Keski-Suomen SOTE hanke Keski-Suomen lasten ja perheiden palveluiden työryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen SOTE2020 - hanke Keski-Suomen lasten ja perheiden palveluiden työryhmä"

Transkriptio

1 Keski-Suomen SOTE hanke Keski-Suomen lasten ja perheiden palveluiden työryhmä Hanketyöntekijä Petri Oinonen

2 USEITA TULOKULMIA AIHEESEEN Valtakunnalliset ja lainsäädäntöön perustuvat kriteerit SOTE UUDISTUS

3 SOTE uudistuksen ensimmäinen vaihe

4

5 SOTE uudistuksen toinen vaihe

6

7 SOTE uudistuksen kolmas vaihe

8

9 Epäselväksi ja epäoikeudenmukaiseksi koetut rahoituslaskelmat sekä perustuslailliset ongelmat suurimpana syynä, ettei sote uudistus toteutunut suunnitellun aikataulun ja sisällön mukaisesti

10 SOTE UUDISTUS ON AIKATAULUKYSYMYS sillä tulevaisuudessa palvelut täytyy tuottaa uudella tavalla: Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa ja vuonna 2026 Suomessa työikäisiä eli vuotiaita on vain 58 prosenttia väestöstä, tällöin sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan noin uutta työntekijää. Terveyden- ja vanhustenhuollon menot tulevat kasvamaan pelkästään väestön ikääntymisen johdosta arviolta runsaan kolmanneksen (4,5 mrd euroa) vuoteen 2030 mennessä ja lähes 60 % (7,4 mrd euroa) vuoteen 2040 mennessä nykyisestä. Näin käy vaikka palvelujen saatavuus, laatu ja määrä pysyisivät ennallaan, eivät siis paranisi, mutta eivät myöskään heikkenisi

11 USEITA TULOKULMIA AIHEESEEN Valtakunnalliset ja lainsäädäntöön perustuvat kriteerit SOTE uudistus seuraavalle hallitukselle Lainsäädäntö, esim. uusi sosiaalihuoltolaki, uudistaa palveluita STM:n ja THL:n lasten, nuorten ja perheiden työryhmä kehittävät valtakunnan tasolla LNP:n palveluita

12 USEITA TULOKULMIA AIHEESEEN Voisiko kehittäminen ja yhteistyö perustua vapaaehtoisuuteen? Paikalliset ja alueesta lähtevät kriteerit Keski-Suomi ja sen kunnat Keski-Suomen SOTE2020 hanke Sisältöön ja toteutustapaan perustuvat kriteerit Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa työskentelevät

13 Johdatus päivän teemaan Lapset ja perheet tilastoina

14 Perheiden rakenne Suomessa (Lähde tilastokeskus)

15 Perheiden rakenne Suomessa (Lähde tilastokeskus) Kaikkiaan perheitä oli vuoden 2013 lopussa , joista lapsiperheitä Lapsiperheisiin kuului 40 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto on edelleen avioparin perhe, 60 prosenttia Lapsiperheissä oli vuonna 2013 yhteensä alaikäistä lasta Perheiden keskimääräinen lapsiluku oli 1,84 vuonna 2013 Lapsiperheiden määrä on vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana hitaasti: vaikuttavina tekijöinä ovat syntyvyys, täysikäistyvien ikäluokkien koot sekä kansainvälinen muuttoliike

16 Suomalaisen ja eurooppalaisen perheen kehitysnäkymiä vuoteen 2035 (Lähde: Kimmo Jokinen, Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto) Perinteiset perhemallit vähenevät tulevaisuudessa entisestään, esim. miehen rooli perheen elättäjänä on harvinaisempaa Avioliiton merkitys vähenee: avoliitto, yksinhuoltajat, erot, avioliiton ulkopuolella syntyvät lapset yleistyvät Suuntaus on, että nuoret ovat lapsuudenkodeissa yhä pidempään Lasten hankkiminen ja avioituminen siirtyvät yhä pidemmälle Syntyvyys alenee, perhekoko pienenee Yksin elävien, yksinhuoltajien ja lapsettomien parien määrä lisääntyy (OECD) Noin 40-50% suomalaisista lapsista tulee kokemaan vanhempien eron/elää yksinhuoltajaperheissä/uusioperheissä Maahanmuuttajaperheitä on enemmän, monilapsisia perheitä enemmän (uusperheet) Epätasa-arvo moninaistuu: luokka, sukupuoli, etnisyys, perhemuodot, asuinalue, koulutus

17 Esimerkki prosessiketjuista Perherakenteen muutos Harrastamisen kallistuminen Syrjäytyminen ja muut ongelmat lisääntyvät Junioriurheilun hinnat ovat kaksin- tai jopa kolminkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Syinä kuntien tarjoamien liikuntapaikkojen maksujen nousu ja kallistuneet matka- ja välinekulut. Yksinhuoltajat ja vähävaraiset rahoittavat pikavipeillä lastensa harrastuksia, tai lapsilla ei ole mahdollisuutta harrastaa. Syrjäytyneestä nuoresta jopa euron terveyslaskut vuodessa, perheet joutuvat ulosottoon, liikkumattomasta nuoresta yhteiskunnalle noin kahden miljardin kuluerä vuodessa

18 Ulkomaalaistaustaiset Suomessa (Lähde tilastokeskus)

19 Ulkomaalaistaustaiset Suomessa iän mukaan 2013 (Lähde tilastokeskus)

20

21 Ulkomaalaistaustaiset Suomessa (Lähde tilastokeskus) Suomessa asui vuoden 2013 lopussa ulkomaalaistaustaista, mikä oli 5,5 prosenttia koko väestöstä Ensimmäisen polven eli ulkomailla syntyneitä ulkomaalaistaustaisia oli ja toisen polven eli Suomessa syntyneitä oli Ulkomaalaistaustaisten ikärakenne poikkeaa selvästi suomalaistaustaisista: suomalaistaustaisista työikäisten ( vuotiaiden) osuus oli 63 prosenttia, kun taas ulkomaalaistaustaisista työikäisten osuus oli 76 prosenttia ja ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaisista 86 prosenttia Eläkeikäisiä (65 vuotta täyttäneitä) ulkomaalaistaustaisista oli 5 prosenttia, kun suomalaistaustaisista eläkeikäisiä oli 20 prosenttia Ulkomaalaistaustaisista 0 14-vuotiaita oli 18 prosenttia, kun taas suomalaistaustaisista 0-14-vuotiaita oli 16 prosenttia

22 Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakasmäärien jakautuminen ikäryhmittäin 2012, % 22+ v 35 % 0-6v 19 % 16-21v 5 % 7-15v 41 % N= Lähde: Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta THL Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta 2012 Tilastoraportti 31/

23 Perheiden asiakkaaksi hakeutumisen pääsyyt 2012 Perheiden asiakkaaksi hakeutumisen pääsyy Lkm % Perheongelmat ,7 Parisuhdeongelmat ,8 Lapsen ongelmat ,1 Muu syy ,5 Yhteensä Lähde: Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta THL Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta 2012 Tilastoraportti 31/

24 Ensimmäiseen asiakastapaamiseen pääsyn odotusaika jaksotettuna kunnittain ja väestömäärän mukaan 2012 Lkm % Väestö % viikko (max 7pvää) 22 8, ,3 kuukausi (max 31 pvää) , ,7 2 kuukautta (max 61 pvää) 81 30, ,1 3 kuukautta (max 92) 18 6, ,6 yli 3 kuukautta 18 6, ,3 Vastanneet kunnat yhteensä Lähde: Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta THL Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta 2012 Tilastoraportti 31/

25 Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakaskäyntien osuudet työmuodoittain 2012, % ,6 % , ,8 16, ,1 2,6 0 Terapia Muu asiakaskäynti Ohjaus- ja neuvonta Psykologin tutkimus Lääkärin tutkimus Puheterapeutin tutkimus Lähde: Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta THL Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta 2012 Tilastoraportti 31/

26

27 Lasten- ja nuorisopsykiatrian sairaalahoidon potilaat ja hoitojaksot Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2013 Tilastoraportti 02/

28 Lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoidon potilaat ja käynnit Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2013 Tilastoraportti 02/

29

30 Lapset joista on tehty lastensuojeluilmoitus, suhteutettuna väestön 0-17 vuotiaisiin maakunnittain vuonna 2013, % (Lähde THL)

31 Lastensuojelun avohuollon asiakkaat sekä kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret (Lähde THL)

32 Uudet lastensuojelun avohuollon asiakkaat suhteutettuna 0-17 vuotiasta lasta kohden maakunnittain vuonna 2013, % (Lähde THL)

33 Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden osuus vastaavasta väestöstä ikäryhmittäin vuonna , %, (Lähde THL)

34 Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret viimeisimmän sijoitusmuodon mukaan vuosina , % (Lähde THL)

35 Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret Keski- Suomessa viimeisimmän sijoitusmuodon mukaan vuonna 2013 (yht.1033, 1,6% osuus 0-17 v. väestöstä) 85 Perhehoito Ammatillinen perhehoito Laitoshuolto Muu sijoitus 163 Lähde THL

36 Ensimmäistä kertaa kiireellisesti sijoitetut lapset ikäryhmittäin vuosina 1991, 2000, 2008 ja 2011 (Lastensuojelu.SVT.THL 2013).

37 Lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia

38 Esimerkkejä ehkäisevien palvelujen leikkaamisesta: Kouluterveydenhuollon käynnit

39 Esimerkkejä ehkäisevien palvelujen leikkaamisesta: Kodinhoitoapu (Lähde THL/Sotkanet)

40 Varhaiset vanhemmuutta ja lasten oppimista ja sosiaalisuutta tukevat toimet ovat kansainvälisesti arvioituna parhaita investointeja

41 Linkitys Keski-suomen SOTE2020 hankkeen lasten ja perheiden palveluiden työryhmään, ks. seuraavat diat

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Suomalainen lapsi 2007

Suomalainen lapsi 2007 Suomalainen lapsi 27 Sosiaalitilastoseminaari 12.4.27 Leena Kartovaara Hannele Sauli 2 Suomalainen lapsi 27 -projektiryhmä etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi Heli Hiltunen, Laura Hulkko, Leena Kartovaara,

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 38/29 Ptl 23.3.21 / Johtava hoitaja Anne Valtonen Asetuksen voimaantulo, sisältö

Lisätiedot

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012 Sirpa Taskinen Uudistettu lastensuojelulaki STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA Kokkola 19.1.2012 Esityksen rakenne Lastensuojelulain l uudistamisen i taustat Keskeiset uudistukset Lapsen etu vai

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa. Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö

Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa. Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö Tarkasteltavat asiat Tässä selvityksessä tarkastellaan kotipalvelun nykytilaa:» palvelun

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Merja Laitinen Pekka Ojaniemi Marja-Sisko Tallavaara Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 Aiemmin julkaistu EVA Fakta -sarjassa: Hyvinvointivaltio numeroina (2013) Verojen kirja (2014) Tästä Suomi elää (2014) Julkaisut löytyvät osoitteesta ww.eva.fi/julkaisut/faktat.

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot