ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9)."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa sekä betonimurskeen hyödyntämistä alueen maarakentamisessa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Vantaa. Circulation Oy Hiihtäjäntie 4 B Helsinki TOIMINNAN SIJAINTI HAKEMUKSEN VIREILLETULO LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Laitos sijaitsee Vantaan kaupungin Viinikkalan kaupunginosassa, Seutulan kylässä, kiinteistöillä ja , osoitteissa Varpukalliontie 7 ja 9, Vantaa. Kiinteistöt omistaa Oy Vuorpiha (Varpukalliontie 7) ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Hakemus on tullut vireille Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 13 f) kohdan perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla asian ratkaisee aluehallintovirasto. Ympäristölupa betoni- ja tiilijätteen murskaukseen ja hyötykäyttöön kiinteistöillä saakka, Vantaan ympäristölautakunta, ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Alue on asemakaavassa (Viinikan metsä 3) merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Korttelialuetta koskevissa määräyksissä todetaan, että mikään rakenne, laite tai antenni ei saa edes tilapäisesti nousta lentoesteiden korkeusrajapintaa, joka on 80 mpy, ylemmäksi. Kiinteistön pohjoisrajalle on asemakaavassa sijoitettu lähivirkistysalue (VL, Varpumetsä). TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ LAITOKSEN TOIMINTA Toiminnan sijainti ja lähimmät häiriintyvät kohteet Kiinteistöllä Varpukalliontie 9 on toimistokoppi, mutta muuten kiinteistöt ovat rakentamattomia ja niillä on harjoitettu betonijätteen murskaustoimintaa vuodesta Lähimmät naapurikiinteistöt ovat rakentamattomia tontteja. Kiinteistöjen pohjoispuolella olevilla tonteilla Evilja Oy harjoittaa mullan valmistamista maa- ja hiekka-aineksista. Alueen eteläpuolella noin 500 metrin päässä sijaitsee Oy KWH Freeze Ab:n pakastevarasto. KWH Freezen vedenottamo sijaitsee noin 300 metrin päässä idässä. Lähin asutus on noin 800 metrin päässä Seutulassa. Laitos sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä Helsinki-Vantaan lentoasemaalueesta ja noin 500 metrin etäisyydellä Vantaan Vauhtikeskus -moottoriurheilukeskuksesta. Moottoriurheilukeskuksen pysäköintialue rakennetaan noin 300 metrin päähän laitoksesta. Laitos sijoittuu lentomelualueelle (55 db). Maaperä, pohja- ja pintavedet Kiinteistöjen perusmaaperä on silttiä. Kiinteistöllä Varpukalliontie 9 on tehty maantäyttöä puhtaalla betoni- ja tiilimurskeella. Kiinteistön Varpukalliontie 7 täyttötyötä ei ole aloitettu eikä voimassa olevassa ympäristölupapäätöksessä edellytettyä maaperän tilan selvitystä ole vielä tehty. Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Lavanko, ) sijaitsee kiinteistöltä noin 250 metriä koilliseen. Laitoksesta 200 metrin päässä länteen sijaitsee yleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo) merkitty Viinikanmetsän alue. Lisäksi toiminta-alueesta länteen noin 150 metrin päässä sijaitsee Vantaanjokilaakson maisemakokonaisuus (MAO010010) -luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva alue. Circulation Oy hakee ympäristölupaa betoni- ja tiilijätteen murskausasemalle, jossa käsitellään enimmillään tonnia betoni- ja tiilijätettä,

3 tonnia puujätettä ja tonnia teollisuuden ja kauppaliikkeiden energiajätettä. Purkubetonin vastaanotto on aloitettu vuonna Molemmilla tonteilla on Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan lupa käsitellä betoni- ja tiilijätettä sekä käyttää betonimurske tonttien maarakennukseen t/a, yhteensä t/a. Alueella on tarkoitus jatkaa purkubetonin ja -tiilien murskausta, varastointia ja maantäyttöä betonimurskeella. Murskattu betoni ja tiili hyödynnetään maanrakentamisessa muualla pääkaupunkiseudulla, kun täyttö omilla kiinteistöillä on valmis. Uutena toimintana laitoksella otetaan vastaan puhdasta puuta ja puujätettä enintään t/a sekä teollisuuden ja kauppaliikkeiden erilliskerättyä energiajätettä enintään t/a. Puut ja energiajäte murskataan polttoaineiksi. Energiajätteen vastaanotto ja murskaus tapahtuu rakennettavassa hallissa. Lisäksi laitoksella siirtokuormataan rakennus- ja purkutoiminnan jätteitä sekä kaupan ja teollisuuden lajiteltuja jätteitä. Näiden vastaanotto ja siirtokuormaus tapahtuu rakennettavassa hallissa. Bioterminaalialueelle liikennöidään kuorma-autoilla. Betoni- ja tiilijäte murskataan liikuteltavilla murskaimilla ja materiaaleja käsitellään erilaisilla pyörä- ja kaivinkoneilla. Työntekijämäärä on 2 4 henkilöä. Tuotanto- ja varastointikapasiteetti 3 Jäte Numerotunnus Määrä (t/a) Maksimivarasto (t) Betoni- ja tiilijäte , Puujäte , Energiajäte teollisuudesta ja kauppaliikkeistä (murskaus) Rakennus- ja purkutoiminnan jätteet (siirtokuormaus) Teollisuuden ja kaupan jätteet (siirtokuormaus) , , , , , *, , , , , , , , , Yhteensä * vaarallinen jäte Taulukko 1. Vastaanotettavat jätteet

4 4 Jäte Numerotunnus Määrä (t/a) Maksimivarasto (t) Betoni- ja tiilimurske , Puuhake Kierrätyspolttoaine teollisuudesta ja kauppaliikkeiden energiajätteestä Rakennus- ja purkutoiminnan jätteet Teollisuuden ja kaupan jätteet , *, , Metallijäte Kaatopaikkajäte Yhteensä * vaarallinen jäte Taulukko 2. Lähtevät jätteet Jätteiden vastaanotto ja lajittelu Kaikki vastaanotettavat kuormat kuvataan ja rekisteröidään ATKjärjestelmään. Epäpuhtauksia ja vaarallisia aineita sisältävät kuormat käännytetään takaisin. Purkubetonin ja -tiilen käsittely Kiinteistöllä otetaan vastaan ja käsitellään betonia ja tiiltä enintään t/a. Murskausta suoritetaan maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Materiaalien vastaanottoa ja poiskuljetusta tehdään arkisin klo välisenä aikana. Poikkeustapauksissa kuljetuksia on myös viikonloppuisin. Murskausta suoritetaan keskimäärin 40 h/kk. Murskeen raekoko on enintään 200 mm. Ennen murskausta betonista erotellaan magneettierottimella raudat. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskaimella. Lisäksi käytetään seulaa, kaivinkonetta ja kaivinkoneeseen liitettävää paloittelijaa (pulveroijaa). Purkubetonin ja -tiilen hyötykäyttö Kenttärakenne Käsittely- ja varastokenttien rakentamisessa käytetään betoni/ tiilimursketta, ruiskubetonia, laattoja ja keramiikkaa tai vastaavaa maarakentamisessa hyödynnettävää pysyvää materiaalia Murskattu materiaali käytetään kiin-

5 teistön alueella maanrakentamiseen cm paksuisena kerroksena tasoon + 36,50 m mpy asti. Betonimurskeen päälle tulee noin 6 cm asfaltti tai 10 cm sorakerros. Kentän rakentamisessa käytettävien jätejakeiden laadunvalvontatestaus tehdään alueelle tuotavista suuremmista aineseristä tai mikäli kyseessä on ns. riskikohde. Testaus tehdään vähintään jokaisesta tonnin erästä. Betoni- ja tiilimurske kuljetetaan vaihtoehtoisesti muualle hyödynnettäväksi, kun sen puhtaus on selvitetty. Suihkupaalutuksen sementtimassa Suihkupaalutusten sementtimassaa käytetään laitoksen tonttien maanrakentamiseen. Rakennustyömailla suihkupaalutusmenetelmällä tehdään maahan pilari voimakkaasti paineistetun sementtisuihkun avulla. Paalutustyömailla syntyvä ylimääräinen sementtisuspensio imetään kuljetusautoon ja sementti otetaan vastaan noin 50 m 2 suuruisiin altaisiin kiinteistöllä. Suihkupaalutusmassaa kerätään altaaseen noin 0,5 metrin paksuudelta, jonka jälkeen sen annetaan kuivua. Tämän jälkeen päälle voidaan levittää toinen 0,5 metrin kerros. Kerroksia tehdään enintään 1,5 metrin paksuudelta altaaseen. Sementti on hydraulinen sideaine eivätkä sen reaktiot riipu ilman läsnäolosta, vaan sementin reaktiot tapahtuvat maan alla ja veden kyllästämissä kerroksissa. Sementin reaktiot tapahtuvat heti sen joutuessa kosketuksiin veden kanssa. Nopeimmin reaktiot tapahtuvat ensimmäisen vuorokauden aikana. Pääosa reaktioista tapahtuu ensimmäisen kuukauden aikana. Sementin sisältämät raskasmetallimäärät ovat pieniä ja niitä voidaan verrata suomalalaisten savien ja moreenien yleisesti sisältämiin määriin. Sementin reagoidessa se myös sitoo raskasmetalleja reaktiotuotteisiinsa. Sementtiä käytetään maa-ainesten stabilointiin. Puun varastointi ja haketus Laitokselle otetaan vastaan puhtaita puupolttoaineita kuten puita, risuja, kantoja, teollisuudesta tulevaa puuainesta ja rakennusjätepuuta, jotka haketetaan/murskataan liikuteltavalla hakettimella polttoaineeksi. Jalostustavan ja -asteen määrää raaka-aineen laatu ja loppukäyttökohde. Laitokselle ei oteta vastaan kyllästettyä puuta. Varastointimäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti, varastot ovat huhtikuussa pienimmillään ja suurimmillaan marraskuussa. Varastointi tapahtuu asfaltoidulla alueella. Suurin osa puujätteestä murskataan ja varastoidaan hallissa, kun halli valmistuu. Puun haketusta/murskausta tapahtuu maanantaista perjantaihin klo ja lauantaina klo Puun haketusta tapahtuu lämmityskaudella noin 20 h/kk. Kesäaikana haketusta tehdään vähemmän. 5

6 6 Touko-syyskuussa puuvarastojen määrä terminaalissa kasvaa ja vastaavasti varastot pienenevät lämmityskauden kuluessa talvella. Puu varastoidaan sekä valmiina että murskaamattomana aumoissa, jotka tehdään pyöräkuormaajalla. Hake kuljetetaan alueelta pois täysperävaunuautoilla. Haketta kuljetetaan laitokselta asiakkaille lämmityskautena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Raaka-aineiden kuormaukset suoritetaan pyöräkuormaajilla. Kuljetustapahtumien ohjaus on kiinni lämpölaitosten tarpeesta. Energiajätteen vastaanotto ja murskaus Rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuuden erilliskerätyn energiajätteen käsittely tapahtuu hallissa. Ennen varsinaista käsittelyä erotellaan jätteistä suuret kappaleet sekä muu lajitteluun kelpaamaton jae. Kierrätyspolttoaineen raaka-aineeksi soveltuva materiaali läjitetään kasalle hallissa ja murskataan mobiilimurskaimella. Lajittelu suoritetaan materiaalinkäsittelykoneella ja käsityönä lajitteluhallissa. Rakennusjätteitä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä murskataan enintään tonnia vuodessa. Kaupan ja teollisuuden energiajätteet sekä valmis kierrätyspolttoaine varastoidaan hallissa. Siirtokuormaus Laitoksella siirtokuormataan kaupan- ja teollisuuden jätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä. Siirtokuormausasemalle ei oteta vastaan kotitalouksien jätteitä eikä vaarallisia jätteitä. Siirtokuormaus tapahtuu hallissa, jossa vastaanotettavat kuormat lajitellaan karkeasti kahmarikoneella ja kuormataan m 3 kontteihin. Kontit kuljetetaan rekkakuljetuksena jatkojalostettaviksi jätteenkäsittelylaitokseen, jolla on ympäristölupa ao. jätteen edelleenkäsittelyyn materiaali- ja energiahyötykäyttöön. Siirtokuormauksen yhteydessä suurikokoiset puu- ja metallikappaleet sekä hyödyntämiskelvottomat kappaleet lajitellaan omille lavoille. Lajiteltu materiaali toimitetaan materiaali- tai energiahyötykäyttöön. Kuormien mukana tuleva mahdollinen kestopuu lajitellaan erilleen ja toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan kestopuuta. Kemikaalit Polttoainesäiliö (2 m 3 ) ja jäteöljytynnyri on sijoitettu metalliseen katettuun ja betonilla allastettuun tilaan. Betonialtaasta vedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta 2 m 3 :n umpisäiliöön. Betonilaatan alla on 10 m x 10 m kokoinen muovi. Voiteluaineet säilytetään lukitussa varastokontissa. Murskauksessa käytetty kasteluvesi imeytyy tuotteeseen. Kasteluun tarvittava vesi saadaan alueella kulkevasta lentokentän sadevesiojasta.

7 7 Vedenhankinta ja viemäröinti Laitoksella ei ole viemäröintiä eikä vesijohtoa. Laitosalueella ei ole sosiaalitiloja. Alueella on umpisäiliöllä varustettu kuivakäymälä. Betoni- ja tiilimurskeen kasteluun tarvittava vesi saadaan alueella kulkevasta ojasta, josta vesi pumpataan moottorikäyttöisellä pumpulla. Alueella syntyvät hulevedet kootaan hallitusti ja vedet johdetaan laskeutusaltaan kautta ojaan, joka laskee Vantaanjokeen. Asfaltoidulta kentältä vedet kootaan sadevesiviemäröinnin ja öljynerotuskaivon kautta laskeutusaltaaseen. Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Murskain käyttää polttoöljyä noin l/a, kaivinkone l/a, pyöräkone l/a ja kaivinkone/syöttökone l/a. Keskimääräinen polttoainekulutus on noin l/kk. Liikenne ja liikennejärjestelyt Kiinteistölle liikennöidään Katriinantien ja Varpukalliontien kautta. Kuormaautoliikenteen määrä on enimmillään keskimäärin 30 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuormien vastaanotto tapahtuu arkisin klo 6 22 välillä ja lauantaisin klo 7 18 välillä. Hakekuormien noutoa tapahtuu talviaikana satunnaisesti myös yöaikana. Selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä Vakuus Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon investoinneissa ja päivittäisessä toiminnassa. Yhtiöllä ei ole sertifioitua ympäristönhallintajärjestelmää. Hakija esittää toiminnalle euron vakuutta. HAKIJAN ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ YMPÄRISTÖN KAN- NALTA PARHAAN KÄYTTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖKUORMITUS Päästöt vesistöön Murskauksessa ja haketuksessa käytetään yleisesti käytössä olevia parhaita murskaus/haketuslaitteita, joilla minimoidaan pöly- ja meluhaitta. Kuljetuksissa käytetään tilavuudeltaan mahdollisimman suuria kuljetusvälineitä. Päästöjä veteen aiheutuu sadannasta ja pintavesien alueelta huuhtomasta aineksesta. Sadevedet ohjataan alueen reunoilta ojaan.

8 8 Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Polttoöljyn tankkausta, varastointia ja pienimuotoista koneiden huoltoa varten on 6m x 6m kokoinen betonilaatta, josta vedet ohjataan öljynerotuskaivon kautta 2 m 3 :n umpisäiliöön. Kentän yleisellä siisteydestä huolehtimisella vähennetään kiinteän aineksen huuhtoutumista hulevesien mukana. Alueelta tuleville hulevesille rakennetaan laskeutusallas, joka vähentää ja tasaa alueen ainehuuhtoumia. Alueelta virtaavat vedet laskevat laskeutusaltaan kautta lentokentältä tulevaan ojaan ja siitä edelleen Vantaanjokeen. Alueen päästöt vesistöön normaalitilanteessa ovat vähäiset. Toiminnan aiheuttamat ilmanpäästöt ovat vähäisiä, eivätkä ne heikennä alueen ilman laatua. Murskauksesta ja liikenteestä syntyvä pöly rajoittuu laitosalueen välittömään lähiympäristöön. Betonin ja tiilen murskauksesta syntyy jonkin verran pölyä. Murskaimissa on pölynpoistojärjestelmät ja niiden kunto tarkistetaan päivittäin, kun murskausta suoritetaan. Alueelle varastoitu betoni pyritään sijoittamaan siten, että pöly ei leviä ympäristöön. Lisäksi pölyämistä torjutaan kastelulla. Murskausta vältetään tuulisina ja kuivina aikoina. Murskauksen aiheuttamaa pölypäästöä pienennetään pääasiassa laitteiden koteloinnilla ja kuljettimen pudotuskorkeuden oikealla säätämisellä. Toiminnan pääasiallisia melulähteitä ovat murskaus, työkoneet ja raskas liikenne. Murskaimesta aiheutuva melutaso on laitteen valmistajan mukaan metrin etäisyydellä murskaimesta db. Meluhaittojen ehkäisemiseksi murskaus voidaan tehdä valmiiden kasojen tai muiden varastokasojen suojassa. Toiminnasta aiheutuva melu ei merkittävästi lisää alueen ympäristön kokonaismelua, jota syntyy liikenteestä, lentomelusta ja moottoriurheilukeskuksesta. Kiinteistön ympärille rakennettava aita vähentää omalta osaltaan melua ympäristöön. Murskauksessa tärinä ei tyypillisesti ole ongelma. Jätteet, niiden vähentäminen ja hyödyntäminen Betonista eroteltu teräs ja jätteenlajittelusta tuleva metalli kerätään vaihtolavalle ja toimitetaan romutukkuliikkeeseen. Koneiden kunnossapidosta syntyvät nestemäiset vaaralliset jätteet varastoidaan kahteen 200 litran tynnyriin, jotka toimitetaan ympäristöluvan omaavaan vastaanottopisteeseen.

9 Kaatopaikalle tai jätteenkäsittelylaitokseen toimitettavaa jätettä syntyy noin 100 t/a, Jätettä varastoidaan kentällä tai vaihtolavalla enintään 10 tonnia kerrallaan ja toimitetaan ympäristöluvan omaavaan laitokseen. YMPÄRISTÖRISKEIHIN JA ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Toiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä säiliövuotoihin sekä koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahinkoihin. Työkoneissa käytettävä polttoaine varastoidaan betonilla allastetulla alueella, josta vedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta umpikaivoon. Alueella on imeytysainetta mahdollisia öljyvuotoja varten. Biopolttoaineiden varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan polttoainekasojen sijoittelussa siten, että kasojen väliin jää riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Laitoksen alueelle tuleva jäte on syntypisteessään lajiteltua jätettä ja vastaanotto on valvottua ja tulevat kuormat tarkistetaan tyhjennettäessä. Väärin lajitellun jätteen määrä voi suurimmillaan olla yksittäinen kuorma. Todennäköisimmin se on vain osa kuormaa, jolloin riskit ovat hyvin pieniä. Laitokseen kuulumaton jäte palautetaan jätteen toimittajalle. Yksittäiset, laitokselle kuulumattomat jätteet lajitellaan erilleen käsin ja varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan asianmukaisen luvan omaavalle käsittelijälle. Alue aidataan ja varustetaan portilla. Kaikki alueelle tulevat kuormat videokuvataan. Väärin lajitteluista kuormista veloitetaan jätteen tuojalta sanktiomaksu. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen. Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä hankkeella ole erityistä vaikutusta ympäristöön. Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavan materiaaleista ja toimittajista. Kirjanpidosta käy ilmi kunkin tuotavan kuorman osalta: - jätetyyppi - toimitusajankohta ja toimittaja - jätteen syntypaikka - määrä - laatu. 9

10 RAPORTOINTI Lisäksi pidetään kirjaa murskaus- ja pulverointityöpäivistä, maanrakennukseen käytettävän betoni- ja tiilimurskeen määrästä ja sijoituspaikoista sekä toiminnassa muodostuneiden jätteiden laadusta määrästä ja toimituspaikoista. Epäpuhtauksia ja vaarallisia aineita sisältävät kuormat käännytetään takaisin. Betonimurskeen laadunvalvonta Laitoksella tuotetusta jokaisesta tonnin murske-erästä tehdään valtioneuvoston asetuksen 591/2006 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa) liitteen 1 mukaiset laadunvalvonta-tutkimukset. Tutkimusten tulokset toimitetaan tiedoksi Vantaan ympäristökeskukseen. Maarakentamiseen sijoitettava betonijäte ei saa sisältää terästä tai muita jätejakeita eikä ympäristölle tai terveydelle haitallisia tai vaarallisia aineita. Betonimurskeen pitoisuus- ja liukoisuusarvot eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 liitteessä 1 annettuja raja-arvoja. Päästö- ja vaikutustarkkailu Laskeutusaltaasta lähtevästä hulevedestä otetaan tarkkailunäyte kerran vuodessa huhti toukokuussa tai syys lokakuussa. Näytteestä analysoidaan vähintään seuraavat parametrit: ph, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus, COD mn, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskasmetallit, öljyhiilivedyt (C 10 C 40 ) ja PAH-yhdisteet. Tarkkailutulokset raportoidaan vuosiraportin yhteydessä, joka toimitetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA SIIHEN LIITTYVÄ VAKUUS Toiminnan aloittamislupa Circulation Oy hakee ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta betoni- ja tiilijätteen vastaanottoon, murskaukseen ja kiinteistöjen maanrakentamiseen betonimurskeella sekä puun ja puujätteen vastaanottoon ja murskaukseen. Toiminta on olemassa olevaa toimintaa betoni- ja tiilijätteen käsittelyn osalta. Hanke vähentää turhaa kuljetusta ja vähentää näin ympäristöpäästöjä. Päätöksen täytäntöönpanosta ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Tilanne voidaan palauttaa ennalleen, joten täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 10

11 11 Aloittamisvakuus LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakija esittää, että erillinen ympäristönsuojelulain 101 mukainen vakuus ympäristön saattamisesta ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta asetetaan ottaen huomioon esitetty YSL 43 :n mukainen vakuus, joka kattaa määrältään myös ne ennallistamistoimet, joihin lupapäätöksen mahdollinen kumoaminen tai muuttaminen velvoittaisi ryhtymään. Hakija katsoo, että euroa on riittävä summa asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Lupahakemuksen täydentäminen Hakemusta on täydennetty Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemus on tiedotettu kuuluttamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Vantaan kaupungin ilmoitustauluilla välisen ajan sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Vantaan Sanomat ja Hufvudstadsbladet -lehdissä. Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Vantaan kaupungin ympäristökeskuksessa osoitteessa Pakkalankuja 5. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Vantaan kaupungin terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta ja Vantaan kaupungilta. Vantaan kaupungin ympäristölautakunta on antamassaan lausunnossa puoltanut ympäristöluvan myöntämistä ja tuonut esille seuraavaa: Laitokselle ei saa antaa lupaa ottaa vastaan yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maa-ainesta eikä jätettä purkutyömailta, joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta tai joilla epäillään syntyvän asbestijätettä. Vastaanotettavasta betonijätteestä on oltava poistettu PCB:tä ja muita haitta-aineita sisältävät saumaus- ja eristysmassat. Laitoksella valmistettavan kiinteän kierrätyspolttoaineen on täytettävä SFS-EN 15359, Kiinteät kierrätyspolttoaineet, Vaatimukset ja luokat. -standardin vaatimukset. Mikäli alueelle tuodaan käsiteltyä puuta, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on tällainen puujäte viipymättä toimitettava lai-

12 tokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on sallittu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. Puun murskaus- ja haketusalueet on päällystettävä asfaltilla ja alueella muodostuvat hule- ja mahdolliset kasteluvedet on koottava hallitusti ja esikäsiteltävä vähintään laskeutusaltaassa tai muulla vastaavalla tavalla ennen niiden johtamista. Lupaa ei tule myöntää muiden kuin betoni- ja tiilimurskeen sekä kuivatetun suihkupaalutusmassan hyödyntämiselle maarakentamisessa. Hyödynnettäväksi toimitettava betonimurske on oltava kappalekooltaan enintään 150 mm ja murskeen laadun on oltava eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2006) kaltaista. Ympäristölupahakemuksessa esitetty jätteiden hyödyntäminen kiinteistön pohjan rakennekerroksessa ( cm kerrospaksuus ja 200 mm kappalekoko) ei ole valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukainen (enintään 150 cm kerrospaksuus ja enintään 150 mm kappalekoko). Alueelle tuotavista ja murskattavista betoni- ja tiilieristä on tehtävä asianmukaiset liukoisuustutkimukset vähintään tonnin välein siten kuin valtioneuvoston asetuksen 591/2006 liitteissä on esitetty. Jätteiden käyttämiselle maanrakentamisessa on asetettava enimmäiskorkotaso, jota ylemmäs ei hyödyntämistä saa suorittaa. Melua ja pölyä aiheuttavaa murskaustoimintaa on rajoitettava siten, että puun murskausta ja betonin/tiilen murskausta ei saa tehdä samanaikaisesti. Lisäksi murskaus tulisi kieltää yleisinä juhlapäivinä. Hakijalta tulisi edellyttää ainakin kertaluontoiset melu- ja pölymittaukset lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Hakemuksesta ei käy ilmi tehdäänkö puunhaketusta kiinteärakenteisessa hallissa vai pressuhallissa. Laitosalueen pintavesien johtamista ei ole selvitetty riittävästi hakemuksessa. Hakemuksesta ei käy ilmi, miten tulipalotilanteissa saadaan sammutusvettä, vai käytetäänkö laskeutusaltaan vettä sammutusvetenä. Kiinteistöiltä kerääntyvistä vesistä on otettava laskeutusaltaasta tarkkailuvesinäyte kaksi kertaa vuodessa (maalis huhtikuu ja syys lokakuu). Näytteistä on analysoitava vähintään seuraavat parametrit: ph, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus, COD mn, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskasmetallit, öljyhiilivedyt (C 10 C 40 ) ja PAHyhdisteet. Nykyisessä toiminnassa alueelta lähtevän veden ph on ollut korkea (12,3) ja koska toiminta laajenee ja toiminnassa otetaan vastaan muutakin kuin betonia ja tiiltä, tulee pintavesien tarkkailua tehostaa. Vantaan kaupunki on antamassaan lausunnossa puoltanut ympäristöluvan myöntämistä ja todennut seuraavaa: Hakemuksen mukainen toiminta on asemakaavan käyttötarkoituksen mukaista. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa häiritä lentoliikennettä eikä muuta ympäristöä ja asemakaavan korttelia koskevat määräykset tulee ottaa huomioon lupaharkinnassa. 12

13 13 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antamassaan lausunnossa puoltanut ympäristöluvan myöntämistä ja tuonut esille seuraavaa: Varpukalliontie 7:ssä tulee tehdä maaperän pilaantuneisuustutkimukset. Tutkimustulosten perusteella on arvioitava maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Tutkimussuunnitelma on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen suunnitellun tutkimuksen aloittamista. Maarakentamisessa voidaan käyttää puhdasta betoni- ja tiilimursketta sekä kuivunutta suihkupaalutusmassaa. Tiilen osuus betonimurskeesta saa olla valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisesta (591/2006, muutettu 403/2009, myöh. MARA-asetus) mukaisesti enintään 30 %. Lupaa laattojen, keramiikan tai vastaavan maarakentamisessa hyödynnettävän jätemateriaalin käyttämiseen ei tule myöntää. Lupahakemuksessa ei esitetty perusteita kiinteistöjen maarakentamisessa käytettävän betonimurskeen 200 mm:n kappalekoolle. Betonimurskeen kappalekoko ei saa ylittää MARA-asetuksen liitteen 1 mukaista 150 mm kappalekokoa. Hakemuksen mukainen maarakennuskohde ei poikkea MARA-asetuksen mukaisesta hyödyntämiskohteesta (jätteenkäsittelyalueen varastointikenttä), joten betoni- ja tiilimursketta tulee käyttää asetuksen mukaisesti maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta vain tarpeellinen määrä kuitenkin niin, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm. Hakemusta on täydennettävä tiedoilla suihkupaalutusmassan kuivausaltaiden määrästä, koosta ja sijoituspaikoista sekä jätteen määrästä ja tiedoilla betoni- ja tiilimursketäytössä hyödynnetyn jätteen määrästä, rakennekerroksista ja alueista sekä tulevissa täytöissä käytettävän betoni- ja tiilimurskeen kokonaismääristä. Circulation Oy:n tulee laatia MARA-asetuksen mukainen laadunvarmistusjärjestelmä betoni- ja tiilimurskeen laadunhallinnan varmistamiseksi. Laadunvarmistusjärjestelmän tulee kattaa vähintään asetuksen liitteen 2 minimivaatimukset. Uudenmaan ELY-keskuksen tulee hyväksyä laadunvarmistusjärjestelmä ennen kuin laitoksen tuottamaa betonimursketta voidaan hyödyntää MARA-asetuksen mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Luvassa tulee antaa riittävät määräykset melu- ja pölyhaittojen torjumiseksi. Murskaustoiminta tulee keskeyttää, mikäli hakemuksessa esitetyt menetelmät pölyhaittojen minimoimiseksi eivät ole käytössä. Murskaustoiminnasta aiheutuvia meluhaittoja on ehkäistävä hakemuksen mukaisesti työkoneiden ja murskekasojen sijoittelulla. Puuaineksen murskaus-, käsittely- ja kuormausalueet tulee pinnoittaa ja hulevedet tulee johtaa hakemuksen mukaisesti öljynerottimen kautta las-

14 Muistutukset ja mielipiteet keutusaltaaseen. Laskeutusaltaan tulee vastata mitoitukseltaan alueelta muodostuvia hulevesiä. 1) Seutulan Kyläyhdistys ry on tuonut esille seuraavaa: Kiinteistön Varpukalliontie 7 täyttöä ei ole aloitettu eikä ympäristölupapäätöksessä (Vantaan ympäristölautakunta , 51 ) edellytettyä maaperän tilan selvitystä ole vielä tehty. Näin ollen lupaa ei voida myöntää. Lähialueen muiden toimijoiden (Lemminkäinen, Seepsula, suunnitteilla olevat Tuusulan Västerskogin kiviainesten ottotoiminta ja HSY:n jätteenpolton käsittelylaitos) voimakkaat maansiirtotyöt voivat aiheuttaa tärähtelyjen myötä maaperän muutoksia sekä pohja- ja pintavesimuutoksia. Lavangon pohjavesialue on suunnitellun toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä. Se on huomioitava tarkemmin hulevesipäästöjen suunnittelussa. Rakennusjätteen ( t) sekä kaupan ja teollisuuden energiajätteen (5 000 t) käsittely tapahtuu hallissa. Toimintaa ei saa sallia ennen hallien valmistumista. Laitoksella otetaan vastaan puhdasta puuta ja puujätettä sekä teollisuuden ja kauppaliikkeiden erilliskäsiteltyä energiajätettä. Lupahakemuksessa pitää olla tarkempi kuvaus jätteistä. Kentän rakentamisessa käytettävien jätejakeiden laadunvalvontatestaus on kuvattava tarkemmin. Polttoainesäiliön ja jäteöljytynnyrin sijoituspaikan kestokyky on varmistettava. On huomioitava mahdollinen säiliövuoto. Umpisäiliö 2 kuutiota on liian pieni. Betonilaatan alla olevan muovin kestokyky on varmistettava. Murskauksessa materiaalin kastelu on pölyämisen estämiseksi välttämätöntä. Pölynpoistojärjestelmät on pidettävä kunnossa. Murskauksessa on huomioitava tuuliolosuhteet. Alueen laskeutusaltaasta on otettava useampia tarkkailunäytteitä kuin yksi. Laskeutusaltaasta lähtevästä vedestä on otettava useampia tarkkailunäytteitä kuin kerran vuodessa, esim. kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin. Syntyvien jätteiden varastointi on kuvattava tarkemmin. Huomioitava poikkeukselliset olosuhteet, tulipalo ym. Valvonta ja seuranta on suunniteltava. On huomioitava Vantaanjoki, Viinikanmetsän maisemakokonaisuus ja Vantaanjokilaakson maisemakokonaisuus. Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta ei saa hyväksyä. 14

15 15 2) Finavia Oyj on tuonut esille seuraavaa: Eri jätejakeiden purku- ja lastaustoiminta sekä käsittely ja varastointi on tehtävä siten, että tuulen mukana ei kulkeudu pölyä tai irtoainesta, josta voi olla haittaa tai vaaraa lentoliikenteelle. Toiminta tulee voida keskeyttää, mikäli lentoturvallisuutta vaarantavien pöly-, savu-, kaasu- tai irtoainepäästöjä torjuntatoimenpiteistä huolimatta ilmenee. Luvan hakijan on ilmoitettava laitoksen yhteystiedot Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohtoon. 3) Tatu Väisänen on vastustanut luvan myöntämistä ja tuonut esille seuraavaa: Lupaa ei tule myöntää, ennen kuin ympäristölupaviranomaiset ovat selvittäneet tontilla sijaitsevan jätteen todellisen määrän ja määrän, jota on sijoitettu maahan. Betonimurskeen hyötykäytöstä on löydyttävä ns. MARAilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselta. Tontille tulevaa jätettä ei ole punnittu millään lailla. Ilman jätteen punnitusta betonijätteen määrää ei tiedetä eikä sitä siten voida vastaanottaa. Hakijan esittämä euron pankkitakaus ei ole riittävä. Hakijalta tulee vaatia ympäristöasioidenhallintajärjestelmää ennen luvan myöntämistä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija ilmoittaa antamassaan vastineessa seuraavaa: Kiinteistön (Varpukalliontie 7) maaperän pilaantuneisuustutkimus tehdään vuoden 2013 loppuun mennessä. Tutkimussuunnitelma esitetään Uudenmaan ELY-keskukselle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen suunnitellun tutkimuksen aloittamista. Kiinteistölle ei sijoiteta betonija tiilimursketta ennen kuin maaperän pilaantuneisuus on selvitetty. Suihkupaalutusmassan kuivatusaltaita tehdään kaksi kappaletta (kuva 1). Altaan tilavuus on noin 70 m 3 (50 m 2 x 1,5 m). Vastaanotettavan suihkupaalutusmassan vuosittainen enimmäismäärä on tonnia. Betonimurskeen kappalekoko tulee olemaan enintään 150 mm ja betoni- ja tiilimurskeen kerrospaksuus on kenttärakenteessa enintään 150 cm tontilla Varpukalliontie 7, ellei tontilla todeta maaperän pilaantumista. Jos tontilta joudutaan poistamaan maamassoja, korvataan poistettu tilavuus betonimurskeella. Tällöin kerrospaksuus voi maksimissaan olla noin 4 metriä. Varpukalliontie 9:n tontilla maantäyttöön on käytetty tähän mennessä tonnia betoni- ja tiilimursketta. Tulevissa täytöissä arvioidaan betoni- ja tiilimursketta käytettävän Varpukalliontie 9:ssä tonnia ja Varpukalliontie 7:ssä tonnia.

16 16 Kuva 1. Ruiskubetonin vastaanottoaltaiden paikat Laskeutusaltaan koko tulee olemaan noin 200 m 2. Altaan tilavuus täyttää reilusti Vantaan kaupungin rakentamistapaohjeen mitoituksen vaatimukset, jonka mukaan jokaista 100 m 2 :n pinnoitettua pinta-alaa kohti muodostuvia hulevesiä varten on oltava 1 m 3 :n viivytys. Laskeutusaltaan vettä voidaan käyttää myös sammutusvetenä tulipalotilanteessa. Rakennettava halli tulee olemaan pressuhallityyppinen. Circulation Oy:n laatii MARA-asetuksen mukaisen laadunvarmistusjärjestelmän betoni- ja tiilimurskeen laadunhallinnan varmistamiseksi. Laadunvarmistusjärjestelmä kattaa vähintään asetuksen liitteen 2 minimivaatimukset: 1) Laadunvalvontatutkimukset - näytteenottosuunnitelma ja arvio näytteenoton edustavuudesta sekä ohjeet, - näytteenotosta, näytteiden valmistuksesta ja näytteiden toimittamisesta analysoitaviksi,

17 - tutkimus- ja määritysmenetelmät, seurattavat haitalliset aineet ja muut seurattavat ominaisuudet sekä seurantatiheydet, - tutkittavien haitallisten aineiden raja-arvot, - laatupoikkeamien käsittely ja hyväksyttävät poikkeamat, - näytteenoton ja tutkimusten laadunvarmistus, - laadunvalvonnan seuranta-asiakirjat ja raportointiohje. 2) Vastuuhenkilöt ja näiden pätevyys. 3) Ohjeet jätteen vastaanotosta (erityisesti, jos kysymys on useista kohteista toimitettavan jätteen käsittelystä hyödyntämiskelpoiseksi), varastoinnista, käsittelystä ja toimittamisesta hyödyntämispaikkaan. 4) Laadunvarmistusjärjestelmän arviointisuunnitelma. 5) Tarvittaessa erityiset puhtausvaatimukset, kuten jätteeseen kuulumattoman aineksen osuus. 6) Seuranta ja raportointi - laadunvalvontapöytäkirja kultakin näytteenotto- ja tutkimuskerralta, - havaitut laatupoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet, - hyödynnettäväksi toimitettavan jätteen määrä ja laatu sekä toimituskohteet. Betoni- ja tiilimurskeen laadunhallintajärjestelmä lähetetään Uudenmaan ELY-keskukselle tarkistettavaksi. Circulation lähettää Finavian lennonjohdon päällikölle yhteystiedot mahdollisten poikkeustilanteiden varalle. Hakija ilmoittaa antamassaan vastineessa seuraavaa: Kiinteistöillä Varpukalliontie 7 ja 9 on käsitelty betoni- ja tiilijätettä ympäristöluvan mukaisesti, joten betonimurskeen hyötykäytöstä ei ole tarvinnut tehdä MARA-ilmoitusta. Betonijätettä ei ole punnittu, vaan kuormista on otettu vastaanottomaksu tilavuuden mukaan. Alueelle tuotu betoni- ja tiilijätteen massa voidaan arvioida betonijätteen tilavuuspainon mukaan. Varpukalliontie 9:n tontilla maantäyttöön on käytetty tähän mennessä tonnia betoni- ja tiilimursketta. Kiinteistölle tulee autovaaka, joten jatkossa jätteen massamääristä tulee olemaan tarkat tiedot. Esitetty euron vakuus on riittävä. Betonimurskeella on positiivinen arvo. Betonijätteen käsittelyn laadunhallintajärjestelmä varmistaa sen, että alueelle ei voi tulla missään olosuhteissa suurta määrää saastunutta betonia. Yhtiön ensisijainen intressi on, että betonimurskeessa ei ole saastunutta betonia. Kiinteistön Varpukalliontie 7 maaperän pilaantuneisuustutkimus on meneillään (Ramboll). Kiinteistölle ei sijoiteta betoni- ja tiilimursketta, ennen kuin maaperän pilaantuneisuus on selvitetty, kuten ympäristölupa vaatii. Ympäristöluvan omaavissa täytöissä ei tarvitse noudattaa MARAasetuksessa määriteltyä maksimiraekokoa 150 mm eikä maksimitäyttö- 17

18 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU paksuutta 150 cm. Ilmoitusmenettelyssä on haluttu rajoittaa käyttökohteita, raekokoa ja täyttöpaksuuksia, mutta ympäristölupamenettelyssä viranomaisella on harkintavalta raekoko- ja täyttöpaksuusmääräyksissä. Ympäristöasiat otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa. Yhtiö toimii ympäristöluvan ja hyvien toimintatapojen mukaisesti ja pyrkii jatkuvasti kehittämään järjestelmällisesti toimintaansa. Betoni- ja tiilijätteen murskaamiselle laaditaan laadunhallintajärjestelmä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Circulation Oy:lle ympäristöluvan jätteen vastaanottoon, lajitteluun, murskaukseen, siirtokuormaukseen ja varastointiin sekä betoni- ja tiilijätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa lupahakemuksen mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Toiminta ja tarkkailu on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä. Toiminta 1. Alueella saa vastaanottaa ja murskata betoni- ja tiilijätteitä (170101, ) enintään t/a, puujätteitä (170201, ) enintään t/a ja hakemuksen mukaisia kaupan ja teollisuuden energiajätteitä enintään t/a. Suihkupaalutusmassan osuus vastaanotetusta betonijätteestä voi olla enintään t/a. Alueella saa vastaanottaa ja siirtokuormata hakemuksen mukaisia rakennus- ja purkutoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden tavanomaisia jätteitä enintään t/a. Laitokselle ei saa ottaa vastaan vaarallisia jätteitä. Laitokselle ei saa ottaa vastaan jätettä purkutyömailta, joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta tai joilla epäillään syntyvän asbestijätettä. Vastaanotettavasta betonijätteestä on oltava poistettuna PCB:tä ja muita haitta-aineita sisältävät saumaus- ja eristysmassat. 2. Alueella saa varastoida käsiteltyjä ja käsittelemättömiä jätteitä enintään seuraavasti: betoni- ja tiilijätettä t, puujätettä t, energiajätettä t ja siirtokuormattavia jätteitä 500 t. Vastaanotettua jätettä saa varastoida enintään kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä ja/tai enintään yhden vuoden ennen sen käsittelyä. 3. Laitoksella saa vastaanottaa ja käsitellä jätteitä maanantaista lauantaihin, pois lukien yleiset juhlapyhät, klo Murskausta ja haketusta saa 18

19 tehdä toiminta-aikana maanantaista perjantaihin klo Mikäli toimintaa on tarpeen harjoittaa muina aikoina, toimenpiteestä on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen toiminnan valvontaviranomaisille. 4. Laitokselle tulevat jätekuormat on tarkastettava kuormia vastaanotettaessa ja purettaessa. Kuormien laadusta ja määrästä on pidettävä kirjaa. Laitokselle tuodut jätteet, joiden laatu ei ole tässä ympäristölupapäätöksessä hyväksytyn mukainen, on viipymättä toimitettava laitokselle, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto tai käsittely on hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. 5. Ulkopuolisten alueelle pääsyn estämiseksi ja ympäröivän alueen roskaantumisen minimoimiseksi alueen on oltava aidattu ja aita on pidettävä kunnossa. Alueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin laitoksen aukioloaikoina. Vastaava hoitaja 6. Laitoksen hoidosta, käytöstä ja toiminnan tarkkailusta vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on toimitettava kirjallisesti Uudenmaan ELYkeskukselle sekä Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja lisäksi Helsinki-Vantaan lentokentän lennonjohdon päällikölle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä edellä mainittujen tietoon. Vastaavan hoitajan ja muun henkilökunnan asiantuntemuksen ylläpidosta ja koulutuksesta on huolehdittava. Paras käyttökelpoinen tekniikka 7. Luvansaajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä laitoksen kaikissa toiminnoissa siten, että toiminnan aiheuttamat päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Jätteiden käsittely ja varastointi 8. Jätteitä saa käsitellä ja varastoida ainoastaan sellaisilla alueilla, jotka on päällystetty ja muotoiltu niin, että hulevedet voidaan hallitusti johtaa laitokselta muualle. Betoni- ja tiilijätettä saa välivarastoida ja murskata päällystämättömällä alueella, jonka pohjarakenne on tiivistetty siten, että välivarastoitava, murskattava tai valmis murskattu materiaali ei sekoitu pohjarakenteeseen. Rakennus- ja purkutoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä saa käsitellä ja varastoida ainoastaan hallissa. Myös puun murskaus on tehtävä mahdollisuuksien mukaan hallissa. Jätteiden käsittely ja varastointi on toteuttava siten, että jätejakeet eivät sekoitu keskenään ja ettei jätteitä kulkeudu tuulen tai hulevesien mukana ympäristöön. Materiaalimäärä on mitoitettava kentälle siten, että kenttärakenteen ja pohjamaan kantavuus ei vaarannu. 19

20 Jätteen vastaanotto-, varasto- ja käsittelytoimintoja varten rakennettavien tai muutettavien kenttien, altaiden ja rakennusten toteutussuunnitelmat on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kaksi kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista. Jätteiden hyödyntäminen 9. Murskauksessa ja lajittelussa erottuvat sekä toiminnassa muutoin syntyvät jätteet on lajiteltava. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on koottava jätelajikohtaisesti erilleen muista jätteistä. Jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseessä olevan jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätteet tulee ensisijaisesti toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina ja toissijaisesti energiana. 10. Maarakennukseen toimitettavat hyödyntämiskelpoiset jätemateriaalit on toimitettava laitokselle tai paikkaan, jonka eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukaisessa ilmoitusmenettelyssä tai ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa. Muualla hyödynnettävän betonimurskeen kappalekoon on oltava alle 150 mm. Betonimurske ei saa sisältää muuta purkujätettä, kuten eristeitä, rautoja tai puuta. Betonimurske saa sisältää tiilimursketta enintään 30 painoprosenttia. Betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämisestä, materiaalien ja rakentamisen laadunvalvonnasta sekä toiminnan tarkkailusta ja raportoinnista on tehtävä suunnitelma. Suunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen tässä päätöksen hyväksytyn hyödyntämistoiminnan aloittamista. Jätteiden hyödyntäminen (Varpukalliontie 7 ja 9) 11. Kiinteistöjen maarakentamisessa saa hyödyntää puhdasta betoni- ja tiilimursketta tasoon + 36,50 m mpy saakka. Mursketta saa käyttää vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä. Mursketta saa hyödyntää kiinteistöjen maarakentamisessa enintään: 20 Varpukalliontie 7 Varpukalliontie tonnia tonnia Ennen betoni- ja tiilimurskeen sijoittamista kiinteistölle Varpukalliontie 7 on kiinteistöllä tehtävä maaperän pilaantuneisuustutkimus. Tutkimustulokset sekä arvio maaperän puhdistustarpeesta ja suunnitelma puhdistamisen toteuttamisesta on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle tarkistettavaksi välittömästi niiden valmistuttua.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 72 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 2.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Kaupunginhallitus Ryj/1 1.10.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Kaupunginhallitus Ryj/1 1.10.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 18.09.2012 275 HEL 2011-006220 T 11 01 00 00 ESAVI/173/04.08/2012, ESAVI/174/04.08/2012 Päätös Laitosten sijainti Aikaisemmat

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Kiertotie Oy

Kiertotie Oy 1 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo: 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Vastaanotettavat jätteet... 2 3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi...

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Sorters Finland Oy

Sorters Finland Oy 1 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo: 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Vastaanotettavat jätteet... 2 3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi...

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

LAMMIN PÄIVÄT JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU:

LAMMIN PÄIVÄT JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU: LAMMIN PÄIVÄT 5.10.2016 JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU: - ESIMERKKEJÄ LUPAVELVOITTEISTA JA ANALYYSEISTÄ Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen Jätteenkäsittely/vastaanotto/välivarastointikohteita

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita.

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita. ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää MPT-Kuljetus Oylle ympäristöluvan jätteenkäsittelylaitoksen laajentuvaan toimintaan Savonlinnan kaupungin 12 kaupunginosassa (740-12 54-1) osoitteessa

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 3777/2016 11.01.00 Ympäristölautakunta 89 6.10.2016 5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös koskien NCC Industry Oy:n asfalttiaseman toimintaa,

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 73 01.02.2005 3 Ymp 15106-2004 (235) Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy Ympkaalk 73 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 24.1.2005

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 96/2011/1 Dnro ESAVI/204/04.08/2010

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab Etelä-Suomi Päätös Nro 161/2013/1 Dnro ESAVI/325/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2013 ASIA Päätös Maanrakennus Katupojat Oy:n Viinikan kiviainesmurskaustoimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 36/11.01.00/2012 30 Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.08/2011) Terveystarkastaja Kirsi

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot