PÖYTÄKIRJA JT 3/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA JT 3/2008"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena jäsen Björkqvist Anders Elovaara Jorma Halkilahti Jaakko Huittinen Ulla Ilola Siv Kanerva Tauno Karimo Katri Keto-oja Piia Koitto Juhani Laaksonen Arja Lehti Pasi Lehti Timo Nieminen Riitta Ojanen Esa Oranta Merja Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Annikka Tuominen Reijo (poistui :n 37 jälkeen klo 11.00) Keto-oja Risto varajäsen Koli Väinö " Yli-Liipola Hanna " Petri Alaluusua sihteeri Lisäksi Hermunen Mauri muutosjohtaja Ketola Vesa Koskinen Seppo Lehtinen Kari Puustinen Heimo Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka Sola Aarno Vanhatalo Pentti

2 Järjestelytoimikunta N:o Ekman Marjo henkilöstön edustaja Leppänen Antero Juntti Seppo taloudesta vastaava henkilö Levomäki Rikumatti elinkeinotoimen toimialajohtaja Mannervesi Mika teknisen toimen toimialajohtaja Poissa Kymäläinen Pekka muutosjohtaja Paassilta Simo " Söderlund Christina Moilanen Petri sivistystoimen toimialajohtaja Nieminen Irma hallinto- ja tukipalveluista vastaava henkilö Järjestelytoimikunnan puolesta: Juhani Nummentalo Petri Alaluusua Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salossa 14. helmikuuta 2008 Siv Ilola Tauno Kanerva Tarkastettu pöytäkirja pidetty nähtävänä hallinto-osastolla; todistaa 15. helmikuuta 2008 Petri Alaluusua

3 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA JT 3/2008 Aika: klo Paikka: Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32 < > Asianhallinnan ja asiakirjanhallinnan hanke 33 < > Liitosprosessin tiedotusseminaari ja tiedotustilaisuudet 34 Kirje järjestelytoimikunnalle 35 Markkinoinnin ja viestinnän ostopalvelut 36 < > Organisaatiorakenteen valmistelu 37 < > Seuraavan portaan esimiesasemassa olevien henkilöiden valinta 38 < > Tietohallintoprojektin johtajan valinta

4 Järjestelytoimikunta N:o Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Petri Alaluusua. 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Siv Ilola ja Tauno Kanerva.

5 Järjestelytoimikunta N:o < > Asianhallinnan ja asiakirjanhallinnan hanke Valmistelija hallintojohtaja Irma Nieminen Salon kaupunki käynnisti keväällä 2007 asianhallinnan ja asiakirjanhallinnan selvityshankkeen. Välittömästi kuntien yhdistymispäätöksen jälkeen kuntien ja kuntayhtymien edustajat ovat osallistuneet selvityshankkeeseen. Hankkeessa on toiminut ohjausryhmä ja projektiryhmä sekä eri osa-alueiden valmisteluryhmiä. Ohjausryhmään ovat kuuluneet Marja-Leena Aapio Perttelistä, Leila Asikainen Salon seudun kehittämiskeskuksesta, Marjatta Halkilahti Kajalakodista, Mauri Hermunen Muurlasta, Seppo Juntti Salosta, Heli Karppinen Suomusjärveltä, Liisa Rantalaiho Suomusjärveltä, Kirsti Lepistö Kuusjoelta, Aila Lindgren Salonseudun terveyskeskuksesta, Satu Mamia Kiikalasta, Raini Virtanen Salonseudun terveyskeskuksesta, Kauko Lindholm Salosta, Kari Lindgren Kiskosta, Esa Nieminen Salosta, Tapio Niiranen Salosta, Merja Salmi Halikosta, Soili Suvio Särkisalosta ja Christina Söderlund Halikosta. Puheenjohtajana on toiminut hallintojohtaja Irma Nieminen Salosta. Valmistelutyötä on ohjausryhmän lisäksi tehty kuntien ja kuntayhtymien eri alojen ammattilaisista koostuvissa projektiryhmässä ja laajemmissa work shop-ryhmissä. Hankkeen päätavoite on tehokas asianhallinta- ja asiakirjanhallintajärjestelmä uudelle Salon kaupungille. Asianhallinnalla ja asiakirjanhallinnalla tarkoitetaan mm. seuraavia konkreettisia asioita: päätöksentekoprosessiin liittyvä asiakirjojen kulku käsittäen asiakirjan kirjaamisen saapuneeksi, skannaamisen sähköiseen muotoon, valmisteluvaiheet sähköisellä työpöydällä, esityslistat ja pöytäkirjat, täytäntöönpanoasiakirjat, asiakirjojen arkistoinnin, hakutoiminnot, työryhmätyöskentelyn, sopimusasiakirjojen ym. dokumenttien säilytyksen ja seurannan, ym. Hanke sivuaa Sähköinen salo hanketta siten, että kuntalaisten sähköisten palvelujen toteuttaminen edellyttää, että palvelutuotantoon liittyvä hallinnollinen prosessi on myös sähköistetty. Asiahallinnan ja asiakirjanhallintahankkeen tavoitteet ovat seuraavat: Salon kaupungin päätöksenteon tehostaminen sekä asiakaspalvelun ja tuottavuuden parantaminen. Asian- ja dokumentinhallinnan sähköistäminen tehostaa kaikkia hallinnollisia prosesseja. Kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön tiedonsaannin tukeminen Sopimusten hallinnan kehittäminen. Sähköiseen kokousjärjestelmään siirtyminen luottamushenkilöiden päättämällä tavalla. Salon kaupunki siirtyy vaiheittain ja suunnitelmallisesti sähköiseen asian- ja dokumentinhallintaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Vaiheittainen toteutussuunnitelma toimenpide- ja investointitarpeineen laaditaan taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Toteutussuunnitelmaan sisältyy myös sähköisen asioinnin kehittäminen. Järjestelmällä on voitava hallita kaikkia Salon kaupungin käsittelemiä asioita ja niiden toimenpiteitä ja organisaatioon tulevaa tai organisaatiossa syntyvää asiakirja-

6 Järjestelytoimikunta N:o aineistoa. Organisaation vireillä olevista ja organisaation käsittelemistä asioista tulee voida esittää listaus esim. sähköisellä ilmoitustaululla. Järjestelmän asiakirjoja ja muita tietoja tulee voida julkaista suoraan järjestelmästä. Järjestelmän tietoja ja asiakirjoja voi julkaista linkkinä intranetiin ja extranetiin sekä kopiona internetiin tai muihin ulkoisiin järjestelmiin. Erilaiset raportointityökalut ovat tärkeitä Salon kaupungin toiminnan läpinäkyvyyden, seurannan sekä tiedon jakamisen näkökulmista. Raportit tulee saada järjestelmästä helppokäyttöisessä muodossa niin, että niitä voi käsitellä myös järjestelmän ulkopuolella. Työryhmätoiminnallisuudet kuten rajatuille ryhmille mahdollistetut erilliset työtilat ovat tärkeitä Salon kaupungin hajautetusta rakenteesta johtuen. Näiden työtilojen tulee mahdollistaa asiakirjojen versionhallinnan sekä erilaisten tiimi/ryhmätyötä tukevat toiminnot. Tällä hetkellä asian- ja asiakirjanhallinta Salon kaupungissa hoidetaan Dominoohjelmistolla ja Halikon kunnassa Dynastia -ohjelmistolla. Perniön kunnassa on rakennettu oma dokumentinhallinta ohjelmisto, mikä perustuu serveritilan jakamiseen. Kuntaliitoksen myötä mukaan tulevien muiden kuntien asianhallinta on pääsääntöisesti hoidettu manuaalisesti. Nykyisessä Salon kaupungissa kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat sähköisiä, lautakuntien päätöksenteon osalta käytetään paperiasiakirjoja. Muissa kunnissa kaikki luottamuselinten päätöksentekoprosesseissa käytettävät asiakirjat (esityslistat ja pöytäkirjat) ovat paperisia. Samassa yhteydessä, kun otetaan käyttöön uusi sähköinen järjestelmä, tulee ratkaista tarvittavat muutokset prosesseihin, työtapoihin, työnjakoon ja henkilökohtaisiin työnkuviin. Kokonaismuutos on suuri ja osin vaikeasti ennakoitavissa ja suunniteltavissa. Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii myös atk-laiteinvestointeja. Siksi on tarpeen laatia taloussuunnitelman yhteydessä vaiheittainen sähköisen asianja asiakirjanhallintajärjestelmän toteutussuunnitelma toimenpide- ja investointitarpeineen. Uuden järjestelmän käyttäjäkunta on erittäin laaja. Tavoitteena on siirtyä vaiheittain kokonaan uuden järjestelmän käyttöön niin, että rinnakkaisista järjestelmistä luovutaan. Testaus- ja koulutusvaiheeseen panostetaan. Toteutussuunnitelman tulee sisältää kaikki käyttäjät kattava koulutussuunnitelma ja alkuvaiheen käyttäjätuki niin, että käyttäjien asenteet ja osaaminen varmistetaan ja tavoitellut hyödyt saavutetaan. Esimiesten sitoutuminen jo suunnitteluvaiheessa on kriittinen tekijä hankkeen onnistumisessa. Siirtyminen sähköisiin kokouskäytöntöihin on luottamushenkilöiden kannalta suuri muutos. Heidät otetaan mukaan järjestelmän toteutuksen suunnitteluun, jotta heidän erityistarpeensa pystytään ottamaan huomioon. Koulutus ja alkuvaiheen käyttäjätuki on välttämätön. Asiahallinnan ja asiakirjanhallinnan hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että avoimella kuulutuksella ja tiedossa olleille alan toimijoille on lähetetty alustava tietopyyntö, jonka avulla on selvitetty tarjolla olevia mahdollisuuksia ja kustannustasoa. Tietopyyntöön saatujen vastausten mukaan hankkeen kolmen vuoden kustannusarvio on n milj. euroa. Seuraavaksi on tarkoitus käynnistää tarjouspyyntökierros.

7 Järjestelytoimikunta N:o Tarjouspyyntöluonnos on liitteenä. Järjestelmän käyttöön ottamisen kustannukset ehdotetaan katettavaksi yhdistymisavustuksesta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta hyväksyy asianhallinta- ja asiakirjanhallintahankkeen toteuttamisen ja sitä koskevien tarjousten pyytämisen ja päättää, että kustannukset otetaan yhdistymisavustuksesta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja muutti päätösehdotusta siten, että Järjestelytoimikunta hyväksyy asianhallinta- ja asiakirjanhallintahankkeen toteuttamisen ja sitä koskevien tarjousten pyytämisen ja päättää, että osa kustannuksista otetaan yhdistymisavustuksesta. Järjestelytoimikunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. 33 < > Liitosprosessin tiedotusseminaari ja tiedotustilaisuudet Liitossopimuksessa on sovittu säännöllisestä tiedotusseminaarien järjestämisestä. Seuraavan tiedotusseminaarin ajankohta on Tiedostusseminaarin järjestämisajankohdasta on esitetty sellainen toivomus, että tilaisuudet järjestettäisiin jatkossa iltatilaisuutena. Maaliskuun tilaisuuden avaajaksi on lupautunut kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen. On tarkoituksenmukaista tehostaa kansalaisille suunnattua tiedotusta nyt kun valmistelu etenee kuntalaisia kiinnostavalle tasolle. Yhtenä tapa toteuttaa tehostettua tiedottamista on järjestää kuntalaisille avoimia infotilaisuuksia aluetoimikuntajaon mukaisesti 5-6 erillistä tilaisuutta kevään aikana. Yrittäjät ovat toivoneet tilaisuuden alkavan klo Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että järjestetään tiedotusseminaari Salon lukion auditoriossa 11.3 klo 18 alkaen. Avauspuheenvuoron pitää Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen.

8 Järjestelytoimikunta N:o Päätetään järjestää kuntalaisille 5 erillistä tiedotustilaisuutta aluetoimikuntajaon mukaan kevään aikana Järjestelytoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen 34 Kirje järjestelytoimikunnalle Järjestelytoimikunnalle on osoitettu seuraava kirje: Salo 2009 / Järjestelytoimikunta Salossa c/o Salon kaupunki Tehdaskatu SALO LAAJAA DEMOKRATIAA BUDJETIN VALMISTELUUN Tähän mennessä uutta Salon kaupunkia on rakennettu varsin pienellä luottamusmiesjoukolla. Kansalaisten kannalta on tärkeää, että tarpeelliset palvelut saadaan tuotettua asianmukaisesti ja edullisesti sekä kuntalaisen että kaupungin talouden kannalta. Parhaan tuloksen saaminen edellyttää riittävän laajaa näkemystä ja kosketuspintaa yhteiskunnan eri puolille. Kun nyt lähdetään rakentamaan tavallisen kunnan lautakuntia vastaavia työryhmiä uuden Salon kaupungin budjetin valmistelutyöhön, on tärkeää, että yhdistymissopimukseen kirjattua laajaa demokratiaa vihdoin sovelletaan. Valmistelutyössä olevat ryhmät saadaan näin sitoutettua uudelle valtuustolle esitettäviin päätösehdotuksiin ja varsinaiseen arjen ahertamiseen päästään uudessa organisaatiossa kitkatta. Budjettityössä työtä kyllä riittää kaikille halukkaille ilman, että kenenkään jo järjestelytoimikunnassa edustettuna olevan ryhmän valta vähenee. Me allekirjoittaneet esitämme, että kyseisiä toimialakohtaisia budjettityöryhmiä perustettaessa niihin otetaan kuhunkin 1-2 edustajaa järjestelytoimikunnan ulkopuolisista poliittisista ryhmistä, joilla kuitenkin on jo nyt valtuutettuja yhdistyvien kuntien alueella. Kunnioittaen, Harri Lindholm, Vasemmistoliitto puheenjohtaja Kuusjoen Työväenyhdistys ry Raimo Nieminen, Vasemmistoliitto puheenjohtaja Salon kunnallisjärjestö ry

9 Järjestelytoimikunta N:o Jaana Shelby, Kristillisdemokraatit puheenjohtaja Kristillisdemokraattien Salon osasto Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää merkitä asian tiedoksi. Järjestelytoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen 35 Markkinoinnin ja viestinnän ostopalvelut Onnistunut muutosprosessi edellyttää onnistunutta viestintää. Uuden Salon muodostamisen yhteydessä tarvitaan ammattiosaamista muutosprosessin viestintästrategian suunnittelussa ja toteutuksessa, visuaalisen ilmeen luomisessa, sekä mm. henkilöstön koulutuksessa. Muutosjohtajatiimi on antanut seututiedottaja Teija Järvelälle ja pääsihteeri Tommi Tuomiselle toimeksiannon käynnistää markkinoinnin ja viestinnän strategisen kumppanin hankintaan tähtäävän kilpailutuksen valmistelu. Hankkeen kilpailutusta valmistelemaan on edellä mainittujen lisäksi kutsuttu hallintojohtaja Irma Nieminen, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, ja hankintasihteeri Johanna Larsson. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Valmistelutyö on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että on mahdollista käynnistää markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille suunnattu kilpailutus. Työryhmän laatima tarjouspyyntö viestinnän ja markkinoinnin strategisen kumppanin hankintaa varten on tämän esityslistan liitteenä. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää merkitä asian tiedoksi. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja muutti päätösehdotusta siten, että järjestelytoimikunta päättää hyväksyä markkinoinnin ja viestinnän ostopalveluja koskevan tarjouspyynnön liitteen mukaisena. Järjestelytoimikunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti

10 Järjestelytoimikunta N:o < > Organisaatiorakenteen valmistelu Toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden tehtäväksi on annettu oman toimialansa organisaatiorakenteen, siihen sisältyvien toimintayksiköiden muodostamisen ja henkilöstön sijoittamisen valmistelu. Toimialajohtajat ja vastaavat henkilöt ovat laatineet esityksensä organisaation rakenteeksi. Järjestelytoimikunta on hyväksynyt kokouksessaan organisaatiorakenteen seuraavin muutoksin: - toimialoille esitetyt kehittämispalvelut sijoitetaan yhteen yksikköön yhden johtajan alaisuuteen mutta kuitenkin toimialoille hajautettuna ja että kehittämispalvelujen johtamisesta päätetään erikseen. - sivistystoimen organisaation varhaiskasvatuspalveluissa ja opetuspalveluissa hyväksytään vain varhaiskasvatusjohtajan ja opetustoimenjohtajien vakanssit ja valmistelua jatketaan seuraavan tason vakanssien osalta. - kehittämis- ja elinkeinotoimen organisaatiosta poistetaan turvallisuuspäällikön vakanssi. - henkilöstöhallinnon organisaation henkilöstön kehittäminen ja koulutus sekä työhyvinvointi yhdistetään samaan tehtäväalueeseen. Toimialajohtajat ja vastaavat henkilöt ovat jatkovalmistelleet organisaatiorakennetta järjestelytoimikunnassa päätetyllä tavalla ja esittävät tarkennetun organisaatiorakenteen hyväksyttäväksi. Tarkennettu esitys organisaatiorakenteeksi on tämän esityslistan liitteenä. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden esityksen organisaatiorakenteeksi. Keskustelun kuluessa muutosjohtajatiimin puheenjohtaja täydensi päätösehdotusta siten, että liitteessä esitetyn opetuslautakunnan osalta poistetaan 2. asteen + vapaan sivistystyön palvelujen opetustoimenjohtajan vastuualueluettelosta osio toimialan kehittämispalvelut (kaavio,liite s.6), lisäksi liitteessä esitetyn kulttuuri- ja kirjastolautakunnan osalta poistetaan kirjastotoimenjohtajan vastuualueluettelosta tehtävänimikkeet kirjastotoimenjohtaja 2 ja kirjastosihteeri (kaavio, liite s. 7) Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti täydennetyn päätösehdotuksen

11 Järjestelytoimikunta N:o < > Seuraavan portaan esimiesasemassa olevien henkilöiden valinta Toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden tehtäväksi on annettu oman toimialansa organisaatiorakenteen, siihen sisältyvien toimintayksiköiden muodostamisen ja henkilöstön sijoittamisen valmistelu. Toimialajohtajan tulee laatia suunnitelma henkilöstön sijoittamisesta johtamallaan toimialalla. Suunnitelmasta tulee ilmetä toimialan toimintayksiköihin perustettavat virat ja toimet ja niihin siirrettävät henkilöt. Toimialan hallinto on muodostettava myös samalla tavalla. Järjestelytoimikunta on kokouksessaan päättänyt, että seuraavaan kokoukseen tuodaan vahvistettavaksi toimialojen tehtäväalueet ja tehtäväalueiden esimiesten toimenkuvaukset. Näiden vahvistamisen jälkeen on järjestelytoimikunnalle esitettävä listaus niistä henkilöistä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ja jotka ovat oikeutettuja tulemaan valituksi ko. esimiestehtäviin, sekä toimialajohtajan perusteltu esitys valinnasta. Järjestelytoimikunta päätti kokouksessaan yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Toimialajohtajat ja vastaavat henkilöt ovat jatkovalmistelleet esimiestason rekrytointiesityksiä seuraavien periaatteiden mukaan: - Menettelytapana on ollut neuvottelumenettely - Valintaesitys tehdään niiden henkilöiden joukosta, jotka täyttävät seuraavat perusteet/kriteerit: henkilöllä on tehtävään säädetty kelpoisuus henkilöllä on oikeus tulla siirretyksi hänen nykyistä tehtäväänsä vastaavaan tehtävään työnantajalla on velvollisuus siirtää henkilö hänen nykyistä tehtäväänsä vastaavaan tehtävään Jotta kaikki kiinnostuksen kohteet varmasti tulisivat tietoon, päätettiin Kasnäsin seminaarissa sovitulla tavalla tehdä vielä nopea varmistuskysely henkilöstölle ennen seuraavan esimiestason henkilövalintoja. Toimialajohtajat valtuutettiin muutosjohtajatiimin kokouksessa 4.2 tekemään toimialansa nimeämisesityksiin ilmoittautumisprosessin mahdollisesti aiheuttamat tarkistukset. Tämän esityslistan liitteenä on organisaatio nimillä sisältäen luettelon viimeisimmässä kyselyssä ns. osastopäällikkötason esimiestehtävistä kiinnostuksensa ilmaisseista.

12 Järjestelytoimikunta N:o Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä esitetyt henkilöt liitteen mukaisesti. Henkilöstön sijoitussuunnitelma laaditaan toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden johdolla. Muutosjohtaja Ilkka Salminen poistui asian käsittelyn ajaksi. Järjestelytoimikunta piti neuvottelutauon klo Neuvottelutauon jälkeen päätettiin yksimielisesti, että esitykset tehtäviin nimettävistä henkilöistä käsitellään toimialakohtaisesti erikseen. Samalla muutosjohtajatiimin puheenjohtaja korjasi päätösehdotustaan siten, että järjestelytoimikunta päättää hyväksyä esitettäväksi kaupunginvaltuustolle seuraavien henkilöiden valitsemista esitettyihin tehtäviin ja että henkilöstön sijoittamissuunnitelma laaditaan toimialajohtajien ja vastaavien henkilöiden johdolla. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden johtajaksi esitetään Seppo Junnilaa. Esitys hyväksyttiin. Vanhuspalveluiden johtajaksi esitetään Hannele Lyytistä. Esitys hyväksyttiin. Psykososiaalisten palveluiden johtajaksi esitetään Tarja Miikkulaista. Esitys hyväksyttiin. Sosiaalityön palveluiden johtajaksi esitetään Paavo Varista. Esitys hyväksyttiin. Sivistystoimi Siirryttäessä käsittelemään sivistystoimen esityksiä, Esa Ojanen Helena Aaltosen kannattamana esitti, että sivistystoimen esitykset palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusesitys, joten palauttamisesta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: joka kannattaa asian käsittelyn jatkamista, äänestää jaa ja joka kannattaa Ojasen/Aaltosen palautusesitystä, äänestää ei. Äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi äänin Järjestelytoimikunta päätti palauttaa sivistystoimen esitykset uudelleen valmisteltavaksi. Tekninen toimi Liikelaitosten johtajaksi esitetään Alpo Paunaa. Esitys hyväksyttiin. Tilapalvelujohtajaksi esitetään Harri Elomaata. Esitys hyväksyttiin. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujohtajaksi esitetään Anu Sorvari-Happosta. Esitys hyväksyttiin. Yhdyskuntatekniikan palveluiden johtajaksi esitetään Petri Virtasta. Esitys hyväksyttiin. Kiinteistö- ja mittauspalveluiden johtajaksi esitetään Ari Vainiota. Esitys hyväksyttiin.

13 Järjestelytoimikunta N:o Kehittämis- ja elinkeinotoimi Lomituspalvelujohtajaksi esitetään Pirkko Freytä. Esitys hyväksyttiin. Maaseutuyksikön päälliköksi esitetään Kirsti Lepistöä. Tauno Kanerva esitti Marjatta Ticklenin valitsemista maaseutuyksikön päälliköksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Esitys Kirsti Lepistön valitsemisesta maaseutuyksikön päälliköksi hyväksyttiin. Aluekehittämisyksikön päälliköksi esitetään Janne Hyväristä. Esitys hyväksyttiin. Elinkeinoyksikön päälliköksi esitetään Hannu Salmista. Esitys hyväksyttiin. Kaupunginarkkitehdiksi esitetään Jarmo Heimoa. Esitys hyväksyttiin. Järjestelytoimikunta päätti nimetä Kari Vähän valmistelemaan osakeyhtiön perustamista. Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopäälliköksi esitetään Kari Lindgreniä. Esitys hyväksyttiin. Viestintäpäälliköksi esitetään Teija Järvelää. Esitys hyväksyttiin. Kansainvälisten asioiden päälliköksi esitetään Terhikki Heinosta. Esitys hyväksyttiin. Edunvalvojaksi esitetään Harri Tuloa. Esitys hyväksyttiin. Kuluttajaneuvojaksi esitetään Eva Homasta. Esitys hyväksyttiin. Sosiaaliasiamieheksi esitetään Harri Harbergia. Esitys hyväksyttiin. Liikennepalvelupäälliköksi esitetään Roope Virtaa. Esitys hyväksyttiin. Kehitysjohtajaksi esitetään Pekka Kymäläistä. Esitys hyväksyttiin. Henkilöstöhallinto Henkilöstöpäälliköksi esitetään Christina Söderlundia. Esitys hyväksyttiin. Työsuojelupäälliköksi esitetään Jarmo Parkkista. Esitys hyväksyttiin. Taloushallinto Tarkastuspäälliköksi esitetään Tapani Tapomaata. Esitys hyväksyttiin. Sivistystoimen talouspäälliköksi esitetään Heli Karppista. Esitys hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveystoimen talouspäälliköksi esitetään Janne Katajamäkeä. Esitys hyväksyttiin. Teknisen toimen, kehittämis- ja elinkeinotoimen ja lupa- ja valvonta-asioiden talouspäälliköksi esitetään Päivi Kohvakkaa. Esitys hyväksyttiin. Laskentapäälliköksi esitetään Petteri Wiirilinnaa. Esitys hyväksyttiin. Kehittämispäälliköksi esitetään Kauko Lindholmia. Esitys hyväksyttiin. Hankintapäälliköksi esitetään Päivi Kohvakkaa. Esitys hyväksyttiin. Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti muutosjohtajatiimin puheenjohtajan korjatun päätösehdotuksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee henkilöt esitettyihin tehtäviin edellä esitetyn mukaisesti. Lisäksi järjestelytoimikunta päätti, että esitys sivistystoimeen nimettävistä henkilöistä palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Reijo Tuominen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

14 Järjestelytoimikunta N:o < > Tietohallintoprojektin johtajan valinta Salo2009 on hakenut tietohallintoprojektille johtajaa. Hakuaika päättyi ja määräaikaan mennessä saapui 14 hakemusta: Insinööri Jukka Aaltonen, Salo; diplomiekonomi Klaus Aremaa, Lohja; yo-datanomi Esa Elomaa, Sipoo; tietoliikenneinsinööri Seppo Hiekkavuo, Sammatti; diplomiinsinööri Ismo Hokkanen, Helsinki; VTK Seppo Kurkinen, Helsinki; atk-suunnittelija Jorma Liikala, Läyliäinen; LUK Matti Naavasalo, Jämsä; diplomi-insinööri Mika- Pekka Näykki, Somero; automaatioinsinööri Jouni Oksanen, Espoo; KM Marcus Pellas, Kemiö; hallintonotaari Timo Pohjola, Espoo; agrologi Antti Riikonen, Kiikala; VTK Hannes Tervonen, Espoo. Hakijoiden yhteenveto on tämän esityslistan liitteenä. Ehdotus: Haastatteluryhmänä toimivat järjestelytoimikunnan puheenjohtajisto täydennettynä SDP:n lisäedustajalla, muutosjohtajatiimin puheenjohtajisto sekä asiantuntijana Pekka Kymäläinen. Haastatteluun valitaan seuraavat hakijat: Insinööri Jukka Aaltonen, Salo; diplomiekonomi Klaus Aremaa, Lohja; VTK Seppo Kurkinen, Helsinki; LUK Matti Naavasalo, Jämsä; diplomi-insinööri Mika-Pekka Näykki, Somero; automaatioinsinööri Jouni Oksanen, Espoo; hallintonotaari Timo Pohjola, Espoo. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Todettiin, että Jukka Aaltonen on peruuttanut hakemuksensa Päätettiin lisätä Ismo Hokkanen haastateltavien listalle Jukka Aaltosen tilalle. Muilta osin päätettiin ehdotuksen mukaan. Haastatteluajankohdiksi päätettiin esittää seuraavia: klo 9-12; klo 9-15 ja klo Järjestelytoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: Lähidemokratian organisointi ja kehittäminen 1273/00.01.02/2013 Kaupunginhallitus 22.04.2013 201 Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044 7782020 Kuntaliitoksen ensimmäisen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN RAPORTTI Hyväksytty Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta 13.10.2011 PIRKKALAN KUNTA Suupantie 11, 33960 Pirkkala 03 565 24000 www.pirkkala.fi Taitto ja piirrokset:

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot