VANTAAN KAUPUNGIN 10-VUOTISJUHLA-APURAHAHAKEMUS ANSÖKAN OM VANDA STADS 10-ÅRSJUBILEUMSSTIPENDIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN 10-VUOTISJUHLA-APURAHAHAKEMUS ANSÖKAN OM VANDA STADS 10-ÅRSJUBILEUMSSTIPENDIUM"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN 10-VUOTISJUHLA-APURAHAHAKEMUS ANSÖKAN OM VANDA STADS 10-ÅRSJUBILEUMSSTIPENDIUM Työskentelyapuraha (yksityiselle henkilölle) Arbetsstipendium (enskilda personer) Kohdeapuraha (yksityiselle henkilölle tai työryhmälle) Projektstipendium (enskilda personer elller arbetsgrupper) Hakemus koskee rastilla merkittyä taiteenalaa Den av sökanden företrädda konstgrenen (anges med kryss) kirjallisuus litteratur kääntäjät översättare kuvataide bildkonst rakennustaide byggnadskonst säveltäjät kompositörer esittävät säveltaiteilijat utövande tonkonstnär näyttämötaide scenkonst tanssitaide danskonst taideteollisuus konstindustri elokuva filmkonst valokuvaus fotografering arvostelijat kritiker tutkimus forskning kulttuuripoliittinen erityistarkoitus kulturpolitiskt specialändamål muu, mikä annan, vilken Hakijan nimi Sökandens namn Taiteilijanimi, mikäli poikkeaa edelllisestä Ev. konstnärsnamn Lähiosoite Näradress Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt Kotikunta Hemkommun Henkilötunnus Personbeteckning Arvo tai ammatti Titel elller yrke Päätoimi ja / tai sivutoimet Huvud- och / eller bisysslor Puh. toimeen Tfn tjänst Puh. kotiin Tfn hem Pankki ja tilin nro Bank och kontonr Apurahan käyttötarkoitus lyhyesti (tarkemmin seuraavalla sivulla kohdassa 3) Stipendiets användningsändamål kortfattat (noggrannare på nästa sida, punkt 3.) sr (4/12)

2 1. Haetun apurahan suuruus Det anhållna beloppet 2. Kaikki kolmen viimeisen vuoden aikana saadut apurahat Samtliga stipendier som erhållits under de tre senaste år euroa euro Myöntäjä Beviljat av Käyttötarkoitus Användningsändamål Euroa Euro Vuosi År Lisätietoja aikaisemmasta toiminnasta voidaan antaa erillisellä liitteellä Tilläggsuppgifter om tidigare verksamhet kan, om så önskas, ges på en bilaga 3. Suunnitelma tai muu selvitys apurahan käyttötarkoituksesta Plan eller annan utredning över stipendiets användningsändamål

3 KOHDAT 4 JA 5 TÄYTETÄÄN HAETTAESSA KOHDEAPURAHAA PROJEKTERNA 4 OCH 5 IFYLLS DÅ PROJEKTSTIPENDIUM SÖKES 4. Hankkeen kustannnusarvio Projektets kostnadskalkyl 5. Apurahakohteen rahoitussuunnitelma (selvitys, millä varoilla kustannusarviossa mainitut menot aiotaan kattaa sekä selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista, haetuista tai haettavaksi aiotuista apurahoista) Finansieringsplan (utredning över med vilka medel sökanden ämnar täcka utgifter som nämns i kostnadskalkylen samt utredning över andra stipendier som sökanden erhållit, ansökt om eller har för avsikt att ansöka om för samma ändamål Liitteitä Bilagor Paikka ja aika Ort och tid kpl st Allekirjoitus Underskrift

4 Työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteenharjoittajille ja arvostelijoille sekä erityisestä syystä myös taiteen opettajille ja taiteen ja taidehistorian tutkijoille. Taiteilija-apuraha voidaan myöntää työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä opintoihin ja jatkokoulutukseen. Arbetsstipendium kan beviljas konstutövare och kritiker samt på synnerliga skäl även konstlärare samt konst- och konsthistorieforskare. Konstnärsstipendium kan beviljas för att trygga och förbättra arbetsförutsättningarna samt för studier och fortbildning. Kohdeapuraha voidaan myöntää yksityiselle taiteenharjoittajalle tai useamman taiteenharjoittajan muodostamalle työryhmälle; erisuuruisia avustuksia esimerkiksi näyttelymenoihin, taideteosten materiaali- ja valmistuskustannuksiin, julkistamiskustannuksiin jne. Kohdeapurahoja voidaan myöntää myös erityisestä syystä harrastuspohjaiselle yhteisölle esimerkiksi alueellisesti merkittävän produktion tuottamiseen. Projektstipendium kan beviljas enskild konstutövare elller arbetsgrupp med flera konstutövare. Bidragen beviljas i olika stora belopp för t.ex. utställningsutgifter, material- och framställningskostnader, publiceringsutgifter etc. På särskilda grunder kan projektstipendier även beviljas samfund som arbetar på amatörbasis, t.ex. för framställande av regionalt betydelsefullt projekt. Anvisningar för ifyllandet Täyttämisohjeet Täydellisen virallisen nimen lisäksi on mainittava taiteilijanimi, mikäli se poikkeaa ensinmainitusta nimestä. Vantaan kaupunki avustuksen myöntäjänä voi edellyttää taiteilija-apurahan saajalta luopumista palkatusta toimestaan apurahan saamisen ajaksi sekä lisäksi apurahoja myönnettäessä muitakin niiden tarkoituksenmukaisen käytön turvaavia ehtoja. Förutom fullständigt officiellt namn skall därtill nämnas konstnärsnamn, såvida det avviker från det förstnämnda namnet. Understödet beviljas av Vanda stad. Staden kan förutsätta, att mottagaren av konstnärsstipendium avstår från sin avlönade befattning för den tid stipendiet beviljats och kan dessutom vid beviljandet av stipendier även ställa upp andra villkor, som garanti för att stipendiet används ändamålsenligt. APURAHAN SAAMISEN YLEISET EHDOT Jos apurahan tai avustuksen saamiseksi havaitaan esitetyn virheellisiä tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa apurahan tai avustuksen myöntämiseen, taikka jos sitä käytetään vastoin käyttötarkoitusta tai jos jätetään täyttämättä sen käyttämiselle asetettuja ehtoja, voidaan myönnetty apuraha tai avustus tai osa siitä peruuttaa ja määrätä nostettu määrä maksettavaksi takaisin. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ERHÅLLANDE AV STIPENDIUM Om det befinnes, att för erhållande av stipendium eller understöd avgivits oriktiga uppgifter eller sådana omständigheter undanhållits, vilka skulle ha kunnat inverka på stipendiets eller understödets beviljande, elller om det användes i strid mot användningsändamålet eller om villkoren för dess användning icke uppfylles, kan beviljat stipendium eller del av det återkallas och förordnas att redan erlagd del skall återbetalas. Hakemukset on toimitettava osoitteella: Vantaan kaupunki Kirjaamo Vapaa-aika ja asukaspalvelut/kulttuuripalvelut Postiosoite: Asematie 7, Vantaa Käyntiosoite: Kielotie 13, Tikkurila Puhelin: , Faksi: Sähköposti: Tiedustelut puh Ansökningarna tillställs: Vanda stad Registraturen Fritids- och invånarservcen/kulturservicen Postadress: Stationvägen 7, Vanda Besöksadress: Konvaljvägen 13, Dickursby Telefon: , Fax: E-post: Förfrågningar tfn

J Ä S E N H A K E M U S / M E D L E M S A N S Ö K A N

J Ä S E N H A K E M U S / M E D L E M S A N S Ö K A N Saapunut / Ratkaistu / Hakemuksen nro J Ä S E N H A K E M U S / M E D L E M S A N S Ö K A N HENKILÖTIEDOT / PERSONUPPGIFTER Sukunimi / Släktnamn Etunimet / Förnamn Syntymäaika / Födelsetid YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Suoraveloitusvaltakirja

Suoraveloitusvaltakirja Suoraveloitusvaltakirja VALTAKIRJA FULLMAKT Suoraveloitus Direktdebitering LASKUTETTAVA FAKTURAMOTTAGARE Laskutettavan nimi, jakeluosoite, postinumero ja osoitetoimipaikka Fakturamottagarens namn, utdelningsadress,

Lisätiedot

Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan

Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan Automaattisella rikosilmoittimella varustetun kohteen valvonta Övervakning av objekt utrustat med automatisk

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa Var en föregångare, delta i epsosförsöket Inom det europeiska epsos-projektet utvecklas internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av

Lisätiedot

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen toimintaedellytysten kartoitus Opetusministeriön julkaisuja 2006:20 Maila Eichhorn Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE GOLFBOX AJANVARAUSOHJE Suomeksi - sivut 2-8 GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE På svenska - sidorna 9-15 1. Kirjaudu järjestelmään Klikkaa seurasi kotisivuilta ajanvarauslinkkiä tai mene suoraan osoitteeseen www.golfpiste.com/golfbox.

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti Suomessa. Registrering av utlänning i Finland. Registration of a foreigner in Finland

Ulkomaalaisen rekisteröinti Suomessa. Registrering av utlänning i Finland. Registration of a foreigner in Finland Ulkomaalaisen rekisteröinti Suomessa Registrering av utlänning i Finland Registration of a foreigner in Finland ULKOMAALAISEN REKISTERÖINTI SUOMESSA Mitä rekisteröinnillä tarkoitetaan? Suomessa asuvista

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin

Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin Avsändare/Lähettäjä: Houtskärs Kulturgille r.f. Pro Houtskär r.f. Sparbanksstiftelsen I Houtskär Houtskärsnämnden/Houtskarin lautakunta Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin Bästa

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

www.aktiva.fi Nyhetsbrev Uutiskirje 6.6. 2014 Myyjäiset / Marknad INFO AKTIVA KLO/KL 9-17 Työpajan tuotteita / Ungdomsverkstadens produkter

www.aktiva.fi Nyhetsbrev Uutiskirje 6.6. 2014 Myyjäiset / Marknad INFO AKTIVA KLO/KL 9-17 Työpajan tuotteita / Ungdomsverkstadens produkter www.aktiva.fi Ungdomsverkstaden Aktiva är Pargas stads verksamhet för unga som är sysslolösa. Nyhetsbrev Uutiskirje T O U K O K U U / M A J 2 0 1 4 Nuorten työpaja Aktiva on Paraisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering Pakettiosoitekortti Paketadresskort Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare From

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot