Skarppina liikenteessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skarppina liikenteessä"

Transkriptio

1 Skarppina liikenteessä Tavoite Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta liikennesääntöjen tuntemisen ja noudattamisen lisäksi. Päihtymyksen, väsymyksen, kännykän tai muun häiritsevän toiminnan vaikutus tarkkaavaisuuteen osoitetaan harjoituksilla. Keskeisimmät kevyen liikenteen säännöt kerrataan ja pohditaan sääntöjen noudattamisen merkitystä omaan ja muiden turvallisuuteen Säännöt haltuun -testin avulla. Toiminta 1. Skarppaa vähän! Osoitetaan muutamalla harjoituksella, kuinka liikenteessä liikkujan tarkkaavaisuutta voidaan pienillä asioilla horjuttaa. Opettaja valitsee toiminnallisista harjoituksista omalle ryhmälleen sopivimmat. Pieni reaktiotesti Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Liikkuvan esineen väistäminen 2. Säännöt haltuun! Säännöt kerrataan kysymyslomakkeen avulla. Kysymykset on laadittu siten, että esille nousevat kaikki tärkeimmät kevyenliikenteen säännöt. Valikoimaan on otettu erityisesti säännöt, joiden tunteminen on osoittautunut nuorilla heikoksi. Kysymyssarjoja on kolme: jalankulkijalle, pyöräilijälle sekä mopoilijalle. Jokaisessa osiossa on viisi tehtävää. Oppilaat vastaavat itsenäisesti kysymyksiin. Opettajalle on annettu oikeat vastaukset sekä taustatietoa vastausten tarkistamisen tueksi. Loppukeskustelu Liikenteessä liikkuminen vaatii useita eri taitoja ja toimintoja. Pelkkä ajoneuvon hallinta ei riitä, sillä liikennetilanteet vaihtelevat koko ajan. Liikennesäännöt antavat tietyt puitteet liikkumiselle. Jos kaikki noudattavat sääntöjä, on helpompi ennakoida muiden käyttäytymistä ja sovittaa oma toimintansa kulloiseenkin tilanteeseen. Ihminen kuitenkin tekee virheitä, joskus jopa tahallaan, joten liikenteessä on varauduttava yllätyksiin. Parhaat edellytykset turvalliseen liikkumiseen jokainen antaa itselleen ja muille, kun tuntee säännöt, noudattaa niitä ja keskittää huomionsa liikenteeseen virkeänä ja selvin päin. Liitteet Pieni reaktiotesti Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Liikkuvan esineen väistäminen Säännöt haltuun, jalankulkija! Oikeat vastaukset Säännöt haltuun, pyöräilijä! Oikeat vastaukset Säännöt haltuun, mopoilija! Oikeat vastaukset 1

2 Pieni reaktiotesti Tarvitaan: reaktiotestikortteja Toiminta 1. Toimitaan pareittain. Ensin toinen on testaaja ja toinen testattava. Kortti pudotetaan testattavan sormien väliin. Testattavan tehtävänä on ottaa kortti kiinni mahdollisimman nopeasti. Kortissa on tarkat ohjeet harjoituksen suorittamiseksi (esimerkiksi miten kortti ja sormet asetetaan tulosten saamiseksi). 2. Kirjataan ylös reaktioaika ( x,xx s) kolmen suorituksen jälkeen. Arvioidaan niiden keskiarvo. 3. Häiritään suoritusta esim. pyytämällä koehenkilöä samanaikaisesti kirjoittamaan tekstiviestin, esittämällä hänelle kysymyksiä tai peitetään toinen silmä. Verrataan saatuja tuloksia edellisiin. Purku 1. Keskustellaan saaduista testituloksista. Todetaan, että nyt saatu tulos on vain tämänhetkinen harjoitustulos. 2. Mitkä seikat vaikuttavat reaktionopeuteen? Haittaavia tekijöitä voivat olla muun muassa väsymys, päihtymys ja muut häiritsevät tekijät, esimerkiksi kanssamatkustajat, kännykän käyttö, äänet tai muut ulkopuoliset tekijät. Lisätietoa Reaktioaika vaihtelee. Jos olemme varautuneet vaaraan ja meillä on selvä käyttäytymismalli, reaktioaika on n. 0,3-0,5 sekuntia. Liikenteessä tehty seuranta, jossa seurattiin autoilijoitten reaktioaikaa edellä ajavan jarruvalojen syttymisestä, antoi keskiarvoksi 0,9 s ja suurimpia arvoja olivat 1,8 s. Tässä autoilijoilla on selvä käyttäytymismalli mielessä, he jarruttavat. Toisessa tutkimuksessa avattiin pysäköidyn auton ovi nopeasti ja mitattiin aika, milloin lähestyvä autoilija ryhtyi väistämään. Tuloksena oli 3-4 s. Tässä autoilijoilla ei ollut valmista käyttäytymismallia mielessä, vaan jarrutus oli useimmiten ensimmäinen reaktio. Jos edellä ajavan jarruvalot eivät syty, voi kestää 6 s ennenkuin takana ajava havaitsee edellä ajavan hiljentävän. Reaktioaika siis riippuu hyvin paljon tilanteesta.( Lähde:Internetix/Ismo Elo/Käyttöfysiikka Oy 1997) Verkosta löytyviä reaktiotestejä (reaktiotesti) (yksinkertainen reaktiotesti) 2

3 Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Tarvitaan: numerolaput, joissa luvut oheisesta taulukosta Tavoitteena on tuoda esille faktatietoa alkoholista ja sen aiheuttamista riskitekijöistä tieliikenteessä. Samalla pohditaan, miten jokainen omilla valinnoillaan voi vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen liikenteessä. Toiminta Numerolaput levitetään lattialle, pöydille tai kiinnitetään seinälle sopivin välein. Oppilaat menevät seisomaan sen luvun ääreen, jonka merkityksen arvelevat tietävänsä. Purku Kunkin luvun kohdalla seisova kertoo, mitä luku hänen mielestään tarkoittaa alkoholi- ja liikennekontekstissa sekä perustelee näkemyksensä. Saman luvun kohdalla seisovilla saattaa olla erilaisia ajatuksia luvun merkityksestä. Keskustellaan niistä. Seuraavaksi harjoituksen vetäjä kertoo luvun todellisen merkityksen. Keskustellaan asiasta, sen syistä ja seurauksista. Mikäli jonkun luvun kohdalla ei ole ketään, otetaan uusi kierros, niin että kaikki asiat tulevat käsiteltyä. Mikäli aikaa on vähän, harjoituksen vetäjä valitsee vain tärkeät luvut = Mitä luku tarkoittaa? Ajokortti-ikä Alkoholin laillinen ostoikä Lääkkeiden tai huumaavien ainei- den käyttö alkoholin kanssa voi joh- taa paljon voimakkaampaan yhteis- vaikutukseen kuin pelkkä erillisten vaikutusten yhteen laskeminen antaisi odottaa. Hätänumero Vain 0 promillea on turvallinen raja liikenteessä Nollavisio Keskustelun aiheita/kysymyksiä/pohdittavaa Alkoholin välittäminen on rikos. Jos tapahtuu onnettomuus, rikos tms. poliisi selvittää asiaa ja välittäjä on vastuussa. Lääkkeet ja huumaavat aineet eivät häviä elimistöstä yhtä nopeasti kuin niiden vaikutus lakkaa tuntumasta. Alkoholin käyttö voi johtaa odottamattomiin yhteisvaikutuksiin silloinkin, kun henkilö olettaa lääkkeen jo poistuneen elimistöstä. Hätänumeroon soitettaessa et tarvitse suuntanumeroa. Hätäpuhelun voit soittaa maksutta kaikista puhelimista. Jo 0,2 promillea: kuljettajan tarkkaavaisuus ja arviointikyky heikkenee erityisesti nuorilla, joilla ei ole paljon ajokokemusta, onnettomuusriski ilman alkoholiakin suurempi kuin kokeneella kuljettajalla. 0-visio:Turvallisuustyön tavoitteena on, että kenenkään sääntöjä noudattavan ei pitäisi kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. 3

4 Mitä luku tarkoittaa? Keskustelun aiheita/kysymyksiä/pohdittavaa 66 % / 75 % Kehon vesimäärä Tyttöjen kehon vesimäärä on alhaisempi kuin poikien. Tyttö humaltuu enemmän samasta alkoholimäärästä. 10 x % Onnettomuusriski, kun alkoholia veressä n. 0.5 Tieliikenteessä kuolleet nuoret vuosittain Suomessa Tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret vuosittain Suomessa Nuorten (15-24 v.) osuus rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleista Aivot kehittyvät vuotiaaksi Mistä määrästä nuorella veren alkoholipitoisuus nousee näihin lukemiin? Alkoholin kertakäyttö onnettomuusriskiä lisäävänä tekijänä. Minkälaiset onnettomuudet uhkaavat? Mitä kavereille on käynyt? Alkoholin vaikutus harkintakykyyn ja päätöksentekoon. Seurausten pohtiminen etukäteen(mitä jos minulle tapahtuu jotain). Tietoisuus siitä, että kohtaloon voi vaikuttaa. Voitko luvata, ettet mene humalaisen kyytiin? Mitä tarkoittaa vamma? Mitä tarkoittaa aivovamma? Miten liikenneonnettomuudessa voi syntyä aivovamma? Miten elämä muuttuu, kun vammautuu? Nuoria kuolee muita enemmän rattijuopumusonnettomuuksissa. Miksi? Alkoholi - häiritsee aivojen kehitystä ja saattaa aiheuttaa jopa pysyviä vaurioita - lamaannuttaa aivojen toimintaa - laskee suorituskykyä, pidentää reaktioaikoja, lisää riskinottohaluja ja sumentaa ajattelua ½ 58 Alkoholi aiheuttaa nuoren aivoihin samat haittavaikutukset kuin aikuisella, mutta puolta lyhyemmässä ajassa. Rattijuopumusraja Suomessa. Poliisin vuoden jokaisena päivänä kiinni saamien rattijuoppojen määrä Suomessa. Alle 18-vuotiaan ei tule käyttää alkoholia. Mikä olisi sopiva ikä käyttää alkoholia? Rattijuopumuksesta rangaistaan, kun veren alkoholipitoisuus ylittää 0,5 promillea. Parasta on ajaa täysin selvin päin. Poliisi tekee parhaansa, mutta kaikki rattijuopot eivät jää kiinni. He ovat suuri uhka muille tienkäyttäjille. Poliisin tietoon tulee vuosittain noin rattijuoppoa. 4

5 Liikkuvan esineen väistäminen Tarvitaan: suoraa linja lattiassa(merkitään esim. teipillä) roskakori tai vastaava este huivi pehmeä pallo tai useampia häirintäkortit(liitteenä) Tavoitteena on demonstroida tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Oppilaat pääsevät harjoituksen avulla kokeilemaan, miten satunnaisesti liikkuvaa esinettä on mahdollista väistää erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Harjoituksen avulla osoitetaan, kuinka helposti tarkkaavaisuus, huomiointikyky ja keskittyminen liikenteessä häiriintyy. Toiminta 1. Valitaan 1-4 henkilöä kävelijöiksi. Muut asettuvat viivan molemmille puolille seisomaan. Osalle on jaettu pallot, osalle tehtäväkortit. 2. Kävelijät kulkevat vuorollaan viivaa pitkin kukonaskelin. 3. Kävelijän kulkua häiritään heittelemällä palloja kulkuväylän poikki. Kävelijän on valittava sopiva hetki ohittaa pallot törmäämättä niihin. 4. Lisätään etenemiselle haasteita häiritsemällä kävelijää. Kävelijää häiritään tehtäväkorttien ohjeiden mukaan. 5. Jos aikaa on, voi useampi kävelijä kulkea viivalla samanaikaisesti. Samaan suuntaa kulkevia ei saa ohittaa. Tässäkin voidaan lisätä vaikeutta tehtäväkorttien ohjeiden mukaan. Purkukeskustelu Tehtävien suorittamisen jälkeen keskustellaan oppilaiden omista kokemuksista. Oliko haasteita? Mikä oli vaikeaa? Mitä asioita he tarkkailivat tehtävää suorittaessaan? Miten tehtävää muutti useamman tehtävän samanaikainen suorittaminen? Miten tehtävää muutti useamman henkilön samanaikainen kävely? Miten tehtävä liittyy liikenteessä liikkumiseen? Miten väsymys tai päihtymys vaikuttaa tämäntyyppisessä tarkkaavaisuutta ja koordinaatiokykyä vaativassa tehtävässä? Millaisia todellisia liikennetapahtumia harjoituksen eri vaiheet saattoivat kuvata? Tilanne vastaa liikenteessä sen rytmin mukaista etenemistä. Pallot demonstroivat muita tiellä liikkujia esimerkiksi risteysalueella. Oma liikkuminen täytyy sopeuttaa havaintoihin ympärillä liikkuvista kulkijoista. Tarkkaavaisuus joudutaan jakamaan entistä useamman tekijän kesken. Tehtävän suorittaminen törmäyksittä on vaikeaa.. Todellisessa liikennetilanteessa liikkuja voi itse aiheuttaa tällaisia tilanteita käyttämällä kännykkää tai juttelemalla kavereiden kanssa. Matkustajat voivat häiritä kuljettajaa. Tarkkaavaisuus ja toimintakyky voivat alentua myös päihteiden käytön tai väsymyksen seurauksena. Ajaminen on ajattelemista ja kaikki mikä vaikeuttaa ajattelemista, vaikeuttaa myös ajamista. 5

6 Faktaa alkoholin vaikutuksista Alkoholi ei kuulu liikenteeseen. Rattijuoppo vaarantaa aina oman, mutta myös matkustajiensa ja muiden tielläliikkujien turvallisuuden. Alkoholin haittavaikutukset tulevat esille jo varsin vähäisillä promillemäärillä (0,2 promillea). Yli 0,5 promillen humalassa ajavan onnettomuusriski selvään kuljettajaan verrattuna on yli kymmenkertainen. Kannabis yksin tai yhdistettynä alkoholiin heikentää kuljettajan ajokykyä erittäin merkittävästi. Alkoholi on aivoja lamauttava, keskushermoston toimintaan kokonaisvaltaisesti vaikuttava aine. Alkoholin käytön seurauksena reaktionopeus hidastuu ja havaintokenttä supistuu. Ajattelun ja arvostelukyvyn heiketessä halukkuus riskin ottoon kasvaa. Pienemmän kokonsa ja tottumattomuutensa vuoksi nuoret humaltuvat aikuista tehokkaammin. Nainen humaltuu samasta alkoholimäärästä miestä enemmän, koska naisen kehon vesipitoisuus on pienempi. Alkoholi vaatii pitkän palamisajan poistuakseen elimistöstä. Tunnissa palaa yksi gramma puhdasta alkoholia kymmentä painokiloa kohti. Prosessia ei voi nopeuttaa millään keinoin. Rattijuopumus on rangaistava teko. Suomessa rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 promillea. Myös kulkuneuvon luovuttaminen päihtyneelle on laissa kielletty. Polkupyörääkään ei saa ajaa päihtyneenä, jos siitä aiheutuu vaaraa muille. Lisätietoja: ja 6

7 Häirintäkortit Aseta kävelijän eteen este (roskakori, pahvilaatikko, kassi tms.) Heitä kävelijälle pallo. Pyydä häntä ottamaan se kiinni. Sammuta valot. Puhuttele kävelijää. Kysy kävelijältä jotain. Pyydä häntä vastaamaan. Anna kävelijälle kännykkä. Pyydä häntä kirjoittamaan tekstiviesti: Kun ajat, et ota! 7

8 Säännöt haltuun, jalankulkija! 1. Kuka jalankulkijoista kulkee oikein A B a) tiellä? jalankulkija A jalankulkija C B D E b) b) yhdistetyllä F pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija C jalankulkija D jalankulkija G E c) rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija F jalankulkija G 8

9 2. Autoilija A on pysähtynyt suojatien eteen antaakseen tilaa jalankulkijalle. Samanaikaisesti viereistä kaistaa lähestyy autoilija B. Kumpi väistää? a) autoilija B b) jalankulkija B A 3. Jään linja-autosta pysäkille. Mikä on turvallisin tapa ylittää tie? A) Ylitän ajoradan linja-auton takaa. B) Ylitän ajoradan linja-auton edestä. C) Ylitän ajoradan suojatietä pitkin linja-auton lähdettyä pysäkiltä. D) Ylitän ajoradan suoraan pysäkin keskeltä linja-auton lähdettyä. KOULU BUSSI C A D B 9

10 4. Mikä on turvallisin reitti pysäkiltä koulun pihaan? A) suojatietä käyttäen B) alikulkukäytävän kautta C) suoraan linja-autopysäkiltä ajokaistojen yli KOULU C B A 5. Mikä seuraavista heijastimen kiinnityskohdista on paras heijastimen näkyvyyden kannalta? A) päähineessä B) takin etuosassa C) lahkeissa polven korkeudella 10

11 Säännöt haltuun, jalankulkija! OIKEAT VASTAUKSET Jalankulkija: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettaja sekä polkupyörän tai mopon taluttaja Ajorata: ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua, yhden tai useamman ajokaistan käsittävää tien osaa. Piennar: ajoradasta reunaviivalla erotettu tien pituussuuntainen osa jota ei liikennemerkillä ole osoitettu jalkakäytäväksi tai pyörätieksi 1. Kuka jalankulkijoista kulkee oikein A B a) tiellä? jalankulkija C A Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta ajoradan reunassa. Ajoradalla jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä sen vasenta reunaa. D jalankulkija EB TURVAFAKTAA Kun jalankulkija kulkee vasemmassa reunassa, häntä lähimpänä kulkevat ajoneuvot tulevat katseen suunnasta. Näin jalankulkija voi havainnoida lähestyviä ajoneuvoja. Tien oikeaa reunaa voi poikkeuksellisesti käyttää, jos se on turvallisempaa. Esimerkiksi, jos näin vältetään vilkasliikenteisen tienylittäminen useaan kertaan. F Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa. Polkupyörää tai mopoa taluttava saa käyttää tarpeen tullen ajoradan oikeaa reunaa jatkaakseen matkaansa. G 11

12 b) yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija C jalankulkija D jalankulkija E Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä liikkuessaan jalankulkijan on kuljettava väylän reunaa. Väylän keskiosan kautta ohitetaan. Jos liikennemerkillä on varta vasten osoitettu ajoradasta erillään oleva yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, niin jalankulkijan on sitä käytettävä! TURVAFAKTAA Vuoden 1997 kesäkuun alusta voimaan tulleen säännön mukaan jalankulkija saa valita oikean tai vasemman reunan. Näin koiran ulkoiluttaja tai lasten kanssa liikkuva voi valita turvallisimman reunan mahdollisimman kaukana ajoradasta. On suositeltavaa, että vauhdilla liikkuvat rullaluistelijat ja rullasuksihiihtäjät käyttävät kulkusuuntaansa nähden yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikeaa reunaa. c) rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija F jalankulkija G Rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille on omat puoliskonsa. Ne erotetaan toisistaan valkoisella viivalla. Jalankulkijan kulkee oman väylänsä reunaa. TURVAFAKTAA Liikennemerkki osoittaa kumpi puoli on tarkoitettu jalankulkijoille ja kumpi pyöräilijöille. Pyöräilijän on ajettava oman väylänsä oikeassa reunassa. 12

13 2. Autoilija A on pysähtynyt suojatien eteen antaakseen tilaa jalankulkijalle. Samanaikaisesti viereistä kaistaa lähestyy autoilija B. Kumpi väistää? a) autoilija B Jalankulkijan suojatiesäännöt Tienylitys on liikenteen vaarallisimpia tilanteita. Käytä suojatietä, kun ylität ajoradan. Tarkkaile, onko autoilija havainnut sinut. Ota huomioon keli ja varaudu auton pitkään pysähtymismatkaan. Varo myös viereisellä kaistalla ajavia. Autoilijan suojatieohjeet Anna esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Osoita pysähtymisaikeesi ajoissa. Erityisesti lapset luottavat suojatien ja liikennevalojen turvaan. Noudata liikennevaloja. Noudata nopeusrajoituksia. Sovita nopeutesi niin, että voit tarvittaessa pysähtyä. Älä ohita suojatien eteen pysähtynyttä autoa. b) jalankulkija B A TURVAFAKTAA Todennäköisyys, että jalankulkija menehtyy törmäyksessä, kasvaa jyrkästi, kun auton nopeus on yli 40 km/h. Kääntyvän auton on väistettävä risteyksen jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Jalankulkijan on syytä varmistua, että autoilija on huomannut hänet ja aikoo väistää. Hämärän ja pimeän aikaan, myös kaupungissa, jalankulkija lisää näkymistään käyttämällä heijastinta. 13

14 3. Jään linja-autosta pysäkille. Mikä on turvallisin tapa ylittää tie? A) Ylitän ajoradan linja-auton takaa. B) Ylitän ajoradan linja-auton edestä. C) Ylitän ajoradan suojatietä pitkin linja-auton lähdettyä pysäkiltä. Linja-autosta poistuminen aiheuttaa usein vaaratilanteita. Varo ulos astuessasi ohi ajavia polkupyöriä ja muutaliikennettä. Jos bussista poistumisen jälkeen aiot ylittää tien, odota, kunnes bussi on lähtenyt pysäkiltä. Näin näet paremmin lähestyvät autot ja autoilijat näkevät sinut. Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. D) ylitän ajoradan suoraan pysäkin keskeltä linja-auton lähdettyä KOULU BUSSI C A D B TURVAFAKTAA Linja-auton ja rekan läheisyyteen jää alue(ns.katvealue), josta on kuljettajan mahdotonta, edes peilien avulla nähdä jalankulkijaa tai pyöräilijää. Vahinkoja syntyy helposti silloin, kun jalankulkija ei kiireessä ehdi tarkkailla liikennettä, siis ajoissa pysäkille! 14

15 4. Mikä on turvallisin reitti pysäkiltä koulun pihaan? A) suojatietä käyttäen B) alikulkukäytävän kautta Vilkkaiden teiden yli tai ali on rakennettu jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varten ylikulkusiltoja ja alikulkutunneleita. Niitä pitkin pääsee turvallisesti tien toiselle puolelle, vaikka kävelymatka ehkä piteneekin C) suoraan linja-autopysäkiltä ajokaistojen yli KOULU C B A TURVAFAKTAA Turvallisinta on tienylittäminen on silloin, kun jalankulkijalla on mahdollisuus kulkea eri tasossa moottoriajoneuvoliikenteen kanssa. Näin jalankulkijalta ei tarvitse tehdä valintaa tienylityspaikan suhteen eikä arvioida lähestyvien ajoneuvojen nopeutta eikä etäisyyttä. Erityisesti nuorten tulisi muistaa: turvallisin reitti ei aina ole lyhyin. Lisäksi, kun liikutaan porukassa, on jokaisen kuitenkin seurattava liikenteen tapahtua. Ei saa luottaa, että joku muu katsoo, onko turvallista ylittää tie. Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä. 15

16 5. Mikä seuraavista heijastimen kiinnityskohdista on paras heijastimen näkyvyyden kannalta? A) päähineessä B) takin etuosassa C) lahkeissa polven korkeudella Paras heijastimen paikka on noin puolen metrin korkeudella maasta, ja mitä useampi heijastin, sen parempi. Näin jalankulkija erottuu varmemmin eri suunnista. Kunnollinen heijastin toimii siten, että se heijastaa valon(ajovalot) laadukkaiden prismojen tai lasihelmien avulla takaisin valonlähteelle(kuljettajan silmiin). Vapaasti heiluva ja riittävän alasijoitettu heijastin takaa, että auton laskevat hajanaisetkin valonsäteet tavoittavat heijastimen mahdollisimman hyvin ja riittävän ajoissa. TURVAFAKTAA Tieliikennelain 42 :n mukaan jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta. Lain velvoituksesta huolimatta taajamassa ja taajaman ulkopuolella keskimäärin vain joka toinen jalankulkija käyttää heijastinta. Oikeasta heijastimesta löytyy ainakin seuraavat tiedot: CE EN 13356, heijastin (EU-standardi) tyyppitarkastuksen suorittaneen laitoksen tiedot (esim.työterveyslaitos ) käyttöohjeet Jalankulkijan näkyminen pimeällä - animoitu esitys: 16

17 Säännöt haltuun, pyöräilijä! 1. Kumpi väistää? a) polkupyörä b) auto 2. Kuka saa ajaa ensin? a) pakettiauto b) henkilöauto c) polkupyörä 17

18 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto polkupyörä mopo b) mopo-auto-polkupyörä c) polkupyörä auto mopo 4. Mikä on polkupyöräilijän oikea paikka? A) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna B) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän vasen reuna C) ajoradan oikea reuna C B A 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät pyörällä ajamisen? a) b) c) d) e) f) 18

19 Säännöt haltuun, pyöräilijä! OIKEAT VASTAUKSET Liikennevälineenä polkupyörä on yhdenvertainen ajoneuvo auton kanssa. Pyöräilijää koskevat siis samat säännökset kuin auton kuljettajaa. Sen sijaan pyörätie ja muu tie eivät aina olekaan samanarvoisia kulkuväyliä. 1. Kumpi väistää? a) polkupyörä Risteystä lähestyessään jokaisen on noudatettava erityistä varovaisuutta ja tarkkailtava muuta liikennettä. Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän (ja mopoilijan) on väistettävä ajoradan liikennettä. Pyöräilijä saa ylittää ajoradan ajaen suojatietä pitkin, jos pyörätie jatkuu ajoradan toisella puolella. Pyöräilijä ei kuitenkaan ole etuajo-oikeutettu ajamaan ensin. b) auto 19

20 2. Kuka saa ajaa ensin? a) pakettiauto b) henkilöauto c) polkupyörä Väistämisvelvollisuus risteyksessä ja pakollinen pysähtyminen merkkien suunnasta tulevan on väistettävä risteävän tien liikennettä sekä vasemmalta että oikealta tulevia, myös pyörätiellä ajavia. Kääntyvän ajoneuvon on väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa ja pyöräilijää. Pyöräiljän on valmistauduttava joustamaan. TURVAFAKTAA Pyöräilijän on oltava risteyksissä tarkkana. Risteyksiä on lähestyttävä varoen. On syytä varmistua, että autoilija on huomannut pyöräilijän. Pyöräilijän on viisasta valmistautua joustamaan. 20

21 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto polkupyörä mopo b) mopo auto polkupyörä Mopo saa ajaa ensin, koska sillä ei ole oikealta tulevaa väistettävää. Auto on kääntymässä vasemmalle, sen pitää väistää mopoa. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkki ohjaa pyöräilijän väistämään risteyksessä muita kulkijoita. Siksi pyöräilijä menee viimeisenä. c) polkupyörä auto mopo TURVAFAKTAA Väistämisen perussääntö on se, että tasa-arvoisissa risteyksissä on väistettävä oikealta tulevia ajoneuvoja. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. Vasemmalla kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. 21

22 4. Mikä on polkupyöräilijän oikea paikka? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä pyöräilijä ajaa oikeassa reunassa. Edellä kulkeva ohitetaan väylän keskiosan kautta. Jos pyörätietä ole, pyöräilijän on ajettava pientareella tai ajoradan oikeassa reunassa. b) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän vasen reuna c) ajoradan oikea reuna C B A TURVAFAKTAA Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä jalankulkija kulkee oikeassa tai vasemmassa reunassa. Ajoradasta voidaan tiemerkinnöillä erottaa pyöräilijöille yksisuuntainen pyöräkaista. Pyöräkaistalla pyöräilijän on noudatettava samoja sääntöjä kuin ajaessaan ajoradan reunassa. Älä pyöräile rinnakkain! 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät pyörällä ajamisen? a) b) c) d) e) f) b) Jalkakäytävä - ajoradasta rakenteellisesti erotettu jalkakäytävä, jota jalankulkijan on käytettävä, alle 12-vuotias saa ajaa pyörällä jalkakäytävällä c) Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty d) Kielletty ajosuunta merkin sivuuttaminen on kielletty kaikilla ajoneuvoilla, myös polkupyörällä e) Ajoneuvolla ajo kielletty merkki kieltää kaikkien ajoneuvojen, myös moottorittomien kuten pyörän kuljettamisen, merkillä rajoitetulla alueella a) Pyöräilijöitä - varoittaa pyöräilijöistä, esim. risteävä pyörätie, tai paikasta, jossa pyöräilijät siirtyvät ajoradalle f ) Kävelykatu - jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä, pyöräilijän on sovitettava nopeutensa jalankulkijoiden mukaan, jalankulkijoille annettava esteetön kulku 22

23 Säännöt haltuun, mopoilija! 1. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto mopo polkupyörä b) mopo polkupyörä auto c) polkupyörä auto mopo 2. Mikä on oikea ajojärjestys? a) mopo polkupyörä auto b) auto polkupyörä mopo c) polkupyöräilijä mopoilija autoilija 23

24 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) kuorma-auto mopo - henkilöauto b) henkilöauto kuorma-auto mopo c) mopo henkilöauto kuorma-auto 4. Mikä on mopoilijan oikea paikka mopoilijan jatkaessa suoraan eteenpäin? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna b) nelikaistaisen ajoradan oikea reuna c) nelikaistaisen ajoradan vasemman kaistan keskikohta C B A 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät mopolla ajamisen? a) b) c) d) e) f) 24

25 Säännöt haltuun, mopoilija! OIKEAT VASTAUKSET 1. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto mopo polkupyörä b) mopo polkupyörä auto c) polkupyörä auto mopo Polkupyörä saa ajaa ensin, koska sillä ei ole oikealta tulevaa väistettävää. Auto on kääntymässä vasemmalle, sen pitää väistää polkupyörää. Väistämisvelvollisuus risteyksessä merkki ohjaa mopoilijaa väistämään risteyksessä muita kulkijoita. Siksi mopo menee viimeisenä TURVAFAKTAA Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mopoilijan on syytä aina varmistua, että hänet on varmasti huomattu. On viisasta luopua omista oikeuksistaan, mikäli näyttää siltä, että joku ei aio noudattaa väistämisvelvollisuuttaan. Väistämisen perussäännön mukaan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa. Vasemmalla kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. 25

26 2. Mikä on oikea ajojärjestys? a) mopo polkupyörä auto b) auto polkupyörä mopo Kaikkien kuljettajien on noudatettava väistämisen perussääntöä ja väistettävä oikealta tulevaa. Auton oikealta puolelta ei tule ketään, se saa siis mennä ensin. Mopo väistää pyörää, joka tulee oikealta, ja ylittää risteyksen viimeisenä. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. c) polkupyöräilijä mopoilija autoilija TURVAFAKTAA Risteys on ns.tasa-arvoinen risteys, väistämisvelvollisuutta tai etuajo-oikeutta ei ole liikennemreken osoitettu. Noudatetaan väistämisen perussääntöä: oikealta tuleva saa mennä ensin. Ennakoi. Lähesty risteystä näin: Tiedota aikeistasi muille, näytä suuntamerkki ajoissa. Hidasta nopeutta. Tarkkaile muuta liikennettä ja ota huomioon liikenteen ohjaus (poliisi, liikennevalot, -merkit ja tiemerkinnät). Valitse oikea ajolinja tai ajokaista. Ratkaise oikea ajojärjestys. Ota huomioon kevyt liikenne. Arvioi liikennetilannetta kokonaisuutena, joka voi muuttua koko ajan. 26

27 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) kuorma-auto mopo - henkilöauto b) henkilöauto kuorma-auto mopo c) mopo henkilöauto kuorma-auto Tilanteessa mopoilijalla ei ole ketään väistettävää, koska henkilöauton tulee vasemmalle kääntyessään väistää vastaan tulevaa liikennettä ja kuorma-auto lähestyy risteystä väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin takaa. Toisena saa ajaa henkilöauto ja viimeisenä kuorma-auto. TURVAFAKTAA Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. Mopoilijan tulee varmistua siitä, että hänet on huomattu. Omista oikeuksista voi joskus turvallisuuden nimissä joustaa. Omalla pukeutumisella ja ajovaloilla mopoilija voi parantaa näkymistään. 27

28 4. Mikä on mopoilijan oikea paikka mopoilijan jatkaessa suoraan eteenpäin? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna b) nelikaistaisen ajoradan oikea reuna Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. c) Nelikaistaisen ajoradan vasemman kaistan keskikohta C B A TURVAFAKTAA Jos ajoradan oikeassa reunassa on riittävän levyinen piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, niin mopolla on ajettava siellä. Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Mopolla saa ajaa kevyen liikenteen väylällä tai pyörätiellä, mikäli liikennemerkissä on Sallittu mopoille lisäkilpi. Mopoilijan kaistanvaihto: Arvioi kokonaistilanne. Tilan tulee olla edestä, takaa ja sivulta riittävän pitkälle vapaa. Seuraa takaa tulevaa liikennettä taustapeileistä. Tarkkaile myös tilannetta edessä, muista turvaväli. Anna suuntamerkki hyvissä ajoin ennen kaistan vaihtamista. Taustan ja sivustan varmistamiseksi on hyvä katsoa tilanne vielä päätä kääntämällä, sillä mopon peilit jättävät suuret katvealueet taakse ja sivuille. Myös nopeuden ja etäisyyden arvioiminen on vaikeaa peilien välityksellä. Varmistu myös siitä, ettei joku toinen ole juuri aikeissa vaihtaa kaistaa samanaikaisesti. Sovita nopeus liikennetilanteen mukaan. Siirry kaistalle rauhallisella ajolinjalla ja ohjausliikkeellä. 28

29 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät mopolla ajamisen? a) b) c) d) e) f) a) Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie: mopolla ajo on luvallista vain, jos lisäkilpi: Sallittu mopoille b) Kielletty ajosuunta merkin sivuuttaminen on kielletty kaikilta ajoneuvoilta c) Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty kieltää kaikilta konevoimalla kulkevilta ajoneuvoilta merkin sivuuttamisen d) Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty -kieltää siis myös mopolla ajamisen e) Ajoneuvolla ajo kielletty merkki kieltää kaikkien ajoneuvojen kuljettamisen, myös moottorittomien esim. polkupyöräilyn, merkillä rajoitetulla alueella f) Väistämisvelvollisuus kohdattaessa- ei kiellä mopolla ajamista, velvoittaa antamaan vastakkaisesta suunnasta lähestyvälle ajoneuvolle mahdollisuuden sivuuttaa merkillä osoitettu kapea tienkohta ensiksi. Lisätietoa mopoilusta: 29

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka:

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka: MOPOILIJAN OPAS MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen Piirrokset: Marianne Valotie Ulkoasu: Kuvittelua Ky Painopaikka:

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 / tekstipäivitys 2011 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen,

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS SISÄLTÖ: ENNAKOIVA AJOTAPA...4 Ennakoi pidä pelivaraa...4 Jos pelivara käy vähiin...4 Jos pelivaraa ei enää ole...4 Näin saat itsellesi pelivaraa...4 MOPO...6 Mopon määritelmä...6

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Ajamisen opetus opetusluvalla

Ajamisen opetus opetusluvalla Ajamisen opetus opetusluvalla Henkilöauton ajokorttia varten Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS

ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS 1 ENNAKOI PIDÄ PELIVARAA JOS PELI- VARA KÄY VÄHIIN JOS PELI- VARAA EI ENÄÄ OLE Mitä ennakointi on?... 4 Ennen ajoon lähtöä... 5 Nopeus tilanteen mukaan...7 Tarkkaile kokonaistilannetta...

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä

Mopon paikka liikenneympäristössä 1 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 1/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Reijo Vaarala Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648 ISBN

Lisätiedot

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Teorian oppitunnit Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 POLKIJA Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 Pyöräilijän ongelmapaikat Helsingissä Ymmärretäänkö Tiehallinnossa pyöräilyä? Pyöräily ja luonnonvarojen kulutus Tour de Helsinki POLKIJA 1/2008 Julkaisija

Lisätiedot

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Juha-Pekka Sopanen TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Opinnäytetyö Auto- ja kuljetustekniikka Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Juha-Pekka Sopanen Koulutusohjelma

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

K13 Nämä kysymyskortit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille pelaajille, pelinjohtajan harkinnan mukaan. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne.

K13 Nämä kysymyskortit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille pelaajille, pelinjohtajan harkinnan mukaan. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne. Nämä kysymyskortit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille pelaajille, pelinjohtajan harkinnan mukaan. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne. Ajokilometreihin suhteutettuna riski joutua mopolla liikenneonnettomuuteen

Lisätiedot

Alkoholi ja liikenne

Alkoholi ja liikenne Alkoholi ja liikenne Sisällysluettelo Alkoholi ja liikenne 4 Alkoholi tieliikenteessä 5 Alkoholi heikentää ajokykyä 8 Rattijuoppojen onnettomuudet 9 Alkoholi aiheuttaa onnettomuuksia myös jalankulkijoille

Lisätiedot

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 4 2014 Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 Huomiovarkaat liikenteessä s. 16 Katseen ollessa pois tiestä yli kaksi sekuntia, onnettomuuriski kolminkertaistuu.

Lisätiedot

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi Avaimia arkeen Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Teksti Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi, 2015. Ulkoasu Juho Paavola Kirjoittajat ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s. TASO 3 YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80 SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84 YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87 SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.93 OPPILAS OPPILAALLE s.97 TIEDOTUSKAMPANJA s.101 TIEDOTUSVÄLINEET JA ALKOHOLI

Lisätiedot

Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa. Selvitys nykytilasta

Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa. Selvitys nykytilasta Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa Selvitys nykytilasta Julkaisuja 20/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Julkaisija: Liikenneturva Teksti: Erkki Lähdeniemi, Lasse Saharinen Kuvitus: Juhani Hämäläinen Ulkoasu: Teppo Jokinen Painopaikka: IS-Print Oy, 2002

Lisätiedot

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos Työryhmän jäsenet: Eero K. Niemi, pj. Sirpa Ropponen, siht. Silja Siltala Anna-Liisa Tarvainen Ari-Pekka Elovaara Saara Remes Dennis Pasterstein Ville Jaakola Opetushallitus Opetushallitus Kuntaliitto

Lisätiedot

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 2 2014 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Ajokyvyn arvioinnin tulisi olla rutiinia kaikille lääkäreille. Liikennelääketieteen

Lisätiedot

Kiihdytys. Kiihdytys: Istuma-asennon on oltava oikea, jotta hallitset moottoripyörän kiihdytyksen aikana

Kiihdytys. Kiihdytys: Istuma-asennon on oltava oikea, jotta hallitset moottoripyörän kiihdytyksen aikana 46 Kiihdytys Kiihdytyksenkin hallitseminen vaatii tietoa ja harjoittelua. Joskus liian hidas kiihdytys voi olla yhtä paha asia, kuin liian raju kiihdytys. Kiihdytys: Istuma-asennon on oltava oikea, jotta

Lisätiedot

Opetuslupa. Sisällysluettelo. Opas opetuslupaa hakevalle

Opetuslupa. Sisällysluettelo. Opas opetuslupaa hakevalle Opetuslupa Opas opetuslupaa hakevalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen sekä poliisin ohjeisiin

Lisätiedot

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia? 1 MOOTTORIPYÖRÄILY SUOMESSA > > > > > 2 MOOTTORIPYÖRÄKANTA ON LÄHES KOLMINKERTAISTUNUT 2000-LUVUN AIKANA Vuonna 2000 noin 90 000 moottoripyörää

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-854-8 TIEH 2200007-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu Ramboll Knowledge taking people further --- Tampereen kaupunki Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu Käyttäjäkokemukset ja toimivuustarkastelu syyskuu 2008 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun

Lisätiedot

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Markus Pöllänen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma UTRIAINEN, RONI:

Lisätiedot

Turvallisesti työliikenteessä

Turvallisesti työliikenteessä Turvallisesti työliikenteessä Toimintamalleja ja vinkkejä työyhteisöille LIIKENNETURVA Sisältö Työliikenne peruskäsitteet...3 Työmatka...4 Työasiamatka...5 Työliikenteen riskit ja niiden hallinta...6 Liikkujan

Lisätiedot