ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9)."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa sekä betonimurskeen hyödyntämistä alueen maarakentamisessa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Vantaa. Circulation Oy Hiihtäjäntie 4 B Helsinki TOIMINNAN SIJAINTI HAKEMUKSEN VIREILLETULO LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Laitos sijaitsee Vantaan kaupungin Viinikkalan kaupunginosassa, Seutulan kylässä, kiinteistöillä ja , osoitteissa Varpukalliontie 7 ja 9, Vantaa. Kiinteistöt omistaa Oy Vuorpiha (Varpukalliontie 7) ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Hakemus on tullut vireille Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 13 f) kohdan perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla asian ratkaisee aluehallintovirasto. Ympäristölupa betoni- ja tiilijätteen murskaukseen ja hyötykäyttöön kiinteistöillä saakka, Vantaan ympäristölautakunta, ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Alue on asemakaavassa (Viinikan metsä 3) merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Korttelialuetta koskevissa määräyksissä todetaan, että mikään rakenne, laite tai antenni ei saa edes tilapäisesti nousta lentoesteiden korkeusrajapintaa, joka on 80 mpy, ylemmäksi. Kiinteistön pohjoisrajalle on asemakaavassa sijoitettu lähivirkistysalue (VL, Varpumetsä). TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ LAITOKSEN TOIMINTA Toiminnan sijainti ja lähimmät häiriintyvät kohteet Kiinteistöllä Varpukalliontie 9 on toimistokoppi, mutta muuten kiinteistöt ovat rakentamattomia ja niillä on harjoitettu betonijätteen murskaustoimintaa vuodesta Lähimmät naapurikiinteistöt ovat rakentamattomia tontteja. Kiinteistöjen pohjoispuolella olevilla tonteilla Evilja Oy harjoittaa mullan valmistamista maa- ja hiekka-aineksista. Alueen eteläpuolella noin 500 metrin päässä sijaitsee Oy KWH Freeze Ab:n pakastevarasto. KWH Freezen vedenottamo sijaitsee noin 300 metrin päässä idässä. Lähin asutus on noin 800 metrin päässä Seutulassa. Laitos sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä Helsinki-Vantaan lentoasemaalueesta ja noin 500 metrin etäisyydellä Vantaan Vauhtikeskus -moottoriurheilukeskuksesta. Moottoriurheilukeskuksen pysäköintialue rakennetaan noin 300 metrin päähän laitoksesta. Laitos sijoittuu lentomelualueelle (55 db). Maaperä, pohja- ja pintavedet Kiinteistöjen perusmaaperä on silttiä. Kiinteistöllä Varpukalliontie 9 on tehty maantäyttöä puhtaalla betoni- ja tiilimurskeella. Kiinteistön Varpukalliontie 7 täyttötyötä ei ole aloitettu eikä voimassa olevassa ympäristölupapäätöksessä edellytettyä maaperän tilan selvitystä ole vielä tehty. Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Lavanko, ) sijaitsee kiinteistöltä noin 250 metriä koilliseen. Laitoksesta 200 metrin päässä länteen sijaitsee yleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo) merkitty Viinikanmetsän alue. Lisäksi toiminta-alueesta länteen noin 150 metrin päässä sijaitsee Vantaanjokilaakson maisemakokonaisuus (MAO010010) -luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva alue. Circulation Oy hakee ympäristölupaa betoni- ja tiilijätteen murskausasemalle, jossa käsitellään enimmillään tonnia betoni- ja tiilijätettä,

3 tonnia puujätettä ja tonnia teollisuuden ja kauppaliikkeiden energiajätettä. Purkubetonin vastaanotto on aloitettu vuonna Molemmilla tonteilla on Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan lupa käsitellä betoni- ja tiilijätettä sekä käyttää betonimurske tonttien maarakennukseen t/a, yhteensä t/a. Alueella on tarkoitus jatkaa purkubetonin ja -tiilien murskausta, varastointia ja maantäyttöä betonimurskeella. Murskattu betoni ja tiili hyödynnetään maanrakentamisessa muualla pääkaupunkiseudulla, kun täyttö omilla kiinteistöillä on valmis. Uutena toimintana laitoksella otetaan vastaan puhdasta puuta ja puujätettä enintään t/a sekä teollisuuden ja kauppaliikkeiden erilliskerättyä energiajätettä enintään t/a. Puut ja energiajäte murskataan polttoaineiksi. Energiajätteen vastaanotto ja murskaus tapahtuu rakennettavassa hallissa. Lisäksi laitoksella siirtokuormataan rakennus- ja purkutoiminnan jätteitä sekä kaupan ja teollisuuden lajiteltuja jätteitä. Näiden vastaanotto ja siirtokuormaus tapahtuu rakennettavassa hallissa. Bioterminaalialueelle liikennöidään kuorma-autoilla. Betoni- ja tiilijäte murskataan liikuteltavilla murskaimilla ja materiaaleja käsitellään erilaisilla pyörä- ja kaivinkoneilla. Työntekijämäärä on 2 4 henkilöä. Tuotanto- ja varastointikapasiteetti 3 Jäte Numerotunnus Määrä (t/a) Maksimivarasto (t) Betoni- ja tiilijäte , Puujäte , Energiajäte teollisuudesta ja kauppaliikkeistä (murskaus) Rakennus- ja purkutoiminnan jätteet (siirtokuormaus) Teollisuuden ja kaupan jätteet (siirtokuormaus) , , , , , *, , , , , , , , , Yhteensä * vaarallinen jäte Taulukko 1. Vastaanotettavat jätteet

4 4 Jäte Numerotunnus Määrä (t/a) Maksimivarasto (t) Betoni- ja tiilimurske , Puuhake Kierrätyspolttoaine teollisuudesta ja kauppaliikkeiden energiajätteestä Rakennus- ja purkutoiminnan jätteet Teollisuuden ja kaupan jätteet , *, , Metallijäte Kaatopaikkajäte Yhteensä * vaarallinen jäte Taulukko 2. Lähtevät jätteet Jätteiden vastaanotto ja lajittelu Kaikki vastaanotettavat kuormat kuvataan ja rekisteröidään ATKjärjestelmään. Epäpuhtauksia ja vaarallisia aineita sisältävät kuormat käännytetään takaisin. Purkubetonin ja -tiilen käsittely Kiinteistöllä otetaan vastaan ja käsitellään betonia ja tiiltä enintään t/a. Murskausta suoritetaan maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Materiaalien vastaanottoa ja poiskuljetusta tehdään arkisin klo välisenä aikana. Poikkeustapauksissa kuljetuksia on myös viikonloppuisin. Murskausta suoritetaan keskimäärin 40 h/kk. Murskeen raekoko on enintään 200 mm. Ennen murskausta betonista erotellaan magneettierottimella raudat. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskaimella. Lisäksi käytetään seulaa, kaivinkonetta ja kaivinkoneeseen liitettävää paloittelijaa (pulveroijaa). Purkubetonin ja -tiilen hyötykäyttö Kenttärakenne Käsittely- ja varastokenttien rakentamisessa käytetään betoni/ tiilimursketta, ruiskubetonia, laattoja ja keramiikkaa tai vastaavaa maarakentamisessa hyödynnettävää pysyvää materiaalia Murskattu materiaali käytetään kiin-

5 teistön alueella maanrakentamiseen cm paksuisena kerroksena tasoon + 36,50 m mpy asti. Betonimurskeen päälle tulee noin 6 cm asfaltti tai 10 cm sorakerros. Kentän rakentamisessa käytettävien jätejakeiden laadunvalvontatestaus tehdään alueelle tuotavista suuremmista aineseristä tai mikäli kyseessä on ns. riskikohde. Testaus tehdään vähintään jokaisesta tonnin erästä. Betoni- ja tiilimurske kuljetetaan vaihtoehtoisesti muualle hyödynnettäväksi, kun sen puhtaus on selvitetty. Suihkupaalutuksen sementtimassa Suihkupaalutusten sementtimassaa käytetään laitoksen tonttien maanrakentamiseen. Rakennustyömailla suihkupaalutusmenetelmällä tehdään maahan pilari voimakkaasti paineistetun sementtisuihkun avulla. Paalutustyömailla syntyvä ylimääräinen sementtisuspensio imetään kuljetusautoon ja sementti otetaan vastaan noin 50 m 2 suuruisiin altaisiin kiinteistöllä. Suihkupaalutusmassaa kerätään altaaseen noin 0,5 metrin paksuudelta, jonka jälkeen sen annetaan kuivua. Tämän jälkeen päälle voidaan levittää toinen 0,5 metrin kerros. Kerroksia tehdään enintään 1,5 metrin paksuudelta altaaseen. Sementti on hydraulinen sideaine eivätkä sen reaktiot riipu ilman läsnäolosta, vaan sementin reaktiot tapahtuvat maan alla ja veden kyllästämissä kerroksissa. Sementin reaktiot tapahtuvat heti sen joutuessa kosketuksiin veden kanssa. Nopeimmin reaktiot tapahtuvat ensimmäisen vuorokauden aikana. Pääosa reaktioista tapahtuu ensimmäisen kuukauden aikana. Sementin sisältämät raskasmetallimäärät ovat pieniä ja niitä voidaan verrata suomalalaisten savien ja moreenien yleisesti sisältämiin määriin. Sementin reagoidessa se myös sitoo raskasmetalleja reaktiotuotteisiinsa. Sementtiä käytetään maa-ainesten stabilointiin. Puun varastointi ja haketus Laitokselle otetaan vastaan puhtaita puupolttoaineita kuten puita, risuja, kantoja, teollisuudesta tulevaa puuainesta ja rakennusjätepuuta, jotka haketetaan/murskataan liikuteltavalla hakettimella polttoaineeksi. Jalostustavan ja -asteen määrää raaka-aineen laatu ja loppukäyttökohde. Laitokselle ei oteta vastaan kyllästettyä puuta. Varastointimäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti, varastot ovat huhtikuussa pienimmillään ja suurimmillaan marraskuussa. Varastointi tapahtuu asfaltoidulla alueella. Suurin osa puujätteestä murskataan ja varastoidaan hallissa, kun halli valmistuu. Puun haketusta/murskausta tapahtuu maanantaista perjantaihin klo ja lauantaina klo Puun haketusta tapahtuu lämmityskaudella noin 20 h/kk. Kesäaikana haketusta tehdään vähemmän. 5

6 6 Touko-syyskuussa puuvarastojen määrä terminaalissa kasvaa ja vastaavasti varastot pienenevät lämmityskauden kuluessa talvella. Puu varastoidaan sekä valmiina että murskaamattomana aumoissa, jotka tehdään pyöräkuormaajalla. Hake kuljetetaan alueelta pois täysperävaunuautoilla. Haketta kuljetetaan laitokselta asiakkaille lämmityskautena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Raaka-aineiden kuormaukset suoritetaan pyöräkuormaajilla. Kuljetustapahtumien ohjaus on kiinni lämpölaitosten tarpeesta. Energiajätteen vastaanotto ja murskaus Rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuuden erilliskerätyn energiajätteen käsittely tapahtuu hallissa. Ennen varsinaista käsittelyä erotellaan jätteistä suuret kappaleet sekä muu lajitteluun kelpaamaton jae. Kierrätyspolttoaineen raaka-aineeksi soveltuva materiaali läjitetään kasalle hallissa ja murskataan mobiilimurskaimella. Lajittelu suoritetaan materiaalinkäsittelykoneella ja käsityönä lajitteluhallissa. Rakennusjätteitä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä murskataan enintään tonnia vuodessa. Kaupan ja teollisuuden energiajätteet sekä valmis kierrätyspolttoaine varastoidaan hallissa. Siirtokuormaus Laitoksella siirtokuormataan kaupan- ja teollisuuden jätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä. Siirtokuormausasemalle ei oteta vastaan kotitalouksien jätteitä eikä vaarallisia jätteitä. Siirtokuormaus tapahtuu hallissa, jossa vastaanotettavat kuormat lajitellaan karkeasti kahmarikoneella ja kuormataan m 3 kontteihin. Kontit kuljetetaan rekkakuljetuksena jatkojalostettaviksi jätteenkäsittelylaitokseen, jolla on ympäristölupa ao. jätteen edelleenkäsittelyyn materiaali- ja energiahyötykäyttöön. Siirtokuormauksen yhteydessä suurikokoiset puu- ja metallikappaleet sekä hyödyntämiskelvottomat kappaleet lajitellaan omille lavoille. Lajiteltu materiaali toimitetaan materiaali- tai energiahyötykäyttöön. Kuormien mukana tuleva mahdollinen kestopuu lajitellaan erilleen ja toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan kestopuuta. Kemikaalit Polttoainesäiliö (2 m 3 ) ja jäteöljytynnyri on sijoitettu metalliseen katettuun ja betonilla allastettuun tilaan. Betonialtaasta vedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta 2 m 3 :n umpisäiliöön. Betonilaatan alla on 10 m x 10 m kokoinen muovi. Voiteluaineet säilytetään lukitussa varastokontissa. Murskauksessa käytetty kasteluvesi imeytyy tuotteeseen. Kasteluun tarvittava vesi saadaan alueella kulkevasta lentokentän sadevesiojasta.

7 7 Vedenhankinta ja viemäröinti Laitoksella ei ole viemäröintiä eikä vesijohtoa. Laitosalueella ei ole sosiaalitiloja. Alueella on umpisäiliöllä varustettu kuivakäymälä. Betoni- ja tiilimurskeen kasteluun tarvittava vesi saadaan alueella kulkevasta ojasta, josta vesi pumpataan moottorikäyttöisellä pumpulla. Alueella syntyvät hulevedet kootaan hallitusti ja vedet johdetaan laskeutusaltaan kautta ojaan, joka laskee Vantaanjokeen. Asfaltoidulta kentältä vedet kootaan sadevesiviemäröinnin ja öljynerotuskaivon kautta laskeutusaltaaseen. Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Murskain käyttää polttoöljyä noin l/a, kaivinkone l/a, pyöräkone l/a ja kaivinkone/syöttökone l/a. Keskimääräinen polttoainekulutus on noin l/kk. Liikenne ja liikennejärjestelyt Kiinteistölle liikennöidään Katriinantien ja Varpukalliontien kautta. Kuormaautoliikenteen määrä on enimmillään keskimäärin 30 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuormien vastaanotto tapahtuu arkisin klo 6 22 välillä ja lauantaisin klo 7 18 välillä. Hakekuormien noutoa tapahtuu talviaikana satunnaisesti myös yöaikana. Selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä Vakuus Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon investoinneissa ja päivittäisessä toiminnassa. Yhtiöllä ei ole sertifioitua ympäristönhallintajärjestelmää. Hakija esittää toiminnalle euron vakuutta. HAKIJAN ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ YMPÄRISTÖN KAN- NALTA PARHAAN KÄYTTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖKUORMITUS Päästöt vesistöön Murskauksessa ja haketuksessa käytetään yleisesti käytössä olevia parhaita murskaus/haketuslaitteita, joilla minimoidaan pöly- ja meluhaitta. Kuljetuksissa käytetään tilavuudeltaan mahdollisimman suuria kuljetusvälineitä. Päästöjä veteen aiheutuu sadannasta ja pintavesien alueelta huuhtomasta aineksesta. Sadevedet ohjataan alueen reunoilta ojaan.

8 8 Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Polttoöljyn tankkausta, varastointia ja pienimuotoista koneiden huoltoa varten on 6m x 6m kokoinen betonilaatta, josta vedet ohjataan öljynerotuskaivon kautta 2 m 3 :n umpisäiliöön. Kentän yleisellä siisteydestä huolehtimisella vähennetään kiinteän aineksen huuhtoutumista hulevesien mukana. Alueelta tuleville hulevesille rakennetaan laskeutusallas, joka vähentää ja tasaa alueen ainehuuhtoumia. Alueelta virtaavat vedet laskevat laskeutusaltaan kautta lentokentältä tulevaan ojaan ja siitä edelleen Vantaanjokeen. Alueen päästöt vesistöön normaalitilanteessa ovat vähäiset. Toiminnan aiheuttamat ilmanpäästöt ovat vähäisiä, eivätkä ne heikennä alueen ilman laatua. Murskauksesta ja liikenteestä syntyvä pöly rajoittuu laitosalueen välittömään lähiympäristöön. Betonin ja tiilen murskauksesta syntyy jonkin verran pölyä. Murskaimissa on pölynpoistojärjestelmät ja niiden kunto tarkistetaan päivittäin, kun murskausta suoritetaan. Alueelle varastoitu betoni pyritään sijoittamaan siten, että pöly ei leviä ympäristöön. Lisäksi pölyämistä torjutaan kastelulla. Murskausta vältetään tuulisina ja kuivina aikoina. Murskauksen aiheuttamaa pölypäästöä pienennetään pääasiassa laitteiden koteloinnilla ja kuljettimen pudotuskorkeuden oikealla säätämisellä. Toiminnan pääasiallisia melulähteitä ovat murskaus, työkoneet ja raskas liikenne. Murskaimesta aiheutuva melutaso on laitteen valmistajan mukaan metrin etäisyydellä murskaimesta db. Meluhaittojen ehkäisemiseksi murskaus voidaan tehdä valmiiden kasojen tai muiden varastokasojen suojassa. Toiminnasta aiheutuva melu ei merkittävästi lisää alueen ympäristön kokonaismelua, jota syntyy liikenteestä, lentomelusta ja moottoriurheilukeskuksesta. Kiinteistön ympärille rakennettava aita vähentää omalta osaltaan melua ympäristöön. Murskauksessa tärinä ei tyypillisesti ole ongelma. Jätteet, niiden vähentäminen ja hyödyntäminen Betonista eroteltu teräs ja jätteenlajittelusta tuleva metalli kerätään vaihtolavalle ja toimitetaan romutukkuliikkeeseen. Koneiden kunnossapidosta syntyvät nestemäiset vaaralliset jätteet varastoidaan kahteen 200 litran tynnyriin, jotka toimitetaan ympäristöluvan omaavaan vastaanottopisteeseen.

9 Kaatopaikalle tai jätteenkäsittelylaitokseen toimitettavaa jätettä syntyy noin 100 t/a, Jätettä varastoidaan kentällä tai vaihtolavalla enintään 10 tonnia kerrallaan ja toimitetaan ympäristöluvan omaavaan laitokseen. YMPÄRISTÖRISKEIHIN JA ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Toiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä säiliövuotoihin sekä koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahinkoihin. Työkoneissa käytettävä polttoaine varastoidaan betonilla allastetulla alueella, josta vedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta umpikaivoon. Alueella on imeytysainetta mahdollisia öljyvuotoja varten. Biopolttoaineiden varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan polttoainekasojen sijoittelussa siten, että kasojen väliin jää riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Laitoksen alueelle tuleva jäte on syntypisteessään lajiteltua jätettä ja vastaanotto on valvottua ja tulevat kuormat tarkistetaan tyhjennettäessä. Väärin lajitellun jätteen määrä voi suurimmillaan olla yksittäinen kuorma. Todennäköisimmin se on vain osa kuormaa, jolloin riskit ovat hyvin pieniä. Laitokseen kuulumaton jäte palautetaan jätteen toimittajalle. Yksittäiset, laitokselle kuulumattomat jätteet lajitellaan erilleen käsin ja varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan asianmukaisen luvan omaavalle käsittelijälle. Alue aidataan ja varustetaan portilla. Kaikki alueelle tulevat kuormat videokuvataan. Väärin lajitteluista kuormista veloitetaan jätteen tuojalta sanktiomaksu. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen. Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä hankkeella ole erityistä vaikutusta ympäristöön. Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavan materiaaleista ja toimittajista. Kirjanpidosta käy ilmi kunkin tuotavan kuorman osalta: - jätetyyppi - toimitusajankohta ja toimittaja - jätteen syntypaikka - määrä - laatu. 9

10 RAPORTOINTI Lisäksi pidetään kirjaa murskaus- ja pulverointityöpäivistä, maanrakennukseen käytettävän betoni- ja tiilimurskeen määrästä ja sijoituspaikoista sekä toiminnassa muodostuneiden jätteiden laadusta määrästä ja toimituspaikoista. Epäpuhtauksia ja vaarallisia aineita sisältävät kuormat käännytetään takaisin. Betonimurskeen laadunvalvonta Laitoksella tuotetusta jokaisesta tonnin murske-erästä tehdään valtioneuvoston asetuksen 591/2006 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa) liitteen 1 mukaiset laadunvalvonta-tutkimukset. Tutkimusten tulokset toimitetaan tiedoksi Vantaan ympäristökeskukseen. Maarakentamiseen sijoitettava betonijäte ei saa sisältää terästä tai muita jätejakeita eikä ympäristölle tai terveydelle haitallisia tai vaarallisia aineita. Betonimurskeen pitoisuus- ja liukoisuusarvot eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 liitteessä 1 annettuja raja-arvoja. Päästö- ja vaikutustarkkailu Laskeutusaltaasta lähtevästä hulevedestä otetaan tarkkailunäyte kerran vuodessa huhti toukokuussa tai syys lokakuussa. Näytteestä analysoidaan vähintään seuraavat parametrit: ph, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus, COD mn, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskasmetallit, öljyhiilivedyt (C 10 C 40 ) ja PAH-yhdisteet. Tarkkailutulokset raportoidaan vuosiraportin yhteydessä, joka toimitetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA SIIHEN LIITTYVÄ VAKUUS Toiminnan aloittamislupa Circulation Oy hakee ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta betoni- ja tiilijätteen vastaanottoon, murskaukseen ja kiinteistöjen maanrakentamiseen betonimurskeella sekä puun ja puujätteen vastaanottoon ja murskaukseen. Toiminta on olemassa olevaa toimintaa betoni- ja tiilijätteen käsittelyn osalta. Hanke vähentää turhaa kuljetusta ja vähentää näin ympäristöpäästöjä. Päätöksen täytäntöönpanosta ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Tilanne voidaan palauttaa ennalleen, joten täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 10

11 11 Aloittamisvakuus LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakija esittää, että erillinen ympäristönsuojelulain 101 mukainen vakuus ympäristön saattamisesta ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta asetetaan ottaen huomioon esitetty YSL 43 :n mukainen vakuus, joka kattaa määrältään myös ne ennallistamistoimet, joihin lupapäätöksen mahdollinen kumoaminen tai muuttaminen velvoittaisi ryhtymään. Hakija katsoo, että euroa on riittävä summa asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Lupahakemuksen täydentäminen Hakemusta on täydennetty Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemus on tiedotettu kuuluttamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Vantaan kaupungin ilmoitustauluilla välisen ajan sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Vantaan Sanomat ja Hufvudstadsbladet -lehdissä. Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Vantaan kaupungin ympäristökeskuksessa osoitteessa Pakkalankuja 5. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Vantaan kaupungin terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta ja Vantaan kaupungilta. Vantaan kaupungin ympäristölautakunta on antamassaan lausunnossa puoltanut ympäristöluvan myöntämistä ja tuonut esille seuraavaa: Laitokselle ei saa antaa lupaa ottaa vastaan yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maa-ainesta eikä jätettä purkutyömailta, joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta tai joilla epäillään syntyvän asbestijätettä. Vastaanotettavasta betonijätteestä on oltava poistettu PCB:tä ja muita haitta-aineita sisältävät saumaus- ja eristysmassat. Laitoksella valmistettavan kiinteän kierrätyspolttoaineen on täytettävä SFS-EN 15359, Kiinteät kierrätyspolttoaineet, Vaatimukset ja luokat. -standardin vaatimukset. Mikäli alueelle tuodaan käsiteltyä puuta, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on tällainen puujäte viipymättä toimitettava lai-

12 tokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on sallittu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. Puun murskaus- ja haketusalueet on päällystettävä asfaltilla ja alueella muodostuvat hule- ja mahdolliset kasteluvedet on koottava hallitusti ja esikäsiteltävä vähintään laskeutusaltaassa tai muulla vastaavalla tavalla ennen niiden johtamista. Lupaa ei tule myöntää muiden kuin betoni- ja tiilimurskeen sekä kuivatetun suihkupaalutusmassan hyödyntämiselle maarakentamisessa. Hyödynnettäväksi toimitettava betonimurske on oltava kappalekooltaan enintään 150 mm ja murskeen laadun on oltava eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2006) kaltaista. Ympäristölupahakemuksessa esitetty jätteiden hyödyntäminen kiinteistön pohjan rakennekerroksessa ( cm kerrospaksuus ja 200 mm kappalekoko) ei ole valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukainen (enintään 150 cm kerrospaksuus ja enintään 150 mm kappalekoko). Alueelle tuotavista ja murskattavista betoni- ja tiilieristä on tehtävä asianmukaiset liukoisuustutkimukset vähintään tonnin välein siten kuin valtioneuvoston asetuksen 591/2006 liitteissä on esitetty. Jätteiden käyttämiselle maanrakentamisessa on asetettava enimmäiskorkotaso, jota ylemmäs ei hyödyntämistä saa suorittaa. Melua ja pölyä aiheuttavaa murskaustoimintaa on rajoitettava siten, että puun murskausta ja betonin/tiilen murskausta ei saa tehdä samanaikaisesti. Lisäksi murskaus tulisi kieltää yleisinä juhlapäivinä. Hakijalta tulisi edellyttää ainakin kertaluontoiset melu- ja pölymittaukset lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Hakemuksesta ei käy ilmi tehdäänkö puunhaketusta kiinteärakenteisessa hallissa vai pressuhallissa. Laitosalueen pintavesien johtamista ei ole selvitetty riittävästi hakemuksessa. Hakemuksesta ei käy ilmi, miten tulipalotilanteissa saadaan sammutusvettä, vai käytetäänkö laskeutusaltaan vettä sammutusvetenä. Kiinteistöiltä kerääntyvistä vesistä on otettava laskeutusaltaasta tarkkailuvesinäyte kaksi kertaa vuodessa (maalis huhtikuu ja syys lokakuu). Näytteistä on analysoitava vähintään seuraavat parametrit: ph, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus, COD mn, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskasmetallit, öljyhiilivedyt (C 10 C 40 ) ja PAHyhdisteet. Nykyisessä toiminnassa alueelta lähtevän veden ph on ollut korkea (12,3) ja koska toiminta laajenee ja toiminnassa otetaan vastaan muutakin kuin betonia ja tiiltä, tulee pintavesien tarkkailua tehostaa. Vantaan kaupunki on antamassaan lausunnossa puoltanut ympäristöluvan myöntämistä ja todennut seuraavaa: Hakemuksen mukainen toiminta on asemakaavan käyttötarkoituksen mukaista. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa häiritä lentoliikennettä eikä muuta ympäristöä ja asemakaavan korttelia koskevat määräykset tulee ottaa huomioon lupaharkinnassa. 12

13 13 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antamassaan lausunnossa puoltanut ympäristöluvan myöntämistä ja tuonut esille seuraavaa: Varpukalliontie 7:ssä tulee tehdä maaperän pilaantuneisuustutkimukset. Tutkimustulosten perusteella on arvioitava maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Tutkimussuunnitelma on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen suunnitellun tutkimuksen aloittamista. Maarakentamisessa voidaan käyttää puhdasta betoni- ja tiilimursketta sekä kuivunutta suihkupaalutusmassaa. Tiilen osuus betonimurskeesta saa olla valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisesta (591/2006, muutettu 403/2009, myöh. MARA-asetus) mukaisesti enintään 30 %. Lupaa laattojen, keramiikan tai vastaavan maarakentamisessa hyödynnettävän jätemateriaalin käyttämiseen ei tule myöntää. Lupahakemuksessa ei esitetty perusteita kiinteistöjen maarakentamisessa käytettävän betonimurskeen 200 mm:n kappalekoolle. Betonimurskeen kappalekoko ei saa ylittää MARA-asetuksen liitteen 1 mukaista 150 mm kappalekokoa. Hakemuksen mukainen maarakennuskohde ei poikkea MARA-asetuksen mukaisesta hyödyntämiskohteesta (jätteenkäsittelyalueen varastointikenttä), joten betoni- ja tiilimursketta tulee käyttää asetuksen mukaisesti maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta vain tarpeellinen määrä kuitenkin niin, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm. Hakemusta on täydennettävä tiedoilla suihkupaalutusmassan kuivausaltaiden määrästä, koosta ja sijoituspaikoista sekä jätteen määrästä ja tiedoilla betoni- ja tiilimursketäytössä hyödynnetyn jätteen määrästä, rakennekerroksista ja alueista sekä tulevissa täytöissä käytettävän betoni- ja tiilimurskeen kokonaismääristä. Circulation Oy:n tulee laatia MARA-asetuksen mukainen laadunvarmistusjärjestelmä betoni- ja tiilimurskeen laadunhallinnan varmistamiseksi. Laadunvarmistusjärjestelmän tulee kattaa vähintään asetuksen liitteen 2 minimivaatimukset. Uudenmaan ELY-keskuksen tulee hyväksyä laadunvarmistusjärjestelmä ennen kuin laitoksen tuottamaa betonimursketta voidaan hyödyntää MARA-asetuksen mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Luvassa tulee antaa riittävät määräykset melu- ja pölyhaittojen torjumiseksi. Murskaustoiminta tulee keskeyttää, mikäli hakemuksessa esitetyt menetelmät pölyhaittojen minimoimiseksi eivät ole käytössä. Murskaustoiminnasta aiheutuvia meluhaittoja on ehkäistävä hakemuksen mukaisesti työkoneiden ja murskekasojen sijoittelulla. Puuaineksen murskaus-, käsittely- ja kuormausalueet tulee pinnoittaa ja hulevedet tulee johtaa hakemuksen mukaisesti öljynerottimen kautta las-

14 Muistutukset ja mielipiteet keutusaltaaseen. Laskeutusaltaan tulee vastata mitoitukseltaan alueelta muodostuvia hulevesiä. 1) Seutulan Kyläyhdistys ry on tuonut esille seuraavaa: Kiinteistön Varpukalliontie 7 täyttöä ei ole aloitettu eikä ympäristölupapäätöksessä (Vantaan ympäristölautakunta , 51 ) edellytettyä maaperän tilan selvitystä ole vielä tehty. Näin ollen lupaa ei voida myöntää. Lähialueen muiden toimijoiden (Lemminkäinen, Seepsula, suunnitteilla olevat Tuusulan Västerskogin kiviainesten ottotoiminta ja HSY:n jätteenpolton käsittelylaitos) voimakkaat maansiirtotyöt voivat aiheuttaa tärähtelyjen myötä maaperän muutoksia sekä pohja- ja pintavesimuutoksia. Lavangon pohjavesialue on suunnitellun toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä. Se on huomioitava tarkemmin hulevesipäästöjen suunnittelussa. Rakennusjätteen ( t) sekä kaupan ja teollisuuden energiajätteen (5 000 t) käsittely tapahtuu hallissa. Toimintaa ei saa sallia ennen hallien valmistumista. Laitoksella otetaan vastaan puhdasta puuta ja puujätettä sekä teollisuuden ja kauppaliikkeiden erilliskäsiteltyä energiajätettä. Lupahakemuksessa pitää olla tarkempi kuvaus jätteistä. Kentän rakentamisessa käytettävien jätejakeiden laadunvalvontatestaus on kuvattava tarkemmin. Polttoainesäiliön ja jäteöljytynnyrin sijoituspaikan kestokyky on varmistettava. On huomioitava mahdollinen säiliövuoto. Umpisäiliö 2 kuutiota on liian pieni. Betonilaatan alla olevan muovin kestokyky on varmistettava. Murskauksessa materiaalin kastelu on pölyämisen estämiseksi välttämätöntä. Pölynpoistojärjestelmät on pidettävä kunnossa. Murskauksessa on huomioitava tuuliolosuhteet. Alueen laskeutusaltaasta on otettava useampia tarkkailunäytteitä kuin yksi. Laskeutusaltaasta lähtevästä vedestä on otettava useampia tarkkailunäytteitä kuin kerran vuodessa, esim. kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin. Syntyvien jätteiden varastointi on kuvattava tarkemmin. Huomioitava poikkeukselliset olosuhteet, tulipalo ym. Valvonta ja seuranta on suunniteltava. On huomioitava Vantaanjoki, Viinikanmetsän maisemakokonaisuus ja Vantaanjokilaakson maisemakokonaisuus. Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta ei saa hyväksyä. 14

15 15 2) Finavia Oyj on tuonut esille seuraavaa: Eri jätejakeiden purku- ja lastaustoiminta sekä käsittely ja varastointi on tehtävä siten, että tuulen mukana ei kulkeudu pölyä tai irtoainesta, josta voi olla haittaa tai vaaraa lentoliikenteelle. Toiminta tulee voida keskeyttää, mikäli lentoturvallisuutta vaarantavien pöly-, savu-, kaasu- tai irtoainepäästöjä torjuntatoimenpiteistä huolimatta ilmenee. Luvan hakijan on ilmoitettava laitoksen yhteystiedot Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohtoon. 3) Tatu Väisänen on vastustanut luvan myöntämistä ja tuonut esille seuraavaa: Lupaa ei tule myöntää, ennen kuin ympäristölupaviranomaiset ovat selvittäneet tontilla sijaitsevan jätteen todellisen määrän ja määrän, jota on sijoitettu maahan. Betonimurskeen hyötykäytöstä on löydyttävä ns. MARAilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselta. Tontille tulevaa jätettä ei ole punnittu millään lailla. Ilman jätteen punnitusta betonijätteen määrää ei tiedetä eikä sitä siten voida vastaanottaa. Hakijan esittämä euron pankkitakaus ei ole riittävä. Hakijalta tulee vaatia ympäristöasioidenhallintajärjestelmää ennen luvan myöntämistä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija ilmoittaa antamassaan vastineessa seuraavaa: Kiinteistön (Varpukalliontie 7) maaperän pilaantuneisuustutkimus tehdään vuoden 2013 loppuun mennessä. Tutkimussuunnitelma esitetään Uudenmaan ELY-keskukselle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen suunnitellun tutkimuksen aloittamista. Kiinteistölle ei sijoiteta betonija tiilimursketta ennen kuin maaperän pilaantuneisuus on selvitetty. Suihkupaalutusmassan kuivatusaltaita tehdään kaksi kappaletta (kuva 1). Altaan tilavuus on noin 70 m 3 (50 m 2 x 1,5 m). Vastaanotettavan suihkupaalutusmassan vuosittainen enimmäismäärä on tonnia. Betonimurskeen kappalekoko tulee olemaan enintään 150 mm ja betoni- ja tiilimurskeen kerrospaksuus on kenttärakenteessa enintään 150 cm tontilla Varpukalliontie 7, ellei tontilla todeta maaperän pilaantumista. Jos tontilta joudutaan poistamaan maamassoja, korvataan poistettu tilavuus betonimurskeella. Tällöin kerrospaksuus voi maksimissaan olla noin 4 metriä. Varpukalliontie 9:n tontilla maantäyttöön on käytetty tähän mennessä tonnia betoni- ja tiilimursketta. Tulevissa täytöissä arvioidaan betoni- ja tiilimursketta käytettävän Varpukalliontie 9:ssä tonnia ja Varpukalliontie 7:ssä tonnia.

16 16 Kuva 1. Ruiskubetonin vastaanottoaltaiden paikat Laskeutusaltaan koko tulee olemaan noin 200 m 2. Altaan tilavuus täyttää reilusti Vantaan kaupungin rakentamistapaohjeen mitoituksen vaatimukset, jonka mukaan jokaista 100 m 2 :n pinnoitettua pinta-alaa kohti muodostuvia hulevesiä varten on oltava 1 m 3 :n viivytys. Laskeutusaltaan vettä voidaan käyttää myös sammutusvetenä tulipalotilanteessa. Rakennettava halli tulee olemaan pressuhallityyppinen. Circulation Oy:n laatii MARA-asetuksen mukaisen laadunvarmistusjärjestelmän betoni- ja tiilimurskeen laadunhallinnan varmistamiseksi. Laadunvarmistusjärjestelmä kattaa vähintään asetuksen liitteen 2 minimivaatimukset: 1) Laadunvalvontatutkimukset - näytteenottosuunnitelma ja arvio näytteenoton edustavuudesta sekä ohjeet, - näytteenotosta, näytteiden valmistuksesta ja näytteiden toimittamisesta analysoitaviksi,

17 - tutkimus- ja määritysmenetelmät, seurattavat haitalliset aineet ja muut seurattavat ominaisuudet sekä seurantatiheydet, - tutkittavien haitallisten aineiden raja-arvot, - laatupoikkeamien käsittely ja hyväksyttävät poikkeamat, - näytteenoton ja tutkimusten laadunvarmistus, - laadunvalvonnan seuranta-asiakirjat ja raportointiohje. 2) Vastuuhenkilöt ja näiden pätevyys. 3) Ohjeet jätteen vastaanotosta (erityisesti, jos kysymys on useista kohteista toimitettavan jätteen käsittelystä hyödyntämiskelpoiseksi), varastoinnista, käsittelystä ja toimittamisesta hyödyntämispaikkaan. 4) Laadunvarmistusjärjestelmän arviointisuunnitelma. 5) Tarvittaessa erityiset puhtausvaatimukset, kuten jätteeseen kuulumattoman aineksen osuus. 6) Seuranta ja raportointi - laadunvalvontapöytäkirja kultakin näytteenotto- ja tutkimuskerralta, - havaitut laatupoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet, - hyödynnettäväksi toimitettavan jätteen määrä ja laatu sekä toimituskohteet. Betoni- ja tiilimurskeen laadunhallintajärjestelmä lähetetään Uudenmaan ELY-keskukselle tarkistettavaksi. Circulation lähettää Finavian lennonjohdon päällikölle yhteystiedot mahdollisten poikkeustilanteiden varalle. Hakija ilmoittaa antamassaan vastineessa seuraavaa: Kiinteistöillä Varpukalliontie 7 ja 9 on käsitelty betoni- ja tiilijätettä ympäristöluvan mukaisesti, joten betonimurskeen hyötykäytöstä ei ole tarvinnut tehdä MARA-ilmoitusta. Betonijätettä ei ole punnittu, vaan kuormista on otettu vastaanottomaksu tilavuuden mukaan. Alueelle tuotu betoni- ja tiilijätteen massa voidaan arvioida betonijätteen tilavuuspainon mukaan. Varpukalliontie 9:n tontilla maantäyttöön on käytetty tähän mennessä tonnia betoni- ja tiilimursketta. Kiinteistölle tulee autovaaka, joten jatkossa jätteen massamääristä tulee olemaan tarkat tiedot. Esitetty euron vakuus on riittävä. Betonimurskeella on positiivinen arvo. Betonijätteen käsittelyn laadunhallintajärjestelmä varmistaa sen, että alueelle ei voi tulla missään olosuhteissa suurta määrää saastunutta betonia. Yhtiön ensisijainen intressi on, että betonimurskeessa ei ole saastunutta betonia. Kiinteistön Varpukalliontie 7 maaperän pilaantuneisuustutkimus on meneillään (Ramboll). Kiinteistölle ei sijoiteta betoni- ja tiilimursketta, ennen kuin maaperän pilaantuneisuus on selvitetty, kuten ympäristölupa vaatii. Ympäristöluvan omaavissa täytöissä ei tarvitse noudattaa MARAasetuksessa määriteltyä maksimiraekokoa 150 mm eikä maksimitäyttö- 17

18 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU paksuutta 150 cm. Ilmoitusmenettelyssä on haluttu rajoittaa käyttökohteita, raekokoa ja täyttöpaksuuksia, mutta ympäristölupamenettelyssä viranomaisella on harkintavalta raekoko- ja täyttöpaksuusmääräyksissä. Ympäristöasiat otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa. Yhtiö toimii ympäristöluvan ja hyvien toimintatapojen mukaisesti ja pyrkii jatkuvasti kehittämään järjestelmällisesti toimintaansa. Betoni- ja tiilijätteen murskaamiselle laaditaan laadunhallintajärjestelmä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Circulation Oy:lle ympäristöluvan jätteen vastaanottoon, lajitteluun, murskaukseen, siirtokuormaukseen ja varastointiin sekä betoni- ja tiilijätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa lupahakemuksen mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Toiminta ja tarkkailu on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä. Toiminta 1. Alueella saa vastaanottaa ja murskata betoni- ja tiilijätteitä (170101, ) enintään t/a, puujätteitä (170201, ) enintään t/a ja hakemuksen mukaisia kaupan ja teollisuuden energiajätteitä enintään t/a. Suihkupaalutusmassan osuus vastaanotetusta betonijätteestä voi olla enintään t/a. Alueella saa vastaanottaa ja siirtokuormata hakemuksen mukaisia rakennus- ja purkutoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden tavanomaisia jätteitä enintään t/a. Laitokselle ei saa ottaa vastaan vaarallisia jätteitä. Laitokselle ei saa ottaa vastaan jätettä purkutyömailta, joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta tai joilla epäillään syntyvän asbestijätettä. Vastaanotettavasta betonijätteestä on oltava poistettuna PCB:tä ja muita haitta-aineita sisältävät saumaus- ja eristysmassat. 2. Alueella saa varastoida käsiteltyjä ja käsittelemättömiä jätteitä enintään seuraavasti: betoni- ja tiilijätettä t, puujätettä t, energiajätettä t ja siirtokuormattavia jätteitä 500 t. Vastaanotettua jätettä saa varastoida enintään kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä ja/tai enintään yhden vuoden ennen sen käsittelyä. 3. Laitoksella saa vastaanottaa ja käsitellä jätteitä maanantaista lauantaihin, pois lukien yleiset juhlapyhät, klo Murskausta ja haketusta saa 18

19 tehdä toiminta-aikana maanantaista perjantaihin klo Mikäli toimintaa on tarpeen harjoittaa muina aikoina, toimenpiteestä on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen toiminnan valvontaviranomaisille. 4. Laitokselle tulevat jätekuormat on tarkastettava kuormia vastaanotettaessa ja purettaessa. Kuormien laadusta ja määrästä on pidettävä kirjaa. Laitokselle tuodut jätteet, joiden laatu ei ole tässä ympäristölupapäätöksessä hyväksytyn mukainen, on viipymättä toimitettava laitokselle, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto tai käsittely on hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. 5. Ulkopuolisten alueelle pääsyn estämiseksi ja ympäröivän alueen roskaantumisen minimoimiseksi alueen on oltava aidattu ja aita on pidettävä kunnossa. Alueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin laitoksen aukioloaikoina. Vastaava hoitaja 6. Laitoksen hoidosta, käytöstä ja toiminnan tarkkailusta vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on toimitettava kirjallisesti Uudenmaan ELYkeskukselle sekä Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja lisäksi Helsinki-Vantaan lentokentän lennonjohdon päällikölle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä edellä mainittujen tietoon. Vastaavan hoitajan ja muun henkilökunnan asiantuntemuksen ylläpidosta ja koulutuksesta on huolehdittava. Paras käyttökelpoinen tekniikka 7. Luvansaajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä laitoksen kaikissa toiminnoissa siten, että toiminnan aiheuttamat päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Jätteiden käsittely ja varastointi 8. Jätteitä saa käsitellä ja varastoida ainoastaan sellaisilla alueilla, jotka on päällystetty ja muotoiltu niin, että hulevedet voidaan hallitusti johtaa laitokselta muualle. Betoni- ja tiilijätettä saa välivarastoida ja murskata päällystämättömällä alueella, jonka pohjarakenne on tiivistetty siten, että välivarastoitava, murskattava tai valmis murskattu materiaali ei sekoitu pohjarakenteeseen. Rakennus- ja purkutoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä saa käsitellä ja varastoida ainoastaan hallissa. Myös puun murskaus on tehtävä mahdollisuuksien mukaan hallissa. Jätteiden käsittely ja varastointi on toteuttava siten, että jätejakeet eivät sekoitu keskenään ja ettei jätteitä kulkeudu tuulen tai hulevesien mukana ympäristöön. Materiaalimäärä on mitoitettava kentälle siten, että kenttärakenteen ja pohjamaan kantavuus ei vaarannu. 19

20 Jätteen vastaanotto-, varasto- ja käsittelytoimintoja varten rakennettavien tai muutettavien kenttien, altaiden ja rakennusten toteutussuunnitelmat on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kaksi kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista. Jätteiden hyödyntäminen 9. Murskauksessa ja lajittelussa erottuvat sekä toiminnassa muutoin syntyvät jätteet on lajiteltava. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on koottava jätelajikohtaisesti erilleen muista jätteistä. Jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseessä olevan jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätteet tulee ensisijaisesti toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina ja toissijaisesti energiana. 10. Maarakennukseen toimitettavat hyödyntämiskelpoiset jätemateriaalit on toimitettava laitokselle tai paikkaan, jonka eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukaisessa ilmoitusmenettelyssä tai ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa. Muualla hyödynnettävän betonimurskeen kappalekoon on oltava alle 150 mm. Betonimurske ei saa sisältää muuta purkujätettä, kuten eristeitä, rautoja tai puuta. Betonimurske saa sisältää tiilimursketta enintään 30 painoprosenttia. Betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämisestä, materiaalien ja rakentamisen laadunvalvonnasta sekä toiminnan tarkkailusta ja raportoinnista on tehtävä suunnitelma. Suunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen tässä päätöksen hyväksytyn hyödyntämistoiminnan aloittamista. Jätteiden hyödyntäminen (Varpukalliontie 7 ja 9) 11. Kiinteistöjen maarakentamisessa saa hyödyntää puhdasta betoni- ja tiilimursketta tasoon + 36,50 m mpy saakka. Mursketta saa käyttää vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä. Mursketta saa hyödyntää kiinteistöjen maarakentamisessa enintään: 20 Varpukalliontie 7 Varpukalliontie tonnia tonnia Ennen betoni- ja tiilimurskeen sijoittamista kiinteistölle Varpukalliontie 7 on kiinteistöllä tehtävä maaperän pilaantuneisuustutkimus. Tutkimustulokset sekä arvio maaperän puhdistustarpeesta ja suunnitelma puhdistamisen toteuttamisesta on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle tarkistettavaksi välittömästi niiden valmistuttua.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus,

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, E Etelä-Suomi Päätös Nro 119/2012/1 Dnro ESAVI/703/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2012 ASIA Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, Salo. HAKIJAT Omya

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot