KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

2 SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET Yleistä Yleiset alueet Jätehuolto Vesihuolto Ajoneuvot ja pysäköinti Mökkien vuokraaminen Ammatinharjoittaminen Tontti kasvillisuus ja raja aidat Rakennukset Turvallisuusmääräykset Järjestysmääräysten rikkomisen seuraamukset Järjestysmääräysten hyväksyminen ja voimaantulo RAKENTAMINEN Yleistä rakennuksista ja rakentamismääräyksistä Valvonta ja ilmoittamisvelvollisuus rakentamistöistä Rakennusluvan hakeminen Määritelmiä rakennuksille ja rakennelmille Rakennuksiin ja rakennelmiin liittyvä määräyksiä Rakentamisen yleisohjeita Rakennusten ja aitojen maalaaminen ja käytettävät värit TURVALLISUUSTIETOA Tärkeitä puhelinnumeroita Turvallisuudesta vastaavat kesäheinässä Turvallisuushenkilöt ja kokoontumispaikka Vaaratilanteiden aiheuttajat Kesäheinän alueella Onnettomuuksien välttäminen Onnettomuuden sattuessa Turvallisuus ja pelastusvälineidenkäyttö Hätäpuhelun soittaminen: Kiireellisessä hätätilanteessa soita Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Alueen opastaulu I-alue II-alue III-alue

3 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Asukasoppaan tarkoituksena on antaa Kesäheinän osakkaille/asukkaille tietoja ja opastusta alueella asumiseen. Yhtiön osakkeet oikeuttavat osakkeenomistajan hallitsemaan osakekirjaan merkittyä mökkiä ja tonttia. Osakkeenomistaja on velvollinen hoitamaan mökkiä ja tonttia rakennuslupaehdoissa, yhtiöjärjestyksessä ja järjestysmääräyksissä esitetyllä tavalla. Alueella on 235 mökkiä, kerhotalo, sauna, 3 huoltorakennusta ja jätteiden keräyspisteet sekä talonmiehen asunto. Asukasoppaassa ovat ohjeet ja määräykset, jotka koskevat mökkialueella asumista, rakentamista ja turvallisuutta. Opas sisältää aakkosellisen hakusanataulukon asiateksteineen sekä tärkeitä asiakokonaisuuksia. Opas on katseltavissa ja tulostettavissa Isännöintipalvelu Leini Oy:n Taloyhtiöt-sivustossa. Käyttäjätunnus: kesaheina, salasana: rajasilta. Asukasopasta päivitetään tarpeen mukaan. Asukasopas järjestysmääräyksineen tulee pitää mökissä asukkaan (omistajan tai/ja vuokralaisen) käytössä. Mökin ja tontin hallintaan oikeuttavien osakekirjojen myynnin yhteydessä isännöitsijätoimistosta toimitetaan uudelle omistajalle hänen kustannuksellaan uusin versio asukasoppaasta. Hakusanataulukko Aidat 1. Tonttien väliselle rajalle istutetun pensasaidan korkeus saa olla enintään 180 cm ja lauta- tai verkkoaidan korkeus enintään 120 cm. Pensas- tai lauta-aita (verkkoaita) voidaan naapurusten yhteisellä sopimuksella istuttaa tai tehdä tonttien väliselle rajalle. Tällöin on sovittava aidan hoitamisesta. Lauta- tai verkkoaidan saa tehdä ilman naapurin suostumusta tontin rajalle omalle puolelle. Pensasaidan saa ilman naapurin suostumusta istuttaa siten, että sen etäisyys rajalle on vähintään 80 cm eikä aita kasvaessaankaan saa ylettyä naapurin tontin puolelle ja sen voi hoitaa menemättä naapurin puolelle. Pensasaidan istuttamisessa ja hoidossa on huomioitava, ettei aidasta tule haittaa naapureille kun aitapensaat kasvavat. 2. Tonttitien puoleiselle rajalle istutetun pensasaidan korkeus saa olla enintään 170 cm kasvukauden aikana ja se saa ulottua täysikasvuisena enintään 60 cm rajalta tielle päin. Pensasaita ei saa haitata tiellä kulkevia. Liikenneturvallisuuden takia kulmatonttien aitojen korkeuteen ja leveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pensasaidaksi ei saa istuttaa orapihlajaa tai ruusupensasta. Pensaslajin saa vaihtaa, mutta pensasaitaa ei saa poistaa, koska tonttiteiden puoleiset pensasaidat ovat yhtiön omistamia ja istuttamia. Tonttitien puoleinen puusta, metallista, verkosta tai muusta materiaalista rakennettu aita tulee olla oman tontin puolella. Rakennetun aidan korkeus saa olla enintään 120 cm. 3. Rajasillantielle ja puistoalueisiin rajoittuvat pensasaidat saavat olla korkeudeltaan enintään 200 cm ja muusta materiaalista rakennetut aidat enintään 120 cm. Aitojen tulee olla tontin rajalla. Asukkaan tulee pitää kunnossa ja siistinä aidat, tontin raja-alueet sekä tontin kohdalla oleva tien reuna. Kun lauta-aita maalataan, tulee värin olla valkoinen tai mökin värinen Ajonopeudet Ajonopeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rajasillantiellä saa nopeus olla enintään 20 kilometriä tunnissa ja mökkialueella 10 kilometriä tunnissa. Myös polkupyöräilijän tulee noudattaa tarpeeksi alhaista nopeutta, koska mökkitiet ovat kapeita ja pensasaidat haittaavat paikoitellen näkyvyyttä.

4 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Alueet Ryhmäpuutarha on jaettu kolmeen alueeseen: I-alue, II-alue ja III-alue. Alueiden sisääntulotien alussa on kunkin alueen opastaulu. Jokaisella alueella on jätteiden keräyspisteet ja huoltorakennus, jossa on mm. yleiset wc:t ja yhteisiä tiloja. Ammatinharjoittaminen alueella on kielletty ilman yhtiön hallituksen antamaa lupaa. III-alueen huoltorakennuksessa on askartelutila, jossa voi esim. kunnostaa ja maalata huonekaluja yms. Tila ei ole tarkoitettu säilytystilaksi. Työtilaan pääsee porttiin sopivalla avaimella. Asuminen mökeissä Mökkejä saa käyttää kesäasuntona välisenä aikana. Muina aikoina sallitaan vain tilapäinen käyntiluonteinen oleskelu mökeissä. Hallinto Yhtiön ylin päättävä elin on vuosittain kokoontuva yhtiökokous, johon kaikki yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan päättämään yhtiön tärkeimmistä asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut hallituksen jäsenet hoitavat yhtiön asioita ja vastaavat tekemisistään yhtiökokoukselle eli osakkaille. Hallituksen alaisena toimii hallituksen valitsema isännöitsijä. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan tarpeen tullen kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous tai pitää tiedotustilaisuuksia osakkaille ja asukkaille. Hallitus Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Hallitukseen valitaan vuosittain yhtiöjärjestyksen mukaan 3-6 varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä. Hallitus on vastuussa yhtiön asioiden hoidosta, varojen käytöstä ja toiminnasta alueella. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitukselle voi jättää asumiskauden aikana viestejä kerhotalon oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Hallitus päättää yhtiön ja sen alueen asioista. Isännöitsijä ja talonmies vastaavat hallituksen päätösten toteuttamisesta, ellei tapauskohtaisesti toisin sovita. Ammatinharjoittaminen Askartelutila Huoltorakennukset Jokaisen kolmen alueen sisääntulotien Rajasillantien puolella on huoltorakennus, jossa sijaitsevat yleiset wc:t. Jokaisen huoltorakennuksen seinällä on ilmoitustaulu ja rakennuksen vieressä mökkivessojen tyhjennyssuppilo. Jätteidenkeräyspisteet ovat huoltorakennusten vieressä. I-alueen huoltorakennuksen päädyssä on tila jossa on kangaspuut. II-alueen huoltorakennuksessa on asumiskauden aikana avoinna tila nuorison käyttöön. III-alueen huoltorakennuksessa on askartelutila, kirjasto ja kierrätyspiste, joihin pääsee portin avaimella. Huvitoimikunta Huvitoimikunnan jäsenet nimetään vuosittain kevään yhtiökokouksessa. Huvitoimikunta järjestää omatoimisesti tai hallituksen kanssa mökkiläisille erilaisia tilaisuuksia, kuten juhannusjuhlia, kilpailuja, kirpputoritapahtumia, kauden alkajais- ja päätösjuhlia jne. Huvitoimikunta hoitaa mökillä tarvittavien laitteiden ja koneiden lainaustoimintaa ja kerää niiden käyttökorvaukset. Häiriöt Äänekäs ja häiritsevä käyttäytyminen on alueella aina kiellettyä. Äänekästä rakentamista ja työkoneiden käyttöä ei sallita klo välisenä aikana. Hiljaisuutta on noudatettava alueella arkisin klo sekä viikonloppuina ja arkipyhien aattoina klo välisenä aikana. Ilmoitustaulut Jokaisen alueen huoltorakennuksen seinässä, kerhotalolla sekä saunan eteisessä on ilmoitustaulut, joille kiinnitetään yhtiön tiedotteita sekä ilmoitukset alueen

5 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Ilmoitustaulut Isännöitsijä Juhlat ja muut tapahtumat Järjestysmääräykset Jätehuolto yhteisistä tilaisuuksista ym. Mökkiläiset voivat laittaa heille osoitettuun paikkaan ilmoitustauluille omia mökkeilyyn liittyviä myynti- osto- ym. ilmoituksia. Seuraavat yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla: isännöinti, hallitus, talonmies, turvallisuushenkilöstö ja huvitoimikunta. Yhtiöllä on isännöitsijä (toimitusjohtaja), jonka yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla. Kerhotalolla pidetään asumiskauden aikana asukkaiden yhteisiä huvitoimikunnan ja/tai hallituksen järjestämiä juhlia sekä muita tapahtumia. Yhtiön järjestysmääräykset perustuvat mm. järjestys-, pelastus- ja vahingonkorvauslakiin, Vantaan kaupungin rakennusmääräyksiin, Kiinteistö Oy Kesäheinän rakennuslupaan, sekä hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksiin. Jätteet on lajiteltava HSY:n ohjeiden mukaan. Kompostiin sopimattomille jätteille on jätteiden keräyspisteet: Kartonki & Pahvi, Keräyspaperi ja Kaatopaikka- / sekajäte. Jätteiden keräykseen EI saa jättää huonekaluja ym. kalusteita eikä sähkö- ja elektroniikkaromua, kuten kodinkoneita. Ongelmajätteet kuten Kestopuujäte, tulee jokaisen itse toimittaa ongelmajätteiden keräyspisteisiin tai yhtiön alueellaan osoittamiin paikkoihin. Kestopuulle on yhtiön osoittama keräyspaikka II-alueen huoltorakennuksen läheisyydessä. Ongelmajätteiden vieminen yhtiön kompostialueelle on kielletty. Metalliromulle on oma keräilypaikka II-alueen huoltorakennuksen yhteydessä. Asumiskauden aikana alueelle tuodaan tarvittaessa huoltorakennusten lähelle roskalavoja, joille asukkaat voivat viedä käytöstä poistettuja tavaroita kuten polkupyöriä, vanhoja puutarhakalusteita, huonekaluja yms. Mitään jätettä ei saa viedä läheiseen metsään tai muualle alueen rajojen sisä- eikä ulkopuolelle. Asumiskauden ulkopuolella on jokaisen itse toimitettava jätteet pois alueelta. Kameravalvonta Kerhotalo, kerhotalon vuokraus Alueella on tallentava kameravalvonta. I-alueen ja II-alueen välissä sijaitsee yhtiön kerhotalo. Huvitoimikunta järjestää siellä erilaisia tilaisuuksia, joihin asukkailla on mahdollisuus osallistua ilman pääsymaksua. Asukkailla on mahdollisuus vuokrata taloa maksua vastaan yksityiskäyttöön asumiskauden aikana, esim. syntymäpäivä- ym. juhlia varten. Kerhotalolla on keittiö, kylmätilat, pöytiä ja tuoleja. Yhtiö perii kerhotilan vuokran tilillepanokorttilaskutuksella. Vuokran ja muiden korvausten suuruudesta päättää hallitus ja tiedottaa asiasta osakkaille ilmoitustauluilla. Vuokraus edellyttää siivousta tilaisuuden jälkeen. Mikäli siivous tilataan talonmieheltä, niin siitä peritään eri korvaus. Kaikki astiat tulee olla pestyinä ja omalla paikallaan tilasta lähdettäessä. Astioita ei siis saa jättää kuivauskaappiin eikä astianpesukoneeseen. Lattiat ja wc on puhdistettava ja roskat vietävä jätekatokseen. Vuokrausasioissa ota yhteys isännöintitoimistoon. Avaimet saa talonmieheltä ja ne tulee palauttaa hänelle heti vuokra-ajan päätyttyä.

6 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Kierrätyspiste, kirjasto ja Kierrätyspiste, kirjasto ja kasvikierrätys Lainaus - työvälineitä - koneita Lemmikkieläimet Moottoriajoneuvot Multaa, hiekkaa, sepeliä ym. Muumio-omenat Mökin numero Mökkikäymälä Nuorisotila III-alueen huoltorakennuksessa on omatoiminen tavaroiden ja vaatteiden kierrätyspiste. Tavarat ovat alueen asukkaiden vapaasti otettavissa. Kierrätykseen saa tuoda käyttökelpoista tavaraa sekä puhtaita ja ehjiä vaatteita. Sinne ei saa tuoda ongelmajätteitä kuten televisioita, liesiä, jääkaappeja mikrouuneja yms. ei myöskään suuria huonekaluja. Tavarat paikalleen: Kun tuot tavaraa tai etsit itsellesi sopivia vaatteita ja tavaroita, niin älä sekoita vaan pane tavarat järjestykseen, koska kierrätys on omatoimista. Kierrätyspisteessä on omatoiminen kirja- ja lehtilainaus. Kasvien kierrätyspaikka on rakennuksen taustalla. Asukkaat voivat lainata huvitoimikunnan koneita ja laitteita pientä korvausta vastaan. Oksasilppureiden lainaus on ilmaisesta. Tarkempia tietoja lainauksesta on ilmoitustauluilla. Omalla pihalla voidaan pitää lemmikkieläimiä, mutta niiden vapaa liikkuminen muualla tulee estää. Maatalouden kotieläinten pitoa ei sallita. Koiria tulee kuljettaa kytkettyinä mökkialueella ja niiden ulosteet tulee koiran ulkoiluttajan kerätä pois ja viedä pusseihin suljettuna jätekeräykseen. Asukkaiden on huolehdittava myös siitä, etteivät heidän hallussaan olevat koirat häiritse asukkaita jatkuvalla haukunnalla. Tarpeeton moottoriajoneuvoilla ajaminen alueella ei ole sallittua. Ajaminen tonttiteillä on sallittua vain huoltoajotarkoituksessa. Ajoneuvojen pesu ja huolto alueella on kiellettyä lukuun ottamatta pienimuotoista kunnossapitoa. Öljyjen ja liuottimien maahan kaataminen on ehdottomasti kielletty. Huvitoimikunta välittää asukkaille maa-aineksia II-alueen huoltorakennuksen vieressä. Jakelupaikalla on maksuttomasti lainattavia kärryjä. Maa-ainesmaksu suoritetaan tehtävään nimetyille huvitoimikunnan henkilöille, joiden tiedot ovat ilmoitustauluilla. Muumiotaudiksi kutsutaan sienitautia, joka aiheuttaa omenaan pehmeitä ruskeita laikkuja. Laikut leviävät ja muuttavat pian koko omenan ruskeaksi. Myöhemmin muodostuu vaalean harmaita itiöpesäkkeitä, joiden turvin tauti talvehtii - valmiina tartuttamaan uusia omenoita. Muumiotautiset omenat tulee kerätä mahdollisimman pian pois puusta ja puun alta ja laittaa ne muovikassissa sekajätteen keräykseen. Pilaantuneet muumiotaudittomat omenat voi laittaa omaan kompostiin. Jokaisella mökillä tulee olla numerokyltti, joka tulee kiinnittää mökin seinään niin, että se näkyy portilta mökkiin päin katsottaessa tai numerokyltti voi olla (tai lisäksi) portissa. Numeroiden tulee olla vähintään 10 cm:n korkuisia. Numeroiden tulee erottua hyvin taustaväristä. Huolehdithan, että esim. puun oksat tai pensaat eivät peitä mökin numeroa. Numeron näkyminen on tärkeää turvallisuuden kannalta - esim. hälytysajoneuvo löytää oikean mökin nopeasti. Mökkikohtaista käymälää ei saa poistaa. Huoltorakennusten vieressä on mökin käymäläjätteille kaatosuppilo ja myös vesipiste astian huuhtelua varten. Käymäläjätteet voi talvellakin viedä suppiloon. II-alueen huoltorakennuksessa on asumiskauden aikana avoinna tila nuorison käyttöön.

7 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Nurmikentät Oksasilppurit Oleskelu alueella Opastetaulut Osoite Yleiset nurmikentät on tarkoitettu asukkaiden käyttöön. Yleisten alueiden istutuksia ei saa turmella, muuttaa, poistaa tai lisätä. Huvitoimikunnalla on oksasilppureita, joita asukkaat voivat lainata maksutta. Oksat silputaan ja silppu käytetään joko omassa pihassa tai viedään katteeksi yhteisten alueiden pensaiden alle. Sivullisten asiaton oleskelu alueella on kielletty. Liikkuminen mökkien pihoilla ilman haltijan lupaa on kielletty. Yhtiön sisääntuloportin lähellä Rajasillantiellä on opastetaulu koko alueesta. I-, IIja III- alueiden sisääntulotien alussa on kunkin alueen opastetaulu. Jos tilaat esim. taksin, pitsan tai ambulanssin, ilmoita mökkisi osoite seuraavasti: Lapinniityn ryhmäpuutarha-alue, Rajasillantie 11, I-alue, II-alue tai III-alue, mökin numero ja postinumero Vantaa. Postiosoite: Rajasillantie 11, mökin numero ja Vantaa. Paloturvallisuus Pergola Perhesauna Peräkärry Polkupyörät Portit (yhtiön) Rajasillantie Portti (mökin) -portti -sivuportti Postilaatikko Palovaroitin on pakollinen joka mökissä sekä myös piharakennuksissa, joissa nukutaan. Yhtiön hallitus suosittelee hankkimaan mökkeihin perusvarusteeksi sammutuspeitteen. Tontille voidaan pystyttää pergola ristikkoseinäisenä väliaikaisella katolla, joka on otettava pois talveksi. Pergolan tarkoitus on toimia näkösuojana tai olla tukemassa korkeiksi kasvavia kasveja. Etäisyys rajasta tulee olla vähintään 80 cm ja seinän korkeus saa olla enintään 200 cm. Saunarakennuksessa on kaksi perhesaunaa, joihin voi varata aikoja talonmieheltä. Varaus on tehtävä vähintään kuukaudeksi. Hinnat ilmoitetaan saunan ilmoitustauluilla. Yhtiöllä on auton peräkärry, jota mökkiläiset voivat lainata maksua vastaan. Peräkärryn lainaamisesta on lisätietoa ilmoitustauluilla. Polkupyöriä ei saa jättää tonttiteille, vaan ne on vietävä omalle tontille, koska tonttitiet ovat kapeita ja tarkoitettu kaikille tiellä liikkuville. Yhtiön alueen pääsisääntuloportin aukioloajat on ilmoitettu portissa olevassa kyltissä. Muina aikoina portin voi avata ja sulkea uudella Abloy Sento-avaimella. Portin avannut henkilö on portin kiinnioloaikoina velvollinen myös sulkemaan sen. Takaportti (Rajasillantien kompostialueen puoleisessa päässä) on pidettävä aina suljettuna. Oman tontin rajalle sisääntulokohtaan voi rakentaa portin, jolle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia. Turvallisuussyistä portin tulee aueta tontille päin. Pääportin lisäksi tontin sivuun saa rakentaa sivuportin, silloin kun se on kulun kannalta aiheellinen eikä se aiheuta haittaa muille asukkaille. Porttien tulee olla samanvärisiä kuin tontilla olevat muut rakennukset ja/tai aidat ovat. Jokaisella mökillä on oma mökin numerolla varustettu postilaatikko oman alueen sisääntulotien alussa. Postilaatikkoihin jaetaan sanomalehdet, kirjeposti, mainoksia

8 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Postilaatikko Puiden istutus tontille Pysäköinti ja pysäköintialueet Pyykinpesu Rakentaminen Rajamerkit ja yhtiön tiedotteita asumiskauden aikana. Postilaatikko on pidettävä puhtaana ulkoa ja sisältä - pesu ainakin kerran vuodessa. Puiden istutuksessa tontille on huomioitava, ettei puu kasvaessaan varjosta naapurin tonttia eikä puun juuret tai oksat ylety naapurin puolelle. Puun istutusetäisyys tontin rajalta on oltava vähintään 100 cm. Tonteille ei saa istuttaa koivuja, mäntyjä, kuusia, poppeleita, tammia, leppiä, haapoja tai muita tavanomaisia metsäpuita. Tontilla kasvavien puiden enimmäiskorkeus saa olla 6 metriä. Ellei omistaja yhtiön kehotuksesta kohtuullisessa ajassa (4 viikkoa) poista tai lyhennä liian suuria tai vahingonvaaraa aiheuttavia puita, niin puut kaadetaan ja toimitetaan pois yhtiön toimesta ja toimenpiteistä veloitetaan osakkeenomistajaa. Lisäksi noudatetaan lakia, jonka mukaan naapuri voi poistaa viereiseltä tontilta omalle tontilleen tulevat puun juuret sekä oksat, ellei naapuri kehotuksen saatuaan niitä itse poista. Autot, peräkärryt ja muut ajoneuvot tulee pitää pysäköintialueilla. Pysähtyminen on sallittu muualla vain huoltoajotarkoituksessa. Mopot, skootterit ja moottoripyörät saa säilyttää omalla tontilla vähintään 3 metrin päässä rakennuksen seinästä. Autojen, asuntovaunujen, peräkärryjen yms. talvisäilytystä ei sallita pysäköintialueella. Asuntovaunuja saa asumiskaudella pitää pysäköintialueilla vain tilapäisesti. Multa-, hiekka-, ja turvekuormat, rakennustarvikkeet yms., joita ei voida suoraan ajaa autolla tontille, voidaan läjittää pysäköintipaikalle ehdolla, että läjitys vie vain yhden autopaikan tilan ja että kasat siirretään pois ja jäljet siivotaan kahden viikon sisällä. Jos pysäköintipaikalla on merkitty auton pysäköinnin suunta, niin sitä tulee noudattaa. Polkupyöriä ei saa jättää tonttiteille. Huvitoimikunnalla on kerhotalolla erillisessä tilassa pyykinpesukone, jota asukkaat saavat käyttää pientä korvausta vastaan. Ilmoitustauluilla on toiminnosta vastaavan huvitoimikunnan jäsenen nimi ja yhteystiedot. Rakentamiseen liittyvät yksityiskohtaiset ja toiminnalliset ohjeet on koottu tähän oppaaseen Rakentaminen otsikon alle. Tonttien rajamerkkejä ei saa poistaa eikä siirtää. Jos rajamerkkejä ei ole, niin tontti voidaan joutua mittauttamaan korvausta vastaan. Varsinkin pensasaitojen istutuksen yhteydessä on huolehdittava, että rajamerkki jää näkyviin. Osakas voi maalata rajamerkit punaisiksi, jotta ne erottuvat helposti. Saunat ja suihkut Suihkut ja saunat miehille ja naisille ovat avoinna asumiskautena saunan ovessa ilmoitettuina aikoina. Perhesaunavuoroja voi tilata talonmieheltä. Iltaisin tulee saunatilojen olla tyhjinä kello Saunatiloissa ei saa käyttää päihdyttäviä aineita, tupakoida eikä sinne saa viedä lasipulloja. Turvallisuussyistä saunatilojen ulko-ovi on aina lukossa. Ovi avautuu porttiin sopivalla avaimilla. Älä päästä tuntemattomia henkilöitä saunatiloihin. Sisääntulo- ja tonttitiet Sähkö ja sähkömittarit Rajasillantiestä lähtee alueelle kolme sisääntulotietä, yksi kullekin mökkialueelle. Sisääntuloteistä haarautuvat kapeammat tonttitiet. Yhtiöllä on alueelle yhteinen sähköntoimitussopimus. Jokaisessa mökissä on oma sähkömittari, jonka osoittama sähkönkulutuksen määrä laskutetaan mökkiläisiltä. Mökkimittarit luetaan syksyllä ennen asumiskauden loppua. Mittarinlukemisesta ilmoitetaan isännöitsijän toimesta. Mökin omistaja ilmoittaa mittarilukeman

9 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Sähkö ja sähkömittarit Talkoot Talonmies Tarkastukset alueella talonmiehelle kirjallisesti tai sähköpostitse isännöitsijätoimistoon (postilaatikkoon kerhotalolle). Isännöitsijä lähettää sähkölaskut postitse. Sähkömittarin huolto ja mittarinvaihto tarvittaessa kuuluvat yhtiölle. Alueella järjestetään tarpeen mukaan talkoita, joissa korjataan, siistitään ja kunnostetaan yleisiä alueita ja rakennuksia. Talkoista ilmoitetaan hyvissä ajoin ilmoitustauluilla. Talkooväki on vakuutettu yhtiön toimesta. Talkoissa tutustut alueen muihin asukkaisiin ja työlläsi vaikutat yhtiövastikkeeseen. Kesäheinän talonmiehen yhteystiedot ilmoitetaan ilmoitustauluilla. Asukas tai osakas voi ottaa yhteyden talonmieheen ilmoitettuina aikoina tai jättää viestin puhelimitse, sähköpostitse tai viedä lapun kerhotalon oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Kaikista tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen, ellei ole kyseessä erityisen kiireellinen asia. Tarkastuksia voidaan tehdä tilanteen mukaan mökin ulko- tai sisäpuolella. 1. Yleistarkastuskierros alueella: Hallituksen jäsenet tekevät vuosittain alueen tonttien ja mökkien ulkopuolisen yleistarkastuksen, jossa kiinnitetään huomiota järjestysmääräyksissä mainittuihin asioihin. Huomautusasioista laaditaan liite pöytäkirjaan ja isännöitsijä lähettää kyseisen mökin omistajalle kirjallisen kehotuksen korjata puutteet. Huomautuskohteet tarkastetaan ja mikäli kohdetta ei ole kunnostettu, niin hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja laskuttaa työstä mökin omistajaa. 2. Rakentamis- ja muutostyötarkastukset: Hallituksen nimeämät tarkastajat tarkastavat kaikki rakentamis- ja muutostyöt alueella. Tarkastuksesta voidaan periä kultakin kohteelta tarkastusmaksu. Lisäksi hallituksen nimeämät tarkastajat voivat tehdä mökin sisätilojen tarkastuksia tarpeen mukaan. Rakentamistarkastajien nimet ilmoitetaan ilmoitustauluilla. 3. Turvallisuustarkastus: Turvallisuuspäällikkö ja muut tehtävään nimetyt henkilöt tekevät alueella yleisen turvallisuustarkastuksen vuosittain tai tarpeen mukaan. Tarkastus voi kohdistua mökkien piha-alueisiin ja sisätiloihin. 4. Muita tarkastuksia: Viranomaiset voivat tehdä tarkastuksia tarpeen mukaan. Tontin hoito Osakkaan tulee pitää tontti hoidettuna ja siistinä joko viljely- tai oleskelukäytössä. Maaraaka-aineita saa sijoittaa tontille, mutta ne täytyy ottaa hyötykäyttöön kuukauden kuluessa. Marja- ja koristepensaiden ja tontin rajan välin tulee olla istutettaessa vähintään 80 cm. Tontin rajat tulee pitää siisteinä ja rikkakasveista vapaana. Puiden istutusetäisyyden pitää olla vähintään 100 cm rajasta. Siltä osin kun tontti rajoittuu yleiseen tiealueeseen tai muuhun yleiseen alueeseen, tulee osakkaan pitää ko. välitön alue järjestysmääräysten edellyttämässä kunnossa. Sisääntuloteiden varsilla olevien tonttien haltijoiden tulee leikata nurmikko myös tontin ulkopuolelta tien varrelta. Tuli Avotulen teko alueella on kielletty. Roskia ei saa polttaa mökkien pihoissa tai grilleissä. Pihagrilleissä ja tulisioissa tulee olla kipinäsuojat. Mökissä tai grillin

10 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) luona tulisi olla sammutin tai sammutuspeite. Turvallisuusja pelastustietoa Uima-allas Yhtiölle on tehty pelastuslain edellyttämä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Perehdy huolella suunnitelmaan, oman turvallisuutesi vuoksi. Alueella järjestetään tarpeen mukaan turvallisuus- ja ensiaputiedotustilaisuuksia. Turvallisuushenkilöiden yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla. Turvallisuusasiat löytyvät yksityiskohtaisemmin tästä oppaasta jäljempänä otsikon Turvallisuus alta. Kaikkien kesäheinäläisten ja heidän vieraidensa käytössä on saunan päädyssä huvitoimikunnan ylläpitämä uima-allas. Altaan syvyys on 80 cm. Uiminen altaassa tapahtuu omalla vastuulla. Uima-altaan käyttäjän tulee noudattaa altaan käytöstä annettuja määräyksiä: - mene altaaseen suihkun kautta - altaaseen ei saa sukeltaa - altaaseen mennään vain portaiden kautta, reunoilta hyppiminen on kiellettyä - vanhempien ja muiden aikuisten tulee valvoa lasten uintia Altaan siisteydestä ja veden puhtaudesta huolehtii tehtävään nimetty henkilö/ nimetyt henkilöt. Uiminen joessa Vahingonkorvausvastuu Vakuutukset - yhtiön - osakkaan Vesi - Talousvesi - Kasteluvesi Uiminen Vantaanjoessa tapahtuu omalla vastuulla. Lasten huoltajien tulee valvoa lasten toimintaa alueella ja erityisesti Vantaan joella. Oleskelu pumppulaiturilla on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Osakkeenomistaja on aina velvollinen suorittamaan täysimääräisen korvauksen aiheuttamastaan vahingosta yhtiölle ja / tai kolmannelle osapuolelle. Yhtiöllä on täysarvovakuutus mökeille ja niissä kiinteästi oleville lisärakennuksille (takavarastot, kuistit ja kaksiosaisten mökkien väliköt). Osakkaan on halutessaan itse vakuutettava erilliset rakennukset, kuten varastot, huvimajat, leikkimökit ja kasvihuoneet sekä mökissä ja tontilla oleva muu irtaimisto. Talous- ja kasteluvesihanat ovat mökkien lähellä tonttiteiden varsilla. Asukkaat saavat ympärivuotisesti porakaivovettä saunarakennuksen ulkoseinässä ja talonmiehen asunnon autotallikatoksessa olevasta hanasta. Talousvesi (juomavesi) 1. Vantaan kaupungin vesijärjestelmästä tulevaa vettä 2. Yhtiön porakaivoista tuleva saunojen käyttövesi Kasteluvesi Vantaanjoesta suoraan tulevaa puhdistamatonta vettä, joten sitä ei pidä käyttää talous- eikä juomavetenä. Kasteluveden jakelusta vastaa yhtiö. Kasteluvesi on käytettävissä asumiskauden ajan sääolosuhteista riippuen. Kastelu letkulla tulee tapahtua suuttimen tai sadettimen kautta, jotta veden paine riittää koko alueelle. Kasteluvesijärjestelmään saa yhdistää tilapäisesti painepesurin. Yhtiö ei peri osakkailta erillistä vesimaksua. Vuokralaiset Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa isännöitsijälle mökin vuokraamisesta ja antaa vuokralaisen tiedot (nimet, yhteystiedot ja vuokra-ajan pituus). Tiedot tarvitaan asukasluetteloon esimerkiksi hälytystapahtumaa tai muuta tiedottamista varten.

11 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Vuokralaiset Myös pitempiaikaisista vieraista, jotka oleskelevat itsenäisesti mökillä, tulee ilmoittaa talonmiehelle, joka toimii alueen valvojana. Mökin omistajan on annettava mökin käyttäjille nähtäväksi järjestysmääräykset sekä tämä asukasopas. Näin siksi, että kaikista määräysten rikkomisista ovat vastuussa osakkeenomistaja ja / tai vuokralainen. Värit mökeissä ja muissa rakennuksissa WC Alkuperäisiä mökkien värejä ei saa muuttaa. Ryhmäpuutarha-alueen rakennuksissa käytettävät värit löytyvät tästä oppaasta jäljempää Järjestysmääräykset ja Rakentaminen otsikoiden alta. Rajasillantien lähellä olevissa huoltorakennuksissa ovat yleiset wc:t ("vesivessat"), jotka avataan keväällä kun talousvesi kytketään ja suljetaan syksyllä veden sulkemisen yhteydessä. Saunatiloissa olevat wc:t on tarkoitettu pesutilojen käyttäjille. Jokaisessa mökissä on oma wc. Huoltorakennustenyhteydessä olevat jätevesisuppilot ovat käytettävissä myös talvella. Yhtiöjärjestys ja yhtiötämme koskevia lakeja Yhtiöjärjestys on yhtiön perusasiakirja, joka on laadittu yhtiön perustamisvaiheessa. Siihen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia yhtiökokouksen päätöksellä. Rekisteröintiasiat hoitaa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteritoimisto. Kiinteistöyhtiöömme sovelletaan Asunto-osakeyhtiölakia ja Osakeyhtiölakia. Yhtiökokous Yhtiökokous kutsutaan koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Viimeistään toukokuussa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. toimintakertomus, tilinpäätösasiat, vahvistetaan talousarvio, määrätään vastikkeen suuruus seuraavaksi toimintakaudeksi ja valitaan hallituksen jäsenet. Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksissa mökkikohtainen äänioikeus (kahdella osakkeella). Tarpeen vaatiessa voidaan pitää ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokouksesta ilmoitetaan sanomalehdessä ja lähettämällä osakkeenomistajille kirjallinen kokouskutsu osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Yleiset alueet Yleisiä alueita ovat alueen parkkipaikat, puistot, reunusalueet ja tiealueet sekä saunan, huoltorakennuksen ja kerhotalon ympäristö. Tontteihin rajoittuvia yleisiä alueita ei saa ottaa tai rajata yksityiseen käyttöön. Yleisillä alueilla ei saa säilyttää mitään yksityistä omaisuutta kuten komposteja, multa- tai hiekkakasoja, rakennusmateriaaleja, puutavaraa yms. Poikkeustilanteessa sallitaan tilapäinen säilytys parkkipaikalla. Kiinteistö Oy Kesäheinän Järjestysmääräykset Nämä järjestysmääräykset perustuvat muun muassa järjestys-, pelastus- ja vahingonkorvauslakiin, Vantaan kaupungin rakennusmääräyksiin, Kiinteistö Oy Kesäheinän rakennuslupaan sekä hallituksen ja yhtiökokouksen tekemiin päätöksiin. 1 Yleistä 1.1 Yhtiön osakkeet oikeuttavat osakkeenomistajan hallitsemaan osakekirjaan merkittyä mökkiä ja tonttia, joka on rajapyykein rajattu. Palstojen rajamerkkejä ei saa poistaa eikä siirtää. Osakkeenomistaja on velvollinen hoitamaan mökkiä ja tonttia rakennuslupaehdoissa, yhtiöjärjestyksessä ja näissä järjestysmääräyksissä esitetyllä tavalla. Mökkejä saa käyttää

12 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) kesäasuntona välisenä aikana. Muina aikoina sallitaan vain tilapäinen oleskelu mökeissä. Rakentamiseen liittyvät asiat ovat kohdassa Yhtiön portin aukioloajat on ilmoitettu portissa olevassa kyltissä. Portin avannut henkilö on portin kiinnioloaikoina velvollinen myös sulkemaan sen. Alueen takaportti on pidettävä aina kiinni. 1.3 Jokaisen alueella olevan henkilön tulee noudattaa yleisiä järjestyslain määräyksiä. Äänekäs ja häiritsevä käyttäytyminen on alueella aina kiellettyä. Äänekästä rakentamista ja työkoneiden käyttöä ei sallita klo välisenä aikana. Hiljaisuutta on noudatettava alueella arkisin klo 22-9 sekä viikonloppuina ja arkipyhien aattoina klo 23-9 välisenä aikana. 1.4 Tulenteko alueella on kielletty. Roskia ei saa polttaa mökkien pihoissa tai grilleissä. Pihagrilleissä ja - tulisijoissa pitää olla kipinäsuojat. 1.5 Sivullisten asiaton oleskelu alueella on kiellettyä. Asiaton liikkuminen mökkien pihoilla on kielletty ilman omistajan lupaa. 1.6 Omalla pihalla voidaan pitää lemmikkieläimiä, mutta niiden vapaa liikkuminen muualla tulee estää. Maatalouden kotieläinten pitoa ei sallita. Koiria tulee kuljettaa kytkettyinä yleisillä alueilla ja niiden ulosteet tulee koiran ulkoiluttajan kerätä pois ja viedä pusseihin suljettuna jäteastioihin. 1.7 Uiminen Vantaanjoessa ja uima-altaassa tapahtuu omalla vastuulla. Uima-allas on alueen asukkaiden käytettävissä koko vuorokauden ajan. Uima-altaan käyttäjän tulee noudattaa altaan käytöstä annettuja määräyksiä. 1.8 Saunatiloissa ei saa käyttää päihdyttäviä aineita eikä tupakoida. 1.9 Lasten huoltajien tulee valvoa lasten toimintaa alueella. 2 Yleiset alueet 2.1 Sisääntuloteiden reunukset tulee asukkaiden pitää siisteinä oman palstansa kohdalta ja tälle alueelle ei saa istuttaa lisäkasveja. 2.2 Yleiset nurmikentät on tarkoitettu asukkaiden käyttöön. Yleisten alueiden istutuksia ei saa turmella, muuttaa, poistaa tai lisätä. 2.3 Yleisillä alueilla ei saa säilyttää mitään yksityistä omaisuutta, kuten komposteja, multa- tai hiekkakasoja, rakennusmateriaaleja, puutavaraa yms. Tontteihin rajoittuvia yleisiä alueita ei saa ottaa tai rajata yksityiseen käyttöön. 3 Jätehuolto 3.1 Kompostin ja tontin rajan välin tulee olla vähintään 80 cm. Tontilla saa olla puutarhajätteille kehikkokomposteja ja talousjätteille umpikomposteja. Kompostit tulee pitää siisteinä ja hajuttomina. Tonteilta poistettavat omaan kompostiin sopimattomat maatuvat ainekset kuten puut, oksat, pensaat ja ylimääräinen maa-aines voidaan viedä yhtiön osoittamaan kompostointipaikkaan, jonne ei saa viedä mitään maatumatonta tavaraa. 3.2 Kompostiin sopimattomille kotitalousjätteille on astiat jäterakennuksessa. Jätteet on lajiteltava erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Ongelmajätteet on toimitettava yleisiin

13 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) keräyspisteisiin tai yhtiön osoittamiin paikkoihin. Asumiskauden ulkopuolella kertyvät jätteet on jokaisen vietävä itse pois. 3.3 WC-jätteille on kaatosuppilot huoltorakennusten vieressä. Yleisten vessojen ollessa suljettuna tulee jokaisen huolehtia jätteiden asianmukaisesta käsittelystä. 3.4 Asumiskauden aikana tuodaan alueelle huoltorakennusten lähelle roskalavoja, joille asukkaat voivat viedä käytöstä poistettuja tavaroita. Kestopuut kerätään tiettyyn paikkaan ja muu puutavara samoin. Rautaromulle on myös oma keräilypaikka. 3.5 Mitään jätettä ei saa jättää läheiseen metsään tai muualle alueen rajojen sisä- eikä ulkopuolelle. 4 Vesihuolto 4.1 Talousvettä saadaan ympäri vuoden porakaivosta saunarakennuksen eteläpäädyssä olevasta hanasta ja talonmiehen asunnon eteläseinällä olevasta vesipisteestä. Talousvettä saadaan asumiskautena (pakkasaikarajoituksin) Vantaan kaupungin vesiputkistosta kunkin tontin lähellä olevasta vesihanasta. Talousvettä ei saa käyttää kasteluun. Talousvesijärjestelmään ei saa kytkeä mökkikohtaisia liitoksia eikä siihen saa yhdistää mitään paineenalaislaitteita. 4.2 Kasteluvesi tulee Vantaanjoesta ja se on puhdistamatonta, joten sitä ei pidä käyttää talousvetenä. Letkulla kastelu tulee suorittaa suuttimen tai sadettajan kautta, jotta vedenpaine riittää koko alueelle. Kasteluvesijärjestelmään saa yhdistää tilapäisesti painepesurin. 5 Ajoneuvot ja pysäköinti 5.1 Tarpeeton moottoriajoneuvoilla ajaminen alueella on kiellettyä. Ajaminen sisääntuloteillä on sallittu, mutta muilla tonttiteillä vain huoltoajotarkoituksessa. Ajoneuvojen pesu ja huolto on alueella kiellettyä lukuun ottamatta pienimuotoista kunnossapitoa. Öljyjen ja liuottimien maahan kaataminen on ehdottomasti kielletty. 5.2 Ajonopeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rajasillantiellä saa nopeus olla enintään 20 kilometriä tunnissa ja mökkialueella 10 kilometriä tunnissa. Polkupyöräilijän tulee noudattaa alueella tarpeeksi alhaista nopeutta, koska pensasaidat haittaavat näkyvyyttä ja mökkitiet ovat osaksi kapeita. 5.3 Autot, peräkärryt ja muut ajoneuvot tulee pitää pysäköintialueilla. Mopot, skootterit ja moottoripyörät saa säilyttää omalla tontilla siten, että niillä on vähintään 1 metrin etäisyys rakennusten seinään. Pysähtyminen on sallittu muualla vain huoltoajossa. Autojen, asuntovaunujen, peräkärryjen yms. talvisäilytystä ei sallita pysäköintialueilla. Asuntovaunuja saa asumiskaudella pitää pysäköintialueilla vain tilapäisesti. Polkupyöriä ei saa jättää tonttiteille. 5.4 Pysäköintialueelle voidaan tilapäisesti läjittää yhden autopaikan kohdalle multa-, hiekka- ja turvekuormat, rakennustarvikkeet ja muut tavarat, joita ei voida suoraan ajaa autolla tontille. Tarvikkeet on kuljetettava pois ja paikka on siivottava kahden viikon kuluessa. 6 Mökkien vuokraaminen 6.1 Osakkeenomistajan on ilmoitettava isännöitsijälle mökin vuokraamisesta ja annettava samalla tiedot vuokralaisesta (nimet ja yhteystiedot, vuokra-ajan pituus). Tiedot tarvitaan asukasluetteloon mahdollista hälytystapahtumaa tai muuta tiedottamista varten. 6.2 Vuokranantajan on annettava vuokralaiselle kopio järjestysmääräyksistä. Kaikista määräysten rikkomisista on vastuussa osakkeenomistaja ja / tai vuokralainen.

14 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) 7 Ammatinharjoittaminen 7.1 Ammatinharjoittaminen on alueella kielletty ilman yhtiön hallituksen antamaa lupaa. 8 Tontti kasvillisuus ja raja-aidat 8.1 Tontti tulee pitää hoidettuna ja siistinä, joko viljely- tai / ja oleskelukäytössä. 8.2 Maaraaka-aineita saa sijoittaa tontille, mutta ne täytyy ottaa hyötykäyttöön kuukauden kuluessa. Myös väliaikainen ainesten varastointi on mahdollista pysäköintialueelle, kuten kohdassa 5.4 on määritelty. 8.3 Marja- ja koristepensaiden ja tontin rajan välin tulee olla istutettaessa vähintään 80 cm. 8.4 Tontilla kasvavien puiden korkeus saa olla enintään 6 metriä. Puun istutusetäisyys tontin rajalta on oltava vähintään 100 cm. Puiden istutuksessa on otettava huomioon se, ettei puu kasvaessaan varjosta naapurin tonttia eivätkä puun juuret ja oksat ylety naapurin puolelle. Näiden järjestyssääntöjen hyväksymisen jälkeen tonteille ei saa istuttaa enää koivuja, mäntyjä, kuusia, poppeleita, tammia, leppiä, haapoja tai muita tavanomaisia metsäpuita. Kaikki vaaraa aiheuttavat puut ja puun osat tulee poistaa ajoissa. Rikkomusseuraamukset: Mikäli omistaja, saatuaan yhtiöltä kehotuksen, ei 4 viikon kuluessa poista tai lyhennä liian suuria tai vahingonvaaraa aiheuttavia puita, niin puut kaadetaan ja toimitetaan pois yhtiön hallituksen toimeksiannosta ja toimenpiteistä veloitetaan osakkeenomistajaa. Lisäksi tässä asiassa tukeudutaan naapuruussuhdelain 8:nteen pykälään, joka kuuluu: "Se, jolle oman tahi nautintaoikeudella hallitsemansa maan käyttämisestä johtuu haittaa naapurin alueelta tunkeutuvista juurista, olkoon oikeutettu ottaman ne pois. Sama olkoon laki oksiin nähden, ellei omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehotuksen saatuaan niitä poista." 8.5 Tonttien väliselle rajalle istutetun pensasaidan korkeus saa olla enintään 180 cm ja lauta-, metalli- tai verkkoaidan korkeus enintään 120 cm. Pensasaita voidaan naapurusten yhteisellä sopimukselle tehdä tonttien väliselle rajalle. Tällöin naapurusten on yhteisesti sovittava aidan hoidosta. Lauta-, metalli- tai verkkoaidan saa rakentaa ilman naapurin suostumusta tontin rajalle omalle puolelle. Pensasaidan saa ilman naapurin suostumusta istuttaa siten, että etäisyys rajalle on vähintään 80 cm. Aita ei kasvaessaankaan saa tunkeutua naapurin tontin puolelle ja aita pitää olla hoidettavissa oman tontin puolelta. Pensaiden istuttamisessa ja pensaan hoidossa on aina otettava huomioon se, ettei aidasta tule haittaa naapureille, kun aitapensaat kasvavat. 8.6 Alueen sisäisten teiden puoleiselle rajalle istutetun pensasaidan enimmäiskorkeus on 170 cm. Liikenneturvallisuuden takia kulmatonttien osalta aitojen korkeuteen ja leveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pensasaita saa ulottua täysikasvuisena enintään 60 cm rajalta tielle päin. Pensasaita ei saa haitata tienkäyttäjiä. Pensasaidaksi ei saa istuttaa orapihlajaa tai ruusupensasta. Pensaslajin saa vaihtaa, mutta pensasaitaa ei saa poistaa tontin / tonttitien väliltä. Mikäli tienpuoliaita on rakennettu puusta, metallista, verkosta tai muusta vastaavasta materiaalista, niin se on asennettava rajalle tai oman tontin sisäpuolelle. Rakennetun aidan korkeus saa olla sisäisten teiden puolella enintään 120 cm. 8.7 Rajasillantielle ja puistoalueisiin rajoittuvat pensasaidat saavat olla korkeudeltaan enintään 200 cm ja muusta materiaalista rakennetut aidat enintään 120 cm. 8.8 Aidat, tontin raja-alue ja tontin kohdalla oleva tienreuna tulee asukkaan pitää kunnossa ja siistinä.

15 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) 9 Rakennukset 9.1 Osakkeenomistajan tulee pitää mökkinsä kunnossa ja maalattuna. Yhtiö ei osallistu mökin kunnossapitoon. 9.2 Kaikkien rakennusten tulee sijaita vähintään 80 cm:n etäisyydellä tontin rajasta. Kaikkeen lisärakentamiseen tarvitaan lupa. Osakkaan on ennen rakentamisen aloittamista tehtävä rakennuskohteesta piirros tai kirjallinen selvitys ja lupahakemus hallitukselle. Mökin rakennuspinta-alaa ei saa laajentaa eikä väliseiniä poistaa ilman lupaa. Mökkeihin ei saa tehdä tulisijoja ilman erillistä lupaa. Mökkikohtaista WC:tä ei saa poistaa. Mökkeihin ei saa rakentaa saunoja, suihkuja tai vesivessoja. Mökin pintaverhous- ja vesikatemateriaalia eikä värejä saa muuttaa. 9.3 (Uusittu yhtiökokouksen päätöksellä) Kaikkien tontilla olevien rakennusten pitää olla samanvärisiä. Lauta-aidat suositellaan maalattavaksi tontin rakennusten värisiksi tai valkoisiksi. Mökin alkuperäistä väriä ei saa muuttaa. Alueen mökeissä sallitaan vain seuraavat värit, jotka ovat alkuperäisvärejä kunkin alueen mökeille: (Alkuperäinen koodi: Tikkurilan monicolor-värikartta vuodelta 1984) Tikkurilan väritehtaalta saadun selvityksen mukaan kaikki 2-alkuiset värikoodit ovat edelleen voimassa ja myös niihin myöhemmin tulleet uutuuskoodit. 6-alkuiset koodit eivät ole enää käytössä, vaan niille on alla mainitut uudet koodit (värit lähes samanlaiset). I-ALUE Alkuperäiskoodi Uusi koodi Punainen 2385 Y 041 / L128 / M411 Harmaa (Paju) 2537 X 144 Keltainen 2630 Y 035 Valkoinen (lumme) 2620 X nurkkalautoihin ja ikkunanpieliin II- ja III- ALUE Harmaa (haapa) 2521 X 145 Punertava 6355 (ei ole) J 122 (lähes sama sävy) Kellertävä (olki) 6937 (ei ole) 513x (lähes sama sävy) Persikka 2184 Y 045 Valkoinen (lumme) 2620 X nurkkalautoihin ja ikkunanpieliin Suositellaan käytettäväksi puolikiiltävää öljymaalia. 9.4 Rakennuksiin liittyy turvallisuusmääräyksiä. Katso kohta Turvallisuusmääräykset 10.1 Yhtiölle on tehty pelastuslain edellyttämä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Mökkikohtaiseen turvallisuustiedotteeseen ja koko alueen turvallisuusohjelmaan tulee jokaisen alueella asuvan henkilön perehtyä huolella. 11 Järjestysmääräysten rikkomisen seuraamukset 11.1 Osakkeenomistaja on aina velvollinen maksamaan täysimääräisen korvauksen aiheuttamastaan vahingosta yhtiölle tai / ja kolmannelle osapuolelle Mikäli osakkeenomistaja rikkoo rakentamiseen tai tontinhoitoon liittyviä järjestysmääräysten kohtia, voi yhtiö teettää ulkopuolisella henkilöllä tai yrityksellä tarvittavan työn. Tässä tapauksessa yhtiö on oikeutettu veloittamaan osakkeenomistajalta kaikki syntyneet välilliset ja

16 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) välittömät kulut. Osakkeenomistajalla ei ole tässä tapauksessa oikeutta korvausvaateeseen yhtiöltä Mikäli osakkeenomistaja olennaisesti rikkoo näitä järjestysmääräyksiä, eikä huomautuksen tai korjauskehotuksen saatuaan muuta tai korjaa kyseistä asiaa tai kohdetta annetussa kohtuullisessa ajassa, niin yhtiö voi hakea oikeudessa mökin ja tontin haltuunottoa määräajaksi, jopa kolmeksi vuodeksi. 12 Järjestysmääräysten hyväksyminen ja voimaantulo Nämä järjestysmääräykset on ylimääräinen yhtiökokous hyväksynyt 16. syyskuuta 2006 ja ne tulevat voimaan heti. Kohta 9.3 uudistettuna on tullut voimaan pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä. Rakentaminen Yleistä rakennuksista ja rakentamismääräyksistä Ryhmäpuutarha-alueen rakentamista ohjaavat ja säätelevät viranomaisten taholta alueen asemakaava, Vantaan kaupungin rakentamisohjeet ja Kiinteistöosakeyhtiö Kesäheinän rakennuslupa. Yhtiökokouksen vahvistamat järjestysmääräykset perustuvat näihin määräyksiin sekä järjestys-, pelastus- ja vahingonkorvauslakiin, yhtiökokouksen ja hallituksen tekemiin päätöksiin. Järjestysmääräyksissä on yleisesti määräysten rikkomisen seuraamukset sekä rakentamismääräyksiä. Tähän tekstiin on koottu laajemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot rakentamisesta. Kiinteistö Oy Kesäheinä omistaa ryhmäpuutarha-alueen mökkirakennukset, joiden haltijoina ovat osakkaat. Osakkeenomistajan on pidettävä kaikki hallinnoimansa palstan rakennukset ja rakennelmat hyvässä kunnossa ja maalattuna omalla kustannuksellaan. Yhtiö vakuuttaa täysarvovakuutuksella mökit, mutta ei erillisiä piharakennuksia (huvimajat, varastot, leikkimökit, kasvihuoneet, keinut ym. rakennelmat). Erillisrakennukset ja rakennelmat vakuuttaa aina osakas. Vantaan kaupungin rakennusvirasto on tehnyt rakennusluvan mukaisen loppukatselmuksen ja tämän jälkeen mökkeihin ei ole saanut tehdä lisärakentamista. Alueen rakentamisoikeus on käytetty loppuun. Yhtiöllä on erillisrakennuksiin kokomääräykset rakennusvirastolta, mutta ei rakennusoikeutta mökkeihin. Valvonta ja ilmoittamisvelvollisuus rakentamistöistä Alueen, mökin ja tontin yleisilmettä valvoo ensisijaisesti Vantaan kaupungin rakennusvirasto, joka myöntää viralliset rakennusluvat mökin lisä- ja muutosrakentamiseen. Kaikkea rakentamista valvoo yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja/isännöitsijä tutkimalla kaiken rakentamisen ja muutokset etukäteen sekä tekemällä alueella rakennusaikaista ja rakentamisenjälkeistä seurantaa. Paloviranomaiset ja yhtiön turvallisuushenkilöstö valvovat rakentamista tarpeen mukaan. Heinäkuussa 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain mukaan, tulee kaikista mökkeihin ja sen tonttiin liittyvistä rakentamis- ja korjausasioista tehdä mökkikohtainen kirjanpito. Tämän vuoksi tulee jokaisesta korjaus- ja muutostapahtumasta tehdä kirjallinen ilmoitus toimitusjohtajalle hyvissä ajoin ennen rakentamistoimenpiteen aloittamista. Isännöitsijätoimistossa kirjataan mökkikohtaiseen kirjanpitoon mökkiin tai tonttiin kohdistuva rakentaminen sekä ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva huoltomaalaus. Asiat tulostuvat lisätietoina isännöitsijätodistukseen.

17 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Rakennusluvan hakeminen Rakentamisen lupa- ja muutostyöilmoituslomake on saatavissa isännöitsijätoimistosta, talonmieheltä ja internetin Portti-palvelusta Taloyhtiösivut. Käyttäjätunnus: kesaheina, salasana: rajasilta A. Kaikkeen mökkiin kohdistuvaan muutos- tai lisärakentamiseen on haettava hallituksen lupa. Luvan hakemismenettely on kaksivaiheinen siksi, että yhtiö omistaa mökit ja osakas on mökin haltija 1 vaihe: Hakijan tulee ensin esittää hallitukselle kirjallinen lupapyyntö, jossa on piirros/piirustukset ja rakentamissuunnitelma liitteenä. 2 vaihe: Hallituksen katsoessa rakentamissuunnitelman määräysten mukaiseksi, osakkaalle annetaan valtakirja rakennusluvan hakemiseen Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirastolta. Rakennuslupa on aina maksullinen hakijalle. B. Luvan rakentaa erillisrakennus (varasto, huvimaja, leikkimökki, kasvihuone) ja päätyvarasto myöntää hallitus. Joillekin pienille muutosrakentamisille riittää myös hallituksen lupa. Hallituksen myöntämä lupa on voimassa 12 kuukautta. Rakentamisen, muutostyön tai korjaamisen valmistuminen ja päättyminen on ilmoitettava isännöitsijätoimistoon. Rakennuslupahakemukseen tarvittavat liitteet: Tee asemapiirros tontista ja merkitse siihen kaikki olemassa olevat rakennukset sekä uuden rakennuksen paikka (etäisyys mökistä 4 m, tontin rajalta vähintään 0,8 m ja tonttitien puoleisesta rajasta 2 m.) Tee mittakaavaan piirretty rakennuksen pohjapiirros, seinien julkisivukuvat (ikkuna, ovi, kuisti jne.) Merkitse piirroksiin mittakaava ja mitat rakennuksille Tee selvitys rakentamisesta ja mainitse rakentamisen mahdollinen toteuttamisaika, mökin numero ja hakijan nimi /nimet (omistajan/omistajien ), osoite ja puhelinnumero. Julkisivumuutoksessa piirrä kuva tai ota valokuva nykyisestä seinästä ja piirrä siihen muutoskohta. Ote hallituksen pöytäkirjasta, silloin kun se on jo olemassa. Lupahakemus liitteineen toimitetaan mökin osakkaan/osakkaiden allekirjoittamana yhtiön toimitusjohtajalle/isännöitsijälle ennen hallituksen kokousta ja aiottua rakentamista. Lupahakemus valmistellaan ja pyydetään tarvittaessa mahdolliset lisäselvitykset ennen asian käsittelyä. Luvaton ja määräysten vastainen rakentaminen johtaa rakennuskohteen purkamiseen ja/tai osittaiseen muutostyöhön osakkeenomistajan kustannuksella. Määritelmiä rakennuksille ja rakennelmille Mökki Alkuperäisten rakennuspiirustusten mukaan rakennettu 30 m² puutarhamaja, joka sijaitsee asemapiirroksen mukaisella paikalla. Päätyvarasto Välikkö Mökin päätyyn kiinteästi rakennettu varasto, johon on haettava rakennuslupa. Kaksiosainen mökki; varaston ja mökin välinen tila on rakentamaton tai varustettu seinillä ja katolla.

18 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Erillisrakennus Erillisrakennus on mökin lisäksi tontille rakennettu tai rakennettava luvanvarainen rakennus, joka sijaitsee erillään mökistä ja muista tontilla olevista rakennuksista. Erillisrakennuksia ovat: leikkimökki, varasto, huvimaja, ja kasvihuone Huvimaja Pergola Huvimaja on rakennus, joka voi olla muodoltaan kuusikulmainen, neliö tai suorakaide. Huvimajan jokaisella seinällä on vähintään yksi ikkuna. Pergola on kevytrakenteinen puutarhan rakenne, joka muodostuu pystypilareista ja harvasta avoimesta kattoristikosta. Sen tarkoitus on antaa näkösuojaa ja tuki köynnöskasvillisuudelle, joka varjostaa käytävää tai oleskelualuetta. Pergolaan ei saa rakentaa kiinteää kattoa, esim. valokatetta. Etäisyys rajasta on vähintään 80 cm ja ritiläseinän korkeus saa olla enintään 200 cm Ovikatos eli ovilippa Yksiosaisten mökkien ulko-oven suojaksi rakennettu seinään tukeutuva katos. Erillisrakennukset: Vaihtoehtoiset rakennukset Pinta-ala Korkeus Mittauskohta varasto 4,50 m² 250 cm harjakorkeus tai leikkimökki, 160 x 180 2,88 m² 190 cm harjakorkeus huvimaja 6,0 m² 210 cm räystäskorkeus maanpinnasta tai kasvihuone 6,0 m² 200 cm harjakorkeus maanpinnasta Rakennusten korkeudet mitataan harjakorkeuden osalta maanpinnasta katon harjan korkeimpaan kohtaan ja räystäskorkeuden osalta maanpinnasta räystään alareunaan. Rakennuksen pinta-alan määrittäminen Rakennuksen pinta-ala lasketaan rakennuksen ulkoseinien mittojen perusteella (ei sokkelista). Pinta-ala määritellään ulkoseinien ulkopintaan asti. Rakennukseen liittyvän katollisen kuistin pinta-ala lasketaan mukaan rakennuksen pinta-alaan. Rakennuksiin ja rakennelmiin liittyvä määräyksiä Kaikkeen rakentamiseen on haettava lupa hallitukselta Kaikkien rakennusten etäisyys pitää olla tonttitien puoleiselta rajalta 2 m ja muilta rajoilta vähintään 0,8 m. Erillisrakennusten etäisyys mökistä pitää olla vähintään 4 m. Kaikkien samalla tontilla olevien rakennusten ja niiden osien on oltava harjakattoisia (ei pulpetti- tai tasakattoisia) ja samanvärisiä Mökin pintaverhous- ja vesikatemateriaalia eikä värejä saa muuttaa Mökin rakennuspinta-alaa ei saa laajentaa eikä väliseiniä poistaa ilman lupaa Mökkikohtaista käymälää ei saa poistaa Mökkiin ei saa rakentaa vesijohtoa, viemäriä, saunaa, suihkua eikä vesivessaa Erillisrakennusten seinien on oltava samaa materiaalia ja väriä kuin mökin vastaavat osat Erillisrakennusten kattojen on oltava samanvärisiä kuin mökin katto on Mökkiin saa rakentaa ja asentaa luvalla: Oven suojan (lipan) yksiosaisiin mökkeihin sisäänkäyntioven yläpuolelle, syvyys enintään 0,8 m ja leveys enintään 1,2m Parven yksiosaisen korkean mökin sisätilaan Kuistin voi lasittaa rakennusluvalla

19 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Ilmalämpöpumpun, ulkoyksikkö on sijoitettava seinän alaosaan heti betonisokkelipalkin yläpuolelle. Ulkoyksikkö on verhoiltava vaakaan rakennetulla puusäleiköllä joka maalataan mökin väriseksi Purkaa saa luvalla: Kaksiosaisen mökin keittiön ja olohuoneen välisen kevyen väliseinän Rakentamisen yleisohjeita Rakennusten katot ja räystäät Mökien ja muiden rakennusten kattojen on oltava harjakattoisia (ei tasa- eikä pulpettikattoisia) ja alkuperäismateriaalin ja -värin mukaisia. Räystäiden leveys saa olla enintään 40 cm. Katon lappeiden on oltava samanpituiset ja levyiset ja kattokaltevuuden 38 (1:2,5) tai loivempi. Rakennusten ikkunat ja ovet Mökkiin ei saa rakentaa uusia ovia tai ikkunoita eikä niiden paikkaa, kokoa tai väriä saa muuttaa. Ikkunoita uusittaessa ne saa vaihtaa alumiinikarmisiin. Mökin ovea vaihdettaessa uuden oven on oltava puuta tai rakennuslevyä. Ovesta enintään puolet saa olla lasia ja sen on oltava oven yläosassa. Mökin kuistin saa lasittaa rakennusluvalla. Muuta rakentamisesta Kasvihuoneessa pitää olla valoa läpäisevät seinät ja katto. Varaston yhdellä seinällä saa olla yksi ikkuna kooltaan enintään 40 x 60 cm ja muodoltaan neliö tai suorakaide. Leikkimökissä tulee olla ikkuna (neliö tai suorakaide) ja ovi. Olemassa olevan päätyvaraston saa korjata ja/tai muuttaa hallituksen luvalla kerhotalon ilmoitustaululla olevien piirustuksen mukaiseksi. Rakennettu aita (puu- metalli- verkko ym. kiinteä) saa olla enintään 1,2 m korkea. Tonttien väliselle rajalle aita voidaan tehdä naapurusten yhteisellä sopimuksella. Aidan saa tehdä ilman naapurin suostumusta rajan omalle puolelle. Tonttitien puoleiselle rajalle rakennettu aita tulee olla oman tontin puolella. Rajasillantielle ja puistoalueisiin rajoittuva rakennettu aita tulee olla tontin rajalla. Osakkaan/asukkaan tulee pitää aidat kunnossa, maalattuna ja siistinä. Lauta-aita maalataan valkoiseksi tai mökin väriseksi. Mökin pääportti ja sivuportti Tontin rajalle sisääntulokohtaan saa rakentaa portin. Turvallisuussyistä portin tulee aueta tontille päin. Pääsisäänkäyntiportin lisäksi tontille saa rakentaa sivuportin, silloin kun se on kulun kannalta aiheellinen eikä se aiheuta haittaa muille asukkaille. Porttien tulee olla samanvärisiä kuin tontilla olevat muut rakennukset ja / tai aidat ovat. Portit tulee pitää kunnossa ja siistinä. Rakennusten ja aitojen maalaaminen ja käytettävät värit Maalaamiselle ei tarvitse hakea lupaa, mutta isännöitsijälle/hallitukselle pitää tehdä siitä kirjallinen ilmoitus. Kullakin mökillä on rakennusluvassa määrätty alkuperäisväri, jota ei saa muuttaa. Mikäli maalaus on tehty määräysten vastaisesti, niin kohde on maalattava uudelleen. Kaikkien samalla tontilla olevien rakennusten on oltava samanvärisiä ja niiden nurkkalautojen sävyltään lumpeen valkoisia. Rajalla olevat lauta-aidat maalataan tontin rakennusten värisiksi tai valkoisiksi. Kertauksena järjestysmääräyksissä olevat mökkeihin hyväksytyt värit: Alkuperäinen koodi: Tikkurilan monicolor - värikartta vuodelta 1984 ja 2014 tarkistetut käytössä olevat koodit I-ALUE Alkuperäinen koodi Uusi koodi Punainen 2385 Y041 tai L128 tai M411 Harmaa (paju) 2537 X144

20 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS (24) Keltainen 2630 Y035 Valkoinen (lumme) 2620 X113 nurkkalautoihin ja ikkunanpieliin II- ja III- ALUE Harmaa (haapa) 2521 X 145 Punertava 6355 (poistunut) J122 (lähes sama sävy) Kellertävä (olki) 6937 (poistunut) 513X (lähes sama sävy) Persikka 2184 Y 045 Valkoinen (lumme) 2620 X 113 nurkkalautoihin ja ikkunanpieliin Maalauksessa suositellaan puolikiiltävän öljymaalin käyttöä. Maalarin valkoinen ei ole hyväksytty väri rakennusten ulkopinnoille. Määräysten rikkomisen seuraamukset Kuten järjestysmääräyksiimme on kirjattu, osakkeenomistaja on aina velvollinen maksamaan täysimääräisen korvauksen aiheuttamastaan vahingosta yhtiölle tai / ja kolmannelle osapuolelle. Mikäli osakkeenomistaja rikkoo rakentamiseen liittyviä järjestysmääräysten kohtia, voi yhtiö teettää ulkopuolisella henkilöllä tai yrityksellä tarvittavan työn. Tässä tapauksessa yhtiö on oikeutettu veloittamaan osakkeenomistajalta kaikki syntyneet välilliset ja välittömät kulut. Osakkeenomistajalla ei ole tässä tapauksessa oikeutta korvausvaateeseen yhtiöltä. Mikäli osakkeenomistaja olennaisesti rikkoo Kiinteistö Oy Kesäheinän järjestysmääräyksiä, eikä huomautuksen tai korjauskehotuksen saatuaan muuta tai korjaa kyseistä asiaa tai kohdetta annetussa kohtuullisessa ajassa, niin yhtiö voi hakea oikeudessa mökin ja tontin haltuunottoa määräajaksi. Turvallisuustietoa Yhtiölle on laadittu turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Turvallisuushenkilöstön yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla. Tärkeitä puhelinnumeroita Puhelinnumero Osoite HÄTÄNUMERO 112 Acrigolankatu 15, Helsinki VARAHÄTÄNUMERO Acrigolankatu 15, Helsinki Vantaan kaupungin vaihde Vantaan keskusvalvomo Teknikontie 4, Vantaa Vantaan kriisikeskus Kielotie 15, Vantaa Ensiapu Peijaksen sairaala Sairaalakatu 1, Vantaa Pelastusalan yhteystiedot Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Asema 3 Pelastuskeskus lentoasema Teknikontie Vantaa Keskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Asema 2 Vantaankoski Martinkyläntie Vantaa puh Palopäällikkö puh Palotarkastaja puh

TALOON MUUTTO. Vuokrasopimus. Vuokrasopimus tehdään yleensä toistaiseksi ja irtisanomisaika. puolelta yksi kuukausi laskettuna

TALOON MUUTTO. Vuokrasopimus. Vuokrasopimus tehdään yleensä toistaiseksi ja irtisanomisaika. puolelta yksi kuukausi laskettuna 1 TALOON MUUTTO Vuokrasopimus tehdään Viialan Asuntotuotanto Oy:n toimistossa os. Keskuskatu 43, 37830 Viiala. Vakuusmaksu on maksettava ennen vuokrasopimuksen alle-kirjoitusta. Vakuusmaksu palautetaan

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi Asukkaan opas Sisällysluettelo Tervetuloa uuteen kotiin 3 Muuttajan muistilista 4 Asumisesi tukiverkosto 5 Sopimusasiat 7 Kodin vaihto ja poismuutto 8 Järjestyssäännöt 9 Kaiken varalta 10 Pidä kodistasi

Lisätiedot

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla.

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla. AUTOPAIKAT Taloyhtiön vapaita autopaikkoja voit tiedustella toimistostamme. Yhtiön omistamista pylväspaikoista, katoksista ja talleista peritään pääsääntöisesti vuokraa ja niille pysäköinti ilman varausta

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO 1 2015 Aurinkoinen kesä-gallup Marjiksen mainio henki hyvä me! Kesän muistilista, lue ja säilytä Elämää ulkoilmassa Nyt eletään jälleen vuoden parhaita

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY.

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Koira kuntalaisena Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Kennelliitto koira-alan asiantuntija Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry on perustettu vuonna

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas YH-Asumisoikeus Länsi Oy Hyvällä sijainnilla jokaiseen elämänvaiheeseen YH Kodit rakentaa asumisesta elämyksen, joka vastaa asiakkaan yksilöllisiä ja

Lisätiedot

Asumisoikeusasukkaan opas. Asumisen turvaa läpi elämän

Asumisoikeusasukkaan opas. Asumisen turvaa läpi elämän Asumisoikeusasukkaan opas Asumisen turvaa läpi elämän 1.1.2012 2 Tervetuloa asukkaaksi! YH-Asumisoikeusasukkaan oppaaseen on kerätty tietoa asukashallinnosta, käyttövastikkeista ja muista asumiseen vaikuttavista

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

OULUN ILMAILUKERHO RY. Toimintatapakäsikirja

OULUN ILMAILUKERHO RY. Toimintatapakäsikirja Toimintatapakäsikirja 1 Sisällysluettelo Oulun Ilmailukerhon toimintaohjeet Lyhenteitä ja käsitteitä Maksukäytännöt: Kustannusten korvaus Työ ja toimihenkilökorvauksia Sanktiot Kerhontilat Tiedotus Lentotoiminta

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä.

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä. PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ 1(19) HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa marraskuun 16. päivänä 2004 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 21. päivänä

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot