Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4"

Transkriptio

1 News Elkome Systems Oy:n asiakaslehti 2/2009 Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4 Elkome Systems Oy Järjestelmätoimittaja... 3 Komponenttidatan tallennusja raportointijärjestelmä... 6 USB-anturit helpottavat mittausta... 7 Brüel & Kjær Vibron edustus Elkome Systems Oy:lle... 8 TML:n venymäliuskat eri materiaaleille ADAM sarjan logiikkaominaisuudet Ajoneuvojärjestelmien tietokoneratkaisut Näytöt ja tietokoneet laivasovelluksiin Sähköverkkojärjestelmien laiteratkaisut TEOLLISUUSTIETOKONEET MITTAUSJÄRJESTELMÄT TESTAUSJÄRJESTELMÄT SÄHKÖISTYS JA AUTOMATISOINTI

2 PÄÄKIRJOITUS YRITYSUUTISIA Uudistusten vuosi Vuosi 2009 on ollut yrityksellemme monella tapaa tapahtumarikas. Vuoden alussa irrotimme GE Fanuc tuotteiden myynnin omaksi Novotek Automaatio Oy nimiseksi yritykseksi. Tänne siirtyi 30 hengen organisaatiostamme viisi henkilöä. Alkuperäiseen yhtiöön jäi yrityksen perinteinen liiketoiminta ja yhtiön nimi vaihdettiin Novotek Systems Oy:ksi. Samassa yhteydessä Novotek Systems Oy:n toimiva johto aloitti keskustelut Novotek AB:n kanssa yrityskaupasta. Syy oli yksinkertaisesti se, että Novotek System Oy:n liiketoiminta poikkesi selvästi muista Novotek-yhtiöistä, eikä konserniin kuulumisesta koettu saatavan enää synergiahyötyä. Lopulta allekirjoitetulla kaupalla yhtiön koko osakekanta siirtyi kotimaisiin käsiin ja yrityksen nimeksi vaihdettiin Elkome Systems Oy. Uusi omistusjärjestely vahvistaa kykyjämme palvella asiakkaitamme yhä monipuolisemmin ja laajemmin. Pystymme nyt keskittymään liiketoiminnan kehittämiseen täysin omista lähtökohdistamme käsin kotimaisia asiakkaita kuunnellen. Tavoitteena on kehittää ja kasvattaa yrityksen alkuperäistä liiketoimintaa eli panostamme mittaus- ja testausjärjestelmiin sekä erikoistietokoneisiin. Lisäksi haluamme kehittää myös asiakaspalvelua sekä tuote- ja palveluvalikoimaa. Olen yrityskaupan jälkeen saanut asiakkailta paljon positiivista palautetta. Hyvin moni on ilahtunut kotimaisesta omistajuudesta ja siitä, että näinä taloudellisesti vaikeita aikoina löytyy riskinottohalua. Kiitoksia palautteesta! Se kannustaa jatkamaan eteenpäin ja kehittämään toimintaa. JUHANI YRJÄNÄ B&K Vibron valvontajärjestelmät Elkomen edustukseen Brüel & Kjær Vibro on erikoistunut pyörivien koneiden kunnon-, turvallisuuden- ja tehokkuudenvalvontaan. Tyypillisiä sovelluksia ovat kaasuturbiinien, puhaltimien ja mäntäkoneiden valvonta. Yrityksen tuotteita ovat siirtymä-, värähtely- ja nopeusanturit. Lisäksi yrityksellä on laaja valikoima kannettavia ja kiinteäasenteisia värähtelynmittauslaitteita sekä ohjelmistoja. Tutustu tuotteisiin sivulla 8 > FUTEK tarjoaa anturien uusinta tekniikkaa Futek on yhdysvaltalainen anturivalmistaja. Laaja valikoima sisältää voima-, momentti- ja paineantureita. Futek on edelläkävijä USB-liityntäisten antureiden valmistuksessa ja tarjoaakin kaikkin anturimalleihinsa USB-liityntämahdollisuuden perinteisen anturi-vahvistintekniikan lisäksi. USB-anturia hyödyntämällä mittausjärjestelmässä päästään kokonaan eroon erillisistä vahvistimista, mittauslaitteesta sekä mittarinäytöistä. Tutustu tuotteisiin sivulla 7 > N-TRON -teollisuuskytkimet Elkomen valikoimaan N-TRON on amerikkalainen tetoliikennelaitteiden valmistaja, joka on keskittynyt teollisuusympäristöissä käytettäviin verkkotuotteisiin. Valmistajan valikoimaan kuuluu perinteiset 10/100Mbit- ja Gigabit Ethernet -kytkimet, PoE-tuotteet, hallittavat kytkimet ja modulaariset verkkolaitteet. Rankkojen ympäristöolosuhteiden ja vedensietoa löytyy IP67-sarjan laitteista. Tutustu tuotteisiin sivulla 18 > MPL:n erikoistietokoneet äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin MPL on sveitsiläinen erikoistietokoneiden valmistaja. Laitteet suunnitellaan asiakaskohtaisesti ja ne voidaan varustaa tarpeen mukaisilla ominaisuuksilla. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kestävyys äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja! Elkome News on Elkome Systems Oy:n asiakaslehti, joka tarjoaa tietoa teollisuustietokoneista, mittaus- ja testausjärjestelmistä sekä sähköistämisestä ja automatisoinnista. News Päätoimittaja: Juha Halonen Julkaisija: Elkome Systems Oy Torpankatu 28, PL 230, Hyvinkää p Kaikki tässä lehdessä mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia. Tuotemerkit ovat vastaavien yritysten omistamia.

3 RATKAISUT Elkome Systems Oy Teollisuuden järjestelmätoimittaja Elkome Systems Oy on mittaus- ja testausjärjestelmien sekä teollisuustietokoneiden asiantuntija. Valmistamme asiakaskohtaisia järjestelmiä. Teemme tuotantolinjojen sähköistystä, automatisointia ja keskusvalmistusta. Elkome Systems Oy on liki 25 vuoden aikana toteuttanut satoja järjestelmiä teollisuuden tarpeisiin. Elkome Systems Oy:lle asiakastyytyväisyys on liiketoiminnan peruslähtökohta. Haluamme palvella asiakastamme ja varmistua, että asiakas on aina tyytyväinen meiltä saamaansa tuotteeseen ja palveluun. Haluamme toiminnallamme osoittaa, että olemme luottamuksen arvoinen yhteistyökumppani! Teollisuustietokoneet Elkomen laaja tietokonevalikoima sisältää erikoiskäyttöön tarkoitettuja laitteita. Erikoislaitteita tarvitaan, kun käyttöolosuhteet tai -kohteet asettavat erityisiä vaatimuksia laitteiston kestävyyteen ja toimintavarmuuteen. Laiteratkaisut vaativiin käyttöolosuhteisiin: Tärinän- ja iskunkesko, laajakäyttölämpötila-alue, suojaus likaa ja vettä vastaan, laitteiston pieni koko ja vähäinen virrankulutus. Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut Mittausjärjestelmät Tarjoamme mittausjärjestelmiä tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä kunnossapidon ja vianhaun tarpeisiin. Järjestelmät toteutetaan asiakaskohtaisten tarpeiden mukaisesti. Tutkimuksen ja tuotekehityksen mittaukset Kunnossapito ja vianhaku Automaattiset valvontajärjestelmät Testausjärjestelmät Valmistamme asiakaskohtaisesti räätälöityjä testausjärjestelmiä. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet järjestelmiä muun muassa tuotekehityksen tarpeisiin ja valmistuotteiden testaukseen. Mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu Tuoteadapterit ja fi xturet Ohjelmointi Keskusvalmistus Sähköistys ja automatisointi Toimitamme sähköistykseen ja automaatioon liittyviä laitteita, keskuksia ja palveluita. Olemme erikoistuneet materiaalinkäsittely- ja kuljetinjärjestelmien automaatioon ja sähköistykseen. Lisäksi valmistamme sähkö- ja automaatiokeskuksia. Palveluihimme kuuluu järjestelmän suunnittelu, kokoonpano ja valmistus. Sähkö- ja automaatiosuunnittelu, logiikkaohjelmointi Kokoonpano ja valmistus Asennus ja käyttöönotto E L K O M E N E W S 2 /

4 TESTAUSJÄRJESTELMÄT Uusi tehdas Jyväskylässä Moventas lisäsi tuulivoimavaihteiden valmistuskapasiteettia Moventas on Suomen johtava ja maailmassa kolmanneksi suurin tuuliturbiinivaihteiden valmistaja. Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi voimansiirtoratkaisuja ja niihin liittyviä huoltopalveluja energia- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin. Vuonna 2008 Moventaksen liikevaihto kasvoi lähes 400 miljoonaan euroon ja yrityksellä on yli 1300 työntekijää kahdeksassa maassa. Tuulivoimaloiden suosio on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Suosion kasvu näkyy myös Moventaksella, joka on joutunut kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan merkittävästi. Osana yhtiön investointiohjelmaa Moventas rakensi uuden tehtaan Jyväskylään. Tuotantokapasiteetin kasvun myötä on myös testaustarpeet ovat kasvaneet. Vaihteiden testaus ennen toimitusta asiakkaalle on ensiarvoisen tärkeää, kaikki vaihteet koeajetaan ennen lähetystä asiakkaalle. Elkome Systems on toimittanut Moventaksen eri toimipisteisiin vaihteiden testausjärjestelmiä sekä tuotanto- että huoltokäyttöön. Nyt toimitettu uuden tehtaan järjestelmä on tarkoitettu maksimissaan 3,8 MW tehoisten vaihteiden testaukseen. Elkome Systems on toimittanut Moventaksen vaihteiden testausjärjestelmiä sekä tuotanto- että huoltokäyttöön. 4 E L K O M E N E W S 2 /

5 Automaattinen vaihdetestaus Testausjärjestelmän tarkoitus on suorittaa vaihteiden koeajo tietyillä tehotasoilla ja pyörimisnopeuksilla vaihdetyyppikohtaisesti määritellyn koeajo-ohjelman mukaisesti. Tehotasot voidaan ajaa manuaalisesti askel kerrallaan tai ne voidaan suorittaa automaattisesti ennalta laaditun sekvenssitiedoston ohjaamana. Vaihteiden koeajojärjestelmä perustuu säätö- ja kuormamoottoreihin sekä kahteen vastakkain kytkettyyn vaihteistoon. Invertteriohjatulla säätömoottorilla pyöritetään kahta vastakkain kytkettyä vaihteistoa. Erillisen kuormamoottorin avulla säädetään momenttia, joka yhdessä pyörimisnopeuden kanssa määrää halutun tehotason. Koeajon aikana suoritetaan värähtelyja melumittauksia kullakin tehotasolla sekä valvotaan testattavan vaihteen ja järjestelmään kytkettyjen välivaihteiden toimintaa paine- ja lämpötila-anturien avulla. Järjestelmä ohjaa ja valvoo myös voiteluainekoneikkojen toimintaa sekä tallentaa öljyn partikkelipitoisuudet. Jokaiselle tarkkailtavalle suureelle on erilliset hälytys- ja lukitusrajansa. Hälytysrajan ylittyminen aiheuttaa varoituksen ohjelmiston käyttöliittymässä ja lukitusrajan ylitys käynnistää järjestelmän automaattisen alasajon. Värähtely- ja äänimittaukset Värähtelymittauksia varten järjestelmään kuuluu Microstar Laboratories n signaalinkäsittely- ja värähtelymittauslaitteisto sekä PCB:n kiihtyvyysanturit, joilla voidaan suorittaa 32 kanavan värähtelymittaukset. Värähtelystä lasketaan tunnuslukuja, joita seurataan koeajon aikana sekä hyödynnetään laadunvarmistuksessa. Vaihteelle tehdään myös melun intensiteettimittaukset LarsonDavismeluanalysaattorilla. Mittaukset tehdään joko 1/3-oktaavi tai laajakaista FFT-mittauksina halutun painotuksen mukaisesti. Testauksen lopuksi luodaan asiakkaalle toimitettava raportti mittaustuloksista. Järjestelmässä käytetyt tuotteet Trantest-testausohjelmisto Gantner ISM -modulit Microstar-värähtelymittausjärjestelmä LarsonDavis-meluanalysaattori GRAS-intensiteettimikrofoni PCB-kiihtyvyysanturit Calibration Utility -kalibrointiohjelmisto Advantech-teollisuustietokoneet E L K O M E N E W S 2 /

6 TUOTANNON LAADUNHALLINTA Komponenttidatan tallennus- ja raportointijärjestelmä Katsa Oy on toiminut vuodesta 1955 ja sen palveluksessa on noin 200 työntekijää Tampereella ja Ikaalisissa. Liikevaihto on ollut vuosia jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2008 se oli 43 milj. euroa. Katsa suunnittelee ja valmistaa hammaspyöriä ja vaihteistoja yksilöllisesti kaikkiin teollisuuden tarpeisiin. Käyttökohteita ovat mm. laivaja voimalaitosdieselmoottorit, erikoisajoneuvot, tuulivoimavaihteet ja paperikoneet. Katsan tuotevalikoimassa on komponentteja, joille tehdään laadunvarmistukseen liittyviä mittauksia. Mittaukset tehdään tuotannossa ennen tuotteen hyväksymistä ja toimittamista asiakkaalle. Erilaisia tuotteita on vuosien varrella syntynyt satoja ja niistä on kertynyt tuhansia rivejä mittaustietoja. Tiedon tallennus sarjanumeroittain tuotekohtaisiin tiedostoihin on kuitenkin ylläpidon ja turvallisuuden kannalta haasteellista. Käyttäjä voi vahingossa poistaa tai muuttaa jo aiemmin tallennettuja mittausarvoja. Koko tiedosto voidaan vahingossa poistaa, jolloin häviää koko komponentin historia. Tallennetun tiedon hyödyntäminen tilastollisessa analyysissä on myös hankalaa. Uusi järjestelmä välttämätön Tilanteeseen haettiin nykyaikaista ratkaisumallia, jolla työpisteellä operoiva työntekijä kykenee helposti ja nopeasti löytämään järjestelmästä valmistamansa komponentin vaatimat mittapisteet. Järjestelmän haluttiin myös ohjeistavan ja varmistavan, että kaikki tuotteeseen liittyvät parametrit mitataan, eikä mitään jää pois ja että ne ovat toleranssirajoissa. Myös tuotteen mukana toimitettavan raportin luontia haluttiin nopeuttaa ja yksinkertaistaa. Selainpohjainen ratkaisu Elkome Systems Oy suunnitteli ja toteutti Katsan toiveiden mukaises- ti webbiselainpohjaisen järjestelmän, jolla miltä tahansa Katsan verkossa olevalta tietokoneelta tai työpisteeltä voidaan hakea tai syöttää komponenttitietoja. Suunnittelija voi dynaamisella työkalulla vapaasti määrittää komponentille kuuluvat mittaukset ja mittauksien näkyvyydet, jolloin työntekijä näkee ainoastaan hänelle kuuluvat mittaukset. Mittaustiedot tallennetaan tietokantaan ja tuoteraportti hakee automaattisesti raportoitavat tiedot tietokannasta. Järjestelmä on käytössä yli kahdellakymmenellä työasemalla Tampereella ja Ikaalisissa. 6 E L K O M E N E W S 2 /

7 MITTAUSJÄRJESTELMÄT USB-liitäntäiset anturit helpottavat mittausta Futek on yhdysvaltalainen venymäliuskapohjaisten anturien valmistaja. Futekilla on laaja valikoima antureita pienistä ja herkistä, sormenpään kokoisista voima-antureista aina järeisiin hydraulipuristimissa käytettäviin puristusantureihin. Lisäksi valikoimaan kuuluu kiinteät ja pyörivät momenttianturit sekä paineanturit. Pyörivissä momenttiantureissa on saatavana myös malleja, joissa vääntömomentin lisäksi anturista saadaan pulssitietona akselin asentotieto. Antureiden lisäksi Futekin valikoimaan kuuluu näyttöyksiköitä sekä anturikaapelit ja asennusosat. Tarvittaessa voimme toimittaa myös mittauslaitteet ohjelmistoineen staattisen tai dynaamiseen voiman ja momentin mittaukseen. Futekin antureita on käytössä ympäri maailman mittausja testaussovelluksissa sekä tutkimus- ja tuotekehityskäytössä. Futek toimittaa myös asiakaskohtaisesti suunniteltuja antureita kone- ja laitevalmistajille. Anturien uusinta tekniikkaa USB-anturit liitetään suoraan tietokoneeseen. Järjestelmässä ei tarvita erillisiä vahvistimia ja teholähteitä. Futek on edelläkävijä USB-liityntäisten antureiden valmistuksessa ja tarjoaakin jo kaikkiin anturimalleihinsa USBliityntämahdollisuuden perinteisen anturi-vahvistintekniikan lisäksi. USB-anturia hyödyntämällä mittausjärjestelmässä päästään kokonaan eroon erillisistä vahvistimista, mittauslaitteesta sekä mittarinäytöistä. USB-antureihin perustuvat ratkaisut tarjoavat edullisen ja yksinkertaisen vaihtoehdon perinteisten anturointiratkaisujen tilalle. Siinä missä perinteisesti on tarvittu signaalien vahvistimet, muokkaimet, suodattimet ja teholähteet, USBanturiratkaisussa kokonaisuus rakentuu helposti ja yksinkertaisesti liittämällä anturi suoraan tietokoneen USB-väylään. USB-antureiden mukana toimitettavassa ilmaisessa mittausohjelmistossa on perustoiminnallisuudet mittaustulosten skaalaukseen ja numeraaliseen esitykseen. Optiona saatavan ohjelmiston Premium-versio mahdollistaa dataloggauksen, laskentojen tekemisen sekä graafi en esittämisen. Futekin USB-anturit ovat myös Labview-yhteensopivia. Pikahaku: FUTEK Teollisuuden väyläratkaisut Ethernet- ja kenttäväyläkortit Industrial Ethernet: EtherCAT, Ethernet/IP, Powerlink, Modbus/TCP, Profi net, Sercos/// Kenttäväylät: Profi bus, CANopen, Devicenet, Interbus, AS-Interface, Modbus Yhtenäinen ohjelmointirajapinta eri väylille Saatavuustakuu 10 vuotta Sarjaväylä-, kenttäväylä- ja Ethernet-muuntimia eri järjestelmiin OEM-ratkaisut laitevalmistajille Ethernet-modulit osaksi valmistajan elektroniikkaa Saatavana myös tunnetuimmille kenttäväylille Sama ohjelmointirajapinta kaikille järjestelmille E L K O M E N E W S 2 /

8 MITTAUSJÄRJESTELMÄT VIBROCONTROL kunnonvalvontajärjestelmällä voidaan toteuttaa automaattinen laitteiden kunnonseuranta- ja suojausjärjestelmä. Brüel & Kjær Vibron edustus Elkome Systems Oy:lle Brüel & Kjær Vibro on erikoistunut pyörivien koneiden kunnon-, turvallisuuden- ja tehokkuudenvalvontaan. Mittauksilla voidaan varmistua myös koneiden ja laitteiden tehokkaasta toiminnasta. Tyypillisiä sovelluksia ovat kaasuturbiinien, puhaltimien ja mäntäkoneiden valvonta. Yrityksen tuotteita ovat liike-, värähtely- ja nopeusanturit, kannettavat ja kiinteät värähtelynmittauslaitteet sekä ohjelmistot. BK Vibro toimii globaalisti ja tarjoaa kustannustehokkaita valvontaratkaisuja teollisuusasiakkaille. Asiakkaita Suomessa ovat muun muassa Borealis Bolymers, Fläkt Woods, Gasum, Stora Enso ja Kemijoki Oy. Lisätietoja: VIBROCONTROL 6000 Automaattista laitteiden kunnonvalvontaa VIBROCONTROL kunnonvalvontajärjestelmällä voidaan toteuttaa automaattinen laitteiden kunnonseuranta- ja suojausjärjestelmä. VC-6000 järjestelmän käyttökohteita ovat mm. turbiinit, generaattorit, mäntäkoneet, jauhimet, puhaltimet ja pumput. VC järjestelmään voidaan kytkeä jopa 48 mittauskanavaa ja laite voidaan tarvittaessa varustaa kahdella tai kolmella teholähteellä. VC-6000 asennettaan 19 laitekaappiin. Laitteen korkeus on vain 133mm (3HE) ja syvyys 400 mm. VC järjestelmässä käytettävät modulit ovat erittäin laadukkaita ja niillä on korkea keskimääräinen vikaantumisväli (MTBF). VC-6000 on yksi markkinoiden nopeimmista suojausjärjestelmistä. Esimerkiksi releen aktivoitumiseen menee aikaa vain noin 10 millisekuntia. Järjestelmän mukana toimitettavalla ohjelmistolla voidaan tarkkailla mitattuja suureita sekä reaaliaika- että historiatietoja. VC-6000 tarjoaa monipuoliset liitännät hälytys- ja varoitustoiminnoille. Laitteessa on 4-20mA relelähdöt sekä sarjaväyläettä Ethernet-liitännät. Järjestelmä tukee Modbus-kommunikointia. OPCpalvelimen ansiosta järjestelmä voidaan liittää myös valvomo- ja automaatiojärjestelmiin. VC-6000 täyttää kaikki tarvittavat tärkeät standardit, kuten API-670 rev.4, ISO ja ISO Pikahaku: VC E L K O M E N E W S 2 /

9 VIBROCONTROL 1500 Helppoa värähtelyn analysointia VIBROCONTROL 1500 on edullinen ja monipuolinen 2/4-kanavainen valvontajärjestelmä. VC-1500 soveltuu jatkuva-aikaiseen värähtelynvalvontaan ja lämpötilan mittaukseen. Tällaisia kohteita ovat puhaltimet, kompressorit ja moottorit. VC mittauslaitteessa on kaksi sisäänmenoa värähtelyantureille ja kaksi lämpötila-antureille. Laitteessa on varoitus- ja hätäreletoiminnot, joiden raja-arvot voidaan vapaasti asetella laitteen LCD-näytöltä. Vaaratilanteessa VC-1500 pysäyttää automaattisesti mitattavat laitteet esimerkiksi laakerivauriotapauksessa. VC-1500 täyttää ISO standardin vaatimukset. VC-1500 käyttää DFT-analyysia, joka perustuu verhokäyräspektriin. Analyysillä saadaan helposti tietää laakerin kunto Hz taajuusvälillä ja koneen värähtely Hz taajuusalueella. VC-1500 tallentaa automaattisesti muistiin värähtelyn kokonaistason, laakerin kunnon ja lämpötilan. Tämä mahdollistaa lyhyen tai pitkän aikavälin trendin vian analysoinnissa. Trendimittaus voidaan tehdä 10 päivän ja 10 kuukauden aikavälillä. Mikäli laitteen hälytysrele aktivoituu, VC-1500 tallentaa automaattisesti värähtelyn kokonaistason sekunnin välein 994 s ennen ja 29 s jälkeen hälytyksen. Hälytys tallentuu muistiin ja hälyksen syytä voidaan analysoida mukana tulevalla ohjelmistolla. VC sarjan laitteet voidaan kytkeä CAN-väylään. Yhdessä väylässä voi olla 40 mittauslaitetta. Mittauslaitteet voidaan kytkeä tietokoneeseen käyttäen CAN/USBmuunninta. Laitteen mukana tulevalla ohjelmistolla voidaan tarkkailla mittatietoja reaaliajassa sekä etälukea mittaustietoja Internetin kautta. VC-1500 voidaan asentaa DINkiskoon. Laitteen virransyöttö on VIBROCONTROL-1500 soveltuu jatkuvaaikaiseen värähtelynvalvontaan ja lämpötilan mittaukseen Vdc, optiona Vac. Ulostuloina 4-20mA jokaiselle värähtelykanavalle. Laitteen mitat ovat 90 x 75 x 115 mm ja paino 700 g. Pikahaku: VC-1500 Anturit & mittauslaitteet Dynaamiset kiihtyvyys-, voima- ja paineanturit Värähtely- ja siirtymäanturit kunnonvalvontaan Vääntömomentti- ja kallistuskulma-anturit USB-liitäntäiset voima- ja paineanturit Geotekniset siirtymä- ja halkeama-anturit Venymäliuskat Mikrofonit Katso lisää webbisivuiltamme: E L K O M E N E W S 2 /

10 MITTAUSJÄRJESTELMÄT Venymäliuskoja käytetään mm. akseleissa pituussuuntaisen venymän mittaukseen. Vääntömomentin mittausessa käytetään useampisuuntaisia venymäliuskoja. TML:n venymäliuskat F-sarja Ohuella epoksitaustakalvolla varustetut yleiskäyttöiset kalvovenymäliuskat metallille, lasille ja keraamisille materiaaleille. Liuskapituudet alkaen 0,2 mm ja saatavana kiinteillä johtimilla sekä ilman. Saatavana eri lämpölaajenemiskertoimella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille. PF-sarja Pitkät kalvovenymäliuskat metallille, betonille ja laasteille. Liuskoissa on taustana läpinäkyvä muovikalvo, jonka ansiosta anturi on helppo ja tarkka asentaa. Muovikalvo tarjoaa myös hyvän sähköisen eristyksen. Saatavana kolmea eri pituutta kiinteillä 1m, 3m tai 5m johtimilla sekä ilman johtimia. Lämpölaajenemiskerroin on 11ppm/C. UF-sarja Yleiskäyttöiset kalvovenymäliuskat korkeille lämpötiloille. Liuskapituudet alkaen 0,2mm ja saatavana kiinteillä 1m, 3m tai 5m johtimilla sekä ilman johtimia. Saatavana myös eri lämpölaajenemiskertoimella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille. 10 E L K O M E N E W S 2 /

11 TML TDS-530 Monikanavainen dataloggeri venymäliuskamittauksiin TML on julkaissut uuden monikanavainen TDS-530 -dataloggerin. Loggeriin voidaan liittää venymä- ja lämpötila-antureita sekä mitata jännitteitä. Uudella A/D-muunninteknologilla päästään suuriin mittausnopeuksiin ja -tarkkuuksiin. IHW-50G -laajennusyksikön avulla laitteistoa voidaan laajentaa jopa 1000 mittauskanavaan, jotka voidaan lukea 0,4 sekunnin aikana. TDS-530 dataloggeria operoidaan helposti laitteessa olevan kosketuspanelin kautta. Lisäksi laitetta voidaan ohjata tietokoneella RS-232-, USB 2.0- tai ethernet-yhteyden kautta. Loggerissa on myös integroitu tulostin raportteja varten. Optiona TDS-530 dataloggeriin on saatavana Windowspohjainen TDS-7130 mittausohjelmisto. Ohjelmalla voidaan tehdä visuaalisia raportteja numerisessa ja graafisessa muodossa. Ohjelmistolla voidaan myös seurata mittalaitteen mittausarvoja reaaliajassa. Mittausarvojen tallennus voidaan myös optimoida raja-arvoilla ja ajastetuilla mittauksilla. Pikahaku: TDS-530 GF-sarja Kalvovenymäliuskat kimmoisille ja joustaville materiaaleille, kuten muoveille. Saatavana lämpölaajenemiskertoimilla 50 ppm/ C epoksille ja 70 ppm/ C akryylille ja ABS-muoville. WF-sarja WF-sarjan venymäliuskoissa on vedenkestävä suojakalvo, joten erillistä kosteussuojausta ei tarvita. Suojakalvo on läpinäkyvä ja sen ansiosta anturi on helppo ja tarkka asentaa. Saatavana kiinteillä 1m, 3m tai 5m johtimilla sekä ilman johtimia. Saatavana myös eri lämpölaajenemiskertoimella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille. LF-sarja Kalvovenymäliuskat kimmoisille ja joustaville materiaaleille, kuten puulle ja kipsille. Lämpölaajenemiskerroin 11 ppm/ C. > Mittausjärjestelmät > Anturit ja mikrofonit E L K O M E N E W S 2 /

12 MITTAUSJÄRJESTELMÄT ADAM sarjan logiikkaominaisuudet Advantech ADAM-6000 sarja sisältää Ethernet-liitäntäisiä I/O-moduleita. Modulit on tarkoitettu hajautettuihin mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmiin. ADAM sarjassa on analogituloja ja -lähtöjä, digitaalituloja ja -lähtöjä, laskureita, pulssilähtöjä sekä relelähtöjä. Kaikkia moduleita voidaan käyttää verkotettuna sekaisin ja järjestelmää voidaan helposti muokata tai laajentaa moduleita lisäämällä. Logiikkatoiminnot hajautetussa järjestelmässä ADAM-6000 sarjan moduleilla voidaan rakentaa hajautettu Ethernetpohjainen järjestelmä, joka toimii samanaikaisesti sekä tiedonkeruujärjestelmänä että itsenäisenä logiikkatyyppisenä ohjausjärjestelmänä. Graafisella ADAM.NET -konfigurointiohjelmalla voidaan tehdä logiikkaeh- toja, jotka ladataan ADAM moduleihin. Modulit voivat tämän jälkeen toimia täysin itsenäisesti kuten ohjelmoitavat logiikat. Uusi ominaisuus kaikkiin moduleihin ADAM sarjassa ei tarvita erikseen CPU-yksikköä, vaan uuden fi rmwaren ansiosta modulit sisältävät logiikkatoiminnon ilman lisämaksua. ADAM.NET -konfi gurointiohjelman voi ladata veloituksetta Advantechin webbisivulta. Kuhunkin ADAM sarjan Ethernet-liityntäiseen analogi- ja digitaali-io-moduliin voidaan ohjelmoida 16 logiikkaehtoa. Järjestelmä voi sisältää yhteensä 16 IP-osoitteellista modulia. ADAM.NET -ohjelma on täysin graafi nen ohjelmointi- ja konfi gurointityökalu, jolla voidaan asetella moduleiden mittausalueet, raja-arvot, näytteenottonopeudet, skaalaukset ja muut mittaukseen liittyvät parametrit. Samalla työkalulla konfi guroidaan myös logiikkatoiminnot, jotka esitetään kanavakohtaisesi graafi silla ikoneilla. Sisäänrakennettu webbisivu etähallintaan ADAM.NET -ohjelmointityökalussa on myös monitorointimahdollisuus, jolla nähdään eri tulojen tilat ja mittausarvot sekä logiikkaehtojen toteutuminen. Kussakin ADAM sarjan modulissa on Web-palvelin sekä sisäänrakennettu webbisivu, josta näkee tulojen ja lähtöjen tilat ja arvot. Järjestelmä voi toimia omatoimisesti ilman tietokonetta, mutta ADAM-modulit voidaan myös liittää valvomo-ohjelmistoihin Modbus/ TCP:llä tai OPC-palvelimella. Pikahaku: ADAM E L K O M E N E W S 2 /

13 AJONEUVOTIETOKONEET Ajoneuvojärjestelmien tietokoneratkaisut Useissa henkilö- ja pakettiautoihin asennettavissa tietokoneratkaisuissa on nykyään käytettävä EMC-direktiivin 2004/104/EY mukaisia tuotteita. Näillä tuotteilla on yhteinen tyyppihyväksyntä, joka merkitään pienellä e-kirjaimella ja hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnusnumerolla, esimerkiksi e13 (pikku-e, emark). ARK-1388 on testattu tärinää ja iskuja vastaan MIL-STD 514 / 516 -standardien mukaisesti ja sen käyttölämpötila-alue on astetta. Laitteen käyttöjännite on 9-32 VDC. Tehoa pienessä ARK tietokoneessa Advantech ARK-1388 on pienikokoinen ajoneuvotietokone tehokkaalla Intel Core2Duo 1.06 GHz tuplaydinprosessorilla. Mallista on saatavana myös edullisempi versio Celeron-M 1.06GHz prosessorilla. CompactFlash-muistikortille voidaan asentaa Windows XP, Windows CE tai Linux-käyttöjärjestelmä. Advantech ARK tietokoneessa on kaikki tarvittavat oheislaiteliitännät, kuten VGA/LVDS, 4 x USB 2.0, 3 x RS232/422/485, 1 x RS232, 1 x 10/100 LAN, ääniominaisuudet, Digitaali I/O liitynnät ja GPS. Optioina tietokoneeseen on saatavana myös WLAN ja GPRS. Laitteessa on vakiona Power Ingition toiminto, jolla voidaan toteuttaa laitteen hallittu sammutus, mikäli ajoneuvon akun jännite laskee alle asetusarvon. 7 ajoneuvonäyttö Winmatelta Ajoneuvojärjestelmiin sopiva Winmate W07T740 on 7 näyttö 800x480 pixelin resoluutiolla. Näyttöön on optiona saatavissa kosketusominaisuus. Näytön käyttölämpötila on astetta ja käyttöjännite 12 Vdc. Pikahaku: ARK-1388 Winmate Advantechilta kompakti järjestelmä ajoneuvopaikannukseen ja ohjauksiin Advantechillä on myös valmis järjestelmä kevyeen ajoneuvosovellukseen, johon kuuluu 5.7 TREK-305R -ajoneuvonäyttö ja siihen sopiva VITA-350P hallintayksikkö. Yksikössä on vakiona GPS, GPRS, Digital I/O liitynnät ja RS-232 -sarjaportti. VITA-350P on Windows CE -pohjainen laite ja sen asiakaskohtainen ohjelmointi on heppoa valmiiden ohjelmointikirjastojen avulla. Pikahaku: VITA-350 E L K O M E N E W S 2 /

14 LAIVATIETOKONEET Hattelandin laajakuvanäytöt ja tietokoneet laivasovelluksiin Uusi 22 malli, 22T11, sopii asennuksiin hyvin perinteisen 19 näytön kanssa. Laitteilla on sama runkokorkeus ja yhtenevä ulkonäkö. Laajakuvanäytölle enemmän tietoa laivan toiminnoista Hatteland 22T11 ja 26T11 Hatteland panostaa laivasovelluksissa käytettyihin laajakuvanäyttöihin ja julkaisee suosittuun Series 1 näyttösarjaan 22 ja 26 laajakuvamallit. Sarjan muiden näyttöjen ohella malleihin 22T11 ja 26T11 on saatavilla Optical Bonding teknologialla varustettu etulasi. Tekniikka estää tehokkaasti heijastumien syntyä ja sillä varustetut näytöt ovat erittäin selkeästi luettavissa suorassakin auringonvalossa. Näyttöjen käyttölämpötila-alue on astetta ja ne on etupuolelta IP66-suojattuja. Kaikissa näytöissä on RGBja DVI-I-liitäntä. Kaikki toiminnot on yhdistetty uuden monitoimikytkimen alle. Näytöissä on uutena ominaisuutena sekä Picture-By-Picture (PBP) että Picture-In-Picture (PIP) toiminnallisuudet ja laitteet on mahdollista saada yhteensopivina myös ECDIS järjestelmien kanssa. Optical Bonding tekniikka Optical Bonding on Hattelandin luoma tekniikka näytön heijastumien vähentämiseksi ja kontrastin tehostamiseksi. Idea tekniikassa on yksinkertainen: Auringonvalo ohjataan näytön etulasin läpi LCD-elementille siten, että lasin pinnasta heijastuu mahdollisimman vähän säteitä katsojan silmiin. LCDelementiltä säde peilataan takaisin niin, että se korostaa näytön kuvaa ja lisää sen kontrastia. Mitä kirkkaampi valo näytölle osuu, sitä tehokkaammin kontrastin parannus onnistuu. Without bonding With bonding 14 E L K O M E N E W S 2 /

15 TIETOKONEET Uutta suoritustehoa laivajärjestelmiin Hatteland HT C01 Hattelandin uusi laivatietokone, HT C01, soveltuu vaativimpiinkin laivasovelluksiin. Tehokas tuplaydinprosessori takaa suorituskyvyn vaativimmissakin valvomo- ja ohjausjärjestelmissä. HT C01 tietokone on valmistettu EN60945-standardin mukaisesti ja mallille on tulossa kaikki yleisimmät laivahyväksynnät syksyn 2009 aikana. Vuoden 2010 alussa mallille saadaan myös MIL-standardien mukaiset hyväksynnät, mikä on osoitus laitteiston kestävyydestä ja luotettavuudesta äärimmäisissäkin käyttöolosuhteissa. HT C01 mallissa on tehokas Intel Core2Duo 3 GHz prosessori ja 2 x 1GB muistia. Tallennusmediaksi voidaan mallikohtaisesti valita joko SATA-liitäntäinen kiintolevy tai Flashpohjainen ilman liikkuvia osia toimiva SSD-levy. Laitteen käyttölämpötila-alue on astetta. TEKNISET TIEDOT Prosessori: Intel Core2Duo 3.0GHz Muisti: 2 x 1GB DDR2 Massamuisti: 120GB 2.5 HDD tai 30GB 2.5 SSD Tuetut standardit: EN th, IACS E10 Hyväksynnät: ClassNK, DNV, BV, ABS, GL, LRS Pikahaku: Hatteland HT C01 Teollisuustietokoneet Elkomelta Räkkitietokoneet Embedded PC Panel PC Rugged PC Kämmentietokoneet Verkkolaitteet E L K O M E N E W S 2 /

16 SÄHKÖVERKKOJÄRJESTELMÄT Sähköverkkojärjestelmien laiteratkaisut Advantech on julkaissut sähkönjakeluverkkojen tietoliikennetarpeisiin kaksi uutta IEC standardin mukaista laitetta, redundanttisen EKI-4654R ethernet-kytkimen ja UNO-4672 teollisuustietokoneen. IEC on kansainvälinen standardi Ethernet-pohjaiseen kommunikointiin sähkönjakeluverkkojen automaatiossa. Standardilla on helpotettu eri valmistajien laitteiden yhteenliitettävyyttä. IEC määrittelee kommunikoinnin järjestelmässä olevien eri laitteiden välillä. Passiivijäähdytteinen IEC yhteensopiva teollisuustietokone Advantech UNO-4672 Advantech UNO-4672 on passiivijäähdytteinen, ilman tuulettimia toimiva teollisuustietokone. Laite on saatavana Intel Pentium-M 1.4GHz tai Celeron-M 1GHz prosessorilla ja siinä on vakiona muistia 1GB. Laitteeseen saa joko SATAliitäntäisen 2.5 kiintolevyn tai Flashpohjaisen muistin (CF/SSD). UNO-4672 tietokoneessa on 2 x RS232 ja 8 x RS232/422/485 sarjaliikenneporttia sekä 2 x Gigabit ja 4 x 10/100Mbit Ethernet-liitäntää. PC/104+ -väylän kautta voidaan toteuttaa esi- TEKNISET TIEDOT Tuetut standardit: IEC , IEEE 1613 Prosessori: Intel Celeron-M 1GHz / Pentium-M 1.4GHz Sarjaväylä: 2 x RS-232 ja 8 x RS-232/422/485 (erotettu) Ethernet-liitäntä: 2 x 10/100/1000 Base-T ja 4 x 10/100 Base-T Virransyöttö: Vac ( Hz) ja Vdc Käyttölämpötila-alue: C merkiksi kenttäväyläliitännät. Laitteessa on lisäksi 8 digitaalituloa ja 8 digitaalilähtöä hälytyksille ja ohjauksille. UNO tietokoneen käyttölämpötila-alue on astetta. Vahvan rakenteensa ansiosta laite kestää tärinää ja iskuja vaativissa käyttöolosuhteissa. Laitteessa on se- kä Vac vaihtojännitesyöttö että Vdc tasajännitesyöttö. Laite tukee Windows 2000/XP, Windows XP Embedded, Windows CE 6.0 ja Linuxkäyttöjärjestelmiä. Pikahaku: UNO E L K O M E N E W S 2 /

17 1423,- (alv 0%) Redundanttinen 26-porttinen hallittava Ethernet-kytkin Advantech EKI-4654R Advantech EKI-4654R on IEC standardin mukainen hallittava Ethernetkytkin. Laitteessa on kaksi Gigabitin SFP-kuituliitäntää ja 24 Fast Ethernet (100 Mbit) liitäntää. Kytkimellä voidaan toteuttaa redundanttinen X-Ring rengasverkko, jonka toipumisaika verkon vikatilanteissa on alle 10 ms. EKI-4654R on suunniteltu vaativaan teollisuuskäyttöön. Kahdennettu virransyöttö lisää kytkimen toimintavarmuutta. Laite toimii V tasavirralla ja vaihtovirralla, joten si- TEKNISET TIEDOT Tuetut standardit: IEC , IEEE x 1000Base SFP, 24 x Fast Ethernet 10/100Mbit Verkon kahdennus: X-Ring, RSTP/ STP (802.1w/1D) Virransyöttö: 2 x 100~240 Vac / 100~240 Vdc Käyttölämpötila-alue: C tä voidaan käyttää kaikissa erilaisissa sähkönjakelujärjestelmissä. Laitteessa on relelähtö hälytystoimintoa varten, jos jompi kumpi virransyötöistä vikaantuu. EKI-4654R kytkimen käyttölämpötila-alue on astetta. Pikahaku: EKI-4654R Cisco IE teollisuuskytkimet Cisco on uudistanut ja täydentänyt omaa teollisuuskytkinten sarjaansa uusilla IE sarjan modulaarisilla tuotteilla. IE sarjan ohjelmisto perustuu Ciscon IOS-tuotteeseen ja siitä löytyy sekä QoS- että turvallisuusominaisuudet. IE sarjan laitteet koostuvat kahdesta perusyksiköstä: IE TC ja IE TC. Perusyksiköissä on 4 tai 8 10/100Mbit CAT5-porttia ja 2 kpl 10/100/1000 Dual Purpose (TX / SFP) Uplink porttia. Perusyksikköä voidaan laajentaa IEM TM (8 kpl 10/100 TX porttia) ja IEM FM (8 kpl 100 FX porttia) yksiköillä. Perusyksiköiden käyttöjännite on Vdc. Erillisellä virtalähdeyksiköllä voidaan käyttöjännite laajentaa Vac / Vdc alueelle. DIN-kiskoasenteisen järjestelmän käyttölämpötila on astetta ja se kestää 20g jatkuvaa tärinää. Ciscon IE sarjan laitteita voidaan käyttää monissa sovelluksissa teollisuuden eri aloilla. Erikoisluokituksia löytyy esimerkiksi rautateille (EN50155), energian jakeluun (IEC61850) sekä EX-sovelluksiin (EN50021). Pikahaku: IE-3000 E L K O M E N E W S 2 /

18 TEOLLISUUS-ETHERNET N-TRON -teollisuuskytkimet vaativiin verkkojärjestelmiin N-TRON on amerikkalainen teollisuuskestoisten ethernet-kytkinten valmistaja. Valmistajan valikoimiin kuuluu perinteiset 10/100Mbit- ja Gigabit-kytkimet, PoE-tuotteet, hallittavat kytkimet ja modulaariset laitteet. Rankkojen ympäristöolosuhteiden ja vedensietoa löytyy IP67-sarjan tuotteista. N-TRON-kytkimet on hyväksytty käytettäviksi monien erikoisalojen sovelluksissa. Suurelle osalle mallistoa löytyy DNV- tai ABS-hyväksyntä laivakäyttöön ja EN50155 rautateille. Osalle malleista on lisäksi ATEX Zone 2, Category 3 hyväksyntä. Kaikki laitteet ovat testattu sekä tärinää että iskuja vastaan ja niiden käyttölämpötila-alue on vähintään C. Seuranta valvomojärjestelmään OPC:lla N-TRON-kytkinten tilaa ja liikennöintiä voidaan seurata yleisimpien valvomo-ohjelmistojen kautta. Uusimpien kytkinsarjojen mukana tulee OPC Server ohjelmisto, joilla liitäntä automaatiojärjestelmään on helppoa. Vanhemmatkin N-TRON-kytkimet tukevat ominaisuutta firmware-päivityksen jälkeen. Modulaarinen N-TRON laajennusmodulia Max. 16 kuituliitäntää Käyttölämpötila: astetta ABS, IEEE1613, IEC61850 (tulossa) N-TRON 105/108M12 5 tai 8 x 10/100Mbit -liitäntää Suojatut M12-liittimet Käyttölämpötila: astetta IP67-suojattu Hallittava kytkin N-TRON 700 Täysin hallittava Ethernet-kytkinsarja Käyttölämpötila-alue: astetta OPC Server -ominaisuus DNV, ABS, EN50155, ATEX N-TRON 702M12 IP67-suojaus PoE-virransyöttö Käyttölämpötila: astetta WLAN-tukiasema Pikahaku: N-TRON 18 E L K O M E N E W S 2 /

19 TEOLLISUUSTIETOKONEET FASTWEL TK-8000 Suoritustehoa asteen lämpötila-alueelle Fastwel TK-8000 on rankkoihin teollisuusolosuhteisiin tarkoitettu passiivijäähdytteinen tietokone. Laite on IP52-suojattu, sen käyttölämpötila-alue on huimat -40 C C. Vahvan rakenteensa ansiosta laite kestää 50G iskuja sekä 5G jatkuvaa tärinää. TK-8000 voidaan varustaa jopa 1.8GHz Intel Pentium M -prosessorilla ja suurin muistimäärä on 1 GB. Laitteessa on vakiona 2 x Gigabit LAN, 4 x USB, 2 x RS-232, 2 x RS-485, LPT, VGA ja Audio- liitynnät. Asiakaskohtaiset laajennukset ovat mahdollisia PC/104- tai PC/104- Plus -väylän kautta. TK-8000:n emolevyllä on vakiona 32 MB Flash -muistia. Tämän lisäksi laitteessa on yksi 2,5 SATA HDD/SSD -levypaikka ja laajennus CF-kortille. TK-8000 tarvitsee 9-30 VDC käyttöjännitteen. TK-8000 on saatavana esiasennettuna Windows XP Prof, Windows XP Embedded, Windows CE 5.0, QNX 4.25 ja 6.0, Linux ja sekä VxWorks-käyttöjärjestelmillä. Pikahaku: TK-8000 FASTWEL-korttitietokoneet Äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin Fastwel CPC1600 Prosessori: Intel Pentium-M 2.0 GHz Muisti: 1 GB DDR2 On-board Flash-muisti: 32 MB On-board 6 x USB 2.0, 2 x Gigabit LAN 2 x Serial ATA liitäntää kiintolevyille 2 x CRT/LVDS litäntää näytöille PC/104-väylä laajennuksille Windows XP/XPE, Windows CE, QNX 4.2/6.0, Linux Iskun- ja tärinänkestävä rakenne Käyttölämpötila: 40 С to +85 С PC/104 Fastwel CPC800 Prosessori: Intel Pentium-M 1.8 GHz Muisti: 1 GB DDR2 On-board Flash-muisti: 32 MB On-board 4 x USB 2.0, 2 x Gigabit LAN 2 x Serial ATA liitäntää kiintolevyille PC/104 Plus -väylä laajennuksille Windows XP/XPE, Windows CE, Linux, QNX 6.0, Fastwel DOS Iskun- ja tärinänkestävä rakenne Kortin koko: 115 x 165 mm Käyttölämpötila: 40 С to +85 С 5.25 EPIC Fastwel CPB905 Prosessori: AMD Geode LX800, 500 MHz Muisti: 256 MB On-board Flash-muisti: 256 MB On-board CompactFlash -muistipaikka 4 x USB, 2 x LAN, 7 x COM (4 optoisolated) PC/104 (ISA&PCI) -laajennus Iskun- ja tärinänkestävä rakenne Windows XPE, Windows CE 5.0/6.0, QNX 6.3/4.25, RTOS32, Linux, MS-DOS Kortin koko: 115 x 165 mm Käyttölämpötila: 40 С to +85 С 3.5 SBC E L K O M E N E W S 2 /

20 Kaikki anturit ja tarvikkeet värähtelyn, voiman, paineen, iskun, äänen, melun ja vääntömomentin mittaukseen. PCB myöntää antureilleen elinikäisen takuun. Takuu koskee varasto- ja vakioanturimalleja, jotka ovat vioittuneet normaalin käytön aikana. PCB korjaa tai antaa uuden anturin veloituksetta! 20 Elkome Systems Oy Torpankatu 28, Hyvinkää p E L K O M E N E W S 2 /

ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ EN 54-16 Joustava ja laajentuva järjestelmä - täysin digitaalinen audio Modulaariset keskusyksiköt Täysi integrointi paloilmoitinlaitteisiin

Lisätiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Tietokonemalli: Alienware Alpha R2 Säädösten mukainen malli: D07U Säädösten mukainen tyyppi: D07U002/ D07U003 Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:

Lisätiedot

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE Finntest Oy Olarinluoma 16 02200 ESPOO Puh. 09-439 1400 Fax. 09-4391 4020 finntest@finntest.fi www.finntest.fi

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat Keskus Pienoislogiikat em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi, PUH, 0207 499 499, FAX 0207 499 456 1 / 6 Toiminta Crouzet logiikkaperhe

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

Sääasema Probyte 2003

Sääasema Probyte 2003 Sääasema Probyte 2003 Yleistä Probyte SÄÄASEMA W2003 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi, joka mittaa tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, ulkolämpötilaa ja valoisuutta reaaliaikaisesti. Mittaukset

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla Ohjelmointia Arduinolla Kyösti Blinnikka, Olarin koulu ja lukio LUMA-keskus Aalto Mikä on Arduino? Open Source Electronics Prototyping Platform Arduino on avoimeen laitteistoon ja ohjelmistoon perustuva

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Turva Turvalaserskannerit Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Suojavyöhyke 5 m Varoitusvyöhyke 20 m 4 OSSD turvaulostuloa 2 suojavyöhykettä / 1 suojavyöhyke + 2 varoitusvyöhykettä Tyyppi 3 SIL2, PL d www.oem.fi,

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät

Automaatiojärjestelmät Automaatiojärjestelmät SAUTER yhtiöt maailmanlaajuisesti 1910 aloitti yritystoiminnan Grindelwaldissa 1912 ensimmäiset kellokytkimet toimitettiin asiakkaille 1919 muutti yrityksen Baaseliin, työntekijöitä

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Sähkölämmityssäädin. 50A x 1-vaihe / 3-vaihe Puolijohderele Kaksi lämpötila-anturituloa ATEX lämpötilanrajoitin

Sähkölämmityssäädin. 50A x 1-vaihe / 3-vaihe Puolijohderele Kaksi lämpötila-anturituloa ATEX lämpötilanrajoitin Sähkölämmityssäädin 50A x 1-vaihe / 3-vaihe Puolijohderele Kaksi lämpötila-anturituloa ATEX lämpötilanrajoitin Valmistajan tervehdys BlueTrace on innovatiivinen ja monikäyttöinen sähkölämmityssäädin. Se

Lisätiedot

DELL 3010 SFF I3-3220/4GB/500GB/3NBD

DELL 3010 SFF I3-3220/4GB/500GB/3NBD DELL 3010 SFF I3-3220/4GB/500GB/3NBD Dell OptiPlex 3010 SFF on hyvin pienikokoinen mutta silti monipuolisesti laajennettavissa oleva yritystietokone. Edullisen hankintahinnan ansiosta OptiPlex 3010 SFF

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET Verkkodatalehti FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi FLOWSIC150 Carflow Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

RealFlow paperikoneen digitaalinen kiertovoitelumittarijärjestelmä

RealFlow paperikoneen digitaalinen kiertovoitelumittarijärjestelmä RealFlow paperikoneen digitaalinen kiertovoitelumittarijärjestelmä RealFlow digitaalinen kiertovoitelumittari on suunniteltu erityisesti valvomaan ja mittaamaan paperikoneiden kiertovoiteluöljyn tilavuusvirtauksia,

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

DESIGO. Rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kasvaa vaatimusten mukaan DESIGO. astustamattomasti. Siemens Building Technologies DESIGO PX 1

DESIGO. Rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kasvaa vaatimusten mukaan DESIGO. astustamattomasti. Siemens Building Technologies DESIGO PX 1 DESIGO Rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kasvaa vaatimusten mukaan 1 Kaikkiin kohteisiin oikea ratkaisu SIGMAGYR Integral Visonik DESIGO Unigyr Synco Kommunikoivat säätimet Stand-alone säätimet Järjestelmätuotteet

Lisätiedot

Turvallista matkaa alkolukon kanssa

Turvallista matkaa alkolukon kanssa Turvallista matkaa alkolukon kanssa räger Interlock XT on helposti asennettava ja laadukas alkolukko, joka estää alkoholin vaikutuksenalaista kuljettajaa ajamasta ajoneuvoa. Jos kuljettajan uloshengitysilman

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

UPS valikoima. Netys PE 1/1 0,4-1 0,75. Netys PR IU 1/1 1-1,5. Netys PR 1/1 1-3 NETYS RT 1/1 0,75-3

UPS valikoima. Netys PE 1/1 0,4-1 0,75. Netys PR IU 1/1 1-1,5. Netys PR 1/1 1-3 NETYS RT 1/1 0,75-3 UPS tuotteet UPS valikoima UPS tuotevalikoimamme kattaa kaikki laadukkaan, virheettömän sähkövirran saannin tarpeet. UPSit, suojatut virtalähteet, staattiset siirtojärjestelmät, taajuuskorjaimet, tasasuuntaajat

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Lämminilmakoje lisätarvikkeineen

Lämminilmakoje lisätarvikkeineen LVD lisätarvikkeineen LVDV soveltuu tuulikaappien, aulojen, porttien, varasto- ja konepajahallien, autotallien ja vastaavien tilojen lämmittämiseen. Koje asennetaan alakattoon ja lämmönsiirtoaineena on

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

FC2040 Paloilmoituskeskus

FC2040 Paloilmoituskeskus FC2040 Paloilmoituskeskus FS20 (MP5.0) Sinteso Kompakti, esikasattu, mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 504 osoitteelle Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Tietokonerä 29.2.2016. Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Tietokonerä 29.2.2016. Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Tietokonerä 29.2.2016 Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 150 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta koneesta,

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Riko ennätykset... Yksinkertainen laitevalinta. Tilan säästö. Ajan säästö

Riko ennätykset... Yksinkertainen laitevalinta. Tilan säästö. Ajan säästö Riko ennätykset... Yksinkertainen laitevalinta 1/10 osa vähemmän nimikkeitä kuin perinteisillä komponenteilla. Vähentää varastoitavien tuotteiden määrää ja helpottaa laitevalintoja Laajat ylikuormitussuojan

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

DELL 7010 SFF I7-3770/4GB/500GB/3NBD

DELL 7010 SFF I7-3770/4GB/500GB/3NBD DELL 7010 SFF I7-3770/4GB/500GB/3NBD Dell Optiplex 7010 SFF on erittäin pienikokoinen mutta silti laajennettavissa oleva yritystietokone. Tehokkaiden komponenttien ja kehittyneiden Intel vpro-hallintaominaisuuksien

Lisätiedot

Kannettavatilanne Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kannettavatilanne Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Kannettavatilanne 3.3.2016 Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 150 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖPISTEET TEOLLISUUTEEN JA OPPILAITOKSIIN

SÄHKÖTYÖPISTEET TEOLLISUUTEEN JA OPPILAITOKSIIN SÄHKÖTYÖPISTEET TEOLLISUUTEEN JA OPPILAITOKSIIN www.teklab.fi www.kontram.fi EDU LAATU Korkealaatuiset materiaalit ja kotimainen laatutyö takaavat tunnetusti pitkän käyttöiän työpisteillemme PALVELU Tuemme

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

FC2020 Paloilmoituskeskus

FC2020 Paloilmoituskeskus FC2020 Paloilmoituskeskus FS20 (MP5.0) Sinteso Kompakti, esikasattu, mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 252 osoitteelle Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE

20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE 20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE THINKVANTAGE TECHNOLOGY AND DESIGN Napsauta tästä ThinkVantage Technology and Design -ominaisuudet ovat ThinkPad -kannettaviin

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

DELL 7010 MT I7-3770/4GB/500GB/MCR/3NBD

DELL 7010 MT I7-3770/4GB/500GB/MCR/3NBD DELL 7010 MT I7-3770/4GB/500GB/MCR/3NBD Dell Optiplex 7010 MT on minitornikoteloon pakattu yritystietokone. Tehokkaiden komponenttien, erinomaisen laajennettavuuden ja kehittyneiden Intel vpro-hallintaominaisuuksien

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

KESKUSAKKUJÄRJESTELMÄ FZLV. Valvottu 24 V:n keskusakkujärjestelmä VER 16-03

KESKUSAKKUJÄRJESTELMÄ FZLV. Valvottu 24 V:n keskusakkujärjestelmä VER 16-03 KESKUSAKKUJÄRJESTELMÄ FZLV Valvottu 24 V:n keskusakkujärjestelmä VER 16-03 Reitti selväksi se on fi losofi amme ja liikeideamme. Accenta AB markkinoi ja myy laajaa opasvalaisin-, turvavalaistus- ja varavalaistusvarusteiden

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

24.9.2015. HP ProDesk 490 G2 MT i5-4590 4Gb DDR3-1600 (1x4) 1TbHDD DVD+/-RW

24.9.2015. HP ProDesk 490 G2 MT i5-4590 4Gb DDR3-1600 (1x4) 1TbHDD DVD+/-RW 1(5) HP ProDesk 490 G2 MT i5-4590 4Gb DDR3-1600 (1x4) 1TbHDD DVD+/-RW AMD Radeon HD 8490 (1 Gt) W7PRO64/W8.1 W1/1/1 Kuvaus Kasvata liiketoimintaasi HP ProDesk 490 G2 -mikrotornitietokoneella, joka sisältää

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.5 Käyttö- ja asennusohje GMU331 Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/7

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Sähköiset koestimet 22

Sähköiset koestimet 22 22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

Junailmoitinjärjestelmä JILMO JÄRJESTELMÄKUVAUS

Junailmoitinjärjestelmä JILMO JÄRJESTELMÄKUVAUS JILMO JIL001 Järjestelmäkuvaus.doc Versio: 1.2 2.1.2004 VERSIONHALLINTALUETTELO Laatija: Tarkastaja: Tiedosto: Arkistoviite: Hyväksynyt: Jarkko Vehkala JIL001 Järjestelmäkuvaus.doc Versio: Muutettu kohta

Lisätiedot

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS-kojeistoon asennetut ACS880-taajuusmuuttajat Taajuusmuuttajat on suunniteltu sijoitettavaksi sellaisenaan normaaliin tehdasympäristöön. Niiden yhteyteen

Lisätiedot

Servo-case, tilanne 16.9.2005

Servo-case, tilanne 16.9.2005 Servo-case, tilanne.9.25 Jari Halme Tutkija jari.halme@vtt.fi Case: Servomoottorin toimintakunnon valvonta ja testaus Vastuullinen yritys ja vastuuhenkilö: Kimmo Ukkonen, Foxconn Oy Muut osallistuvat yritykset:

Lisätiedot

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus Infrapunalämpötilalähettimet, kiinteäasennus IRtec Rayomatic-sarja IRtec Rayomatic 6. Edullinen ohjelmoitava lämpötilalähetin. Rayomatic 6:lla voidaan suoraan korvata aikaisemmat K- tai J-tyypin termoelementit

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

ACX-analysaattorijärjestelmä. Kaasunäytteiden jatkuvatoimiseen analysointiin

ACX-analysaattorijärjestelmä. Kaasunäytteiden jatkuvatoimiseen analysointiin ACX-analysaattorijärjestelmä Kaasunäytteiden jatkuvatoimiseen analysointiin Joustava - taloudellinen - tehokas ACX on täydellinen järjestelmä kaasunäytteiden jatkuvatoimiseen analysointiin. Järjestelmä

Lisätiedot