Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 214 Kemijärven kaupunki

2 SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO... 8 SOSIAALIPALVELUT... 1 TERVEYDENHUOLTO HOIVA- JA HOITOTYÖNPALVELUT VAMMAISPALVELUT... 28

3 1 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Organisaatiokaavio Osastonjohtaja HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖ- PALVELUT Materiaalihuolto Vaatehuolto Toimistopalvelut Talouspäällikkö TYÖLLISYYDEN HOITO Työllisyyskoodinaattori SOSIAALI- PALVELUT Johtava Sosiaalityöntekijä TERVEYDEN- HUOLTO Sairaala LAPPONIA Johtava ylilääkäri HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT Hoiva- ja hoitotyön johtaja VAMMAIS- PALVELUT Vammaispalvelujohtaja

4 2 LAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet varajäsenet Kotilaine Jarkko puheenjohtaja (Vas.) Luukinen Mirja Laurila Pirjo johtava hoitaja, eläkel. varapj. (Kesk.) Alaluusua Anna-Maria Hannola Jaana asiakasneuvoja/myyjä jäsen (Peruss.) Haikonen Saila Huczkowski Raimo työteknikko jäsen (KD) Heinonen Eeva Juujärvi Tuulikki eläkeläinen jäsen (Kesk.) Tyvi Vappu Kerkelä Mauno konduktööri, yrittäjä jäsen (Kesk.) Puolakka Aimo Kuittinen Kauko eläkeläinen jäsen (SDP) Meriläinen Eino Sipovaara Sanna tradenomi jäsen (Kok.) Peltoniemi Airi Särkelä Jorma toimittaja jäsen (Kesk.) Kerkelä Raimo Kilpeläinen Auvo sosiaali- ja terveysjohtaja esittelijä Pekkarinen Marjatta talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Imporanta Aulikki pitopalvelun emäntä Kh:n edustaja (Kesk.) Ojala Jukka Lautakunnan kokoukset toimintavuonna 214 Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 12 pykälää ja 8 salaisella listalla ollutta pykälää. Kertomusvuonna lautakunnan esittelijänä toimi sosiaali- ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläinen. Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimi talouspäällikkö Marjatta Pekkarinen. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Henkilöitä 5 Henkilöstön lukumäärä (31.12.) Määräaik.+ sijaiset Vakinaiset Lasten päivähoidon henkilöstön lukumäärä sisältyy vuoteen 213 asti, vuoden 214 alusta päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen.

5 3 OSASTON TALOUS (1 ) (Netto) toimintakate Sosiaali- ja terveysosasto Toimintakate Tulosalue Talousarvio 214 Tilinpäätös 214 Jäljellä Toteutuma % Hallinto ja projektit ,6 Työllisyyden hoito ,2 Sosiaalipalvelut ,1 Terveydenhuolto ,1 Hoiva- ja - hoitotyönpalvelut ,9 Vammaispalvelut ,2 YHTEENSÄ ,1 Jaksotetut palkat ym Toimintakate ,8 TA Jäljellä Tot. % Yhteensä ,7 Jaksotetut palkat ym Toimintakate ,1

6 Henkilöä 4 HENKILÖSTÖKERTOMUS Sosiaali- ja terveysosaston palveluksessa oli yhteensä 412 henkilöä. Henkilöstöstä 33 oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Lasten päivähoidon henkilöstö siirtyi alkaen sivistystoimen alaisuuteen. Eläkkeelle jäi 15 (213/9) ja palveluksesta erosi 1 (213/1) henkilöä. Uusia työntekijöitä rekrytoitiin vakinaiseen palvelussuhteeseen 21 (212/9). Sosiaali- ja terveysosastolta eläköityy noin 5 henkilöä vuosina Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Uhkana on hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointiongelmat, miten tulevaisuudessa kasvavat palvelutarpeet pystytään tyydyttämään. Henkilökunnan poistuma on samalla myös mahdollisuus kehittää toimintoja uudella tavalla. Syyskuun alusta vakinaistettiin kuusi työntekijää kaksi sairaanhoitajaa, neljä lähihoitajaa varahenkilöstöön lyhyt aikaisia sijaisuuksia varten. Syksyn 213 aikana aloitti uusi esimiesryhmä reilun vuoden kestävän JET (Johtamisen erikoisammattitutkinto) -koulutuksen. Osa vuonna 212 aloittaneista lähihoitajaoppisopimusopiskelijoista valmistui toukokuun 214 loppuun mennessä ja loput vuoden 215 alkupuolella. Henkilöstömäärän kehitys (31.12.) Vakinaiset Määräaik.+ sijaiset Yhteensä Vuosi Lasten päivähoidon henkilöstön lukumäärä sisältyy vuoteen 213 asti, päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen. Osa-aikaiset Osa-aikaiset Vakinaiset Määräaikaiset + sijaiset Yhteensä

7 5 Sosiaali- ja terveysosaston henkilöstö Tilanne Vakinaiset Määräaikaiset + Sijaiset Yhteensä Hallinto ja projektit Työllisyyden hoito 1 1 Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Vanhus- ja vammaisp Vammaispalvelut Päivähoito (siirtynyt sivistystoimen alaisuuteen) Yhteensä alkaen yhteensä lukumäärään ei sisälly lasten päivähoito. Henkilöstö toimipaikoittain Sosiaalipalvelut 1 2,4% Työllisyyden hoito 1,2% Hallinto ja projektit 4 1,% Terveydenhuolto 7 17,% Vammaispalvelut 46 11,2% Hoiva- ja hoitotyönpalvelelut ,2% Sosiaali- ja terveysosaston henkilöstö toimipaikoittain

8 Sairauspäivät yhteensä 6 Suurin osa henkilöstöstä on hoitohenkilöstöä. Yleisimmät tehtävänimikkeet olivat lähihoitaja (137), sairaanhoitaja (54), hoitaja (34) ja hoitoapulainen (18). Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset (Kela, vakuutusyhtiöt) Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstön vaihtuvuus Vuonna 214 palveluksesta erosi yhteensä 25 vakinaista työntekijää, joista vanhuuseläkkeelle lähti 13, työkyvyttömyyseläkkeelle 2 ja irtisanoutui 1. Palvelussuhteen päättymissyy Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Erosi Yhteensä Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot Hallinto ja projektit Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Vammaispalvelut 732 Yhteensä

9 7 HALLINTO JA PROJEKTIT Polku II hanke aloitti ja päättyi Hankkeessa on luotu toimintamallit, mm. verkostoyhteistyöhön ja jalkautettu käytäntöön Polku I:ssä laaditun työelämäosallisuusstrategian ja toimeenpano-ohjelman mukaisesti. Vakinainen työllisyyskoordinaattori aloitti työnsä alkaen. Polku- hankkeen lisäksi on osallistuttu edelleen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö (Poske) - ja Lapin perheiden tukiverkko, Tukeva 2 -hankkeisiin sekä sotiemme veteraanien avustajatoimintaan. Kevään 214 aikana valmistui selvitystyö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kehittämiseksi Nordic Healtcare Group:in toimesta. Loppuraportin toimenpide-ehdotusten pohjalta käynnistettiin mm. terveydenhuollon rakennemuutokset vuoden 214 lopulla. HALLINTO JA PROJEKTIT TALOUS (1 ) Toimintakate Hallinto ja projektit (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys + /Alitus - Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Projektit YHTEENSÄ TA Ylitys + /Alitus - Vuosi

10 Lukumäärä 8 TYÖLLISYYDEN HOITO Työllisyydenhoidon toiminta-ajatus on viedä käytäntöön peruspalveluiden yhteyteen heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Sisällöllisesti ja laadullisesti kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden oikea-aikaista kohdentumista, luodaan vaihtoehtoisia tapoja osaamisen vahvistamiseen ja järjestetään yksilöllisesti räätälöityjä polkuja kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään tai vaihtoehtoisesti eläkeselvittelyreitti. Työllisyydenhoidossa on omaksuttu uusi toimintamalli: Palveluprosessin alussa tehdään TE- toimen ja sosiaalitoimen vastuulla oleva aktivointisuunnitelma pitkäaikais- ja nuorille työttömille. Aktivointisuunnitelmasta asiakas tulee lähetteellä työttömien terveystarkastukseen, joka on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moniammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoitukseen osallistuu asiakkaan tarpeen mukaan psykologi, yksilövalmentaja, kuntoutuslääkäri, sairaanhoitaja ma muita ammattihenkilöitä. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö, ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuuhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. Työllisyydenhoidon tulosalue järjesti toimintavuonna 214 palkkatukityötä, kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista työllistämistä, velvoitetyöllistämistä sekä yksilövalmennuspalvelua nuorille kaupunkilaisille. Näiden lisäksi yksikkö myönsi yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi- lisää mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen rahoitettiin työllisyydenhoidon määrärahoista. Vuonna 214 oli palkkatukityöllistettyjä kaupungin eri osastoilla 41 henkilöä, yhteensä n. 21 kk. Palkkatukityöllistettävistä velvoitetyöllistettäviä oli 9 (47 kk). Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli vuoden aikana 7 henkilöä. Sosiaalisin perustein työllistettyjä oli 4 henkilöä. 85 koululaista työllistettiin 2 viikon mittaisiin palvelussuhteisiin kesälomien aikana. 41 opiskelijaa työllistyi 4-6 viikon pituisiin palvelussuhteisiin kesällä 214. Opiskelijatyöllistämistukea (5 ) vähintään kuukauden työllistämisestä myönnettiin neljälletoista (14) yritykselle/ yhteisölle. 1 8 Työllistetyt Palkkatuella työllistetyt Kuntouttavassa työtoiminnassa Velvoite-työllistettyjä 4 9 Koululaisia Opiskelijoita 34 41

11 9 TYÖLLISYYDEN HOITO TALOUS (1 ) Toimintakate Työllisyyden hoito (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys + /Alitus - Työllisyyden hoito TA Ylitys + /Alitus - Vuosi Toimintakatteeseen lisättiin Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus sosiaalipalveluista työllisyydenhoidon tulosalueelle vuoden 213 talousarviossa.

12 1 SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITYÖ Sosiaalityön yksikkö vastaa aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen, lastensuojelun ja lastenvalvojan palveluista, toimeentulotuen sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen tuottamisesta. Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön tavoitteena on sosiaalisen ja/tai taloudellisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen. Aikuissosiaalityössä annetaan asiakkaille henkilökohtaisesti ammatillista tietoa ja ohjausta sekä neuvontaa mm. sosiaalipalveluista ja -etuuksista perhe-elämän ristiriitatilanteissa, erilaisten kriisien kohdatessa, elämän muutostilanteissa, työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa, taloudellisen tilanteen selvittämisessä ja asunnottomuudessa. Aikuissosiaalityön tarpeellisia ja tärkeitä työvälineitä ovat täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuki tarkoituksena on edistää asiakkaiden sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Aikuissosiaalityössä on painottunut edelleen kuntouttava sosiaalityö. Sosiaaliviraston sosiaalityöntekijä työskentelee työvoimatoimistossa työvoimaneuvojan työparina yhtenä päivänä viikossa ja muulloin asiakkaiden tarpeen mukaan. Lakisääteiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 7 eri henkilöä (72 henkilöä 213). Työtoimintapäiviä kertyi (4 61 työtoimintapäivää 213). Sosiaalisen työllistämisen piirissä on ollut 4 henkilöä. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET TUKIPALVELUT Vammaispalvelut tarjoavat vammaisille ja pitkäaikaisesti sairaille henkilöille heidän tarvitsemansa erityispalvelut silloin kun tarpeita vastaavia palveluja ei löydy kunnan peruspalveluista. Vammaispalvelujen tarkoituksena on poistaa sairauden tai vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä ja edistää vammaisen tai sairaan edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen saajien määrä vaihtelee vuosittain. Väestön ikääntymisestä ja sairastavuudesta johtuen palvelujen tarve on kasvanut. Palvelu Asunnon muutos- ja korjaustyöavustus Henkilökohtaisen avustajan kustannukset Korvaus laitteista ja apuvälineistä Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Muut palvelut

13 11 LASTENSUOJELUN- JA LASTENVALVOJAN PALVELUT Lastensuojelun asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Perhetilanteet ovat usein vaikeita ja monimutkaisia ja asiakkuudet pitkäkestoisia. Lastensuojelulaissa on selkeytetty lastensuojelun työskentelyprosessia ja uudistettu menettelytapoja. Lain velvoitteet kuten määräajat, kirjalliset selvitykset ja dokumentointi ovat huomattavasti lisänneet lastensuojelutyötä. Lastensuojelun ydintehtävänä on turvata lapsen oikeus arvokkaaseen elämään ja mahdollisuus turvallisiin ihmissuhteisiin. Tähän pyritään lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Palvelu Lastensuojeluilmoituksia Lastensuojelutarpeen selvityksiä Avohuollon asiakkaita Kiireellisiä sijoituksia Huostaanotettuja Avohuollon sijoituksia Jälkihuollon palveluissa Lastenvalvoja hoitaa lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja laatii sekä vahvistaa sopimukset. Lastenvalvojan työtehtäviin kuuluu myös avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiset. Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun hoitopäivät Perhekodit Lastensuojelulaitokset Sijaisperhehoito Turvakodit Vahvistetut sopimukset ja tehdyt selvitykset Palvelu Elatussopimukset Isyysselvitykset Huolto- ja tapaamisoikeussopimukset

14 12 TOIMEENTULOTUKI Monien asiakkaiden elämäntilanteet ovat vaikeita ja taloudelliset huolet ovat entistä syvempiä. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä laski hieman edellisvuodesta. Tulottomien, alle 25 -vuotiaiden, asiakkaiden määrä on pysynyt korkealla. Toimeentulotuen nettomenojen kasvu aiheutuu asiakkaiden lisääntyneistä terveydenhuoltomenoista, asumismenojen noususta ja muuttokustannuksista. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotuen nettomenot (1) lkm YKSITYISTALOUDEN NEUVONTAPALVELUT TALOUS- JA VELKANEUVONTA Talous- ja velkaneuvontaan tuli kertomusvuonna 97 uutta asiakasta. Asiakasmäärässä on havaittavissa lisääntynyt nuorten osuus, joka on noin kolmasosa koko asiakasmäärästä. Nuorten velkaantumisessa yhtenä osatekijänä ovat aiemmin helposti saatavilla olleet pikavipit ja niiden korkeat korot. Vuonna 213 säädetty korkokatto on vähentänyt pikalainojen tarjontaa, tämä näkyy myös asiakkaiden velkatilanteessa. Keskeisimmät talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden velkaantumista aiheuttavia tekijöitä ovat työttömyys ja sairaudet. Muita velkaantumista aiheuttaneita syitä ovat peli-riippuvuus, pikavipit, päihteiden käyttö, kulutusluotot, avioero tai konkurssi. Myös nettipelit, äkillisestä elämänmuutoksesta seurannut masennus tai päihteidenkäyttö, nuoruus ja töppäilyt tai puolison peliriippuvuus ovat johtaneet ylivelkaantumiseen. Asiakkaille on suoritettu taloudellisen tilanteen peruskartoituksia ja tehty sovintoesityksiä velkojille. Asiakkaita on avustettu sosiaalisen luoton hakemisessa ja velkajärjestelyhakemuksien laatimisessa käräjäoikeuteen ja Takuu- Säätiöön. Asiakkaita on avustettu oikaisuvaatimusten tekemisessä verottajalle, ulosoton keskeytys- ja huojennushakemusten tekemisessä sekä yritysten lopettamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi on avustettu velkajärjestelyn lisäsuorituslaskelmien tekemisessä ja lausumien sekä selvitysten tekemisessä velkojille ja käräjäoikeudelle.

15 13 Kertomusvuoden aikana lähetettiin Sodankylän käräjäoikeuteen 29 velkajärjestelyhakemusta, näistä hyväksyttiin 2 ja muut ovat vielä käsittelyssä. Velkajärjestelyyn hyväksymisen jälkeen asiakkaita on avustettu käymällä läpi asiakkaan maksuohjelma. Ennaltaehkäisevää työtä ja talousneuvontaa on annettu mahdollisuuksien rajoissa aina kun tilaisuus on antanut myöten. Yksi talous- ja velkaneuvonnan esittelytilaisuus on pidetty uraohjauskurssilaisille ja annettu yksi lehtihaastattelu liittyen velkaantumisen syihin. Lisäksi asiakaskontakteissa keskustellaan talouden- ja raha-asioiden hallinnasta, yleensäkin miten asiakkaan talous, tulot ja menot saataisiin vastaamaan toisiaan. Palvelu Uusia asiakkaita Asiakastapaamisia Kirjallista neuvontaa Puhelinneuvontaa Sähköpostineuvontaa Kemijärven kaupunki antaa sopimuksien mukaisesti talous- ja velkaneuvontapalveluja myös Itä-Lapin kunnille, Sallaan, Savukoskelle, Posiolle ja Pelkosenniemelle. Asiakkaiden jakaantuminen kunnittain kuvataan seuraavassa kaaviossa. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat sopimuskunnittain Posio; 12 Savukoski; 3 Salla; 15 Pelkosenniemi ; 1 Kemijärvi; 57

16 14 SOSIAALIPALVELUT TALOUS (1 ) Toimintakate Sosiaalipalvelut (1. ) Toimintakate Tulosyksikkö Toimintakate Toimintakate Ylitys + /Alitus - TA Sosiaalipalvelut Lasten- ja nuortenhuolto Toimeentuloturva Yksityistalouden neuvontapalvelut YHTEENSÄ TA Ylitys + /Alitus - Vuosi

17 15 TERVEYDENHUOLTO Oikean hoidonporrastuksen toteuttamista ja laitospaikkojen vähentämistä on hankaloittanut pula ryhmäkotipaikoista, jonka seurauksena ryhmäkotipaikkaa odottavat ovat sairaalan vuodeosastoilla. Vuodeosasto 2 on toiminut syksyyn asti ylipaikoilla. Osalle vuodeosasto 1:n potilaita ryhmäkoti olisi ollut oikeampi hoitopaikka. Hoitoon pääsy toteutui lain edellyttämässä ajassa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Asiantuntijahoitajien toiminnalla pystyttiin joustavasti varmistamaan potilaiden hoitoon pääsy jonoja lyhentäen. Sairaala Lapponian tuotti erikoissairaanhoitoa toimintavuonna yleiskirurgian, ortopedian, gynekologian, neurokirurgian, käsikirurgian, sisätautien, korva- nenä- ja kurkkutautien, radiologian, psykiatrian ja kuntoutuksen osa-alueille. Sairaala Lapponian leikkaustoiminta lopetettiin toimintavuoden päätteeksi ja viimeinen leikkaus tehtiin Parantuneen lääkäritilanteen vuoksi työterveyshuoltoon voitiin alkuvuodesta lisätä lääkärityövoimaa. Loppuvuodesta lääkäritilanne työterveyshuollossa kuitenkin huononi vakituisen työterveyslääkärin virkavapauden vuoksi. Vakituisen lääkärikunnan runsas irtisanoutuminen oli leimaa-antava piirre vuodelle 214. Kaksi terveyskeskuslääkäriä irtisanoutui kesän kynnyksellä ja kolmas vuoden vaihteessa. Kirurgian, ortopedian ja anestesian erikoislääkärit irtisanoutuivat vuoden vaihteessa. Vakituiseen virkasuhteeseen saatiin rekrytointia kaksi terveyskeskuslääkäriä. Ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin järjestämäksi toiminnaksi kolminkertaisti siitä kunnalle aiheutuneet kulut. Päihdekuntoutujien uudet asunnot otettiin käyttöön Varsitiellä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintaa ja kotikuntoutusta on kehitetty. Työntekijöille annettiin laaja-alaista neuropsykiatrista koulutusta yksilöllisen tuen varmistamiseksi nuorille ja nuorille aikuisille. Kantapalveluiden käyttöönotto siirtyi vuodelle 215 ohjelmistoteknisten ongelmien vuoksi.

18 16 TOIMINTALUKUJA (OMA TOIMINTA) Hoitojaksot yhteensä vuosilta Hoitopäivät yhteensä vuosilta Hoitojaksot Hoitopäivät Avohoitokäynnit erikoisaloittain Sisätaudit Kirurgia Ortopedia Gynekologia ja äitiyspoliklinikka Korvataudit Anestesiahammashoito Yhteensä Avohoitokäynnit erikoisaloittain Gynekologia ja Sisätaudit Kirurgia Ortopedia äitiyspoliklinikka

19 17 Laboratoriotutkimukset Radiologiatutkimukset Radiologiatutkimukset Laboratoriotutkimukset Terveyskeskusvastaanottokäynnit Päivystyskäynnit Ajanvarauskäynnit Ulkokuntalaisten käynnit päivystyksessä Asiantuntijahoitajakäynnit Astmahoitajan käynnit Diabeteshoitajan käynnit

20 18 Leikkaustoimenpiteet äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Leikkaustoimenpiteet NEUVOLA Terveydenhoitokäynnit muut terveydenhoitajan vastaanottokäynnit lääkäri

21 19 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon terveystarkastukset Terveystarkastukset + konsultaatiot terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Terveystarkastukset + konsultaatiot lääkäri Sairaanhoitokäynnit + konsultaatiot terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Sairaanhoitokäynnit + konsultaatiot lääkäri Työterveyshuollon työpaikkakäynnit Terveydenhoitaja ja fysioterapeutti Lääkäri

22 2 SUUN TERVEYDENHUOLTO Suun terveydenhuolto Hoidetut potilaat Hoitokäyntejä PERHE- JA MIELENTERVEYSKLINIKKA Erityistason perheneuvolakäynnit Psykiatrisen avosairaanhoidon käynnit Käynnit Käynnit Kuntoutusyksikkö Karpalon hoitopäivät Päihdehuollon avohoidon käynnit Hoitopäivät Käynnit

23 1 21 Toimintapäivillä käynnit ja eri kävijät Käynnit Kävijät Psykiatrian hoitopäivät ja avohoitokäynnit + ostopalvelut Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina

24 LKS oma toiminta Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina LKS ostopalvelut Hoitopäivät yhteensä Avohoito yhteensä Hoitopäivät euroina Avohoito euroina

25 23 TERVEYDENHUOLLON TALOUS (1 ) Toimintakate Terveydenhuolto/ oma toiminta /ostopalvelut Oma toiminta Esh:n ostopalvelut YHTEENSÄ Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Toimintakatteen Ylitys + / Alitus - Perusterveydenhuolto Terveydenhuollon tukipalvelut Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito, oma toiminta Erikoissairaanhoito, ostopalvelut Mielenterveystyö, oma toiminta Ympäristöterveyden huolto Oma toiminta Esh:n ostopalvelut Yhteensä TA Ylitys + / Alitus - Vuosi

26 24 HOIVA- JA HOITOTYÖNPALVELUT Hoiva- ja hoitotyön-, kotiin tarjottavat, kuntouttavat sekä asumispalvelut keskitettiin yhdelle tulosalueelle vuoden 214 alusta. Entisestä vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueesta erotettiin vammaispalvelut omalle tulosalueelleen. Terveydenhuollon, kotihoidon, kuntoutuksen ja asumispalveluiden hoito- ja laitoshuollon henkilöstö siirtyi hoiva- ja hoitotyön johtajan alaisuuteen. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli vuoden vaihteessa 36 asiakasta pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Heistä oli 75 vuotta täyttäneitä 31 asiakasta. Paikkakunnalla oli vuodenvaihteessa kuusi (6) sotainvalidia, joiden sotavammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 2 %. Heistä oli säännöllisten palvelujen piirissä neljä (4) henkilöä. Kotihoidon tukipalvelujen piirissä oli 182 kotitaloutta. Tukipalveluja järjestettiin 1649 suoritteen verran. Valtionkonttorin erillismäärärahalla toteutettiin rintamaveteraaneille avopalveluja 73 kotitaloudelle ja palvelusuoritteita oli 71. Kotitaloudet kotihoidon ja tukipalveluiden piirissä Kotitaloudet Kotihoidon kotikäynnit Vanhustyön kotihoidon ja päiväpalvelun kotikäynnit Kotikäynnit Kotikäynnit

27 25 Vanhusten asumispalvelupäivät Vanhusten laitoshoidon päivät Päivät Päivät Omaishoidettavien määrä Omaishoitajien määrä Omaishoidettavat, 75 vuotta täyttäneet Omaishoidettavat, alle 75-vuotiaat Omaishoitajat, 65 vuotta täyttäneet Omaishoitajat, alle 65 vuotiaat Veteraanikuntoutus Veteraanikuntoutuksessa kävi 152 henkilöä, joista miehiä oli 25 ja naisia 127. Avokuntoutuksessa oli 16 henkilöä ja laitoskuntoutuksessa 36 henkilöä. Lisäksi Sairaala Lapponian Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVON avokuntoutusjaksoille osallistui 1 veteraania. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat vanhukset Vanhusten ryhmäkotipaikat Vanhusten laitoshoitopaikat

28 26 FYSIOTERAPIA Fysioterapiakäynnit Yksilökäynnit Ryhmäkäynnit Apuvälinepalvelut Yksilökäyntien tilastointi vuonna 212 (vuodeosastolla yksilökäynnit tilastoitu sairaalakäynneiksi) Jalkojenhoitokäynnit Jalkojenhoitokäynnit ARVO (Ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikkö) Kuntoutujia Veteraaneja (sis. kuntoutujiin) Ryhmiä

29 27 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUIDEN TALOUS (1 ) Toimintakate (1. ) Hoiva- ja hoitotyön palvelut Toimintakate 7 82 Tulosyksikkö Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys +/Alitus Kotihoito Asumispalvelut Hoiva- ja hoitotyön hallinto YHTEENSÄ

30 28 VAMMAISPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt elokuussa 214 Kehitysvammahuollon ohjelman vuosille Kemijärvellä on 114 kehitysvammaista henkilöä. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4%. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Kehitysvammapalvelujen suoritteet Päiväpalvelut Palveluasuminen Laitoshoito Kehitysvammaisten päivätoiminnan suoritteet Toimintakeskus Tohmon päiväkeskus Kehitysvammaisten laitoshoidon päivät Kolpeneen palveluksekuksen ky Varsinais-Suomen ehp ky

31 29 Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät Myllytupa + Tukiasunnot Jokirannan ryhmäkoti Ainola-koti Kolpeneen pk Kotikuntalain mukainen Tilapäinen perhehoito ym Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät / oma toiminta ja ostopalvelu Oma toiminta Ostopalvelu

32 3 VAMMAISPALVELUIDEN TALOUS (1 ) Toimintakate Vammaispalvelut (1. ) Toimintakate 3 83 Tulosyksikkö Toimintakate TA 214 Toimintakate 214 Ylitys +/Alitus - Vaikeavammaisten palvelut Ylläpitävät vammaispalvelut Vammaispalvelujen hallinto YHTEENSÄ

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 21.8.2014 Laki sosiaalisesta luototuksesta 1 Sosiaalisen luototuksen tarkoitus Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA

Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA 1 Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä: 23 Sosiaalipalvelut PALVELUAJATUS Sosiaalikeskus kehittää yhdessä perheiden kanssa ylivieskalaista sosiaalista ym päristöä ja tukee asukkaiden omatoimista selviytymistä

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010 Sisältö: Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 Yhteistuumin ESBL-bakteerin ehkäisyyn, sivu 2 Perheneuvolatyötä Suupohjassa

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot