Valtioneuvoston asetus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 52 :n 2 momentin sekä Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) 8 :n 1 momentin ja 25 :n 2 momentin nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään lohenkalastuksen rajoituksista Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa ja lohisaaliin merkitsemisestä kaupallisessa kalastuksessa. Merialuetta koskevia rajoituksia sovelletaan vain Suomessa rekisteröidyistä kalastusaluksista harjoitettavaan sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisten Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä harjoittamaan lohenkalastukseen. Asetusta ei 8 ja 9 :ää lukuun ottamatta sovelleta Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) kalastussäännön 2 :n 1 momentin d kohdassa määritellyllä Suomen puoleisella vesialueella. 2 Lohenkalastuksen yleiskiellot Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Itämeren pääaltaalla leveyspiirin N eteläpuolella ja pituuspiirin E länsipuolella. Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Pohjanlahdella seuraavasti: 1) 1 päivästä huhtikuuta 16 päivään kesäkuuta leveyspiirien 60 45'N ja 62 30'N välisellä merialueella; 2) 1 päivästä huhtikuuta 21 päivään kesäkuuta leveyspiirien 62 30'N ja 64 00'N välisellä merialueella; 3) 1 päivästä huhtikuuta 26 päivään kesäkuuta leveyspiirien 64 00'N ja 65 30'N välisellä merialueella; 4) 1 päivästä huhtikuuta 1 päivään heinäkuuta leveyspiirin 65 30'N pohjoispuolella. 3 Lohenkalastus isorysällä Selkämerellä Kalastuslain (379/2015) 88 :ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta leveyspiirien 60 45'N ja 62 30'N välisellä merialueella isorysillä seuraavasti: 1) ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja toukokuun 1 päivästä kesäkuun 9 päivään samanaikaisesti enintään yhdellä isorysällä; 2) kesäkuun 10 päivästä kesäkuun 16 päivään samanaikaisesti enintään kahdella isorysällä; 3) kesäkuun 17 päivästä samanaikaisesti enintään neljällä isorysällä. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa kalastuksessa on sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) 20 :ssä tarkoitetusta lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä kiintiön haltijaa kohti.

2 4 Lohenkalastus isorysällä Merenkurkussa Kalastuslain 88 :ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta leveyspiirien 62 30'N ja 64 00'N välisellä merialueella isorysillä seuraavasti: 1) ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja toukokuun 6 päivästä kesäkuun 14 päivään samanaikaisesti enintään yhdellä isorysällä; 2) kesäkuun 15 päivästä kesäkuun 21 päivään samanaikaisesti enintään kahdella isorysällä; 3) kesäkuun 22 päivästä samanaikaisesti enintään neljällä isorysällä. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa kalastuksessa on sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 20 :ssä tarkoitetusta lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä kiintiön haltijaa kohti. 5 Lohenkalastus isorysällä Perämerellä Kalastuslain 88 :ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta leveyspiirien 64 00'N ja 65 30'N välisellä merialueella isorysillä seuraavasti: 1) ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja toukokuun 11 päivästä kesäkuun 19 päivään samanaikaisesti enintään yhdellä isorysällä; 2) kesäkuun 20 päivästä kesäkuun 26 päivään samanaikaisesti enintään kahdella isorysällä; 3) kesäkuun 27 päivästä samanaikaisesti enintään neljällä isorysällä. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa kalastuksessa on sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 20 :ssä tarkoitetusta lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä kiintiön haltijaa kohti. Oulujoen edustan merialueella, joka on pituusastetta 24 50'E pitkin sekä pisteiden 65 06'N/24 54'E ja 65 07'N/25 05'E kautta kulkevien suorien rajaama, sekä Iijoen edustan merialueella, joka on pisteiden 65 16'N/25 16'E, 65 16'N/25 13'E, 65 20'N/25 11'E ja 65 23'N/25 15'E kautta kulkevien suorien rajaama, ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja saa 1 momentista poiketen kalastaa lohta ennen kesäkuun 17 päivää enintään yhdellä ja siitä alkaen enintään kolmella isorysällä sekä kesäkuun 25 päivästä alkaen enintään kahdeksalla isorysällä. Tässä kalastuksessa on 2 momentista poiketen sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä ennen kesäkuun 17 päivää. Ryhmään II kuuluva kaupallinen kalastaja saa 1 momentista poiketen kalastaa lohta tässä momentissa tarkoitetulla merialueella kesäkuun 17 päivästä enintään kahdella isorysällä sekä kesäkuun 25 päivästä alkaen enintään neljällä isorysällä. 6 Lohenkalastus isorysällä Perämeren pohjukassa Kalastuslain 88 :ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta leveyspiirin 65 30'N pohjoispuolella isorysällä seuraavasti: 1) ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja toukokuun 16 päivästä kesäkuun 24 päivään samanaikaisesti enintään yhdellä isorysällä; 2) kesäkuun 25 päivästä heinäkuun 1 päivään samanaikaisesti enintään kahdella isorysällä; 3) heinäkuun 2 päivästä samanaikaisesti enintään neljällä isorysällä. 2

3 Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa kalastuksessa on sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 20 :ssä tarkoitetusta lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä kiintiön haltijaa kohti. Kemijoen edustan merialueella, joka on Tornion ja Kemin kaupunkien välisen rajan ja pisteiden 65 41'N/24 31'E ja 65 43'N/24 24'E kautta kulkevan suoran rajaama, ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja saa 1 momentista poiketen kalastaa lohta ennen kesäkuun 17 päivää enintään yhdellä ja siitä alkaen enintään kolmella isorysällä sekä kesäkuun 25 päivästä alkaen enintään kahdeksalla isorysällä. Tässä kalastuksessa on 2 momentista poiketen sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä ennen kesäkuun 17 päivää. Ryhmään II kuuluva kaupallinen kalastaja saa 1 momentista poiketen kalastaa lohta tässä momentissa tarkoitetulla merialueella kesäkuun 17 päivästä enintään kahdella isorysällä sekä kesäkuun 25 päivästä alkaen enintään neljällä isorysällä. 7 Isorysän pyyntiin asettaminen Kaupallisen kalastajan tulee viimeistään seitsemän vuorokautta ennen 3 6 :ssä tarkoitetun lohenkalastuksen aloittamista ilmoittaa pyyntiin asetettavien isorysien sijainnit Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Isorysän sellaiset osat, joilla ei pyydetä lohta, saa asettaa mereen ennen 3 6 :ssä säädettyjä päivämääriä. Kun 3 :n 2 momentissa, 4 :n 2 momentissa, 5 :n 2 ja 3 momentissa sekä 6 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen lohen saaliin enimmäismäärät ovat täyttyneet, on lohen pyytäminen 1 momentissa tarkoitetulla isorysällä estettävä johtoaidan ja ensimmäisen välipesän esteeksi asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän kalapesä siihen saakka, että kyseisellä rajoitusalueella sovelletaan 3 :n 1 momentin 2 kohtaa, 4 :n 1 momentin 2 kohtaa, 5 :n 1 momentin 2 kohtaa ja 6 :n 1 momentin 2 kohtaa, sekä 5 :n 3 momentissa ja 6 :n 3 momentissa tarkoitetuilla merialueilla kesäkuun 16 päivään. 8 Valikointikielto Edellä 3 6 :ssä tarkoitetussa lohenkalastuksessa kaikki isorysään jääneet lohet on valikoimatta otettava saaliiksi lukuun ottamatta alamittaisia ja hylkeen tai merimetson vahingoittamia lohia. Jos isorysään on ennen 7 :n 3 momentissa tarkoitettua pyytämisen estämistä tullut lohia siten, että lohen toimijakohtainen kalastuskiintiö, 3 :n 2 momentissa, 4 :n 2 momentissa, 5 :n 2 tai 3 momentissa tai 6 :n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu osuus taikka Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen (436/2011) 1 :n 3 momentissa tarkoitettu osuus ylittyy, tulee toimijakohtaisen kalastuskiintiön ja edellä tarkoitettujen osuuksien ylittävät lohet viipymättä vapauttaa. 9 Lohisaaliin merkitseminen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa vuosittain lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijalle hänen lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä osoittaman määrän Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 25 :n 1 3

4 momentissa tarkoitettuja tunnisteita. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus merkitsee tunnisteisiin lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan nimen ja kaupallista kalastajaa koskevan rekisterinumeron sekä hänen lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä määrää vastaavan tunnistekohtaisen juoksevan numeron ja, jos kyse on Suomenlahden lohikiintiöstä, kirjaimen S. Saaliiksi otettu lohi tulee pyynnin yhteydessä merkitä tunnisteella juoksevan numeron mukaisessa järjestyksessä. Tunnisteen tulee olla kiinnitettynä loheen pyyntihetkestä koko kalastusaluksella pidettävän ajan ja kokonaisena myytävän loheen lisäksi koko varastoinnin ja ensimyynnin ajan sekä tukku- ja vähittäiskaupassa. Jos lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltija siirtää lohen toimijakohtaista kalastuskiintiötä toiselle kaupalliselle kalastajalle, on haltijan samalla luovutettava vastaava määrä tunnisteita siirron saajalle. Kalastuskiintiön siirtämisestä säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 22 :ssä. 10 Lohenkalastus Simojoessa ja sen suualueella Lohenkalastus seisovilla pyydyksillä on 2 ja 6 :stä poiketen kokonaan kielletty huhtikuun 1 päivästä heinäkuun 15 päivään Simojoen edustan sillä merialueella, joka on pisteiden 65 34'N/25 02'E, 65 36'N/24 50'E ja 65 38'N/24 42'E kautta kulkevien suorien rajaama. Lohenkalastus langasta kudotuilla pyydyksillä on kielletty Simojoessa jokisuusta Simojärven luusuaan toukokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään. 11 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta Tällä asetuksella kumotaan lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa annettu valtioneuvoston asetus (347/2016). Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2017 Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Kalatalousneuvos Risto Lampinen 4

5 Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 52 2 mom. i lagen om fiske (379/2015) samt 8 1 mom. och 25 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016): 1 Tillämpningsområde I denna förordning föreskrivs det om begränsningar av laxfisket i centrala Östersjön, Bottniska viken och Simo älv och om märkning av laxfångst i det kommersiella fisket. Begränsningarna som gäller havsområden tillämpas endast på laxfiske som bedrivs från fiskefartyg som är registrerade i Finland samt av medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som bedriver laxfiske på Finlands ekonomiska zon och territorialvatten. Förordningen tillämpas inte, med undantag av 8 och 9, på Finlands del av vattenområdet sådant det anges i 2 1 mom. d-punkten i den fiskestadga som ingår i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010). 2 Allmänna förbud mot laxfiske i centrala Östersjön och Bottniska viken Laxfiske med drivrev och nät är förbjudet i centrala Östersjön söder om N latitud och väster om E longitud. Laxfiske med drivrev och nät är förbjudet i Bottniska viken enligt följande: 1) från och med den 1 april till och med den 16 juni inom havsområdet mellan 60 45'N latitud och 62 30'N latitud, 2) från och med den 1 april till och med den 21 juni inom havsområdet mellan 62 30'N latitud och 64 00'N latitud, 3) från och med den 1 april till och med den 26 juni inom havsområdet mellan 64 00'N latitud och 65 30'N latitud, 4) från och med den 1 april till och med den 1 juli inom havsområdet norr om 65 30'N latitud. 3 Laxfiske med storryssja i Bottenhavet Kommersiella fiskare enligt 88 i lagen om fiske (379/2015) får inom havsområdet mellan 60 45'N latitud och 62 30'N latitud fiska lax med storryssjor enligt följande: 1) kommersiella fiskare i grupp I från och med den 1 maj till och med den 9 juni samtidigt med högst en storryssja, 2) från och med den 10 juni till och med den 16 juni samtidigt med högst två storryssjor, 3) från och med den 17 juni samtidigt med högst fyra storryssjor. Vid fiske enligt 1 mom. 1 punkten är det för varje enskild kvotinnehavare tillåtet att fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvot för lax som avses i 20 i lagen om

6 det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016). 4 Laxfiske med storryssja i Kvarken Kommersiella fiskare enligt 88 i lagen om fiske får inom havsområdet mellan 62 30'N latitud och 64 00'N latitud fiska lax med storryssjor enligt följande: 1) kommersiella fiskare i grupp I från och med den 6 maj till och med den 14 juni samtidigt med högst en storryssja, 2) från och med den 15 juni till och med den 21 juni samtidigt med högst två storryssjor, 3) från och med den 22 juni samtidigt med högst fyra storryssjor. Vid fiske enligt 1 mom. 1 punkten är det för varje enskild kvotinnehavare tillåtet att fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvot för lax som avses i 20 i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. 5 Laxfiske med storryssja i Bottenviken Kommersiella fiskare enligt 88 i lagen om fiske får inom havsområdet mellan 64 00'N latitud och 65 30'N latitud fiska lax med storryssjor enligt följande: 1) kommersiella fiskare i grupp I från och med den 11 maj till och med den 19 juni samtidigt med högst en storryssja, 2) från och med den 20 juni till och med den 26 juni samtidigt med högst två storryssjor, 3) från och med den 27 juni samtidigt med högst fyra storryssjor. Vid fiske enligt 1 mom. 1 punkten är det för varje enskild kvotinnehavare tillåtet att fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvot för lax som avses i 20 i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Inom det havsområde utanför Ule älv som begränsas av longitud 24 50'E och av räta linjer som dragits genom punkterna 65 06'N/24 54'E och 65 07'N/25 05'E och inom det havsområde utanför Ijo älv som begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65 16'N/25 16'E, 65 16'N/25 13'E, 65 20'N/25 11'E och 65 23'N/25 15'E får kommersiella fiskare i grupp I med avvikelse från 1 mom. fiska lax före den 17 juni med högst en och från och med den 17 juni med högst tre storryssjor samt från och med den 25 juni med högst åtta storryssjor. Med avvikelse från 2 mom. är det tillåtet att i detta fiske fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvoten för lax före den 17 juni. Kommersiella fiskare i grupp II får med avvikelse från 1 mom. fiska lax inom havsområdet som avses i detta moment från och med den 17 juni med högst två storryssjor och från och med den 25 juni med högst fyra storryssjor. 6 Laxfiske med storryssja i den innersta delen av Bottenviken Kommersiella fiskare enligt 88 i lagen om fiske får inom havsområdet norr om 65 30'N latitud fiska lax med storryssjor enligt följande: 1) kommersiella fiskare i grupp I från och med den 16 maj till och med den 24 juni samtidigt med högst en storryssja, 2) från och med den 25 juni till och med den 1 juli samtidigt med högst två storryssjor, 3) från och med den 2 juli samtidigt med högst fyra storryssjor. 2

7 Vid fiske enligt 1 mom. 1 punkten är det för varje enskild kvotinnehavare tillåtet att fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvot för lax som avses i 20 i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Inom det havsområde utanför Kemi älv som begränsas av gränsen mellan städerna Torneå och Kemi och den räta linjen som dragits genom punkterna 65 41'N/24 31'E och 65 43'N/24 24'E får kommersiella fiskare i grupp I med avvikelse från 1 mom. fiska lax före den 17 juni med högst en och från och med den 17 juni med högst tre storryssjor samt från och med den 25 juni med högst åtta storryssjor. Med avvikelse från 2 mom. är det tillåtet att i detta fiske fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvoten för lax före den 17 juni. Kommersiella fiskare i grupp II får med avvikelse från 1 mom. fiska lax inom havsområdet som avses i detta moment från och med den 17 juni med högst två storryssjor och från och med den 25 juni med högst fyra storryssjor. 7 Utsättning av storryssja för fångst Kommersiella fiskare ska senast sju dygn innan det laxfiske som avses i 3 6 inleds till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland meddela positionerna för de storryssjor som sätts ut för fångst. De delar av storryssjor med vilka lax inte fångas får sättas i havet före de datum som anges i 3 6. När de maximimängder fångad lax som avses i 3 2 mom., 4 2 mom., 5 2 och 3 mom. samt 6 2 och 3 mom. har uppnåtts ska laxfångst med storryssja som avses i 1 mom. förhindras med ett nät som sätts som hinder mellan ledarmen och det första mellanfiskhuset eller så att storryssjans fiskhus hålls öppet till dess att 3 1 mom. 2 punkten, 4 1 mom. 2 punkten, 5 1 mom. 2 punkten och 6 1 mom. 2 punkten tillämpas på begränsningsområdet i fråga samt till och med den 16 juni inom de havsområden som avses i 5 3 mom. och 6 3 mom. 8 Förbud mot sovring Vid laxfiske enligt 3 6 ska alla de laxar som fångats med storryssja, med undantag av laxar som underskrider minimimåtten och laxar som skadats av säl eller skarv, osovrat tas som fångst. Om lax kommit in i en storryssja innan det förhindrande av fångst som avses i 7 3 mom. vidtagits och orsakat att den aktörsspecifika fiskekvoten för lax, den andel som avses i 3 2 mom., 4 2 mom., 5 2 eller 3 mom. eller 6 2 eller 3 mom. eller den andel som avses i 1 3 mom. i statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde (436/2011) överskrids, ska de laxar som överskrider den aktörsspecifika fiskekvoten och de andelar som avses ovan släppas fria utan dröjsmål. 9 Märkning av laxfångst Närings-, trafik- och miljöcentralen ger årligen innehavarna av aktörsspecifika fiskekvoter för lax identifieringsbeteckningar enligt 25 1 mom. i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik till ett antal som bestäms utifrån den aktörsspecifika fiskekvoten för lax. Närings-, trafik- och miljöcentralen anger på identifieringsbeteckningarna namnet på innehavaren av den aktörsspecifika fiskekvoten för lax, den kommersiella fiskarens registreringsnummer samt ett löpande nummer som är specifikt för varje 3

8 beteckning och som motsvarar den aktörsspecifika fiskekvoten för lax samt, när det är fråga om Finska vikens laxkvot, bokstaven S. Den fångade laxen ska i samband med fångsten märkas med en identifieringsbeteckning i ordning enligt löpande nummer. Identifieringsbeteckningen ska vara fäst vid laxen under hela den tid som laxen hålls på fiskefartyget från och med tidpunkten för fångsten, samt i fråga om lax som säljs hel dessutom under hela lagringstiden och förstaförsäljningen samt i parti- och detaljhandeln. Om en innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot för lax överför någon del av fiskekvoten till en annan kommersiell fiskare, ska innehavaren samtidigt på mottagaren överföra ett motsvarande antal identifieringsbeteckningar. Bestämmelser om överföring av fiskekvoter finns i 22 i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. 10 Laxfiske i Simo älv och dess mynningsområde Laxfiske med stående fångstredskap är med avvikelse från 2 och 6 helt förbjudet från och med den 1 april till och med den 15 juli inom det havsområde utanför Simo älv som begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65 34'N/25 02'E, 65 36'N/24 50'E och 65 38'N/24 42'E. Laxfiske med redskap av garn är förbjudet i Simo älv från älvens mynning till utloppet för sjön Simojärvi från och med den 1 maj till och med den 30 november. 11 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 29 april Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv (347/2016). Helsingfors den 27 april 2017 Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen Fiskeriråd Risto Lampinen 4

9 Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 :n muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen (436/2011) 1 ja 4, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 348/2016, seuraavasti: 1 Lohen kaupallinen kalastus meressä Tornionjoen kalastusalueella Kalastuslain (379/2015) 88 :ssä tarkoitettu ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) kalastussäännön 2 :n 1 momentin d kohdassa määritellyllä Suomen puoleisella vesialueella: 1) 17 päivästä kesäkuuta kello alkaen 1 päivään heinäkuuta samanaikaisesti enintään kahdella kiinteällä pyydyksellä; 2) 2 päivästä heinäkuuta samanaikaisesti enintään neljällä kiinteällä pyydyksellä. Ryhmään II kuuluva kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta heinäkuun 2 päivästä samanaikaisesti enintään neljällä kiinteällä pyydyksellä. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa kalastuksessa on ennen kesäkuun 25 päivää sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) 20 :ssä tarkoitetusta lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä kiintiön haltijaa kohti. Sallitun enimmäismäärän täytyttyä on lohen pyytäminen isorysällä estettävä johtoaidan ja ensimmäisen välipesän esteeksi asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän kalapesä kesäkuun 24 päivään saakka. Kaupallisen kalastajan tulee viimeistään seitsemän vuorokautta ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitetun lohenkalastuksen aloittamista ilmoittaa pyyntiin asetettavien isorysien sijainnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 4 Kiinteiden pyydysten käyttö ja siitä ilmoittaminen Edellä 2 :n 1 momentissa tarkoitettua kalastusta harjoittava kaupallinen kalastaja saa kokea pyydykset ainoastaan kello tai välisenä aikana. Hänen tulee ilmoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle: 1) suunniteltu saaliin purkusatama viimeistään 1 päivänä kesäkuuta; 2) aikomus kokea pyydykset vähintään kolme tuntia ennen pyydysten kokemisen aloittamista; 3) purkusatama ja purun ajankohta vähintään kaksi tuntia ennen saaliin purkamista.

10 Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2017 Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Kalatalousneuvos Risto Lampinen 2

11 Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 i statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde (436/2011) 1 och 4, sådana de lyder i förordning 348/2016, som följer: 1 Kommersiellt fiske efter lax i havet inom Torneälvens fiskeområde Kommersiella fiskare i grupp I enligt 88 i lagen om fiske (379/2015) får fiska lax på Finlands del av vattenområdet sådant det anges i 2 1 mom. d-punkten i den fiskestadga som ingår i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010) 1) från och med den 17 juni kl till och med den 1 juli samtidigt med högst två fasta redskap, 2) från och med den 2 juli samtidigt med högst fyra fasta redskap. Kommersiella fiskare i grupp II får fiska lax från och med den 2 juli samtidigt med högst fyra fasta redskap. Vid fiske enligt 1 mom. 1 punkten är det för varje enskild kvotinnehavare tillåtet att innan den 25 juni fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvot för lax som avses i 20 i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016). När denna maximimängd har uppnåtts ska laxfångst med storryssja förhindras med ett nät som sätts som hinder mellan ledarmen och det första mellanfiskhuset eller så att storryssjans fiskhus hålls öppet till och med den 24 juni. Kommersiella fiskare ska senast sju dygn innan det laxfiske som avses i 1 och 2 mom. inleds till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland meddela positionerna för de storryssjor som sätts ut för fångst. 4 Användningen av fasta redskap och anmälan Kommersiella fiskare som bedriver fiske enligt 2 1 mom. får vittja sina redskap endast mellan klockan och eller och Fiskaren ska till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland lämna ett meddelande senast 1) den 1 juni om i vilken hamn fångsten från fisket ska landas, 2) tre timmar innan vittjandet av redskapen inleds om sin avsikt att vittja redskapen, 3) två timmar innan fångsten ska landas om vilken hamn som är landningshamn och tidpunkten för landningen.

12 Denna förordning träder i kraft den 29 april Helsingfors den 27 april 2017 Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen Fiskeriråd Risto Lampinen 2

- tämänhetkinen Valtioneuvoston suunnitelma kaupallisen lohenkalastuksen säätelystä Pohjanlahdella

- tämänhetkinen Valtioneuvoston suunnitelma kaupallisen lohenkalastuksen säätelystä Pohjanlahdella Maa- ja metsätalousministeriö 12.9.2016 Luonnonvaraosasto Luonnos lohiasetukseksi - tämänhetkinen Valtioneuvoston suunnitelma kaupallisen lohenkalastuksen säätelystä Pohjanlahdella Luonnos on tehty lohi-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA)

Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA) Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008 Valtioneuvoston asetus (ns. ANTTILA) lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 187. Laki. eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 187. Laki. eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2008 N:o 187 191 SISÄLLYS N:o Sivu 187 Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen 31.1.2017 Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam VALTIONEUVOSTON ASETUKSET LOHENKALASTUKSEN RAJOITUKSISTA POH- JANLAHDELLA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kalatalousneuvos Risto Lampinen 26.4.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUKSET LOHENKALASTUKSEN RAJOITUKSISTA POH- JANLAHDELLA JA SIMOJOESSA SEKÄ TORNIONJOEN EDUSTAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä 1 Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 9.5.2016 Orian Bondestam VALTIONEUVOSTON ASETUKSET LOHENKALASTUKSEN RAJOITUKSISTA POH- JANLAHDELLA JA SIMOJOESSA SEKÄ TORNIONJOEN EDUSTAN

Lisätiedot

Luonnos. Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä

Luonnos. Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä 1 Liite 2 Luonnos Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

HE 103/2016 laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (YKP-laki)

HE 103/2016 laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (YKP-laki) HE 103/2016 laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (YKP-laki) Eduskuntakäsittely Maa- ja metsätalousvaliokunta Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö/ Luonnonvaraosasto

Lisätiedot

Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella

Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella Veli-Matti Kaijomaa/ELY-kalatalouspalvelut / Järvi- Suomi 3.12..2015 1 Valikoiva kalastus Valikoivassa kalastuksessa kalastaja ohjaa

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA Maa ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 6.4.2016 1 Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS KAUPALLISEN KALASTUKSEN KIINTIÖJÄRJES- TELMÄSTÄ

VALTIONEUVOSTON ASETUS KAUPALLISEN KALASTUKSEN KIINTIÖJÄRJES- TELMÄSTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Kalatalousneuvos 7.12.2016 Risto Lampinen VALTIONEUVOSTON ASETUS KAUPALLISEN KALASTUKSEN KIINTIÖJÄRJES- TELMÄSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1 Ehdotus Ehdotetaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta

Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta Liite 1 Esitettyjä muutoksia koskevat rinnakkaistekstit Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta Hallituksen esitys Vastineessa esitetyt muutokset 5 Kalastuksen

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

HE 37/2016 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista.

HE 37/2016 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yhteisen kalastuspolitiikan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) nojalla: 1 luku Saalista koskevat säännökset 1 Rauhoitetut kalalajit ja -kannat Seuraavat kalat

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä

Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä Tapio Hakaste, mmm 3.11.2015 6.11.2015 1 Sisältö Muutama sana toiselta rajajoelta Lohi- ja meritaimenstrategian toteutus Kalastuslain toimeenpano 6.11.2015

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Kalastusasetus. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain ( 1 luku. Saalista koskevat määräykset. Kalojen rauhoittaminen

Kalastusasetus. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain ( 1 luku. Saalista koskevat määräykset. Kalojen rauhoittaminen Luonnos 2.4.2015 Kalastusasetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain ( /2015) nojalla: 1 luku Saalista koskevat määräykset 1 Kalojen rauhoittaminen Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 21.4.2011 Kala- ja riistaosasto

Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 21.4.2011 Kala- ja riistaosasto Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 21.4.2011 Kala- ja riistaosasto Kalastuksen järjestelyt Tornionjoen kalastusalueella perustuen Ruotsin kanssa käytyihin neuvotteluihin ja Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksen

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30 31)

Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30 31) PÄÄTÖS Luonnos 1 (6) XX.12.2017 1855/04.02.03.00/2017 PÄÄTÖS SUOMEN VUODEN 2018 KALASTUSKIINTIÖIDEN JAKAMISESTA MANNER- SUOMEN JA AHVENANMAAN MAAKUNNAN KESKEN ASIA Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI. Eduskunnan hyväksymä 13.3.2015 Voimaan 1.1.2016

UUSI KALASTUSLAKI. Eduskunnan hyväksymä 13.3.2015 Voimaan 1.1.2016 UUSI KALASTUSLAKI Eduskunnan hyväksymä 13.3.2015 Voimaan 1.1.2016 Valmistelun vaiheet Ensimmäinen luonnos uudesta kalastuslaista julkistettiin joulukuussa 2013 Lausuntokierros talvella 2014, annettiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL-hanke Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL tasapainoilua hylkeiden kestävän kannanhoidon ja kalastuksen välillä Hankkeen kesto 2012-2013 Yhteistyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kaupallisen kalastuksen rajoittamisen oikeusperusta

Kaupallisen kalastuksen rajoittamisen oikeusperusta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 23.11.2015 Orian Bondestam VALTIONEUVOSTON ASETUS SILAKAN JA KILOHAILIN TROOLIKALASTUKSEN RAJOITTAMISESTA SUOMENLAHDELLA JA ITÄMEREN PÄÄALTAALLA

Lisätiedot

Suomen kalastuskiintiöiden jakaminen siirrettäviksi käyttöoikeuksiksi (12 2 momentti)

Suomen kalastuskiintiöiden jakaminen siirrettäviksi käyttöoikeuksiksi (12 2 momentti) MMM/LVO 10.11.2016 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam Maa- ja metsätalousministeriön antaman vastineen täydennys Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI ja vesialueen omistajan oikeudet. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen vuosikokous 2015

UUSI KALASTUSLAKI ja vesialueen omistajan oikeudet. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen vuosikokous 2015 UUSI KALASTUSLAKI ja vesialueen omistajan oikeudet Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen vuosikokous 2015 Kalastuslain valmistelun vaiheet Työryhmävalmistelu käyntiin 2008 Ensimmäinen luonnos julkistettiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SELVITYS KIINTIÖÖN PERUSTUVASTA LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELYSTÄ TORNIONJOELLA. Pekka Keränen Lapin ELY-keskus

SELVITYS KIINTIÖÖN PERUSTUVASTA LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELYSTÄ TORNIONJOELLA. Pekka Keränen Lapin ELY-keskus SELVITYS KIINTIÖÖN PERUSTUVASTA LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELYSTÄ TORNIONJOELLA Pekka Keränen Lapin ELY-keskus Hankkeen ohjausryhmä Maa- ja metsätalousministeriö / jord- och skogsbruksministeriet Lapin liitto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 101/2011 vp TV-kanavien tasapuolinen näkyvyys kaikkialla Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomessa television käytöstä peritään televisiolupamaksu, jonka varat käytetään pääasiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen Kalastusta koskevat säännökset muuttuvat

säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen Kalastusta koskevat säännökset muuttuvat U i kalastuslaki Uusi k l l ki Kalastuksenvalvonta 1.1.2016 voimaan tulevan lain mukaan Lyhyesti Valvontasäännökset eivät muutu 2012 säädetyt pykälät siirretty sellaisenaan uuteen lakiin Vain numerot muuttuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Vaelluskalojen kestävä kalastus

Vaelluskalojen kestävä kalastus Vaelluskalojen kestävä kalastus 30.11.2016 Petter Nissén, Kalastuslakipäivät 1.-2.12.2016 1 30.11.2016 2 Kalastajan toimintaa ohjaavat Kalastuslaki ja asetus Erilliset asetukset EU säädökset Rajajokien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 20.9.2012 EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KALASTUKSENVALVOJAKORTISTA JA -TUNNUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 20.9.2012 EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KALASTUKSENVALVOJAKORTISTA JA -TUNNUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio 20.9.2012 EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KALASTUKSENVALVOJAKORTISTA JA -TUNNUKSESTA 1. Pääasiallinen sisältö Asetuksessa säädettäisiin kalastuksenvalvojakortin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

valtioneuvoston asetuksen 6 ia 13 :ien muuttamisesta

valtioneuvoston asetuksen 6 ia 13 :ien muuttamisesta Ämmm.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ K2) 20.3.2017 MMM018:00/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KAUPALLISEN KALASTUKSEN KIINTIÖJÄRJESTELMÄSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla (Pääallas ja Pohjanlahti)

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla (Pääallas ja Pohjanlahti) WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Maa- ja metsätalousministeriö 5.9.2016 VIITE: ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ KOMISSION EHDOTUKSESTA ERÄIDEN

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous WWF Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Puh: (09) 7740 100 Faksi: (09) 7740 2139 www.wwf.fi, www.panda.org Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous 23.9.2016 VIITE: ASIA: Asiantuntijapyyntö / E 82/2016 vp

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA SUOMEN KANNAKSI ITÄMERELLÄ SOVELLETTAVISTA KALASTUSKIINTIÖISTÄ VUONNA 2018

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA SUOMEN KANNAKSI ITÄMERELLÄ SOVELLETTAVISTA KALASTUSKIINTIÖISTÄ VUONNA 2018 1 (5) Ympäristövaliokunta Suomen kanta kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES suosituksiin Itämeren vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksista Asiantuntijakuuleminen 6.6.2017 LAUSUNTO EHDOTUKSESTA SUOMEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 552/2010 vp kohtuullista- Liikennerikkomusrangaistusten minen Eduskunnan puhemiehelle Tieliikennelaissa säädetään, että vuoden aikana kolme tai kahden vuoden aikana neljä sakkoa saaneelle

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Fas 1: Förberedelser Vaihe 1: Esivalmistelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Dnro 1948/01.02/2015 Orian Bondestam

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Dnro 1948/01.02/2015 Orian Bondestam MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.12.2015 Dnro 1948/01.02/2015 Orian Bondestam VALTIONEUVOSTON ASETUS SILAKAN JA KILOHAILIN TROOLIKALASTUKSEN RAJOITTAMISESTA SUOMENLAHDELLA

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot