Skarppina liikenteessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skarppina liikenteessä"

Transkriptio

1 Tavoite Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta liikennesääntöjen tuntemisen ja noudattamisen lisäksi. Päihtymyksen, väsymyksen, kännykän tai muun häiritsevän toiminnan vaikutus tarkkaavaisuuteen osoitetaan harjoituksilla. Keskeisimmät kevyen liikenteen säännöt kerrataan ja pohditaan sääntöjen noudattamisen merkitystä omaan ja muiden turvallisuuteen Säännöt haltuun -testin avulla. Toiminta 1. Skarppaa vähän! Osoitetaan muutamalla harjoituksella, kuinka liikenteessä liikkujan tarkkaavaisuutta voidaan pienillä asioilla horjuttaa. Opettaja valitsee toiminnallisista harjoituksista omalle ryhmälleen sopivimmat. Pieni reaktiotesti Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Liikkuvan esineen väistäminen 2. Säännöt haltuun! Säännöt kerrataan kysymyslomakkeen avulla. Kysymykset on laadittu siten, että esille nousevat kaikki tärkeimmät kevyenliikenteen säännöt. Valikoimaan on otettu erityisesti säännöt, joiden tunteminen on osoittautunut nuorilla heikoksi. Kysymyssarjoja on kolme: jalankulkijalle, pyöräilijälle sekä mopoilijalle. Jokaisessa osiossa on viisi tehtävää. Oppilaat vastaavat itsenäisesti kysymyksiin. Opettajalle on annettu oikeat vastaukset sekä taustatietoa vastausten tarkistamisen tueksi. Loppukeskustelu Liikenteessä liikkuminen vaatii useita eri taitoja ja toimintoja. Pelkkä ajoneuvon hallinta ei riitä, sillä liikennetilanteet vaihtelevat koko ajan. Liikennesäännöt antavat tietyt puitteet liikkumiselle. Jos kaikki noudattavat sääntöjä, on helpompi ennakoida muiden käyttäytymistä ja sovittaa oma toimintansa kulloiseenkin tilanteeseen. Ihminen kuitenkin tekee virheitä, joskus jopa tahallaan, joten liikenteessä on varauduttava yllätyksiin. Parhaat edellytykset turvalliseen liikkumiseen jokainen antaa itselleen ja muille, kun tuntee säännöt, noudattaa niitä ja keskittää huomionsa liikenteeseen virkeänä ja selvin päin. Liitteet Pieni reaktiotesti Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Liikkuvan esineen väistäminen Säännöt haltuun, jalankulkija! Oikeat vastaukset Säännöt haltuun, pyöräilijä! Oikeat vastaukset Säännöt haltuun, mopoilija! Oikeat vastaukset 3

2 Pieni reaktiotesti Tarvitaan: reaktiotestikortteja Toiminta 1. Toimitaan pareittain. Ensin toinen on testaaja ja toinen testattava. Kortti pudotetaan testattavan sormien väliin. Testattavan tehtävänä on ottaa kortti kiinni mahdollisimman nopeasti. Kortissa on tarkat ohjeet harjoituksen suorittamiseksi (esimerkiksi miten kortti ja sormet asetetaan tulosten saamiseksi). 2. Kirjataan ylös reaktioaika ( 0,xxx s) kolmen suorituksen jälkeen. Arvioidaan niiden keskiarvo. 3. Häiritään suoritusta esim. pyytämällä koehenkilöä samanaikaisesti kirjoittamaan tekstiviestin, esittämällä hänelle kysymyksiä tai peitetään toinen silmä. Verrataan saatuja tuloksia edellisiin. Purku 1. Keskustellaan saaduista testituloksista. Todetaan, että nyt saatu tulos on vain tämänhetkinen harjoitustulos. 2. Mitkä seikat vaikuttavat reaktionopeuteen? Haittaavia tekijöitä voivat olla muun muassa väsymys, päihtymys ja muut häiritsevät tekijät, esimerkiksi kanssamatkustajat, kännykän käyttö, äänet tai muut ulkopuoliset tekijät. Lisätietoa Reaktioaika vaihtelee. Jos olemme varautuneet vaaraan ja meillä on selvä käyttäytymismalli, reaktioaika on n. 0,3-0,5 sekuntia. Liikenteessä tehty seuranta, jossa seurattiin autoilijoitten reaktioaikaa edellä ajavan jarruvalojen syttymisestä, antoi keskiarvoksi 0,9 s ja suurimpia arvoja olivat 1,8 s. Tässä autoilijoilla on selvä käyttäytymismalli mielessä, he jarruttavat. Toisessa tutkimuksessa avattiin pysäköidyn auton ovi nopeasti ja mitattiin aika, milloin lähestyvä autoilija ryhtyi väistämään. Tuloksena oli 3-4 s. Tässä autoilijoilla ei ollut valmista käyttäytymismallia mielessä, vaan jarrutus oli useimmiten ensimmäinen reaktio. Jos edellä ajavan jarruvalot eivät syty, voi kestää 6 s ennenkuin takana ajava havaitsee edellä ajavan hiljentävän. Reaktioaika siis riippuu hyvin paljon tilanteesta. (Lähde: Internetix/Ismo Elo/Käyttöfysiikka Oy 1997) Verkosta löytyviä reaktiotestejä (reaktiotesti) (yksinkertainen reaktiotesti) 4

3 Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Tarvitaan: numerolaput, joissa luvut oheisesta taulukosta Tavoitteena on tuoda esille faktatietoa alkoholista ja sen aiheuttamista riskitekijöistä tieliikenteessä. Samalla pohditaan, miten jokainen omilla valinnoillaan voi vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen liikenteessä. Toiminta Numerolaput levitetään lattialle, pöydille tai kiinnitetään seinälle sopivin välein. Oppilaat menevät seisomaan sen luvun ääreen, jonka merkityksen arvelevat tietävänsä. Purku Kunkin luvun kohdalla seisova kertoo, mitä luku hänen mielestään tarkoittaa alkoholi- ja liikennekontekstissa sekä perustelee näkemyksensä. Saman luvun kohdalla seisovilla saattaa olla erilaisia ajatuksia luvun merkityksestä. Keskustellaan niistä. Seuraavaksi harjoituksen vetäjä kertoo luvun todellisen merkityksen. Keskustellaan asiasta, sen syistä ja seurauksista. Mikäli jonkun luvun kohdalla ei ole ketään, otetaan uusi kierros, niin että kaikki asiat tulevat käsiteltyä. Mikäli aikaa on vähän, harjoituksen vetäjä valitsee vain tärkeät luvut. 5

4 % / 75 % 0 10 x % 160. ½ Mitä luku tarkoittaa? Ajokortti-ikä Alkoholin laillinen ostoikä Aivot kehittyvät vuotiaaksi Hätänumero Kehon vesimäärä Vain 0 promillea on turvallinen raja liikenteessä Nollavisio Onnettomuusriski, kun alkoholia veressä n. 0.5 Tieliikenteessä kuolleet nuoret vuosittain Suomessa Tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret vuosittain Suomessa Joka neljäs kuolema tieliikenteessä on rattijuopumustapaus Nuorten (15-24 v.) osuus rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleista Joka 160. vastaantulevan moottoriajoneuvon kuljettajan veressä on alkoholia. Alkoholi aiheuttaa nuoren aivoihin samat haittavaikutukset kuin aikuisella, mutta puolta pienemmästä määrästä. Rattijuopumusraja Suomessa. Keskustelun aiheita/kysymyksiä/pohdittavaa Alkoholin välittäminen on rikos. Jos tapahtuu onnettomuus, rikos tms. poliisi selvittää asiaa ja välittäjä on vastuussa. Alkoholi - häiritsee aivojen kehitystä ja saattaa aiheuttaa jopa pysyviä vaurioita - lamaannuttaa aivojen toimintaa - laskee suorituskykyä, pidentää reaktioaikoja, lisää riskinottohaluja ja sumentaa ajattelua Hätänumeroon soitettaessa et tarvitse suuntanumeroa. Hätäpuhelun voit soittaa maksutta kaikista puhelimista. Tyttöjen kehon vesimäärä on vähäisempi kuin poikien. Tyttö humaltuu enemmän samasta alkoholimäärästä. Jo 0,2 promillea: kuljettajan tarkkaavaisuus ja arviointikyky heikkenee erityisesti nuorilla, joilla ei ole paljon ajokokemusta, onnettomuusriski ilman alkoholiakin suurempi kuin kokeneella kuljettajalla. 0-visio: Turvallisuustyön tavoitteena on, että kenenkään sääntöjä noudattavan ei pitäisi kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. Mistä määrästä nuorella veren alkoholipitoisuus nousee näihin lukemiin? Alkoholin kertakäyttö onnettomuusriskiä lisäävänä tekijänä. Minkälaiset onnettomuudet uhkaavat? Mitä kavereille on käynyt? Alkoholin vaikutus harkintakykyyn ja päätöksentekoon. Seurausten pohtiminen etukäteen(mitä jos minulle tapahtuu jotain). Tietoisuus siitä, että kohtaloon voi vaikuttaa. Voitko luvata, ettet mene humalaisen kyytiin? Mitä tarkoittaa vamma? Mitä tarkoittaa aivovamma? Miten liikenneonnettomuudessa voi syntyä aivovamma? Miten elämä muuttuu, kun vammautuu? Miten voit estää ystävääsi ajamasta päihtyneenä? Mitä teet, jos kuljettaja, jonka kyydissä aioit matkustaa kotiin, onkin juonut? Nuoria kuolee muita enemmän rattijuopumusonnettomuuksissa. Miksi? Tiellä on aina myös niitä, jotka eivät noudata sääntöjä. Oma varovaisuus saattaa joskus ehkäistä toisen aiheuttaman onnettomuuden. Alle 18-vuotiaan ei tule käyttää alkoholia. Mikä olisi sopiva ikä käyttää alkoholia? Rattijuopumuksesta rangaistaan, kun veren alkoholipitoisuus ylittää 0,5 promillea. Parasta on ajaa täysin selvin päin. 58 Poliisin vuoden jokaisena päivänä kiinni saamien rattijuoppojen määrä Suomessa. Poliisi tekee parhaansa, mutta kaikki rattijuopot eivät jää kiinni. He ovat suuri uhka muille tienkäyttäjille. Vuonna 2010 jäi kiinni rattijuoppoa. 6

5 Liikkuvan esineen väistäminen Tarvitaan: suoraa linja lattiassa(merkitään esim. teipillä) roskakori tai vastaava este huivi pehmeä pallo tai useampia häirintäkortit s. 9 Tavoitteena on demonstroida tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Oppilaat pääsevät harjoituksen avulla kokeilemaan, miten satunnaisesti liikkuvaa esinettä on mahdollista väistää erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Harjoituksen avulla osoitetaan, kuinka helposti tarkkaavaisuus, huomiointikyky ja keskittyminen liikenteessä häiriintyy. Toiminta 1. Valitaan 1-4 oppilasta kävelijöiksi. Muut asettuvat viivan molemmille puolille seisomaan. Osalle oppilaista on jaettu pallot, osalle häirintäkortit. 2. Ensimmäinen kävelijä etenee ensin viivaa pitkin kukonaskelin ilman mitään häiriötekijöitä. 3. Tehtävää vaikeutetaan siten, että seuraavat kävelijät kulkevat vuorollaan viivaa pitkin kukonaskelin, toinen silmä peitettynä huivilla. Aivot joutuvat uudenlaisen haasteen eteen ja eteneminen on vaikeampaa. Tällä demonstroidaan väsymyksen tai päihtymyksen vaikutusta toimintakykyyn. 4. Tehtävää vaikeutetaan edelleen. Kävelijöiden kulkua häiritään heittelemällä palloja kulkuväylän poikki. Kävelijän on valittava sopiva hetki ohittaa pallot törmäämättä niihin. Kävelijä ei kumarru tai väistä, vaan pyrkii nopeuttaan säätelemällä liikkumaan turvallisesti. Edelleen lisätään etenemiselle haasteita häiritsemällä kävelijää. Kävelijää häiritään tehtäväkorttien ohjeiden mukaan. Häiritsijät toimivat yksi kerrallaan toisiaan tarkkaillen. 5. Jos aikaa on, voi useampi kävelijä kulkea viivalla samanaikaisesti. Samaan suuntaa kulkevia ei saa ohittaa. Tässäkin voidaan lisätä vaikeutta tehtäväkorttien ohjeiden mukaan. Purkukeskustelu Tehtävien suorittamisen jälkeen keskustellaan oppilaiden omista kokemuksista. Miten tehtävä liittyy liikenteessä liikkumiseen? Oliko haasteita? Mikä oli vaikeaa? Mitä asioita he tarkkailivat tehtävää suorittaessaan? Miten tehtävää muutti useamman tehtävän samanaikainen suorittaminen? Miten tehtävää muutti useamman henkilön samanaikainen kävely? Miten tehtävä liittyy liikenteessä liikkumiseen? Miten väsymys tai päihtymys vaikuttaa tämäntyyppisessä tarkkaavaisuutta ja koordinaatiokykyä vaativassa tehtävässä? Millaisia todellisia liikennetapahtumia harjoituksen eri vaiheet saattoivat kuvata? Tilanne vastaa liikenteessä sen rytmin mukaista etenemistä. Pallot demonstroivat muita tiellä liikkujia esimerkiksi risteysalueella. Oma liikkuminen täytyy sopeuttaa havaintoihin ympärillä liikkuvista kulkijoista. Tarkkaavaisuus joudutaan jakamaan entistä useamman tekijän kesken. Tehtävän suorittaminen törmäyksittä on vaikeaa.. Todellisessa liikennetilanteessa liikkuja voi itse aiheuttaa tällaisia tilanteita käyttämällä kännykkää tai juttelemalla kavereiden kanssa. Matkustajat voivat häiritä kuljettajaa. Tarkkaavaisuus ja toimintakyky voivat alentua myös päihteiden käytön tai väsymyksen seurauksena. 7

6 Faktaa alkoholin vaikutuksista Alkoholi ei kuulu liikenteeseen. Rattijuoppo vaarantaa aina oman, mutta myös matkustajiensa ja muiden tielläliikkujien turvallisuuden. Alkoholin haittavaikutukset tulevat esille jo varsin vähäisillä promillemäärillä (0,2 promillea). Yli 0,5 promillen humalassa ajavan onnettomuusriski selvään kuljettajaan verrattuna on yli kymmenkertainen. Kannabis yksin tai yhdistettynä alkoholiin heikentää kuljettajan ajokykyä erittäin merkittävästi. Alkoholi on aivoja lamauttava, keskushermoston toimintaan kokonaisvaltaisesti vaikuttava aine. Alkoholin käytön seurauksena reaktionopeus hidastuu ja havaintokenttä supistuu. Ajattelun ja arvostelukyvyn heiketessä halukkuus riskin ottoon kasvaa. Pienemmän kokonsa ja tottumattomuutensa vuoksi nuoret humaltuvat aikuista tehokkaammin. Nainen humaltuu samasta alkoholimäärästä miestä enemmän, koska naisen kehon vesipitoisuus on pienempi. Alkoholi vaatii pitkän palamisajan poistuakseen elimistöstä. Tunnissa palaa yksi gramma puhdasta alkoholia kymmentä painokiloa kohti. Prosessia ei voi nopeuttaa millään keinoin. Rattijuopumus on rangaistava teko. Suomessa rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 promillea. Myös kulkuneuvon luovuttaminen päihtyneelle on laissa kielletty. Polkupyörääkään ei saa ajaa päihtyneenä, jos siitä aiheutuu vaaraa muille. Lisätietoja: ja 8

7 Häirintäkortit Aseta kävelijän eteen este (roskakori, pahvilaatikko, kassi tms.) Heitä kävelijälle pallo. Pyydä häntä ottamaan se kiinni. Sammuta valot. Puhuttele kävelijää. Kysy kävelijältä jotain. Pyydä häntä vastaamaan. Anna kävelijälle kännykkä. Pyydä häntä kirjoittamaan tekstiviesti: Kun ajat, et ota! 9

8 Säännöt haltuun, jalankulkija! 1. Kuka jalankulkijoista kulkee oikein A B a) tiellä? jalankulkija A jalankulkija C B D E b) b) yhdistetyllä F pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija C jalankulkija D jalankulkija G E c) rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija F jalankulkija G 10

9 2. Autoilija A on pysähtynyt suojatien eteen antaakseen tilaa jalankulkijalle. Samanaikaisesti viereistä kaistaa lähestyy autoilija B. Kumpi väistää? a) autoilija B b) jalankulkija B A 3. Jään linja-autosta pysäkille. Mikä on turvallisin tapa ylittää tie? A) Ylitän ajoradan linja-auton takaa. B) Ylitän ajoradan linja-auton edestä. C) Ylitän ajoradan suojatietä pitkin linja-auton lähdettyä pysäkiltä. D) Ylitän ajoradan suoraan pysäkin keskeltä linja-auton lähdettyä. KOULU BUSSI C A D B 11

10 4. Mikä on turvallisin reitti pysäkiltä koulun pihaan? A) suojatietä käyttäen B) alikulkukäytävän kautta C) suoraan linja-autopysäkiltä ajokaistojen yli KOULU C B A 5. Mikä seuraavista heijastimen kiinnityskohdista on paras heijastimen näkyvyyden kannalta? A) päähineessä B) takin etuosassa C) lahkeissa polven korkeudella 12

11 Säännöt haltuun, jalankulkija! OIKEAT VASTAUKSET Jalankulkija: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettaja sekä polkupyörän tai mopon taluttaja Ajorata: ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu, yhden tai useamman ajokaistan käsittävä tien osa. Piennar: ajoradasta reunaviivalla erotettu tien pituussuuntainen osa jota ei liikennemerkillä ole osoitettu jalkakäytäväksi tai pyörätieksi 1. Kuka jalankulkijoista kulkee oikein A B a) tiellä? jalankulkija C A Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta ajoradan reunassa. Ajoradalla jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä sen vasenta reunaa. D jalankulkija EB TURVAFAKTAA Kun jalankulkija kulkee vasemmassa reunassa, häntä lähimpänä kulkevat ajoneuvot tulevat katseen suunnasta. Näin jalankulkija voi havainnoida lähestyviä ajoneuvoja. Tien oikeaa reunaa voi poikkeuksellisesti käyttää, jos se on turvallisempaa. Esimerkiksi, jos näin vältetään vilkasliikenteisen tienylittäminen useaan kertaan. F Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa. Polkupyörää tai mopoa taluttava saa käyttää tarpeen tullen ajoradan oikeaa reunaa jatkaakseen matkaansa. G 13

12 b) yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija C jalankulkija D jalankulkija E Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä liikkuessaan jalankulkijan on kuljettava väylän reunaa. Väylän keskiosan kautta ohitetaan. Jos liikennemerkillä on varta vasten osoitettu ajoradasta erillään oleva yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, niin jalankulkijan on sitä käytettävä! TURVAFAKTAA Vuoden 1997 kesäkuun alusta voimaan tulleen säännön mukaan jalankulkija saa valita oikean tai vasemman reunan. Näin koiran ulkoiluttaja tai lasten kanssa liikkuva voi valita turvallisimman reunan mahdollisimman kaukana ajoradasta. On suositeltavaa, että vauhdilla liikkuvat rullaluistelijat ja rullasuksihiihtäjät käyttävät kulkusuuntaansa nähden yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikeaa reunaa. c) rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija F jalankulkija G Rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille on omat puoliskonsa. Ne erotetaan toisistaan valkoisella viivalla. Jalankulkijan kulkee oman väylänsä reunaa. TURVAFAKTAA Liikennemerkki osoittaa kumpi puoli on tarkoitettu jalankulkijoille ja kumpi pyöräilijöille. Pyöräilijän on ajettava oman väylänsä oikeassa reunassa. 14

13 2. Autoilija A on pysähtynyt suojatien eteen antaakseen tilaa jalankulkijalle. Samanaikaisesti viereistä kaistaa lähestyy autoilija B. Kumpi väistää? a) autoilija B Jalankulkijan suojatiesäännöt Tienylitys on liikenteen vaarallisimpia tilanteita. Käytä suojatietä, kun ylität ajoradan. Tarkkaile, onko autoilija havainnut sinut. Ota huomioon keli ja varaudu auton pitkään pysähtymismatkaan. Varo myös viereisellä kaistalla ajavia. Autoilijan suojatieohjeet Anna esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Osoita pysähtymisaikeesi ajoissa. Erityisesti lapset luottavat suojatien ja liikennevalojen turvaan. Noudata liikennevaloja. Noudata nopeusrajoituksia. Sovita nopeutesi niin, että voit tarvittaessa pysähtyä. Älä ohita pysähtymättä suojatien eteen pysähtynyttä autoa. b) jalankulkija B A TURVAFAKTAA Todennäköisyys, että jalankulkija menehtyy törmäyksessä, kasvaa jyrkästi, kun auton nopeus on yli 40 km/h. Kääntyvän auton on väistettävä risteyksen jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Jalankulkijan on syytä varmistua, että autoilija on huomannut hänet ja aikoo väistää. Hämärän ja pimeän aikaan, myös kaupungissa, jalankulkija lisää näkymistään käyttämällä heijastinta. 15

14 3. Jään linja-autosta pysäkille. Mikä on turvallisin tapa ylittää tie? A) Ylitän ajoradan linja-auton takaa. B) Ylitän ajoradan linja-auton edestä. C) Ylitän ajoradan suojatietä pitkin linja-auton lähdettyä pysäkiltä. Linja-autosta poistuminen aiheuttaa usein vaaratilanteita. Varo ulos astuessasi ohi ajavia polkupyöriä ja muuta liikennettä. Jos bussista poistumisen jälkeen aiot ylittää tien, odota, kunnes bussi on lähtenyt pysäkiltä. Näin näet paremmin lähestyvät autot ja autoilijat näkevät sinut. Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. D) ylitän ajoradan suoraan pysäkin keskeltä linja-auton lähdettyä KOULU BUSSI C A D B TURVAFAKTAA Linja-auton ja rekan läheisyyteen jää alue(ns.katvealue), josta on kuljettajan mahdotonta, edes peilien avulla nähdä jalankulkijaa tai pyöräilijää. Vahinkoja syntyy helposti silloin, kun jalankulkija ei kiireessä ehdi tarkkailla liikennettä, siis ajoissa pysäkille! 16

15 4. Mikä on turvallisin reitti pysäkiltä koulun pihaan? A) suojatietä käyttäen B) alikulkukäytävän kautta Vilkkaiden teiden yli tai ali on rakennettu jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varten ylikulkusiltoja ja alikulkutunneleita. Niitä pitkin pääsee turvallisesti tien toiselle puolelle, vaikka kävelymatka ehkä piteneekin C) suoraan linja-autopysäkiltä ajokaistojen yli KOULU C B A TURVAFAKTAA Turvallisinta on tienylittäminen on silloin, kun jalankulkijalla on mahdollisuus kulkea eri tasossa moottoriajoneuvoliikenteen kanssa. Näin jalankulkijalta ei tarvitse tehdä valintaa tienylityspaikan suhteen eikä arvioida lähestyvien ajoneuvojen nopeutta eikä etäisyyttä. Erityisesti nuorten tulisi muistaa: turvallisin reitti ei aina ole lyhyin. Lisäksi, kun liikutaan porukassa, on jokaisen kuitenkin seurattava liikenteen tapahtua. Ei saa luottaa, että joku muu katsoo, onko turvallista ylittää tie. Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä. 17

16 5. Mikä seuraavista heijastimen kiinnityskohdista on paras heijastimen näkyvyyden kannalta? A) päähineessä B) takin etuosassa C) lahkeissa polven korkeudella Paras heijastimen paikka on noin puolen metrin korkeudella maasta, ja mitä useampi heijastin, sen parempi. Näin jalankulkija erottuu varmemmin eri suunnista. Kunnollinen heijastin toimii siten, että se heijastaa valon(ajovalot) laadukkaiden prismojen tai lasihelmien avulla takaisin valonlähteelle(kuljettajan silmiin). Vapaasti heiluva ja riittävän alasijoitettu heijastin takaa, että auton laskevat hajanaisetkin valonsäteet tavoittavat heijastimen mahdollisimman hyvin ja riittävän ajoissa. TURVAFAKTAA Tieliikennelain 42 :n mukaan jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta. Lain velvoituksesta huolimatta taajamassa ja taajaman ulkopuolella keskimäärin vain joka toinen jalankulkija käyttää heijastinta. Oikeasta heijastimesta löytyy ainakin seuraavat tiedot: CE EN 13356, heijastin (EU-standardi) tyyppitarkastuksen suorittaneen laitoksen tiedot (esim.työterveyslaitos ) käyttöohjeet Jalankulkijan näkyminen pimeällä - animoitu esitys: 18

17 Säännöt haltuun, pyöräilijä! 1. Kumpi väistää? a) polkupyörä b) auto 2. Kuka saa ajaa ensin? a) pakettiauto b) henkilöauto c) polkupyörä 19

18 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto polkupyörä mopo b) mopo-auto-polkupyörä c) polkupyörä auto mopo 4. Mikä on polkupyöräilijän oikea paikka? A) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna B) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän vasen reuna C) ajoradan oikea reuna C B A 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät pyörällä ajamisen? a) b) c) d) e) f) 20

19 Säännöt haltuun, pyöräilijä! OIKEAT VASTAUKSET Liikennevälineenä polkupyörä on yhdenvertainen ajoneuvo auton kanssa. Pyöräilijää koskevat siis samat säännökset kuin auton kuljettajaa. Sen sijaan pyörätie ja muu tie eivät aina olekaan samanarvoisia kulkuväyliä. 1. Kumpi väistää? a) polkupyörä Risteystä lähestyessään jokaisen on noudatettava erityistä varovaisuutta ja tarkkailtava muuta liikennettä. Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän (ja mopoilijan) on väistettävä ajoradan liikennettä. Pyöräilijä saa ylittää ajoradan ajaen suojatietä pitkin, jos pyörätie jatkuu ajoradan toisella puolella. Pyöräilijä ei kuitenkaan ole etuajo-oikeutettu ajamaan ensin. b) auto 21

20 2. Kuka saa ajaa ensin? a) pakettiauto b) henkilöauto c) polkupyörä Väistämisvelvollisuus risteyksessä ja pakollinen pysähtyminen merkkien suunnasta tulevan on väistettävä risteävän tien liikennettä sekä vasemmalta että oikealta tulevia, myös pyörätiellä ajavia. Kääntyvän ajoneuvon on väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa ja pyöräilijää. Pyöräiljän on valmistauduttava joustamaan. TURVAFAKTAA Pyöräilijän on oltava risteyksissä tarkkana. Risteyksiä on lähestyttävä varoen. On syytä varmistua, että autoilija on huomannut pyöräilijän. Pyöräilijän on viisasta valmistautua joustamaan. 22

21 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto polkupyörä mopo b) mopo auto polkupyörä Mopo saa ajaa ensin, koska sillä ei ole oikealta tulevaa väistettävää. Auto on kääntymässä vasemmalle, sen pitää väistää mopoa. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkki ohjaa pyöräilijän väistämään risteyksessä muita kulkijoita. Siksi pyöräilijä menee viimeisenä. c) polkupyörä auto mopo TURVAFAKTAA Väistämisen perussääntö on se, että tasa-arvoisissa risteyksissä on väistettävä oikealta tulevia ajoneuvoja. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. Vasemmalla kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. 23

22 4. Mikä on polkupyöräilijän oikea paikka? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä pyöräilijä ajaa oikeassa reunassa. Edellä kulkeva ohitetaan väylän keskiosan kautta. Jos pyörätietä ole, pyöräilijän on ajettava pientareella tai ajoradan oikeassa reunassa. b) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän vasen reuna c) ajoradan oikea reuna C B A TURVAFAKTAA Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä jalankulkija kulkee oikeassa tai vasemmassa reunassa. Ajoradasta voidaan tiemerkinnöillä erottaa pyöräilijöille yksisuuntainen pyöräkaista. Pyöräkaistalla pyöräilijän on noudatettava samoja sääntöjä kuin ajaessaan ajoradan reunassa. Älä pyöräile rinnakkain! 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät pyörällä ajamisen? a) b) c) d) e) f) b) Jalkakäytävä - ajoradasta rakenteellisesti erotettu jalkakäytävä, jota jalankulkijan on käytettävä, alle 12-vuotias saa ajaa pyörällä jalkakäytävällä c) Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty d) Kielletty ajosuunta merkin sivuuttaminen on kielletty kaikilla ajoneuvoilla, myös polkupyörällä e) Ajoneuvolla ajo kielletty merkki kieltää kaikkien ajoneuvojen, myös moottorittomien kuten pyörän kuljettamisen, merkillä rajoitetulla alueella a) Pyöräilijöitä - varoittaa pyöräilijöistä, esim. risteävä pyörätie, tai paikasta, jossa pyöräilijät siirtyvät ajoradalle f ) Kävelykatu - jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä, pyöräilijän on sovitettava nopeutensa jalankulkijoiden mukaan, jalankulkijoille annettava esteetön kulku 24

23 Säännöt haltuun, mopoilija! 1. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto mopo polkupyörä b) mopo polkupyörä auto c) polkupyörä auto mopo 2. Mikä on oikea ajojärjestys? a) mopo polkupyörä auto b) auto polkupyörä mopo c) polkupyöräilijä mopoilija autoilija 25

24 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) kuorma-auto mopo - henkilöauto b) henkilöauto kuorma-auto mopo c) mopo henkilöauto kuorma-auto 4. Mikä on mopoilijan oikea paikka mopoilijan jatkaessa suoraan eteenpäin? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna b) nelikaistaisen ajoradan oikea reuna c) nelikaistaisen ajoradan vasemman kaistan keskikohta C B A 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät mopolla ajamisen? a) b) c) d) e) f) 26

25 Säännöt haltuun, mopoilija! OIKEAT VASTAUKSET 1. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto mopo polkupyörä b) mopo polkupyörä auto c) polkupyörä auto mopo Polkupyörä saa ajaa ensin, koska sillä ei ole oikealta tulevaa väistettävää. Auto on kääntymässä vasemmalle, sen pitää väistää polkupyörää. Väistämisvelvollisuus risteyksessä merkki ohjaa mopoilijaa väistämään risteyksessä muita kulkijoita. Siksi mopo menee viimeisenä TURVAFAKTAA Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mopoilijan on syytä aina varmistua, että hänet on varmasti huomattu. On viisasta luopua omista oikeuksistaan, mikäli näyttää siltä, että joku ei aio noudattaa väistämisvelvollisuuttaan. Väistämisen perussäännön mukaan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa. Vasemmalla kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. 27

26 2. Mikä on oikea ajojärjestys? a) mopo polkupyörä auto b) auto polkupyörä mopo Kaikkien kuljettajien on noudatettava väistämisen perussääntöä ja väistettävä oikealta tulevaa. Auton oikealta puolelta ei tule ketään, se saa siis mennä ensin. Mopo väistää pyörää, joka tulee oikealta, ja ylittää risteyksen viimeisenä. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. c) polkupyöräilijä mopoilija autoilija TURVAFAKTAA Risteys on ns.tasa-arvoinen risteys, väistämisvelvollisuutta tai etuajo-oikeutta ei ole liikennemreken osoitettu. Noudatetaan väistämisen perussääntöä: oikealta tuleva saa mennä ensin. Ennakoi. Lähesty risteystä näin: Tiedota aikeistasi muille, näytä suuntamerkki ajoissa. Hidasta nopeutta. Tarkkaile muuta liikennettä ja ota huomioon liikenteen ohjaus (poliisi, liikennevalot, -merkit ja tiemerkinnät). Valitse oikea ajolinja tai ajokaista. Ratkaise oikea ajojärjestys. Ota huomioon kevyt liikenne. Arvioi liikennetilannetta kokonaisuutena, joka voi muuttua koko ajan. 28

27 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) kuorma-auto mopo - henkilöauto b) henkilöauto kuorma-auto mopo c) mopo henkilöauto kuorma-auto Tilanteessa mopoilijalla ei ole ketään väistettävää, koska henkilöauton tulee vasemmalle kääntyessään väistää vastaan tulevaa liikennettä ja kuorma-auto lähestyy risteystä väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin takaa. Toisena saa ajaa henkilöauto ja viimeisenä kuorma-auto. TURVAFAKTAA Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. Mopoilijan tulee varmistua siitä, että hänet on huomattu. Omista oikeuksista voi joskus turvallisuuden nimissä joustaa. Omalla pukeutumisella ja ajovaloilla mopoilija voi parantaa näkymistään. 29

28 4. Mikä on mopoilijan oikea paikka mopoilijan jatkaessa suoraan eteenpäin? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna b) nelikaistaisen ajoradan oikea reuna Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. c) Nelikaistaisen ajoradan vasemman kaistan keskikohta C B A TURVAFAKTAA Jos ajoradan oikeassa reunassa on riittävän levyinen piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, niin mopolla on ajettava siellä. Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Mopolla saa ajaa kevyen liikenteen väylällä tai pyörätiellä, mikäli liikennemerkissä on Sallittu mopoille lisäkilpi. Mopoilijan kaistanvaihto: Arvioi kokonaistilanne. Tilan tulee olla edestä, takaa ja sivulta riittävän pitkälle vapaa. Seuraa takaa tulevaa liikennettä taustapeileistä. Tarkkaile myös tilannetta edessä, muista turvaväli. Anna suuntamerkki hyvissä ajoin ennen kaistan vaihtamista. Taustan ja sivustan varmistamiseksi on hyvä katsoa tilanne vielä päätä kääntämällä, sillä mopon peilit jättävät suuret katvealueet taakse ja sivuille. Myös nopeuden ja etäisyyden arvioiminen on vaikeaa peilien välityksellä. Varmistu myös siitä, ettei joku toinen ole juuri aikeissa vaihtaa kaistaa samanaikaisesti. Sovita nopeus liikennetilanteen mukaan. Siirry kaistalle rauhallisella ajolinjalla ja ohjausliikkeellä. 30

29 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät mopolla ajamisen? a) b) c) d) e) f) a) Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie: mopolla ajo on luvallista vain, jos lisäkilpi: Sallittu mopoille b) Kielletty ajosuunta merkin sivuuttaminen on kielletty kaikilta ajoneuvoilta c) Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty kieltää kaikilta konevoimalla kulkevilta ajoneuvoilta merkin sivuuttamisen d) Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty -kieltää siis myös mopolla ajamisen e) Ajoneuvolla ajo kielletty merkki kieltää kaikkien ajoneuvojen kuljettamisen, myös moottorittomien esim. polkupyöräilyn, merkillä rajoitetulla alueella f) Väistämisvelvollisuus kohdattaessa- ei kiellä mopolla ajamista, velvoittaa antamaan vastakkaisesta suunnasta lähestyvälle ajoneuvolle mahdollisuuden sivuuttaa merkillä osoitettu kapea tienkohta ensiksi. Lisätietoa mopoilusta: 31

30 32

Skarppina liikenteessä

Skarppina liikenteessä Skarppina liikenteessä Tavoite Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Lukulattia. Tavoite. Huom! Nuoret pystyvät tekemään harjoitteen myös keskenään ohjatusti. Tarvikkeet

Lukulattia. Tavoite. Huom! Nuoret pystyvät tekemään harjoitteen myös keskenään ohjatusti. Tarvikkeet Lukulattia Tavoite Tuoda esille faktatietoa riskitekijöistä, jotka vaikuttavat vapaa-ajan ja liikenteen tapaturmien taustalla (ml. alkoholi ja muut päihteet). Samalla pohditaan, miten jokainen omilla valinnoillaan

Lisätiedot

Liikenneturvallisuusviikko, materiaalia yläkouluille

Liikenneturvallisuusviikko, materiaalia yläkouluille Liikenneturvallisuusviikko, materiaalia yläkouluille Liikenneturvallisuusviikon teemana on tarkkaamattomuus kännykän käyttö (puhuminen, musiikin kuuntelu, pelaaminen) ryhmässä liikkuminen huomion suuntaaminen

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Turvallinen mopoilu Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä suuri KUOLLEET

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa TALOUDELLINEN AJOTAPA Ennakoiva ajotapa Mitä voi tehdä 10 sekunnin aikana? Ennakoiva autoilija ajattelee liikenteessä siten, että hän miettii omaa tilannettaan 10 sekunnin päähän. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on.

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. HÄTÄTILANTEET A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. C. Kuka auttaa hätänumerossa? 1. 2. 3. 4.

Lisätiedot

KOHTAAMISOPAS. Kennelliitto Pyöräilyunioni Ratsastajainliitto

KOHTAAMISOPAS. Kennelliitto Pyöräilyunioni Ratsastajainliitto KOHTAAMISOPAS Kennelliitto Pyöräilyunioni Ratsastajainliitto Hyvä liikkuja! Ajatpa autolla tai pyörällä, ratsastat tai liikut koiran kanssa tai muuten vain omaksi iloksesi, niin kohtaat päivittäin muita

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI Ylämyllyn koulun liikenneturvallisuussuunnitelma TURVALLISTA KOULUMATKAA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Vinkkejä vanhemmille 4 Liikennekasvatuksen teemat 5 Jalankulkijana

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 4.5.2017 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kevyistä sähköajoneuvoista ja kävelyä avustavista laitteista

Lisätiedot

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu LIIKENNE- AAPINEN Sisältö Liikenneaapisen lukijoille...1 Koulusta Tasanteelle...2 Koulusta Tasanteelle tunnelin kautta...3 Lautakatonkadulta kouluun...4 Kartta...5 ja 8 Liikennemerkit...6-7 Dunckerinkadulta

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Jussi Pohjonen 22 vuotta poliisina Liikkuvassa poliisissa Poliisin

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esa Sarkiala Lausunto 10.04.2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön seminaari 14.11.2017 Ari Liimatainen, Liikennevirasto Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546)

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546) Sukupuolesi 100,0 % 85,2 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 14,8 % 0,0 % Nainen (Vastauksia:2546) Mies Ikäsi Alle 18 vuotta 1,7 % 18-24 vuotta 3,4 % 25-35 vuotta 14,8 % 36-50 vuotta 41,4 % 51-65 vuotta 35,8

Lisätiedot

Viisas koulumatka 0 2 luokka

Viisas koulumatka 0 2 luokka Nämä ohjeet ovat Viisas koulumatka oppitunnin pitoa varten. Diaesityksen löydät osoitteesta: https://www.hsl.fi/oppilaitoksille/vinkkeja opetukseen Oppituntikokonaisuus on tarkoitettu 1. 2. luokkalaisille

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2)

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 23.6.2011 www.hepo.fi Epävirallinen muistutus alueen katu- ja liikennesuunnittelijoille Helmer Berndtson Kaisa Lahti Marek Salermo

Lisätiedot

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen Satu Tuomikoski satu.tuomikoski@liikenneturva.fi 2 Lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla 3 NOLLAVISIO Ihminen tekee liikenteessä

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L. Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L. Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 12 1.1 Työn lähtökohdat 12

Lisätiedot

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ kysely Iisalmen kaupungin ikäihmisille 2006 Kyselyn yhteenveto 22.3.2007 Ongelma Ongelmapaikka Toimenpide Vastuutaho Ongelmakohteen

Lisätiedot

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 19.7.2011 www.hepo.fi Helsingin kaupunki, Kirjaamo Yleisten töiden lautakunta PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTUTUS NORDENSKIOLDINKADUN

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009 Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa Kyselytutkimus kesäkuu 29 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Sääntötutkimuksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot...4 2.1 Haastattelukysymykset...4

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys Helsinki 1.2.2015 Tiedote Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys AM120-luokan AV-koe (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM120-luokka (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM121-luokan AV-koe (Kevyt nelipyörä):...

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Mitä muistan tuoda autokouluun?

Mitä muistan tuoda autokouluun? OHJE 1 Mitä muistan tuoda autokouluun? 1. Heti kurssin alkuvaiheessa 2 Valokuvaa (jos edellisten valokuvien toimittamisesta on yli 3 vuotta) nuorison terveystodistus (enintään 5 v. vanha ) tai lääkärintodistus

Lisätiedot

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia.

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. HE 48/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tieliikennelainsäädännön uudistaminen Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia.

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Suunnitelmien hyvänä puolena on 30 km/h:n nopeusrajoituksen käyttäminen alueella, tämä rauhoittaa liikennettä.

Suunnitelmien hyvänä puolena on 30 km/h:n nopeusrajoituksen käyttäminen alueella, tämä rauhoittaa liikennettä. MUISTUTUS 8.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki MANNISENMÄENTIEN, MANNISENRINTEEN, SEKAMETSÄN JA TIILITEHTAANTIEN SEKÄ MANNISENMÄENTIEN JA SAARIJÄRVENTIEN VÄLISEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen Tarkkaamattomuus tieliikenteessä Petri Jääskeläinen Kun ajat, aja Kuljettajan keskeisin tehtävä on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä pois tästä tehtävästä:

Lisätiedot

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa KOLKUTA Kolarikuolemat taajamissa 2000-2005 2005 Marko Kelkka, Sito Oy Tutkimusryhmä: Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Sito Oy Etelä-Suomen lääninhallitus Työterveyslaitos Lintu-seminaari 28.8.2008

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Väärinkäsityksiä ylinopeudesta

Väärinkäsityksiä ylinopeudesta Väärinkäsityksiä ylinopeudesta Jaakko Klang Turun seudun liikenneturvallisuustyö 26.3.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang 1 Pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Lapsi liikenteessä 0 4-vuotias 4 5-vuotias 5 6-vuotias 6 7-vuotias

Lapsi liikenteessä 0 4-vuotias 4 5-vuotias 5 6-vuotias 6 7-vuotias www.liikenneturva.fi Lapsi liikenteessä - vinkit vanhemmille Lapsi ei pärjää liikenteessä yhtä hyvin kuin aikuinen. Hän on pienikokoinen ja liikenteessä tarvittavat valmiudet ovat vasta kehittymässä. Kun

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

ENNAKOIVA AJAMINEN ELÄINKULJETUS- AJONEUVOLLA

ENNAKOIVA AJAMINEN ELÄINKULJETUS- AJONEUVOLLA ENNAKOIVA AJAMINEN ELÄINKULJETUS- AJONEUVOLLA Ennakoiva ajaminen mitä se on? Muut kuljettajat ajoneuvoineen Liikenneympäristö olosuhteet Kuljettaja Ajoneuvo Kevytliikenne - Järjestää itselle Pelivaraa

Lisätiedot

TARKKAILIJA VON KAARA

TARKKAILIJA VON KAARA TARKKAILIJA VON KAARA Tavoite: Oppilaat tiedostavat henkilöautojen hallitsevan aseman jokapäiväisessä elämässämme. Verrata henkilöautojen suosioita muihin liikkumistapoihin. Osoittaa, millä perusteella

Lisätiedot

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka:

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka: MOPOILIJAN OPAS MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen Piirrokset: Marianne Valotie Ulkoasu: Kuvittelua Ky Painopaikka:

Lisätiedot

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Liikenne ja maankäyttö 2015 7.10.2015, Helsinki, Kuntatalo Mikko Karhunen, LVM Taustaa EU:n sääntelykehys muuttunut Toimintaympäristö muuttuu Räätälöidyt

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS

LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS Poliisit kevyen liikenteen turvana - Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 28.- Jussi Päivänsalo ylikomisario ASENNE. Viisitoista vuotta bussia ajanut vantaalainen Markku

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Koulukuljetus- vanhempainilta

Koulukuljetus- vanhempainilta Koulukuljetus- vanhempainilta 31.08.2016 Keinoja, jolla voidaan edistää koulukuljetuksen onnistumista: Eri osapuolet osallistuvat koulukuljetusvanhempainiltaan Liikennöitsijät / kuljettajat, koulukuljetuksen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013 Sisällysluettelo: Johdanto Kasvattajille Turvallisesti koulumatkalla Turvallisesti kouluretkillä Koulun liikenneopetussuunnitelma Vaaranpaikat Opetuskuvasarja

Lisätiedot

Nämä kysymyskortit on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne.

Nämä kysymyskortit on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne. Nämä kysymyskortit on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne. Kysymykset on jaoteltu aiheen mukaan:? = LIIKENNE? = PÄIHTEET? = TAPATURMAT Tulosta kysymyskorttisivut

Lisätiedot

Kolhuitta kouluun -liikenneturvallisuusrastit

Kolhuitta kouluun -liikenneturvallisuusrastit Kolhuitta kouluun -liikenneturvallisuusrastit 1 Tähän on koottu vuosiluokkien 0-6 liikenneopetukseen soveltuvia liikenneturvallisuusrasteja. Liikennerastien kuvauksissa on ohjeet toteutukseen eri luokka-asteilla.

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Joensuun kaupunkialuetta koskeva suunnitelma

Mopon paikka liikenneympäristössä. Joensuun kaupunkialuetta koskeva suunnitelma Mopon paikka liikenneympäristössä Joensuun kaupunkialuetta koskeva suunnitelma Toukokuu 2013 Esipuhe Alkuvuodesta 2013 on valmistunut Liikenneviraston ohje Mopon paikka liikenneympäristössä. Uuden ohjeen

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Sisältö JOHDANTO Kuljettajaopetuksen tavoitteet Opetukselliset periaatteet Opetuksen järjestäminen käytännössä TEORIAOPETUS AJO-OPETUS OPETUSLUPA

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 1 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 2 VAROITUSMERKIT 1/3 PIIRUSTUS NRO Mutka oikealle 8A-111-1 03.02.1995 Mutka vasemmalle 8A-112-1 " Mutkia, joista

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot