Avustushakemus: Hankeavustus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustushakemus: Hankeavustus"

Transkriptio

1 Avustushakemus 1 (15) Lähetetty :05 Avustushakemus: Hankeavustus Nimenkirjoittaja Järjestön nimi TUULA KAARINA JÄNTTI VAASAN SEUDUN YHDISTYKSET RY Järjestönumero 7362 Käyttötarkoitus Järjestö 2.0: mukana muutoksessa a) Vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkoston muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Lisäksi osana b) tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Kokeillaan, kehitetään ja hyödynnetään keinoja, joiden avulla voidaan lisätä heikommassa asemassa olevien valmiuksia sähköiseen asiointiin ja osallisuuteen. Haettu avustus Perustiedot Käyttötarkoitus Järjestö 2.0: mukana muutoksessa a) Vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkoston muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Lisäksi osana b) tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Kokeillaan, kehitetään ja hyödynnetään keinoja, joiden avulla voidaan lisätä heikommassa asemassa olevien valmiuksia sähköiseen asiointiin ja osallisuuteen. Toiminnan tai hankkeen nimi Järjestöt mukana muutoksessa. Järjestöjen muutosagentti. Toiminnan tai hankkeen alkamisajankohta Toiminnan tai hankkeen päättymisajankohta

2 Avustushakemus 2 (15) Toiminnan maantieteellinen alue Alueellinen Vaasa Kaskinen Korsnäs Kristiinankaupunki Kruunupyy Laihia Närpiö Pedersören kunta Pietarsaari Uusikaarlepyy Vöyri Luoto Maalahti Mustasaari Tekeekö avustuksen saaja muutakin kuin STEA-rahoitteista toimintaa? Avustuksen saaja tekee muutakin kuin STEA-rahoitteista toimintaa Toimintamuodot ja rahoittajat Olemme mukana yhteistyökumppanina kahden muun järjestön ja seurakunnan kanssa ESR-hankkeessa Osallisuuden askelilla kohti työelämää. Hankkeessa parannetaan ja kehitetään heikosti työllistyvien työllistymismahdollisuuksia (pitkäaikaissairaat, vammaiset ja maahanmuuttajat) ja VSY:n rooli hankkeessa on viedä pilottialuille järjestöjen asiantuntemusta ja osaamista: vapaaehtoistyö, vertaistuki ja kokemustieto. Hankkeen hallinnoija on Vaasan kaupunki. VSY antaa hankkeeseen vuoden aikana työpanosta 5000 euron arvosta ja tästä tuloutuu VSY:lle vuosittain ESR rahaa arviolta n euroa. Hankkeelle tehdyistä tunneista täytetään tuntiseurantalomake, jotka toimitetaan sekä STEA:lle että ELY:lle. Tilojen käyttö - Vuokratilat - Kuntien osoittamat maksuttomat tilat Kuvaus tiloista: Kuvaus tiloista: Järjestökeskus toimii vuokralla ELY-virastokeskuksessa, II krs, osoitteessa Korsholmanpuistikko 44, parin korttelin päässä keskustasta. Selvitetään rakennuksesta mahdolliset vapautuvat vuorattavat tilat tai etsitään

3 Avustushakemus 3 (15) vuokrattava toimitila järjestökeskuksen välittömästä läheisyydestä. Tarvittaessa selvitetään myös mahdollisuus kunnan osoittamaan toimitilaan. Rakennuksesta ovat muuttamassa ELY-virastokeskuksen eri yksiköt pois vuoden-kahden sisällä. Rakennuksessa sijaitsee järjestökeskuksen lisäksi myös Pohjanmaan kriisikeskus ja rakennukseen olisi mielellään tulossa lisää järjestötoimijoita, kun tiloja vapautuu. Ideana on tulevaisuudessa kehittää rakennuksesta matalan kynnyksen järjestötoimijoiden keskus "Hyvän arjen ja mielen talo", joka mahdollistaa kuntalaisten omaehtoisen hyvinvoinnin ylläpitämisen ja kehittämisen. Se tarjoaa kaikille avoimen vaikuttamisen, vapaaehtoistyön ja vertaistuen kentän. Toiminta ja sisältö Toiminnan tarve ja miten tarve on selvitetty? Sote- ja maakuntauudistus koskee vahvasti myös järjestökenttää. Järjestöjä tarvitaan muutoksen valmistelussa ja toteutuksessa. Soten siirtyessä maakuntien hoidettavaksi edellyttää se uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja kaikkien soten toimijoiden kesken. Uudistuksen onnistunut toteuttaminen tiukalla aikataululla vaatii yhdistyksiltä uutta asiantuntemusta ja henkilöstöä tehtäväkentän laajuuden takia. Hankkeen kautta toimintaan voidaan resursoida riittävästi työntekijöitä. VSY:n jäsenjärjestöiltä on tullut selvä viesti: pelko ja epäluulot järjestöjen toiminnan jatkumisesta ja mahdollisuuksista tulevaisuudessa, kuka tai mitkä tahot neuvottelevat järjestöjen kanssa tulevaisuudessa ja tukevat niiden toimintaa ja kuinka käy nykyisellään kuntien myöntämien järjestöavustuksien kanssa. Samoin mietityttää digitaalisten palveluiden lisääntyminen ja miten palvelut ja apu on saavutettavissa, jos itsellä ole osaamista tai tarvittavia tietoteknisiä laitteita. Miten järjestöt voivat jatkaa toimintaansa; matalan kynnyksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä, järjestölähtöistä auttamista, vapaaehtoistoimintaa ja vertaistuen tarjoamista. Samoja asioita on myös pohdittu julkisen sektorin toimijoiden kanssa mm. VSY:n järjestöjä edustavissa työ- ja ohjausryhmissä. On myös julkisen sektorin, kuntien ja maakuntien etu, että luodaan alueille pelisääntöjä yhteistyöstä ja että järjestöjen oma osaaminen ja asiantuntemus tulevat laajasti hyödynnetyiksi. Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyö on laajentunut parin viime vuoden ajan. Vaasassa on myös solmittu julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyösopimus v tarkoituksena tiivistää ja tehostaa yhteistyötä ja

4 Avustushakemus 4 (15) luoda sille pysyviä malleja. Sopimus uudistetaan nyt kahdeksi vuodeksi ja sen sopimuskauden jälkeen sopimusta tarkastellaan uudelleen ja siihen liittyen sopimuksen yhteistyökumppanit ja yhteistyön tavat arvioidaan uudelleen. Järjestöjen edustajana VSY on ollut jo vahvasti mukana erilaisissa strategia- ja suunnitteluryhmissä järjestönäkökulmaa- ja kuntalaisnäkökulmaa esiin tuomassa ja tätä työtä on hyvä jatkaa hankkeen muodossa. Nyt haettavan hankkeen merkitys on järjestöille ehdottoman suuri ja tärkeä, koska tätä järjestöjen roolin selkeyttämistä ja näkyväksi tekemistä ja sitä kautta yhteistyön kehittämistä järjestönäkökulmasta ei voi tehdä mikään muu taho kuin järjestöt itse. Hankkeen tarpeellisuus on noussut erityisesti esille vuoden 2016 sote- ja maakuntauudistusvalmistelujen yhteydessä. Muilla tahoilla (oma kunta, sairaanhoitopiiri, pohjanmaan liitto) on uudistustyötä tekevät muutosagentit ja myös järjestöille tarvitaan vastaavat henkilöt. Tätä hankehakemusta edelsi ja pohjusti VSY:n viimevuonna hakema TIEDOTA- VAIKUTA-VERKOTU hanke, koska tiedostimme järjestöjen haasteet muuttuvassa yhteiskunnassa ja ymmärsimme, miten järjestöjen valmiuksia tässä tilanteessa voitaisiin kehittää ja parantaa. Haimme VSY:n sekä sen jäsenjärjestöjen tiedottamisen ja it-taitojen kehittämiseen hanketta. Tarkoituksena mm. vahvistaa järjestöjen osaamista ja valmiuksia, joiden avulla he voivat päivittää toimintaansa nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Hanke olisi toiminut yhdistysten ja niiden toiminnan näkyvyyden tukena, jolloin useammat ihmiset olisivat saaneet tietoa järjestöjen toiminnasta ja voisivat hakeutua niiden toimintoihin mukaan. Hanke olisi kehittänyt myös järjestöjen osaamista ja valmiuksia eri sektoreiden verkostoyhteistyöhön järjestöjen kasvaneiden ja kohentuneiden tiedottamisen ja it-taitojen avulla. Nyt haettavana oleva STEA:n toinen saman avustusohjelman linja 2:0b: tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa linkittyy myös VSY:n toimintaan ja haettavaan hankeeseen. Ohjelmassa kokeillaan, kehitetään ja hyödynnetään keinoja, joiden avulla voidaan lisätä heikomassa asemassa olevien valmiuksia sähköiseen asiointiin ja osallisuuteen ja tämä tavoite liittyi myös TIEDOTA- VAIKUTA-VERKOTU hankkeeseen Toiminnan tavoitteet 1. Turvata järjestöjen toimintaedellytyksiä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan tarjoajana. 2. Tukea järjestöjen tarjoamaa kokemustoimintaa ja sen käyttöönottoa ja hyödyntämistä kunnissa ja maakunnissa sekä koota kokemustietoa Pohjanmaan alueelta.

5 Avustushakemus 5 (15) 3. Selkeyttää järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin kentällä suhteessa kuntaan sekä maakuntaan. 4. Kehittää sote-toimintamalleja ja -yhteistyötä järjestöjen, Pohjanmaan maakunnan, kuntien, oppilaitosten sekä yksityisen sektorin kanssa. 5. Kehittää ja hyödyntää viestintä- ja tietotekniikan (ICT) antamia mahdollisuuksia järjestöjen ja muiden sote-toimijoiden yhteistyön ja toimintatapojen kehittämiseksi. Tavoite on saada uudet toimintamallit käytännön työskentelytavoiksi. Toiminnan kohderyhmät Vaasan alueen sote-järjestöt sekä sote-järjestöjen oman toiminnan kautta myös niiden Pohjanmaalla toimivat omat kerhot ym. Järjestöjen joukossa on pieniä, pelkästään vapaaehtoistoimijoiden varassa toimivia järjestöjä, STEA:n tai muun rahoituksen turvin toimivia sekä palveluntuottajajärjestöjä, joiden toimintaan sisältyy myös järjestöjen perustoimintaa; vapaaehtoistyötä ja vertaistuen mahdollisuuksia. VSY:n jäsenjärjestöjen määrä: 72 yhdistystä, joilla yhteensä yli henkilöjäsentä. Toiminnassamme mukana pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, ja joukossa on yksi valtakunnallinen yhdistys, kaksi liittoa ja neljä maahanmuuttajien omaa järjestöä. Kohderyhmä on kuitenkin tätä laajempi, sillä alueella toimii myös muita järjestöjä, sekä suuria että pieniä, jotka eivät ole jäseniämme. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös näiden järjestöjen kanssa ja yhteistyöhalukkuutensa on jo ilmoittanut MLL Pohjanmaa piiri sekä Folkhälsan rf. Lisäksi alueella toimiii yksityisen sektorin sotetoimijoita. Kohderyhmään ja samalla myös yhteistyöverkostoon kuuluvat myös kunnat ja maakunnat sekä näiden eri toimintayksiköt. Pohjanmaan maakuntien määrä 14. Tiiviiseen yhteistyöverkostoon omien kohderyhmiensä kautta kuuluvat myös vastaavat järjestökeskukset Seinäjoella; Yhteisöjen Yhdistys ry sekä Kokkolassa; Kosti ry. Näiden toimijoiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo useiden vuosien ajan mm. yhteisten tapahtumien ja hankehakemusten merkeissä. Järjestökeskusten kanssa tehtävällä yhteistyöllä onkin pitkä perinne hyvien käytäntöjen ja vertaistuen jakamisessa sekä ratkaisujen löytämisessä toiminnan haasteisiin. Lisäksi SOSTE:n erityisasiantuntijan kanssa käydään vuoropuhelua uudistuksesta ja järjestöjen roolin vahvistamisesta. Kohdealue ja sitä kautta kohderyhmä on vahvasti kaksikielistä.

6 Avustushakemus 6 (15) Toiminnan sisältö ja toteutus Hankkeessa tehdään yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa: järjestöt, liitot, hankkeet ja julkisen sektorin eri toimijat sekä myös sotepalveluita tuottavat yksityiset paikallisesti ja alueellisesti pohjanmaan alueella. Hankkeen kautta voidaan myös resursoida VSY:n työpanosta Vaasan sairaanhoitopiirin suunnitteilla olevaan Pohjanmaan SOTE-taloon, joka on valmistumassa v SOTE-talossa sairaanhoitopiirin/vaasan keskussairaalan suunnitelmien mukaan yhteistyötä tiivistetään julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin välillä, tähän liittyy myös tilojen yhteiskäyttö. Lisäksi Pohjanmaan SOTE-talon toiminnan tavoitteena on väestön palvelutarpeen kasvun ehkäiseminen mm. palveluintegraation ja matalan kynnyksen palveluiden avulla. Myös juuri käynnistynyt kokemustoimijapilotti v. 2017/Vaasan kaupunki ja VSY luo pohjaa hankkeen tavoitteelle tukea järjestöjen tarjoamaa kokemustoimintaa ja sen käyttöönottoa ja hyödyntämistä kunnissa ja maakunnissa ja kerätä kokemustietoa Pohjanmaan alueelta. Juuri alkavassa pilotissa kaupungin työntekijä ja VSY:n työntekijä kumpikin puolen työntekijän panoksella tekee yhteistyötä mm. tietoa keräten eri kokemustoimijoista Vaasassa, toiminnasta tiedottamista sekä kokemustoimijoiden markkinoimista. Tavoitteena on Vaasan kaupungin eri yksiköiden tietoisuuden lisääntyminen kokemustoimijoista, kokemustoimijoiden käyttömahdollisuuksista, tilauskäytännöistä ja maksettavista palkkioista. Pilotin avulla on tarkoitus lisätä kokemustoimijoiden käyttöä kaupungin eri yksiköissä. Pilotin käytännön työ on alkamassa huhtikuussa, joten sen toimintaa voidaan kytkeä mukaan hankkeen toimintaan jo heti alkusyksystä. Tätä toimintaa voidaan hankkeen kautta laajentaa myös muihin kuntiin. Hankkeessa tuetaan myös kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Hankkeessa voidaan kokeilla, kehittää ja hyödyntää keinoja, joilla voidaan lisätä heikommassa asemassa olevien eli jäsenyhdistyksiemme jäsenten valmiuksia sähköiseen asiointiin ja osallisuuteen. Tätä toteutetaan mm. jäsenyhdistyksien viestintä- ja it-taitoja kehittämällä mm. koulutuksien avulla ja digitaalisiin palveluihin niiden avulla valmistautumisella. Lisäksi tulemme tekemään yhteistyötä Vaasan kaupungin kirjaston, maakuntakirjaston ja jäsenyhdistyksemme Datero ry:n (erityisryhmien tieto- ja viestintätekniikkakeskus) hakemassa hankkeessa, jossa kehitetään digipalveluiden ohjausta. Palvelumuotoina siinä: infopisteet, puhelinneuvonta, pienryhmäohjaus ja etäyhteydet maakunnan kirjastoista. Hankkeen hakijan, VSY:n juuri Vaasan kaupungilla päivitettävänä oleva sopimus julkisen ja järjestöjen yhteistyöstä voi hankkeessa toimia myös mallina kunnille/maakunnalle järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöstä ja siitä sopimisesta.

7 Avustushakemus 7 (15) Hankkeen hakuajan ollessa näin lyhyt, on kyetty laatimaan vain suuntaa antava ja pääkohdittainen toimintasuunnitelma hankkeelle. Hankkeen käynnistyessä työntekijät ohjausryhmän avustuksella laativat varsinaisen tavoitekohtaisen toimintasuunnitelman. Toiminta pitää sisällään: -Järjestöille sote- ja maakuntauudistuksesta sekä siihen liittyvästä järjestöhankkeesta tiedottaminen VSY:n omien tiedotuskanavien sekä radion ja lehdistön kautta -Järjestöjen toimintaedellytysten sekä muutosvalmiuksien parantaminen ja kehittäminen mm. järjestöjen viestintä- ja it-taitoja kehittäen koulutusten avulla sekä järjestön näkyvyyden kehittämiseksi että digitaalisten palveluiden käytön mahdollistamiseksi -Järjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen sekä paikallisesti että hankkeen toimialueen kuntien kanssa yhteisten tapahtumien, seminaarien ym. avulla -Tähän liittyen myös järjestöjen vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan jatkamisen edellytysten turvaaminen esim. pieniä järjestöjä yhteistyöhön auttaen ja opastaen, uudenlaisten toimintamuotojen- ja mahdollisuuksien avaamisen ja eri rahoituskanavien mahdollisuuksista tiedottamisen ja hakuprosessissa opastamisen -Järjestöjen neuvotteluyhteyksien avaaminen paikallisesti sekä maakunnallisesti tavoitteena selkeyttää ja määritellä järjestöille taloudellista tukea myöntävät tahot, jonka avulla mahdollistetaan järjestölähtöisen auttamisen jatkuminen kunnissa -Järjestöjen verkottuminen kuntien ja maakuntien kanssa hankkeen työntekijän ottaessa yhteyttä kuntiin sopien tapaamiset kuntien sote- ja maakunta-asioista vastaavien kanssa ja tähän liittyen myös alueiden omien järjestöjen kytkeminen mukaan juuri oman alueensa kehittämistyöhön -Järjestöjen asiantuntemuksen ja osaamisen "myynti ja markkinointityö" hankkeen kautta, jotta kunnat ja maakunnat voivat enemmän tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa ja laatia myös sitä kautta järjestöstrategioita ja kytkeä järjestöt mukaan kuntien hyvinvointikertomuksiin - ICT-teknologian hyödyntäminen toimintatapojen kehittämisessä sekä uusien työskentelymallien luomisessa ja käyttöönotossa. -Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan järjestökeskusten keskinäinen yhteistyö, bencmarking ja vertaistuki hankeaikana yhteisten keskinäisten tapaamisten sekä yhteisten teemallisten järjestötapahtumien muodossa -Valtakunnallinen yhteistyö SOSTE:n kanssa jatkuu myös hankkeen puittessa. Yhteistyötä on toteutettu VSY:n toiminnan alusta alkaen, mm. julkinenjärjestösopimuksen synty sekä tapaamiset järjestön suomen- ja ruotsinkielisten erityisasiantuntijoiden kanssa ja yhteistyössä järjestetyt tapahtumat ja seminaarit. -Sonet Botnian ohjausryhmäjäsenyyden kautta voimme vaikuttaa kaikkien kolmen maakunnan kohdalla järjestöjen puolesta ja pohjanmaalla Sonet

8 Avustushakemus 8 (15) Botnian toiminnassa järjestöt ja kumppanuus on yksi painopiste Tulokset ja vaikutukset Tiedottamisen avulla järjestöt saavat tietoa miten sote- ja maakuntauudistus etenee ja mitä siinä konkreettisesti tapahtuu. Järjestöt tietävät mitä heiltä odotetaan ja miten heidän tässä tilanteessa täytyy omaa järjestötoimintaansa muuttaa tai kehittää, jotta ne parhaiten pystyvät toimimaan muuttuvassa yhteiskunnassa ja järjestelmässä. Tähän muutostyöhön järjestöt saavat apua hankkeen työntekijöiltä. Järjestöjen oma rooli selkiytyy, sen toimintatavat ja muodot kehittyvät ja päivittyvät vastaamaan nykyajan vaatimuksia. ICT-tekniikan hyödyntämisen myötä saadaan monipuolisia, kustannustehokkaita ja kaikki sote-toimijat kattavat yhteistyöverkostoja. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalleja järjestöjen ja kuntien sekä maakuntien yhteistyölle. Toimintaa voidaan jatkossa arvioida ja kehittää yhteisesti ja tätä kautta yhteistyö on jatkuva prosessi. Hyötyjinä tässä ovat kaikki yhteistyön osapuolet ja erityisesti kuntalaiset, joiden terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistavat julkinen sektori ja järjestöt saumattomassa yhteistyössä. Seurannan ja arvioinnin toteutus Hanketyöntekijöiden vastuulla on hankkeen seuranta ja arviointi. Hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan itsearvioinnin lisäksi kerätyllä arviointitiedolla jäsenjärjestöiltä sekä yhteistyössä olevilta julkisen sektorin toimijoilta. Hankkeen työntekijät yhdessä ohjausryhmän tuella valitsevat toimivat ja tarkoituksen mukaiset seuranta- ja arviointimenetelmät hankkeelle. Seurannassa voidaan mm. kartoittaa järjestöjen lähtötilanne ja miten tilanne on muuttunut hankkeen toiminnan ansiosta. Esim. järjestöjen viestintä- ja itosaamisvalmiudet ja taso, järjestöjen oma käytännön toiminta ja sen eri muodot, järjestöjen toiminta yhdessä muiden järjestöjen kanssa ja julkisen sektorin eri toimijoiden kanssa ym. Seurantaa ja arviointia toteutetaan suhteessa toiminnan tavoitteisiin: -Tukea järjestöjä muutostyössä. -Turvata järjestöjen toimintaedellytyksiä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan tarjoajana. -Tukea järjestöjen tarjoamaa kokemustoimintaa ja sen käyttöönottoa ja

9 Avustushakemus 9 (15) hyödyntämistä kunnissa ja maakunnissa. -Selkeyttää järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin kentällä suhteessa kuntaan sekä maakuntaan. -Kehittää ja hyödyntää viestintä- ja tietotekniikan antamia mahdollisuuksia järjestöjen ja muiden sote-toimijoiden yhteistyön ja toimintatapojen kehittämiseksi -Luoda toimintamalleja järjestöjen ja kuntien sekä maakuntien yhteistyölle. Viestinnän toteutus Hankkeessa tiedottamisen rooli on tärkeä ja erityisen tärkeää se on VSY:n jäsenyhdistyksiä informoitaessa ja sitä kautta hankkeen toimintaan mukaan saamisessa. VSY:llä on jo olemassa viestintäyhteys ja kanavat alueen järjestöihin sekä julkisen sektorin toimijoihin, joten yhteistyökumppaneita ja tietoja ei tarvitse etsiä, koska valmiita verkostoja voidaan hyödyntää. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Kokkolan ja Seinäjoen vastaavien järjestökeskuksien kanssa sekä valtakunnallisesti SOSTE:n kanssa, joten keskinäistä viestintää toteutetaan myös näiden toimijoiden kanssa. Hanketyöntekijöiden vastuulla on hankkeen sisäinen ja ulkoinen viestintä. Hankkeen alkaessa työntekijät laativat viestintäsuunnitelman, joka pitää sisällään yksilöiden viestinnän eri keinot ja muodot sekä aikataulutuksen. Kaksikielisen (suomi ja ruotsi) hankkeen tiedottaminen tapahtuu myös kahdella kielellä. Hankkeesta tiedotetaan jäsenyhdistyksille, muille yhdistyksille ja julkisen sektorin yhteistyökumppaneille sekä kuntalaisille. VSY:n kotisivuille laaditaan oma hankesivusto, tiedotetaan facebookissa sekä painatetaan esite ja tehdään esittelyvideo. Tiedottamista tapahtuu myös alueen lehdistön sekä radiokanavien kautta. Hankkeen saadessa rahoituksen järjestämme myös tiedotustilaisuuden sekä hankkeen aloitusseminaarin, jossa mukana VSY:n lisäksi yhteistyökumppaneina olevat kunta- ja maakuntaedustajat. Riskit ja niiden hallinta Riskinä hankkeessa voi olla tehtävään pätevien työntekijöiden rekrytointi, tai työntekijöiden työpaikan vaihtaminen kesken hankeajan. Hanke on vaativa ja edellyttää sekä järjestöjen että julkisen sektorin yhteistyötä ja tätä kautta julkisen sektorin- sekä järjestökentän tuntemusta, edellytyksiä kaksikieliseen työskentelyyn ja samoin keskinäiseen tiimityöhön. Lisäksi työntekijöiltä edellytetään myös vahvaa viestintä- ja IT-osaamista. Haastatteluiden kautta pyritään huolellisesti selvittämään hakijoiden osaamisen taso ja palkkaamaan hankkeeseen työntekijät, joilla on edellytykset hankkeen

10 Avustushakemus 10 (15) läpiviemiseen. Hankkeen hallinnoijan sekä ohjausryhmän rooli on myös tukea työntekijöitä tehtävässään sekä antaa työhön riittävä perehdytys. Riskinä voi olla myös kuntien haluttomuus yhteistyöhön järjestöjen kanssa. Tätä riskiä pienentämään auttaa ammattitaitoinen ja osaava hankehenkilökunta, jolla on tietoa ja perehtyneisyyttä järjestötoimintaan. Kunnille myös tuodaan esille toimivia julkinen-järjestöyhteistyöesimerkkejä käytännöstä ja mitä etuja sillä on saavutettu. Arvio kilpailuvaikutuksista Kilpailuvaikutuksia ei ole. Järjestöjen toiminta on kansalaistoimintaa ja se perustuu vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan. Tätä toimintaa ei ole tarvetta tarjota yritysten kautta ostettavaksi, koska järjestöt tarjoavat sitä maksutta kuntalaisille. Arvio toiminnan suhteesta julkisen sektorin tehtäviin Hanke ei kilpaile julkisen sektorin toiminnan kanssa, koska järjestöt toimivat kansalaistoiminnan kentällä, johon kuuluu vapaaehtoistoiminta, vertaistuki ja kokekemustoiminta. Nämä eivät kuulu julkisen sektorin toimintaan. Hankkeessa tehdään yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden kanssa tarkoituksena tarkastella, arvoida, kehittää ja tukea järjestöjen omaa toimintaa ja roolia terveyden ja hyvinvoinnin kentällä. Hanke antaa järjestöille resurssit yhteistyöhön rahoituksen/työntekijöiden muodossa. Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppanit Yksittäinen kumppani: Pohjanmaan Liitto, Vaasan Kaupunki, Vaasan sairaanhoitopiiri Yhteistyömuoto: Ohjausryhmäjäsenyys Kuvaus tehtävästä: Lisäksi asiantuntijaosaamisen vaihto

11 Avustushakemus 11 (15) Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: Järjestöjen muutosagentti hanke STEA.pdf Yksittäinen kumppani: Vaasan kaupunki Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto Kuvaus tehtävästä: -järjestöyhteistyösopimus, päivitetään keväällä 2017 Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: järjestö allekirjoitettu.pdf Yksittäinen kumppani: Seinäjoen yhteisöjen yhdistys ry, Seinäjoen järjestökeskus Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto Kuvaus tehtävästä: Lisäksi tapahtumien järjestämisyhteistyö, viestinnällinen yhteistyö Yksittäinen kumppani: Kosti ry, Yhteisöklubi Silta Kokkola Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto Kuvaus tehtävästä: Lisäksi tapahtumien järjestämisyhteistyö, viestinnällinen yhteistyö Yksittäinen kumppani: VSY:n jäsenyhdistykset Yhteistyömuoto: Asiakkaiden ohjaus Kuvaus tehtävästä: Yhteistyö hankkeessa omien jäsenjärjestöjen kanssa

12 Avustushakemus 12 (15) Yksittäinen kumppani: SOSTE ry Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto Kuvaus tehtävästä: Yhteistyö, valtakunnannallisen koordinaatiohankkeen hakija, tukee alueellisia hankkeita Yksittäinen kumppani: Sonet Botnia Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto Kuvaus tehtävästä: VSY, Kosti ry ja Yhteisöjen yhdistys ry tekevät yhteistyötä SB:n kanssa, mm. ohjausryhmän jäseninä Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: Sonet Botnia lausunto.pdf Yksittäinen kumppani: MLL Pohjanmaan piiri Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto Kuvaus tehtävästä: Asiantuntemus erityisesti perheitä koskevissa asioissa Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: Lausunto MLL.pdf Yksittäinen kumppani: Föreningen Folkhälsan i Vasa rf Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto Kuvaus tehtävästä: Lisäksi asiakkaiden ohjaus, tapahtumien järjestämisyhteistyö, viestinnällinen yhteistyö

13 Avustushakemus 13 (15) Tavara- ja palveluhankinnat Erittely tavara- ja palveluhankinnoista Kuvaus palvelusta tai hankinnasta: Kirjanpito, palkanlaskenta, tilintarkastus vuoden jakso Palveluntuottaja jos tiedossa: Greenstep Oy, PWC Hinta-arvio: Kulutili: Taloushallintopalvelut Perustelu ostolle: Tarpeelliset. Kilpailutettava hankinta: Ei Kuvaus palvelusta tai hankinnasta: Esite, käyntikortit, esittelyvideo, kotisivut Palveluntuottaja jos tiedossa:? Hinta-arvio: Kulutili: Ulkopuoliset palvelut Perustelu ostolle: Tarpeelliset; käytännön toiminta ja näkyvyys. Kilpailutettava hankinta: Kyllä Ulkopuolelta ostettavat palvelut ja hankinnat yhteensä Miten kilpailutus hoidetaan? Tarjoukset kolmelta. Lähipiirihankintojen käyttö Avustuskohteeseen ei liity lähipiirihankintoja

14 Avustushakemus 14 (15) Ohjelmat Toiminnan liittyminen ohjelmaan tai teemaan Toiminta liittyy avustusohjelmaan tai teemaan Mihin? Järjestö 2.0: mukana muutoksessa avustusohjelma kohta a ja b Miten haettava toiminta liittyy ohjelmaan tai teemaan? Hankkeen ja sen toiminnan tavoitteena on vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkoston muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Sisällöstä vastaava yhteyshenkilö Nimi Tuula Jäntti Sähköpostiosoite Puhelin Taloudesta vastaava henkilö Nimi Markku Pulli Sähköpostiosoite

15 Avustushakemus 15 (15) Puhelin

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa JESSICA FAGERSTRÖM, HANKEKOORDINAATTORI JUSSI KOIRANEN, HANKETYÖNTEKIJÄ JARNO MÄKINEN, I T- ASI ANTU NTIJA Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa

Lisätiedot

Avustushakemus: Hankeavustus

Avustushakemus: Hankeavustus Avustushakemus 1 (9) Lähetetty 31.03.2017 15:46 Avustushakemus: Hankeavustus Nimenkirjoittaja Järjestön nimi MILJA ANNIKA KARJALAINEN SATAKUNNAN YHTEISÖT RY Järjestönumero 7409 Käyttötarkoitus Järjestötoiminnan

Lisätiedot

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa OmaHäme III Järjestöfoorumi tilaisuus, 30.5.2017 Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Esityksessä: 1. Dynaaminen ja uudistuva järjestökenttä 2. Järjestöt sote-

Lisätiedot

Avustushakemus: Hankeavustus

Avustushakemus: Hankeavustus Avustushakemus 1 (17) Lähetetty 31.03.2017 21:10 Avustushakemus: Hankeavustus Nimenkirjoittaja Järjestön nimi RIITTA-LEENA VATANEN YHTEISÖJEN YHDISTYS RY Järjestönumero 4919 Käyttötarkoitus Vahvistaa Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula Järjestöt 2.0 -hanke Järjestöt maakuntauudistuksessa 21.6.2017 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot

Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin

Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström 16.11.2017 Järjestöjen muutostyölle tukea Järjestöt Etelä-Savo

Lisätiedot

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Kansalaistoiminta ja kumppanuus maakuntauudistuksen tukena tilaisuus, 19.4.2017 Mikkeli Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Esityksessä: 1. Dynaaminen ja uudistuva

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma #lapepohjanmaa #lapeösterbotten Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Mitä halutaan?

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanke (2017-2020) Hankkeen taustaa Sote ja maakuntauudistus Toimintaympäristö ja rakenteet ovat murroksessa: sote-

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke 2017-2020 Itä-Suomen aluetyönverkosto 31.10.2017, Joensuu Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Avustushakemus: Projektiavustus

Avustushakemus: Projektiavustus Lähetetty 31.05.2015 22:23 Avustushakemus: Projektiavustus Lähettäjä Järjestön nimi JARI TAPANI KOKKO Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry Järjestönumero 7984 Käyttötarkoitus Nuoria palkataan ikääntyville

Lisätiedot

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Keskeiset LAPE-periaatteet Osallisuus Tärkeänä

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN 2017-2020 Hyvinkää 17.5.2016 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

Valtionavustukset järjestöille - huhuja vai faktaa?

Valtionavustukset järjestöille - huhuja vai faktaa? Valtionavustukset järjestöille - huhuja vai faktaa? Tuomas Koskela johtaja, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) etunimi.sukunimi@stm.fi @tuomas_koskela Sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Sote-järjestöjen vaikuttamisen tavoitteet maakunnallisissa strategioissa ja palvelulupauksissa

Sote-järjestöjen vaikuttamisen tavoitteet maakunnallisissa strategioissa ja palvelulupauksissa Joryyn 16.6.2017 Sote-järjestöjen vaikuttamisen tavoitteet maakunnallisissa strategioissa ja palvelulupauksissa Tausta: Maakuntalain 35 säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma

K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat 3.4.2017 Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Sote-järjestöt ovat jykevä laiva IHMISET 1 300 000 jäsentä 500 000 vapaaehtoista

Lisätiedot

AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS

AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS MUISTIO Liite 1 HSO/SUKE/Raija Volk 27.6.2017 AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS 1 Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta, avustussäännökset ja valtion talousarvio Arpajaislain 17 b :n 1 momentin pääsäännön mukaan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Hyvinkää 07.02.2017 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

Järjestö 2.0 eväät vastata sote -haasteeseen. Epilepsialiiton vaikuttajafoorumi Jyväskylä Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi

Järjestö 2.0 eväät vastata sote -haasteeseen. Epilepsialiiton vaikuttajafoorumi Jyväskylä Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi Järjestö 2.0 eväät vastata sote -haasteeseen Epilepsialiiton vaikuttajafoorumi 7.10.2017 Jyväskylä Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi SOSTEn jäsenjärjestöjen jäsenyhdistysten määrä maakunnittain Tavoittaa

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Järjestö 2.0. Pohjanmaa. Jessica Fagerström, hankekoordinaattori Jussi Koiranen, hanketyöntekijä Jarno Mäkinen, IT-asiantuntija

Järjestö 2.0. Pohjanmaa. Jessica Fagerström, hankekoordinaattori Jussi Koiranen, hanketyöntekijä Jarno Mäkinen, IT-asiantuntija Järjestö 2.0 Pohjanmaa Jessica Fagerström, hankekoordinaattori Jussi Koiranen, hanketyöntekijä Jarno Mäkinen, IT-asiantuntija Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa Sosiaali- ja terveysministeriö on

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Järjestöjen välinen yhteistyö

Järjestöjen välinen yhteistyö Järjestöjen välinen yhteistyö - yksin vai yhdessä? 14.9.2016 Sirpa Nevasaari Tositoimissa - Vapaaehtoistoiminnan näkyvyys 1 Mitä yhteistyö tarkoittaa? Wikipedia: jonkun toisen kanssa tehtävää työtä. Yhdyssana

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Mikä on pikkuklusteri? Kuvaus Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen ehkäisevän toiminnan rahoitusta saavien järjestöjen pikkuklusterin toiminnasta

Mikä on pikkuklusteri? Kuvaus Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen ehkäisevän toiminnan rahoitusta saavien järjestöjen pikkuklusterin toiminnasta Mikä on pikkuklusteri? Kuvaus Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen ehkäisevän toiminnan rahoitusta saavien järjestöjen pikkuklusterin toiminnasta Pikkuklusterin toiminnan tarkoituksena on: OUKA:n varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakuntien sekä kuntien yhteistyön tukena

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakuntien sekä kuntien yhteistyön tukena Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakuntien sekä kuntien yhteistyön tukena Helena Liimatainen ja Anni Rekilä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Järjestöt ja Satasote

Järjestöt ja Satasote Järjestöt ja Satasote Milja Karjalainen Satakunnan yhteisökeskus Mitä järjestötoiminta on? Kolmas sektori erotuksena julkiseen, yritystoimintaan ja perheisiin Järjestö, yhdistys, liitto, ry, vapaaehtoistyö?

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Järjestöyhteistyö ja sen mahdollisuudet tulevassa sotessa

Järjestöyhteistyö ja sen mahdollisuudet tulevassa sotessa Järjestöyhteistyö ja sen mahdollisuudet tulevassa sotessa Länsi-Pohjan soten seutufoorumi 28.2.2017, Kemi Tuula Huttunen Koivumaa Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry Järjestöjen toiminnan luonne Järjestöjen

Lisätiedot

Avustushakemus: Hankeavustus

Avustushakemus: Hankeavustus Avustushakemus 1 (18) Lähetetty 21:42 Avustushakemus: Hankeavustus Nimenkirjoittaja Järjestön nimi HEIKKI HELSINGIN JA UUDENMAAN NÄKÖVAMMAISET RY Järjestönumero 58 Käyttötarkoitus Uudellamaalla toimivien

Lisätiedot

Maakunnallinen järjestöfoorumi

Maakunnallinen järjestöfoorumi Maakunnallinen järjestöfoorumi 24.11.2012 Järjestötoiminnan rakenteiden kehittäminen Eine Heikkinen, pj. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 26.11.2012 Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin Paikka auki -verkosto Paikka auki -avustusohjelma (2014-2017) edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Järvenpää 31.03.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen välistä

Lisätiedot

Avustushakemus: Hankeavustus

Avustushakemus: Hankeavustus Avustushakemus 1 (18) Lähetetty 10:51 Avustushakemus: Hankeavustus Nimenkirjoittaja Järjestön nimi ANU KYMEN-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVA RY Järjestönumero 6552 Käyttötarkoitus Hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

Maakunnan strategiat järjestöjen vaikuttaminen maakunnissa

Maakunnan strategiat järjestöjen vaikuttaminen maakunnissa Maakunnan strategiat järjestöjen vaikuttaminen maakunnissa Järjestöt mukana muutoksessa maakuntahankkeiden verkostotapaaminen 11.1.2018 Erityisasiantuntija Minttu Ojanen Maakunnan järjestämisvastuu (HE

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa

Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa Tuula Peltoniemi 6.6.2017 Seinäjoki Sisältö Peruskysymysten äärelle Mitkä toimintaympäristömuutokset vaikuttavat vapaaehtoistoimintaan? Mihin kiinnittää huomiota?

Lisätiedot

Palvelutori Päijät-Hämeessä

Palvelutori Päijät-Hämeessä Palvelutori Päijät-Hämeessä Arja-Tuulikki Wilén, HT, Projektipäällikkö Päijät-Hämeen liitto arja-tuulikki.wilen@paijat-hame.fi Terveydenhuollon atk-päivät 25.5.2016 Kansalaisen aktiivinen rooli sote-palvelukentässä

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Miksi? KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen

Miksi? KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Keko-hankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen 2017 2019 Järjestöjen yhteinen tapaaminen 23.11.2017

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati

Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati Kuntamarkkinat 14.9.2011 Tutkijatohtori Harri Raisio ja projektitutkija

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Avustushakemus: Hankeavustus

Avustushakemus: Hankeavustus Avustushakemus 1 (19) Lähetetty 11:51 Avustushakemus: Hankeavustus Nimenkirjoittaja Järjestön nimi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KAINUUN PIIRI RY Järjestönumero 3897 Käyttötarkoitus JärjestöKainuu 2.0

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Yhdessä enemmän käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Elina

Lisätiedot

Järjestötreenit Kunta-järjestöyhteistyö Oulussa Erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen, SOSTE

Järjestötreenit Kunta-järjestöyhteistyö Oulussa Erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen, SOSTE Järjestötreenit 25.5.2016 Kunta-järjestöyhteistyö Oulussa Erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen, SOSTE ESKO ESKO ehkäisevän työn kärkihanke oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja Oulun kaupungin RAY-rahoitteinen

Lisätiedot

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

Kumppanuudella kohti hyvinvointia Kumppanuudella kohti hyvinvointia JAKE Järjestö ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Hankkeen toteutusaika: 2013-2018 (ad.28.2.2018) Kohdealue: Pohjois-Karjala ja Itä-Suomi Rahoitus: STEA TOIMINNAN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä!

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä! Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Pohjois-Savon järjestöyhteistyön hanke Toiminta-aika: 2017-2019 Hallinnoija: Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö, Veikkauksen

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. Seinäjoella Koulutuksen koonti ja materiaalit Hanna Lahti & Julia Sillanpää

INNOAGENTTI koulutus. Seinäjoella Koulutuksen koonti ja materiaalit Hanna Lahti & Julia Sillanpää INNOAGENTTI koulutus Seinäjoella 27.3.2017 Koulutuksen koonti ja materiaalit Hanna Lahti & Julia Sillanpää Tervetuloa Kahvit ja kastettavaa tarjolla Klo14-14.45 / Hanna Päivän avaus ja lyhyt esittäytymiskierros

Lisätiedot

Kysely järjestöille ja yhdistyksille

Kysely järjestöille ja yhdistyksille Kysely järjestöille ja yhdistyksille Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjanmaalaisten

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet

Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Pääteemana toimintalinja 5 eli sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Euroopan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueverkosto , Kouvola

Kaakkois-Suomen alueverkosto , Kouvola Kaakkois-Suomen alueverkosto 21.11.2017, Kouvola Ohjelma klo 12.00 klo 12.15 Klo 12.45 klo 13.15 klo 14.00 Tervetuloa ja esittelykierros Järjestö 2.0 - Järjestöt mukana muutoksessa - Tarja Bergström, johtava

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Pohdintaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista tulevissa maakunnissa. Sakari Möttönen

Pohdintaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista tulevissa maakunnissa. Sakari Möttönen Pohdintaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista tulevissa maakunnissa Sakari Möttönen 13.10.2016 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kaksi päätehtävää Auttamis- ja edunvalvontatehtävä (jäsenhyötytehtävä)

Lisätiedot

Päijät-Hämeen alueverkosto

Päijät-Hämeen alueverkosto Päijät-Hämeen alueverkosto 26.9.2017 Ohjelma klo 12.40 klo 12.50 klo 13.10 klo 13.30 klo 14.00 Tervetuloa ja esittelykierros Valtakunnallinen Järjestö 2.0 koordinaatiohanke - Tarja Bergström, johtava erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla.

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. 1. Yhdistyksen/järjestön taustatiedot Mikä on yhdistyksenne

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Hanke-esittely OK-opintokeskus 2015 #järjestöosaaja Tietoa hankkeesta Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hanke rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston

Lisätiedot

SOTE palvelurakenneuudistus ajankohtaista. Arto Rautajoki, SONet BOTNIA Vaasa 11.6.2013. Ketterä moniosaaja 1

SOTE palvelurakenneuudistus ajankohtaista. Arto Rautajoki, SONet BOTNIA Vaasa 11.6.2013. Ketterä moniosaaja 1 SOTE palvelurakenneuudistus ajankohtaista kehitysjohtaja, Arto Rautajoki, SONet BOTNIA Vaasa 11.6.2013 Ketterä moniosaaja 1 SONet BOTNIAn VISIO 2015 SONet BOTNIA on Pohjanmaan maakuntien alueen sosiaalisen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä

Hankesuunnitelma TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä Hankesuunnitelma 11.9.2017 TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä Toteutusaika: 1.6.2018-31.12.2020 Toiminta-alue: Pohjois-Karjala Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja: Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot