KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro A S U K A S O P A S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro A S U K A S O P A S"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro A S U K A S O P A S

2 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS Sivu 1(1) / PÄIVITYS Osa 2: S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Osa Sivujen pohjavärit 1 KANSILEHTI Valkoinen 2 SISÄLLYSLUETTELO valkoinen 3 ASUKASOPPAAN TEKSTI valkoinen - Taulukko: Hakusana ja teksti 4 ASUKASOPPAAN LIITTEET: Liite 1: Alueen opastekartat- sisältösivu 1.1. Koko alueen opastekartta 1.2 I-alueen " 1.3. II-alueen " 1.4. III-alueen " Liite 2: Turvallisuustietoa Liite 3: Rakentamistietoa Liite 4: Puutarhatietoa Liite 5: Koneita ja työvälineitä asukkaiden käyttöön keltainen vaalea oranssi sininen vaalea vihreä vaalea valkoinen 5 Järjestysmääräykset (Voimassa alkaen) valkoinen Yhtiökokous päätti värikoodien muutoksen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN HALLITUS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Päivityksiä: : Uusittu seuraavat sivut, jotka pyydetään vaihtamaan asukasoppaaseen: Osa Sisältö Sivut Väri Osa 2: Sisällysluettelo 1 valkoinen Osa 3: Asukasoppaan teksti 1-11 valkoinen Osa 4: Asukasoppaan liitteet: Liite 2: Turvallisuustietoa 1-6 vaalea oranssi Liite 3: Rakentamistietoa 1 6 vaalean sininen Liite 3A: Rakennuslupahakemus- ja muutostyölomake 1 2 valkoinen Liite 3B: Rakennustyön valvontalomake 1 valkoinen Liite 5: Koneita ja työvälineitä 1 valkoinen Osa 5: Järjestysmääräykset (muutos ) 4 valkoinen

3 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 1/ / PÄIVITYS OSA 3: A S U K A S O P P A A N T E K S T I Asukasoppaan tarkoituksena on antaa Kesäheinän osakkaille/asukkaille tärkeitä tietoja ja opastusta alueella asumiseen. Yhtiön osakkeet oikeuttavat osakkeenomistajan hallitsemaan osakekirjaan merkittyä mökkiä ja tonttia. Osakkeenomistaja on velvollinen hoitamaan mökkiä ja tonttia rakennuslupaehdoissa, yhtiöjärjestyksessä ja järjestysmääräyksissä esitetyllä tavalla. Alueella on 235 mökkiä, kerhotalo, sauna, 3 huolto- ja 5 jäterakennusta sekä talonmiehen asunto. Asukasoppaassa ovat ohjeet ja määräykset, jotka koskevat mökkialueella asumista, rakentamista ja turvallisuutta. Opas sisältää aakkosellisen hakusanataulukon asiateksteineen sekä liitteinä tärkeitä asiakokonaisuuksia. Opas on katseltavissa ja tulostettavissa Realco Oy:n Portti-palvelussa. Asukasopasta päivitetään tarpeen mukaan. Osakkaan tulee itse tulostaa ja vaihtaa oppaaseensa uusitut sivut. Asukasopas ja järjestysmääräykset tulee pitää mökissä asukkaan (omistajan tai/ja vuokralaisen) käytössä. Aidat 1. Tonttien väliselle rajalle istutetun pensasaidan korkeus saa olla enintään 180 cm ja lauta- tai verkkoaidan korkeus enintään 120 cm. Pensas- tai lauta-aita (verkkoaita) voidaan naapurusten yhteisellä sopimuksella istuttaa tai tehdä tonttien väliselle rajalle. Tällöin on sovittava aidan hoitamisesta. Lauta- tai verkkoaidan saa tehdä ilman naapurin suostumusta tontin rajalle omalle puolelle. Pensasaidan saa ilman naapurin suostumusta istuttaa siten, että sen etäisyys rajalle on vähintään 80 cm eikä aita kasvaessaankaan saa ylettyä naapurin tontin puolelle ja sen voi hoitaa menemättä naapurin puolelle. Pensasaidan istuttamisessa ja hoidossa on huomioitava, ettei aidasta tule haittaa naapureille kun aitapensaat kasvavat. 2. Tonttitien puoleiselle rajalle istutetun pensasaidan korkeus saa olla enintään 170 cm ja se saa ulottua täysikasvuisena enintään 60 cm rajalta tielle päin. Pensasaita ei saa haitata tiellä kulkevia. Liikenneturvallisuuden takia kulmatonttien aitojen korkeuteen ja leveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pensasaidaksi ei saa istuttaa orapihlajaa tai ruusupensasta. Pensaslajin saa vaihtaa, mutta pensasaitaa ei saa poistaa, koska tonttiteiden puoleiset pensasaidat ovat yhtiön omistamia ja istuttamia. Tonttitien puoleinen puusta, metallista, verkosta tai muusta materiaalista rakennettu aita tulee olla oman tontin puolella. Rakennetun aidan korkeus saa olla enintään 120 cm. 3. Rajasillantielle ja puistoalueisiin rajoittuvat pensasaidat saavat olla korkeudeltaan enintään 200 cm ja muusta materiaalista rakennetut aidat enintään 120 cm. Aitojen tulee olla tontin rajalla. Asukkaan tulee pitää kunnossa ja siistinä aidat, tontin raja-alueet sekä tontin kohdalla oleva tien reuna. Kun lauta-aita maalataan, tulee värin olla valkoinen tai mökin värinen Katso kohta: Värit Ajonopeudet Ajonopeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rajasillantiellä saa nopeus olla enintään 20 kilometriä tunnissa ja mökkialueella 10 kilometriä tunnissa. Myös polkupyöräilijän tulee noudattaa tarpeeksi alhaista nopeutta, koska mökkitiet ovat kapeita ja pensasaidat haittaavat paikoitellen näkyvyyttä.

4 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 2/ / PÄIVITYS Alueet Mökkikylä on jaettu kolmeen alueeseen: I-alue, II-alue ja III-alue. Alueiden sisääntulotien alussa on kunkin alueen opastaulu. Jokaisella alueella on jäterakennus (I- ja II alueella on lisäksi takaosassa toinen jätekatos) ja huoltorakennus, jossa on mm. yleiset wc:t ja yhteisiä tiloja. Ammatinharjoittaminen Askartelutila Ammatinharjoittaminen alueella on kielletty ilman yhtiön hallituksen antamaa lupaa. Kolmosalueen huoltorakennuksessa on askartelutila, jossa voi esim. kunnostaa ja maalata huonekaluja yms. Tila ei ole tarkoitettu säilytystilaksi. Työtilaan pääsee mökin alkuperäisavaimella eli portin avaimella elokuusta 2011 lähtien. Asuminen mökeissä Mökkejä saa käyttää kesäasuntona välisenä aikana. Muina aikoina sallitaan vain tilapäinen käyntiluonteinen oleskelu mökeissä. Hallinto Yhtiön ylin päättävä elin on vuosittain kokoontuva yhtiökokous, johon kaikki yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan päättämään yhtiön tärkeimmistä asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut hallituksen jäsenet hoitavat yhtiön asioita ja vastaavat tekemisistään yhtiökokoukselle eli osakkaille. Hallituksen alaisena toimii hallituksen valitsema isännöitsijä. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan tarpeen tullen kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous tai pitää tiedotustilaisuuksia osakkaille ja asukkaille. Katso kohdat: Hallitus ja Isännöinti Hallitus Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Hallitukseen valitaan vuosittain yhtiöjärjestyksen mukaan 3-6 varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä. Hallitus on vastuussa yhtiön asioiden hoidosta, varojen käytöstä ja toiminnasta alueella. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitukselle voi jättää asumiskauden aikana viestejä kerhotalon oven vieressä olevaan postilaatikkoon (rakentamisasiat suoraan isännöitsijälle alkaen). Hallitus päättää yhtiön ja sen alueen asioista. Isännöitsijä ja talonmies vastaavat hallituksen päätösten toteuttamisesta ellei tapauskohtaisesti toisin sovita. Huoltorakennukset Jokaisen kolmen alueen sisääntulotien Rajasillantien puolella on huoltorakennus, jossa sijaitsevat yleiset wc:t. Jokaisen huoltorakennuksen seinällä on ilmoitustaulu ja rakennuksen vieressä mökkivessojen tyhjennyssuppilo. Jätekatokset ovat huoltorakennusten vieressä. I-alueen huoltorakennuksen päädyssä on tila jossa on kangaspuut. II-alueen huoltorakennuksessa on asumiskauden aikana avoinna tila nuorison käyttöön ja rakennuksen vieressä on kauppa-auton pysäkki. Katso kohta: Kauppa-auto III-alueen huoltorakennuksessa on askartelutila, kirjasto ja kierrätyspiste, joihin pääsee mökin alkuperäisavaimella. Katso kohta: Askartelu ja Kierrätyspiste Huvitoimikunta Huvitoimikunnan jäsenet nimetään vuosittain kevään yhtiökokouksessa. Huvitoimikunta järjestää omatoimisesti tai hallituksen kanssa mökkiläisille erilaisia tilaisuuksia, kuten juhannusjuhlia, kilpailuja, kirpputoritapahtumia, kauden alkajaisja päätösjuhlia jne. Huvitoimikunta hoitaa mökillä tarvittavien laitteiden ja koneiden lainaustoimintaa ja kerää niiden käyttökorvaukset. Katso liite 5: "Koneita ja työvälineitä asukkaiden käyttöön

5 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 3/ / PÄIVITYS Häiriöt Äänekäs ja häiritsevä käyttäytyminen on alueella aina kiellettyä. Äänekästä rakentamista ja työkoneiden käyttöä ei sallita klo välisenä aikana. Hiljaisuutta on noudatettava alueella arkisin klo sekä viikonloppuina ja arkipyhien aattoina klo välisenä aikana. Ilmoitustaulut Jokaisen alueen huoltorakennuksen seinässä, kerhotalolla sekä saunan eteisessä on ilmoitustaulut, joille kiinnitetään yhtiön tiedotteita sekä ilmoitukset alueen yhteisistä tilaisuuksista ym. Mökkiläiset voivat laittaa heille osoitettuun paikkaan ilmoitustauluille omia mökkeilyyn liittyviä myynti- osto- ym. ilmoituksia. Seuraavat yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla: isännöinti, hallitus, huolto, talonmies, turvallisuushenkilöstö ja huvitoimikunta. Isännöitsijä Yhtiöllä on isännöitsijä (toimitusjohtaja), jonka yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla. Juhlat ja muut tapahtumat Kerhotalolla pidetään asumiskauden aikana asukkaiden yhteisiä huvitoimikunnan ja/tai hallituksen järjestämiä juhlia sekä muita tapahtumia. Järjestysmääräykset Yhtiön järjestysmääräykset perustuvat mm. järjestys-, pelastus- ja vahingonkorvauslakiin, Vantaan kaupungin rakennusmääräyksiin, Kiinteistö Oy Kesäheinän rakennuslupaan, sekä hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksiin. Ylimääräinen yhtiökokous on vahvistanut yhtiölle uudistetut järjestysmääräykset. Yhtiökokous on tehnyt muutoksen edellisiin järjestysmääräyksiin mökkien värikoodien osittaisen muuttumisen vuoksi. Liitä järjestysmääräykset tämän asukasoppaan loppuun kohdaksi 5 (liitteen 5 jälkeen). Järjestysmääräysten rikkomisen seuraamukset: 1. Osakkeenomistaja on aina velvollinen maksamaan täysimääräisen korvauksen aiheuttamastaan vahingosta yhtiölle tai / ja kolmannelle osapuolelle. 2. Mikäli osakkeenomistaja muuten törkeästi rikkoo järjestysmääräyksiä tai laiminlyö velvoitteitaan eikä kahdesta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta ota ojentuakseen, voi yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle ko. mökin haltuunottoa kolmeksi vuodeksi tai mökin ulosottoon hakua asian niin vaatiessa. 3. Mikäli osakkeenomistaja rikkoo rakentamiseen tai tontinhoitoon liittyviä järjestysmääräysten kohtia, voi yhtiö teettää ulkopuolisella asian oikaisemiseksi tarvittavan työn. Tässä tapauksessa yhtiö on oikeutettu veloittamaan osakkeenomistajalta kaikki syntyneet välilliset ja välittömät kulut. Osakkeenomistajalla ei ole tässä tapauksessa oikeutta korvausvaateeseen yhtiöltä. Järjestysmääräykset annetaan mökin ostajalle kaupan yhteydessä. Jätehuolto Jätteet on lajiteltava HSY:n ohjeiden mukaan. Kompostiin sopimattomille jätteille on astiat jätekatoksissa: Kartonki & Pahvi, Keräyspaperi ja Kaatopaikka- / sekajäte. Jätekatoksiin EI saa jättää huonekaluja ym. kalusteita eikä sähkö- ja elektroniikkaromua, kuten kodinkoneita. Ongelmajätteet kuten Kestopuujäte, tulee jokaisen itse toimittaa ongelmajätteiden keräyspisteisiin tai yhtiön alueellaan osoittamiin paikkoihin. Kestopuulle on yhtiön osoittamat keräyspaikat I- tai II-alueen huoltorakennusten läheisyydessä Ongelmajätteiden vieminen yhtiön kompostialueelle on kielletty.

6 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 4/ / PÄIVITYS Jätehuolto Metalliromulle on oma keräilypaikka II-alueen huoltorakennuksen yhteydessä. Asumiskauden aikana alueelle tuodaan huoltorakennusten lähelle roskalavoja, joille asukkaat voivat viedä käytöstä poistettuja tavaroita kuten polkupyöriä, vanhoja puutarhakalusteita, huonekaluja yms. Mitään jätettä ei saa viedä läheiseen metsään tai muualle alueen rajojen sisä- eikä ulkopuolelle. Asumiskauden ulkopuolella on jokaisen itse toimitettava jätteet pois alueelta. Katso kohdat: "Kompostointi" ja Kierrätyspiste sekä Osa 4 liite 4 "Puutarhatietoa" Kameravalvonta Alueella on tallentava kameravalvonta. Kauppa-auto Kauppa-auto käy toistaiseksi mökkialueella asumiskaudella. Pysähdyspaikka on IIalueen huoltorakennuksen luona. Ilmoitustauluilla on kauppa-auton saapumisajat. Kerhotalo, kerhotalon vuokraus I-alueen ja II-alueen välissä sijaitsee yhtiön kerhotalo. Huvitoimikunta järjestää siellä erilaisia tilaisuuksia, joihin asukkailla on mahdollisuus osallistua ilman pääsymaksua. Asukkailla on mahdollisuus vuokrata taloa maksua vastaan yksityiskäyttöön, esim. syntymäpäivä- ym. juhlia varten. Kerhotalolla on keittiö, kylmätilat, pöytiä ja tuoleja. Yhtiö perii kerhotilan vuokran tilillepanokorttilaskutuksella. Vuokran ja muiden korvausten suuruudesta päättää hallitus ja tiedottaa asiasta osakkaille ilmoitustauluilla. Vuokraus edellyttää siivousta tilaisuuden jälkeen. Mikäli siivous tilataan talonmieheltä, niin siitä peritään eri korvaus. Kaikki astiat tulee olla pestyinä ja omalla paikallaan tilasta lähdettäessä. Astioita ei siis saa jättää kuivauskaappiin eikä astianpesukoneeseen. Lattiat ja wc on puhdistettava ja roskat vietävä jätekatokseen. Vuokrausasioissa ota yhteys talonmieheen. Avaimet saa talonmieheltä ja ne tulee palauttaa hänelle heti vuokra-ajan päätyttyä. Kierrätyspiste, kirjasto ja kasvikierrätys III-alueen huoltorakennuksessa on omatoiminen tavaroiden ja vaatteiden kierrätyspiste. Tavarat ovat alueen asukkaiden vapaasti otettavissa. Kierrätykseen saa tuoda käyttökelpoista tavaraa sekä puhtaita ja ehjiä vaatteita. Sinne ei saa tuoda ongelmajätteitä kuten televisioita, liesiä, jääkaappeja mikrouuneja yms. ei myöskään suuria huonekaluja. Tavarat paikalleen: Kun tuot tavaraa tai etsit itsellesi sopivia vaatteita ja tavaroita, niin älä sekoita vaan pane tavarat järjestykseen, koska kierrätys on omatoimista. Kierrätyspisteessä on omatoiminen kirja- ja lehtilainaus. Kasvien kierrätyspaikka on rakennuksen taustalla. Lainaus - työvälineitä - koneita Asukkaat voivat lainata huvitoimikunnan koneita ja laitteita pientä korvausta vastaan. Oksasilppureiden lainaus on ilmaisesta. Tarkempia tietoja lainauksesta on ilmoitustauluilla. Katso Osa 4,liite 5: "Koneita ja työvälineitä asukkaiden käyttöön"

7 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 5/ / PÄIVITYS Lemmikkieläimet Omalla pihalla voidaan pitää lemmikkieläimiä, mutta niiden vapaa liikkuminen muualla tulee estää. Maatalouden kotieläinten pitoa ei sallita. Koiria tulee kuljettaa kytkettyinä mökkialueella ja niiden ulosteet tulee koiran ulkoiluttajan kerätä pois ja viedä pusseihin suljettuna jäteastioihin. Asukkaiden on huolehdittava myös siitä, etteivät heidän hallussaan olevat koirat häiritse asukkaita jatkuvalla haukunnalla. Moottoriajoneuvot Tarpeeton moottoriajoneuvoilla ajaminen alueella ei ole sallittua. Ajaminen tonttiteillä on sallittua vain huoltoajotarkoituksessa. Ajoneuvojen pesu ja huolto alueella on kiellettyä lukuun ottamatta pienimuotoista kunnossapitoa. Öljyjen ja liuottimien maahan kaataminen on ehdottomasti kielletty. Multaa, hiekkaa, sepeliä ym. Asukkaille välitetään asumiskaudella maa-aineksia II-alueen huoltorakennuksen vieressä. Jakelupaikalla on maksuttomasti lainattavia kärryjä. Maa-ainesmaksu suoritetaan tehtävään nimetyille huvitoimikunnan henkilöille, joiden tiedot ovat ilmoitustauluilla. Muumio-omenat Muumiotaudiksi kutsutaan sienitautia, joka aiheuttaa omenaan pehmeitä ruskeita laikkuja. Laikut leviävät ja muuttavat pian koko omenan ruskeaksi. Myöhemmin muodostuu vaalean harmaita itiöpesäkkeitä, joiden turvin tauti talvehtii - valmiina tartuttamaan uusia omenoita. Muumiotautiset omenat tulee kerätä mahdollisimman pian pois puusta ja puun alta ja laittaa ne muovikassissa jäteastiaan. Pilaantuneet muumiotaudittomat omenat voi laittaa omaan kompostiin. Katso lisätietoja: Osa 4, liite 4 "Puutarhatietoa" Mökin numero Jokaisella mökillä tulee olla numerokyltti, joka tulee kiinnittää mökin seinään niin, että se näkyy portilta mökkiin päin katsottaessa tai numerokyltti voi olla myös (tai lisäksi) portissa. Numeroiden tulee olla vähintään 10 cm:n korkuisia. Numeroiden tulee erottua hyvin taustaväristä. Huolehdithan, että esim. puun oksat tai pensaat eivät peitä mökin numeroa. Numeron näkyminen on tärkeää turvallisuuden kannalta - esim. hälytysajoneuvo löytää oikean mökin nopeasti. Mökkivessa Mökkikohtaista vessaa ei saa poistaa. Huoltorakennusten vieressä on mökin käymäläjätteille kaatosuppilo ja myös vesipiste astian huuhtelua varten. Käymäläjätteet voi talvellakin viedä suppiloon. Nuorisotila II-alueen huoltorakennuksessa on asumiskauden aikana avoinna tila nuorison käyttöön. Nurmikentät Yleiset nurmikentät on tarkoitettu asukkaiden käyttöön. Yleisten alueiden istutuksia ei saa turmella, muuttaa, poistaa tai lisätä. Oksasilppurit Oleskelu alueella Huvitoimikunnalla on useita oksasilppureita, joita asukkaat voivat lainata maksutta. Suositeltavaa on, että oksia ei viedä yhtiön kompostialueelle, vaan silputaan ne tontilla. Näin saadaan käyttökelpoista kuiviketta kompostiin tai kateainetta puille ja pensaille. Katso kohta 5: Koneita ja työvälineitä Sivullisten asiaton oleskelu alueella on kielletty. Liikkuminen mökkien pihoilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

8 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 6/ / PÄIVITYS Opastetaulut Osoite Yhtiön sisääntuloportin lähellä Rajasillantiellä on opastetaulu koko alueesta. I-, IIja III- alueiden sisääntulotien alussa on kunkin alueen opastetaulu. Jos tilaat esim. taksin, pitsan tai ambulanssin, ilmoita mökkisi osoite seuraavasti: Lapinniityn ryhmäpuutarha-alue, Rajasillantie 11, I-alue, II-alue tai IIIalue, mökin numero ja postinumero Vantaa. Postiosoite: Rajasillantie 11, mökin numero ja Vantaa. Paloturvallisuus Peräkärry Polkupyörät ja niiden talvisäilytys Portit (yhtiön) Rajasillantie Portit (mökin) -portti -sivuportti Postilaatikko Palovaroitin on pakollinen joka mökissä sekä myös piharakennuksissa, joissa nukutaan. Yhtiön hallitus suosittelee hankkimaan mökkeihin perusvarusteeksi sammutuspeitteen. Katso kohta liite 2: Turvallisuustietoa Yhtiöllä on auton peräkärry, jota mökkiläiset voivat lainata maksua vastaan. Peräkärryn lainaamisesta on lisätietoa ilmoitustauluilla. Katso liite 5: Koneita ja työvälineitä. Polkupyöriä ei saa jättää tonttiteille, vaan ne on vietävä omalle tontille, koska tonttitiet ovat kapeita ja tarkoitettu kaikille tiellä liikkuville. Mikäli omat tilat käyvät ahtaiksi, niin voit viedä polkupyöräsi syksyllä II-alueen tai III-alueen huoltorakennuksen varastoon talven ajaksi. Lukitse pyöräsi ja laita siihen lappu, jossa on mökkisi numero. Säilytys tapahtuu omalla vastuullasi. Yhtiön alueen portin aukioloajat on ilmoitettu portissa olevassa kyltissä. Muina aikoina portin voi avata ja sulkea mökin alkuperäisavaimella. Portin avannut henkilö on portin kiinnioloaikoina velvollinen myös sulkemaan sen. Ns. takaportti (Rajasillantien kompostialueen puoleisessa päässä) on pidettävä aina suljettuna. Oman tontin rajalle sisääntulokohtaan voi rakentaa portin, jolle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia. Turvallisuussyistä portin tulee aueta tontille päin. Pääportin lisäksi tontin sivuun saa rakentaa sivuportin, silloin kun se on kulun kannalta aiheellinen eikä se aiheuta haittaa muille asukkaille. Porttien tulee olla samanvärisiä kuin tontilla olevat muut rakennukset ja/tai aidat ovat. Katso osa 4, liite 3: Rakentamistietoa Jokaisella mökillä on oma mökin numerolla varustettu postilaatikko oman alueen sisääntulotien alussa. Postilaatikkoihin jaetaan sanomalehdet, kirjeposti, mainoksia ja yhtiön tiedotteita asumiskauden aikana. Postilaatikko on pidettävä puhtaana ulkoa ja sisältä - pesu ainakin kerran vuodessa.

9 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 7/ / PÄIVITYS Puiden istutus tontille Pysäköinti ja pysäköintialueet Puiden istutuksessa tontille on huomioitava, ettei puu kasvaessaan varjosta naapurin tonttia eikä puun juuret tai oksat ylety naapurin puolelle. Puun istutusetäisyys tontin rajalta on oltava vähintään 100 cm. Tonteille ei saa istuttaa koivuja, mäntyjä, kuusia, poppeleita, tammia, leppiä, haapoja tai muita tavanomaisia metsäpuita. Tontilla kasvavien puiden enimmäiskorkeus saa olla 6 metriä. Ellei omistaja yhtiön kehotuksesta kohtuullisessa ajassa (4 viikkoa) poista tai lyhennä liian suuria tai vahingonvaaraa aiheuttavia puita, niin puut kaadetaan ja toimitetaan pois yhtiön toimesta ja toimenpiteistä veloitetaan osakkeenomistajaa. Lisäksi noudatetaan lakia, jonka mukaan naapuri voi poistaa viereiseltä tontilta omalle tontilleen tulevat puun juuret sekä oksat, ellei naapuri kehotuksen saatuaan niitä itse poista. Autot, peräkärryt ja muut ajoneuvot tulee pitää pysäköintialueilla. Pysähtyminen on sallittu muualla vain huoltoajotarkoituksessa. Mopot, skootterit ja moottoripyörät saa säilyttää omalla tontilla vähintään 3 metrin päässä rakennuksen seinästä. Autojen, asuntovaunujen, peräkärryjen yms. talvisäilytystä ei sallita pysäköintialueella. Asuntovaunuja saa asumiskaudella pitää pysäköintialueilla vain tilapäisesti. Multa-, hiekka-, ja turvekuormat, rakennustarvikkeet yms., joita ei voida suoraan ajaa autolla tontille, voidaan läjittää pysäköintipaikalle ehdolla, että läjitys vie vain yhden autopaikan tilan ja että kasat siirretään pois ja jäljet siivotaan kahden viikon sisällä. Jos pysäköintipaikalla on merkitty auton pysäköinnin suunta, niin sitä tulee noudattaa. Polkupyöriä ei saa jättää tonttiteille. Pyykinpesu Rakentaminen Rajamerkit Huvitoimikunnalla on kerhotalolla erillisessä tilassa pyykinpesukone, jota asukkaat saavat käyttää pientä korvausta vastaan. Ilmoitustauluilla on toiminnosta vastaavan huvitoimikunnan jäsenen nimi ja yhteystiedot. Katso Osa 4,liite 3 "Rakentamistietoa" Tonttien rajamerkkejä ei saa poistaa eikä siirtää. Jos rajamerkkejä ei ole, niin tontti voidaan joutua mittauttamaan korvausta vastaan. Varsinkin pensasaitojen istutuksen yhteydessä on huolehdittava, että rajamerkki jää näkyviin. Osakas voi maalata rajamerkit punaisiksi, jotta ne erottuvat helposti. Saunat ja suihkut Suihkut ja saunat miehille ja naisille ovat avoinna asumiskautena saunan ovessa ilmoitettuina aikoina. Saunarakennuksessa on kaksi perhesaunaa, joihin voi varata aikoja talonmieheltä. Varaus on tehtävä vähintään kuukaudeksi. Hinnat ilmoitetaan saunan ilmoitustauluilla Iltaisin tulee saunatilojen olla tyhjinä kello Saunatiloissa ei saa käyttää päihdyttäviä aineita, tupakoida eikä sinne saa viedä lasipulloja. Turvallisuussyistä saunatilojen ulko-ovi on aina lukossa. Ovi avautuu mökkien alkuperäisavaimilla. Älä päästä tuntemattomia henkilöitä saunatiloihin. Sisääntulo- ja tonttitiet Rajasillantiestä lähtee alueelle kolme sisääntulotietä, yksi kullekin mökkialueelle. Sisääntuloteistä haarautuvat kapeammat tonttitiet.

10 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 8/ / PÄIVITYS Sähkö ja sähkömittarit Talkoot Talonmies Tarkastukset alueella Yhtiöllä on alueelle yhteinen sähköntoimitussopimus. Jokaisessa mökissä on oma sähkömittari, jonka osoittama sähkönkulutuksen määrä laskutetaan mökkiläisiltä. Mökkimittarit luetaan syksyllä ennen asumiskauden loppua. Mittarinlukemisaika ilmoitetaan ilmoitustauluilla. Mökin omistaja ilmoittaa mittarilukeman talonmiehelle (postilaatikkoon kerhotalolle tai talonmiehen omaan postilaatikkoon) Isännöitsijä lähettää sähkölaskut postitse. Sähkömittarin huolto ja mittarinvaihto tarvittaessa kuuluvat yhtiölle. Alueella järjestetään tarpeen mukaan talkoita, joissa korjataan, siistitään ja kunnostetaan yleisiä alueita ja rakennuksia. Talkoista ilmoitetaan hyvissä ajoin ilmoitustauluilla. Talkooväki on vakuutettu yhtiön toimesta. Talkoissa tutustut alueen muihin asukkaisiin ja työlläsi vaikutat yhtiövastikkeeseen. Kesäheinän talonmiehen yhteystiedot ilmoitetaan ilmoitustauluilla. Asukas tai osakas voi ottaa yhteyden talonmieheen ilmoitettuina aikoina tai jättää viestin puhelimitse, sähköpostitse tai viedä lapun kerhotalon oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Kaikista tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen, ellei ole kyseessä erikoisen kiireellinen asia. Tarkastuksia voidaan tehdä tilanteen mukaan mökin ulko- tai sisäpuolella. 1. Yleistarkastuskierros alueella: Hallituksen jäsenet tekevät vuosittain alueen tonttien ja mökkien ulkopuolisen yleistarkastuksen, jossa kiinnitetään huomiota järjestysmääräyksissä mainittuihin asioihin. Huomautusasioista laaditaan liite pöytäkirjaan ja isännöitsijä lähettää kyseisen mökin omistajalle kirjallisen kehotuksen korjata puutteet. Huomautuskohteet tarkastetaan ja mikäli kohdetta ei ole kunnostettu, niin hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja laskuttaa työstä mökin omistajaa. 2. Rakentamis- ja muutostyötarkastukset: Hallituksen nimeämät tarkastajat tarkastavat vuoden 2011 keväästä lähtien kaikki rakentamis- ja muutostyöt alueella. Tarkastuksesta peritään kultakin kohteelta tarkastusmaksu. Lisäksi hallituksen nimeämät tarkastajat voivat tehdä mökin sisätilojen tarkastuksia tarpeen mukaan. Rakentamistarkastajien nimet ilmoitetaan ilmoitustauluilla. Katso osa 4, liite 3 Rakentamistietoa 3. Turvallisuustarkastus: Turvallisuuspäällikkö ja muut tehtävään nimetyt henkilöt tekevät alueella yleisen turvallisuustarkastuksen vuosittain tai tarpeen mukaan. Tarkastus voi kohdistua mökkien piha-alueisiin ja sisätiloihin. 4. Muita tarkastuksia: Viranomaiset voivat tehdä tarkastuksia tarpeen mukaan.

11 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 9/ / PÄIVITYS Tontin hoito Osakkaan tulee pitää tontti hoidettuna ja siistinä joko viljely- tai oleskelukäytössä. Maaraaka-aineita saa sijoittaa tontille, mutta ne täytyy ottaa hyötykäyttöön kuukauden kuluessa. Marja- ja koristepensaiden ja tontin rajan välin tulee olla istutettaessa vähintään 80 cm. Tontin rajat tulee pitää siisteinä ja rikkakasveista vapaana. Puiden istutusetäisyyden pitää olla vähintään 100 cm rajasta. Katso kohta: Puiden istutus. Siltä osin kun tontti rajoittuu yleiseen tiealueeseen tai muuhun yleiseen alueeseen, tulee osakkaan pitää ko. välitön alue järjestysmääräysten edellyttämässä kunnossa. Sisääntuloteiden varsilla olevien tonttien haltijoiden tulee leikata nurmikko myös tontin ulkopuolelta tien varrelta. Tuli Turvallisuusja pelastustietoa Uima-allas Avotulen teko alueella on kielletty. Roskia ei saa polttaa mökkien pihoissa tai grilleissä. Pihagrilleissä ja tulisijoissa tulee olla kipinäsuojat. Mökissä tai grillin luona tulisi olla sammutin tai sammutuspeite. Yhtiölle on tehty pelastuslain edellyttämä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Katso Osa 4,liitteenä 2 Turvallisuustietoa Perehdy huolella suunnitelmaan, oman turvallisuutesi vuoksi. Alueella järjestetään tarpeen mukaan turvallisuus- ja ensiaputiedotustilaisuuksia. Turvallisuushenkilöiden yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla. Kaikkien kesäheinäläisten ja heidän vieraidensa käytössä on saunan päädyssä uimaallas. Altaan syvyys on 80 cm. Uiminen altaassa tapahtuu omalla vastuulla. Uima-altaan käyttäjän tulee noudattaa altaan käytöstä annettuja määräyksiä: - mene altaaseen suihkun kautta - altaaseen ei saa sukeltaa - altaaseen mennään vain portaiden kautta, reunoilta hyppiminen on kiellettyä - vanhempien ja muidenkin aikuisten tulee valvoa lasten uintia Altaan siisteydestä ja veden puhtaudesta huolehtii tehtävään nimetty henkilö/ nimetyt henkilöt. Uiminen joessa Vahingonkorvausvastuu Vakuutukset - yhtiön - osakkaan Uiminen Vantaanjoessa tapahtuu omalla vastuulla. Lasten huoltajien tulee valvoa lasten toimintaa alueella ja erityisesti Vantaan joella. Oleskelu pumppulaiturilla on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Osakkeenomistaja on aina velvollinen suorittamaan täysimääräisen korvauksen aiheuttamastaan vahingosta yhtiölle ja / tai kolmannelle osapuolelle. Yhtiöllä on täysarvovakuutus mökeille ja niissä kiinteästi oleville lisärakennuksille (takavarastot, kuistit ja kaksiosaisten mökkien väliköt). Osakkaan on halutessaan itse vakuutettava erilliset rakennukset, kuten varastot, huvimajat, leikkimökit ja kasvihuoneet sekä mökissä ja tontilla oleva muu irtaimisto.

12 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 10/ / PÄIVITYS Vesi - Talousvesi - Kasteluvesi Talous- ja kasteluvesihanat ovat mökkien lähellä tonttiteiden varsilla. Asukkaat saavat ympärivuotisesti porakaivovettä saunarakennuksen ulkoseinässä ja talonmiehen asunnon autotallikatoksessa olevasta hanasta. Talousvesi (juomavesi) 1. Vantaan kaupungin vesijärjestelmästä tulevaa vettä 2. Yhtiön porakaivoista tuleva saunojen käyttövesi Kasteluvesi Vantaanjoesta suoraan tulevaa puhdistamatonta vettä, joten sitä ei pidä käyttää talous- eikä juomavetenä. Kasteluveden jakelusta vastaa yhtiö. Kasteluvesi on käytettävissä asumiskauden ajan sääolosuhteista riippuen. Kastelu letkulla tulee tapahtua suuttimen tai sadettimen kautta, jotta veden paine riittää koko alueelle. Kasteluvesijärjestelmään saa yhdistää tilapäisesti painepesurin. Yhtiö ei peri osakkailta erillistä vesimaksua. Vuokralaiset Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa isännöitsijälle mökin vuokraamisesta ja antaa vuokralaisen tiedot (nimet, yhteystiedot ja vuokra-ajan pituus). Tiedot tarvitaan asukasluetteloon esimerkiksi hälytystapahtumaa tai muuta tiedottamista varten. Myös pitempiaikaisista vieraista, jotka oleskelevat itsenäisesti mökillä, tulee ilmoittaa talonmiehelle, joka toimii alueen valvojana. Mökin omistajan on annettava mökin käyttäjille nähtäväksi järjestysmääräykset sekä asukasopas (säilytys mökissä). Näin siksi, että kaikista määräysten rikkomisista ovat vastuussa osakkeenomistaja ja / tai vuokralainen. Värit kaikissa rakennuksissa WC Yhtiöjärjestys ja yhtiötämme koskevia lakeja Yhtiökokous Katso värit: Liite 3 "Rakentamistietoa, kohta 3 Rakennusten ja aitojen maalaaminen ja pakolliset värit" Rajasillantien lähellä olevissa huoltorakennuksissa ovat yleiset wc:t ("vesivessat"), jotka avataan keväällä kun talousvesi kytketään ja suljetaan syksyllä veden sulkemisen yhteydessä. Saunatiloissa olevat wc:t on tarkoitettu pesutilojen käyttäjille. Jokaisessa mökissä on oma wc. Huoltorakennustenyhteydessä olevat jätevesisuppilot ovat käytettävissä myös talvella. Yhtiöjärjestys on yhtiön perusasiakirja, joka on laadittu yhtiön perustamisvaiheessa. Siihen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia yhtiökokouksen päätöksellä. Rekisteröintiasiat hoitaa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteritoimisto. Kiinteistöyhtiöömme sovelletaan Asunto-osakeyhtiölakia ja Osakeyhtiölakia. Yhtiökokous kutsutaan koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Viimeistään toukokuussa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. toimintakertomus, tilinpäätösasiat, vahvistetaan talousarvio, määrätään vastikkeen suuruus seuraavaksi toimintakaudeksi ja valitaan hallituksen jäsenet. Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksissa mökkikohtainen äänioikeus (kahdella osakkeella). Tarpeen vaatiessa voidaan pitää ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokouksesta ilmoitetaan sanomalehdessä ja lähettämällä osakkeenomistajille kirjallinen kokouskutsu osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen.

13 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS 11/ / PÄIVITYS Yleiset alueet Yleisiä alueita ovat alueen parkkipaikat, puistot, reunusalueet ja tiealueet sekä saunan, huoltorakennuksen ja kerhotalon ympäristö. Tontteihin rajoittuvia yleisiä alueita ei saa ottaa tai rajata yksityiseen käyttöön. Yleisillä alueilla ei saa säilyttää mitään yksityistä omaisuutta kuten komposteja, multa- tai hiekkakasoja, rakennusmateriaaleja, puutavaraa yms. Poikkeustilanteessa sallitaan tilapäinen säilytys parkkipaikalla. Katso kohta: Pysäköinti OSA 4: ASUKASOPPAAN LIITTEET Liite 1 Alueen opastekartat Alkuperäinen Liite 2 Turvallisuustietoa Päivitys Liite 3 Rakentamistietoa Päivitys Liite 4 Puutarhatietoa Alkuperäinen Liite 5 Koneita ja työvälineitä asukkaiden käyttöön Alkuperäinen OSA 5: JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET , päivitettynä kohdan 9.3 vuoksi. Asukasopasta päivitetään tarpeen mukaan. Vaihdettaviin sivuihin merkitään päivityspäivämäärä ylätunnisteeseen. Ole hyvä ja vaihda päivityssivut! Näin oppaasi pysyy ajan tasalla.

14 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS LIITE 1 Sivu 1(5) / Päivitys Alueen opastekartat LIITE 1: ALUEEN OPASTEKARTAT - sisältösivu 1.1 Koko alueen opastekartta 1.2 I-alueen opastekartta (mökit 1-101) 1.3 II-alueen opastekartta (mökit ) 1.4 III-alueen opastekartta (mökit )

15

16

17

18

19 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS OSA 4 / LIITE 2 Sivu 1/ / PÄIVITYS Turvallisuustietoa Osa 4, Liite 2: TURVALLISUUSTIETOA Yhtiölle on vahvistettu turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, jonka teksti on tässä liitteessä. Turvallisuushenkilöstön yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla. Sisällysluettelo 1 Tärkeitä numeroita 2 Pelastuslaitosten yhteystiedot 3 Turvallisuudesta vastaavat Kesäheinässä 4 Turvallisuushenkilöt ja kokoontumispaikka vaaratilanteessa 5 Vaaratilanteiden aiheuttajat Kesäheinän alueella 5.1 Alueen ulkopuoliset vaaranaiheuttajat 5.2 Alueen sisällä vaaratilanteita 6 Pelastusvälineistöä mökeissä ja yhtiöllä 7 Onnettomuuksien välttäminen 8 Onnettomuuden sattuessa 9 Turvallisuus- ja pelastusvälineiden käyttöä 10 Eräitä sammutuskohteita 11 Muista seuraavat asiat sähkölaitteista 1 TÄRKEITÄ NUMEROITA PALVELU PUHELIN OSOITE HÄTÄNUMERO 112 Acrigolankatu 15 Helsinki VARAHÄTÄNUMERO Acrigolankatu 15 Helsinki Vantaan kaupungin vaihde Vantaan keskusvalvomo Teknikontie 4 Vantaa Vantaan kriisikeskus Kielotie 15 Vantaa Peijaksen sairaala ensiapu Sairaalakatu 1 Vantaa 2 PELASTUSLAITOSTEN YHTEYSTIEDOT PELASTUSALAN YHTEYSTIEDOT Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Asema 3, Pelastuskeskus, lentoasema Asema 2, Vantaankoski Teknikontie Vantaa Martinkyläntie Vantaa Keskus Keskus Palopäällikkö puh Palotarkastaja puh KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN MUUT YHTEYSTIEDOT Pelastusjohtaja Keskus Valmiuspäällikkö puh Päivystävä päällikkö puh Palomestari, eteläinen alue puh Päivystävä palotarkastaja puh

20 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS OSA 4 / LIITE 2 Sivu 2/ / PÄIVITYS Turvallisuustietoa 3 TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT KESÄHEINÄSSÄ Kiinteistö Oy Kesäheinän hallitus - vastaa kiinteistön suojelun valmistelusta ja siihen kuuluvista toimenpiteistä - järjestää taloudelliset edellytykset suojelutoimenpiteiden toteuttamiselle. ( Pelastuslaki 8 ) Isännöitsijä - tietää suojeluvelvoitteet ja toteuttaa turvallisuusjärjestelyt - valvoo turvallisuusmääräysten noudattamista - opastaa tarvittaessa asukkaita ja yhtiön hallitusta suojeluasioissa Turvallisuuspäällikkö ja turvallisuuspäällikön apulaiset - turvallisuuspäällikkö laatii ja ylläpitää turvallisuussuunnitelmaa - valvoo ja kehittää alueen turvallisuutta ja toimii yhtiön turvallisuusasiantuntijana - huolehtii, että yhtiöön on hankittu säädösten edellyttämä suojelumateriaali ja että se on kunnossa - on mukana palotarkastuksissa mahdollisuuksien mukaan - turvallisuushenkilöt osallistuvat turvallisuuskoulutukseen - tiedottavat mökkiläisille turvallisuusasioista - suorittavat vuosittain tai tarvittaessa alueen turvatarkastuksen 4 TURVALLISUUSHENKILÖT JA KOKOONTUMISPAIKKA VAARATILANTEESSA Henkilöiden nimet ja yhteystiedot ovat yhtiön ilmoitustauluilla. Kiinteistöyhtiön nimi Kiinteistö Oy Kesäheinä Palvelualue 2 Kiinteistöyhtiön osoite Rajasillantie 11, VANTAA Suojelulohko 224 TURVALLISUUSHENKILÖT Tehtävä Alue Mökki ja sähköpostiosoite Puhelin Hallituksen puheenjohtaja Isännöitsijä Katso ilmoitustaululta Katso ilmoitustaululta Talonmies Rajasillantie 11, VANTAA Turv. pääll. sijainen Turvallisuuspäällikkö alueet Katso ilmoitustaululta 1-3 Turvallisuuspäällikön apulainen alue 1 Katso ilmoitustaululta Turvallisuuspäällikön apulainen alue 1 Katso ilmoitustaululta Turvallisuuspäällikön apulainen alue 2 Katso ilmoitustaululta Turvallisuuspäällikön apulainen alue 2 Katso ilmoitustaululta Turvallisuuspäällikön apulainen alue 3 Katso ilmoitustaululta Turvallisuuspäällikön apulainen alue 3 Katso ilmoitustaululta Talonmies toimii turvallisuuspäällikön sijaisena uhkaavan vaaratilanteen ilmoituksen vastaanottajana. KOKOONTUMISPAIKKA VAARATILANTEESSA: Varapaikka: Mittumaarin aukio kerhotalon lähellä Pääportin tuloaukio talonmiehen talon lähellä

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 SISÄLLYS 1. PALSTA... 6 2. KASVILLISUUS PALSTALLA... 7 3. RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPA... 8 3.1 RAKENNUSLUVAN

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Herttonomin ABC. Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 8.6.2014. Työryhmä: Anna-Maija Gruber, Kaija Kumpukallio, Jari Poutanen

Herttonomin ABC. Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 8.6.2014. Työryhmä: Anna-Maija Gruber, Kaija Kumpukallio, Jari Poutanen Herttonomin ABC Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 8.6.2014 Työryhmä: Anna-Maija Gruber, Kaija Kumpukallio, Jari Poutanen hspy.hallitus at gmail.com SISÄLLYS 1 ALUKSI... 5 2 HALLINTO JA MÖKKILÄISEN

Lisätiedot

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään HATTULA-KIINTEISTÖT OY 1 (15) ASUMISOPAS Tämä asumisopas jaetaan jokaiseen huoneistoon ja taloon muuttaville uusille asukkaille. Asumisoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Hattulan kunnan vuokratalojen

Lisätiedot

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Tervetuloa Lahden Taloihin! Sisältö Käy taloksi! 3 Vuokrasopimus Muuttoilmoitus Sähkösopimus Internet-yhteys Vuokran maksaminen Saunavuoro ja autopaikka Vakuusmaksu

Lisätiedot

TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2

TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2 ASUNNON VUOKRAAMINEN 3 Vuokrasopimus Vakuus Virhelomake Vuokranmaksu Asunnon vaihtaminen, eli sisäinen muutto Irtisanominen ASUNNON KUNNON TARKKAILU

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET 6 Yleistä 7 Ulko-ovet ja yhteiset tilat 7 Jätehuolto 7 Pysäköinti ja huoltoajo 7 Huoneistot 8 Parvekkeet ja terassipihat

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

Malmin Kiinteistöt Oy

Malmin Kiinteistöt Oy Asumisopas 2002 Malmin Kiinteistöt Oy Säilytä tämä asunnossasi! HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖYHTIÖT Graafinen suunnittelu, kuvitus, taitto: Eija Nygård Paino: Edita Prima Oy SISÄLLYSLUETTELO Hyvät Helsingin

Lisätiedot

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS MESTARIASUKASOPAS ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! MESTARIASUKASOPAS 1 Tervehdys asukkaamme, Järvenpään Mestariasunnot on kaupunkimme suurin kodintarjoaja.

Lisätiedot

LIPUTUS...13 VUOKRALAISEN VELVOLLISUUDET...8 AUTOPAIKAT JA AJO KIINTEISTÖLLÄ...13 Vuokranmaksu... 8

LIPUTUS...13 VUOKRALAISEN VELVOLLISUUDET...8 AUTOPAIKAT JA AJO KIINTEISTÖLLÄ...13 Vuokranmaksu... 8 VALTION ASUNTOLAINOITTAMAT Myötävaikutus hoitotoimenpiteisiin sekä korjaus- HELSINGIN KAUPUNGIN ja muutostöihin... 8 Vastuu vieraista... 8 KIINTEISTÖYHTIÖT...4 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

Hyvät Helsingin kaupungin aravavuokratalojen asukkaat

Hyvät Helsingin kaupungin aravavuokratalojen asukkaat VALTION ASUNTOLAINOITTAMAT HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖYHTIÖT...6 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden omistajana 6 Kiinteistöyhtiöt kuuluvat Helsinki -konserniin 6 Vuokranmääritysyksiköt...7

Lisätiedot

Asukasopas. Espoonkruunun

Asukasopas. Espoonkruunun Asukasopas Espoonkruunun Hyvä Espoonkruunun asukas! Tämä asukasopas antaa ajantasaista tietoa asumisesta, muuttamisesta sekä vuokratalojen hallinnosta. Opas annetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä

Lisätiedot

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi Asukkaan opas Sisällysluettelo Tervetuloa uuteen kotiin 3 Muuttajan muistilista 4 Asumisesi tukiverkosto 5 Sopimusasiat 7 Kodin vaihto ja poismuutto 8 Järjestyssäännöt 9 Kaiken varalta 10 Pidä kodistasi

Lisätiedot

HAMINA-ASUNNOT ASUKASOPAS ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! ASUKASOPAS

HAMINA-ASUNNOT ASUKASOPAS ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! ASUKASOPAS HAMINA-ASUNNOT ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 HAMINA-ASUNNOT Muistiinpanoja 2 Sisällysluettelo Tervetuloa asukkaaksi 4 Toimitustyö: Eija Nevalainen

Lisätiedot

Vuokralaisen opas. Kuva: Päivi Pasanen

Vuokralaisen opas. Kuva: Päivi Pasanen Vuokralaisen opas Kuva: Päivi Pasanen Hyvä vuokralainen Tämä opas on tehty sinua varten. Se kertoo Kiinteistö Oy Kiurunkulman toiminnasta ja asumisesta sen asunnoissa. Opas tarjoaa sinulle monenlaista

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä Koteja kaikille Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä JVA palkitsee pitkäaikaisia asukkaita ja asukasaktiiveja Toivomme, että tunnet asunnon kodiksesi ja viihdyt pitkään. Asukasetuun oikeuttavia pisteitä

Lisätiedot

Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha ry Pakilan rantatie 1 00680 Helsinki

Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha ry Pakilan rantatie 1 00680 Helsinki Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha ry Pakilan rantatie 1 00680 Helsinki Yhdistyksen sähköpostiosoite klaukkalanpuisto@gmail.com Puheenjohtajan terveisiä Kädessäsi on Kaiku-tiedote. Tiedotteeseen on kerätty

Lisätiedot

ASUKASOPAS. Tornion Krunni Oy SÄILYTÄ ASUNNOSSA. Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni

ASUKASOPAS. Tornion Krunni Oy SÄILYTÄ ASUNNOSSA. Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni ASUKASOPAS Tornion Krunni Oy 2004 Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni 1 SÄILYTÄ ASUNNOSSA LUKIJALLE Tornion Krunni Oy on isännöintiin ja rakennusten kiinteistönhoitoon erikoistunut

Lisätiedot

ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KUMMATTI

ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KUMMATTI ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KUMMATTI Kauppakatu 50 92100 RAAHE puh. (08) 2118 500 www.raahe.fi/kummatti 2 Kansikuva Auno Aunola Raahen PR-Palvelut Ky Rannikon Laatupaino Oy 2006 3 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa

Lisätiedot

Asunto Osakeyhtiö Nissenrinne 12.04.2015 Nissnikuntie 1 02430 MASALA Asukkaan opas ASUKKAAN OPAS. Versio 2.0. Sivu 1/22

Asunto Osakeyhtiö Nissenrinne 12.04.2015 Nissnikuntie 1 02430 MASALA Asukkaan opas ASUKKAAN OPAS. Versio 2.0. Sivu 1/22 ASUKKAAN OPAS Versio 2.0 Sivu 1/22 Sisällys Esipuhe... 4 1 As Oy Nissenrinne...5 1.1 Rakennustapaselostus historiikki...5 1.1.1 Seinät ja vesikatto... 5 1.1.2 Seinäpinnoitteet...6 1.1.3 Lattiapäällysteet...

Lisätiedot