Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita"

Transkriptio

1 Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät Luento 1 Pirkko Nykänen 1

2 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen suuntaukset, tietojärjestelmien tarkastelun kontekstit, tieto- ja tietojärjestelmäkäsityksiä Tietojärjestelmien suunnittelun lähestymistavat, menetelmät ja systeemityöprosessi: tietojärjestelmien suunnittelun paradigmat ja koulukunnat, niiden eroja, menetelmien käyttöön liittyviä kysymyksiä Tietojärjestelmien onnistumisen ja epäonnistumisen tekijöitä, tietojärjestelmien arviointi Tietojärjestelmien suunnitteluprosessin hallinta Kurssisivu: Kurssisivuille tulevat luennot, harjoitukset ja kurssimateriaalit Pirkko Nykänen 2

3 Ohjelma klo Johdanto Tietojärjestelmätieteen suuntauksia, tietojärjestelmien tarkastelun kontekstit, tieto- ja tietojärjestelmäkäsityksiä, Tietojärjestelmien suunnittelun lähestymistavoista ja menetelmistä Nunamaker JF and Briggs RO, Toward a broader vision on information systems. ACM Trans Manag Inf Syst 2(4), klo Luonnontieteellinen ja suunnittelutieteellinen näkökulma tietojärjestelmien kehittämiseen March & Smith, Design and natural science research on information technology, Decision Support Systems 15, 1995, March, Park and Ram, Design science in information systems research, MISQ 28(1), 2004, Pirkko Nykänen 3

4 klo Käyttäjien osallistuminen, käyttäjäkeskeinen suunnittelu J Gulliksen, B Göransson, I Boivie, S Blomkvist, J Persson, A Cjander, Key principles for user-centered systems design. Behavior and Information technology 22(6), 2003, JY Mao, K Vredenburg, PW Smith, T Carey, The state of user-centered design practice. Comm ACM 48(3), March 2005, Pirkko Nykänen 4

5 klo Ketterä tietojärjestelmien suunnittelu Abrahamsson P, Conboy B and Wang X, Lots done, more to do: the current state of agile systems development research European Journal of Information Systems 18, 2009, Li Jiang & Armin Eberlein, Towards A Framework for Understandingthe Relationships between Classical Software Engineering and Agile Methodologies APOS 2008 ACM Workshop Pirkko Nykänen 5

6 klo Tietojärjestelmien integraation suunnittelu Bendik Bygstad, Peter Axel Nielsen and Bjørn Erik Munkvold, Four integration patterns: a socio-technical approach to integration in IS development projects. Info Systems J 20, 2010, K Umapathy, S Purao and RR Barton, Designing enterprise integration solutions: effectively. European Journal of Information Systems 17, 2008, Pirkko Nykänen 6

7 klo Web-based applications F Lin, MJ Shaw and MY Chuang, A unified framework for managing web-based services. Inf Syst E-bus Manage 3, A Williams, User-centered design, activity-centered design and goal-directed design: a review of three methods for designing web applications. SIGDOC 09, October 2009, Indiana, USA, 8 pages klo Tietojärjestelmän onnistuminen S Petter, W DeLone and E McLean, Measuring information systems success:models, dimensions, measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems 17, 2008, Pirkko Nykänen 7

8 Kurssin suoritus Harjoituksiin osallistuminen osallistuminen 2/3 pakollista, kolmesta harjoituksesta kahteen osallistuttava Harjoitukset pitää Antto Seppälä, Lisäksi opiskelija tekee pienimuotoisen referaatin annetusta artikkelista, artikkelit tulee kurssisivulle 24.2, niistä jokainen voi valita yhden ja toimittaa artikkelin minulle Tentti huhtikuussa, uusinta toukokuussa Pirkko Nykänen 8

9 Plagiointi jonkun toisen tekemän työn esittäminen omana työnä = plagiointia, luvatonta käyttöä! sitä ei hyväksytä ja siitä seuraa rangaistus esittämäsi tekstin tulee olla sinun itse tekemääsi, lainaukset ja viittaukset muiden tekemään työhön pitää merkitä näkyviin 2 hyvää syytä välttää plagiointia: o it is against the ethical standard o it reflects incompetence Pirkko Nykänen 9

10 Tietojärjestelmäkäsite 1 Ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmista koostuva järjestelmä, jonka tarkoitus on tietoja käsittelemällä tehostaa ja helpottaa jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi 2 Abstrakti systeemi, jonka muodostavat tiedot ja niiden käsittelysäännöt Information System I/O The Environment Pirkko Nykänen 10

11 Ulkoinen ympäristö Organisaatioympäristö Järjestelmän kehittämisympäristö Kehittämisprosessi Tietojärjestelmä Käyttäjän ympäristö Käyttöprosessi Ives, Hamilton and Davis 1980 Pirkko Nykänen 11

12 Kyse on siis Järjestelmän määrittelystä ja erityisesti rajauksesta (Scope) Toisiinsa liittyvistä järjestelmistä (Interaction / Integration) Järjestelmien yhteistoiminnallisuudesta (Interoperability) Järjestelmien kerrostamisesta (Layering) Organizational system Social system Human system Biological System ICT system Electrical system Järjestelmistä malleina (Models) ja tosielämän toteutuksina (Implementations, Instances) Rajapinnoista (Interfaces,APIs) ympäristöön jossa järjestelmä toimii Rajapinta määrittelee minkälaisia syötteitä järjestelmä pystyy vastaanottamaan ja minkälaisia tulosteita se pystyy tuottamaan pyrkimys standardien mukaisiin eli avoimiin rajapintoihin Pirkko Nykänen 12

13 Tietojärjestelmätieteen kehityslinjat Luonnontieteet Sosiaalitieteet Keskittyminen organisaatioiden tietojenkäsittelyyn Kauppatieteet Keskittyminen tietotekniikan loppukäyttäjiin Tietojärjestelmätiede Pirkko Nykänen 13

14 Tietojärjestelmätiede Tutkitaan ja kehitetään tietojärjestelmiä organisaatioiden toimintojen kehittämiseksi ja tukemiseksi, Tietojärjestelmien kehittämisen tavoitteena on saada aikaan haluttu muutos kohteena olevassa toiminnassa ottaen huomioon sosiaaliset ja organisatoriset kontekstit Muutosta ohjaavat asetetut tavoitteet ja tietojärjestelmän kehittämisen avulla pyritään vaikuttamaan halutun muutoksen toteutumiseen Tietojärjestelmien kehittämisen lisäksi tarvitaan useimmiten muitakin muutoksia, esimerkiksi työtehtävien ja toimintatapojen muutoksia sekä koulutusta uusien menetelmien ja välineiden käyttöön lait, asetukset ja muut normatiiviset ohjeet asettavat reunaehdot Pirkko Nykänen 14

15 Tietojärjestelmätieteen tutkimuksesta Suunnittelutieteellinen lähestymistapa Luonnontieteellinen / käyttäytymistieteellinen lähestymistapa Pirkko Nykänen 15

16 Tietojärjestelmän kehittäminen = SYSTEMOINTI - kehitysryhmän tietyssä ympäristössä suorittama kohdejärjestelmän muutosprosessi, joka tapahtuu kohdejärjestelmälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti KEHITYSRYHMÄ ASETTAA TAVOITTEET HAVAINNOI SUORITTAA OHJAA OVAT OMINAISUUKSIA KOHDE- JÄRJESTELMÄ MUUTOSPROSESSI TAPAHTUU KOHDE- JÄRJESTELMÄ Y M P Ä R I S T Ö Pirkko Nykänen 16

17 ISD - Information systems (analysis and) design Menetelmät Kattavia, moniaskelisia lähestymistapoja ja malleja tietojärjestelmien suunnitteluun Tekniikat Prosesseja joita seuraamalla pyritään varmistamaan että järjestelmän suunnittelu ja kehittäminen on suunniteltua, vaiheittaista ja kaikki kehittämistyössä mukana olevat tietävät mitä ollaan tekemässä Työkalut, välineet Erilaisia ohjelmistoja, case-työkaluja joiden avulla suunnittelua ja kehittämistä tehdään Pirkko Nykänen 17

18 Tietojärjestelmien suunnittelu = Työprosessi, jossa Tutkitaan ihmisten ja/tai organisaatioiden toimintaa Mallinnetaan ja kuvataan valittu osa rakennuspiirustukset Toteutetaan piirustusten mukainen järjestelmä Otetaan järjestelmä hallitusti käyttöön toimintaympäristössä ylläpidetään ja kehitetään järjestelmää = SYSTEEMITYÖTÄ Pirkko Nykänen 18

19 Tietojärjestelmien suunnittelun maailmat Työprosessien konkreettinen maailma Näin ihmiset ja organisaatiot toimivat, toteuttavat tehtäviään Mallien ja kuvausten abstrakti ja looginen maailma Tältä toiminnot ja tehtävät näyttävät prosesikaavioina, tietovirtakaavioina, käyttötapauksina, formaaleina esityksinä Tietokoneiden, varusohjelmien ja tietoverkkojen tekninen maailma Näillä teknologioilla ja ratkaisuilla kuvatut toiminnat voidaan toteuttaa Pirkko Nykänen 19

20 Käsitys toiminnasta (mallit) tarvitaan toimintaprosessien uudistamiseen näitä tukevien tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen Arkkitehtuuri tarvitaan tietojärjestelmätasolla tarvittavan yhteistoiminnallisuuden järjestämiseksi Luento 1 Pirkko Nykänen 20

21 Mahdollinen tarkastelukehys tietojärjestelmäarkkitehtuuriin Strategianäkymä - Lainsäädäntö, politiikka Tietonäkymä - tietomalli, tiedot, rakenteet, yhteydet Palvelunäkymä - käyttäjät, käyttötilanteet,käyttö Ohjelmistonäkymä - Tietojärjestelmät, ohjelmistot, niiden suhteet Tiedonsiirtonäkymä - Liitännät, rajapinnat, tiedonsiirto Toteutusnäkymä - totetutus tarjouspyyntöjen, RFIden ja sopimusten avulla Pirkko Nykänen 21

22 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Liiketoimintanäkymä, toiminnallinen kokonaisuus Tietoarkkitehtuuri, tietomalli Palvelunäkymä Tietojärjestelmä- ja tiedonsiirtonäkymä Toimeenpanonäkymä / teknologinen toteutus Pirkko Nykänen 22

23 TÄRKEÄÄ: Käyttäjien toiveiden selvittäminen Käyttäjän tarpeiden määritteleminen Määritysten tekeminen ja hallinta Joka neljäs tietohallintojohtaja nimeää epäonnistuneen tai kokonaan keskeytetyn tietojärjestelmäprojektin ensisijaiseksi epäonnistumisen syyksi epäselvät tai puutteelliset vaatimusmääritykset Käyttäjävaatimusten selkeä määrittely, tarpeiden oikea ymmärtäminen ja kunnollinen dokumentointi sekä muutospyyntöjen hallinta ovat keskeisiä tekijöitä tietojärjestelmäprojektin onnistuneelle läpiviennille Pirkko Nykänen 23

24 Ongelman määrittely Suunniteltavan järjestelmän tavoitteet, mihin ongelmiin järjestelmä kohdistuu, tavoitetila, muutos / parannus nykytilaan Suunnittelun lähtökohtien analyysi Ongelman määrittely, hyväksyntä: määritellään ja kaikki osapuolet hyväksyvät määrittelyn (ongelma on ongelma vaikuttaa ongelmasta seuraa ratkaisusta saatavat hyödyt ) Ongelman taustalla olevan ongelman ymmärtäminen: ongelman taustalla olevats seikat, joita pyritään korjaamaan / muuttamaan,ydinongelma Käyttäjien ja muiden osapuolten tunnistaminen: käyttäjät ja kaikki tahot, joihin uuden tietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto vaikuttaa (keitä ovat käyttäjät. Keitä ovat asiakkaat kehen järjestelmän tulokset vaikuttavat kuka arvioi/ hyväksyy kehitetyn järjestelmän keitä organisaation ulkopuolisia järjestelmän kehittäminen koskee miten heidät otetaan huomioon.kuka ylläpitää järjestelmää ) Pirkko Nykänen 24

25 Järjestelmän rajojen määrittely: mikä on järjestelmän kohdealue ja mikä sen ulkopuolella, toiminnan rajat, miten järjestelmä vaikuttaa rajojensa ulkopuolelle, Tunnistetaan järjestelmäratkaisuun liittyvät rajoitteet: aikataulu, tietokannat, resurssit (henkilöt, raha), organisaation näkökulmat etc Ongelmanmäärittelyä saadaan selvennettyä käyttötapauksilla, use cases toimijan vuorovaikutus järjestelmän kanssa järjestelmän suorittama tapahtumasarja, joka tuottaa tietyn toimijan havaitseman sellaisen tuloksen, jolla on toimijalle jokin arvo Pirkko Nykänen 25

26 Vaatimusmäärittelystä Suunnittelijoiden ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus, vaatimusten tunnistaminen asiakkaat saattavat tuntea toiminnat ja prosessit huonosti Usein ne on dokumentoimatta Sovelluksen sisältö on kuitenkin asiakkaiden tiedon ja tietämyksen ja sen kommunikoinnin varassa Asiakkaiden koulutus Kehitysprosessit vaatimusten dokumentointi ennen kehittämisopimusten tekoa muutoksen hallinta! Suunnittelujohtoinen prosessi (design-driven requirements process) erityisesti selainpohjaisten (www) järjestelmien suunnittelussa: ehdotetut ratkaisut / suunnitelmat muuttavat asiakkaiden liiketoiminnan prosesseja, ja miten ne kytkeytyvät järjestelmäarkkitehtuuriin Prototypointi ratkaisun vaikutuksia Pirkko Nykänen 26

27 Mallit, menetelmät ja systemointi auttavat hallitsemaan tietojärjestelmän suunnittelua Suunnittelu- ja kehittämisprosessin hallinta Halutun tuloksen saavuttaminen Integroinnin tuki Uusien teknologioiden käyttöönoton mahdollistaminen Uskottavuuden luominen (kannattaa investoida) Perinnejärjestelmien kapseloinnin ja migraation mahdollistaminen Plug & Play : uusia sovelluksia voidaan ottaa käyttöön ja vanhoja korvata uusilla ja että tämä olisi mahdollisimman vähän tuote- ja valmistajariippuvaista Teknisen toteutusalustan uusiminen osina (laitteet, verkot, varusohjelmistot...) Pirkko Nykänen 27

28 Metodologian roolit Intellektuaalinen rooli hallittavissa, manageroitavissa, valvottavissa, ohjattavissa taloudellinen näkökulma; resurssien hyödyntäminen, kustannusten optimointi epistemologinen perustelu: suunnittelutietämyksen kerääminen ja kumulointi, kokemattomien suunnittelijoiden oppiminen, organisaatioiden oppiminen Pirkko Nykänen 28

29 Poliittinen rooli pystytään käsittelemään ja hallitsemaan prosessin monimutkaisuutta, comfort factor ongelma on tärkein kuitenkin, ei metodologia metodologian käyttö voi olla monella tapaa vahvistava tekijä, laillinen perustelu, kilpailuetu ( tarjouskilpailut, sertifiointi etc) auttavat rakentamaan kuvaa ammattimaisesta kehittämisestä, professionalismista, profiilin nosto, ammttikuvan parantaminen luotettavuustekijä: auttaa perustelemaan It-investointeja ja niiden tarpeellisuutta auditointi, sertifiointi mahdollista, voidaan seurata prosessia ja sen etenemistä Pirkko Nykänen 29

30 Tietojärjestelmäsuunnittelusta Tietojärjestelmän suunnittelu ei ole ensisijaisesti loogis-tekninen ongelma ei ole olemassa oikopolkuja, hokkus-pokkuskonsteja Ei ole olemassa yhtä oikeaa tai väärää tapaa kehittää tietojärjestelmiä Hyväkään menetelmä ei toimi, ellei sitä osata soveltaa Tilannekohtaisuus tunnetaan ja ymmärretään tilanteen ominaisuudet, osataan räätälöidä ja muokata Pirkko Nykänen 30

31 Tietojärjestelmien suunnittelu ja toteutus - mikä on vaikeaa? Tietojärjestelmän toiminnallinen määrittely - mitä järjestelmän tulisi tehdä? Ongelman tunnistaminen, kuvaaminen Toiminnallisen muutoksen analyysi, kuvaaminen Ratkaisumahdollisuuksien tunnistaminen Kommunikointiongelmat: käyttäjä - IT ammattilainen Rakentamisprosessi Menetelmät, tekniikat, välineet, kehittämisprosessin hallinta, muutoksen hallinta Tietojärjestelmän käyttöönotto Työtapojen, toimintatapojen muuttaminen, kehittäminen, yhteensovittaminen Pirkko Nykänen 31

32 Miksi on vaikeaa? Tietojärjestelmien kehittämisen historia on lyhyt, n 50v Kehittämisessä on joukko ongelmallisia ominaispiirteitä: Monimutkaisuus, näkymättömyys, muunnettavuus, ainutkertaisuus, skaalautumattomuus, epäjatkuvuus Liiallinen optimismi, järjestelmien abstrakti luonne Nopeasti uusiutuva teknologia Järjestelmien kasvava keskinäinen integrointi, erilaiset toimintaympäristöt, käyttäjäkohtaiset räätälöidyt järjestelmäversiot Järjestelmiin liittyvät toiminnalliset ja sosiaaliset ympäristöt, niiden luonne, ominaisuudet ja kehittyminen Eri sidosryhmien poikkeavat näkemykset järjestelmien luonteesta ja tavoitteista Ammutaan liikkuvaa maalia, ympäristö kehittyy koko ajan Pirkko Nykänen 32

33 Ratkaisuja? Systemaattisella ja määrätietoisella toimintatapojen kehittämisellä voidaan päästä hyviin tuloksiin Kehittämisprosessi Kokonaisuus, joka alkaa tietojärjestelmän kehittämiseen johtavan idean syntymisestä aina järjestelmästä luopumiseen saakka Kattaa koko järjestelmän elinkaaren (life-cycle) Kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa: tietojärjestelmää kehittävän ja käyttävän organisaation liiketoiminta, johtaminen, laatujärjestelmä ja projektien hallinta Myös prosessi itse vaikuttaa itseensä: sen käytöstä seuranneiden hyötyjen ja haittojen tulee ohjata prosessin kehittämistä Prosessi ei ole entiteetti joka kerran määritellään ja jota sen jälkeen orjallisesti noudatetaan vaan jatkuvan evoluution mukaan elävä modulaarinen ja dynaaminen kokonaisuus Prosessin osia (esim. tietyissä vaiheissa käytettyjä menetelmiä) tulisi olla helppo arvioida ja tarvittaessa muuttaa ilman että vaikutukset muihin prosessin osiin olisivat epäsuotuisat Prosessin kehittäminen ei voi kuitenkaan olla kovin radikaalia jokainen hanke ei saa tehdä laajoja muutoksia prosessiin (ettei prosessista saatu hyöty häviä) Pirkko Nykänen 33

34 Tietojärjestelmäkäsityksistä ja suunnittelun lähestymistavoista ja historiasta Pirkko Nykänen 34

35 Tietojärjestelmien tarkastelun kontekstit Käyttäjän konteksti - käyttäjäjärjestelmät, organisaatiot = organisatorisen ja yhteisöllisen tiedon tuottaminen ja tarjonta Tuottajien konteksti - sovellukset, teknologia = tuottaminen ja tarjonta Edistäjien konteksti - tietojenkäsittelypalvelut = tuottaminen ja tarjonta Pirkko Nykänen 35

36 Tieto ja tietojärjestelmät Tietokäsitykset mitä on tieto - dataa, informaatiota, tietämystä, viisautta mitä on data, informaatio, tietämys, viisaus Tietojärjestelmäkäsitykset mitä tietojärjestelmät ovat - tietoteknisiä järjestelmiä, tietojenkäsittelyjärjestelmiä, informaatiojärjestelmiä, käyttäjäjärjestelmiä Järjestelmän luonnetta koskevat käsitykset millaisia järjestelmät ovat Formaaleja: rakenne, toiminta ja rajat yksikäsitteisesti määritelty Holistisia: järjestelmä on kokonaisuus joka on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ei selkeitä rajoja tai osia Suunnittelumenetelmät millaisia olettamuksia, arvoja ja oletuksia sisältyy lähestymistapoihin ja menetelmiin Pirkko Nykänen 36

37 Tietojärjestelmäkäsitykset Tietotekninen järjestelmä laitteista, ohjelmistoista ja tietoverkoista koostuva teknillinen järjestelmä jättää organisatorisen ja inhimillisen tiedon käsittelyn ulkopuolelle Tietojenkäsittelyjärjestelmä organisaation toiminnalle tietoja (dataa) sekä manuaalisesti että automaattisesti välittävä ja käsittelevä järjestelmä jättää epäformaalin tiedon käsittelyn tarkastelun ulkopuolelle Pirkko Nykänen 37

38 Informaatiojärjestelmä informaation käsittely osana organisaation toimintaa formaali ja epäformaali toiminta tekniset ja sosiaaliset tekijät jättää tietämyksen luonnin ja eräät tietämyksen siirtämisen osatekijät tarkastelun ulkopuolelle Käyttäjäjärjestelmä Inhimillinen tietoa käsittelevä järjestelmä Voi tarkastella dataa, informaatiota tai tietämystä, mutta aina inhimillisen tiedon käsittelyn näkökulmasta Pirkko Nykänen 38

39 Tietojärjestelmän luonne Formaali järjestelmäkäsitys järjestelmä kattaa rakenteen ja toiminnan rakenne on joukko alkioita ja niiden välisiä relaatioita ja muodostaa järjestelmän pysyvän, koossa pitävän puolen toiminta on joukko alkioiden tuottamia tranformaatioita ja tapahtuu annetun rakenteen puitteissa Järjestelmän rakenne, toiminta, ja rajat ovat täsmällisesti ja yksikäsitteisesti määritelty järjestelmän rakenne ja toiminta voi asetetun tavoitteen suhteen olla enemmän tai vähemmän onnistunut Pirkko Nykänen 39

40 Holistinen järjestelmäkäsitys Järjestelmä on kokonaisuus, joka on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa järjestelmällä ei ole selkeitä rajoja tai osia ympäristö vaikuttaa järjestelmän sisäisen toiminnan ja muutosten onnistumiseen järjestelmän ja sen ympäristön vuorovaikutusta ei voi ennakoida kovinkaan tarkasti mikä tahansa järjestelmämääritelmä on enemmän tai vähemmän mielivaltainen, koska holistisen todellisuuden voi aina käsitteellistää ja jäsentää jollain toisella tavalla Pirkko Nykänen 40

41 Järjestelmäkäsitysten soveltuvuus Missä määrin esitetyt järjestelmäkäsitykset soveltuvat tietojärjestelmien tarkasteluun? Teknologinen järjestelmä formaali tulkinta; järjestelmä formalisoitavissa ja deteministinen Organisatorinen järjestelmä holistinen tulkinta; järjestelmä puoliformaali ja kontingentti formaali tulkinta soveltuu ainoastaan sellaisiin järjestelmän osiin, joita halutaan ja voidaan säännellä tarkasti Inhimillinen järjestelmä holistinen tulkinta; järjestelmä ei-formaali ja emergentti Pirkko Nykänen 41

42 Formaali järjestelmäkäsitys soveltuu siis tietojärjestelmien tarkasteluun ainoastaan siinä määrin kuin kohteena on ihmisten hallittavissa oleva artefakta teknologia on varsin helposti hallittavissa ihminen on vaikeasti hallittavissa organisaatioita pyritään hallitsemaan, mutta organisaatioihin sisältyvät ihmiset haittaavat hallinnan saavuttamista Pirkko Nykänen 42

43 Tietojärjestelmä Teknologinen järjestelmä teknologinen infrastruktuuri, laitteistot, tietoverkot, ohjelmistot Tietojärjestelmäorganisaatio organisatoriset ja institutionaaliset rakenteet, päätökset, standardit, toimintaohjeet Sosiaalinen tietojärjestelmä henkilöiden väliset sosiaaliset suhteet, sosiaaliset toimintatavat, yhteinen viestintä ja kielenkäyttötavat Henkilökohtainen tietojärjestelmä henkilökohtaiset työjärjestelyt, opitut viestinnän ja kielenkäyttötavat, suhteet työtovereihin ja työhön Pirkko Nykänen 43

44 Käytännön ongelmia tietojärjestelmien kehittämisessä osa hankkeista ei valmistu, tai ylittää niille varatut aika-, henkilö- tai taloudelliset resurssit Ongelmat voivat olla luonteeltaan osittain teknisiä, yleisin syy kuitenkin hankkeiden huono hallinta, kun hankkeet kasvavat >>>suuremmat kehitysryhmät >>> ongelmat suunnittelu- ja toteutustyön organisoinnissa ja hallinnassa sekä kommunikaatiossa Pienen hankkeen voi pelastaa sankariteoilla, suurta hanketta ei Teknologia kehittyy >>>uusia mahdollisuuksia soveltaa tekniikkaa >>> järjestelmistä tulee suurempia, monimutkaisempia ja vaativia Vaatimukset systeemityölle ovat kiristyneet: yhä suurempia järjestelmiä tulisi tuottaa yhä nopeammin, kuitenkin mahdollisimman pienin kustannuksin Vaikka kehitystyötä on pyritty helpottamaan uusilla menetelmillä ja välineillä, systeemityön tuottavuus kasvaa vain noin 4% vuodessa samalla kun järjestelmien keskimääräinen koko kaksinkertaistuu muutamassa vuodessa Pirkko Nykänen 44

45 Epäonnistunut tietojärjestelmä? Vaikea määritellä yksiselitteisesti Yleensä määritellään yksittäisinä tilanteina toimivaa järjestelmää ei ole saatu aikaan kustannukset suuret tietojärjestelmä ei tuota hyötyä harva käyttää järjestelmää asenteet negatiiviset järjestelmää kohtaan järjestelmä ei sovi suunniteltuun tarkoitukseen / suunnitelluille käyttäjille / käyttöympäristöön 80% / 20% -sääntö Tietotekniikan arviointi Tietotekniikka kallista, laajavaikutteista, merkitys kasvaa Vaikutuksia toimintarakenteisiin, prosesseihin, työhön ja sen tuloksiin, työtehtäviin, työn pätevyysvaatimuksiin,.. Tarjolla erilaisia vaihtoehtoja Halutaan selvittää tietotekniikan hyötyjen vaihtelua eri paikoissa Siirretään tietotekniikkaa erilaiseen ympäristöön (technology transfer) Toiminnan kehittäminen tietotekniikkaa hyväksikäyttäen Organisaatioiden muutosvastarinta Pirkko Nykänen 45

46 Ongelmia tietojärjestelmien laadussa Laadulliset ongelmat ovat tyypillisesti niitä joihin asiakas tai käyttäjä ensimmäisenä törmää Järjestelmät sisältävät usein lukuisia virheitä ja puutteita vielä toimitusvaiheessa yleisiä ovat myös tapaukset, joissa valmis järjestelmä ei vastaakaan asiakkaan vaatimuksia tai sitä ei jostain muusta syystä voida ottaa käyttöön >>> on tehty järjestelmä joka ei sovi siihen tehtävään / ympäristöön mihin se on tarkoitettu Pirkko Nykänen 46

47 Ongelmia tietojärjestelmien ylläpidossa Mitä tärkeämpi järjestelmä, sitä kauemmin se elää ja sen ylläpitoon kuluu resursseja Vain noin kolmasosa systeemityöstä on uusien järjestelmien kehittämistä: 2/3 työstä on vanhojen järjestelmien ylläpitoa Mitä aikaisemmassa vaiheessa kehitystyössä on tehty virhe, sitä kalliimmaksi sen korjaaminen tulee koska myös myöhemmät vaiheet joudutaan uusimaan Usein ylläpitoa tekevät nuoret ja kokemattomat työntekijät Perinnejärjestelmät (legacy systems) Dokumentaatio puutteellista, ei ajantasaista, systeemin yksityiskohdat suunnittelijan /ohjelmoijan päässä Pirkko Nykänen 47

48 Systeemityön historiaa ja lähestymistapoja Mallintamista korostavat menetelmät 1970-luvulla: toimintosuuntautuneet, rakenteelliset menetelmät 1980-luvulla: tietosuuntautuneet menetelmät 1990-luvulla: oliosuuntautuneet menetelmät, HCI/GUI, palvelin-asiakas arkkitehtuurit, Internet 2000-luvulla: Websovellukset, langattomat sovellukset, komponenttiarkkitehtuurit, palveluarkkitehtuurit (SoA) 2010 cloud computing, hajautetut arkkitehtuurit Prosessimallit 1950-luvulla: Vesiputousmalli (waterfall model), vaihejakomalli 1970-luvulla: prototypointi ja evolutionäärinen malli 1980-luvulla: spiraalimalli 1990-luvulla: samanaikaisuus, rinnakkaismallit 2000-luvulla: ketterät menetelmät (agile methods) Pirkko Nykänen 48

49 Järjestelmäkehityksen lähestymistavat Metodiset lähestymistavat formaalit elinkaarilähestymistavat rakenteelliset lähestymistavat protoilu ja evolutionääriset lähestymistavat sosiotekniset, osallistuvat lähestymistavat ymmärryksen muodostamiseen ja ongelmanmuotoiluun pyrkivät lähestymistavat ammattiyhdistysjohtoiset lähestymistavat emansipatoriset lähestymistavat Pirkko Nykänen 49

50 Keskeisten kysymysten kehitys metodisissa lähestymistavoissa Tekniset kysymykset: ohjelmointitekniikat Järjestelmäkehityksen hallintaan liittyvät kysymykset formaalit elinkaarilähestymistavat: prosessin hallinta rakenteiset lähestymistavat: prosessin ja tuotteen hallinta Käyttäjäsensitiiviset kysymykset rakenteiset & protoilu & evolutionääriset: Käyttöliittymät ja käyttäjien vaatimukset Sosiaaliset kysymykset sosiotekniset, osallistuvat lähestymistavat: interventio sosiaaliseen työjärjestelmään Pirkko Nykänen 50

51 Ymmärryksen muodostamiseen ja ongelmanmuotoiluun pyrkivät lähestymistavat: useat näkökulmat ja yhteisymmärrys Emansipatoriset kysymykset: ammattiyhdistysvetoiset lähestymistavat: järjestelmän käyttäjien intressit Neohumanistiset lähestymistavat: yhteisymmärryksen muodostaminen poistamalla esteitä vapaalta ja vääristymättömältä kommunikaatiolta Metodiset lähestymistavat vs. ametodinen ja agiili lähestymistapa perinteiset metodiset lähestymistavat ovat laajoja ja luonteeltaan raskaita ametodine lähestymistapa hylkää järjstelmäkehitysmenetelmien käytön agiili eli ketterä järjestelmäkehitys soveltaa tilannekohtaisesti kevyitä metodisia toimintatapoja Pirkko Nykänen 51

52 a) Systeeminsunnittelijan taitojen tarve a) ennen b) nyt Ihmiset, vuorovaikutus b) Prosessit ja parhaat käytännöt Teknologia Pirkko Nykänen 52 Hietanen Päivi, Systeemityö 3/2004

53 Systeeminsuunnittelijan taidot Analyyttiset taidot, osaaminen Toiminnallisen, kohdeympäristön, organisaation toiminnan ymmärtäminen Ongelmanratkaisutaito, looginen ajattelu, ongelmien mallinnus, jäsennys, kuvausmenetelmien hallinta Systeemiajattelu; kyky nähdä / ajatella toimintaa ja tietojärjestelmiä systeeminä Tekniset taidot Teknologioiden ominaisuudet, soveltaminen, soveltamisen mahdolloisuudet ja rajat Hallinta, johtaminen Hankkeiden / projektin hallinta, resurssointi, riskit, mahdollisuudet Sosiaaliset kyvyt, kommunikointi Ryhmätyö, tiimityötaidot, kyky tulla toimeen ihmistenm kanssa, kyky viestiä ja kommunikoida (suullinen, kirjallinen ) Pirkko Nykänen 53

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon 31.10.2008 Harri Laine 1 Ohjelmisto Tietokoneohjelma (computer program) toimintaohje, jonka mukaan toimien tietokone suorittaa jonkin tietojenkäsittelytehtävän

Lisätiedot

Totuus IdM-projekteista

Totuus IdM-projekteista Totuus IdM-projekteista Kyselytutkimuksen tulosten julkistustilaisuus 4.10.2011 Hannu Kasanen, Secproof Identiteetinhallinnan huono maine IAM, nuo kolme suurta kirjainta, tarkoittavat käyttäjätietojen-

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento 2: Prosessimallit

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Tuotanto, konseptit, oppiminen yritystoiminnan kehittämisen uudet näkökulmat 25.5.2011 Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

SoberIT Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio

SoberIT Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio Informaatioverkostojen koulutusohjelma Ihminen ja vuorovaikutus Pääaineen rakenne: T100-1 Informaatioverkostojen perusmoduuli (A1) T200-2 Ihminen ja vuorovaikutus (A2) UUSI T110-3 Ihmisläheiset tietojärjestelmät

Lisätiedot

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014 SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor Mannerheimintie 2 00100, Helsinki Finland tel: +358 9 4152 0200 www.reaktor.fi info@reaktor.fi 2014

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan Projektinhallinta SFS-ISO 21500 mukaan (Ohjeita projektinhallinnasta, 2012) 13.4.2017 Panu Kiviluoma Osaamistavoitteet Luennon jälkeen osaat selittää, mitä tarkoitetaan Projektilla Projektinhallinnalla

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri 1 (9) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin looginen jäsennys ja integraatioarkkitehtuuri 2 (9) Sisältö 1 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN LOOGINEN JÄSENNYS

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma FT, tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu Jaakko.Riihimaa@seamk.fi GSM 040-8304104 Kokonaisarkkitehtuurimalli: yleishavaintoja

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto 2 Kurssin tavoitteet

Lisätiedot

Jarmo Suomisto / Helsinki Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.2.2014

Jarmo Suomisto / Helsinki Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.2.2014 3D kaupunkimallinnuksen kehitys Ennen vuotta 2000 Mallinnus manuaalisesti Tietojen käsittely ja siirto monimutkaista Mallien käsittely edellytti tehotyöasemia Aikavievää, kallista ja tehotonta Vain innokkaille

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREF-päivä 4.9.2012 ALEKSI LESKINEN Sisältö Tietojärjestelmät ja EUREF Keskeiset haasteet EUREF-muunnoksissa EUREF-muunnosprosessin vaiheet Yhteenveto

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 Sähköisen asioinnin mahdollisuudet tulevaisuudessa Sami Säisä Mitä on sähköinen asiointi? Sähköinen Internetissä toimivaa palvelua? Itsepalveluna toteutettavaa

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen kertausta Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen kertausta Harri Laine 1 kertausta 5.12.2008 Harri Laine 1 Ohjelmiston elinkaari, elinkaarimallit Yleinen puitemalli (reference model) - abstrakti kokonaiskuva ei etenemiskontrollia, ei yksityiskohtia Ohjelmistoprosessimallit

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6)

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6) PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite 1 2012-09-24 1 (6) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry Arvioitava yritys Arvioitava osasto Palautteen antava yritys Palautteen

Lisätiedot

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 !!" # $ %!"! " # $ " $ %& '( ) * * * +$, * ' # % ## # & # ' # # ( # %)* &(+%,-!###" )-..-( -.-'..(/. "&%/ "0 / 1"0 / # # % 2 ) / * & 3. 0-. -. ( (-. 2 ) $ )-..-(

Lisätiedot

Käytettävyys tietojärjestelmän suunnittelun näkökulmasta. Pirkko Nykänen Professori

Käytettävyys tietojärjestelmän suunnittelun näkökulmasta. Pirkko Nykänen Professori Käytettävyys tietojärjestelmän suunnittelun näkökulmasta Pirkko Nykänen Professori 1 Sisältö 1. Käytettävyys 2. Käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmissä 3. Tietojärjestelmien suunnittelu - Keinoja

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta Vaihejakomallit

Ohjelmistoprojektien hallinta Vaihejakomallit Ohjelmistoprojektien hallinta Vaihejakomallit Vaihejakomallit TAVOITE: YMMÄRTÄÄ eri vaihejakomallien etujajahaittoja 2 Erilaisia malleja Tee ja korjaa (Code-and-Fix) Vesiputousmalli (Waterfall) Vesiputousmalli

Lisätiedot

Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita!

Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita! Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita! eli... Hyvä kaava sanoo enemmän kuin,... tuhat riviä koodia!... sata riviä tekstiä!... kymmenen diagrammia! YLEISTÄ FORMAALEISTA

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Jari Renko Teknologiajohtaja, Oy APOTTI Ab Oy Apotti Ab Ekosysteemi on VAKUUTUS hankkeelle, jotta.. Hankekokonaisuus Ekosysteemi

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Mikä on IT arkkitehtuuri? Liiketoimintamalli määrittelee IT arkkitehtuurin IT arkkitehtuuri ottaa kantaa sovelluksen laadullisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Fujitsu SPICE Lite. Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat. Copyright 2010 FUJITSU

Fujitsu SPICE Lite. Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat. Copyright 2010 FUJITSU Fujitsu SPICE Lite Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat Copyright 2010 FUJITSU Laatu ja prosessit Fujitsussa Laatujärjestelmän rakentaminen ja systemaattinen prosessijohtaminen

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta

Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta KOKOA seminaari 10.10.2013 Kuopio Pääsuunnittelija Sirpa Moitus & erikoissuunnittelija Touko Apajalahti KKA:n auditointimallin

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Itsearviointi suunnannäyttäjänä

Itsearviointi suunnannäyttäjänä Arvioinnin moninaisuus mm. Hankkeen johtaminen, talous ja hallinto Hankkeen tulokset vs. kirjatut tavoitteet Hankkeen vaikutukset (työntekijät: mm. osaaminen, jaksaminen, työhyvinvointi, asiakkaat, organisaatio,

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot