Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 214 Kemijärven kaupunki

2 SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO... 8 SOSIAALIPALVELUT... 1 TERVEYDENHUOLTO HOIVA- JA HOITOTYÖNPALVELUT VAMMAISPALVELUT... 28

3 1 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Organisaatiokaavio Osastonjohtaja HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖ- PALVELUT Materiaalihuolto Vaatehuolto Toimistopalvelut Talouspäällikkö TYÖLLISYYDEN HOITO Työllisyyskoodinaattori SOSIAALI- PALVELUT Johtava Sosiaalityöntekijä TERVEYDEN- HUOLTO Sairaala LAPPONIA Johtava ylilääkäri HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT Hoiva- ja hoitotyön johtaja VAMMAIS- PALVELUT Vammaispalvelujohtaja

4 2 LAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet varajäsenet Kotilaine Jarkko puheenjohtaja (Vas.) Luukinen Mirja Laurila Pirjo johtava hoitaja, eläkel. varapj. (Kesk.) Alaluusua Anna-Maria Hannola Jaana asiakasneuvoja/myyjä jäsen (Peruss.) Haikonen Saila Huczkowski Raimo työteknikko jäsen (KD) Heinonen Eeva Juujärvi Tuulikki eläkeläinen jäsen (Kesk.) Tyvi Vappu Kerkelä Mauno konduktööri, yrittäjä jäsen (Kesk.) Puolakka Aimo Kuittinen Kauko eläkeläinen jäsen (SDP) Meriläinen Eino Sipovaara Sanna tradenomi jäsen (Kok.) Peltoniemi Airi Särkelä Jorma toimittaja jäsen (Kesk.) Kerkelä Raimo Kilpeläinen Auvo sosiaali- ja terveysjohtaja esittelijä Pekkarinen Marjatta talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Imporanta Aulikki pitopalvelun emäntä Kh:n edustaja (Kesk.) Ojala Jukka Lautakunnan kokoukset toimintavuonna 214 Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 12 pykälää ja 8 salaisella listalla ollutta pykälää. Kertomusvuonna lautakunnan esittelijänä toimi sosiaali- ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläinen. Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimi talouspäällikkö Marjatta Pekkarinen. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Henkilöitä 5 Henkilöstön lukumäärä (31.12.) Määräaik.+ sijaiset Vakinaiset Lasten päivähoidon henkilöstön lukumäärä sisältyy vuoteen 213 asti, vuoden 214 alusta päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen.

5 3 OSASTON TALOUS (1 ) (Netto) toimintakate Sosiaali- ja terveysosasto Toimintakate Tulosalue Talousarvio 214 Tilinpäätös 214 Jäljellä Toteutuma % Hallinto ja projektit ,6 Työllisyyden hoito ,2 Sosiaalipalvelut ,1 Terveydenhuolto ,1 Hoiva- ja - hoitotyönpalvelut ,9 Vammaispalvelut ,2 YHTEENSÄ ,1 Jaksotetut palkat ym Toimintakate ,8 TA Jäljellä Tot. % Yhteensä ,7 Jaksotetut palkat ym Toimintakate ,1

6 Henkilöä 4 HENKILÖSTÖKERTOMUS Sosiaali- ja terveysosaston palveluksessa oli yhteensä 412 henkilöä. Henkilöstöstä 33 oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Lasten päivähoidon henkilöstö siirtyi alkaen sivistystoimen alaisuuteen. Eläkkeelle jäi 15 (213/9) ja palveluksesta erosi 1 (213/1) henkilöä. Uusia työntekijöitä rekrytoitiin vakinaiseen palvelussuhteeseen 21 (212/9). Sosiaali- ja terveysosastolta eläköityy noin 5 henkilöä vuosina Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Uhkana on hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointiongelmat, miten tulevaisuudessa kasvavat palvelutarpeet pystytään tyydyttämään. Henkilökunnan poistuma on samalla myös mahdollisuus kehittää toimintoja uudella tavalla. Syyskuun alusta vakinaistettiin kuusi työntekijää kaksi sairaanhoitajaa, neljä lähihoitajaa varahenkilöstöön lyhyt aikaisia sijaisuuksia varten. Syksyn 213 aikana aloitti uusi esimiesryhmä reilun vuoden kestävän JET (Johtamisen erikoisammattitutkinto) -koulutuksen. Osa vuonna 212 aloittaneista lähihoitajaoppisopimusopiskelijoista valmistui toukokuun 214 loppuun mennessä ja loput vuoden 215 alkupuolella. Henkilöstömäärän kehitys (31.12.) Vakinaiset Määräaik.+ sijaiset Yhteensä Vuosi Lasten päivähoidon henkilöstön lukumäärä sisältyy vuoteen 213 asti, päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen. Osa-aikaiset Osa-aikaiset Vakinaiset Määräaikaiset + sijaiset Yhteensä

7 5 Sosiaali- ja terveysosaston henkilöstö Tilanne Vakinaiset Määräaikaiset + Sijaiset Yhteensä Hallinto ja projektit Työllisyyden hoito 1 1 Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Vanhus- ja vammaisp Vammaispalvelut Päivähoito (siirtynyt sivistystoimen alaisuuteen) Yhteensä alkaen yhteensä lukumäärään ei sisälly lasten päivähoito. Henkilöstö toimipaikoittain Sosiaalipalvelut 1 2,4% Työllisyyden hoito 1,2% Hallinto ja projektit 4 1,% Terveydenhuolto 7 17,% Vammaispalvelut 46 11,2% Hoiva- ja hoitotyönpalvelelut ,2% Sosiaali- ja terveysosaston henkilöstö toimipaikoittain

8 Sairauspäivät yhteensä 6 Suurin osa henkilöstöstä on hoitohenkilöstöä. Yleisimmät tehtävänimikkeet olivat lähihoitaja (137), sairaanhoitaja (54), hoitaja (34) ja hoitoapulainen (18). Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset (Kela, vakuutusyhtiöt) Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstön vaihtuvuus Vuonna 214 palveluksesta erosi yhteensä 25 vakinaista työntekijää, joista vanhuuseläkkeelle lähti 13, työkyvyttömyyseläkkeelle 2 ja irtisanoutui 1. Palvelussuhteen päättymissyy Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Erosi Yhteensä Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot Hallinto ja projektit Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Vammaispalvelut 732 Yhteensä

9 7 HALLINTO JA PROJEKTIT Polku II hanke aloitti ja päättyi Hankkeessa on luotu toimintamallit, mm. verkostoyhteistyöhön ja jalkautettu käytäntöön Polku I:ssä laaditun työelämäosallisuusstrategian ja toimeenpano-ohjelman mukaisesti. Vakinainen työllisyyskoordinaattori aloitti työnsä alkaen. Polku- hankkeen lisäksi on osallistuttu edelleen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö (Poske) - ja Lapin perheiden tukiverkko, Tukeva 2 -hankkeisiin sekä sotiemme veteraanien avustajatoimintaan. Kevään 214 aikana valmistui selvitystyö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kehittämiseksi Nordic Healtcare Group:in toimesta. Loppuraportin toimenpide-ehdotusten pohjalta käynnistettiin mm. terveydenhuollon rakennemuutokset vuoden 214 lopulla. HALLINTO JA PROJEKTIT TALOUS (1 ) Toimintakate Hallinto ja projektit (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys + /Alitus - Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Projektit YHTEENSÄ TA Ylitys + /Alitus - Vuosi

10 Lukumäärä 8 TYÖLLISYYDEN HOITO Työllisyydenhoidon toiminta-ajatus on viedä käytäntöön peruspalveluiden yhteyteen heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Sisällöllisesti ja laadullisesti kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden oikea-aikaista kohdentumista, luodaan vaihtoehtoisia tapoja osaamisen vahvistamiseen ja järjestetään yksilöllisesti räätälöityjä polkuja kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään tai vaihtoehtoisesti eläkeselvittelyreitti. Työllisyydenhoidossa on omaksuttu uusi toimintamalli: Palveluprosessin alussa tehdään TE- toimen ja sosiaalitoimen vastuulla oleva aktivointisuunnitelma pitkäaikais- ja nuorille työttömille. Aktivointisuunnitelmasta asiakas tulee lähetteellä työttömien terveystarkastukseen, joka on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moniammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoitukseen osallistuu asiakkaan tarpeen mukaan psykologi, yksilövalmentaja, kuntoutuslääkäri, sairaanhoitaja ma muita ammattihenkilöitä. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö, ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuuhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. Työllisyydenhoidon tulosalue järjesti toimintavuonna 214 palkkatukityötä, kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista työllistämistä, velvoitetyöllistämistä sekä yksilövalmennuspalvelua nuorille kaupunkilaisille. Näiden lisäksi yksikkö myönsi yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi- lisää mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen rahoitettiin työllisyydenhoidon määrärahoista. Vuonna 214 oli palkkatukityöllistettyjä kaupungin eri osastoilla 41 henkilöä, yhteensä n. 21 kk. Palkkatukityöllistettävistä velvoitetyöllistettäviä oli 9 (47 kk). Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli vuoden aikana 7 henkilöä. Sosiaalisin perustein työllistettyjä oli 4 henkilöä. 85 koululaista työllistettiin 2 viikon mittaisiin palvelussuhteisiin kesälomien aikana. 41 opiskelijaa työllistyi 4-6 viikon pituisiin palvelussuhteisiin kesällä 214. Opiskelijatyöllistämistukea (5 ) vähintään kuukauden työllistämisestä myönnettiin neljälletoista (14) yritykselle/ yhteisölle. 1 8 Työllistetyt Palkkatuella työllistetyt Kuntouttavassa työtoiminnassa Velvoite-työllistettyjä 4 9 Koululaisia Opiskelijoita 34 41

11 9 TYÖLLISYYDEN HOITO TALOUS (1 ) Toimintakate Työllisyyden hoito (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys + /Alitus - Työllisyyden hoito TA Ylitys + /Alitus - Vuosi Toimintakatteeseen lisättiin Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus sosiaalipalveluista työllisyydenhoidon tulosalueelle vuoden 213 talousarviossa.

12 1 SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITYÖ Sosiaalityön yksikkö vastaa aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen, lastensuojelun ja lastenvalvojan palveluista, toimeentulotuen sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen tuottamisesta. Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön tavoitteena on sosiaalisen ja/tai taloudellisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen. Aikuissosiaalityössä annetaan asiakkaille henkilökohtaisesti ammatillista tietoa ja ohjausta sekä neuvontaa mm. sosiaalipalveluista ja -etuuksista perhe-elämän ristiriitatilanteissa, erilaisten kriisien kohdatessa, elämän muutostilanteissa, työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa, taloudellisen tilanteen selvittämisessä ja asunnottomuudessa. Aikuissosiaalityön tarpeellisia ja tärkeitä työvälineitä ovat täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuki tarkoituksena on edistää asiakkaiden sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Aikuissosiaalityössä on painottunut edelleen kuntouttava sosiaalityö. Sosiaaliviraston sosiaalityöntekijä työskentelee työvoimatoimistossa työvoimaneuvojan työparina yhtenä päivänä viikossa ja muulloin asiakkaiden tarpeen mukaan. Lakisääteiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 7 eri henkilöä (72 henkilöä 213). Työtoimintapäiviä kertyi (4 61 työtoimintapäivää 213). Sosiaalisen työllistämisen piirissä on ollut 4 henkilöä. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET TUKIPALVELUT Vammaispalvelut tarjoavat vammaisille ja pitkäaikaisesti sairaille henkilöille heidän tarvitsemansa erityispalvelut silloin kun tarpeita vastaavia palveluja ei löydy kunnan peruspalveluista. Vammaispalvelujen tarkoituksena on poistaa sairauden tai vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä ja edistää vammaisen tai sairaan edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen saajien määrä vaihtelee vuosittain. Väestön ikääntymisestä ja sairastavuudesta johtuen palvelujen tarve on kasvanut. Palvelu Asunnon muutos- ja korjaustyöavustus Henkilökohtaisen avustajan kustannukset Korvaus laitteista ja apuvälineistä Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Muut palvelut

13 11 LASTENSUOJELUN- JA LASTENVALVOJAN PALVELUT Lastensuojelun asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Perhetilanteet ovat usein vaikeita ja monimutkaisia ja asiakkuudet pitkäkestoisia. Lastensuojelulaissa on selkeytetty lastensuojelun työskentelyprosessia ja uudistettu menettelytapoja. Lain velvoitteet kuten määräajat, kirjalliset selvitykset ja dokumentointi ovat huomattavasti lisänneet lastensuojelutyötä. Lastensuojelun ydintehtävänä on turvata lapsen oikeus arvokkaaseen elämään ja mahdollisuus turvallisiin ihmissuhteisiin. Tähän pyritään lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Palvelu Lastensuojeluilmoituksia Lastensuojelutarpeen selvityksiä Avohuollon asiakkaita Kiireellisiä sijoituksia Huostaanotettuja Avohuollon sijoituksia Jälkihuollon palveluissa Lastenvalvoja hoitaa lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja laatii sekä vahvistaa sopimukset. Lastenvalvojan työtehtäviin kuuluu myös avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiset. Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun hoitopäivät Perhekodit Lastensuojelulaitokset Sijaisperhehoito Turvakodit Vahvistetut sopimukset ja tehdyt selvitykset Palvelu Elatussopimukset Isyysselvitykset Huolto- ja tapaamisoikeussopimukset

14 12 TOIMEENTULOTUKI Monien asiakkaiden elämäntilanteet ovat vaikeita ja taloudelliset huolet ovat entistä syvempiä. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä laski hieman edellisvuodesta. Tulottomien, alle 25 -vuotiaiden, asiakkaiden määrä on pysynyt korkealla. Toimeentulotuen nettomenojen kasvu aiheutuu asiakkaiden lisääntyneistä terveydenhuoltomenoista, asumismenojen noususta ja muuttokustannuksista. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotuen nettomenot (1) lkm YKSITYISTALOUDEN NEUVONTAPALVELUT TALOUS- JA VELKANEUVONTA Talous- ja velkaneuvontaan tuli kertomusvuonna 97 uutta asiakasta. Asiakasmäärässä on havaittavissa lisääntynyt nuorten osuus, joka on noin kolmasosa koko asiakasmäärästä. Nuorten velkaantumisessa yhtenä osatekijänä ovat aiemmin helposti saatavilla olleet pikavipit ja niiden korkeat korot. Vuonna 213 säädetty korkokatto on vähentänyt pikalainojen tarjontaa, tämä näkyy myös asiakkaiden velkatilanteessa. Keskeisimmät talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden velkaantumista aiheuttavia tekijöitä ovat työttömyys ja sairaudet. Muita velkaantumista aiheuttaneita syitä ovat peli-riippuvuus, pikavipit, päihteiden käyttö, kulutusluotot, avioero tai konkurssi. Myös nettipelit, äkillisestä elämänmuutoksesta seurannut masennus tai päihteidenkäyttö, nuoruus ja töppäilyt tai puolison peliriippuvuus ovat johtaneet ylivelkaantumiseen. Asiakkaille on suoritettu taloudellisen tilanteen peruskartoituksia ja tehty sovintoesityksiä velkojille. Asiakkaita on avustettu sosiaalisen luoton hakemisessa ja velkajärjestelyhakemuksien laatimisessa käräjäoikeuteen ja Takuu- Säätiöön. Asiakkaita on avustettu oikaisuvaatimusten tekemisessä verottajalle, ulosoton keskeytys- ja huojennushakemusten tekemisessä sekä yritysten lopettamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi on avustettu velkajärjestelyn lisäsuorituslaskelmien tekemisessä ja lausumien sekä selvitysten tekemisessä velkojille ja käräjäoikeudelle.

15 13 Kertomusvuoden aikana lähetettiin Sodankylän käräjäoikeuteen 29 velkajärjestelyhakemusta, näistä hyväksyttiin 2 ja muut ovat vielä käsittelyssä. Velkajärjestelyyn hyväksymisen jälkeen asiakkaita on avustettu käymällä läpi asiakkaan maksuohjelma. Ennaltaehkäisevää työtä ja talousneuvontaa on annettu mahdollisuuksien rajoissa aina kun tilaisuus on antanut myöten. Yksi talous- ja velkaneuvonnan esittelytilaisuus on pidetty uraohjauskurssilaisille ja annettu yksi lehtihaastattelu liittyen velkaantumisen syihin. Lisäksi asiakaskontakteissa keskustellaan talouden- ja raha-asioiden hallinnasta, yleensäkin miten asiakkaan talous, tulot ja menot saataisiin vastaamaan toisiaan. Palvelu Uusia asiakkaita Asiakastapaamisia Kirjallista neuvontaa Puhelinneuvontaa Sähköpostineuvontaa Kemijärven kaupunki antaa sopimuksien mukaisesti talous- ja velkaneuvontapalveluja myös Itä-Lapin kunnille, Sallaan, Savukoskelle, Posiolle ja Pelkosenniemelle. Asiakkaiden jakaantuminen kunnittain kuvataan seuraavassa kaaviossa. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat sopimuskunnittain Posio; 12 Savukoski; 3 Salla; 15 Pelkosenniemi ; 1 Kemijärvi; 57

16 14 SOSIAALIPALVELUT TALOUS (1 ) Toimintakate Sosiaalipalvelut (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate Toimintakate Ylitys + /Alitus - TA Sosiaalipalvelut Lasten- ja nuortenhuolto Toimeentuloturva Yksityistalouden neuvontapalvelut YHTEENSÄ TA Ylitys + /Alitus - Vuosi

17 15 TERVEYDENHUOLTO Oikean hoidonporrastuksen toteuttamista ja laitospaikkojen vähentämistä on hankaloittanut pula ryhmäkotipaikoista, jonka seurauksena ryhmäkotipaikkaa odottavat ovat sairaalan vuodeosastoilla. Vuodeosasto 2 on toiminut syksyyn asti ylipaikoilla. Osalle vuodeosasto 1:n potilaita ryhmäkoti olisi ollut oikeampi hoitopaikka. Hoitoon pääsy toteutui lain edellyttämässä ajassa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Asiantuntijahoitajien toiminnalla pystyttiin joustavasti varmistamaan potilaiden hoitoon pääsy jonoja lyhentäen. Sairaala Lapponian tuotti erikoissairaanhoitoa toimintavuonna yleiskirurgian, ortopedian, gynekologian, neurokirurgian, käsikirurgian, sisätautien, korva- nenä- ja kurkkutautien, radiologian, psykiatrian ja kuntoutuksen osa-alueille. Sairaala Lapponian leikkaustoiminta lopetettiin toimintavuoden päätteeksi ja viimeinen leikkaus tehtiin Parantuneen lääkäritilanteen vuoksi työterveyshuoltoon voitiin alkuvuodesta lisätä lääkärityövoimaa. Loppuvuodesta lääkäritilanne työterveyshuollossa kuitenkin huononi vakituisen työterveyslääkärin virkavapauden vuoksi. Vakituisen lääkärikunnan runsas irtisanoutuminen oli leimaa-antava piirre vuodelle 214. Kaksi terveyskeskuslääkäriä irtisanoutui kesän kynnyksellä ja kolmas vuoden vaihteessa. Kirurgian, ortopedian ja anestesian erikoislääkärit irtisanoutuivat vuoden vaihteessa. Vakituiseen virkasuhteeseen saatiin rekrytointia kaksi terveyskeskuslääkäriä. Ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin järjestämäksi toiminnaksi kolminkertaisti siitä kunnalle aiheutuneet kulut. Päihdekuntoutujien uudet asunnot otettiin käyttöön Varsitiellä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintaa ja kotikuntoutusta on kehitetty. Työntekijöille annettiin laaja-alaista neuropsykiatrista koulutusta yksilöllisen tuen varmistamiseksi nuorille ja nuorille aikuisille. Kantapalveluiden käyttöönotto siirtyi vuodelle 215 ohjelmistoteknisten ongelmien vuoksi.

18 16 TOIMINTALUKUJA (OMA TOIMINTA) Hoitojaksot yhteensä vuosilta Hoitopäivät yhteensä vuosilta Hoitojaksot Hoitopäivät Avohoitokäynnit erikoisaloittain Sisätaudit Kirurgia Ortopedia Gynekologia ja äitiyspoliklinikka Korvataudit Anestesiahammashoito Yhteensä Avohoitokäynnit erikoisaloittain Gynekologia ja Sisätaudit Kirurgia Ortopedia äitiyspoliklinikka

19 17 Laboratoriotutkimukset Radiologiatutkimukset Radiologiatutkimukset Laboratoriotutkimukset Terveyskeskusvastaanottokäynnit Päivystyskäynnit Ajanvarauskäynnit Ulkokuntalaisten käynnit päivystyksessä Asiantuntijahoitajakäynnit Astmahoitajan käynnit Diabeteshoitajan käynnit

20 18 Leikkaustoimenpiteet äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Leikkaustoimenpiteet NEUVOLA Terveydenhoitokäynnit muut terveydenhoitajan vastaanottokäynnit lääkäri

21 19 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon terveystarkastukset Terveystarkastukset + konsultaatiot terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Terveystarkastukset + konsultaatiot lääkäri Sairaanhoitokäynnit + konsultaatiot terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Sairaanhoitokäynnit + konsultaatiot lääkäri Työterveyshuollon työpaikkakäynnit Terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Lääkäri

22 2 SUUN TERVEYDENHUOLTO Suun terveydenhuolto Hoidetut potilaat Hoitokäyntejä PERHE- JA MIELENTERVEYSKLINIKKA Erityistason perheneuvolakäynnit Psykiatrisen avosairaanhoidon käynnit Käynnit Käynnit Kuntoutusyksikkö Karpalon hoitopäivät Päihdehuollon avohoidon käynnit Hoitopäivät Käynnit

23 1 21 Toimintapäivillä käynnit ja eri kävijät Käynnit Kävijät Psykiatrian hoitopäivät ja avohoitokäynnit + ostopalvelut Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina

24 LKS oma toiminta Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina LKS ostopalvelut Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina

25 23 TERVEYDENHUOLLON TALOUS (1 ) Toimintakate Terveydenhuolto/ oma toiminta /ostopalvelut Oma toiminta Esh:n ostopalvelut YHTEENSÄ Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Toimintakatteen Ylitys + / Alitus - Perusterveydenhuolto Terveydenhuollon tukipalvelut Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito, oma toiminta Erikoissairaanhoito, ostopalvelut Mielenterveystyö, oma toiminta Ympäristöterveyden huolto Oma toiminta Esh:n ostopalvelut Yhteensä TA Ylitys + / Alitus - Vuosi

26 24 HOIVA- JA HOITOTYÖNPALVELUT Hoiva- ja hoitotyön-, kotiin tarjottavat, kuntouttavat sekä asumispalvelut keskitettiin yhdelle tulosalueelle vuoden 214 alusta. Entisestä vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueesta erotettiin vammaispalvelut omalle tulosalueelleen. Terveydenhuollon, kotihoidon, kuntoutuksen ja asumispalveluiden hoito- ja laitoshuollon henkilöstö siirtyi hoiva- ja hoitotyön johtajan alaisuuteen. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli vuoden vaihteessa 36 asiakasta pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Heistä oli 75 vuotta täyttäneitä 31 asiakasta. Paikkakunnalla oli vuodenvaihteessa kuusi (6) sotainvalidia, joiden sotavammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 2 %. Heistä oli säännöllisten palvelujen piirissä neljä (4) henkilöä. Kotihoidon tukipalvelujen piirissä oli 182 kotitaloutta. Tukipalveluja järjestettiin 1649 suoritteen verran. Valtionkonttorin erillismäärärahalla toteutettiin rintamaveteraaneille avopalveluja 73 kotitaloudelle ja palvelusuoritteita oli 71. Kotitaloudet kotihoidon ja tukipalveluiden piirissä Kotitaloudet Kotihoidon kotikäynnit Vanhustyön kotihoidon ja päiväpalvelun kotikäynnit Kotikäynnit Kotikäynnit

27 25 Vanhusten asumispalvelupäivät Vanhusten laitoshoidon päivät Päivät Päivät Omaishoidettavien määrä Omaishoitajien määrä Omaishoidettavat, 75 vuotta täyttäneet Omaishoidettavat, alle 75-vuotiaat Omaishoitajat, 65 vuotta täyttäneet Omaishoitajat, alle 65 vuotiaat Veteraanikuntoutus Veteraanikuntoutuksessa kävi 152 henkilöä, joista miehiä oli 25 ja naisia 127. Avokuntoutuksessa oli 16 henkilöä ja laitoskuntoutuksessa 36 henkilöä. Lisäksi Sairaala Lapponian Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVON avokuntoutusjaksoille osallistui 1 veteraania. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat vanhukset Vanhusten ryhmäkotipaikat Vanhusten laitoshoitopaikat

28 26 FYSIOTERAPIA Fysioterapiakäynnit Yksilökäynnit Ryhmäkäynnit Apuvälinepalvelut Yksilökäyntien tilastointi vuonna 212 (vuodeosastolla yksilökäynnit tilastoitu sairaalakäynneiksi) Jalkojenhoitokäynnit Jalkojenhoitokäynnit ARVO (Ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikkö) Kuntoutujia Veteraaneja (sis. kuntoutujiin) Ryhmiä

29 27 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUIDEN TALOUS (1 ) Toimintakate (1. ) Hoiva- ja hoitotyön palvelut Toimintakate 7 82 Tulosyksikkö Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys +/Alitus Kotihoito Asumispalvelut Hoiva- ja hoitotyön hallinto YHTEENSÄ

30 28 VAMMAISPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt elokuussa 214 Kehitysvammahuollon ohjelman vuosille Kemijärvellä on 114 kehitysvammaista henkilöä. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4%. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Kehitysvammapalvelujen suoritteet Päiväpalvelut Palveluasuminen Laitoshoito Kehitysvammaisten päivätoiminnan suoritteet Toimintakeskus Tohmon päiväkeskus Kehitysvammaisten laitoshoidon päivät Kolpeneen palveluksekuksen ky Varsinais-Suomen ehp ky

31 29 Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät Myllytupa + Tukiasunnot Jokirannan ryhmäkoti Ainola-koti Kolpeneen pk Kotikuntalain mukainen Tilapäinen perhehoito ym Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät / oma toiminta ja ostopalvelu Oma toiminta Ostopalvelu

32 3 VAMMAISPALVELUIDEN TALOUS (1 ) Toimintakate Vammaispalvelut (1. ) Toimintakate 3 83 Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys +/Alitus - Vaikeavammaisten palvelut Ylläpitävät vammaispalvelut Vammaispalvelujen hallinto YHTEENSÄ

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2015

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2015 Kemijärven kaupunki SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO...

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelualue Yhteiset hyvinvointipalvelut Toimintakertomus 2016

Hyvinvointipalvelualue Yhteiset hyvinvointipalvelut Toimintakertomus 2016 Hyvinvointipalvelualue Yhteiset hyvinvointipalvelut Toimintakertomus 2016 (Kuva: Ville Honkanen) Kemijärven kaupunki Hyvinvointipalvelualue Yhteiset hyvinvointipalvelut Toimintakertomus 2016 Sisällys JOHDANTO...

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/ Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 81 59 952 6 144 19 7,5 Toimintakulut 83 115 336 6 71 387 7,3 1, Henkilöstökulut 44 169 148 3 488 899 7,9 1, Liikeylijäämä

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson

SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Heidi Ulriksson Toiminta Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut 410 Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla suunnitellut, laadukkaat ja riittävät välttämättömät

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 [julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/29 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun lopussa koko Karviaisen tuloslaskelma on jonkin verran vastaavan kauden talousarvion

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma 1 Liite nro 2 Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma Sitovat toiminnalliset tavoitteet 311 01 Sosiaalivirasto 1. Käytössä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot