IR-LETTER. Vahvaa kehitystä. Liikevoitto parani merkittävästi. toisella neljänneksellä TEEMANA Q2-TULOS JA HALLITUSTYÖSKENTELY KESÄKUU 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IR-LETTER. Vahvaa kehitystä. Liikevoitto parani merkittävästi. toisella neljänneksellä TEEMANA Q2-TULOS JA HALLITUSTYÖSKENTELY KESÄKUU 2014"

Transkriptio

1 TEEMANA Q2-TULOS JA HALLITUSTYÖSKENTELY KESÄKUU 2014 Vahvaa kehitystä toisella neljänneksellä Julkistimme toisen neljänneksen tuloksemme Toisella kvartaalilla vertailukautta parempaan liikevaihtoon ylsi seitsemän kahdeksasta segmentistä. Liikevoitto parani kuudessa segmentissä. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 8 %. Yritysostojen osuus 3,2 miljoonan euron liikevaihdon kasvusta oli 1,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 1,7 miljoonaa euroa. Kasvuun vaikutti erityisesti parantunut tuloskehitys Digitaaliset painopalvelut-, Helat- ja Lämpökäsittely-segmenteissä. Takoman saneerausmenettelyssä edettiin suunnitelmien mukaisesti. Takoman tappiota onnistuttiin pienentämään katsauskaudella. Liikevoitto parani merkittävästi toisella neljänneksellä Katsauskauden hyvästä kehityksestä huolimatta yleinen taloustilanne on edelleen epävarma. EU-maiden väliset vertailut osoittavat, että Suomen teollisuuden rakenteelliset haasteet eivät ole vielä ohi, ja taloudellinen tilanne erityisesti rakentamiseen ja vientiteollisuuteen liittyvissä segmenteissä jatkuu vaikeana. Yrityskauppamarkkina näyttää selviä piristymisen merkkejä, ja paine tehdä uusia kauppoja on tällä hetkellä voimakas. Panostajan kassavirta on vahva, ja kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia täydennysostoihin uusillakin toimialoilla. Myös mahdollisia irtaantumisia harkitaan. Tavoitteenamme on olla näillä markkinoilla aktiivinen toimija strategiamme mukaisissa kohdeyrityksissä. Katsauskauden jälkeen teimme kaksi merkittävää yritysjärjestelyä. Myimme Vindea Group Oy:n ja luovuimme samalla Lisäarvologistiikkasegmentistä. Panostaja kirjasi kaupasta noin 5,5 miljoonan euron myyntivoiton. Laajensimme liiketoimintaamme talotekniikkaremontointiin ostamalla enemmistön KotiSun Oy:stä. Tässä IR-letterissä kerromme tarkemmin toisen neljänneksen tuloksestamme sekä hallitustyöskentelystämme. Kesäisin terveisin, Juha Sarsama toimitusjohtaja Panostaja Oyj Käyntiosoite: Y-tunnus: Kalevantie Tampere

2 Panostaja-konsernin osavuosikatsaus (6 kk) Toinen neljännes, Helmikuu 2014 Huhtikuu 2014 Toisen kvartaalin liikevaihto oli 44,8 milj. euroa (41,6 milj. euroa), kasvua 8 %. Yritysostojen vaikutus liikevaihdon 3,2 milj. euron kasvuun oli 1,2 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi seitsemässä segmentissä kahdeksasta. Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (1,0 milj. euroa), kasvua 1,7 milj. euroa. Liikevoiton kasvuun vaikutti erityisesti parantunut tuloskehitys Digitaaliset painopalvelut-, Helat- ja Lämpökäsittelysegmenteissä. Vertailukautta parempaan liiketulokseen ylsi kuusi kahdeksasta segmentistä. Liiketoiminnan kassavirta oli 2,6 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Tulos/osake (laimentamaton) oli 0,42 senttiä ( 1,94 senttiä). Marraskuu 2013 Huhtikuu 2014 (6 kk) Puolivuotiskauden liikevaihto kasvoi 9,6 % ja oli 87,2 milj. euroa (79,6 milj. euroa). Liikevaihdon 7,6 milj. euron kasvu johtui orgaanisesta kasvusta sekä edellisellä tilikaudella toteutuneista yritysostoista, joiden vaikutus oli yhteensä 3,2 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikkiaan kuudessa segmentissä kahdeksasta. Liikevoitto parani ja oli 3,6 milj. euroa (0,7 milj. euroa), kasvua 2,9 milj. euroa. Liikevoittoa kasvatti erityisesti tulosparannus Helat- ja Lämpökäsittely-segmenteissä. Tulos ennen veroja oli 2,0 milj. euroa ( 0,8 milj. euroa). Tulos/osake (laimentamaton) oli 3,6 senttiä ( 5,6 senttiä). Liiketoiminnan kassavirta oli 4,1 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Puolivuotiskatsaus sisältää Vindea Group Oy:n (Lisäarvologistiikka-segmentti) luvut. Segmentti poistui tehdyn yrityskaupan myötä kokonaisuudessaan Panostaja-konsernin tilikauden ja vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen tuloksesta lukien. Panostaja kirjasi kaupasta noin 5,5 miljoonan euron myyntivoiton. Keskeiset tapahtumat Digitaaliset painopalvelut -segmenttiin hankittiin Eriksen Oy:n painoliiketoiminnat. Takoma Oyj:n ja Takoma Gears Oy:n saneerausmenettely eteni suunnitellusti. Panostaja Oyj:n omistusosuus Digiprint Finland Oy:ssä nousi 64,6 prosenttiin. Katsauskauden jälkeen myytiin Vindea Oy ja hankittiin KotiSun Oy. Tulosohjeistus Panostaja säilyttää annetun tulosohjeistuksen ennallaan: Konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan tilikaudella 2014 olevan % suurempi kuin tilikaudella 2013 (137,0 milj. euroa). Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton (1,6 milj. euroa) arvioidaan paranevan merkittävästi tilikaudella Tulosohjauksessa on huomioitu Takoma-segmentin lopetetut liiketoiminnat sekä Lisäarvologistiikka- ja Kannake-segmenttien poistuminen konsernista.

3 Esittelyssä Grano, digitaalisten painopalveluiden uusi markkinajohtaja Grano Liikevaihto: 51 milj. euroa (Kopijyvän ja DMP:n yhdistetty liikevaihto 2013) Henkilöstöä: n toimipaikkaa Suomessa, toimialue koko Suomi Panostajan omistus: 64,6 % Grano Oy syntyi, kun kaksi vahvaa osaajaa, Kopijyvä ja DMP Digital Media Partners, yhdistyivät Uusi yritys on Suomen suurin paino- ja tulostuspalveluiden tarjoaja. Granolla on alansa kattavin palveluntarjonta. Se tarjoaa digi- ja printtipalveluihin liittyviä tuotteita ja ratkaisuja ja keskittyy kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa. Palvelut on jaettu kuuteen kategoriaan: painopalvelut, markkinoinnin palvelut, tapahtuma- ja myymäläpalvelut, logistiikka ja ulkoistukset, rakentamisen ja teollisuuden palvelut ja sähköiset palvelut. Yhdessä entistä vahvempi Granon toimitusjohtaja on Heimo Viinanen ja varatoimitusjohtaja Jyrki Narinen. Vuonna 1977 perustettu Kopijyvä ja 2004 toimintansa aloittanut DMP vahvistavat yhdessä digitaalisten painopalveluiden tarjontaa. Graafi nen ala on ollut pitkään murroksessa. Ala ei ole kasvanut viime vuosina, mutta konsolidaatiokehitys on ollut voimakasta, ja pienet toimijat vähenevät jatkuvasti. Synergiaetuja on saavutettu jo viimeisen vuoden aikana DMP:n oston jälkeen, ja sama kehitys jatkuu. Yhdistymisen myötä Granon markkina-asema vahvistuu, ja sillä on mahdollisuus entistä suurempiin asiakkuuksiin. Myös suuremmat investoinnit voidaan keskittää. Granon vahvuuksia ovat alansa laajin myyntiorganisaatio ja valtakunnallisesti paikallinen osaaminen. Toiminta yhden nimen alla lisää kilpailuetua ja kustannustehokkuutta. Lisäksi Grano hyötyy siitä, että se pääsee markkinoimaan itseään yhden selkeän brändin alla. Liikevaihto Liikevoitto Henkilöstö

4 Palvelualueena koko Suomi Granon toimialue kattaa koko Suomen. Sillä on toimipisteet kaikkiaan 13 paikkakunnalla. Granon pääpaikka on Jyväskylässä. Kasvun mahdollisuuksia ja haasteita Perinteisillä painomarkkinoilla on ylikapasiteettia, ja painojen käyttöaste on alhainen. Painojen kokonaisvolyymit ovat laskussa. Sen sijaan digitaalisen painamisen markkinoiden ennustetaan kasvavan Suomessa seuraavat 10 vuotta n % vuodessa. Digitaalisen painamisen liikevaihdon arvioidaan ylittävän offsetpainamisen vuoteen 2020 mennessä. Se ei syrjäytä kokonaan perinteistä painamista, vaan lähentyy laadullisesti ja kustannustehokkuudessa perinteistä offsetpainamista. Digipainamisen teknologia on yhä vaativampaa, ja automaatioaste on kasvussa. Painopalveluiden asiakkaita ovat ensisijaisesti teollisuus, kauppa, julkishallinto, oppilaitokset ja yritykset sekä teknisissä piirustuksissa rakennusliikkeet. Voimakkaimmin kasvavat suurkuvatulostaminen ja 4-väriset digipainopalvelut. Graafi sella alalla asiakkaiden tarpeisiin on pystyttävä vastaamaan entistä paremmin. Asiakkaat odottavat digipainotuotteilta lisäarvoa liiketoimintaansa. Muita tulevaisuuden trendejä ovat ympäristötietoisuuden jatkuva kasvu ja tilausten siirtyminen verkkoon. Grano vastaa markkinoiden haasteisiin kehittämällä uusia tuotteita ja jatkamalla vahvaa investointia. Se hakee kasvua sekä uusista avauksista että laajentamalla nykyisiä asiakkuuksiaan. Panostajan tavoitteet Granolle Granon aktiivisena omistajana Panostaja tarkastelee jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti digitalisoituminen, kasvava tietotulva ja automatisoituminen avaavat alalle uusia mahdollisuuksia. Panostajan ensisijaisena tavoitteena on viedä Grano-integraatio varmuudella läpi ja siirtää synergiahyödyt tulokseen. Hallitusta on täydennetty kahdella uudella jäsenellä vastaamaan muuttuvan liiketoiminnan tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä Panostaja tähtää markkina-aseman vahvistamiseen entisestään. Panostaja haluaa olla aktiivisesti mukana alan rakennusjärjestelyissä ja pitää jatkuvasti silmällä mahdollisuuksia yritysostoihin. Myös investointeja uusiin teknologioihin jatketaan.

5 Hallitustyöskentely ja omistukset Tytäryhtiöiden hallituksia vahvistettiin Panostaja on aktiivinen omistaja, jolla on asiantunteva ja monipuolinen hallitusammattilaisten verkosto. Tällä hetkellä Panostaja on enemmistöomistajana kahdeksassa alakonsernissa. Näiden yhtiöiden hallitukset koostuvat 4 6 jäsenestä: yhtiön toimitusjohtajasta, kahdesta Panostajan edustajasta sekä 1 3 ulkopuolisesta hallituksen jäsenestä. Tuomme hankkimiimme yrityksiin aina sitoutuneen johdon, joka kantaa yrittäjäriskiä omistamalla merkittävän osuuden yhtiöstä. Toimitusjohtajan kanssa käydään omistaja- ja kehityskeskustelut, asetetaan selkeät tavoitteet sekä luodaan Panostaja-yritysten johtajien aktiivinen ja aito verkosto. Tuomme yrityksiin johtamisosaamisemme, olemme mukana rahoituksen kokonaisjärjestelyissä ja osallistumme aktiivisesti hallitustyöskentelyyn. Panostaja uusi ensimmäisellä puolivuotiskaudella tytäryhtiöidensä hallituksia, jolloin seuraavat uudet jäsenet aloittivat hallituksissa: Timo Häkkinen, Digiprint Visa Palonen, Digiprint Mika Helenius, Flexim Keijo Patronen, KL-Varaosat Panostaja luopui Vindeasta Panostaja jatkaa omistustensa aktiivista kehittämistä. Katsauskauden jälkeen toteutimme kaksi merkittävää yritysjärjestelyä. Panostaja luopui toukokuussa Lisäarvologistiikka-segmentistä, kun se allekirjoitti yhdessä muiden Vindea Group Oy:n omistajien kanssa kauppakirjan Vindea Group Oy:n osakekannan myynnistä Suomen Transval Group Oy:lle. Vindea Group Oy oli Panostajan 54,22 %:sesti omistama tytäryritys, ja kaupassa ostajalle siirtyi Vindea Group Oy:n koko osakekanta. Panostaja kirjasi kaupasta noin 5,5 miljoonan euron myyntivoiton. Lisäarvologistiikan erityisosaaja Vindea on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2003 lähtien. Omistuksemme aikana Vindea on kasvanut kannattavasti, saavuttanut vahvan markkina-aseman sekä lisännyt osaamistaan ja asiakkuuksiaan. Panostaja osti enemmistön KotiSun Oy:stä Panostaja laajensi liiketoimintaansa toukokuussa ostamalla 60 % omakotitalojen käyttövesi- ja lämpöverkkoremonttipalveluita tarjoavan KotiSun Oy:n osakekannasta. Yrityskaupan myötä laajensimme liiketoimintaamme omakotitalojen talotekniikkaremontointipalveluihin ja perustimme konserniin uuden, pientalojen talotekniikkaremontointiin erikoistuvan segmentin.

6 Seuraava IR-Letterimme ilmestyy syyskuussa 2014, jolloin kerromme kolmannen neljänneksen tuloksestamme sekä rahoitusja rakennejärjestelyistä, joilla parannetaan kannattavuutta. Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja toimii Vindea-yrityskaupan jälkeen kahdeksassa liiketoimintasegmentissä, ja Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1100 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Tilikaudella 2013 konsernin liikevaihto oli 179,6 miljoonaa euroa.

IR-LETTER. Hyvää kehitystä vaikeassa markkinatilanteessa. Teimme hyvää tulosta vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta

IR-LETTER. Hyvää kehitystä vaikeassa markkinatilanteessa. Teimme hyvää tulosta vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta TEEMANA Q3-TULOS JA YRITYSKAUPAT SYYSKUU 2014 Hyvää kehitystä vaikeassa markkinatilanteessa Julkistimme kolmannen neljänneksen tuloksemme 3.9.2014. Kolmannella kvartaalilla liikevaihto jatkoi kasvuaan,

Lisätiedot

Panostaja Oyj 2Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj 2Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj 2Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 2Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Grano Oy Liitteet 2 1 2Q 2014 3 2Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Ensimmäinen neljännes, Marraskuu 2013 Tammikuu 2014

Ensimmäinen neljännes, Marraskuu 2013 Tammikuu 2014 TEEMANA Q1-TULOS MAALISKUU 2014 Aktiivinen alku tilikaudelle Ensimmäinen neljännes on ollut Panostajalle perinteisesti haastava hiljaisen loppuvuoden takia. Tyytyväisenä täytyy kuitenkin todeta, että tämä

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3)

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 38,1 milj. euroa (33,0 milj. euroa). Yritysostojen vaikutus 5,1

Lisätiedot

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj 1Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 1Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Vindea Liitteet 2 1 1Q 2014 3 1Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Tilikauden tulos heikkeni 0,5 milj. euroa ja oli 0,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa).

Tilikauden tulos heikkeni 0,5 milj. euroa ja oli 0,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.6.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015 30.4.2015 (Q2) Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 42,4 milj. euroa (37,5 milj. euroa). Liikevoitto heikkeni 0,4

Lisätiedot

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2) Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.6.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Lisätiedot

Q3 Marras heinäkuu 2015 2.9.2015

Q3 Marras heinäkuu 2015 2.9.2015 Marras heinäkuu 2015 2.9.2015 2 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2015 31.7.2015 () Liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 37,9 milj. euroa (30,3 milj. euroa). Liikevoitto heikkeni 0,5 milj. euroa ja oli

Lisätiedot

Panostaja Oyj:n 1Q/2013. 6.3.2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj:n 1Q/2013. 6.3.2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj:n 1Q/2013 6.3.2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila SISÄLTÖ 1 2 3 1Q 2013 Panostaja Oyj Suomen Helakeskus Oy 2 Q1 2013 TALOUDELLINEN KATSAUS 3 Q1/2013 LYHYESTI Marraskuu 2012 Tammikuu 2013

Lisätiedot

Tilikauden tulos parani 1,5 milj. euroa ja oli -0,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).

Tilikauden tulos parani 1,5 milj. euroa ja oli -0,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014 31.1.2015 (3 kk) Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). Liikevoitto pysyi samalla

Lisätiedot

Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita. Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja

Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita. Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja SISÄLTÖ 1. Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita 2. Panostajan toimintaympäristön mahdollisuudet

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

AkTiiViNeN kehittäjä

AkTiiViNeN kehittäjä VUOSIKERTOMUS 2014 1 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 Vuosi 2014 Panostaja omistajana Ydinviestit Panostaja sijoituskohteena Toimintatapa Toimitusjohtajalta Toimintaympäristö Grano Takoma Flexim Security 20 22

Lisätiedot

panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus

panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus hallituksen ToImINTakErTomuS 1 konsernin TaLouDELLINEN kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 154,8 milj. euroa (137,0 milj.

Lisätiedot

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA Sisältö 1. Q2 2015 lyhyesti 2. Q2 2015 talous 3. Q2 segmenttikohtainen kehitys 4. Panostajan näkymät 5. KL-Varaosat 6. Liitteet 2 3 Q2 2015 lyhyesti Q2:lla yritysjärjestelyt

Lisätiedot

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA 3Q/2015

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA 3Q/2015 PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA 3Q/ Sisältö 1. lyhyesti 2. talous 3. Segmenttikohtainen kehitys 4. Panostajan näkymät 5. Digitaaliset painopalvelut Liitteet 2 9/2/ lyhyesti CEO Juha Sarsama 3 :lla merkittäviä

Lisätiedot

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Vuosikertomus 2013 Panostaja lyhyesti»» Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa»»

Lisätiedot

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus 43 Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 179,6 milj.

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q1/2009

Panostaja Oyj Q1/2009 Q1/ 12.3. CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila Sisällys Q1/ Digitaaliset painopalvelut Liitetiedot Kappale 1 Q1/ Digitaaliset painopalvelut Liitetiedot Q1 lyhyesti Liikevaihto 28,8 milj. euroa (26,0 milj.

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/panostaja/rss/newsentry.aspx?id=1001919126&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/panostaja/rss/newsentry.aspx?id=1001919126&culture=fi-fi Panostaja Oyj Pörssitiedote 9.6.2010 klo 10:00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2009-30.4.2010 Liikevaihto 64,3 milj. euroa (59,3 milj. euroa), kasvua 8 % Liiketappio -2,6 milj. euroa (1,3 milj.

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Panostaja Oyj Tilinpäätöstilaisuus

Panostaja Oyj Tilinpäätöstilaisuus Tilinpäätöstilaisuus 16.12.2010 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila CFO Veli Ollila, 30.11. 2010 saakka 16. joulukuuta 2010 Sisällys Tilikausi 2010 (Q4) Liitetiedot 2 Kappale 1 Tilikausi 2010 (Q4) Liitetiedot

Lisätiedot

Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.11.2009 31.10.2010 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 140,5 milj. euroa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 29.1.2014. Toimitusjohtaja Juha Sarsama

Varsinainen yhtiökokous 29.1.2014. Toimitusjohtaja Juha Sarsama Varsinainen yhtiökokous 29.1.2014 Toimitusjohtaja Juha Sarsama 1 Sisältö 1. Vuosi 2013 2. Vuosi 2013 numeroina 3. Liiketoimintasegmentit 4. Markkinanäkymät 2 1 VUOSI 2013 3 OMISTUKSIA KEHITETTIIN AKTIIVISESTI

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00

Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00 Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-31.1.2012 (3 kk) Ensimmäisen kvartaalin liikevaihto 42,2 milj. euroa, kasvua 12 % ja liikevoitto 0,9 milj. euroa,

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Vuosikertomus 2011 Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva sijoitusyhtiö, joka

Lisätiedot