Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan"

Transkriptio

1 Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan Automaattisella rikosilmoittimella varustetun kohteen valvonta Övervakning av objekt utrustat med automatisk brottslarmanläggning Liittymishakemus / -sopimus // Anslutningsmeddelande / -ansökan Muutosilmoitus, muutos voimassa alkaen: // Ändringsanmälan, gäller fr.o.m.: Osapuolet // Avtalsparter 1.1 Hälytystietojen vastaanottopaikka (hätäkeskus) // Plats för mottagning av larmuppgifter (nödcentral) 1.2 Asiakas (omistaja / haltija yrityksistä YTJ:n mukainen virallinen nimi) // Kund (ägare / innehavare för företag officiellt namn enligt FODS) Y- tai henkilötunnus // FO-nummer / personbeteckning VAT-tunnus // Momsnummer Asiakkaan käyttämä kieli // Kundens språk Asiakasluokitus // Kundens klassificering 1.4 Postiosoite // Postadress Suomi Svenska English Yhteyshenkilö // Kontaktperson Tehtävä // Befattning Puhelin // Telefon Sähköposti // E-postadress 1.6 Laskutus // Fakturering 1.6 Laskutusosoite, jos eri kuin asiakkaan osoite // Faktureringsadress om annan än objektets adress 1.7 Verkkolaskutusosoite // Nätfaktureringsadress OVT-tunnus // EDI-kod Välittäjän tunnus // Förmedlarkod 2. Valvottavan kohteen tiedot // Uppgifter om det objekt som övervakas 2.1 Valvottavan kohteen nimi // Namn på det objekt som övervakas 2.2 Puhelin // Telefon 2.3 Valvottavan kohteen käyntiosoite // Besöksadress till det objekt som övervakas 2.4 Valvottavan kohteen käyttötarkoitus // Objektets användningsändamål 2.5 Ilmoitinlaitteen hoitaja // Skötare av larmanläggningen 2.6 Teleoperaattori // Teleoperatör 2.7 Ilmoitinlaitteen nro // Larmanläggningens nr 2.8 Hälytyslaitteisto on // Larmanläggning är Murtohälytys // Brottslarm 2.9 Hälytyslaitteiston tiedot (merkki ja tyyppi) // Uppgifter om larmanläggningen (märke och typ) Ryöstöpainike // Rånskyddsknapp D5 1

2 Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan Automaattisella paloilmoittimella / sammutuslaitteistolla varustetun kohteen valvonta Övervakning av objekt utrustade med automatisk brandlarm / släckningsanläggning 3. Hälytyksen sattuessa soitetaan: // Vid larm ringer man: 3.1 Ilmoitinlaitteen 1. yhteyshenkilö / Valvomo // 1:a kontaktperson för larmanläggningen / Kontrollrum Arkisin klo / Vardagar kl. Puhelinnumero // Telefonnummer Puhelinnumero (24 h) // Telefonnummer (24 h) 3.2 Ilmoitinlaitteen 2. yhteyshenkilö / Valvomo // 2:a kontaktperson för larmanläggningen / Kontrollrum Arkisin klo / Vardagar kl. Puhelinnumero // Telefonnummer Puhelinnumero (24 h) // Telefonnummer (24 h) 4. Asiakkaan allekirjoitus // Hyväksyn liitteenä olevat sopimusehdot // Jag godkänner de bifogade avtalsvillkoren 4.1 Paikka ja aika // Ort och datum 4.2 Allekirjoitus, nimenselvennys // 4.3 Puhelinnumero // Telefon 5. Hätäkeskuksen Allekirjoitus // 5.1 Paikka ja aika // Ort och datum 5.2 Allekirjoitus, nimenselvennys // 5.3 Puhelinnumero // Telefon Poliisilaitoksen lausunto // Utlåtande av polisinrättningen Hyväksytään // Godkänns Ei hyväksytä // Godkänns inte Paikka ja aika // Ort och datum Poliisilaitoksen edustaja // Representant för polisinrättningen Tiedot syötetty tietojärjestelmään // Objektet har inmatats i datasystemet Yhteydet testattu // Förbindelserna har testats Otettu käyttöön // Tagits i bruk 2

3 Liittymishakemus / -sopimus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -ansökan / ändringsanmälan Täyttöohjeet Instruktioner för ifyllande av blanketten Voit täyttää lomakkeen sähköisesti tai käsin. Alla ohjeet molempiin. // Du kan fylla i blanketten elektroniskt eller för hand enligt instruktionerna nedan. TÄYTÄ HUOLELLISESTI KAIKKI KOHDAT! // FYLL OMSORGSFULLT I ALLA PUNKTER! Puutteellisesti täytetty lomake hidastaa käsittelyä. // Behandlingen kan fördröjas, om blanketten är bristfälligt ifylld. 1) Täytä lomake verkkoselaimessa. Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (erisnimen alkukirjain isolla). // Fyll i blanketten i webbläsaren. Använd små bokstäver (gemena), när du fyller i blanketten (skriv dock egennamn med stor begynnelsebokstav). 2) Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä. Vain kentässä näkyvä teksti tulostuu. // Hela texten skall vara synlig i fältet. Endast den text som syns i fältet skrivs ut. 3) Siirry täyttökentästä toiseen sarkain / tabulaattori-näppäimellä. Älä käytä siirtymiseen enter-painiketta! Edelliseen kenttään pääset Shift- ja sarkain-näppäimellä. Valintaruutuun saat rastin enteriä tai hiiren 1-painiketta painamalla. // Flytta dig från fält till fält med tabulatortangenten. Använd inte Enter! Du kan återvända till föregående fält med Shift- och tabulatortangenten. Kryssa för en alternativknapp genom att trycka på Enter eller musens tangent 1. 4) Sulje ohjeet oikean tai vasemman yläkulman laatikosta. // Stäng instruktionerna från rutan uppe till höger eller vänster. 5) Hätäkeskus täyttää lomakkeen alimmaisen rivin laatikot, paksun sinisen viivan alueet. // Nödcentralen fyller i de spärrade fälten på blanketten (markerade med ett tjockt blå streck). 6) Täytettyäsi koko lomakkeen tulosta se ja allekirjoita. // När du har fyllt i hela blanketten, skriv ut den och underteckna. 7) Lähetä tulostettu lomake kirjekuoressa ko. hätäkeskuksen postilokero-osoitteeseen. Postilokero-osoitteet löytyvät 112.fi -sivustolta yhteystiedot sivulta. // Skicka den utskrivna blanketten i ett kuvert till den ifrågavarande nödcentralens postboxadress. Du hittar postboxadresserna bland kontaktuppgifterna på webbplatsen 112.fi. 1. Osapuolet // Parter 1.1 Hälytystietojen vastaanottopaikka (hätäkeskus) // Plats för mottagning av larmuppgifterna (nödcentralen) Jos täytät lomaketta sähköisesti, valitse alasvetovalikosta nuolesta klikkaamalla hätäkeskus, joka on hälytystietojen vastaanottopaikkana ko. rikosilmoittimen alueella. Jos täytät lomakkeen kynällä, kirjoita tähän hätäkeskuksen nimi ja osoite. Huomaa, että Suomessa on vuoden 2006 alussa 15 Hätäkeskuslaitoksen valtiollista hätäkeskusta. Lisää tietoa 112.fi // Om du fyller i blanketten elektroniskt, öppna rullgardinsmenyn genom att klicka på pilen och välj den nödcentral som tar emot larmuppgifterna från den aktuella brottslarmanläggningen. Om du fyller i blanketten med penna, skriv in nödcentralens namn och adress i fältet. Observera att Finland i början av år 2006 har 15 statliga nödcentraler, som drivs av Nödcentralsverket. Mer information finns på webbadressen 112.fi. 2. Valvottavan kohteen tiedot // Uppgifter om det objekt som övervakas 2.8 Voit rastittaa yhden tai useamman kohteen. // Du kan kryssa för ett eller flera objekt. 3

4 LIITE Sopimusehdot AUTOMAATTISEN RIKOSILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN HÄTÄKESKUKSEN VALVONTAAN Sopimusosapuolet Sopimusosapuolina ovat automaattisella rikosilmoittimella varustetun kohteen liittymisilmoituksessa / -hakemuksessa nimetyt osapuolet. Palveluiden antaminen Ilmoitinjärjestelmän päivystyksen suorittaa hätäkeskus ja siitä aiheutuvat poliisipalvelut antaa poliisi. Sopimuksen hyväksyy hätäkeskus saatuaan hyväksyvän lausunnon siltä poliisiyksiköltä, jonka alueella valvottava kohde sijaitsee. Osapuolten velvollisuudet Asiakas 1. Asiakas vastaa ilmoituksensiirtojärjestelmien hankinnasta sekä yhteyden ylläpitokustannuksista. 2. Asiakkaan tiloihin asennettujen laitteiden tulee vastata soveltuvin osin Finanssialan Keskusliiton (FK) rikosilmoitinjärjestelmäohjeen määrittämiä laatu- ja tasokriteereitä. Toimivuuden varmistamiseksi ja virhehälytysten välttämiseksi laitteet on huollettava määräajoin ja asiantuntevasti. Laitteiden käytössä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta. 3. Asiakas antaa hätäkeskukselle tarvittavat tiedot valvottavista tiloistaan ja vastuullisista yhteyshenkilöistään sekä vastaa tietojen ajantasaisuudesta ilman viivettä. Poliisi ja / tai hätäkeskus voi tarkastaa valvontalaitteiston tarvittaessa ja antaa korjaus- / parannusehdotuksia. 4. Jos valvottavassa kohteessa on sekä murto- että ryöstöilmaisimia, tulee järjestelmä rakentaa siten, että järjestelmän hälytyksestä voidaan erottaa, kummasta ilmoituksesta on kysymys ja hälyttävä kohde voidaan tarvittaessa tarkemmin paikantaa ilmoituksen perusteella. 5. Laitteen huollosta ja toimintakatkoksista ilmoitetaan hätäkeskukseen samoin kuin huollon tai katkoksen päättymisestä. 6. Laitteiston toiminta ja yhteydet hätäkeskukseen on testattava kerran kuukaudessa, ellei muuta sovita. 7. Asiakkaan on pidettävä päiväkirjaa laitteiston tarkastuksista, kokeiluista ja huolloista. Hätäkeskus ja laitteen haltija sopivat säännöllisen kokeiluajan. 8. Asiakkaan tulee vaatia laitteiden korjaus- ja huoltohenkilökuntaa todistamaan oikeutensa huoltotoimintaan voimassa olevalla valokuvallisella henkilökortilla. 9. Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman hätäkeskuksen suostumusta. Laitteita koskevan materiaalin asiakas säilyttää omassa kansiossaan lukitussa paikassa. Hätäkeskus 1. Hätäkeskus vastaanottaa ilmoittimesta tulevat hälytykset ja suorittaa niistä aiheutuvat hälytystoimenpiteet. 3. Hätäkeskus ilmoittaa laitteen irtikytkemisestä asiakkaalle tai hänen ilmoittamalleen yhteyshenkilölle asiakkaan ilmoittamien yhteystietojen mukaan. 4. Hätäkeskus ylläpitää tietojärjestelmässä laitteiden sijainti- ja yhteystietoja sekä hälytysohjeita asiakkaan ilmoittamien tietojen mukaan. Automaattisen rikosilmoitinlaitteen ylläpitopalvelujen maksullisuus Hätäkeskuksen perimät maksut määräytyvät voimassa olevan Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista annetun sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti. Aiheettomasta hälytystehtävästä perittävä korvaus Automaattisen valvontalaitteen välittämästä aiheettomasta hälytystehtävästä poliisi perii poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen perusteella maksun, jonka suuruus vastaa aiheettoman hälytyksen kulloinkin poliisille aiheuttamia kustannuksia (omakustannusarvon mukainen julkisoikeudellinen suorite). Hätäkeskus voi myös periä automaattisten valvontalaitteiden välittämisistä aiheettomista hälytyksistä hätäkeskusten maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen perusteella maksun, jonka suuruus vastaa aiheettoman hälytyksen hätäkeskukselle aiheuttamia kustannuksia. Toimenpiteet viallisen tai testaamattoman tai muutoin häiritsevän laitteiden osalta Hätäkeskuksella on oikeus asiakkaan kustannuksella pyytää operaattoria välittömästi kytkemään irti viallinen tai testaamaton tai muutoin hätäkeskuksen toimintaa häiritsevä laite. Vastuu mahdollisista vahingoista Hätäkeskus ei vastaa: 1. Laitteen haltijan suorittamista irtikytkentä- tai vastaavista toimista kohteessa tai näiden toimien seurauksena tapahtuvista vahingoista. 2. Järjestelmän vikaantumisen tai virheellisen toiminnan seurauksena tapahtuvista vahingoista. 3. Vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että kiinteistön edustajia ei tavoiteta hälytystilanteessa. 4. Siirtoyhteyden vian tai toiminnan seurauksena tapahtuvista vahingoista. Sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen Sopimus on voimassa toistaiseksi. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa käyttäen. Jos jompikumpi osapuolista ei noudata sopimuksen ehtoja, sopimus voidaan irtisanoa kuukauden kuluessa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti erillisellä päivitys- / irtisanomislomakkeella hätäkeskukselle ja teleoperaattorille. Palvelu päättyy järjestelmän irtikytkentähetkeen, mutta sopimussuhde päättyy vasta, kun kaikki palvelumaksuvelvoitteet on suoritettu. Tätä sopimusta laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. 2. Hätäkeskus ilmoittaa laitteeseen tulleesta hälytyksestä asiakkaalle tai hänen ilmoittamalleen yhteyshenkilölle asiakkaan ilmoittamien yhteystietojen mukaan. 4

5 BILAGA Avstalsvillkor ANSLUTNING AV AUTOMATISK BROTTSLARMANLÄGGNING TILLNÖDCENTRALEN FÖR ÖVERVAKNING Avtalsparter Avtalsparter är de parter som anges i anslutningsmeddelandet / anslutningsansökan för ett objekt som försetts med automatisk brottslarmanläggning. Tillhandahållande av tjänster Larmsystemets jour sköts av nödcentralen, och de polistjänster som övervakningen föranleder ges av polisen. Nödcentralen godkänner avtalet efter att ha fått ett godkännande utlåtande av den polisenhet inom vars område det objekt som skall övervakas är beläget. Parternas skyldigheter Kunden 1. Kunden ansvarar för anskaffningen av larmöverföringssystemen samt förbindelsens underhållskostnader. 2. De anläggningar som installeras i kundens lokaler skall i tillämpliga delar motsvara de kvalitets- och nivåkriterier som fastställs i Finansbranschens Gentralförbund anvisningar för brottslarmanläggningar. För att säkerställa funktionen och undvika fellarm skall anläggningarna underhållas regelbundet och sakkunnigt. Vid användningen av anläggningarna skall omsorgsfullhet och försiktighet iakttas. 3. Kunden ger nödcentralen behövliga uppgifter om de lokaler som skall övervakas och sina ansvariga kontaktpersoner samt ansvarar för att uppgifterna hålls à jour utan dröjsmål. Polisen och / eller nödcentralen kan vid behov besiktiga övervakningsanläggningen och ge förslag till reparation / förbättringar. 4. Om det objekt som övervakas är försett med både inbrotts- och rånlarm, skall systemet byggas på så sätt att man på basis av systemets larm kan urskilja vilket meddelande det är frågan om och det objekt som larmar vid behov kan lokaliseras mer exakt på basis av meddelandet. 5. Nödcentralen skall underrättas om underhåll och funktionsavbrott i anläggningen samt när underhållet eller avbrottet är över. 6. Anläggningens funktion och förbindelser till nödcentralen skall testas en gång i månaden, såvida inte annat avtalas. 7. Kunden skall kräva att anläggningarnas reparations- och servicepersonal bestyrker sin auktorisation att idka serviceverksamhet med ett giltigt personkort som försetts med fotografi. 8. Avtalet får inte överföras på tredje part utan nödcentralens samtycke. 9. Det material som gäller anläggningarna skall kunden förvara i en egen mapp bakom lås. Nödcentralen 1. Nödcentralen tar emot de larm som kommer från larmanläggningen och utför de larmåtgärder som föranleds därav. 3. Nödcentralen underrättar kunden eller den kontaktperson som kunden uppgett om frånkoppling av anläggningen i enlighet med de kontaktuppgifter som kunden lämnat. 4. Nödcentralen upprätthåller i datasystemet uppgifter om anläggningarnas läge och kontaktuppgifter samt larmanvisningar i enlighet med de uppgifter som kunden lämnat. Avgifter för underhållstjänster för automatisk brottslarmanläggning De avgifter som nödcentralen debiterar fastställs i enlighet med inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka nödcentralerna vid nödcentralsverket uppbär avgift. Ersättning för obefogat larmuppdrag För obefogat larmuppdrag som förmedlats via en automatisk övervakningsanläggning debiterar polisen på basis av inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer en avgift, vars storlek motsvarar polisens kostnader för det obefogade larmet vid respektive tidpunkt (offentligrättslig prestation enligt självkostnadsvärde). För obefogade larm som förmedlats via automatiska övervakningsanläggningar kan nödcentralen också på basis av inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka nödcentralerna vid nödcentralsverket uppbär avgift debitera en avgift, vars storlek motsvarar nödcentralens kostnader för det obefogade larmet. Åtgärder i händelse av defekta eller otestade eller i övrigt störande anläggningar Nödcentralen har rätt att på kundens bekostnad be operatören omedelbart frånkoppla en defekt eller otestad anläggning eller en anläggning som i övrigt stör nödcentralens verksamhet. Ansvar för eventuella skador Nödcentralen ansvarar inte för: 1. Frånkoppling eller motsvarande åtgärder i objektet som utförs av anläggningens innehavare eller skador till följd av dessa åtgärder. 2. Skador till följd av ett fel eller felaktig funktion i systemet. 3. Skador som eventuellt uppkommer till följd av att fastighetens representant inte kan nås i en larmsituation. 4. Skador till följd av fel i överföringsförbindelsen eller dess funktion. Avtalets ikraftträdande och uppsägning av avtalet Avtalet gäller tills vidare. Parterna kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på tre månader. Om någondera parten inte följer villkoren i avtalet, kan avtalet sägas upp inom en månad. Uppsägningen skall göras skriftligen på en separat uppdatering / uppsägningsblankett som skickas till nödcentralen och teleoperatören. Tjänsten upphör vid den tidpunkt då systemet frånkopplas. Avtalsförhållandet upphör emellertid först när alla serviceavgifter har erlagts. Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. 2. Nödcentralen underrättar kunden eller den kontaktperson som kunden uppgett om larm som kommit till anläggningen i enlighet med de kontaktuppgifter som kunden lämnat. 5

Suoraveloitusvaltakirja

Suoraveloitusvaltakirja Suoraveloitusvaltakirja VALTAKIRJA FULLMAKT Suoraveloitus Direktdebitering LASKUTETTAVA FAKTURAMOTTAGARE Laskutettavan nimi, jakeluosoite, postinumero ja osoitetoimipaikka Fakturamottagarens namn, utdelningsadress,

Lisätiedot

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa Var en föregångare, delta i epsosförsöket Inom det europeiska epsos-projektet utvecklas internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

J Ä S E N H A K E M U S / M E D L E M S A N S Ö K A N

J Ä S E N H A K E M U S / M E D L E M S A N S Ö K A N Saapunut / Ratkaistu / Hakemuksen nro J Ä S E N H A K E M U S / M E D L E M S A N S Ö K A N HENKILÖTIEDOT / PERSONUPPGIFTER Sukunimi / Släktnamn Etunimet / Förnamn Syntymäaika / Födelsetid YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE GOLFBOX AJANVARAUSOHJE Suomeksi - sivut 2-8 GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE På svenska - sidorna 9-15 1. Kirjaudu järjestelmään Klikkaa seurasi kotisivuilta ajanvarauslinkkiä tai mene suoraan osoitteeseen www.golfpiste.com/golfbox.

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 006..007 SISÄLTÖ. JOHDON KATSAUS/LEDNINGENS ÖVERSIKT. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT VUONNA 006 7. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse. Hälytyspalvelu, tilaamisohje Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään 10 y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja

Lisätiedot

Putkiremontti on myös mahdollisuus

Putkiremontti on myös mahdollisuus 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus 3 4 6 7 8 12 14 16 18 20 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN 10-VUOTISJUHLA-APURAHAHAKEMUS ANSÖKAN OM VANDA STADS 10-ÅRSJUBILEUMSSTIPENDIUM

VANTAAN KAUPUNGIN 10-VUOTISJUHLA-APURAHAHAKEMUS ANSÖKAN OM VANDA STADS 10-ÅRSJUBILEUMSSTIPENDIUM VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN 10-VUOTISJUHLA-APURAHAHAKEMUS ANSÖKAN OM VANDA STADS 10-ÅRSJUBILEUMSSTIPENDIUM Työskentelyapuraha (yksityiselle henkilölle) Arbetsstipendium (enskilda personer)

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot