Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita"

Transkriptio

1 Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät Luento 1 Pirkko Nykänen 1

2 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen suuntaukset, tietojärjestelmien tarkastelun kontekstit, tieto- ja tietojärjestelmäkäsityksiä Tietojärjestelmien suunnittelun lähestymistavat, menetelmät ja systeemityöprosessi: tietojärjestelmien suunnittelun paradigmat ja koulukunnat, niiden eroja, menetelmien käyttöön liittyviä kysymyksiä Tietojärjestelmien onnistumisen ja epäonnistumisen tekijöitä, tietojärjestelmien arviointi Tietojärjestelmien suunnitteluprosessin hallinta Kurssisivu: Kurssisivuille tulevat luennot, harjoitukset ja kurssimateriaalit Pirkko Nykänen 2

3 Ohjelma klo Johdanto Tietojärjestelmätieteen suuntauksia, tietojärjestelmien tarkastelun kontekstit, tieto- ja tietojärjestelmäkäsityksiä, Tietojärjestelmien suunnittelun lähestymistavoista ja menetelmistä Nunamaker JF and Briggs RO, Toward a broader vision on information systems. ACM Trans Manag Inf Syst 2(4), klo Luonnontieteellinen ja suunnittelutieteellinen näkökulma tietojärjestelmien kehittämiseen March & Smith, Design and natural science research on information technology, Decision Support Systems 15, 1995, March, Park and Ram, Design science in information systems research, MISQ 28(1), 2004, Pirkko Nykänen 3

4 klo Käyttäjien osallistuminen, käyttäjäkeskeinen suunnittelu J Gulliksen, B Göransson, I Boivie, S Blomkvist, J Persson, A Cjander, Key principles for user-centered systems design. Behavior and Information technology 22(6), 2003, JY Mao, K Vredenburg, PW Smith, T Carey, The state of user-centered design practice. Comm ACM 48(3), March 2005, Pirkko Nykänen 4

5 klo Ketterä tietojärjestelmien suunnittelu Abrahamsson P, Conboy B and Wang X, Lots done, more to do: the current state of agile systems development research European Journal of Information Systems 18, 2009, Li Jiang & Armin Eberlein, Towards A Framework for Understandingthe Relationships between Classical Software Engineering and Agile Methodologies APOS 2008 ACM Workshop Pirkko Nykänen 5

6 klo Tietojärjestelmien integraation suunnittelu Bendik Bygstad, Peter Axel Nielsen and Bjørn Erik Munkvold, Four integration patterns: a socio-technical approach to integration in IS development projects. Info Systems J 20, 2010, K Umapathy, S Purao and RR Barton, Designing enterprise integration solutions: effectively. European Journal of Information Systems 17, 2008, Pirkko Nykänen 6

7 klo Web-based applications F Lin, MJ Shaw and MY Chuang, A unified framework for managing web-based services. Inf Syst E-bus Manage 3, A Williams, User-centered design, activity-centered design and goal-directed design: a review of three methods for designing web applications. SIGDOC 09, October 2009, Indiana, USA, 8 pages klo Tietojärjestelmän onnistuminen S Petter, W DeLone and E McLean, Measuring information systems success:models, dimensions, measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems 17, 2008, Pirkko Nykänen 7

8 Kurssin suoritus Harjoituksiin osallistuminen osallistuminen 2/3 pakollista, kolmesta harjoituksesta kahteen osallistuttava Harjoitukset pitää Antto Seppälä, Lisäksi opiskelija tekee pienimuotoisen referaatin annetusta artikkelista, artikkelit tulee kurssisivulle 24.2, niistä jokainen voi valita yhden ja toimittaa artikkelin minulle Tentti huhtikuussa, uusinta toukokuussa Pirkko Nykänen 8

9 Plagiointi jonkun toisen tekemän työn esittäminen omana työnä = plagiointia, luvatonta käyttöä! sitä ei hyväksytä ja siitä seuraa rangaistus esittämäsi tekstin tulee olla sinun itse tekemääsi, lainaukset ja viittaukset muiden tekemään työhön pitää merkitä näkyviin 2 hyvää syytä välttää plagiointia: o it is against the ethical standard o it reflects incompetence Pirkko Nykänen 9

10 Tietojärjestelmäkäsite 1 Ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmista koostuva järjestelmä, jonka tarkoitus on tietoja käsittelemällä tehostaa ja helpottaa jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi 2 Abstrakti systeemi, jonka muodostavat tiedot ja niiden käsittelysäännöt Information System I/O The Environment Pirkko Nykänen 10

11 Ulkoinen ympäristö Organisaatioympäristö Järjestelmän kehittämisympäristö Kehittämisprosessi Tietojärjestelmä Käyttäjän ympäristö Käyttöprosessi Ives, Hamilton and Davis 1980 Pirkko Nykänen 11

12 Kyse on siis Järjestelmän määrittelystä ja erityisesti rajauksesta (Scope) Toisiinsa liittyvistä järjestelmistä (Interaction / Integration) Järjestelmien yhteistoiminnallisuudesta (Interoperability) Järjestelmien kerrostamisesta (Layering) Organizational system Social system Human system Biological System ICT system Electrical system Järjestelmistä malleina (Models) ja tosielämän toteutuksina (Implementations, Instances) Rajapinnoista (Interfaces,APIs) ympäristöön jossa järjestelmä toimii Rajapinta määrittelee minkälaisia syötteitä järjestelmä pystyy vastaanottamaan ja minkälaisia tulosteita se pystyy tuottamaan pyrkimys standardien mukaisiin eli avoimiin rajapintoihin Pirkko Nykänen 12

13 Tietojärjestelmätieteen kehityslinjat Luonnontieteet Sosiaalitieteet Keskittyminen organisaatioiden tietojenkäsittelyyn Kauppatieteet Keskittyminen tietotekniikan loppukäyttäjiin Tietojärjestelmätiede Pirkko Nykänen 13

14 Tietojärjestelmätiede Tutkitaan ja kehitetään tietojärjestelmiä organisaatioiden toimintojen kehittämiseksi ja tukemiseksi, Tietojärjestelmien kehittämisen tavoitteena on saada aikaan haluttu muutos kohteena olevassa toiminnassa ottaen huomioon sosiaaliset ja organisatoriset kontekstit Muutosta ohjaavat asetetut tavoitteet ja tietojärjestelmän kehittämisen avulla pyritään vaikuttamaan halutun muutoksen toteutumiseen Tietojärjestelmien kehittämisen lisäksi tarvitaan useimmiten muitakin muutoksia, esimerkiksi työtehtävien ja toimintatapojen muutoksia sekä koulutusta uusien menetelmien ja välineiden käyttöön lait, asetukset ja muut normatiiviset ohjeet asettavat reunaehdot Pirkko Nykänen 14

15 Tietojärjestelmätieteen tutkimuksesta Suunnittelutieteellinen lähestymistapa Luonnontieteellinen / käyttäytymistieteellinen lähestymistapa Pirkko Nykänen 15

16 Tietojärjestelmän kehittäminen = SYSTEMOINTI - kehitysryhmän tietyssä ympäristössä suorittama kohdejärjestelmän muutosprosessi, joka tapahtuu kohdejärjestelmälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti KEHITYSRYHMÄ ASETTAA TAVOITTEET HAVAINNOI SUORITTAA OHJAA OVAT OMINAISUUKSIA KOHDE- JÄRJESTELMÄ MUUTOSPROSESSI TAPAHTUU KOHDE- JÄRJESTELMÄ Y M P Ä R I S T Ö Pirkko Nykänen 16

17 ISD - Information systems (analysis and) design Menetelmät Kattavia, moniaskelisia lähestymistapoja ja malleja tietojärjestelmien suunnitteluun Tekniikat Prosesseja joita seuraamalla pyritään varmistamaan että järjestelmän suunnittelu ja kehittäminen on suunniteltua, vaiheittaista ja kaikki kehittämistyössä mukana olevat tietävät mitä ollaan tekemässä Työkalut, välineet Erilaisia ohjelmistoja, case-työkaluja joiden avulla suunnittelua ja kehittämistä tehdään Pirkko Nykänen 17

18 Tietojärjestelmien suunnittelu = Työprosessi, jossa Tutkitaan ihmisten ja/tai organisaatioiden toimintaa Mallinnetaan ja kuvataan valittu osa rakennuspiirustukset Toteutetaan piirustusten mukainen järjestelmä Otetaan järjestelmä hallitusti käyttöön toimintaympäristössä ylläpidetään ja kehitetään järjestelmää = SYSTEEMITYÖTÄ Pirkko Nykänen 18

19 Tietojärjestelmien suunnittelun maailmat Työprosessien konkreettinen maailma Näin ihmiset ja organisaatiot toimivat, toteuttavat tehtäviään Mallien ja kuvausten abstrakti ja looginen maailma Tältä toiminnot ja tehtävät näyttävät prosesikaavioina, tietovirtakaavioina, käyttötapauksina, formaaleina esityksinä Tietokoneiden, varusohjelmien ja tietoverkkojen tekninen maailma Näillä teknologioilla ja ratkaisuilla kuvatut toiminnat voidaan toteuttaa Pirkko Nykänen 19

20 Käsitys toiminnasta (mallit) tarvitaan toimintaprosessien uudistamiseen näitä tukevien tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen Arkkitehtuuri tarvitaan tietojärjestelmätasolla tarvittavan yhteistoiminnallisuuden järjestämiseksi Luento 1 Pirkko Nykänen 20

21 Mahdollinen tarkastelukehys tietojärjestelmäarkkitehtuuriin Strategianäkymä - Lainsäädäntö, politiikka Tietonäkymä - tietomalli, tiedot, rakenteet, yhteydet Palvelunäkymä - käyttäjät, käyttötilanteet,käyttö Ohjelmistonäkymä - Tietojärjestelmät, ohjelmistot, niiden suhteet Tiedonsiirtonäkymä - Liitännät, rajapinnat, tiedonsiirto Toteutusnäkymä - totetutus tarjouspyyntöjen, RFIden ja sopimusten avulla Pirkko Nykänen 21

22 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Liiketoimintanäkymä, toiminnallinen kokonaisuus Tietoarkkitehtuuri, tietomalli Palvelunäkymä Tietojärjestelmä- ja tiedonsiirtonäkymä Toimeenpanonäkymä / teknologinen toteutus Pirkko Nykänen 22

23 TÄRKEÄÄ: Käyttäjien toiveiden selvittäminen Käyttäjän tarpeiden määritteleminen Määritysten tekeminen ja hallinta Joka neljäs tietohallintojohtaja nimeää epäonnistuneen tai kokonaan keskeytetyn tietojärjestelmäprojektin ensisijaiseksi epäonnistumisen syyksi epäselvät tai puutteelliset vaatimusmääritykset Käyttäjävaatimusten selkeä määrittely, tarpeiden oikea ymmärtäminen ja kunnollinen dokumentointi sekä muutospyyntöjen hallinta ovat keskeisiä tekijöitä tietojärjestelmäprojektin onnistuneelle läpiviennille Pirkko Nykänen 23

24 Ongelman määrittely Suunniteltavan järjestelmän tavoitteet, mihin ongelmiin järjestelmä kohdistuu, tavoitetila, muutos / parannus nykytilaan Suunnittelun lähtökohtien analyysi Ongelman määrittely, hyväksyntä: määritellään ja kaikki osapuolet hyväksyvät määrittelyn (ongelma on ongelma vaikuttaa ongelmasta seuraa ratkaisusta saatavat hyödyt ) Ongelman taustalla olevan ongelman ymmärtäminen: ongelman taustalla olevats seikat, joita pyritään korjaamaan / muuttamaan,ydinongelma Käyttäjien ja muiden osapuolten tunnistaminen: käyttäjät ja kaikki tahot, joihin uuden tietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto vaikuttaa (keitä ovat käyttäjät. Keitä ovat asiakkaat kehen järjestelmän tulokset vaikuttavat kuka arvioi/ hyväksyy kehitetyn järjestelmän keitä organisaation ulkopuolisia järjestelmän kehittäminen koskee miten heidät otetaan huomioon.kuka ylläpitää järjestelmää ) Pirkko Nykänen 24

25 Järjestelmän rajojen määrittely: mikä on järjestelmän kohdealue ja mikä sen ulkopuolella, toiminnan rajat, miten järjestelmä vaikuttaa rajojensa ulkopuolelle, Tunnistetaan järjestelmäratkaisuun liittyvät rajoitteet: aikataulu, tietokannat, resurssit (henkilöt, raha), organisaation näkökulmat etc Ongelmanmäärittelyä saadaan selvennettyä käyttötapauksilla, use cases toimijan vuorovaikutus järjestelmän kanssa järjestelmän suorittama tapahtumasarja, joka tuottaa tietyn toimijan havaitseman sellaisen tuloksen, jolla on toimijalle jokin arvo Pirkko Nykänen 25

26 Vaatimusmäärittelystä Suunnittelijoiden ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus, vaatimusten tunnistaminen asiakkaat saattavat tuntea toiminnat ja prosessit huonosti Usein ne on dokumentoimatta Sovelluksen sisältö on kuitenkin asiakkaiden tiedon ja tietämyksen ja sen kommunikoinnin varassa Asiakkaiden koulutus Kehitysprosessit vaatimusten dokumentointi ennen kehittämisopimusten tekoa muutoksen hallinta! Suunnittelujohtoinen prosessi (design-driven requirements process) erityisesti selainpohjaisten (www) järjestelmien suunnittelussa: ehdotetut ratkaisut / suunnitelmat muuttavat asiakkaiden liiketoiminnan prosesseja, ja miten ne kytkeytyvät järjestelmäarkkitehtuuriin Prototypointi ratkaisun vaikutuksia Pirkko Nykänen 26

27 Mallit, menetelmät ja systemointi auttavat hallitsemaan tietojärjestelmän suunnittelua Suunnittelu- ja kehittämisprosessin hallinta Halutun tuloksen saavuttaminen Integroinnin tuki Uusien teknologioiden käyttöönoton mahdollistaminen Uskottavuuden luominen (kannattaa investoida) Perinnejärjestelmien kapseloinnin ja migraation mahdollistaminen Plug & Play : uusia sovelluksia voidaan ottaa käyttöön ja vanhoja korvata uusilla ja että tämä olisi mahdollisimman vähän tuote- ja valmistajariippuvaista Teknisen toteutusalustan uusiminen osina (laitteet, verkot, varusohjelmistot...) Pirkko Nykänen 27

28 Metodologian roolit Intellektuaalinen rooli hallittavissa, manageroitavissa, valvottavissa, ohjattavissa taloudellinen näkökulma; resurssien hyödyntäminen, kustannusten optimointi epistemologinen perustelu: suunnittelutietämyksen kerääminen ja kumulointi, kokemattomien suunnittelijoiden oppiminen, organisaatioiden oppiminen Pirkko Nykänen 28

29 Poliittinen rooli pystytään käsittelemään ja hallitsemaan prosessin monimutkaisuutta, comfort factor ongelma on tärkein kuitenkin, ei metodologia metodologian käyttö voi olla monella tapaa vahvistava tekijä, laillinen perustelu, kilpailuetu ( tarjouskilpailut, sertifiointi etc) auttavat rakentamaan kuvaa ammattimaisesta kehittämisestä, professionalismista, profiilin nosto, ammttikuvan parantaminen luotettavuustekijä: auttaa perustelemaan It-investointeja ja niiden tarpeellisuutta auditointi, sertifiointi mahdollista, voidaan seurata prosessia ja sen etenemistä Pirkko Nykänen 29

30 Tietojärjestelmäsuunnittelusta Tietojärjestelmän suunnittelu ei ole ensisijaisesti loogis-tekninen ongelma ei ole olemassa oikopolkuja, hokkus-pokkuskonsteja Ei ole olemassa yhtä oikeaa tai väärää tapaa kehittää tietojärjestelmiä Hyväkään menetelmä ei toimi, ellei sitä osata soveltaa Tilannekohtaisuus tunnetaan ja ymmärretään tilanteen ominaisuudet, osataan räätälöidä ja muokata Pirkko Nykänen 30

31 Tietojärjestelmien suunnittelu ja toteutus - mikä on vaikeaa? Tietojärjestelmän toiminnallinen määrittely - mitä järjestelmän tulisi tehdä? Ongelman tunnistaminen, kuvaaminen Toiminnallisen muutoksen analyysi, kuvaaminen Ratkaisumahdollisuuksien tunnistaminen Kommunikointiongelmat: käyttäjä - IT ammattilainen Rakentamisprosessi Menetelmät, tekniikat, välineet, kehittämisprosessin hallinta, muutoksen hallinta Tietojärjestelmän käyttöönotto Työtapojen, toimintatapojen muuttaminen, kehittäminen, yhteensovittaminen Pirkko Nykänen 31

32 Miksi on vaikeaa? Tietojärjestelmien kehittämisen historia on lyhyt, n 50v Kehittämisessä on joukko ongelmallisia ominaispiirteitä: Monimutkaisuus, näkymättömyys, muunnettavuus, ainutkertaisuus, skaalautumattomuus, epäjatkuvuus Liiallinen optimismi, järjestelmien abstrakti luonne Nopeasti uusiutuva teknologia Järjestelmien kasvava keskinäinen integrointi, erilaiset toimintaympäristöt, käyttäjäkohtaiset räätälöidyt järjestelmäversiot Järjestelmiin liittyvät toiminnalliset ja sosiaaliset ympäristöt, niiden luonne, ominaisuudet ja kehittyminen Eri sidosryhmien poikkeavat näkemykset järjestelmien luonteesta ja tavoitteista Ammutaan liikkuvaa maalia, ympäristö kehittyy koko ajan Pirkko Nykänen 32

33 Ratkaisuja? Systemaattisella ja määrätietoisella toimintatapojen kehittämisellä voidaan päästä hyviin tuloksiin Kehittämisprosessi Kokonaisuus, joka alkaa tietojärjestelmän kehittämiseen johtavan idean syntymisestä aina järjestelmästä luopumiseen saakka Kattaa koko järjestelmän elinkaaren (life-cycle) Kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa: tietojärjestelmää kehittävän ja käyttävän organisaation liiketoiminta, johtaminen, laatujärjestelmä ja projektien hallinta Myös prosessi itse vaikuttaa itseensä: sen käytöstä seuranneiden hyötyjen ja haittojen tulee ohjata prosessin kehittämistä Prosessi ei ole entiteetti joka kerran määritellään ja jota sen jälkeen orjallisesti noudatetaan vaan jatkuvan evoluution mukaan elävä modulaarinen ja dynaaminen kokonaisuus Prosessin osia (esim. tietyissä vaiheissa käytettyjä menetelmiä) tulisi olla helppo arvioida ja tarvittaessa muuttaa ilman että vaikutukset muihin prosessin osiin olisivat epäsuotuisat Prosessin kehittäminen ei voi kuitenkaan olla kovin radikaalia jokainen hanke ei saa tehdä laajoja muutoksia prosessiin (ettei prosessista saatu hyöty häviä) Pirkko Nykänen 33

34 Tietojärjestelmäkäsityksistä ja suunnittelun lähestymistavoista ja historiasta Pirkko Nykänen 34

35 Tietojärjestelmien tarkastelun kontekstit Käyttäjän konteksti - käyttäjäjärjestelmät, organisaatiot = organisatorisen ja yhteisöllisen tiedon tuottaminen ja tarjonta Tuottajien konteksti - sovellukset, teknologia = tuottaminen ja tarjonta Edistäjien konteksti - tietojenkäsittelypalvelut = tuottaminen ja tarjonta Pirkko Nykänen 35

36 Tieto ja tietojärjestelmät Tietokäsitykset mitä on tieto - dataa, informaatiota, tietämystä, viisautta mitä on data, informaatio, tietämys, viisaus Tietojärjestelmäkäsitykset mitä tietojärjestelmät ovat - tietoteknisiä järjestelmiä, tietojenkäsittelyjärjestelmiä, informaatiojärjestelmiä, käyttäjäjärjestelmiä Järjestelmän luonnetta koskevat käsitykset millaisia järjestelmät ovat Formaaleja: rakenne, toiminta ja rajat yksikäsitteisesti määritelty Holistisia: järjestelmä on kokonaisuus joka on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ei selkeitä rajoja tai osia Suunnittelumenetelmät millaisia olettamuksia, arvoja ja oletuksia sisältyy lähestymistapoihin ja menetelmiin Pirkko Nykänen 36

37 Tietojärjestelmäkäsitykset Tietotekninen järjestelmä laitteista, ohjelmistoista ja tietoverkoista koostuva teknillinen järjestelmä jättää organisatorisen ja inhimillisen tiedon käsittelyn ulkopuolelle Tietojenkäsittelyjärjestelmä organisaation toiminnalle tietoja (dataa) sekä manuaalisesti että automaattisesti välittävä ja käsittelevä järjestelmä jättää epäformaalin tiedon käsittelyn tarkastelun ulkopuolelle Pirkko Nykänen 37

38 Informaatiojärjestelmä informaation käsittely osana organisaation toimintaa formaali ja epäformaali toiminta tekniset ja sosiaaliset tekijät jättää tietämyksen luonnin ja eräät tietämyksen siirtämisen osatekijät tarkastelun ulkopuolelle Käyttäjäjärjestelmä Inhimillinen tietoa käsittelevä järjestelmä Voi tarkastella dataa, informaatiota tai tietämystä, mutta aina inhimillisen tiedon käsittelyn näkökulmasta Pirkko Nykänen 38

39 Tietojärjestelmän luonne Formaali järjestelmäkäsitys järjestelmä kattaa rakenteen ja toiminnan rakenne on joukko alkioita ja niiden välisiä relaatioita ja muodostaa järjestelmän pysyvän, koossa pitävän puolen toiminta on joukko alkioiden tuottamia tranformaatioita ja tapahtuu annetun rakenteen puitteissa Järjestelmän rakenne, toiminta, ja rajat ovat täsmällisesti ja yksikäsitteisesti määritelty järjestelmän rakenne ja toiminta voi asetetun tavoitteen suhteen olla enemmän tai vähemmän onnistunut Pirkko Nykänen 39

40 Holistinen järjestelmäkäsitys Järjestelmä on kokonaisuus, joka on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa järjestelmällä ei ole selkeitä rajoja tai osia ympäristö vaikuttaa järjestelmän sisäisen toiminnan ja muutosten onnistumiseen järjestelmän ja sen ympäristön vuorovaikutusta ei voi ennakoida kovinkaan tarkasti mikä tahansa järjestelmämääritelmä on enemmän tai vähemmän mielivaltainen, koska holistisen todellisuuden voi aina käsitteellistää ja jäsentää jollain toisella tavalla Pirkko Nykänen 40

41 Järjestelmäkäsitysten soveltuvuus Missä määrin esitetyt järjestelmäkäsitykset soveltuvat tietojärjestelmien tarkasteluun? Teknologinen järjestelmä formaali tulkinta; järjestelmä formalisoitavissa ja deteministinen Organisatorinen järjestelmä holistinen tulkinta; järjestelmä puoliformaali ja kontingentti formaali tulkinta soveltuu ainoastaan sellaisiin järjestelmän osiin, joita halutaan ja voidaan säännellä tarkasti Inhimillinen järjestelmä holistinen tulkinta; järjestelmä ei-formaali ja emergentti Pirkko Nykänen 41

42 Formaali järjestelmäkäsitys soveltuu siis tietojärjestelmien tarkasteluun ainoastaan siinä määrin kuin kohteena on ihmisten hallittavissa oleva artefakta teknologia on varsin helposti hallittavissa ihminen on vaikeasti hallittavissa organisaatioita pyritään hallitsemaan, mutta organisaatioihin sisältyvät ihmiset haittaavat hallinnan saavuttamista Pirkko Nykänen 42

43 Tietojärjestelmä Teknologinen järjestelmä teknologinen infrastruktuuri, laitteistot, tietoverkot, ohjelmistot Tietojärjestelmäorganisaatio organisatoriset ja institutionaaliset rakenteet, päätökset, standardit, toimintaohjeet Sosiaalinen tietojärjestelmä henkilöiden väliset sosiaaliset suhteet, sosiaaliset toimintatavat, yhteinen viestintä ja kielenkäyttötavat Henkilökohtainen tietojärjestelmä henkilökohtaiset työjärjestelyt, opitut viestinnän ja kielenkäyttötavat, suhteet työtovereihin ja työhön Pirkko Nykänen 43

44 Käytännön ongelmia tietojärjestelmien kehittämisessä osa hankkeista ei valmistu, tai ylittää niille varatut aika-, henkilö- tai taloudelliset resurssit Ongelmat voivat olla luonteeltaan osittain teknisiä, yleisin syy kuitenkin hankkeiden huono hallinta, kun hankkeet kasvavat >>>suuremmat kehitysryhmät >>> ongelmat suunnittelu- ja toteutustyön organisoinnissa ja hallinnassa sekä kommunikaatiossa Pienen hankkeen voi pelastaa sankariteoilla, suurta hanketta ei Teknologia kehittyy >>>uusia mahdollisuuksia soveltaa tekniikkaa >>> järjestelmistä tulee suurempia, monimutkaisempia ja vaativia Vaatimukset systeemityölle ovat kiristyneet: yhä suurempia järjestelmiä tulisi tuottaa yhä nopeammin, kuitenkin mahdollisimman pienin kustannuksin Vaikka kehitystyötä on pyritty helpottamaan uusilla menetelmillä ja välineillä, systeemityön tuottavuus kasvaa vain noin 4% vuodessa samalla kun järjestelmien keskimääräinen koko kaksinkertaistuu muutamassa vuodessa Pirkko Nykänen 44

45 Epäonnistunut tietojärjestelmä? Vaikea määritellä yksiselitteisesti Yleensä määritellään yksittäisinä tilanteina toimivaa järjestelmää ei ole saatu aikaan kustannukset suuret tietojärjestelmä ei tuota hyötyä harva käyttää järjestelmää asenteet negatiiviset järjestelmää kohtaan järjestelmä ei sovi suunniteltuun tarkoitukseen / suunnitelluille käyttäjille / käyttöympäristöön 80% / 20% -sääntö Tietotekniikan arviointi Tietotekniikka kallista, laajavaikutteista, merkitys kasvaa Vaikutuksia toimintarakenteisiin, prosesseihin, työhön ja sen tuloksiin, työtehtäviin, työn pätevyysvaatimuksiin,.. Tarjolla erilaisia vaihtoehtoja Halutaan selvittää tietotekniikan hyötyjen vaihtelua eri paikoissa Siirretään tietotekniikkaa erilaiseen ympäristöön (technology transfer) Toiminnan kehittäminen tietotekniikkaa hyväksikäyttäen Organisaatioiden muutosvastarinta Pirkko Nykänen 45

46 Ongelmia tietojärjestelmien laadussa Laadulliset ongelmat ovat tyypillisesti niitä joihin asiakas tai käyttäjä ensimmäisenä törmää Järjestelmät sisältävät usein lukuisia virheitä ja puutteita vielä toimitusvaiheessa yleisiä ovat myös tapaukset, joissa valmis järjestelmä ei vastaakaan asiakkaan vaatimuksia tai sitä ei jostain muusta syystä voida ottaa käyttöön >>> on tehty järjestelmä joka ei sovi siihen tehtävään / ympäristöön mihin se on tarkoitettu Pirkko Nykänen 46

47 Ongelmia tietojärjestelmien ylläpidossa Mitä tärkeämpi järjestelmä, sitä kauemmin se elää ja sen ylläpitoon kuluu resursseja Vain noin kolmasosa systeemityöstä on uusien järjestelmien kehittämistä: 2/3 työstä on vanhojen järjestelmien ylläpitoa Mitä aikaisemmassa vaiheessa kehitystyössä on tehty virhe, sitä kalliimmaksi sen korjaaminen tulee koska myös myöhemmät vaiheet joudutaan uusimaan Usein ylläpitoa tekevät nuoret ja kokemattomat työntekijät Perinnejärjestelmät (legacy systems) Dokumentaatio puutteellista, ei ajantasaista, systeemin yksityiskohdat suunnittelijan /ohjelmoijan päässä Pirkko Nykänen 47

48 Systeemityön historiaa ja lähestymistapoja Mallintamista korostavat menetelmät 1970-luvulla: toimintosuuntautuneet, rakenteelliset menetelmät 1980-luvulla: tietosuuntautuneet menetelmät 1990-luvulla: oliosuuntautuneet menetelmät, HCI/GUI, palvelin-asiakas arkkitehtuurit, Internet 2000-luvulla: Websovellukset, langattomat sovellukset, komponenttiarkkitehtuurit, palveluarkkitehtuurit (SoA) 2010 cloud computing, hajautetut arkkitehtuurit Prosessimallit 1950-luvulla: Vesiputousmalli (waterfall model), vaihejakomalli 1970-luvulla: prototypointi ja evolutionäärinen malli 1980-luvulla: spiraalimalli 1990-luvulla: samanaikaisuus, rinnakkaismallit 2000-luvulla: ketterät menetelmät (agile methods) Pirkko Nykänen 48

49 Järjestelmäkehityksen lähestymistavat Metodiset lähestymistavat formaalit elinkaarilähestymistavat rakenteelliset lähestymistavat protoilu ja evolutionääriset lähestymistavat sosiotekniset, osallistuvat lähestymistavat ymmärryksen muodostamiseen ja ongelmanmuotoiluun pyrkivät lähestymistavat ammattiyhdistysjohtoiset lähestymistavat emansipatoriset lähestymistavat Pirkko Nykänen 49

50 Keskeisten kysymysten kehitys metodisissa lähestymistavoissa Tekniset kysymykset: ohjelmointitekniikat Järjestelmäkehityksen hallintaan liittyvät kysymykset formaalit elinkaarilähestymistavat: prosessin hallinta rakenteiset lähestymistavat: prosessin ja tuotteen hallinta Käyttäjäsensitiiviset kysymykset rakenteiset & protoilu & evolutionääriset: Käyttöliittymät ja käyttäjien vaatimukset Sosiaaliset kysymykset sosiotekniset, osallistuvat lähestymistavat: interventio sosiaaliseen työjärjestelmään Pirkko Nykänen 50

51 Ymmärryksen muodostamiseen ja ongelmanmuotoiluun pyrkivät lähestymistavat: useat näkökulmat ja yhteisymmärrys Emansipatoriset kysymykset: ammattiyhdistysvetoiset lähestymistavat: järjestelmän käyttäjien intressit Neohumanistiset lähestymistavat: yhteisymmärryksen muodostaminen poistamalla esteitä vapaalta ja vääristymättömältä kommunikaatiolta Metodiset lähestymistavat vs. ametodinen ja agiili lähestymistapa perinteiset metodiset lähestymistavat ovat laajoja ja luonteeltaan raskaita ametodine lähestymistapa hylkää järjstelmäkehitysmenetelmien käytön agiili eli ketterä järjestelmäkehitys soveltaa tilannekohtaisesti kevyitä metodisia toimintatapoja Pirkko Nykänen 51

52 a) Systeeminsunnittelijan taitojen tarve a) ennen b) nyt Ihmiset, vuorovaikutus b) Prosessit ja parhaat käytännöt Teknologia Pirkko Nykänen 52 Hietanen Päivi, Systeemityö 3/2004

53 Systeeminsuunnittelijan taidot Analyyttiset taidot, osaaminen Toiminnallisen, kohdeympäristön, organisaation toiminnan ymmärtäminen Ongelmanratkaisutaito, looginen ajattelu, ongelmien mallinnus, jäsennys, kuvausmenetelmien hallinta Systeemiajattelu; kyky nähdä / ajatella toimintaa ja tietojärjestelmiä systeeminä Tekniset taidot Teknologioiden ominaisuudet, soveltaminen, soveltamisen mahdolloisuudet ja rajat Hallinta, johtaminen Hankkeiden / projektin hallinta, resurssointi, riskit, mahdollisuudet Sosiaaliset kyvyt, kommunikointi Ryhmätyö, tiimityötaidot, kyky tulla toimeen ihmistenm kanssa, kyky viestiä ja kommunikoida (suullinen, kirjallinen ) Pirkko Nykänen 53

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Matti Vuori

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot