ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT"

Transkriptio

1 ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö konsultti konsultti katselmoija Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu i

2 Yhteenveto Tässä tutkimuksessa arvioidaan, olisiko palveluyrityksestä riippumattoman asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon toteuttaminen kuluttajan kannalta mielekäs vaihtoehto ja voidaanko eri komponenttien toimittajia kilpailuttamalla päästä edullisempaan ratkaisuun kuin palveluyrityksen tarjonnalla. Tutkimusraportti on tarkoitettu auttamaan kiinteistöjen edustajia laajakaistaisen viestintäverkon toteutusratkaisun valitsemisessa ja lisäämään tietoisuutta mahdollisista toteutusvaihtoehdoista. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan eri vaihtoehtojen kiinteistön hallinnolle ja tekniikalle asettamat vaatimukset. Tutkimuksessa verrataan toisiinsa kolmea asuinkiinteistön laajakaistaistaista viestintäverkkoratkaisua, joilla kullakin kiinteistön asukkaille voidaan tarjota samat Internet-palvelut. Vertailtavat ratkaisut ovat: 1. Palveluyrityksestä riippumaton, avoimen mallin mukainen, asuinkiinteistön viestintäverkko, joka laitteineen ja palvelimineen on taloyhtiön omistama, hallinnoima ja ylläpitämä. 2. Avoimen mallin mukainen viestintäverkko, jonka kaikki aktiivilaitteet kytkintä tai reititintä lukuun ottamatta on vuokrattu sekä ylläpito- huolto- ja hallintatoiminnot on hankittu sopimuksen perusteella ulkopuoliselta yrittäjältä. Kiinteistön liittymän kautta saatavat palvelut tulevat myös ulkopuoliselta palvelimelta. 3. Palveluyrityksen tarjoamaa kiinteistöliittymään pohjautuvaa viestintäverkkoratkaisua. Lähes kaikki asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon komponentit ja palvelut voi taloyhtiö tai osakas hankkia erikseen ja kilpailuttaa hankinnat. Kuitenkin saavutettavat edut riippuvat taloyhtiön koosta. Suurissa taloyhtiöissä ja pienempien taloyhtiöiden yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa hankintoihin ja keskittämiseen perustuvia hyötyjä ja määräalennuksia sekä tehdä itse verkon hallintaan ja käyttöön liittyviä töitä. Taloyhtiöissä saattaa olla vaikeaa löytää ammattitaitoisia ja motivoituneita henkilöitä näitä tehtäviä hoitamaan eikä määräale n- nuksilla välttämättä saavuteta hankinnoissa merkittäviä hyötyjä tarvittavaan vaivannäköön nähden. Taloyhtiön ottaessa tehtävät itse hoitaakseen mukana seuraa myös juridinen vastuu. Palveluyritykset paketoivat tuotteiksi laajakaistaiset viestintäverkkoratkaisunsa, jotta paketin osien yhteensopivuus voidaan taata ja sovittaa toimitus yrityksen toimitusprosesseihin. Lisäksi pakettiratkaisulle voidaan rakentaa positiivinen tuotekuva. Palveluyrityksen pakettiratkaisun hyvä vaihtoehto on kiinteistökohtainen perusliittymä. Se sisältäisi pelkän Internet-liittymän ilman palveluyrityssidonnaisia palveluita kuten sähköpostia, uutisryhmiä, keskusteluryhmiä tai tilaa www-sivuille. Taloyhtiön perusliittymä voisi olla yksi avoimen viestintäverkon komponentti. Perusliittymiä on tarjottu toistaiseksi vain vähän ja niiden osuus kaikista Internet-liittymistä on marginaalinen. Perusliittymän toimintaa on aktiivisten käyttäjien keskuudessa koekäytetty, mutta niiden todellista kysyntää ei ole selvitetty markkinatutkimuksella. Palveluyritykset ovat olleet haluttomia myymään taloyhtiöille perusliittymiä. Taloyhtiöiden pitäisi pyytää palveluyrityksiltä tarjouksia myös perusliittymistä. Perusliittymät saattavat osoittautua sopiviksi ja lähes jokaiselle kansalaiselle riittäväksi väyläksi tietoyhteiskuntaan. Jokaiselle tässä tutkimuksessa kuvatulle kolmelle laajakaistaiselle viestintäverkkoratkaisulle pitäisi tehdä käytännön toteutusesimerkkejä yhteistyössä kiinnostuneiden taloyhtiöiden kanssa Käytännön toteutusesimerkkien tulisi myös tarjota viestintäverkkojen käyttäjille mikrotukipalveluja eli käyttötukea. Edullisen käyttötuen puuttuminen voi olla joillekin asukkaille suurin este viestintäverkkojen käytölle ja syy vastustaa niihin kohdistuvia yhteisiä investointeja. Asiakastukipalvelujen kehittäminen ja tällaisen tarjonnan lisääminen voi olla edellytys viestintäverkkojen tehokkaalle käytölle. Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu ii

3 Sisältö YHTEENVETO...II SISÄLTÖ...III KÄYTETYT LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT...V 1 JOHDANTO Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen rajaukset Avoimen laajakaistaisen viestintäverkon määritelmä Käytetyt menetelmät ja vertailtavat vaihtoehdot Raportin rakenne AVOIN MALLI, EDELLYTYS TOIMITTAJIEN KILPAILUTTAMISELLE Viestintäverkon kautta saadaan Internet-liikennettä ja Internet-palveluita...4 Internet-liikenne...4 Internet-palvelut Taloyhtiön oma lähiverkko palveluineen on avoin ja haastava...6 Kiinteistön verkko...6 Huoneiston verkko...6 Kiinteistö tarvitsee liittymän vain Internet-liikennettä varten...7 Palvelut ja tarvittavat laitteet Ulkoistettu ratkaisu on avoin ja vaivaton Palveluyrityksen tarjoama kiinteistöliittymä on paketti PALVELUYRITYKSEN PAKETTIRATKAISUN PURKAMINEN ON MAHDOLLISTA Lähes kaikki verkon komponentit ja palvelut voidaan hankkia erikseen Viestintäverkon toteutuksen rajapinnat täytyy määritellä Huoneiston verkko ja huoneistojakamo Kiinteistön verkko ja talojakamo Yleinen televerkko ja Internet Toteutuksessa tarvittavat sopimukset Tarvittavien sopimusten aihepiirit Sopimus tietoverkkosuunnitelmasta Sopimukset Internet-liittymistä Sopimus kiinteistön verkkoa koskevasta urakoinnista Ylläpitosopimus Verkkolaitteiden hankintasopimus Asiakastukisopimus Sopimuksissa huomioitavia seikkoja AVOIMEN RATKAISUN HYÖDYT, HAITAT, VAATIMUKSET JA SÄÄSTÖT Suurin hyöty saadaan alentuvista käyttökustannuksista Haasteellisimmiksi koetaan liittymän ylläpitoon liittyvät asiat Laitevaatimukset vaihtelevat toteutuksesta riippuen Tilastollinen multipleksaus Hallinnolliset vaatimukset Säästöt on arvioitava tapauskohtaisesti Perusliittymän kustannukset Omat lähiverkkopalvelut perusliittymän lisäksi Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu iii

4 Ulkoistetut Internet-palvelut perusliittymän lisäksi ADSL-liittymän markkinahinta on 50 /kk Soneran huoneistokohtainen kiinteistöliittymä AVOIMEN RATKAISUN KAUTTA KILPAILUTUKSEEN Erilaiset toteutusvaihtoehdot taloyhtiön tarpeen mukaan Perusliittymä on hyvä lähtökohta kilpailutukselle Alueellinen yhteistyö mahdollistaa riittävät volyymit Suositukset ja toimenpide-ehdotukset LIITE 1 HAASTATTELUMUISTIOT...27 Maxisat Daxtum Elisa Karakallion Huolto STUL LIITE 2 KIINTEISTÖN LÄHIVERKON RESURSSIT...36 Sisäisen lähiverkon toteuttaminen Internet-palveluihin liittyvät laitteet IP-osoitteet Palvelimet ja ohjelmat LIITE 3 IP-OSOITTEISTUS...39 Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu iv

5 Käytetyt lyhenteet ja määritelmät Always-on -liittymä CATV DHCP-palvelin DNS-palvelin Dynaaminen IP-osoite FICIX FTP HomePNA ISP Julkinen IP-osoite Kiinteistöliittymä Kiinteistön lähiverkkoliittymä Kiinteä IP-osoite Internet-liittymä, joka on kiinteästi päällä, kun päätelaite (esimerkiksi tietokone) käynnistetään. Cable Television, kaapelitelevisio. Dynamic Host Control Protocol palvelimen avulla tietokoneille jaetaan dynaamiset IP-osoitteet ja muut Internet-yhteyden vaatimat tiedot. Tämän palvelimen avulla esimerkiksi 100 tietokoneen verkolle voidaan allokoida vain 50 julkista osoitetta, jotka jaetaan käyttöön vasta silloin, kun tietokone laitetaan päälle. Tämä on mahdollista edellyttäen, että enintään 50 konetta saa olla yhtä aikaa liittyneenä Internetiin. Domain Name Service -palvelin, Internet-nimipalvelin, joka tekee muunnoksen numeerisen IP-osoitteen ja verkkotunnuksen välillä. Dynamic IP address, väliaikainen osoite, verkon kautta käynnistyksen vaiheessa tietokoneelle annettu osoite. Finnish Commercial Internet Exchange, ei-kaupallinen Internetliikenteenvaihtopiste, joka yhdistää eri Internet-palveluyritysten IP-verkot Suomessa. FICIX:n kautta ei saa kulkea ulkomaille suuntautuvaa liikennettä. File Transfer Protocol, Internetissä käytetty tiedostojen siirtoprotokolla. puhelinjohtoja hyödyntävä, kiinteistön sisäiseen käyttöön tarkoitettu HDSL-tyyppinen, useamman valmistajan tukema 1 Mb/s:n siirtonopeuden tiedonsiirtostandardi. Internet Service Provider, Internet-yhteyksiä ja -palveluita tarjoava palveluyritys. Public IP Address, globaalissa Internetissä välittyvä IP-osoite. Näitä osoitteita Euroopassa jakaa ja kontrolloi RIPE (Réseaux IP Européens). liittymä, jota varten kiinteistössä on (mahdollisesti oma) datakytkin. Kukin huoneisto tekee erikseen sopimuksen Internetpalveluyrityksen kanssa. (vrt. Sonera Kiinteistöliittymä tai Elisa Kotiportti). liittymä, jossa kiinteistön lähiverkkoon on rakennettu laajakaistainen Internet-liittymä. Kiinteistö tekee sopimuksen Internetpalveluyrityksen kanssa. Liittymän hinta on kiinteistölle kiinteä eikä riipu käyttäjien lukumäärästä. kiinteästi laitteelle (tietokone, palvelin tms.) annettu IP-osoite. Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu v

6 LRE Lähiverkko, LAN NAT Perusliittymä Reititin Tietojärjestelmä Tietoverkko VLAN WLAN Yksityinen IP-osoite Long Reach Ethernet, puhelinjohtoja hyödyntävä, kiinteistön sisäiseen käyttöön tarkoitettu Cisco Systemsin VDSL-tyyppinen siirtojärjestelmä (siirtonopeus 10 Mb/s). Tietokoneeseen tarvitaan lisäksi LRE-verkkokortti. on alueellisesti rajatun pienehkön alueen sisäinen tietoliikenneverkko, joka on tavallisesti yhden organisaation tai yhteisön käytössä ja jolla on suuri tiedonsiirtokapasiteetti. Lähiverkosta käytetään usein lyhennettä LAN (Local Area Network). Network Address Translation, osoitemuunnos on toiminto, jossa IP-osoite muutetaan toiseksi IP-osoitteeksi. Tätä käytetään mm. kun yhden IP-osoitteen taakse kätketään useita, Internetiin liikennöiviä päätelaitteita. Päätelaitteet näkyvät Internetissä yhdellä ja samalla julkisella osoitteella vaikka päätelaitteella olisi oma, yksityinen IP-osoite. Perusliittymä Internet-verkkoon sisältää vain mahdollisuuden selata Internet-sivuja ja kerätä sivuilta tietoja ja tiedostoja. Se ei sisällä palveluyrityssidonnaisia palveluita, kuten sähköpostipalvelua ja henkilö- tai liittymäkohtaista www-sivutilaa. Router, Internet-verkon kytkentälaite, joka ohjaa verkossa kulkevat datapaketit oikeisiin verkkosegmentteihin paketeissa olevien osoitetietojen perusteella. Internet muodostuu tuhansien reitittimien yhteen kytkemistä paikallisista TCP/IP-verkoista. Pakettien ohjaus reitittimestä toiseen perustuu pakettien IP-osoitekenttien ja reititystaulujen käyttöön on järjestelmä jonkin yhtenäisen, pysyväisluonteisen tietojenkäsittelykokonaisuuden suorittamiseen. Tietojärjestelmän muodostavat tiedot ja niiden käsittelysäännöt, käsittelyn henkilö- ja laiteresurssit sekä tiedonsiirtolaitteet ja toimintaohjeet. kiinteistön sisäinen viestintäverkko Virtual Local Area Network, virtuaalilähiverkko, joka tarkoittaa yhden tai useamman Ethernet-liittymän erottamista toisistaan tai niputtamista loogisesti yhteen. VLAN-tekniikalla voidaan tietoturvallisesti erottaa huoneistojen lähiverkkoliittymät toisistaan. Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko. Private IP address, suljetuissa verkoissa käytetty osoite, joita ei voi käyttää julkisessa, globaalissa Internetissä Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu vi

7 Viestintämarkkinalain mukaiset määritelmät: Viestintäverkot Joukkoviestintäverkolla tarkoitetaan viestintäverkkoa, jota pääasiassa käytetään televisio- ja radio-ohjelmistojen tai muun kaikille vastaanottajille samanlaisena välitettävän aineiston lähettämiseen tai tarjolla pitoon. Kaapelitelevisioverkolla tarkoitetaan joukkoviestintäverkkoa, joka on toteutettu johtimella tai muulla kiinteällä yhteydellä. Kiinteällä puhelinverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu johtimella tai muulla kiinteällä yhteydellä. Maanpäällisellä joukkoviestintäverkolla tarkoitetaan joukkoviestintäverkkoa, joka on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä. Matkaviestinverkolla Puhelinverkolla Viestintäverkolla Viranomaisverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä. tarkoitetaan matkaviestinverkkoa tai kiinteää puhelinverkkoa. tarkoitetaan toisiinsa liitetyistä johtimista sekä laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka on tarkoitettu viestien siirtoon tai jakeluun johtimella, radioaalloilla, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla. tarkoitetaan matkaviestinverkkoa, jonka liittymiä tarjotaan viranomaiselle tai viranomaistehtäviä hoitavalle suljetulle käyttäjäryhmälle laissa säädettyjen yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyvien tehtävien hoitamista varten. Yleisellä viestintäverkolla tarkoitetaan viestintäverkkoa, jota tarjotaan käyttäjäpiirille, jota ei ole etukäteen rajattu. Viestintäverkkojen osat Kaapelikanavalla Kiinteällä yhteydellä Tilaajayhteydellä tarkoitetaan yleisen viestintäverkon rakentamisessa käytettävää suojarakennelmaa, joka on tarkoitettu telekaapelien sijoituspaikaksi. tarkoitetaan palvelua, jossa ilman viestien ohjausta tarjotaan määriteltyä siirtokapasiteettia viestintäverkon liityntäpisteiden välillä. tarkoitetaan kiinteän puhelinverkon osaa, joka on käyttäjän liittymän ja sitä lähimmän sellaisen laitteen välillä, jolla voidaan ohjata viestejä. Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu vii

8 Viestintäverkkojen yhteenliittäminen Kansainvälisellä telepalvelulla Kaukotelepalvelulla Paikallistelepalvelulla Yhteenliittämisellä tarkoitetaan viestintäpalvelua, jossa välitetään televiestintää Suomessa ja ulkomailla sijaitsevien liittymien välillä. tarkoitetaan viestintäpalvelua, jossa välitetään televiestintää eri telealueilla sijaitsevien liittymien välillä. tarkoitetaan viestintäpalvelua, jossa välitetään televiestintää samalla telealueella sijaitsevien liittymien välillä. tarkoitetaan eri viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen aineellista ja toiminnallista yhdistämistä sen varmistamiseksi, että käyttäjät pääsevät toisen teleyrityksen viestintäverkkoon ja viestintäpalveluihin. Teleyritykset ja niiden tarjoamat palvelut Palveluyrityksellä Teletoiminnalla Teleyrityksellä Verkkopalvelulla Verkkoyrityksellä Viestintäpalvelulla tarkoitetaan yritystä, joka siirtää, jakelee tai pitää tarjolla vie stejä hallussaan olevassa tai verkkoyritykseltä käyttöönsä saamassa televerkossa. tarkoitetaan verkkopalvelua tai viestintäpalvelua. tarkoitetaan verkkoyritystä tai palveluyritystä. tarkoitetaan verkkoyrityksen tarjoamaa palvelua. tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa omistamaansa tai muulla perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon, jakeluun tai tarjolla pitoon. tarkoitetaan palveluyrityksen tarjoamaa palvelua. Yleisellä teletoiminnalla tarkoitetaan verkkopalvelun tai viestintäpalvelun tarjoamista käyttäjäpiirille, jota ei ole etukäteen rajattu. Muut Kansainvälisellä verkkovierailulla Kuluttajalla Käyttäjällä Verkkovierailulla tarkoitetaan verkkoyrityksen verkkoyritykselle tarjoamaa matkaviestinverkon käyttöoikeutta sellaisella maantieteellisellä alueella, jolla ainoastaan verkkovierailua tarjoavalla verkkoyrityksellä on toimilupa. tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka käyttää palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaa varten. tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää teleyrityksen tarjoamia palveluja muuhun kuin teletoimintaan. tarkoitetaan verkkoyrityksen toiselle verkkoyritykselle tarjoamaa matkaviestinverkon käyttöoikeutta sellaisella maantieteellisellä alueella, jolla molemmilla verkkoyrityksillä on toimilupa. Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu viii

9 1 Johdanto Kotitalouksien laajakaistaisten Internet-liittymien lukumäärä on voimakkaassa kasvussa, ja ratkaisutarjonta tulee yhä monipuolisemmaksi. Teleyritykset tarjoavat useita erilaisia yhteyksiä, kaapeli-tv -yhtiöt tarjoavat kaapelimodeemiyhteyksiä, ja muutamat sähköyhtiöt aikovat aloittaa datasähköliittymien tarjonnan vielä tänä vuonna. Lisäksi asuinkiinteistöille tarjotaan kiinteistö- ja yhteisöliittymiä. Kaikki mainitut liittymien tarjoajat pyrkivät tuotteistamaan palvelunsa mahdollisimman kattaviksi ja selkeiksi kokonaisuuksiksi, joiden pohjalle voidaan rakentaa markkinointia varten kiinnostava tuotekuva. Kattava palvelu, johon on niputettu liittymä ja siihen kuuluvat palvelut vuokrattavaa tietokonetta ja sen ohjelmistoja myöten on kuluttajan kannalta vaivaton, mutta sen komponenttien hintavertailu on usein mahdotonta. Tässä tutkimuksessa arvioidaan, olisiko palveluyrityksestä riippumattoman asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon toteuttaminen kuluttajan kannalta mielekäs vaihtoehto ja voidaanko eri komponenttien toimittajia kilpailuttamalla päästä edullisempaan ratkaisuun kuin palveluyrityksen tarjonnalla. 1.1 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksessa tarkastellaan palveluyrityksestä riippumatonta asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon toteuttamista. Työn kolme päätavoitetta ovat: Kuvata palveluyrityksestä riippumaton laajakaistainen viestintäverkko. Arvioida, mitkä laajakaistaisen viestintäverkon toteutukseen ja käyttöön liittyvät komponentit ja palvelut, kiinteistön asukkaat voisivat tuottaa tai tehdä itse tai hankkia muualta kuin palveluyritykseltä. Arvioida palveluyrityksestä riippumattoman ratkaisun hyöty ja vaatimukset kiinteistön omistajille ja käyttäjille. Tavoitteena on myös, että tutkimusraportti auttaa kiinteistöjen edustajia laajakaistaisen vie s- tintäverkon toteutusratkaisun valitsemisessa ja lisää tietoisuutta mahdollisista toteutusvaihtoehdoista. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan eri vaihtoehtojen kiinteistön hallinnolle ja tekniikalle asettamat vaatimukset. 1.2 Tutkimuksen rajaukset Palveluyritysten tarjoamien eri laajakaistaliityntöjen sekä yhteisöliityntöjen syvälliset tekniset kuvaukset eivät kuulu tutkimuksen piiriin. Tutkimuksen hintavertailuissa on käytetty eri lähteistä saatuja viestintäverkkoratkaisuun liittyviä hintoja, joten saatuja tuloksia täytyy pitää suuntaa-antavina. 1.3 Avoimen laajakaistaisen viestintäverkon määritelmä Tutkimuksessa käytetty avoin malli määritellään seuraavasti: Copyright EPStar Oy, Sivu 1

10 Avoin malli kuvaa palveluyrityksestä riippumattoman asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkkoratkaisun. Siinä käyttäjän laajakaistatietoliikenneyhteyden nopeus on vähintään 200 kb/s molempiin suuntiin. Mallissa on lisäksi edellytetty, että yhdessä taloudessa voi olla useita yhtäaikaisia Internet-käyttäjiä ja yhteys verkkoon on aina päällä. Lisäksi lankapuhelimen käytön tulee olla mahdollista verkkoyhteyksien aikana. 1.4 Käytetyt menetelmät ja vertailtavat vaihtoehdot Tutkimuksen lähteenä on käytetty viittä haastattelua ja runsaasti aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, muita dokumentteja sekä Internetiä. Tutkimusta varten haastateltiin seuraavia henkilöitä: Veijo Blom, Maxisat Oy Tapio Salminen ja Jouni Häkkinen, Daxtum Oy Leena Kähkönen ja Sami Koponen, Elisa Solutions Oy Seppo Käkelä, Karakallion Huolto Oy Sulo Kovalainen, STUL ry Mika Rinkinen,Timo Kurki Oy Lennart Wasström, Taloverkko Oy Tutkimusta varten muodostettiin yksinkertaistettu kuva asuinkiinteistön laajakaistaisen vie s- tintäverkon rakenteesta ja liitynnöistä. Sen pohjalta arvioidaan, mitkä laajakaistaisen viestintäverkon toteutukseen liittyvät komponentit ja palvelut kiinteistön asukkaat voisivat tuottaa tai tehdä itse tai hankkia muualta kuin palveluyritykseltä. Palveluyritys Internetliityntämedia Talojakamo Verkkopalveluntarjoajan liityntämedia Verkkoyritys Nousu - kaapelointi Huoneistojakamo Huoneisto - kaapelointi Asukkaan tietokone Asukkaan tietokone Kuva 1-1 Asuinkiinteistön laajakaistainen viestintäverkko ja sen liitynnät Tutkimuksessa verrataan toisiinsa kolmea asuinkiinteistön laajakaistaista viestintäverkkoratkaisua, joilla kullakin kiinteistön asukkaille voidaan tarjota samat Internet-palvelut. Vertailtavat ratkaisut ovat: 1. Palveluyrityksestä riippumaton, avoimen mallin mukainen, asuinkiinteistön viestintäverkko, joka on taloyhtiön omistama, hallinnoima ja ylläpitämä lähiverkko ja sisältää kaikki kiinteistökohtaiset laitteet mukaan lukien palvelimet. Taloyhtiö kilpailuttaa ja hankkii erikseen verkon komponentit ja palvelut. Copyright EPStar Oy, Sivu 2

11 2. Avoimen mallin mukainen viestintäverkko, jonka kaikki aktiivilaitteet kytkintä tai reititintä lukuun ottamatta on vuokrattu sekä ylläpito- huolto- ja hallintatoiminnot on hankittu sopimuksen perusteella ulkopuoliselta yrittäjältä. Kiinteistön liittymän kautta saatavat palvelut tulevat myös ulkopuoliselta palvelimelta. Taloyhtiö kilpailuttaa ja vuokraa erikseen verkon komponentit ja hankkii tarvittavat palvelut. 3. Palveluyrityksen tarjoamaa kiinteistöliittymään pohjautuvaa viestintäverkkoratkaisua. Vaihtoehdot 1 ja 3 edustavat mahdollisten ratkaisujen ääripäitä ja keskimmäinen vaihtoehto 2 sijaitsee niiden välillä. Vaikka todellisuudessa variaatioiden määrä on luonnollisesti suurempi, voidaan näiden kolmen vaihtoehdon perusteella havaita, mihin kohtaan optimaalinen ratkaisu asettuu akselilla vaihtoehdosta 1 vaihtoehtoon 3. Kunkin vaihtoehdon hinnat ja kustannukset arvioidaan. Lopuksi vertailun perusteella arvioidaan avoimen mallin mukaisen ratkaisuvaihtoehdon hyöty kiinteistön omistajille ja käyttäjille. 1.5 Raportin rakenne Tässä luvussa on käsitelty tutkimuksen tarkoitus, rajaus ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät. Seuraavassa luvussa tarkastellaan asuinkiinteistöjen laajakaistaisia. Kolmannessa luvussa käydään läpi eri verkkokomponenttien hankintaa. Neljännessä luvussa analysoidaan avoimen palveluyrityksestä riippumattoman asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon hyötyjä ja haittoja verrattuna palveluyrityksen tarjoamaan ratkaisuun. Lisäksi tarkastellaan avoimen ratkaisun toteuttamisen vaatimuksia sekä mahdollisia hyötyjä. Viimeisessä luvussa esitetään johtopäätökset ja annetaan suositukset. Tutkimuksen tarkoitus, rajaus ja ja menetelmät Asuinkiinteistöjen laajakaistaiset viestintäverkkoratkaisut Verkkokomponenttien hankinta Avoimen ratkaisun hyödyt, haitat, vaatimukset ja ja säästöt Johtopäätökset ja suositukset Kuva 1-2 Raportin rakenne Copyright EPStar Oy, Sivu 3

12 2 Avoin malli, edellytys toimittajien kilpailuttamiselle Tässä luvussa kuvataan lyhyesti laajakaistaliittymän kautta asukkaan käyttämät peruspalvelut sekä kohdassa 1.4 esitetyt kolme asuinkiinteistön laajakaistaista viestintäverkkoratkaisua: avoimen mallin mukaiset viestintäverkkovaihtoehdot 1 ja 2 sekä lyhyesti esimerkkinä palveluyrityksen tarjoama kiinteistöliittymä. 2.1 Viestintäverkon kautta saadaan Internet-liikennettä ja Internet-palveluita Aluksi määritellään käsitteet Internet-liikenne ja Internet-palvelut. Internet-liikenne on puhtaasti Internet-pakettien siirtoa verkkojen välillä, kun taas Internet-palveluja ovat sähköpostipalvelu, uutisryhmät, keskusteluryhmät, www-sivut yms. käyttäjän käyttämät palvelut. Internet-liikenne Internetiä kuvaillaan yleensä verkkojen verkoksi - tavaksi siirtää liikennettä teleyrityksen verkosta toisen teleyrityksen verkkoon. Yksinkertaistettuna Internet-liikenne voidaan jakaa 1 liikenteeseen omassa lähiverkossa, 2 liikenteeseen liittymän tarjoavan teleyrityksen verkossa, 3 muuhun kotimaan liikenteeseen ja 4 liikenteeseen ulkomaille. Internetin perusmallia on kuvattu seuraavassa kuvassa 2-1. Sonera Elisa suomalaiset Internet-verkot globaali 3 Internet 4 FICIX palveluyrityksen verkko 2 verkkoyrityksen verkko FICIX=Finnish Commercial Internet Exchange kiinteistön fyysinen liittymä 1 kiinteistön verkko Kuva 2-1. Internet-verkkoarkkitehtuuri Käyttäjän kokemaan palvelutasoon, esimerkiksi Internetistä haettavien tiedostojen siirtonopeuteen tai www-sivun näytön päivitysaikaan vaikuttaa kaikkien niiden verkkojen suorituskyky, joiden kautta yhteys kulkee sekä palvelun tuottavan palvelimen suorituskyky. Internet-palvelut Käyttäjän tyypillisiä Internet-peruspalveluita ovat - Internet-sivustojen selaaminen ja tietojen hakeminen, - sähköposti, Copyright EPStar Oy, Sivu 4

13 - mahdollisuus tehdä omat kotisivut (web-levytila), - erilaiset keskusteluryhmät sekä - uutisryhmäpalvelut. Näitä peruspalveluita käytetään Internet-liikennepalvelun avulla. Käyttäjälle tarjottavat Internetin peruspalvelut voidaan tuottaa verkon eri pisteissä. Ne voidaan tuottaa käyttäjän omassa verkossa (1), missä tahansa Internetiin kytketyssä palvelimessa (2) tai liittymää tarjoavan teleyrityksen verkossa (3) kuvan 2-2 esittämän periaatteen mukaisesti. 2. Kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut palveluskenaariot Hallinta Internet Hallinta Käyttäjät Teleyritys a Teleyritys b 3. Internet-liityntää tarjoavan palveluyrityksen palvelut 1. Kiinteistön tuottamat palvelut alue- ja runkoverkko kiinteistön hallinnoima laajakaistainen viestintäverkko Kuva 2-2. Internet-peruspalveluiden sijaintipaikat Nykyiset Internet-palvelut eivät välttämättä vaadi laajakaistaliittymää. Käyttäjän kannalta merkittävä laajakaistaliittymän etu on kiinteästi aina päällä oleva yhteys (allways-on), jota ei tarvitse erikseen avata. Internetiin on suunnitteilla uusia palveluita, joista osa vaatii kiinteää yhteyttä sekä sellaista julkista Internet-osoitetta, joka sallii yhteyden Internetistä käyttäjän koneeseen. Internetiin tulossa olevia palveluita ovat mm. - puhelut Internetin päällä - videopuhelut ja -konferenssit - läsnäolotiedon käyttö ja pikaviestit - videokuvan siirto (TV-lähetykset, DigiTV, Video on demand) - verkkoasiointi (esimerkiksi julkishallinnon palvelut digitaalista allekirjoitusta käyttäen) - asunnon ja rakennuksen automaation ja turvatekniikan ohjaus sekä valvonta. Copyright EPStar Oy, Sivu 5

14 2.2 Taloyhtiön oma lähiverkko palveluineen on avoin ja haastava Lähiverkkotyyppisessä ratkaisussa kiinteistön sisäistä kaapelointia käytetään hyväksi keskittämään eri huoneistojen kotiverkoista tuleva liikenne taloyhtiön datakytkimen (talokytkimen) kautta verkkoyrityksen verkkoon. Lähiverkkotyyppisen tietoverkon periaate on esitetty kuvassa 2-3. HJ=Huoneistojakamo LR=Liityntärasia LR LR HJ HJ LR Huoneistokaapelit LR Tietoliikenneverkot LR LR HJ HJ LR Huoneistokytkin LR Kiinteistön lähiverkkoliittymä Teleyrityksen datakytkin TALOJAKAMO Huoneiston lähiverkko jakaa nousukaapelointia pitkin tulevan liikenteen huoneiston liityntärasioiden kautta eri päätelaitteille. Huoneiston lähiverkon toteutusvaihtoehtoja ovat kiinteistön kaapeliverkon kunnosta ja kaapeloinnista riippuen langaton lähiverkko (WLAN), yleiskaapelointia tai puhelinkaapelointia hyödyntävä lähiverkko. Näistä yleiskaapelointia hyödyntävään lähiverkkoon hankittavat laitteet ovat edullisimmat. Puhelinkaapeloinnin tiedonsiirtokapasiteetti on pienempi kuin yleiskaapeloinnin. Yleiskaapelointia ei kuitenkaan ole vanhoissa kiinteistöisristikytkentä Talokytkin Lähiverkkoresurssit Kuva 2-3 Lähiverkkotyyppinen toteutus ja kiinteistön lähiverkkoliittymä Kiinteistön verkko Kiinteistön verkko koostuu kiinteistön kaapeliverkosta sekä kiinteistön lähiverkosta. Kiinteistön kaapeliverkkoa on tarkemmin kuvattu kiinteistön tietoverkko-oppaassa. Kiinteistön lähiverkko on oma erillinen verkko, johon on mahdollista lisätä ilman eri sopimuksia teleyrityksen kanssa lähiverkon resursseja, kuten verkkolevypalvelimia, yhteisiä kirjoittimia, verkko-faxeja, web-kameroita, kiinteistön hallintaan liittyviä laitteita jne. Samoin kiinteistön omassa lähiverkossa voidaan halutessa toteuttaa suorat yhteydet huoneistosta toiseen, joiden avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi sisäpuhelut tai videopuhelut. Kiinteistön lähiverkon, sen resurssien ja laitteiden kuvaus on esitetty liitteessä 2. Huoneiston verkko Huoneiston verkko koostuu kiinteistön verkon mukaisesti sekä huoneistossa olevasta kaapeliverkosta että huoneiston lähiverkosta. Huoneiston kaapeliverkko on osa kiinteistön kaapeliverkkoa. Copyright EPStar Oy, Sivu 6

15 sä. WLAN on käyttömukavuuksiltaan joukon paras, mutta laitekustannuksiltaan kalliimpi vaihtoehto. Kiinteistön (ml. huoneistokaapeloinnit) kaapeloinnin käyttökelpoisuus voidaan selvittää kuntotutkimuksella, jonka tekee teleurakoitsija. Kiinteistö tarvitsee liittymän vain Internet-liikennettä varten Jokainen Internetiin liittyvä laite tarvitsee osoitteen, jonka avulla se kommunikoi muiden Internetiin liittyvien laitteiden kanssa. Käyttäjälle näkyvä osoite on palvelimen verkkotunnus eli tekstipohjainen nimi esimerkiksi Verkkotunnuksen taakse on kätkeytyy Internetverkon käyttämät numeeriset osoitteet, joista käytetään nimeä IP-osoite. Käytännössä kiinteistön pitää saada vain IP-osoite Internet-liikennettä tarjoavalta palveluyritykseltä, jota kiinteistö käyttää liikennöidessään Internetiin. Käytännössä IP-osoitteita on kahta eri tyyppiä: julkisia IP-osoitteita, joita voidaan käyttää kansainvälisessä Internetissä sekä yksityisiä IP-osoitteita, joita ei voida käyttää kansainvälisessä Internetissä. Lähiverkko toteutetaan yleensä yhdistämällä julkisia- ja yksityisiä IPosoitteita. Kiinteistöllä voi olla Internetiin suuntautuvaa liikennettä varten vain yksi julkinen IPosoite, jota jokainen käyttäjä käyttää ottaessaan yhteyden esimerkiksi omalta PC:ltä Internetiin ja sen lisäksi yksityinen IP-osoite jokaista käyttäjää varten. Yksityisten IP-osoitteiden käytössä on kuitenkin ongelmia, koska yksityisen osoitteen omaavaan laiteeseen ei voida ottaa yhteyttä Internetin kautta. Yhteyttä Internetistä omaan tietokoneeseen tarvitaan esimerkiksi jos tietokone on kytketty esimerkiksi saunan ohjaukseen ja jos sauna halutaan kytkeä päälle Internetin kautta. Tarkemmin IP-osoitteistusta on käsitelty liitteessä 3. Julkinen IP-osoite on sidottu Internet-palveluyritykseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistö, jolla on oma lähiverkko, voi käyttää vain yhtä Internet-liikennettä välittävää palveluyritystä, josta syystä huoneisto- tai käyttäjäkohtainen Internet-liikennettä välittävän palveluyrityksen valinta on vaikea toteuttaa. Suositeltavaa on tehdä sopimus vain yhden Internet-liikennettä tarjoavan palveluyrityksen kanssa, jonka kautta kaikki talon huoneistot liikennöivät. Palvelut ja tarvittavat laitteet Lähiverkon toteuttamiseen tarvitaan kytkin, johon huoneistot liitetään sekä reititin, jolla kiinteistö liittyy verkkoyritykseen. Kiinteistön omaan lähiverkkoon voidaan liittää lähiverkkopalvelimia, josta huoneiston käyttäjille tarjotaan sekä henkilökohtaista levytilaa että taloyhtiön käyttäjille yhteisiä levytilaa. Levytilan jakaminen vaatii palvelimeen verkkokäyttöjärjestelmän, jolla käyttäjien käyttöoikeudet hallitaan. Verkkokäyttöjärjestelmien mukana tulee yleensä muita, yhteisökäyttöön tarkoitettuja ohjelmia. Näitä ovat esimerkiksi sähköinen kalenteri ja sähköpostijärjestelmä. Taloyhtiöt voivat hyödyntää palvelimia samalla tavalla kuin yritykset. Niille voidaan tallettaa taloyhtiön omia tiedostoja, verkkolevyistä voidaan halutessa ottaa varmuuskopioita. Samoin verkkolevyjen kautta voidaan jakaa ohjelmia lisenssisopimusten sallimissa puitteissa. Kiinteistö voi laittaa omaan lähiverkkoonsa myös Internet-palvelimia, joihin voidaan kytkeytyä Internetistä. Palvelimiin voidaan rakentaa omia sähköpostijärjestelmiä, taloyhtiön kotisivuja, yhteisiä ilmoitustauluja, huoneisto- ja käyttäjäkohtaisia kotisivuja jne. Internet-palvelin vaatii palvelimeksi sopivan tietokoneen, käyttöjärjestelmän sekä web-palvelin-ohjelmiston, oman julkisen IP-osoitteen sekä rekisteröidyn verkkotunnuksen. Kiinteistöön tarvittavaa palvelinkantaa on esitetty liitteessä 2. Copyright EPStar Oy, Sivu 7

16 Tietoturvan toteutus vaatii omat laitteensa. Jotta kiinteistön oma lähiverkko voidaan sulkea eitoivotuilta käyttäjiltä, pitää Internet-liittymän ja kiinteistön lähiverkon väliin asentaa palomuuri. Palomuuri on aktiivilaite, joka seuloo liikenteestä sellaista liikennettä, jota ei haluta päästää kiinteistön lähiverkkoon. Palomuuria tarvitaan varsinkin silloin, jos kiinteistön lähiverkossa on lähiverkkoresursseja tai Internet-palvelimia, jotka halutaan suojata. Mikäli näitä ei ole, voi kukin käyttäjä hankkia kotiverkkoon joko oman palomuurin tai tietokoneeseen tarkoitetun palomuuriohjelmiston. Useat palveluyritykset tarjoavat käyttäjille keskitettyä palomuuripalvelua. Virukset leviävät yleensä joko sähköpostin tai muun tiedostonsiirron välityksellä. Viruksilta voidaan suojautua käyttämällä viruksentorjuntaohjelmia. Ne voivat olla keskitettyjä ohjelmia, jotka esimerkiksi tarkastavat kiinteistön omiin postilaatikkoihin tulevan postin ja sen liitetiedostot automaattisesti. Samoin verkkolevypalvelimella voi olla keskitetty viruksentorjuntaohjelma, joka automaattisesti tarkistaa levylle talletettavat tiedostot. Usein viruksentorjunta suoritetaan päätelaitteessa, jossa on viruksentorjuntaohjelma sekä postitse tulevia liitetiedostoja että esimerkiksi Internetistä imuroitavia tiedostoja varten. Mikäli kiinteistö ulkoistaa sähköpostipalvelut, se voi samassa yhteydessä pyytää tarjousta keskitetystä sähköpostin viruksentorjuntapalvelusta sähköpostipalveluyritykseltä. 2.3 Ulkoistettu ratkaisu on avoin ja vaivaton Kiinteistön ei tarvitse tehdä Internet-palveluita itse. Se voi hankkia palveluyritykseltä liittymän vain Internet-liikennettä varten ja ostaa Internet-palvelut kolmansilta osapuolilta. Käytännössä ratkaisu on sama kuin kappaleessa 2.2 esitetty oma lähiverkkoliittymä, mutta ilman omia palvelimia ja haluttaessa myös ilman omia reitittimiä ja kytkimiä. Ulkoistetut palvelut LR LR HJ HJ LR Huoneistokaapelit LR Tietoliikenneverkot LR LR HJ HJ LR Huoneistokytkin LR ristikytkentä Kiinteistön lähiverkkoliittymä TALOJAKAMO Teleyrityksen datakytkin Talokytkin HJ=Huoneistojakamo LR=Liityntärasia Kuva 2-4 Oma lähiverkko ulkoistetuilla palveluilla Peruskäyttäjälle riittää yleensä Internet-liikennepalvelu -liittymä, koska suuri osa käyttäjän palveluista kuten sähköpostipalvelu, web-sivut, irc, chat jne. on saatavissa joko ilmaiseksi Internetistä tai ostettavissa Internet-liikenne-palvelun kautta kolmansilta osapuolilta kuten pankkipalvelut tai kauppapalvelut. Ulkoistetussa vaihtoehdossa Internet-liittymän tarjoaja antaa kiinteistön käyttöön ainakin yhden IP-osoitteen, jota käyttäen huoneiston asukkaat liikennöivät Internetiin. Mikäli yksittäinen Copyright EPStar Oy, Sivu 8

17 käyttäjä haluaa liittymäänsä Internetissä näkyvän palvelimen, tulee liittymätarjoajan antaa oma IP-osoite kutakin palvelinta varten sekä tarvittaessa rekisteröidä palvelimen verkkotunnus. 2.4 Palveluyrityksen tarjoama kiinteistöliittymä on paketti Nykyisin myynnissä olevan kiinteistöliittymän periaate on esitetty kuvassa 2-5. HJ=Huoneistojakamo LR=Liityntärasia LR LR HJ HJ LR Huoneistokaapelit LR Tietoliikenneverkot LR LR HJ HJ LR Huoneistokytkin LR ristikytkentä Kiinteistöliittymät TALOJAKAMO Teleyritysten datakytkimet Teleyritysten talokytkimet Kuva 2-5 Nykyinen kiinteistöliittymä Internet-palveluyritys tuo talojakamoon datakytkimen, joka liittyy verkkoyrityksen omaan alueelliseen verkkoon ja sitä kautta Internetiin sekä taloyhtiön talojakamon ristikytkennän kautta huoneistojen kotiverkkoihin. Huoneistot tekevät sopimuksen palveluyrityksen kanssa ja liittyvät datakytkimen kautta suoraan palveluyrityksen verkkoon. Näin toteutettuun kiinteistön tietoverkkoon ei voida liittää lähiverkkoresursseja. Nykyinen kiinteistöliittymä ei vaadi investointeja taloverkkoon tai laitteisiin, jos kiinteistön nykyistä kaapelointia on mahdollista hyödyntää. Palveluyrityksen valinta voidaan tehdä ristikytkennässä, jos useat palveluyritykset tuovat omat datakytkimensä talojakamoon. Sopimuksesta riippuen datakytkin voi kuulua verkkoyritykselle kuten Soneran kiinteistöliittymässä tai olla taloyhtiön omaisuutta kuten YIT:n Mediakoti-ratkaisussa. Nykyisissä liittymissä palvelut toteutetaan liittymää tarjoavan palveluyritysten toimesta, ja ne tulevat mukaan automaattisesti kun asukas tilaa liittymän. Liittymän hankkiva asiakas ei juurikaan voi valita, mitä palveluita hän haluaa ottaa käyttöön - siis mistä palveluista on halukas maksamaan. Copyright EPStar Oy, Sivu 9

18 3 Palveluyrityksen pakettiratkaisun purkaminen on mahdollista Tässä luvussa arvioidaan, mitkä laajakaistaisen viestintäverkon toteutukseen ja käyttöön liittyvät komponentit ja palvelut, jotka tavallisesti on sidottu palveluyrityksen liittymään, kiinteistön asukkaat voisivat tuottaa tai tehdä itse tai hankkia muualta kuin palveluyritykseltä. Lisäksi määritellään pääosin avoimen mallin mukaisen laajakaistaisen viestintäverkon osien, liittymien ja niiden kautta saatavien palvelujen sekä viestintäverkon toteutukseen ja ylläpitoon liittyvien asiantuntijapalvelujen rajapinnat, joita voidaan käyttää hyväksi, kun rajataan toimittajien vastuita esimerkiksi tarjouspyynnöissä. Viimeisenä käydään läpi sopimuksia, joita laajakaistaisen viestintäverkon toteutusprojektissa tarvitaan. 3.1 Lähes kaikki verkon komponentit ja palvelut voidaan hankkia erikseen Palveluyritykset pyrkivät tuotteistamaan tarjoamansa Internet-liittymät pakettiratkaisuksi, joka sisältää erialaisia viestintäverkon toteutukseen ja käyttöön liittyvät komponentteja ja palveluita. Tässä kohdassa analysoidaan lyhyesti, mitkä niistä kiinteistön asukkaat voisivat tuottaa tai tehdä itse tai hankkia muualta kuin palveluyritykseltä. Hankinnoissa on kuitenkin aina noudatettava asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaista päätöksentekomallia 1. Analysoinnin tukena käytetään luvussa 1 esitettyä asuinkiinteistön laajakaistainen viestintäverkon ja sen liityntöjä kuvaamaa mallia. Palveluyritys Internetliityntämedia Nousukaapelointi Verkkopalveluntarjoajan liityntämedia Verkkoyritys Talojakamo Huoneistojakamo Huoneistokaapelointi Asukkaan tietokone Asukkaan tietokone Kuva 3-1 Asuinkiinteistön laajakaistainen viestintäverkko ja sen liitynnät Yleensä asukas hankkii tai vuokraa tarvitsemansa tietokoneen, liityntäkortit ja ohjelmistot. Usein hän myös asentaa ne itse. Huoneiston viestintäverkon kaapeloinnin, rasioinnin ja kytkennät taloyhtiö teettää teleurakoitsijalla. Huoneiston sisällä tehtävät lisäasennukset osakas teettää omalla kustannuksellaan. Huoneistojakamoon tai joissain tapauksissa asuntoon sijoitettavan aktiivilaiteen esimerkiksi modeemikortin tai Ethernet-kytkimen, jolla yhdistetään huoneiston verkko ja kiinteistön verkko, osakas tai taloyhtiö voi hankkia ja asennuttaa erikseen. Nousujohtokaapeloinnin taloyhtiö hankkii tavallisesti sähkö- tai teleasennusliikkeeltä. Talojakamossa yhdistetään aktiivilaitteilla kiinteistön verkko yleiseen televerkkoon. Verkon liityntälaite kuten xdsl-modeemi on verkkoyrityksen hallinnassa. Sen voi omistaa joko verkkoyritys tai taloyhtiö. Verkkoyrityksen kaapeli päättyy verkon liityntälaitteeseen. Ver- 1 Päätöksenteosta enemmän Asuinkiinteistöjen tietoverkko-oppaassa Copyright EPStar Oy, Sivu 10

19 kon liityntälaitteeseen liitetyn Ethernet-kytkimen tai Home PNA-laitteen taloyhtiö voi hankkia itse. Asennustyö on kuitenkin ostettava teleurakoitsijalta. Taloyhtiö liittyy Internet-palveluyritykseen verkkoyrityksen verkon kautta. Tavallisesti asukas joko vuokraa palveluyritykseltä oman Internet-liittymän tai liittyy tarjolla olevaan kiinteistöliittymään. Kiinteistöliittymän asentaa palveluyritys ja huoneistoliittymän voi asentaa joko palveluyritys tai asukas itse. Huoneistoon tehtävistä muutostöistä tulee aina sopia osakkaan kanssa. 3.2 Viestintäverkon toteutuksen rajapinnat täytyy määritellä Asuinkiinteistön viestintäverkossa on kaksi keskeistä rajapintaa: huoneistojakamo ja talojakamo. Palveluyritys Internetliityntämedia Nousukaapelointi Verkkopalveluntarjoajan liityntämedia Verkkoyritys Talojakammo Huoneistojakamo Huoneistokaapelointi Asukkaan tietokone Asukkaan tietokone Kuva 3-2 Asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon rajapinnat Huoneiston verkko ja huoneistojakamo Huoneiston verkko on osa kiinteistön verkkoa ja se liittyy kiinteistön nousukaapelointiin huoneistojakamossa tai kytkentärasiassa. Aktiivilaitteet sijoitetaan huoneistojakamoon tai tarvittaessa huoneistoon. Aktiivilaite sovittaa yhteen huoneiston ja kiinteistön verkon. Jos huoneistossa on vain yksi tietokone, erillistä verkot yhteen sovittavaa aktiivilaitetta ei tarvita, vaan sovitukseksi riittää tietokoneen verkkokortti tai ulkoinen modeemi. Huoneiston verkkoon voi kuulua myös erillinen sisäinen siirtojärjestelmä, reititin ja palvelimia. Aktiivilaitteiden vastuurajapinnat määräytyvät pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiölain 78 :n mukaan. Muusta vastuunjaosta osakkaan ja yhtiön välillä on määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Tavallisesti huoneistoon ja huoneistojakamoon ja käyttäjien tietokoneisiin sijoitettavat laitteet ja ohjelmistot kuuluvat huoneiston vastuualueeseen. Kiinteistön verkko ja talojakamo Kiinteistön verkko liittyy verkkoyrityksen verkkoon tavallisesti talojakamossa. Talojakamon aktiivilaitteet sovittavat yhteen kiinteistön verkon ja yleisen televerkon. Aktiivilaitteita ovat verkkoyrityksen siirtojärjestelmä eli laajakaistainen verkkoliittymä ja kiinteistön tietoverkon kytkin. Aktiivilaitteiden vastuurajapinnat yleisen televerkon ja kiinteistön välillä on sovittava tapauskohtaisesti. Ellei muuta ole sovittu, kiinteistöön ja talojakamoon sijoitettavat laitteet ja ohje l- mistot kuuluvat kiinteistölle. Copyright EPStar Oy, Sivu 11

20 Yleinen televerkko ja Internet Verkkoliittymän yleiseen televerkkoon toimittaa asuinkiinteistöön paikallinen verkkoyritys, mutta sen myy käytännössä joku palveluyritys oman palvelupakettinsa osana. Avoimuus ja valinnan vapauden toteuttamiseksi täytyy varmistaa sopimuksin, että useammalla kuin yhdellä palveluyrityksellä on mahdollisuus tuoda televerkkoliittymänsä taloyhtiöön. Taloyhtiössä voi olla esimerkiksi yksi kaapeli-tv-kiinteistöliittymä nopeine nettiyhteyksineen ja kaksi puhelinsisäjohtoverkkoa hyödyntävää kiinteistöliittymää sekä yksi sähköverkkoa hyödyntävä datasähköliittymä. Näiden lisäksi halutessaan asukas voi hankkia vaikkapa oman ADSL-liittymän. Yhden televerkkoliittymän kautta palvelujaan tarjoaa käytännössä kuitenkin vain yksi palveluyritys. 3.3 Toteutuksessa tarvittavat sopimukset Tässä kohdassa tarkastellaan avoimen mallin mukaisen asuinkiinteistön laajakaistaisen vie s- tintäverkon suunnitteluun, hankintaan, toteutukseen, hallintaan ja ylläpitoon liittyviä sopimuksia. Hyvin laaditut sopimukset helpottavat merkittävästi vastuiden rajaamista eri toimittajien välillä. Sopimuksia tehtäessä on syytä muistaa, minkä tyyppisiä sopimuksia taloyhtiö voi tehdä osakashallinnassa olevien tilojen osalta. Toisaalta myös osakkaan oikeutta tehdä hallitsemiensa tilojen ulkopuolelle ulottuvia muutoksia on rajoitettu. Näin ollen osakkaan tekemät sopimuksetkin voivat koskea ainoastaan hänen hallinnassaan olevia tiloja. Kuvassa 3-3 on esitetty tyypillinen etenemiskaavio kiinteistöliittymän hankkimiseksi. TIETOVERKKO- SUUNNITELMA Ajatus kiinteistön Ajatus kiinteistön liittymästä ja liittymästä ja laajakaistaverkosta laajakaistaverkosta Tarvekartoitus Tarvekartoitus mitä halutaan? mitä halutaan? miten edetään? miten edetään? Tuki- ja ylläpito- Tuki- ja ylläpitosopimuksesopimukset mitä tukea mitä tukea ostetaan? ostetaan? Kuntotutkimus Kuntotutkimus mitä mitä pitää pitää tehdä? tehdä? Liittymän Liittymän hankinta hankinta tarvittava tarvittava kapasiteetti? kapasiteetti? Liittymä Liittymä käytettävissä käytettävissä Kiinteistöverkkojen Kiinteistöverkkojen korjaus korjaus edellytysten luonti edellytysten luonti Hankinta- Hankintasopimuksesopimukset verkkolaitteiden verkkolaitteiden hankinta hankinta Kuva 3-3 Liittymän toteutuksen etenemiskaavio Keskeinen osa on tietoverkkosuunnitelma, jossa kiinteistön liittymän toteutusprojekti määritellään. Tietoverkkosuunnitelman loppuunsaattamista on voinut edeltää kuntotutkimus, jolla selvitetään vaatiiko kiinteistön sen hetkinen kaapeliverkko investointeja. Kuntotutkimuksen ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden kautta edetään tietoverkon laitehankintoihin, Internetliittymähankintaan ja tuki ja ylläpitosopimuksiin tietoverkkosuunnitelman mukaisesti. Copyright EPStar Oy, Sivu 12

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Laajakaistaratkaisut asuinkiinteistöissä

Laajakaistaratkaisut asuinkiinteistöissä asuinkiinteistöissä taloyhtiöissä seminaari 6.10.2005 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL - www.stul.fi 1 Hankitaanko taloyhtiöön yhteinen laajakaistajärjestelmä

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä

Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä Laajakaistayhteyksien toteutus asuinkiinteistöissä Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL - www.stul.fi

Lisätiedot

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 1 Sisältö Sisällysluettelo: IP-osoite Erilaisia internet liittymiä Muuttuva IP-osoite (dynaaminen) Kiinteä IP-osoite (staattinen) Port forwarding

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Sisältö JOHDANTO...3 Saatavat palvelut...3 Määräykset ohjaavat rakentamista...3 KAAPELOINTI ON PALVELUJEN KIVIJALKA...4 MONIPALVELUVERKON RAKENNE...4 Talojakamo ja

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

DNA Welho 7.3.2012 / Hki

DNA Welho 7.3.2012 / Hki DNA Welho 7.3.2012 / Hki Tiitus Ranta Myyntijohtaja, Kiinteistötuotemyynti tiitus.ranta@dna.fi GSM 044 044 5045 Agenda: Sisäverkot, niiden saneeraus ja huomioitavat seikat Taloyhtiölaajakaista mikä se

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Asennustoiminnan kehitysnäkymät

Asennustoiminnan kehitysnäkymät Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö

Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Palvelusopimus, Tampereen Vuokratalosäätiö Valokuitu kirkkaasti paras kiinteistöyhteys Soneran Laajakaista- ja tv-palvelut VTS Tampere 25.11.2014 Jukka Harju Sisältö Miksi valokuituyhteys on kirkkaasti

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta

Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta 1(6) Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta Teleyrityksen tiedot Määräys 66 - Liite 3 Täytetty lomake toimitetaan osoitteeseen viat@ficora.fi Teleyrityksen nimi: Tapauksesta lisätietoja antavan henkilön

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Vuores Palvelu Oy. Jouni Honkanen 3.2.2015. Vuores-talo Rautiolanrinne 2

Vuores Palvelu Oy. Jouni Honkanen 3.2.2015. Vuores-talo Rautiolanrinne 2 Vuores Palvelu Oy Jouni Honkanen 3.2.2015 Vuores-talo Rautiolanrinne 2 Vuores Palvelu Oy Perustaja ja pääomistaja Tampereen kaupunki Kaupungin omistusosuus tällä hetkellä noin 60 % Omistus siirtyy vähitellen

Lisätiedot

Taloyhtiön huippunopeat Laajakaistayhteydet

Taloyhtiön huippunopeat Laajakaistayhteydet Taloyhtiön huippunopeat Laajakaistayhteydet Microdata Finland Oy 1.1.2008 http://www.homepna.fi/docs/laajakaista/laajakaista.pdfhomepna pdf Microdata Finland Oy Tietoliikennetuotteiden maahantuoja Erikoistunut

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 Vasteaika... 4 2.4 IP- osoitteet...

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv.

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv. IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 OHJELMISTOJEN YLLÄPITOSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen ohjelmistojen ylläpidosta

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML

Lisätiedot

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin 28.4.2010 Tauno Hovatta 1 Maanpäällisen tv-jakelun verkkotoimiluvat Valtakunnallisen F-kanavanipun ja alueellisen HD3-kanavanipun toimiluvat Anvia Oyj:lle (8.4.2010/LVM)

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet

Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet Taloyhtiön huippunopeat laajakaistayhteydet Matti Joutkoski,, Wintel Finland Oy 1.9.2005 ftp://ftp.wintel.fi/docs/laajakaista/laajakaista.pdf Wintel Finland Oy Tietotekniikan maahantuoja Erikoistunut tietoliikenne-

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

xdsl Operaattorihinnasto

xdsl Operaattorihinnasto 1. Alajärven Puhelinosuuskunnan xdsl -operaattorilaajakaistayhteydet... 2 1.1 xdsl -yhteyksien tuotekuvaus... 2 1.2 Tuotteiden toimitusaika... 3 1.3 Tuotteiden hinnoittelu... 3 1.3.1 ATM/ETHERNET-alueverkon

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus

Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja. tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Toiminta-ajatus Elisa yhtiönä Elisa tarjoaa tietoliikennealan kokonaispalveluja Perustettu Helsingissä vuonna 1882

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

PPTP LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille

PPTP LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille TW- LTE REITITIN: PPTP LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille Esimerkissä on käytetty kahta TW- LTE reititintä LAN to LAN yhteydellä voidaan luoda VPN- verkko, jossa yhteys on sallittu molempiin suuntiin

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin HINNASTO Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista VASO-ASUKKAAN OPAS DNA Kiinteistölaajakaista 1 Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan muuttaessasi Vason asuntoon.tämä on opas laajakaistan käyttöönottoon ja

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet 1 Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO Laitepaikkatuotteet... 3 1. Yleistä... 3 2. Laitepaikkatuotteet... 3 2.1 Telinepaikka...

Lisätiedot

Taloyhtiön Laajakaistaliittymät

Taloyhtiön Laajakaistaliittymät Taloyhtiön Laajakaistaliittymät Matti Joutkoski Wintel Finland Oy 1.9.2003 ftp://ftp.wintel wintel.fi/docs/laajakaista/laajakaista. /laajakaista/laajakaista.pdf Wintel Finland Oy Tietotekniikan maahantuoja

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1707/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Palvelun myynti lähtökohdaksi Liiketoimintamallin ja verkon muutos Säästöt verkon kustannuksissa ja asiakaspalvelussa Provisioinnin toteuttaminen

Lisätiedot

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot DNA VASON ohje SM.indd 1 21.8.2008 10:55:41 Tervetuloa nopean laajakaistan

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

dna Kiinteistölajakaista palvelukuvaus 5.6.2008 www.dnaoy.fi

dna Kiinteistölajakaista palvelukuvaus 5.6.2008 www.dnaoy.fi www.dnaoy.fi dna Kiinteistölajakaista palvelukuvaus 5.6.2008 Sisällys Sivu 1. dna Kiinteistölaajakaista..... 3 2. Muut tarvittavat laitteistot.... 4 3. Lisäpalvelut.... 4 3.1 dna Internet peruspalvelut....

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Liityntäverkon hinnasto

Liityntäverkon hinnasto Liityntäverkon hinnasto (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Lisätiedot