Koneturvallisuusosaajien pätevöinti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koneturvallisuusosaajien pätevöinti"

Transkriptio

1 Koneturvallisuusosaajien pätevöinti Nyt voit osoittaa pätevyytesi koneturvallisuuden sektorilla. Koneturvallisuusosaajien pätevöinnit alkavat syksyllä Syyskuusta 2017 alkaen n koneturvallisuuskoulutuksiin osallistuvilla on mahdollisuus osoittaa perehtyneisyytensä ja pätevyytensä hakeutumalla koneturvallisuusosaajien 3 portaiseen pätevöitymisohjelmaan. Pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat osoittaa pätevyytensä koneturvallisuuden alueella. Pätevyyden osoittaminen ohjelman avulla on hyödyllistä esimerkiksi koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien sekä heidän alihankkijoina toimivien yritysten henkilöstölle. Laaja koulutustarjonta ja pätevöitymisohjelman muunneltavuus mahdollistavat ohjelman sovellettavuuden yhtä hyvin myös työpaikkojen työ ja koneturvallisuudesta vastaaville henkilöille. Koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmasta tekevät ainutlaatuisen Koulutukset: paikalla kouluttamassa on aina yksi tai yleensä useampiakin n monissa liemissä keitettyjä raudanlujia koneturvallisuusasiantuntijoita.

2 Muunneltavuus: pätevöitymisohjelmassa on tarjolla eri suuntautumisvaihtoehtoja ja osallistujille tarjotaan mahdollisuus valita suuntautumisensa omien tarpeidensa mukaisesti. Monipuolisuus: n koneturvallisuustarjonta on nyt entistäkin monipuolisempi kattaus eri koneturvallisuuden osa alueita. Koulutustarjonnasta löytyy peruskurssien lisäksi mm. koneiden mekaaniseen ja rakenteelliseen turvallisuuteen, turvallisuuteen liittyviin ohjausjärjestelmiin, koneiden sähkölaitteistoihin, hydrauliikan ja pneumatiikan turvallisuuteen sekä koneiden standardinmukaiseen rakennesuunnitteluun keskittyviä omia koulutuksiaan. Riippumattomuus: n koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelma on Suomessa ensimmäinen ja ainut koneturvallisuuden alueella tarjolla oleva täysin riippumattoman ns. kolmannen osapuolen tarjoama pätevyyden todentamiseen tarjolla oleva ohjelma. Pätevöitymisohjelmassa tarjolla olevasta kolmesta tasosta kukin osallistuja voi valita tavoittelemansa pätevyystason. Jokaisella tasolla pätevyyden myöntäminen edellyttää koulutuksiin osallistumisen lisäksi pätevyyskokeiden läpäisyä. Kahdella ensimmäisellä tasolla pätevyyskokeisiin sisältyy kirjallisia kokeita ja kolmannella tasolla lisäksi harjoitustyö. Kahdella ylimmällä tasolla on myös muita kriteereitä pätevyyksien hakijoille. Kullakin eri pätevyystasolla saavutettava osaamistaso on kuvattu alempana tällä sivulla. Seuraavassa kuvataan tarkemmin vaatimukset eri pätevyystasojen suorittamiseksi. Taso 1: Koneturvallisuuskortti Pätevöitymisohjelman ensimmäisellä tasolla suoritetaan Koneturvallisuuskortti. Tämä edellyttää kahteen koulutuspäivään osallistumista ja niiden jälkeisten kirjallisten kokeiden läpäisyä. Koneturvallisuuskortin suorittavilla on valittavanaan kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa: Koneiden suunnittelijoille ja valmistajille kohdennetun Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittaminen edellyttää kaksiosaiseen Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille koulutukseen osallistumista (osat 1 ja 2) ja koulutuspäivien päätyttyä koulutuspaikalla järjestettävien kirjallisten kokeiden läpäisyä. Työpaikkojen työ ja koneturvallisuudesta vastaaville sekä muille koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta kiinnostuneille tarkoitetun Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittaminen edellyttää kahteen yhden päivän mittaiseen koulutukseen osallistumista. Nämä koulutukset ovat Työturvallisuus koneiden käytössä ja Käytössä olevien koneiden tekninen turvallisuus. Kortin saaminen edellyttää lisäksi koulutusten päätyttyä koulutuspaikalla järjestettävien kirjallisten kokeiden läpäisyä. Koulutuksiin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan. Kaikille koulutuksiin osallistuneille annetaan osallistumistodistus koulutuksen päättyessä. Kirjalliset kokeet suorittaneille ja läpäisseille myönnetään Koneturvallisuuskortti (Valmistajan koneturvallisuuskortti tai Työpaikan koneturvallisuuskortti valitusta suuntautumisvaihtoehdosta riippuen). Kortit toimitetaan kirjalliset kokeet läpäisseille postitse kokeiden tarkastamisen jälkeen. Taso 2: Akkreditoitu koneturvallisuusasiantuntija Pätevöitymisohjelman toisella pätevyystasolla suoritetaan akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyys. Akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyttä hakeva henkilö jättää hakemuksen pätevyyden arvioimiseksi akkreditointielimelle (Inspecta Tarkastus Oy:lle). Hakemus löytyy täältä. Hakijalta edellytetään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa. Hakemuksen liitteenä hakija toimittaa kopiot tarvittavista tutkintotodistuksista. Hakemus ja kopiot todistuksista toimitetaan sähköisesti osoitteeseen

3 Akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyttä hakeva suorittaa ensin Koneturvallisuuskortin (suuntautumisvaihtoehto vapaasti valittavissa). Koneturvallisuuskortin suorittamisen jälkeen hakija suorittaa kaksi n koneturvallisuuskoulutusta lisää. Toinen näistä on valittu ennakolta ja toinen on pätevyyttä hakevan henkilön itse vapaasti valittavissa: Kaikki hakijat osallistuvat yhden päivän mittaiseen koulutukseen Koneiden riskien arvioinnin perusteet ja suorittavat koulutuksen jälkeen kirjallisen kokeen koulutuksen aihepiiristä. Koe palautetaan kahden viikon kuluessa koulutuksesta sähköisesti osoitteeseen Toinen koulutus on hakijan vapaasti valittavissa n koneturvallisuuskoulutusten tarjonnasta (katso valittavissa olevat koulutukset koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaaviosta kaikki punaisella reunaviivalla varustetut koulutukset ovat sisällytettävissä pätevöitymisohjelmaan). Myös vapaasti valittavissa olevan koulutuksen jälkeen suoritetaan kirjallinen koe koulutuksen aihepiiristä. Koe palautetaan kahden viikon kuluessa koulutuksesta sähköisesti osoitteeseen Koulutuksiin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan. Kaikille koulutuksiin osallistuneille annetaan osallistumistodistukset koulutuksen päättyessä. Koulutusohjelmaan sisällytettävät koulutukset on suoritettava kahden vuoden aikana aloituspäivästä. Tarvittavat koulutukset suorittaneille, kirjalliset kokeet läpäisseille ja muut kriteerit täyttäville akkreditointia hakeneille henkilöille myönnetään akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyystodistus (n sertifikaatti) sekä pätevyyskortti osoituksena pätevyydestä. Pätevyystodistus ja kortti toimitetaan hakemuksessa annettuun osoitteeseen postitse pätevyyden todentamisen jälkeen. Taso 3: Akkreditoitu koneturvallisuusmestari Pätevöitymisohjelman ylimmällä tasolla suoritetaan akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyys. Akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyttä hakeva henkilö jättää hakemuksen pätevyyden arvioimiseksi akkreditointielimelle (Inspecta Tarkastus Oy:lle). Hakemus löytyy täältä. Hakijalta edellytetään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa sekä koneturvallisuuteen liittyvää työkokemusta vähintään 24 kk. Koneturvallisuuteen liittyvä työkokemus tulee olla hankittuna ennen pätevyyden myöntämishetkeä, toisin sanottuna hakuvaiheessa vaadittavaa työkokemusta ei vielä tarvitse olla kokonaisuudessaan kasassa. Hakemuksen liitteenä hakija toimittaa kopiot tarvittavista tutkintotodistuksista ja työkokemusvaatimuksen täyttyessä työtodistukset, joista ilmenee, paljonko ja millaisia koneturvallisuuteen liittyviä työtehtäviä hakija on tehnyt. Hakemus ja kopiot todistuksista toimitetaan sähköisesti osoitteeseen Akkreditoiduksi koneturvallisuusmestariksi on mahdollista pätevöityä suorittamalla ensin Koneturvallisuuskortti (suuntautumisvaihtoehto vapaasti valittavissa) ja sen jälkeen täydentämällä osaamistaan suorittamalla viisi muuta n koneturvallisuuskoulutusta. Yksi näistä on valittu ennakolta ja neljä muuta on pätevyyttä hakevan henkilön itse vapaasti valittavissa: Kaikki hakijat osallistuvat yhden päivän mittaiseen koulutukseen Koneiden riskien arvioinnin perusteet ja suorittavat koulutuksen jälkeen kirjallisen kokeen. Koe palautetaan kahden viikon kuluessa koulutuksesta sähköisesti osoitteeseen Neljä muuta koulutusta ovat hakijan vapaasti valittavissa n koneturvallisuuskoulutusten tarjonnasta (katso valittavissa olevat koulutukset koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaaviosta kaikki punaisella reunaviivalla varustetut koulutukset ovat sisällytettävissä pätevöitymisohjelmaan). Kunkin vapaasti

4 valittavissa olevan koulutuksen jälkeen suoritetaan kirjallinen koe koulutuksen aihepiiristä. Koe palautetaan kahden viikon kuluessa koulutuksesta sähköisesti osoitteeseen Koulutuksiin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan. Kaikille koulutuksiin osallistuneille annetaan osallistumistodistukset koulutuksen päättyessä. Koulutuskohtaisten kirjallisten kokeiden läpäisemisen lisäksi akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyttä hakevalta edellytetään pätevyyskokeisiin sisältyvän harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta pätevyysohjelman suorittamisen loppuvaiheessa. Koulutusohjelmaan sisällytettävät koulutukset ja pätevyyskokeet on suoritettava viiden vuoden aikana aloituspäivästä. Tarvittavat koulutukset suorittaneille, teoria ja pätevyyskokeet läpäisseille sekä muut kriteerit täyttäville akkreditointia hakeneille henkilöille myönnetään akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyystodistus (Kiwa Inspectan sertifikaatti) sekä pätevyyskortti osoituksena pätevyydestä. Pätevyystodistus ja kortti toimitetaan annettuun osoitteeseen postitse pätevyyden todentamisen jälkeen. Koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmaan sisältyvien osaamistasojen kuvaukset Taso 1: Koneturvallisuuskortti Koneturvallisuuskortin suorittanut: Osaa tunnistaa ja ottaa työssään huomioon lainsäädännön asettamia koneiden turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Osaa esittää koneturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja etsiä vastauksia perustason kysymyksiin. Tietää, mistä löytää lisätietoa koneiden turvallisuusvaatimuksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön. Tuntee koneiden ja osittain valmiiden koneiden markkinoille saattamiseen liittyvät menettelytavat (Valmistajan koneturvallisuuskortti). Tuntee työpaikan koneturvallisuuden hallintaan liittyvien eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet (Työpaikan koneturvallisuuskortti). Taso 2: Akkreditoitu koneturvallisuusasiantuntija Osaamistason 1 taitojen lisäksi akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyden suorittanut: Tuntee koneiden riskien arviointiin liittyvät lainsäädännön velvoitteet koneiden valmistajille ja työnantajille. Tuntee erilaisia koneiden riskien arvioinnin menettelytapoja ja osaa tunnistaa koneiden riskejä. Osaa arvioida koneen riskien suuruuksia eri menetelmillä. Ymmärtää koneen riskien arvioinnin merkityksen koneen turvallistamisessa. Osaa esittää koneturvallisuuteen liittyviä haastavampia kysymyksiä ja tietää, mistä etsiä vastauksia näihin. Valinnaisesta koulutuksesta riippuen tuntee yksityiskohtaisemmin jonkin koneturvallisuuden osa-alueen. Taso 3: Akkreditoitu koneturvallisuusmestari Osaamistasojen 1 ja 2 taitojen lisäksi akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyden suorittanut:

5 Osaa opastaa ja neuvoa muita koneturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Osaa tulkita lainsäädännön ja standardien vaatimuksia eri koneturvallisuuden osa alueilla. Tuntee valinnaisista koulutuksista riippuen syvällisemmin ja laaja alaisemmin eri koneturvallisuuden osaalueita ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön työskennellessään koneturvallisuuteen liittyvien tehtävien parissa. Pätevyyksien voimassaolo Koneturvallisuuskortti sekä akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan ja koneturvallisuusmestarin pätevyydet ovat voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä. Pätevyyden voimassaoloa voi jatkaa viisi vuotta kerrallaan päivittämällä tietonsa osallistumalla Koneturvallisuuden ajankohtaispäivään. Ajankohtaispäivään tulee osallistua viimeistään puolen vuoden (6 kk) sisällä kortin/pätevyyden voimassaolon päättymisestä. Aiemmin suoritettujen Inspectan koneturvallisuuskoulutusten hyväksilukeminen takautuvasti Vuosina suoritetut Inspectan koneturvallisuuskoulutukset on mahdollista tietyin edellytyksin hyväksilukea takautuvasti osaksi koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmaa. Tällöin pätevyyttä hakeva: Suorittaa Valmistajan koneturvallisuuskortin tai Työpaikan koneturvallisuuskortin joko osallistumalla vaadittaviin koulutuksiin tai hyväksilukemalla takautuvasti vuosina tarjonnassa olleet käymänsä vastaavat peruskoulutukset (taso 1). Vanhoja ns. peruskoulutuksia hyväksiluettaessa toimitaan seuraavasti: Jos valitset suuntautumisvaihtoehdoksi Valmistajan koneturvallisuuskortin ja haluat hyväksilukea takautuvasti vuosina käymäsi Inspectan koulutuksen Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille, ilmoittaudu ja osallistu Koneturvallisuuden ajankohtaispäivään. Ilmoita lisäksi viimeistään 2 vk ennen ajankohtaispäivää sähköpostitse osoitteeseen että aiot suorittaa koneturvallisuuskortin / koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyden / koneturvallisuusmestarin pätevyyden ja sisällyttää siihen aiemmin käymiäsi koulutuksia (tasot 1-3). Jos valitset suuntautumisvaihtoehdoksi Työpaikan koneturvallisuuskortin ja haluat hyväksilukea takautuvasti vuosina käymäsi Inspectan koulutuksen Koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen tai Koneiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen työpaikalla, ilmoittaudu ja osallistu täydentävään ja tiedot päivittävään koulutukseen Työpaikan koneturvallisuuskorttiin valmistava koulutus vanhan käyttöasetuskoulutuksen hyväksilukeville.ilmoita lisäksi viimeistään 2 vk ennen koulutukseen osallistumista sähköpostitse osoitteeseen että aiot suorittaa koneturvallisuuskortin / koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyden / koneturvallisuusmestarin pätevyyden ja sisällyttää siihen aiemmin käymiäsi koulutuksia (tasot 1 3). Sisällyttää, niin halutessaan, vanhoja käymiään Inspectan yleis ja jatkotason koneturvallisuuskoulutuksia (esim. koneiden riskien arviointi, ohjausjärjestelmät, koneiden sähkölaitteistot, koneiden modernisointi jne.) osaksi pätevöitymisohjelman suoritusta (tasot 2 3). Tällöin toimitaan seuraavasti: Koneturvallisuuskortin (taso 1) suoritettuasi ilmoittaudu ja osallistu Koneturvallisuuden ajankohtaispäivään. Ilmoita lisäksi viimeistään 2 vk ennen ajankohtaispäivää sähköpostitse osoitteeseen että aiot suorittaa koneturvallisuusasiantuntijan tai

6 koneturvallisuusmestarin pätevyyden ja sisällyttää siihen aiemmin käymiäsi koulutuksia. Täyttää ja toimittaa akkreditointielimelle hakemuksen ja sen liitteenä tarvittavat kopiot tutkintotodistuksista (vain tasot 2 ja 3, ks. tarkemmat ohjeet ylempänä). Toimittaa akkreditointielimelle hakemuksen liitteenä kopiot työtodistuksista, joiden avulla akkreditointielin arvioi soveltuvan työkokemuksen riittävyyttä (vain taso 3, ks. tarkemmat ohjeet ylempänä). Osoittaa pätevyytensä suorittamalla hyväksytysti kirjalliset kokeet kustakin suorittamansa koulutuksen aihepiiristä (tasot 1 3): Valmistajan koneturvallisuuskorttiin (taso 1) liittyvät kirjalliset kokeet ovat suoritettavissa Koneturvallisuuden ajankohtaispäivän jälkeen samassa tilaisuudessa. Mukaan kannattaa tällöin ottaa sen koulutuksen materiaali, jonka kokeen aikoo suorittaa, koska materiaalia saa pitää esillä kirjallista koetta tehtäessä. Työpaikan koneturvallisuuskorttiin (taso 1) liittyvät kirjalliset kokeet ovat suoritettavissa koulutuksen Työpaikan koneturvallisuuskorttiin valmistava koulutus vanhan käyttöasetuskoulutuksen hyväksilukeville jälkeen samassa tilaisuudessa. Mukaan kannattaa tällöin ottaa sen koulutuksen materiaali, jonka kokeen aikoo suorittaa, koska materiaalia saa pitää esillä kirjallista koetta tehtäessä. Akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan (taso 2) ja koneturvallisuusmestarin pätevyyteen (taso 3) liittyvät kirjalliset kokeet ovat suoritettavissa kahden viikon kuluessa Koneturvallisuuden ajankohtaispäivän jälkeen. Nämä kokeet palautetaan sähköisesti osoitteeseen Suorittaa hyväksytysti pätevyyskokeisiin sisältyvän harjoitustyön (taso 3). Jos aiemmin suoritettujen koulutusten hyväksilukeminen mietityttää, kysy lisätietoja ja selvennystä sivun alaosassa mainitusta osoitteesta tai soita meille! Huom! Mahdollisuus hyväksilukea koulutuksia takautuvasti päättyy v lopussa. Hinnat Taso 1: Koneturvallisuuskortti Koneturvallisuuskortin suorittaminen sisältyy sen edellytyksenä olevien koulutusten hintaan (kortin suorittamisesta ei tule mitään lisämaksua) Jos hakija ei läpäise koulutuspäivien päätteeksi järjestettäviä kirjallisia kokeita, kokeiden uusimisesta peritään uusintamaksu 50 (+alv 24%) Taso 2: Akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyys Akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyden suorittajat osallistuvat neljään n koneturvallisuuskoulutukseen, joiden kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat nähtävissä n internet-sivustolta Kaksi ensimmäistä kirjallista koetta (koneturvallisuuskorttiin sisältyvät kirjalliset kokeet) sisältyvät ko. koulutusten hintoihin. Kahdesta seuraavasta kokeesta peritään tenttimaksu 50 (+alv 24%)/kpl sekä

7 lopuksi sertifiointimaksu 50 (+alv 24%). Jos hakija ei läpäise kirjallisia kokeita, kokeiden uusimisesta peritään uusintamaksu 50 (+alv 24%). Taso 3: Akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyys Akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyden suorittajat osallistuvat yhteensä seitsemään Kiwa Inspectan koneturvallisuuskoulutukseen, joiden kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat nähtävissä Kiwa Inspectan internet-sivustolta Kaksi ensimmäistä kirjallista koetta (koneturvallisuuskorttiin sisältyvät kirjalliset kokeet) sisältyvät ko. koulutusten hintoihin. Viidestä seuraavasta kokeesta peritään tenttimaksu 50 (+alv 24%)/kpl sekä lopuksi sertifiointimaksu 50 (+alv 24%). Jos hakija ei läpäise kirjallisia kokeita, kokeiden uusimisesta peritään uusintamaksu 50 (+alv 24%) Pätevyyden voimassaolon jatkaminen viiden vuoden jälkeen: Pätevyyden voimassaoloa voi jatkaa osallistumalla Koneturvallisuuden ajankohtaispäivään, jonka kulloinkin voimassa oleva osallistumismaksu on nähtävissä n internet sivustolta. Voimassaolon jatkamiseen ei ajankohtaispäivän osallistumismaksun lisäksi liity muuta maksua. Kaikki pätevöitymisohjelmaan sisältyvät koulutukset ovat saatavilla myös yrityskohtaisina. Kysy tarjousta! Lisätiedot: Johtava asiantuntija Katri Tytykoski, puh ,

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä pätevyyden arviointi. Jäljempänä

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä

Lisätiedot

Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Hakuohje Muoviputkihitsaajat MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot.

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Telineasentajat Hakuohje

Telineasentajat Hakuohje 4.3.2014 1(5) TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta.

Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta. TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

Hakuohje Käytönvalvojat

Hakuohje Käytönvalvojat 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

Käytönvalvojat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET

Käytönvalvojat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 2018-09-05 Sivu 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ 2016-10-20 Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

Koneyhdistelmät. Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina. Turvallisen tekniikan seminaari Kiwa Inspecta. Kiwa Inspecta Suomi. Kiwa Inspecta.

Koneyhdistelmät. Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina. Turvallisen tekniikan seminaari Kiwa Inspecta. Kiwa Inspecta Suomi. Kiwa Inspecta. [presentation title] via >Insert >Header & Footer Koneyhdistelmät Turvallisen tekniikan seminaari 6.6.2018 Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Kiwa & Kiwa Inspecta

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Hakuohje teräs- ja alumiinirakenteiden hitsauskoordinoijan rekisteröintiä hakeville

Hakuohje teräs- ja alumiinirakenteiden hitsauskoordinoijan rekisteröintiä hakeville 2017-09-06 Sivu 1 / 5 teräs- ja alumiinirakenteiden n rekisteröintiä hakeville 1 Yleistä hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen elimen suorittama rekisteröintivaatimusten

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Osaamisen arviointi näytöissä OPISKELIJA

Osaamisen arviointi näytöissä OPISKELIJA Osaamisen arviointi näytöissä OPISKELIJA Näytöt ja osaamisen arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta Asetus ammatillisesta koulutuksesta Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet

Lisätiedot

Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa

Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa Ohjeet ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan 1.1.2018 alkaen saaneille koulutuksen järjestäjille Koulutuksen hankinta

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliturvallisuus Kemikaalien valmistusta, varastointia ja käsittelyä valvotaan lakisääteisesti. Kemikaaliturvallisuuskoulutuksemme perehdyttävät eri toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. Kursseilla

Lisätiedot

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5 2015-04-21 Sivu 1 / 5 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus Turun Ammattikorkeakoulu Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus Ajankohta 05.09.2019-25.09.2020 Päivämäärät ovat alustavia Missä Joukahaisenkatu 3, Turku. Hinta 1500 (alv 0%),

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella 2.10.2019 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä Henkilösertifiointi 2014-08-15 Sivu 1 / 6 1 Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS 5994 INSTA 800 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäytäntö. Sertifiointitoiminta täyttää SFS-EN/ISO/IEC

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 24.5.2018 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017 Uudet yhteiset

Lisätiedot

Köysiratalaitteiston vastaava hoitaja

Köysiratalaitteiston vastaava hoitaja 2019-01-24 Sivu 1 / 5 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008

Lisätiedot

Säädetään pätevyyskirjan myöntämisestä, uusimisesta ja peruuttamisesta

Säädetään pätevyyskirjan myöntämisestä, uusimisesta ja peruuttamisesta Uusi lainsäädäntö Panostajalaki 423/2016 Säädetään pätevyyskirjan myöntämisestä, uusimisesta ja peruuttamisesta Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 458/2016 - Säädetään tarkemmin panostajalain

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä Henkilösertifiointi 2015-11-12 Sivu 1 / 7 1 Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS 5994 INSTA 800 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäytäntö. Sertifiointiohjelmaa ylläpitää SSTL Puhtausala

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoeohje ja etukäteistehtävä 2017 monimuotototeutuksen yhteishaku

Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoeohje ja etukäteistehtävä 2017 monimuotototeutuksen yhteishaku YHTEISHAKU 15.3. 5.4.2017 KULTTUURITUOTTAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS Valintakoeohje Etukäteistehtävä Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoeohje ja etukäteistehtävä 2017 monimuotototeutuksen yhteishaku

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliturvallisuus Kemikaalien valmistusta, varastointia ja käsittelyä valvotaan lakisääteisesti. Kemikaaliturvallisuuskoulutuksemme perehdyttävät eri toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. Kursseilla

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella 4.6.2018 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Hakuohje Kuormausnosturitarkastajat

Hakuohje Kuormausnosturitarkastajat 4.10.2012 1(6) OHJEET KUORMAUSNOSTURITARKASTAJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu valtioneuvoston asetuksen 403/2008 kuormausnostureiden tarkastajien sertifiointikäytäntö,

Lisätiedot

eteline Telineasentajan verkkopohjainen koulutus

eteline Telineasentajan verkkopohjainen koulutus eteline Telineasentajan verkkopohjainen koulutus Aluejohtaja Mikko Tammihovi Telinekataja Oy Viisaat kypärät yhteen seminaari Varma Auditorio 14.5.2019 Helsinki Telinejaoston tausta Perustettu 2/2012 Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Köysien varassa työskentelevät henkilöt 19.8.2013

Köysien varassa työskentelevät henkilöt 19.8.2013 19.8.2013 1(7) KÖYSIEN VARASSA TYÖSKENTELEVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Teknisten tutkimuslaitoksien muistio. Sisällysluettelo

Teknisten tutkimuslaitoksien muistio. Sisällysluettelo 1(5) Antopäivä: 1.1.2018 Voimaantulopäivä: 1.1.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU)

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN JAKSOT HYKSIN SAIRAALOISSA Hakuaika

YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN JAKSOT HYKSIN SAIRAALOISSA Hakuaika YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN JAKSOT HYKSIN SAIRAALOISSA Hakuaika 26.8.-9.9.2019 YLEISTÄ HUSin perusterveydenhuollon yksikön ja Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus Turun Ammattikorkeakoulu Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus Ajankohta 05.09.2019-25.09.2020 Päivämäärät ovat alustavia Missä Joukahaisenkatu 3, Turku. Hinta 1500 (alv 0%),

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Lämpökuvaajat taso I & II

Lämpökuvaajat taso I & II 2013-08-21 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa on yleisesti kuvattu teollisuuden kunnonvalvonnan lämpökuvaajan sertifiointikäytäntö, edellytykset tutkintoon osallistumiselle ja sertifioinnin hakemistapa

Lisätiedot

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ Risto Hiltunen 12.11.2015 PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ o Pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus Turun Ammattikorkeakoulu Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus Ajankohta 05.09.2019-25.09.2020 Päivämäärät ovat alustavia Missä Joukahaisenkatu 3, Turku. Hinta 1500 (alv 0%),

Lisätiedot

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVAN HOITAJAN ARVIOINTI INSPECTA SERTIFIOINTI OY:SSA

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVAN HOITAJAN ARVIOINTI INSPECTA SERTIFIOINTI OY:SSA 1/5 KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVAN HOITAJAN ARVIOINTI INSPECTA SERTIFIOINTI OY:SSA 1. YLEISTÄ Tässä työohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan

Lisätiedot

Työnjohtajapätevyydet. Johanna Tikkanen, TkT

Työnjohtajapätevyydet. Johanna Tikkanen, TkT Työnjohtajapätevyydet Johanna Tikkanen, TkT Mikä FISE? FISE Oy on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä yritys. FISE ylläpitää pätevyysrekisteriä

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus Oy Finnrock Ab - palvelua ympäristön turvaksi ja työmaiden parhaaksi jo 45 v ajan! Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus 1.9.2016 DI Jari Honkanen Toimitusjohtaja Oy Finnrock Ab Panostajalainsäädäntö

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon 2019 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, palvelut Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2 Hakuprosessi...

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus Turun Ammattikorkeakoulu Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutus Ajankohta 16.01.2018-09.01.2019 Päivämäärät ovat alustavia Missä Ruiskatu 8, Turku. Hinta 1000 (alv 0%), Opetus-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina

Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina Kiwa Inspecta Teemu Riihimäki Tekninen asiantuntija Julkinen 23.11.2017 Trust Quality Progress Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina Kiwa Inspecta Suomi Yli 550 työntekijää, 29 toimistoa Kiwa Inspecta Suomi, Ruotsi,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat 1 (6) OHJEET TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELIJOIDEN SERTIFIOINTIA HA- KEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö,

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

PM Club Tampere IPMA C/D-tason projektipäällikkövalmennus ja IPMA Level C/D sertifiointi PM Club Tampere Special - kevät 2018

PM Club Tampere IPMA C/D-tason projektipäällikkövalmennus ja IPMA Level C/D sertifiointi PM Club Tampere Special - kevät 2018 PM Club Tampere IPMA C/D-tason projektipäällikkövalmennus ja IPMA Level C/D sertifiointi PM Club Tampere Special - kevät 2018 joxi.kaaja@pry.fi 2018 Projektiyhdistys ry PM Club Tampere - IPMA C/D -erikoispaketti

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot