Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 214 Kemijärven kaupunki

2 SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO... 8 SOSIAALIPALVELUT... 1 TERVEYDENHUOLTO HOIVA- JA HOITOTYÖNPALVELUT VAMMAISPALVELUT... 28

3 1 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Organisaatiokaavio Osastonjohtaja HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖ- PALVELUT Materiaalihuolto Vaatehuolto Toimistopalvelut Talouspäällikkö TYÖLLISYYDEN HOITO Työllisyyskoodinaattori SOSIAALI- PALVELUT Johtava Sosiaalityöntekijä TERVEYDEN- HUOLTO Sairaala LAPPONIA Johtava ylilääkäri HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT Hoiva- ja hoitotyön johtaja VAMMAIS- PALVELUT Vammaispalvelujohtaja

4 2 LAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet varajäsenet Kotilaine Jarkko puheenjohtaja (Vas.) Luukinen Mirja Laurila Pirjo johtava hoitaja, eläkel. varapj. (Kesk.) Alaluusua Anna-Maria Hannola Jaana asiakasneuvoja/myyjä jäsen (Peruss.) Haikonen Saila Huczkowski Raimo työteknikko jäsen (KD) Heinonen Eeva Juujärvi Tuulikki eläkeläinen jäsen (Kesk.) Tyvi Vappu Kerkelä Mauno konduktööri, yrittäjä jäsen (Kesk.) Puolakka Aimo Kuittinen Kauko eläkeläinen jäsen (SDP) Meriläinen Eino Sipovaara Sanna tradenomi jäsen (Kok.) Peltoniemi Airi Särkelä Jorma toimittaja jäsen (Kesk.) Kerkelä Raimo Kilpeläinen Auvo sosiaali- ja terveysjohtaja esittelijä Pekkarinen Marjatta talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Imporanta Aulikki pitopalvelun emäntä Kh:n edustaja (Kesk.) Ojala Jukka Lautakunnan kokoukset toimintavuonna 214 Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 12 pykälää ja 8 salaisella listalla ollutta pykälää. Kertomusvuonna lautakunnan esittelijänä toimi sosiaali- ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläinen. Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimi talouspäällikkö Marjatta Pekkarinen. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Henkilöitä 5 Henkilöstön lukumäärä (31.12.) Määräaik.+ sijaiset Vakinaiset Lasten päivähoidon henkilöstön lukumäärä sisältyy vuoteen 213 asti, vuoden 214 alusta päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen.

5 3 OSASTON TALOUS (1 ) (Netto) toimintakate Sosiaali- ja terveysosasto Toimintakate Tulosalue Talousarvio 214 Tilinpäätös 214 Jäljellä Toteutuma % Hallinto ja projektit ,6 Työllisyyden hoito ,2 Sosiaalipalvelut ,1 Terveydenhuolto ,1 Hoiva- ja - hoitotyönpalvelut ,9 Vammaispalvelut ,2 YHTEENSÄ ,1 Jaksotetut palkat ym Toimintakate ,8 TA Jäljellä Tot. % Yhteensä ,7 Jaksotetut palkat ym Toimintakate ,1

6 Henkilöä 4 HENKILÖSTÖKERTOMUS Sosiaali- ja terveysosaston palveluksessa oli yhteensä 412 henkilöä. Henkilöstöstä 33 oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Lasten päivähoidon henkilöstö siirtyi alkaen sivistystoimen alaisuuteen. Eläkkeelle jäi 15 (213/9) ja palveluksesta erosi 1 (213/1) henkilöä. Uusia työntekijöitä rekrytoitiin vakinaiseen palvelussuhteeseen 21 (212/9). Sosiaali- ja terveysosastolta eläköityy noin 5 henkilöä vuosina Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Uhkana on hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointiongelmat, miten tulevaisuudessa kasvavat palvelutarpeet pystytään tyydyttämään. Henkilökunnan poistuma on samalla myös mahdollisuus kehittää toimintoja uudella tavalla. Syyskuun alusta vakinaistettiin kuusi työntekijää kaksi sairaanhoitajaa, neljä lähihoitajaa varahenkilöstöön lyhyt aikaisia sijaisuuksia varten. Syksyn 213 aikana aloitti uusi esimiesryhmä reilun vuoden kestävän JET (Johtamisen erikoisammattitutkinto) -koulutuksen. Osa vuonna 212 aloittaneista lähihoitajaoppisopimusopiskelijoista valmistui toukokuun 214 loppuun mennessä ja loput vuoden 215 alkupuolella. Henkilöstömäärän kehitys (31.12.) Vakinaiset Määräaik.+ sijaiset Yhteensä Vuosi Lasten päivähoidon henkilöstön lukumäärä sisältyy vuoteen 213 asti, päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen. Osa-aikaiset Osa-aikaiset Vakinaiset Määräaikaiset + sijaiset Yhteensä

7 5 Sosiaali- ja terveysosaston henkilöstö Tilanne Vakinaiset Määräaikaiset + Sijaiset Yhteensä Hallinto ja projektit Työllisyyden hoito 1 1 Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Vanhus- ja vammaisp Vammaispalvelut Päivähoito (siirtynyt sivistystoimen alaisuuteen) Yhteensä alkaen yhteensä lukumäärään ei sisälly lasten päivähoito. Henkilöstö toimipaikoittain Sosiaalipalvelut 1 2,4% Työllisyyden hoito 1,2% Hallinto ja projektit 4 1,% Terveydenhuolto 7 17,% Vammaispalvelut 46 11,2% Hoiva- ja hoitotyönpalvelelut ,2% Sosiaali- ja terveysosaston henkilöstö toimipaikoittain

8 Sairauspäivät yhteensä 6 Suurin osa henkilöstöstä on hoitohenkilöstöä. Yleisimmät tehtävänimikkeet olivat lähihoitaja (137), sairaanhoitaja (54), hoitaja (34) ja hoitoapulainen (18). Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset (Kela, vakuutusyhtiöt) Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstön vaihtuvuus Vuonna 214 palveluksesta erosi yhteensä 25 vakinaista työntekijää, joista vanhuuseläkkeelle lähti 13, työkyvyttömyyseläkkeelle 2 ja irtisanoutui 1. Palvelussuhteen päättymissyy Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Erosi Yhteensä Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot Hallinto ja projektit Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Vammaispalvelut 732 Yhteensä

9 7 HALLINTO JA PROJEKTIT Polku II hanke aloitti ja päättyi Hankkeessa on luotu toimintamallit, mm. verkostoyhteistyöhön ja jalkautettu käytäntöön Polku I:ssä laaditun työelämäosallisuusstrategian ja toimeenpano-ohjelman mukaisesti. Vakinainen työllisyyskoordinaattori aloitti työnsä alkaen. Polku- hankkeen lisäksi on osallistuttu edelleen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö (Poske) - ja Lapin perheiden tukiverkko, Tukeva 2 -hankkeisiin sekä sotiemme veteraanien avustajatoimintaan. Kevään 214 aikana valmistui selvitystyö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kehittämiseksi Nordic Healtcare Group:in toimesta. Loppuraportin toimenpide-ehdotusten pohjalta käynnistettiin mm. terveydenhuollon rakennemuutokset vuoden 214 lopulla. HALLINTO JA PROJEKTIT TALOUS (1 ) Toimintakate Hallinto ja projektit (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys + /Alitus - Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Projektit YHTEENSÄ TA Ylitys + /Alitus - Vuosi

10 Lukumäärä 8 TYÖLLISYYDEN HOITO Työllisyydenhoidon toiminta-ajatus on viedä käytäntöön peruspalveluiden yhteyteen heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Sisällöllisesti ja laadullisesti kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden oikea-aikaista kohdentumista, luodaan vaihtoehtoisia tapoja osaamisen vahvistamiseen ja järjestetään yksilöllisesti räätälöityjä polkuja kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään tai vaihtoehtoisesti eläkeselvittelyreitti. Työllisyydenhoidossa on omaksuttu uusi toimintamalli: Palveluprosessin alussa tehdään TE- toimen ja sosiaalitoimen vastuulla oleva aktivointisuunnitelma pitkäaikais- ja nuorille työttömille. Aktivointisuunnitelmasta asiakas tulee lähetteellä työttömien terveystarkastukseen, joka on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moniammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoitukseen osallistuu asiakkaan tarpeen mukaan psykologi, yksilövalmentaja, kuntoutuslääkäri, sairaanhoitaja ma muita ammattihenkilöitä. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö, ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuuhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. Työllisyydenhoidon tulosalue järjesti toimintavuonna 214 palkkatukityötä, kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista työllistämistä, velvoitetyöllistämistä sekä yksilövalmennuspalvelua nuorille kaupunkilaisille. Näiden lisäksi yksikkö myönsi yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi- lisää mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen rahoitettiin työllisyydenhoidon määrärahoista. Vuonna 214 oli palkkatukityöllistettyjä kaupungin eri osastoilla 41 henkilöä, yhteensä n. 21 kk. Palkkatukityöllistettävistä velvoitetyöllistettäviä oli 9 (47 kk). Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli vuoden aikana 7 henkilöä. Sosiaalisin perustein työllistettyjä oli 4 henkilöä. 85 koululaista työllistettiin 2 viikon mittaisiin palvelussuhteisiin kesälomien aikana. 41 opiskelijaa työllistyi 4-6 viikon pituisiin palvelussuhteisiin kesällä 214. Opiskelijatyöllistämistukea (5 ) vähintään kuukauden työllistämisestä myönnettiin neljälletoista (14) yritykselle/ yhteisölle. 1 8 Työllistetyt Palkkatuella työllistetyt Kuntouttavassa työtoiminnassa Velvoite-työllistettyjä 4 9 Koululaisia Opiskelijoita 34 41

11 9 TYÖLLISYYDEN HOITO TALOUS (1 ) Toimintakate Työllisyyden hoito (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys + /Alitus - Työllisyyden hoito TA Ylitys + /Alitus - Vuosi Toimintakatteeseen lisättiin Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus sosiaalipalveluista työllisyydenhoidon tulosalueelle vuoden 213 talousarviossa.

12 1 SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITYÖ Sosiaalityön yksikkö vastaa aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen, lastensuojelun ja lastenvalvojan palveluista, toimeentulotuen sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen tuottamisesta. Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön tavoitteena on sosiaalisen ja/tai taloudellisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen. Aikuissosiaalityössä annetaan asiakkaille henkilökohtaisesti ammatillista tietoa ja ohjausta sekä neuvontaa mm. sosiaalipalveluista ja -etuuksista perhe-elämän ristiriitatilanteissa, erilaisten kriisien kohdatessa, elämän muutostilanteissa, työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa, taloudellisen tilanteen selvittämisessä ja asunnottomuudessa. Aikuissosiaalityön tarpeellisia ja tärkeitä työvälineitä ovat täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuki tarkoituksena on edistää asiakkaiden sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Aikuissosiaalityössä on painottunut edelleen kuntouttava sosiaalityö. Sosiaaliviraston sosiaalityöntekijä työskentelee työvoimatoimistossa työvoimaneuvojan työparina yhtenä päivänä viikossa ja muulloin asiakkaiden tarpeen mukaan. Lakisääteiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 7 eri henkilöä (72 henkilöä 213). Työtoimintapäiviä kertyi (4 61 työtoimintapäivää 213). Sosiaalisen työllistämisen piirissä on ollut 4 henkilöä. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET TUKIPALVELUT Vammaispalvelut tarjoavat vammaisille ja pitkäaikaisesti sairaille henkilöille heidän tarvitsemansa erityispalvelut silloin kun tarpeita vastaavia palveluja ei löydy kunnan peruspalveluista. Vammaispalvelujen tarkoituksena on poistaa sairauden tai vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä ja edistää vammaisen tai sairaan edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen saajien määrä vaihtelee vuosittain. Väestön ikääntymisestä ja sairastavuudesta johtuen palvelujen tarve on kasvanut. Palvelu Asunnon muutos- ja korjaustyöavustus Henkilökohtaisen avustajan kustannukset Korvaus laitteista ja apuvälineistä Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Muut palvelut

13 11 LASTENSUOJELUN- JA LASTENVALVOJAN PALVELUT Lastensuojelun asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Perhetilanteet ovat usein vaikeita ja monimutkaisia ja asiakkuudet pitkäkestoisia. Lastensuojelulaissa on selkeytetty lastensuojelun työskentelyprosessia ja uudistettu menettelytapoja. Lain velvoitteet kuten määräajat, kirjalliset selvitykset ja dokumentointi ovat huomattavasti lisänneet lastensuojelutyötä. Lastensuojelun ydintehtävänä on turvata lapsen oikeus arvokkaaseen elämään ja mahdollisuus turvallisiin ihmissuhteisiin. Tähän pyritään lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Palvelu Lastensuojeluilmoituksia Lastensuojelutarpeen selvityksiä Avohuollon asiakkaita Kiireellisiä sijoituksia Huostaanotettuja Avohuollon sijoituksia Jälkihuollon palveluissa Lastenvalvoja hoitaa lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja laatii sekä vahvistaa sopimukset. Lastenvalvojan työtehtäviin kuuluu myös avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiset. Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun hoitopäivät Perhekodit Lastensuojelulaitokset Sijaisperhehoito Turvakodit Vahvistetut sopimukset ja tehdyt selvitykset Palvelu Elatussopimukset Isyysselvitykset Huolto- ja tapaamisoikeussopimukset

14 12 TOIMEENTULOTUKI Monien asiakkaiden elämäntilanteet ovat vaikeita ja taloudelliset huolet ovat entistä syvempiä. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä laski hieman edellisvuodesta. Tulottomien, alle 25 -vuotiaiden, asiakkaiden määrä on pysynyt korkealla. Toimeentulotuen nettomenojen kasvu aiheutuu asiakkaiden lisääntyneistä terveydenhuoltomenoista, asumismenojen noususta ja muuttokustannuksista. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotuen nettomenot (1) lkm YKSITYISTALOUDEN NEUVONTAPALVELUT TALOUS- JA VELKANEUVONTA Talous- ja velkaneuvontaan tuli kertomusvuonna 97 uutta asiakasta. Asiakasmäärässä on havaittavissa lisääntynyt nuorten osuus, joka on noin kolmasosa koko asiakasmäärästä. Nuorten velkaantumisessa yhtenä osatekijänä ovat aiemmin helposti saatavilla olleet pikavipit ja niiden korkeat korot. Vuonna 213 säädetty korkokatto on vähentänyt pikalainojen tarjontaa, tämä näkyy myös asiakkaiden velkatilanteessa. Keskeisimmät talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden velkaantumista aiheuttavia tekijöitä ovat työttömyys ja sairaudet. Muita velkaantumista aiheuttaneita syitä ovat peli-riippuvuus, pikavipit, päihteiden käyttö, kulutusluotot, avioero tai konkurssi. Myös nettipelit, äkillisestä elämänmuutoksesta seurannut masennus tai päihteidenkäyttö, nuoruus ja töppäilyt tai puolison peliriippuvuus ovat johtaneet ylivelkaantumiseen. Asiakkaille on suoritettu taloudellisen tilanteen peruskartoituksia ja tehty sovintoesityksiä velkojille. Asiakkaita on avustettu sosiaalisen luoton hakemisessa ja velkajärjestelyhakemuksien laatimisessa käräjäoikeuteen ja Takuu- Säätiöön. Asiakkaita on avustettu oikaisuvaatimusten tekemisessä verottajalle, ulosoton keskeytys- ja huojennushakemusten tekemisessä sekä yritysten lopettamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi on avustettu velkajärjestelyn lisäsuorituslaskelmien tekemisessä ja lausumien sekä selvitysten tekemisessä velkojille ja käräjäoikeudelle.

15 13 Kertomusvuoden aikana lähetettiin Sodankylän käräjäoikeuteen 29 velkajärjestelyhakemusta, näistä hyväksyttiin 2 ja muut ovat vielä käsittelyssä. Velkajärjestelyyn hyväksymisen jälkeen asiakkaita on avustettu käymällä läpi asiakkaan maksuohjelma. Ennaltaehkäisevää työtä ja talousneuvontaa on annettu mahdollisuuksien rajoissa aina kun tilaisuus on antanut myöten. Yksi talous- ja velkaneuvonnan esittelytilaisuus on pidetty uraohjauskurssilaisille ja annettu yksi lehtihaastattelu liittyen velkaantumisen syihin. Lisäksi asiakaskontakteissa keskustellaan talouden- ja raha-asioiden hallinnasta, yleensäkin miten asiakkaan talous, tulot ja menot saataisiin vastaamaan toisiaan. Palvelu Uusia asiakkaita Asiakastapaamisia Kirjallista neuvontaa Puhelinneuvontaa Sähköpostineuvontaa Kemijärven kaupunki antaa sopimuksien mukaisesti talous- ja velkaneuvontapalveluja myös Itä-Lapin kunnille, Sallaan, Savukoskelle, Posiolle ja Pelkosenniemelle. Asiakkaiden jakaantuminen kunnittain kuvataan seuraavassa kaaviossa. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat sopimuskunnittain Posio; 12 Savukoski; 3 Salla; 15 Pelkosenniemi ; 1 Kemijärvi; 57

16 14 SOSIAALIPALVELUT TALOUS (1 ) Toimintakate Sosiaalipalvelut (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate Toimintakate Ylitys + /Alitus - TA Sosiaalipalvelut Lasten- ja nuortenhuolto Toimeentuloturva Yksityistalouden neuvontapalvelut YHTEENSÄ TA Ylitys + /Alitus - Vuosi

17 15 TERVEYDENHUOLTO Oikean hoidonporrastuksen toteuttamista ja laitospaikkojen vähentämistä on hankaloittanut pula ryhmäkotipaikoista, jonka seurauksena ryhmäkotipaikkaa odottavat ovat sairaalan vuodeosastoilla. Vuodeosasto 2 on toiminut syksyyn asti ylipaikoilla. Osalle vuodeosasto 1:n potilaita ryhmäkoti olisi ollut oikeampi hoitopaikka. Hoitoon pääsy toteutui lain edellyttämässä ajassa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Asiantuntijahoitajien toiminnalla pystyttiin joustavasti varmistamaan potilaiden hoitoon pääsy jonoja lyhentäen. Sairaala Lapponian tuotti erikoissairaanhoitoa toimintavuonna yleiskirurgian, ortopedian, gynekologian, neurokirurgian, käsikirurgian, sisätautien, korva- nenä- ja kurkkutautien, radiologian, psykiatrian ja kuntoutuksen osa-alueille. Sairaala Lapponian leikkaustoiminta lopetettiin toimintavuoden päätteeksi ja viimeinen leikkaus tehtiin Parantuneen lääkäritilanteen vuoksi työterveyshuoltoon voitiin alkuvuodesta lisätä lääkärityövoimaa. Loppuvuodesta lääkäritilanne työterveyshuollossa kuitenkin huononi vakituisen työterveyslääkärin virkavapauden vuoksi. Vakituisen lääkärikunnan runsas irtisanoutuminen oli leimaa-antava piirre vuodelle 214. Kaksi terveyskeskuslääkäriä irtisanoutui kesän kynnyksellä ja kolmas vuoden vaihteessa. Kirurgian, ortopedian ja anestesian erikoislääkärit irtisanoutuivat vuoden vaihteessa. Vakituiseen virkasuhteeseen saatiin rekrytointia kaksi terveyskeskuslääkäriä. Ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin järjestämäksi toiminnaksi kolminkertaisti siitä kunnalle aiheutuneet kulut. Päihdekuntoutujien uudet asunnot otettiin käyttöön Varsitiellä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintaa ja kotikuntoutusta on kehitetty. Työntekijöille annettiin laaja-alaista neuropsykiatrista koulutusta yksilöllisen tuen varmistamiseksi nuorille ja nuorille aikuisille. Kantapalveluiden käyttöönotto siirtyi vuodelle 215 ohjelmistoteknisten ongelmien vuoksi.

18 16 TOIMINTALUKUJA (OMA TOIMINTA) Hoitojaksot yhteensä vuosilta Hoitopäivät yhteensä vuosilta Hoitojaksot Hoitopäivät Avohoitokäynnit erikoisaloittain Sisätaudit Kirurgia Ortopedia Gynekologia ja äitiyspoliklinikka Korvataudit Anestesiahammashoito Yhteensä Avohoitokäynnit erikoisaloittain Gynekologia ja Sisätaudit Kirurgia Ortopedia äitiyspoliklinikka

19 17 Laboratoriotutkimukset Radiologiatutkimukset Radiologiatutkimukset Laboratoriotutkimukset Terveyskeskusvastaanottokäynnit Päivystyskäynnit Ajanvarauskäynnit Ulkokuntalaisten käynnit päivystyksessä Asiantuntijahoitajakäynnit Astmahoitajan käynnit Diabeteshoitajan käynnit

20 18 Leikkaustoimenpiteet äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Leikkaustoimenpiteet NEUVOLA Terveydenhoitokäynnit muut terveydenhoitajan vastaanottokäynnit lääkäri

21 19 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon terveystarkastukset Terveystarkastukset + konsultaatiot terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Terveystarkastukset + konsultaatiot lääkäri Sairaanhoitokäynnit + konsultaatiot terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Sairaanhoitokäynnit + konsultaatiot lääkäri Työterveyshuollon työpaikkakäynnit Terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Lääkäri

22 2 SUUN TERVEYDENHUOLTO Suun terveydenhuolto Hoidetut potilaat Hoitokäyntejä PERHE- JA MIELENTERVEYSKLINIKKA Erityistason perheneuvolakäynnit Psykiatrisen avosairaanhoidon käynnit Käynnit Käynnit Kuntoutusyksikkö Karpalon hoitopäivät Päihdehuollon avohoidon käynnit Hoitopäivät Käynnit

23 1 21 Toimintapäivillä käynnit ja eri kävijät Käynnit Kävijät Psykiatrian hoitopäivät ja avohoitokäynnit + ostopalvelut Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina

24 LKS oma toiminta Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina LKS ostopalvelut Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina

25 23 TERVEYDENHUOLLON TALOUS (1 ) Toimintakate Terveydenhuolto/ oma toiminta /ostopalvelut Oma toiminta Esh:n ostopalvelut YHTEENSÄ Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Toimintakatteen Ylitys + / Alitus - Perusterveydenhuolto Terveydenhuollon tukipalvelut Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito, oma toiminta Erikoissairaanhoito, ostopalvelut Mielenterveystyö, oma toiminta Ympäristöterveyden huolto Oma toiminta Esh:n ostopalvelut Yhteensä TA Ylitys + / Alitus - Vuosi

26 24 HOIVA- JA HOITOTYÖNPALVELUT Hoiva- ja hoitotyön-, kotiin tarjottavat, kuntouttavat sekä asumispalvelut keskitettiin yhdelle tulosalueelle vuoden 214 alusta. Entisestä vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueesta erotettiin vammaispalvelut omalle tulosalueelleen. Terveydenhuollon, kotihoidon, kuntoutuksen ja asumispalveluiden hoito- ja laitoshuollon henkilöstö siirtyi hoiva- ja hoitotyön johtajan alaisuuteen. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli vuoden vaihteessa 36 asiakasta pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Heistä oli 75 vuotta täyttäneitä 31 asiakasta. Paikkakunnalla oli vuodenvaihteessa kuusi (6) sotainvalidia, joiden sotavammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 2 %. Heistä oli säännöllisten palvelujen piirissä neljä (4) henkilöä. Kotihoidon tukipalvelujen piirissä oli 182 kotitaloutta. Tukipalveluja järjestettiin 1649 suoritteen verran. Valtionkonttorin erillismäärärahalla toteutettiin rintamaveteraaneille avopalveluja 73 kotitaloudelle ja palvelusuoritteita oli 71. Kotitaloudet kotihoidon ja tukipalveluiden piirissä Kotitaloudet Kotihoidon kotikäynnit Vanhustyön kotihoidon ja päiväpalvelun kotikäynnit Kotikäynnit Kotikäynnit

27 25 Vanhusten asumispalvelupäivät Vanhusten laitoshoidon päivät Päivät Päivät Omaishoidettavien määrä Omaishoitajien määrä Omaishoidettavat, 75 vuotta täyttäneet Omaishoidettavat, alle 75-vuotiaat Omaishoitajat, 65 vuotta täyttäneet Omaishoitajat, alle 65 vuotiaat Veteraanikuntoutus Veteraanikuntoutuksessa kävi 152 henkilöä, joista miehiä oli 25 ja naisia 127. Avokuntoutuksessa oli 16 henkilöä ja laitoskuntoutuksessa 36 henkilöä. Lisäksi Sairaala Lapponian Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVON avokuntoutusjaksoille osallistui 1 veteraania. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat vanhukset Vanhusten ryhmäkotipaikat Vanhusten laitoshoitopaikat

28 26 FYSIOTERAPIA Fysioterapiakäynnit Yksilökäynnit Ryhmäkäynnit Apuvälinepalvelut Yksilökäyntien tilastointi vuonna 212 (vuodeosastolla yksilökäynnit tilastoitu sairaalakäynneiksi) Jalkojenhoitokäynnit Jalkojenhoitokäynnit ARVO (Ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikkö) Kuntoutujia Veteraaneja (sis. kuntoutujiin) Ryhmiä

29 27 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUIDEN TALOUS (1 ) Toimintakate (1. ) Hoiva- ja hoitotyön palvelut Toimintakate 7 82 Tulosyksikkö Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys +/Alitus Kotihoito Asumispalvelut Hoiva- ja hoitotyön hallinto YHTEENSÄ

30 28 VAMMAISPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt elokuussa 214 Kehitysvammahuollon ohjelman vuosille Kemijärvellä on 114 kehitysvammaista henkilöä. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4%. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Kehitysvammapalvelujen suoritteet Päiväpalvelut Palveluasuminen Laitoshoito Kehitysvammaisten päivätoiminnan suoritteet Toimintakeskus Tohmon päiväkeskus Kehitysvammaisten laitoshoidon päivät Kolpeneen palveluksekuksen ky Varsinais-Suomen ehp ky

31 29 Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät Myllytupa + Tukiasunnot Jokirannan ryhmäkoti Ainola-koti Kolpeneen pk Kotikuntalain mukainen Tilapäinen perhehoito ym Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät / oma toiminta ja ostopalvelu Oma toiminta Ostopalvelu

32 3 VAMMAISPALVELUIDEN TALOUS (1 ) Toimintakate Vammaispalvelut (1. ) Toimintakate 3 83 Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys +/Alitus - Vaikeavammaisten palvelut Ylläpitävät vammaispalvelut Vammaispalvelujen hallinto YHTEENSÄ

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2015

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2015 Kemijärven kaupunki SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO...

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut 410 Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla suunnitellut, laadukkaat ja riittävät välttämättömät

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.12.214] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Kuukausiraportin perusteella Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä ja tuottaa ruokapalvelut. Sosiaalityön tehtävänä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016. 4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain)

Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016. 4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain) Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LUONNOS Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016 Voimaantulo

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Sos.- ja terv.lautakunta AIKA klo 15:34-16:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Sos.- ja terv.lautakunta AIKA klo 15:34-16:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 08.12.2015 klo 15:34-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 91 Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN KERTOMUKSEEN LIITTYVÄT VASTINEET

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN KERTOMUKSEEN LIITTYVÄT VASTINEET SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN KERTOMUKSEEN LIITTYVÄT VASTINEET Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Terveyspalvelut Ilahduttavaa verrattuna vuoteen 2014 on yhteydenottojen määrän väheneminen potilasasiamieheen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot