Helsinki Kioski Workshop

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki Kioski Workshop 23.1.2014"

Transkriptio

1 Helsinki Kioski Workshop Yhteenveto tuloksista ja Kioskiohjeen muutostarpeista Sanna Huhtonen, Sisko Hovila ja Olli Jokinen Ympäristösi parhaat tekijät

2 2 Taustat Työpaja järjestettiin Hotelli Arthurin juhlasalissa klo Työpajaan osallistui 72 henkilöä, joista suurin osa oli nykyisiä tai tulevia kioskiyrittäjiä (osallistujalista li t on liitteenä 1). Työpajan ohjelma: Avaus jaalustukset alustukset Alkusanat: Pekka Henttonen, HKR Kioskiselvitys ja ohje: Pia Rantanen, HKR Kaupallinen selvitys: Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Kerro kartalle kyselyn ja Digium kyselyn tulokset: Pia Rantanen, HKR Tilojen vuokraus ja ylläpito: Risto Heikkinen, KSV / Tilakeskus Sopimusasiat ja kilpailutus: Jussi Puutio, HKR Työpajatyöskentelyn ohjeistus: Sanna Huhtonen, Olli Jokinen, Sisko Hovila, Sito Oy Ryhmätyöskentely Loppukeskustelu Tilaisuus päättyy Palautetta saatiin paljon. Seuraavassa on esitetty kooste palautteista sekä osoitettu ne kohdat Kioskiohjeesta, joihin muutostarpeita palautteen perusteella kohdistuu. Kaikki palaute on raakadatana yhteenvedon liitteenä 2.

3 1) Yhteenveto ryhmätöistä 3

4 4 1. Kioskitoiminnan kulmakivet Kioskiyrittäjän kannalta tärkeää on Kokemus yrittämisestä, joskus sukupolviakin jatkunut kioskiyrittäminen, vakiintuneen asiakaskunnan luominen, kehittymismahdollisuudet Tieto toiminnan jatkuvuudesta myös palkatun henkilökunnan kannalta Tilojen toimivuus (esim. riittävän iso tila, vesi ja viemäröinti) Laittomien kioskiyrittäjien valvonta Paikka, näkyvyys, aukioloajat Byrokratian inhimillinen määrä Asiakkaan kannalta tärkeää on Monipuolinen tarjonta t (kioskeja k eri teemalla), uusien konseptien ja tuotteiden tt tarjonta t Selkeät aukioloajat Tuotteiden luotettavuus Mukava kohtaamispaikka (tuoleja, pöytiä, oleskelumahdollisuus kioskin läheisyydessä) Kaupunkikuvan ja yleisen järjestyksen kannalta Riittävästi wc:itä ja roskiksia (kaupungin vastaantulo näiden huolehtimisessa yrittäjän siivousvelvollisuuden lisäksi) Kioskit elävöittävät kaupunkikuvaa ja parhaimmillaan vahvistavat alueen identiteettiä Riittävästi valvontaa kioskien läheisyyteen ilkivaltaa vastaan

5 5 2. Ideoita kioskitoiminnan kehittämiseen Slkätitä Selkeästi tärkeimpänä ä ä kehittämisen i kannalta pidettiin kioskien omaleimaisuuden li i tukemista. Kioskiyrittäjät toivovat vapautta esim. Uusien toimintakonseptien luomiseen Kioskien ulkonäköön liittyen jasiten kioskinbrändäykseen Omaleimaisuudella voidaan korostaa kaupunginosan luonnetta ja tuoda väriä ja eloa kaupunkikuvaan. Kioskeista tulee asiakkaiden näkökulmasta kiinnostavampia ja niiden rooliasiakkaidenarjessavahvistuu arjessa vahvistuu. Pidemmälleviedytkonsepti ideattulisi ideat tulisi huomioida jo kilpailutusvaiheessa. Myös jo olemassa olevan asiakaskunnan tulisi olla vahvuus hakijalle. Suojeltujen kioskien kehittämisen kannalta tärkeää Pitkäjänteisen yrittämisen tukeminen Selkeät rajat vastuissa, esim. rakennusten kunnosta huolehtiminen Sopimusjaksojen sovittaminen siten, että kioski ei seiso kesällä tyhjillään Pysyvien kioskien k kehittämisen kh kannalta tärkeää Snägäri hengen ylläpitäminen Ketterien kioskien toiminta alueen sijoittaminen riittävän kauas pysyvästä kioskista Riittävät toimintaolosuhteet (vesi ja viemäri) Kioskien ympäristön siisteydestä huolehtimiseen panostaminen Ketterien kioskien kehittämisen kannalta tärkeää Luvattomien toimijoiden valvonta (esim. lupalappu pp kioskin ikkunaan) Selkeät pelisäännöt, esim. paikanvarausjärjestelmä Kelluvia kioskeja merelliseen Helsinkiin Riittävän pitkät myyntiajat, pidempi kuin 3h päivällä

6 6 3a. Reilut pelisäännöt: uudet yrittäjät Suojellut kioskit Avoin kilpailutus, ei nykyisten yrittäjien suosimista Kommunikaation helpottaminen kioskiyrittäjän ja eri virastojen välillä Ketterät kioskit Valvonta laittomien kioskien poistamiseksi Riittävän pituiset vuokra ajat, esim. 1 5 päivää

7 7 3b. Reilut pelisäännöt: nykyiset yrittäjät Suojellut kioskit Sen panostuksen huomiointi, minkä kioskiyrittäjä on yrityksen käynnistämiseen ja menestymisen saavuttamiseen laittanut, kilpailutuksessaetuna etuna Yrittäjien valinnassa tulisi ottaa huomioon asiakkaiden antama palaute Vuokrahintaa tulisi alentaa hiljaisena kautena, sillä kioskien vilkkain sesonki on vain kesäkuukausina (touko syyskuu) Pysyvät kioskit Riittävän pitkät vuokrasopimukset, enemmän kuin muutama vuosi, jotta investointeja kannattaa tehdä Vanhoille yrittäjille tulisi iantaa etulyöntiasema ti kilpailutuksessa k Ketterien kioskien myyntialueita ei tule tuoda liian lähelle pysyviä kioskeja Monopolien syntymistä tulee välttää (nykyisin Nestlé ja Arla Ingman) Yrittäjien valinnassa tulisi ottaa huomioon asiakkaiden antama palaute Kioskipaikkoja tulisi voida hyödyntää myös talvella Ketterät kioskit Päivällä vuokra ajan tulisi olla pidempi kuin 3 tuntia, esim. kerrallaan koko päiväksi, 3 tunnissa kaikki toimijat eivät saa edes toimintaansa kunnolla pystyyn (rasvakeitinten lämmittäminen) Tarvitaan jonkinlainen varausjärjestelmä ja/tai infotaulu siitä, mitkä paikat on jo varattu ja kenelle

8 8 4. Kommentit ohjeeseen Huolehdittava siitä, että kilpailutuksen myötä pienet yrittäjät eivät joudu huonompaan asemaan (esim. Suomen Eskimon ja Pappagallon katoaminen viime kilpailutuksessa) k Ohjeessa tulisi avata kilpailutuksen periaatteita eli miten kilpailu ratkeaa / millä perusteilla yrittäjät valitaan Laittomien kioskien valvonta tulisi huomioida paremmin Pitkäaikaiset helsinkiläiset yrittäjät tulisi huomioita kilpailutilanteessa plussana Sopimus tulisi pystyä purkamaan ilman sakkoa Liikkuvienkioskien kioskien eriyttäminen omaksi osa alueeksi alueeksi Ei liikaa rajoituksia (esim. kellonajat) Ohje voisi olla selkeämpi hahmottaa ulkonäkönsä puolesta Pienten kioskien rakennuslupakäytäntöä tulisi helpottaa Tulisi selkeyttää riittävät etäisyydet rakennuksiin Tarvitaan varausjärjestelmä ketteriä kioskeja varten (karttapalvelu)

9 2) Ohjeen muutostarpeet 9

10 10 Kioskeja koskevat ohjeet ja ehdot Ryhmissä keskusteltiin kioskin mahdollisuudesta ilmentää alueen ominaispiirteitä esim. tietyllä mallilla tai tyylillä. Yrittäjät toivoivat vapaampia käsiä omaleimaisuuden luomiseksi omalle kioskilleen ja siten kioskit voisivat paremmin brändätä itseään ja tuoda ilmettä kaupunkikuvaan. Vapaampia ulkonäkövaatimuksiatoivottiintoivottiin erityisesti ketterille kioskeille. Etäisyydet rakennuksiin tulisi ohjeistaa.

11 11 Vastuurajat Siisteyden ylläpitäminen nähtiin jossain määrin ongelmaksi ja siinä toivottiin kaupungin vastaantuloa sijoittamalla kioskipaikat wc:iden läheisyyteen ja lisäämällä kaduille roskiksia. i Yrittäjät pitivät suurena etuna, jos kioski olisi mahdollista liittää kunnalliseen vesi ja jätevesiverkkoon.

12 12 Tarjouskilpailuun osallistuminen Mielipiteet tarjouskilpailusta olivat pääosin negatiivisia. Osa piti menettelyä sekavana. Selkeytystä toivottiin siitä, millä kriteereillä yrittäjät valitaan. Selvyyttä kaivattiin myös tarvittavista etäisyyksistä rakennuksiin. Uusien yrittäjien näkökulmasta kilpailutuksessa tulisi huolehtia reilusta pelistä suhteessa nykyisiin yrittäjiin. Nykyiset yrittäjät taas halusivat saada jonkinlaisen etulyöntiaseman jo toimintaa harjoittavana ja asiakaskunnan koonneena toimijana. Yrittäjien valinnassa toivottiin huomioitavan asiakkailta saatu palaute. Mikäli nykyinen yrittäjä saa hyvää palautetta tulisi hänen saada jatkaa toimintaansa.

13 13 Sopimuskausi ja valvonta Osallistujat painottivat kaupungin vastuuta kioskien valvonnan suhteen. Valvonnalla j p p g tarkoitettiin sekä valvontaa ilkivaltaa vastaan että luvattomien kioskien valvontaa ja poistamista.

14 14 Kaupunki kaikille Yhdeksi vaihtoehtoiseksi ketterän myynnintoimintatavaksi ehdotettiin myyntiautoja Yhdeksi vaihtoehtoiseksi ketterän myynnin toimintatavaksi ehdotettiin myyntiautoja, jotka voisivat kuljettaa tuotteita ja hyvää mieltä esim. vanhainkoteihin.

15 15 Ohjeita liikkuvalle myynnille Myyntiaikana 3 tuntia pidettiin useassa palautteessa liian lyhyenä aikana. Siinä ajassa ei välttämättä ennätä kunnolla edes saada toimintaa käyntiin (esim. rasvakeitinten t lämmittäminen). i Vuokra ajaksi k ehdotettiin ttii esim. kokonaista k päivää. ää Tätä pidettiin myös asiakaslähtöisempänä tapana toimia. Liikkuvaa myyntiä varten toivottiin varausjärjestelmää / infotaulua, josta näkisi mitkä paikat milloinkin i ovat varattuina ja kenelle. Liikkuvan myynnin alueita ei saisi tuoda liian lähelle pysyviä kioskeja. Työpajassa oltiin huolissaan siitä, että liikkuvalle myynnille tarkoitettuja lupia ei aiota rajoittaa mitenkään. Ketterien kioskien ulkonäössä tulisi sallia vapaampi ja omaleimaisempi ilme. Myös kelluvia kioskeja toivottiin.

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Haasteet ja pullonkaulat

Haasteet ja pullonkaulat Kotipaikka on tärkeä. Kotiseudulle perustetaan sellainen yritys, jolle on nähty siellä tarvetta. Halutaan tukea omaa aluetta ja maksaa sinne myös veroja. Kun hain työntekijää, kolmesta minulle vastasi

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus teemaryhmä Marja-Liisa Akselin Johdannoksi Johtajuus teemaryhmän työskentelyn keskiössä oli liikunta- ja hyvinvointiohjelman

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella Liiketoimintasuunnitelma 1 Johdanto Verkkokauppaliiketoiminta Verkkokaupan erityispiirteitä Potentiaalisia Keuruun seudun verkkokauppamenestyjiä Suositeltujen

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle L U O T TA M U K S E L L I N E N Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle Kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksen kehittämisen haasteet VÄLIRAP O RT T I 2 A N N A K I RV E E N N U M M

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot