Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 214 Kemijärven kaupunki

2 SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO... 8 SOSIAALIPALVELUT... 1 TERVEYDENHUOLTO HOIVA- JA HOITOTYÖNPALVELUT VAMMAISPALVELUT... 28

3 1 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Organisaatiokaavio Osastonjohtaja HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖ- PALVELUT Materiaalihuolto Vaatehuolto Toimistopalvelut Talouspäällikkö TYÖLLISYYDEN HOITO Työllisyyskoodinaattori SOSIAALI- PALVELUT Johtava Sosiaalityöntekijä TERVEYDEN- HUOLTO Sairaala LAPPONIA Johtava ylilääkäri HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT Hoiva- ja hoitotyön johtaja VAMMAIS- PALVELUT Vammaispalvelujohtaja

4 2 LAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet varajäsenet Kotilaine Jarkko puheenjohtaja (Vas.) Luukinen Mirja Laurila Pirjo johtava hoitaja, eläkel. varapj. (Kesk.) Alaluusua Anna-Maria Hannola Jaana asiakasneuvoja/myyjä jäsen (Peruss.) Haikonen Saila Huczkowski Raimo työteknikko jäsen (KD) Heinonen Eeva Juujärvi Tuulikki eläkeläinen jäsen (Kesk.) Tyvi Vappu Kerkelä Mauno konduktööri, yrittäjä jäsen (Kesk.) Puolakka Aimo Kuittinen Kauko eläkeläinen jäsen (SDP) Meriläinen Eino Sipovaara Sanna tradenomi jäsen (Kok.) Peltoniemi Airi Särkelä Jorma toimittaja jäsen (Kesk.) Kerkelä Raimo Kilpeläinen Auvo sosiaali- ja terveysjohtaja esittelijä Pekkarinen Marjatta talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Imporanta Aulikki pitopalvelun emäntä Kh:n edustaja (Kesk.) Ojala Jukka Lautakunnan kokoukset toimintavuonna 214 Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 12 pykälää ja 8 salaisella listalla ollutta pykälää. Kertomusvuonna lautakunnan esittelijänä toimi sosiaali- ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläinen. Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimi talouspäällikkö Marjatta Pekkarinen. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Henkilöitä 5 Henkilöstön lukumäärä (31.12.) Määräaik.+ sijaiset Vakinaiset Lasten päivähoidon henkilöstön lukumäärä sisältyy vuoteen 213 asti, vuoden 214 alusta päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen.

5 3 OSASTON TALOUS (1 ) (Netto) toimintakate Sosiaali- ja terveysosasto Toimintakate Tulosalue Talousarvio 214 Tilinpäätös 214 Jäljellä Toteutuma % Hallinto ja projektit ,6 Työllisyyden hoito ,2 Sosiaalipalvelut ,1 Terveydenhuolto ,1 Hoiva- ja - hoitotyönpalvelut ,9 Vammaispalvelut ,2 YHTEENSÄ ,1 Jaksotetut palkat ym Toimintakate ,8 TA Jäljellä Tot. % Yhteensä ,7 Jaksotetut palkat ym Toimintakate ,1

6 Henkilöä 4 HENKILÖSTÖKERTOMUS Sosiaali- ja terveysosaston palveluksessa oli yhteensä 412 henkilöä. Henkilöstöstä 33 oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Lasten päivähoidon henkilöstö siirtyi alkaen sivistystoimen alaisuuteen. Eläkkeelle jäi 15 (213/9) ja palveluksesta erosi 1 (213/1) henkilöä. Uusia työntekijöitä rekrytoitiin vakinaiseen palvelussuhteeseen 21 (212/9). Sosiaali- ja terveysosastolta eläköityy noin 5 henkilöä vuosina Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Uhkana on hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointiongelmat, miten tulevaisuudessa kasvavat palvelutarpeet pystytään tyydyttämään. Henkilökunnan poistuma on samalla myös mahdollisuus kehittää toimintoja uudella tavalla. Syyskuun alusta vakinaistettiin kuusi työntekijää kaksi sairaanhoitajaa, neljä lähihoitajaa varahenkilöstöön lyhyt aikaisia sijaisuuksia varten. Syksyn 213 aikana aloitti uusi esimiesryhmä reilun vuoden kestävän JET (Johtamisen erikoisammattitutkinto) -koulutuksen. Osa vuonna 212 aloittaneista lähihoitajaoppisopimusopiskelijoista valmistui toukokuun 214 loppuun mennessä ja loput vuoden 215 alkupuolella. Henkilöstömäärän kehitys (31.12.) Vakinaiset Määräaik.+ sijaiset Yhteensä Vuosi Lasten päivähoidon henkilöstön lukumäärä sisältyy vuoteen 213 asti, päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen. Osa-aikaiset Osa-aikaiset Vakinaiset Määräaikaiset + sijaiset Yhteensä

7 5 Sosiaali- ja terveysosaston henkilöstö Tilanne Vakinaiset Määräaikaiset + Sijaiset Yhteensä Hallinto ja projektit Työllisyyden hoito 1 1 Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Vanhus- ja vammaisp Vammaispalvelut Päivähoito (siirtynyt sivistystoimen alaisuuteen) Yhteensä alkaen yhteensä lukumäärään ei sisälly lasten päivähoito. Henkilöstö toimipaikoittain Sosiaalipalvelut 1 2,4% Työllisyyden hoito 1,2% Hallinto ja projektit 4 1,% Terveydenhuolto 7 17,% Vammaispalvelut 46 11,2% Hoiva- ja hoitotyönpalvelelut ,2% Sosiaali- ja terveysosaston henkilöstö toimipaikoittain

8 Sairauspäivät yhteensä 6 Suurin osa henkilöstöstä on hoitohenkilöstöä. Yleisimmät tehtävänimikkeet olivat lähihoitaja (137), sairaanhoitaja (54), hoitaja (34) ja hoitoapulainen (18). Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset (Kela, vakuutusyhtiöt) Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstön vaihtuvuus Vuonna 214 palveluksesta erosi yhteensä 25 vakinaista työntekijää, joista vanhuuseläkkeelle lähti 13, työkyvyttömyyseläkkeelle 2 ja irtisanoutui 1. Palvelussuhteen päättymissyy Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Erosi Yhteensä Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot Hallinto ja projektit Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Vammaispalvelut 732 Yhteensä

9 7 HALLINTO JA PROJEKTIT Polku II hanke aloitti ja päättyi Hankkeessa on luotu toimintamallit, mm. verkostoyhteistyöhön ja jalkautettu käytäntöön Polku I:ssä laaditun työelämäosallisuusstrategian ja toimeenpano-ohjelman mukaisesti. Vakinainen työllisyyskoordinaattori aloitti työnsä alkaen. Polku- hankkeen lisäksi on osallistuttu edelleen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö (Poske) - ja Lapin perheiden tukiverkko, Tukeva 2 -hankkeisiin sekä sotiemme veteraanien avustajatoimintaan. Kevään 214 aikana valmistui selvitystyö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kehittämiseksi Nordic Healtcare Group:in toimesta. Loppuraportin toimenpide-ehdotusten pohjalta käynnistettiin mm. terveydenhuollon rakennemuutokset vuoden 214 lopulla. HALLINTO JA PROJEKTIT TALOUS (1 ) Toimintakate Hallinto ja projektit (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys + /Alitus - Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Projektit YHTEENSÄ TA Ylitys + /Alitus - Vuosi

10 Lukumäärä 8 TYÖLLISYYDEN HOITO Työllisyydenhoidon toiminta-ajatus on viedä käytäntöön peruspalveluiden yhteyteen heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Sisällöllisesti ja laadullisesti kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden oikea-aikaista kohdentumista, luodaan vaihtoehtoisia tapoja osaamisen vahvistamiseen ja järjestetään yksilöllisesti räätälöityjä polkuja kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään tai vaihtoehtoisesti eläkeselvittelyreitti. Työllisyydenhoidossa on omaksuttu uusi toimintamalli: Palveluprosessin alussa tehdään TE- toimen ja sosiaalitoimen vastuulla oleva aktivointisuunnitelma pitkäaikais- ja nuorille työttömille. Aktivointisuunnitelmasta asiakas tulee lähetteellä työttömien terveystarkastukseen, joka on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moniammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoitukseen osallistuu asiakkaan tarpeen mukaan psykologi, yksilövalmentaja, kuntoutuslääkäri, sairaanhoitaja ma muita ammattihenkilöitä. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö, ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuuhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. Työllisyydenhoidon tulosalue järjesti toimintavuonna 214 palkkatukityötä, kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista työllistämistä, velvoitetyöllistämistä sekä yksilövalmennuspalvelua nuorille kaupunkilaisille. Näiden lisäksi yksikkö myönsi yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi- lisää mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen rahoitettiin työllisyydenhoidon määrärahoista. Vuonna 214 oli palkkatukityöllistettyjä kaupungin eri osastoilla 41 henkilöä, yhteensä n. 21 kk. Palkkatukityöllistettävistä velvoitetyöllistettäviä oli 9 (47 kk). Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli vuoden aikana 7 henkilöä. Sosiaalisin perustein työllistettyjä oli 4 henkilöä. 85 koululaista työllistettiin 2 viikon mittaisiin palvelussuhteisiin kesälomien aikana. 41 opiskelijaa työllistyi 4-6 viikon pituisiin palvelussuhteisiin kesällä 214. Opiskelijatyöllistämistukea (5 ) vähintään kuukauden työllistämisestä myönnettiin neljälletoista (14) yritykselle/ yhteisölle. 1 8 Työllistetyt Palkkatuella työllistetyt Kuntouttavassa työtoiminnassa Velvoite-työllistettyjä 4 9 Koululaisia Opiskelijoita 34 41

11 9 TYÖLLISYYDEN HOITO TALOUS (1 ) Toimintakate Työllisyyden hoito (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys + /Alitus - Työllisyyden hoito TA Ylitys + /Alitus - Vuosi Toimintakatteeseen lisättiin Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus sosiaalipalveluista työllisyydenhoidon tulosalueelle vuoden 213 talousarviossa.

12 1 SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITYÖ Sosiaalityön yksikkö vastaa aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen, lastensuojelun ja lastenvalvojan palveluista, toimeentulotuen sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen tuottamisesta. Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön tavoitteena on sosiaalisen ja/tai taloudellisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen. Aikuissosiaalityössä annetaan asiakkaille henkilökohtaisesti ammatillista tietoa ja ohjausta sekä neuvontaa mm. sosiaalipalveluista ja -etuuksista perhe-elämän ristiriitatilanteissa, erilaisten kriisien kohdatessa, elämän muutostilanteissa, työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa, taloudellisen tilanteen selvittämisessä ja asunnottomuudessa. Aikuissosiaalityön tarpeellisia ja tärkeitä työvälineitä ovat täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuki tarkoituksena on edistää asiakkaiden sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Aikuissosiaalityössä on painottunut edelleen kuntouttava sosiaalityö. Sosiaaliviraston sosiaalityöntekijä työskentelee työvoimatoimistossa työvoimaneuvojan työparina yhtenä päivänä viikossa ja muulloin asiakkaiden tarpeen mukaan. Lakisääteiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 7 eri henkilöä (72 henkilöä 213). Työtoimintapäiviä kertyi (4 61 työtoimintapäivää 213). Sosiaalisen työllistämisen piirissä on ollut 4 henkilöä. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET TUKIPALVELUT Vammaispalvelut tarjoavat vammaisille ja pitkäaikaisesti sairaille henkilöille heidän tarvitsemansa erityispalvelut silloin kun tarpeita vastaavia palveluja ei löydy kunnan peruspalveluista. Vammaispalvelujen tarkoituksena on poistaa sairauden tai vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä ja edistää vammaisen tai sairaan edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen saajien määrä vaihtelee vuosittain. Väestön ikääntymisestä ja sairastavuudesta johtuen palvelujen tarve on kasvanut. Palvelu Asunnon muutos- ja korjaustyöavustus Henkilökohtaisen avustajan kustannukset Korvaus laitteista ja apuvälineistä Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Muut palvelut

13 11 LASTENSUOJELUN- JA LASTENVALVOJAN PALVELUT Lastensuojelun asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Perhetilanteet ovat usein vaikeita ja monimutkaisia ja asiakkuudet pitkäkestoisia. Lastensuojelulaissa on selkeytetty lastensuojelun työskentelyprosessia ja uudistettu menettelytapoja. Lain velvoitteet kuten määräajat, kirjalliset selvitykset ja dokumentointi ovat huomattavasti lisänneet lastensuojelutyötä. Lastensuojelun ydintehtävänä on turvata lapsen oikeus arvokkaaseen elämään ja mahdollisuus turvallisiin ihmissuhteisiin. Tähän pyritään lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Palvelu Lastensuojeluilmoituksia Lastensuojelutarpeen selvityksiä Avohuollon asiakkaita Kiireellisiä sijoituksia Huostaanotettuja Avohuollon sijoituksia Jälkihuollon palveluissa Lastenvalvoja hoitaa lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja laatii sekä vahvistaa sopimukset. Lastenvalvojan työtehtäviin kuuluu myös avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiset. Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun hoitopäivät Perhekodit Lastensuojelulaitokset Sijaisperhehoito Turvakodit Vahvistetut sopimukset ja tehdyt selvitykset Palvelu Elatussopimukset Isyysselvitykset Huolto- ja tapaamisoikeussopimukset

14 12 TOIMEENTULOTUKI Monien asiakkaiden elämäntilanteet ovat vaikeita ja taloudelliset huolet ovat entistä syvempiä. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä laski hieman edellisvuodesta. Tulottomien, alle 25 -vuotiaiden, asiakkaiden määrä on pysynyt korkealla. Toimeentulotuen nettomenojen kasvu aiheutuu asiakkaiden lisääntyneistä terveydenhuoltomenoista, asumismenojen noususta ja muuttokustannuksista. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotuen nettomenot (1) lkm YKSITYISTALOUDEN NEUVONTAPALVELUT TALOUS- JA VELKANEUVONTA Talous- ja velkaneuvontaan tuli kertomusvuonna 97 uutta asiakasta. Asiakasmäärässä on havaittavissa lisääntynyt nuorten osuus, joka on noin kolmasosa koko asiakasmäärästä. Nuorten velkaantumisessa yhtenä osatekijänä ovat aiemmin helposti saatavilla olleet pikavipit ja niiden korkeat korot. Vuonna 213 säädetty korkokatto on vähentänyt pikalainojen tarjontaa, tämä näkyy myös asiakkaiden velkatilanteessa. Keskeisimmät talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden velkaantumista aiheuttavia tekijöitä ovat työttömyys ja sairaudet. Muita velkaantumista aiheuttaneita syitä ovat peli-riippuvuus, pikavipit, päihteiden käyttö, kulutusluotot, avioero tai konkurssi. Myös nettipelit, äkillisestä elämänmuutoksesta seurannut masennus tai päihteidenkäyttö, nuoruus ja töppäilyt tai puolison peliriippuvuus ovat johtaneet ylivelkaantumiseen. Asiakkaille on suoritettu taloudellisen tilanteen peruskartoituksia ja tehty sovintoesityksiä velkojille. Asiakkaita on avustettu sosiaalisen luoton hakemisessa ja velkajärjestelyhakemuksien laatimisessa käräjäoikeuteen ja Takuu- Säätiöön. Asiakkaita on avustettu oikaisuvaatimusten tekemisessä verottajalle, ulosoton keskeytys- ja huojennushakemusten tekemisessä sekä yritysten lopettamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi on avustettu velkajärjestelyn lisäsuorituslaskelmien tekemisessä ja lausumien sekä selvitysten tekemisessä velkojille ja käräjäoikeudelle.

15 13 Kertomusvuoden aikana lähetettiin Sodankylän käräjäoikeuteen 29 velkajärjestelyhakemusta, näistä hyväksyttiin 2 ja muut ovat vielä käsittelyssä. Velkajärjestelyyn hyväksymisen jälkeen asiakkaita on avustettu käymällä läpi asiakkaan maksuohjelma. Ennaltaehkäisevää työtä ja talousneuvontaa on annettu mahdollisuuksien rajoissa aina kun tilaisuus on antanut myöten. Yksi talous- ja velkaneuvonnan esittelytilaisuus on pidetty uraohjauskurssilaisille ja annettu yksi lehtihaastattelu liittyen velkaantumisen syihin. Lisäksi asiakaskontakteissa keskustellaan talouden- ja raha-asioiden hallinnasta, yleensäkin miten asiakkaan talous, tulot ja menot saataisiin vastaamaan toisiaan. Palvelu Uusia asiakkaita Asiakastapaamisia Kirjallista neuvontaa Puhelinneuvontaa Sähköpostineuvontaa Kemijärven kaupunki antaa sopimuksien mukaisesti talous- ja velkaneuvontapalveluja myös Itä-Lapin kunnille, Sallaan, Savukoskelle, Posiolle ja Pelkosenniemelle. Asiakkaiden jakaantuminen kunnittain kuvataan seuraavassa kaaviossa. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat sopimuskunnittain Posio; 12 Savukoski; 3 Salla; 15 Pelkosenniemi ; 1 Kemijärvi; 57

16 14 SOSIAALIPALVELUT TALOUS (1 ) Toimintakate Sosiaalipalvelut (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate Toimintakate Ylitys + /Alitus - TA Sosiaalipalvelut Lasten- ja nuortenhuolto Toimeentuloturva Yksityistalouden neuvontapalvelut YHTEENSÄ TA Ylitys + /Alitus - Vuosi

17 15 TERVEYDENHUOLTO Oikean hoidonporrastuksen toteuttamista ja laitospaikkojen vähentämistä on hankaloittanut pula ryhmäkotipaikoista, jonka seurauksena ryhmäkotipaikkaa odottavat ovat sairaalan vuodeosastoilla. Vuodeosasto 2 on toiminut syksyyn asti ylipaikoilla. Osalle vuodeosasto 1:n potilaita ryhmäkoti olisi ollut oikeampi hoitopaikka. Hoitoon pääsy toteutui lain edellyttämässä ajassa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Asiantuntijahoitajien toiminnalla pystyttiin joustavasti varmistamaan potilaiden hoitoon pääsy jonoja lyhentäen. Sairaala Lapponian tuotti erikoissairaanhoitoa toimintavuonna yleiskirurgian, ortopedian, gynekologian, neurokirurgian, käsikirurgian, sisätautien, korva- nenä- ja kurkkutautien, radiologian, psykiatrian ja kuntoutuksen osa-alueille. Sairaala Lapponian leikkaustoiminta lopetettiin toimintavuoden päätteeksi ja viimeinen leikkaus tehtiin Parantuneen lääkäritilanteen vuoksi työterveyshuoltoon voitiin alkuvuodesta lisätä lääkärityövoimaa. Loppuvuodesta lääkäritilanne työterveyshuollossa kuitenkin huononi vakituisen työterveyslääkärin virkavapauden vuoksi. Vakituisen lääkärikunnan runsas irtisanoutuminen oli leimaa-antava piirre vuodelle 214. Kaksi terveyskeskuslääkäriä irtisanoutui kesän kynnyksellä ja kolmas vuoden vaihteessa. Kirurgian, ortopedian ja anestesian erikoislääkärit irtisanoutuivat vuoden vaihteessa. Vakituiseen virkasuhteeseen saatiin rekrytointia kaksi terveyskeskuslääkäriä. Ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin järjestämäksi toiminnaksi kolminkertaisti siitä kunnalle aiheutuneet kulut. Päihdekuntoutujien uudet asunnot otettiin käyttöön Varsitiellä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintaa ja kotikuntoutusta on kehitetty. Työntekijöille annettiin laaja-alaista neuropsykiatrista koulutusta yksilöllisen tuen varmistamiseksi nuorille ja nuorille aikuisille. Kantapalveluiden käyttöönotto siirtyi vuodelle 215 ohjelmistoteknisten ongelmien vuoksi.

18 16 TOIMINTALUKUJA (OMA TOIMINTA) Hoitojaksot yhteensä vuosilta Hoitopäivät yhteensä vuosilta Hoitojaksot Hoitopäivät Avohoitokäynnit erikoisaloittain Sisätaudit Kirurgia Ortopedia Gynekologia ja äitiyspoliklinikka Korvataudit Anestesiahammashoito Yhteensä Avohoitokäynnit erikoisaloittain Gynekologia ja Sisätaudit Kirurgia Ortopedia äitiyspoliklinikka

19 17 Laboratoriotutkimukset Radiologiatutkimukset Radiologiatutkimukset Laboratoriotutkimukset Terveyskeskusvastaanottokäynnit Päivystyskäynnit Ajanvarauskäynnit Ulkokuntalaisten käynnit päivystyksessä Asiantuntijahoitajakäynnit Astmahoitajan käynnit Diabeteshoitajan käynnit

20 18 Leikkaustoimenpiteet äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Leikkaustoimenpiteet NEUVOLA Terveydenhoitokäynnit muut terveydenhoitajan vastaanottokäynnit lääkäri

21 19 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon terveystarkastukset Terveystarkastukset + konsultaatiot terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Terveystarkastukset + konsultaatiot lääkäri Sairaanhoitokäynnit + konsultaatiot terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Sairaanhoitokäynnit + konsultaatiot lääkäri Työterveyshuollon työpaikkakäynnit Terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Lääkäri

22 2 SUUN TERVEYDENHUOLTO Suun terveydenhuolto Hoidetut potilaat Hoitokäyntejä PERHE- JA MIELENTERVEYSKLINIKKA Erityistason perheneuvolakäynnit Psykiatrisen avosairaanhoidon käynnit Käynnit Käynnit Kuntoutusyksikkö Karpalon hoitopäivät Päihdehuollon avohoidon käynnit Hoitopäivät Käynnit

23 1 21 Toimintapäivillä käynnit ja eri kävijät Käynnit Kävijät Psykiatrian hoitopäivät ja avohoitokäynnit + ostopalvelut Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina

24 LKS oma toiminta Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina LKS ostopalvelut Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina

25 23 TERVEYDENHUOLLON TALOUS (1 ) Toimintakate Terveydenhuolto/ oma toiminta /ostopalvelut Oma toiminta Esh:n ostopalvelut YHTEENSÄ Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Toimintakatteen Ylitys + / Alitus - Perusterveydenhuolto Terveydenhuollon tukipalvelut Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito, oma toiminta Erikoissairaanhoito, ostopalvelut Mielenterveystyö, oma toiminta Ympäristöterveyden huolto Oma toiminta Esh:n ostopalvelut Yhteensä TA Ylitys + / Alitus - Vuosi

26 24 HOIVA- JA HOITOTYÖNPALVELUT Hoiva- ja hoitotyön-, kotiin tarjottavat, kuntouttavat sekä asumispalvelut keskitettiin yhdelle tulosalueelle vuoden 214 alusta. Entisestä vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueesta erotettiin vammaispalvelut omalle tulosalueelleen. Terveydenhuollon, kotihoidon, kuntoutuksen ja asumispalveluiden hoito- ja laitoshuollon henkilöstö siirtyi hoiva- ja hoitotyön johtajan alaisuuteen. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli vuoden vaihteessa 36 asiakasta pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Heistä oli 75 vuotta täyttäneitä 31 asiakasta. Paikkakunnalla oli vuodenvaihteessa kuusi (6) sotainvalidia, joiden sotavammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 2 %. Heistä oli säännöllisten palvelujen piirissä neljä (4) henkilöä. Kotihoidon tukipalvelujen piirissä oli 182 kotitaloutta. Tukipalveluja järjestettiin 1649 suoritteen verran. Valtionkonttorin erillismäärärahalla toteutettiin rintamaveteraaneille avopalveluja 73 kotitaloudelle ja palvelusuoritteita oli 71. Kotitaloudet kotihoidon ja tukipalveluiden piirissä Kotitaloudet Kotihoidon kotikäynnit Vanhustyön kotihoidon ja päiväpalvelun kotikäynnit Kotikäynnit Kotikäynnit

27 25 Vanhusten asumispalvelupäivät Vanhusten laitoshoidon päivät Päivät Päivät Omaishoidettavien määrä Omaishoitajien määrä Omaishoidettavat, 75 vuotta täyttäneet Omaishoidettavat, alle 75-vuotiaat Omaishoitajat, 65 vuotta täyttäneet Omaishoitajat, alle 65 vuotiaat Veteraanikuntoutus Veteraanikuntoutuksessa kävi 152 henkilöä, joista miehiä oli 25 ja naisia 127. Avokuntoutuksessa oli 16 henkilöä ja laitoskuntoutuksessa 36 henkilöä. Lisäksi Sairaala Lapponian Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVON avokuntoutusjaksoille osallistui 1 veteraania. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat vanhukset Vanhusten ryhmäkotipaikat Vanhusten laitoshoitopaikat

28 26 FYSIOTERAPIA Fysioterapiakäynnit Yksilökäynnit Ryhmäkäynnit Apuvälinepalvelut Yksilökäyntien tilastointi vuonna 212 (vuodeosastolla yksilökäynnit tilastoitu sairaalakäynneiksi) Jalkojenhoitokäynnit Jalkojenhoitokäynnit ARVO (Ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikkö) Kuntoutujia Veteraaneja (sis. kuntoutujiin) Ryhmiä

29 27 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUIDEN TALOUS (1 ) Toimintakate (1. ) Hoiva- ja hoitotyön palvelut Toimintakate 7 82 Tulosyksikkö Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys +/Alitus Kotihoito Asumispalvelut Hoiva- ja hoitotyön hallinto YHTEENSÄ

30 28 VAMMAISPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt elokuussa 214 Kehitysvammahuollon ohjelman vuosille Kemijärvellä on 114 kehitysvammaista henkilöä. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4%. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Kehitysvammapalvelujen suoritteet Päiväpalvelut Palveluasuminen Laitoshoito Kehitysvammaisten päivätoiminnan suoritteet Toimintakeskus Tohmon päiväkeskus Kehitysvammaisten laitoshoidon päivät Kolpeneen palveluksekuksen ky Varsinais-Suomen ehp ky

31 29 Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät Myllytupa + Tukiasunnot Jokirannan ryhmäkoti Ainola-koti Kolpeneen pk Kotikuntalain mukainen Tilapäinen perhehoito ym Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät / oma toiminta ja ostopalvelu Oma toiminta Ostopalvelu

32 3 VAMMAISPALVELUIDEN TALOUS (1 ) Toimintakate Vammaispalvelut (1. ) Toimintakate 3 83 Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys +/Alitus - Vaikeavammaisten palvelut Ylläpitävät vammaispalvelut Vammaispalvelujen hallinto YHTEENSÄ

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2015

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2015 Kemijärven kaupunki SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut 410 Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla suunnitellut, laadukkaat ja riittävät välttämättömät

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson

SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Heidi Ulriksson Toiminta Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 [julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/29 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun lopussa koko Karviaisen tuloslaskelma on jonkin verran vastaavan kauden talousarvion

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011 Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö Asiakasraati 13.12.2011 Aikuissosiaalityön ja perusturvan palveluyksikkö Aikuissosiaalityö Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla Sosiaalinen luototus Keski-Suomen talous- ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016. 4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain)

Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016. 4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain) Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LUONNOS Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016 Voimaantulo

Lisätiedot