Kurssiesite. Syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurssiesite. Syksy 2014"

Transkriptio

1 Kurssiesite 1

2 SISÄLTÖ MediMerc sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus...4 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden rakenne... 5 MediMerc johtamiskoulutus Kurssitarjonnan runko kahdelle lukuvuodelle...6 MediMerc kurssitarjonta syksy Terveystaloustiede (2 op)...8 Terveysjohtajan oikeudelliset perustiedot (1 2 OP)...10 Projektinhallinta terveydenhuollossa (2 OP)...12 Esimies työhyvinvoinnin johtajana (2 OP)...14 Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa (2 OP)...16 MediMerc -johtamiskoulutuksen yhteystiedot...18

3 MediMerc sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden (30 op) rakenne ja eri osa-alueiden laajuudet Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta toteuttaa korkealuokkaista yliopistollista johtamiskoulutusta yhteistyössä mm. oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan sekä alueelliset tarpeet että sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet. Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohella muut alan esimiestehtävissä työskentelevät, esimerkiksi hallinnon ja tukipalveluiden edustajat. Koulutus sopii myös niille, jotka tulevaisuudessa tähtäävät tehtäviin, joissa tarvitaan johtamisosaamista. Kurssimuotoinen koulutus koostuu pääsääntöisesti 1 2 opintopisteen laajuisista erilliskursseista. Kurssivalikoimasta kouluttautuja voi valita itselleen sopivimmat kurssit. Näin kurssien aihepiirit ja ajankohdat saa parhaiten sovitettua vastaamaan yksilöllisiä tarpeita ja mahdollisuuksia. Turussa tapahtuvaa opetusta välitetään videoneuvotteluyhteyden avulla sovituille etäopetuspaikkakunnille. Osa kursseista järjestetään joka vuosi, ja osa joka toinen vuosi. Tämä lisää mahdollisuuksia osallistua kursseille silloin, kun se on ajankohtaisinta. Vakituisen kurssiohjelmamme lisäksi tarjotaan erillisiä kursseja vierailevien luennoitsijoiden aikataulujen ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Suunniteltu kurssitarjonta ja sen aikataulu on seuraavalla aukealla. Kukin opiskelija voi suorittaa yksittäisiä kursseja silloin kun omaan aikatauluun parhaiten sopii. Kurssien tai pätevyyskokonaisuuden suorittamisen voi myös aloittaa silloin kun se on luontevinta, se ei ole mitenkään sidoksissa lukukausien alkuun. Erillisten kurssien lisäksi Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen (30 op) pätevyyden. Tämä koostuu 5 15 opintopisteen kurssimuotoisista suorituksista (johtamisen teoria), 5 15 opintopisteen laajuisesta portfoliotyöskentelystä ja 5 15 opintopisteen laajuisesta johtamisprojektista. Koulutuksen rakenne on kuvattu viereisen sivun kuviossa. Pätevyyden suorittaminen ei ole etukäteen määrätyllä aikataululla etenevä kurssi, vaan jokainen räätälöi itselleen parhaiten soveltuvan koulutuskokonaisuuden ja -aikataulun. Verkkosivuiltamme löytyvät ajantasaiset tiedot, sekä yksityiskohtaisempaa tietoa niin kursseista, niihin ilmoittautumisesta, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyydestä. Lisäksi sieltä löytyvät ajantasaiset tiedot erikoislääkärin tai -hammaslääkärin tutkintoa suorittavien johtamisopinnoista. Johtamisen teoria 5 15 op Johtajaksi kehittyminen 5 15 op Henkilöstöjohtaminen Johtamisprojekti 5 15 op Johtamiskoulutuksen ydinalueet (kaikista olisi hyödyllistä olla vähintään 1 op) Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne ja toiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka Sosiaali- ja terveyspolitiikka Työskentelymuoto: lähiopetus kursseilla moniammatillisessa ryhmässä aktivoivin työmenetelmin ja itsenäinen opiskelu Johtamisen portfolion kokoaminen teoriaopintojen rinnalla Työskentelymuoto: itsenäinen opiskelu ja palaute Syventävä kehittämistyö/ projektityö jostakin yllä olevasta teemasta Työskentelymuoto: työssä oppiminen, itsenäinen opiskelu ja raportointi Terveydenhuollon talous 4 5

4 MediMerc johtamiskoulutus Kurssitarjonnan runko kahdelle lukuvuodelle ( opintopisteinä ) MediMerc kurssitarjonta syksy 2014 Kurssit LUKUVUOSI LUKUVUOSI Terveystaloustiede 2,0 syksy 2014 kevät 2015 syksy 2015 kevät 2016 Terveysjohtajan oikeudelliset perustiedot 1,0 2,0 1,0 2,0 laajuus op ajankohta klo kouluttaja/ vastuuhenkilö Projektinhallinta terveydenhuollossa 2,0 Esimies työhyvinvoinnin johtajana 2,0 Terveystaloustiede 2, ja Professori Risto Tuominen, TY Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa 2,0 Kustannuslaskenta ja budjetointi 2,0 2,0 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 2,0 Terveysjohtajan oikeudelliset perustiedot 1,0 2, ja ja ja Professori Ari Saarnilehto, TY Työ- ja organisaatiopsykologia 2,0 Kurssilaisten toivoma erityiskurssi 2,0 Projektinhallinta terveydenhuollossa 2, ja DI, projektikouluttaja Kai Koskinen, DiscoverIT Kriisitilanteiden johtaminen ja terveydenhuolto 1,0 2,0 Terveydenhuollon arviointi 1,0 2,0 Esimies työhyvinvoinnin johtajana 2, ja Professori Jyrki Liesivuori, TY Sosiaaliturvajärjestelmä ja sosiaalioikeus 1,0 2,0 Prosessijohtamisen periaatteet ja soveltaminen terveydenhuollossa 2,0 Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa 2, ja DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica Oy Viestintää terveysjohtajille 1,0 2,0 Asiakkuus terveydenhuollossa 2,0 Terveydenhuollon laadunhallinta ja sen kehittäminen 1,0 Terveys- ja sosiaalipolitiikka 2,0 Työelämän konfliktitilanteet 2,0 Tämä alustava kurssitarjonta voi muokkautua tulevien lukukausien osalta. 6 7

5 Terveystaloustiede (2 OP) Ajankohta ja Vastuuhenkilö Professori Risto Tuominen, TY Tavoitteet ja sisältö Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy monipuolisesti terveydenhuollon talouteen. Terveystaloustieteeseen tutustutaan terveystieteiden näkökulmasta miten taloudelliset tekijät vaikuttavat terveyteen, ja miten terveys vaikuttaa talouteen, sekä taloustieteiden näkökulmasta miten taloustieteen lainalaisuuksia ja lähestymistapoja voidaan soveltaa terveydenhuoltoon. Opintojakson sisältönä on terveydenhuollon rahavirrat terveyden talouden erityispiirteet kysyntä- ja tarjontateoriat terveydenhuoltoon sovellettuina Oppimistavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu selkeä kokonaiskuva siitä, miten terveys, terveydenhuolto ja talous liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kurssin käytyään opiskelija kykenee tarkastelemaan terveydenhuoltoa myös taloudellisena toimintana. Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden opiskelijat, sekä terveydenhuollon johtamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt. Edellytys kurssille osallistumiselle Kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon käytännön työskentelystä on eduksi. Toteutustavat Luennot, tieteellisiin tutkimusraportteihin tutustuminen ja omaan työympäristöön liittyvä kirjallinen suoritus. Kurssi toteutetaan Turussa, videoneuvotteluyhteys etäopetuspaikkakunnille mahdollisuuksien mukaan. Oppimateriaali Sintonen H & Pekurinen M. Terveystaloustiede, viimeisin painos, sekä kurssilla jaettavat tieteelliset tutkimusraportit. Arviointi Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä ja harjoitustehtävän suorittamista hyväksyttävästi. Opiskelijat arvioivat kurssikokonaisuuden verkkopohjaisella arvioinnilla. Aika klo klo Paikka Salus-sali; Lemminkäisenkatu 1 (3.krs), Turku Videoyhteys mahdollisuuksien mukaan etäopetuspaikkakunnille (Pori ja muut mahdolliset paikkakunnat). Kurssimaksu 300 euroa (+mahdollinen ALV 24 % lainsäädännön muuttuessa) Käytännön tiedustelut Professori Risto Tuominen, etunimi.sukunimi(a)utu.fi Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen Palautetta aikaisemmilta kursseilta Kurssi antoi uutta tietoa siitä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat terveystaloustieteessä, ja mitkä silloin kun mietitään toimintojen kannattavuutta ja kustannustehokkuutta. Samalla selvisi miten eri käyrästöjä tulkitaan. Aihe oli sellainen, että siitä sai irti omassa työssä sovellettavaa tietoa. Hyvä, että vaikeat taloustieteelliset termit avattiin käytännönläheisten näkökulmien/esimerkkien avulla. Kurssi on hyödyllistä asiaa kaikille; tulisi kuulla kertauksena aina määrävälein. Kurssin oppimistehtävä oli sopiva vaikeusasteeltaan, ja aihe oli mielenkiintoinen, sitä oli kiva tehdä! 8 9

6 Terveysjohtajan oikeudelliset perustiedot (1 2 OP) Ajankohta 25.9., 2.10., ja Vastuuhenkilö Professori Ari Saarnilehto, TY, oikeustieteellinen tdk Tavoitteet ja sisältö Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perustietoa keskeisistä terveydenhuollossa ja sen johtamisessa esiin tulevista oikeudellisista kysymyksistä. Esille otetaan oikeusjärjestyksen kokonaiskuva ja merkitys, sopimusoikeuden keskeiset kysymykset, julkinen hankinta, vahingonkorvausoikeuden pääpiirteet, potilasvahingon korvaaminen, terveydenhuoltohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet, työ- ja virkamiesoikeuden keskeiset kysymykset sekä potilaan kohtelu, oikeudet ja tietosuoja. Opintojaksojen sisältönä on: oikeusjärjestys, sopimusoikeuden perusteet, julkinen hankinta vahingonkorvausoikeus ja potilasvahinkolain keskeinen sisältö terveydenhuoltohenkilökunnan asema, työ- ja virkamiesoikeuden keskeinen sisältö potilaan kohtelu, oikeudet ja tietosuoja Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden opiskelijat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt. Edellytys kurssille osallistumiselle Kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon käytännön työskentelystä on eduksi. Toteutustavat Luennot neljänä iltapäivänä, alkaen syyskuussa. 1 opintopiste täysipainoinen osallistuminen opetukseen. 2 opintopistettä edellisen lisäksi tentti verkon välityksellä (Moodle). Kurssi toteutetaan Turussa, videoneuvotteluyhteys etäopetuspaikkakunnille mahdollisuuksien mukaan. Oppimateriaali Luennot ja jaettava materiaali. Oheismateriaalina voi käyttää kunkin alan juridista kirjallisuutta. Arviointi Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille (1 op) ja tentin suorittamista hyväksyttävästi (2 op). Opiskelijat arvioivat kurssikokonaisuuden verkkopohjaisella arvioinnilla. Aika klo klo klo klo Paikka Salus-sali; Lemminkäisenkatu 1 (3.krs), Turku Videoyhteys mahdollisuuksien mukaan etäopetuspaikkakunnille (Pori ja muut mahdolliset paikkakunnat). Kurssimaksu 300 euroa (+mahdollinen ALV 24 % lainsäädännön muuttuessa) Käytännön tiedustelut Projektisihteeri Anna Vuolle, Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen Palautetta aikaisemmilta kursseilta Hankintajärjestelmän avautuminen on hyväksi omassa työssä. Terveydenhuoltohenkilöstön asema -jakso on täysi kymppi. Hyödyin erityisesti sopimusoikeudesta sekä julkisiin hankintoihin liittyvästä luennosta, sillä ne olivat aihepiiriltään vieraampia ja toisaalta työn kannalta tarpeellisia. Potilaan oikeudet ja asema -jakso oli hyvä se sisälsi mielenkiintoisia esimerkkejä. Yleissivistävä kurssi, ja kaikki oli hyödyllistä. Hyvä katsaus niihin lainsäädännön asioihin, jotka tulevat terveydenhuollossa esille. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oikeudellisen ongelman syntymisen mahdollisuuden ja osaa turvautua asiantuntijaan ongelman ehkäisemiseksi tai ratkaisemiseksi. Kurssi oli tietopaketti oman työn tueksi

7 Projektinhallinta terveydenhuollossa (2 OP) Ajankohta ja Vastuuhenkilö DI, projektikouluttaja Kai Koskinen, DiscoverIT Tavoitteet ja sisältö Kurssipäivinä syvennytään yksittäisen projektin johtamiseen koko sen elinkaaren osalta perustuen SFS-ISO standardiin Ohjeita projektinhallinnasta. Käsiteltävät teoriat ja työkalut ovat hyvin käytännönläheisiä, jotta opit saadaan hyödynnettyä mahdollisimman nopeasti omassa projektityöskentelyssä. Kurssilla käydään läpi seuraavat projektinhallinnan osa-alueet: Johdanto projektinhallintaan ja projektin asettaminen Projektin sidosryhmien, laajuuden ja viestinnän hallinta Projektin suunnitteleminen ja osittaminen Aikataulujen hallinta Kustannusten hallinta Projektin toteuttaminen ja ohjaaminen Muutoksen- ja laadunhallinnan perusteet Projektin riskienhallinta Projektin lopettaminen Oppimistavoite Koulutuksessa osallistuja saa perustiedot projektien suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta sekä projektinhallinnan työkaluista ja menetelmistä. Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyyden opiskelijat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt. Edellytys kurssille osallistumiselle Kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon käytännön työskentelystä on eduksi. Toteutustavat Vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt ja harjoitukset sekä omaan työympäristöön liittyvä harjoitustyö. Kurssi toteutetaan Turussa, videoneuvotteluyhteys etäopetuspaikkakunnille mahdollisuuksien mukaan. Oppimateriaali Kurssilla jaetaan luentokalvot sekä harjoituksiin liittyvä ohjeistus. Lisäksi opiskelijat voivat etukäteen tutustua kirjaan Projektiliiketoiminta (2006), Karlos Artto, Miia Martinsuo & Jaakko Kujala. Kirja on luettavissa sähköisesti osoitteessa Arviointi Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä ja harjoitustyön suorittamista hyväksytysti. Opiskelijat arvioivat kurssikokonaisuuden verkkopohjaisella arvioinnilla. Aika klo klo Paikka Salus-sali; Lemminkäisenkatu 1 (3.krs), Turku Videoyhteys mahdollisuuksien mukaan etäopetuspaikkakunnille (Pori ja muut mahdolliset paikkakunnat). Kurssimaksu 300 euroa (+mahdollinen ALV 24 % lainsäädännön muuttuessa) Käytännön tiedustelut Koordinaattori Raija Lietzén, Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen Palautetta aikaisemmilta kursseilta Kurssi on nyt ensimmäistä kertaa MediMerc -kurssitarjonnassa

8 Esimies työhyvinvoinnin johtajana (2 OP) Ajankohta ja Vastuuhenkilöt Professori Jyrki Liesivuori, TY Työhyvinvoinnin dosentti Paula Naumanen, Oulun yliopisto, Oy Finland Ltd Ab Tavoitteet ja sisältö Opintojakso antaa kokonaiskuvan työn, työelämän, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä, sisällöstä ja merkityksestä yksittäiselle ihmiselle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Tämän kokonaisuuden sisäistäminen helpottaa toimimista varsinaisessa työelämässä, minkä moninaisuus vaatimuksineen ja mahdollisuuksineen ei sisälly muuhun substanssiopetukseen. Opintojakson sisältönä on Muutokset työssä ja työelämässä Työhyvinvoinnin kokonaisuus Työyhteisön hyvinvointi Työolot ja työympäristö työhyvinvointia luomassa Aivot ja työ Työterveys ja ammattitaito työhyvinvoinnin edistäjinä Työhyvinvoinnin johtaminen ja vaikuttavuus Oppimistavoite Työelämä- ja työhyvinvointivalmiuksien parantaminen hyödyntää kurssilaista. Hänen välityksellään yleinen asenne ja ymmärrys sekä tietous työhyvinvoinnista siirtyy työpaikoille ja heijastuu niihin hyvinvointina ja tuottavuutena. Pitkällä aikavälillä tämä edistää koko työelämän laatua. Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden opiskelijat, sekä terveydenhuollon johtamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt. Edellytys kurssille osallistumiselle Kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon käytännön työskentelystä on eduksi. Toteutustavat Interaktiivinen opetus 2 iltapäivää ja omatoiminen opiskelu, sekä kirjallinen suoritus. Kurssi toteutetaan Turussa, videoneuvotteluyhteys etäopetuspaikkakunnille mahdollisuuksien mukaan. Oppimateriaali Netissä löytyvät valitut julkaisut sekä luennoilla käsitelty materiaali Aika klo klo Paikka Salus-sali; Lemminkäisenkatu 1 (3.krs), Turku Videoyhteys mahdollisuuksien mukaan etäopetuspaikkakunnille (Pori ja muut mahdolliset paikkakunnat). Kurssimaksu 300 euroa (+mahdollinen ALV 24 % lainsäädännön muuttuessa) Käytännön tiedustelut Koordinaattori Raija Lietzén, etunimi.sukunimi(a)utu.fi Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen Palautetta aikaisemmilta kursseilta Kurssi on nyt ensimmäistä kertaa MediMerckurssitarjonnassa. Arviointi Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä ja harjoitustehtävän suorittamista hyväksyttävästi. Opiskelijat arvioivat kurssikokonaisuuden verkkopohjaisella arvioinnilla

9 Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa (2 OP) Ajankohta ja Vastuuhenkilö Kouluttaja, DI, tj Jussi Moisio, Qualitas Fennica Oy, Hki Tavoitteet ja sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Opintojakson tavoitteena on antaa osallistujille lisää tietämystä muutosten johtamisen perusteista, ja miten muutosvastarinta käännetään myönteiseksi. Opintojaksolla käsitellään myös muutosprojektien sudenkuoppia, sekä esitellään esimerkkejä muutosjohtamisen prosessimalleista. Henkilötasolla käsitellään muutosjohtajan profiilin lisäksi henkilöstön kohtaamista ja osallistamista, sekä ylimmän johdon ja esimiesportaiden roolia muutoshankkeissa. Oppimistavoitteena on, että kurssilaiset oppivat tunnistamaan muutosjohtamisen toimivia malleja, ihmisten käyttäytymiseen muutostilanteissa vaikuttavia seikkoja, ja soveltamaan niitä alustavasti oman organisaationsa muutostilanteissa Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden opiskelijat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt. Edellytys kurssille osallistumiselle Kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon käytännön työskentelystä on eduksi. Toteutustavat Vuorovaikutteiset luennot, harjoitteet; omaan työympäristöön liittyvä harjoitustyö. Kurssi toteutetaan Turussa, videoneuvotteluyhteys etäopetuspaikkakunnille mahdollisuuksien mukaan. Oppimateriaali Kurssilla jaettava aineisto, sekä muutosjohtamisvalmiuksien tarkistuslistoja sähköisessä muodossa. Arviointi Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä ja harjoitustehtävän suorittamista hyväksyttävästi. Opiskelijat arvioivat kurssikokonaisuuden verkkopohjaisella arvioinnilla. Aika klo klo Paikka Salus-sali; Lemminkäisenkatu 1 (3.krs), Turku Videoyhteys mahdollisuuksien mukaan etäopetuspaikkakunnille (Pori ja muut mahdolliset paikkakunnat). Kurssimaksu 300 euroa (+mahdollinen ALV 24 % lainsäädännön muuttuessa) Käytännön tiedustelut Projektisihteeri Anna Vuolle, Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen Palautetta aikaisemmilta kursseilta Muutosjohtamisesta ja muutosvastarinnasta ajattelee nykyään aivan eri tavalla kuin ennen. Tuli pohdittua muutosasioita oman työn kautta ja konkretisoitua siihen liittyviä asioita. Kurssi sai ajattelemaan muutoksia (myös) tiedottamisen haasteena. Aihe koskettaa lähes kaikkia jollain tavalla, kouluttaja oli hyvä ja pidin positiivisena asiana että hän tuli terveydenhuollon ulkopuolelta

10 MediMerc - johtamiskoulutuksen yhteystiedot Risto Tuominen Terveydenhuollon professori Koulutuskokonaisuuden johtaminen Suoritteiden hyväksyminen Raija Lietzén Koordinaattori Puh Koulutussisällöt Verkon opetuskäyttö Opintosuoritteet Anna Vuolle Projektisihteeri Puh Koulutuksen käytännön järjestelyt Ilmoittautumisasiat Esitemateriaalin tilaukset Sähköposti tai Käyntiosoite Lemminkäisenkatu 1, Turku Postiosoite Kansanterveystiede, Turun yliopisto 19

11 www. utu. fi /medimerc

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341 Koulutus- ja kehittämispalvelut 2015 Hyvä asiakkaamme, HAUS tukee valtionhallinnon sisäisenä in-house-kouluttajana asiakkaidensa osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot