Viestintäviraston päätös markkina-analyysi- ja HMV-päätösluonnosten perusteena olevien tietojen luovuttamista koskevassa asiassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston päätös markkina-analyysi- ja HMV-päätösluonnosten perusteena olevien tietojen luovuttamista koskevassa asiassa"

Transkriptio

1 Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No /9411/ /9411/2011 Elisa Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Viestintäviraston päätös markkina-analyysi- ja HMV-päätösluonnosten perusteena olevien tietojen luovuttamista koskevassa asiassa 1. TIETOPYYNNÖN TEKIJÄ Elisa Oyj (jälj. Elisa) 2. TIETOPYYNNÖN SISÄLTÖ Asianajotoimisto Borenius Oy on Elisan asiamiehenä on esittänyt Viestintävirastolle seuraavan tietopyynnön "Viestintävirasto on päivätyllä tietopyynnöllä (dnrot 349/9411/2011 ja 350/9411/2011) kerännyt markkinatietoja kiinteään verkkoon pääsyn (M4) sekä tukkutason laajakaistapalveluiden (M5) markkinoista. Näiden markkinatietojen perusteella virasto on analysoinut markkinat ja antanut tiedoksi päätösluonnokset, joissa Elisa Oyj:lle ollaan asettamassa HMV-velvoitteita molemmilla markkinoilla. Pyydämme, että Viestintävirasto toimittaa Elisalle kaikki ne asiakirjat, erityisesti Elisan HMV-alueita koskevat markkinatiedot, jotka ovat annettujen päätösluonnosten perusteena. Markkina-alueet, joita koskevia tietoja pyydetään ovat: 37 (Kontiolahti, teleyrityksen oman verkon alue), 39 (Joensuu), 48 (Orivesi,Tampere, Ylöjärvi), 51 (Juupajoki), 53 (Jyväskylä), 54 (Muurame), 69 (Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti), 80 (Hausjärvi, Riihimäki),

2 2 (24) 93 (Lieto, Paimio, Sauvo), 101 (Nummi-Pusula, teleyrityksen oman verkon alue), 102 (Karkkila, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Siuntio, Vihti), 103 (Inkoo), 104 (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa), 105 (Järvenpää, Kerava, Tuusula) ja 106 (Sipoo) 3. TIETOPYYNNÖN KOHTEENA OLEVAT ASIAKIRJAT Viestintäviraston kiinteään verkkoon pääsyn (M4) ja tukkutason laajakaistapalvelujen (M5) markkinoilla antamien markkina-analyysi- ja HMVpäätösluonnosten perusteena ovat olleet seuraavat kyselyt ja niihin saadut vastaukset: 1. Kvantitatiivinen kysely liittyen kiinteän verkkoon pääsyn tukkumarkkina-analyysin sekä tukkutason laajakaistapalvelun markkina-analyysiin ( ). Kahdelle tietopyynnön kohteena olevalla yritykselle on lähetetty myös lisätietokysely kvantitatiivisten tietojen osalta ( ). 2. Kvalitatiivinen kysely liittyen kiinteän verkkoon pääsyn tukkumarkkina-analyysin sekä tukkutason laajakaistapalvelun markkina-analyysiin ( ) 3. Kustannustietokysely ( ) Lisäksi markkina-analyysi- ja HMV-päätösluonnosten perusteena on käytetty Viestintäviraston teleyritysten internet-sivuilta keräämiä tietoja yritysten tukku- ja vähittäishinnoista. 4. TIETOPYYNNÖN KOHTEENA OLEVAT YRITYKSET 1. Kiinteän verkkoon pääsyn tukkumarkkina-analyysin sekä tukkutason laajakaistapalvelun markkina-analyysiin kvantitatiivisen taustakyselyn osalta tietopyyntö kohdistuu niihin yrityksiin, jotka ovat Viestintäviraston tietopyyntöihin antamissaan vastauksissa ilmoittaneet toimivansa yhdellä tai useammalla Elisan tietopyynnössään yksilöimällä alueella. Tällaisia yrityksiä ovat: Academica Oy, AinaCom Oy, Anvia Oyj, Blue Lake Communications Oy, Oy Cubio Communications Ltd, DNA Oy, Fujitsu Services Oy, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, Maxisat Oy, Mäntsälän Sähkö Oy, Nordic LAN & WAN Communications Oy, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Suomi Communications Oy, SSP Yhtiöt Oy, Tampereen Puhelin Oy, TDC Oy, Telekarelia Oy, TeliaSonera Finland Oyj, TNNet Oy ja Verkko-osuuskunta Kajo. 2. Kiinteän verkkoon pääsyn tukkumarkkina-analyysin sekä tukkutason laajakaistapalvelun markkina-analyysiin kvalitatiivisen taustakyselyn osalta tietopyyntö kohdistuu kaikkiin niihin yrityksiin, jotka ovat vastanneet taustakyselyn kysymyksiin.

3 3 (24) Tällaisia teleyrityksiä ovat: Academica Oy, AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta, Anvia Oyj, Blue Lake Communications Oy, Oy Cubio Communications Ltd, DNA Oy, Dicame Oy, Etelä- Satakunnan Puhelin Oy, Eurajoen Puhelin Osk, Fujitsu Services Oy, Härkätien Puhelin Oy, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, Jakobstadsnejdens Telefon Ab, Kaisanet Oy, Karis Telefon Ab, Keikyän Puhelin Osk, Kimito Telefonaktiebolag, KYMP Oy, Laitilan Puhelin Osk, LPOnet Oy Ab, Mariehamns Telefon Ab, Mikkelin Puhelin Oyj, NetPlaza Oy, Ab Närpes Dynamo Oy, Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, PPO-Yhtiöt Oy, Suomi Communications Oy, SSP Yhtiöt Oy, TDC Oy, Telekarelia Oy, TeliaSonera Finland Oyj, TNNet Oy, Verkko-osuuskunta Kajo, Ålands Mobiltelefon Ab ja Ålands Telefonandelslag. 3. Kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoita (M4) koskevan kustannustietokyselyn osalta tietopyyntö kohdistuu kaikkiin kyselyyn vastanneisiin teleyrityksiin. Tällaisia yrityksiä ovat: AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta, Anvia Oyj, Blue Lake Communications Oy, DNA Oy, Etelä- Satakunnan Puhelin Oy, Eurajoen Puhelin Osk, Härkätien Puhelin Oy, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Jakobstadsnejdens Telefon Ab, Kaisanet Oy, Karis Telefon Ab, Keikyän Puhelin Osk, Kimito Telefonaktiebolag, KYMP Oy, Laitilan Puhelin Osk, LPOnet Oy Ab, Mariehamns Telefon Ab, Mikkelin Puhelin Oyj, Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, PPO- Yhtiöt Oy, SSP yhtiöt Oy, Telekarelia Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Vakka-Suomen Puhelin Oy ja Ålands Telefonandelslag. Myös Elisa itse on vastannut kaikkiin yllä mainittuihin kyselyihin ja sen omat vastaukset ovat olleet markkina-analyysiluonnosten ja HMVpäätösluonnosten perusteena. Näin ollen tietopyynnön voidaan todeta kohdistuvan myös Elisan itsensä antamiin tietoihin. 5. ASIAN KÄSITTELY Viestintävirasto on laatinut asiassa arviomuistion, joka on annettu tiedoksi tietopyynnön kohteena oleville yrityksille tai ja varattu niille mahdollisuus lausua asiasta. Vakka-Suomen Puhelin Oy:tä 1 lukuun ottamatta kaikki tietopyynnön kohteena oleva yritykset ovat antaneet lausuntonsa asiassa päätöksen antamiseen mennessä. Viestintävirasto on huomioinut saadut lausunnot yritysten salassapitotahtoa ja vastausten asianosaisjulkisuutta arvioidessaan. 6. ASIAAN LIITTYVÄT KESKEISET SÄÄNNÖKSET Tiedon antamisesta viranomaisen asiakirjasta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 4 luvussa. Lain 14 :n 4 momentin mukaan pykälässä tarkoitettu asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos 1 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n osalta tietopyyntö kohdistuu vain kustannustietokyselyyn.

4 4 (24) pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Julkisuuslain 9 :n nojalla jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Julkisuuslain 10 :n nojalla salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos julkisuuslaissa niin erikseen säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Julkisuuslain 11 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Julkisuuslain 11 2 momentin 1 kohdan mukaan asianosaisella ei ole 1 momentissa tarkoitettua oikeutta, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua tai erittäin tärkeätä yksityistä etua. Julkisuuslain 2 :ää koskevien hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen 2 mukaan yleiset ja yksityiset edut ilmenevät erityisesti lakiehdotuksen 24 :ssä olevista ja muissa laeissa säädetyistä salassapitosäännöksistä. Lainkohdan perusteluihin sisällytetyssä esimerkkiluettelossa suojattavana julkisena etuna on mainittu viranomaisen tarkastus- ja valvontatoimen tehokkuus, josta säädetään tarkemmin julkisuuslain 24 1 momentin 15-kohdassa. Säännöksen mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle. Esimerkkinä suojattavasta yksityisestä edusta on julkisuuslain perusteluiden mukaan mainittu yksityinen taloudellinen etu. Julkisuuslain 24 1 momentin 20-kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Julkisuuslaissa ei ole tarkemmin käsitelty liikesalaisuuden käsitettä. Julkisuuslakia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan liikesalaisuudella tarkoitetaan yleensä taloudellisluonteisia, lähinnä kaupankäynnin alaan kuuluvia yrityksen salaisuuksia. Toisin kuin esimerkiksi rikoslaissa, jossa yrityssalaisuuden tunnusmerkkejä ovat myös tiedon haltijan salassapitotahto ja salassapitointressi, ei julkisuuslaissa toiminnan harjoittajan salassapitotahto ole yksistään ratkaiseva, vaan viranomaisen on arvioitava asiaan liittyvät salassapitointressit kokonaisuutena. Viranomaisen on kuitenkin asianmukaista kuulla yrittäjää 2 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi, HE 30/1998.

5 5 (24) sekä ottaa huomioon yrittäjän salassapitotahto sekä yrittäjän tiedon antamisen vaikutuksista esittämät selvitykset. Tiedon luonteen arviointia kuvataan muun muassa julkisuuslain 11 :ää koskevissa hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa seuraavasti: Sen selvittäminen, onko tiedon antaminen asiakirjasta vastoin erityisen tärkeää yleistä tai yksityistä etua, edellyttää aina tapauskohtaista arviointia. Viranomaisen tapauskohtaisessa kokonaisharkinnassa on pyrittävä sovittamaan yhteen yksilön oikeusturvan kannalta keskeinen vaatimus oikeudesta saada tietää itseään koskevan ratkaisun perusteet ja toista koskevat tärkeät edut samoin kuin keskeisten yhteiskunnallisten tavoitteiden ja sääntelyiden tarkoituksen toteutuminen. Julkisuuslain 17 :ssä säädetään tiedonsaantioikeuksien huomioon ottamisesta päätöksenteossa. Säännökset 1 momentin mukaan viranomainen on tämän lain mukaisia päätöksiä tehdessään ja muutoinkin tehtäviään hoitaessaan velvollinen huolehtimaan siitä, että tietojen saamista viranomaisen toiminnasta ei lain 1 ja 3 huomioon ottaen rajoiteta ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista ja että tiedon pyytäjiä kohdellaan tasapuolisesti. lain 17 2 momentin mukaan asiakirjasalaisuutta koskevia säännöksiä sovellettaessa on lisäksi otettava huomioon, onko asiakirjan salassapitovelvollisuus riippumaton asiakirjan antamisesta johtuvista tapauskohtaisista vaikutuksista (vahinkoedellytyslausekkeeton salassapitosäännös) vai määräytyykö julkisuus asiakirjan antamisesta johtuvien haitallisten vaikutusten perusteella (julkisuusolettamaan perustuva salassapitosäännös) vai edellyttääkö julkisuus sitä, ettei tiedon antamisesta ilmeisesti aiheudu haitallisia vaikutuksia (salassapito-olettamaan perustuva salassapitosäännös). Edelleen säännöksen 3 momentin mukaan harkittaessa yleisöltä salassa pidettävän tiedon antamista ennalta määritellylle tiedonsaajalle julkisuus- tai salassapito-olettaman sisältävän säännöksen osoittamissa rajoissa on pidettävä huolta siitä, että tiedonsaajalla on tämän lain mukainen vaitiolovelvollisuus ja että tietoja annetaan muille kuin viranomaisille ja niissä toimiville vain, jos tiedon antamiselle on painava yleinen syy. Julkisuuslain 23 :ssä säädetään vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta. Pykälän 1 momentin mukaan viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii viranomaisessa taikka viranomaisen toimeksiannosta tai toimeksiantotehtävää hoitavan palveluksessa taikka joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai lain perusteella annetun luvan nojalla, jollei laista tai sen perusteella annetusta luvasta muuta johdu. Vaitiolovelvollisuus on myös sillä, jolle viranomainen on ilmoittanut julkisuus- tai salassapito-olettaman sisältävän salassapitosäännöksen osoittamissa rajoissa tietoja, jotka ovat yleisöltä salassa pidettäviä. Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa il-

6 6 (24) maista sivullisille asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. 7. VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS 7.1. Markkina-analyysiluonnosten ja HMV-päätösluonnosten taustakyselyiden ja niihin saatujen vastausten yleinen arviointi Viestintäviraston yrityksille lähettämät markkina-analyysiluonnosten ja HMV-päätösluonnosten perusteena olevat tietopyynnöt ja kyselykaavakkeet ovat Viestintäviraston käsityksen mukaan julkisia asiakirjoja ja voidaan julkisuuslain 9 :n nojalla luovuttaa Elisalle. Sen sijaan markkina-analyysiluonnosten ja HMV-päätösluonnosten taustakyselyihin saadut vastaukset sisältävät tietoja muun ohella vastaajayrityksen investointimääristä ja -ennusteista, tietoja yritysten itsensä tarjoamista ja muilta ostamista palveluista ja niiden tuottamisen kustannuksista. Lisäksi vastaukset sisältävät vastaajayritysten omia arvioita niiden lähitulevaisuuden suunnitelmista tilaajayhteysmarkkinoilla ja tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla sekä näkemyksiä markkinoiden ongelmista, nykytilanteesta ja kilpailun kehittymisestä. Näitä tietoja Viestintävirasto pitää lähtökohtaisesti julkisuuslain 24 1 momentin 2 kohdan nojalla salassa pidettävinä tietoina. Kyselyyn vastanneiden yritysten vastauksia arvioitaessa on otettava huomioon se, että kyseiset yhtiöt ovat joko Elisan kanssa palvelujen tarjonnassa kilpailevia yrityksiä tai Elisalta palvelua ostavia yrityksiä. Suurin osa tiedoista on sellaisia, joita yritykset eivät muutoin esitä julkisesti. Yritysten liikesalaisuustietojen luovuttaminen Elisalle voisi vaikuttaa yritysten kilpailuasemaan ja neuvotteluvoimaan suhteessa Elisaan ja olisi siten vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. Arvioitaessa tietojen luovuttamista asian asianosaiselle huomioon on otettava myös suojattavana yleisenä etuna Viestintäviraston valvontatoiminnan tehokkuus. Yritysten vastaukset sisältävät näkemyksiä Viestintäviraston roolista markkinoiden sääntelijänä ja toiveita siitä, mihin suuntaan regulaatiota pitäisi kehittää. Yritysten toiveissa sääntelyn kohdentamisesta käy ilmi myös se, miten yritys näkee oman asemansa markkinoilla nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa. Viestintävirasto katsoo, että yritysten liikesalaisuustietojen tai muiden yrityksen toimintaan tai sen asemaan markkinoilla vaikuttavien tietojen luovuttaminen voisi vaikeuttaa Viestintäviraston mahdollisuuksia jatkossa saada arkaluonteista tietoa markkina-analyysiensä tueksi, kun yritykset joutuvat vastauksia antaessaan ottamaan huomioon myös tietojen mahdollisen päätymisen muullekin kuin Viestintävirastolle. Tällaisen kehityksen voidaan katsoa olevan vastoin erittäin tärkeää yleistä etua. Viestintävirasto on vastausten julkisuutta tai mahdollista asianosaisjulkisuutta arvioidessaan ottanut huomioon myös asianosaisten yritysten salassapitotahdon. Mikäli yritys on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiselle, ei erittäin tärkeän yksityisen edun voida lähtökohtaisesti katsoa vaarantuvan tietojen luovuttamisessa. Tietojen luovuttamisen ei tällaisessa tilanteessa myöskään voida katsoa olevan vastoin erittäin tärkeää yleistä etua.

7 7 (24) Viestintävirasto on alla esitetyn mukaisesti ratkaissut kysely- tai osittain kysymys/vastauskohtaisesti sen, ovatko yritysten antamat vastaukset tai osa niistä julkisia. Mikäli vastaus on julkisuuslain nojalla salassa pidettävä, Viestintävirasto on arvioinut, voidaanko annettu vastaus tai osa siitä antaa Elisalle sen asianosaisaseman perusteella vai olisiko vastauksen antaminen Elisalle vastoin erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua julkisuuslain 11 2 momentin 1 kohdan mukaisesti. 3 Se, mitä edellä on todettu suojattavasta yksityisestä ja yleisestä edusta, soveltuu myös alla esitettyihin vastauskohtaisiin arviointeihin. 7.2 Elisa Oyj:n omat vastaukset markkina-analyysin taustakyselyihin Viestintävirasto luovuttaa Elisalle julkisuuslain 11 :n mukaisesti sen asianosaisaseman perusteella kokonaisuudessaan sen omat vastaukset markkina-analyysin perustana olevaan kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen taustakyselyyn ja lisäkyselyyn sekä HMV-päätösluonnosten perustana olevaan kustannustietokyselyyn. 7.3 Muiden yritysten vastaukset markkina-analyysin kvantitatiivisen taustakyselyn ja mahdolliseen lisäkyselyyn Viestintävirasto on pyytänyt päivätyllä tietopyynnöllä vastauksia markkina-analyysin kvantitatiiviseen taustakyselyyn. Kvantitatiivisen taustakyselyn kyselyn osalta Viestintävirasto katsoo tietopyynnön kohdistuvan vain niihin yrityksiin, jotka ovat vastauksissaan ilmoittaneet toimivansa Elisan tietopyynnössä mainituilla alueilla. Elisan lisäksi kahdelta tietopyynnön kohteena olevalta yritykseltä (DNA Oy ja Telekarelia Oy) on pyydetty lisätietoja postinumeroalueittain jaoteltuna. Yrityksen perustiedot Kvantitatiivisessa taustakyselyssä ja siihen liittyvässä lisäkyselyssä on kysytty yrityksen perustietojen osalta yrityksen nimeä. Viestintävirasto katsoo, että kyselyyn vastanneiden yritysten nimet ovat julkista tietoa ja että kaikkien yritysten osalta Elisalle voidaan luovuttaa tieto yrityksen nimestä. Sen sijaan Viestintävirasto ei luovuta Elisalle tietoa yrityksen yhteyshenkilöstä ja tämän yhteystiedoista. Viestintäviraston käsityksen mukaan kyseiset tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 1 momentin 20 kohdan nojalla, eikä tieto voi eikä ole voinut vaikuttaa Elisan asian käsittelyyn julkisuuslain 11 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Vastaukset kysymyksiin Markkina-analyysin kvantitatiivisen taustakyselyn kysymyksissä 2-25 on tiedusteltu yritysten laitetilojen, tilaajayhteyksien, laajakaistatukkutuotteiden ja laajakaistaliittymien lukumääriä tekniikoittain ja kuntakohtaisesti. Lisäksi yrityksiltä on kysytty lukumäärätietoja siitä, kuinka paljon ja miltä teleyrityksiltä ne ovat ostaneet tilaajayhteyksiä ja tukkutason laajakaistapalveluita sekä ovatko ne itse vuokranneet tilaajayhteyksiä tai tukkutason laajakaistapalveluita muille. Lisäkyselyssä tietoja on pyydetty toimittamaan samat tiedot tiettyjen kuntien osalta postinumerokohtaisesti. 3 Salassa pidettävät tiedot on merkitty hakasulkeisiin ja poistettu, mikäli niitä ei luovuteta Elisalle asianosaisjulkisuuden tai yrityksen antaman suostumuksen perusteella. 4 Sarakkeessa 1 on lueteltu Suomen kunnat, joten varsinaiset kysymykset alkavat numerosta 2.

8 8 (24) Kysymysten 2-25 varsinaisten vastaussisältöjen osalta Viestintävirasto katsoo, että kaikki yritysten vastaukset sisältävät yksityiskohtaisia tietoja yritysten liiketoiminnan laajuudesta ja asiakasmääristä eri kunnissa sekä siitä, kenen kanssa ne ovat sopimussuhteessa palveluita ostaessaan. Viestintävirasto katsoo näiden tietojen olevan yritysten salassa pidettäviä liikesalaisuustietoja, joista tiedon antaminen olisi jäljempänä mainituin poikkeuksin vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. Viestintäviraston näkemyksen mukaan teleyritysten vastausten sisällön luovuttaminen Elisalle jäljempänä mainituin poikkeuksin vaarantaisi myös Viestintäviraston mahdollisuudet saada toimijoilta jatkossa yksityiskohtaista markkinatietoa markkina-analyysiensä tueksi, kun yhtiöt joutuisivat vastauksissaan huomioimaan materiaalin mahdollisen päätymisen myös muille kuin Viestintävirastolle. Tietojen luovuttaminen olisi näin ollen myös vastoin erittäin tärkeää yleistä etua Poikkeuksena edellä mainitusta Viestintävirasto katsoo Elisalla olevan asianosaisena oikeus saada julkisuuslain 11 1 momentin nojalla tieto siitä, minkä Elisan tietopyynnössä mainittujen kuntien osalta yritys on vastannut kyselyyn. Lisäkyselyn osalta tieto luovutetaan postinumeroaluetasolla. Tieto alueista, joissa yritykset toimivat vähittäistasolla, on yleensä saatavilla yritysten internet-sivulla tai muista julkisista lähteistä. Viestintävirasto katsoo, että myöskään tiedon antaminen siitä, toimiiko yritys Elisan tietopyynnössä mainituilla alueilla tukkutasolla, ei aiheuttaisi vahinkoa yrityksen liiketoiminnalle. Näiden tietojen luovuttamisen Elisalle ei siten voida katsoa olevan vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. Lisäksi Viestintävirasto katsoo, että Elisalla on asianosaisena oikeus saada julkisuuslain 11 1 momentin nojalla tieto vastaajan vuokraamien tilaajayhteys- ja laajakaistatukkutuotteiden määristä (kysymykset nro 8-12, 16, 16a-g) niiden vastaajien osalta, jotka ovat ilmoittaneet vastauksessaan (kysymykseen nro 13 ja 17) ostaneensa palveluita vain Elisalta. Edelleen Viestintävirasto katsoo, että Elisalla on oikeus julkisuuslain 11 1 momentin nojalla saada tieto yritysten vastauksista kysymyksiin 13 ja 17 siltä osin, kuin vastaaja on ilmoittanut vuokraavansa tilaajayhteysja/tai laajakaistatukkutuotteita Elisalta. Kaikki edellä mainitut tiedot Elisalla olisi sopimusosapuolena muutoinkin hallussaan, eikä niiden luovuttamisen Elisalle voida siten katsoa vaarantavan erittäin tärkeää yksityistä tai yleistä etua. Edellä mainitun perusteella Viestintävirasto luovuttaa Elisalle julkisuuslain 11 1 momentin nojalla seuraavat tiedot: - tiedon siitä, minkä Elisan tietopyynnössä mainitsemien kuntien ja postinumeroalueiden (DNA Oy ja Telekarelia Oy) osalta tietopyynnön kohteena oleva yritys on vastannut kyselyyn. - tietopyynnön kohteena olevan yrityksen vastaukset kysymyksiin 8-12, jos yritys on vastauksessaan kysymykseen nro 13 ilmoittanut vuokranneensa tilaajayhteystuotteita vain Elisalta. - tietopyynnön kohteena olevan yrityksen vastaukset kysymyksiin 16 sekä 16a-g, jos yritys on vastauksessaan kysymykseen nro 17 ilmoittanut vuokranneensa laajakaistatukkutuotteita vain Elisalta. Mikäli yritys on ilmoittanut ostavansa tuotteita myös joltain muulta yritykseltä, vastauksia ei luovuteta. - tietopyynnön kohteena olevien yritysten vastaukset kysymyksiin 13 ja 17 siltä osin, kuin vastaukset koskevat Elisaa.

9 9 (24) Muilta osin Viestintävirasto ei luovuta Elisalle tietoa tietopyynnön kohteena olevien yritysten vastausten sisällöstä. Lisäksi Viestintävirasto katsoo, että yritysten vastaukset muiden kuin Elisan tietopyynnössä mainittujen kuntien osalta eivät voi eivätkä ole voineet vaikuttaa Elisan asian käsittelyyn julkisuuslain 11 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, eikä tietoja siksi luovuteta Elisalle näiltä osin lainkaan. 7.4 Muiden yritysten vastaukset markkina-analyysin kvalitatiiviseen taustakyselyyn Viestintävirasto on pyytänyt päivätyllä tietopyynnöllä vastauksia markkina-analyysin kvalitatiiviseen taustakyselyyn. Koska kvalitatiivisen kyselyn kysymyksiä ei kohdennettu alueittain vaan niillä on kartoitettu markkinoiden tilannetta yleisemmällä tasolla, Viestintävirasto katsoo Elisan tietopyynnön kohdistuvan kaikkiin yrityksiin, jotka ovat vastanneet kvalitatiivisen kyselyn kysymyksiin. Viestintävirasto ei katso tietopyynnön kohdistuvan sellaisiin yrityksiin, jotka eivät ole vastanneet kysymyksiin vaan ovat ainoastaan ilmoittaneet, etteivät he harjoita kysytynlaista toimintaa. Kysymys nro 1 Ensimmäisessä kysymyksessä kysytään yrityksen nimeä sekä yhteyshenkilöä ja tämän yhteystietoja. Viestintävirasto katsoo, että kyselyyn vastanneiden yritysten nimet ovat julkisia tietoja ja että kaikkien yritysten osalta Elisalle voidaan luovuttaa tieto yrityksen nimestä. Sen sijaan Viestintävirasto ei luovuta Elisalle tietoa yrityksen yhteyshenkilöstä ja tämän yhteystiedoista. Viestintäviraston käsityksen mukaan kyseiset tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 1 momentin 20 kohdan nojalla, eikä tieto voi eikä ole voinut vaikuttaa Elisan asian käsittelyyn julkisuuslain 11 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Kysymykset nro 2-4 Toinen kysymys koskee investointien määrää eri tekniikalla toteutettuihin tilaajayhteysverkkoihin vuosina sekä ennustetta investoinneista vuodelle Kysymyksissä 3-4 kartoitetaan prosentuaalisia määriä investointien kohteista ja mahdollisista yhteisinvestoinneista. Viestintävirasto katsoo teleyritysten investointeja ja investointiennusteita koskevien tietojen olevan julkisuuslain 24 1 momentin 20 kohdan mukaisia liikesalaisuuksia, joista tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. Viestintäviraston näkemyksen mukaan muiden teleyritysten investointeja koskevien yksityiskohtaisten tietojen luovuttaminen Elisalle vaarantaisi myös Viestintäviraston mahdollisuudet saada jatkossa yksityiskohtaista taloudellisluonteista tietoa markkinatoimijoilta markkina-analyysiensä tueksi, kun yhtiöt joutuisivat vastauksissaan huomioimaan materiaalin mahdollisen päätymisen myös muille kuin Viestintävirastolle. Tietojen luovuttaminen olisi näin ollen myös vastoin erittäin tärkeää yleistä etua.

10 10 (24) Edellä mainituin perustein Viestintävirasto ei luovuta seuraavien yritysten vastauksia kysymyksiin 2-4 miltään osin: - Academica Oy, - AinaCom Oy, - Alajärven Puhelinosuuskunta (vastaus 2), - Anvia Oyj (vastaus 3), - Blue Lake Communications Oy, - DNA Oy, - Etelä-Satakunnan Puhelin oy - Eurajoen Puhelin Osk (vastaus 2), - Härkätien Puhelin Oy, - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, - Jakobstadsnejdens Telefon Ab (vastaukset 2-3), - Kaisanet Oy (vastaukset 2-3), - Karis Telefon Ab, - Keikyän Puhelin Osk, - KYMP Oy, - Laitilan Puhelin Osk, - LPOnet Oy Ab (vastaukset 2-3), - Mariehamns Telefon Ab (vastaus 2) - Mikkelin Puhelin Oyj - Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy - Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, - PPO Yhtiöt Oy, - SSP Yhtiöt Oy, - TDC Oy, - Telekarelia Oy, - TeliaSonera Finland Oyj (vastaukset 2-3), - Verkko-osuuskunta Kajo - Ålands Telefonandelslag Mikäli yritys on vastannut kysymyksiin vain yleisellä tasolla tai arvioinut itse joidenkin vastausten tai niiden osien olevan julkisia, Viestintävirasto on katsonut vastausten olevan julkisia ja ne voidaan luovuttaa Elisalle. Tiedot voidaan luovuttaa myös, jos yritys on antanut suostumuksensa salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen Elisalle, koska silloin ei erittäin tärkeän yksityisen tai yleisen edun voida katsoa vaarantuvan. Edellä esitetyillä perusteilla Viestintävirasto luovuttaa Elisalle seuraavien yritysten vastaukset kysymyksiin 2-4 kokonaan tai osittain: - Alajärven Puhelinosuuskunta (vastaukset 3-4), - Anvia Oyj (vastaus 4), - Dicame Oy - Eurajoen Puhelin Osk (vastaukset 3-4), - Fujitsu Services Oy, - Jakobstadsnejdens Telefon Ab (vastaus 4), - Kaisanet Oy (vastaus 4), - Kimito Telefon Ab, - LPOnet Oy Ab (vastaus 4), - Mariehamns Telefon Ab (vastaukset 3-4), - Netplaza Oy (vastaus 3), - Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy, - Suomi Communications Oy, - TeliaSonera Finland Oyj (vastaus 4 osittain), - TNNet Oy (vastaukset 3-4) ja

11 11 (24) - Ålands Mobiltelefon Ab (vastaukset 3-4) Seuraavat yritykset eivät ole vastanneet yhteen tai useampaan kysymyksistä 2-4: - Anvia Oyj (kysymys 2) - Oy Cubio Communications Ltd, - Kimito Telefon Ab (kysymys 4) - Netplaza Oy (kysymykset 2 ja 4) - TNNet Oy (kysymys 2) - Ålands Mobiltelefon Ab (kysymys 2) Kysymykset nro 5-8 Viides kysymys käsittelee yrityksen näkemyksiä yrityksen PSTN-verkon puhelinpalvelujen liiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kysymyksissä 6-7 tiedustellaan, onko yritys halukas vuokraamaan tilaajayhteyksiä nykyisellä hintatasolla tai nykyistä 10 prosenttia alhaisemmalla hintatasolla ja millä maantieteellisellä alueella. Kysymyksessä 8 pyydetään yrityksen näkemystä tilaajayhteyksien hintatason kehityksestä nyt ja lähitulevaisuudessa. Yritysten vastaukset sisältävät pääsääntöisesti arkaluonteisia tietoja yritysten strategisista valinnoista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Ottaen huomioon, että vastanneet yritykset ovat joko Elisan kilpailijoita tai siihen asiakkuussuhteessa, Viestintävirasto katsoo tietojen olevan julkisuuslain 24 1 momentin 20 kohdan mukaisia liikesalaisuuksia, joista tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. Viestintäviraston näkemyksen mukaan muiden teleyritysten liiketoimintaan liittyviä valintoja ja tulevaisuuden suunnitelmia koskevien tietojen luovuttaminen Elisalle saattaisi myös vaarantaa Viestintäviraston mahdollisuudet saada jatkossa yksityiskohtaista taloudellisluonteista tietoa markkinatoimijoilta markkina-analyysiensä tueksi, kun yhtiöt joutuisivat vastauksissaan huomioimaan materiaalin mahdollisen päätymisen myös muille kuin Viestintävirastolle. Tietojen luovuttaminen yritysten salassapitotahdon vastaisesti olisi näin ollen myös vastoin erittäin tärkeää yleistä etua. Edellä mainituin perustein Viestintävirasto ei luovuta seuraavien yritysten vastauksia kysymyksiin 5-8 miltään osin: - Academica Oy, - AinaCom Oy (vastaukset 5-6), - Blue Lake Communications Oy, - DNA Oy (vastaukset 5-7), - Etelä-Satakunnan Puhelin Oy (vastaus 5-7), - Fujitsu Services Oy (vastaukset 5-7), - Härkätien Puhelin Oy (vastaukset 5-7), - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, - Karis Telefon Ab (vastaukset 5-8), - Keikyän Puhelin Osk (vastaukset 5-7), - KYMP Oy, - Laitilan Puhelin Osk (vastaukset 5-8), - Mikkelin Puhelin Oyj (vastaukset 5-7), - Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy, - Pohjois-Hämeen Puhelin Oy,

12 12 (24) - PPO Yhtiöt Oy (vastaukset 5-6 ja 8), - SSP Yhtiöt Oy, - TDC Oy, - Telekarelia Oy, - Verkko-osuuskunta Kajo (vastaukset 5-7), - Ålands Telefonandelslag (vastaukset 5-6 ja 8) Mikäli yritys on vastannut kysymyksiin vain yleisellä tasolla tai arvioinut itse joidenkin vastausten tai niiden osien olevan julkisia, Viestintävirasto on katsonut vastausten olevan julkisia ja ne voidaan luovuttaa Elisalle. Tiedot voidaan luovuttaa myös, jos yritys on antanut suostumuksensa salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen Elisalle, koska silloin ei erittäin tärkeän yksityisen tai yleisen edun voida katsoa vaarantuvan. Edellä esitetyillä perusteilla Viestintävirasto luovuttaa Elisalle seuraavien yritysten vastaukset kysymyksiin 5-8 kokonaan tai osittain: - AinaCom Oy (vastaukset 7-8) - Alajärven Puhelinosuuskunta, - Anvia Oyj, - Oy Cubio Communications Ltd (kysymykset 7-8), - Dicame Oy - DNA Oy (vastaus 8), - Etelä-Satakunnan Puhelin Oy (vastaus 8), - Eurajoen Puhelin Osk, - Fujitsu Services Oy (vastaus 8), - Härkätien Puhelin Oy (vastaus 8), - Jakobstadsnejdens Telefon Ab (vastaukset 5-7), - Kaisanet Oy, - Keikyän Puhelin Osk (vastaus 8), - Kimito Telefon Ab, - LPOnet Oy Ab, - Mariehamns Telefon Ab (vastaukset 5-7), - Mikkelin Puhelin Oyj (vastaus 8) - Netplaza Oy, - Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy, - PPO Yhtiöt Oy (vastaus 7) - Suomi Communications Oy (vastaukset 5-6 ja 8, sekä vastaus 7 osittain), - TeliaSonera Finland Oyj (vastaus 5 ja 7, sekä vastaukset 6 ja 8 osittain), - TNNet Oy, - Verkko-osuuskunta Kajo (vastaus 8 osittain), - Ålands Mobiltelefon Ab ja - Ålands Telefonandelslag (vastaus 7) Seuraavat yritykset eivät ole vastanneet yhteen tai useampaan kysymyksistä 5-8: - Oy Cubio Communications Ltd (vastaukset 5-6), - Jakobstadsnejdens Telefon Ab (kysymys 8), - Mariehamns Telefon Ab (kysymys 8), Kysymykset nro 9-12 Kysymyksessä 9 kartoitetaan yrityksen näkemyksiä sellaisista mahdollisista kiinteään verkkoon pääsyn markkinoiden ongelmista, joihin pitäisi

13 13 (24) puuttua ennakkosääntelyn keinoin. Kysymyksessä 10 tiedustellaan yrityksen näkemystä siitä, miten nykyiset ennakkosääntelyn velvoitteet ovat toimineet. Kysymyksessä 11 tiedustellaan yrityksen näkemystä siitä, miten yrityksen mahdollisesti kuvailemat kilpailuongelmat tulisi ratkaista. Kysymyksessä 12 pyydetään yrityksen näkemystä kilpailutilanteen kehittymisestä kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla lähitulevaisuudessa (2-3 vuotta). Yritykset ovat vastauksissaan varsin avoimesti kuvanneet markkinoilla kohtaamiaan ongelmia, usein myös suhteessa muihin yrityksiin. Vastaukset sisältävät viittauksia tiettyjen huomattavan markkinavoiman yritysten, mukaan lukien Elisan, toimintaan. Yritykset ovat myös esittäneet näkemyksiään kilpailutilanteen kehittymisestä ja siihen liittyvistä strategisista valinnoistaan. Viestintävirasto katsoo näiden tietojen olevan lähtökohtaisesti salassa pidettäviä liikesalaisuustietoja Ottaen huomioon yritysten aseman Elisan kilpailijoina ja/tai sen asiakkaina tai potentiaalisina asiakkaina, tietojen luovuttaminen voisi jatkossa vaikuttaa niiden asemaan ja neuvotteluvoimaan suhteessa Elisaan ja siten aiheuttaa yritykselle taloudellista vahinkoa. Viestintävirasto katsoo, että tiedon antaminen olisi näin ollen vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. Yritysten vastaukset sisältävät myös näkemyksiä Viestintäviraston roolista markkinoiden sääntelijänä ja toiveita siitä, mihin suuntaan regulaatiota pitäisi kehittää. Yritysten toiveissa sääntelyn kohdentamisesta käy ilmi myös se, miten yritys näkee oman asemansa markkinoilla. Viestintävirasto katsoo, että yritysten antamien vastausten luovuttaminen voisi vaikeuttaa Viestintäviraston mahdollisuuksia jatkossa saada arkaluonteista tietoa markkina-analyysiensä tueksi, kun yritykset joutuvat vastauksia antaessaan ottamaan huomioon myös tietojen mahdollisen päätymisen muullekin kuin Viestintävirastolle. Tietojen luovuttaminen olisi näin ollen myös vastoin yleistä etua. Edellä mainituin perustein Viestintävirasto ei luovuta seuraavien yritysten vastauksia kysymyksiin 9-12 miltään osin: - Academica Oy, - AinaCom Oy (vastaukset 10-11), - Blue Lake Communications Oy (vastaukset 10-11), - DNA Oy (vastaus 12), - Härkätien Puhelin Oy (vastaus 10), - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö (vastaukset 9 ja 12), - Karis Telefon Ab (vastaukset 9-12), - Keikyän Puhelin Osk (vastaus 12), - KYMP Oy (vastaukset 9 ja 11-12), - Laitilan Puhelin Osk (vastaus 12), - Mikkelin Puhelin Oyj (vastaukset 9 ja 11-12), - Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy, - Pohjois-Hämeen Puhelin Oy (vastaukset 11-12), - PPO Yhtiöt Oy (vastaukset 10-12), - SSP Yhtiöt Oy (vastaukset 9 ja 11-12), - TDC Oy, - Telekarelia Oy, - Verkko-osuuskunta Kajo (vastaus 9) ja - Ålands Telefonandelslag (vastaukset 10-11)

14 14 (24) Mikäli yritys on vastannut kysymyksiin vain yleisellä tasolla tai arvioinut itse joidenkin vastausten tai niiden osien olevan julkisia, Viestintävirasto on katsonut vastausten olevan julkisia ja ne voidaan luovuttaa Elisalle. Tiedot voidaan luovuttaa myös, jos yritys on antanut suostumuksensa salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen Elisalle, koska silloin ei erittäin tärkeän yksityisen tai yleisen edun voida katsoa vaarantuvan. Edellä esitetyillä perusteilla Viestintävirasto luovuttaa Elisalle seuraavien yritysten vastaukset kysymyksiin 9-12 kokonaan tai osittain: - AinaCom Oy (vastaukset 9 ja 12), - Alajärven Puhelinosuuskunta, - Anvia Oyj (vastaukset 9-10 ja 12), - Blue Lake Communications Oy (vastaukset 9 ja 12), - Oy Cubio Communications Ltd, - Dicame Oy, - DNA Oy (vastaukset 9-11), - Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, - Eurajoen Puhelin Osk (vastaukset 9-10 ja 12), - Fujitsu Services Oy, - Härkätien Puhelin Oy (vastaukset 9 ja 11-12), - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö (vastaus 10), - Jakobstadsnejdens Telefon Ab (vastaukset 9-10), - Kaisanet Oy (vastaukset 9-10 ja 12), - Keikyän Puhelin Osk (vastaukset 9-10), - Kimito Telefon Ab (vastaukset 10 ja 12), - KYMP Oy (vastaus 10 osittain) - Laitilan Puhelin Osk (vastaukset 9-10), - LPOnet Oy Ab, - Mariehamns Telefon Ab (vastaukset 9-10), - Mikkelin Puhelin Oyj (vastaus 10), - Netplaza Oy (vastaus 10), - Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy, - Pohjois-Hämeen Puhelin Oy (vastaukset 9-10), - Suomi Communications Oy (vastaukset 9-11, vastaukseen 11 liittyvä liite osittain), - SSP Yhtiöt Oy (vastaus 10 osittain) - TeliaSonera Finland Oyj (vastaukset 10-12, sekä vastaus 9 osittain), - TNNet Oy, - Verkko-osuuskunta Kajo (vastaukset 10 ja 12), - Ålands Mobiltelefon Ab ja - Ålands Telefonandelslag (vastaukset 9 ja 12) Seuraavat yritykset eivät ole vastanneet yhteen tai useampaan kysymyksistä 9-12: - Anvia Oyj (kysymys 11), - Eurajoen Puhelin Osk (kysymys 11), - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö (kysymys 11), - Jakobstadsnejdens Telefon Ab (kysymys 11-12), - Kaisanet Oy (kysymys 11), - Keikyän Puhelin Osk (kysymys 11), - Kimito Telefon Ab (kysymykset 9 ja 11), - Laitilan Puhelin Osk (kysymys 11) - Mariehamns Telefon Ab (kysymykset 11-12), - PPO Yhtiöt Oy (kysymys 9) - Netplaza Oy (kysymykset 9 ja 11-12),

15 15 (24) - Suomi Communications Oy (kysymys 12), - Verkko-osuuskunta Kajo (kysymys 11) Kysymykset nro Kysymyksessä 14 kartoitetaan yrityksen käyttämiä eri teknologioita ja niiden vaikutuksia. Kysymyksessä 15 tiedustellaan yrityksen mahdollisesti tarjoamien mobiililaajakaistaliittymien todellisia yhteysnopeuksia. Kysymyksessä 16 pyydetään yhtiön näkemystä siitä, olisiko yrityksen mahdollista taloudellisesti kannattavaa tarjota mobiililaajakaistaliitymiä loppuasiakkaille vuokraamalla matkaviestinverkon tukkupalveluita matkaviestinverkkoyrityksiltä. Vaikka tarjolla oleviin teknologioihin liittyvät seikat ovat suurelta osin yleisesti tiedossa olevia asioita, yritysten antamat vastaukset sisältävät myös tietoja yritysten liiketoimintaan liittyvistä valinnoista ja tulevaisuuden suunnitelmista liittyen eri teknologioiden käyttöön ja niiden vaikutuksiin markkinoilla sekä yrityksen arvioita mobiililaajakaistapalveluiden tarjoannan taloudellisesta kannattavuudesta. Viestintävirasto katsoo, että tiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä yrityksen elinkeinotoimintaa koskevia tietoja. Siltä osin kuin yritys on ilmoittanut tarjoavansa mobiililaajakaistaliittymiä, tieto todellisesta keskimääräisestä yhteysnopeudesta voidaan katsoa yrityksen liikesalaisuudeksi. Ottaen huomioon, että yritykset ovat Elisan kilpailijoita tai tukkutason mobiililaajakaistaliittymien osalta sen nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita, tietojen luovuttaminen saattaisi aiheuttaa taloudellista vahinkoa vastanneelle yritykselle ja heikentää niiden neuvotteluasemaa suhteessa Elisaan. Näin ollen Viestintävirasto katsoo, että vastausten luovuttaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. Yritysten antamien vastausten luovuttaminen voisi myös vaikeuttaa Viestintäviraston mahdollisuuksia jatkossa saada arkaluonteista tietoa markkina-analyysiensä tueksi, kun yritykset joutuvat vastauksia antaessaan ottamaan huomioon myös tietojen mahdollisen päätymisen muullekin kuin Viestintävirastolle. Tietojen luovuttaminen olisi näin ollen myös vastoin yleistä etua. Edellä mainituin perustein Viestintävirasto ei luovuta seuraavien yritysten vastauksia kysymyksiin miltään osin: - Academica Oy, - AinaCom Oy (vastaukset 15-16), - Anvia Oyj (vastaus 16), - Blue Lake Communications Oy (vastaukset 14 ja 16), - Oy Cubio Communications Ltd (vastaukset 15-16), - Dicame Oy (vastaukset 15 ja 16), - DNA Oy (vastaukset 14-15), - Etelä-Satakunnan Puhelin Oy (vastaus 16), - Fujitsu Services Oy (vastaukset 14 ja 16), - Härkätien Puhelin Oy - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, - Karis Telefon Ab (vastaukset 14 ja 16), - Keikyän Puhelin Osk (vastaukset 14 ja 16), - KYMP Oy, - Laitilan Puhelin Osk, - Mikkelin Puhelin Oyj (vastaukset 14 ja 16),

16 16 (24) - Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy (vastaukset 14 ja 16), - Pohjois-Hämeen Puhelin Oy (vastaus 14 ja 16), - PPO Yhtiöt Oy, - SSP Yhtiöt Oy (vastaukset 14 ja 16), - TDC Oy, - Telekarelia Oy, - Verkko-osuuskunta Kajo (vastaus 14) ja - Ålands Telefonandelslag (vastaus 14) Mikäli yritys on vastannut kysymyksiin vain yleisellä tasolla tai arvioinut itse joidenkin vastausten tai niiden osien olevan julkisia, Viestintävirasto on katsonut vastausten olevan julkisia ja ne voidaan luovuttaa Elisalle. Tiedot voidaan luovuttaa myös, jos yritys on antanut suostumuksensa salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen Elisalle, koska silloin ei erittäin tärkeän yksityisen tai yleisen edun voida katsoa vaarantuvan. Edellä esitetyillä perusteilla Viestintävirasto luovuttaa Elisalle seuraavien yritysten vastaukset kysymyksiin kokonaan tai osittain: - AinaCom Oy (vastaus 14), - Alajärven Puhelinosuuskunta (vastaukset 14 ja 16), - Anvia Oyj (vastaukset 14-15), - Dicame Oy (vastaus 14), - DNA Oy (vastaus 16), - Etelä-Satakunnan Puhelin Oy (vastaukset 14-15), - Eurajoen Puhelin Osk, - Fujitsu Services Oy (vastaus 15), - Jakobstadsnejdens Telefon Ab, - Kaisanet Oy (vastaukset 14 ja 16), - Kimito Telefon Ab (vastaukset 14 ja 16), - LPOnet Oy Ab, - Mariehamns Telefon Ab (vastaus 16), - Netplaza Oy (vastaus 14), - Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy (vastaukset 14 ja 16), - Pohjois-Hämeen Puhelin Oy (vastaus 15), - Suomi Communications Oy (vastaus 15 sekä vastaukset 14 ja 16 osittain), - SSP Yhtiöt Oy (vastaus 15) - TeliaSonera Finland Oyj (vastaukset 14 ja 16 sekä vastaus 15 osittain), - TNNet Oy (vastaukset 14 ja 16), - Ålands Mobiltelefon Ab ja - Ålands Telefonandelslag (vastaukset 15-16) Seuraavat yritykset eivät ole vastanneet yhteen tai useampaan kysymyksistä 14-16: - Alajärven Puhelinosuuskunta (kysymys 15), - Blue Lake Communications Oy (kysymys 15), - Oy Cubio Communications Ltd (kysymys 14), - Kaisanet Oy (kysymys 15), - Karis Telefon Ab (kysymys 15), - Keikyän Puhelin Osk (kysymys 15), - Kimito Telefon Ab (kysymys 15), - Mariehamns Telefon Ab (kysymykset 14-15), - Mikkelin Puhelin Oyj (kysymys 15), - Netplaza Oy (kysymykset 15-16), - Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy (kysymys 15),

17 17 (24) - Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy (kysymys 15), - TNNet Oy (kysymys 15) ja - Verkko-osuuskunta Kajo (vastaukset 15-16) Kysymykset nro Kysymyksissä kartoitetaan yritysten näkemyksiä tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla olevista ongelmista, sääntelyn toimivuudesta ja mahdollisista ratkaisukeinoista markkinoiden kilpailuongelmiin. Lisäksi kysymyksessä 20 tiedustellaan yrityksen näkemyksiä tukkutason laajakaistapalvelujen kehittymisestä lähitulevaisuudessa. Vastaavasti kuin vastauksissaan kysymyksiin 9-12, yritykset ovat varsin avoimesti kuvanneet markkinoilla kohtaamiaan ongelmia, usein myös suhteessa muihin yrityksiin. Vastaukset sisältävät viittauksia tiettyjen huomattavan markkinavoiman yritysten, mukaan lukien Elisan, toimintaan. Yritykset ovat myös esittäneet avoimesti näkemyksiään kilpailutilanteen kehittymisestä ja siihen liittyvistä strategisista valinnoistaan. Viestintävirasto katsoo näiden tietojen olevan lähtökohtaisesti salassa pidettäviä liikesalaisuustietoja Ottaen huomioon yritysten aseman Elisan kilpailijoina ja/tai sen asiakkaina tai potentiaalisina asiakkaina, tietojen luovuttaminen voisi jatkossa vaikuttaa niiden asemaan ja neuvotteluvoimaan suhteessa Elisaan ja siten aiheuttaa yritykselle taloudellista vahinkoa. Viestintävirasto katsoo, että tiedon antaminen olisi näin ollen vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. Yritysten vastaukset sisältävät myös näkemyksiä Viestintäviraston roolista markkinoiden sääntelijänä ja toiveita siitä, mihin suuntaan regulaatiota pitäisi kehittää. Yritysten toiveissa sääntelyn kohdentamisesta käy ilmi myös se, miten yritys näkee oman asemansa markkinoilla. Viestintävirasto katsoo, että yritysten antamien vastausten luovuttaminen voisi vaikeuttaa Viestintäviraston mahdollisuuksia jatkossa saada arkaluonteista tietoa markkina-analyysiensä tueksi, kun yritykset joutuvat vastauksia antaessaan ottamaan huomioon myös tietojen mahdollisen päätymisen muullekin kuin Viestintävirastolle. Tietojen luovuttaminen olisi näin ollen myös vastoin yleistä etua. Edellä mainituin perustein Viestintävirasto ei luovuta seuraavien yritysten vastauksia kysymyksiin miltään osin: - Academica Oy, - AinaCom Oy (vastaukset 19-20), - Blue Lake Communications Oy, - Oy Cubio Communications Ltd, - Etelä-Satakunnan Puhelin Oy (vastaus 17), - Fujitsu Services Oy (vastaus 17), - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö (vastaus 20), - Karis Telefon Ab (vastaukset 18-19), - KYMP Oy (vastaukset 17 ja 19-20), - Laitilan Puhelin Osk, - Mikkelin Puhelin Oyj, - Netplaza Oy (vastaus 18), - Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy (vastaukset ja 20), - Pohjois-Hämeen Puhelin Oy (vastaus 19-20), - PPO Yhtiöt Oy (vastaukset 17 ja 20),

18 18 (24) - SSP Yhtiöt Oy, - TDC Oy, - Telekarelia Oy (vastaus 20) ja - Ålands Telefonandelslag (vastaukset 18 ja 20) Mikäli yritys on vastannut kysymyksiin vain yleisellä tasolla tai arvioinut itse joidenkin vastausten tai niiden osien olevan julkisia, Viestintävirasto on katsonut vastausten olevan julkisia ja ne voidaan luovuttaa Elisalle. Tiedot voidaan luovuttaa myös, jos yritys on antanut suostumuksensa salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen Elisalle, koska silloin ei erittäin tärkeän yksityisen tai yleisen edun voida katsoa vaarantuvan. Edellä esitetyillä perusteilla Viestintävirasto luovuttaa Elisalle seuraavien yritysten vastaukset kysymyksiin kokonaan tai osittain: - AinaCom Oy (vastaukset 17-18), - Alajärven Puhelinosuuskunta (vastaukset ja 20), - Anvia Oyj (vastaukset ja 20), - Dicame Oy, - DNA Oy, - Etelä-Satakunnan Puhelin Oy (vastaukset 18-20), - Eurajoen Puhelin Osk (vastaukset ja 20), - Fujitsu Services Oy (vastaukset 18 ja 20), - Härkätien Puhelin Oy, - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö (vastaukset 17-18), - Kaisanet Oy (vastaukset ja 20), - Karis Telefon Ab (vastaukset 17 ja 20), - Keikyän Puhelin Osk (vastaukset ja 20), - Kimito Telefon Ab (vastaus 17), - KYMP Oy (vastaus 18), - LPOnet Oy Ab, - Mariehamns Telefon Ab (vastaukset 17-18), - Netplaza Oy (vastaukset 17 ja 20), - Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy (vastaukset ja 20), - Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy (vastaus 19), - Pohjois-Hämeen Puhelin Oy (vastaukset 17-18), - PPO Yhtiöt Oy (vastaus 18), - Suomi Communications Oy (vastaukset 17-19), - Telekarelia Oy (vastaukset 17-18), - TeliaSonera Finland Oyj, - TNNet Oy, - Verkko-osuuskunta Kajo (vastaus 18), - Ålands Mobiltelefon Ab ja - Ålands Telefonandelslag (vastaus 17) Seuraavat yritykset eivät ole vastanneet yhteen tai useampaan kysymyksistä 17-20: - Alajärven Puhelinosuuskunta (kysymys 19), - Anvia Oyj (kysymys 19), - Eurajoen Puhelin Osk (kysymys 19), - Fujitsu Services Oy (kysymys 19), - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö (kysymys 19), - Jakobstadsnejdens Telefon Ab, - Kaisanet Oy (kysymys 19), - Keikyän Puhelin Osk (kysymys 19),

19 19 (24) - Kimito Telefon Ab (kysymykset 18-20), - Mariehamns Telefon Ab (kysymykset 19-20), - Netplaza Oy (kysymys 19), - Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy (kysymys 19), - PPO Yhtiöt Oy (kysymys 19), - Suomi Communications Oy (kysymys 20), - Telekarelia Oy (kysymys 19), - Verkko-osuuskunta Kajo (kysymykset 17 ja 19-20) ja - Ålands Telefonandelslag (vastaus 19) Kysymykset nro 13 ja 21 (vapaa sana) Kysymyksissä 13 ja 21 yrityksille on annettu ns. vapaa sana eli mahdollisuus kertoa ilman ennakkokysymystä muita näkemyksistään kiinteään verkkoon pääsyn ja tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoiden osalta. Siltä osin kuin yritykset ovat vastanneet kysymyksiin, vastaukset sisältävät varsin arkaluonteisia tietoja yritysten näkemyksistä markkinoista ja niiden sääntelystä sekä siitä, mihin viranomaisen pitäisi kohdistaa toimintaansa tulevaisuudessa. Edellä mainituin perustein Viestintävirasto ei luovuta seuraavien yritysten vastauksia kysymyksiin 13 ja 21: - Academica Oy, - AinaCom Oy, - Karis Telefon Ab, - Mikkelin Puhelin Oyj (13), - Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy, - PPO Yhtiöt Oy (vastaus 21), - SSP Yhtiöt Oy (vastaus 21), - TDC Oy, - Telekarelia Oy (vastaus 13) Mikäli yritys on vastannut kysymyksiin vain yleisellä tasolla tai arvioinut itse joidenkin vastausten tai niiden osien olevan julkisia, Viestintävirasto on katsonut vastausten olevan julkisia ja ne voidaan luovuttaa Elisalle. Tiedot voidaan luovuttaa myös, jos yritys on antanut suostumuksensa salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen Elisalle, koska silloin ei erittäin tärkeän yksityisen tai yleisen edun voida katsoa vaarantuvan. Edellä esitetyillä perusteilla Viestintävirasto luovuttaa Elisalle seuraavien yritysten vastaukset kysymyksiin 13 ja 21 kokonaan tai osittain: - Anvia Oyj (vastaus 13), - Blue Lake Communications Oy (vastaus 21), - Dicame Oy (vastaus 21), - DNA Oy (vastaus 13), - Eurajoen Puhelin Osk (vastaus 13), - Härkätien Puhelin Oy (vastaus 13), - Jakobstadsnejdens Telefon Ab, - KYMP Oy (vastaus 21), - LPOnet Oy Ab, - Mariehamns Telefon Ab (vastaus 13), - PPO Yhtiöt Oy (vastaus 13), - Suomi Communications Oy (vastaus 13 ja siihen liittyvä liite osittain),

20 20 (24) - TeliaSonera Finland Oyj (vastaukset 13 ja 21 osittain), - TNNet Oy ja - Ålands Mobiltelefon Ab (vastaus 13) Seuraavat yritykset eivät ole vastanneet yhteen tai useampaan kysymyksistä 13 ja 21: - Alajärven Puhelinosuuskunta, - Anvia Oyj (kysymys 21), - Blue Lake Communication Oy (kysymys 13), - Oy Cubio Communications Ltd, - Dicame Oy (kysymys 13), - DNA Oy (kysymys 21), - Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, - Eurajoen Puhelin Osk (kysymys 21), - Fujitsu Services Oy, - Härkätien Puhelin Oy (vastaus 21), - Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, - Kaisanet Oy, - Keikyän Puhelin Osk, - Kimito Telefon Ab, - KYMP Oy (kysymys 13), - Laitilan Puhelin Osk, - Mariehamns Telefon Ab (kysymys 21), - Mikkelin Puhelin Oyj (kysymys 21), - Netplaza Oy, - Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy, - Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, - SSP Yhtiöt Oy (kysymys 13), - Suomi Communications Oy (kysymys 21), - Telekarelia Oy (kysymys 21), - Verkko-osuuskunta Kajo, - Ålands Mobiltelefon Ab (kysymys 21) ja - Ålands Telefonandelslag 7.5 Muiden yritysten vastaukset HMV-päätösluonnosten perustana olevaan kustannustietokyselyyn Viestintävirasto on pyytänyt päivätyllä pyynnöllä 28 teleyritykseltä kustannustietoja kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinan analyysiä varten. Osaa yrityksistä Viestintävirasto on pyytänyt myöhemmin tarkentamaan vastauksiaan joiltain osin. Viestintävirasto on käyttänyt kustannuskyselyyn saamiensa vastausten tietoja vertaillessaan HMV-yritysten kustannuksia ja siten tietojen voidaan katsoa olevan HMVpäätösluonnoksen perusteena kaikkien vastanneiden teleyritysten osalta. Yrityksen perustiedot Kustannustietokyselyssä on kysytty yrityksen perustietojen osalta yrityksen nimeä ja yhteyshenkilöä sekä tämän yhteystietoja. Viestintävirasto katsoo, että kyselyyn vastanneiden yritysten nimet ovat julkisia tietoja ja että kaikkien yritysten osalta Elisalle voidaan luovuttaa tieto yrityksen nimestä. Sen sijaan Viestintävirasto ei luovuta Elisalle tietoa yrityksen yhteyshenkilöstä ja tämän yhteystiedoista. Viestintäviraston käsityksen mukaan kyseiset tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 1 momentin 20

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla Päätös 1 (6) Dnro: 31.5.2013 828/9411/2012 Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (6) 8 Tommy Pohjolan tietopyyntö koskien HKL:n ja Siemensin välistä kirjeenvaihtoa HEL 2012-015395 T 07 01 02 Päätösehdotus päättää hylätä Tommy Pohjolan tietopyynnön

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 25.1.2013 829/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (15) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1250/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

FINNET-LIITTO RY alueellisten tietoliikenneyritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö.

FINNET-LIITTO RY alueellisten tietoliikenneyritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. FINNET-LIITTO RY 1 FINNET-LIITTO RY alueellisten tietoliikenneyritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. TAVOITTEENA parantaa jäsenten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä kiinteän verkon liiketoiminnassa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi LAPIN YLIOPISTO 1(5) JULKISOIKEUDEN VALINTAKOE 13.6.2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tehtävissä julkisuuslailla tarkoitetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja potilaslailla lakia

Lisätiedot

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009 Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Ålands Telefonandelslag Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Finström -

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (6) 7 Soudoset Oy:n tietopyyntö koskien HKL:n tarjouskilpailua 31H-12 HEL 2013-000633 T 07 01 02 Päätösehdotus päättää hylätä Soudoset Oy:n tietopyynnön 12.12.2012,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1705/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1266/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1702/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Sivu 1 (9) LL/AJ 21.12.2015 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Hinnasto sisältää Länsilinkki Oy:n (Y-tunnus 0853251-1 ja teleyritystunniste 23) vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1748/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 42 (Nurmes) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Analyysi 1 (5) Dnro: 29.9.2017 992/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi Analyysi 1 (5) Dnro: 6.10.2017 970/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi Taustaa Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) 1223/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Raasepori IIIb -hanke.

Lisätiedot

Tuotetunnus Hinta Alv 0%

Tuotetunnus Hinta Alv 0% ELISA ADSL HINNASTO YRITYKSILLE 1.7.2015 ALKAEN 1/7 ELISA ADSL HINNASTO YRITYKSILLE 1.7.2015 ALKAEN HINNAT ALV 0% 1M/512k 2M/512k 8M/1M Full rate 24M/1M Full rate Helsingin seutu (sis. Helsinki, Espoo,

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 30.06.2015 Dnro OKV/1873/1/2014 1/5 ASIA Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely KANTELU Kirjoituksessaan 1.11.2014 oikeuskanslerille A on kertonut pyytäneensä lapsiasiavaltuutetulle

Lisätiedot

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI)

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Analyysi 1 (7) Tämä analyysi korvaa Dnro: 28.10.2011 päivätyn analyysin. 14.1.2016 1081/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 27.2.2015 Dnro: 1202/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1830/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Analyysi 1 (5) Dnro: 21.9.2017 985/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Karjalan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn ja 30.11.2011 täsmennetyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 861/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kaupunginsihteeri Muu päätös

Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kaupunginsihteeri Muu päätös Rovaniemen kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) ROIDno-2017-122 Päätös asiakirjan antamatta jättämisestä koskien erillistä selvitystä Kaupunginlakimies 27.9.2017: Apulaisoikeuskansleri on 11.9.2017 antamallaan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Laajakaistahankkeen väliarviointi

Laajakaistahankkeen väliarviointi Laajakaistahankkeen väliarviointi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 100 megan laajakaistahanke Valtioneuvoston periaatepäätös 12/2008: Kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Kuka on viranomainen?

Kuka on viranomainen? Yhteiset säännökset Hankinta-asiakirjojen julkisuus Viranomaisen toiminnan ja asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään julkisuuslaissa. Hankintalain 138 :ssä säädetään asiakirjojen julkisuutta

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) 23.3.2010 Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 Asia Valittaja Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Heikki Joutsen, Liperi Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1716/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Kainuun maakunnan liiton

Lisätiedot

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä. PÄÄTÖS 12.06.2012 Dnro OKV/488/1/2012 Petri Sajari Helsingin Sanomat 1/5 ASIA Valtiovarainministeriön menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa KANTELU Arvostelette 26.3.2012 päivätyssä kantelussanne oikeuskanslerille

Lisätiedot

Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011

Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011 Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011 Sisältö Ympäristötieto päätöksenteossa Ympäristötiedon kokoamisen prosessit Ympäristötieto

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1215/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1780/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 29.2.2016 1769/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1749/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 43 (Outokumpu) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu

Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.02.2014 Dnro OKV/689/1/2012 1/5 ASIA Asiakirjojen antaminen ja siitä perittävä maksu KANTELU A Oy pyytää oikeuskanslerinvirastoon toimittamassaan 10.5.2012 päivätyssä kantelussa

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1069/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Väliarvioinnin aineisto

Väliarvioinnin aineisto Väliarvioinnin aineisto Hankkeiden lkm Hakumenettelyt maakunnittain 60 50 40 30 20 8 49 14 8 Maakuntaliitot kilpailuttaneet 226 hanketta, joista noin puoleen hanke-ehdotuksia (117 hanketta) 43 Hankkeita,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI (30) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI (30) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 17.9.2015 Dnro: 1070/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI (30) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

Menettely viranomaisen pyytämän valvonta-asiakirjan luovuttamisessa

Menettely viranomaisen pyytämän valvonta-asiakirjan luovuttamisessa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.12.2015 Dnro OKV/226/1/2015 1/7 ASIA Menettely viranomaisen pyytämän valvonta-asiakirjan luovuttamisessa KANTELU Kantelija on kantelussaan 15.2.2015 oikeuskanslerille kertonut pyytäneensä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ETELÄ-SAVO JOROINEN (4) - HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ETELÄ-SAVO JOROINEN (4) - HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 31.5.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 549/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ETELÄ-SAVO JOROINEN (4) - HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1732/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan liiton

Lisätiedot

Kirjaamo on kuitannut vastaanotetuiksi kaikki kantelijan lähettämät sähköpostiviestit.

Kirjaamo on kuitannut vastaanotetuiksi kaikki kantelijan lähettämät sähköpostiviestit. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.05.2017 Dnro OKV/945/1/2016 1/5 ASIA Julkisuuslain ja hallintolain mukainen menettely KANTELU Kantelija on kantelussaan 29.6.2016 arvostellut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Elisa Talokaapeli. Tuotetiedot, tilausohjeet ja hinnasto 1.9.2004

Elisa Talokaapeli. Tuotetiedot, tilausohjeet ja hinnasto 1.9.2004 Elisa Talokaapeli Tuotetiedot, tilausohjeet ja hinnasto 1.9.2004 Elisa Talokaapeli Elisa Talokaapeli mahdollistaa kiinteistön sisäjohtoverkon yhdistämisen maakaapelilla yleiseen televerkkoon. Yhdistämisen

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Kiitos viestistä, sähkäpostiviestinne on vastaanotettu liikenne- ja viestintäministeriän kirjaamossa.

Kiitos viestistä, sähkäpostiviestinne on vastaanotettu liikenne- ja viestintäministeriän kirjaamossa. Gmail - VS: Asiakirjatilaus Sivu 1/2 I ir Kalevi Kämäräinen ,""'m '~~-'--,,","m-m' ""--"-""""--- -,,,-~'''- vs: Asiakirjatilaus 3 messages --,--,--", " ~ m'_- Kirjaamo

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA Analyysi 673/9520/2010 1 (6) 12.2.2016 Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 17.6.2010 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA 1. Hankealueen

Lisätiedot

Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta

Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta Lakimies Minna Ruotsalo Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen koulutuspäivät 25.4.2013, Helsinki 1 Lainsäädäntöä valvonta-asetus 882/2004 (Euroopan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 9.11.2009 142/9411/2009 1 (18) MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE 2.

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (7) Dnro: 18.12.2014 1509/962/2014 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien käytöstä vuonna 2014 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot