IR-LETTER. Liikevaihto kaikkien aikojen ennätyslukemissa. Uudella strategialla uuteen vuoteen TEEMANA TILINPÄÄTÖS JOULUKUU 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IR-LETTER. Liikevaihto kaikkien aikojen ennätyslukemissa. Uudella strategialla uuteen vuoteen TEEMANA TILINPÄÄTÖS JOULUKUU 2013"

Transkriptio

1 JOULUKUU 2013 TEEMANA TILINPÄÄTÖS Uudella strategialla uuteen vuoteen Vuosi lähestyy loppuaan, ja myös Panostajan tilivuosi 2013 on saatu pakettiin. Julkistimme viimeisen kvartaalin tuloksen viime viikolla, joten vuoden viimeisessä IR-letterissä keskitymme sen arviointiin. Tilikauden 2013 aikana teimme useita merkittäviä yrityskauppoja, jotka osaltaan nostivat Panostaja-konsernin liikevaihdon kaikkien aikojen ennätyslukemiin, 179,6 miljoonaan euroon. Kasvua oli 21 prosenttia, mikä täytti hienosti tulosohjaustavoitteemme. Lisäksi irtaannuimme loppuvuonna Toimexista, Matti-Ovesta ja Suomen Kiinnikekeskuksesta. Liikevoittomme oli ilman kertaeriä 4,6 miljoonaa euroa. Vuoden aikana laitoimmekin yhtiöitämme parempaan kuntoon. Koneistuspalvelujen kysynnän rajusta alenemisesta kärsinyt Takoma Oyj sekä sen tytäryhtiöt Takoma Gears Oy ja Tampereen Laatukoneistus Oy jättivät joulukuussa hakemuksen yrityssaneeraukseen, ja toimintaa tervehdytetään konsernin kannattavimpien toimintojen johdolla. Heikosta suhdanteesta huolimatta vuoden aikana saavutettiin myös vahvaa tulosta ja kasvua digitaaliset painopalvelut-, turvallisuus- ja lisäarvologistiikka-segmenteissä. Taloudellinen epävarmuus on johtanut yrityskauppamarkkinan jatkumiseen normaalia vaisumpana. Vaikka odotimme markkinan vilkastumista, jäi aktiviteetti edelleen alhaiseksi. Eurokriisin väistyminen on kuitenkin helpottanut rahoituksen saamista hyviin kohteisiin. Yritysostoja pyrimme edelleen tekemään valikoidusti täydennysostoin. Lisäksi kartoitamme uusia liiketoiminta-alueita. Yritysten hinnat pysynevät maltillisina vielä pitkään, mikä saattaa vaikuttaa irtautumispäätösten ajankohtiin. Me Panostajassa olemme tarkentaneet strategiamme. Visiomme on olla pk-sektorin halutuin omistajakumppani, jonka kanssa kaikki sidosryhmät haluavat yhdessä kehittää sijoituskohteita erinomaisten tuottojen sekä tehokkaan, avoimen ja ennustettavan toimintatavan vuoksi. Liikevaihto kaikkien aikojen ennätyslukemissa Rauhallista joulun aikaa ja menestyksekästä uuden vuoden alkua! Juha Sarsama Käyntiosoite: Y-tunnus: Kalevantie Tampere

2 Uusi tarkennettu strategiamme Missio Panostaja toimii aktiivisena omistajana yhdessä yrittäjien kanssa tavoitteenaan kehittää omistuksistaan toimialansa johtavia yrityksiä ja näin luoda omistaja-arvoa sekä emoyhtiön että liiketoimintasegmentin omistajille. Visio Olemme pk-sektorin halutuin omistajakumppani, jonka kanssa kaikki sidosryhmät haluavat yhdessä kehittää sijoituskohteita erinomaisten tuottojen sekä tehokkaan, avoimen ja ennustettavan toimintatavan vuoksi. Arvot Yrittäjyys on asenne - Arvostamme yrittämistä ja yrittäjämäistä asennetta. Haluamme tämän asenteen toteutuvan kaikilla tasoilla. Uudistuminen ja osaaminen - Uudistuminen on välttämätöntä kehitykselle. Kannustamme uudistumiseen ja sen tueksi haluamme luoda puitteet osaamisen kehittämiseen. Luottamus ja avoimuus - Luottamus on toimintamme ydin. Toimimme avoimesti suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme. Taloudelliset tavoitteet Konsernin tavoitteena on jatkuva omistaja- ja markkina-arvon kasvattaminen siten, että osakkeen kokonaistuotto ylittää NASDAQ OMX Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuoton. Oman pääoman tuotto on vähintään 20 % (vanha 22 %) siten, että sisäinen IRR (internal rate of return) -tavoite on jokaiselle liiketoiminta-alueelle yli 22 %. Viisivuotiskaudella tavoitteena on 0,80 euron kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS). Omavaraisuusaste on vähintään 40 %, kun omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat. Voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä, ja tavoitteena on jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina. (Vanha: Tavoitteena on jakaa vähintään puolet konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osakkeiden takaisinostoina ja/tai osinkoina ja säilyttää tasaisesti kasvava osinkovirta, ottaen kuitenkin huomioon konsernin kasvun vaatimat investoinnit.)

3 Panostaja-konsernin tilinpäätöstiedote (12kk) Neljännen kvartaalin liikevaihto 49,7 milj. euroa, kasvua 25 %. Neljännen kvartaalin liikevoitto 0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa), kasvua 0,4 milj. euroa. Liiketulos sisältää Takoman rakennejärjestelyihin ja Lämpökäsittely-segmentin tuotekehitysprojekteihin liittyviä alaskirjauksia 2,2 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaeriä 2,6 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Neljännen kvartaalin liiketoiminnan kassavirta 3,1 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Heikennystä 0,4 milj. euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tai pääomanpalautusta ei tilikaudelta makseta. Neljäs neljännes, Elokuu Lokakuu 2013 Liikevaihto 49,7 milj. euroa (39,8 milj. euroa), kasvua 25 %. Liikevoitto 0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa), kasvua 0,4 milj. euroa. Liiketulos sisältää Takoman rakennejärjestelyihin ja Lämpökäsittely-segmentin tuotekehitysprojekteihin liittyviä alaskirjauksia 2,2 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaeriä 2,6 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Tulos ennen veroja 0,6 milj. euroa ( 1,6 milj. euroa). Tulos/osake (laimentamaton) 0,7 senttiä ( 5,5 senttiä). Kassavirta liiketoiminnasta 3,1 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa kuluvana ja edellisenä vuonna toteutetuista yritysostoista sekä Turvallisuus- ja Lisäarvologistiikka-segmenttien operatiivisten toimintojen kasvusta. Yritysostojen vaikutus neljännen neljänneksen liikevaihdon kasvuun oli 7,0 milj. euroa. Neljännen neljänneksen kertaerillä oikaistu liikevoitto säilyi edellisen vuoden tasolla. Marraskuu 2012 Lokakuu 2013 Liikevaihto 179,6 milj. euroa (147,9 milj. euroa), kasvua 21 %. Liikevoitto 0,4 milj. euroa (3,2 milj. euroa), muutos 3,6 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaeriä 4,6 milj. euroa (6,2 milj. euroa), muutos 26 %. Tulos ennen veroja 3,7 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Tulos/osake (laimentamaton) 9,0 senttiä ( 3,9 senttiä). Oma pääoma per osake 0,59 euroa (0,56 euroa). Omavaraisuusaste 33,2 % (34,1 %). Kassavirta liiketoiminnasta 7,8 milj. euroa (10,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu syntyi pääasiallisesti edellisellä ja kuluvalla tilikaudella toteutuneiden yritysostojen vaikutuksesta. Yritysostojen vaikutus oli yhteensä 32,6 milj. euroa. Lisäksi Turvallisuus- ja Lisäarvologistiikka-segmentin orgaaninen kasvu nosti liikevaihtoa. Liikevoiton lasku 3,6 milj. euroa aiheutui erityisesti teknologiateollisuuden segmenttien heikosta kysynnästä, Takoma-segmentin rakennejärjestelyihin liittyvistä kulukirjauksista, Lämpökäsittelysegmentin tuotekehitysprojekteihin liittyvästä arvonalentumiskirjauksesta 0,9 milj. euroa sekä tilikauden alussa toteutettujen yrityshankintojen liikearvon kohdistuksista aiheutuneista kuluista 1,1 milj. euroa. Liiketappioon sisältyy lisäksi 2,3 milj. euron suuruinen Takoman liikearvon arvonalentumiskirjaus.

4 Markkinatilanne Panostaja-konsernin tilikausi ei kaikkien segmenttien osalta täyttänyt niille kohdistettuja taloudellisia odotuksia. Erityisesti teknologiateollisuutta palvelevat segmentit ovat kärsineet heikosta kysynnästä. Yleinen taloudellinen tilanne ja ilmapiiri on säilynyt haastavana erityisesti vientiteollisuuteen liittyvissä segmenteissä. Kotimarkkinoilla toimivien yritysten kysyntä on toistaiseksi säilynyt vähintään tyydyttävällä tasolla. Talouskasvun aikanaan alkaessa segmenttien asema toimialoillaan tullee vahvistumaan. Rahoitusmarkkinoiden tilanne on erityisesti pk-sektorilla edelleen haasteellinen, ja luotonannon tiukentuminen on merkittävä riski yleiselle taloudelliselle kehitykselle. Yrityskauppamarkkina on edelleen volyymiltaan normaalia alemmalla tasolla, eikä lähikuukausina arvioida tapahtuvan merkittävää muutosta. Panostaja varautui pk-sektorin heikkoon rahoitusmarkkinatilanteeseen sekä yrityskauppamarkkinan hiljaiselon jatkumiseen ottamalla toukokuussa 7,5 milj. euron suuruisen hybridilainan. Hybridilaina mahdollistaa Panostajalle strategian ja sijoituskriteerien mukaiset uudet täydennysostot sekä antaa lisää ajallista liikkumavaraa mahdollisille irtaantumisille. Näkymät tulevalle tilikaudelle Suhdanneodotukset nykyisten segmenttien toimialoilla ovat voimakkaasti sidoksissa asiakasyritysten näkymiin. Suhdanneodotuksia leimaa edelleen epävarmuus sekä heikko ennustettavuus. Kasvuennusteita on yleisesti jouduttu tarkistamaan alaspäin erityisesti vientiteollisuuden hitaan kasvun johdosta. Panostaja-konsernin eri segmenteissä näkymät vaihtelevat varovaisen positiivisista pessimistisiin. Teknologiateollisuuden ennustettavuuden haasteet tai näkymien muuttuminen vielä heikommiksi voivat aiheuttaa konserniliikearvojen alaskirjaustarpeita. Uudisrakentamisen näkymät ovat myös heikentyneet kuluvan vuoden aikana, ja erityisesti talvikuukausien aikana kysyntä voi olla heikkoa. Markkinoilla on edelleen riittävästi mahdollisuuksia yritysostoihin. Panostaja-konsernin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla etenkin nykyisiin segmentteihin, mutta uusia mahdollisia segmenttejä kartoitetaan myös aktiivisesti. Luopumisten valmistelua jatketaan osana segmenttien omistajastrategioita. Takoman toiminnan jatkuvuus edellyttää velkasaneeraukseen pääsemistä, lisärahoituksen saamista ja laina-aikojen pidentämistä sekä toiminnan kannattavuuden parantamista. Takoman epäonnistuminen toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa ei aiheuta muutoksia Panostaja-konsernin toimintaedellytyksiin. Konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan olevan tilikaudella 2014 samalla tasolla tai parempi kuin tilikaudella 2013 (176,2 milj. euroa). Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton ( 0,6 milj. euroa) arvioidaan paranevan tilikaudella Tulosohjauksessa on huomioitu Kannakesegmentin poistuminen konsernista.

5 Ajankohtaisia uutisia Paino- ja tulostusalan palveluyritys Kopijyvä Oy laajeni Lappeenrantaan Suomen johtava paino- ja tulostusalan palveluyritys Kopijyvä Oy on ostanut Lappeenrannassa toimivan Mainos-PainoDuo Oy:n koko osakekannan (markkinointinimi MainosDuo) syyskuussa Yrityskauppa vahvistaa Kopijyvän asemaa Kaakkois-Suomessa, ja sen myötä Kopijyvän toimipisteet löytyvät jo kahdeltatoista paikkakunnalta. Flexim Security kutsuttu kehittämään liike-elämän palveluita EU-tasolla Panostajan tytäryhtiö, turvallisuusalan huippuasiantuntija Flexim Security on mukana kutsuttuna case-yrityksenä Euroopan komission liike-elämän palveluja koskevassa huippuasiantuntijaryhmässä. Ryhmän tarkoituksena on antaa neuvoja ja tehdä konkreettisia suosituksia, joita Euroopan komissio voi käyttää kehittämissuunnitelmissaan. Turvallisuusalakin kansainvälistyy nopeasti. Ryhmän jäsenyys tekee meistä näkyviä Suomen rajojen ulkopuolella samalla, kun saamme vaikutusmahdollisuuksia palvelujen kehittämisessä, kaupallistamisessa sekä innovoinnissa, Flexim Securityn toimitusjohtaja Jukka Laakso sanoo. Suomalaiselle Cleantech-osaamiselle kysyntää Aasiassa Kiinteistöratkaisujen markkinajohtaja Ecosir Group on tehnyt merkittävän yhteistyösopimuksen Koreaan SAMSUNG-konsernin Global Technologyn kanssa. Samsung-konsernin rakennusyksikkö Samsung Construction ja sen jättihankkeet avaavat merkittävät portit maan kasvaville rakennusmarkkinoille. Kiinteistöjen logistiikkaa parantavien automaattisten jätteen putkisiirtojärjestelmien ja sen teknologian vienti on merkittävässä kasvussa. Aiemmin kesällä Ecosir Group ilmoitti muun muassa sopimuksesta Malesiaan Johorin alueelle rakennettavan maan korkeimman asuin- ja hotellikäyttöön toteutettavan pilvenpiirtäjän jätejärjestelmästä. Myös Suomessa Ecosir Group on markkinajohtaja. Syksyn aikana ilmoitettiin uudesta Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan toimitettavasta hoiva-alan osastojätteen siirtojärjestelmästä ja sairaala-aluetta palvelevan ravintokeskuksen tehokkaasta biojätteen poistojärjestelmästä sekä Espoon uuteen nykyaikaiseen sairaalaan (ESA) toimitettavasta suurimmasta automaattisesta jätteen ja pyykin siirtojärjestelmästä.

6 Seuraava IR-Letterimme ilmestyy helmikuussa 2014, jolloin kerromme tarkemmin toimintatavoistamme. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014! T. Panostaja Oyj:n henkilökunta Panostaja on ohjannut joulukorttirahat uuden lastensairaalan keräykseen. Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1300 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Tilikaudella 2013 konsernin liikevaihto oli 179,6 miljoonaa euroa.

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen pääkohdat: - Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen laimennettu

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 27. huhtikuu 2000 00:00 kategoriassa Pörssitiedotteet Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.4.2000 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 Tulos per osake tammi- maaliskuussa

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Citycon Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Sisältö Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet Taustaa & Organisaatio Kasvava Citycon Kohokohdat Q3 2007 Sijoitusten maantieteellinen jakauma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2002

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2002 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2002 Liikevaihto 796,0 miljoonaa euroa (+7 %) Liikevoitto 29,2 miljoonaa euroa (-5 %) Voitto 19,6 miljoonaa euroa (-17 %) Liikevaihto ja tulos Suomen Posti -konsernin

Lisätiedot