutoksen seurauksena takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi ja korkokulu ja varojen odotettu tuotto korvataan nettokorolla, joka määritetään käyttäen velvoitteen diskonttauksessa käytettyä korkoa. Konserni raportoi tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot työsuhde-etuuksissa ja nettokorot rahoituskuluissa. - IAS 19-muutokset vaativat vertailukauden oikaisua. Vaikutus vuoden 2012 avaavan taseen eläkevastuisiin on 3,7 miljoonaa euroa ja omaan pääomaan 2,8 miljoonaa euroa. Nettovaikutus vuoden 2012 tulokseen on 0,1 miljoonaa euroa ja muihin laajan tuloksen eriin 1,3 miljoonaa euroa. Vaikutus tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin konsernin tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman ja taseen vertailutietoihin esitetään alla olevassa taulukossa. IAS 19 -MUUTOKSEN VAIKUTUS VAIKUTUS TASEESEEN Eläkevelvoitteiden kasvu 3,7 5,3 Laskennallisten verosaamisten kasvu 1,0 1,2 Nettovaikutus omaan pääomaan 2,8 4,1 VAIKUTUS TULOSLASKELMAAN 1 12/2013 Työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen vähennys 0,2 Korkokulujen kasvu 0,1 Laskennallisten verojen vähennys 0,0 Vaikutus tilikauden tulokseen 0,1 - IAS 1 (muutettu) Tilinpäätöksen esittäminen. Muutoksen seurauksena muut laajan tuloksen erät ryhmitellään uudelleen luokiteltaviin eriin ja eriin, joita ei milloinkaan luokitella uudelleen. - IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Standardissa annetaan käyvälle arvolle täsmällinen määritelmä ja määrätään yhdet käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRSstandardeja. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. - IFRS 7 (muutettu) Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot rahoitusvarojen ja -velkojen netottaminen. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. - IAS 12 (muutettu) Tuloverot, laskennallisia veroja koskeva muutos. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. Konsolidoidut tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole ilmoitettu. Pyöristyksistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi erota yhteenlasketusta luvusta. Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2013: TALOUDELLINEN ASEMA PARANI

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tilinpäätöstiedote 2014 TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014: TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA

Lisätiedot

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012 TILINPÄÄTÖS 2 VUOSI 2012 OLI MENESTYKSEKÄS RAMIRENTILLE JA KAIKKI TALOUDELLISET TAVOITTEEMME TÄYTTYIVÄT. KESKITYIMME YHTENÄISEN JA JOHDONMUKAISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEEN, JOKA ON EDESAUTTANUT YHTIÖMME

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 8 Konsernin tase IFRS... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS...10

Lisätiedot

RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009

RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009 RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI Englanninkielinen tiedotustilaisuus on yhteinen tiedotusvälineille ja analyytikoille

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12.2008) 2(98) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN KONEITA. Menestyksemme avain on periaatteemme, jonka mukaan asiakas on aina etusijalla. Olemme ongelmanratkaisija,

ENEMMÄN KUIN KONEITA. Menestyksemme avain on periaatteemme, jonka mukaan asiakas on aina etusijalla. Olemme ongelmanratkaisija, VUOSIKERTOMUS 2013 ENEMMÄN KUIN KONEITA Vuokraaminen on Ramirentin liiketoiminnan ydintä, mutta ihmiset ovat tekijä, joka erottaa meidät muista. Teräsnaulakauppana aloittanut yritys sai ensimmäiset kaupankäynnin

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12.2007) 2(85) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKETOIMIN- NASTA

LIIKEVAIHDON KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKETOIMIN- NASTA Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Q1 LIIKEVAIHDON KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKETOIMIN- NASTA 7.5.2015 Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja ja EVP konsernitoiminnot Ramirent

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES VUOSIKERTOMUS 2014 Asiantunteva henkilöstömme takaa asiakkaillemme vuokralaitteiden luotettavuuden ja turvallisen toimintaympäristön koko projektin aikana. SISÄLLYSLUETTELO 2 Bränditarina 3 Ramirent lyhyesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3 Tammi-syyskuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot