Skarppina liikenteessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skarppina liikenteessä"

Transkriptio

1 Skarppina liikenteessä Tavoite Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta liikennesääntöjen tuntemisen ja noudattamisen lisäksi. Päihtymyksen, väsymyksen, kännykän tai muun häiritsevän toiminnan vaikutus tarkkaavaisuuteen osoitetaan harjoituksilla. Keskeisimmät kevyen liikenteen säännöt kerrataan ja pohditaan sääntöjen noudattamisen merkitystä omaan ja muiden turvallisuuteen Säännöt haltuun -testin avulla. Toiminta 1. Skarppaa vähän! Osoitetaan muutamalla harjoituksella, kuinka liikenteessä liikkujan tarkkaavaisuutta voidaan pienillä asioilla horjuttaa. Opettaja valitsee toiminnallisista harjoituksista omalle ryhmälleen sopivimmat. Pieni reaktiotesti Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Liikkuvan esineen väistäminen 2. Säännöt haltuun! Säännöt kerrataan kysymyslomakkeen avulla. Kysymykset on laadittu siten, että esille nousevat kaikki tärkeimmät kevyenliikenteen säännöt. Valikoimaan on otettu erityisesti säännöt, joiden tunteminen on osoittautunut nuorilla heikoksi. Kysymyssarjoja on kolme: jalankulkijalle, pyöräilijälle sekä mopoilijalle. Jokaisessa osiossa on viisi tehtävää. Oppilaat vastaavat itsenäisesti kysymyksiin. Opettajalle on annettu oikeat vastaukset sekä taustatietoa vastausten tarkistamisen tueksi. Loppukeskustelu Liikenteessä liikkuminen vaatii useita eri taitoja ja toimintoja. Pelkkä ajoneuvon hallinta ei riitä, sillä liikennetilanteet vaihtelevat koko ajan. Liikennesäännöt antavat tietyt puitteet liikkumiselle. Jos kaikki noudattavat sääntöjä, on helpompi ennakoida muiden käyttäytymistä ja sovittaa oma toimintansa kulloiseenkin tilanteeseen. Ihminen kuitenkin tekee virheitä, joskus jopa tahallaan, joten liikenteessä on varauduttava yllätyksiin. Parhaat edellytykset turvalliseen liikkumiseen jokainen antaa itselleen ja muille, kun tuntee säännöt, noudattaa niitä ja keskittää huomionsa liikenteeseen virkeänä ja selvin päin. Liitteet Pieni reaktiotesti Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Liikkuvan esineen väistäminen Säännöt haltuun, jalankulkija! Oikeat vastaukset Säännöt haltuun, pyöräilijä! Oikeat vastaukset Säännöt haltuun, mopoilija! Oikeat vastaukset 1

2 Pieni reaktiotesti Tarvitaan: reaktiotestikortteja Toiminta 1. Toimitaan pareittain. Ensin toinen on testaaja ja toinen testattava. Kortti pudotetaan testattavan sormien väliin. Testattavan tehtävänä on ottaa kortti kiinni mahdollisimman nopeasti. Kortissa on tarkat ohjeet harjoituksen suorittamiseksi (esimerkiksi miten kortti ja sormet asetetaan tulosten saamiseksi). 2. Kirjataan ylös reaktioaika ( x,xx s) kolmen suorituksen jälkeen. Arvioidaan niiden keskiarvo. 3. Häiritään suoritusta esim. pyytämällä koehenkilöä samanaikaisesti kirjoittamaan tekstiviestin, esittämällä hänelle kysymyksiä tai peitetään toinen silmä. Verrataan saatuja tuloksia edellisiin. Purku 1. Keskustellaan saaduista testituloksista. Todetaan, että nyt saatu tulos on vain tämänhetkinen harjoitustulos. 2. Mitkä seikat vaikuttavat reaktionopeuteen? Haittaavia tekijöitä voivat olla muun muassa väsymys, päihtymys ja muut häiritsevät tekijät, esimerkiksi kanssamatkustajat, kännykän käyttö, äänet tai muut ulkopuoliset tekijät. Lisätietoa Reaktioaika vaihtelee. Jos olemme varautuneet vaaraan ja meillä on selvä käyttäytymismalli, reaktioaika on n. 0,3-0,5 sekuntia. Liikenteessä tehty seuranta, jossa seurattiin autoilijoitten reaktioaikaa edellä ajavan jarruvalojen syttymisestä, antoi keskiarvoksi 0,9 s ja suurimpia arvoja olivat 1,8 s. Tässä autoilijoilla on selvä käyttäytymismalli mielessä, he jarruttavat. Toisessa tutkimuksessa avattiin pysäköidyn auton ovi nopeasti ja mitattiin aika, milloin lähestyvä autoilija ryhtyi väistämään. Tuloksena oli 3-4 s. Tässä autoilijoilla ei ollut valmista käyttäytymismallia mielessä, vaan jarrutus oli useimmiten ensimmäinen reaktio. Jos edellä ajavan jarruvalot eivät syty, voi kestää 6 s ennenkuin takana ajava havaitsee edellä ajavan hiljentävän. Reaktioaika siis riippuu hyvin paljon tilanteesta.( Lähde:Internetix/Ismo Elo/Käyttöfysiikka Oy 1997) Verkosta löytyviä reaktiotestejä (reaktiotesti) (yksinkertainen reaktiotesti) 2

3 Lukulattia alkoholista ja liikenteestä Tarvitaan: numerolaput, joissa luvut oheisesta taulukosta Tavoitteena on tuoda esille faktatietoa alkoholista ja sen aiheuttamista riskitekijöistä tieliikenteessä. Samalla pohditaan, miten jokainen omilla valinnoillaan voi vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen liikenteessä. Toiminta Numerolaput levitetään lattialle, pöydille tai kiinnitetään seinälle sopivin välein. Oppilaat menevät seisomaan sen luvun ääreen, jonka merkityksen arvelevat tietävänsä. Purku Kunkin luvun kohdalla seisova kertoo, mitä luku hänen mielestään tarkoittaa alkoholi- ja liikennekontekstissa sekä perustelee näkemyksensä. Saman luvun kohdalla seisovilla saattaa olla erilaisia ajatuksia luvun merkityksestä. Keskustellaan niistä. Seuraavaksi harjoituksen vetäjä kertoo luvun todellisen merkityksen. Keskustellaan asiasta, sen syistä ja seurauksista. Mikäli jonkun luvun kohdalla ei ole ketään, otetaan uusi kierros, niin että kaikki asiat tulevat käsiteltyä. Mikäli aikaa on vähän, harjoituksen vetäjä valitsee vain tärkeät luvut = Mitä luku tarkoittaa? Ajokortti-ikä Alkoholin laillinen ostoikä Lääkkeiden tai huumaavien ainei- den käyttö alkoholin kanssa voi joh- taa paljon voimakkaampaan yhteis- vaikutukseen kuin pelkkä erillisten vaikutusten yhteen laskeminen antaisi odottaa. Hätänumero Vain 0 promillea on turvallinen raja liikenteessä Nollavisio Keskustelun aiheita/kysymyksiä/pohdittavaa Alkoholin välittäminen on rikos. Jos tapahtuu onnettomuus, rikos tms. poliisi selvittää asiaa ja välittäjä on vastuussa. Lääkkeet ja huumaavat aineet eivät häviä elimistöstä yhtä nopeasti kuin niiden vaikutus lakkaa tuntumasta. Alkoholin käyttö voi johtaa odottamattomiin yhteisvaikutuksiin silloinkin, kun henkilö olettaa lääkkeen jo poistuneen elimistöstä. Hätänumeroon soitettaessa et tarvitse suuntanumeroa. Hätäpuhelun voit soittaa maksutta kaikista puhelimista. Jo 0,2 promillea: kuljettajan tarkkaavaisuus ja arviointikyky heikkenee erityisesti nuorilla, joilla ei ole paljon ajokokemusta, onnettomuusriski ilman alkoholiakin suurempi kuin kokeneella kuljettajalla. 0-visio:Turvallisuustyön tavoitteena on, että kenenkään sääntöjä noudattavan ei pitäisi kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. 3

4 Mitä luku tarkoittaa? Keskustelun aiheita/kysymyksiä/pohdittavaa 66 % / 75 % Kehon vesimäärä Tyttöjen kehon vesimäärä on alhaisempi kuin poikien. Tyttö humaltuu enemmän samasta alkoholimäärästä. 10 x % Onnettomuusriski, kun alkoholia veressä n. 0.5 Tieliikenteessä kuolleet nuoret vuosittain Suomessa Tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret vuosittain Suomessa Nuorten (15-24 v.) osuus rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleista Aivot kehittyvät vuotiaaksi Mistä määrästä nuorella veren alkoholipitoisuus nousee näihin lukemiin? Alkoholin kertakäyttö onnettomuusriskiä lisäävänä tekijänä. Minkälaiset onnettomuudet uhkaavat? Mitä kavereille on käynyt? Alkoholin vaikutus harkintakykyyn ja päätöksentekoon. Seurausten pohtiminen etukäteen(mitä jos minulle tapahtuu jotain). Tietoisuus siitä, että kohtaloon voi vaikuttaa. Voitko luvata, ettet mene humalaisen kyytiin? Mitä tarkoittaa vamma? Mitä tarkoittaa aivovamma? Miten liikenneonnettomuudessa voi syntyä aivovamma? Miten elämä muuttuu, kun vammautuu? Nuoria kuolee muita enemmän rattijuopumusonnettomuuksissa. Miksi? Alkoholi - häiritsee aivojen kehitystä ja saattaa aiheuttaa jopa pysyviä vaurioita - lamaannuttaa aivojen toimintaa - laskee suorituskykyä, pidentää reaktioaikoja, lisää riskinottohaluja ja sumentaa ajattelua ½ 58 Alkoholi aiheuttaa nuoren aivoihin samat haittavaikutukset kuin aikuisella, mutta puolta lyhyemmässä ajassa. Rattijuopumusraja Suomessa. Poliisin vuoden jokaisena päivänä kiinni saamien rattijuoppojen määrä Suomessa. Alle 18-vuotiaan ei tule käyttää alkoholia. Mikä olisi sopiva ikä käyttää alkoholia? Rattijuopumuksesta rangaistaan, kun veren alkoholipitoisuus ylittää 0,5 promillea. Parasta on ajaa täysin selvin päin. Poliisi tekee parhaansa, mutta kaikki rattijuopot eivät jää kiinni. He ovat suuri uhka muille tienkäyttäjille. Poliisin tietoon tulee vuosittain noin rattijuoppoa. 4

5 Liikkuvan esineen väistäminen Tarvitaan: suoraa linja lattiassa(merkitään esim. teipillä) roskakori tai vastaava este huivi pehmeä pallo tai useampia häirintäkortit(liitteenä) Tavoitteena on demonstroida tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Oppilaat pääsevät harjoituksen avulla kokeilemaan, miten satunnaisesti liikkuvaa esinettä on mahdollista väistää erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Harjoituksen avulla osoitetaan, kuinka helposti tarkkaavaisuus, huomiointikyky ja keskittyminen liikenteessä häiriintyy. Toiminta 1. Valitaan 1-4 henkilöä kävelijöiksi. Muut asettuvat viivan molemmille puolille seisomaan. Osalle on jaettu pallot, osalle tehtäväkortit. 2. Kävelijät kulkevat vuorollaan viivaa pitkin kukonaskelin. 3. Kävelijän kulkua häiritään heittelemällä palloja kulkuväylän poikki. Kävelijän on valittava sopiva hetki ohittaa pallot törmäämättä niihin. 4. Lisätään etenemiselle haasteita häiritsemällä kävelijää. Kävelijää häiritään tehtäväkorttien ohjeiden mukaan. 5. Jos aikaa on, voi useampi kävelijä kulkea viivalla samanaikaisesti. Samaan suuntaa kulkevia ei saa ohittaa. Tässäkin voidaan lisätä vaikeutta tehtäväkorttien ohjeiden mukaan. Purkukeskustelu Tehtävien suorittamisen jälkeen keskustellaan oppilaiden omista kokemuksista. Oliko haasteita? Mikä oli vaikeaa? Mitä asioita he tarkkailivat tehtävää suorittaessaan? Miten tehtävää muutti useamman tehtävän samanaikainen suorittaminen? Miten tehtävää muutti useamman henkilön samanaikainen kävely? Miten tehtävä liittyy liikenteessä liikkumiseen? Miten väsymys tai päihtymys vaikuttaa tämäntyyppisessä tarkkaavaisuutta ja koordinaatiokykyä vaativassa tehtävässä? Millaisia todellisia liikennetapahtumia harjoituksen eri vaiheet saattoivat kuvata? Tilanne vastaa liikenteessä sen rytmin mukaista etenemistä. Pallot demonstroivat muita tiellä liikkujia esimerkiksi risteysalueella. Oma liikkuminen täytyy sopeuttaa havaintoihin ympärillä liikkuvista kulkijoista. Tarkkaavaisuus joudutaan jakamaan entistä useamman tekijän kesken. Tehtävän suorittaminen törmäyksittä on vaikeaa.. Todellisessa liikennetilanteessa liikkuja voi itse aiheuttaa tällaisia tilanteita käyttämällä kännykkää tai juttelemalla kavereiden kanssa. Matkustajat voivat häiritä kuljettajaa. Tarkkaavaisuus ja toimintakyky voivat alentua myös päihteiden käytön tai väsymyksen seurauksena. Ajaminen on ajattelemista ja kaikki mikä vaikeuttaa ajattelemista, vaikeuttaa myös ajamista. 5

6 Faktaa alkoholin vaikutuksista Alkoholi ei kuulu liikenteeseen. Rattijuoppo vaarantaa aina oman, mutta myös matkustajiensa ja muiden tielläliikkujien turvallisuuden. Alkoholin haittavaikutukset tulevat esille jo varsin vähäisillä promillemäärillä (0,2 promillea). Yli 0,5 promillen humalassa ajavan onnettomuusriski selvään kuljettajaan verrattuna on yli kymmenkertainen. Kannabis yksin tai yhdistettynä alkoholiin heikentää kuljettajan ajokykyä erittäin merkittävästi. Alkoholi on aivoja lamauttava, keskushermoston toimintaan kokonaisvaltaisesti vaikuttava aine. Alkoholin käytön seurauksena reaktionopeus hidastuu ja havaintokenttä supistuu. Ajattelun ja arvostelukyvyn heiketessä halukkuus riskin ottoon kasvaa. Pienemmän kokonsa ja tottumattomuutensa vuoksi nuoret humaltuvat aikuista tehokkaammin. Nainen humaltuu samasta alkoholimäärästä miestä enemmän, koska naisen kehon vesipitoisuus on pienempi. Alkoholi vaatii pitkän palamisajan poistuakseen elimistöstä. Tunnissa palaa yksi gramma puhdasta alkoholia kymmentä painokiloa kohti. Prosessia ei voi nopeuttaa millään keinoin. Rattijuopumus on rangaistava teko. Suomessa rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 promillea. Myös kulkuneuvon luovuttaminen päihtyneelle on laissa kielletty. Polkupyörääkään ei saa ajaa päihtyneenä, jos siitä aiheutuu vaaraa muille. Lisätietoja: ja 6

7 Häirintäkortit Aseta kävelijän eteen este (roskakori, pahvilaatikko, kassi tms.) Heitä kävelijälle pallo. Pyydä häntä ottamaan se kiinni. Sammuta valot. Puhuttele kävelijää. Kysy kävelijältä jotain. Pyydä häntä vastaamaan. Anna kävelijälle kännykkä. Pyydä häntä kirjoittamaan tekstiviesti: Kun ajat, et ota! 7

8 Säännöt haltuun, jalankulkija! 1. Kuka jalankulkijoista kulkee oikein A B a) tiellä? jalankulkija A jalankulkija C B D E b) b) yhdistetyllä F pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija C jalankulkija D jalankulkija G E c) rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija F jalankulkija G 8

9 2. Autoilija A on pysähtynyt suojatien eteen antaakseen tilaa jalankulkijalle. Samanaikaisesti viereistä kaistaa lähestyy autoilija B. Kumpi väistää? a) autoilija B b) jalankulkija B A 3. Jään linja-autosta pysäkille. Mikä on turvallisin tapa ylittää tie? A) Ylitän ajoradan linja-auton takaa. B) Ylitän ajoradan linja-auton edestä. C) Ylitän ajoradan suojatietä pitkin linja-auton lähdettyä pysäkiltä. D) Ylitän ajoradan suoraan pysäkin keskeltä linja-auton lähdettyä. KOULU BUSSI C A D B 9

10 4. Mikä on turvallisin reitti pysäkiltä koulun pihaan? A) suojatietä käyttäen B) alikulkukäytävän kautta C) suoraan linja-autopysäkiltä ajokaistojen yli KOULU C B A 5. Mikä seuraavista heijastimen kiinnityskohdista on paras heijastimen näkyvyyden kannalta? A) päähineessä B) takin etuosassa C) lahkeissa polven korkeudella 10

11 Säännöt haltuun, jalankulkija! OIKEAT VASTAUKSET Jalankulkija: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettaja sekä polkupyörän tai mopon taluttaja Ajorata: ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua, yhden tai useamman ajokaistan käsittävää tien osaa. Piennar: ajoradasta reunaviivalla erotettu tien pituussuuntainen osa jota ei liikennemerkillä ole osoitettu jalkakäytäväksi tai pyörätieksi 1. Kuka jalankulkijoista kulkee oikein A B a) tiellä? jalankulkija C A Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta ajoradan reunassa. Ajoradalla jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä sen vasenta reunaa. D jalankulkija EB TURVAFAKTAA Kun jalankulkija kulkee vasemmassa reunassa, häntä lähimpänä kulkevat ajoneuvot tulevat katseen suunnasta. Näin jalankulkija voi havainnoida lähestyviä ajoneuvoja. Tien oikeaa reunaa voi poikkeuksellisesti käyttää, jos se on turvallisempaa. Esimerkiksi, jos näin vältetään vilkasliikenteisen tienylittäminen useaan kertaan. F Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa. Polkupyörää tai mopoa taluttava saa käyttää tarpeen tullen ajoradan oikeaa reunaa jatkaakseen matkaansa. G 11

12 b) yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija C jalankulkija D jalankulkija E Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä liikkuessaan jalankulkijan on kuljettava väylän reunaa. Väylän keskiosan kautta ohitetaan. Jos liikennemerkillä on varta vasten osoitettu ajoradasta erillään oleva yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, niin jalankulkijan on sitä käytettävä! TURVAFAKTAA Vuoden 1997 kesäkuun alusta voimaan tulleen säännön mukaan jalankulkija saa valita oikean tai vasemman reunan. Näin koiran ulkoiluttaja tai lasten kanssa liikkuva voi valita turvallisimman reunan mahdollisimman kaukana ajoradasta. On suositeltavaa, että vauhdilla liikkuvat rullaluistelijat ja rullasuksihiihtäjät käyttävät kulkusuuntaansa nähden yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikeaa reunaa. c) rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä? jalankulkija F jalankulkija G Rinnakkain olevalla pyörätiellä ja jalkakäytävällä sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille on omat puoliskonsa. Ne erotetaan toisistaan valkoisella viivalla. Jalankulkijan kulkee oman väylänsä reunaa. TURVAFAKTAA Liikennemerkki osoittaa kumpi puoli on tarkoitettu jalankulkijoille ja kumpi pyöräilijöille. Pyöräilijän on ajettava oman väylänsä oikeassa reunassa. 12

13 2. Autoilija A on pysähtynyt suojatien eteen antaakseen tilaa jalankulkijalle. Samanaikaisesti viereistä kaistaa lähestyy autoilija B. Kumpi väistää? a) autoilija B Jalankulkijan suojatiesäännöt Tienylitys on liikenteen vaarallisimpia tilanteita. Käytä suojatietä, kun ylität ajoradan. Tarkkaile, onko autoilija havainnut sinut. Ota huomioon keli ja varaudu auton pitkään pysähtymismatkaan. Varo myös viereisellä kaistalla ajavia. Autoilijan suojatieohjeet Anna esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Osoita pysähtymisaikeesi ajoissa. Erityisesti lapset luottavat suojatien ja liikennevalojen turvaan. Noudata liikennevaloja. Noudata nopeusrajoituksia. Sovita nopeutesi niin, että voit tarvittaessa pysähtyä. Älä ohita suojatien eteen pysähtynyttä autoa. b) jalankulkija B A TURVAFAKTAA Todennäköisyys, että jalankulkija menehtyy törmäyksessä, kasvaa jyrkästi, kun auton nopeus on yli 40 km/h. Kääntyvän auton on väistettävä risteyksen jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Jalankulkijan on syytä varmistua, että autoilija on huomannut hänet ja aikoo väistää. Hämärän ja pimeän aikaan, myös kaupungissa, jalankulkija lisää näkymistään käyttämällä heijastinta. 13

14 3. Jään linja-autosta pysäkille. Mikä on turvallisin tapa ylittää tie? A) Ylitän ajoradan linja-auton takaa. B) Ylitän ajoradan linja-auton edestä. C) Ylitän ajoradan suojatietä pitkin linja-auton lähdettyä pysäkiltä. Linja-autosta poistuminen aiheuttaa usein vaaratilanteita. Varo ulos astuessasi ohi ajavia polkupyöriä ja muutaliikennettä. Jos bussista poistumisen jälkeen aiot ylittää tien, odota, kunnes bussi on lähtenyt pysäkiltä. Näin näet paremmin lähestyvät autot ja autoilijat näkevät sinut. Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. D) ylitän ajoradan suoraan pysäkin keskeltä linja-auton lähdettyä KOULU BUSSI C A D B TURVAFAKTAA Linja-auton ja rekan läheisyyteen jää alue(ns.katvealue), josta on kuljettajan mahdotonta, edes peilien avulla nähdä jalankulkijaa tai pyöräilijää. Vahinkoja syntyy helposti silloin, kun jalankulkija ei kiireessä ehdi tarkkailla liikennettä, siis ajoissa pysäkille! 14

15 4. Mikä on turvallisin reitti pysäkiltä koulun pihaan? A) suojatietä käyttäen B) alikulkukäytävän kautta Vilkkaiden teiden yli tai ali on rakennettu jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varten ylikulkusiltoja ja alikulkutunneleita. Niitä pitkin pääsee turvallisesti tien toiselle puolelle, vaikka kävelymatka ehkä piteneekin C) suoraan linja-autopysäkiltä ajokaistojen yli KOULU C B A TURVAFAKTAA Turvallisinta on tienylittäminen on silloin, kun jalankulkijalla on mahdollisuus kulkea eri tasossa moottoriajoneuvoliikenteen kanssa. Näin jalankulkijalta ei tarvitse tehdä valintaa tienylityspaikan suhteen eikä arvioida lähestyvien ajoneuvojen nopeutta eikä etäisyyttä. Erityisesti nuorten tulisi muistaa: turvallisin reitti ei aina ole lyhyin. Lisäksi, kun liikutaan porukassa, on jokaisen kuitenkin seurattava liikenteen tapahtua. Ei saa luottaa, että joku muu katsoo, onko turvallista ylittää tie. Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä. 15

16 5. Mikä seuraavista heijastimen kiinnityskohdista on paras heijastimen näkyvyyden kannalta? A) päähineessä B) takin etuosassa C) lahkeissa polven korkeudella Paras heijastimen paikka on noin puolen metrin korkeudella maasta, ja mitä useampi heijastin, sen parempi. Näin jalankulkija erottuu varmemmin eri suunnista. Kunnollinen heijastin toimii siten, että se heijastaa valon(ajovalot) laadukkaiden prismojen tai lasihelmien avulla takaisin valonlähteelle(kuljettajan silmiin). Vapaasti heiluva ja riittävän alasijoitettu heijastin takaa, että auton laskevat hajanaisetkin valonsäteet tavoittavat heijastimen mahdollisimman hyvin ja riittävän ajoissa. TURVAFAKTAA Tieliikennelain 42 :n mukaan jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta. Lain velvoituksesta huolimatta taajamassa ja taajaman ulkopuolella keskimäärin vain joka toinen jalankulkija käyttää heijastinta. Oikeasta heijastimesta löytyy ainakin seuraavat tiedot: CE EN 13356, heijastin (EU-standardi) tyyppitarkastuksen suorittaneen laitoksen tiedot (esim.työterveyslaitos ) käyttöohjeet Jalankulkijan näkyminen pimeällä - animoitu esitys: 16

17 Säännöt haltuun, pyöräilijä! 1. Kumpi väistää? a) polkupyörä b) auto 2. Kuka saa ajaa ensin? a) pakettiauto b) henkilöauto c) polkupyörä 17

18 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto polkupyörä mopo b) mopo-auto-polkupyörä c) polkupyörä auto mopo 4. Mikä on polkupyöräilijän oikea paikka? A) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna B) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän vasen reuna C) ajoradan oikea reuna C B A 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät pyörällä ajamisen? a) b) c) d) e) f) 18

19 Säännöt haltuun, pyöräilijä! OIKEAT VASTAUKSET Liikennevälineenä polkupyörä on yhdenvertainen ajoneuvo auton kanssa. Pyöräilijää koskevat siis samat säännökset kuin auton kuljettajaa. Sen sijaan pyörätie ja muu tie eivät aina olekaan samanarvoisia kulkuväyliä. 1. Kumpi väistää? a) polkupyörä Risteystä lähestyessään jokaisen on noudatettava erityistä varovaisuutta ja tarkkailtava muuta liikennettä. Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän (ja mopoilijan) on väistettävä ajoradan liikennettä. Pyöräilijä saa ylittää ajoradan ajaen suojatietä pitkin, jos pyörätie jatkuu ajoradan toisella puolella. Pyöräilijä ei kuitenkaan ole etuajo-oikeutettu ajamaan ensin. b) auto 19

20 2. Kuka saa ajaa ensin? a) pakettiauto b) henkilöauto c) polkupyörä Väistämisvelvollisuus risteyksessä ja pakollinen pysähtyminen merkkien suunnasta tulevan on väistettävä risteävän tien liikennettä sekä vasemmalta että oikealta tulevia, myös pyörätiellä ajavia. Kääntyvän ajoneuvon on väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa ja pyöräilijää. Pyöräiljän on valmistauduttava joustamaan. TURVAFAKTAA Pyöräilijän on oltava risteyksissä tarkkana. Risteyksiä on lähestyttävä varoen. On syytä varmistua, että autoilija on huomannut pyöräilijän. Pyöräilijän on viisasta valmistautua joustamaan. 20

21 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto polkupyörä mopo b) mopo auto polkupyörä Mopo saa ajaa ensin, koska sillä ei ole oikealta tulevaa väistettävää. Auto on kääntymässä vasemmalle, sen pitää väistää mopoa. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkki ohjaa pyöräilijän väistämään risteyksessä muita kulkijoita. Siksi pyöräilijä menee viimeisenä. c) polkupyörä auto mopo TURVAFAKTAA Väistämisen perussääntö on se, että tasa-arvoisissa risteyksissä on väistettävä oikealta tulevia ajoneuvoja. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. Vasemmalla kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. 21

22 4. Mikä on polkupyöräilijän oikea paikka? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä pyöräilijä ajaa oikeassa reunassa. Edellä kulkeva ohitetaan väylän keskiosan kautta. Jos pyörätietä ole, pyöräilijän on ajettava pientareella tai ajoradan oikeassa reunassa. b) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän vasen reuna c) ajoradan oikea reuna C B A TURVAFAKTAA Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä jalankulkija kulkee oikeassa tai vasemmassa reunassa. Ajoradasta voidaan tiemerkinnöillä erottaa pyöräilijöille yksisuuntainen pyöräkaista. Pyöräkaistalla pyöräilijän on noudatettava samoja sääntöjä kuin ajaessaan ajoradan reunassa. Älä pyöräile rinnakkain! 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät pyörällä ajamisen? a) b) c) d) e) f) b) Jalkakäytävä - ajoradasta rakenteellisesti erotettu jalkakäytävä, jota jalankulkijan on käytettävä, alle 12-vuotias saa ajaa pyörällä jalkakäytävällä c) Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty d) Kielletty ajosuunta merkin sivuuttaminen on kielletty kaikilla ajoneuvoilla, myös polkupyörällä e) Ajoneuvolla ajo kielletty merkki kieltää kaikkien ajoneuvojen, myös moottorittomien kuten pyörän kuljettamisen, merkillä rajoitetulla alueella a) Pyöräilijöitä - varoittaa pyöräilijöistä, esim. risteävä pyörätie, tai paikasta, jossa pyöräilijät siirtyvät ajoradalle f ) Kävelykatu - jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä, pyöräilijän on sovitettava nopeutensa jalankulkijoiden mukaan, jalankulkijoille annettava esteetön kulku 22

23 Säännöt haltuun, mopoilija! 1. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto mopo polkupyörä b) mopo polkupyörä auto c) polkupyörä auto mopo 2. Mikä on oikea ajojärjestys? a) mopo polkupyörä auto b) auto polkupyörä mopo c) polkupyöräilijä mopoilija autoilija 23

24 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) kuorma-auto mopo - henkilöauto b) henkilöauto kuorma-auto mopo c) mopo henkilöauto kuorma-auto 4. Mikä on mopoilijan oikea paikka mopoilijan jatkaessa suoraan eteenpäin? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna b) nelikaistaisen ajoradan oikea reuna c) nelikaistaisen ajoradan vasemman kaistan keskikohta C B A 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät mopolla ajamisen? a) b) c) d) e) f) 24

25 Säännöt haltuun, mopoilija! OIKEAT VASTAUKSET 1. Mikä on oikea ajojärjestys? a) auto mopo polkupyörä b) mopo polkupyörä auto c) polkupyörä auto mopo Polkupyörä saa ajaa ensin, koska sillä ei ole oikealta tulevaa väistettävää. Auto on kääntymässä vasemmalle, sen pitää väistää polkupyörää. Väistämisvelvollisuus risteyksessä merkki ohjaa mopoilijaa väistämään risteyksessä muita kulkijoita. Siksi mopo menee viimeisenä TURVAFAKTAA Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mopoilijan on syytä aina varmistua, että hänet on varmasti huomattu. On viisasta luopua omista oikeuksistaan, mikäli näyttää siltä, että joku ei aio noudattaa väistämisvelvollisuuttaan. Väistämisen perussäännön mukaan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa. Vasemmalla kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. 25

26 2. Mikä on oikea ajojärjestys? a) mopo polkupyörä auto b) auto polkupyörä mopo Kaikkien kuljettajien on noudatettava väistämisen perussääntöä ja väistettävä oikealta tulevaa. Auton oikealta puolelta ei tule ketään, se saa siis mennä ensin. Mopo väistää pyörää, joka tulee oikealta, ja ylittää risteyksen viimeisenä. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. c) polkupyöräilijä mopoilija autoilija TURVAFAKTAA Risteys on ns.tasa-arvoinen risteys, väistämisvelvollisuutta tai etuajo-oikeutta ei ole liikennemreken osoitettu. Noudatetaan väistämisen perussääntöä: oikealta tuleva saa mennä ensin. Ennakoi. Lähesty risteystä näin: Tiedota aikeistasi muille, näytä suuntamerkki ajoissa. Hidasta nopeutta. Tarkkaile muuta liikennettä ja ota huomioon liikenteen ohjaus (poliisi, liikennevalot, -merkit ja tiemerkinnät). Valitse oikea ajolinja tai ajokaista. Ratkaise oikea ajojärjestys. Ota huomioon kevyt liikenne. Arvioi liikennetilannetta kokonaisuutena, joka voi muuttua koko ajan. 26

27 3. Mikä on oikea ajojärjestys? a) kuorma-auto mopo - henkilöauto b) henkilöauto kuorma-auto mopo c) mopo henkilöauto kuorma-auto Tilanteessa mopoilijalla ei ole ketään väistettävää, koska henkilöauton tulee vasemmalle kääntyessään väistää vastaan tulevaa liikennettä ja kuorma-auto lähestyy risteystä väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin takaa. Toisena saa ajaa henkilöauto ja viimeisenä kuorma-auto. TURVAFAKTAA Väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkin suunnasta tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä ja myös osoitettava aikomuksensa väistää lähestymisnopeudellaan muille tienkäyttäjille. Mopoilijan tulee varmistua siitä, että hänet on huomattu. Omista oikeuksista voi joskus turvallisuuden nimissä joustaa. Omalla pukeutumisella ja ajovaloilla mopoilija voi parantaa näkymistään. 27

28 4. Mikä on mopoilijan oikea paikka mopoilijan jatkaessa suoraan eteenpäin? a) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikea reuna b) nelikaistaisen ajoradan oikea reuna Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. c) Nelikaistaisen ajoradan vasemman kaistan keskikohta C B A TURVAFAKTAA Jos ajoradan oikeassa reunassa on riittävän levyinen piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, niin mopolla on ajettava siellä. Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Mopolla saa ajaa kevyen liikenteen väylällä tai pyörätiellä, mikäli liikennemerkissä on Sallittu mopoille lisäkilpi. Mopoilijan kaistanvaihto: Arvioi kokonaistilanne. Tilan tulee olla edestä, takaa ja sivulta riittävän pitkälle vapaa. Seuraa takaa tulevaa liikennettä taustapeileistä. Tarkkaile myös tilannetta edessä, muista turvaväli. Anna suuntamerkki hyvissä ajoin ennen kaistan vaihtamista. Taustan ja sivustan varmistamiseksi on hyvä katsoa tilanne vielä päätä kääntämällä, sillä mopon peilit jättävät suuret katvealueet taakse ja sivuille. Myös nopeuden ja etäisyyden arvioiminen on vaikeaa peilien välityksellä. Varmistu myös siitä, ettei joku toinen ole juuri aikeissa vaihtaa kaistaa samanaikaisesti. Sovita nopeus liikennetilanteen mukaan. Siirry kaistalle rauhallisella ajolinjalla ja ohjausliikkeellä. 28

29 5. Mitkä seuraavista liikennemerkeistä kieltävät mopolla ajamisen? a) b) c) d) e) f) a) Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie: mopolla ajo on luvallista vain, jos lisäkilpi: Sallittu mopoille b) Kielletty ajosuunta merkin sivuuttaminen on kielletty kaikilta ajoneuvoilta c) Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty kieltää kaikilta konevoimalla kulkevilta ajoneuvoilta merkin sivuuttamisen d) Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty -kieltää siis myös mopolla ajamisen e) Ajoneuvolla ajo kielletty merkki kieltää kaikkien ajoneuvojen kuljettamisen, myös moottorittomien esim. polkupyöräilyn, merkillä rajoitetulla alueella f) Väistämisvelvollisuus kohdattaessa- ei kiellä mopolla ajamista, velvoittaa antamaan vastakkaisesta suunnasta lähestyvälle ajoneuvolle mahdollisuuden sivuuttaa merkillä osoitettu kapea tienkohta ensiksi. Lisätietoa mopoilusta: 29

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa OIKEAT VASTAUKSET JALANKULKIJA: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin

Lisätiedot

Skarppina liikenteessä

Skarppina liikenteessä Tavoite Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta liikennesääntöjen tuntemisen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Liikenneturvallisuusviikko, materiaalia yläkouluille

Liikenneturvallisuusviikko, materiaalia yläkouluille Liikenneturvallisuusviikko, materiaalia yläkouluille Liikenneturvallisuusviikon teemana on tarkkaamattomuus kännykän käyttö (puhuminen, musiikin kuuntelu, pelaaminen) ryhmässä liikkuminen huomion suuntaaminen

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Lukulattia. Tavoite. Huom! Nuoret pystyvät tekemään harjoitteen myös keskenään ohjatusti. Tarvikkeet

Lukulattia. Tavoite. Huom! Nuoret pystyvät tekemään harjoitteen myös keskenään ohjatusti. Tarvikkeet Lukulattia Tavoite Tuoda esille faktatietoa riskitekijöistä, jotka vaikuttavat vapaa-ajan ja liikenteen tapaturmien taustalla (ml. alkoholi ja muut päihteet). Samalla pohditaan, miten jokainen omilla valinnoillaan

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa 28.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi osana Loviisan liikenneturvallisuustoimija -hanketta. Kyselyn

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LIIKENNETURVALLISUUSINSINÖÖRI JAAKKO KLANG VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Turvallinen mopoilu Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä suuri KUOLLEET

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 231 VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ Mitat (mm): d suuri 1 350 normaali 900 pieni 600 Yleistä Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka

Lisätiedot

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa TALOUDELLINEN AJOTAPA Ennakoiva ajotapa Mitä voi tehdä 10 sekunnin aikana? Ennakoiva autoilija ajattelee liikenteessä siten, että hän miettii omaa tilannettaan 10 sekunnin päähän. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Suomi Pyöräilee -tietoisku Mikko Karhunen LVM Tieliikennelain kokonaisuudistus Tavoitteena mm. Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla 26.10.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Rauman kaupungin suojatiekäyttäytymisen kysely toteutettiin 1.-21.10.2018 välisenä aikana. Kyselyllä kartoitettiin:

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on.

HÄTÄTILANTEET. A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. HÄTÄTILANTEET A. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO on. C. Kuka auttaa hätänumerossa? 1. 2. 3. 4.

Lisätiedot

KOHTAAMISOPAS. Kennelliitto Pyöräilyunioni Ratsastajainliitto

KOHTAAMISOPAS. Kennelliitto Pyöräilyunioni Ratsastajainliitto KOHTAAMISOPAS Kennelliitto Pyöräilyunioni Ratsastajainliitto Hyvä liikkuja! Ajatpa autolla tai pyörällä, ratsastat tai liikut koiran kanssa tai muuten vain omaksi iloksesi, niin kohtaat päivittäin muita

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 4.5.2017 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kevyistä sähköajoneuvoista ja kävelyä avustavista laitteista

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä 15.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen osana. Kyselyn tehtiin nettikyselynä 7.

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI Ylämyllyn koulun liikenneturvallisuussuunnitelma TURVALLISTA KOULUMATKAA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Vinkkejä vanhemmille 4 Liikennekasvatuksen teemat 5 Jalankulkijana

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Jussi Pohjonen 22 vuotta poliisina Liikkuvassa poliisissa Poliisin

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu LIIKENNE- AAPINEN Sisältö Liikenneaapisen lukijoille...1 Koulusta Tasanteelle...2 Koulusta Tasanteelle tunnelin kautta...3 Lautakatonkadulta kouluun...4 Kartta...5 ja 8 Liikennemerkit...6-7 Dunckerinkadulta

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS

SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS TAUSTATIEDOT Toukokuussa 2017 toteutetulla kyselyllä kartoitettiin suojatiekäyttäytymiseen liittyviä ongelmia Järvenpään, Keravan

Lisätiedot

LIIKENNEKÄVELY/ LIIKENNEPYÖRÄILY LASTEN KANSSA

LIIKENNEKÄVELY/ LIIKENNEPYÖRÄILY LASTEN KANSSA LIIKENNEKÄVELY/ LIIKENNEPYÖRÄILY LASTEN KANSSA VeloFinland Turku 29.9.2018 Sanna Ojajärvi, Pyöräilykuntien verkosto sanna.ojajarvi@poljin.fi @pyorailykunnat Lasten pyöräilyyn vaikuttaa moni asia LIIKENNEYM-

Lisätiedot

Tieliikennelaki HE 180/2017 vp. Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto

Tieliikennelaki HE 180/2017 vp. Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto Tieliikennelaki HE 180/2017 vp Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto Luottamusperiaate eli ennalta-arvattavuus Pelkistettynä se tarkoittaa sitä, voiko toinen liikenteen osapuoli luottaa siihen, että

Lisätiedot

Liikennekasvatuspolku (1 lk.) Rastiaineisto

Liikennekasvatuspolku (1 lk.) Rastiaineisto Liikennekasvatuspolku (1 lk.) Rastiaineisto Yleisesittely Tavoitteet Toiminnallista liikennekasvatusta oikeassa liikenneympäristössä Koulun lähiympäristöön (ja riskipaikkoihin) tutustuminen Liikuntaa ja

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esa Sarkiala Lausunto 10.04.2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita

Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita Tieliikennelaki v. 3.0 Asetukset lain tasolle TLL 1957 (29.3.1957/143) - 14 :ää, voimaan 1.12.1957 (kumottiin laki moottoriajoneuvoliikenteestä

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyö Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä Liikenneturvallisuuskoordinaattori, Juha Heltimo, Strafica Oy Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Tieliikennelaki. Hankesuunnittelupäivä Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö

Tieliikennelaki. Hankesuunnittelupäivä Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö Tieliikennelaki Hankesuunnittelupäivä 11.9.2019 Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö Uusi tieliikennelaki Tavoitteena mm. Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden näkemyksiä ja kokemuksia ajoterveydestä ja vanhuuteen varautumisesta selvitettiin lokakuussa Kyselyn toteutti Liikenneturvan

Ikääntyneiden näkemyksiä ja kokemuksia ajoterveydestä ja vanhuuteen varautumisesta selvitettiin lokakuussa Kyselyn toteutti Liikenneturvan Ikääntyneiden näkemyksiä ja kokemuksia ajoterveydestä ja vanhuuteen varautumisesta selvitettiin lokakuussa 2018. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Taloustutkimus, ja siihen vastasi yhteensä

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546)

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546) Sukupuolesi 100,0 % 85,2 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 14,8 % 0,0 % Nainen (Vastauksia:2546) Mies Ikäsi Alle 18 vuotta 1,7 % 18-24 vuotta 3,4 % 25-35 vuotta 14,8 % 36-50 vuotta 41,4 % 51-65 vuotta 35,8

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Tieliikennelain kokonaisuudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus Varsinais-Suomen liikenneturvallisuusseminaari Juha Valtonen, 28.3.2019 Tieliikennelaki 729/2018 (10.8.2018) 194 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita Tieliikennelain kokonaisuudistus

Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita Tieliikennelain kokonaisuudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita 1 Tieliikennelaki v. 3.0 TLL 1957 (29.3.1957/143) - 14 :ää, voimaan 1.12.1957 (kumottiin laki moottoriajoneuvoliikenteestä 1926/156)

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön seminaari 14.11.2017 Ari Liimatainen, Liikennevirasto Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Viisas koulumatka 0 2 luokka

Viisas koulumatka 0 2 luokka Nämä ohjeet ovat Viisas koulumatka oppitunnin pitoa varten. Diaesityksen löydät osoitteesta: https://www.hsl.fi/oppilaitoksille/vinkkeja opetukseen Oppituntikokonaisuus on tarkoitettu 1. 2. luokkalaisille

Lisätiedot

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2)

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 23.6.2011 www.hepo.fi Epävirallinen muistutus alueen katu- ja liikennesuunnittelijoille Helmer Berndtson Kaisa Lahti Marek Salermo

Lisätiedot

Liikenneturvallisuusraportti Kauniaisten liikenneonnettomuudet 2018

Liikenneturvallisuusraportti Kauniaisten liikenneonnettomuudet 2018 Liikenneturvallisuusraportti 2019 Kauniaisten liikenneonnettomuudet 2018 www.kauniainen.fi www.grankulla.fi Liikenneturvallisuus Suomessa Suomen liikenneturvallisuusvision, ns. nollavision, mukaan liikennejärjestelmä

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L. Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L. Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 12 1.1 Työn lähtökohdat 12

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys Helsinki 1.2.2015 Tiedote Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys AM120-luokan AV-koe (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM120-luokka (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM121-luokan AV-koe (Kevyt nelipyörä):...

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita

PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Taustaa: Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita 6.5.2019 Kysymys lapsiystävälliselle Kittilälle. Esitys Sodankyläntien

Lisätiedot

Väärinkäsityksiä ylinopeudesta

Väärinkäsityksiä ylinopeudesta Väärinkäsityksiä ylinopeudesta Jaakko Klang Turun seudun liikenneturvallisuustyö 26.3.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang 1 Pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että

Lisätiedot

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 19.7.2011 www.hepo.fi Helsingin kaupunki, Kirjaamo Yleisten töiden lautakunta PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTUTUS NORDENSKIOLDINKADUN

Lisätiedot

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen Satu Tuomikoski satu.tuomikoski@liikenneturva.fi 2 Lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla 3 NOLLAVISIO Ihminen tekee liikenteessä

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Tieliikennelain uudistuksesta

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Tieliikennelain uudistuksesta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 15.11.2018 Tieliikennelain uudistuksesta Tieliikennelaki 729/2018 (10.8.2018) 194 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020. 195 Siirtymäsäännökset:

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 15.-16.2. Jyväskylä Mikko Karhunen LVM Ajankohtaista Virastouudistus Maantielaki, maakuntauudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus Virastouudistus

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Jakelu- ja kuljetusliikenteen ympäristöasiat -seminaari 7.11.2018 Kaija Kossila Kunnallinen pysäköinninvalvoja Tehtävät 1(2) Valvonta Pysäköintivirheiden ja joutokäynnin

Lisätiedot

Mitä muistan tuoda autokouluun?

Mitä muistan tuoda autokouluun? OHJE 1 Mitä muistan tuoda autokouluun? 1. Heti kurssin alkuvaiheessa 2 Valokuvaa (jos edellisten valokuvien toimittamisesta on yli 3 vuotta) nuorison terveystodistus (enintään 5 v. vanha ) tai lääkärintodistus

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tieliikennelainsäädännön uudistaminen Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia.

Lisätiedot

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia.

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. HE 48/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää

Lisätiedot

Myyrmäki Pyöräliikenneverkko

Myyrmäki Pyöräliikenneverkko Myyrmäki Pyöräliikenneverkko PYÖRÄLIIKENNE- VERKON HIERARKIA Myyrmäen alueen pyöräliikenneverkon muodostamisen periaatteena on ollut luoda suunnittelualueelle pyöräilyn kannalta kilpailukykyinen verkko.

Lisätiedot

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ kysely Iisalmen kaupungin ikäihmisille 2006 Kyselyn yhteenveto 22.3.2007 Ongelma Ongelmapaikka Toimenpide Vastuutaho Ongelmakohteen

Lisätiedot

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen Tarkkaamattomuus tieliikenteessä Petri Jääskeläinen Kun ajat, aja Kuljettajan keskeisin tehtävä on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä pois tästä tehtävästä:

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki Kimmo Kiiski

Uusi tieliikennelaki Kimmo Kiiski Uusi tieliikennelaki 20.3.2019 Kimmo Kiiski Esivalmistelun johtopäätöksiä: Tieliikenteen muutostekijöitä Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, maaseudun yhä harvempi asutus Tieverkon tila Ajoneuvokanta

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot