PÖYTÄKIRJA JT 3/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA JT 3/2008"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena jäsen Björkqvist Anders Elovaara Jorma Halkilahti Jaakko Huittinen Ulla Ilola Siv Kanerva Tauno Karimo Katri Keto-oja Piia Koitto Juhani Laaksonen Arja Lehti Pasi Lehti Timo Nieminen Riitta Ojanen Esa Oranta Merja Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Annikka Tuominen Reijo (poistui :n 37 jälkeen klo 11.00) Keto-oja Risto varajäsen Koli Väinö " Yli-Liipola Hanna " Petri Alaluusua sihteeri Lisäksi Hermunen Mauri muutosjohtaja Ketola Vesa Koskinen Seppo Lehtinen Kari Puustinen Heimo Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka Sola Aarno Vanhatalo Pentti

2 Järjestelytoimikunta N:o Ekman Marjo henkilöstön edustaja Leppänen Antero Juntti Seppo taloudesta vastaava henkilö Levomäki Rikumatti elinkeinotoimen toimialajohtaja Mannervesi Mika teknisen toimen toimialajohtaja Poissa Kymäläinen Pekka muutosjohtaja Paassilta Simo " Söderlund Christina Moilanen Petri sivistystoimen toimialajohtaja Nieminen Irma hallinto- ja tukipalveluista vastaava henkilö Järjestelytoimikunnan puolesta: Juhani Nummentalo Petri Alaluusua Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salossa 14. helmikuuta 2008 Siv Ilola Tauno Kanerva Tarkastettu pöytäkirja pidetty nähtävänä hallinto-osastolla; todistaa 15. helmikuuta 2008 Petri Alaluusua

3 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA JT 3/2008 Aika: klo Paikka: Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32 < > Asianhallinnan ja asiakirjanhallinnan hanke 33 < > Liitosprosessin tiedotusseminaari ja tiedotustilaisuudet 34 Kirje järjestelytoimikunnalle 35 Markkinoinnin ja viestinnän ostopalvelut 36 < > Organisaatiorakenteen valmistelu 37 < > Seuraavan portaan esimiesasemassa olevien henkilöiden valinta 38 < > Tietohallintoprojektin johtajan valinta

4 Järjestelytoimikunta N:o Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Petri Alaluusua. 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Siv Ilola ja Tauno Kanerva.

5 Järjestelytoimikunta N:o < > Asianhallinnan ja asiakirjanhallinnan hanke Valmistelija hallintojohtaja Irma Nieminen Salon kaupunki käynnisti keväällä 2007 asianhallinnan ja asiakirjanhallinnan selvityshankkeen. Välittömästi kuntien yhdistymispäätöksen jälkeen kuntien ja kuntayhtymien edustajat ovat osallistuneet selvityshankkeeseen. Hankkeessa on toiminut ohjausryhmä ja projektiryhmä sekä eri osa-alueiden valmisteluryhmiä. Ohjausryhmään ovat kuuluneet Marja-Leena Aapio Perttelistä, Leila Asikainen Salon seudun kehittämiskeskuksesta, Marjatta Halkilahti Kajalakodista, Mauri Hermunen Muurlasta, Seppo Juntti Salosta, Heli Karppinen Suomusjärveltä, Liisa Rantalaiho Suomusjärveltä, Kirsti Lepistö Kuusjoelta, Aila Lindgren Salonseudun terveyskeskuksesta, Satu Mamia Kiikalasta, Raini Virtanen Salonseudun terveyskeskuksesta, Kauko Lindholm Salosta, Kari Lindgren Kiskosta, Esa Nieminen Salosta, Tapio Niiranen Salosta, Merja Salmi Halikosta, Soili Suvio Särkisalosta ja Christina Söderlund Halikosta. Puheenjohtajana on toiminut hallintojohtaja Irma Nieminen Salosta. Valmistelutyötä on ohjausryhmän lisäksi tehty kuntien ja kuntayhtymien eri alojen ammattilaisista koostuvissa projektiryhmässä ja laajemmissa work shop-ryhmissä. Hankkeen päätavoite on tehokas asianhallinta- ja asiakirjanhallintajärjestelmä uudelle Salon kaupungille. Asianhallinnalla ja asiakirjanhallinnalla tarkoitetaan mm. seuraavia konkreettisia asioita: päätöksentekoprosessiin liittyvä asiakirjojen kulku käsittäen asiakirjan kirjaamisen saapuneeksi, skannaamisen sähköiseen muotoon, valmisteluvaiheet sähköisellä työpöydällä, esityslistat ja pöytäkirjat, täytäntöönpanoasiakirjat, asiakirjojen arkistoinnin, hakutoiminnot, työryhmätyöskentelyn, sopimusasiakirjojen ym. dokumenttien säilytyksen ja seurannan, ym. Hanke sivuaa Sähköinen salo hanketta siten, että kuntalaisten sähköisten palvelujen toteuttaminen edellyttää, että palvelutuotantoon liittyvä hallinnollinen prosessi on myös sähköistetty. Asiahallinnan ja asiakirjanhallintahankkeen tavoitteet ovat seuraavat: Salon kaupungin päätöksenteon tehostaminen sekä asiakaspalvelun ja tuottavuuden parantaminen. Asian- ja dokumentinhallinnan sähköistäminen tehostaa kaikkia hallinnollisia prosesseja. Kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön tiedonsaannin tukeminen Sopimusten hallinnan kehittäminen. Sähköiseen kokousjärjestelmään siirtyminen luottamushenkilöiden päättämällä tavalla. Salon kaupunki siirtyy vaiheittain ja suunnitelmallisesti sähköiseen asian- ja dokumentinhallintaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Vaiheittainen toteutussuunnitelma toimenpide- ja investointitarpeineen laaditaan taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Toteutussuunnitelmaan sisältyy myös sähköisen asioinnin kehittäminen. Järjestelmällä on voitava hallita kaikkia Salon kaupungin käsittelemiä asioita ja niiden toimenpiteitä ja organisaatioon tulevaa tai organisaatiossa syntyvää asiakirja-

6 Järjestelytoimikunta N:o aineistoa. Organisaation vireillä olevista ja organisaation käsittelemistä asioista tulee voida esittää listaus esim. sähköisellä ilmoitustaululla. Järjestelmän asiakirjoja ja muita tietoja tulee voida julkaista suoraan järjestelmästä. Järjestelmän tietoja ja asiakirjoja voi julkaista linkkinä intranetiin ja extranetiin sekä kopiona internetiin tai muihin ulkoisiin järjestelmiin. Erilaiset raportointityökalut ovat tärkeitä Salon kaupungin toiminnan läpinäkyvyyden, seurannan sekä tiedon jakamisen näkökulmista. Raportit tulee saada järjestelmästä helppokäyttöisessä muodossa niin, että niitä voi käsitellä myös järjestelmän ulkopuolella. Työryhmätoiminnallisuudet kuten rajatuille ryhmille mahdollistetut erilliset työtilat ovat tärkeitä Salon kaupungin hajautetusta rakenteesta johtuen. Näiden työtilojen tulee mahdollistaa asiakirjojen versionhallinnan sekä erilaisten tiimi/ryhmätyötä tukevat toiminnot. Tällä hetkellä asian- ja asiakirjanhallinta Salon kaupungissa hoidetaan Dominoohjelmistolla ja Halikon kunnassa Dynastia -ohjelmistolla. Perniön kunnassa on rakennettu oma dokumentinhallinta ohjelmisto, mikä perustuu serveritilan jakamiseen. Kuntaliitoksen myötä mukaan tulevien muiden kuntien asianhallinta on pääsääntöisesti hoidettu manuaalisesti. Nykyisessä Salon kaupungissa kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat sähköisiä, lautakuntien päätöksenteon osalta käytetään paperiasiakirjoja. Muissa kunnissa kaikki luottamuselinten päätöksentekoprosesseissa käytettävät asiakirjat (esityslistat ja pöytäkirjat) ovat paperisia. Samassa yhteydessä, kun otetaan käyttöön uusi sähköinen järjestelmä, tulee ratkaista tarvittavat muutokset prosesseihin, työtapoihin, työnjakoon ja henkilökohtaisiin työnkuviin. Kokonaismuutos on suuri ja osin vaikeasti ennakoitavissa ja suunniteltavissa. Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii myös atk-laiteinvestointeja. Siksi on tarpeen laatia taloussuunnitelman yhteydessä vaiheittainen sähköisen asianja asiakirjanhallintajärjestelmän toteutussuunnitelma toimenpide- ja investointitarpeineen. Uuden järjestelmän käyttäjäkunta on erittäin laaja. Tavoitteena on siirtyä vaiheittain kokonaan uuden järjestelmän käyttöön niin, että rinnakkaisista järjestelmistä luovutaan. Testaus- ja koulutusvaiheeseen panostetaan. Toteutussuunnitelman tulee sisältää kaikki käyttäjät kattava koulutussuunnitelma ja alkuvaiheen käyttäjätuki niin, että käyttäjien asenteet ja osaaminen varmistetaan ja tavoitellut hyödyt saavutetaan. Esimiesten sitoutuminen jo suunnitteluvaiheessa on kriittinen tekijä hankkeen onnistumisessa. Siirtyminen sähköisiin kokouskäytöntöihin on luottamushenkilöiden kannalta suuri muutos. Heidät otetaan mukaan järjestelmän toteutuksen suunnitteluun, jotta heidän erityistarpeensa pystytään ottamaan huomioon. Koulutus ja alkuvaiheen käyttäjätuki on välttämätön. Asiahallinnan ja asiakirjanhallinnan hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että avoimella kuulutuksella ja tiedossa olleille alan toimijoille on lähetetty alustava tietopyyntö, jonka avulla on selvitetty tarjolla olevia mahdollisuuksia ja kustannustasoa. Tietopyyntöön saatujen vastausten mukaan hankkeen kolmen vuoden kustannusarvio on n milj. euroa. Seuraavaksi on tarkoitus käynnistää tarjouspyyntökierros.

7 Järjestelytoimikunta N:o Tarjouspyyntöluonnos on liitteenä. Järjestelmän käyttöön ottamisen kustannukset ehdotetaan katettavaksi yhdistymisavustuksesta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta hyväksyy asianhallinta- ja asiakirjanhallintahankkeen toteuttamisen ja sitä koskevien tarjousten pyytämisen ja päättää, että kustannukset otetaan yhdistymisavustuksesta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja muutti päätösehdotusta siten, että Järjestelytoimikunta hyväksyy asianhallinta- ja asiakirjanhallintahankkeen toteuttamisen ja sitä koskevien tarjousten pyytämisen ja päättää, että osa kustannuksista otetaan yhdistymisavustuksesta. Järjestelytoimikunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. 33 < > Liitosprosessin tiedotusseminaari ja tiedotustilaisuudet Liitossopimuksessa on sovittu säännöllisestä tiedotusseminaarien järjestämisestä. Seuraavan tiedotusseminaarin ajankohta on Tiedostusseminaarin järjestämisajankohdasta on esitetty sellainen toivomus, että tilaisuudet järjestettäisiin jatkossa iltatilaisuutena. Maaliskuun tilaisuuden avaajaksi on lupautunut kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen. On tarkoituksenmukaista tehostaa kansalaisille suunnattua tiedotusta nyt kun valmistelu etenee kuntalaisia kiinnostavalle tasolle. Yhtenä tapa toteuttaa tehostettua tiedottamista on järjestää kuntalaisille avoimia infotilaisuuksia aluetoimikuntajaon mukaisesti 5-6 erillistä tilaisuutta kevään aikana. Yrittäjät ovat toivoneet tilaisuuden alkavan klo Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että järjestetään tiedotusseminaari Salon lukion auditoriossa 11.3 klo 18 alkaen. Avauspuheenvuoron pitää Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen.

8 Järjestelytoimikunta N:o Päätetään järjestää kuntalaisille 5 erillistä tiedotustilaisuutta aluetoimikuntajaon mukaan kevään aikana Järjestelytoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen 34 Kirje järjestelytoimikunnalle Järjestelytoimikunnalle on osoitettu seuraava kirje: Salo 2009 / Järjestelytoimikunta Salossa c/o Salon kaupunki Tehdaskatu SALO LAAJAA DEMOKRATIAA BUDJETIN VALMISTELUUN Tähän mennessä uutta Salon kaupunkia on rakennettu varsin pienellä luottamusmiesjoukolla. Kansalaisten kannalta on tärkeää, että tarpeelliset palvelut saadaan tuotettua asianmukaisesti ja edullisesti sekä kuntalaisen että kaupungin talouden kannalta. Parhaan tuloksen saaminen edellyttää riittävän laajaa näkemystä ja kosketuspintaa yhteiskunnan eri puolille. Kun nyt lähdetään rakentamaan tavallisen kunnan lautakuntia vastaavia työryhmiä uuden Salon kaupungin budjetin valmistelutyöhön, on tärkeää, että yhdistymissopimukseen kirjattua laajaa demokratiaa vihdoin sovelletaan. Valmistelutyössä olevat ryhmät saadaan näin sitoutettua uudelle valtuustolle esitettäviin päätösehdotuksiin ja varsinaiseen arjen ahertamiseen päästään uudessa organisaatiossa kitkatta. Budjettityössä työtä kyllä riittää kaikille halukkaille ilman, että kenenkään jo järjestelytoimikunnassa edustettuna olevan ryhmän valta vähenee. Me allekirjoittaneet esitämme, että kyseisiä toimialakohtaisia budjettityöryhmiä perustettaessa niihin otetaan kuhunkin 1-2 edustajaa järjestelytoimikunnan ulkopuolisista poliittisista ryhmistä, joilla kuitenkin on jo nyt valtuutettuja yhdistyvien kuntien alueella. Kunnioittaen, Harri Lindholm, Vasemmistoliitto puheenjohtaja Kuusjoen Työväenyhdistys ry Raimo Nieminen, Vasemmistoliitto puheenjohtaja Salon kunnallisjärjestö ry

9 Järjestelytoimikunta N:o Jaana Shelby, Kristillisdemokraatit puheenjohtaja Kristillisdemokraattien Salon osasto Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää merkitä asian tiedoksi. Järjestelytoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen 35 Markkinoinnin ja viestinnän ostopalvelut Onnistunut muutosprosessi edellyttää onnistunutta viestintää. Uuden Salon muodostamisen yhteydessä tarvitaan ammattiosaamista muutosprosessin viestintästrategian suunnittelussa ja toteutuksessa, visuaalisen ilmeen luomisessa, sekä mm. henkilöstön koulutuksessa. Muutosjohtajatiimi on antanut seututiedottaja Teija Järvelälle ja pääsihteeri Tommi Tuomiselle toimeksiannon käynnistää markkinoinnin ja viestinnän strategisen kumppanin hankintaan tähtäävän kilpailutuksen valmistelu. Hankkeen kilpailutusta valmistelemaan on edellä mainittujen lisäksi kutsuttu hallintojohtaja Irma Nieminen, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, ja hankintasihteeri Johanna Larsson. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Valmistelutyö on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että on mahdollista käynnistää markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille suunnattu kilpailutus. Työryhmän laatima tarjouspyyntö viestinnän ja markkinoinnin strategisen kumppanin hankintaa varten on tämän esityslistan liitteenä. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää merkitä asian tiedoksi. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja muutti päätösehdotusta siten, että järjestelytoimikunta päättää hyväksyä markkinoinnin ja viestinnän ostopalveluja koskevan tarjouspyynnön liitteen mukaisena. Järjestelytoimikunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti

10 Järjestelytoimikunta N:o < > Organisaatiorakenteen valmistelu Toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden tehtäväksi on annettu oman toimialansa organisaatiorakenteen, siihen sisältyvien toimintayksiköiden muodostamisen ja henkilöstön sijoittamisen valmistelu. Toimialajohtajat ja vastaavat henkilöt ovat laatineet esityksensä organisaation rakenteeksi. Järjestelytoimikunta on hyväksynyt kokouksessaan organisaatiorakenteen seuraavin muutoksin: - toimialoille esitetyt kehittämispalvelut sijoitetaan yhteen yksikköön yhden johtajan alaisuuteen mutta kuitenkin toimialoille hajautettuna ja että kehittämispalvelujen johtamisesta päätetään erikseen. - sivistystoimen organisaation varhaiskasvatuspalveluissa ja opetuspalveluissa hyväksytään vain varhaiskasvatusjohtajan ja opetustoimenjohtajien vakanssit ja valmistelua jatketaan seuraavan tason vakanssien osalta. - kehittämis- ja elinkeinotoimen organisaatiosta poistetaan turvallisuuspäällikön vakanssi. - henkilöstöhallinnon organisaation henkilöstön kehittäminen ja koulutus sekä työhyvinvointi yhdistetään samaan tehtäväalueeseen. Toimialajohtajat ja vastaavat henkilöt ovat jatkovalmistelleet organisaatiorakennetta järjestelytoimikunnassa päätetyllä tavalla ja esittävät tarkennetun organisaatiorakenteen hyväksyttäväksi. Tarkennettu esitys organisaatiorakenteeksi on tämän esityslistan liitteenä. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden esityksen organisaatiorakenteeksi. Keskustelun kuluessa muutosjohtajatiimin puheenjohtaja täydensi päätösehdotusta siten, että liitteessä esitetyn opetuslautakunnan osalta poistetaan 2. asteen + vapaan sivistystyön palvelujen opetustoimenjohtajan vastuualueluettelosta osio toimialan kehittämispalvelut (kaavio,liite s.6), lisäksi liitteessä esitetyn kulttuuri- ja kirjastolautakunnan osalta poistetaan kirjastotoimenjohtajan vastuualueluettelosta tehtävänimikkeet kirjastotoimenjohtaja 2 ja kirjastosihteeri (kaavio, liite s. 7) Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti täydennetyn päätösehdotuksen

11 Järjestelytoimikunta N:o < > Seuraavan portaan esimiesasemassa olevien henkilöiden valinta Toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden tehtäväksi on annettu oman toimialansa organisaatiorakenteen, siihen sisältyvien toimintayksiköiden muodostamisen ja henkilöstön sijoittamisen valmistelu. Toimialajohtajan tulee laatia suunnitelma henkilöstön sijoittamisesta johtamallaan toimialalla. Suunnitelmasta tulee ilmetä toimialan toimintayksiköihin perustettavat virat ja toimet ja niihin siirrettävät henkilöt. Toimialan hallinto on muodostettava myös samalla tavalla. Järjestelytoimikunta on kokouksessaan päättänyt, että seuraavaan kokoukseen tuodaan vahvistettavaksi toimialojen tehtäväalueet ja tehtäväalueiden esimiesten toimenkuvaukset. Näiden vahvistamisen jälkeen on järjestelytoimikunnalle esitettävä listaus niistä henkilöistä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ja jotka ovat oikeutettuja tulemaan valituksi ko. esimiestehtäviin, sekä toimialajohtajan perusteltu esitys valinnasta. Järjestelytoimikunta päätti kokouksessaan yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Toimialajohtajat ja vastaavat henkilöt ovat jatkovalmistelleet esimiestason rekrytointiesityksiä seuraavien periaatteiden mukaan: - Menettelytapana on ollut neuvottelumenettely - Valintaesitys tehdään niiden henkilöiden joukosta, jotka täyttävät seuraavat perusteet/kriteerit: henkilöllä on tehtävään säädetty kelpoisuus henkilöllä on oikeus tulla siirretyksi hänen nykyistä tehtäväänsä vastaavaan tehtävään työnantajalla on velvollisuus siirtää henkilö hänen nykyistä tehtäväänsä vastaavaan tehtävään Jotta kaikki kiinnostuksen kohteet varmasti tulisivat tietoon, päätettiin Kasnäsin seminaarissa sovitulla tavalla tehdä vielä nopea varmistuskysely henkilöstölle ennen seuraavan esimiestason henkilövalintoja. Toimialajohtajat valtuutettiin muutosjohtajatiimin kokouksessa 4.2 tekemään toimialansa nimeämisesityksiin ilmoittautumisprosessin mahdollisesti aiheuttamat tarkistukset. Tämän esityslistan liitteenä on organisaatio nimillä sisältäen luettelon viimeisimmässä kyselyssä ns. osastopäällikkötason esimiestehtävistä kiinnostuksensa ilmaisseista.

12 Järjestelytoimikunta N:o Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä esitetyt henkilöt liitteen mukaisesti. Henkilöstön sijoitussuunnitelma laaditaan toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden johdolla. Muutosjohtaja Ilkka Salminen poistui asian käsittelyn ajaksi. Järjestelytoimikunta piti neuvottelutauon klo Neuvottelutauon jälkeen päätettiin yksimielisesti, että esitykset tehtäviin nimettävistä henkilöistä käsitellään toimialakohtaisesti erikseen. Samalla muutosjohtajatiimin puheenjohtaja korjasi päätösehdotustaan siten, että järjestelytoimikunta päättää hyväksyä esitettäväksi kaupunginvaltuustolle seuraavien henkilöiden valitsemista esitettyihin tehtäviin ja että henkilöstön sijoittamissuunnitelma laaditaan toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden johdolla. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden johtajaksi esitetään Seppo Junnilaa. Esitys hyväksyttiin. Vanhuspalveluiden johtajaksi esitetään Hannele Lyytistä. Esitys hyväksyttiin. Psykososiaalisten palveluiden johtajaksi esitetään Tarja Miikkulaista. Esitys hyväksyttiin. Sosiaalityön palveluiden johtajaksi esitetään Paavo Varista. Esitys hyväksyttiin. Sivistystoimi Siirryttäessä käsittelemään sivistystoimen esityksiä, Esa Ojanen Helena Aaltosen kannattamana esitti, että sivistystoimen esitykset palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusesitys, joten palauttamisesta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: joka kannattaa asian käsittelyn jatkamista, äänestää jaa ja joka kannattaa Ojasen/Aaltosen palautusesitystä, äänestää ei. Äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi äänin Järjestelytoimikunta päätti palauttaa sivistystoimen esitykset uudelleen valmisteltavaksi. Tekninen toimi Liikelaitosten johtajaksi esitetään Alpo Paunaa. Esitys hyväksyttiin. Tilapalvelujohtajaksi esitetään Harri Elomaata. Esitys hyväksyttiin. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujohtajaksi esitetään Anu Sorvari-Happosta. Esitys hyväksyttiin. Yhdyskuntatekniikan palveluiden johtajaksi esitetään Petri Virtasta. Esitys hyväksyttiin. Kiinteistö- ja mittauspalveluiden johtajaksi esitetään Ari Vainiota. Esitys hyväksyttiin.

13 Järjestelytoimikunta N:o Kehittämis- ja elinkeinotoimi Lomituspalvelujohtajaksi esitetään Pirkko Freytä. Esitys hyväksyttiin. Maaseutuyksikön päälliköksi esitetään Kirsti Lepistöä. Tauno Kanerva esitti Marjatta Ticklenin valitsemista maaseutuyksikön päälliköksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Esitys Kirsti Lepistön valitsemisesta maaseutuyksikön päälliköksi hyväksyttiin. Aluekehittämisyksikön päälliköksi esitetään Janne Hyväristä. Esitys hyväksyttiin. Elinkeinoyksikön päälliköksi esitetään Hannu Salmista. Esitys hyväksyttiin. Kaupunginarkkitehdiksi esitetään Jarmo Heimoa. Esitys hyväksyttiin. Järjestelytoimikunta päätti nimetä Kari Vähän valmistelemaan osakeyhtiön perustamista. Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopäälliköksi esitetään Kari Lindgreniä. Esitys hyväksyttiin. Viestintäpäälliköksi esitetään Teija Järvelää. Esitys hyväksyttiin. Kansainvälisten asioiden päälliköksi esitetään Terhikki Heinosta. Esitys hyväksyttiin. Edunvalvojaksi esitetään Harri Tuloa. Esitys hyväksyttiin. Kuluttajaneuvojaksi esitetään Eva Homasta. Esitys hyväksyttiin. Sosiaaliasiamieheksi esitetään Harri Harbergia. Esitys hyväksyttiin. Liikennepalvelupäälliköksi esitetään Roope Virtaa. Esitys hyväksyttiin. Kehitysjohtajaksi esitetään Pekka Kymäläistä. Esitys hyväksyttiin. Henkilöstöhallinto Henkilöstöpäälliköksi esitetään Christina Söderlundia. Esitys hyväksyttiin. Työsuojelupäälliköksi esitetään Jarmo Parkkista. Esitys hyväksyttiin. Taloushallinto Tarkastuspäälliköksi esitetään Tapani Tapomaata. Esitys hyväksyttiin. Sivistystoimen talouspäälliköksi esitetään Heli Karppista. Esitys hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveystoimen talouspäälliköksi esitetään Janne Katajamäkeä. Esitys hyväksyttiin. Teknisen toimen, kehittämis- ja elinkeinotoimen ja lupa- ja valvonta-asioiden talouspäälliköksi esitetään Päivi Kohvakkaa. Esitys hyväksyttiin. Laskentapäälliköksi esitetään Petteri Wiirilinnaa. Esitys hyväksyttiin. Kehittämispäälliköksi esitetään Kauko Lindholmia. Esitys hyväksyttiin. Hankintapäälliköksi esitetään Päivi Kohvakkaa. Esitys hyväksyttiin. Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti muutosjohtajatiimin puheenjohtajan korjatun päätösehdotuksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee henkilöt esitettyihin tehtäviin edellä esitetyn mukaisesti. Lisäksi järjestelytoimikunta päätti, että esitys sivistystoimeen nimettävistä henkilöistä palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Reijo Tuominen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

14 Järjestelytoimikunta N:o < > Tietohallintoprojektin johtajan valinta Salo2009 on hakenut tietohallintoprojektille johtajaa. Hakuaika päättyi ja määräaikaan mennessä saapui 14 hakemusta: Insinööri Jukka Aaltonen, Salo; diplomiekonomi Klaus Aremaa, Lohja; yo-datanomi Esa Elomaa, Sipoo; tietoliikenneinsinööri Seppo Hiekkavuo, Sammatti; diplomiinsinööri Ismo Hokkanen, Helsinki; VTK Seppo Kurkinen, Helsinki; atk-suunnittelija Jorma Liikala, Läyliäinen; LUK Matti Naavasalo, Jämsä; diplomi-insinööri Mika- Pekka Näykki, Somero; automaatioinsinööri Jouni Oksanen, Espoo; KM Marcus Pellas, Kemiö; hallintonotaari Timo Pohjola, Espoo; agrologi Antti Riikonen, Kiikala; VTK Hannes Tervonen, Espoo. Hakijoiden yhteenveto on tämän esityslistan liitteenä. Ehdotus: Haastatteluryhmänä toimivat järjestelytoimikunnan puheenjohtajisto täydennettynä SDP:n lisäedustajalla, muutosjohtajatiimin puheenjohtajisto sekä asiantuntijana Pekka Kymäläinen. Haastatteluun valitaan seuraavat hakijat: Insinööri Jukka Aaltonen, Salo; diplomiekonomi Klaus Aremaa, Lohja; VTK Seppo Kurkinen, Helsinki; LUK Matti Naavasalo, Jämsä; diplomi-insinööri Mika-Pekka Näykki, Somero; automaatioinsinööri Jouni Oksanen, Espoo; hallintonotaari Timo Pohjola, Espoo. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Todettiin, että Jukka Aaltonen on peruuttanut hakemuksensa Päätettiin lisätä Ismo Hokkanen haastateltavien listalle Jukka Aaltosen tilalle. Muilta osin päätettiin ehdotuksen mukaan. Haastatteluajankohdiksi päätettiin esittää seuraavia: klo 9-12; klo 9-15 ja klo Järjestelytoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 2/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 2/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 2/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Keto-oja Risto " (poistui klo 11.50) Tuominen Marita "

Keto-oja Risto  (poistui klo 11.50) Tuominen Marita PÖYTÄKIRJA JTB 5/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 7.10.2008 klo 8.30 12.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja ( 6) Pölönen Päivi varapuheenjohtaja (poistui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VT 11/2007

PÖYTÄKIRJA VT 11/2007 PÖYTÄKIRJA VT 11/2007 Valmistelutoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 11.12.2007 klo 8.30 10.40 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 9/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.4.2008 klo 8.30 10.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 9/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.4.2008 klo 8.30 10.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 9/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 29.4.2008 klo 8.30 10.15 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 7/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 1.4.2008 klo 8.30 11.00. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 7/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 1.4.2008 klo 8.30 11.00. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 7/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 1.4.2008 klo 8.30 11.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 1807/00.00.01/2016 10.10.2016 Äänestysluettelot 84 Luottamushenkilöorganisaation linjaus 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = Harri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 6/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ Salon kaupunginvaltuusto Dnro 621/00.01.01.00/2016 22.5.2017 Äänestysluettelo 42, hallintosäännön hyväksyminen Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

26 <2008-00037> Seuraavan portaan esimiesasemassa olevien henkilöiden valinta

26 <2008-00037> Seuraavan portaan esimiesasemassa olevien henkilöiden valinta Järjestelytoimikunta KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA 2/2008 Aika 29.1.2008 klo 8.30 Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus = JAA Pertti Vallittu, esteellisyydet Lounea= EI. (n) (%) 38 74,5% JAA 4 7,8% EI 5 9,8% TYHJÄÄ 4 7,8% POISSA 51 93% (N / %)

Kaupunginhallitus = JAA Pertti Vallittu, esteellisyydet Lounea= EI. (n) (%) 38 74,5% JAA 4 7,8% EI 5 9,8% TYHJÄÄ 4 7,8% POISSA 51 93% (N / %) Salon kaupunginvaltuusto Dnro 2210/00.01.00/2016 19.12.2016 Äänestysluettelot 111, Osaamiskeskittymän ja siihen liittyvää kiinteistöliiketoimintaa harjoittavan yhtiön perustaminen Saloon Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 8/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 15.4.2008 klo 8.30 10.45. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 8/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 15.4.2008 klo 8.30 10.45. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 8/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 15.4.2008 klo 8.30 10.45 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Poissa Jaakko Koskinen jäsen Hamina

Poissa Jaakko Koskinen jäsen Hamina 1 HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Pöytäkirja 4/2011 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika 6.9.2011 klo 11.15 12.30 Paikka Hamina, raatihuone, valtuustosali Läsnä Arja Filppu jäsen Hamina Riitta Hytönen jäsen Hamina

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 1.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKI RJA 6/2015 2 Saapuvilla olleet et Nimi Reijonen Eero Tikka Tiina Parkkinen Sanna Hakulinen Pauli Hartikainen Mikko Hoppa Helinä Huikuri Pekka Huohvanainen Kauko Jetsonen Anne Karjalainen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet /

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet / PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 26.1.2017 1/2017 1 (6) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 26.1.2017 klo 18.00 18:53 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Aaltonen Sari Alhoranta Jukka puheenjohtaja 1 7 Huttela

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

52 toimikaudelle 2009-2012 63 Irma Ihon ym. valtuutettujen aloite maahanmuuttajaneuvoston

52 toimikaudelle 2009-2012 63 Irma Ihon ym. valtuutettujen aloite maahanmuuttajaneuvoston SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Kaupunginvaltuusto 09.12.2008 Aika 09.12.2008 klo 18:00-21.00 Paikka Salon Lukio, Kaherinkatu 2, 24130 Salo Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 8.00-8.55 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00-19:48 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Pöytäkirja 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00-19:46 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008 1 ( 6 ) Aika Keskiviikko klo 18.30 19.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Johanna Hopeasaari Paavo Hurstinen Hannu Jolulan varajäsen Raija Hörkkö

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Salon kaupunki 207/ /2017

Salon kaupunki 207/ /2017 Salon kaupunki 207/00.02.12.02/2017 Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (6) Kokousaika klo 17.00 Kokouspaikka Salon kaupungintalo (kokoustila Haapa), Tehdaskatu 2 Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 27.03.2013 keskiviikko klo 17:30-21:35 Paikka Valtuustotalo, vihreiden ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ 1 (6) 28.12. n kokous Aika Torstai 28.12. klo 19.18 20.22 Paikka Pappila, Valtakatu 13, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Linnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen

Linnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 17:00-19:16 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene Puheenjohtaja Räsänen Joona Pajuoja Matti Virtanen Nina Rintanen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 26.6.2017 klo 12.30 14.10 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 20.1.2015 klo 18:00 Paikka: Länsi-Porin kirkko Jäsenet: Esa Anttila, poissa Katri Hirvola Petri Huru, poissa Aulis Juntunen Marja Kaanaa Simo

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Salon kaupunki Saapunut / /2017

Salon kaupunki Saapunut / /2017 Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 (7) Kokousaika 7.9.2017 kello 17:00 Kokouspaikka Nuorten keskus Steissi, Mariankatu 12 Salon kaupunki Saapunut 11.9.2017 207/00.02.12.02/2017 Käsiteltävät asiat Otsikko

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

60 Selvitys Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksesta

60 Selvitys Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksesta Tampere Pöytäkirja 10/2017 1 (9) Aika 05.10.2017, klo 15:30-18:47 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 Pöytäkirjan tarkastus 59 Läsnäolo-

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: klo Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, KYRÖ

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: klo Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, KYRÖ 31.01.2017 1. Aika: 31.1.2017 klo 9.10 10.10 Paikka: Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 KYRÖ Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 09.03.2017, klo 16:30-17:18 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2011 11 ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO 12.1.2011 Aika Keskiviikko 12.1.2011 klo 19.00 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja 6-11 Jarmo Heinonen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot