Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita"

Transkriptio

1 Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät Luento 1 Pirkko Nykänen 1

2 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen suuntaukset, tietojärjestelmien tarkastelun kontekstit, tieto- ja tietojärjestelmäkäsityksiä Tietojärjestelmien suunnittelun lähestymistavat, menetelmät ja systeemityöprosessi: tietojärjestelmien suunnittelun paradigmat ja koulukunnat, niiden eroja, menetelmien käyttöön liittyviä kysymyksiä Tietojärjestelmien onnistumisen ja epäonnistumisen tekijöitä, tietojärjestelmien arviointi Tietojärjestelmien suunnitteluprosessin hallinta Kurssisivu: Kurssisivuille tulevat luennot, harjoitukset ja kurssimateriaalit Pirkko Nykänen 2

3 Ohjelma klo Johdanto Tietojärjestelmätieteen suuntauksia, tietojärjestelmien tarkastelun kontekstit, tieto- ja tietojärjestelmäkäsityksiä, Tietojärjestelmien suunnittelun lähestymistavoista ja menetelmistä Nunamaker JF and Briggs RO, Toward a broader vision on information systems. ACM Trans Manag Inf Syst 2(4), klo Luonnontieteellinen ja suunnittelutieteellinen näkökulma tietojärjestelmien kehittämiseen March & Smith, Design and natural science research on information technology, Decision Support Systems 15, 1995, March, Park and Ram, Design science in information systems research, MISQ 28(1), 2004, Pirkko Nykänen 3

4 klo Käyttäjien osallistuminen, käyttäjäkeskeinen suunnittelu J Gulliksen, B Göransson, I Boivie, S Blomkvist, J Persson, A Cjander, Key principles for user-centered systems design. Behavior and Information technology 22(6), 2003, JY Mao, K Vredenburg, PW Smith, T Carey, The state of user-centered design practice. Comm ACM 48(3), March 2005, Pirkko Nykänen 4

5 klo Ketterä tietojärjestelmien suunnittelu Abrahamsson P, Conboy B and Wang X, Lots done, more to do: the current state of agile systems development research European Journal of Information Systems 18, 2009, Li Jiang & Armin Eberlein, Towards A Framework for Understandingthe Relationships between Classical Software Engineering and Agile Methodologies APOS 2008 ACM Workshop Pirkko Nykänen 5

6 klo Tietojärjestelmien integraation suunnittelu Bendik Bygstad, Peter Axel Nielsen and Bjørn Erik Munkvold, Four integration patterns: a socio-technical approach to integration in IS development projects. Info Systems J 20, 2010, K Umapathy, S Purao and RR Barton, Designing enterprise integration solutions: effectively. European Journal of Information Systems 17, 2008, Pirkko Nykänen 6

7 klo Web-based applications F Lin, MJ Shaw and MY Chuang, A unified framework for managing web-based services. Inf Syst E-bus Manage 3, A Williams, User-centered design, activity-centered design and goal-directed design: a review of three methods for designing web applications. SIGDOC 09, October 2009, Indiana, USA, 8 pages klo Tietojärjestelmän onnistuminen S Petter, W DeLone and E McLean, Measuring information systems success:models, dimensions, measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems 17, 2008, Pirkko Nykänen 7

8 Kurssin suoritus Harjoituksiin osallistuminen osallistuminen 2/3 pakollista, kolmesta harjoituksesta kahteen osallistuttava Harjoitukset pitää Antto Seppälä, Lisäksi opiskelija tekee pienimuotoisen referaatin annetusta artikkelista, artikkelit tulee kurssisivulle 24.2, niistä jokainen voi valita yhden ja toimittaa artikkelin minulle Tentti huhtikuussa, uusinta toukokuussa Pirkko Nykänen 8

9 Plagiointi jonkun toisen tekemän työn esittäminen omana työnä = plagiointia, luvatonta käyttöä! sitä ei hyväksytä ja siitä seuraa rangaistus esittämäsi tekstin tulee olla sinun itse tekemääsi, lainaukset ja viittaukset muiden tekemään työhön pitää merkitä näkyviin 2 hyvää syytä välttää plagiointia: o it is against the ethical standard o it reflects incompetence Pirkko Nykänen 9

10 Tietojärjestelmäkäsite 1 Ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmista koostuva järjestelmä, jonka tarkoitus on tietoja käsittelemällä tehostaa ja helpottaa jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi 2 Abstrakti systeemi, jonka muodostavat tiedot ja niiden käsittelysäännöt Information System I/O The Environment Pirkko Nykänen 10

11 Ulkoinen ympäristö Organisaatioympäristö Järjestelmän kehittämisympäristö Kehittämisprosessi Tietojärjestelmä Käyttäjän ympäristö Käyttöprosessi Ives, Hamilton and Davis 1980 Pirkko Nykänen 11

12 Kyse on siis Järjestelmän määrittelystä ja erityisesti rajauksesta (Scope) Toisiinsa liittyvistä järjestelmistä (Interaction / Integration) Järjestelmien yhteistoiminnallisuudesta (Interoperability) Järjestelmien kerrostamisesta (Layering) Organizational system Social system Human system Biological System ICT system Electrical system Järjestelmistä malleina (Models) ja tosielämän toteutuksina (Implementations, Instances) Rajapinnoista (Interfaces,APIs) ympäristöön jossa järjestelmä toimii Rajapinta määrittelee minkälaisia syötteitä järjestelmä pystyy vastaanottamaan ja minkälaisia tulosteita se pystyy tuottamaan pyrkimys standardien mukaisiin eli avoimiin rajapintoihin Pirkko Nykänen 12

13 Tietojärjestelmätieteen kehityslinjat Luonnontieteet Sosiaalitieteet Keskittyminen organisaatioiden tietojenkäsittelyyn Kauppatieteet Keskittyminen tietotekniikan loppukäyttäjiin Tietojärjestelmätiede Pirkko Nykänen 13

14 Tietojärjestelmätiede Tutkitaan ja kehitetään tietojärjestelmiä organisaatioiden toimintojen kehittämiseksi ja tukemiseksi, Tietojärjestelmien kehittämisen tavoitteena on saada aikaan haluttu muutos kohteena olevassa toiminnassa ottaen huomioon sosiaaliset ja organisatoriset kontekstit Muutosta ohjaavat asetetut tavoitteet ja tietojärjestelmän kehittämisen avulla pyritään vaikuttamaan halutun muutoksen toteutumiseen Tietojärjestelmien kehittämisen lisäksi tarvitaan useimmiten muitakin muutoksia, esimerkiksi työtehtävien ja toimintatapojen muutoksia sekä koulutusta uusien menetelmien ja välineiden käyttöön lait, asetukset ja muut normatiiviset ohjeet asettavat reunaehdot Pirkko Nykänen 14

15 Tietojärjestelmätieteen tutkimuksesta Suunnittelutieteellinen lähestymistapa Luonnontieteellinen / käyttäytymistieteellinen lähestymistapa Pirkko Nykänen 15

16 Tietojärjestelmän kehittäminen = SYSTEMOINTI - kehitysryhmän tietyssä ympäristössä suorittama kohdejärjestelmän muutosprosessi, joka tapahtuu kohdejärjestelmälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti KEHITYSRYHMÄ ASETTAA TAVOITTEET HAVAINNOI SUORITTAA OHJAA OVAT OMINAISUUKSIA KOHDE- JÄRJESTELMÄ MUUTOSPROSESSI TAPAHTUU KOHDE- JÄRJESTELMÄ Y M P Ä R I S T Ö Pirkko Nykänen 16

17 ISD - Information systems (analysis and) design Menetelmät Kattavia, moniaskelisia lähestymistapoja ja malleja tietojärjestelmien suunnitteluun Tekniikat Prosesseja joita seuraamalla pyritään varmistamaan että järjestelmän suunnittelu ja kehittäminen on suunniteltua, vaiheittaista ja kaikki kehittämistyössä mukana olevat tietävät mitä ollaan tekemässä Työkalut, välineet Erilaisia ohjelmistoja, case-työkaluja joiden avulla suunnittelua ja kehittämistä tehdään Pirkko Nykänen 17

18 Tietojärjestelmien suunnittelu = Työprosessi, jossa Tutkitaan ihmisten ja/tai organisaatioiden toimintaa Mallinnetaan ja kuvataan valittu osa rakennuspiirustukset Toteutetaan piirustusten mukainen järjestelmä Otetaan järjestelmä hallitusti käyttöön toimintaympäristössä ylläpidetään ja kehitetään järjestelmää = SYSTEEMITYÖTÄ Pirkko Nykänen 18

19 Tietojärjestelmien suunnittelun maailmat Työprosessien konkreettinen maailma Näin ihmiset ja organisaatiot toimivat, toteuttavat tehtäviään Mallien ja kuvausten abstrakti ja looginen maailma Tältä toiminnot ja tehtävät näyttävät prosesikaavioina, tietovirtakaavioina, käyttötapauksina, formaaleina esityksinä Tietokoneiden, varusohjelmien ja tietoverkkojen tekninen maailma Näillä teknologioilla ja ratkaisuilla kuvatut toiminnat voidaan toteuttaa Pirkko Nykänen 19

20 Käsitys toiminnasta (mallit) tarvitaan toimintaprosessien uudistamiseen näitä tukevien tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen Arkkitehtuuri tarvitaan tietojärjestelmätasolla tarvittavan yhteistoiminnallisuuden järjestämiseksi Luento 1 Pirkko Nykänen 20

21 Mahdollinen tarkastelukehys tietojärjestelmäarkkitehtuuriin Strategianäkymä - Lainsäädäntö, politiikka Tietonäkymä - tietomalli, tiedot, rakenteet, yhteydet Palvelunäkymä - käyttäjät, käyttötilanteet,käyttö Ohjelmistonäkymä - Tietojärjestelmät, ohjelmistot, niiden suhteet Tiedonsiirtonäkymä - Liitännät, rajapinnat, tiedonsiirto Toteutusnäkymä - totetutus tarjouspyyntöjen, RFIden ja sopimusten avulla Pirkko Nykänen 21

22 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Liiketoimintanäkymä, toiminnallinen kokonaisuus Tietoarkkitehtuuri, tietomalli Palvelunäkymä Tietojärjestelmä- ja tiedonsiirtonäkymä Toimeenpanonäkymä / teknologinen toteutus Pirkko Nykänen 22

23 TÄRKEÄÄ: Käyttäjien toiveiden selvittäminen Käyttäjän tarpeiden määritteleminen Määritysten tekeminen ja hallinta Joka neljäs tietohallintojohtaja nimeää epäonnistuneen tai kokonaan keskeytetyn tietojärjestelmäprojektin ensisijaiseksi epäonnistumisen syyksi epäselvät tai puutteelliset vaatimusmääritykset Käyttäjävaatimusten selkeä määrittely, tarpeiden oikea ymmärtäminen ja kunnollinen dokumentointi sekä muutospyyntöjen hallinta ovat keskeisiä tekijöitä tietojärjestelmäprojektin onnistuneelle läpiviennille Pirkko Nykänen 23

24 Ongelman määrittely Suunniteltavan järjestelmän tavoitteet, mihin ongelmiin järjestelmä kohdistuu, tavoitetila, muutos / parannus nykytilaan Suunnittelun lähtökohtien analyysi Ongelman määrittely, hyväksyntä: määritellään ja kaikki osapuolet hyväksyvät määrittelyn (ongelma on ongelma vaikuttaa ongelmasta seuraa ratkaisusta saatavat hyödyt ) Ongelman taustalla olevan ongelman ymmärtäminen: ongelman taustalla olevats seikat, joita pyritään korjaamaan / muuttamaan,ydinongelma Käyttäjien ja muiden osapuolten tunnistaminen: käyttäjät ja kaikki tahot, joihin uuden tietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto vaikuttaa (keitä ovat käyttäjät. Keitä ovat asiakkaat kehen järjestelmän tulokset vaikuttavat kuka arvioi/ hyväksyy kehitetyn järjestelmän keitä organisaation ulkopuolisia järjestelmän kehittäminen koskee miten heidät otetaan huomioon.kuka ylläpitää järjestelmää ) Pirkko Nykänen 24

25 Järjestelmän rajojen määrittely: mikä on järjestelmän kohdealue ja mikä sen ulkopuolella, toiminnan rajat, miten järjestelmä vaikuttaa rajojensa ulkopuolelle, Tunnistetaan järjestelmäratkaisuun liittyvät rajoitteet: aikataulu, tietokannat, resurssit (henkilöt, raha), organisaation näkökulmat etc Ongelmanmäärittelyä saadaan selvennettyä käyttötapauksilla, use cases toimijan vuorovaikutus järjestelmän kanssa järjestelmän suorittama tapahtumasarja, joka tuottaa tietyn toimijan havaitseman sellaisen tuloksen, jolla on toimijalle jokin arvo Pirkko Nykänen 25

26 Vaatimusmäärittelystä Suunnittelijoiden ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus, vaatimusten tunnistaminen asiakkaat saattavat tuntea toiminnat ja prosessit huonosti Usein ne on dokumentoimatta Sovelluksen sisältö on kuitenkin asiakkaiden tiedon ja tietämyksen ja sen kommunikoinnin varassa Asiakkaiden koulutus Kehitysprosessit vaatimusten dokumentointi ennen kehittämisopimusten tekoa muutoksen hallinta! Suunnittelujohtoinen prosessi (design-driven requirements process) erityisesti selainpohjaisten (www) järjestelmien suunnittelussa: ehdotetut ratkaisut / suunnitelmat muuttavat asiakkaiden liiketoiminnan prosesseja, ja miten ne kytkeytyvät järjestelmäarkkitehtuuriin Prototypointi ratkaisun vaikutuksia Pirkko Nykänen 26

27 Mallit, menetelmät ja systemointi auttavat hallitsemaan tietojärjestelmän suunnittelua Suunnittelu- ja kehittämisprosessin hallinta Halutun tuloksen saavuttaminen Integroinnin tuki Uusien teknologioiden käyttöönoton mahdollistaminen Uskottavuuden luominen (kannattaa investoida) Perinnejärjestelmien kapseloinnin ja migraation mahdollistaminen Plug & Play : uusia sovelluksia voidaan ottaa käyttöön ja vanhoja korvata uusilla ja että tämä olisi mahdollisimman vähän tuote- ja valmistajariippuvaista Teknisen toteutusalustan uusiminen osina (laitteet, verkot, varusohjelmistot...) Pirkko Nykänen 27

28 Metodologian roolit Intellektuaalinen rooli hallittavissa, manageroitavissa, valvottavissa, ohjattavissa taloudellinen näkökulma; resurssien hyödyntäminen, kustannusten optimointi epistemologinen perustelu: suunnittelutietämyksen kerääminen ja kumulointi, kokemattomien suunnittelijoiden oppiminen, organisaatioiden oppiminen Pirkko Nykänen 28

29 Poliittinen rooli pystytään käsittelemään ja hallitsemaan prosessin monimutkaisuutta, comfort factor ongelma on tärkein kuitenkin, ei metodologia metodologian käyttö voi olla monella tapaa vahvistava tekijä, laillinen perustelu, kilpailuetu ( tarjouskilpailut, sertifiointi etc) auttavat rakentamaan kuvaa ammattimaisesta kehittämisestä, professionalismista, profiilin nosto, ammttikuvan parantaminen luotettavuustekijä: auttaa perustelemaan It-investointeja ja niiden tarpeellisuutta auditointi, sertifiointi mahdollista, voidaan seurata prosessia ja sen etenemistä Pirkko Nykänen 29

30 Tietojärjestelmäsuunnittelusta Tietojärjestelmän suunnittelu ei ole ensisijaisesti loogis-tekninen ongelma ei ole olemassa oikopolkuja, hokkus-pokkuskonsteja Ei ole olemassa yhtä oikeaa tai väärää tapaa kehittää tietojärjestelmiä Hyväkään menetelmä ei toimi, ellei sitä osata soveltaa Tilannekohtaisuus tunnetaan ja ymmärretään tilanteen ominaisuudet, osataan räätälöidä ja muokata Pirkko Nykänen 30

31 Tietojärjestelmien suunnittelu ja toteutus - mikä on vaikeaa? Tietojärjestelmän toiminnallinen määrittely - mitä järjestelmän tulisi tehdä? Ongelman tunnistaminen, kuvaaminen Toiminnallisen muutoksen analyysi, kuvaaminen Ratkaisumahdollisuuksien tunnistaminen Kommunikointiongelmat: käyttäjä - IT ammattilainen Rakentamisprosessi Menetelmät, tekniikat, välineet, kehittämisprosessin hallinta, muutoksen hallinta Tietojärjestelmän käyttöönotto Työtapojen, toimintatapojen muuttaminen, kehittäminen, yhteensovittaminen Pirkko Nykänen 31

32 Miksi on vaikeaa? Tietojärjestelmien kehittämisen historia on lyhyt, n 50v Kehittämisessä on joukko ongelmallisia ominaispiirteitä: Monimutkaisuus, näkymättömyys, muunnettavuus, ainutkertaisuus, skaalautumattomuus, epäjatkuvuus Liiallinen optimismi, järjestelmien abstrakti luonne Nopeasti uusiutuva teknologia Järjestelmien kasvava keskinäinen integrointi, erilaiset toimintaympäristöt, käyttäjäkohtaiset räätälöidyt järjestelmäversiot Järjestelmiin liittyvät toiminnalliset ja sosiaaliset ympäristöt, niiden luonne, ominaisuudet ja kehittyminen Eri sidosryhmien poikkeavat näkemykset järjestelmien luonteesta ja tavoitteista Ammutaan liikkuvaa maalia, ympäristö kehittyy koko ajan Pirkko Nykänen 32

33 Ratkaisuja? Systemaattisella ja määrätietoisella toimintatapojen kehittämisellä voidaan päästä hyviin tuloksiin Kehittämisprosessi Kokonaisuus, joka alkaa tietojärjestelmän kehittämiseen johtavan idean syntymisestä aina järjestelmästä luopumiseen saakka Kattaa koko järjestelmän elinkaaren (life-cycle) Kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa: tietojärjestelmää kehittävän ja käyttävän organisaation liiketoiminta, johtaminen, laatujärjestelmä ja projektien hallinta Myös prosessi itse vaikuttaa itseensä: sen käytöstä seuranneiden hyötyjen ja haittojen tulee ohjata prosessin kehittämistä Prosessi ei ole entiteetti joka kerran määritellään ja jota sen jälkeen orjallisesti noudatetaan vaan jatkuvan evoluution mukaan elävä modulaarinen ja dynaaminen kokonaisuus Prosessin osia (esim. tietyissä vaiheissa käytettyjä menetelmiä) tulisi olla helppo arvioida ja tarvittaessa muuttaa ilman että vaikutukset muihin prosessin osiin olisivat epäsuotuisat Prosessin kehittäminen ei voi kuitenkaan olla kovin radikaalia jokainen hanke ei saa tehdä laajoja muutoksia prosessiin (ettei prosessista saatu hyöty häviä) Pirkko Nykänen 33

34 Tietojärjestelmäkäsityksistä ja suunnittelun lähestymistavoista ja historiasta Pirkko Nykänen 34

35 Tietojärjestelmien tarkastelun kontekstit Käyttäjän konteksti - käyttäjäjärjestelmät, organisaatiot = organisatorisen ja yhteisöllisen tiedon tuottaminen ja tarjonta Tuottajien konteksti - sovellukset, teknologia = tuottaminen ja tarjonta Edistäjien konteksti - tietojenkäsittelypalvelut = tuottaminen ja tarjonta Pirkko Nykänen 35

36 Tieto ja tietojärjestelmät Tietokäsitykset mitä on tieto - dataa, informaatiota, tietämystä, viisautta mitä on data, informaatio, tietämys, viisaus Tietojärjestelmäkäsitykset mitä tietojärjestelmät ovat - tietoteknisiä järjestelmiä, tietojenkäsittelyjärjestelmiä, informaatiojärjestelmiä, käyttäjäjärjestelmiä Järjestelmän luonnetta koskevat käsitykset millaisia järjestelmät ovat Formaaleja: rakenne, toiminta ja rajat yksikäsitteisesti määritelty Holistisia: järjestelmä on kokonaisuus joka on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ei selkeitä rajoja tai osia Suunnittelumenetelmät millaisia olettamuksia, arvoja ja oletuksia sisältyy lähestymistapoihin ja menetelmiin Pirkko Nykänen 36

37 Tietojärjestelmäkäsitykset Tietotekninen järjestelmä laitteista, ohjelmistoista ja tietoverkoista koostuva teknillinen järjestelmä jättää organisatorisen ja inhimillisen tiedon käsittelyn ulkopuolelle Tietojenkäsittelyjärjestelmä organisaation toiminnalle tietoja (dataa) sekä manuaalisesti että automaattisesti välittävä ja käsittelevä järjestelmä jättää epäformaalin tiedon käsittelyn tarkastelun ulkopuolelle Pirkko Nykänen 37

38 Informaatiojärjestelmä informaation käsittely osana organisaation toimintaa formaali ja epäformaali toiminta tekniset ja sosiaaliset tekijät jättää tietämyksen luonnin ja eräät tietämyksen siirtämisen osatekijät tarkastelun ulkopuolelle Käyttäjäjärjestelmä Inhimillinen tietoa käsittelevä järjestelmä Voi tarkastella dataa, informaatiota tai tietämystä, mutta aina inhimillisen tiedon käsittelyn näkökulmasta Pirkko Nykänen 38

39 Tietojärjestelmän luonne Formaali järjestelmäkäsitys järjestelmä kattaa rakenteen ja toiminnan rakenne on joukko alkioita ja niiden välisiä relaatioita ja muodostaa järjestelmän pysyvän, koossa pitävän puolen toiminta on joukko alkioiden tuottamia tranformaatioita ja tapahtuu annetun rakenteen puitteissa Järjestelmän rakenne, toiminta, ja rajat ovat täsmällisesti ja yksikäsitteisesti määritelty järjestelmän rakenne ja toiminta voi asetetun tavoitteen suhteen olla enemmän tai vähemmän onnistunut Pirkko Nykänen 39

40 Holistinen järjestelmäkäsitys Järjestelmä on kokonaisuus, joka on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa järjestelmällä ei ole selkeitä rajoja tai osia ympäristö vaikuttaa järjestelmän sisäisen toiminnan ja muutosten onnistumiseen järjestelmän ja sen ympäristön vuorovaikutusta ei voi ennakoida kovinkaan tarkasti mikä tahansa järjestelmämääritelmä on enemmän tai vähemmän mielivaltainen, koska holistisen todellisuuden voi aina käsitteellistää ja jäsentää jollain toisella tavalla Pirkko Nykänen 40

41 Järjestelmäkäsitysten soveltuvuus Missä määrin esitetyt järjestelmäkäsitykset soveltuvat tietojärjestelmien tarkasteluun? Teknologinen järjestelmä formaali tulkinta; järjestelmä formalisoitavissa ja deteministinen Organisatorinen järjestelmä holistinen tulkinta; järjestelmä puoliformaali ja kontingentti formaali tulkinta soveltuu ainoastaan sellaisiin järjestelmän osiin, joita halutaan ja voidaan säännellä tarkasti Inhimillinen järjestelmä holistinen tulkinta; järjestelmä ei-formaali ja emergentti Pirkko Nykänen 41

42 Formaali järjestelmäkäsitys soveltuu siis tietojärjestelmien tarkasteluun ainoastaan siinä määrin kuin kohteena on ihmisten hallittavissa oleva artefakta teknologia on varsin helposti hallittavissa ihminen on vaikeasti hallittavissa organisaatioita pyritään hallitsemaan, mutta organisaatioihin sisältyvät ihmiset haittaavat hallinnan saavuttamista Pirkko Nykänen 42

43 Tietojärjestelmä Teknologinen järjestelmä teknologinen infrastruktuuri, laitteistot, tietoverkot, ohjelmistot Tietojärjestelmäorganisaatio organisatoriset ja institutionaaliset rakenteet, päätökset, standardit, toimintaohjeet Sosiaalinen tietojärjestelmä henkilöiden väliset sosiaaliset suhteet, sosiaaliset toimintatavat, yhteinen viestintä ja kielenkäyttötavat Henkilökohtainen tietojärjestelmä henkilökohtaiset työjärjestelyt, opitut viestinnän ja kielenkäyttötavat, suhteet työtovereihin ja työhön Pirkko Nykänen 43

44 Käytännön ongelmia tietojärjestelmien kehittämisessä osa hankkeista ei valmistu, tai ylittää niille varatut aika-, henkilö- tai taloudelliset resurssit Ongelmat voivat olla luonteeltaan osittain teknisiä, yleisin syy kuitenkin hankkeiden huono hallinta, kun hankkeet kasvavat >>>suuremmat kehitysryhmät >>> ongelmat suunnittelu- ja toteutustyön organisoinnissa ja hallinnassa sekä kommunikaatiossa Pienen hankkeen voi pelastaa sankariteoilla, suurta hanketta ei Teknologia kehittyy >>>uusia mahdollisuuksia soveltaa tekniikkaa >>> järjestelmistä tulee suurempia, monimutkaisempia ja vaativia Vaatimukset systeemityölle ovat kiristyneet: yhä suurempia järjestelmiä tulisi tuottaa yhä nopeammin, kuitenkin mahdollisimman pienin kustannuksin Vaikka kehitystyötä on pyritty helpottamaan uusilla menetelmillä ja välineillä, systeemityön tuottavuus kasvaa vain noin 4% vuodessa samalla kun järjestelmien keskimääräinen koko kaksinkertaistuu muutamassa vuodessa Pirkko Nykänen 44

45 Epäonnistunut tietojärjestelmä? Vaikea määritellä yksiselitteisesti Yleensä määritellään yksittäisinä tilanteina toimivaa järjestelmää ei ole saatu aikaan kustannukset suuret tietojärjestelmä ei tuota hyötyä harva käyttää järjestelmää asenteet negatiiviset järjestelmää kohtaan järjestelmä ei sovi suunniteltuun tarkoitukseen / suunnitelluille käyttäjille / käyttöympäristöön 80% / 20% -sääntö Tietotekniikan arviointi Tietotekniikka kallista, laajavaikutteista, merkitys kasvaa Vaikutuksia toimintarakenteisiin, prosesseihin, työhön ja sen tuloksiin, työtehtäviin, työn pätevyysvaatimuksiin,.. Tarjolla erilaisia vaihtoehtoja Halutaan selvittää tietotekniikan hyötyjen vaihtelua eri paikoissa Siirretään tietotekniikkaa erilaiseen ympäristöön (technology transfer) Toiminnan kehittäminen tietotekniikkaa hyväksikäyttäen Organisaatioiden muutosvastarinta Pirkko Nykänen 45

46 Ongelmia tietojärjestelmien laadussa Laadulliset ongelmat ovat tyypillisesti niitä joihin asiakas tai käyttäjä ensimmäisenä törmää Järjestelmät sisältävät usein lukuisia virheitä ja puutteita vielä toimitusvaiheessa yleisiä ovat myös tapaukset, joissa valmis järjestelmä ei vastaakaan asiakkaan vaatimuksia tai sitä ei jostain muusta syystä voida ottaa käyttöön >>> on tehty järjestelmä joka ei sovi siihen tehtävään / ympäristöön mihin se on tarkoitettu Pirkko Nykänen 46

47 Ongelmia tietojärjestelmien ylläpidossa Mitä tärkeämpi järjestelmä, sitä kauemmin se elää ja sen ylläpitoon kuluu resursseja Vain noin kolmasosa systeemityöstä on uusien järjestelmien kehittämistä: 2/3 työstä on vanhojen järjestelmien ylläpitoa Mitä aikaisemmassa vaiheessa kehitystyössä on tehty virhe, sitä kalliimmaksi sen korjaaminen tulee koska myös myöhemmät vaiheet joudutaan uusimaan Usein ylläpitoa tekevät nuoret ja kokemattomat työntekijät Perinnejärjestelmät (legacy systems) Dokumentaatio puutteellista, ei ajantasaista, systeemin yksityiskohdat suunnittelijan /ohjelmoijan päässä Pirkko Nykänen 47

48 Systeemityön historiaa ja lähestymistapoja Mallintamista korostavat menetelmät 1970-luvulla: toimintosuuntautuneet, rakenteelliset menetelmät 1980-luvulla: tietosuuntautuneet menetelmät 1990-luvulla: oliosuuntautuneet menetelmät, HCI/GUI, palvelin-asiakas arkkitehtuurit, Internet 2000-luvulla: Websovellukset, langattomat sovellukset, komponenttiarkkitehtuurit, palveluarkkitehtuurit (SoA) 2010 cloud computing, hajautetut arkkitehtuurit Prosessimallit 1950-luvulla: Vesiputousmalli (waterfall model), vaihejakomalli 1970-luvulla: prototypointi ja evolutionäärinen malli 1980-luvulla: spiraalimalli 1990-luvulla: samanaikaisuus, rinnakkaismallit 2000-luvulla: ketterät menetelmät (agile methods) Pirkko Nykänen 48

49 Järjestelmäkehityksen lähestymistavat Metodiset lähestymistavat formaalit elinkaarilähestymistavat rakenteelliset lähestymistavat protoilu ja evolutionääriset lähestymistavat sosiotekniset, osallistuvat lähestymistavat ymmärryksen muodostamiseen ja ongelmanmuotoiluun pyrkivät lähestymistavat ammattiyhdistysjohtoiset lähestymistavat emansipatoriset lähestymistavat Pirkko Nykänen 49

50 Keskeisten kysymysten kehitys metodisissa lähestymistavoissa Tekniset kysymykset: ohjelmointitekniikat Järjestelmäkehityksen hallintaan liittyvät kysymykset formaalit elinkaarilähestymistavat: prosessin hallinta rakenteiset lähestymistavat: prosessin ja tuotteen hallinta Käyttäjäsensitiiviset kysymykset rakenteiset & protoilu & evolutionääriset: Käyttöliittymät ja käyttäjien vaatimukset Sosiaaliset kysymykset sosiotekniset, osallistuvat lähestymistavat: interventio sosiaaliseen työjärjestelmään Pirkko Nykänen 50

51 Ymmärryksen muodostamiseen ja ongelmanmuotoiluun pyrkivät lähestymistavat: useat näkökulmat ja yhteisymmärrys Emansipatoriset kysymykset: ammattiyhdistysvetoiset lähestymistavat: järjestelmän käyttäjien intressit Neohumanistiset lähestymistavat: yhteisymmärryksen muodostaminen poistamalla esteitä vapaalta ja vääristymättömältä kommunikaatiolta Metodiset lähestymistavat vs. ametodinen ja agiili lähestymistapa perinteiset metodiset lähestymistavat ovat laajoja ja luonteeltaan raskaita ametodine lähestymistapa hylkää järjstelmäkehitysmenetelmien käytön agiili eli ketterä järjestelmäkehitys soveltaa tilannekohtaisesti kevyitä metodisia toimintatapoja Pirkko Nykänen 51

52 a) Systeeminsunnittelijan taitojen tarve a) ennen b) nyt Ihmiset, vuorovaikutus b) Prosessit ja parhaat käytännöt Teknologia Pirkko Nykänen 52 Hietanen Päivi, Systeemityö 3/2004

53 Systeeminsuunnittelijan taidot Analyyttiset taidot, osaaminen Toiminnallisen, kohdeympäristön, organisaation toiminnan ymmärtäminen Ongelmanratkaisutaito, looginen ajattelu, ongelmien mallinnus, jäsennys, kuvausmenetelmien hallinta Systeemiajattelu; kyky nähdä / ajatella toimintaa ja tietojärjestelmiä systeeminä Tekniset taidot Teknologioiden ominaisuudet, soveltaminen, soveltamisen mahdolloisuudet ja rajat Hallinta, johtaminen Hankkeiden / projektin hallinta, resurssointi, riskit, mahdollisuudet Sosiaaliset kyvyt, kommunikointi Ryhmätyö, tiimityötaidot, kyky tulla toimeen ihmistenm kanssa, kyky viestiä ja kommunikoida (suullinen, kirjallinen ) Pirkko Nykänen 53

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallinnus (OMa) - Johdatus ohjelmistotuotantoon 31.10.2008 Harri Laine 1 Ohjelmisto Tietokoneohjelma (computer program) toimintaohje, jonka mukaan toimien tietokone suorittaa jonkin tietojenkäsittelytehtävän

Lisätiedot

SoberIT Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio

SoberIT Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio Informaatioverkostojen koulutusohjelma Ihminen ja vuorovaikutus Pääaineen rakenne: T100-1 Informaatioverkostojen perusmoduuli (A1) T200-2 Ihminen ja vuorovaikutus (A2) UUSI T110-3 Ihmisläheiset tietojärjestelmät

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 !!" # $ %!"! " # $ " $ %& '( ) * * * +$, * ' # % ## # & # ' # # ( # %)* &(+%,-!###" )-..-( -.-'..(/. "&%/ "0 / 1"0 / # # % 2 ) / * & 3. 0-. -. ( (-. 2 ) $ )-..-(

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Katja Soini TaiK 21.3.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona 21.3.2007 Luento

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

ATT-viitearkkitehtuuri

ATT-viitearkkitehtuuri ATT-viitearkkitehtuuri Ville Tenhunen, 17.3.2016 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.f Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Kokonaiskuva muodostuu osakuvauksista

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito Kaikki ohjelmistoon sen julkistamisen jälkeen kohdistuvat muutostoimenpiteet jopa 70-80% ohjelmiston elinkaarenaikaisista kehityskustannuksista Ylläpidon lajeja korjaava ylläpito (corrective) testausvaiheessa

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2010

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2010 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2010 Kai Koskimies Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto Kurssin tavoitteet Arkkitehtuurin roolin

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua

Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua 20.4.2006 Mikä on standardi? sovittu tapa tehdä jokin asia saatetaan tarkoittaa asian määrittelevää normatiivista asiakirjaa varmistetaan esim. Euroopassa

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft 15.09.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Use Case analyysi (käyttötapausanalyysi) on yleisesti käytetty järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Työeläkeyhtiö Varma. IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia

Työeläkeyhtiö Varma. IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia Työeläkeyhtiö Varma IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia Varman perustehtävät Toimintamme perustuu suomalaiseen työhön ja työeläkejärjestelmän kestävyyden turvaamiseen Käsittelemme eläkkeet oikein

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Tietotekniikan ohjelma Teknisen viestinnän ohjelma Kauppatieteiden maisterin tutkinto Tietotekniikka Teknillinen tiedekunta

Tietotekniikan ohjelma Teknisen viestinnän ohjelma Kauppatieteiden maisterin tutkinto Tietotekniikka Teknillinen tiedekunta Tietotekniikan ohjelma Teknisen viestinnän ohjelma Kauppatieteiden maisterin tutkinto 29.8.2016 Tietotekniikka Teknillinen tiedekunta Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikan ohjelmiin! 2 Sisältö Lyhyesti

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa (Alueellinen) yhteentoimivuus Länsi- ja pohj. alueen sote johtajat Pohtimolampi 13.11.2014 FM, HTT, Harri Ihalainen tietohallintojohtaja CV:stä - Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät käytäntöjä

Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät käytäntöjä Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2014 -käytäntöjä Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 8.1.2014 1 Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

$$$ Raha ratkaisee. $$$ Raha ratkaisee. Ohjelmistotuote. Ohjelmistotekniikan määritelmä

$$$ Raha ratkaisee. $$$ Raha ratkaisee. Ohjelmistotuote. Ohjelmistotekniikan määritelmä $$$ Raha ratkaisee On vaara rakastua tekniikkaan, myös asiakkailla Kaikki pitää pystyä perustelemaan taloudellisesti Projektin toteutus yleensä -> voidaan jättää toteuttamatta, jos ei maksa itseään takaisin

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria CASE: Metropolia 31.10.2012 Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Aiheet Tietojärjestelmien integrointi Integrointiin liittyvät

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon hierarkkinen kokonaisarkkitehtuuri ja korkeakoulut. Ilmari Hyvönen

Julkisen hallinnon hierarkkinen kokonaisarkkitehtuuri ja korkeakoulut. Ilmari Hyvönen Julkisen hallinnon hierarkkinen kokonaisarkkitehtuuri ja korkeakoulut Ilmari Hyvönen 10.10.2013 Aiheita Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä julkisessa hallinnossa mistä tämä nyt oikein tuli? Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Opetus ja oppiminen verkossa. Erno Lehtinen Turun yliopisto

Opetus ja oppiminen verkossa. Erno Lehtinen Turun yliopisto Opetus ja oppiminen verkossa Erno Lehtinen Turun yliopisto Virtuaaliyliopistotoiminnan kokemukset Virtuaaliyliopisto poliittisena projektina Avoimen yliopisto-opetuksen ja kampuspohjaisen opetuksen näkökulmat

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Päivi Huotari, yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Minna Janhonen ja Anu Järvensivu Lappeenranta-seminaari 15.8.2013 16.8.2013 Janhonen ja Järvensivu 1 Rajoja rikkova työ ulkoistettu toiminta organisaation sisäinen

Lisätiedot