Kurssiesite. Syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurssiesite. Syksy 2014"

Transkriptio

1 Kurssiesite 1

2 SISÄLTÖ MediMerc sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus...4 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden rakenne... 5 MediMerc johtamiskoulutus Kurssitarjonnan runko kahdelle lukuvuodelle...6 MediMerc kurssitarjonta syksy Terveystaloustiede (2 op)...8 Terveysjohtajan oikeudelliset perustiedot (1 2 OP)...10 Projektinhallinta terveydenhuollossa (2 OP)...12 Esimies työhyvinvoinnin johtajana (2 OP)...14 Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa (2 OP)...16 MediMerc -johtamiskoulutuksen yhteystiedot...18

3 MediMerc sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden (30 op) rakenne ja eri osa-alueiden laajuudet Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta toteuttaa korkealuokkaista yliopistollista johtamiskoulutusta yhteistyössä mm. oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan sekä alueelliset tarpeet että sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet. Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohella muut alan esimiestehtävissä työskentelevät, esimerkiksi hallinnon ja tukipalveluiden edustajat. Koulutus sopii myös niille, jotka tulevaisuudessa tähtäävät tehtäviin, joissa tarvitaan johtamisosaamista. Kurssimuotoinen koulutus koostuu pääsääntöisesti 1 2 opintopisteen laajuisista erilliskursseista. Kurssivalikoimasta kouluttautuja voi valita itselleen sopivimmat kurssit. Näin kurssien aihepiirit ja ajankohdat saa parhaiten sovitettua vastaamaan yksilöllisiä tarpeita ja mahdollisuuksia. Turussa tapahtuvaa opetusta välitetään videoneuvotteluyhteyden avulla sovituille etäopetuspaikkakunnille. Osa kursseista järjestetään joka vuosi, ja osa joka toinen vuosi. Tämä lisää mahdollisuuksia osallistua kursseille silloin, kun se on ajankohtaisinta. Vakituisen kurssiohjelmamme lisäksi tarjotaan erillisiä kursseja vierailevien luennoitsijoiden aikataulujen ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Suunniteltu kurssitarjonta ja sen aikataulu on seuraavalla aukealla. Kukin opiskelija voi suorittaa yksittäisiä kursseja silloin kun omaan aikatauluun parhaiten sopii. Kurssien tai pätevyyskokonaisuuden suorittamisen voi myös aloittaa silloin kun se on luontevinta, se ei ole mitenkään sidoksissa lukukausien alkuun. Erillisten kurssien lisäksi Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen (30 op) pätevyyden. Tämä koostuu 5 15 opintopisteen kurssimuotoisista suorituksista (johtamisen teoria), 5 15 opintopisteen laajuisesta portfoliotyöskentelystä ja 5 15 opintopisteen laajuisesta johtamisprojektista. Koulutuksen rakenne on kuvattu viereisen sivun kuviossa. Pätevyyden suorittaminen ei ole etukäteen määrätyllä aikataululla etenevä kurssi, vaan jokainen räätälöi itselleen parhaiten soveltuvan koulutuskokonaisuuden ja -aikataulun. Verkkosivuiltamme löytyvät ajantasaiset tiedot, sekä yksityiskohtaisempaa tietoa niin kursseista, niihin ilmoittautumisesta, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyydestä. Lisäksi sieltä löytyvät ajantasaiset tiedot erikoislääkärin tai -hammaslääkärin tutkintoa suorittavien johtamisopinnoista. Johtamisen teoria 5 15 op Johtajaksi kehittyminen 5 15 op Henkilöstöjohtaminen Johtamisprojekti 5 15 op Johtamiskoulutuksen ydinalueet (kaikista olisi hyödyllistä olla vähintään 1 op) Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne ja toiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka Sosiaali- ja terveyspolitiikka Työskentelymuoto: lähiopetus kursseilla moniammatillisessa ryhmässä aktivoivin työmenetelmin ja itsenäinen opiskelu Johtamisen portfolion kokoaminen teoriaopintojen rinnalla Työskentelymuoto: itsenäinen opiskelu ja palaute Syventävä kehittämistyö/ projektityö jostakin yllä olevasta teemasta Työskentelymuoto: työssä oppiminen, itsenäinen opiskelu ja raportointi Terveydenhuollon talous 4 5

4 MediMerc johtamiskoulutus Kurssitarjonnan runko kahdelle lukuvuodelle ( opintopisteinä ) MediMerc kurssitarjonta syksy 2014 Kurssit LUKUVUOSI LUKUVUOSI Terveystaloustiede 2,0 syksy 2014 kevät 2015 syksy 2015 kevät 2016 Terveysjohtajan oikeudelliset perustiedot 1,0 2,0 1,0 2,0 laajuus op ajankohta klo kouluttaja/ vastuuhenkilö Projektinhallinta terveydenhuollossa 2,0 Esimies työhyvinvoinnin johtajana 2,0 Terveystaloustiede 2, ja Professori Risto Tuominen, TY Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa 2,0 Kustannuslaskenta ja budjetointi 2,0 2,0 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 2,0 Terveysjohtajan oikeudelliset perustiedot 1,0 2, ja ja ja Professori Ari Saarnilehto, TY Työ- ja organisaatiopsykologia 2,0 Kurssilaisten toivoma erityiskurssi 2,0 Projektinhallinta terveydenhuollossa 2, ja DI, projektikouluttaja Kai Koskinen, DiscoverIT Kriisitilanteiden johtaminen ja terveydenhuolto 1,0 2,0 Terveydenhuollon arviointi 1,0 2,0 Esimies työhyvinvoinnin johtajana 2, ja Professori Jyrki Liesivuori, TY Sosiaaliturvajärjestelmä ja sosiaalioikeus 1,0 2,0 Prosessijohtamisen periaatteet ja soveltaminen terveydenhuollossa 2,0 Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa 2, ja DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica Oy Viestintää terveysjohtajille 1,0 2,0 Asiakkuus terveydenhuollossa 2,0 Terveydenhuollon laadunhallinta ja sen kehittäminen 1,0 Terveys- ja sosiaalipolitiikka 2,0 Työelämän konfliktitilanteet 2,0 Tämä alustava kurssitarjonta voi muokkautua tulevien lukukausien osalta. 6 7

5 Terveystaloustiede (2 OP) Ajankohta ja Vastuuhenkilö Professori Risto Tuominen, TY Tavoitteet ja sisältö Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy monipuolisesti terveydenhuollon talouteen. Terveystaloustieteeseen tutustutaan terveystieteiden näkökulmasta miten taloudelliset tekijät vaikuttavat terveyteen, ja miten terveys vaikuttaa talouteen, sekä taloustieteiden näkökulmasta miten taloustieteen lainalaisuuksia ja lähestymistapoja voidaan soveltaa terveydenhuoltoon. Opintojakson sisältönä on terveydenhuollon rahavirrat terveyden talouden erityispiirteet kysyntä- ja tarjontateoriat terveydenhuoltoon sovellettuina Oppimistavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu selkeä kokonaiskuva siitä, miten terveys, terveydenhuolto ja talous liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kurssin käytyään opiskelija kykenee tarkastelemaan terveydenhuoltoa myös taloudellisena toimintana. Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden opiskelijat, sekä terveydenhuollon johtamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt. Edellytys kurssille osallistumiselle Kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon käytännön työskentelystä on eduksi. Toteutustavat Luennot, tieteellisiin tutkimusraportteihin tutustuminen ja omaan työympäristöön liittyvä kirjallinen suoritus. Kurssi toteutetaan Turussa, videoneuvotteluyhteys etäopetuspaikkakunnille mahdollisuuksien mukaan. Oppimateriaali Sintonen H & Pekurinen M. Terveystaloustiede, viimeisin painos, sekä kurssilla jaettavat tieteelliset tutkimusraportit. Arviointi Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä ja harjoitustehtävän suorittamista hyväksyttävästi. Opiskelijat arvioivat kurssikokonaisuuden verkkopohjaisella arvioinnilla. Aika klo klo Paikka Salus-sali; Lemminkäisenkatu 1 (3.krs), Turku Videoyhteys mahdollisuuksien mukaan etäopetuspaikkakunnille (Pori ja muut mahdolliset paikkakunnat). Kurssimaksu 300 euroa (+mahdollinen ALV 24 % lainsäädännön muuttuessa) Käytännön tiedustelut Professori Risto Tuominen, etunimi.sukunimi(a)utu.fi Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen Palautetta aikaisemmilta kursseilta Kurssi antoi uutta tietoa siitä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat terveystaloustieteessä, ja mitkä silloin kun mietitään toimintojen kannattavuutta ja kustannustehokkuutta. Samalla selvisi miten eri käyrästöjä tulkitaan. Aihe oli sellainen, että siitä sai irti omassa työssä sovellettavaa tietoa. Hyvä, että vaikeat taloustieteelliset termit avattiin käytännönläheisten näkökulmien/esimerkkien avulla. Kurssi on hyödyllistä asiaa kaikille; tulisi kuulla kertauksena aina määrävälein. Kurssin oppimistehtävä oli sopiva vaikeusasteeltaan, ja aihe oli mielenkiintoinen, sitä oli kiva tehdä! 8 9

6 Terveysjohtajan oikeudelliset perustiedot (1 2 OP) Ajankohta 25.9., 2.10., ja Vastuuhenkilö Professori Ari Saarnilehto, TY, oikeustieteellinen tdk Tavoitteet ja sisältö Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perustietoa keskeisistä terveydenhuollossa ja sen johtamisessa esiin tulevista oikeudellisista kysymyksistä. Esille otetaan oikeusjärjestyksen kokonaiskuva ja merkitys, sopimusoikeuden keskeiset kysymykset, julkinen hankinta, vahingonkorvausoikeuden pääpiirteet, potilasvahingon korvaaminen, terveydenhuoltohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet, työ- ja virkamiesoikeuden keskeiset kysymykset sekä potilaan kohtelu, oikeudet ja tietosuoja. Opintojaksojen sisältönä on: oikeusjärjestys, sopimusoikeuden perusteet, julkinen hankinta vahingonkorvausoikeus ja potilasvahinkolain keskeinen sisältö terveydenhuoltohenkilökunnan asema, työ- ja virkamiesoikeuden keskeinen sisältö potilaan kohtelu, oikeudet ja tietosuoja Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden opiskelijat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt. Edellytys kurssille osallistumiselle Kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon käytännön työskentelystä on eduksi. Toteutustavat Luennot neljänä iltapäivänä, alkaen syyskuussa. 1 opintopiste täysipainoinen osallistuminen opetukseen. 2 opintopistettä edellisen lisäksi tentti verkon välityksellä (Moodle). Kurssi toteutetaan Turussa, videoneuvotteluyhteys etäopetuspaikkakunnille mahdollisuuksien mukaan. Oppimateriaali Luennot ja jaettava materiaali. Oheismateriaalina voi käyttää kunkin alan juridista kirjallisuutta. Arviointi Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille (1 op) ja tentin suorittamista hyväksyttävästi (2 op). Opiskelijat arvioivat kurssikokonaisuuden verkkopohjaisella arvioinnilla. Aika klo klo klo klo Paikka Salus-sali; Lemminkäisenkatu 1 (3.krs), Turku Videoyhteys mahdollisuuksien mukaan etäopetuspaikkakunnille (Pori ja muut mahdolliset paikkakunnat). Kurssimaksu 300 euroa (+mahdollinen ALV 24 % lainsäädännön muuttuessa) Käytännön tiedustelut Projektisihteeri Anna Vuolle, Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen Palautetta aikaisemmilta kursseilta Hankintajärjestelmän avautuminen on hyväksi omassa työssä. Terveydenhuoltohenkilöstön asema -jakso on täysi kymppi. Hyödyin erityisesti sopimusoikeudesta sekä julkisiin hankintoihin liittyvästä luennosta, sillä ne olivat aihepiiriltään vieraampia ja toisaalta työn kannalta tarpeellisia. Potilaan oikeudet ja asema -jakso oli hyvä se sisälsi mielenkiintoisia esimerkkejä. Yleissivistävä kurssi, ja kaikki oli hyödyllistä. Hyvä katsaus niihin lainsäädännön asioihin, jotka tulevat terveydenhuollossa esille. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oikeudellisen ongelman syntymisen mahdollisuuden ja osaa turvautua asiantuntijaan ongelman ehkäisemiseksi tai ratkaisemiseksi. Kurssi oli tietopaketti oman työn tueksi

7 Projektinhallinta terveydenhuollossa (2 OP) Ajankohta ja Vastuuhenkilö DI, projektikouluttaja Kai Koskinen, DiscoverIT Tavoitteet ja sisältö Kurssipäivinä syvennytään yksittäisen projektin johtamiseen koko sen elinkaaren osalta perustuen SFS-ISO standardiin Ohjeita projektinhallinnasta. Käsiteltävät teoriat ja työkalut ovat hyvin käytännönläheisiä, jotta opit saadaan hyödynnettyä mahdollisimman nopeasti omassa projektityöskentelyssä. Kurssilla käydään läpi seuraavat projektinhallinnan osa-alueet: Johdanto projektinhallintaan ja projektin asettaminen Projektin sidosryhmien, laajuuden ja viestinnän hallinta Projektin suunnitteleminen ja osittaminen Aikataulujen hallinta Kustannusten hallinta Projektin toteuttaminen ja ohjaaminen Muutoksen- ja laadunhallinnan perusteet Projektin riskienhallinta Projektin lopettaminen Oppimistavoite Koulutuksessa osallistuja saa perustiedot projektien suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta sekä projektinhallinnan työkaluista ja menetelmistä. Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyyden opiskelijat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt. Edellytys kurssille osallistumiselle Kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon käytännön työskentelystä on eduksi. Toteutustavat Vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt ja harjoitukset sekä omaan työympäristöön liittyvä harjoitustyö. Kurssi toteutetaan Turussa, videoneuvotteluyhteys etäopetuspaikkakunnille mahdollisuuksien mukaan. Oppimateriaali Kurssilla jaetaan luentokalvot sekä harjoituksiin liittyvä ohjeistus. Lisäksi opiskelijat voivat etukäteen tutustua kirjaan Projektiliiketoiminta (2006), Karlos Artto, Miia Martinsuo & Jaakko Kujala. Kirja on luettavissa sähköisesti osoitteessa Arviointi Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä ja harjoitustyön suorittamista hyväksytysti. Opiskelijat arvioivat kurssikokonaisuuden verkkopohjaisella arvioinnilla. Aika klo klo Paikka Salus-sali; Lemminkäisenkatu 1 (3.krs), Turku Videoyhteys mahdollisuuksien mukaan etäopetuspaikkakunnille (Pori ja muut mahdolliset paikkakunnat). Kurssimaksu 300 euroa (+mahdollinen ALV 24 % lainsäädännön muuttuessa) Käytännön tiedustelut Koordinaattori Raija Lietzén, Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen Palautetta aikaisemmilta kursseilta Kurssi on nyt ensimmäistä kertaa MediMerc -kurssitarjonnassa

8 Esimies työhyvinvoinnin johtajana (2 OP) Ajankohta ja Vastuuhenkilöt Professori Jyrki Liesivuori, TY Työhyvinvoinnin dosentti Paula Naumanen, Oulun yliopisto, Oy Finland Ltd Ab Tavoitteet ja sisältö Opintojakso antaa kokonaiskuvan työn, työelämän, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä, sisällöstä ja merkityksestä yksittäiselle ihmiselle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Tämän kokonaisuuden sisäistäminen helpottaa toimimista varsinaisessa työelämässä, minkä moninaisuus vaatimuksineen ja mahdollisuuksineen ei sisälly muuhun substanssiopetukseen. Opintojakson sisältönä on Muutokset työssä ja työelämässä Työhyvinvoinnin kokonaisuus Työyhteisön hyvinvointi Työolot ja työympäristö työhyvinvointia luomassa Aivot ja työ Työterveys ja ammattitaito työhyvinvoinnin edistäjinä Työhyvinvoinnin johtaminen ja vaikuttavuus Oppimistavoite Työelämä- ja työhyvinvointivalmiuksien parantaminen hyödyntää kurssilaista. Hänen välityksellään yleinen asenne ja ymmärrys sekä tietous työhyvinvoinnista siirtyy työpaikoille ja heijastuu niihin hyvinvointina ja tuottavuutena. Pitkällä aikavälillä tämä edistää koko työelämän laatua. Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden opiskelijat, sekä terveydenhuollon johtamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt. Edellytys kurssille osallistumiselle Kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon käytännön työskentelystä on eduksi. Toteutustavat Interaktiivinen opetus 2 iltapäivää ja omatoiminen opiskelu, sekä kirjallinen suoritus. Kurssi toteutetaan Turussa, videoneuvotteluyhteys etäopetuspaikkakunnille mahdollisuuksien mukaan. Oppimateriaali Netissä löytyvät valitut julkaisut sekä luennoilla käsitelty materiaali Aika klo klo Paikka Salus-sali; Lemminkäisenkatu 1 (3.krs), Turku Videoyhteys mahdollisuuksien mukaan etäopetuspaikkakunnille (Pori ja muut mahdolliset paikkakunnat). Kurssimaksu 300 euroa (+mahdollinen ALV 24 % lainsäädännön muuttuessa) Käytännön tiedustelut Koordinaattori Raija Lietzén, etunimi.sukunimi(a)utu.fi Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen Palautetta aikaisemmilta kursseilta Kurssi on nyt ensimmäistä kertaa MediMerckurssitarjonnassa. Arviointi Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä ja harjoitustehtävän suorittamista hyväksyttävästi. Opiskelijat arvioivat kurssikokonaisuuden verkkopohjaisella arvioinnilla

9 Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa (2 OP) Ajankohta ja Vastuuhenkilö Kouluttaja, DI, tj Jussi Moisio, Qualitas Fennica Oy, Hki Tavoitteet ja sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Opintojakson tavoitteena on antaa osallistujille lisää tietämystä muutosten johtamisen perusteista, ja miten muutosvastarinta käännetään myönteiseksi. Opintojaksolla käsitellään myös muutosprojektien sudenkuoppia, sekä esitellään esimerkkejä muutosjohtamisen prosessimalleista. Henkilötasolla käsitellään muutosjohtajan profiilin lisäksi henkilöstön kohtaamista ja osallistamista, sekä ylimmän johdon ja esimiesportaiden roolia muutoshankkeissa. Oppimistavoitteena on, että kurssilaiset oppivat tunnistamaan muutosjohtamisen toimivia malleja, ihmisten käyttäytymiseen muutostilanteissa vaikuttavia seikkoja, ja soveltamaan niitä alustavasti oman organisaationsa muutostilanteissa Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden opiskelijat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt. Edellytys kurssille osallistumiselle Kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon käytännön työskentelystä on eduksi. Toteutustavat Vuorovaikutteiset luennot, harjoitteet; omaan työympäristöön liittyvä harjoitustyö. Kurssi toteutetaan Turussa, videoneuvotteluyhteys etäopetuspaikkakunnille mahdollisuuksien mukaan. Oppimateriaali Kurssilla jaettava aineisto, sekä muutosjohtamisvalmiuksien tarkistuslistoja sähköisessä muodossa. Arviointi Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä ja harjoitustehtävän suorittamista hyväksyttävästi. Opiskelijat arvioivat kurssikokonaisuuden verkkopohjaisella arvioinnilla. Aika klo klo Paikka Salus-sali; Lemminkäisenkatu 1 (3.krs), Turku Videoyhteys mahdollisuuksien mukaan etäopetuspaikkakunnille (Pori ja muut mahdolliset paikkakunnat). Kurssimaksu 300 euroa (+mahdollinen ALV 24 % lainsäädännön muuttuessa) Käytännön tiedustelut Projektisihteeri Anna Vuolle, Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen Palautetta aikaisemmilta kursseilta Muutosjohtamisesta ja muutosvastarinnasta ajattelee nykyään aivan eri tavalla kuin ennen. Tuli pohdittua muutosasioita oman työn kautta ja konkretisoitua siihen liittyviä asioita. Kurssi sai ajattelemaan muutoksia (myös) tiedottamisen haasteena. Aihe koskettaa lähes kaikkia jollain tavalla, kouluttaja oli hyvä ja pidin positiivisena asiana että hän tuli terveydenhuollon ulkopuolelta

10 MediMerc - johtamiskoulutuksen yhteystiedot Risto Tuominen Terveydenhuollon professori Koulutuskokonaisuuden johtaminen Suoritteiden hyväksyminen Raija Lietzén Koordinaattori Puh Koulutussisällöt Verkon opetuskäyttö Opintosuoritteet Anna Vuolle Projektisihteeri Puh Koulutuksen käytännön järjestelyt Ilmoittautumisasiat Esitemateriaalin tilaukset Sähköposti tai Käyntiosoite Lemminkäisenkatu 1, Turku Postiosoite Kansanterveystiede, Turun yliopisto 19

11 www. utu. fi /medimerc

Kurssiesite. Kevät 2016

Kurssiesite. Kevät 2016 Kurssiesite 1 SISÄLTÖ MediMerc sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus...4 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden rakenne... 5 MediMerc -johtamiskoulutus Kurssitarjonnan runko kahdelle

Lisätiedot

Kurssiesite. Syksy 2016

Kurssiesite. Syksy 2016 Kurssiesite 1 MediMerc sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on toteuttanut vuodesta 2008 lähtien yliopistollista johtamiskoulutusta yhteistyössä

Lisätiedot

Kurssiesite. Kevät 2014

Kurssiesite. Kevät 2014 Kurssiesite 1 SISÄLTÖ MediMerc sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus... 5 MediMerc kurssitarjonta kevät 2014... 7 Terveydenhuollon laadunhallinta ja sen kehittäminen (1 op)...8 Kustannuslaskenta

Lisätiedot

Kurssiesite. Syksy 2013

Kurssiesite. Syksy 2013 Kurssiesite 1 sisältö MediMerc sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus...04 MediMerc kurssitarjonta syksy 2013...05 Terveysjohtajan oikeudelliset perustiedot (1 2 op)...06 Terveydenhuollon arviointi

Lisätiedot

PromePro Professional

PromePro Professional PromePro Professional Opinto-opas 2012 20.9.2011 KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 KOHDERYHMÄ JA KOKEMUSVAATIMUKSET... 3 PROJEKTITYÖ... 4 SUORITUSVAATIMUKSET JA TODISTUS... 4 TOTEUTTAMISEHDOT...

Lisätiedot

1 JOHTAMISKOULUTUKSEN TAVOITTEET... 2 Johtamiskoulutuksen yleiskuvaus ja tavoitteet... 2

1 JOHTAMISKOULUTUKSEN TAVOITTEET... 2 Johtamiskoulutuksen yleiskuvaus ja tavoitteet... 2 Sisällys 1 JOHTAMISKOULUTUKSEN TAVOITTEET... 2 Johtamiskoulutuksen yleiskuvaus ja tavoitteet... 2 2 KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE...3 Johtamisen teoria... 4 Kurssitarjonta... 4 Johtajaksi kehittyminen portfoliotyöskentelynä...

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry. PM Club Jyväskylä IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.fi 2015 Projektiyhdistys ry PM Club Jyväskylä / IPMA C erikoispaketti,

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Projektityö tai kehittymistehtävät

Projektityö tai kehittymistehtävät Projektityö tai kehittymistehtävät Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutuksen sekä erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden johtamiskoulutuksen yksi kolmesta osa-alueesta on projektityöskentely,

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot 30 op 19.1.2012-30.11.2012 KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Sininen Kolmio Oy järjestää psyko-ja sosiodraamamenetelmien koulutusta vuonna 2013-14. Koulutuskokonaisuus käsittää 1. Perusvalmiudet psyko-

Lisätiedot

ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011

ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011 KURSSITIEDOTE JA OHJELMA 26.7.2011 ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011 Kurssin järjestää Punaisen Ristin Satakunnan piiri yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa. Aika Perjantai 26.8.

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta KYSin tieteellinen kirjasto 1/8 NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta Tuulevi Ovaska, Kirsi Salmi Näyttöön perustuva hoitotyö edellyttää tiedonhakutaitoja ja niiden oppimiseen,

Lisätiedot

Taloushallinnon verotutkinto 12 15

Taloushallinnon verotutkinto 12 15 Taloushallinnon verotutkinto 12 15 Turun yliopisto Taloushallinnon verotutkinto 2012-2015 1 (5) Taloushallinnon verotutkinto 12-15 Suunnittelu Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja (alkukurssi)

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja (alkukurssi) 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja (alkukurssi) Opettaja (loppukurssi) Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2015, II-periodi

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus 22.5.2012 / Hajautetun koulutuksen suunnittelija Maiju Toivonen, KM Lääketieteellinen tiedekunta TIEDEKUNNAN LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ALUEELLINEN

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Koordinaattori Kari Lehti Psykonet Psykologian perusopintokokonaisuus Perusopinnot kokonaisuudessaan ja osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan Psykonetyhteistyönä

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA

PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA 0 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI Kotiosoite Puhelinnumero Syntymäaika Ylioppilas LL-tutkinnon suoritusaika ja -paikka KOULUTUSPAIKAT Tampere Vastuuhenkilö Seinäjoki Vastuuhenkilö

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Taloushallinnon verotutkinto 15-18

Taloushallinnon verotutkinto 15-18 Taloushallinnon verotutkinto 2015-2018 1 (6) Taloushallinnon verotutkinto 15-18 Suunnittelu Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Suomen

Lisätiedot

Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun

Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun Dosentti Atso Raasmaja Farmakologian & toksikologian osasto Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto atso.raasmaja@helsinki.fi

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus. Kuntouttajan muuttuva työnkuva

Turun Aikuiskoulutuskeskus. Kuntouttajan muuttuva työnkuva Turun Aikuiskoulutuskeskus Kuntouttajan muuttuva työnkuva Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishanke, työkokous IX 1.12.2011 Oili Niittynen, FM Kouluttaja Yrityspalvelut Sisältö Miksi työnkuva muuttuu? KELAn

Lisätiedot

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Pitääkö osaaminen osoittaa? Miten saisitte selville mitä minä osaan? Kysymällä minulta

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija työseminaari Helsinki 11.6.2010

Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija työseminaari Helsinki 11.6.2010 Mitä Ergonetti tarjoaa potilassiirtoergonomiaan? Suunnittelija Merja Mäkitalo Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija työseminaari Helsinki 11.6.2010 Itä Suomen yliopisto Koulutus ja kehittämispalvelu

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC)

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC) Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC) 15.11.2016-31.5.2018 Koulutuksen etenemisohjelma Päivämäärä ja paikka Sisältö Kouluttajat ja työhön soveltamistehtävät 15.11.2016 Orientointi Sari Sirén

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Työsuojelupäälliköiden ja -asiantuntijoiden pätevöitymistutkinto, syksy 2016

Työsuojelupäälliköiden ja -asiantuntijoiden pätevöitymistutkinto, syksy 2016 1 Työsuojelupäälliköiden ja -asiantuntijoiden pätevöitymistutkinto, syksy 2016 Työsuojelupäälliköiden ja asiantuntijoiden pätevöitymiskoulutus on tarkoitettu työsuojelupäällikön tai asiantuntijan tehtävissä

Lisätiedot

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu)

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Huom! Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löydät osoitteesta www.haapop.fi MAALISKUU 2012 SUOMI TUTUKSI -VIIKONLOPPUKURSSI: KIRJALLISUUS 30. 31.3.2012

Lisätiedot

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta 1 Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta Akuuttilääketiede hyväksyttiin omaksi erikoisalakseen 1.1 2013 ja samasta päivästä

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu

Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu Syventävä koulutus, phase 1 Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu Liite 1/3 Tietoa jatkokoulutuksista Kenelle ja missä? Fysio ProFarm:n järjestämät syventävät jatkokoulutukset ovat suunnattu

Lisätiedot

Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku

Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku Tule suorittamaan kansainvälisesti hyväksytty robottihitsauksen koulutuskokonaisuus ja tutkinto. Tutkintoa voi

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2008 Kai Koskimies 1 Tervetuloa Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke www.tuas.fi Motto: Tavoitteena oppiminen Oppimisen voi saavuttaa keinolla millä hyvänsä.

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN PERIAATTEET Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen laitos, Itä Suomen yliopiston terveystieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen yksikkö,

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Esityksen rakenne EcoMill-ympäristötehokkuuspaja Koulutuksen arvot muutoksessa Työelämälähtöinen oppiminen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projektin tavoitteet (2012-06/2014) Projektin tavoitteena on tukea varsinaissuomalaisten yritysten kytkeytymistä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla Työhyvinvointikortti-koulutus ja sykettätyöhön.fi - työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2015 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 011214 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN PALVELUKESKUS

TYÖHYVINVOINNIN PALVELUKESKUS TYÖHYVINVOINNIN PALVELUKESKUS Kohtaamispaikka Työhyvinvointikortti Asta Koivikko Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja TTK Työhyvinvointipalvelut Yhteistyötä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla)

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Jouko Suonpää dekaani Ty, lääketieteellinen tdk Lääkärikoulutuksessa kuten kaikissa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 Päivi Kalliokoski, projektipäällikkö paivi.kalliokoski@omnia.fi Haasteet - lähtötilanne Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot