Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4"

Transkriptio

1 News Elkome Systems Oy:n asiakaslehti 2/2009 Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4 Elkome Systems Oy Järjestelmätoimittaja... 3 Komponenttidatan tallennusja raportointijärjestelmä... 6 USB-anturit helpottavat mittausta... 7 Brüel & Kjær Vibron edustus Elkome Systems Oy:lle... 8 TML:n venymäliuskat eri materiaaleille ADAM sarjan logiikkaominaisuudet Ajoneuvojärjestelmien tietokoneratkaisut Näytöt ja tietokoneet laivasovelluksiin Sähköverkkojärjestelmien laiteratkaisut TEOLLISUUSTIETOKONEET MITTAUSJÄRJESTELMÄT TESTAUSJÄRJESTELMÄT SÄHKÖISTYS JA AUTOMATISOINTI

2 PÄÄKIRJOITUS YRITYSUUTISIA Uudistusten vuosi Vuosi 2009 on ollut yrityksellemme monella tapaa tapahtumarikas. Vuoden alussa irrotimme GE Fanuc tuotteiden myynnin omaksi Novotek Automaatio Oy nimiseksi yritykseksi. Tänne siirtyi 30 hengen organisaatiostamme viisi henkilöä. Alkuperäiseen yhtiöön jäi yrityksen perinteinen liiketoiminta ja yhtiön nimi vaihdettiin Novotek Systems Oy:ksi. Samassa yhteydessä Novotek Systems Oy:n toimiva johto aloitti keskustelut Novotek AB:n kanssa yrityskaupasta. Syy oli yksinkertaisesti se, että Novotek System Oy:n liiketoiminta poikkesi selvästi muista Novotek-yhtiöistä, eikä konserniin kuulumisesta koettu saatavan enää synergiahyötyä. Lopulta allekirjoitetulla kaupalla yhtiön koko osakekanta siirtyi kotimaisiin käsiin ja yrityksen nimeksi vaihdettiin Elkome Systems Oy. Uusi omistusjärjestely vahvistaa kykyjämme palvella asiakkaitamme yhä monipuolisemmin ja laajemmin. Pystymme nyt keskittymään liiketoiminnan kehittämiseen täysin omista lähtökohdistamme käsin kotimaisia asiakkaita kuunnellen. Tavoitteena on kehittää ja kasvattaa yrityksen alkuperäistä liiketoimintaa eli panostamme mittaus- ja testausjärjestelmiin sekä erikoistietokoneisiin. Lisäksi haluamme kehittää myös asiakaspalvelua sekä tuote- ja palveluvalikoimaa. Olen yrityskaupan jälkeen saanut asiakkailta paljon positiivista palautetta. Hyvin moni on ilahtunut kotimaisesta omistajuudesta ja siitä, että näinä taloudellisesti vaikeita aikoina löytyy riskinottohalua. Kiitoksia palautteesta! Se kannustaa jatkamaan eteenpäin ja kehittämään toimintaa. JUHANI YRJÄNÄ B&K Vibron valvontajärjestelmät Elkomen edustukseen Brüel & Kjær Vibro on erikoistunut pyörivien koneiden kunnon-, turvallisuuden- ja tehokkuudenvalvontaan. Tyypillisiä sovelluksia ovat kaasuturbiinien, puhaltimien ja mäntäkoneiden valvonta. Yrityksen tuotteita ovat siirtymä-, värähtely- ja nopeusanturit. Lisäksi yrityksellä on laaja valikoima kannettavia ja kiinteäasenteisia värähtelynmittauslaitteita sekä ohjelmistoja. Tutustu tuotteisiin sivulla 8 > FUTEK tarjoaa anturien uusinta tekniikkaa Futek on yhdysvaltalainen anturivalmistaja. Laaja valikoima sisältää voima-, momentti- ja paineantureita. Futek on edelläkävijä USB-liityntäisten antureiden valmistuksessa ja tarjoaakin kaikkin anturimalleihinsa USB-liityntämahdollisuuden perinteisen anturi-vahvistintekniikan lisäksi. USB-anturia hyödyntämällä mittausjärjestelmässä päästään kokonaan eroon erillisistä vahvistimista, mittauslaitteesta sekä mittarinäytöistä. Tutustu tuotteisiin sivulla 7 > N-TRON -teollisuuskytkimet Elkomen valikoimaan N-TRON on amerikkalainen tetoliikennelaitteiden valmistaja, joka on keskittynyt teollisuusympäristöissä käytettäviin verkkotuotteisiin. Valmistajan valikoimaan kuuluu perinteiset 10/100Mbit- ja Gigabit Ethernet -kytkimet, PoE-tuotteet, hallittavat kytkimet ja modulaariset verkkolaitteet. Rankkojen ympäristöolosuhteiden ja vedensietoa löytyy IP67-sarjan laitteista. Tutustu tuotteisiin sivulla 18 > MPL:n erikoistietokoneet äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin MPL on sveitsiläinen erikoistietokoneiden valmistaja. Laitteet suunnitellaan asiakaskohtaisesti ja ne voidaan varustaa tarpeen mukaisilla ominaisuuksilla. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kestävyys äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja! Elkome News on Elkome Systems Oy:n asiakaslehti, joka tarjoaa tietoa teollisuustietokoneista, mittaus- ja testausjärjestelmistä sekä sähköistämisestä ja automatisoinnista. News Päätoimittaja: Juha Halonen Julkaisija: Elkome Systems Oy Torpankatu 28, PL 230, Hyvinkää p Kaikki tässä lehdessä mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia. Tuotemerkit ovat vastaavien yritysten omistamia.

3 RATKAISUT Elkome Systems Oy Teollisuuden järjestelmätoimittaja Elkome Systems Oy on mittaus- ja testausjärjestelmien sekä teollisuustietokoneiden asiantuntija. Valmistamme asiakaskohtaisia järjestelmiä. Teemme tuotantolinjojen sähköistystä, automatisointia ja keskusvalmistusta. Elkome Systems Oy on liki 25 vuoden aikana toteuttanut satoja järjestelmiä teollisuuden tarpeisiin. Elkome Systems Oy:lle asiakastyytyväisyys on liiketoiminnan peruslähtökohta. Haluamme palvella asiakastamme ja varmistua, että asiakas on aina tyytyväinen meiltä saamaansa tuotteeseen ja palveluun. Haluamme toiminnallamme osoittaa, että olemme luottamuksen arvoinen yhteistyökumppani! Teollisuustietokoneet Elkomen laaja tietokonevalikoima sisältää erikoiskäyttöön tarkoitettuja laitteita. Erikoislaitteita tarvitaan, kun käyttöolosuhteet tai -kohteet asettavat erityisiä vaatimuksia laitteiston kestävyyteen ja toimintavarmuuteen. Laiteratkaisut vaativiin käyttöolosuhteisiin: Tärinän- ja iskunkesko, laajakäyttölämpötila-alue, suojaus likaa ja vettä vastaan, laitteiston pieni koko ja vähäinen virrankulutus. Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut Mittausjärjestelmät Tarjoamme mittausjärjestelmiä tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä kunnossapidon ja vianhaun tarpeisiin. Järjestelmät toteutetaan asiakaskohtaisten tarpeiden mukaisesti. Tutkimuksen ja tuotekehityksen mittaukset Kunnossapito ja vianhaku Automaattiset valvontajärjestelmät Testausjärjestelmät Valmistamme asiakaskohtaisesti räätälöityjä testausjärjestelmiä. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet järjestelmiä muun muassa tuotekehityksen tarpeisiin ja valmistuotteiden testaukseen. Mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu Tuoteadapterit ja fi xturet Ohjelmointi Keskusvalmistus Sähköistys ja automatisointi Toimitamme sähköistykseen ja automaatioon liittyviä laitteita, keskuksia ja palveluita. Olemme erikoistuneet materiaalinkäsittely- ja kuljetinjärjestelmien automaatioon ja sähköistykseen. Lisäksi valmistamme sähkö- ja automaatiokeskuksia. Palveluihimme kuuluu järjestelmän suunnittelu, kokoonpano ja valmistus. Sähkö- ja automaatiosuunnittelu, logiikkaohjelmointi Kokoonpano ja valmistus Asennus ja käyttöönotto E L K O M E N E W S 2 /

4 TESTAUSJÄRJESTELMÄT Uusi tehdas Jyväskylässä Moventas lisäsi tuulivoimavaihteiden valmistuskapasiteettia Moventas on Suomen johtava ja maailmassa kolmanneksi suurin tuuliturbiinivaihteiden valmistaja. Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi voimansiirtoratkaisuja ja niihin liittyviä huoltopalveluja energia- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin. Vuonna 2008 Moventaksen liikevaihto kasvoi lähes 400 miljoonaan euroon ja yrityksellä on yli 1300 työntekijää kahdeksassa maassa. Tuulivoimaloiden suosio on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Suosion kasvu näkyy myös Moventaksella, joka on joutunut kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan merkittävästi. Osana yhtiön investointiohjelmaa Moventas rakensi uuden tehtaan Jyväskylään. Tuotantokapasiteetin kasvun myötä on myös testaustarpeet ovat kasvaneet. Vaihteiden testaus ennen toimitusta asiakkaalle on ensiarvoisen tärkeää, kaikki vaihteet koeajetaan ennen lähetystä asiakkaalle. Elkome Systems on toimittanut Moventaksen eri toimipisteisiin vaihteiden testausjärjestelmiä sekä tuotanto- että huoltokäyttöön. Nyt toimitettu uuden tehtaan järjestelmä on tarkoitettu maksimissaan 3,8 MW tehoisten vaihteiden testaukseen. Elkome Systems on toimittanut Moventaksen vaihteiden testausjärjestelmiä sekä tuotanto- että huoltokäyttöön. 4 E L K O M E N E W S 2 /

5 Automaattinen vaihdetestaus Testausjärjestelmän tarkoitus on suorittaa vaihteiden koeajo tietyillä tehotasoilla ja pyörimisnopeuksilla vaihdetyyppikohtaisesti määritellyn koeajo-ohjelman mukaisesti. Tehotasot voidaan ajaa manuaalisesti askel kerrallaan tai ne voidaan suorittaa automaattisesti ennalta laaditun sekvenssitiedoston ohjaamana. Vaihteiden koeajojärjestelmä perustuu säätö- ja kuormamoottoreihin sekä kahteen vastakkain kytkettyyn vaihteistoon. Invertteriohjatulla säätömoottorilla pyöritetään kahta vastakkain kytkettyä vaihteistoa. Erillisen kuormamoottorin avulla säädetään momenttia, joka yhdessä pyörimisnopeuden kanssa määrää halutun tehotason. Koeajon aikana suoritetaan värähtelyja melumittauksia kullakin tehotasolla sekä valvotaan testattavan vaihteen ja järjestelmään kytkettyjen välivaihteiden toimintaa paine- ja lämpötila-anturien avulla. Järjestelmä ohjaa ja valvoo myös voiteluainekoneikkojen toimintaa sekä tallentaa öljyn partikkelipitoisuudet. Jokaiselle tarkkailtavalle suureelle on erilliset hälytys- ja lukitusrajansa. Hälytysrajan ylittyminen aiheuttaa varoituksen ohjelmiston käyttöliittymässä ja lukitusrajan ylitys käynnistää järjestelmän automaattisen alasajon. Värähtely- ja äänimittaukset Värähtelymittauksia varten järjestelmään kuuluu Microstar Laboratories n signaalinkäsittely- ja värähtelymittauslaitteisto sekä PCB:n kiihtyvyysanturit, joilla voidaan suorittaa 32 kanavan värähtelymittaukset. Värähtelystä lasketaan tunnuslukuja, joita seurataan koeajon aikana sekä hyödynnetään laadunvarmistuksessa. Vaihteelle tehdään myös melun intensiteettimittaukset LarsonDavismeluanalysaattorilla. Mittaukset tehdään joko 1/3-oktaavi tai laajakaista FFT-mittauksina halutun painotuksen mukaisesti. Testauksen lopuksi luodaan asiakkaalle toimitettava raportti mittaustuloksista. Järjestelmässä käytetyt tuotteet Trantest-testausohjelmisto Gantner ISM -modulit Microstar-värähtelymittausjärjestelmä LarsonDavis-meluanalysaattori GRAS-intensiteettimikrofoni PCB-kiihtyvyysanturit Calibration Utility -kalibrointiohjelmisto Advantech-teollisuustietokoneet E L K O M E N E W S 2 /

6 TUOTANNON LAADUNHALLINTA Komponenttidatan tallennus- ja raportointijärjestelmä Katsa Oy on toiminut vuodesta 1955 ja sen palveluksessa on noin 200 työntekijää Tampereella ja Ikaalisissa. Liikevaihto on ollut vuosia jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2008 se oli 43 milj. euroa. Katsa suunnittelee ja valmistaa hammaspyöriä ja vaihteistoja yksilöllisesti kaikkiin teollisuuden tarpeisiin. Käyttökohteita ovat mm. laivaja voimalaitosdieselmoottorit, erikoisajoneuvot, tuulivoimavaihteet ja paperikoneet. Katsan tuotevalikoimassa on komponentteja, joille tehdään laadunvarmistukseen liittyviä mittauksia. Mittaukset tehdään tuotannossa ennen tuotteen hyväksymistä ja toimittamista asiakkaalle. Erilaisia tuotteita on vuosien varrella syntynyt satoja ja niistä on kertynyt tuhansia rivejä mittaustietoja. Tiedon tallennus sarjanumeroittain tuotekohtaisiin tiedostoihin on kuitenkin ylläpidon ja turvallisuuden kannalta haasteellista. Käyttäjä voi vahingossa poistaa tai muuttaa jo aiemmin tallennettuja mittausarvoja. Koko tiedosto voidaan vahingossa poistaa, jolloin häviää koko komponentin historia. Tallennetun tiedon hyödyntäminen tilastollisessa analyysissä on myös hankalaa. Uusi järjestelmä välttämätön Tilanteeseen haettiin nykyaikaista ratkaisumallia, jolla työpisteellä operoiva työntekijä kykenee helposti ja nopeasti löytämään järjestelmästä valmistamansa komponentin vaatimat mittapisteet. Järjestelmän haluttiin myös ohjeistavan ja varmistavan, että kaikki tuotteeseen liittyvät parametrit mitataan, eikä mitään jää pois ja että ne ovat toleranssirajoissa. Myös tuotteen mukana toimitettavan raportin luontia haluttiin nopeuttaa ja yksinkertaistaa. Selainpohjainen ratkaisu Elkome Systems Oy suunnitteli ja toteutti Katsan toiveiden mukaises- ti webbiselainpohjaisen järjestelmän, jolla miltä tahansa Katsan verkossa olevalta tietokoneelta tai työpisteeltä voidaan hakea tai syöttää komponenttitietoja. Suunnittelija voi dynaamisella työkalulla vapaasti määrittää komponentille kuuluvat mittaukset ja mittauksien näkyvyydet, jolloin työntekijä näkee ainoastaan hänelle kuuluvat mittaukset. Mittaustiedot tallennetaan tietokantaan ja tuoteraportti hakee automaattisesti raportoitavat tiedot tietokannasta. Järjestelmä on käytössä yli kahdellakymmenellä työasemalla Tampereella ja Ikaalisissa. 6 E L K O M E N E W S 2 /

7 MITTAUSJÄRJESTELMÄT USB-liitäntäiset anturit helpottavat mittausta Futek on yhdysvaltalainen venymäliuskapohjaisten anturien valmistaja. Futekilla on laaja valikoima antureita pienistä ja herkistä, sormenpään kokoisista voima-antureista aina järeisiin hydraulipuristimissa käytettäviin puristusantureihin. Lisäksi valikoimaan kuuluu kiinteät ja pyörivät momenttianturit sekä paineanturit. Pyörivissä momenttiantureissa on saatavana myös malleja, joissa vääntömomentin lisäksi anturista saadaan pulssitietona akselin asentotieto. Antureiden lisäksi Futekin valikoimaan kuuluu näyttöyksiköitä sekä anturikaapelit ja asennusosat. Tarvittaessa voimme toimittaa myös mittauslaitteet ohjelmistoineen staattisen tai dynaamiseen voiman ja momentin mittaukseen. Futekin antureita on käytössä ympäri maailman mittausja testaussovelluksissa sekä tutkimus- ja tuotekehityskäytössä. Futek toimittaa myös asiakaskohtaisesti suunniteltuja antureita kone- ja laitevalmistajille. Anturien uusinta tekniikkaa USB-anturit liitetään suoraan tietokoneeseen. Järjestelmässä ei tarvita erillisiä vahvistimia ja teholähteitä. Futek on edelläkävijä USB-liityntäisten antureiden valmistuksessa ja tarjoaakin jo kaikkiin anturimalleihinsa USBliityntämahdollisuuden perinteisen anturi-vahvistintekniikan lisäksi. USB-anturia hyödyntämällä mittausjärjestelmässä päästään kokonaan eroon erillisistä vahvistimista, mittauslaitteesta sekä mittarinäytöistä. USB-antureihin perustuvat ratkaisut tarjoavat edullisen ja yksinkertaisen vaihtoehdon perinteisten anturointiratkaisujen tilalle. Siinä missä perinteisesti on tarvittu signaalien vahvistimet, muokkaimet, suodattimet ja teholähteet, USBanturiratkaisussa kokonaisuus rakentuu helposti ja yksinkertaisesti liittämällä anturi suoraan tietokoneen USB-väylään. USB-antureiden mukana toimitettavassa ilmaisessa mittausohjelmistossa on perustoiminnallisuudet mittaustulosten skaalaukseen ja numeraaliseen esitykseen. Optiona saatavan ohjelmiston Premium-versio mahdollistaa dataloggauksen, laskentojen tekemisen sekä graafi en esittämisen. Futekin USB-anturit ovat myös Labview-yhteensopivia. Pikahaku: FUTEK Teollisuuden väyläratkaisut Ethernet- ja kenttäväyläkortit Industrial Ethernet: EtherCAT, Ethernet/IP, Powerlink, Modbus/TCP, Profi net, Sercos/// Kenttäväylät: Profi bus, CANopen, Devicenet, Interbus, AS-Interface, Modbus Yhtenäinen ohjelmointirajapinta eri väylille Saatavuustakuu 10 vuotta Sarjaväylä-, kenttäväylä- ja Ethernet-muuntimia eri järjestelmiin OEM-ratkaisut laitevalmistajille Ethernet-modulit osaksi valmistajan elektroniikkaa Saatavana myös tunnetuimmille kenttäväylille Sama ohjelmointirajapinta kaikille järjestelmille E L K O M E N E W S 2 /

8 MITTAUSJÄRJESTELMÄT VIBROCONTROL kunnonvalvontajärjestelmällä voidaan toteuttaa automaattinen laitteiden kunnonseuranta- ja suojausjärjestelmä. Brüel & Kjær Vibron edustus Elkome Systems Oy:lle Brüel & Kjær Vibro on erikoistunut pyörivien koneiden kunnon-, turvallisuuden- ja tehokkuudenvalvontaan. Mittauksilla voidaan varmistua myös koneiden ja laitteiden tehokkaasta toiminnasta. Tyypillisiä sovelluksia ovat kaasuturbiinien, puhaltimien ja mäntäkoneiden valvonta. Yrityksen tuotteita ovat liike-, värähtely- ja nopeusanturit, kannettavat ja kiinteät värähtelynmittauslaitteet sekä ohjelmistot. BK Vibro toimii globaalisti ja tarjoaa kustannustehokkaita valvontaratkaisuja teollisuusasiakkaille. Asiakkaita Suomessa ovat muun muassa Borealis Bolymers, Fläkt Woods, Gasum, Stora Enso ja Kemijoki Oy. Lisätietoja: VIBROCONTROL 6000 Automaattista laitteiden kunnonvalvontaa VIBROCONTROL kunnonvalvontajärjestelmällä voidaan toteuttaa automaattinen laitteiden kunnonseuranta- ja suojausjärjestelmä. VC-6000 järjestelmän käyttökohteita ovat mm. turbiinit, generaattorit, mäntäkoneet, jauhimet, puhaltimet ja pumput. VC järjestelmään voidaan kytkeä jopa 48 mittauskanavaa ja laite voidaan tarvittaessa varustaa kahdella tai kolmella teholähteellä. VC-6000 asennettaan 19 laitekaappiin. Laitteen korkeus on vain 133mm (3HE) ja syvyys 400 mm. VC järjestelmässä käytettävät modulit ovat erittäin laadukkaita ja niillä on korkea keskimääräinen vikaantumisväli (MTBF). VC-6000 on yksi markkinoiden nopeimmista suojausjärjestelmistä. Esimerkiksi releen aktivoitumiseen menee aikaa vain noin 10 millisekuntia. Järjestelmän mukana toimitettavalla ohjelmistolla voidaan tarkkailla mitattuja suureita sekä reaaliaika- että historiatietoja. VC-6000 tarjoaa monipuoliset liitännät hälytys- ja varoitustoiminnoille. Laitteessa on 4-20mA relelähdöt sekä sarjaväyläettä Ethernet-liitännät. Järjestelmä tukee Modbus-kommunikointia. OPCpalvelimen ansiosta järjestelmä voidaan liittää myös valvomo- ja automaatiojärjestelmiin. VC-6000 täyttää kaikki tarvittavat tärkeät standardit, kuten API-670 rev.4, ISO ja ISO Pikahaku: VC E L K O M E N E W S 2 /

9 VIBROCONTROL 1500 Helppoa värähtelyn analysointia VIBROCONTROL 1500 on edullinen ja monipuolinen 2/4-kanavainen valvontajärjestelmä. VC-1500 soveltuu jatkuva-aikaiseen värähtelynvalvontaan ja lämpötilan mittaukseen. Tällaisia kohteita ovat puhaltimet, kompressorit ja moottorit. VC mittauslaitteessa on kaksi sisäänmenoa värähtelyantureille ja kaksi lämpötila-antureille. Laitteessa on varoitus- ja hätäreletoiminnot, joiden raja-arvot voidaan vapaasti asetella laitteen LCD-näytöltä. Vaaratilanteessa VC-1500 pysäyttää automaattisesti mitattavat laitteet esimerkiksi laakerivauriotapauksessa. VC-1500 täyttää ISO standardin vaatimukset. VC-1500 käyttää DFT-analyysia, joka perustuu verhokäyräspektriin. Analyysillä saadaan helposti tietää laakerin kunto Hz taajuusvälillä ja koneen värähtely Hz taajuusalueella. VC-1500 tallentaa automaattisesti muistiin värähtelyn kokonaistason, laakerin kunnon ja lämpötilan. Tämä mahdollistaa lyhyen tai pitkän aikavälin trendin vian analysoinnissa. Trendimittaus voidaan tehdä 10 päivän ja 10 kuukauden aikavälillä. Mikäli laitteen hälytysrele aktivoituu, VC-1500 tallentaa automaattisesti värähtelyn kokonaistason sekunnin välein 994 s ennen ja 29 s jälkeen hälytyksen. Hälytys tallentuu muistiin ja hälyksen syytä voidaan analysoida mukana tulevalla ohjelmistolla. VC sarjan laitteet voidaan kytkeä CAN-väylään. Yhdessä väylässä voi olla 40 mittauslaitetta. Mittauslaitteet voidaan kytkeä tietokoneeseen käyttäen CAN/USBmuunninta. Laitteen mukana tulevalla ohjelmistolla voidaan tarkkailla mittatietoja reaaliajassa sekä etälukea mittaustietoja Internetin kautta. VC-1500 voidaan asentaa DINkiskoon. Laitteen virransyöttö on VIBROCONTROL-1500 soveltuu jatkuvaaikaiseen värähtelynvalvontaan ja lämpötilan mittaukseen Vdc, optiona Vac. Ulostuloina 4-20mA jokaiselle värähtelykanavalle. Laitteen mitat ovat 90 x 75 x 115 mm ja paino 700 g. Pikahaku: VC-1500 Anturit & mittauslaitteet Dynaamiset kiihtyvyys-, voima- ja paineanturit Värähtely- ja siirtymäanturit kunnonvalvontaan Vääntömomentti- ja kallistuskulma-anturit USB-liitäntäiset voima- ja paineanturit Geotekniset siirtymä- ja halkeama-anturit Venymäliuskat Mikrofonit Katso lisää webbisivuiltamme: E L K O M E N E W S 2 /

10 MITTAUSJÄRJESTELMÄT Venymäliuskoja käytetään mm. akseleissa pituussuuntaisen venymän mittaukseen. Vääntömomentin mittausessa käytetään useampisuuntaisia venymäliuskoja. TML:n venymäliuskat F-sarja Ohuella epoksitaustakalvolla varustetut yleiskäyttöiset kalvovenymäliuskat metallille, lasille ja keraamisille materiaaleille. Liuskapituudet alkaen 0,2 mm ja saatavana kiinteillä johtimilla sekä ilman. Saatavana eri lämpölaajenemiskertoimella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille. PF-sarja Pitkät kalvovenymäliuskat metallille, betonille ja laasteille. Liuskoissa on taustana läpinäkyvä muovikalvo, jonka ansiosta anturi on helppo ja tarkka asentaa. Muovikalvo tarjoaa myös hyvän sähköisen eristyksen. Saatavana kolmea eri pituutta kiinteillä 1m, 3m tai 5m johtimilla sekä ilman johtimia. Lämpölaajenemiskerroin on 11ppm/C. UF-sarja Yleiskäyttöiset kalvovenymäliuskat korkeille lämpötiloille. Liuskapituudet alkaen 0,2mm ja saatavana kiinteillä 1m, 3m tai 5m johtimilla sekä ilman johtimia. Saatavana myös eri lämpölaajenemiskertoimella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille. 10 E L K O M E N E W S 2 /

11 TML TDS-530 Monikanavainen dataloggeri venymäliuskamittauksiin TML on julkaissut uuden monikanavainen TDS-530 -dataloggerin. Loggeriin voidaan liittää venymä- ja lämpötila-antureita sekä mitata jännitteitä. Uudella A/D-muunninteknologilla päästään suuriin mittausnopeuksiin ja -tarkkuuksiin. IHW-50G -laajennusyksikön avulla laitteistoa voidaan laajentaa jopa 1000 mittauskanavaan, jotka voidaan lukea 0,4 sekunnin aikana. TDS-530 dataloggeria operoidaan helposti laitteessa olevan kosketuspanelin kautta. Lisäksi laitetta voidaan ohjata tietokoneella RS-232-, USB 2.0- tai ethernet-yhteyden kautta. Loggerissa on myös integroitu tulostin raportteja varten. Optiona TDS-530 dataloggeriin on saatavana Windowspohjainen TDS-7130 mittausohjelmisto. Ohjelmalla voidaan tehdä visuaalisia raportteja numerisessa ja graafisessa muodossa. Ohjelmistolla voidaan myös seurata mittalaitteen mittausarvoja reaaliajassa. Mittausarvojen tallennus voidaan myös optimoida raja-arvoilla ja ajastetuilla mittauksilla. Pikahaku: TDS-530 GF-sarja Kalvovenymäliuskat kimmoisille ja joustaville materiaaleille, kuten muoveille. Saatavana lämpölaajenemiskertoimilla 50 ppm/ C epoksille ja 70 ppm/ C akryylille ja ABS-muoville. WF-sarja WF-sarjan venymäliuskoissa on vedenkestävä suojakalvo, joten erillistä kosteussuojausta ei tarvita. Suojakalvo on läpinäkyvä ja sen ansiosta anturi on helppo ja tarkka asentaa. Saatavana kiinteillä 1m, 3m tai 5m johtimilla sekä ilman johtimia. Saatavana myös eri lämpölaajenemiskertoimella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille. LF-sarja Kalvovenymäliuskat kimmoisille ja joustaville materiaaleille, kuten puulle ja kipsille. Lämpölaajenemiskerroin 11 ppm/ C. > Mittausjärjestelmät > Anturit ja mikrofonit E L K O M E N E W S 2 /

12 MITTAUSJÄRJESTELMÄT ADAM sarjan logiikkaominaisuudet Advantech ADAM-6000 sarja sisältää Ethernet-liitäntäisiä I/O-moduleita. Modulit on tarkoitettu hajautettuihin mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmiin. ADAM sarjassa on analogituloja ja -lähtöjä, digitaalituloja ja -lähtöjä, laskureita, pulssilähtöjä sekä relelähtöjä. Kaikkia moduleita voidaan käyttää verkotettuna sekaisin ja järjestelmää voidaan helposti muokata tai laajentaa moduleita lisäämällä. Logiikkatoiminnot hajautetussa järjestelmässä ADAM-6000 sarjan moduleilla voidaan rakentaa hajautettu Ethernetpohjainen järjestelmä, joka toimii samanaikaisesti sekä tiedonkeruujärjestelmänä että itsenäisenä logiikkatyyppisenä ohjausjärjestelmänä. Graafisella ADAM.NET -konfigurointiohjelmalla voidaan tehdä logiikkaeh- toja, jotka ladataan ADAM moduleihin. Modulit voivat tämän jälkeen toimia täysin itsenäisesti kuten ohjelmoitavat logiikat. Uusi ominaisuus kaikkiin moduleihin ADAM sarjassa ei tarvita erikseen CPU-yksikköä, vaan uuden fi rmwaren ansiosta modulit sisältävät logiikkatoiminnon ilman lisämaksua. ADAM.NET -konfi gurointiohjelman voi ladata veloituksetta Advantechin webbisivulta. Kuhunkin ADAM sarjan Ethernet-liityntäiseen analogi- ja digitaali-io-moduliin voidaan ohjelmoida 16 logiikkaehtoa. Järjestelmä voi sisältää yhteensä 16 IP-osoitteellista modulia. ADAM.NET -ohjelma on täysin graafi nen ohjelmointi- ja konfi gurointityökalu, jolla voidaan asetella moduleiden mittausalueet, raja-arvot, näytteenottonopeudet, skaalaukset ja muut mittaukseen liittyvät parametrit. Samalla työkalulla konfi guroidaan myös logiikkatoiminnot, jotka esitetään kanavakohtaisesi graafi silla ikoneilla. Sisäänrakennettu webbisivu etähallintaan ADAM.NET -ohjelmointityökalussa on myös monitorointimahdollisuus, jolla nähdään eri tulojen tilat ja mittausarvot sekä logiikkaehtojen toteutuminen. Kussakin ADAM sarjan modulissa on Web-palvelin sekä sisäänrakennettu webbisivu, josta näkee tulojen ja lähtöjen tilat ja arvot. Järjestelmä voi toimia omatoimisesti ilman tietokonetta, mutta ADAM-modulit voidaan myös liittää valvomo-ohjelmistoihin Modbus/ TCP:llä tai OPC-palvelimella. Pikahaku: ADAM E L K O M E N E W S 2 /

13 AJONEUVOTIETOKONEET Ajoneuvojärjestelmien tietokoneratkaisut Useissa henkilö- ja pakettiautoihin asennettavissa tietokoneratkaisuissa on nykyään käytettävä EMC-direktiivin 2004/104/EY mukaisia tuotteita. Näillä tuotteilla on yhteinen tyyppihyväksyntä, joka merkitään pienellä e-kirjaimella ja hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnusnumerolla, esimerkiksi e13 (pikku-e, emark). ARK-1388 on testattu tärinää ja iskuja vastaan MIL-STD 514 / 516 -standardien mukaisesti ja sen käyttölämpötila-alue on astetta. Laitteen käyttöjännite on 9-32 VDC. Tehoa pienessä ARK tietokoneessa Advantech ARK-1388 on pienikokoinen ajoneuvotietokone tehokkaalla Intel Core2Duo 1.06 GHz tuplaydinprosessorilla. Mallista on saatavana myös edullisempi versio Celeron-M 1.06GHz prosessorilla. CompactFlash-muistikortille voidaan asentaa Windows XP, Windows CE tai Linux-käyttöjärjestelmä. Advantech ARK tietokoneessa on kaikki tarvittavat oheislaiteliitännät, kuten VGA/LVDS, 4 x USB 2.0, 3 x RS232/422/485, 1 x RS232, 1 x 10/100 LAN, ääniominaisuudet, Digitaali I/O liitynnät ja GPS. Optioina tietokoneeseen on saatavana myös WLAN ja GPRS. Laitteessa on vakiona Power Ingition toiminto, jolla voidaan toteuttaa laitteen hallittu sammutus, mikäli ajoneuvon akun jännite laskee alle asetusarvon. 7 ajoneuvonäyttö Winmatelta Ajoneuvojärjestelmiin sopiva Winmate W07T740 on 7 näyttö 800x480 pixelin resoluutiolla. Näyttöön on optiona saatavissa kosketusominaisuus. Näytön käyttölämpötila on astetta ja käyttöjännite 12 Vdc. Pikahaku: ARK-1388 Winmate Advantechilta kompakti järjestelmä ajoneuvopaikannukseen ja ohjauksiin Advantechillä on myös valmis järjestelmä kevyeen ajoneuvosovellukseen, johon kuuluu 5.7 TREK-305R -ajoneuvonäyttö ja siihen sopiva VITA-350P hallintayksikkö. Yksikössä on vakiona GPS, GPRS, Digital I/O liitynnät ja RS-232 -sarjaportti. VITA-350P on Windows CE -pohjainen laite ja sen asiakaskohtainen ohjelmointi on heppoa valmiiden ohjelmointikirjastojen avulla. Pikahaku: VITA-350 E L K O M E N E W S 2 /

14 LAIVATIETOKONEET Hattelandin laajakuvanäytöt ja tietokoneet laivasovelluksiin Uusi 22 malli, 22T11, sopii asennuksiin hyvin perinteisen 19 näytön kanssa. Laitteilla on sama runkokorkeus ja yhtenevä ulkonäkö. Laajakuvanäytölle enemmän tietoa laivan toiminnoista Hatteland 22T11 ja 26T11 Hatteland panostaa laivasovelluksissa käytettyihin laajakuvanäyttöihin ja julkaisee suosittuun Series 1 näyttösarjaan 22 ja 26 laajakuvamallit. Sarjan muiden näyttöjen ohella malleihin 22T11 ja 26T11 on saatavilla Optical Bonding teknologialla varustettu etulasi. Tekniikka estää tehokkaasti heijastumien syntyä ja sillä varustetut näytöt ovat erittäin selkeästi luettavissa suorassakin auringonvalossa. Näyttöjen käyttölämpötila-alue on astetta ja ne on etupuolelta IP66-suojattuja. Kaikissa näytöissä on RGBja DVI-I-liitäntä. Kaikki toiminnot on yhdistetty uuden monitoimikytkimen alle. Näytöissä on uutena ominaisuutena sekä Picture-By-Picture (PBP) että Picture-In-Picture (PIP) toiminnallisuudet ja laitteet on mahdollista saada yhteensopivina myös ECDIS järjestelmien kanssa. Optical Bonding tekniikka Optical Bonding on Hattelandin luoma tekniikka näytön heijastumien vähentämiseksi ja kontrastin tehostamiseksi. Idea tekniikassa on yksinkertainen: Auringonvalo ohjataan näytön etulasin läpi LCD-elementille siten, että lasin pinnasta heijastuu mahdollisimman vähän säteitä katsojan silmiin. LCDelementiltä säde peilataan takaisin niin, että se korostaa näytön kuvaa ja lisää sen kontrastia. Mitä kirkkaampi valo näytölle osuu, sitä tehokkaammin kontrastin parannus onnistuu. Without bonding With bonding 14 E L K O M E N E W S 2 /

15 TIETOKONEET Uutta suoritustehoa laivajärjestelmiin Hatteland HT C01 Hattelandin uusi laivatietokone, HT C01, soveltuu vaativimpiinkin laivasovelluksiin. Tehokas tuplaydinprosessori takaa suorituskyvyn vaativimmissakin valvomo- ja ohjausjärjestelmissä. HT C01 tietokone on valmistettu EN60945-standardin mukaisesti ja mallille on tulossa kaikki yleisimmät laivahyväksynnät syksyn 2009 aikana. Vuoden 2010 alussa mallille saadaan myös MIL-standardien mukaiset hyväksynnät, mikä on osoitus laitteiston kestävyydestä ja luotettavuudesta äärimmäisissäkin käyttöolosuhteissa. HT C01 mallissa on tehokas Intel Core2Duo 3 GHz prosessori ja 2 x 1GB muistia. Tallennusmediaksi voidaan mallikohtaisesti valita joko SATA-liitäntäinen kiintolevy tai Flashpohjainen ilman liikkuvia osia toimiva SSD-levy. Laitteen käyttölämpötila-alue on astetta. TEKNISET TIEDOT Prosessori: Intel Core2Duo 3.0GHz Muisti: 2 x 1GB DDR2 Massamuisti: 120GB 2.5 HDD tai 30GB 2.5 SSD Tuetut standardit: EN th, IACS E10 Hyväksynnät: ClassNK, DNV, BV, ABS, GL, LRS Pikahaku: Hatteland HT C01 Teollisuustietokoneet Elkomelta Räkkitietokoneet Embedded PC Panel PC Rugged PC Kämmentietokoneet Verkkolaitteet E L K O M E N E W S 2 /

16 SÄHKÖVERKKOJÄRJESTELMÄT Sähköverkkojärjestelmien laiteratkaisut Advantech on julkaissut sähkönjakeluverkkojen tietoliikennetarpeisiin kaksi uutta IEC standardin mukaista laitetta, redundanttisen EKI-4654R ethernet-kytkimen ja UNO-4672 teollisuustietokoneen. IEC on kansainvälinen standardi Ethernet-pohjaiseen kommunikointiin sähkönjakeluverkkojen automaatiossa. Standardilla on helpotettu eri valmistajien laitteiden yhteenliitettävyyttä. IEC määrittelee kommunikoinnin järjestelmässä olevien eri laitteiden välillä. Passiivijäähdytteinen IEC yhteensopiva teollisuustietokone Advantech UNO-4672 Advantech UNO-4672 on passiivijäähdytteinen, ilman tuulettimia toimiva teollisuustietokone. Laite on saatavana Intel Pentium-M 1.4GHz tai Celeron-M 1GHz prosessorilla ja siinä on vakiona muistia 1GB. Laitteeseen saa joko SATAliitäntäisen 2.5 kiintolevyn tai Flashpohjaisen muistin (CF/SSD). UNO-4672 tietokoneessa on 2 x RS232 ja 8 x RS232/422/485 sarjaliikenneporttia sekä 2 x Gigabit ja 4 x 10/100Mbit Ethernet-liitäntää. PC/104+ -väylän kautta voidaan toteuttaa esi- TEKNISET TIEDOT Tuetut standardit: IEC , IEEE 1613 Prosessori: Intel Celeron-M 1GHz / Pentium-M 1.4GHz Sarjaväylä: 2 x RS-232 ja 8 x RS-232/422/485 (erotettu) Ethernet-liitäntä: 2 x 10/100/1000 Base-T ja 4 x 10/100 Base-T Virransyöttö: Vac ( Hz) ja Vdc Käyttölämpötila-alue: C merkiksi kenttäväyläliitännät. Laitteessa on lisäksi 8 digitaalituloa ja 8 digitaalilähtöä hälytyksille ja ohjauksille. UNO tietokoneen käyttölämpötila-alue on astetta. Vahvan rakenteensa ansiosta laite kestää tärinää ja iskuja vaativissa käyttöolosuhteissa. Laitteessa on se- kä Vac vaihtojännitesyöttö että Vdc tasajännitesyöttö. Laite tukee Windows 2000/XP, Windows XP Embedded, Windows CE 6.0 ja Linuxkäyttöjärjestelmiä. Pikahaku: UNO E L K O M E N E W S 2 /

17 1423,- (alv 0%) Redundanttinen 26-porttinen hallittava Ethernet-kytkin Advantech EKI-4654R Advantech EKI-4654R on IEC standardin mukainen hallittava Ethernetkytkin. Laitteessa on kaksi Gigabitin SFP-kuituliitäntää ja 24 Fast Ethernet (100 Mbit) liitäntää. Kytkimellä voidaan toteuttaa redundanttinen X-Ring rengasverkko, jonka toipumisaika verkon vikatilanteissa on alle 10 ms. EKI-4654R on suunniteltu vaativaan teollisuuskäyttöön. Kahdennettu virransyöttö lisää kytkimen toimintavarmuutta. Laite toimii V tasavirralla ja vaihtovirralla, joten si- TEKNISET TIEDOT Tuetut standardit: IEC , IEEE x 1000Base SFP, 24 x Fast Ethernet 10/100Mbit Verkon kahdennus: X-Ring, RSTP/ STP (802.1w/1D) Virransyöttö: 2 x 100~240 Vac / 100~240 Vdc Käyttölämpötila-alue: C tä voidaan käyttää kaikissa erilaisissa sähkönjakelujärjestelmissä. Laitteessa on relelähtö hälytystoimintoa varten, jos jompi kumpi virransyötöistä vikaantuu. EKI-4654R kytkimen käyttölämpötila-alue on astetta. Pikahaku: EKI-4654R Cisco IE teollisuuskytkimet Cisco on uudistanut ja täydentänyt omaa teollisuuskytkinten sarjaansa uusilla IE sarjan modulaarisilla tuotteilla. IE sarjan ohjelmisto perustuu Ciscon IOS-tuotteeseen ja siitä löytyy sekä QoS- että turvallisuusominaisuudet. IE sarjan laitteet koostuvat kahdesta perusyksiköstä: IE TC ja IE TC. Perusyksiköissä on 4 tai 8 10/100Mbit CAT5-porttia ja 2 kpl 10/100/1000 Dual Purpose (TX / SFP) Uplink porttia. Perusyksikköä voidaan laajentaa IEM TM (8 kpl 10/100 TX porttia) ja IEM FM (8 kpl 100 FX porttia) yksiköillä. Perusyksiköiden käyttöjännite on Vdc. Erillisellä virtalähdeyksiköllä voidaan käyttöjännite laajentaa Vac / Vdc alueelle. DIN-kiskoasenteisen järjestelmän käyttölämpötila on astetta ja se kestää 20g jatkuvaa tärinää. Ciscon IE sarjan laitteita voidaan käyttää monissa sovelluksissa teollisuuden eri aloilla. Erikoisluokituksia löytyy esimerkiksi rautateille (EN50155), energian jakeluun (IEC61850) sekä EX-sovelluksiin (EN50021). Pikahaku: IE-3000 E L K O M E N E W S 2 /

18 TEOLLISUUS-ETHERNET N-TRON -teollisuuskytkimet vaativiin verkkojärjestelmiin N-TRON on amerikkalainen teollisuuskestoisten ethernet-kytkinten valmistaja. Valmistajan valikoimiin kuuluu perinteiset 10/100Mbit- ja Gigabit-kytkimet, PoE-tuotteet, hallittavat kytkimet ja modulaariset laitteet. Rankkojen ympäristöolosuhteiden ja vedensietoa löytyy IP67-sarjan tuotteista. N-TRON-kytkimet on hyväksytty käytettäviksi monien erikoisalojen sovelluksissa. Suurelle osalle mallistoa löytyy DNV- tai ABS-hyväksyntä laivakäyttöön ja EN50155 rautateille. Osalle malleista on lisäksi ATEX Zone 2, Category 3 hyväksyntä. Kaikki laitteet ovat testattu sekä tärinää että iskuja vastaan ja niiden käyttölämpötila-alue on vähintään C. Seuranta valvomojärjestelmään OPC:lla N-TRON-kytkinten tilaa ja liikennöintiä voidaan seurata yleisimpien valvomo-ohjelmistojen kautta. Uusimpien kytkinsarjojen mukana tulee OPC Server ohjelmisto, joilla liitäntä automaatiojärjestelmään on helppoa. Vanhemmatkin N-TRON-kytkimet tukevat ominaisuutta firmware-päivityksen jälkeen. Modulaarinen N-TRON laajennusmodulia Max. 16 kuituliitäntää Käyttölämpötila: astetta ABS, IEEE1613, IEC61850 (tulossa) N-TRON 105/108M12 5 tai 8 x 10/100Mbit -liitäntää Suojatut M12-liittimet Käyttölämpötila: astetta IP67-suojattu Hallittava kytkin N-TRON 700 Täysin hallittava Ethernet-kytkinsarja Käyttölämpötila-alue: astetta OPC Server -ominaisuus DNV, ABS, EN50155, ATEX N-TRON 702M12 IP67-suojaus PoE-virransyöttö Käyttölämpötila: astetta WLAN-tukiasema Pikahaku: N-TRON 18 E L K O M E N E W S 2 /

19 TEOLLISUUSTIETOKONEET FASTWEL TK-8000 Suoritustehoa asteen lämpötila-alueelle Fastwel TK-8000 on rankkoihin teollisuusolosuhteisiin tarkoitettu passiivijäähdytteinen tietokone. Laite on IP52-suojattu, sen käyttölämpötila-alue on huimat -40 C C. Vahvan rakenteensa ansiosta laite kestää 50G iskuja sekä 5G jatkuvaa tärinää. TK-8000 voidaan varustaa jopa 1.8GHz Intel Pentium M -prosessorilla ja suurin muistimäärä on 1 GB. Laitteessa on vakiona 2 x Gigabit LAN, 4 x USB, 2 x RS-232, 2 x RS-485, LPT, VGA ja Audio- liitynnät. Asiakaskohtaiset laajennukset ovat mahdollisia PC/104- tai PC/104- Plus -väylän kautta. TK-8000:n emolevyllä on vakiona 32 MB Flash -muistia. Tämän lisäksi laitteessa on yksi 2,5 SATA HDD/SSD -levypaikka ja laajennus CF-kortille. TK-8000 tarvitsee 9-30 VDC käyttöjännitteen. TK-8000 on saatavana esiasennettuna Windows XP Prof, Windows XP Embedded, Windows CE 5.0, QNX 4.25 ja 6.0, Linux ja sekä VxWorks-käyttöjärjestelmillä. Pikahaku: TK-8000 FASTWEL-korttitietokoneet Äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin Fastwel CPC1600 Prosessori: Intel Pentium-M 2.0 GHz Muisti: 1 GB DDR2 On-board Flash-muisti: 32 MB On-board 6 x USB 2.0, 2 x Gigabit LAN 2 x Serial ATA liitäntää kiintolevyille 2 x CRT/LVDS litäntää näytöille PC/104-väylä laajennuksille Windows XP/XPE, Windows CE, QNX 4.2/6.0, Linux Iskun- ja tärinänkestävä rakenne Käyttölämpötila: 40 С to +85 С PC/104 Fastwel CPC800 Prosessori: Intel Pentium-M 1.8 GHz Muisti: 1 GB DDR2 On-board Flash-muisti: 32 MB On-board 4 x USB 2.0, 2 x Gigabit LAN 2 x Serial ATA liitäntää kiintolevyille PC/104 Plus -väylä laajennuksille Windows XP/XPE, Windows CE, Linux, QNX 6.0, Fastwel DOS Iskun- ja tärinänkestävä rakenne Kortin koko: 115 x 165 mm Käyttölämpötila: 40 С to +85 С 5.25 EPIC Fastwel CPB905 Prosessori: AMD Geode LX800, 500 MHz Muisti: 256 MB On-board Flash-muisti: 256 MB On-board CompactFlash -muistipaikka 4 x USB, 2 x LAN, 7 x COM (4 optoisolated) PC/104 (ISA&PCI) -laajennus Iskun- ja tärinänkestävä rakenne Windows XPE, Windows CE 5.0/6.0, QNX 6.3/4.25, RTOS32, Linux, MS-DOS Kortin koko: 115 x 165 mm Käyttölämpötila: 40 С to +85 С 3.5 SBC E L K O M E N E W S 2 /

20 Kaikki anturit ja tarvikkeet värähtelyn, voiman, paineen, iskun, äänen, melun ja vääntömomentin mittaukseen. PCB myöntää antureilleen elinikäisen takuun. Takuu koskee varasto- ja vakioanturimalleja, jotka ovat vioittuneet normaalin käytön aikana. PCB korjaa tai antaa uuden anturin veloituksetta! 20 Elkome Systems Oy Torpankatu 28, Hyvinkää p E L K O M E N E W S 2 /

Ratkaise asennuksen sokkelot. Tehokkaat ratkaisut Murrelektronikilta. Murrelektronik asiakaslehti. Pääkirjoitus

Ratkaise asennuksen sokkelot. Tehokkaat ratkaisut Murrelektronikilta. Murrelektronik asiakaslehti. Pääkirjoitus Numero Murrelektronik asiakaslehti MASI Kanban-järjestelmät Parhaat käytännöt Miten omenan saa helpoimmin pullon sisään? Edistyksellistä logistiikkaa MVK Metal erikoiskäytössä lisää sivulla 0 lisää sivulla

Lisätiedot

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA SICK ASIAKASLEHTI 1_2014 EPÄVARMOINA AIKOINA MIKÄÄN EI VOITA LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA IDpro KATTAA SICKIN ASIANTUNTEMUKSEN KOLMEN TUNNISTUSTEKNIIKAN OSALTA: - RFID-, laser- ja kamerapohjaiset koodinlukijat

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _ www.sick.fi SICK ASIAKASLEHTi 1_2013 > Tule mukaan Virtual Industry Tour-kierrokselle s. 8 Maksa vain toteutuneista päästöistä In-situ tekniikkaa kasvihuonepäästöjen suoraan mittaukseen s. 19 Käyttäjäystävällinen,

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

FASTEMS OY AB:n ASIAKASLEHTI

FASTEMS OY AB:n ASIAKASLEHTI 2 08 Fastems Easy Automation Road Show HARtFoRD kun pieni ei riitä emeca kasvun tiellä smartti huoltoasentajien kehitysohjelma Uutuustuote FAstems ADc Alihankintamessut & Fastems Open House FASTEMS OY

Lisätiedot

Osasto C1110. SÄILYTÄ LEHTI!!! Tarjoukset voimassa 31.12.2014 asti. TekniikkaCenterin asiakaslehti

Osasto C1110. SÄILYTÄ LEHTI!!! Tarjoukset voimassa 31.12.2014 asti. TekniikkaCenterin asiakaslehti 02/2014 TekniikkaCenterin asiakaslehti Osasto C1110 Tässä lehdessä mm. Pumppukärryt hankaliin olosuhteisiin s. 6 JPV-Engineering osaa teräksen jalostuksen s. 9 Maskulainen Aurakorro suojaa korroosiolta

Lisätiedot

NIBE mahdollisuuksien maailma!

NIBE mahdollisuuksien maailma! UUTISET 2 2012 Monipuoliset lämmitysratkaisut kaikenkokoisiin koteihin NIBE ilma/vesilämpöpumppuvalikoima laajeni NIBE DIM uuden ajan mitoitustyökalu NIBE UPLINK kiinteistölämpöpumppujen etäohjaus ja valvonta

Lisätiedot

Aukotonta turvallisuutta

Aukotonta turvallisuutta Aukotonta turvallisuutta Sinteso paloilmoitusjärjestelmä Building Technologies 2 Uusi tuoteperhe palonilmaisuun, ohjauksiin ja hallintaan: Sinteso Sinteso -paloilmoitusjärjestelmä täyttää kaikki paloturvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Jakelutiemuutoksella. hyötyä koko toimitusketjuun

Jakelutiemuutoksella. hyötyä koko toimitusketjuun NYLUNDIN ASIAKASLEHTI Tammikuu 2014 Jakelutiemuutoksella hyötyä koko toimitusketjuun Monikäyttöiset Dymaxin liimat Meyerin valaisinten yksinmyyntioikeus Nylundille Ääntä ja kuvaa digitaalisesti ja luotettavasti

Lisätiedot

UTC Fire & Security. Helsinki, Maaliskuu 2012

UTC Fire & Security. Helsinki, Maaliskuu 2012 Tuotekuvasto 2012-2013 1 UTC Fire & Security Helsinki, Maaliskuu 2012 United Technologies Corporation (UTC) on kansainvälinen monialayritys, jonka liiketoimintayksiköihin kuuluvat mm. Carrier lämmitys-

Lisätiedot

Käsikirja Käyttövedensäädin

Käsikirja Käyttövedensäädin EH-201/V Käsikirja Käyttövedensäädin Ouman EH-201/V on lämpimän käyttöveden säädin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kaukolämmönvaihtimissa että kattilalaitoksissa. EH-201/V:ssä on patentoitu säätöstrategia,

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Espoon-Vantaan Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA

RAKENTAMINEN & LOUHINTA RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY Atlas Copco louhintatekniikka ab:n asiakaslehti 1 / 2013 >>>Pääkirjoitus >>>Tässä numerossa rakentaminen & louhinta 1 / 2013 3 Atlas Copco 140 vuotta Tänä vuonna vietetään Atlas

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

KTA-YHTIÖT Oy:n asiakaslehti 1 2/2009. Laine Direct ja KTA. 55 vuotta yhteistyötä. PunaMusta yhdistää offsetin ja digin. Savon Sanomien Ekoteko

KTA-YHTIÖT Oy:n asiakaslehti 1 2/2009. Laine Direct ja KTA. 55 vuotta yhteistyötä. PunaMusta yhdistää offsetin ja digin. Savon Sanomien Ekoteko KTA-YHTIÖT Oy:n asiakaslehti 1 2/2009 Laine Direct ja KTA 55 vuotta yhteistyötä Savon Sanomien Ekoteko PunaMusta yhdistää offsetin ja digin Pääkirjoitus... 2 Reach ja KTA-yhtiöt?... 3 Fuji investoi tuulivoimaan...

Lisätiedot