us. Vufvu** 7kjt*lijasO*~**L~ 2... ( A. tttfxz^k* no.1 $O. Syy^^^-U^JS. fasrtjt./.jjxa/o^. ys. r. S~J& a. HL- ja j 'E.» lå%up /VyL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "us. Vufvu** 7kjt*lijasO*~**L~ 2... ( A. tttfxz^k* no.1 $O. Syy^^^-U^JS. fasrtjt./.jjxa/o^. ys. r. S~J& a. HL- ja j 'E.» lå%up /VyL."

Transkriptio

1 . XXX A. tttfxz^k* /ä«a»cww (a/ Mf~. ( / )W. C/t no.1 $O. us. ys. me /yc*u,, Syy^^^U^JS... L /Q _ fasrtjt./.jjxa/o^. a. HL ja j 'E.» lå%up /VyL. r. S~J& ft.w.32. '/ Vufvu** 7kjt*lijasO*~**L~ 2... ( UO.) d2?... (4s*r.j ***" /$ Ka*4/Ja, f i/j/, UX A,

2 7Z 'Va,4L&ti*.,fr SL S.IE Vtif». 2Ht*U>n. (4ajL_sH) X/Ml 33 *" " Mc jt $j & 3(T~" tf«s>j<jk Tcoj* fe~*«~j luujh», Vu+4cir~ fa«r./o/j XXJtV_ #3? &*/*>*& ]&&/& /a*r WA7) Jöwh 3* 4/Kff /ä?#y \ 37 xxxiii 2 V

3 i. (<XAJ Coa^i V. XL \sxxx/du*. 3 *). f Ojt. [ft l*k o. J&>w. (*LU*J~) f, lö il. f h ~ ' 1/a.Un fåjblwv) XJ~V 6>!. «LX~_ JLJi 1 f<urim fidljri&vuäll r C ij <***.; 'i.hfj^ II h 7MdcjL 'PjA^Ja/ji**. r > f.h) * fp ID.Il * %4A1 f (tlass' S. *' Jk HS Viipurin Ts.näyttely. ( uut.) " _U_ ( uut.) (arv.paletti)

4 V A?.H «19.1» JUcÅc< oas.p ra^uji // kwt W?7 7 ', i '. faa*/, tat %. 7? * *~3 f «fz S. <}, /Cu».?JJ * S"S t < /< /h ' U

5 't itcuuaa, 19.1 <<?{Mn 'i " «(asur. *6<i " *_ A&O ~ty*t<r t/tyujtat* temr*m..fi/i) n JO * 7 ticju ' l, S<<. ) * V 3 (M * 7<U*t (OM. S.tf.) H 3D

6 (a>*f' ( > JJM)?/ tf.lö H fs ILJI " A/. II " X. IX. * '?P ) >H iö& * /// JO.? < SjjJfcbhJhJOCc* *. n) < 4 /?. /o * /6Ly<Ht rtt4jltl+&j?> \. (ats. S. A) *?# f.il Vojutk " " (a*rs.?{) I~ V<?

7 T3CCT. "J^v^SVd^ v TV CT Oi«.t. crt 3S <«Poß.i\j Tvcrseofc (OB.) *U gi/ 2L "Si I<? rr> jt, C7rö o^ " >y? \ls~t> TYfctc.S. (.T7*CTt>JOiuj.}Lk/ öt is t iin m E iin oi "Pötlc) VOO4IU.O*. L. IU : f

8 j A>iXcrr ~ * «_. C H) \,«.e_jr> f «H vu (f e> %vo"»*. < vvs Zl ij 4tK*«**»*..JT HUÖ ** «**««cyv. 2fc * o»vi0»vi m. i_\iui I*7"?(.} uvuifij ~5» iii oi «> * t«t. **_*«*< «_c~«t*. («rj.v.j l_xf'o <3 TTT HS». «Se&.^>. '_' 16./v. k UV (3 1 H0 L «V aoctc 5 K4JV0.1.0.A.11.X,. «. 21 7«\ V*\CM SA.TXVC.K.. HUiwT>.ibO. *» fc V. ( H l.\ OKU l(\ 2c! >oi U *m_ v\sm HS*.*t. **. L\H " 8 Ku An.sf. CT.Tvu».) VXH Ift W» ><*> 21 n

9 \rl (0,0.) VuooM<o e & icxv.,m. R.0 o a. 92L 'SfV wvno fv»t 2_r. L\y i^ csrv MC»tx_ 1 c jvoqvc..,p.} lx\j 352 X «TV LXV 3?^ \~± KK l«\rp «J (<c W..) LX.V> I TL^ ' \H X"»Ir\ 5ftS.O. >s_ri_vf. r C&.v * * OCvnjr\J^] ze k i«*rr k«j^vr«_k»»o^i _,... ) 00u s^tc 3 fth W\T" \ O TTT v*is*> Ö* c»n>o, <*. >. 1KXI \"2.l_ <V~S ftyv/t/otc. jr. 4* L (ftmv

10 >*z_r. "^pl^** S te s» SQ^fe C' BSaimaa 13» Hyv.St HS SSosd. Km00,... OUT. v, /o 7>». it. vuosinäyt t. Hyvinkään. Hyvinkään Hyvinkään txxy /W " (arv. H.H.) LXXXII 137 ( uut.) LXXXII 137 _»_ / imi \ T.YYYTT 1 3*7 " ( arv.) LXXXII 137 "(arv.llm.järvinen) LXXXII 137

11 I.IO.IUO TmSujuvlW V2 MJU3M Lainkaan S/ VS /?o/a fa/<?//<?/o) OWWl */? _S, // IfkO MS Y/ pisrik\ YIJAT/S/ SD /2i PS/VSh // f/ ** Mtss/YSm u?rr, Jaar<r/aj *. S/ S, 11, 19*0 /fef/rijuem l//s/=>ur/n far. 0,g.) _L_ 52 tijl.m i/s &_ far* ij.fetimas) JL $3 /A //. /MO kauppa/ y///>,r/'r> (ar«" SJ 1/./S6O Karjala 30vuotisMla*«>/&/* (arr ) & Z./Z/940 _*_ läi Z. //. /f/il dlvutä:. 6*f. T&Y.Je&nxi JXxxxix /'//

12 S,. /ZL ///J /A. Sf63 'u*cf. CT/'// /?*"

13 //. 9?#4sk4. Yna 2f.?./UV /,%J/y<2«. $.//. fa& M<j?C*w "fes/. (TUtyrfgfy 7?**JJS*.f. # /CXI//SV /?.//. /f/ly e/.fay *'*, 7a//. "'' //.».'Utf frf _& ouaia±. t&u/±»e«t cx*, 8/ y J/ 7.fydjfo» fö/*./s**/() C*r/ /fr, 3. ty. /(./?&<? dyr/*#. J/. 'fy,t,tld*ja. &?#l,_.&'«.. CAM? /Ft %JL ff tr tfs f, /O. /ftf /tywtjf, tyr/srffrj* "" fat.j CXXM M

14 . (atfy /2. /6. /ftt X&duSufma/., 0./o. /Far JS&t&., &t</u*»/<zo>/& ~ '" Y*rs.Z&ran*tJ y */ S. ff Iftf fyvixa. // (,. ff. /ftr /f/r /fs 23.//. /ftr 23.//. tfft /&*"**> S/ Å3. // flcr #**»***& HZ. f/ tyr /rä<7?i<e,cfi // Cxxvn /6) <f. ~~"~ V(unh'#&/7Yi y. (arv.e.l <*af fftnfaj*. at'c&. ~"~ (ar(/7*i*&' teet/piei; Cxxr// /o/ whtä/ar/< JAvaAeft, * Cxxis// /0$ t f4k>, aha*fi *f*i UsA* //*'«%+ r»ey CXXV" "6 4. Z. fm //avnern S/ / /f6c Az/d&fo/Lce/oTia. ( / *# 6/rAe /f*j/ta*e#j CXXX toft 7T/~6/o JeMa/ret S.4&«ra/.f*J^/^*«*'&4*'{«>*/ CXxxtt fys

15 ffii /fu l#/f***nrjr/t*<f4f Öt^/mim*kutf.,#*i(imty JLt.f. /fu Vaasa $24.T/aa/aWalOiÅaMh t**'* <nd*#/*7«/a, CXx *"' ** 2/. f. 'm 2^JO. /fti.23j0. fff( l/s, SJO. jo. fftt t/s, /Mf4*s&M cxxxx// /g CXXXM// (w*., faa/* faas* 'fkapa/ajff*. 'fkapa/afff*. vufåy raaja* *uf*f UuJen ia/auaa///h. maja* UuJe* ia/ouaa///h *»'*''»> 6J4. /fii l>tuaj/ t /fru/icta.. 4. fo. 'fti 7M* fym/ah/a;/*», * fat/ja/dcm* (*n/./*//efaum/, 9, ff ffa HS 7aMeta/>aJttu7r*rt. 3. // 'fii tay*/*, ftirufrmmem/* " ' CXXXIrt, ffö &***» 4 > W Ctxxm U /0.//. /f4t tyv>jf t #tint/~fy*/h~tfato/*i»**mfrm (anr.4r*mmj:i CXxx/m J3ö 4. //. '' 'fit &'&''>***, 4S<i. 'f H T.H. 'pi

16 ~ Uutj tiaajjk* f/3 5%T V S.//, tyt 2fJi ifa 6. /*. ijtt 4. /z. /f4i 2S.n. tju Ja/nrvaa/ ~*"~ ~vstiji4triuriset. (Tt/v Afsmolfaor;*}*/)} CXxxrtn J?J /<i*r*r o /g(*/i/«e*j CXXXKm /jy Hirrin&M., Ta/dt/Jivat fy*i»i**/u\ Mäjtt. Wa/itht (mti C***K*l H$ f 1/4fh*r/*. * fa/z/., 7a//&'/i/*#*ra» f. >*fw. y CxXxuhi / */ tfßut,/t f CXXXIX %f &&aa,. ~* /fov/sjaäjsi. TJtden Ju/:*^/*(auutjwt.j LXkx/x, fa tyr/ad.jf yaidiuä«th u ax»/'/iact. //ur/»/(iä (aufj Cåjuh\ <?3 Är/^; Jfay/sjtfariTai/.ftumfeAM««t a («! ; ttyvm/tjt, / /ft} 4/x/M // / 7&'/ct'/.'/*/eura//4 CXXxxj /ög Y/era/Za paalia//* fårin/okau;? ~tmm/fasa*«. X**X ' Ty. Vu*y/fo/ccux e****' lö)

17 ff6l. /fyv//iij(jiu/>>&f*raa4/i (uu*/> /Wy d&& aa/ a_ 7 2. 'lo 4fe &U Wera*'/u*uy#t/M *7i } MtVJt, ifethod&t tf. Z 1 3/. g./fr? 1/iLu ~. 4Lri»4*i» 2.3* t)t} jfamdt.. Aa**/u,<3U&L n Cxxxx/ td?. &/**//*& /aateuz/ 1 (uaf.j CXXXX/ toj I.2**l'? *fy**jt f Svka/ofrittyAl*. (arv..lma*j Cxxxx/ töf /Ä2./?<? /jfyvjs, (FaSfaft/*/ td»t/a.jfojubwm%w Cxxxai /0j J/äueJt /jiv/h/<aan Ta/t/eura/j <nay//zj tf farv* l r*u> ft&nänetjj Cxxxx/ ttö tfoj.tft? 7ty.yat Jfyvi/itiä/atset. /2 fatt/jiiaji. CXxxxt tsi Z/.2./p? { /' tär/xlaä» /a'4*tto~. <Wy Cxxxx/ 13f 2/2. /fr??*asa /tyr/silda/t*. 2V.2JU? // Vn»JL a/**f'*'>. * ~«(4rv.JL.t4j ~*~ /awjrne/fåar*/*/ LVv.Orsafo/mny Lxaaxi /jr Cxäxx/ t3i Cxxxx,/3 C Cxxxx// 4? &4l 'fy}gstknmm, UAx6*h &, ffyy/xa**. ÄddMhf. \ (Laj Cxxxx/», /t 3 JLå.H. 'f& <fy/.st, 'l/adtät/rirf*. '* /f. * ffx) JfauJt,. to. ti. I%} tyv.jf _.{oådj. u/alut^n^/a J j CxxxXm t/3 '" (trv.tfraofotnäfie*) C*åXX/// t/j/

18 /rä/utrih o*no v ljhil ~~ F/JÄ rca^isjbi, /hö" / s. /?'} Udät.St, vrt&ttufei j4/iya?t*iä uuj.auo*. Jf.g./% }. fai/.jf /ai'<&uzy#t&, *<k/xr. o ('s&,^uy'<* «*> Jlf.Z./ftJ /fay./xa/. Jr.*? 1"?t *4atf*,/. Jhbt*t*i *uu,#z6?f. rvpji/ta*j'tm' ~ +?;*/*?. ~7ä</i</<'/a<f #*f. Aär/ejfc*' /k:* na,, #4/, farc/. 4'./,/ <>*ft'o/ (7LJ &rjab * t iipun'n (arv. O. & \ H. <?'l'7 # V/Ls>h«+y«>r*uA*' <***, (TZuSifctS/mii) 1(,.3.1Ht klu (. S?>7. *?*7 <ftaf'/?j.; ~~*~~ * C%*''»"&'*M+''''»i f 7<iwii Karva**») S', f. /Jfjl tyy. S// /VuJ(MyT<>fJti ut rtfrthp. 'v/b (^earasqt&.ncrriaa^mmn.j 7.9. l<z ~J &[* &, rubrf/aitfymjtii/jtje» * "TätVtfah/i*(*tf, f 4uo>qj &. '* f. 11*7 thjir.utif.j TåaAxt/Z,* C4.al*<n/a. "74?//6// tst/pr/yä ( **ufi t /2,J. /?*? tfil+.sy /&/*s/c*«icyfö/y fo>u/>./../ ~*~ /?. H& twp.x/, 9. <ai?*u t. _ + Cxxxxw W? CXKXXW Cxxxxy/ &r Cxxxxv/i fg Cxaxxm /oj^ CXXXXVII (6% CXXXXVII 103 CXxxxv// /03 CXXXXM /Ö3 CKxxxv// Jd3 Cxxxxvn /H Cxxxxni /??. CDXXXVII /?} CXXXXW/ /& Cxxxxm /??

19 &*p*«. te/di/aafat. f, '* U. f. /f/p Jfy*.Sf pfff /Za*sla>? '77a+7l fl6y, (an/.lei/aåjduhvnad) CXXXxr/t *?X JL3.f. /U? Xaro ff* y#juräf K7s:* 39. vtot./tifom; fidm. Cxxxxw lea 2v.<?. Hn /?.». 'to 22./O. ay. to. ta Js/a> Sil*f i«! ~7a;fc/,'/«s. * fila//. ituf. Cxxxxi/y 131 Cxxxxmu. fa>*7. c u*t ' faoa 4 Åju*p '*/M, &r*//. Utct. CXXXxvw t /?? U* 7aSchtk ~#*/. #*fr/»ää/u. * it*?. Cxxxxv /?? 'l*7 Ity.Jt, Ta/fa/,/*Se*n,«*ldy#zAf «144? facfo>ijf ; tyyy,»jkfosa7s*f, W? S**»//, &*«Aii/*,vet fa T m «Out. CXXXXVg, /?g CXX*X*u '?? r.w&<4 CXxxxvm /r: '?*? fqyyrtst, {pa&. fyw*.ts:«tf#./3ty,'*.*.ts/u*l!(*,?; Cxxxxm /? :

20 aa s/cg f. H. Ml? L*#9( A<rtfrt'. l/fc:* fat Ott/u/rr> ra/ax. "7Öyi9& *i OiUuJ 4J/./91? J&/isa gaufafa/äuåtifa/sjaa /hö/tf. f IuU.J C XXXX/X /S* f.//. /?*? /*/fa t l/g* * 7a;fa/tjs/utfo ruat.sl»*) cxxxx/x 13? A//./?l? *" Uutukttkbt; JfytvnJk**'. //y*<»&**'/. *taf#> &**>},** /a*/.j CXXXXtX /f» 3,//. E Jtrv /r? 39."Jfr? /foj*/. t Jfy*S/ f fimim.tf f 7*tä/fiS./^*^ v 4fyroi* f 4uf. cxxxx/x U3 JJYJI./J6? Kähi'a».Sfy*' f? 0 / I f SU/*&>#'?» /«r» Cxxxx/x /43

21 /Me L 2. 2*. 7. 2f. io. 30. /o /f./a tfti tfm, 1? Jbmtn&hr. QaafA*. 4frje /aib» 3#f.Xytf.*J*/t CL// 4/ 4i /t iaihtjtx* 14/LJd'yä/', Jta'*n. ( Aaa* i CL// /22 'l*l tijvmj., CO fatäfaxf* t/*»b*n7r&**tf. a**//. Clv/ Mr '" /? # Vkuiqf, SAuArfurtK. (Orv.mr/ CLV/ /& fftt &&/;*»* fywh/j*/jiu. f~ «&J CLVI Ml /ly/^/iia/ähfd". fifit /fyy.sf, (aa/.fawtfirtfi/ CLV/ m (fts #offa**fjfyrtnfe /6s»»t». fan/. «SV rj CLV/ /4 /f*b /h*.lttj. d la/mz/aicfen 4h**n #.,faiinkiä *&* mtf. Clvi U? S?iB ttifl/.1/uf; /Juy/»Åcä4 (auf.j CLVIII /81 f/iv Vyv<S/f täpärin 7av/r,(;/QJeara~, (urfj *~ CLV/// /%Z

22 yjhunh f~~fäaar?/'&t/anen> Kicrai/^a / 'r/o Ui ASJojfa Z?S/o. /f {g M. // /fa If.n. /fa?. //. f<t tn v tfuui.sf ytif\t(nti ~7a//&'/ti4/ ura/i riaytf, &>???/// (&uf>/:u«aj CL VIII l/uritit /fy*f/ ~. fafnrih ffiu* yf / 1/kpitri/ais :_. ' (arcs.jp/ CLV/li *~ CL.v/1, «(ero, i/rao //v">s/>*«j clm HS J^^iäfui/lfl /Ay(>7^Ts.l/ /ys^./är^f H'a//uu/. CL/X 7h//.Seara/t sg, vu4*f<na*tf. (& >J CLIX lt t åfibu'sttr, vatjit,»' ~ (#*'& '/HMtfi) CL/X &fmfc t flu/wr/h. ty '/ f Jfotj/fMyLafsauS tfbi (ruu/,' t Eei/<rn*n) CL/X SSOW,. o fy.lfuf., /PuiAefM. tfm*.sj. CL/X* /uui)'cllk 7i. ittfrhiaia*/k/* ar#.//r'å//ye/'/d*r,j CLX fai/.m AJ»Ltäde7%L 7 * frtv.tt) CLX tf/y.st, /fiftto&fäa.?s " (dnfjzkj CLX SI te z?

23 /f*? 4>~f, /an/.a6*ff9b*jbbttt) Zf. Z. K^a^drLaj o*3 rr/o Jk*. Mut//**& AZT tyv/st&m 7s. va#ih.(m#) clxii /r ti 4. /FM JKrtfa^^MsCfady^^Z^ /K 4. hfa JktJitädrfn. *väftf.ftm"#& (**) CLxvf 3 fcf fok Mm,S* Ws/h&ääsiTr.ovirt. '<> {iwzatmjcixvyj,? 2 nfo #**? *rt ><? /jtrafosiur. lar» (im/ii CLXIX g/ ~& %' <W tfa.ltut.j MfiiWaan M*Mt ftft) ~ CLXix 8% 7äM<" «fmtidfjruf C&&, K MM'2 CLm K frt. ffff TUI, 30 f /9t9 //tfi/sf. Jp/i/w/zääfo/*///& /2d#tf. fanssaas? (uttfy CLXX // > 3 0,9 tftf åtv.tfut. åfr/»åäia7. Jo/isaa*,tta//. CLXX MJ W7/0. tf J ffaat. l]täs//mmåea/4/jfe«.wrjr* (taet VSI CLXXII m V /O. /9tf UTrv/iS/. iuir/h/caåa ~*~ r ÖStfofufaf (ieut.) CLXXII/j/f y./o.tj&l TZrxanL, fy'ihjted/diija CLXXHMf jfr.h. tftj tffttf, t/fr/*>&l4dn (*&) CLXX 111M

24 t 13. JZ. mi ( Sf t//y<f (T^) Tert/a&v e//4 fa/ua/.eph/./a/dtrt/j4a*«&. fanit/ CLMIV/fy 6~. /A /?// 5~. a. Mv Jtirkarrrrner fat~o\z a m s/em CLXXV / > Jtyufruf. ' Per/h/effn "'_ (*n/ A. / gaufio) clxxv /? ~'~ fp[*'ff, ff»m* äan [an/.r.åcj /fthtosj, /ftr/s? aäa *(4wtfrAa/fy/Aä"*Aj CLXXV?? t/*v.tf*t fflttre&crf. *~ CLXXV 7? CLXXV 1$

25 RAASKA, YRJÖ «*) HyvSt "Vanha hevosmies" kaupungille uut. CLXXVI HyvUut Taidetalon ulkoseinä saa taidemaalauksen uut. CLXXVII HyvSt Taidekilpailu taidetalon uut. CLXXVII 60.._ HämSt Tervakosken karttuva taidekokoelma Urho Heinänen CLXXVII HyvUut Erityinen näyttelytoimikunta... uut. CLXXVIII AL Art70 Hyvinkäällä kuva CLXXXIII IS Art70 valmistuu uut. CLXXXIV HyvSt Hyvinkääläisten artnäyttely uut. CLXXXV HyvUut Kulttuurikesä huipentuu syksyksi Hyvinkäällä uut. CLXXXV HyvUut ARTtaidetapahtuma alkoi uut. CLXXXV ESS Hyvinkään ART70 sei. JP CLXXXV HyvSt Hyvinkään ART: Ristiriitoja... arv. Leo Lindsten CLXXXV HämSt Monitahoinen Hyvinkään Art70 arv. Urho Heinänen CLXXXV 141 N:r034,1970 Seura Art70 uut. CLXXXV KU Hyvinkään taide ja Seutulan... arv. Raimo Reinikainen CLXXXVI HyvUut Hyvinkään nykyisten v., kuva CLXXXVII 174

26 RAASKA, YRJÖ HyvUut Neljä Hyvinkäältä Viipurilaisten näyttelyssä CLXXXVIII HämSt,HämK Kuvataidejärjestöjen Liiton näyttely osallistujat CLXXXVIII HämK Kuvataidejärjestöjen näyttely arv. Timo Syrjänen CLXXXVIII HämSt Kuvataidejärjestöjen liiton... arv. Toivo Niskakoski CLXXXVIII HyvUut 14 taiteilijan näyttely Taidetalossa tänään CLXXXVIII HyvSt Ryhmä hyvinkääläisiä arv. R.K. CLXXXVIII HyvUut Hyvinkään Taidetalossa... kuva CLXXXVIII Karj Viipurin Taiteilijaseuran 40vuotisnäyttely Helsingissä arv.o.b.clxxxix KU Michauxin kalligrafiaa ja... arv. Raimo Reinikainen CLXXXIX HämSt Taiderengasfca parhaimmillaan Anneli Herajärvi CXC HyvSt,HyvUut Taiteilijaseuran näyttelyssä... osallistujat CXC JokelanStu Toini Revolaa mukana Taiteilijaseuran vuosinäyttelyssä CXC HyvUut Kiintoisaa taidetta... arv. JP CXC HämK Janakkalan juttua Jan CXC HyvSt,HyvUut Taidetta ostettiin... Hyvinkään kaupunki CXC HyvSt Hyvinkään Taiteilijaseuran näyttely arv. R.K. CXCI to

27 RAASKA, YRJÖ ESS Vuosinäyttely Hyvinkäällä arv. M.S. CXCVI HyvUut,Umaa Hyvinkään Taiteilijaseuralla näyttely Porvoossa... CXCV Umaa Taidetta Hyvinkäältä arv. Heljä WallensköldR CXCVII UmaanSt Hyvinkääläisten kevätväsymys arv. Mikko Juutinen CXCVII HyvUut Yrjö Raaskan kesän taidetta esillä ikkunanly Hyvinkää CCIII Karj Viipurin taiteilijaseuran 41vuotisnäyttely.. arv.o.b. CCVIII 186 " SSosd Näyttelyistä arv.tapani Kovanen CCVIII US Ei merta edemmäs kuvaan " arv.a.l.routio CCVIII 187 " Hbl Karelskt bakrus arv.dan Sundell CCVIII HyvUut Hyvinkään taiteilijoiden näyttely avataan... osall.taidetalo CCX HyvSt Hyvinkään taiteilijaseuran vuosinäyttely arv.r.k. CCX 107

28 RAASKA, YRJÖ No 4/1972 No 36/ HyvSt. Hyvinkään taitelijat eilen lasten asialla, osall. HyvSt. Hyvinkään Täit.seuralla...vuosijuryn jäsen Hyv.Nurmij.Uut. H;kään t.seuran luhlanly.. HyvSt. Neljä Hyvinkääläistä v.,nlyssä TS Viipurilaiset tulevat, Viipurin t.seuran v.nly WAmuseo HyvSt. Pentti Alho maalaavaa..maininta HyvNurmij.Uut. Nuorekas..maininta Monalisa On totta..että..lahjoitus S;n lääkl Taidetta lastentautien... HyvNurmijUut.Kaupungin..(taideostot) nly, sei. HyvSt. "karjalaisia taiteilijoita" Taidetalo, Hyvinkää HS Taidetapahtumia, yht.nly Hzkään t.talo, osall.katsaus HyvNurmijUut. Kaupunki ostaa..taidehankinta HyvNurmijUut. Hyvinkään..Hyv.täit.kesänly, osall. HyvinkNurmijUut. Kaupunki ok taa..hyvinkään taideostot CCXII 152 CCXII 149 CCXXV 30 CCXXV 147 arv.o.laine CCXXV 191 CCXXVIII 104 CCXXVIII 28 CCXVI 31 CCXXIX 152 CCXXXII 13 CCXXXIII 192 CCXXV 116 CCXXXVII 46 CCXLIV 179 CCXLV 203 Paragon 57434/711

29 1 v.nly kokoelmiin RA A S KA, YRJÖ CD HyvNurmijUut Torstaiiltana avattiin Hyvinkään, HyvSt Kiokuva Elokuva Hyvinkään kuvataiteesta HyvSt 16. v.nly avataan... Hyvinkää osall ESS kävijää... Hämeenlinnan taidemuseo HyvNurmijUut Lähes 700 kävi... Hyvink. Ts. nly arv. J.P HyvSt Hyvinkään Ts.. v.nly arv. R.K ostot 246; : : 2 255: : HyvSt Taidetta kaup. osto Hbl Färger och... Senioritaiteiliiat Taidehalli Hki Dan Bgbl. Viborgskonstnärer i Borgå arv. Kristina Lauren HyvNurmijUut Uusien taidet. nly Taidetalossa KU Näyttelyitä retrosp. nly Hyvinkään Taidetalo US Kuvakuulumisia " HS Taidetapahtumia " AL Viikon taidetta nly Hyvinkään Taidetalossa HyvNurmi.jUut Yr/jö Raaskan retrospektiivinen näyttely... Paragon 57434/711 Hyvinkään taidetalo sei 256: : 1 25_ 260: : :12

30 RAASKA. YRJÖ o HämSt Yrjö Raaskan taidetta Hyvinkäällä Taidetalo sei. 262: HyvSt Yrjö Raaskan retrospektiivinen näyttely..." kuva nlystä 262: HyvNurmijUut Yrjö Raaskan taidetta... _"_ arv. J. Paavonkallio 262: ESS Yrjö Raaskan retrospektiivinen näyttely Taidetalo sei. 262: Hyv St Yrjö Raaskan näyttely Taidetalo arv. R.K. 262: KU Merkintöjä kuvataiteesta: Vesivärin taitaja Taidetalo arv. Raimo Reinikainen 262: HyvSt Yrjö Raaskan näyttely Taidetalo sei. 262: HyvSt Kaksi Raaskan teosta kaupungin kokoelmiin "Taloryhmä" ja "Kuja" 265: HyvSt. Taidetalossa ovat taidemaalarit...kuva.. 266: HyvNurmijUut. Art74 avataan Hyvinkäällä,.yht.nly Taidetalo 270: 35 Paragon 57434/711

31 7^ &.&IQ4J rjnvsf ICaofuntsi Otbh fa.d&ttgy "örviaajva VVi " Åll Uinaa Arttaidetta art HyvSt Kutsuttujen taiteilijoiden... arv. Paletti Kauppal Kokemuksia Artista... arv.pirkko Ropponen HyvSt. Piirustusnly..yht.nly Taidetalo, Hyvinkää, art.pk 274: KL Koko vuoden... arv. P.Ropponen 279:103 > US Kienholz tekee..arv. A.I. Routio 275: YVuoksi Silta Viipurista Imatralle (Viip.t.seuran nly, Imatra) 278: 96 arv.erkßi Vaalaina HyvSt. Hyvinkään t.seuran v.nly, arv. RK 280: 19 No 1/1975 Jaana Taiteilijat H:käällä, H:kään t.seuran juhlat 282: _KL Nlykierrokselta, TMgalleria,Retrospekt.nly»kats.Pirkko Ropponen 287: HyvSt. Nly ja koulutustoiminta, Hyvinkään t.seura, art.ae 284: 9 Paragon 57434/711

32 RAASKA, YRJÖ HS Nlykalenteri TMgalleria, retrospektiivinen HyvSt. Yrjö Raaskan nly, arv US Etelästä tuulee, arv. A.I. Routio ESaimaa Viipurilainen Yrjö Raaska, arv. OB Hbl Utställningsronden arv. Dan Sundell PäivUut. Kevään kuvataidetta arv. Ville Lindström HyvSt. Viisi Hyvinkäältä Galleriassa US Lehdettömien puiden aika, yht.nly Kluuv.gall.arv.A.l.Routio 285: ; : : : : : : Karjala Viipurilaisen täit.katselmus..vht.nly Kluuv.gall.arv.Zuli Paragon 57434/711

33 Oulu V^jd Kaleva Maaottelu Hyvinkää yht.näytt. Oulun taidemuseo arv. Maija Rotko Liitto Hyvinkään Taiteilijaseura... yht.näytt. Oulun taidemuseo arv. R.Niemi Hbl Konstskolan i Viborg art.torvald T:son Hohenthal HyvSt. Erkylän Ometta avataan juhannuksena HyvErikUut. Vielä..."Nainen kotien taiteessa"nly, Hyvinkään t.seura : :82 316: : HangonL HyvST HyvSt. Talonmiehen unelma ym...j.gripenbergin opett. T.seura täyttää 20 vuotta Kuolleita taidemaalari Yrjö Raaska 334: : : Kari ai. Yrjö Raaska poissa ESaimaa Viipurin t.seuran 48.n1y, arv.olavi Bonsdorff ( ESS Hyvinkään toinen...muistoryhmä Hyvink.taidetalolla HyvSt. Piirustusnly Taidetalossa arv.rk 353: : : : 40 Paragon 57434/711

34 RAASKA. YRJÖ HyvHUut Vaikuttajien perinne näkyy värinkäytössä arv. Armas HyvEUut Taiteilijaseuran yhteisnäyttely art 22, RiihimSt Taiteilijaseuran perustajien... arv. Kaarina VeikkLotto Kuvien runsautta arv. Pauli Murtomäki HämSt. Muotokuvanly koottiin...osall Karjala Viipurin t.seuran...main.zuli Tarhonen HS Viipurin t.seura..arv.mariaterttu t.seura..arv.marjaterttu Kivirinta Hursti 394: 24 '4 Turunen 394: : : m 419: :1 Paragon 57434/711

35 ' aaf/ca, Afäty/frä/f a/*u 'aa/q /, Va//' r ~% &r/sra/ifjs#. jgfafze/a', JB7. 'f*? AL, &,> * Aaafofze/atJer. '*~ &«? TUL //

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

~#A*jAU. x±u. tpircustxjfsi 7-'tULH ) AiyJT /fa /Aas. KeLAjÄJ*, k.. [cla*j. U..li,J. if.ji. HV? S. *~h /

~#A*jAU. x±u. tpircustxjfsi 7-'tULH ) AiyJT /fa /Aas. KeLAjÄJ*, k.. [cla*j. U..li,J. if.ji. HV? S. *~h / jchuvä/t y j/flou^yur / U 'SoaTB Q&l */ tpircustxjfsi 7'tULH ) AiyJT /fa /Aas '/ Sdt> ifji HV? S " KeLAjÄJ* k [cla*j UliJ *LJ* 41 k*a JaAcliuruÅAr* WUjU*juyyT*^Cytf /

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06 Ilmalämpöpumput KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY 1582309 VR06 SEINÄLIITOS ARMACELL SPLIT SD-CA 80X60 3258501 GG64 LIITOSKAPPALE ARMACELL SPLIT SD-CC 80X60 3258503 SW22 SUOJAKOTELO ARMACELL

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

*^o/~?r7ct. (y/ienaj/a / täl/t.ws. Oulu, 5.//. ///$ Ou/un ~/a//usi x&^/i<2&tä3y(<2rz'i. [Orv/Tu/ja. /ziide/. n/2./ux. '%U'rr?//> 2t/s?/% txjt&staf.

*^o/~?r7ct. (y/ienaj/a / täl/t.ws. Oulu, 5.//. ///$ Ou/un ~/a//usi x&^/i<2&tä3y(<2rz'i. [Orv/Tu/ja. /ziide/. n/2./ux. '%U'rr?//> 2t/s?/% txjt&staf. Oulu, Ou/urj (y/ienaj/a / *^o/~?r7ct 1 31.10.116% TC#I*l/o', 20 /ao/d f. irastfatal#: - P-fa/fat, /au/. ), 3,/i.//CX ffs Tä/ai&fä/if. näy//., Ou&c fau/.j 5.//. ///$ Ou/un ~/a//usi x&^/i

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

nri) ykf i~y ^>ONt=^N n a, pusa -r- /-A/\)^6n w-t IN /SS CCX/V/ /fl* KL (?) Näyttelyltä Atelier Beckasin

nri) ykf i~y ^>ONt=^N n a, pusa -r- /-A/\)^6n w-t IN /SS CCX/V/ /fl* KL (?) Näyttelyltä Atelier Beckasin / ^>ONt=^N n an nri) ykf i~y MM a, pusa -r- /-A/\)^6n w-t 2.8.1973 KL (?) Näyttelyltä Atelier Beckasin IN /SS CCX/V/ /fl* CCXLIV 64 20.9.1973 US Nuorten näyttelyn tekijät... 11: 247:154 9.9.1975 KSML Purnun

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

r ec/* CXX// 7^/ CXXn fjy

r ec/* CXX// 7^/ CXXn fjy /fit l/izcfe* Jt/rtä/chen /45/f4f, Tbitc/dz/ ~ /( f /?4f %6/ 0/uuj/asaa /an/x/xfy r ec/* CXX// 7^/ CXXn fjy S7rf;yf farud&tn &exsa/>taef//&7ey fasur, J nayttfay /uya//v/a/*y/o, vrwsfro*? 77re f#t*//j CXXX/IS

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

2015 Saimaan Ammattikorkeakoulu, kuvataide, -Master of Culture and Arts, YAMK

2015 Saimaan Ammattikorkeakoulu, kuvataide, -Master of Culture and Arts, YAMK Leena Illukka Helsinki s.1962 Porvoo leenaillukka@hotmail.com http://www.finnishdesigners.fi http://leenaillukka.com http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi http://helsingintaiteilijaseura.fi KOULUTUS 2015

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Hbl Edelfelt, Sallinen... Suomen Tait. 75.vuosinäytt. CLXXVI Kotimaa Vanhaa ja uutta taidetta arv. Heikki Aurell CLXXVII 110

Hbl Edelfelt, Sallinen... Suomen Tait. 75.vuosinäytt. CLXXVI Kotimaa Vanhaa ja uutta taidetta arv. Heikki Aurell CLXXVII 110 EDELFELT, ALBERT h 31. 1.1970 Hbl Edelfelt, Sallinen... Suomen Tait. 75.vuosinäytt. CLXXVI 81 16. 1.1970 Liitto Kemin kaupungin taidemuseoon... kuva CLXXVI 153 20. 1.1970 Anna Klassisen taiteen koti,y

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

#e/la///o, fceyb. /5.7-. tofi fm\sf t. 'Tieii- u rät/btrw>t näftitå*. J*uTi Clxvm??-

#e/la///o, fceyb. /5.7-. tofi fm\sf t. 'Tieii- u rät/btrw>t näftitå*. J*uTi Clxvm??- #e/la///o, fceyb J /5.7-. tofi fm\sf t 'Tieii- u rät/btrw>t näftitå*. J*uTi Clxvm??- RAEKALLIO, REIJO (** 18.3. 1970 US Kuva ranskalaisittain Ostrobotnian naytt. arv. 14.3.1970 LapinK Kittiläläiset jylläävät

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

RT` 1, Q 3. RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Rakennuskohde. Tilaaja. Ali- ja sivu -urakoitsijat. Käyttäjä.

RT` 1, Q 3. RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Rakennuskohde. Tilaaja. Ali- ja sivu -urakoitsijat. Käyttäjä. RT` RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA elokuu 2001 1, Q 3. koluaa RT 80233 1 (5) H a n k e Nr o Projektinumerot: 9337022 & 9337023 Rakennuskohde L Ä N T I S E N K A N A V A T I E N R A

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

CALUWE, Taide-. Nuorten näyttely.osallist.(uut.) XLII 9 De ungas -. XLII US Nuorten näyttely. Osallist. (uut.) XLIII 68. (a ry.

CALUWE, Taide-. Nuorten näyttely.osallist.(uut.) XLII 9 De ungas -. XLII US Nuorten näyttely. Osallist. (uut.) XLIII 68. (a ry. CALUWE, Robert de / 31. 1.1942 HS 14. 2.1942 Hbl Taide-. Nuorten näyttely.osallist.(uut.) XLII 9 De ungas -. (a ry.s*j-j-t ) XLII 16 2.10.1943 US Nuorten näyttely. Osallist. (uut.) XLIII 68 11.10.1943

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa

Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 162 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 162 TARJA TERVO-HEIKKINEN Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa Nursing Effectiveness in

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Asia kaspa Ia utekysely 20L7. Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue

Asia kaspa Ia utekysely 20L7. Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue Asia kaspa Ia utekysely 20L7 Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue Vasta us-%oja jakauma Vastaus-% 25,7 yo Sdhkoinen 22,7 % Paperiset 36,8 % Jdmsd Keuruu Kuhmoinen Multia Petiijiivesi Ruovesi MdnttS-Vilppula

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

PS S. Taideakatemian koulun stipendit LXXXII 81

PS S. Taideakatemian koulun stipendit LXXXII 81 AALTO Timo 0 17121959 PS S Taideakatemian koulun stipendit LXXXII 81 ~ farts, 2T Z//0 Jr // SU 3 /ftr ifs'/nunyit Jj>'h''?* asv/ c> t&? 4 CW Jfs Sfs r /r&sy *~" ~ /utdf*» * xx/ f4fc /! '~ {sa//> /4aA,tsa*t/n

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a ANU TUOMI ANU VAISTO 1950 Kaarina Sillankorvantie 23a taidemaalari 21380 Aura www.anutuomi.fi 0449064950 Taidemaalariliiton jäsen Arte ry:n kunniajäsen Arten gallerioiden Joe s ja Titanik perustajajäsen

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR.

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR. 0 OVINTU +0.0 +0. +0. +0. +.0 +. +. +. +. +. +. +.0 +. 00 +0. +0. +0. +0. +0. 00 TUVTEIT VUS SVNEOTUSIVO EI- UO + mm SIVUIE PPINTU yllä kulkusilta 00 0 0 00 EUNIVI J UOIE BONIIVEYS GN J SUISTV POISTUMISTIE-

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE. PL 320, Helsinki, FINLAND, +358 (0) , Fax +358 (0)

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE. PL 320, Helsinki, FINLAND, +358 (0) , Fax +358 (0) LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE T 5461/11 18.05.2011 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot