IR-LETTER. Hyvää kehitystä vaikeassa markkinatilanteessa. Teimme hyvää tulosta vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IR-LETTER. Hyvää kehitystä vaikeassa markkinatilanteessa. Teimme hyvää tulosta vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta"

Transkriptio

1 TEEMANA Q3-TULOS JA YRITYSKAUPAT SYYSKUU 2014 Hyvää kehitystä vaikeassa markkinatilanteessa Julkistimme kolmannen neljänneksen tuloksemme Kolmannella kvartaalilla liikevaihto jatkoi kasvuaan, ja myös liikevoitto parani. Liikevaihto kasvoi 15 % eli 5,1 miljoonaa euroa, josta yritysostojen osuus oli 4,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi neljässä segmentissä kahdeksasta. Liikevoitto kasvoi 3,3 miljoonaa euroa, mihin vaikuttivat erityisesti vertailukaudelle sisältyvä Takomasegmentin liikearvon alaskirjaus sekä hyvä tuloskehitys Turvallisuus- ja Talotekniikkaremontointi-segmenteissä. Kolmannella kvartaalilla liiketulos oli positiivinen kaikissa segmenteissä, mihin voimme olla vaikeassa markkinatilanteessa tyytyväisiä. Jatkoimme omistustemme aktiivista kehittämistä ja toteutimme katsauskaudella kaksi merkittävää yritysjärjestelyä. Laajensimme liiketoimintaamme kuluttajabisnekseen ostamalla 60 prosenttia omakotitalojen talotekniikkaremontointipalveluita tarjoavan KotiSun Oy:n osakekannasta. Samalla perustimme konserniin uuden, talotekniikkaremontointiin erikoistuneen segmentin. Myimme lisäarvologistiikan erityisosaajan Vindean, josta kirjasimme 5,5 miljoonan euron myyntivoiton. Takomassa edettiin suunnitelmia nopeammin. Saneeraustoimet näkyivät jo katsauskaudella kannattavuuden paranemisena. Saneerausohjelmassa on tilaa myös uusille investoinneille. Takoman liiketulos oli kolmannella neljänneksellä positiivinen. Teimme hyvää tulosta vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Hyvästä kehityksestä huolimatta yleinen taloustilanne on edelleen epävarma, ja ennusteiden tekeminen on tällä hetkellä vaikeaa. Jatkamme uusien ostokohteiden aktiivista kartoittamista, ja harkitsemme myös mahdollisia laajentumisia uusille toimialoille. Tavoitteenamme on edelleen täydentää salkkua. Tässä IR-letterissä kerromme kolmannen neljänneksen tuloksestamme. Lisäksi Panostajan sijoitusjohtaja Tapio Tommila avaa tarkemmin yrityskauppoja, jotka ovat menestyksemme ydin. Virkistävää syksyä toivottaen, Juha Sarsama toimitusjohtaja Panostaja Oyj Käyntiosoite: Y-tunnus: Kalevantie Tampere

2 Panostaja-konsernin osavuosikatsaus (Q3) Kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 38,1 milj. euroa (33,0 milj. euroa), kasvua 15 %. Yritysostojen vaikutus 5,1 milj. euron liikevaihdon kasvuun oli 4,1 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi neljässä segmentissä kahdeksasta. Kolmannen kvartaalin liikevoitto parani ja oli 2,8 milj. euroa ( 0,6 milj. euroa), kasvua 3,3 milj. euroa. Liikevoiton parannusta selittää pääasiassa vertailukaudelle sisältyvä Takomasegmentin liikearvon alaskirjaus 2,3 milj. euroa sekä Turvallisuus- ja Talotekniikkaremontointisegmenttien hyvä tuloskehitys. Vertailukautta parempaan liiketulokseen ylsi kolme kahdeksasta segmentistä. Tulos ennen veroja oli 1,9 milj. euroa ( 1,1 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 7,0 milj. euroa ( 1,8 milj. euroa). Tulos/osake (laimentamaton) oli 12,2 senttiä ( 2,7 senttiä). Liiketoiminnan kassavirta oli 1,0 milj. euroa (2,4 milj. euroa) (9 kk) Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 110,7 milj. euroa (98,3 milj. euroa). Liikevaihdon 12,3 milj. euron kasvu johtui orgaanisesta kasvusta sekä edellisellä ja kuluvalla tilikaudella toteutuneiden yritysostojen vaikutuksesta, joiden vaikutus oli yhteensä 7,3 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi viidessä segmentissä kahdeksasta. Liikevoitto parani ja oli 5,8 milj. euroa ( 0,2 milj. euroa), kasvua 6,0 milj. euroa. Liikevoittoa paransi erityisesti Helat- ja Lämpökäsittely-segmenttien tuloksen parannus. Vertailukauteen sisältyy Takoma-segmentin liikearvon alaskirjaus 2,3 milj. euroa. Viisi segmenttiä ylitti vertailukauden liikevoittotason. Tulos ennen veroja oli 3,3 milj. euroa ( 2,2 milj. euroa). Tulos/osake (laimentamaton) oli 8,7 senttiä ( 8,3 senttiä). Liiketoiminnan kassavirta parani ja oli 5,2 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Keskeiset tapahtumat katsauskaudella Panostaja Oyj hankki 60 % KotiSun Oy:n osakkeista, ja konserniin muodostui uusi Talotekniikkaremontointi-segmentti. Lisäarvologistiikka-segmentistä luovuttiin, kun Panostaja myi Vindean Suomen Transval Group Oy:lle. Panostaja kirjasi lisäarvologistiikan myynnistä 5,5 miljoonan euron myyntivoiton. Takoma Oyj:n ja Takoma Gears Oy:n saneerausmenettely eteni suunnitellusti. Tulosohjeistus Panostaja tarkentaa tulosohjaustaan liikevaihdon ja liikevoiton osalta. Konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan tilikaudella 2014 olevan % suurempi kuin tilikaudella 2013 (137,0 milj. euroa). Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton (1,6 milj. euroa) arvioidaan olevan 7,5 10,5 milj. euroa tilikaudella Tulosohjauksessa on huomioitu Takoma-segmentin lopetetut liiketoiminnat sekä Lisäarvologistiikka- ja Kannake-segmenttien poistuminen konsernista. Aikaisempi tulosohjaus ja : Konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan tilikaudella 2014 olevan % suurempi kuin tilikaudella 2013 (137,0 milj. euroa). Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton (1,6 milj. euroa) arvioidaan paranevan merkittävästi tilikaudella Tulosohjauksessa on huomioitu Takoma-segmentin lopetetut liiketoiminnat sekä Lisäarvologistiikka- ja Kannake-segmenttien poistuminen konsernista.

3 Esittelyssä Selog, Suomen suurin sisäkattomateriaalien erikoisliike ammattilaisille Selog Arvot: kumppanuus, ahkeruus, rehellisyys ja osaaminen Liikevaihto 2013: 12,8 milj. euroa Henkilöstö: 15 myynnin osaajaa Toimipisteet Helsingissä, Tampereella ja Lappeenrannassa Omistus: Panostaja 60 %, toimitusjohtaja Simo Tuokko ja muut omistajat 40 % Panostaja osti marraskuussa 2012 enemmistöosuuden Selog Oy:stä ja laajensi samalla uuteen, sisäkattomateriaalien tukkukauppaan erikoistuneeseen liiketoiminta-alueeseen. Selog on Suomen suurin sisäkattomateriaaleja ja -palveluja sisäkattourakoitsijoille tarjoava yritys. Se toimittaa asiakkailleen materiaalien lisäksi uudis- ja korjausrakentamisen laskenta- ja suunnittelupalveluja. Selog perustettiin vuonna 2005, jonka jälkeen se on kasvanut vakaasti. Selog tekee tulosta hyvin pienellä henkilöstömäärällä: se työllistää tällä hetkellä 15 ammattilaista. Vakaata kehitystä rakentamisen heikossa suhdanteessa Sisäkattorakentamisen markkinakoko on Suomessa noin miljoonaa euroa. Sisäkattorakentaminen on melko vakaata ympäri vuoden. Vaikka rakentaminen supistuu tänä vuonna edelleen, korjausrakentamisen kasvu jatkuu vakaana. Merkittävä osa Selogin hankkeista on korjausrakentamista ja julkisten kohteiden saneerausta, mikä pienentää liiketoiminnan alttiutta suhdannevaihteluille. Sisäkattorakenteen laadun ja toimivuuden merkitys rakennuksissa kasvaa jatkuvasti. Rakennuksissa kiinnitetään entistä enemmän huomioita sisäkaton akustiikkaan, toimivuuteen, ulkomuotoon ja viihtyvyyteen. Tämä avaa Selogille kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ainutlaatuinen kilpailuasema Selogin vahvuutena on sen tarjoama palvelukokonaisuus: asiakas saa kaikki sisäkattoon tarvittavat materiaalit ja siihen liittyvän neuvonnan ja laskelmat yhdestä paikasta. Selog erottautuu kilpailijoistaan kokonaisvaltaisella palvelukonseptillaan, joka tuo asiakkaalle myös merkittävän logistiikkaedun materiaalitoimituksissa. Selogin toimittamat materiaalit ovat laadukkaita ja tehtyjä kestämään. Ne ovat osa kestävämpää ja turvallisempaa tulevaisuutta, mikä on globaalisti kasvava trendi. Selogin asiakkaita ovat asennusliikkeet, jotka ovat jo läpikäyneet alkuvaiheen hankekilpailun. Selog ei siten tarvitse suuria henkilöresursseja massiivisiin hankekilpailuihin, mikä mahdollistaa toiminnan pyörittämisen tehokkaasti pienellä henkilöstömäärällä.

4 Panostaja omistajana Panostajalla on Selogin aktiivisena omistajana vahva pyrkimys kasvattaa sen markkinaosuutta ja kartoittaa mahdollisia uusia tuotealueita. Tavoitteena on myös edistää Selogin maantieteellistä laajentumista, joka on jo aloitettu Lappeenrannassa. Omistajan tähtäimessä on volyymien kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen. Selogin kehitys

5 Yrityskaupat Panostajan toiminnan ytimessä Panostajan kautta voi sijoittaa suomalaisiin pk-yrityksiin, joilla on merkittävää kasvupotentiaalia joko orgaanisen kasvun tai yritysostojen kautta, ja joilla on mahdollisuus saavuttaa alallaan merkittävä markkina-asema. Panostaja sijoittaa hajautetusti eri toimialoille. Panostajan tytäryritysten yrittäjät sitoutuvat ja kantavat aina yrittäjäriskiä, eli heillä on merkittävä omistusosuus yhtiössä. Panostajalla on aina enemmistöomistus. Yrittäjillä säilyy oikeanlainen itsenäisyys ja vapaus, mutta he sitoutuvat yrityskaupan jälkeen yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Sijoitushorisonttimme on 5 10 vuotta. Yritystemme liikevaihto on kasvanut hyvin pitkällä aikavälillä. Näyttömme todistaa, että tarvittaessa voimme olla menestyneen yhtiön omistaja pidemmällä aikavälillä, sanoo Panostajan sijoitusjohtaja Tapio Tommila. Teemme jatkuvasti aktiivista kartoitustyötä hyvien yritysostokohteiden tunnistamiseksi, ja oma aktiivisuus onkin avainasemassa yritysostojen toteuttamisessa. Tutkimme vuosittain yli sata yritystä, joista muutamia valikoituu ostettavaksi. Ennen varsinaista kauppaa teemme erittäin kattavat selvitykset, joissa käymme tarkasti läpi yhtiön liiketoimintaa, taloutta ja juridiikkaa. Huolellisuus kaupan valmistelussa maksaa itsensä nopeasti takaisin, kertoo Tapio Tommila. Olemme myös määritelleet yrityskauppojen haltuunottoon yhtenäisen ohjeistuksen ja prosessin. Tätä prosessia on harjoiteltu moneen kertaan eri tilanteissa, ja se on jo meillä dna:ssamme. Tällä toimintatavalla varmistetaan, että yritysostovaiheessa tunnistetut mahdollisuudet saadaan myös kotiutettua ja että yritysoston riskit eivät realisoidu, Tapio Tommila jatkaa.

6 Esimerkkejä Panostajan aktiivisesta omistuksesta KotiSun uusi laajennus kuluttajabisnekseen Panostaja osti 60 % KotiSunista toukokuussa 2014 ja laajensi samalla uuteen, talotekniikkaremontointiin erikoistuneeseen segmenttiin. Kaupan myötä Panostaja otti askeleen kohti kuluttajabisnestä. Vuonna 2006 perustettu, omakotitalojen käyttövesi- ja lämpöverkkoremontteihin erikoistunut KotiSun on kasvanut nopeasti alansa johtavaksi yritykseksi Suomessa. KotiSun työllistää 120 ihmistä eri puolilla maata, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 12,5 miljoonaa euroa. KotiSun tarjoaa kuluttajille konseptoituja käyttövesi- ja lämpöverkkoremontteja. Sen liiketoiminta on vakaata, ja palveluille on pitkäaikainen tarve. KotiSunilla on erityinen kilpailuasema, sillä markkinoilla ei ole monta samankaltaista toimijaa. Yrityksen vahvuuksia ovat paikallinen toiminta, pitkälle viety palvelumalli ja kuluttajakokemuksen jatkuva kehittäminen. Grano hyvä kehitys käynnissä Panostaja osti Granon edeltäjän Kopijyvän vuonna 2008, ja vuonna 2012 Digiprint Finland osti DMP:n Kopijyvä-konsernin sisaryhtiöksi. Kaksi vahvaa osaajaa, Kopijyvä Oy ja DMP-Digital Media Partners Oy, yhdistyivät kesäkuussa 2014, jolloin yritys sai uuden nimen: Grano Oy. Grano on Suomen johtava graafisen alan yritys. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli noin 51 miljoonaa euroa, se työllistää 450 henkilöä ja toimii 12 paikkakunnalla. DMP:n yrityskaupan jälkeen Panostajan ensimmäinen tavoite oli säilyttää molempien yhtiöiden erityisosaaminen. Myös nimenmuutos on pitänyt tehdä hallitusti, sillä molemmilla yrityksillä oli oma, vahva brändi ja yrityskulttuuri. Alkuvaiheen jälkeen Grano jatkaa synergioiden läpiviemistä ja markkina-asemansa vahvistamista. Tavoitteena on investoida digitaalisten painopalveluiden uusiin teknologioihin, laajentaa maantieteellistä peittoa sekä edistää kasvua myös kansainvälisillä markkinoilla. Vindea onnistunut irtaantuminen Panostaja luopui teollisuuden lisäarvologistiikkaan erikoistuneen Vindean omistuksesta keväällä Yritys hankittiin konserniin vuonna Panostajan omistuksen aikana tehtiin merkittäviä täydennysostoja, joiden myötä Vindea kasvoi kannattavasti ja laajensi toimintaansa lukuisilla uusilla avauksilla. Vindea palvelee teknologiateollisuutta koko Suomessa. Sen toiminta pohjautuu uudenlaiseen toimintatapaan, jossa yritys toimii kumppanina asiakkaan teollisessa prosessissa. Vindealla on Suomessa vahva asema tehdas- ja varastologistiikan ja valmistuspalveluiden kokonaistoimituksissa. Panostaja kirjasi Vindean myynnistä 5,5 miljoonan euron myyntivoiton.

7 Seuraava IR-letterimme ilmestyy joulukuussa 2014 tilinpäätöstiedotteen jälkeen. Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1100 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Tilikaudella 2013 konsernin virallinen liikevaihto oli 179,6 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus 43 Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 179,6 milj.

Lisätiedot

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj 1Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 1Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Vindea Liitteet 2 1 1Q 2014 3 1Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää Stockmann-konserni lyhyesti Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Sen kolme liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä sekä muotikaupan myymäläketjut Lindex ja Seppälä. Stockmann

Lisätiedot

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA 21 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tuotevalikoima Etusivu VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA CRAMO STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Cramo lyhyesti 4 Vuosi 21 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993 Vuosikertomus 1997 Vuosi 1997 lyhyesti Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 23 % ja oli 95,2 milj.mk. Osakekohtainen tulos parani 8 % ja oli 0,67 mk. Konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 3.599,8 milj.mk.

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ RAPORTOINTISEGMENTIT TYTÄRYHTIÖT. Ruukki Group Oyj. Mineraali.

KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ RAPORTOINTISEGMENTIT TYTÄRYHTIÖT. Ruukki Group Oyj. Mineraali. VUOSIKERTOMUS 2009 2 KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ Ruukki Group Oyj RAPORTOINTISEGMENTIT Mineraali Puunjalostus TYTÄRYHTIÖT Erikoisferrokromi Etelä-Eurooppa Metalliseokset

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö 2009 4 Teleste lyhyesti Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous 6 Vuoden 2009 tapahtumia 8 Strategia ja visio 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Liiketoiminta-alueet 14 Broadband Cable Networks -tuoteliiketoiminta

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Taloudellinen raportointi

Sisällysluettelo. Taloudellinen raportointi 2012 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...3 Konsernin tuloslaskelma... 11 Konsernin tase... 13 Oman pääoman muutokset 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella... 14 Konsernin rahavirtalaskelma...

Lisätiedot

Yhtiön johdon nimissä kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä työtä Lassila & Tikanojan hyväksi.

Yhtiön johdon nimissä kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä työtä Lassila & Tikanojan hyväksi. Sisältö 2 Johdon puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 6 Strategia 7 L&T:n arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot