PÖYTÄKIRJA JT 3/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA JT 3/2008"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena jäsen Björkqvist Anders Elovaara Jorma Halkilahti Jaakko Huittinen Ulla Ilola Siv Kanerva Tauno Karimo Katri Keto-oja Piia Koitto Juhani Laaksonen Arja Lehti Pasi Lehti Timo Nieminen Riitta Ojanen Esa Oranta Merja Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Annikka Tuominen Reijo (poistui :n 37 jälkeen klo 11.00) Keto-oja Risto varajäsen Koli Väinö " Yli-Liipola Hanna " Petri Alaluusua sihteeri Lisäksi Hermunen Mauri muutosjohtaja Ketola Vesa Koskinen Seppo Lehtinen Kari Puustinen Heimo Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka Sola Aarno Vanhatalo Pentti

2 Järjestelytoimikunta N:o Ekman Marjo henkilöstön edustaja Leppänen Antero Juntti Seppo taloudesta vastaava henkilö Levomäki Rikumatti elinkeinotoimen toimialajohtaja Mannervesi Mika teknisen toimen toimialajohtaja Poissa Kymäläinen Pekka muutosjohtaja Paassilta Simo " Söderlund Christina Moilanen Petri sivistystoimen toimialajohtaja Nieminen Irma hallinto- ja tukipalveluista vastaava henkilö Järjestelytoimikunnan puolesta: Juhani Nummentalo Petri Alaluusua Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salossa 14. helmikuuta 2008 Siv Ilola Tauno Kanerva Tarkastettu pöytäkirja pidetty nähtävänä hallinto-osastolla; todistaa 15. helmikuuta 2008 Petri Alaluusua

3 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA JT 3/2008 Aika: klo Paikka: Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32 < > Asianhallinnan ja asiakirjanhallinnan hanke 33 < > Liitosprosessin tiedotusseminaari ja tiedotustilaisuudet 34 Kirje järjestelytoimikunnalle 35 Markkinoinnin ja viestinnän ostopalvelut 36 < > Organisaatiorakenteen valmistelu 37 < > Seuraavan portaan esimiesasemassa olevien henkilöiden valinta 38 < > Tietohallintoprojektin johtajan valinta

4 Järjestelytoimikunta N:o Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Petri Alaluusua. 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Siv Ilola ja Tauno Kanerva.

5 Järjestelytoimikunta N:o < > Asianhallinnan ja asiakirjanhallinnan hanke Valmistelija hallintojohtaja Irma Nieminen Salon kaupunki käynnisti keväällä 2007 asianhallinnan ja asiakirjanhallinnan selvityshankkeen. Välittömästi kuntien yhdistymispäätöksen jälkeen kuntien ja kuntayhtymien edustajat ovat osallistuneet selvityshankkeeseen. Hankkeessa on toiminut ohjausryhmä ja projektiryhmä sekä eri osa-alueiden valmisteluryhmiä. Ohjausryhmään ovat kuuluneet Marja-Leena Aapio Perttelistä, Leila Asikainen Salon seudun kehittämiskeskuksesta, Marjatta Halkilahti Kajalakodista, Mauri Hermunen Muurlasta, Seppo Juntti Salosta, Heli Karppinen Suomusjärveltä, Liisa Rantalaiho Suomusjärveltä, Kirsti Lepistö Kuusjoelta, Aila Lindgren Salonseudun terveyskeskuksesta, Satu Mamia Kiikalasta, Raini Virtanen Salonseudun terveyskeskuksesta, Kauko Lindholm Salosta, Kari Lindgren Kiskosta, Esa Nieminen Salosta, Tapio Niiranen Salosta, Merja Salmi Halikosta, Soili Suvio Särkisalosta ja Christina Söderlund Halikosta. Puheenjohtajana on toiminut hallintojohtaja Irma Nieminen Salosta. Valmistelutyötä on ohjausryhmän lisäksi tehty kuntien ja kuntayhtymien eri alojen ammattilaisista koostuvissa projektiryhmässä ja laajemmissa work shop-ryhmissä. Hankkeen päätavoite on tehokas asianhallinta- ja asiakirjanhallintajärjestelmä uudelle Salon kaupungille. Asianhallinnalla ja asiakirjanhallinnalla tarkoitetaan mm. seuraavia konkreettisia asioita: päätöksentekoprosessiin liittyvä asiakirjojen kulku käsittäen asiakirjan kirjaamisen saapuneeksi, skannaamisen sähköiseen muotoon, valmisteluvaiheet sähköisellä työpöydällä, esityslistat ja pöytäkirjat, täytäntöönpanoasiakirjat, asiakirjojen arkistoinnin, hakutoiminnot, työryhmätyöskentelyn, sopimusasiakirjojen ym. dokumenttien säilytyksen ja seurannan, ym. Hanke sivuaa Sähköinen salo hanketta siten, että kuntalaisten sähköisten palvelujen toteuttaminen edellyttää, että palvelutuotantoon liittyvä hallinnollinen prosessi on myös sähköistetty. Asiahallinnan ja asiakirjanhallintahankkeen tavoitteet ovat seuraavat: Salon kaupungin päätöksenteon tehostaminen sekä asiakaspalvelun ja tuottavuuden parantaminen. Asian- ja dokumentinhallinnan sähköistäminen tehostaa kaikkia hallinnollisia prosesseja. Kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön tiedonsaannin tukeminen Sopimusten hallinnan kehittäminen. Sähköiseen kokousjärjestelmään siirtyminen luottamushenkilöiden päättämällä tavalla. Salon kaupunki siirtyy vaiheittain ja suunnitelmallisesti sähköiseen asian- ja dokumentinhallintaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Vaiheittainen toteutussuunnitelma toimenpide- ja investointitarpeineen laaditaan taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Toteutussuunnitelmaan sisältyy myös sähköisen asioinnin kehittäminen. Järjestelmällä on voitava hallita kaikkia Salon kaupungin käsittelemiä asioita ja niiden toimenpiteitä ja organisaatioon tulevaa tai organisaatiossa syntyvää asiakirja-

6 Järjestelytoimikunta N:o aineistoa. Organisaation vireillä olevista ja organisaation käsittelemistä asioista tulee voida esittää listaus esim. sähköisellä ilmoitustaululla. Järjestelmän asiakirjoja ja muita tietoja tulee voida julkaista suoraan järjestelmästä. Järjestelmän tietoja ja asiakirjoja voi julkaista linkkinä intranetiin ja extranetiin sekä kopiona internetiin tai muihin ulkoisiin järjestelmiin. Erilaiset raportointityökalut ovat tärkeitä Salon kaupungin toiminnan läpinäkyvyyden, seurannan sekä tiedon jakamisen näkökulmista. Raportit tulee saada järjestelmästä helppokäyttöisessä muodossa niin, että niitä voi käsitellä myös järjestelmän ulkopuolella. Työryhmätoiminnallisuudet kuten rajatuille ryhmille mahdollistetut erilliset työtilat ovat tärkeitä Salon kaupungin hajautetusta rakenteesta johtuen. Näiden työtilojen tulee mahdollistaa asiakirjojen versionhallinnan sekä erilaisten tiimi/ryhmätyötä tukevat toiminnot. Tällä hetkellä asian- ja asiakirjanhallinta Salon kaupungissa hoidetaan Dominoohjelmistolla ja Halikon kunnassa Dynastia -ohjelmistolla. Perniön kunnassa on rakennettu oma dokumentinhallinta ohjelmisto, mikä perustuu serveritilan jakamiseen. Kuntaliitoksen myötä mukaan tulevien muiden kuntien asianhallinta on pääsääntöisesti hoidettu manuaalisesti. Nykyisessä Salon kaupungissa kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat sähköisiä, lautakuntien päätöksenteon osalta käytetään paperiasiakirjoja. Muissa kunnissa kaikki luottamuselinten päätöksentekoprosesseissa käytettävät asiakirjat (esityslistat ja pöytäkirjat) ovat paperisia. Samassa yhteydessä, kun otetaan käyttöön uusi sähköinen järjestelmä, tulee ratkaista tarvittavat muutokset prosesseihin, työtapoihin, työnjakoon ja henkilökohtaisiin työnkuviin. Kokonaismuutos on suuri ja osin vaikeasti ennakoitavissa ja suunniteltavissa. Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii myös atk-laiteinvestointeja. Siksi on tarpeen laatia taloussuunnitelman yhteydessä vaiheittainen sähköisen asianja asiakirjanhallintajärjestelmän toteutussuunnitelma toimenpide- ja investointitarpeineen. Uuden järjestelmän käyttäjäkunta on erittäin laaja. Tavoitteena on siirtyä vaiheittain kokonaan uuden järjestelmän käyttöön niin, että rinnakkaisista järjestelmistä luovutaan. Testaus- ja koulutusvaiheeseen panostetaan. Toteutussuunnitelman tulee sisältää kaikki käyttäjät kattava koulutussuunnitelma ja alkuvaiheen käyttäjätuki niin, että käyttäjien asenteet ja osaaminen varmistetaan ja tavoitellut hyödyt saavutetaan. Esimiesten sitoutuminen jo suunnitteluvaiheessa on kriittinen tekijä hankkeen onnistumisessa. Siirtyminen sähköisiin kokouskäytöntöihin on luottamushenkilöiden kannalta suuri muutos. Heidät otetaan mukaan järjestelmän toteutuksen suunnitteluun, jotta heidän erityistarpeensa pystytään ottamaan huomioon. Koulutus ja alkuvaiheen käyttäjätuki on välttämätön. Asiahallinnan ja asiakirjanhallinnan hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että avoimella kuulutuksella ja tiedossa olleille alan toimijoille on lähetetty alustava tietopyyntö, jonka avulla on selvitetty tarjolla olevia mahdollisuuksia ja kustannustasoa. Tietopyyntöön saatujen vastausten mukaan hankkeen kolmen vuoden kustannusarvio on n milj. euroa. Seuraavaksi on tarkoitus käynnistää tarjouspyyntökierros.

7 Järjestelytoimikunta N:o Tarjouspyyntöluonnos on liitteenä. Järjestelmän käyttöön ottamisen kustannukset ehdotetaan katettavaksi yhdistymisavustuksesta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta hyväksyy asianhallinta- ja asiakirjanhallintahankkeen toteuttamisen ja sitä koskevien tarjousten pyytämisen ja päättää, että kustannukset otetaan yhdistymisavustuksesta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja muutti päätösehdotusta siten, että Järjestelytoimikunta hyväksyy asianhallinta- ja asiakirjanhallintahankkeen toteuttamisen ja sitä koskevien tarjousten pyytämisen ja päättää, että osa kustannuksista otetaan yhdistymisavustuksesta. Järjestelytoimikunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. 33 < > Liitosprosessin tiedotusseminaari ja tiedotustilaisuudet Liitossopimuksessa on sovittu säännöllisestä tiedotusseminaarien järjestämisestä. Seuraavan tiedotusseminaarin ajankohta on Tiedostusseminaarin järjestämisajankohdasta on esitetty sellainen toivomus, että tilaisuudet järjestettäisiin jatkossa iltatilaisuutena. Maaliskuun tilaisuuden avaajaksi on lupautunut kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen. On tarkoituksenmukaista tehostaa kansalaisille suunnattua tiedotusta nyt kun valmistelu etenee kuntalaisia kiinnostavalle tasolle. Yhtenä tapa toteuttaa tehostettua tiedottamista on järjestää kuntalaisille avoimia infotilaisuuksia aluetoimikuntajaon mukaisesti 5-6 erillistä tilaisuutta kevään aikana. Yrittäjät ovat toivoneet tilaisuuden alkavan klo Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että järjestetään tiedotusseminaari Salon lukion auditoriossa 11.3 klo 18 alkaen. Avauspuheenvuoron pitää Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen.

8 Järjestelytoimikunta N:o Päätetään järjestää kuntalaisille 5 erillistä tiedotustilaisuutta aluetoimikuntajaon mukaan kevään aikana Järjestelytoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen 34 Kirje järjestelytoimikunnalle Järjestelytoimikunnalle on osoitettu seuraava kirje: Salo 2009 / Järjestelytoimikunta Salossa c/o Salon kaupunki Tehdaskatu SALO LAAJAA DEMOKRATIAA BUDJETIN VALMISTELUUN Tähän mennessä uutta Salon kaupunkia on rakennettu varsin pienellä luottamusmiesjoukolla. Kansalaisten kannalta on tärkeää, että tarpeelliset palvelut saadaan tuotettua asianmukaisesti ja edullisesti sekä kuntalaisen että kaupungin talouden kannalta. Parhaan tuloksen saaminen edellyttää riittävän laajaa näkemystä ja kosketuspintaa yhteiskunnan eri puolille. Kun nyt lähdetään rakentamaan tavallisen kunnan lautakuntia vastaavia työryhmiä uuden Salon kaupungin budjetin valmistelutyöhön, on tärkeää, että yhdistymissopimukseen kirjattua laajaa demokratiaa vihdoin sovelletaan. Valmistelutyössä olevat ryhmät saadaan näin sitoutettua uudelle valtuustolle esitettäviin päätösehdotuksiin ja varsinaiseen arjen ahertamiseen päästään uudessa organisaatiossa kitkatta. Budjettityössä työtä kyllä riittää kaikille halukkaille ilman, että kenenkään jo järjestelytoimikunnassa edustettuna olevan ryhmän valta vähenee. Me allekirjoittaneet esitämme, että kyseisiä toimialakohtaisia budjettityöryhmiä perustettaessa niihin otetaan kuhunkin 1-2 edustajaa järjestelytoimikunnan ulkopuolisista poliittisista ryhmistä, joilla kuitenkin on jo nyt valtuutettuja yhdistyvien kuntien alueella. Kunnioittaen, Harri Lindholm, Vasemmistoliitto puheenjohtaja Kuusjoen Työväenyhdistys ry Raimo Nieminen, Vasemmistoliitto puheenjohtaja Salon kunnallisjärjestö ry

9 Järjestelytoimikunta N:o Jaana Shelby, Kristillisdemokraatit puheenjohtaja Kristillisdemokraattien Salon osasto Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää merkitä asian tiedoksi. Järjestelytoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen 35 Markkinoinnin ja viestinnän ostopalvelut Onnistunut muutosprosessi edellyttää onnistunutta viestintää. Uuden Salon muodostamisen yhteydessä tarvitaan ammattiosaamista muutosprosessin viestintästrategian suunnittelussa ja toteutuksessa, visuaalisen ilmeen luomisessa, sekä mm. henkilöstön koulutuksessa. Muutosjohtajatiimi on antanut seututiedottaja Teija Järvelälle ja pääsihteeri Tommi Tuomiselle toimeksiannon käynnistää markkinoinnin ja viestinnän strategisen kumppanin hankintaan tähtäävän kilpailutuksen valmistelu. Hankkeen kilpailutusta valmistelemaan on edellä mainittujen lisäksi kutsuttu hallintojohtaja Irma Nieminen, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, ja hankintasihteeri Johanna Larsson. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Valmistelutyö on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että on mahdollista käynnistää markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille suunnattu kilpailutus. Työryhmän laatima tarjouspyyntö viestinnän ja markkinoinnin strategisen kumppanin hankintaa varten on tämän esityslistan liitteenä. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää merkitä asian tiedoksi. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja muutti päätösehdotusta siten, että järjestelytoimikunta päättää hyväksyä markkinoinnin ja viestinnän ostopalveluja koskevan tarjouspyynnön liitteen mukaisena. Järjestelytoimikunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti

10 Järjestelytoimikunta N:o < > Organisaatiorakenteen valmistelu Toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden tehtäväksi on annettu oman toimialansa organisaatiorakenteen, siihen sisältyvien toimintayksiköiden muodostamisen ja henkilöstön sijoittamisen valmistelu. Toimialajohtajat ja vastaavat henkilöt ovat laatineet esityksensä organisaation rakenteeksi. Järjestelytoimikunta on hyväksynyt kokouksessaan organisaatiorakenteen seuraavin muutoksin: - toimialoille esitetyt kehittämispalvelut sijoitetaan yhteen yksikköön yhden johtajan alaisuuteen mutta kuitenkin toimialoille hajautettuna ja että kehittämispalvelujen johtamisesta päätetään erikseen. - sivistystoimen organisaation varhaiskasvatuspalveluissa ja opetuspalveluissa hyväksytään vain varhaiskasvatusjohtajan ja opetustoimenjohtajien vakanssit ja valmistelua jatketaan seuraavan tason vakanssien osalta. - kehittämis- ja elinkeinotoimen organisaatiosta poistetaan turvallisuuspäällikön vakanssi. - henkilöstöhallinnon organisaation henkilöstön kehittäminen ja koulutus sekä työhyvinvointi yhdistetään samaan tehtäväalueeseen. Toimialajohtajat ja vastaavat henkilöt ovat jatkovalmistelleet organisaatiorakennetta järjestelytoimikunnassa päätetyllä tavalla ja esittävät tarkennetun organisaatiorakenteen hyväksyttäväksi. Tarkennettu esitys organisaatiorakenteeksi on tämän esityslistan liitteenä. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden esityksen organisaatiorakenteeksi. Keskustelun kuluessa muutosjohtajatiimin puheenjohtaja täydensi päätösehdotusta siten, että liitteessä esitetyn opetuslautakunnan osalta poistetaan 2. asteen + vapaan sivistystyön palvelujen opetustoimenjohtajan vastuualueluettelosta osio toimialan kehittämispalvelut (kaavio,liite s.6), lisäksi liitteessä esitetyn kulttuuri- ja kirjastolautakunnan osalta poistetaan kirjastotoimenjohtajan vastuualueluettelosta tehtävänimikkeet kirjastotoimenjohtaja 2 ja kirjastosihteeri (kaavio, liite s. 7) Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti täydennetyn päätösehdotuksen

11 Järjestelytoimikunta N:o < > Seuraavan portaan esimiesasemassa olevien henkilöiden valinta Toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden tehtäväksi on annettu oman toimialansa organisaatiorakenteen, siihen sisältyvien toimintayksiköiden muodostamisen ja henkilöstön sijoittamisen valmistelu. Toimialajohtajan tulee laatia suunnitelma henkilöstön sijoittamisesta johtamallaan toimialalla. Suunnitelmasta tulee ilmetä toimialan toimintayksiköihin perustettavat virat ja toimet ja niihin siirrettävät henkilöt. Toimialan hallinto on muodostettava myös samalla tavalla. Järjestelytoimikunta on kokouksessaan päättänyt, että seuraavaan kokoukseen tuodaan vahvistettavaksi toimialojen tehtäväalueet ja tehtäväalueiden esimiesten toimenkuvaukset. Näiden vahvistamisen jälkeen on järjestelytoimikunnalle esitettävä listaus niistä henkilöistä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ja jotka ovat oikeutettuja tulemaan valituksi ko. esimiestehtäviin, sekä toimialajohtajan perusteltu esitys valinnasta. Järjestelytoimikunta päätti kokouksessaan yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Toimialajohtajat ja vastaavat henkilöt ovat jatkovalmistelleet esimiestason rekrytointiesityksiä seuraavien periaatteiden mukaan: - Menettelytapana on ollut neuvottelumenettely - Valintaesitys tehdään niiden henkilöiden joukosta, jotka täyttävät seuraavat perusteet/kriteerit: henkilöllä on tehtävään säädetty kelpoisuus henkilöllä on oikeus tulla siirretyksi hänen nykyistä tehtäväänsä vastaavaan tehtävään työnantajalla on velvollisuus siirtää henkilö hänen nykyistä tehtäväänsä vastaavaan tehtävään Jotta kaikki kiinnostuksen kohteet varmasti tulisivat tietoon, päätettiin Kasnäsin seminaarissa sovitulla tavalla tehdä vielä nopea varmistuskysely henkilöstölle ennen seuraavan esimiestason henkilövalintoja. Toimialajohtajat valtuutettiin muutosjohtajatiimin kokouksessa 4.2 tekemään toimialansa nimeämisesityksiin ilmoittautumisprosessin mahdollisesti aiheuttamat tarkistukset. Tämän esityslistan liitteenä on organisaatio nimillä sisältäen luettelon viimeisimmässä kyselyssä ns. osastopäällikkötason esimiestehtävistä kiinnostuksensa ilmaisseista.

12 Järjestelytoimikunta N:o Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä esitetyt henkilöt liitteen mukaisesti. Henkilöstön sijoitussuunnitelma laaditaan toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden johdolla. Muutosjohtaja Ilkka Salminen poistui asian käsittelyn ajaksi. Järjestelytoimikunta piti neuvottelutauon klo Neuvottelutauon jälkeen päätettiin yksimielisesti, että esitykset tehtäviin nimettävistä henkilöistä käsitellään toimialakohtaisesti erikseen. Samalla muutosjohtajatiimin puheenjohtaja korjasi päätösehdotustaan siten, että järjestelytoimikunta päättää hyväksyä esitettäväksi kaupunginvaltuustolle seuraavien henkilöiden valitsemista esitettyihin tehtäviin ja että henkilöstön sijoittamissuunnitelma laaditaan toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden johdolla. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden johtajaksi esitetään Seppo Junnilaa. Esitys hyväksyttiin. Vanhuspalveluiden johtajaksi esitetään Hannele Lyytistä. Esitys hyväksyttiin. Psykososiaalisten palveluiden johtajaksi esitetään Tarja Miikkulaista. Esitys hyväksyttiin. Sosiaalityön palveluiden johtajaksi esitetään Paavo Varista. Esitys hyväksyttiin. Sivistystoimi Siirryttäessä käsittelemään sivistystoimen esityksiä, Esa Ojanen Helena Aaltosen kannattamana esitti, että sivistystoimen esitykset palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusesitys, joten palauttamisesta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: joka kannattaa asian käsittelyn jatkamista, äänestää jaa ja joka kannattaa Ojasen/Aaltosen palautusesitystä, äänestää ei. Äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi äänin Järjestelytoimikunta päätti palauttaa sivistystoimen esitykset uudelleen valmisteltavaksi. Tekninen toimi Liikelaitosten johtajaksi esitetään Alpo Paunaa. Esitys hyväksyttiin. Tilapalvelujohtajaksi esitetään Harri Elomaata. Esitys hyväksyttiin. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujohtajaksi esitetään Anu Sorvari-Happosta. Esitys hyväksyttiin. Yhdyskuntatekniikan palveluiden johtajaksi esitetään Petri Virtasta. Esitys hyväksyttiin. Kiinteistö- ja mittauspalveluiden johtajaksi esitetään Ari Vainiota. Esitys hyväksyttiin.

13 Järjestelytoimikunta N:o Kehittämis- ja elinkeinotoimi Lomituspalvelujohtajaksi esitetään Pirkko Freytä. Esitys hyväksyttiin. Maaseutuyksikön päälliköksi esitetään Kirsti Lepistöä. Tauno Kanerva esitti Marjatta Ticklenin valitsemista maaseutuyksikön päälliköksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Esitys Kirsti Lepistön valitsemisesta maaseutuyksikön päälliköksi hyväksyttiin. Aluekehittämisyksikön päälliköksi esitetään Janne Hyväristä. Esitys hyväksyttiin. Elinkeinoyksikön päälliköksi esitetään Hannu Salmista. Esitys hyväksyttiin. Kaupunginarkkitehdiksi esitetään Jarmo Heimoa. Esitys hyväksyttiin. Järjestelytoimikunta päätti nimetä Kari Vähän valmistelemaan osakeyhtiön perustamista. Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopäälliköksi esitetään Kari Lindgreniä. Esitys hyväksyttiin. Viestintäpäälliköksi esitetään Teija Järvelää. Esitys hyväksyttiin. Kansainvälisten asioiden päälliköksi esitetään Terhikki Heinosta. Esitys hyväksyttiin. Edunvalvojaksi esitetään Harri Tuloa. Esitys hyväksyttiin. Kuluttajaneuvojaksi esitetään Eva Homasta. Esitys hyväksyttiin. Sosiaaliasiamieheksi esitetään Harri Harbergia. Esitys hyväksyttiin. Liikennepalvelupäälliköksi esitetään Roope Virtaa. Esitys hyväksyttiin. Kehitysjohtajaksi esitetään Pekka Kymäläistä. Esitys hyväksyttiin. Henkilöstöhallinto Henkilöstöpäälliköksi esitetään Christina Söderlundia. Esitys hyväksyttiin. Työsuojelupäälliköksi esitetään Jarmo Parkkista. Esitys hyväksyttiin. Taloushallinto Tarkastuspäälliköksi esitetään Tapani Tapomaata. Esitys hyväksyttiin. Sivistystoimen talouspäälliköksi esitetään Heli Karppista. Esitys hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveystoimen talouspäälliköksi esitetään Janne Katajamäkeä. Esitys hyväksyttiin. Teknisen toimen, kehittämis- ja elinkeinotoimen ja lupa- ja valvonta-asioiden talouspäälliköksi esitetään Päivi Kohvakkaa. Esitys hyväksyttiin. Laskentapäälliköksi esitetään Petteri Wiirilinnaa. Esitys hyväksyttiin. Kehittämispäälliköksi esitetään Kauko Lindholmia. Esitys hyväksyttiin. Hankintapäälliköksi esitetään Päivi Kohvakkaa. Esitys hyväksyttiin. Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti muutosjohtajatiimin puheenjohtajan korjatun päätösehdotuksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee henkilöt esitettyihin tehtäviin edellä esitetyn mukaisesti. Lisäksi järjestelytoimikunta päätti, että esitys sivistystoimeen nimettävistä henkilöistä palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Reijo Tuominen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

14 Järjestelytoimikunta N:o < > Tietohallintoprojektin johtajan valinta Salo2009 on hakenut tietohallintoprojektille johtajaa. Hakuaika päättyi ja määräaikaan mennessä saapui 14 hakemusta: Insinööri Jukka Aaltonen, Salo; diplomiekonomi Klaus Aremaa, Lohja; yo-datanomi Esa Elomaa, Sipoo; tietoliikenneinsinööri Seppo Hiekkavuo, Sammatti; diplomiinsinööri Ismo Hokkanen, Helsinki; VTK Seppo Kurkinen, Helsinki; atk-suunnittelija Jorma Liikala, Läyliäinen; LUK Matti Naavasalo, Jämsä; diplomi-insinööri Mika- Pekka Näykki, Somero; automaatioinsinööri Jouni Oksanen, Espoo; KM Marcus Pellas, Kemiö; hallintonotaari Timo Pohjola, Espoo; agrologi Antti Riikonen, Kiikala; VTK Hannes Tervonen, Espoo. Hakijoiden yhteenveto on tämän esityslistan liitteenä. Ehdotus: Haastatteluryhmänä toimivat järjestelytoimikunnan puheenjohtajisto täydennettynä SDP:n lisäedustajalla, muutosjohtajatiimin puheenjohtajisto sekä asiantuntijana Pekka Kymäläinen. Haastatteluun valitaan seuraavat hakijat: Insinööri Jukka Aaltonen, Salo; diplomiekonomi Klaus Aremaa, Lohja; VTK Seppo Kurkinen, Helsinki; LUK Matti Naavasalo, Jämsä; diplomi-insinööri Mika-Pekka Näykki, Somero; automaatioinsinööri Jouni Oksanen, Espoo; hallintonotaari Timo Pohjola, Espoo. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Todettiin, että Jukka Aaltonen on peruuttanut hakemuksensa Päätettiin lisätä Ismo Hokkanen haastateltavien listalle Jukka Aaltosen tilalle. Muilta osin päätettiin ehdotuksen mukaan. Haastatteluajankohdiksi päätettiin esittää seuraavia: klo 9-12; klo 9-15 ja klo Järjestelytoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen

PÖYTÄKIRJA JT 2/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 2/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 2/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 1.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Pöytäkirja 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00-19:46 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

52 toimikaudelle 2009-2012 63 Irma Ihon ym. valtuutettujen aloite maahanmuuttajaneuvoston

52 toimikaudelle 2009-2012 63 Irma Ihon ym. valtuutettujen aloite maahanmuuttajaneuvoston SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Kaupunginvaltuusto 09.12.2008 Aika 09.12.2008 klo 18:00-21.00 Paikka Salon Lukio, Kaherinkatu 2, 24130 Salo Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 20.1.2015 klo 18:00 Paikka: Länsi-Porin kirkko Jäsenet: Esa Anttila, poissa Katri Hirvola Petri Huru, poissa Aulis Juntunen Marja Kaanaa Simo

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Vanhus- ja vammaisneuvosto Pöytäkirja Kokousaika Keskiviikko 7.9.2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanviraston yläkerran kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 8 16 8/2016 Hyvinvointikertomus 9 17 Vanhustenviikko

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Aika 1.3.2016 kello 18:00-19:10 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali Allekirjoittajat Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 31.5.2016 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Kokousaika 19.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013 AIKA Tiistai 17.12.2013 klo 18 19.10 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Jouko Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 10/ Nuorisovaltuusto. Saap / /2016 Kokousaika klo 19:00 20:40

Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 10/ Nuorisovaltuusto. Saap / /2016 Kokousaika klo 19:00 20:40 Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 10/2016 1 Salon kaupunki Saap. 449/00.02.12.02/2016 Kokousaika 24.10.2016 klo 19:00 20:40 Kokouspaikka Salon kaupungintalo, kokoustila Haapa, Tehdaskatu 2 Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 9.1.2014 klo 17.00 17.36 Isonkyrön

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 24.06.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 189 11.11.2014 Kaupunginhallitus 479 17.11.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 206 09.12.2014 Kaupunginhallitus 32 02.02.2015 Liikennepalveluasiantuntijan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Perjantaina klo 15.00 15.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen Esa

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.8.2007 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA 58 KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNAN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

3 Sara Hildénin taidemuseon talousraportointi Ehdotus Sara Hildénin taidemuseon v talousarvioksi

3 Sara Hildénin taidemuseon talousraportointi Ehdotus Sara Hildénin taidemuseon v talousarvioksi Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Aika 26.09.2016, klo 16:00-17:00 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot