ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT"

Transkriptio

1 ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö konsultti konsultti katselmoija Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu i

2 Yhteenveto Tässä tutkimuksessa arvioidaan, olisiko palveluyrityksestä riippumattoman asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon toteuttaminen kuluttajan kannalta mielekäs vaihtoehto ja voidaanko eri komponenttien toimittajia kilpailuttamalla päästä edullisempaan ratkaisuun kuin palveluyrityksen tarjonnalla. Tutkimusraportti on tarkoitettu auttamaan kiinteistöjen edustajia laajakaistaisen viestintäverkon toteutusratkaisun valitsemisessa ja lisäämään tietoisuutta mahdollisista toteutusvaihtoehdoista. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan eri vaihtoehtojen kiinteistön hallinnolle ja tekniikalle asettamat vaatimukset. Tutkimuksessa verrataan toisiinsa kolmea asuinkiinteistön laajakaistaistaista viestintäverkkoratkaisua, joilla kullakin kiinteistön asukkaille voidaan tarjota samat Internet-palvelut. Vertailtavat ratkaisut ovat: 1. Palveluyrityksestä riippumaton, avoimen mallin mukainen, asuinkiinteistön viestintäverkko, joka laitteineen ja palvelimineen on taloyhtiön omistama, hallinnoima ja ylläpitämä. 2. Avoimen mallin mukainen viestintäverkko, jonka kaikki aktiivilaitteet kytkintä tai reititintä lukuun ottamatta on vuokrattu sekä ylläpito- huolto- ja hallintatoiminnot on hankittu sopimuksen perusteella ulkopuoliselta yrittäjältä. Kiinteistön liittymän kautta saatavat palvelut tulevat myös ulkopuoliselta palvelimelta. 3. Palveluyrityksen tarjoamaa kiinteistöliittymään pohjautuvaa viestintäverkkoratkaisua. Lähes kaikki asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon komponentit ja palvelut voi taloyhtiö tai osakas hankkia erikseen ja kilpailuttaa hankinnat. Kuitenkin saavutettavat edut riippuvat taloyhtiön koosta. Suurissa taloyhtiöissä ja pienempien taloyhtiöiden yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa hankintoihin ja keskittämiseen perustuvia hyötyjä ja määräalennuksia sekä tehdä itse verkon hallintaan ja käyttöön liittyviä töitä. Taloyhtiöissä saattaa olla vaikeaa löytää ammattitaitoisia ja motivoituneita henkilöitä näitä tehtäviä hoitamaan eikä määräale n- nuksilla välttämättä saavuteta hankinnoissa merkittäviä hyötyjä tarvittavaan vaivannäköön nähden. Taloyhtiön ottaessa tehtävät itse hoitaakseen mukana seuraa myös juridinen vastuu. Palveluyritykset paketoivat tuotteiksi laajakaistaiset viestintäverkkoratkaisunsa, jotta paketin osien yhteensopivuus voidaan taata ja sovittaa toimitus yrityksen toimitusprosesseihin. Lisäksi pakettiratkaisulle voidaan rakentaa positiivinen tuotekuva. Palveluyrityksen pakettiratkaisun hyvä vaihtoehto on kiinteistökohtainen perusliittymä. Se sisältäisi pelkän Internet-liittymän ilman palveluyrityssidonnaisia palveluita kuten sähköpostia, uutisryhmiä, keskusteluryhmiä tai tilaa www-sivuille. Taloyhtiön perusliittymä voisi olla yksi avoimen viestintäverkon komponentti. Perusliittymiä on tarjottu toistaiseksi vain vähän ja niiden osuus kaikista Internet-liittymistä on marginaalinen. Perusliittymän toimintaa on aktiivisten käyttäjien keskuudessa koekäytetty, mutta niiden todellista kysyntää ei ole selvitetty markkinatutkimuksella. Palveluyritykset ovat olleet haluttomia myymään taloyhtiöille perusliittymiä. Taloyhtiöiden pitäisi pyytää palveluyrityksiltä tarjouksia myös perusliittymistä. Perusliittymät saattavat osoittautua sopiviksi ja lähes jokaiselle kansalaiselle riittäväksi väyläksi tietoyhteiskuntaan. Jokaiselle tässä tutkimuksessa kuvatulle kolmelle laajakaistaiselle viestintäverkkoratkaisulle pitäisi tehdä käytännön toteutusesimerkkejä yhteistyössä kiinnostuneiden taloyhtiöiden kanssa Käytännön toteutusesimerkkien tulisi myös tarjota viestintäverkkojen käyttäjille mikrotukipalveluja eli käyttötukea. Edullisen käyttötuen puuttuminen voi olla joillekin asukkaille suurin este viestintäverkkojen käytölle ja syy vastustaa niihin kohdistuvia yhteisiä investointeja. Asiakastukipalvelujen kehittäminen ja tällaisen tarjonnan lisääminen voi olla edellytys viestintäverkkojen tehokkaalle käytölle. Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu ii

3 Sisältö YHTEENVETO...II SISÄLTÖ...III KÄYTETYT LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT...V 1 JOHDANTO Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen rajaukset Avoimen laajakaistaisen viestintäverkon määritelmä Käytetyt menetelmät ja vertailtavat vaihtoehdot Raportin rakenne AVOIN MALLI, EDELLYTYS TOIMITTAJIEN KILPAILUTTAMISELLE Viestintäverkon kautta saadaan Internet-liikennettä ja Internet-palveluita...4 Internet-liikenne...4 Internet-palvelut Taloyhtiön oma lähiverkko palveluineen on avoin ja haastava...6 Kiinteistön verkko...6 Huoneiston verkko...6 Kiinteistö tarvitsee liittymän vain Internet-liikennettä varten...7 Palvelut ja tarvittavat laitteet Ulkoistettu ratkaisu on avoin ja vaivaton Palveluyrityksen tarjoama kiinteistöliittymä on paketti PALVELUYRITYKSEN PAKETTIRATKAISUN PURKAMINEN ON MAHDOLLISTA Lähes kaikki verkon komponentit ja palvelut voidaan hankkia erikseen Viestintäverkon toteutuksen rajapinnat täytyy määritellä Huoneiston verkko ja huoneistojakamo Kiinteistön verkko ja talojakamo Yleinen televerkko ja Internet Toteutuksessa tarvittavat sopimukset Tarvittavien sopimusten aihepiirit Sopimus tietoverkkosuunnitelmasta Sopimukset Internet-liittymistä Sopimus kiinteistön verkkoa koskevasta urakoinnista Ylläpitosopimus Verkkolaitteiden hankintasopimus Asiakastukisopimus Sopimuksissa huomioitavia seikkoja AVOIMEN RATKAISUN HYÖDYT, HAITAT, VAATIMUKSET JA SÄÄSTÖT Suurin hyöty saadaan alentuvista käyttökustannuksista Haasteellisimmiksi koetaan liittymän ylläpitoon liittyvät asiat Laitevaatimukset vaihtelevat toteutuksesta riippuen Tilastollinen multipleksaus Hallinnolliset vaatimukset Säästöt on arvioitava tapauskohtaisesti Perusliittymän kustannukset Omat lähiverkkopalvelut perusliittymän lisäksi Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu iii

4 Ulkoistetut Internet-palvelut perusliittymän lisäksi ADSL-liittymän markkinahinta on 50 /kk Soneran huoneistokohtainen kiinteistöliittymä AVOIMEN RATKAISUN KAUTTA KILPAILUTUKSEEN Erilaiset toteutusvaihtoehdot taloyhtiön tarpeen mukaan Perusliittymä on hyvä lähtökohta kilpailutukselle Alueellinen yhteistyö mahdollistaa riittävät volyymit Suositukset ja toimenpide-ehdotukset LIITE 1 HAASTATTELUMUISTIOT...27 Maxisat Daxtum Elisa Karakallion Huolto STUL LIITE 2 KIINTEISTÖN LÄHIVERKON RESURSSIT...36 Sisäisen lähiverkon toteuttaminen Internet-palveluihin liittyvät laitteet IP-osoitteet Palvelimet ja ohjelmat LIITE 3 IP-OSOITTEISTUS...39 Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu iv

5 Käytetyt lyhenteet ja määritelmät Always-on -liittymä CATV DHCP-palvelin DNS-palvelin Dynaaminen IP-osoite FICIX FTP HomePNA ISP Julkinen IP-osoite Kiinteistöliittymä Kiinteistön lähiverkkoliittymä Kiinteä IP-osoite Internet-liittymä, joka on kiinteästi päällä, kun päätelaite (esimerkiksi tietokone) käynnistetään. Cable Television, kaapelitelevisio. Dynamic Host Control Protocol palvelimen avulla tietokoneille jaetaan dynaamiset IP-osoitteet ja muut Internet-yhteyden vaatimat tiedot. Tämän palvelimen avulla esimerkiksi 100 tietokoneen verkolle voidaan allokoida vain 50 julkista osoitetta, jotka jaetaan käyttöön vasta silloin, kun tietokone laitetaan päälle. Tämä on mahdollista edellyttäen, että enintään 50 konetta saa olla yhtä aikaa liittyneenä Internetiin. Domain Name Service -palvelin, Internet-nimipalvelin, joka tekee muunnoksen numeerisen IP-osoitteen ja verkkotunnuksen välillä. Dynamic IP address, väliaikainen osoite, verkon kautta käynnistyksen vaiheessa tietokoneelle annettu osoite. Finnish Commercial Internet Exchange, ei-kaupallinen Internetliikenteenvaihtopiste, joka yhdistää eri Internet-palveluyritysten IP-verkot Suomessa. FICIX:n kautta ei saa kulkea ulkomaille suuntautuvaa liikennettä. File Transfer Protocol, Internetissä käytetty tiedostojen siirtoprotokolla. puhelinjohtoja hyödyntävä, kiinteistön sisäiseen käyttöön tarkoitettu HDSL-tyyppinen, useamman valmistajan tukema 1 Mb/s:n siirtonopeuden tiedonsiirtostandardi. Internet Service Provider, Internet-yhteyksiä ja -palveluita tarjoava palveluyritys. Public IP Address, globaalissa Internetissä välittyvä IP-osoite. Näitä osoitteita Euroopassa jakaa ja kontrolloi RIPE (Réseaux IP Européens). liittymä, jota varten kiinteistössä on (mahdollisesti oma) datakytkin. Kukin huoneisto tekee erikseen sopimuksen Internetpalveluyrityksen kanssa. (vrt. Sonera Kiinteistöliittymä tai Elisa Kotiportti). liittymä, jossa kiinteistön lähiverkkoon on rakennettu laajakaistainen Internet-liittymä. Kiinteistö tekee sopimuksen Internetpalveluyrityksen kanssa. Liittymän hinta on kiinteistölle kiinteä eikä riipu käyttäjien lukumäärästä. kiinteästi laitteelle (tietokone, palvelin tms.) annettu IP-osoite. Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu v

6 LRE Lähiverkko, LAN NAT Perusliittymä Reititin Tietojärjestelmä Tietoverkko VLAN WLAN Yksityinen IP-osoite Long Reach Ethernet, puhelinjohtoja hyödyntävä, kiinteistön sisäiseen käyttöön tarkoitettu Cisco Systemsin VDSL-tyyppinen siirtojärjestelmä (siirtonopeus 10 Mb/s). Tietokoneeseen tarvitaan lisäksi LRE-verkkokortti. on alueellisesti rajatun pienehkön alueen sisäinen tietoliikenneverkko, joka on tavallisesti yhden organisaation tai yhteisön käytössä ja jolla on suuri tiedonsiirtokapasiteetti. Lähiverkosta käytetään usein lyhennettä LAN (Local Area Network). Network Address Translation, osoitemuunnos on toiminto, jossa IP-osoite muutetaan toiseksi IP-osoitteeksi. Tätä käytetään mm. kun yhden IP-osoitteen taakse kätketään useita, Internetiin liikennöiviä päätelaitteita. Päätelaitteet näkyvät Internetissä yhdellä ja samalla julkisella osoitteella vaikka päätelaitteella olisi oma, yksityinen IP-osoite. Perusliittymä Internet-verkkoon sisältää vain mahdollisuuden selata Internet-sivuja ja kerätä sivuilta tietoja ja tiedostoja. Se ei sisällä palveluyrityssidonnaisia palveluita, kuten sähköpostipalvelua ja henkilö- tai liittymäkohtaista www-sivutilaa. Router, Internet-verkon kytkentälaite, joka ohjaa verkossa kulkevat datapaketit oikeisiin verkkosegmentteihin paketeissa olevien osoitetietojen perusteella. Internet muodostuu tuhansien reitittimien yhteen kytkemistä paikallisista TCP/IP-verkoista. Pakettien ohjaus reitittimestä toiseen perustuu pakettien IP-osoitekenttien ja reititystaulujen käyttöön on järjestelmä jonkin yhtenäisen, pysyväisluonteisen tietojenkäsittelykokonaisuuden suorittamiseen. Tietojärjestelmän muodostavat tiedot ja niiden käsittelysäännöt, käsittelyn henkilö- ja laiteresurssit sekä tiedonsiirtolaitteet ja toimintaohjeet. kiinteistön sisäinen viestintäverkko Virtual Local Area Network, virtuaalilähiverkko, joka tarkoittaa yhden tai useamman Ethernet-liittymän erottamista toisistaan tai niputtamista loogisesti yhteen. VLAN-tekniikalla voidaan tietoturvallisesti erottaa huoneistojen lähiverkkoliittymät toisistaan. Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko. Private IP address, suljetuissa verkoissa käytetty osoite, joita ei voi käyttää julkisessa, globaalissa Internetissä Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu vi

7 Viestintämarkkinalain mukaiset määritelmät: Viestintäverkot Joukkoviestintäverkolla tarkoitetaan viestintäverkkoa, jota pääasiassa käytetään televisio- ja radio-ohjelmistojen tai muun kaikille vastaanottajille samanlaisena välitettävän aineiston lähettämiseen tai tarjolla pitoon. Kaapelitelevisioverkolla tarkoitetaan joukkoviestintäverkkoa, joka on toteutettu johtimella tai muulla kiinteällä yhteydellä. Kiinteällä puhelinverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu johtimella tai muulla kiinteällä yhteydellä. Maanpäällisellä joukkoviestintäverkolla tarkoitetaan joukkoviestintäverkkoa, joka on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä. Matkaviestinverkolla Puhelinverkolla Viestintäverkolla Viranomaisverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä. tarkoitetaan matkaviestinverkkoa tai kiinteää puhelinverkkoa. tarkoitetaan toisiinsa liitetyistä johtimista sekä laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka on tarkoitettu viestien siirtoon tai jakeluun johtimella, radioaalloilla, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla. tarkoitetaan matkaviestinverkkoa, jonka liittymiä tarjotaan viranomaiselle tai viranomaistehtäviä hoitavalle suljetulle käyttäjäryhmälle laissa säädettyjen yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyvien tehtävien hoitamista varten. Yleisellä viestintäverkolla tarkoitetaan viestintäverkkoa, jota tarjotaan käyttäjäpiirille, jota ei ole etukäteen rajattu. Viestintäverkkojen osat Kaapelikanavalla Kiinteällä yhteydellä Tilaajayhteydellä tarkoitetaan yleisen viestintäverkon rakentamisessa käytettävää suojarakennelmaa, joka on tarkoitettu telekaapelien sijoituspaikaksi. tarkoitetaan palvelua, jossa ilman viestien ohjausta tarjotaan määriteltyä siirtokapasiteettia viestintäverkon liityntäpisteiden välillä. tarkoitetaan kiinteän puhelinverkon osaa, joka on käyttäjän liittymän ja sitä lähimmän sellaisen laitteen välillä, jolla voidaan ohjata viestejä. Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu vii

8 Viestintäverkkojen yhteenliittäminen Kansainvälisellä telepalvelulla Kaukotelepalvelulla Paikallistelepalvelulla Yhteenliittämisellä tarkoitetaan viestintäpalvelua, jossa välitetään televiestintää Suomessa ja ulkomailla sijaitsevien liittymien välillä. tarkoitetaan viestintäpalvelua, jossa välitetään televiestintää eri telealueilla sijaitsevien liittymien välillä. tarkoitetaan viestintäpalvelua, jossa välitetään televiestintää samalla telealueella sijaitsevien liittymien välillä. tarkoitetaan eri viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen aineellista ja toiminnallista yhdistämistä sen varmistamiseksi, että käyttäjät pääsevät toisen teleyrityksen viestintäverkkoon ja viestintäpalveluihin. Teleyritykset ja niiden tarjoamat palvelut Palveluyrityksellä Teletoiminnalla Teleyrityksellä Verkkopalvelulla Verkkoyrityksellä Viestintäpalvelulla tarkoitetaan yritystä, joka siirtää, jakelee tai pitää tarjolla vie stejä hallussaan olevassa tai verkkoyritykseltä käyttöönsä saamassa televerkossa. tarkoitetaan verkkopalvelua tai viestintäpalvelua. tarkoitetaan verkkoyritystä tai palveluyritystä. tarkoitetaan verkkoyrityksen tarjoamaa palvelua. tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa omistamaansa tai muulla perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon, jakeluun tai tarjolla pitoon. tarkoitetaan palveluyrityksen tarjoamaa palvelua. Yleisellä teletoiminnalla tarkoitetaan verkkopalvelun tai viestintäpalvelun tarjoamista käyttäjäpiirille, jota ei ole etukäteen rajattu. Muut Kansainvälisellä verkkovierailulla Kuluttajalla Käyttäjällä Verkkovierailulla tarkoitetaan verkkoyrityksen verkkoyritykselle tarjoamaa matkaviestinverkon käyttöoikeutta sellaisella maantieteellisellä alueella, jolla ainoastaan verkkovierailua tarjoavalla verkkoyrityksellä on toimilupa. tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka käyttää palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaa varten. tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää teleyrityksen tarjoamia palveluja muuhun kuin teletoimintaan. tarkoitetaan verkkoyrityksen toiselle verkkoyritykselle tarjoamaa matkaviestinverkon käyttöoikeutta sellaisella maantieteellisellä alueella, jolla molemmilla verkkoyrityksillä on toimilupa. Copyright EPStar Oy, 2003 Sivu viii

9 1 Johdanto Kotitalouksien laajakaistaisten Internet-liittymien lukumäärä on voimakkaassa kasvussa, ja ratkaisutarjonta tulee yhä monipuolisemmaksi. Teleyritykset tarjoavat useita erilaisia yhteyksiä, kaapeli-tv -yhtiöt tarjoavat kaapelimodeemiyhteyksiä, ja muutamat sähköyhtiöt aikovat aloittaa datasähköliittymien tarjonnan vielä tänä vuonna. Lisäksi asuinkiinteistöille tarjotaan kiinteistö- ja yhteisöliittymiä. Kaikki mainitut liittymien tarjoajat pyrkivät tuotteistamaan palvelunsa mahdollisimman kattaviksi ja selkeiksi kokonaisuuksiksi, joiden pohjalle voidaan rakentaa markkinointia varten kiinnostava tuotekuva. Kattava palvelu, johon on niputettu liittymä ja siihen kuuluvat palvelut vuokrattavaa tietokonetta ja sen ohjelmistoja myöten on kuluttajan kannalta vaivaton, mutta sen komponenttien hintavertailu on usein mahdotonta. Tässä tutkimuksessa arvioidaan, olisiko palveluyrityksestä riippumattoman asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon toteuttaminen kuluttajan kannalta mielekäs vaihtoehto ja voidaanko eri komponenttien toimittajia kilpailuttamalla päästä edullisempaan ratkaisuun kuin palveluyrityksen tarjonnalla. 1.1 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksessa tarkastellaan palveluyrityksestä riippumatonta asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon toteuttamista. Työn kolme päätavoitetta ovat: Kuvata palveluyrityksestä riippumaton laajakaistainen viestintäverkko. Arvioida, mitkä laajakaistaisen viestintäverkon toteutukseen ja käyttöön liittyvät komponentit ja palvelut, kiinteistön asukkaat voisivat tuottaa tai tehdä itse tai hankkia muualta kuin palveluyritykseltä. Arvioida palveluyrityksestä riippumattoman ratkaisun hyöty ja vaatimukset kiinteistön omistajille ja käyttäjille. Tavoitteena on myös, että tutkimusraportti auttaa kiinteistöjen edustajia laajakaistaisen vie s- tintäverkon toteutusratkaisun valitsemisessa ja lisää tietoisuutta mahdollisista toteutusvaihtoehdoista. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan eri vaihtoehtojen kiinteistön hallinnolle ja tekniikalle asettamat vaatimukset. 1.2 Tutkimuksen rajaukset Palveluyritysten tarjoamien eri laajakaistaliityntöjen sekä yhteisöliityntöjen syvälliset tekniset kuvaukset eivät kuulu tutkimuksen piiriin. Tutkimuksen hintavertailuissa on käytetty eri lähteistä saatuja viestintäverkkoratkaisuun liittyviä hintoja, joten saatuja tuloksia täytyy pitää suuntaa-antavina. 1.3 Avoimen laajakaistaisen viestintäverkon määritelmä Tutkimuksessa käytetty avoin malli määritellään seuraavasti: Copyright EPStar Oy, Sivu 1

10 Avoin malli kuvaa palveluyrityksestä riippumattoman asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkkoratkaisun. Siinä käyttäjän laajakaistatietoliikenneyhteyden nopeus on vähintään 200 kb/s molempiin suuntiin. Mallissa on lisäksi edellytetty, että yhdessä taloudessa voi olla useita yhtäaikaisia Internet-käyttäjiä ja yhteys verkkoon on aina päällä. Lisäksi lankapuhelimen käytön tulee olla mahdollista verkkoyhteyksien aikana. 1.4 Käytetyt menetelmät ja vertailtavat vaihtoehdot Tutkimuksen lähteenä on käytetty viittä haastattelua ja runsaasti aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, muita dokumentteja sekä Internetiä. Tutkimusta varten haastateltiin seuraavia henkilöitä: Veijo Blom, Maxisat Oy Tapio Salminen ja Jouni Häkkinen, Daxtum Oy Leena Kähkönen ja Sami Koponen, Elisa Solutions Oy Seppo Käkelä, Karakallion Huolto Oy Sulo Kovalainen, STUL ry Mika Rinkinen,Timo Kurki Oy Lennart Wasström, Taloverkko Oy Tutkimusta varten muodostettiin yksinkertaistettu kuva asuinkiinteistön laajakaistaisen vie s- tintäverkon rakenteesta ja liitynnöistä. Sen pohjalta arvioidaan, mitkä laajakaistaisen viestintäverkon toteutukseen liittyvät komponentit ja palvelut kiinteistön asukkaat voisivat tuottaa tai tehdä itse tai hankkia muualta kuin palveluyritykseltä. Palveluyritys Internetliityntämedia Talojakamo Verkkopalveluntarjoajan liityntämedia Verkkoyritys Nousu - kaapelointi Huoneistojakamo Huoneisto - kaapelointi Asukkaan tietokone Asukkaan tietokone Kuva 1-1 Asuinkiinteistön laajakaistainen viestintäverkko ja sen liitynnät Tutkimuksessa verrataan toisiinsa kolmea asuinkiinteistön laajakaistaista viestintäverkkoratkaisua, joilla kullakin kiinteistön asukkaille voidaan tarjota samat Internet-palvelut. Vertailtavat ratkaisut ovat: 1. Palveluyrityksestä riippumaton, avoimen mallin mukainen, asuinkiinteistön viestintäverkko, joka on taloyhtiön omistama, hallinnoima ja ylläpitämä lähiverkko ja sisältää kaikki kiinteistökohtaiset laitteet mukaan lukien palvelimet. Taloyhtiö kilpailuttaa ja hankkii erikseen verkon komponentit ja palvelut. Copyright EPStar Oy, Sivu 2

11 2. Avoimen mallin mukainen viestintäverkko, jonka kaikki aktiivilaitteet kytkintä tai reititintä lukuun ottamatta on vuokrattu sekä ylläpito- huolto- ja hallintatoiminnot on hankittu sopimuksen perusteella ulkopuoliselta yrittäjältä. Kiinteistön liittymän kautta saatavat palvelut tulevat myös ulkopuoliselta palvelimelta. Taloyhtiö kilpailuttaa ja vuokraa erikseen verkon komponentit ja hankkii tarvittavat palvelut. 3. Palveluyrityksen tarjoamaa kiinteistöliittymään pohjautuvaa viestintäverkkoratkaisua. Vaihtoehdot 1 ja 3 edustavat mahdollisten ratkaisujen ääripäitä ja keskimmäinen vaihtoehto 2 sijaitsee niiden välillä. Vaikka todellisuudessa variaatioiden määrä on luonnollisesti suurempi, voidaan näiden kolmen vaihtoehdon perusteella havaita, mihin kohtaan optimaalinen ratkaisu asettuu akselilla vaihtoehdosta 1 vaihtoehtoon 3. Kunkin vaihtoehdon hinnat ja kustannukset arvioidaan. Lopuksi vertailun perusteella arvioidaan avoimen mallin mukaisen ratkaisuvaihtoehdon hyöty kiinteistön omistajille ja käyttäjille. 1.5 Raportin rakenne Tässä luvussa on käsitelty tutkimuksen tarkoitus, rajaus ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät. Seuraavassa luvussa tarkastellaan asuinkiinteistöjen laajakaistaisia. Kolmannessa luvussa käydään läpi eri verkkokomponenttien hankintaa. Neljännessä luvussa analysoidaan avoimen palveluyrityksestä riippumattoman asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon hyötyjä ja haittoja verrattuna palveluyrityksen tarjoamaan ratkaisuun. Lisäksi tarkastellaan avoimen ratkaisun toteuttamisen vaatimuksia sekä mahdollisia hyötyjä. Viimeisessä luvussa esitetään johtopäätökset ja annetaan suositukset. Tutkimuksen tarkoitus, rajaus ja ja menetelmät Asuinkiinteistöjen laajakaistaiset viestintäverkkoratkaisut Verkkokomponenttien hankinta Avoimen ratkaisun hyödyt, haitat, vaatimukset ja ja säästöt Johtopäätökset ja suositukset Kuva 1-2 Raportin rakenne Copyright EPStar Oy, Sivu 3

12 2 Avoin malli, edellytys toimittajien kilpailuttamiselle Tässä luvussa kuvataan lyhyesti laajakaistaliittymän kautta asukkaan käyttämät peruspalvelut sekä kohdassa 1.4 esitetyt kolme asuinkiinteistön laajakaistaista viestintäverkkoratkaisua: avoimen mallin mukaiset viestintäverkkovaihtoehdot 1 ja 2 sekä lyhyesti esimerkkinä palveluyrityksen tarjoama kiinteistöliittymä. 2.1 Viestintäverkon kautta saadaan Internet-liikennettä ja Internet-palveluita Aluksi määritellään käsitteet Internet-liikenne ja Internet-palvelut. Internet-liikenne on puhtaasti Internet-pakettien siirtoa verkkojen välillä, kun taas Internet-palveluja ovat sähköpostipalvelu, uutisryhmät, keskusteluryhmät, www-sivut yms. käyttäjän käyttämät palvelut. Internet-liikenne Internetiä kuvaillaan yleensä verkkojen verkoksi - tavaksi siirtää liikennettä teleyrityksen verkosta toisen teleyrityksen verkkoon. Yksinkertaistettuna Internet-liikenne voidaan jakaa 1 liikenteeseen omassa lähiverkossa, 2 liikenteeseen liittymän tarjoavan teleyrityksen verkossa, 3 muuhun kotimaan liikenteeseen ja 4 liikenteeseen ulkomaille. Internetin perusmallia on kuvattu seuraavassa kuvassa 2-1. Sonera Elisa suomalaiset Internet-verkot globaali 3 Internet 4 FICIX palveluyrityksen verkko 2 verkkoyrityksen verkko FICIX=Finnish Commercial Internet Exchange kiinteistön fyysinen liittymä 1 kiinteistön verkko Kuva 2-1. Internet-verkkoarkkitehtuuri Käyttäjän kokemaan palvelutasoon, esimerkiksi Internetistä haettavien tiedostojen siirtonopeuteen tai www-sivun näytön päivitysaikaan vaikuttaa kaikkien niiden verkkojen suorituskyky, joiden kautta yhteys kulkee sekä palvelun tuottavan palvelimen suorituskyky. Internet-palvelut Käyttäjän tyypillisiä Internet-peruspalveluita ovat - Internet-sivustojen selaaminen ja tietojen hakeminen, - sähköposti, Copyright EPStar Oy, Sivu 4

13 - mahdollisuus tehdä omat kotisivut (web-levytila), - erilaiset keskusteluryhmät sekä - uutisryhmäpalvelut. Näitä peruspalveluita käytetään Internet-liikennepalvelun avulla. Käyttäjälle tarjottavat Internetin peruspalvelut voidaan tuottaa verkon eri pisteissä. Ne voidaan tuottaa käyttäjän omassa verkossa (1), missä tahansa Internetiin kytketyssä palvelimessa (2) tai liittymää tarjoavan teleyrityksen verkossa (3) kuvan 2-2 esittämän periaatteen mukaisesti. 2. Kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut palveluskenaariot Hallinta Internet Hallinta Käyttäjät Teleyritys a Teleyritys b 3. Internet-liityntää tarjoavan palveluyrityksen palvelut 1. Kiinteistön tuottamat palvelut alue- ja runkoverkko kiinteistön hallinnoima laajakaistainen viestintäverkko Kuva 2-2. Internet-peruspalveluiden sijaintipaikat Nykyiset Internet-palvelut eivät välttämättä vaadi laajakaistaliittymää. Käyttäjän kannalta merkittävä laajakaistaliittymän etu on kiinteästi aina päällä oleva yhteys (allways-on), jota ei tarvitse erikseen avata. Internetiin on suunnitteilla uusia palveluita, joista osa vaatii kiinteää yhteyttä sekä sellaista julkista Internet-osoitetta, joka sallii yhteyden Internetistä käyttäjän koneeseen. Internetiin tulossa olevia palveluita ovat mm. - puhelut Internetin päällä - videopuhelut ja -konferenssit - läsnäolotiedon käyttö ja pikaviestit - videokuvan siirto (TV-lähetykset, DigiTV, Video on demand) - verkkoasiointi (esimerkiksi julkishallinnon palvelut digitaalista allekirjoitusta käyttäen) - asunnon ja rakennuksen automaation ja turvatekniikan ohjaus sekä valvonta. Copyright EPStar Oy, Sivu 5

14 2.2 Taloyhtiön oma lähiverkko palveluineen on avoin ja haastava Lähiverkkotyyppisessä ratkaisussa kiinteistön sisäistä kaapelointia käytetään hyväksi keskittämään eri huoneistojen kotiverkoista tuleva liikenne taloyhtiön datakytkimen (talokytkimen) kautta verkkoyrityksen verkkoon. Lähiverkkotyyppisen tietoverkon periaate on esitetty kuvassa 2-3. HJ=Huoneistojakamo LR=Liityntärasia LR LR HJ HJ LR Huoneistokaapelit LR Tietoliikenneverkot LR LR HJ HJ LR Huoneistokytkin LR Kiinteistön lähiverkkoliittymä Teleyrityksen datakytkin TALOJAKAMO Huoneiston lähiverkko jakaa nousukaapelointia pitkin tulevan liikenteen huoneiston liityntärasioiden kautta eri päätelaitteille. Huoneiston lähiverkon toteutusvaihtoehtoja ovat kiinteistön kaapeliverkon kunnosta ja kaapeloinnista riippuen langaton lähiverkko (WLAN), yleiskaapelointia tai puhelinkaapelointia hyödyntävä lähiverkko. Näistä yleiskaapelointia hyödyntävään lähiverkkoon hankittavat laitteet ovat edullisimmat. Puhelinkaapeloinnin tiedonsiirtokapasiteetti on pienempi kuin yleiskaapeloinnin. Yleiskaapelointia ei kuitenkaan ole vanhoissa kiinteistöisristikytkentä Talokytkin Lähiverkkoresurssit Kuva 2-3 Lähiverkkotyyppinen toteutus ja kiinteistön lähiverkkoliittymä Kiinteistön verkko Kiinteistön verkko koostuu kiinteistön kaapeliverkosta sekä kiinteistön lähiverkosta. Kiinteistön kaapeliverkkoa on tarkemmin kuvattu kiinteistön tietoverkko-oppaassa. Kiinteistön lähiverkko on oma erillinen verkko, johon on mahdollista lisätä ilman eri sopimuksia teleyrityksen kanssa lähiverkon resursseja, kuten verkkolevypalvelimia, yhteisiä kirjoittimia, verkko-faxeja, web-kameroita, kiinteistön hallintaan liittyviä laitteita jne. Samoin kiinteistön omassa lähiverkossa voidaan halutessa toteuttaa suorat yhteydet huoneistosta toiseen, joiden avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi sisäpuhelut tai videopuhelut. Kiinteistön lähiverkon, sen resurssien ja laitteiden kuvaus on esitetty liitteessä 2. Huoneiston verkko Huoneiston verkko koostuu kiinteistön verkon mukaisesti sekä huoneistossa olevasta kaapeliverkosta että huoneiston lähiverkosta. Huoneiston kaapeliverkko on osa kiinteistön kaapeliverkkoa. Copyright EPStar Oy, Sivu 6

15 sä. WLAN on käyttömukavuuksiltaan joukon paras, mutta laitekustannuksiltaan kalliimpi vaihtoehto. Kiinteistön (ml. huoneistokaapeloinnit) kaapeloinnin käyttökelpoisuus voidaan selvittää kuntotutkimuksella, jonka tekee teleurakoitsija. Kiinteistö tarvitsee liittymän vain Internet-liikennettä varten Jokainen Internetiin liittyvä laite tarvitsee osoitteen, jonka avulla se kommunikoi muiden Internetiin liittyvien laitteiden kanssa. Käyttäjälle näkyvä osoite on palvelimen verkkotunnus eli tekstipohjainen nimi esimerkiksi Verkkotunnuksen taakse on kätkeytyy Internetverkon käyttämät numeeriset osoitteet, joista käytetään nimeä IP-osoite. Käytännössä kiinteistön pitää saada vain IP-osoite Internet-liikennettä tarjoavalta palveluyritykseltä, jota kiinteistö käyttää liikennöidessään Internetiin. Käytännössä IP-osoitteita on kahta eri tyyppiä: julkisia IP-osoitteita, joita voidaan käyttää kansainvälisessä Internetissä sekä yksityisiä IP-osoitteita, joita ei voida käyttää kansainvälisessä Internetissä. Lähiverkko toteutetaan yleensä yhdistämällä julkisia- ja yksityisiä IPosoitteita. Kiinteistöllä voi olla Internetiin suuntautuvaa liikennettä varten vain yksi julkinen IPosoite, jota jokainen käyttäjä käyttää ottaessaan yhteyden esimerkiksi omalta PC:ltä Internetiin ja sen lisäksi yksityinen IP-osoite jokaista käyttäjää varten. Yksityisten IP-osoitteiden käytössä on kuitenkin ongelmia, koska yksityisen osoitteen omaavaan laiteeseen ei voida ottaa yhteyttä Internetin kautta. Yhteyttä Internetistä omaan tietokoneeseen tarvitaan esimerkiksi jos tietokone on kytketty esimerkiksi saunan ohjaukseen ja jos sauna halutaan kytkeä päälle Internetin kautta. Tarkemmin IP-osoitteistusta on käsitelty liitteessä 3. Julkinen IP-osoite on sidottu Internet-palveluyritykseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistö, jolla on oma lähiverkko, voi käyttää vain yhtä Internet-liikennettä välittävää palveluyritystä, josta syystä huoneisto- tai käyttäjäkohtainen Internet-liikennettä välittävän palveluyrityksen valinta on vaikea toteuttaa. Suositeltavaa on tehdä sopimus vain yhden Internet-liikennettä tarjoavan palveluyrityksen kanssa, jonka kautta kaikki talon huoneistot liikennöivät. Palvelut ja tarvittavat laitteet Lähiverkon toteuttamiseen tarvitaan kytkin, johon huoneistot liitetään sekä reititin, jolla kiinteistö liittyy verkkoyritykseen. Kiinteistön omaan lähiverkkoon voidaan liittää lähiverkkopalvelimia, josta huoneiston käyttäjille tarjotaan sekä henkilökohtaista levytilaa että taloyhtiön käyttäjille yhteisiä levytilaa. Levytilan jakaminen vaatii palvelimeen verkkokäyttöjärjestelmän, jolla käyttäjien käyttöoikeudet hallitaan. Verkkokäyttöjärjestelmien mukana tulee yleensä muita, yhteisökäyttöön tarkoitettuja ohjelmia. Näitä ovat esimerkiksi sähköinen kalenteri ja sähköpostijärjestelmä. Taloyhtiöt voivat hyödyntää palvelimia samalla tavalla kuin yritykset. Niille voidaan tallettaa taloyhtiön omia tiedostoja, verkkolevyistä voidaan halutessa ottaa varmuuskopioita. Samoin verkkolevyjen kautta voidaan jakaa ohjelmia lisenssisopimusten sallimissa puitteissa. Kiinteistö voi laittaa omaan lähiverkkoonsa myös Internet-palvelimia, joihin voidaan kytkeytyä Internetistä. Palvelimiin voidaan rakentaa omia sähköpostijärjestelmiä, taloyhtiön kotisivuja, yhteisiä ilmoitustauluja, huoneisto- ja käyttäjäkohtaisia kotisivuja jne. Internet-palvelin vaatii palvelimeksi sopivan tietokoneen, käyttöjärjestelmän sekä web-palvelin-ohjelmiston, oman julkisen IP-osoitteen sekä rekisteröidyn verkkotunnuksen. Kiinteistöön tarvittavaa palvelinkantaa on esitetty liitteessä 2. Copyright EPStar Oy, Sivu 7

16 Tietoturvan toteutus vaatii omat laitteensa. Jotta kiinteistön oma lähiverkko voidaan sulkea eitoivotuilta käyttäjiltä, pitää Internet-liittymän ja kiinteistön lähiverkon väliin asentaa palomuuri. Palomuuri on aktiivilaite, joka seuloo liikenteestä sellaista liikennettä, jota ei haluta päästää kiinteistön lähiverkkoon. Palomuuria tarvitaan varsinkin silloin, jos kiinteistön lähiverkossa on lähiverkkoresursseja tai Internet-palvelimia, jotka halutaan suojata. Mikäli näitä ei ole, voi kukin käyttäjä hankkia kotiverkkoon joko oman palomuurin tai tietokoneeseen tarkoitetun palomuuriohjelmiston. Useat palveluyritykset tarjoavat käyttäjille keskitettyä palomuuripalvelua. Virukset leviävät yleensä joko sähköpostin tai muun tiedostonsiirron välityksellä. Viruksilta voidaan suojautua käyttämällä viruksentorjuntaohjelmia. Ne voivat olla keskitettyjä ohjelmia, jotka esimerkiksi tarkastavat kiinteistön omiin postilaatikkoihin tulevan postin ja sen liitetiedostot automaattisesti. Samoin verkkolevypalvelimella voi olla keskitetty viruksentorjuntaohjelma, joka automaattisesti tarkistaa levylle talletettavat tiedostot. Usein viruksentorjunta suoritetaan päätelaitteessa, jossa on viruksentorjuntaohjelma sekä postitse tulevia liitetiedostoja että esimerkiksi Internetistä imuroitavia tiedostoja varten. Mikäli kiinteistö ulkoistaa sähköpostipalvelut, se voi samassa yhteydessä pyytää tarjousta keskitetystä sähköpostin viruksentorjuntapalvelusta sähköpostipalveluyritykseltä. 2.3 Ulkoistettu ratkaisu on avoin ja vaivaton Kiinteistön ei tarvitse tehdä Internet-palveluita itse. Se voi hankkia palveluyritykseltä liittymän vain Internet-liikennettä varten ja ostaa Internet-palvelut kolmansilta osapuolilta. Käytännössä ratkaisu on sama kuin kappaleessa 2.2 esitetty oma lähiverkkoliittymä, mutta ilman omia palvelimia ja haluttaessa myös ilman omia reitittimiä ja kytkimiä. Ulkoistetut palvelut LR LR HJ HJ LR Huoneistokaapelit LR Tietoliikenneverkot LR LR HJ HJ LR Huoneistokytkin LR ristikytkentä Kiinteistön lähiverkkoliittymä TALOJAKAMO Teleyrityksen datakytkin Talokytkin HJ=Huoneistojakamo LR=Liityntärasia Kuva 2-4 Oma lähiverkko ulkoistetuilla palveluilla Peruskäyttäjälle riittää yleensä Internet-liikennepalvelu -liittymä, koska suuri osa käyttäjän palveluista kuten sähköpostipalvelu, web-sivut, irc, chat jne. on saatavissa joko ilmaiseksi Internetistä tai ostettavissa Internet-liikenne-palvelun kautta kolmansilta osapuolilta kuten pankkipalvelut tai kauppapalvelut. Ulkoistetussa vaihtoehdossa Internet-liittymän tarjoaja antaa kiinteistön käyttöön ainakin yhden IP-osoitteen, jota käyttäen huoneiston asukkaat liikennöivät Internetiin. Mikäli yksittäinen Copyright EPStar Oy, Sivu 8

17 käyttäjä haluaa liittymäänsä Internetissä näkyvän palvelimen, tulee liittymätarjoajan antaa oma IP-osoite kutakin palvelinta varten sekä tarvittaessa rekisteröidä palvelimen verkkotunnus. 2.4 Palveluyrityksen tarjoama kiinteistöliittymä on paketti Nykyisin myynnissä olevan kiinteistöliittymän periaate on esitetty kuvassa 2-5. HJ=Huoneistojakamo LR=Liityntärasia LR LR HJ HJ LR Huoneistokaapelit LR Tietoliikenneverkot LR LR HJ HJ LR Huoneistokytkin LR ristikytkentä Kiinteistöliittymät TALOJAKAMO Teleyritysten datakytkimet Teleyritysten talokytkimet Kuva 2-5 Nykyinen kiinteistöliittymä Internet-palveluyritys tuo talojakamoon datakytkimen, joka liittyy verkkoyrityksen omaan alueelliseen verkkoon ja sitä kautta Internetiin sekä taloyhtiön talojakamon ristikytkennän kautta huoneistojen kotiverkkoihin. Huoneistot tekevät sopimuksen palveluyrityksen kanssa ja liittyvät datakytkimen kautta suoraan palveluyrityksen verkkoon. Näin toteutettuun kiinteistön tietoverkkoon ei voida liittää lähiverkkoresursseja. Nykyinen kiinteistöliittymä ei vaadi investointeja taloverkkoon tai laitteisiin, jos kiinteistön nykyistä kaapelointia on mahdollista hyödyntää. Palveluyrityksen valinta voidaan tehdä ristikytkennässä, jos useat palveluyritykset tuovat omat datakytkimensä talojakamoon. Sopimuksesta riippuen datakytkin voi kuulua verkkoyritykselle kuten Soneran kiinteistöliittymässä tai olla taloyhtiön omaisuutta kuten YIT:n Mediakoti-ratkaisussa. Nykyisissä liittymissä palvelut toteutetaan liittymää tarjoavan palveluyritysten toimesta, ja ne tulevat mukaan automaattisesti kun asukas tilaa liittymän. Liittymän hankkiva asiakas ei juurikaan voi valita, mitä palveluita hän haluaa ottaa käyttöön - siis mistä palveluista on halukas maksamaan. Copyright EPStar Oy, Sivu 9

18 3 Palveluyrityksen pakettiratkaisun purkaminen on mahdollista Tässä luvussa arvioidaan, mitkä laajakaistaisen viestintäverkon toteutukseen ja käyttöön liittyvät komponentit ja palvelut, jotka tavallisesti on sidottu palveluyrityksen liittymään, kiinteistön asukkaat voisivat tuottaa tai tehdä itse tai hankkia muualta kuin palveluyritykseltä. Lisäksi määritellään pääosin avoimen mallin mukaisen laajakaistaisen viestintäverkon osien, liittymien ja niiden kautta saatavien palvelujen sekä viestintäverkon toteutukseen ja ylläpitoon liittyvien asiantuntijapalvelujen rajapinnat, joita voidaan käyttää hyväksi, kun rajataan toimittajien vastuita esimerkiksi tarjouspyynnöissä. Viimeisenä käydään läpi sopimuksia, joita laajakaistaisen viestintäverkon toteutusprojektissa tarvitaan. 3.1 Lähes kaikki verkon komponentit ja palvelut voidaan hankkia erikseen Palveluyritykset pyrkivät tuotteistamaan tarjoamansa Internet-liittymät pakettiratkaisuksi, joka sisältää erialaisia viestintäverkon toteutukseen ja käyttöön liittyvät komponentteja ja palveluita. Tässä kohdassa analysoidaan lyhyesti, mitkä niistä kiinteistön asukkaat voisivat tuottaa tai tehdä itse tai hankkia muualta kuin palveluyritykseltä. Hankinnoissa on kuitenkin aina noudatettava asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaista päätöksentekomallia 1. Analysoinnin tukena käytetään luvussa 1 esitettyä asuinkiinteistön laajakaistainen viestintäverkon ja sen liityntöjä kuvaamaa mallia. Palveluyritys Internetliityntämedia Nousukaapelointi Verkkopalveluntarjoajan liityntämedia Verkkoyritys Talojakamo Huoneistojakamo Huoneistokaapelointi Asukkaan tietokone Asukkaan tietokone Kuva 3-1 Asuinkiinteistön laajakaistainen viestintäverkko ja sen liitynnät Yleensä asukas hankkii tai vuokraa tarvitsemansa tietokoneen, liityntäkortit ja ohjelmistot. Usein hän myös asentaa ne itse. Huoneiston viestintäverkon kaapeloinnin, rasioinnin ja kytkennät taloyhtiö teettää teleurakoitsijalla. Huoneiston sisällä tehtävät lisäasennukset osakas teettää omalla kustannuksellaan. Huoneistojakamoon tai joissain tapauksissa asuntoon sijoitettavan aktiivilaiteen esimerkiksi modeemikortin tai Ethernet-kytkimen, jolla yhdistetään huoneiston verkko ja kiinteistön verkko, osakas tai taloyhtiö voi hankkia ja asennuttaa erikseen. Nousujohtokaapeloinnin taloyhtiö hankkii tavallisesti sähkö- tai teleasennusliikkeeltä. Talojakamossa yhdistetään aktiivilaitteilla kiinteistön verkko yleiseen televerkkoon. Verkon liityntälaite kuten xdsl-modeemi on verkkoyrityksen hallinnassa. Sen voi omistaa joko verkkoyritys tai taloyhtiö. Verkkoyrityksen kaapeli päättyy verkon liityntälaitteeseen. Ver- 1 Päätöksenteosta enemmän Asuinkiinteistöjen tietoverkko-oppaassa Copyright EPStar Oy, Sivu 10

19 kon liityntälaitteeseen liitetyn Ethernet-kytkimen tai Home PNA-laitteen taloyhtiö voi hankkia itse. Asennustyö on kuitenkin ostettava teleurakoitsijalta. Taloyhtiö liittyy Internet-palveluyritykseen verkkoyrityksen verkon kautta. Tavallisesti asukas joko vuokraa palveluyritykseltä oman Internet-liittymän tai liittyy tarjolla olevaan kiinteistöliittymään. Kiinteistöliittymän asentaa palveluyritys ja huoneistoliittymän voi asentaa joko palveluyritys tai asukas itse. Huoneistoon tehtävistä muutostöistä tulee aina sopia osakkaan kanssa. 3.2 Viestintäverkon toteutuksen rajapinnat täytyy määritellä Asuinkiinteistön viestintäverkossa on kaksi keskeistä rajapintaa: huoneistojakamo ja talojakamo. Palveluyritys Internetliityntämedia Nousukaapelointi Verkkopalveluntarjoajan liityntämedia Verkkoyritys Talojakammo Huoneistojakamo Huoneistokaapelointi Asukkaan tietokone Asukkaan tietokone Kuva 3-2 Asuinkiinteistön laajakaistaisen viestintäverkon rajapinnat Huoneiston verkko ja huoneistojakamo Huoneiston verkko on osa kiinteistön verkkoa ja se liittyy kiinteistön nousukaapelointiin huoneistojakamossa tai kytkentärasiassa. Aktiivilaitteet sijoitetaan huoneistojakamoon tai tarvittaessa huoneistoon. Aktiivilaite sovittaa yhteen huoneiston ja kiinteistön verkon. Jos huoneistossa on vain yksi tietokone, erillistä verkot yhteen sovittavaa aktiivilaitetta ei tarvita, vaan sovitukseksi riittää tietokoneen verkkokortti tai ulkoinen modeemi. Huoneiston verkkoon voi kuulua myös erillinen sisäinen siirtojärjestelmä, reititin ja palvelimia. Aktiivilaitteiden vastuurajapinnat määräytyvät pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiölain 78 :n mukaan. Muusta vastuunjaosta osakkaan ja yhtiön välillä on määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Tavallisesti huoneistoon ja huoneistojakamoon ja käyttäjien tietokoneisiin sijoitettavat laitteet ja ohjelmistot kuuluvat huoneiston vastuualueeseen. Kiinteistön verkko ja talojakamo Kiinteistön verkko liittyy verkkoyrityksen verkkoon tavallisesti talojakamossa. Talojakamon aktiivilaitteet sovittavat yhteen kiinteistön verkon ja yleisen televerkon. Aktiivilaitteita ovat verkkoyrityksen siirtojärjestelmä eli laajakaistainen verkkoliittymä ja kiinteistön tietoverkon kytkin. Aktiivilaitteiden vastuurajapinnat yleisen televerkon ja kiinteistön välillä on sovittava tapauskohtaisesti. Ellei muuta ole sovittu, kiinteistöön ja talojakamoon sijoitettavat laitteet ja ohje l- mistot kuuluvat kiinteistölle. Copyright EPStar Oy, Sivu 11

20 Yleinen televerkko ja Internet Verkkoliittymän yleiseen televerkkoon toimittaa asuinkiinteistöön paikallinen verkkoyritys, mutta sen myy käytännössä joku palveluyritys oman palvelupakettinsa osana. Avoimuus ja valinnan vapauden toteuttamiseksi täytyy varmistaa sopimuksin, että useammalla kuin yhdellä palveluyrityksellä on mahdollisuus tuoda televerkkoliittymänsä taloyhtiöön. Taloyhtiössä voi olla esimerkiksi yksi kaapeli-tv-kiinteistöliittymä nopeine nettiyhteyksineen ja kaksi puhelinsisäjohtoverkkoa hyödyntävää kiinteistöliittymää sekä yksi sähköverkkoa hyödyntävä datasähköliittymä. Näiden lisäksi halutessaan asukas voi hankkia vaikkapa oman ADSL-liittymän. Yhden televerkkoliittymän kautta palvelujaan tarjoaa käytännössä kuitenkin vain yksi palveluyritys. 3.3 Toteutuksessa tarvittavat sopimukset Tässä kohdassa tarkastellaan avoimen mallin mukaisen asuinkiinteistön laajakaistaisen vie s- tintäverkon suunnitteluun, hankintaan, toteutukseen, hallintaan ja ylläpitoon liittyviä sopimuksia. Hyvin laaditut sopimukset helpottavat merkittävästi vastuiden rajaamista eri toimittajien välillä. Sopimuksia tehtäessä on syytä muistaa, minkä tyyppisiä sopimuksia taloyhtiö voi tehdä osakashallinnassa olevien tilojen osalta. Toisaalta myös osakkaan oikeutta tehdä hallitsemiensa tilojen ulkopuolelle ulottuvia muutoksia on rajoitettu. Näin ollen osakkaan tekemät sopimuksetkin voivat koskea ainoastaan hänen hallinnassaan olevia tiloja. Kuvassa 3-3 on esitetty tyypillinen etenemiskaavio kiinteistöliittymän hankkimiseksi. TIETOVERKKO- SUUNNITELMA Ajatus kiinteistön Ajatus kiinteistön liittymästä ja liittymästä ja laajakaistaverkosta laajakaistaverkosta Tarvekartoitus Tarvekartoitus mitä halutaan? mitä halutaan? miten edetään? miten edetään? Tuki- ja ylläpito- Tuki- ja ylläpitosopimuksesopimukset mitä tukea mitä tukea ostetaan? ostetaan? Kuntotutkimus Kuntotutkimus mitä mitä pitää pitää tehdä? tehdä? Liittymän Liittymän hankinta hankinta tarvittava tarvittava kapasiteetti? kapasiteetti? Liittymä Liittymä käytettävissä käytettävissä Kiinteistöverkkojen Kiinteistöverkkojen korjaus korjaus edellytysten luonti edellytysten luonti Hankinta- Hankintasopimuksesopimukset verkkolaitteiden verkkolaitteiden hankinta hankinta Kuva 3-3 Liittymän toteutuksen etenemiskaavio Keskeinen osa on tietoverkkosuunnitelma, jossa kiinteistön liittymän toteutusprojekti määritellään. Tietoverkkosuunnitelman loppuunsaattamista on voinut edeltää kuntotutkimus, jolla selvitetään vaatiiko kiinteistön sen hetkinen kaapeliverkko investointeja. Kuntotutkimuksen ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden kautta edetään tietoverkon laitehankintoihin, Internetliittymähankintaan ja tuki ja ylläpitosopimuksiin tietoverkkosuunnitelman mukaisesti. Copyright EPStar Oy, Sivu 12

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus Tarjoukset 23.5.2016 klo 13.00 mennessä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(7) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.1.2010 alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 1206)...

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin HINNASTO Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Palvelukuvaus Kaisanet Oy (myöhemmin KAISA) Metro Ethernet operaattorituote yhdistää eri pisteissä sijaitsevat lähiverkot tai muut verkkoratkaisut

Lisätiedot

Puitejärjestely. Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014

Puitejärjestely. Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014 Puitejärjestely Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014 Mikä on puitejärjestely? Hankintalain 31 :n säännös: Hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn hankintalain

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Perintäpalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Ulkoinen hankinta ID 203322-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO 1 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen maksut. Hinnaston maksut kattavat myös Yhtiön televerkkoihin

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1780/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo 1 Sisältö Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Tuotteet taloyhtiöille Valokuituliittymän hinta Internetpalvelut Valokuitu palvelujen mahdollistajana

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn JIT 2007 SOPIMUSEHDOT Tiina Ashorn JIT 2007 EHDOT Julkisen sektorin IT hankintoja koskevat sopimusehdot (JIT 2007) korvaavat VYSE 1998 ehdot. Valtiohallinnon lisäksi nyt myös kuntien ja kuntayhtymien hyödynnettävissä.

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

HA huolto 2014 Länsi. Tieto. Hankintayksikkö. Version muutos Contract award. Kuvaus. Päättäminen. Versio 3. Julkaisu pm 12.7.

HA huolto 2014 Länsi. Tieto. Hankintayksikkö. Version muutos Contract award. Kuvaus. Päättäminen. Versio 3. Julkaisu pm 12.7. HA huolto 2014 Länsi Tieto Versio 3 URL http://dk.mercell.com/permalink/42921566.aspx Ulkoinen hankinta ID 237265-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Määräys liittymän estopalveluista

Määräys liittymän estopalveluista Viestintävirasto 35 R/2016 M 1 (5) Määräys liittymän estopalveluista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(8) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi 2(8) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

Vertailusivustoja verkossa

Vertailusivustoja verkossa Vertailusivustoja verkossa Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja. Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen aluekarttojen uusinta sekä leikkipaikkojen info -kylttien valmistus ja asennus.

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen aluekarttojen uusinta sekä leikkipaikkojen info -kylttien valmistus ja asennus. Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen aluekarttojen uusinta sekä leikkipaikkojen info -kylttien valmistus ja asennus. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/39247401.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot