Skarppina liikenteessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skarppina liikenteessä"

Transkriptio

1 Skarppina liikenteessä Tavoite Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta liikennesääntöjen tuntemisen ja noudattamisen lisäksi. Päihtymyksen, väsymyksen, kännykän tai muun häiritsevän toiminnan vaikutus tarkkaavaisuuteen osoitetaan harjoituksilla. Keskeisimmät kevyen liikenteen säännöt kerrataan ja pohditaan sääntöjen noudattamisen merkitystä omaan ja muiden turvallisuuteen Säännöt haltuun -testin avulla. Toiminta 1. Skarppaa vähän! Osoitetaan muutamalla harjoituksella, kuinka liikenteessä liikkujan tarkkaavaisuutta voidaan pienillä asioilla horjuttaa. Opettaja valitsee toiminnallisista harjoituksista omalle ryhmälleen sopivimmat. Pieni reaktiotesti Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Liikkuvan esineen väistäminen 2. Säännöt haltuun! Säännöt kerrataan kysymyslomakkeen avulla. Kysymykset on laadittu siten, että esille nousevat kaikki tärkeimmät kevyenliikenteen säännöt. Valikoimaan on otettu erityisesti säännöt, joiden tunteminen on osoittautunut nuorilla heikoksi. Kysymyssarjoja on kolme: jalankulkijalle, pyöräilijälle sekä mopoilijalle. Jokaisessa osiossa on viisi tehtävää. Oppilaat vastaavat itsenäisesti kysymyksiin. Opettajalle on annettu oikeat vastaukset sekä taustatietoa vastausten tarkistamisen tueksi. Loppukeskustelu Liikenteessä liikkuminen vaatii useita eri taitoja ja toimintoja. Pelkkä ajoneuvon hallinta ei riitä, sillä liikennetilanteet vaihtelevat koko ajan. Liikennesäännöt antavat tietyt puitteet liikkumiselle. Jos kaikki noudattavat sääntöjä, on helpompi ennakoida muiden käyttäytymistä ja sovittaa oma toimintansa kulloiseenkin tilanteeseen. Ihminen kuitenkin tekee virheitä, joskus jopa tahallaan, joten liikenteessä on varauduttava yllätyksiin. Parhaat edellytykset turvalliseen liikkumiseen jokainen antaa itselleen ja muille, kun tuntee säännöt, noudattaa niitä ja keskittää huomionsa liikenteeseen virkeänä ja selvin päin. Liitteet Pieni reaktiotesti Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Liikkuvan esineen väistäminen Säännöt haltuun, jalankulkija! Oikeat vastaukset Säännöt haltuun, pyöräilijä! Oikeat vastaukset Säännöt haltuun, mopoilija! Oikeat vastaukset 1

2 Pieni reaktiotesti Tarvitaan: reaktiotestikortteja Toiminta 1. Toimitaan pareittain. Ensin toinen on testaaja ja toinen testattava. Kortti pudotetaan testattavan sormien väliin. Testattavan tehtävänä on ottaa kortti kiinni mahdollisimman nopeasti. Kortissa on tarkat ohjeet harjoituksen suorittamiseksi (esimerkiksi miten kortti ja sormet asetetaan tulosten saamiseksi). 2. Kirjataan ylös reaktioaika ( x,xx s) kolmen suorituksen jälkeen. Arvioidaan niiden keskiarvo. 3. Häiritään suoritusta esim. pyytämällä koehenkilöä samanaikaisesti kirjoittamaan tekstiviestin, esittämällä hänelle kysymyksiä tai peitetään toinen silmä. Verrataan saatuja tuloksia edellisiin. Purku 1. Keskustellaan saaduista testituloksista. Todetaan, että nyt saatu tulos on vain tämänhetkinen harjoitustulos. 2. Mitkä seikat vaikuttavat reaktionopeuteen? Haittaavia tekijöitä voivat olla muun muassa väsymys, päihtymys ja muut häiritsevät tekijät, esimerkiksi kanssamatkustajat, kännykän käyttö, äänet tai muut ulkopuoliset tekijät. Lisätietoa Reaktioaika vaihtelee. Jos olemme varautuneet vaaraan ja meillä on selvä käyttäytymismalli, reaktioaika on n. 0,3-0,5 sekuntia. Liikenteessä tehty seuranta, jossa seurattiin autoilijoitten reaktioaikaa edellä ajavan jarruvalojen syttymisestä, antoi keskiarvoksi 0,9 s ja suurimpia arvoja olivat 1,8 s. Tässä autoilijoilla on selvä käyttäytymismalli mielessä, he jarruttavat. Toisessa tutkimuksessa avattiin pysäköidyn auton ovi nopeasti ja mitattiin aika, milloin lähestyvä autoilija ryhtyi väistämään. Tuloksena oli 3-4 s. Tässä autoilijoilla ei ollut valmista käyttäytymismallia mielessä, vaan jarrutus oli useimmiten ensimmäinen reaktio. Jos edellä ajavan jarruvalot eivät syty, voi kestää 6 s ennenkuin takana ajava havaitsee edellä ajavan hiljentävän. Reaktioaika siis riippuu hyvin paljon tilanteesta.( Lähde:Internetix/Ismo Elo/Käyttöfysiikka Oy 1997) Verkosta löytyviä reaktiotestejä (reaktiotesti) (yksinkertainen reaktiotesti) 2

3 Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Tarvitaan: numerolaput, joissa luvut oheisesta taulukosta Tavoitteena on tuoda esille faktatietoa alkoholista ja sen aiheuttamista riskitekijöistä tieliikenteessä. Samalla pohditaan, miten jokainen omilla valinnoillaan voi vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen liikenteessä. Toiminta Numerolaput levitetään lattialle, pöydille tai kiinnitetään seinälle sopivin välein. Oppilaat menevät seisomaan sen luvun ääreen, jonka merkityksen arvelevat tietävänsä. Purku Kunkin luvun kohdalla seisova kertoo, mitä luku hänen mielestään tarkoittaa alkoholi- ja liikennekontekstissa sekä perustelee näkemyksensä. Saman luvun kohdalla seisovilla saattaa olla erilaisia ajatuksia luvun merkityksestä. Keskustellaan niistä. Seuraavaksi harjoituksen vetäjä kertoo luvun todellisen merkityksen. Keskustellaan asiasta, sen syistä ja seurauksista. Mikäli jonkun luvun kohdalla ei ole ketään, otetaan uusi kierros, niin että kaikki asiat tulevat käsiteltyä. Mikäli aikaa on vähän, harjoituksen vetäjä valitsee vain tärkeät luvut = Mitä luku tarkoittaa? Ajokortti-ikä Alkoholin laillinen ostoikä Lääkkeiden tai huumaavien ainei- den käyttö alkoholin kanssa voi joh- taa paljon voimakkaampaan yhteis- vaikutukseen kuin pelkkä erillisten vaikutusten yhteen laskeminen antaisi odottaa. Hätänumero Vain 0 promillea on turvallinen raja liikenteessä Nollavisio Keskustelun aiheita/kysymyksiä/pohdittavaa Alkoholin välittäminen on rikos. Jos tapahtuu onnettomuus, rikos tms. poliisi selvittää asiaa ja välittäjä on vastuussa. Lääkkeet ja huumaavat aineet eivät häviä elimistöstä yhtä nopeasti kuin niiden vaikutus lakkaa tuntumasta. Alkoholin käyttö voi johtaa odottamattomiin yhteisvaikutuksiin silloinkin, kun henkilö olettaa lääkkeen jo poistuneen elimistöstä. Hätänumeroon soitettaessa et tarvitse suuntanumeroa. Hätäpuhelun voit soittaa maksutta kaikista puhelimista. Jo 0,2 promillea: kuljettajan tarkkaavaisuus ja arviointikyky heikkenee erityisesti nuorilla, joilla ei ole paljon ajokokemusta, onnettomuusriski ilman alkoholiakin suurempi kuin kokeneella kuljettajalla. 0-visio:Turvallisuustyön tavoitteena on, että kenenkään sääntöjä noudattavan ei pitäisi kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. 3

4 Mitä luku tarkoittaa? Keskustelun aiheita/kysymyksiä/pohdittavaa 66 % / 75 % Kehon vesimäärä Tyttöjen kehon vesimäärä on alhaisempi kuin poikien. Tyttö humaltuu enemmän samasta alkoholimäärästä. 10 x % Onnettomuusriski, kun alkoholia veressä n. 0.5 Tieliikenteessä kuolleet nuoret vuosittain Suomessa Tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret vuosittain Suomessa Nuorten (15-24 v.) osuus rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleista Aivot kehittyvät vuotiaaksi Mistä määrästä nuorella veren alkoholipitoisuus nousee näihin lukemiin? Alkoholin kertakäyttö onnettomuusriskiä lisäävänä tekijänä. Minkälaiset onnettomuudet uhkaavat? Mitä kavereille on käynyt? Alkoholin vaikutus harkintakykyyn ja päätöksentekoon. Seurausten pohtiminen etukäteen(mitä jos minulle tapahtuu jotain). Tietoisuus siitä, että kohtaloon voi vaikuttaa. Voitko luvata, ettet mene humalaisen kyytiin? Mitä tarkoittaa vamma? Mitä tarkoittaa aivovamma? Miten liikenneonnettomuudessa voi syntyä aivovamma? Miten elämä muuttuu, kun vammautuu? Nuoria kuolee muita enemmän rattijuopumusonnettomuuksissa. Miksi? Alkoholi - häiritsee aivojen kehitystä ja saattaa aiheuttaa jopa pysyviä vaurioita - lamaannuttaa aivojen toimintaa - laskee suorituskykyä, pidentää reaktioaikoja, lisää riskinottohaluja ja sumentaa ajattelua ½ 58 Alkoholi aiheuttaa nuoren aivoihin samat haittavaikutukset kuin aikuisella, mutta puolta lyhyemmässä ajassa. Rattijuopumusraja Suomessa. Poliisin vuoden jokaisena päivänä kiinni saamien rattijuoppojen määrä Suomessa. Alle 18-vuotiaan ei tule käyttää alkoholia. Mikä olisi sopiva ikä käyttää alkoholia? Rattijuopumuksesta rangaistaan, kun veren alkoholipitoisuus ylittää 0,5 promillea. Parasta on ajaa täysin selvin päin. Poliisi tekee parhaansa, mutta kaikki rattijuopot eivät jää kiinni. He ovat suuri uhka muille tienkäyttäjille. Poliisin tietoon tulee vuosittain noin rattijuoppoa. 4

5 Liikkuvan esineen väistäminen Tarvitaan: suoraa linja lattiassa(merkitään esim. teipillä) roskakori tai vastaava este huivi pehmeä pallo tai useampia häirintäkortit(liitteenä) Tavoitteena on demonstroida tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Oppilaat pääsevät harjoituksen avulla kokeilemaan, miten satunnaisesti liikkuvaa esinettä on mahdollista väistää erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Harjoituksen avulla osoitetaan, kuinka helposti tarkkaavaisuus, huomiointikyky ja keskittyminen liikenteessä häiriintyy. Toiminta 1. Valitaan 1-4 henkilöä kävelijöiksi. Muut asettuvat viivan molemmille puolille seisomaan. Osalle on jaettu pallot, osalle tehtäväkortit. 2. Kävelijät kulkevat vuorollaan viivaa pitkin kukonaskelin. 3. Kävelijän kulkua häiritään heittelemällä palloja kulkuväylän poikki. Kävelijän on valittava sopiva hetki ohittaa pallot törmäämättä niihin. 4. Lisätään etenemiselle haasteita häiritsemällä kävelijää. Kävelijää häiritään tehtäväkorttien ohjeiden mukaan. 5. Jos aikaa on, voi useampi kävelijä kulkea viivalla samanaikaisesti. Samaan suuntaa kulkevia ei saa ohittaa. Tässäkin voidaan lisätä vaikeutta tehtäväkorttien ohjeiden mukaan. Purkukeskustelu Tehtävien suorittamisen jälkeen keskustellaan oppilaiden omista kokemuksista. Oliko haasteita? Mikä oli vaikeaa? Mitä asioita he tarkkailivat tehtävää suorittaessaan? Miten tehtävää muutti useamman tehtävän samanaikainen suorittaminen? Miten tehtävää muutti useamman henkilön samanaikainen kävely? Miten tehtävä liittyy liikenteessä liikkumiseen? Miten väsymys tai päihtymys vaikuttaa tämäntyyppisessä tarkkaavaisuutta ja koordinaatiokykyä vaativassa tehtävässä? Millaisia todellisia liikennetapahtumia harjoituksen eri vaiheet saattoivat kuvata? Tilanne vastaa liikenteessä sen rytmin mukaista etenemistä. Pallot demonstroivat muita tiellä liikkujia esimerkiksi risteysalueella. Oma liikkuminen täytyy sopeuttaa havaintoihin ympärillä liikkuvista kulkijoista. Tarkkaavaisuus joudutaan jakamaan entistä useamman tekijän kesken. Tehtävän suorittaminen törmäyksittä on vaikeaa.. Todellisessa liikennetilanteessa liikkuja voi itse aiheuttaa tällaisia tilanteita käyttämällä kännykkää tai juttelemalla kavereiden kanssa. Matkustajat voivat häiritä kuljettajaa. Tarkkaavaisuus ja toimintakyky voivat alentua myös päihteiden käytön tai väsymyksen seurauksena. Ajaminen on ajattelemista ja kaikki mikä vaikeuttaa ajattelemista, vaikeuttaa myös ajamista. 5

6 Faktaa alkoholin vaikutuksista Alkoholi ei kuulu liikenteeseen. Rattijuoppo vaarantaa aina oman, mutta myös matkustajiensa ja muiden tielläliikkujien turvallisuuden. Alkoholin haittavaikutukset tulevat esille jo varsin vähäisillä promillemäärillä (0,2 promillea). Yli 0,5 promillen humalassa ajavan onnettomuusriski selvään kuljettajaan verrattuna on yli kymmenkertainen. Kannabis yksin tai yhdistettynä alkoholiin heikentää kuljettajan ajokykyä erittäin merkittävästi. Alkoholi on aivoja lamauttava, keskushermoston toimintaan kokonaisvaltaisesti vaikuttava aine. Alkoholin käytön seurauksena reaktionopeus hidastuu ja havaintokenttä supistuu. Ajattelun ja arvostelukyvyn heiketessä halukkuus riskin ottoon kasvaa. Pienemmän kokonsa ja tottumattomuutensa vuoksi nuoret humaltuvat aikuista tehokkaammin. Nainen humaltuu samasta alkoholimäärästä miestä enemmän, koska naisen kehon vesipitoisuus on pienempi. Alkoholi vaatii pitkän palamisajan poistuakseen elimistöstä. Tunnissa palaa yksi gramma puhdasta alkoholia kymmentä painokiloa kohti. Prosessia ei voi nopeuttaa millään keinoin. Rattijuopumus on rangaistava teko. Suomessa rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 promillea. Myös kulkuneuvon luovuttaminen päihtyneelle on laissa kielletty. Polkupyörääkään ei saa ajaa päihtyneenä, jos siitä aiheutuu vaaraa muille. Lisätietoja: ja 6

7 Häirintäkortit Aseta kävelijän eteen este (roskakori, pahvilaatikko, kassi tms.) Heitä kävelijälle pallo. Pyydä häntä ottamaan se kiinni. Sammuta valot. Puhuttele kävelijää. Kysy kävelijältä jotain. Pyydä häntä vastaamaan. Anna kävelijälle kännykkä. Pyydä häntä kirjoittamaan tekstiviesti: Kun ajat, et ota! 7

8 Säännöt haltuun, jalankulkija! 1. Kuka jalankulkijoista kulkee oikein A B a) tiellä? jalankulkija A jalankulkija C B D E b) b) yhdistetyllä F pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija C jalankulkija D jalankulkija G E c) rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija F jalankulkija G 8

9 2. Autoilija A on pysähtynyt suojatien eteen antaakseen tilaa jalankulkijalle. Samanaikaisesti viereistä kaistaa lähestyy autoilija B. Kumpi väistää? a) autoilija B b) jalankulkija B A 3. Jään linja-autosta pysäkille. Mikä on turvallisin tapa ylittää tie? A) Ylitän ajoradan linja-auton takaa. B) Ylitän ajoradan linja-auton edestä. C) Ylitän ajoradan suojatietä pitkin linja-auton lähdettyä pysäkiltä. D) Ylitän ajoradan suoraan pysäkin keskeltä linja-auton lähdettyä. KOULU BUSSI C A D B 9

10 4. Mikä on turvallisin reitti pysäkiltä koulun pihaan? A) suojatietä käyttäen B) alikulkukäytävän kautta C) suoraan linja-autopysäkiltä ajokaistojen yli KOULU C B A 5. Mikä seuraavista heijastimen kiinnityskohdista on paras heijastimen näkyvyyden kannalta? A) päähineessä B) takin etuosassa C) lahkeissa polven korkeudella 10

11 Säännöt haltuun, jalankulkija! OIKEAT VASTAUKSET Jalankulkija: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettaja sekä polkupyörän tai mopon taluttaja Ajorata: ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua, yhden tai useamman ajokaistan käsittävää tien osaa. Piennar: ajoradasta reunaviivalla erotettu tien pituussuuntainen osa jota ei liikennemerkillä ole osoitettu jalkakäytäväksi tai pyörätieksi 1. Kuka jalankulkijoista kulkee oikein A B a) tiellä? jalankulkija C A Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta ajoradan reunassa. Ajoradalla jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä sen vasenta reunaa. D jalankulkija EB TURVAFAKTAA Kun jalankulkija kulkee vasemmassa reunassa, häntä lähimpänä kulkevat ajoneuvot tulevat katseen suunnasta. Näin jalankulkija voi havainnoida lähestyviä ajoneuvoja. Tien oikeaa reunaa voi poikkeuksellisesti käyttää, jos se on turvallisempaa. Esimerkiksi, jos näin vältetään vilkasliikenteisen tienylittäminen useaan kertaan. F Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa. Polkupyörää tai mopoa taluttava saa käyttää tarpeen tullen ajoradan oikeaa reunaa jatkaakseen matkaansa. G 11

12 b) yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija C jalankulkija D jalankulkija E Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä liikkuessaan jalankulkijan on kuljettava väylän reunaa. Väylän keskiosan kautta ohitetaan. Jos liikennemerkillä on varta vasten osoitettu ajoradasta erillään oleva yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, niin jalankulkijan on sitä käytettävä! TURVAFAKTAA Vuoden 1997 kesäkuun alusta voimaan tulleen säännön mukaan jalankulkija saa valita oikean tai vasemman reunan. Näin koiran ulkoiluttaja tai lasten kanssa liikkuva voi valita turvallisimman reunan mahdollisimman kaukana ajoradasta. On suositeltavaa, että vauhdilla liikkuvat rullaluistelijat ja rullasuksihiihtäjät käyttävät kulkusuuntaansa nähden yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikeaa reunaa. c) rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija F jalankulkija G Rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille on omat puoliskonsa. Ne erotetaan toisistaan valkoisella viivalla. Jalankulkijan kulkee oman väylänsä reunaa. TURVAFAKTAA Liikennemerkki osoittaa kumpi puoli on tarkoitettu jalankulkijoille ja kumpi pyöräilijöille. Pyöräilijän on ajettava oman väylänsä oikeassa reunassa. 12

13 2. Autoilija A on pysähtynyt suojatien eteen antaakseen tilaa jalankulkijalle. Samanaikaisesti viereistä kaistaa lähestyy autoilija B. Kumpi väistää? a) autoilija B Jalankulkijan suojatiesäännöt Tienylitys on liikenteen vaarallisimpia tilanteita. Käytä suojatietä, kun ylität ajoradan. Tarkkaile, onko autoilija havainnut sinut. Ota huomioon keli ja varaudu auton pitkään pysähtymismatkaan. Varo myös viereisellä kaistalla ajavia. Autoilijan suojatieohjeet Anna esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Osoita pysähtymisaikeesi ajoissa. Erityisesti lapset luottavat suojatien ja liikennevalojen turvaan. Noudata liikennevaloja. Noudata nopeusrajoituksia. Sovita nopeutesi niin, että voit tarvittaessa pysähtyä. Älä ohita suojatien eteen pysähtynyttä autoa. b) jalankulkija B A TURVAFAKTAA Todennäköisyys, että jalankulkija menehtyy törmäyksessä, kasvaa jyrkästi, kun auton nopeus on yli 40 km/h. Kääntyvän auton on väistettävä risteyksen jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Jalankulkijan on syytä varmistua, että autoilija on huomannut hänet ja aikoo väistää. Hämärän ja pimeän aikaan, myös kaupungissa, jalankulkija lisää näkymistään käyttämällä heijastinta. 13

14 3. Jään linja-autosta pysäkille. Mikä on turvallisin tapa ylittää tie? A) Ylitän ajoradan linja-auton takaa. B) Ylitän ajoradan linja-auton edestä. C) Ylitän ajoradan suojatietä pitkin linja-auton lähdettyä pysäkiltä. Linja-autosta poistuminen aiheuttaa usein vaaratilanteita. Varo ulos astuessasi ohi ajavia polkupyöriä ja muutaliikennettä. Jos bussista poistumisen jälkeen aiot ylittää tien, odota, kunnes bussi on lähtenyt pysäkiltä. Näin näet paremmin lähestyvät autot ja autoilijat näkevät sinut. Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. D) ylitän ajoradan suoraan pysäkin keskeltä linja-auton lähdettyä KOULU BUSSI C A D B TURVAFAKTAA Linja-auton ja rekan läheisyyteen jää alue(ns.katvealue), josta on kuljettajan mahdotonta, edes peilien avulla nähdä jalankulkijaa tai pyöräilijää. Vahinkoja syntyy helposti silloin, kun jalankulkija ei kiireessä ehdi tarkkailla liikennettä, siis ajoissa pysäkille! 14

15 4. Mikä on turvallisin reitti pysäkiltä koulun pihaan? A) suojatietä käyttäen B) alikulkukäytävän kautta Vilkkaiden teiden yli tai ali on rakennettu jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varten ylikulkusiltoja ja alikulkutunneleita. Niitä pitkin pääsee turvallisesti tien toiselle puolelle, vaikka kävelymatka ehkä piteneekin C) suoraan linja-autopysäkiltä ajokaistojen yli KOULU C B A TURVAFAKTAA Turvallisinta on tienylittäminen on silloin, kun jalankulkijalla on mahdollisuus kulkea eri tasossa moottoriajoneuvoliikenteen kanssa. Näin jalankulkijalta ei tarvitse tehdä valintaa tienylityspaikan suhteen eikä arvioida lähestyvien ajoneuvojen nopeutta eikä etäisyyttä. Erityisesti nuorten tulisi muistaa: turvallisin reitti ei aina ole lyhyin. Lisäksi, kun liikutaan porukassa, on jokaisen kuitenkin seurattava liikenteen tapahtua. Ei saa luottaa, että joku muu katsoo, onko turvallista ylittää tie. Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä. 15

16 5. Mikä seuraavista heijastimen kiinnityskohdista on paras heijastimen näkyvyyden kannalta? A) päähineessä B) takin etuosassa C) lahkeissa polven korkeudella Paras heijastimen paikka on noin puolen metrin korkeudella maasta, ja mitä useampi heijastin, sen parempi. Näin jalankulkija erottuu varmemmin eri suunnista. Kunnollinen heijastin toimii siten, että se heijastaa valon(ajovalot) laadukkaiden prismojen tai lasihelmien avulla takaisin valonlähteelle(kuljettajan silmiin). Vapaasti heiluva ja riittävän alasijoitettu heijastin takaa, että auton laskevat hajanaisetkin valonsäteet tavoittavat heijastimen mahdollisimman hyvin ja riittävän ajoissa. TURVAFAKTAA Tieliikennelain 42 :n mukaan jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta. Lain velvoituksesta huolimatta taajamassa ja taajaman ulkopuolella keskimäärin vain joka toinen jalankulkija käyttää heijastinta. Oikeasta heijastimesta löytyy ainakin seuraavat tiedot: CE EN 13356, heijastin (EU-standardi) tyyppitarkastuksen suorittaneen laitoksen tiedot (esim.työterveyslaitos ) käyttöohjeet Jalankulkijan näkyminen pimeällä - animoitu esitys: 16

17 Säännöt haltuun, pyöräilijä! 1. Kumpi väistää? a) polkupyörä b) auto 2. Kuka saa ajaa ensin? a) pakettiauto b) henkilöauto c) polkupyörä 17

18 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto polkupyörä mopo b) mopo-auto-polkupyörä c) polkupyörä auto mopo 4. Mikä on polkupyöräilijän oikea paikka? A) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna B) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän vasen reuna C) ajoradan oikea reuna C B A 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät pyörällä ajamisen? a) b) c) d) e) f) 18

19 Säännöt haltuun, pyöräilijä! OIKEAT VASTAUKSET Liikennevälineenä polkupyörä on yhdenvertainen ajoneuvo auton kanssa. Pyöräilijää koskevat siis samat säännökset kuin auton kuljettajaa. Sen sijaan pyörätie ja muu tie eivät aina olekaan samanarvoisia kulkuväyliä. 1. Kumpi väistää? a) polkupyörä Risteystä lähestyessään jokaisen on noudatettava erityistä varovaisuutta ja tarkkailtava muuta liikennettä. Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän (ja mopoilijan) on väistettävä ajoradan liikennettä. Pyöräilijä saa ylittää ajoradan ajaen suojatietä pitkin, jos pyörätie jatkuu ajoradan toisella puolella. Pyöräilijä ei kuitenkaan ole etuajo-oikeutettu ajamaan ensin. b) auto 19

20 2. Kuka saa ajaa ensin? a) pakettiauto b) henkilöauto c) polkupyörä Väistämisvelvollisuus risteyksessä ja pakollinen pysähtyminen merkkien suunnasta tulevan on väistettävä risteävän tien liikennettä sekä vasemmalta että oikealta tulevia, myös pyörätiellä ajavia. Kääntyvän ajoneuvon on väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa ja pyöräilijää. Pyöräiljän on valmistauduttava joustamaan. TURVAFAKTAA Pyöräilijän on oltava risteyksissä tarkkana. Risteyksiä on lähestyttävä varoen. On syytä varmistua, että autoilija on huomannut pyöräilijän. Pyöräilijän on viisasta valmistautua joustamaan. 20

21 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto polkupyörä mopo b) mopo auto polkupyörä Mopo saa ajaa ensin, koska sillä ei ole oikealta tulevaa väistettävää. Auto on kääntymässä vasemmalle, sen pitää väistää mopoa. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkki ohjaa pyöräilijän väistämään risteyksessä muita kulkijoita. Siksi pyöräilijä menee viimeisenä. c) polkupyörä auto mopo TURVAFAKTAA Väistämisen perussääntö on se, että tasa-arvoisissa risteyksissä on väistettävä oikealta tulevia ajoneuvoja. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. Vasemmalla kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. 21

22 4. Mikä on polkupyöräilijän oikea paikka? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä pyöräilijä ajaa oikeassa reunassa. Edellä kulkeva ohitetaan väylän keskiosan kautta. Jos pyörätietä ole, pyöräilijän on ajettava pientareella tai ajoradan oikeassa reunassa. b) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän vasen reuna c) ajoradan oikea reuna C B A TURVAFAKTAA Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä jalankulkija kulkee oikeassa tai vasemmassa reunassa. Ajoradasta voidaan tiemerkinnöillä erottaa pyöräilijöille yksisuuntainen pyöräkaista. Pyöräkaistalla pyöräilijän on noudatettava samoja sääntöjä kuin ajaessaan ajoradan reunassa. Älä pyöräile rinnakkain! 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät pyörällä ajamisen? a) b) c) d) e) f) b) Jalkakäytävä - ajoradasta rakenteellisesti erotettu jalkakäytävä, jota jalankulkijan on käytettävä, alle 12-vuotias saa ajaa pyörällä jalkakäytävällä c) Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty d) Kielletty ajosuunta merkin sivuuttaminen on kielletty kaikilla ajoneuvoilla, myös polkupyörällä e) Ajoneuvolla ajo kielletty merkki kieltää kaikkien ajoneuvojen, myös moottorittomien kuten pyörän kuljettamisen, merkillä rajoitetulla alueella a) Pyöräilijöitä - varoittaa pyöräilijöistä, esim. risteävä pyörätie, tai paikasta, jossa pyöräilijät siirtyvät ajoradalle f ) Kävelykatu - jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä, pyöräilijän on sovitettava nopeutensa jalankulkijoiden mukaan, jalankulkijoille annettava esteetön kulku 22

23 Säännöt haltuun, mopoilija! 1. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto mopo polkupyörä b) mopo polkupyörä auto c) polkupyörä auto mopo 2. Mikä on oikea ajojärjestys? a) mopo polkupyörä auto b) auto polkupyörä mopo c) polkupyöräilijä mopoilija autoilija 23

24 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) kuorma-auto mopo - henkilöauto b) henkilöauto kuorma-auto mopo c) mopo henkilöauto kuorma-auto 4. Mikä on mopoilijan oikea paikka mopoilijan jatkaessa suoraan eteenpäin? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna b) nelikaistaisen ajoradan oikea reuna c) nelikaistaisen ajoradan vasemman kaistan keskikohta C B A 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät mopolla ajamisen? a) b) c) d) e) f) 24

25 Säännöt haltuun, mopoilija! OIKEAT VASTAUKSET 1. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto mopo polkupyörä b) mopo polkupyörä auto c) polkupyörä auto mopo Polkupyörä saa ajaa ensin, koska sillä ei ole oikealta tulevaa väistettävää. Auto on kääntymässä vasemmalle, sen pitää väistää polkupyörää. Väistämisvelvollisuus risteyksessä merkki ohjaa mopoilijaa väistämään risteyksessä muita kulkijoita. Siksi mopo menee viimeisenä TURVAFAKTAA Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mopoilijan on syytä aina varmistua, että hänet on varmasti huomattu. On viisasta luopua omista oikeuksistaan, mikäli näyttää siltä, että joku ei aio noudattaa väistämisvelvollisuuttaan. Väistämisen perussäännön mukaan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa. Vasemmalla kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. 25

26 2. Mikä on oikea ajojärjestys? a) mopo polkupyörä auto b) auto polkupyörä mopo Kaikkien kuljettajien on noudatettava väistämisen perussääntöä ja väistettävä oikealta tulevaa. Auton oikealta puolelta ei tule ketään, se saa siis mennä ensin. Mopo väistää pyörää, joka tulee oikealta, ja ylittää risteyksen viimeisenä. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. c) polkupyöräilijä mopoilija autoilija TURVAFAKTAA Risteys on ns.tasa-arvoinen risteys, väistämisvelvollisuutta tai etuajo-oikeutta ei ole liikennemreken osoitettu. Noudatetaan väistämisen perussääntöä: oikealta tuleva saa mennä ensin. Ennakoi. Lähesty risteystä näin: Tiedota aikeistasi muille, näytä suuntamerkki ajoissa. Hidasta nopeutta. Tarkkaile muuta liikennettä ja ota huomioon liikenteen ohjaus (poliisi, liikennevalot, -merkit ja tiemerkinnät). Valitse oikea ajolinja tai ajokaista. Ratkaise oikea ajojärjestys. Ota huomioon kevyt liikenne. Arvioi liikennetilannetta kokonaisuutena, joka voi muuttua koko ajan. 26

27 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) kuorma-auto mopo - henkilöauto b) henkilöauto kuorma-auto mopo c) mopo henkilöauto kuorma-auto Tilanteessa mopoilijalla ei ole ketään väistettävää, koska henkilöauton tulee vasemmalle kääntyessään väistää vastaan tulevaa liikennettä ja kuorma-auto lähestyy risteystä väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin takaa. Toisena saa ajaa henkilöauto ja viimeisenä kuorma-auto. TURVAFAKTAA Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. Mopoilijan tulee varmistua siitä, että hänet on huomattu. Omista oikeuksista voi joskus turvallisuuden nimissä joustaa. Omalla pukeutumisella ja ajovaloilla mopoilija voi parantaa näkymistään. 27

28 4. Mikä on mopoilijan oikea paikka mopoilijan jatkaessa suoraan eteenpäin? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna b) nelikaistaisen ajoradan oikea reuna Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. c) Nelikaistaisen ajoradan vasemman kaistan keskikohta C B A TURVAFAKTAA Jos ajoradan oikeassa reunassa on riittävän levyinen piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, niin mopolla on ajettava siellä. Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Mopolla saa ajaa kevyen liikenteen väylällä tai pyörätiellä, mikäli liikennemerkissä on Sallittu mopoille lisäkilpi. Mopoilijan kaistanvaihto: Arvioi kokonaistilanne. Tilan tulee olla edestä, takaa ja sivulta riittävän pitkälle vapaa. Seuraa takaa tulevaa liikennettä taustapeileistä. Tarkkaile myös tilannetta edessä, muista turvaväli. Anna suuntamerkki hyvissä ajoin ennen kaistan vaihtamista. Taustan ja sivustan varmistamiseksi on hyvä katsoa tilanne vielä päätä kääntämällä, sillä mopon peilit jättävät suuret katvealueet taakse ja sivuille. Myös nopeuden ja etäisyyden arvioiminen on vaikeaa peilien välityksellä. Varmistu myös siitä, ettei joku toinen ole juuri aikeissa vaihtaa kaistaa samanaikaisesti. Sovita nopeus liikennetilanteen mukaan. Siirry kaistalle rauhallisella ajolinjalla ja ohjausliikkeellä. 28

29 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät mopolla ajamisen? a) b) c) d) e) f) a) Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie: mopolla ajo on luvallista vain, jos lisäkilpi: Sallittu mopoille b) Kielletty ajosuunta merkin sivuuttaminen on kielletty kaikilta ajoneuvoilta c) Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty kieltää kaikilta konevoimalla kulkevilta ajoneuvoilta merkin sivuuttamisen d) Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty -kieltää siis myös mopolla ajamisen e) Ajoneuvolla ajo kielletty merkki kieltää kaikkien ajoneuvojen kuljettamisen, myös moottorittomien esim. polkupyöräilyn, merkillä rajoitetulla alueella f) Väistämisvelvollisuus kohdattaessa- ei kiellä mopolla ajamista, velvoittaa antamaan vastakkaisesta suunnasta lähestyvälle ajoneuvolle mahdollisuuden sivuuttaa merkillä osoitettu kapea tienkohta ensiksi. Lisätietoa mopoilusta: 29

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Jussi Pohjonen 22 vuotta poliisina Liikkuvassa poliisissa Poliisin

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Viisas koulumatka 0 2 luokka

Viisas koulumatka 0 2 luokka Nämä ohjeet ovat Viisas koulumatka oppitunnin pitoa varten. Diaesityksen löydät osoitteesta: https://www.hsl.fi/oppilaitoksille/vinkkeja opetukseen Oppituntikokonaisuus on tarkoitettu 1. 2. luokkalaisille

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009 Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa Kyselytutkimus kesäkuu 29 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Sääntötutkimuksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot...4 2.1 Haastattelukysymykset...4

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen Tarkkaamattomuus tieliikenteessä Petri Jääskeläinen Kun ajat, aja Kuljettajan keskeisin tehtävä on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä pois tästä tehtävästä:

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tieliikennelainsäädännön uudistaminen Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia.

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013 Sisällysluettelo: Johdanto Kasvattajille Turvallisesti koulumatkalla Turvallisesti kouluretkillä Koulun liikenneopetussuunnitelma Vaaranpaikat Opetuskuvasarja

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa KOLKUTA Kolarikuolemat taajamissa 2000-2005 2005 Marko Kelkka, Sito Oy Tutkimusryhmä: Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Sito Oy Etelä-Suomen lääninhallitus Työterveyslaitos Lintu-seminaari 28.8.2008

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet

Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet Liite Sivut Merkkinä liikenteessä 1-20 Tienkäyttäjänä liikenteessä (2 liitettä) 21-22 Pyörällä liikenteessä (6 liitettä) 23-28 Polkupyörän varusteet

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tavoitteet Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia. Edistää liikenteen

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Taso: Peruskoulun vuosiluokat 1-6, tehtäviä eri ikäryhmille Ajallinen kesto: n. 45 minuuttia Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää:

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Viisas koulumatka luokka

Viisas koulumatka luokka Nämä ohjeet ovat Viisas koulumatka oppitunnin pitoa varten. Diaesityksen löydät osoitteesta: https://www.hsl.fi/oppilaitoksille/vinkkeja opetukseen Oppituntikokonaisuus on tarkoitettu 3. 6. luokkalaisille

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001. Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001. Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä 1 / 5 18.3.2011 19:37 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2001» 1087/2001 1087/2001 Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001 Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

Nämä kysymyskortit on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille.

Nämä kysymyskortit on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille. Nämä kysymyskortit on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille. Jotta voit ajaa mopolla, lain mukaan tarvitset A. mopon B. bensaa C. M-luokan, AM-luokan tai A-luokan ajokortin (paitsi jos olen syntynyt

Lisätiedot

Poikkileikkauksia Niko Palo KSV/LOS. 1 Kuva: Niko Palo /KSV

Poikkileikkauksia Niko Palo KSV/LOS. 1 Kuva: Niko Palo /KSV Poikkileikkauksia 8.11.2010 Niko Palo KSV/LOS 1 Helsingin kantakaupungin pyöräilyolosuhteet Palvelutaso vähintään kohtalainen: 30 km/h & alle 6 000 ajon/vrk 40 km/h & alle 3 000 ajon/vrk Palvelutaso heikko:

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuoret liikenteessä Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuorten vakavissa onnettomuuksissa on usein iso kasauma riskejä Nuorten liikenneturvallisuustilanne Vuonna 2009 18-20 vuotiaita kuolleita 30 ja loukkaantuneita

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Koulukysely 9.6.2015 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 4. 22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Yhteenveto Tieliikennelain kokonaisuudistuksen ota kantaa -sivun tuloksista

Yhteenveto Tieliikennelain kokonaisuudistuksen ota kantaa -sivun tuloksista Yhteenveto LVM/417/03/2013 1 (5) LPO/LTY Eeva Ovaska 14.8.2014 Yhteenveto Tieliikennelain kokonaisuudistuksen ota kantaa -sivun tuloksista Tieliikennelain kokonaisuudistus: liikennesäännöt -otakantaa.fi

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi LAUSUNTO Rakennustietosäätiö viljo.lukkarinen@rakennustieto.fi Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna Liikenne projekti Tina, Lavina ja Jenna Tinan liikuntaapäiväkirja 23.03 maanantai. 24.03 tiistai Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins. Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins Harrastuksiin liittyvää liikuntaa

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) 1 Sisältö Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät lyhyesti Liikennevakuutuksesta

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon tehtävien ratkaisu

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon tehtävien ratkaisu 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 20.04.2012 tehtävien ratkaisu Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on 1,2 metriä ja

Lisätiedot

Uusi Kia Molempien parhaat puolet. Vastuullisuus ei ole koskaan ollut näin tyylikästä ja jännittävää. Uusi Kia Niro on aivan uudenlainen hybridi-crossover, joka todistaa, että voit saada kaiken tinkimättä

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Taustaa

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 Ajokorttilainsäädäntö Ennen ajokortin uusimista pitää toimittaa lääkärinlausunto poliisille kevyissä ajokorttiluokissa

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Menossa Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta Liikennekaari Liikenneverkko-hanke Tiekartta liikenteen älykkään ja turvallisen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Iäkkäiden liikenneturvallisuus Tieliikenteessä menehtyneistä noin joka neljäs ja loukkaantuneista reilu kymmenes

Lisätiedot

3. Kunnianteko. kuljettava osaston sivustan ympäri. Yksityinen mies.

3. Kunnianteko. kuljettava osaston sivustan ympäri. Yksityinen mies. 25 Upseerin tai vääpelin tullessa tupaan huutaa mies, joka hänet ensiksi näkee:,,huomio!" Miehet menevät kaappiensa luo ja seisovat siinä, kunnes esimies heidät siitä vapauttaa. Tuvanvanhin ilmoittaa,

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007, Teksti: Liikenneturva, tekstipäivitys 2016 Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen,

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Tilastokeskuksen/poliisin tilastot Onnettomuuskehitys ja uhrit Onnettomuusluokat ja -tyypit

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1683/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1683/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (1) 157 Asianro 1683/08.00.00/2016 Oikaisuvaatimus ajoneuvoliikenteen estävä puomi Väinämöisenkadulle Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Asia on kokouksessaan

Lisätiedot

Iäkäs autoilija. Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit

Iäkäs autoilija. Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit Iäkäs autoilija Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit Ajokortin voimassaolo (ryhmän 1 ajokortit) Voimassa 15 vuotta kerrallaan enintään siihen asti, kun kuljettaja täyttää 70 vuotta.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Turvauutiset kouluille. Lokakuu 2012

Turvauutiset kouluille. Lokakuu 2012 Turvauutiset kouluille Lokakuu 2012 Sisällysluettelo Pyöräilijä muista valot!................................. 3 Heijastimet heiluvat kaikkialla.............................. 4 Suojatiet nimensä veroisiksi...............................

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Eroon pyörätiepysäköinnistä. Petri Sipilä Jyväskylä

Eroon pyörätiepysäköinnistä. Petri Sipilä Jyväskylä Eroon pyörätiepysäköinnistä Petri Sipilä Jyväskylä 20.4.2016 TLL 27 Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Innovaatio saa muodon

Innovaatio saa muodon Uusi Kia 2 Uusi Kia Optima Sportswagon Innovaatio saa muodon Täysin uusi, hienostunut Kia Optima Sportswagon on innovatiivinen, monikäyttöinen ja mukava. Upeasti muotoiltu Kia Optima Sportswagon kääntää

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

Lukulattia liikkumisen turvallisuudesta

Lukulattia liikkumisen turvallisuudesta Lukulattia liikkumisen turvallisuudesta Tavoite Tämän tehtävän tavoitteena on tuoda esille liikkumisen turvallisuuteen liittyviä perustietoja lukujen avulla. Kohderyhmä Yläkoululaiset sekä alakoulun 5.-6.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1128 1134 SISÄLLYS N:o Sivu 1128 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot