Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "http://ecolore.leeds.ac.uk"

Transkriptio

1 (econtent Localisation Resources for Translator Training) sähköisen sisällön lokalisointi Suurin osa nykyisestä informaatiosta on digitaalista. Tyypillinen esimerkki tästä on kaikki se näytöillä näkyvä tieto, jota tarvitsemme ohjelmistojen käyttöön, sekä kaikki Internetissä tai matkapuhelimissa näkemämme informaatio. Kaikki ne paperiset käyttöohjeet, joihin luotamme oppiaksemme käyttämään mitä tahansa laitetta, on saatettu julkaistavaan muotoon digitaalisesti käyttäen tekstinkäsittely- tai taitto-ohjelmaa. Kansainvälisten järjestöjen ja yritysten on käännätettävä tämän informaation sisältö, joka tunnetaan sähköisenä sisältönä, sekä sovitettava se niihin kulttuureihin, joissa heidän eri yleisönsä tai markkinansa sijaitsevat. Tämä käännöstyö tunnetaan sähköisen sisällön lokalisointina, ja se on riippuvainen useista erikoistuneista työkaluista, jotka parantavat työn vauhtia, tehokkuutta ja laatua. ecolore-projekti Kokeneista sähköisen sisällön lokalisointityökalujen käytön taitavista kääntäjistä on jatkuva puute. ecolore-projekti on perustettu ratkaisuksi tähän ongelmaan. Ammentaen kuuden yhteistyökumppanin konsortion johtavasta asiantuntemuksesta ja EU:n Leonardo da Vinci II -ohjelman rahoittamana ecolore edustaa ratkaisevaa edistysaskelta kääntäjäkoulutuksessa.

2 Sähköisen sisällön lokalisointityökalut Lokalisoinnissa käytetään laajaa ohjelmistotyökalujen valikoimaa, jolla valmistellaan sähköinen sisältö kääntämistä varten, tuetaan käännösprosessia ja tämän jälkeen luodaan uusi lokalisoitu versio digitaalisesta tiedosta tai tietystä tuotteesta toiselle kielelle tai kulttuurille. Käännöstyökalut ja käännösmuisti Käännösmuisti ja konekääntäminen Käännösprosessin käytetyin työkalu on käännösmuisti, jota ei tule sekoittaa konekääntämiseen. Konekääntämisessä käännös syntyy ilman ihmistä tietokoneen tehdessä koko työn, kun taas käännösmuisti tarjoaa integroidun työkalusarjan koko prosessia jatkuvasti hallitsevan kääntäjän avuksi. Näistä kahdesta käännösmuistia käytetään enemmän sähköisen sisällön lokalisoinnissa, koska kääntäjät ovat koneita herkempiä merkitysvivahteille ja kontekstille ja täten parempia sopeuttamaan sähköisen sisällön tehokkaasti tiettyyn kulttuuriin.

3 Varastoitua kokemusta Käännösmuisti perustuu sähköisen sisällön tallentamiseen tietokoneelle pilkottuna osiin (usein lauseisiin) yhdessä näiden osien käännöksien kanssa. Ajan mittaan valtavia määriä sähköisen sisällön osia ja niiden vastaavia käännöksiä kootaan järjestelmiksi, ja oikeastaan käännösmuisteista puhuttaessa viitataan nimenomaan näihin järjestelmiin. Käännösmuistijärjestelmät kierrättävät näitä osia ja tarjoavat niitä kääntäjälle automaattisesti joko täydelliseksi tai osittaiseksi ratkaisuksi aina kun tämän työssä toistuvat samat tai samankaltaiset lauseet. Tämä kasvattaa kääntäjän tuottavuutta ja auttaa varmistamaan terminologian ja ilmaisujen yhtenäisyyden vuodesta toiseen eri käännöksissä parantaen laatua selvyyden edistämisen avulla. Työkalusarja Nykyaikaiset käännösmuistit tarjoavat tämän perusasetelman lisäksi integroidun työkaluvalikoiman kääntäjien avuksi. Näihin työkaluihin kuuluu sähköisiä sanakirjoja ja tekstinkäsittely- ja - muokkausohjelmia sekä projektinhallinta- että laaduntarkkailutyökaluja, jotka kaikki nopeuttavat ja helpottavat kääntäjien ja oikolukijoiden tarkastus- ja korjaustyötä, ja lisäävät sen tarkkuutta. Yhdessä nämä nykyaikaisen käännösmuistin toiminnot eivät ainoastaan kohenna tuottavuutta, vaan voivat myös osoittautua ratkaiseviksi korkealaatuisen käännösjäljen ylläpitämisessä etenkin sellaisissa projekteissa, joissa tarvitaan suuria kääntäjäryhmiä joka kielelle. Tämän johdosta käännösmuisti mielletään yhä enemmissä määrin keskeiseksi työkaluksi sähköisen sisällön lokalisoinnissa, etenkin jos työhön liittyy suuria määriä teknistä tietoa.

4 ecolore ja käännösmuistiharjoittelu Koska käännösmuistituotteet tarjoavat laajan valikoiman pitkälle kehitettyjä työkaluja, intensiivinen harjoittelu on tarpeen, jotta kääntäjistä tulisi eteviä ohjelmien käyttäjiä. Tämän harjoittelun tulee tapahtua aidossa työtilanteessa, jossa käännösprosessin tukena käytetään käännösmuisteja ja sähköisiä sanakirjoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että nämä käännösmuistit ovat erikoisresursseja, yleensä yritysten, järjestöjen ja kääntäjien vuosien aikana rakentamia. Itse asiassa tämä erikoistuminen on yksi näiden järjestelmien keskeisistä vahvuuksista, sillä se takaa, että ne tarjoavat aina täysin yksilöityä ja siten jokaisen käyttötarkoitukseen sopivaa tukea. Toisaalta tämä myös tarkoittaa, että suuria, laajaan aihevalikoimaan ja kattaviin kieliyhdistelmiin perustuvia käännösmuisteja ei ole yleisesti ottaen tarjolla kouluttajille. ecolore-projekti onkin huomannut, että tämä puute on yksi pääsyy tämänhetkiseen taitojen puutteeseen sähköisen sisällön lokalisoinnissa. Projekti tähtää tämän tilanteen perinpohjaiseen muuttamiseen rakentamalla täydellisen kokoelman koulutusresursseja ja tarjoten niitä vapaasti ecolore:n sivustojen kautta. ecolore-projektin tarkoituksena on myös ryhtyä uraauurtavaan työhön kurssimateriaalien kehittämiseksi, jotta tämä teknologia saataisiin helposti ymmärrettävään ja opittavaan muotoon. Työn tuloksena syntyvä opetusmateriaali tulee olemaan saatavissa ecolore:n sivustoilta.

5 ecolore-aloitteen ansiosta kouluttajat ja opetusjärjestöt voivat tulevaisuudessa käyttää resursseja, jotka olisivat muutoin liian kalliita tuottaa tai hankkia. Tämän lisäksi kansainväliset yritykset ja järjestöt saavat paljon kaipaamiaan ammattitaitoisia asiantuntijoita ja kääntäjät hyötyvät lisääntyvästä koulutuksen järjestämisestä niiden työkalujen käytöstä, jotka voivat auttaa heitä työskentelemään tuottavammin ja markkinoimaan itseään tehokkaammin. Lisätietoja saa ecolore:n sivustolta: ecolore kuuden yhteistyökumppanin johtavasta asiantuntemuksesta ecolore edustaa ratkaisevaa edistysaskelta kääntäjäkoulutuksessa.

6 Monikielinen ammattiviestintä (MonAKO) on opintokokonaisuus, joka täydentää eri kieliaineiden opetusta tarjoamalla kääntämisen teoriaan ja apuvälineisiin, kääntämisen kielenhuoltoon ja ammatti- ja erikoiskieliin liittyviä kursseja. Kurssit on tarkoitettu kielten laitosten opiskelijoiden lisäksi myös niille kääntämisestä kiinnostuneille opiskelijoille, joiden oman pääaineen laitos ei tarjoa erityistä kääntämiseen tähtäävää koulutusta. Tällä hetkellä MonAKOssa järjestetään konferenssitulkkikoulutusta Suomen vuoden 2006 EUpuheenjohtajakautta ennakoidessa. Tässä koulutuksessa otetaan myös huomioon Unionin toukokuun laajentuminen, sillä tulkkaussuunnissa on monia uusien jäsenmaiden kieliä. MonAKOssa ovat mukana kaikki Helsingin yliopiston kielten laitokset, ja opettajina niin yliopiston eri kieliaineiden opettajia kuin ammattikääntäjiä ja -tulkkejakin.

7 ecolore-yhteistyökumppanit ATRIL, Espanja ATRIL kehittää ja markkinoi innovatiivista Déjà Vu -käännösmuistiohjelmaa. Tuotemarkkinoinnin lisäksi ATRIL tarjoaa tuotetukea, konsultointipalveluja ja koulutusta. BDÜ, Saksa BDÜ on Saksan liittotasavallan suurin kääntäjien ja tulkkien ammattiyhdistys. BDÜ on FIT:n (Fédération internationale des tradecteurs Kansainvälinen kääntäjien liitto) jäsen ja toimii julkisesti vaikuttaakseen lainsäädäntöön, ja se on myös merkitty Saksan parlamentin alahuoneen pitämään eturyhmien luetteloon. The Institute of Translation and Interpreting, Iso-Britannia ITI on Iso-Britannian ainoa itsenäinen ammattimaisten kääntäjien ja tulkkien ammattiyhdistys. Se on hallituksen, teollisuuden, median ja suuren yleisön pääasiallinen tiedonlähde käännös- ja tulkkauspalveluissa. ITI on ainoa FIT:n englantilainen jäsen. FIT:ssä ammattiyhdistys osallistuu niiden kansainvälisten käytäntöjen kehittämiseen, jotka todennäköisesti vaikuttavat ammatin tulevaisuuteen. Universität des Saarlandes, Saksa Soveltavan kielitieteen ja kääntämisen sekä tulkkauksen laitos on kouluttanut kääntäjiä ja tulkkeja jo vuodesta Vuonna 1990 perustettiin konekääntämisen professorinvirka, ja vuonna 1993 aiemmin kehitetystä tietojenkäsittelyyn ja kieliteknologiaan perustuvasta opetussuunnitelmasta tuli olennainen osa tavallista koulutusohjelmaa. SAP, Saksa SAP on maailman johtava integroitujen liiketoimintaratkaisujen toimittaja. SAP:llä on yli ohjelmistoasennusta yli 120 maassa, ja noin yritystä hyödyntää SAP:n ratkaisuja toiminnoissaan. University of Leeds, Yhdistyneet kuningaskunnat Käännöstieteiden yksikkö tarjoaa maisterinohjelmia tietokoneavusteisessa kääntämisessä, av-kääntämisessä, konferenssitulkkauksessa ja brittiläisen viittomakielen tulkkauksessa. Yksikkö tarjoaa opiskelijoille laajan valikoiman teollisuusstandardien mukaisia ohjelmistoja ja on aktiivinen tutkimuksen, konsultoinnin sekä koulutuksen saralla yhteistyössä kieliteollisuuden kanssa.

8 ATRIL Operations Office Rambla de Catalunya 62, 6-1 B E Barcelona Tel: Fax / BDÜ Bundesgeschäftsstelle Kurfürstendamm 170, D Berlin Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) BDÜ The Institute of Translation & Interpreting Fortuna House, South Fifth Street, UK - Milton Keynes, MK9 2EU Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Universität des Saarlandes Karl-Heinz Freigang SAP AG Neurottstrasse 16 D Walldorf Tel: +49/62 27/ Fax: +49/62 27/ Centre for Translation Studies University of Leeds, UK

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Kääntäminen ja tulkkaaminen EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Mitä toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea tekee? Toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea on Euroopan unionin toimielinten

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005 Toimitus Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta-

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n dointi S t andardointi Stand o ö T ermityö Termity T e rmityö Termity ö t e nn Käänt äminen n r kastus Kielentarkastus K k FI Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS Kääntämin enenn

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?

EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä? EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä? Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A (6.krs),

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen käytännöt ja ongelmat - katsaus kyselytutkimuksista

Ohjelmistotestauksen käytännöt ja ongelmat - katsaus kyselytutkimuksista Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotestauksen käytännöt ja ongelmat - katsaus kyselytutkimuksista Kandidaatintyö 13. huhtikuuta 2014 Joni Väyrynen Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO 2/2010 SEURAAVA SIIRTO 6 HYÖTYJEN varmistus 10 STRATEGINEN johtaminen 12 PROJEKTITOIMISTO 34 TUOTEKEHITYSPROJEKTIT Paras muutoksen kumppani Varmista onnistunut muutoksen läpivienti. Kysy lisää. www.talentpartners.fi

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki toimisto@kaj.fi www.kaj.fi Puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa

Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa Minna Kamppuri 13.9.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistotuotteen käytettävyys perustuu ihmisten

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot