OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELE- VASSA MARKKINATILANTEESSA, KANNATTAVUUTEEN KOHDISTUU EDELLEEN PAINETTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELE- VASSA MARKKINATILANTEESSA, KANNATTAVUUTEEN KOHDISTUU EDELLEEN PAINETTA"

Transkriptio

1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELE- VASSA MARKKINATILANTEESSA, KANNATTAVUUTEEN KOHDISTUU EDELLEEN PAINETTA

2 RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS Q3 2015: LIIKEVAIHTO KASVOI VAIHTELEVASSA MARKKINATILANTEESSA, KANNATTAVUUTEEN KOHDISTUU EDELLEEN PAINETTA (Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.) KEHITYS HEINÄ SYYSKUUSSA 2015 Liikevaihto 165,1 (163,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,0 % tai 3,7 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna EBITDA 49,7 (53,9) miljoonaa euroa eli 30,1 % (33,0 %) liikevaihdosta EBITA 24,8 (28,0) miljoonaa euroa eli 15,0 % (17,1 %) liikevaihdosta EBITA ilman kertaluonteisia eriä 25,3 1) (29,9 2) ) miljoonaa euroa eli 15,3 % 1) (18,3 % 2) ) liikevaihdosta Rahavirta investointien jälkeen 9,7 (13,7) miljoonaa euroa Katsauskauden tulos 14,4 (18,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,13 (0,17) euroa 1) Kertaluonteiset erät sisältävät 0,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvarauksen Tanskassa, joka on kirjattu vuoden 2015 kolmannelle neljännekselle 2) Kertaluonteiset erät sisälsivät 1,9 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Norjassa KEHITYS TAMMI SYYSKUUSSA 2015 Liikevaihto 465,2 (452,9) miljoonaa euroa, kasvua 2,7 % tai 5,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna EBITDA 124,3 (127,8) miljoonaa euroa eli 26,7 % (28,2 %) liikevaihdosta EBITA 50,0 (51,3) miljoonaa euroa eli 10,7 % (11,3 %) liikevaihdosta EBITA ilman kertaluonteisia eriä 46,6 (53,2) miljoonaa euroa eli 10,0 % (11,7 %) liikevaihdosta Katsauskauden tulos 27,5 (28,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,26 (0,26) euroa Sijoitetun pääoman tuotto* (ROI) 11,7 % (12,3 %) Oman pääoman tuotto* (ROE) 9,9 % (12,0 %) Bruttoinvestoinnit 97,2 (125,6) miljoonaa euroa Rahavirta investointien jälkeen 11,7 ( 10,7) miljoonaa euroa Nettovelka 286,4 (259,7) miljoonaa euroa ja nettovelka/ebitda* 1,7x (1,5x) *Rullaava 12kk Ramirentin näkymät vuodelle 2015 ennallaan Ramirent arvioi markkinatilanteen pysyvän vaihtelevana vuonna Markkinatilanteen arvioidaan olevan haasteellinen erityisesti Suomen ja Norjan markkinoilla. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja EBITA-liiketulosprosentin olevan paikallisissa valuutoissa vuoden 2014 tasolla. 1 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

3 AVAINLUVUT 7 9/15 7 9/14 Muutos 1 9/15 1 9/14 Muutos 1 12/14 Liikevaihto 165,1 163,6 1,0 % 465,2 452,9 2,7 % 613,5 Käyttökate (EBITDA) 49,7 53,9 7,8 % 124,3 127,8 2,8 % 167,9 Osuus liikevaihdosta, % 30,1 % 33,0 % 26,7 % 28,2 % 27,4 % EBITA-liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 25,3 29,9 15,5 % 46,6 53,2 12,4 % 71,5 Osuus liikevaihdosta, % 15,3 % 18,3 % 10,0 % 11,7 % 11,7 % EBITA-liiketulos 24,8 28,0 11,5 % 50,0 51,3 2,6 % 65,8 Osuus liikevaihdosta, % 15,0 % 17,1 % 10,7 % 11,3 % 10,7 % Liiketulos (EBIT) 22,6 26,0 13,0 % 43,4 45,6 4,9 % 58,1 Osuus liikevaihdosta, % 13,7 % 15,9 % 9,3 % 10,1 % 9,5 % Tulos ennen veroja (EBT) 17,7 23,7 25,2 % 34,1 36,0 5,3 % 42,5 Osuus liikevaihdosta, % 10,7 % 14,5 % 7,3 % 8,0 % 6,9 % Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos 14,4 18,4 22,1 % 27,5 28,1 2,3 % 32,6 Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,13 0,17 22,1 % 0,26 0,26 2,3 % 0,30 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 32,2 23,8 35,3 % 97,2 125,6 22,6 % 144,6 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 19,5 % 14,6 % 20,9 % 27,7 % 23,6 % Rahavirta investointien jälkeen 9,7 13,7 29,2 % 11,7 10,7 8,6 % 21,8 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 595,5 605,2 1,6 % 555,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 11,7 % 12,3 % 12,2 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) 9,9 % 12,0 % 9,4 % Nettovelka 286,4 259,7 10,3 % 227,1 Nettovelka/EBITDA 1) 1,7x 1,5x 16,8 % 1,4x Nettovelkaantumisaste, % 93,6 % 75,9 % 69,9 % Omavaraisuusaste, % 39,5 % 42,8 % 43,7 % Henkilöstö kauden lopussa ,4 % ) Rullaava 12 kuukautta RAMIRENT on johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelut ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi jotka yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent keskittyy Itämeren alueen markkinoilla Pohjoismaihin sekä Keski- ja Itä-Eurooppaan. Vuonna 2014 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 614 miljoonaa euroa. Konsernilla on työntekijää 295 toimipaikassa yhteensä kymmenessä maassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (RMR1V). Ramirent More Than Machines 2 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

4 MAGNUS ROSÉN, RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA: Toisen neljänneksen lopussa arvioitu liikevaihdon positiivinen kehitys ei täysin toteutunut kolmannella neljänneksellä johtuen odotettua heikommasta liiketoiminnan kehityksestä sekä Ruotsin että Norjan segmenteissä. Kohonneiden materiaali- ja palvelukulujen sekä tehokkuusohjelman odotettua hitaamman etenemisen vaikutuksesta kolmannen neljänneksen EBITA-liiketuloksemme oli 24,8 (28,0) miljoonaan euroa tai 15,0 % (17,1 %) liikevaihdosta. Rullaava 12 kuukauden oman pääoman tuotto oli 9,9 % (12,0 %). Kannattavuutta heikensivät palveluiden suurempi osuus liikevaihdosta verrattuna edelliseen vuoteen, hintapaine sekä sisäiset uudelleenjärjestelyt. Säilytimme hyvän kiinteiden kulujen hallinnan ja rullaavat 12 kuukauden kiinteät kulut laskivat 235,6 (239,0) miljoonaan euroon tai 37,6 %:iin (38,5 %) liikevaihdosta. Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että liikevaihtomme kasvoi ja kannattavuutemme parani Suomen toiminnoissa kolmannella neljänneksellä huolimatta haasteellisista markkinaolosuhteista konevuokrauksessa. Kannattavuus vahvistui selvästi Tanskassa, jossa uudelleenjärjestelytoimenpiteet yhdessä kasvaneen kysynnän kanssa kantavat hedelmää. Europe Central segmentissä kannattavuutemme jatkoi paranemistaan onnistuneiden tehokkuustoimenpiteiden, sisäisten uudelleenjärjestelyjen ja edellisvuoteen verrattuna korkeampien vuokraushintojen johdosta. Baltian maissa konevuokrauksen kysyntä oli vakaata. Ruotsissa liikevaihdon kasvu oli hieman odotettua alhaisempaa huolimatta vahvasta markkinatilanteesta. Kannattavuus oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla johtuen korkeammasta palveluiden osuudesta liikevaihdossa ja sisäisistä uudelleenjärjestelyistä. Norjassa alhainen kysyntä talonrakentamisen sektorilla sekä epävarmuus öljy- ja kaasuteollisuudessa johtivat alhaisempaan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Korjaavia toimenpiteitä on suoritettu kannattavuuden parantamiseksi Ruotsissa ja Norjassa. Kolmannella neljänneksellä allekirjoitimme eksklusiivisen projektisopimuksen NCC:n kanssa kokonaisratkaisun toimittamiseksi Södra Cell Värön sellutehtaan laajennukseen Ruotsissa. Projekti sisältää vuokrakoneiden lisäksi laajan suunnittelutyön, jonka painopiste on turvallisuudessa. Tilauksen arvon arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa ja projektin kestävän aina syksyyn Katsauskauden päättymisen jälkeen allekirjoitimme Hartelan kanssa aiesopimuksen kaluston, kalustotoimintojen ja kalustopalveluhenkilöstön ulkoistuksesta Ramirentille Suomessa. Jatkamme tehokkuusohjelman toteuttamista parantaaksemme kannattavuutta ja toiminnan erinomaisuutta, vaikkakin ohjelman toteutus on kestänyt arvioitua pitempään. Tehokkuustoimenpiteillä on saavutettu kiinteiden kulujen laskua, mutta odotettu tulosparannus ei ole toteutunut johtuen epäsuotuisista markkinaolosuhteista ja hintapaineista erityisesti Suomen ja Norjan markkinoilla sekä tehokkuustoimenpiteiden arvioitua hitaammasta etenemisestä. Rahavirran generointiin ja vahvaan taloudelliseen asemaamme perustuen jatkamme investointeja kestävän kannattavan kasvun saavuttamiseksi sekä markkinaosuuden kasvattamiseksi vahvistamalla asiakastarjontaa ja laajentamalla asiakasportfoliotamme. Jatkamme myös mahdollisten ulkoistusten, yritysostojen ja yhteisyritysten tutkimista. 3 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

5 MARKKINAKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 Markkinatilanne oli haastava Suomen konevuokrausmarkkinoilla lukuun ottamatta Etelä-Suomea, jossa korkea aktiviteetti rakentamisen sektorilla tuki konevuokrausmarkkinoita. Ruotsissa konevuokrausmarkkina säilyi vahvana kaikkien rakentamisen sektorien korkean aktiviteetin ja teollisuuden kasvavan kysynnän vauhdittamana. Useat meneillään olevat laajat rakennusprojektit ruokkivat konevuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden kysyntää Ruotsissa. Norjassa markkinoiden heikko aktiviteetti talonrakentamisen sektorilla ja epävarmuus öljy- ja kaasuteollisuudessa vaikuttivat negatiivisesti volyymeihin ja hintoihin konevuokrausmarkkinoilla. Tanskassa konevuokrausmarkkinat jatkoivat elpymistään erityisesti suurissa kaupungeissa lisääntyneen rakennustoiminnan tukemana. Baltian maissa markkinatilanne säilyi tasapainoisena, mitä tuki rakentamisen vakaa aktiviteetti. Markkinatilanne kuitenkin heikkeni Latviassa rakentamisen aktiviteetin laskun seurauksena kolmannella neljänneksellä. Puolassa markkinatilanteelle oli tunnusomaista kone-vuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden korkea kysyntä voimalaitossektorilla sekä suotuisa aktiviteetti rakentamisen sektorilla. Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa konevuokrauksen kysyntä kehittyi suotuisasti korkean rakentamisen aktiviteetin myötä. Korkea makrotaloudellinen epävarmuus jatkui Fortrentin markkinoilla Venäjällä ja Ukrainassa pitkittyneestä Ukrainan kriisistä ja alhaisen öljyn hinnan vaikutusten johdosta. LIIKEVAIHTO 7 9/2015 Ramirent-konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1,0 % ja oli 165,1 (163,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 3,7 % vuoden kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi Suomessa 5,1 %, Ruotsissa 3,4 %, Tanskassa 11,1 %, ja Europe Central -segmentissä 8,4 %. Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski Norjassa 13,5 % ja Europe East -segmentissä 1,1 % kolmannella neljänneksellä. 1 9/2015 Ramirent-konsernin tammi syyskuun 2015 liikevaihto kasvoi 2,7 % ja oli 465,2 (452,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna tammi syyskuun liikevaihto kasvoi 5,3 %. Konsernin rullaava 12 kuukauden liikevaihto oli 625,8 (620,3) miljoonaa euroa, kasvaen 0,9 % tai 3,4 % % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Tammi syyskuun liikevaihto kasvoi Suomessa 2,7 %, Ruotsissa 10,6 %, Tanskassa 8,6 %, Europe East -segmentissä 2,4 % ja Europe Central - segmentissä 1,9 %. Liikevaihto laski Norjassa 10,2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Tammi syyskuun liikevaihdon maantieteellinen jakauma oli seuraava: Ruotsin osuus konsernin liikevaihdosta oli 34,6 % (32,1 %), Suomen osuus 25,1 % (25,1 %), Norjan osuus 19,6 % (22,4 %), Tanskan osuus 6,7 % (6,3 %), Europe East segmentin osuus 5,4 % (5,4 %) ja Europe Central segmentin osuus 8,6 % (8,7 %). Segmenttikohtainen liikevaihdon kehitys oli seuraava: LIIKEVAIHTO 7 9/15 7 9/14 Muutos 1 9/15 1 9/14 Muutos 1 12/14 SUOMI 45,7 43,5 5,1 % 117,2 114,1 2,7 % 152,8 RUOTSI 53,8 52,0 3,4 % 161,5 146,0 10,6 % 201,0 NORJA 29,4 34,0 13,5 % 91,4 101,8 10,2 % 135,7 TANSKA 11,2 10,1 11,1 % 31,2 28,7 8,6 % 39,4 EUROPE EAST 10,2 10,3 1,1 % 25,3 24,7 2,4 % 33,9 4 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

6 EUROPE CENTRAL 15,4 14,2 8,4 % 40,1 39,4 1,9 % 53,2 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 0,5 0,5 1,6 1,9 2,4 LIIKEVAIHTO, YHTEENSÄ 165,1 163,6 1,0 % 465,2 452,9 2,7 % 613,5 TULOS 7 9/2015 Ramirent-konsernin vuoden 2015 kolmannen neljänneksen käyttökate (EBITDA) heikkeni 7,8 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 49,7 (53,9) miljoonaa euroa. EBITDA-marginaali oli 30,1 % (33,0 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten muutokset olivat 0,5 ( 1,0) miljoonaa euroa. Poistot laskivat 27,1 (27,9) miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä. Kolmannella neljänneksellä konsernin EBITAliiketulos laski 11,5 % ja oli 24,8 (28,0) miljoonaa euroa eli 15,0 % (17,1 %) liikevaihdosta. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 25,3 (29,9) miljoonaa euroa eli 15,3 % (18,3 %) liikevaihdosta. Kolmannelle neljännekselle kirjattiin 0,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus Tanskassa. Kolmannen neljänneksen EBIT-liiketulos oli 22,6 (26,0) miljoonaa euroa eli 13,7 % (15,9 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 4,9 ( 2,4) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 2,4 (0,7) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos laski 22,1 % ja oli 14,4 (18,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos laski myös 22,1 % ja oli 0,13 (0,17) euroa. 1 9/2015 Ramirent-konsernin tammi syyskuun 2015 käyttökate (EBITDA) laski 2,8 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 124,3 (127,8) miljoonaa euroa. EBITDA-marginaali oli 26,7 % (28,2 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten muutokset olivat 2,6 ( 2,5) miljoonaa euroa. Poistot olivat hieman edellisvuotta alhaisemmalla tasolla 81,0 (82,2) miljoonassa eurossa. Konsernin tammi syyskuun EBITA-liiketulos laski 2,6 % ja oli 50,0 (51,3) miljoonaa euroa eli 10,7 % (11,3 %) liikevaihdosta. Tammi syyskuun EBITAliiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 46,6 (53,2) miljoonaa euroa eli 10,0 % (11,7 %) liikevaihdosta. Vuoden 2015 toiselle neljännekselle kirjattiin 3,8 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto vuonna 2014 hankitun sääsuoja- ja telineyhtiö DCC:n yritysostoon liittyvästä lisäkauppahinnan suorittamisesta. Kolmannelle neljännekselle kirjattiin 0,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus Tanskassa. Tammi syyskuun EBIT-liiketulos oli 43,4 (45,6) miljoonaa euroa eli 9,3 % (10,1 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 9,2 ( 9,6) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 1,4 (0,1) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja laski 34,1 (36,0) miljoonaan euroon. Tuloverojen määrä oli 6,7 ( 8,2) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun 2015 efektiivinen veroaste laski 19,6 %:iin (22,8 %) pääosin sääsuoja- ja telineyhtiö DCC:n lisäkauppahinnan suorittamisen yhteydessä kirjatun verovapaan kertaluonteisen tuoton vaikutuksesta. Tammi syyskuun emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos laski 2,3 % edellisvuodesta ja oli 27,5 (28,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,26) euroa. Rullaava 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROI) laski 11,7 %:iin (12,3 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,9 % (12,0 %) kolmannen neljänneksen lopussa. Osakekohtainen oma 5 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

7 pääoma oli 2,84 (3,17) euroa kolmannen neljänneksen lopussa. Ramirent on julkistanut vuoden 2015 alusta lähtien sitoutuneen pääoman tuottoluvut (ROCE, %) ja sitoutuneen pääoman miljoonissa euroissa segmenteittäin. Tunnusluvut on esitelty segmenttien kehitystä kuvaavissa taulukoissa alkaen sivulta 10. Segmenttikohtaiset EBITA-liiketulokset on esitetty alla: EBITA-liiketulos 7 9/15 7 9/14 Muutos 1 9/15 1 9/14 Muutos 1 12/14 (milj. EUR ja osuus liikevaihdosta) SUOMI 9,3 8,3 12,9 % 14,6 17,2 15,2 % 20,8 Osuus liikevaihdosta, % 20,4 % 19,0 % 12,5 % 15,1 % 13,6 % RUOTSI 7,7 8,9 13,7 % 24,9 19,9 25,6 % 29,4 Osuus liikevaihdosta, % 14,3 % 17,2 % 15,4 % 13,6 % 14,6 % NORJA 2,4 4,0 40,0 % 6,3 10,8 41,6 % 14,0 Osuus liikevaihdosta, % 8,2 % 11,8 % 6,9 % 10,6 % 10,3 % TANSKA 0,9 0,1 n/a 0,2 3,0 94,0 % 3,9 Osuus liikevaihdosta, % 8,1 % 1,2 % 0,6 % 10,4 % 10,0 % EUROPE EAST 3,3 3,7 10,5 % 5,2 4,6 13,3 % 6,7 Osuus liikevaihdosta, % 32,4 % 35,8 % 20,4 % 18,5 % 19,6 % EUROPE CENTRAL 2,2 1,6 34,3 % 2,5 1,2 108,5 % 1,7 Osuus liikevaihdosta, % 14,0 % 11,3 % 6,1 % 3,0 % 3,2 % Segmenteille kohdistamattomat erät 1,0 1,6* 3,3 0,7 2,8 KONSERNIN EBITAliiketulos 24,8 28,0 11,5 % 50,0 51,3 2,6 % 65,8 Osuus liikevaihdosta, % 15,0 % 17,1 % 10,7 % 11,3 % 10,7 % *Segmenteille kohdistamattomien erien summa on positiivinen konsernikulujen allokoinnissa olleen jaksotuseron vuoksi. Kertaluonteiset erät, joilla vaikutus EBITA-liiketulokseen 7 9/15 7 9/14 1 9/15 1 9/ /14 SUOMI 1,5 3) RUOTSI 3,8 2) 0,7 4) NORJA 1,9 1,9 2,2 5) TANSKA 0,5 1) 0,5 0,1 6) EUROPE EAST EUROPE CENTRAL 1,1 7) Yhteensä 0,5 1,9 3,4 1,9 5,7 1) Sisältää 0,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvarauksen, joka kirjattiin kolmannelle neljännekselle Tanskassa. 2) Lisäkauppahinnan suorittaminen sääsuoja- ja telineyhtiö DCC:n hankinnasta johti 3,8 miljoonan euron kertaluonteiseen tuottoon vuoden 2015 toiselle neljännekselle. 3) Sisältää 1,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut ja omaisuuserien alaskirjaukset, jotka kirjattiin vuoden 2014 neljännelle neljännekselle. 4) Sisältää 0,7 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, jotka kirjattiin vuoden 2014 neljännelle neljännekselle. 5) Sisältää 2,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, jotka kirjattiin vuoden 2014 toiselle puoliskolle. 6) Sisältää 0,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, jotka kirjattiin vuoden 2014 neljännelle neljännekselle. 7) Sisältää 1,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut ja omaisuuserien alaskirjaukset, jotka kirjattiin vuoden 2014 neljännelle neljännekselle. 6 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

8 EBITA ilman kertaluonteisia eriä 7 9/15 7 9/14 Muutos 1 9/15 1 9/14 Muutos 1 12/14 (milj. EUR ja osuus liikevaihdosta) SUOMI 9,3 8,3 12,9 % 14,6 17,2 15,2 % 22,3 Osuus liikevaihdosta, % 20,4 % 19,0 % 12,5 % 15,1 % 14,6 % RUOTSI 7,7 8,9 13,7 % 21,1 19,9 6,3 % 30,1 Osuus liikevaihdosta, % 14,3 % 17,2 % 13,1 % 13,6 % 14,9 % NORJA 2,4 5,9 59,0 % 6,3 12,7 50,1 % 16,2 Osuus liikevaihdosta, % 8,2 % 17,3 % 6,9 % 12,5 % 11,9 % TANSKA 1,4 0,1 n/a 0,3 3,0 109,2 % 3,8 Osuus liikevaihdosta, % 12,1 % 1,2 % 0,9 % 10,4 % 9,6 % EUROPE EAST 3,3 3,7 10,5 % 5,2 4,6 13,3 % 6,7 Osuus liikevaihdosta, % 32,4 % 35,8 % 20,4 % 18,5 % 19,6 % EUROPE CENTRAL 2,2 1,6 34,3 % 2,5 1,2 108,5 % 2,8 Osuus liikevaihdosta, % 14,0 % 11,3 % 6,1 % 3,0 % 5,3 % Segmenteille kohdistamattomat erät 1,0 1,6* 3,3 0,7 2,8 Konsernin EBITAliiketulos ilman 25,3 29,9 15,5 % 46,6 53,2 12,4 % 71,5 kertaluonteisia eriä Osuus liikevaihdosta, % 15,3 % 18,3 % 10,0 % 11,7 % 11,7 % *Segmenteille kohdistamattomien erien summa on positiivinen konsernikulujen allokoinnissa olleen jaksotuseron vuoksi. INVESTOINNIT JA RAHAVIRRAT 7 9/2015 Ramirent-konsernin kolmannen neljänneksen bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin kasvoivat 32,2 (23,8) miljoonaan euroon, joista 0,0 (0,1) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Joidenkin yrityshankintojen yhteydessä Ramirent on tehnyt sopimuksen ehdollisen lisäkauppahinnan maksamisesta myyjälle. Arvioidut lisäkauppahinnat sisältyvät bruttoinvestointeihin. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 30,8 (20,4) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 6,0 (5,9) miljoonaa euroa, josta vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 5,9 (5,8) miljoonaa euroa. Myytyjen pitkäaikaisten varojen tasearvo oli 2,7 (2,9) miljoonaa euroa, josta 2,7 (2,9) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakoneisiin ja laitteisiin. Konsernin kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta kasvoi 43,9 (35,7) miljoonaan euroon, mistä käyttöpääoman muutos oli 6,0 ( 12,0) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 34,2 ( 21,9) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 9,7 (13,7) miljoonaa euroa. 1 9/2015 Ramirent-konsernin tammi syyskuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 97,2 (125,6) miljoonaa euroa, joista 0,0 (46,2) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat yhteensä 91,1 (92,5) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 16,1 (25,4) miljoonaa euroa, josta vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 15,9 (17,1) miljoonaa euroa. Myytyjen pitkäaikaisten varojen tasearvo oli 6,6 (14,9) miljoonaa euroa, josta 6,3 (7,9) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakoneisiin ja laitteisiin. Konsernin tammi syyskuun liiketoiminnan rahavirta kasvoi 91,3 (86,8) miljoonaan euroon, 7 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

9 mistä käyttöpääoman muutos oli 14,9 ( 32,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 103,0 ( 97,5) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen laski 8,6 % ja oli 11,7 ( 10,7) miljoonaa euroa. Rahavirtaan investointien jälkeen vaikutti sääsuoja- ja telineyhtiö DCC:n hankinnan lisäkauppahinnan suorittaminen. Vuokrauskalustoon kohdistuvien investointisitoumusten määrä kolmannen neljänneksen lopussa oli 9,6 (9,5) miljoonaa euroa. Ramirent maksoi osakkeenomistajille yhteensä 43,1 (39,9) miljoonan euroa osinkoina. Vuoden 2015 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana ei ostettu yhtiön omia osakkeita. TALOUDELLINEN ASEMA Syyskuun 2015 lopussa korollinen vieras pääoma oli 289,6 (263,1) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen lopussa nettovelan määrä oli 286,4 (259,7) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste nousi 93,6 %:iin (75,9 %). Rullaava 12 kuukauden nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,7x (1,5x) syyskuun lopussa Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä syyskuun 2015 lopussa yhteensä 127,5 (156,4) miljoonan euron arvosta. Lainasalkun keskimääräinen korko syyskuun lopussa oli 2,1 % (2,5 %). Lainasalkun keskimääräinen korko sisältäen korkosuojaukset oli 2,4 % (2,8 %) kolmannen neljänneksen lopussa. Ramirentillä on sitovia pitkäaikaisia lainajärjestelyitä yhteensä 414,5 miljoonan euron arvosta. Taseen loppusumma syyskuun 2015 lopussa oli 774,3 (799,1) miljoona euroa, josta aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 416,7 (434,7) miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 305,6 (341,2) miljoonaa euroa ja konsernin omavaraisuusaste oli 39,5 % (42,8 %). Taseen ulkopuoliset leasing-vuokravastuut olivat kolmannen neljänneksen lopussa yhteensä 71,5 (81,8) miljoonaa euroa, joista 0,6 (1,0) miljoonaa euroa kohdistui vuokrauskalustoon. HENKILÖSTÖ Ramirent-konsernin henkilöstömäärä (FTE) oli syyskuun 2015 lopussa (2 621). Henkilöstön maantieteellinen jakauma kolmannen neljänneksen lopussa oli seuraava: 442 (538) työntekijää Suomessa, 787 (771) työntekijää Ruotsissa, 409 (410) työntekijää Norjassa, 144 (151) työntekijää Tanskassa, 254 (241) työntekijää Europe East -segmentissä ja 494 (473) työntekijää Europe Central -segmentissä. Suomessa ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen ulkoistukset ja uudelleenjärjestelyt vähensivät työntekijöiden lukumäärää verrattuna edelliseen vuoteen. Ruotsissa henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2014 toteutetuista yritysostoista johtuen. Samalla kuitenkin jatkettiin toimintojen virtaviivaistamista, millä oli negatiivinen vaikutus henkilöstömäärään. Konsernihallinnon ja -palveluiden henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna Viroon perustetun yhteisen taloushallinnon palvelukeskuksen myötä. Ramirent kehittää jatkuvasti prosessejaan ja turvallisuusseurantaansa varmistaakseen, että työturvallisuus on olennainen osa yhtiön toimintoja. Kolmannella neljänneksellä Ramirentin tapaturmataajuus (tapaturmat per miljoonaa työtuntia) laski 10,5:een (14,8). Tammi syyskuussa tapaturmataajuus oli 8,4 (8,7). HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET Henkilöstö (FTE) Henkilöstö (FTE) Toimipisteet Toimipisteet SUOMI RUOTSI NORJA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

10 TANSKA EUROPE EAST EUROPE CENTRAL Konsernihallinto ja -palvelut 1) 129 1) 37 YHTEENSÄ 2,658 2, ) Sisältää henkilöstön yhteisessä palvelukeskuksessa (Ramirent Shared Services AS) LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN, YRITYSOSTOT JA YRITYSMYYNNIT Ramirent ja Zeppelin Rental julkistivat muodostavansa yhteisyritys Fehmarnbelt Solution Services A/S:n. Perustamalla yhteisyrityksen kaksi Euroopan johtavaa konevuokraus- ja rakennustyömaaratkaisujen toimittajaa yhdistävät resurssinsa ja osaamisensa Fehmarbeltin tunneliprojektia varten. Fehmarnbelt Fixed Link (Saksan ja Tanskan välillä) tulee olemaan valmistuessaan maailman pisin vedenalainen maantie- ja rautatietunneli. Projekti on viivästynyt ja sen arvioidaan alkavan loppuvuonna 2016 ja jatkuvan aina vuoteen Rakennusprojektin arvioitu kokonaisarvo on 6,2 miljardia euroa, josta konevuokrauksen osuus on tyypillisesti noin 1 3 %. KEHITYS SEGMENTEITTÄIN 9 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toisella neljänneksellä Ramirent lisäsi omistusosuuttaan Safety Solutions Jonsereds AB:ssa 50,1 %:sta 72,6 %:iin. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Ramirent avasi yhteisen taloushallinnon palvelukeskuksen, Ramirent Shared Services AS, Tallinnassa Virossa. Palvelukeskus mahdollistaa taloushallinnon palveluiden tehokkaan tuotannon ja synergiaetujen saavuttamisen prosessien yhdenmukaistamisen myötä Ramirentin strategian mukaisesti. Lisäksi tavoitteenamme on yhteisen liiketoimintamallin hyödyntäminen ja maaorganisaatioiden taloushallinnon painopisteen suuntaaminen controlling-toimintoihin sekä asiakasrajapinnan toimimisen tukemiseen. Ramirent Oyj omistaa 100 % Ramirent Shared Services AS:n osakkeista. SUOMI AVAINLUVUT 7 9/15 7 9/14 Muutos 1 9/15 1 9/14 Muutos 1 12/14 Liikevaihto 45,7 43,5 5,1 % 117,2 114,1 2,7 % 152,8 EBITA 9,3 8,3 12,9 % 14,6 17,2 15,2 % 20,8 1) Osuus liikevaihdosta, % 20,4 % 19,0 % 12,5 % 15,1 % 13,6 % 1) Investoinnit 6,0 4,9 22,4 % 20,0 31,4 36,3 % 35,8 Sitoutunut pääoma 121,3 127,7 5,0 % 124,4 ROCE (%) 2) 13,7 % 17,9 % 15,6 % Henkilöstö (FTE) ,8 % ,8 % 497 Toimipisteet ,9 % ,9 % 66 1) EBITA-liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 22,3 miljoonaa euroa eli 14,6 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 1,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut ja omaisuuserien alaskirjaukset, jotka kirjattiin vuoden 2014 neljännelle neljännekselle. 2) Rullaava 12 kk Liikevaihto 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Suomessa kasvoi 5,1 % 45,7 (43,5) miljoonaan euroon. Vahva kysyntä jatkui Etelä-Suomessa, jossa telineprojektit ja palveluiden myynnin kasvu tukivat liikevaihdon kasvua. Konevuokrauksen kysyntä telakkateollisuudessa kasvoi vähitellen kolmannella neljänneksellä, kun taas muilla teollisuussektoreilla kysyntä säilyi melko matalalla tasolla.

11 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Suomessa kasvoi 2,7 % ja oli 117,2 (114,1) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa tuki suotuisa kysyntä pienissä ja keskisuurissa projekteissa erityisesti Etelä-Suomessa sekä parantuva kaluston käyttöaste. Suomen muissa osissa konevuokrauksen kysyntään vaikutti negatiivisesti rakennussektorin heikko aktiviteetti. Venäjän talouteen liittyvä epävarmuus heikensi konevuokrauksen kysyntää erityisesti Suomen itäosissa. Kaluston huollon ja kunnossapidon keskittäminen paransi vuokrauskaluston saatavuutta vuoden 2015 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Kannattavuus 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos Suomessa kasvoi 12,9 % edellisvuodesta ja oli 9,3 (8,3) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 20,4 % (19,0 %) liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja matalampi kiinteiden kulujen taso tukivat kannattavuutta kolmannella neljänneksellä. Hintapaine konevuokrausmarkkinoilla jatkui. Toimenpidesuunnitelmat käynnistettiin Itä- Suomessa markkinoiden heikosta kysynnästä johtuen. Kolmannen neljänneksen rullaava 12 kuukauden sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli Suomessa 13,7 % (17,9 %). ROCE:en vaikuttivat negatiivisesti korkeammat materiaalija palvelukulut vuoden 2015 alkupuolella sekä toimintojen uudelleenjärjestelyt vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun EBITA-liiketulos Suomessa laski edellisvuodesta 15,2 % ja oli 14,6 (17,2) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun EBITAliiketulos oli 12,5 % (15,1 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulokseen vaikuttivat negatiivisesti erityisesti toimitusvolyymin kasvun aiheuttamat lisääntyneet kulut sekä sisäisten kehityshankkeiden eteneminen. Vertailukauden tulokseen vaikutti positiivisesti kustannussäästöt lomautuksista, joita ei toteutettu vuonna Toisella neljänneksellä Ramirent teki sopimuksen työntekijäliiton kanssa lisätäkseen joustavuutta työajoissa ja lomien suunnittelussa sopeutuakseen paremmin liiketoiminnan kausivaihteluihin. Ramirent jatkoi toimipisteverkostonsa sopeuttamista vallitsevaan markkinatilanteeseen sulkemalla ja yhdistämällä toimipisteitä maan eri puolilla pois lukien Etelä-Suomen toiminnot. Toimipisteiden määrä Suomessa oli 57 (67) kolmannen neljänneksen lopussa. Markkinoiden näkymät 2015 Ramirent odottaa konevuokrausmarkkinoiden pysyvän haastavina Suomessa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Euroopan konevuokrausalan liiton (ERA) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen konevuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan tänä vuonna 1,7 %. Rakennusteollisuuden (RT) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen rakennusmarkkinoiden odotetaan supistuvan 1 % vuonna Korjausrakentamisessa kysynnän arvioidaan kasvavan ikääntyvän asuntokannan ja korjausrakentamiseen osoitettujen valtion tukien ansiosta. Korjausrakentamisen arvon odotetaan ylittävän uudisrakentamisen arvon vuonna Heikon markkinatilanteen odotetaan jatkuvan asuntojen uudisrakentamisen sektorilla erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Konevuokrauksen kysyntää tukevat toimitilarakentamisen sektorilla eräiden suurten kauppakeskus- ja teollisuusprojektien aloitukset. Infrarakentamisen odotetaan laskevan vuonna 2015 johtuen suurten projektien valmistumisista ja uusien investointien matalasta tasosta. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) odottaa, että teollisuuden vuotuiset investoinnit kasvavat sekä tehdasteollisuudessa että energiasektorilla vuonna Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

12 RUOTSI AVAINLUVUT 7 9/15 7 9/14 Muutos 1 9/15 1 9/14 Muutos 1 12/14 Liikevaihto 53,8 52,0 3,4 % 161,5 146,0 10,6 % 201,0 EBITA 7,7 8,9 13,7 % 24,9 2) 19,9 25,6 % 29,4 1) Osuus liikevaihdosta, % 14,3 % 17,2 % 15,4 % 2) 13,6 % 14,6 % 1) Investoinnit 11,4 13,7 16,9 % 33,7 59,5 43,4 % 67,3 Sitoutunut pääoma 190,2 158,0 20,4 % 155,0 ROCE (%) 3) 17,5 % 17,3 % 16,9 % Henkilöstö (FTE) ,0 % ,0 % 759 Toimipisteet ,3 % ,3 % 77 1) EBITA-liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 30,1 miljoonaa euroa eli 14,9 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 0,7 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, jotka kirjattiin vuoden neljännelle neljännekselle ) EBITA-liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 21,1 miljoonaa euroa eli 13,1 % liikevaihdosta tammi syyskuussa Lisäkauppahinnan suorittaminen sääsuoja- ja telineyhtiö DCC:n hankinnasta johti 3,8 miljoonan euron kertaluonteiseen tuottoon vuoden 2015 toisella neljänneksellä. 3) Rullaava 12 kk Liikevaihto 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Ruotsissa kasvoi 3,4 % ja oli 53,8 (52,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 6,2 %. Liikevaihdon kasvu oli odotettua alhaisempaa vahvasta markkinatilanteesta huolimatta. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva palvelumyynti ja kasvaneet vuokrakoneiden toimitukset meneillään oleviin ratkaisuliiketoiminnan projekteihin. Asunto- ja infrarakentamisen korkea aktiviteetti suurissa kaupungeissa jatkui. 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Ruotsissa kasvoi 10,6 % ja oli 161,5 (146,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 14,7 %. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana liikevaihdon kasvua vauhdittivat uusien suurten ratkaisuliiketoiminnan projektien aloitukset. Myynnin kasvua tuki myös kasvava asunto- ja infrarakentaminen erityisesti Tukholman ja Göteborgin alueilla. Myös vuonna 2014 toteutetut strategiset yritysostot vahvistivat liikevaihdon kasvua. Ramirentin investoinnit kokonaisratkaisutoimitusten ja organisaation kehittämiseksi ovat tuottaneet tulosta useiden suurten tilausten muodossa tammi syyskuussa Kannattavuus 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos Ruotsissa laski 13,7 % edellisvuodesta ja oli 7,7 (8,9) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 14,3 % (17,2 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulokseen vaikuttivat negatiivisesti palveluiden myynnin korkeampi osuus liikevaihdosta ja sisäiset uudelleenjärjestelyt. Kolmannen neljänneksen rullaava 12 kuukauden sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli Ruotsissa 17,5 % (17,3 %). ROCE:en vaikuttivat positiivisesti kaluston käyttöasteen paraneminen sekä kasvu palveluiden myynnissä. 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun EBITA-liiketulos Ruotsissa kasvoi 25,6 % edellisvuodesta ja oli 24,9 (19,9) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun EBITAliiketulos oli 15,4 % (13,6 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketuloksen paranemista vauhditti kasvu sekä ratkaisuliiketoiminnassa että toimipistemyynnissä. EBITA-liiketulosta paransi lisäkauppahinnan suorittaminen kesäkuussa 2014 hankitusta sääsuoja- ja telineyhtiö DCC:stä, josta kirjattiin 3,8 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto vuoden 2015 toiselle neljännekselle. Tammi syyskuun EBITA-liiketulos Ruotsissa ilman kertaluonteisia eriä oli 21,1 (19,9) miljoonaa euroa tai 13,1 % (13,6 %) liikevaihdosta. Palvelumyynnin korkeampi osuus 11 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

13 liikevaihdosta ja uusien ratkaisuliiketoiminnan projektien aloituskustannukset heikensivät EBITA-liiketulosprosenttia tammi syyskuussa. Markkinoiden näkymät 2015 Ramirent odottaa konevuokrauksen kysynnän pysyvän suotuisana Ruotsissa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä kaikkien rakentamisen sektoreiden korkean aktiviteetin johdosta. Euroopan konevuokrausalan liiton (ERA) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan 1,0 % vuonna Ruotsin Rakennusteollisuuden (BI) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Ruotsin rakennusinvestointien odotetaan kasvavan 8,0 % vuonna Markkinatilanne on vahva erityisesti monissa Ruotsin suurimmista kaupungeista. Uusien asuntojen aloitusten arvioidaan pysyvän korkealla tasolla jatkuvan asuntopulan takia. Toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan toimistojen ja kaupan alan rakentamisen kasvun myötä. Hallituksen vuonna 2014 hyväksymä liikenneinfraohjelma tulee vauhdittamaan infrarakentamisen aktiviteettia erityisesti Tukholman ja Göteborgin alueilla myös vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän vuonna 2015 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen seurauksesta. Konevuokrauksen kysynnän arvioidaan pysyvän melko vakaana Ruotsin teollisuussektorilla. NORJA AVAINLUVUT 7 9/15 7 9/14 Muutos 1 9/15 1 9/14 Muutos 1 12/14 Liikevaihto 29,4 34,0 13,5 % 91,4 101,8 10,2 % 135,7 EBITA 2,4 4,0 40,0 % 6,3 10,8 1) 41,6 % 14,0 1) Osuus liikevaihdosta, % 8,2 % 11,8 % 6,9 % 10,6 % 1) 10,3 % 1) Investoinnit 5,8 3,8 54,5 % 12,9 13,5 4,5 % 14,2 Sitoutunut pääoma 122,8 147,2 16,6 % 125,5 ROCE (%) 2) 5,4 % 7,9 % 9,2 % Henkilöstö (FTE) ,3 % ,3 % 388 Toimipisteet ) EBITA-liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 12,7 miljoonaa euroa eli 12,5 % liikevaihdosta tammi syyskuussa 2014 ja 16,2 miljoonaa euroa eli 11,9 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 2,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, jotka kirjattiin vuoden 2014 toiselle puoliskolle. 2) Rullaava 12 kk Liikevaihto 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Norjassa laski 13,5 % ja oli 29,4 (34,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 4,2 %. Heikko talonrakentamisen aktiviteetti vaikutti negatiivisesti toimipistemyyntiin kolmannella neljänneksellä. Kysyntä öljy- ja kaasuteollisuudessa laski yhtiöiden lykätessä uusia investointeja ja suuria kunnossapitoprojekteja. liikevaihto laski 4,4 %. Liikevaihtoa rasittivat hidas vuoden alku ja alhaisempi käytettyjen koneiden ja laitteiden myynti verrattuna edelliseen vuoteen. Epävarmuuden jatkuminen öljy- ja kaasuteollisuudessa heikensi konevuokrauksen kysyntää tammi syyskuussa. Kesäkuussa Ramirent vahvisti johtavaa markkinaasemaansa Norjan öljy- ja kaasusektorilla allekirjoittamalla nelivuotisen nostimien vuokraussopimuksen Statoilin kanssa yhtiön Norjan mantereella ja merellä oleville laitoksille. 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Norjassa laski 10,2 % ja oli 91,4 (101,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna 12 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

14 Kannattavuus 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos Norjassa laski 40 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 2,4 (4,0) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 8,2 % (11,8 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulosta heikensi hintapaineen jatkuminen konevuokrausmarkkinoilla. Lisäksi alhaisempi toimipistemyynti ja kasvaneet materiaali- ja palvelukulut rasittivat kannattavuutta kolmannella neljänneksellä. Toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi jatkuivat kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen rullaava 12 kuukauden sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli Norjassa 5,4 % (7,9 %). ROCE:en vaikuttivat negatiivisesti hintapaine ja alhaisemmat katetasot verrattuna edelliseen vuoteen. 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun EBITA-liiketulos Norjassa laski 41,6 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 6,3 (10,8) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun EBITA-liiketulos oli 6,9 % (10,6 %) liikevaihdosta. Alhaisempi liikevaihto ja hintapaine erityisesti talonrakentamisen sektorilla painoivat kannattavuutta. Toimenpiteet liittyen konsernin tehostamisohjelmaan sisältäen uudelleenjärjestelyt ratkaisuliiketoiminnassa, toimipistemyynnissä sekä korjaus- ja kunnossapitotoiminnoissa lisäsivät kustannuksia vuoden 2015 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. EBITAliiketulosta painoi myös väliaikaisten tilaratkaisujen alhaisempi myynti loppuasiakkaille pääasiassa öljy- ja kaasuteollisuuden sektorilla. Markkinoiden näkymät 2015 Ramirent arvioi markkinatilanteen pysyvän haasteellisena Norjan konevuokrausmarkkinoilla vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä johtuen öljyn alhaisen hintatason luomasta makrotalouden epävarmuudesta. Euroopan konevuokrausalan liiton (ERA) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Norjan konevuokrausmarkkinoiden odotetaan supistuvan 1,5 % tänä vuonna. Prognosesenteretin lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 1,9 % vuonna Merkittävänä kasvun moottorina arvioidaan toimivan tie-, rata- ja metroprojektit Norjan hallituksen elvytystoimien seurauksena. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla vuonna Toimitilarakentamisen sektorilla odotetaan kasvua julkisen sektorin projektien tukemana. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan vuonna Norjan tilastokeskuksen ennusteen mukaan öljy- ja kaasuteollisuuden investointien arvioidaan laskevan 15,1 % vuonna TANSKA AVAINLUVUT 7 9/15 7 9/14 Muutos 1 9/15 1 9/14 Muutos 1 12/14 Liikevaihto 11,2 10,1 11,1 % 31,2 28,7 8,6 % 39,4 EBITA 0,9 2) 0,1 n/a 0,2 2) 3,0 94,0 % 3,9 1) Osuus liikevaihdosta, % 8,1 % 2) 1,2 % 0,6 % 2) 10,4 % 10,0 % 1) Investoinnit 1,9 1,5 26,6 % 3,5 3,3 8,3 % 3,6 Sitoutunut pääoma 26,9 27,2 1,0 % 25,4 ROCE (%) 3) 5,3 % 13,8 % 14,9 % Henkilöstö (FTE) ,6 % ,6 % 147 Toimipisteet ,5 % ,5 % 16 1) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 3,8 miljoonaa euroa eli 9,6 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 0,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, jotka on kirjattiin vuoden 2014 neljännelle neljännekselle. 2) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 miljoonaa euroa eli 12,1 % liikevaihdosta heinä syyskuussa 2015 ja 0,3 miljoonaa euroa eli 0,9 % liikevaihdosta tammi syyskuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät 0,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvarauksen, joka on kirjattiin vuoden 2015 kolmannelle neljännekselle. 3) Rullaava 12 kk 13 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

15 Liikevaihto 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Tanskassa kasvoi 11,1 % tai 11,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna ja oli 11,2 (10,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvua tukivat ratkaisuliiketoiminnan projektien korkea aktiviteetti sekä kaluston käyttöasteen paraneminen johtuen Tanskan konevuokrausmarkkinoilla tapahtuneesta elpymisestä. Lisääntynyt asunto- ja infrarakentaminen tukivat toimipistemyynnin kehitystä. Konevuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden kysyntä alkoi elpyä Länsi-Tanskassa kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen kehitys osoittaa, että toimintojen integrointi Ruotsin organisaation kanssa tuottaa tulosta. 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Tanskassa kasvoi 8,6 % tai 8,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna ja oli 31,2 (28,7) miljoonaa euroa. Konevuokrauksen kysyntä kehittyi suotuisasti Tanskan itäosissa. Alkuvuonna toteutetut tehokkuustoimenpiteet alkoivat tuottaa tuloksia Tanskan länsiosissa. Hyvä kehitys useissa ratkaisuliiketoiminnan projekteissa tuki myyntiä ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Tanskan konevuokrausmarkkina on piristynyt ja sitä vauhdittaa pääosin rakentamisen elpyminen. Kannattavuus 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos Tanskassa parani selvästi ja oli 0,9 ( 0,1) miljoonaan euroa. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 8,1 % ( 1,2 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulos Tanskassa ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 ( 0,1) miljoonaa euroa tai 12,1 % ( 1,2 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi pääasiassa vahva liikevaihdon kasvu kolmannella neljänneksellä. Kannattavuutta tuki myös matalampi kiinteiden kulujen taso perustuen edellisvuonna toteutettuihin kustannussäästöihin sekä synergioiden saavuttamiseen tukitoimintojen yhdistämisestä Ruotsin kanssa. Ramirent jatkoi toimipisteverkostonsa optimointia ja kirjasi 0,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvarauksen kolmannelle neljännekselle. Kolmannen neljänneksen rullaava 12 kuukauden sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli Tanskassa 5,3 % ( 13,8 %). Korkeampi palveluiden myynti tuki ROCE:a, mutta alhaiset katetasot pitivät tunnusluvun negatiivisena. 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun EBITA-liiketulos Tanskassa parani selvästi ja oli 0,2 ( 3,0) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun EBITAliiketulos oli 0,6 % ( 10,4 %) liikevaihdosta. Tanskan toimintojen menestyksellinen uudelleenjärjestely ja integrointi Ruotsin toimintoihin olivat pääasialliset syyt tuloksen paranemiseen. Kovasta kilpailusta johtuva hintapaine ja palveluiden myynnin korkeampi osuus liikevaihdosta heikensivät kuitenkin EBITA-liiketulosta vuoden 2015 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Markkinoiden näkymät 2015 Ramirent odottaa konevuokrausmarkkinoiden säilyvän vakaana Tanskassa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Euroopan konevuokrausalan liiton (ERA) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Tanskan konevuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan 1,4 % tänä vuonna. Tanskan rakennusteollisuuden (DB) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 3,5 % vuonna Kysynnän korjausrakentamisessa ennustetaan heikkenevän, mutta asuntorakentamisen aktiviteetin arvioidaan kasvavan erityisesti suurten kaupunkien hyvän kysynnän myötä. Vuonna 2015 julkisten investointien odotetaan kasvattavan infrarakentamista sekä rakentamista erityisesti terveydenhuollon ja koulutuksen sektoreilla. Teollisuussektorin aktiviteetin odotetaan tukevan konevuokrauksen kysyntää myös vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. 14 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

16 EUROPE EAST - Baltian maat ja Fortrent, yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa AVAINLUVUT 7 9/15 7 9/14 Muutos 1 9/15 1 9/14 Muutos 1 12/14 Liikevaihto 10,2 10,3 1,1 % 25,3 24,7 2,4 % 33,9 EBITA 3,3 3,7 10,5 % 5,2 4,6 13,3 % 6,7 Osuus liikevaihdosta, % 32,4 % 35,8 % 20,4 % 18,5 % 19,6 % Investoinnit 3,4 1,3 157,8 % 16,4 8,7 88,4 % 10,6 Sitoutunut pääoma 53,4 63,5 16,0 % 46,6 ROCE (%) 1) 12,6 % 10,3 % 11,3 % Henkilöstö (FTE) ,4 % ,4 % 240 Toimipisteet ,8 % ,8 % 42 1) Rullaava 12 kk Europe East segmentti sisältää Ramirentkonsernin toiminnot Baltian maissa ja osuuden Fortrent-konsernin nettotuloksesta. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Ramirentin ja Cramon kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö Fortrent Oy on suomalainen osakeyhtiö. Ramirentin osuus yhteisyrityksen tuloksesta esitetään konsernin tuloslaskelmassa käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella pääomaosuusmenetelmää hyödyntäen. Europe East segmentin liikevaihdossa raportoidaan vain Baltian maiden liikevaihto. Liikevaihto 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Baltian maissa laski 1,1 % ja oli 10,2 (10,3) miljoonaa euroa. Vakaa kysyntä Baltian konevuokrausmarkkinoilla jatkui neljänneksellä. Kysyntä oli vahvinta Virossa ja Liettuassa vahvan rakentamisen aktiviteetin ja konevuokrauksen palveluihin kohdistuneen kiinnostuksen myötä. 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Baltian maissa kasvoi 2,4 % ja oli 25,3 (24,7) miljoonaa euroa. Kysyntää konevuokrausmarkkinoilla vauhdittivat pääasiassa pienet ja keskisuuret rakennusprojektit. Liikevaihto konevuokraukseen liittyvissä palveluissa kasvoi vahvasti verrattuna edelliseen vuoteen. Vertailukauteen sisältyi suuria energiateollisuuden projekteja, jotka saatiin päätökseen vuoden 2014 lopulla. Kannattavuus 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos Europe East -segmentissä laski edellisvuodesta 10,5 % ja oli 3,3 (3,7) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 32,4 % (35,8 %) liikevaihdosta. Ramirentin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos Baltian maissa laski 5,8 % 3,0 (3,2) miljoonaan euroon. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 29,8 % (31,3 %) liikevaihdosta. Vahva kehitys Baltian maissa jatkui kolmannella neljänneksellä perustuen tiukkaan kiinteiden kulujen hallintaan ja terveisiin hintatasoihin. Ramirentin osuus Fortrent-konsernin nettotuloksesta kolmannella neljänneksellä 2015 oli 0,3 (0,5) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen rullaava 12 kuukauden sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) Europe East -segmentissä parani ja oli 12,6 % (10,3 %). ROCE vahvistui pääasiassa Baltian maiden korkeiden katetasojen johdosta sekä Fortrent-konsernin alemmasta sitoutuneesta pääomasta, mikä johtui muutoksista valuuttakursseissa. 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun EBITA-liiketulos Europe East -segmentissä parani 13,3 % edellisvuodesta ja oli 5,2 (4,6) miljoonaa euroa. 15 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

17 Tammi syyskuun EBITA-liiketulos oli 20,4 % (18,5 %) liikevaihdosta. Baltian maissa tammi syyskuun EBITA-liiketulos parani 5,6 % ja oli 5,0 (4,7) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun EBITA-liiketulos oli 19,6 % (19,0 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulosta tukivat myynnin kasvu ja kiinteiden kustannusten hallinta perustuen suorituskykyiseen organisaatiorakenteeseen Baltian maissa. Fortrent konsernin tammi syyskuun nettotulos oli 0,5 ( 0,3) miljoonaa euroa. Ramirentin osuus Fortrentkonsernin nettotuloksesta oli 0,2 ( 0,1) miljoonaa euroa. Markkinoiden näkymät 2015 Baltian maissa Ramirent odottaa Baltian konevuokrausmarkkinoiden kokonaiskysynnän säilyvän vakaana vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Euroconstructin kesäkuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan koko Baltian rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 2,5 % vuonna Virossa rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 4 % vuonna Rakennusprojektien odotetaan keskittyvän pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Viron alueelle. Latvian rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 6 % vuonna Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän vakaana, mutta toimitilarakentamisen odotetaan laskevan Ukrainan kriisin aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden johdosta. Liettuassa rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1 % vuonna Kasvun moottoreina Liettuassa toimivat asuntorakentamisen kasvu ja korjausrakentamisen korkea aktiviteetti. EU-rahoitteisten projektien odotetaan alkavan pääosin vuonna 2016 tukien erityisesti infra- ja korjausrakentamista vuonna Erillinen taloudellinen informaatio Fortrentkonsernista (yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa) Liikevaihto 7 9/2015 Fortrent-konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 28,7 % ja oli 7,4 (10,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 4,4 %. Hintakilpailu konevuokrausalan yritysten välillä on kasvanut Pietarin ja Moskovan alueella vuokrauspalveluiden kysynnän supistuessa. Vuokrauspalveluiden kysyntä uusilla alueilla kuten Volgassa ja Venäjän eteläosissa oli sen sijaan selvässä kasvussa. Ukrainassa kriisi on hiljentänyt rakennusmarkkinat ja työt on keskeytetty useilla työmailla rahoituksen heikon saatavuuden takia. Ukrainassa Fortrent jatkoi keskittymistään teollisuusasiakkaisiin. 1 9/2015 Fortrent-konsernin tammi syyskuun liikevaihto laski 22,5 % ja oli 22,7 (29,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 7,8 %. Liikevaihtoa kasvattivat hieman parantunut hintataso sekä hyvä kysyntä Venäjän uusilla alueilla kuten Volgassa ja Etelä- Venäjällä. Venäjän ruplan ja Ukrainan hryvnian heikommalla vaihtokurssilla suhteessa euroon oli negatiivinen vaikutus euromääräiseen liikevaihtoon. Kannattavuus 7 9/2015 Fortrent-konsernin kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 1,1 (1,4) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 15,5 % (13,5 %) liikevaihdosta. Nettotulos oli 0,5 (0,9) miljoonaa euroa. Fortrent toteuttaa lisäsäästötoimenpiteitä ja pitää investoinnit maltillisina loppuvuonna. 1 9/2015 Fortrent-konsernin tammi syyskuun EBITAliiketulos oli 1,3 (1,3) miljoonaa euroa. Tammi syyskuun EBITA-liiketulos oli 5,9 % (4,5 %) liikevaihdosta. Nettotulos oli 0,5 ( 0,3) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat positiivisesti säästöt kiinteissä kuluissa, hieman parantunut hintataso Venäjällä ja hyvä tulos Venäjän uusilla markkinaalueilla. Markkinoiden näkymät 2015 Venäjällä ja Ukrainassa Öljyn hinnan lasku vaikuttaa negatiivisesti Venäjän talouteen ja rakentamiseen. Myös ruplan 16 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

18 ja Venäjän rahoitusmarkkinoiden epävakaus vaikeuttavat talouskasvua Venäjällä. Ukrainan kriisin johdosta EU:n ja Yhdysvaltojen Venäjälle asettamat taloudelliset sanktiot ovat edelleen voimassa. Nämä aiheuttavat epävarmuutta Venäjän talouskehitykselle. Rakennusmarkkinoiden heikentynyt tilanne vaikuttaa koneja laitevuokrauspalveluiden kysyntään Venäjällä vuonna Foreconin kesäkuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinat supistuvat noin kuusi prosenttia vuonna Ennusteen mukaan kaikki rakentamisen osa-alueet pienentyvät. Ukrainassa rakennusmarkkinoiden suhdannetilanne on heikentynyt merkittävästi ja markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haasteellisena koko vuoden 2015 ajan. EUROPE CENTRAL Puola, Tšekin tasavalta ja Slovakia AVAINLUVUT 7 9/15 7 9/14 Muutos 1 9/15 1 9/14 Muutos 1 12/14 Liikevaihto 15,4 14,2 8,4 % 40,1 39,4 1,9 % 53,2 EBITA 2,2 1,6 34,3 % 2,5 1,2 108,5 % 1,7 1) Osuus liikevaihdosta, % 14,0 % 11,3 % 6,1 % 3,0 % 3,2 % 1) Investoinnit 4,1 1,1 278,0 % 9,6 6,7 42,5 % 7,8 Sitoutunut pääoma 52,5 59,7 12,2 % 58,5 ROCE (%) 2) 5,2 % 1,7 % 2,6 % Henkilöstö (FTE) ,5 % ,5 % 477 Toimipisteet ,8 % ,8 % 58 1) EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 miljoonaa euroa eli 5,3 % liikevaihdosta tammi joulukuussa Kertaluonteiset erät sisälsivät yhteensä 1,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut ja omaisuuserien alaskirjaukset, jotka kirjattiin vuoden 2014 neljännelle neljännekselle. 2) Rullaava 12 kk Liikevaihto 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen liikevaihto Europe Central -segmentissä kasvoi 8,4 % ja oli 15,4 (14,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 8,3 %. Liikevaihdon kasvua vauhditti suotuisa kysyntä Puolan rakennussektorilla. Meneillään olevat suuret voimalaitos- ja teollisuuden projektit tukivat konevuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden kysyntää. Slovakiassa ja Tšekin tasavallassa liikevaihto kasvoi voimakkaasti rakennussektorin hyvän kysynnän ja määrätietoisen sisäisen operatiivisen toiminnan kehittämisen ansiosta. 1 9/2015 Ramirentin tammi syyskuun liikevaihto Europe Central -segmentissä kasvoi 1,9 % ja oli 40,1 (39,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 1,5 %. Puolassa kysyntää kasvattivat lisääntynyt rakentamisen aktiviteetti ja uudet projektit etenkin voimalaitos- ja teollisuussektorilla. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyi yksittäinen suuri voimalaitosprojekti Sloveniassa, joka saatiin päätöksen vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä. Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa konevuokrauksen kysyntää tukivat useat tieprojektit sekä varasto- ja logistiikkarakennusten projektit. Kannattavuus 7 9/2015 Ramirentin kolmannen neljänneksen EBITAliiketulos Europe Central -segmentissä parani vertailukaudesta 34,3 % ja oli 2,2 (1,6) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen EBITA-liiketulos oli 14,0 % (11,3 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta paransivat onnistuneet tehokkuustoimenpiteet, sisäiset uudelleenjärjestelyt ja parantuneet hintatasot. Kolmannen neljänneksen rullaava Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Liikevaihto kasvoi vaihtelevassa markkinatilanteessa, kannattavuuteen kohdistuu edelleen painetta

Liikevaihto kasvoi vaihtelevassa markkinatilanteessa, kannattavuuteen kohdistuu edelleen painetta Osavuosikatsaus tammi syyskuu Liikevaihto kasvoi vaihtelevassa markkinatilanteessa, kannattavuuteen kohdistuu edelleen painetta 4.11. MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA JONAS SÖDERKVIST, TALOUSJOHTAJA JA EVP

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄN- NEKSELLÄ KATETASOON KOHDISTUI PAINETTA

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄN- NEKSELLÄ KATETASOON KOHDISTUI PAINETTA Q4 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄN- NEKSELLÄ KATETASOON KOHDISTUI PAINETTA RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ KATETASOON

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 KORKEAMMAN KYSYNNÄN JA TEHOKKUUSTOIMEN- PITEIDEN ANSIOSTA

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 KORKEAMMAN KYSYNNÄN JA TEHOKKUUSTOIMEN- PITEIDEN ANSIOSTA Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Q2 KEHITYS PARANI KORKEAMMAN KYSYNNÄN JA TEHOKKUUSTOIMEN- PITEIDEN ANSIOSTA OSAVUOSIKATSAUS Q2 2015 I RAMIRENT-KONSERNI 1 RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015:

Lisätiedot

Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa

Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa Osavuosikatsaus /2016 Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA PIERRE BRORSSON, TALOUSJOHTAJA Agenda Konsernin kehitys Segmenttikatsaukset Markkinanäkymät Avainluvut

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKE- TOIMINNASTA

LIIKEVAIHDON. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKE- TOIMINNASTA Q1 LIIKEVAIHDON Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKE- TOIMINNASTA 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2015 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015: LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSI 2014

RAMIRENTIN VUOSI 2014 RAMIRENTIN VUOSI 2014 Varsinainen yhtiökokous 2015 Magnus Rosén, toimitusjohtaja 2015 Ramirent Geopoliittinen epävarmuus, hidas talouskasvu ja sisäiset kehityshankkeet rasittivat toimintaa vuonna 2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tilinpäätöstiedote 2014 TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014: TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA

Lisätiedot

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR 169,2 (165,1) milj. EUR, kasvua 2,5 % ja 3,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 22,2 (25,3) milj. EUR tai 13,1 % (15,3 %) liikevaihdosta ja uudelleenorganisointikulut 20,4 milj. EUR 14,2 (24,8) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ Q2 Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 UUSIA STRATEGISIA YRITYSOSTOJA HILJAISELLA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q2 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014: UUSIA STRATEGISIA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017 Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 25.10.2017 1 Sisällysluettelo 1.Keskeistä kolmannella neljänneksellä 2.Taloudellinen kehitys

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

vahva liikevaihdon kasvu ja parantunut tuloskertymä

vahva liikevaihdon kasvu ja parantunut tuloskertymä Osavuosikatsaus tammimaaliskuu vahva liikevaihdon kasvu ja parantunut tuloskertymä Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja Pierre Brorsson, talousjohtaja 9.5. 17 avainluvut Liikevaihto 164,6 (146,0) milj. EUR,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

PUOLIVUOTISKATSAUS 2016: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, VERTAILUKELPOINEN EBITA-LIIKETULOS PARANI HIEMAN

PUOLIVUOTISKATSAUS 2016: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, VERTAILUKELPOINEN EBITA-LIIKETULOS PARANI HIEMAN Q2 PUOLIVUOTISKATSAUS 2016: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, VERTAILUKELPOINEN EBITA-LIIKETULOS PARANI HIEMAN RAMIRENTIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2016: VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, VERTAILUKELPOINEN EBITA-LIIKETULOS PARANI

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2012 15.2.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja Yhtiökokous 2014 26.3.2014 Magnus Rosén, toimitusjohtaja @ Ramirent 2014 2013: Vahva rahavirtojen kasvu tuki vahvaa tasetta Liikevaihto oli 647,3 (714,1) milj. euroa, laskua 9,4 % EBITA 92,1 (100,6) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Osavuosikatsaus 1 3/215 Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö Q1/215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita.

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q2 1.1. 3.6.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus 2 28.7.216 Osavuosikatsaus Q2 216 Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja suunnitteilla suuria

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. Sijoitus-Invest 09 POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 9 POWERING YOUR BUSINESS Sisällysluettelo Cramo konserni lyhyesti ja markkinakatsaus Osavuosikatsaus Q3/29 Konsernin tulos Liiketoimintasegmentit Toimenpiteet kilpailukyvyn takaamiseksi

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 24.4.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 10.2.2014

Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 8.5.2014

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 8.5.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 8.5.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 UUDELLEEN- JÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 UUDELLEEN- JÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA Q3 Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 UUDELLEEN- JÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA 2 OSAVUOSIKATSAUS Q3 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2014:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

kohti parempaa kannattavuutta

kohti parempaa kannattavuutta yhtiökokous 2017 kohti parempaa kannattavuutta Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja 16.3.2017 esittelyssä Ramirentin johtoryhmä olemme sitoutuneet luomaan tuloksia sekä arvoa osakkeenomistajille yhtiökokous

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 215 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.216 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.7.2014 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Sisältö 1. Talentumin Q3/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q3/2013 Talentumin Q3/2013 Talentumin liikevaihto oli lähes samalla tasolla kolmannella

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt t yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon kannattavuus parani alkuvuonna Keskon liikevaihto 4,6 mrd. euroa, kehitys -4,2 % Kulutuskysyntä heikentynyt kaikilla toimialoilla,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tulos parani edellisestä vuodesta Keskon liikevaihto 9,3 mrd., kehitys -3,8 % Tulos parani selvästi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 19. heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q2 2012: Vahva kehitys jatkui Q2/2012 Q2/2011 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Atria-konserni Katsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria-konserni Katsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni Katsaus 1.1. - 31.3.2014 Milj. 2014 *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 2013 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3. Esitys 25.4. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q1 Q1 26 26 Liikevaihto 54,3 49,3 22,6 Liikevoitto 1,3,6 1,2 Katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2015

Osavuosikatsaus Q2 2015 Osavuosikatsaus Q2 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Q liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen

Q liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen Q3 2017 liiketoimintakatsaus Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen KESKEISTÄ Q3 2017 HYVÄ LIIKEVAIHDON KASVU 4,5% Liikevaihto kasvoi 4,5% 195,4 milj. euroon (187,0) vertailukelpoinen

Lisätiedot

kohti parempaa kannattavuutta

kohti parempaa kannattavuutta Tampere-talo sijoitusmessut kohti parempaa kannattavuutta Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja 4.4.2017 Johtava markkina-asema konevuokrauksessa Itämeren ympärillä Markkinajohtaja 8 maassa liikevaihto 665

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009. Q2 2009 Media- ja analyytikkoinfo 24.7.2009 MHa

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009. Q2 2009 Media- ja analyytikkoinfo 24.7.2009 MHa Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 29 24.7.29 Sivu 1 Keskon osavuosikatsaus 1-6/29 Ruokakeskon kasvu yli markkinakehityksen ja kannattavuus edellisvuotta parempi Rautakeskon kustannuksia ja varastoja onnistuttiin

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot