KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

2 SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET Yleistä Yleiset alueet Jätehuolto Vesihuolto Ajoneuvot ja pysäköinti Mökkien vuokraaminen Ammatinharjoittaminen Tontti kasvillisuus ja raja aidat Rakennukset Turvallisuusmääräykset Järjestysmääräysten rikkomisen seuraamukset Järjestysmääräysten hyväksyminen ja voimaantulo RAKENTAMINEN Yleistä rakennuksista ja rakentamismääräyksistä Valvonta ja ilmoittamisvelvollisuus rakentamistöistä Rakennusluvan hakeminen Määritelmiä rakennuksille ja rakennelmille Rakennuksiin ja rakennelmiin liittyvä määräyksiä Rakentamisen yleisohjeita Rakennusten ja aitojen maalaaminen ja käytettävät värit TURVALLISUUSTIETOA Tärkeitä puhelinnumeroita Turvallisuudesta vastaavat kesäheinässä Turvallisuushenkilöt ja kokoontumispaikka Vaaratilanteiden aiheuttajat Kesäheinän alueella Onnettomuuksien välttäminen Onnettomuuden sattuessa Turvallisuus ja pelastusvälineidenkäyttö Hätäpuhelun soittaminen: Kiireellisessä hätätilanteessa soita Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Alueen opastaulu I-alue II-alue III-alue

3 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Asukasoppaan tarkoituksena on antaa Kesäheinän osakkaille/asukkaille tietoja ja opastusta alueella asumiseen. Yhtiön osakkeet oikeuttavat osakkeenomistajan hallitsemaan osakekirjaan merkittyä mökkiä ja tonttia. Osakkeenomistaja on velvollinen hoitamaan mökkiä ja tonttia rakennuslupaehdoissa, yhtiöjärjestyksessä ja järjestysmääräyksissä esitetyllä tavalla. Alueella on 235 mökkiä, kerhotalo, sauna, 3 huoltorakennusta ja jätteiden keräyspisteet sekä talonmiehen asunto. Asukasoppaassa ovat ohjeet ja määräykset, jotka koskevat mökkialueella asumista, rakentamista ja turvallisuutta. Opas sisältää aakkosellisen hakusanataulukon asiateksteineen sekä tärkeitä asiakokonaisuuksia. Opas on katseltavissa ja tulostettavissa Isännöintipalvelu Leini Oy:n Taloyhtiöt-sivustossa. Käyttäjätunnus: kesaheina, salasana: rajasilta. Asukasopasta päivitetään tarpeen mukaan. Asukasopas järjestysmääräyksineen tulee pitää mökissä asukkaan (omistajan tai/ja vuokralaisen) käytössä. Mökin ja tontin hallintaan oikeuttavien osakekirjojen myynnin yhteydessä isännöitsijätoimistosta toimitetaan uudelle omistajalle hänen kustannuksellaan uusin versio asukasoppaasta. Hakusanataulukko Aidat 1. Tonttien väliselle rajalle istutetun pensasaidan korkeus saa olla enintään 180 cm ja lauta- tai verkkoaidan korkeus enintään 120 cm. Pensas- tai lauta-aita (verkkoaita) voidaan naapurusten yhteisellä sopimuksella istuttaa tai tehdä tonttien väliselle rajalle. Tällöin on sovittava aidan hoitamisesta. Lauta- tai verkkoaidan saa tehdä ilman naapurin suostumusta tontin rajalle omalle puolelle. Pensasaidan saa ilman naapurin suostumusta istuttaa siten, että sen etäisyys rajalle on vähintään 80 cm eikä aita kasvaessaankaan saa ylettyä naapurin tontin puolelle ja sen voi hoitaa menemättä naapurin puolelle. Pensasaidan istuttamisessa ja hoidossa on huomioitava, ettei aidasta tule haittaa naapureille kun aitapensaat kasvavat. 2. Tonttitien puoleiselle rajalle istutetun pensasaidan korkeus saa olla enintään 170 cm kasvukauden aikana ja se saa ulottua täysikasvuisena enintään 60 cm rajalta tielle päin. Pensasaita ei saa haitata tiellä kulkevia. Liikenneturvallisuuden takia kulmatonttien aitojen korkeuteen ja leveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pensasaidaksi ei saa istuttaa orapihlajaa tai ruusupensasta. Pensaslajin saa vaihtaa, mutta pensasaitaa ei saa poistaa, koska tonttiteiden puoleiset pensasaidat ovat yhtiön omistamia ja istuttamia. Tonttitien puoleinen puusta, metallista, verkosta tai muusta materiaalista rakennettu aita tulee olla oman tontin puolella. Rakennetun aidan korkeus saa olla enintään 120 cm. 3. Rajasillantielle ja puistoalueisiin rajoittuvat pensasaidat saavat olla korkeudeltaan enintään 200 cm ja muusta materiaalista rakennetut aidat enintään 120 cm. Aitojen tulee olla tontin rajalla. Asukkaan tulee pitää kunnossa ja siistinä aidat, tontin raja-alueet sekä tontin kohdalla oleva tien reuna. Kun lauta-aita maalataan, tulee värin olla valkoinen tai mökin värinen Ajonopeudet Ajonopeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rajasillantiellä saa nopeus olla enintään 20 kilometriä tunnissa ja mökkialueella 10 kilometriä tunnissa. Myös polkupyöräilijän tulee noudattaa tarpeeksi alhaista nopeutta, koska mökkitiet ovat kapeita ja pensasaidat haittaavat paikoitellen näkyvyyttä.

4 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Alueet Ryhmäpuutarha on jaettu kolmeen alueeseen: I-alue, II-alue ja III-alue. Alueiden sisääntulotien alussa on kunkin alueen opastaulu. Jokaisella alueella on jätteiden keräyspisteet ja huoltorakennus, jossa on mm. yleiset wc:t ja yhteisiä tiloja. Ammatinharjoittaminen alueella on kielletty ilman yhtiön hallituksen antamaa lupaa. III-alueen huoltorakennuksessa on askartelutila, jossa voi esim. kunnostaa ja maalata huonekaluja yms. Tila ei ole tarkoitettu säilytystilaksi. Työtilaan pääsee porttiin sopivalla avaimella. Asuminen mökeissä Mökkejä saa käyttää kesäasuntona välisenä aikana. Muina aikoina sallitaan vain tilapäinen käyntiluonteinen oleskelu mökeissä. Hallinto Yhtiön ylin päättävä elin on vuosittain kokoontuva yhtiökokous, johon kaikki yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan päättämään yhtiön tärkeimmistä asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut hallituksen jäsenet hoitavat yhtiön asioita ja vastaavat tekemisistään yhtiökokoukselle eli osakkaille. Hallituksen alaisena toimii hallituksen valitsema isännöitsijä. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan tarpeen tullen kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous tai pitää tiedotustilaisuuksia osakkaille ja asukkaille. Hallitus Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Hallitukseen valitaan vuosittain yhtiöjärjestyksen mukaan 3-6 varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä. Hallitus on vastuussa yhtiön asioiden hoidosta, varojen käytöstä ja toiminnasta alueella. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitukselle voi jättää asumiskauden aikana viestejä kerhotalon oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Hallitus päättää yhtiön ja sen alueen asioista. Isännöitsijä ja talonmies vastaavat hallituksen päätösten toteuttamisesta, ellei tapauskohtaisesti toisin sovita. Ammatinharjoittaminen Askartelutila Huoltorakennukset Jokaisen kolmen alueen sisääntulotien Rajasillantien puolella on huoltorakennus, jossa sijaitsevat yleiset wc:t. Jokaisen huoltorakennuksen seinällä on ilmoitustaulu ja rakennuksen vieressä mökkivessojen tyhjennyssuppilo. Jätteidenkeräyspisteet ovat huoltorakennusten vieressä. I-alueen huoltorakennuksen päädyssä on tila jossa on kangaspuut. II-alueen huoltorakennuksessa on asumiskauden aikana avoinna tila nuorison käyttöön. III-alueen huoltorakennuksessa on askartelutila, kirjasto ja kierrätyspiste, joihin pääsee portin avaimella. Huvitoimikunta Huvitoimikunnan jäsenet nimetään vuosittain kevään yhtiökokouksessa. Huvitoimikunta järjestää omatoimisesti tai hallituksen kanssa mökkiläisille erilaisia tilaisuuksia, kuten juhannusjuhlia, kilpailuja, kirpputoritapahtumia, kauden alkajais- ja päätösjuhlia jne. Huvitoimikunta hoitaa mökillä tarvittavien laitteiden ja koneiden lainaustoimintaa ja kerää niiden käyttökorvaukset. Häiriöt Äänekäs ja häiritsevä käyttäytyminen on alueella aina kiellettyä. Äänekästä rakentamista ja työkoneiden käyttöä ei sallita klo välisenä aikana. Hiljaisuutta on noudatettava alueella arkisin klo sekä viikonloppuina ja arkipyhien aattoina klo välisenä aikana. Ilmoitustaulut Jokaisen alueen huoltorakennuksen seinässä, kerhotalolla sekä saunan eteisessä on ilmoitustaulut, joille kiinnitetään yhtiön tiedotteita sekä ilmoitukset alueen

5 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Ilmoitustaulut Isännöitsijä Juhlat ja muut tapahtumat Järjestysmääräykset Jätehuolto yhteisistä tilaisuuksista ym. Mökkiläiset voivat laittaa heille osoitettuun paikkaan ilmoitustauluille omia mökkeilyyn liittyviä myynti- osto- ym. ilmoituksia. Seuraavat yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla: isännöinti, hallitus, talonmies, turvallisuushenkilöstö ja huvitoimikunta. Yhtiöllä on isännöitsijä (toimitusjohtaja), jonka yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla. Kerhotalolla pidetään asumiskauden aikana asukkaiden yhteisiä huvitoimikunnan ja/tai hallituksen järjestämiä juhlia sekä muita tapahtumia. Yhtiön järjestysmääräykset perustuvat mm. järjestys-, pelastus- ja vahingonkorvauslakiin, Vantaan kaupungin rakennusmääräyksiin, Kiinteistö Oy Kesäheinän rakennuslupaan, sekä hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksiin. Jätteet on lajiteltava HSY:n ohjeiden mukaan. Kompostiin sopimattomille jätteille on jätteiden keräyspisteet: Kartonki & Pahvi, Keräyspaperi ja Kaatopaikka- / sekajäte. Jätteiden keräykseen EI saa jättää huonekaluja ym. kalusteita eikä sähkö- ja elektroniikkaromua, kuten kodinkoneita. Ongelmajätteet kuten Kestopuujäte, tulee jokaisen itse toimittaa ongelmajätteiden keräyspisteisiin tai yhtiön alueellaan osoittamiin paikkoihin. Kestopuulle on yhtiön osoittama keräyspaikka II-alueen huoltorakennuksen läheisyydessä. Ongelmajätteiden vieminen yhtiön kompostialueelle on kielletty. Metalliromulle on oma keräilypaikka II-alueen huoltorakennuksen yhteydessä. Asumiskauden aikana alueelle tuodaan tarvittaessa huoltorakennusten lähelle roskalavoja, joille asukkaat voivat viedä käytöstä poistettuja tavaroita kuten polkupyöriä, vanhoja puutarhakalusteita, huonekaluja yms. Mitään jätettä ei saa viedä läheiseen metsään tai muualle alueen rajojen sisä- eikä ulkopuolelle. Asumiskauden ulkopuolella on jokaisen itse toimitettava jätteet pois alueelta. Kameravalvonta Kerhotalo, kerhotalon vuokraus Alueella on tallentava kameravalvonta. I-alueen ja II-alueen välissä sijaitsee yhtiön kerhotalo. Huvitoimikunta järjestää siellä erilaisia tilaisuuksia, joihin asukkailla on mahdollisuus osallistua ilman pääsymaksua. Asukkailla on mahdollisuus vuokrata taloa maksua vastaan yksityiskäyttöön asumiskauden aikana, esim. syntymäpäivä- ym. juhlia varten. Kerhotalolla on keittiö, kylmätilat, pöytiä ja tuoleja. Yhtiö perii kerhotilan vuokran tilillepanokorttilaskutuksella. Vuokran ja muiden korvausten suuruudesta päättää hallitus ja tiedottaa asiasta osakkaille ilmoitustauluilla. Vuokraus edellyttää siivousta tilaisuuden jälkeen. Mikäli siivous tilataan talonmieheltä, niin siitä peritään eri korvaus. Kaikki astiat tulee olla pestyinä ja omalla paikallaan tilasta lähdettäessä. Astioita ei siis saa jättää kuivauskaappiin eikä astianpesukoneeseen. Lattiat ja wc on puhdistettava ja roskat vietävä jätekatokseen. Vuokrausasioissa ota yhteys isännöintitoimistoon. Avaimet saa talonmieheltä ja ne tulee palauttaa hänelle heti vuokra-ajan päätyttyä.

6 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Kierrätyspiste, kirjasto ja Kierrätyspiste, kirjasto ja kasvikierrätys Lainaus - työvälineitä - koneita Lemmikkieläimet Moottoriajoneuvot Multaa, hiekkaa, sepeliä ym. Muumio-omenat Mökin numero Mökkikäymälä Nuorisotila III-alueen huoltorakennuksessa on omatoiminen tavaroiden ja vaatteiden kierrätyspiste. Tavarat ovat alueen asukkaiden vapaasti otettavissa. Kierrätykseen saa tuoda käyttökelpoista tavaraa sekä puhtaita ja ehjiä vaatteita. Sinne ei saa tuoda ongelmajätteitä kuten televisioita, liesiä, jääkaappeja mikrouuneja yms. ei myöskään suuria huonekaluja. Tavarat paikalleen: Kun tuot tavaraa tai etsit itsellesi sopivia vaatteita ja tavaroita, niin älä sekoita vaan pane tavarat järjestykseen, koska kierrätys on omatoimista. Kierrätyspisteessä on omatoiminen kirja- ja lehtilainaus. Kasvien kierrätyspaikka on rakennuksen taustalla. Asukkaat voivat lainata huvitoimikunnan koneita ja laitteita pientä korvausta vastaan. Oksasilppureiden lainaus on ilmaisesta. Tarkempia tietoja lainauksesta on ilmoitustauluilla. Omalla pihalla voidaan pitää lemmikkieläimiä, mutta niiden vapaa liikkuminen muualla tulee estää. Maatalouden kotieläinten pitoa ei sallita. Koiria tulee kuljettaa kytkettyinä mökkialueella ja niiden ulosteet tulee koiran ulkoiluttajan kerätä pois ja viedä pusseihin suljettuna jätekeräykseen. Asukkaiden on huolehdittava myös siitä, etteivät heidän hallussaan olevat koirat häiritse asukkaita jatkuvalla haukunnalla. Tarpeeton moottoriajoneuvoilla ajaminen alueella ei ole sallittua. Ajaminen tonttiteillä on sallittua vain huoltoajotarkoituksessa. Ajoneuvojen pesu ja huolto alueella on kiellettyä lukuun ottamatta pienimuotoista kunnossapitoa. Öljyjen ja liuottimien maahan kaataminen on ehdottomasti kielletty. Huvitoimikunta välittää asukkaille maa-aineksia II-alueen huoltorakennuksen vieressä. Jakelupaikalla on maksuttomasti lainattavia kärryjä. Maa-ainesmaksu suoritetaan tehtävään nimetyille huvitoimikunnan henkilöille, joiden tiedot ovat ilmoitustauluilla. Muumiotaudiksi kutsutaan sienitautia, joka aiheuttaa omenaan pehmeitä ruskeita laikkuja. Laikut leviävät ja muuttavat pian koko omenan ruskeaksi. Myöhemmin muodostuu vaalean harmaita itiöpesäkkeitä, joiden turvin tauti talvehtii - valmiina tartuttamaan uusia omenoita. Muumiotautiset omenat tulee kerätä mahdollisimman pian pois puusta ja puun alta ja laittaa ne muovikassissa sekajätteen keräykseen. Pilaantuneet muumiotaudittomat omenat voi laittaa omaan kompostiin. Jokaisella mökillä tulee olla numerokyltti, joka tulee kiinnittää mökin seinään niin, että se näkyy portilta mökkiin päin katsottaessa tai numerokyltti voi olla (tai lisäksi) portissa. Numeroiden tulee olla vähintään 10 cm:n korkuisia. Numeroiden tulee erottua hyvin taustaväristä. Huolehdithan, että esim. puun oksat tai pensaat eivät peitä mökin numeroa. Numeron näkyminen on tärkeää turvallisuuden kannalta - esim. hälytysajoneuvo löytää oikean mökin nopeasti. Mökkikohtaista käymälää ei saa poistaa. Huoltorakennusten vieressä on mökin käymäläjätteille kaatosuppilo ja myös vesipiste astian huuhtelua varten. Käymäläjätteet voi talvellakin viedä suppiloon. II-alueen huoltorakennuksessa on asumiskauden aikana avoinna tila nuorison käyttöön.

7 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Nurmikentät Oksasilppurit Oleskelu alueella Opastetaulut Osoite Yleiset nurmikentät on tarkoitettu asukkaiden käyttöön. Yleisten alueiden istutuksia ei saa turmella, muuttaa, poistaa tai lisätä. Huvitoimikunnalla on oksasilppureita, joita asukkaat voivat lainata maksutta. Oksat silputaan ja silppu käytetään joko omassa pihassa tai viedään katteeksi yhteisten alueiden pensaiden alle. Sivullisten asiaton oleskelu alueella on kielletty. Liikkuminen mökkien pihoilla ilman haltijan lupaa on kielletty. Yhtiön sisääntuloportin lähellä Rajasillantiellä on opastetaulu koko alueesta. I-, IIja III- alueiden sisääntulotien alussa on kunkin alueen opastetaulu. Jos tilaat esim. taksin, pitsan tai ambulanssin, ilmoita mökkisi osoite seuraavasti: Lapinniityn ryhmäpuutarha-alue, Rajasillantie 11, I-alue, II-alue tai III-alue, mökin numero ja postinumero Vantaa. Postiosoite: Rajasillantie 11, mökin numero ja Vantaa. Paloturvallisuus Pergola Perhesauna Peräkärry Polkupyörät Portit (yhtiön) Rajasillantie Portti (mökin) -portti -sivuportti Postilaatikko Palovaroitin on pakollinen joka mökissä sekä myös piharakennuksissa, joissa nukutaan. Yhtiön hallitus suosittelee hankkimaan mökkeihin perusvarusteeksi sammutuspeitteen. Tontille voidaan pystyttää pergola ristikkoseinäisenä väliaikaisella katolla, joka on otettava pois talveksi. Pergolan tarkoitus on toimia näkösuojana tai olla tukemassa korkeiksi kasvavia kasveja. Etäisyys rajasta tulee olla vähintään 80 cm ja seinän korkeus saa olla enintään 200 cm. Saunarakennuksessa on kaksi perhesaunaa, joihin voi varata aikoja talonmieheltä. Varaus on tehtävä vähintään kuukaudeksi. Hinnat ilmoitetaan saunan ilmoitustauluilla. Yhtiöllä on auton peräkärry, jota mökkiläiset voivat lainata maksua vastaan. Peräkärryn lainaamisesta on lisätietoa ilmoitustauluilla. Polkupyöriä ei saa jättää tonttiteille, vaan ne on vietävä omalle tontille, koska tonttitiet ovat kapeita ja tarkoitettu kaikille tiellä liikkuville. Yhtiön alueen pääsisääntuloportin aukioloajat on ilmoitettu portissa olevassa kyltissä. Muina aikoina portin voi avata ja sulkea uudella Abloy Sento-avaimella. Portin avannut henkilö on portin kiinnioloaikoina velvollinen myös sulkemaan sen. Takaportti (Rajasillantien kompostialueen puoleisessa päässä) on pidettävä aina suljettuna. Oman tontin rajalle sisääntulokohtaan voi rakentaa portin, jolle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia. Turvallisuussyistä portin tulee aueta tontille päin. Pääportin lisäksi tontin sivuun saa rakentaa sivuportin, silloin kun se on kulun kannalta aiheellinen eikä se aiheuta haittaa muille asukkaille. Porttien tulee olla samanvärisiä kuin tontilla olevat muut rakennukset ja/tai aidat ovat. Jokaisella mökillä on oma mökin numerolla varustettu postilaatikko oman alueen sisääntulotien alussa. Postilaatikkoihin jaetaan sanomalehdet, kirjeposti, mainoksia

8 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Postilaatikko Puiden istutus tontille Pysäköinti ja pysäköintialueet Pyykinpesu Rakentaminen Rajamerkit ja yhtiön tiedotteita asumiskauden aikana. Postilaatikko on pidettävä puhtaana ulkoa ja sisältä - pesu ainakin kerran vuodessa. Puiden istutuksessa tontille on huomioitava, ettei puu kasvaessaan varjosta naapurin tonttia eikä puun juuret tai oksat ylety naapurin puolelle. Puun istutusetäisyys tontin rajalta on oltava vähintään 100 cm. Tonteille ei saa istuttaa koivuja, mäntyjä, kuusia, poppeleita, tammia, leppiä, haapoja tai muita tavanomaisia metsäpuita. Tontilla kasvavien puiden enimmäiskorkeus saa olla 6 metriä. Ellei omistaja yhtiön kehotuksesta kohtuullisessa ajassa (4 viikkoa) poista tai lyhennä liian suuria tai vahingonvaaraa aiheuttavia puita, niin puut kaadetaan ja toimitetaan pois yhtiön toimesta ja toimenpiteistä veloitetaan osakkeenomistajaa. Lisäksi noudatetaan lakia, jonka mukaan naapuri voi poistaa viereiseltä tontilta omalle tontilleen tulevat puun juuret sekä oksat, ellei naapuri kehotuksen saatuaan niitä itse poista. Autot, peräkärryt ja muut ajoneuvot tulee pitää pysäköintialueilla. Pysähtyminen on sallittu muualla vain huoltoajotarkoituksessa. Mopot, skootterit ja moottoripyörät saa säilyttää omalla tontilla vähintään 3 metrin päässä rakennuksen seinästä. Autojen, asuntovaunujen, peräkärryjen yms. talvisäilytystä ei sallita pysäköintialueella. Asuntovaunuja saa asumiskaudella pitää pysäköintialueilla vain tilapäisesti. Multa-, hiekka-, ja turvekuormat, rakennustarvikkeet yms., joita ei voida suoraan ajaa autolla tontille, voidaan läjittää pysäköintipaikalle ehdolla, että läjitys vie vain yhden autopaikan tilan ja että kasat siirretään pois ja jäljet siivotaan kahden viikon sisällä. Jos pysäköintipaikalla on merkitty auton pysäköinnin suunta, niin sitä tulee noudattaa. Polkupyöriä ei saa jättää tonttiteille. Huvitoimikunnalla on kerhotalolla erillisessä tilassa pyykinpesukone, jota asukkaat saavat käyttää pientä korvausta vastaan. Ilmoitustauluilla on toiminnosta vastaavan huvitoimikunnan jäsenen nimi ja yhteystiedot. Rakentamiseen liittyvät yksityiskohtaiset ja toiminnalliset ohjeet on koottu tähän oppaaseen Rakentaminen otsikon alle. Tonttien rajamerkkejä ei saa poistaa eikä siirtää. Jos rajamerkkejä ei ole, niin tontti voidaan joutua mittauttamaan korvausta vastaan. Varsinkin pensasaitojen istutuksen yhteydessä on huolehdittava, että rajamerkki jää näkyviin. Osakas voi maalata rajamerkit punaisiksi, jotta ne erottuvat helposti. Saunat ja suihkut Suihkut ja saunat miehille ja naisille ovat avoinna asumiskautena saunan ovessa ilmoitettuina aikoina. Perhesaunavuoroja voi tilata talonmieheltä. Iltaisin tulee saunatilojen olla tyhjinä kello Saunatiloissa ei saa käyttää päihdyttäviä aineita, tupakoida eikä sinne saa viedä lasipulloja. Turvallisuussyistä saunatilojen ulko-ovi on aina lukossa. Ovi avautuu porttiin sopivalla avaimilla. Älä päästä tuntemattomia henkilöitä saunatiloihin. Sisääntulo- ja tonttitiet Sähkö ja sähkömittarit Rajasillantiestä lähtee alueelle kolme sisääntulotietä, yksi kullekin mökkialueelle. Sisääntuloteistä haarautuvat kapeammat tonttitiet. Yhtiöllä on alueelle yhteinen sähköntoimitussopimus. Jokaisessa mökissä on oma sähkömittari, jonka osoittama sähkönkulutuksen määrä laskutetaan mökkiläisiltä. Mökkimittarit luetaan syksyllä ennen asumiskauden loppua. Mittarinlukemisesta ilmoitetaan isännöitsijän toimesta. Mökin omistaja ilmoittaa mittarilukeman

9 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Sähkö ja sähkömittarit Talkoot Talonmies Tarkastukset alueella talonmiehelle kirjallisesti tai sähköpostitse isännöitsijätoimistoon (postilaatikkoon kerhotalolle). Isännöitsijä lähettää sähkölaskut postitse. Sähkömittarin huolto ja mittarinvaihto tarvittaessa kuuluvat yhtiölle. Alueella järjestetään tarpeen mukaan talkoita, joissa korjataan, siistitään ja kunnostetaan yleisiä alueita ja rakennuksia. Talkoista ilmoitetaan hyvissä ajoin ilmoitustauluilla. Talkooväki on vakuutettu yhtiön toimesta. Talkoissa tutustut alueen muihin asukkaisiin ja työlläsi vaikutat yhtiövastikkeeseen. Kesäheinän talonmiehen yhteystiedot ilmoitetaan ilmoitustauluilla. Asukas tai osakas voi ottaa yhteyden talonmieheen ilmoitettuina aikoina tai jättää viestin puhelimitse, sähköpostitse tai viedä lapun kerhotalon oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Kaikista tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen, ellei ole kyseessä erityisen kiireellinen asia. Tarkastuksia voidaan tehdä tilanteen mukaan mökin ulko- tai sisäpuolella. 1. Yleistarkastuskierros alueella: Hallituksen jäsenet tekevät vuosittain alueen tonttien ja mökkien ulkopuolisen yleistarkastuksen, jossa kiinnitetään huomiota järjestysmääräyksissä mainittuihin asioihin. Huomautusasioista laaditaan liite pöytäkirjaan ja isännöitsijä lähettää kyseisen mökin omistajalle kirjallisen kehotuksen korjata puutteet. Huomautuskohteet tarkastetaan ja mikäli kohdetta ei ole kunnostettu, niin hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja laskuttaa työstä mökin omistajaa. 2. Rakentamis- ja muutostyötarkastukset: Hallituksen nimeämät tarkastajat tarkastavat kaikki rakentamis- ja muutostyöt alueella. Tarkastuksesta voidaan periä kultakin kohteelta tarkastusmaksu. Lisäksi hallituksen nimeämät tarkastajat voivat tehdä mökin sisätilojen tarkastuksia tarpeen mukaan. Rakentamistarkastajien nimet ilmoitetaan ilmoitustauluilla. 3. Turvallisuustarkastus: Turvallisuuspäällikkö ja muut tehtävään nimetyt henkilöt tekevät alueella yleisen turvallisuustarkastuksen vuosittain tai tarpeen mukaan. Tarkastus voi kohdistua mökkien piha-alueisiin ja sisätiloihin. 4. Muita tarkastuksia: Viranomaiset voivat tehdä tarkastuksia tarpeen mukaan. Tontin hoito Osakkaan tulee pitää tontti hoidettuna ja siistinä joko viljely- tai oleskelukäytössä. Maaraaka-aineita saa sijoittaa tontille, mutta ne täytyy ottaa hyötykäyttöön kuukauden kuluessa. Marja- ja koristepensaiden ja tontin rajan välin tulee olla istutettaessa vähintään 80 cm. Tontin rajat tulee pitää siisteinä ja rikkakasveista vapaana. Puiden istutusetäisyyden pitää olla vähintään 100 cm rajasta. Siltä osin kun tontti rajoittuu yleiseen tiealueeseen tai muuhun yleiseen alueeseen, tulee osakkaan pitää ko. välitön alue järjestysmääräysten edellyttämässä kunnossa. Sisääntuloteiden varsilla olevien tonttien haltijoiden tulee leikata nurmikko myös tontin ulkopuolelta tien varrelta. Tuli Avotulen teko alueella on kielletty. Roskia ei saa polttaa mökkien pihoissa tai grilleissä. Pihagrilleissä ja tulisioissa tulee olla kipinäsuojat. Mökissä tai grillin

10 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) luona tulisi olla sammutin tai sammutuspeite. Turvallisuusja pelastustietoa Uima-allas Yhtiölle on tehty pelastuslain edellyttämä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Perehdy huolella suunnitelmaan, oman turvallisuutesi vuoksi. Alueella järjestetään tarpeen mukaan turvallisuus- ja ensiaputiedotustilaisuuksia. Turvallisuushenkilöiden yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla. Turvallisuusasiat löytyvät yksityiskohtaisemmin tästä oppaasta jäljempänä otsikon Turvallisuus alta. Kaikkien kesäheinäläisten ja heidän vieraidensa käytössä on saunan päädyssä huvitoimikunnan ylläpitämä uima-allas. Altaan syvyys on 80 cm. Uiminen altaassa tapahtuu omalla vastuulla. Uima-altaan käyttäjän tulee noudattaa altaan käytöstä annettuja määräyksiä: - mene altaaseen suihkun kautta - altaaseen ei saa sukeltaa - altaaseen mennään vain portaiden kautta, reunoilta hyppiminen on kiellettyä - vanhempien ja muiden aikuisten tulee valvoa lasten uintia Altaan siisteydestä ja veden puhtaudesta huolehtii tehtävään nimetty henkilö/ nimetyt henkilöt. Uiminen joessa Vahingonkorvausvastuu Vakuutukset - yhtiön - osakkaan Vesi - Talousvesi - Kasteluvesi Uiminen Vantaanjoessa tapahtuu omalla vastuulla. Lasten huoltajien tulee valvoa lasten toimintaa alueella ja erityisesti Vantaan joella. Oleskelu pumppulaiturilla on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Osakkeenomistaja on aina velvollinen suorittamaan täysimääräisen korvauksen aiheuttamastaan vahingosta yhtiölle ja / tai kolmannelle osapuolelle. Yhtiöllä on täysarvovakuutus mökeille ja niissä kiinteästi oleville lisärakennuksille (takavarastot, kuistit ja kaksiosaisten mökkien väliköt). Osakkaan on halutessaan itse vakuutettava erilliset rakennukset, kuten varastot, huvimajat, leikkimökit ja kasvihuoneet sekä mökissä ja tontilla oleva muu irtaimisto. Talous- ja kasteluvesihanat ovat mökkien lähellä tonttiteiden varsilla. Asukkaat saavat ympärivuotisesti porakaivovettä saunarakennuksen ulkoseinässä ja talonmiehen asunnon autotallikatoksessa olevasta hanasta. Talousvesi (juomavesi) 1. Vantaan kaupungin vesijärjestelmästä tulevaa vettä 2. Yhtiön porakaivoista tuleva saunojen käyttövesi Kasteluvesi Vantaanjoesta suoraan tulevaa puhdistamatonta vettä, joten sitä ei pidä käyttää talous- eikä juomavetenä. Kasteluveden jakelusta vastaa yhtiö. Kasteluvesi on käytettävissä asumiskauden ajan sääolosuhteista riippuen. Kastelu letkulla tulee tapahtua suuttimen tai sadettimen kautta, jotta veden paine riittää koko alueelle. Kasteluvesijärjestelmään saa yhdistää tilapäisesti painepesurin. Yhtiö ei peri osakkailta erillistä vesimaksua. Vuokralaiset Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa isännöitsijälle mökin vuokraamisesta ja antaa vuokralaisen tiedot (nimet, yhteystiedot ja vuokra-ajan pituus). Tiedot tarvitaan asukasluetteloon esimerkiksi hälytystapahtumaa tai muuta tiedottamista varten.

11 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Vuokralaiset Myös pitempiaikaisista vieraista, jotka oleskelevat itsenäisesti mökillä, tulee ilmoittaa talonmiehelle, joka toimii alueen valvojana. Mökin omistajan on annettava mökin käyttäjille nähtäväksi järjestysmääräykset sekä tämä asukasopas. Näin siksi, että kaikista määräysten rikkomisista ovat vastuussa osakkeenomistaja ja / tai vuokralainen. Värit mökeissä ja muissa rakennuksissa WC Alkuperäisiä mökkien värejä ei saa muuttaa. Ryhmäpuutarha-alueen rakennuksissa käytettävät värit löytyvät tästä oppaasta jäljempää Järjestysmääräykset ja Rakentaminen otsikoiden alta. Rajasillantien lähellä olevissa huoltorakennuksissa ovat yleiset wc:t ("vesivessat"), jotka avataan keväällä kun talousvesi kytketään ja suljetaan syksyllä veden sulkemisen yhteydessä. Saunatiloissa olevat wc:t on tarkoitettu pesutilojen käyttäjille. Jokaisessa mökissä on oma wc. Huoltorakennustenyhteydessä olevat jätevesisuppilot ovat käytettävissä myös talvella. Yhtiöjärjestys ja yhtiötämme koskevia lakeja Yhtiöjärjestys on yhtiön perusasiakirja, joka on laadittu yhtiön perustamisvaiheessa. Siihen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia yhtiökokouksen päätöksellä. Rekisteröintiasiat hoitaa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteritoimisto. Kiinteistöyhtiöömme sovelletaan Asunto-osakeyhtiölakia ja Osakeyhtiölakia. Yhtiökokous Yhtiökokous kutsutaan koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Viimeistään toukokuussa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. toimintakertomus, tilinpäätösasiat, vahvistetaan talousarvio, määrätään vastikkeen suuruus seuraavaksi toimintakaudeksi ja valitaan hallituksen jäsenet. Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksissa mökkikohtainen äänioikeus (kahdella osakkeella). Tarpeen vaatiessa voidaan pitää ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokouksesta ilmoitetaan sanomalehdessä ja lähettämällä osakkeenomistajille kirjallinen kokouskutsu osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Yleiset alueet Yleisiä alueita ovat alueen parkkipaikat, puistot, reunusalueet ja tiealueet sekä saunan, huoltorakennuksen ja kerhotalon ympäristö. Tontteihin rajoittuvia yleisiä alueita ei saa ottaa tai rajata yksityiseen käyttöön. Yleisillä alueilla ei saa säilyttää mitään yksityistä omaisuutta kuten komposteja, multa- tai hiekkakasoja, rakennusmateriaaleja, puutavaraa yms. Poikkeustilanteessa sallitaan tilapäinen säilytys parkkipaikalla. Kiinteistö Oy Kesäheinän Järjestysmääräykset Nämä järjestysmääräykset perustuvat muun muassa järjestys-, pelastus- ja vahingonkorvauslakiin, Vantaan kaupungin rakennusmääräyksiin, Kiinteistö Oy Kesäheinän rakennuslupaan sekä hallituksen ja yhtiökokouksen tekemiin päätöksiin. 1 Yleistä 1.1 Yhtiön osakkeet oikeuttavat osakkeenomistajan hallitsemaan osakekirjaan merkittyä mökkiä ja tonttia, joka on rajapyykein rajattu. Palstojen rajamerkkejä ei saa poistaa eikä siirtää. Osakkeenomistaja on velvollinen hoitamaan mökkiä ja tonttia rakennuslupaehdoissa, yhtiöjärjestyksessä ja näissä järjestysmääräyksissä esitetyllä tavalla. Mökkejä saa käyttää

12 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) kesäasuntona välisenä aikana. Muina aikoina sallitaan vain tilapäinen oleskelu mökeissä. Rakentamiseen liittyvät asiat ovat kohdassa Yhtiön portin aukioloajat on ilmoitettu portissa olevassa kyltissä. Portin avannut henkilö on portin kiinnioloaikoina velvollinen myös sulkemaan sen. Alueen takaportti on pidettävä aina kiinni. 1.3 Jokaisen alueella olevan henkilön tulee noudattaa yleisiä järjestyslain määräyksiä. Äänekäs ja häiritsevä käyttäytyminen on alueella aina kiellettyä. Äänekästä rakentamista ja työkoneiden käyttöä ei sallita klo välisenä aikana. Hiljaisuutta on noudatettava alueella arkisin klo 22-9 sekä viikonloppuina ja arkipyhien aattoina klo 23-9 välisenä aikana. 1.4 Tulenteko alueella on kielletty. Roskia ei saa polttaa mökkien pihoissa tai grilleissä. Pihagrilleissä ja - tulisijoissa pitää olla kipinäsuojat. 1.5 Sivullisten asiaton oleskelu alueella on kiellettyä. Asiaton liikkuminen mökkien pihoilla on kielletty ilman omistajan lupaa. 1.6 Omalla pihalla voidaan pitää lemmikkieläimiä, mutta niiden vapaa liikkuminen muualla tulee estää. Maatalouden kotieläinten pitoa ei sallita. Koiria tulee kuljettaa kytkettyinä yleisillä alueilla ja niiden ulosteet tulee koiran ulkoiluttajan kerätä pois ja viedä pusseihin suljettuna jäteastioihin. 1.7 Uiminen Vantaanjoessa ja uima-altaassa tapahtuu omalla vastuulla. Uima-allas on alueen asukkaiden käytettävissä koko vuorokauden ajan. Uima-altaan käyttäjän tulee noudattaa altaan käytöstä annettuja määräyksiä. 1.8 Saunatiloissa ei saa käyttää päihdyttäviä aineita eikä tupakoida. 1.9 Lasten huoltajien tulee valvoa lasten toimintaa alueella. 2 Yleiset alueet 2.1 Sisääntuloteiden reunukset tulee asukkaiden pitää siisteinä oman palstansa kohdalta ja tälle alueelle ei saa istuttaa lisäkasveja. 2.2 Yleiset nurmikentät on tarkoitettu asukkaiden käyttöön. Yleisten alueiden istutuksia ei saa turmella, muuttaa, poistaa tai lisätä. 2.3 Yleisillä alueilla ei saa säilyttää mitään yksityistä omaisuutta, kuten komposteja, multa- tai hiekkakasoja, rakennusmateriaaleja, puutavaraa yms. Tontteihin rajoittuvia yleisiä alueita ei saa ottaa tai rajata yksityiseen käyttöön. 3 Jätehuolto 3.1 Kompostin ja tontin rajan välin tulee olla vähintään 80 cm. Tontilla saa olla puutarhajätteille kehikkokomposteja ja talousjätteille umpikomposteja. Kompostit tulee pitää siisteinä ja hajuttomina. Tonteilta poistettavat omaan kompostiin sopimattomat maatuvat ainekset kuten puut, oksat, pensaat ja ylimääräinen maa-aines voidaan viedä yhtiön osoittamaan kompostointipaikkaan, jonne ei saa viedä mitään maatumatonta tavaraa. 3.2 Kompostiin sopimattomille kotitalousjätteille on astiat jäterakennuksessa. Jätteet on lajiteltava erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Ongelmajätteet on toimitettava yleisiin

13 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) keräyspisteisiin tai yhtiön osoittamiin paikkoihin. Asumiskauden ulkopuolella kertyvät jätteet on jokaisen vietävä itse pois. 3.3 WC-jätteille on kaatosuppilot huoltorakennusten vieressä. Yleisten vessojen ollessa suljettuna tulee jokaisen huolehtia jätteiden asianmukaisesta käsittelystä. 3.4 Asumiskauden aikana tuodaan alueelle huoltorakennusten lähelle roskalavoja, joille asukkaat voivat viedä käytöstä poistettuja tavaroita. Kestopuut kerätään tiettyyn paikkaan ja muu puutavara samoin. Rautaromulle on myös oma keräilypaikka. 3.5 Mitään jätettä ei saa jättää läheiseen metsään tai muualle alueen rajojen sisä- eikä ulkopuolelle. 4 Vesihuolto 4.1 Talousvettä saadaan ympäri vuoden porakaivosta saunarakennuksen eteläpäädyssä olevasta hanasta ja talonmiehen asunnon eteläseinällä olevasta vesipisteestä. Talousvettä saadaan asumiskautena (pakkasaikarajoituksin) Vantaan kaupungin vesiputkistosta kunkin tontin lähellä olevasta vesihanasta. Talousvettä ei saa käyttää kasteluun. Talousvesijärjestelmään ei saa kytkeä mökkikohtaisia liitoksia eikä siihen saa yhdistää mitään paineenalaislaitteita. 4.2 Kasteluvesi tulee Vantaanjoesta ja se on puhdistamatonta, joten sitä ei pidä käyttää talousvetenä. Letkulla kastelu tulee suorittaa suuttimen tai sadettajan kautta, jotta vedenpaine riittää koko alueelle. Kasteluvesijärjestelmään saa yhdistää tilapäisesti painepesurin. 5 Ajoneuvot ja pysäköinti 5.1 Tarpeeton moottoriajoneuvoilla ajaminen alueella on kiellettyä. Ajaminen sisääntuloteillä on sallittu, mutta muilla tonttiteillä vain huoltoajotarkoituksessa. Ajoneuvojen pesu ja huolto on alueella kiellettyä lukuun ottamatta pienimuotoista kunnossapitoa. Öljyjen ja liuottimien maahan kaataminen on ehdottomasti kielletty. 5.2 Ajonopeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rajasillantiellä saa nopeus olla enintään 20 kilometriä tunnissa ja mökkialueella 10 kilometriä tunnissa. Polkupyöräilijän tulee noudattaa alueella tarpeeksi alhaista nopeutta, koska pensasaidat haittaavat näkyvyyttä ja mökkitiet ovat osaksi kapeita. 5.3 Autot, peräkärryt ja muut ajoneuvot tulee pitää pysäköintialueilla. Mopot, skootterit ja moottoripyörät saa säilyttää omalla tontilla siten, että niillä on vähintään 1 metrin etäisyys rakennusten seinään. Pysähtyminen on sallittu muualla vain huoltoajossa. Autojen, asuntovaunujen, peräkärryjen yms. talvisäilytystä ei sallita pysäköintialueilla. Asuntovaunuja saa asumiskaudella pitää pysäköintialueilla vain tilapäisesti. Polkupyöriä ei saa jättää tonttiteille. 5.4 Pysäköintialueelle voidaan tilapäisesti läjittää yhden autopaikan kohdalle multa-, hiekka- ja turvekuormat, rakennustarvikkeet ja muut tavarat, joita ei voida suoraan ajaa autolla tontille. Tarvikkeet on kuljetettava pois ja paikka on siivottava kahden viikon kuluessa. 6 Mökkien vuokraaminen 6.1 Osakkeenomistajan on ilmoitettava isännöitsijälle mökin vuokraamisesta ja annettava samalla tiedot vuokralaisesta (nimet ja yhteystiedot, vuokra-ajan pituus). Tiedot tarvitaan asukasluetteloon mahdollista hälytystapahtumaa tai muuta tiedottamista varten. 6.2 Vuokranantajan on annettava vuokralaiselle kopio järjestysmääräyksistä. Kaikista määräysten rikkomisista on vastuussa osakkeenomistaja ja / tai vuokralainen.

14 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) 7 Ammatinharjoittaminen 7.1 Ammatinharjoittaminen on alueella kielletty ilman yhtiön hallituksen antamaa lupaa. 8 Tontti kasvillisuus ja raja-aidat 8.1 Tontti tulee pitää hoidettuna ja siistinä, joko viljely- tai / ja oleskelukäytössä. 8.2 Maaraaka-aineita saa sijoittaa tontille, mutta ne täytyy ottaa hyötykäyttöön kuukauden kuluessa. Myös väliaikainen ainesten varastointi on mahdollista pysäköintialueelle, kuten kohdassa 5.4 on määritelty. 8.3 Marja- ja koristepensaiden ja tontin rajan välin tulee olla istutettaessa vähintään 80 cm. 8.4 Tontilla kasvavien puiden korkeus saa olla enintään 6 metriä. Puun istutusetäisyys tontin rajalta on oltava vähintään 100 cm. Puiden istutuksessa on otettava huomioon se, ettei puu kasvaessaan varjosta naapurin tonttia eivätkä puun juuret ja oksat ylety naapurin puolelle. Näiden järjestyssääntöjen hyväksymisen jälkeen tonteille ei saa istuttaa enää koivuja, mäntyjä, kuusia, poppeleita, tammia, leppiä, haapoja tai muita tavanomaisia metsäpuita. Kaikki vaaraa aiheuttavat puut ja puun osat tulee poistaa ajoissa. Rikkomusseuraamukset: Mikäli omistaja, saatuaan yhtiöltä kehotuksen, ei 4 viikon kuluessa poista tai lyhennä liian suuria tai vahingonvaaraa aiheuttavia puita, niin puut kaadetaan ja toimitetaan pois yhtiön hallituksen toimeksiannosta ja toimenpiteistä veloitetaan osakkeenomistajaa. Lisäksi tässä asiassa tukeudutaan naapuruussuhdelain 8:nteen pykälään, joka kuuluu: "Se, jolle oman tahi nautintaoikeudella hallitsemansa maan käyttämisestä johtuu haittaa naapurin alueelta tunkeutuvista juurista, olkoon oikeutettu ottaman ne pois. Sama olkoon laki oksiin nähden, ellei omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehotuksen saatuaan niitä poista." 8.5 Tonttien väliselle rajalle istutetun pensasaidan korkeus saa olla enintään 180 cm ja lauta-, metalli- tai verkkoaidan korkeus enintään 120 cm. Pensasaita voidaan naapurusten yhteisellä sopimukselle tehdä tonttien väliselle rajalle. Tällöin naapurusten on yhteisesti sovittava aidan hoidosta. Lauta-, metalli- tai verkkoaidan saa rakentaa ilman naapurin suostumusta tontin rajalle omalle puolelle. Pensasaidan saa ilman naapurin suostumusta istuttaa siten, että etäisyys rajalle on vähintään 80 cm. Aita ei kasvaessaankaan saa tunkeutua naapurin tontin puolelle ja aita pitää olla hoidettavissa oman tontin puolelta. Pensaiden istuttamisessa ja pensaan hoidossa on aina otettava huomioon se, ettei aidasta tule haittaa naapureille, kun aitapensaat kasvavat. 8.6 Alueen sisäisten teiden puoleiselle rajalle istutetun pensasaidan enimmäiskorkeus on 170 cm. Liikenneturvallisuuden takia kulmatonttien osalta aitojen korkeuteen ja leveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pensasaita saa ulottua täysikasvuisena enintään 60 cm rajalta tielle päin. Pensasaita ei saa haitata tienkäyttäjiä. Pensasaidaksi ei saa istuttaa orapihlajaa tai ruusupensasta. Pensaslajin saa vaihtaa, mutta pensasaitaa ei saa poistaa tontin / tonttitien väliltä. Mikäli tienpuoliaita on rakennettu puusta, metallista, verkosta tai muusta vastaavasta materiaalista, niin se on asennettava rajalle tai oman tontin sisäpuolelle. Rakennetun aidan korkeus saa olla sisäisten teiden puolella enintään 120 cm. 8.7 Rajasillantielle ja puistoalueisiin rajoittuvat pensasaidat saavat olla korkeudeltaan enintään 200 cm ja muusta materiaalista rakennetut aidat enintään 120 cm. 8.8 Aidat, tontin raja-alue ja tontin kohdalla oleva tienreuna tulee asukkaan pitää kunnossa ja siistinä.

15 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) 9 Rakennukset 9.1 Osakkeenomistajan tulee pitää mökkinsä kunnossa ja maalattuna. Yhtiö ei osallistu mökin kunnossapitoon. 9.2 Kaikkien rakennusten tulee sijaita vähintään 80 cm:n etäisyydellä tontin rajasta. Kaikkeen lisärakentamiseen tarvitaan lupa. Osakkaan on ennen rakentamisen aloittamista tehtävä rakennuskohteesta piirros tai kirjallinen selvitys ja lupahakemus hallitukselle. Mökin rakennuspinta-alaa ei saa laajentaa eikä väliseiniä poistaa ilman lupaa. Mökkeihin ei saa tehdä tulisijoja ilman erillistä lupaa. Mökkikohtaista WC:tä ei saa poistaa. Mökkeihin ei saa rakentaa saunoja, suihkuja tai vesivessoja. Mökin pintaverhous- ja vesikatemateriaalia eikä värejä saa muuttaa. 9.3 (Uusittu yhtiökokouksen päätöksellä) Kaikkien tontilla olevien rakennusten pitää olla samanvärisiä. Lauta-aidat suositellaan maalattavaksi tontin rakennusten värisiksi tai valkoisiksi. Mökin alkuperäistä väriä ei saa muuttaa. Alueen mökeissä sallitaan vain seuraavat värit, jotka ovat alkuperäisvärejä kunkin alueen mökeille: (Alkuperäinen koodi: Tikkurilan monicolor-värikartta vuodelta 1984) Tikkurilan väritehtaalta saadun selvityksen mukaan kaikki 2-alkuiset värikoodit ovat edelleen voimassa ja myös niihin myöhemmin tulleet uutuuskoodit. 6-alkuiset koodit eivät ole enää käytössä, vaan niille on alla mainitut uudet koodit (värit lähes samanlaiset). I-ALUE Alkuperäiskoodi Uusi koodi Punainen 2385 Y 041 / L128 / M411 Harmaa (Paju) 2537 X 144 Keltainen 2630 Y 035 Valkoinen (lumme) 2620 X nurkkalautoihin ja ikkunanpieliin II- ja III- ALUE Harmaa (haapa) 2521 X 145 Punertava 6355 (ei ole) J 122 (lähes sama sävy) Kellertävä (olki) 6937 (ei ole) 513x (lähes sama sävy) Persikka 2184 Y 045 Valkoinen (lumme) 2620 X nurkkalautoihin ja ikkunanpieliin Suositellaan käytettäväksi puolikiiltävää öljymaalia. 9.4 Rakennuksiin liittyy turvallisuusmääräyksiä. Katso kohta Turvallisuusmääräykset 10.1 Yhtiölle on tehty pelastuslain edellyttämä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Mökkikohtaiseen turvallisuustiedotteeseen ja koko alueen turvallisuusohjelmaan tulee jokaisen alueella asuvan henkilön perehtyä huolella. 11 Järjestysmääräysten rikkomisen seuraamukset 11.1 Osakkeenomistaja on aina velvollinen maksamaan täysimääräisen korvauksen aiheuttamastaan vahingosta yhtiölle tai / ja kolmannelle osapuolelle Mikäli osakkeenomistaja rikkoo rakentamiseen tai tontinhoitoon liittyviä järjestysmääräysten kohtia, voi yhtiö teettää ulkopuolisella henkilöllä tai yrityksellä tarvittavan työn. Tässä tapauksessa yhtiö on oikeutettu veloittamaan osakkeenomistajalta kaikki syntyneet välilliset ja

16 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) välittömät kulut. Osakkeenomistajalla ei ole tässä tapauksessa oikeutta korvausvaateeseen yhtiöltä Mikäli osakkeenomistaja olennaisesti rikkoo näitä järjestysmääräyksiä, eikä huomautuksen tai korjauskehotuksen saatuaan muuta tai korjaa kyseistä asiaa tai kohdetta annetussa kohtuullisessa ajassa, niin yhtiö voi hakea oikeudessa mökin ja tontin haltuunottoa määräajaksi, jopa kolmeksi vuodeksi. 12 Järjestysmääräysten hyväksyminen ja voimaantulo Nämä järjestysmääräykset on ylimääräinen yhtiökokous hyväksynyt 16. syyskuuta 2006 ja ne tulevat voimaan heti. Kohta 9.3 uudistettuna on tullut voimaan pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä. Rakentaminen Yleistä rakennuksista ja rakentamismääräyksistä Ryhmäpuutarha-alueen rakentamista ohjaavat ja säätelevät viranomaisten taholta alueen asemakaava, Vantaan kaupungin rakentamisohjeet ja Kiinteistöosakeyhtiö Kesäheinän rakennuslupa. Yhtiökokouksen vahvistamat järjestysmääräykset perustuvat näihin määräyksiin sekä järjestys-, pelastus- ja vahingonkorvauslakiin, yhtiökokouksen ja hallituksen tekemiin päätöksiin. Järjestysmääräyksissä on yleisesti määräysten rikkomisen seuraamukset sekä rakentamismääräyksiä. Tähän tekstiin on koottu laajemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot rakentamisesta. Kiinteistö Oy Kesäheinä omistaa ryhmäpuutarha-alueen mökkirakennukset, joiden haltijoina ovat osakkaat. Osakkeenomistajan on pidettävä kaikki hallinnoimansa palstan rakennukset ja rakennelmat hyvässä kunnossa ja maalattuna omalla kustannuksellaan. Yhtiö vakuuttaa täysarvovakuutuksella mökit, mutta ei erillisiä piharakennuksia (huvimajat, varastot, leikkimökit, kasvihuoneet, keinut ym. rakennelmat). Erillisrakennukset ja rakennelmat vakuuttaa aina osakas. Vantaan kaupungin rakennusvirasto on tehnyt rakennusluvan mukaisen loppukatselmuksen ja tämän jälkeen mökkeihin ei ole saanut tehdä lisärakentamista. Alueen rakentamisoikeus on käytetty loppuun. Yhtiöllä on erillisrakennuksiin kokomääräykset rakennusvirastolta, mutta ei rakennusoikeutta mökkeihin. Valvonta ja ilmoittamisvelvollisuus rakentamistöistä Alueen, mökin ja tontin yleisilmettä valvoo ensisijaisesti Vantaan kaupungin rakennusvirasto, joka myöntää viralliset rakennusluvat mökin lisä- ja muutosrakentamiseen. Kaikkea rakentamista valvoo yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja/isännöitsijä tutkimalla kaiken rakentamisen ja muutokset etukäteen sekä tekemällä alueella rakennusaikaista ja rakentamisenjälkeistä seurantaa. Paloviranomaiset ja yhtiön turvallisuushenkilöstö valvovat rakentamista tarpeen mukaan. Heinäkuussa 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain mukaan, tulee kaikista mökkeihin ja sen tonttiin liittyvistä rakentamis- ja korjausasioista tehdä mökkikohtainen kirjanpito. Tämän vuoksi tulee jokaisesta korjaus- ja muutostapahtumasta tehdä kirjallinen ilmoitus toimitusjohtajalle hyvissä ajoin ennen rakentamistoimenpiteen aloittamista. Isännöitsijätoimistossa kirjataan mökkikohtaiseen kirjanpitoon mökkiin tai tonttiin kohdistuva rakentaminen sekä ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva huoltomaalaus. Asiat tulostuvat lisätietoina isännöitsijätodistukseen.

17 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Rakennusluvan hakeminen Rakentamisen lupa- ja muutostyöilmoituslomake on saatavissa isännöitsijätoimistosta, talonmieheltä ja internetin Portti-palvelusta Taloyhtiösivut. Käyttäjätunnus: kesaheina, salasana: rajasilta A. Kaikkeen mökkiin kohdistuvaan muutos- tai lisärakentamiseen on haettava hallituksen lupa. Luvan hakemismenettely on kaksivaiheinen siksi, että yhtiö omistaa mökit ja osakas on mökin haltija 1 vaihe: Hakijan tulee ensin esittää hallitukselle kirjallinen lupapyyntö, jossa on piirros/piirustukset ja rakentamissuunnitelma liitteenä. 2 vaihe: Hallituksen katsoessa rakentamissuunnitelman määräysten mukaiseksi, osakkaalle annetaan valtakirja rakennusluvan hakemiseen Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirastolta. Rakennuslupa on aina maksullinen hakijalle. B. Luvan rakentaa erillisrakennus (varasto, huvimaja, leikkimökki, kasvihuone) ja päätyvarasto myöntää hallitus. Joillekin pienille muutosrakentamisille riittää myös hallituksen lupa. Hallituksen myöntämä lupa on voimassa 12 kuukautta. Rakentamisen, muutostyön tai korjaamisen valmistuminen ja päättyminen on ilmoitettava isännöitsijätoimistoon. Rakennuslupahakemukseen tarvittavat liitteet: Tee asemapiirros tontista ja merkitse siihen kaikki olemassa olevat rakennukset sekä uuden rakennuksen paikka (etäisyys mökistä 4 m, tontin rajalta vähintään 0,8 m ja tonttitien puoleisesta rajasta 2 m.) Tee mittakaavaan piirretty rakennuksen pohjapiirros, seinien julkisivukuvat (ikkuna, ovi, kuisti jne.) Merkitse piirroksiin mittakaava ja mitat rakennuksille Tee selvitys rakentamisesta ja mainitse rakentamisen mahdollinen toteuttamisaika, mökin numero ja hakijan nimi /nimet (omistajan/omistajien ), osoite ja puhelinnumero. Julkisivumuutoksessa piirrä kuva tai ota valokuva nykyisestä seinästä ja piirrä siihen muutoskohta. Ote hallituksen pöytäkirjasta, silloin kun se on jo olemassa. Lupahakemus liitteineen toimitetaan mökin osakkaan/osakkaiden allekirjoittamana yhtiön toimitusjohtajalle/isännöitsijälle ennen hallituksen kokousta ja aiottua rakentamista. Lupahakemus valmistellaan ja pyydetään tarvittaessa mahdolliset lisäselvitykset ennen asian käsittelyä. Luvaton ja määräysten vastainen rakentaminen johtaa rakennuskohteen purkamiseen ja/tai osittaiseen muutostyöhön osakkeenomistajan kustannuksella. Määritelmiä rakennuksille ja rakennelmille Mökki Alkuperäisten rakennuspiirustusten mukaan rakennettu 30 m² puutarhamaja, joka sijaitsee asemapiirroksen mukaisella paikalla. Päätyvarasto Välikkö Mökin päätyyn kiinteästi rakennettu varasto, johon on haettava rakennuslupa. Kaksiosainen mökki; varaston ja mökin välinen tila on rakentamaton tai varustettu seinillä ja katolla.

18 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Erillisrakennus Erillisrakennus on mökin lisäksi tontille rakennettu tai rakennettava luvanvarainen rakennus, joka sijaitsee erillään mökistä ja muista tontilla olevista rakennuksista. Erillisrakennuksia ovat: leikkimökki, varasto, huvimaja, ja kasvihuone Huvimaja Pergola Huvimaja on rakennus, joka voi olla muodoltaan kuusikulmainen, neliö tai suorakaide. Huvimajan jokaisella seinällä on vähintään yksi ikkuna. Pergola on kevytrakenteinen puutarhan rakenne, joka muodostuu pystypilareista ja harvasta avoimesta kattoristikosta. Sen tarkoitus on antaa näkösuojaa ja tuki köynnöskasvillisuudelle, joka varjostaa käytävää tai oleskelualuetta. Pergolaan ei saa rakentaa kiinteää kattoa, esim. valokatetta. Etäisyys rajasta on vähintään 80 cm ja ritiläseinän korkeus saa olla enintään 200 cm Ovikatos eli ovilippa Yksiosaisten mökkien ulko-oven suojaksi rakennettu seinään tukeutuva katos. Erillisrakennukset: Vaihtoehtoiset rakennukset Pinta-ala Korkeus Mittauskohta varasto 4,50 m² 250 cm harjakorkeus tai leikkimökki, 160 x 180 2,88 m² 190 cm harjakorkeus huvimaja 6,0 m² 210 cm räystäskorkeus maanpinnasta tai kasvihuone 6,0 m² 200 cm harjakorkeus maanpinnasta Rakennusten korkeudet mitataan harjakorkeuden osalta maanpinnasta katon harjan korkeimpaan kohtaan ja räystäskorkeuden osalta maanpinnasta räystään alareunaan. Rakennuksen pinta-alan määrittäminen Rakennuksen pinta-ala lasketaan rakennuksen ulkoseinien mittojen perusteella (ei sokkelista). Pinta-ala määritellään ulkoseinien ulkopintaan asti. Rakennukseen liittyvän katollisen kuistin pinta-ala lasketaan mukaan rakennuksen pinta-alaan. Rakennuksiin ja rakennelmiin liittyvä määräyksiä Kaikkeen rakentamiseen on haettava lupa hallitukselta Kaikkien rakennusten etäisyys pitää olla tonttitien puoleiselta rajalta 2 m ja muilta rajoilta vähintään 0,8 m. Erillisrakennusten etäisyys mökistä pitää olla vähintään 4 m. Kaikkien samalla tontilla olevien rakennusten ja niiden osien on oltava harjakattoisia (ei pulpetti- tai tasakattoisia) ja samanvärisiä Mökin pintaverhous- ja vesikatemateriaalia eikä värejä saa muuttaa Mökin rakennuspinta-alaa ei saa laajentaa eikä väliseiniä poistaa ilman lupaa Mökkikohtaista käymälää ei saa poistaa Mökkiin ei saa rakentaa vesijohtoa, viemäriä, saunaa, suihkua eikä vesivessaa Erillisrakennusten seinien on oltava samaa materiaalia ja väriä kuin mökin vastaavat osat Erillisrakennusten kattojen on oltava samanvärisiä kuin mökin katto on Mökkiin saa rakentaa ja asentaa luvalla: Oven suojan (lipan) yksiosaisiin mökkeihin sisäänkäyntioven yläpuolelle, syvyys enintään 0,8 m ja leveys enintään 1,2m Parven yksiosaisen korkean mökin sisätilaan Kuistin voi lasittaa rakennusluvalla

19 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Ilmalämpöpumpun, ulkoyksikkö on sijoitettava seinän alaosaan heti betonisokkelipalkin yläpuolelle. Ulkoyksikkö on verhoiltava vaakaan rakennetulla puusäleiköllä joka maalataan mökin väriseksi Purkaa saa luvalla: Kaksiosaisen mökin keittiön ja olohuoneen välisen kevyen väliseinän Rakentamisen yleisohjeita Rakennusten katot ja räystäät Mökien ja muiden rakennusten kattojen on oltava harjakattoisia (ei tasa- eikä pulpettikattoisia) ja alkuperäismateriaalin ja -värin mukaisia. Räystäiden leveys saa olla enintään 40 cm. Katon lappeiden on oltava samanpituiset ja levyiset ja kattokaltevuuden 38 (1:2,5) tai loivempi. Rakennusten ikkunat ja ovet Mökkiin ei saa rakentaa uusia ovia tai ikkunoita eikä niiden paikkaa, kokoa tai väriä saa muuttaa. Ikkunoita uusittaessa ne saa vaihtaa alumiinikarmisiin. Mökin ovea vaihdettaessa uuden oven on oltava puuta tai rakennuslevyä. Ovesta enintään puolet saa olla lasia ja sen on oltava oven yläosassa. Mökin kuistin saa lasittaa rakennusluvalla. Muuta rakentamisesta Kasvihuoneessa pitää olla valoa läpäisevät seinät ja katto. Varaston yhdellä seinällä saa olla yksi ikkuna kooltaan enintään 40 x 60 cm ja muodoltaan neliö tai suorakaide. Leikkimökissä tulee olla ikkuna (neliö tai suorakaide) ja ovi. Olemassa olevan päätyvaraston saa korjata ja/tai muuttaa hallituksen luvalla kerhotalon ilmoitustaululla olevien piirustuksen mukaiseksi. Rakennettu aita (puu- metalli- verkko ym. kiinteä) saa olla enintään 1,2 m korkea. Tonttien väliselle rajalle aita voidaan tehdä naapurusten yhteisellä sopimuksella. Aidan saa tehdä ilman naapurin suostumusta rajan omalle puolelle. Tonttitien puoleiselle rajalle rakennettu aita tulee olla oman tontin puolella. Rajasillantielle ja puistoalueisiin rajoittuva rakennettu aita tulee olla tontin rajalla. Osakkaan/asukkaan tulee pitää aidat kunnossa, maalattuna ja siistinä. Lauta-aita maalataan valkoiseksi tai mökin väriseksi. Mökin pääportti ja sivuportti Tontin rajalle sisääntulokohtaan saa rakentaa portin. Turvallisuussyistä portin tulee aueta tontille päin. Pääsisäänkäyntiportin lisäksi tontille saa rakentaa sivuportin, silloin kun se on kulun kannalta aiheellinen eikä se aiheuta haittaa muille asukkaille. Porttien tulee olla samanvärisiä kuin tontilla olevat muut rakennukset ja / tai aidat ovat. Portit tulee pitää kunnossa ja siistinä. Rakennusten ja aitojen maalaaminen ja käytettävät värit Maalaamiselle ei tarvitse hakea lupaa, mutta isännöitsijälle/hallitukselle pitää tehdä siitä kirjallinen ilmoitus. Kullakin mökillä on rakennusluvassa määrätty alkuperäisväri, jota ei saa muuttaa. Mikäli maalaus on tehty määräysten vastaisesti, niin kohde on maalattava uudelleen. Kaikkien samalla tontilla olevien rakennusten on oltava samanvärisiä ja niiden nurkkalautojen sävyltään lumpeen valkoisia. Rajalla olevat lauta-aidat maalataan tontin rakennusten värisiksi tai valkoisiksi. Kertauksena järjestysmääräyksissä olevat mökkeihin hyväksytyt värit: Alkuperäinen koodi: Tikkurilan monicolor - värikartta vuodelta 1984 ja 2014 tarkistetut käytössä olevat koodit I-ALUE Alkuperäinen koodi Uusi koodi Punainen 2385 Y041 tai L128 tai M411 Harmaa (paju) 2537 X144

20 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Keltainen 2630 Y035 Valkoinen (lumme) 2620 X113 nurkkalautoihin ja ikkunanpieliin II- ja III- ALUE Harmaa (haapa) 2521 X 145 Punertava 6355 (poistunut) J122 (lähes sama sävy) Kellertävä (olki) 6937 (poistunut) 513X (lähes sama sävy) Persikka 2184 Y 045 Valkoinen (lumme) 2620 X 113 nurkkalautoihin ja ikkunanpieliin Maalauksessa suositellaan puolikiiltävän öljymaalin käyttöä. Maalarin valkoinen ei ole hyväksytty väri rakennusten ulkopinnoille. Määräysten rikkomisen seuraamukset Kuten järjestysmääräyksiimme on kirjattu, osakkeenomistaja on aina velvollinen maksamaan täysimääräisen korvauksen aiheuttamastaan vahingosta yhtiölle tai / ja kolmannelle osapuolelle. Mikäli osakkeenomistaja rikkoo rakentamiseen liittyviä järjestysmääräysten kohtia, voi yhtiö teettää ulkopuolisella henkilöllä tai yrityksellä tarvittavan työn. Tässä tapauksessa yhtiö on oikeutettu veloittamaan osakkeenomistajalta kaikki syntyneet välilliset ja välittömät kulut. Osakkeenomistajalla ei ole tässä tapauksessa oikeutta korvausvaateeseen yhtiöltä. Mikäli osakkeenomistaja olennaisesti rikkoo Kiinteistö Oy Kesäheinän järjestysmääräyksiä, eikä huomautuksen tai korjauskehotuksen saatuaan muuta tai korjaa kyseistä asiaa tai kohdetta annetussa kohtuullisessa ajassa, niin yhtiö voi hakea oikeudessa mökin ja tontin haltuunottoa määräajaksi. Turvallisuustietoa Yhtiölle on laadittu turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Turvallisuushenkilöstön yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla. Tärkeitä puhelinnumeroita Puhelinnumero Osoite HÄTÄNUMERO 112 Acrigolankatu 15, Helsinki VARAHÄTÄNUMERO Acrigolankatu 15, Helsinki Vantaan kaupungin vaihde Vantaan keskusvalvomo Teknikontie 4, Vantaa Vantaan kriisikeskus Kielotie 15, Vantaa Ensiapu Peijaksen sairaala Sairaalakatu 1, Vantaa Pelastusalan yhteystiedot Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Asema 3 Pelastuskeskus lentoasema Teknikontie Vantaa Keskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Asema 2 Vantaankoski Martinkyläntie Vantaa puh Palopäällikkö puh Palotarkastaja puh

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Taustaa

Rakentamistapaohjeet. Taustaa Rakentamistapaohjeet Nämä Marjaniemen ryhmäpuutarhan rakentamistapaohjeet kattavat vuokraoikeuden omistajaa (vuokramiestä) koskevat osat Rakennusvalvontaviraston ohjeesta Siirtolapuutarhoissa rakentaminen

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan.

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan. MAANVAIHTOKIRJA (luonnos 20.3.2015) OSAPUOLET Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Kajaanin Teknologiakeskus Oy, y-tunnus: 0185384-9 osoite: Teknologiapuisto,

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 27.9.2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 YHDISTYKSEN YLEISKOKOUKSET Sääntömääräisistä yleiskokouksista pidetään kevätkokous maaliskuussa (alustavasti 20.3.2016) ja syyskokous syyskuussa (alustavasti

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Rakentaminen Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhassa

Rakentaminen Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhassa Rakentaminen Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhassa Rakentamistapaohjeet Keväällä 2012 Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha ry hallitus Mikä rakentamistapaohje on, mihin se perustuu, miten se toimii? Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot