Ympäristölupahakemus. Energiahake Huurinainen Oy. Bioterminaali Ruuhijärventie 35 Kajaani. Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy 20.7.

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupahakemus. Energiahake Huurinainen Oy. Bioterminaali Ruuhijärventie 35 Kajaani. Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy 20.7."

Transkriptio

1 Ympäristölupahakemus Energiahake Huurinainen Oy Bioterminaali Ruuhijärventie 35 Kajaani Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy

2 1 Sisällys 1 Toiminta, jolle lupaa haetaan Lyhyt kuvaus toiminnasta Hakijan käsitys ympäristölupavelvollisuudesta Hakijan yhteystiedot Laitoksen yhteystiedot Voimassa olevat ympäristölupa- tai muut päätökset ja sopimukset Kiinteistöt ja laitokset Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista, ympäristön laadusta ja asutuksesta sekä selvitys alueen kaavoitustilanteesta Sijaintipaikka Ympäristöolosuhteet Maa- ja kallioperä Pohja- ja pintavedet Ympäristön laatu Alueen kaavoitustilanne Selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista sekä muista mahdollisista asianosaisista, joita toiminta ja sen vaikutukset erityisesti saattavat koskea Yleiskuvaus toiminnasta Toiminnan ajankohta Tuotanto, prosessit ja laitteistot Varastointi ja käsittely Haketus ja hakkeen käsi ttely Meluvallin rakentaminen Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet, niiden varastointi, kulutus ja veden käyttö Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Veden hankinta ja viemäröinti Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa Liikenne ja liikennejärjestelyt Selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä Päästöjen laatu ja määrä Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu vesistöön Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu ilmaan Melupäästöt Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta Syntyvät jätteet, ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi Päätöksen täytäntöönpano... 9 LIITTEET 1. Asemapiirros, toiminnot alueella 2. Leikkauskuvat alueesta 3. Naapuritiedot ja kartta

3 2 1 Toiminta, jolle lupaa haetaan 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta Energiahake Huurinainen Oy hakee ympäristölupaa bioterminaalille Kajaanin kaupungissa Ruuhijärventien varteen Karankalahdessa. Bioterminaalissa on tarkoitus käsitellä ja varastoida erilaisia biopolttoainejakeita, kuten hakkuutähde, kanto- ja juuripuu, kokopuu, rankapuu, jne. sekä valmistaa näistä haketta enintään tonnia vuodessa. Alueella haketetaan energiapuuta liikuteltavilla haketuskoneilla sekä käsitellään materiaalia erilaisilla työkoneilla. Hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 :n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta. 1.2 Hakijan käsitys ympäristölupavelvollisuudesta Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 3 momentin mukaan, jos toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 2 Hakijan yhteystiedot Energiahake Huurinainen Oy Sepänkatu Kajaani Yhteyshenkilö: Matti Huurinainen puh Laitoksen yhteystiedot Laitos sijaitsee Kajaanin kaupungissa, osoitteessa Ruuhijärventie 35, kiinteistöllä Lahjoitusmaa Rno Kiinteistön omistaja Kajaanin kaupunki on vuokrannut noin 4 hehtaarin määräalan Energiahake Huurinainen Oy:lle. 4 Voimassa olevat ympäristölupa- tai muut päätökset ja sopimukset Alueella ei ole lupapäätöksiä tai sopimuksia. 5 Kiinteistöt ja laitokset Alue on metsätalousmaata.

4 3 6 Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista, ympäristön laadusta ja asutuksesta sekä selvitys alueen kaavoitustilanteesta 6.1 Sijaintipaikka Alue sijaitsee Kajaanin Karankalahdessa, keskustasta noin 5 km kaakkoon osoitteessa Ruuhijärventie 35. Noin neljän hehtaarin määräala on metsätalousmaata ja sitä ympäröi metsä. Alueen itäpuolella kulkee metsäkaistaleen takana Ruuhijärventie. Tien toisella puolella on maankaatopaikka. NCC Roadsin Karankalahden kiviainestoimipiste sijaitsee 500 m etäisyydellä alueesta lounaaseen. Lähimmät asuintalot ovat alueen rajasta länteen metrin etäisyydellä. Etäisyys murskausalueesta taloihin on metriä. Noin puolen kilometrin etäisyydellä koilliseen on loma-asutusta Nuasjärven rannalla. KUVA 6.1. Lähestymiskartta kohteeseen.

5 4 6.2 Ympäristöolosuhteet Maa- ja kallioperä Alueen maaperä on pääasiassa silttimoreenia, joka syvemmälle mennessä muuttuu savimaiseksi Pohja- ja pintavedet Alue ei ole tärkeällä pohjavesialueella. Lähimpään luokiteltuun pohjavesialueeseen on matkaa noin 11 km. Alueella muodostuvat hulevedet ohjataan ojiin, joista vesi virtaa noin 400 m etäisyydellä olevaan jokeen, joka laskee Nuasjärveen Ympäristön laatu Aluetta ympäröi sekametsä. 6.3 Alueen kaavoitustilanne Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Kajaanin keskustaajama 2035 kaavaluonnos oli nähtävillä vuoden 2017 alkupuolella. Tavoitteena on, että kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn Kaavamuutoksella tarkistetaan Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava keskustaajaman kaupunginosien ja niiden laajennus- ja lähialueiden osalta. Hankealue on merkitty kaavaluonnoksessa mahdolliseksi uudeksi teollisuus- ja varastoalueeksi T/res (kuva 6.2). KUVA 6.2. Ote Kajaanin keskustaaja 2035 kaavaluonnoksesta.

6 5 KUVA 6.3. Ortokuva alueesta. 7 Selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista sekä muista mahdollisista asianosaisista, joita toiminta ja sen vaikutukset erityisesti saattavat koskea Naapuritiedot on esitetty liitteessä. 8 Yleiskuvaus toiminnasta Energiahake Huurinainen hakee Kajaanin kaupungilta ympäristölupaa puunhaketus ja -varastointi toiminnalle Kajaanin Karankalahdessa. Ruuhijärventie varteen sijoitettavassa bioterminaalissa on tarkoitus käsitellä ja varastoida erilaisia biopolttoainejakeita, kuten hakkuutähde, kannot ja kokopuu sekä valmistaa näistä polttoainetta. Käsiteltävä määrä on enintään tonnia vuodessa. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle tai haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Alueen rakentamisen yhteydessä tulevista pintamaista ja ulkopuolelta tuotavista puhtaista maa-aineksista tehdään meluvalli länsireunalle, lähimpien asuintalojen suuntaa. Alueelle liikennöidään tukki- ja hakeautoilla. Alueella haketetaan energiapuuta liikuteltavilla haketuskoneilla sekä käsitellään materiaalia erilaisilla työkoneilla. 9 Toiminnan ajankohta Toiminta on tarkoitus aloittaa vuonna 2018.

7 6 10 Tuotanto, prosessit ja laitteistot 10.1 Varastointi ja käsittely Bioterminaalin alueella varastoidaan ja käsitellään energiapuuta kuten hakkuutähteet, kanto- ja juuripuut sekä ainespuuksi kelpaamaton rankapuu. Tarvittaessa alueella voidaan välivarastoida kelirikkoaikaan myös ainespuuta. Tulevien kuormien purkaminen tapahtuu kuljetuskaluston omilla kuormaimilla ja haarukkanosturilla. Varastointi tapahtuu sorapintaisella alueella. Alueen rakentaminen tapahtuu vaiheittain Haketus ja hakkeen käsittely Polttoaineen (hakkeen) valmistus hakettamalla ja murskaamalla (kannot). Käsiteltävä määrä on arviolta tonnia vuodessa. Käsiteltävien materiaalien maksimäärät vuodessa: Raaka-aine Tonnia vuodessa Energiapuu Ainespuu Haketus tehdään siirrettävällä kalustolla pääosin klo 6 22 välisenä aikana. Hake välivarastoidaan aumoissa. Hakkeen käsittely ja kuormaaminen terminaalin alueella tapahtuu kauhakuormaajalla. Tuotteiden varastointimäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti, varastot ovat huhtikuussa pienimmillään ja suurimmillaan marraskuussa. Suurin varasto ajoittuu alkutalvelle, jolloin määrä voi olla noin tonnia. Haketusta ja murskausta tapahtuu lämmityskaudella viikoittain, mutta ei joka päivä. Kesäaikana haketusta tehdään enintään muutaman kerran kuukaudessa. Varastoitavat raaka-aineet tuodaan alueelle ja kuljetetaan alueelta pois täysperävaunuautoilla. Raaka-aineiden kuormaukset tehdään pyöräkuormaajilla. Kuormien purkua ja lastausta tapahtuu vuorokauden ympäri. Kuljetustapahtumien ohjaus on kiinni lämpölaitosten tarpeesta Meluvallin rakentaminen Alueen länsireunalle rakennetaan meluvalli alueen maanrakentamisen aikana tulevista pintamaista ja kiviaineksista ja ulkopuolelta tuotavista puhtaista maa- ja kiviaineksista. Meluvallia rakennetaan sitä mukaa kuin rakentamiseen saadaan puhtaita maa- ja kiviaineksia maanrakennustyömailta. Valli valmistuu arviolta 2-3 vuoden kuluessa siitä, kun maanrakennustyöt alueella aloitetaan. Vallin korkeus on noin neljä metriä, leveys 5 m ja pituus noin 200 metriä.

8 7 11 Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet, niiden varastointi, kulutus ja veden käyttö Bioterminaalin raaka-aineet on esitetty kohdassa Koneiden polttoöljy varastoidaan 2-3 m 3 :n säiliöissä, joissa on valuma-allas tai säiliössä on kaksoisvaippa. Tuotannossa käytetään vettä mahdollisesti pölyämisen hallintaan. 12 Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Murskain käyttää polttoöljyä vuodessa noin l, kaivinkone l ja pyöräkone l. 13 Veden hankinta ja viemäröinti Laitoksella ei ole viemäröintiä eikä vesijohtoa. 14 Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa Toiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä säiliövuotoihin sekä koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahinkoihin. Tulipaloriskiin varaudutaan järjestämällä alueelle sammutuskalustoa. Toiminnot ja menettely vuoto- ja tulipalotapauksessa ohjeistetaan. Biopolttoaineiden varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan polttoainekasojen sijoittelussa siten, että kasojen väliin jää riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Kuljetuksista aiheutuvia riskejä voidaan vähentää nopeusrajoitusten noudattamisella, turvallisuutta parantavilla liikennejärjestelyillä alueella sekä kuljettajien valistamisella. Öljyvuotoja pyritään vähentämään kaluston hyvällä kunnossapidolla ja säännöllisillä huolloilla. Kaluston mukana on mahdollista öljyvuotoa varten imeytysvarusteet. Työkoneissa käytettäviä polttoaineita varastoidaan 2-3 m 3 :n säiliöissä, joissa on valuma-allas tai säiliössä on kaksoisvaippa. 15 Liikenne ja liikennejärjestelyt Laitokselle tapahtuva liikennöinti tapahtuu pääasiassa Sotkamontien ja Ruuhijärventien kautta. Rekkaliikenteen määrä on ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennöintiä tapahtuu ympäri vuorokauden. 16 Selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon investoinneissa ja päivittäisessä toiminnassa.

9 8 17 Päästöjen laatu ja määrä 17.1 Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu vesistöön Päästöjä veteen aiheutuu sadannasta ja pintavesien alueelta huuhtomasta aineksesta. Sadevedet ohjataan alueen reunoilta ojaan ja edelleen laskeutusaltaaseen. Kentän yleisellä siisteydestä huolehtimisella vähennetään kiinteän aineksen huuhtoutumista hulevesien mukana. Laskeutusallas vähentää tehokkaasti alueen ainehuuhtoumia. Hulevedet laskevat ojia myöten Nuasjärven Karankalahteen Alueen päästöt vesistöön normaalitilanteessa ovat vähäiset Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu ilmaan Toiminnasta aiheutuu pölyämistä pääasiassa energiapuun haketuksesta. Muita hankkeeseen liittyviä päästölähteitä ovat ajoneuvot ja polttoaineiden varastokasat. Haketuksen aiheuttamaa pölypäästöä voidaan pienentää pääasiassa laitteiden koteloinnilla ja kuljettimen pudotuskorkeuden oikealla säätämisellä. Matala pudotuskorkeus aiheuttaa pienemmän pölypäästön kuin korkea pudotuskorkeus varastokasaan kuljettimelta. Haketuksesta syntyvä pöly rajoittuu pääosin terminaalialueelle. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä voidaan vähentää pitämällä terminaalin alueella sijaitsevat liikenneväylät puhtaana hakkeesta ja pölystä Melupäästöt Toiminnan pääasiallisia melulähteitä ovat haketus, lastaus, työkoneet ja raskas liikenne. Meluhaittojen ehkäisemiseksi haketus voidaan tehdä valmiiden hakekasojen tai muiden varastokasojen suojassa. Meluesteet sijoitetaan mahdollisimman lähelle energiapuun haketinta, häiriintyvän asutuksen puolelle. Alueen länsireunalle rakennetaan noin 4 m korkea meluvalli, joka vaimentaa melua tehokkaasti. Ympäristöön aiheutuvaa melua mitataan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, kun haketustoiminta alkaa. Toiminnasta ei aiheudu tärinää. Liikenteestä aiheutuu normaalia raskaan liikenteen aiheuttamaa tärinää alueen tiestölle. 18 Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta Alueella ei pestä työkoneita. 19 Syntyvät jätteet, ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Sekalaista jätettä syntyy alle tonni vuodessa. Jätteet varastoidaan jäteastioissa ja toimitetaan jätteiden käsittelylaitokseen. Biopolttoaineiden käsittelystä ei synny jätettä, vaan kaikki raaka-aine voidaan käyttää polttoaineeksi.

10 9 20 Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta Haketuksessa käytetään yleisesti käytössä olevia parhaita haketuslaitteita, joilla minimoidaan pöly- ja meluhaitta. Kuljetuksissa käytetään tilavuudeltaan mahdollisimman suuria kuljetusvälineitä. Toiminnalla ehkäistään ympäristöpäästöjä suhteessa kuljetettuun tonnimäärään. 21 Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä hankkeella ole erityistä vaikutusta ympäristöön. 22 Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi Laitoksen hoitoa, käyttöä ja toiminnan tarkkailua varten nimetään vastuuhenkilö. Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavan materiaaleista ja toimittajista. Tiedoista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan valvontaviranomaisille. 23 Päätöksen täytäntöönpano Hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 :n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen biopolttoaineiden varastointi ja haketustoiminta muutoksenhausta huolimatta. Hakija esittää ympäristönsuojelulain 199 mukaista vakuutta ympäristön saattamisesta ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Hakija katsoo euron vakuuden olevan riittävä Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska hakemuksen mukainen toiminta ei vaikuta alueen ennallistamismahdollisuuksiin. Tilanne voidaan palauttaa ennalleen viemällä varastoidut raaka-aineet ja biopolttoaineet pois, joten täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Lupapäätöstä noudatettaessa toiminnasta aiheutuvaa haittaa ei voida pitää merkittävänä. Energiahake Huurinainen Oy Matti Huurinainen

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Lupanro KAJDno Annettu julkipanon jälkeen

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Lupanro KAJDno Annettu julkipanon jälkeen 1 KAJAANIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Lupanro 205 2018-1 19.12.2018 49 KAJDno-2018 860 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2018 ASIA Biopolttoaineterminaalin toimintaa

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ^s^ss^^1 '""-'"KfcUfSTFiAn O 5. 6)5\ 20U Dnro/Dnr ^-_o2^^/^ Tehtäväluokka // Uppgiftsklass" '-' YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Nobina Finland South Oy Herttoniemen linja-autovarikko 5.5.2014 y Nobina (Viranomainen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 72 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 2.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä?

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä? YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen Diaarimerkintä täyttää) Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUV AN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää ) iaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot akemus on tullut vireille Anl. O / LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT. 1U16 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN yhyt kuvaus

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

3-Kulman puuterminaali vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa

3-Kulman puuterminaali vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa 3-Kulman puuterminaali 20.6.2018 vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa Maakuntakaavaa varten tehdyn selvityksen mukaan: Tampereen kaupunkiseudun lämpölaitokset

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 15 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 2.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Vaalassa Liite 62,

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Vaalassa Liite 62, 1 VAALAN KUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Vaalassa 31.5.2017 Liite 62, 29.5.2017 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen YMPÄRISTÖLUPA, joka koskee Vaalan kunnan teknisen osaston

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Repovaara Maanrakennus Vääräniemi Oy Taivalkoski 1 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie 166 92120 Raahe

Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie 166 92120 Raahe HANNU SALONEN YMPÄRISTÖPALVELUT OY Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely Ympäristölupahakemuksen täydennys Kiiluntie 166 92120 Raahe 28.4.2015 Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Juha Roivainen juha.roivainen@hannusalonen.fi

Lisätiedot

Energia- ja KierrätysParkki Oy Prosessikatu 23 Naantali. Ympäristölupahakemus

Energia- ja KierrätysParkki Oy Prosessikatu 23 Naantali. Ympäristölupahakemus HANNU SALONEN YMPÄRISTÖPALVELUT OY Energia- ja KierrätysParkki Oy Prosessikatu 23 Naantali Ympäristölupahakemus 13.10.2015 Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Juha Roivainen juha.roivainen@hannusalonen.fi

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto Terveydensuojelujaosto Terveydensuojelujaosto

Terveydensuojelujaosto Terveydensuojelujaosto Terveydensuojelujaosto Terveydensuojelujaosto 21 18.03.2014 Terveydensuojelujaosto 59 28.08.2014 Terveydensuojelujaosto 54 13.06.2017 HELSINGIN ERIKOISHÖYLÄYS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS PUUN HAKETTAMISELLE JA VARASTOINNILLE PORLAMMILLA

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 36/11.01.00/2012 30 Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.08/2011) Terveystarkastaja Kirsi

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/ (9) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/ (9) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2015 1 (9) 904 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Destamatic Oy:n Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

Suomessa vuonna 2005

Suomessa vuonna 2005 Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2005 Kalle Kärhä Metsähakkeen tuotantoketjut 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa Metsähakkeen käyttö kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2005 metsähakkeen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (5) 415 Lausunto Helsingin Energian Munkkisaaren huippu- ja varalämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamisesta ja toiminnan muuttamisesta HEL 2014-002841

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Toiminnan aloituslupapäätös, Rudus Oy, Lahden betonituotetehdas, Orimattilankatu 180, Lahti

Toiminnan aloituslupapäätös, Rudus Oy, Lahden betonituotetehdas, Orimattilankatu 180, Lahti 1 (6) Toiminnan aloituslupapäätös, Rudus Oy, Lahden betonituotetehdas, Orimattilankatu 180, Lahti D/4082/11.01.00.01/2011 Perusteluosa Rudus Oy on jättänyt 26.6.2018 Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1591

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1591 PÄÄTÖS Helsinki 30.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 519 111 No YS 1591 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Mankkaan kaatopaikan sulkemistoimintojen

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

NOKIANVIRRAN ENERGIA OY

NOKIANVIRRAN ENERGIA OY 1 26.2.2019 FINAL NOKIANVIRRAN ENERGIA OY SELVITYS RINNAKKAISPOLTTOLAITOKSEN TOIMINNASTA 2018 Copyright Nokianvirran Energia Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee puuperäisten polttoaineiden käsittelylaitosta.

PÄÄTÖS. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee puuperäisten polttoaineiden käsittelylaitosta. PÄÄTÖS Dnro Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2008 ESA 2008 Y 180 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee puuperäisten polttoaineiden käsittelylaitosta. LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 32 17.05.2017 Wectum Oy:n ympäristölupa jätteenkäsittelyalueelle Ympäristö- ja terveyslautakunta 17.05.2017 32 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Asia Päätös

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Ruokamullan valmistus, Oulu

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Ruokamullan valmistus, Oulu 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Ruokamullan valmistus, Oulu Oulun Autokuljetus Oy Poikkimaantie 18 90400 Oulu 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Eläinsuojien ilmoitusmenettely - soveltamisen haasteet. Lakimies Marko Nurmikolu, Kuntaliitto

Eläinsuojien ilmoitusmenettely - soveltamisen haasteet. Lakimies Marko Nurmikolu, Kuntaliitto Eläinsuojien ilmoitusmenettely - soveltamisen haasteet Lakimies Marko Nurmikolu, Kuntaliitto Ilmoituksenvaraisen toiminnan luvanvaraisuus YSL LIITE 4 YSL 89 :n muutos UUSI HANKE Olennainen muutos TOIMINTAKOKONAISUUS

Lisätiedot

Kiinteistön omistaa hakija. Vna ympäristönsuojelusta (2014/713) 2 kohta 6 b

Kiinteistön omistaa hakija. Vna ympäristönsuojelusta (2014/713) 2 kohta 6 b LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto Lupajaosto 30.5.2018 Loimijoentie 74 Y6/2018 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon x.x.2018 jälkeen Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukseen.

Lisätiedot

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.11.2011 MORENIA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HUOTARINVAARA 137/8/86/2011 VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri 16.11.201 Ympäristölupa soran murskaukseen ja varastointiin,

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (9) Asia tulisi käsitellä 14.1.2013 14 Ympäristölautakunnan lausunto Rudus Oy:n ympäristölupa-asiassa HEL 2013-015644 T 11 01 00 00 ESAVI/239/04.08/2012 Päätös Hakija

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

HEINJOEN YLIJÄÄMÄMAIDEN LÄJITYSALUE

HEINJOEN YLIJÄÄMÄMAIDEN LÄJITYSALUE arkis KUOPION KAUPUNKI HEINJOEN YLIJÄÄMÄMAIDEN LÄJITYSALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU 2.2.2018 Kansikuva: Kuvasovitus Heinjoen uudesta ylijäämämaiden läjitysalueesta, näkymä Korsumäeltä. TIIVISTELMÄ Kuopion

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa

Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa Matti Virkkunen VTT 02.12.2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN TOIMIALARAPORTIN JULKISTUSTILAISUUS 2 Sisältö Taustaa Terminaalityypit Biopolttoaineen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Energiapuun varastointitekniikat

Energiapuun varastointitekniikat Energiapuun varastointitekniikat Varastointitekniikat Energiapuuta (pienkokopuuta, karsittua rankaa, hakkuutähdettä, kantoja jne.) voidaan varastoida kokonaisena Maastossa pienissä kasoissa Välivarastossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 3777/2016 11.01.00 Ympäristölautakunta 89 6.10.2016 5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös koskien NCC Industry Oy:n asfalttiaseman toimintaa,

Lisätiedot

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Kohti kotimaista energiaa kustannussäästöä ja yrittäjyyttä kuntiin Matti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 80 Lemminkäinen Talo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus osoitteessa Capellanaukio 1, Kalasatama HEL 2016-004638 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(14) Nro A2007 Dnro KAS 2008 Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(14) Nro A2007 Dnro KAS 2008 Y Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(14) Nro A2007 Dnro KAS 2008 Y 1 111 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2008 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee puuperäisten polttoaineiden käsittelylaitosta.

Lisätiedot

/JH. Terminaalitoiminnot Oy TransPeltola Ltd Savonsuontien terminaali

/JH. Terminaalitoiminnot Oy TransPeltola Ltd Savonsuontien terminaali Terminaalitoiminnot Oy TransPeltola Ltd Savonsuontien terminaali Oy TransPeltola Ltd Ajo-ohjauksessa päivittäin noin 50 autoa (24 omaa autoa) Toiminta-alue: Suomi, Venäjä (Ruotsi, Norja, Viro) Työntekijöitä

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 3- kohdan perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 3- kohdan perusteella. 1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 87/10/1 Dnro ISAVI/128/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

HERNESAAREN VÄLIVARASTOKENTÄN TOIMINTA

HERNESAAREN VÄLIVARASTOKENTÄN TOIMINTA HERNESAAREN VÄLIVARASTOKENTÄN TOIMINTA ESITYKSEN SISÄLTÖ Yleiskuvaus toiminnasta Aluerajaus ja lähimmät häiriintyvät kohteet Välivarastoitavat materiaalit Esikäsittelymenetelmät Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari

HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari Hannu Pirinen Kehityspäällikkö, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut 06.09.2016 Veljekset Hannonen Oy, 84 -tonninen

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 1 Khall. 30.06.2014 156 Liite 72 Kvalt. 06.10.2014 50 Liite 33 SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 - ympäristönsuojelun maksutaksa Hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 06.10.2014

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI ENERGIAKÄYTTÖÖN TOIMITETTAVAN YHDYSKUNTAJÄTTEEN VARAS- TOINTI JA SIIRTOKUORMAUS

JÄMSÄN KAUPUNKI ENERGIAKÄYTTÖÖN TOIMITETTAVAN YHDYSKUNTAJÄTTEEN VARAS- TOINTI JA SIIRTOKUORMAUS 12.2.2018 JÄMSÄN KAUPUNKI ENERGIAKÄYTTÖÖN TOIMITETTAVAN YHDYSKUNTAJÄTTEEN VARAS- TOINTI JA SIIRTOKUORMAUS JÄMSÄN KAUPUNKI Tarja Kuisma ENVINEER OY Janne Huttunen etunimi.sukunimi@envineer.fi www.envineer.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Kaivoksen perustamiseen liittyvä ympäristölupamenettely ja toiminnan valvonta

Kaivoksen perustamiseen liittyvä ympäristölupamenettely ja toiminnan valvonta Kaivoksen perustamiseen liittyvä ympäristölupamenettely ja toiminnan valvonta Pohjois-Savon ELY-keskus 10.10.2018 1 Kaivostoiminnan luvat Kaivostoiminta edellyttää useita lupia ja muita menettelyjä (KaivosL,YVAL,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 130. Ympäristölautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 130. Ympäristölautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 4343/11.01.00/2014 130 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Espoon kaupungin teknisen keskuksen ympäristölupahakemuksesta, ylijäämämaiden varastointi ja

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 64/04/2 Dnro Psy-2004-y-108 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 64/04/2 Dnro Psy-2004-y-108 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 64/04/2 Dnro Psy-2004-y-108 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2004 1 ASIA HAKIJA Huhannevan, Huhtinevan, Karjonevan, Kurunnevan, Savalonevan, Tahkonevan ja Vesiläisennevan ympäristölupien polttoaineiden

Lisätiedot

Metsähakkeen logistinen ketju ja taloudelliset kokonaisvaikutukset. Suomen Vesitieyhdistys ry - Metsähakeprojekti

Metsähakkeen logistinen ketju ja taloudelliset kokonaisvaikutukset. Suomen Vesitieyhdistys ry - Metsähakeprojekti Metsähakkeen logistinen ketju ja taloudelliset kokonaisvaikutukset Suomen Vesitieyhdistys ry - Metsähakeprojekti TAUSTOJA >> Suomen metsien kasvu on 225 milj.im3 (90 milj.m3), josta yli 100 milj.im3 (40

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja

Johtava ympäristötarkastaja 566/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS ERITYISEN HÄIRITSEVÄÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA: Stora Enso Oy, Puuaineksen murskaus, Metsäenergiaterminaali Pitkäkadun

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Opas energiapuuterminaalien. ympäristölupakäytännöistä

Opas energiapuuterminaalien. ympäristölupakäytännöistä Opas energiapuuterminaalien ympäristölupakäytännöistä Sisällys 1 Yleistä 3 2 Toiminta-alueen sijainti 4 3 Yhteydenpito lupaviranomaiseen 4 4 Lupahakemuksen sisältö 4 5 Lupahakemuksen liitedokumentteja

Lisätiedot